ABOUT THE SPEAKER
Baratunde Thurston - Writer, activist, comedian
Baratunde Thurston is an Emmy-nominated writer, activist and comedian who addresses serious issues with depth, wit and calls to action. He believes the stories we tell help shape the world in which we live. Also, he's from the future.

Why you should listen

Baratunde Thurston has worked for The Onion, produced for The Daily Show, advised the Obama White House and cleaned bathrooms to pay for his Harvard education. He's the host of the iHeartMedia podcast Spit, wrote the New York Times bestseller How to Be Black and serves on the boards of BUILD and the Brooklyn Public Library. He makes media, delivers keynotes and promotes action with his unique blend of criticism, humor and optimism. He's most invested in topics of race, technology, democracy and climate, because the hard stuff has already been solved.

More profile about the speaker
Baratunde Thurston | Speaker | TED.com
TED2019

Baratunde Thurston: How to deconstruct racism, one headline at a time

Baratunde Thurston: Kaip iškonstruoti rasizmą, po vieną antraštę iš eilės

Filmed:
2,301,855 views

Baratunde Thurston tyrinėja fenomeną, kai baltaodžiai amerikiečiai kviečia policiją juodaodžiams amerikiečiams, kurie įvykdė tokius nusikaltimus kaip ... valgymas, vaikčiojimas ar paprasčiausiai „buvimas juodaodžiu“. Šioje gilioje, iššūkius įsitikinimams metančioje ir dažnai juokingoje kalboje, jis atskleidžia kalbos galią, kuri padeda traumuojančias istorijas paversti į gydančias – kartu kviesdamas mus pasitempti ir tapti geresniais.
- Writer, activist, comedian
Baratunde Thurston is an Emmy-nominated writer, activist and comedian who addresses serious issues with depth, wit and calls to action. He believes the stories we tell help shape the world in which we live. Also, he's from the future. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
My parentstėvai gavedavė me an extraordinarynepaprastas namevardas:
0
708
4726
Mano tėvai man davė nepaprastą vardą:
00:17
BaratundeBaratunde RafiqRafiq ThurstonThurston.
1
5458
4584
Baratunde Rafiq Thurston,
00:23
Now, BaratundeBaratunde is basedpagrįstas
on a YorubaJurubų kalbos namevardas from NigeriaNigerija,
2
11250
3143
Ir visgi, Baratunde vardas kilęs
nuo Jorubos – Nigerijos,
00:26
but we're not NigerianNigerijos.
3
14417
1559
bet mes nesame nigeriečiai.
00:28
(LaughterJuokas)
4
16000
1018
(Juokas)
00:29
That's just how blackjuoda my mamamama was.
5
17042
1976
Tai įrodo kaip labai juodaodė
buvo mano mama.
00:31
(LaughterJuokas)
6
19042
1017
(Juokas)
00:32
"Get this boyberniukas the blackestBlackest namevardas possiblegalimas.
What does the bookknyga say?"
7
20083
3143
„Duokim šiam berniukui labiausiai juodaodį
vardą koks tik įmanomas.
00:35
(LaughterJuokas)
8
23250
1559
Kokį galima rast vardų knygoje?“
00:36
RafiqRafiq is an ArabicArabų namevardas,
but we are not ArabsArabai.
9
24833
3726
(Juokas) Rafiq yra arabiškas vardas,
bet mes ne arabai.
00:40
My mommama just wanted me to have difficultysunku
boardingįlaipinimas planeslėktuvai in the 21stst centuryamžius.
10
28583
4393
Mano mama tiesiog norėjo, kad aš turėčiau
sunkumų skraidydamas 21-ajame amžiuje.
00:45
(LaughterJuokas)
11
33000
1018
(Juokas)
00:46
She foresawbuvo numatyta America'sAmerikos turnpasukti
towardlink nativism, nativism.
12
34042
2767
Ji numatė Amerikos pasisukimą į nativizmą.
00:48
She was a blackjuoda futuristfuturistas.
13
36833
1768
Ji buvo juodaodė futuristė.
00:50
(LaughterJuokas)
14
38625
1684
(Juokas)
00:52
ThurstonThurston is a BritishDidžiosios Britanijos namevardas,
but we are not BritishDidžiosios Britanijos.
15
40333
4768
Thurston yra britiškas vardas,
bet mes nesame britai. Nors tai nebogas
00:57
ShoutoutShoutout to the multigenerationalkartą pereinančiam,
dehumanizingdehumanizing economicekonominis institutionįstaigos
16
45125
3518
paminėjimas skirtinų kartų
nužmoginačiai ekoniminei institucijai,
01:00
of AmericanAmerikos chattelkilnojamąjį slaveryvergija, thoughnors.
17
48667
2559
kuri davė pagrindą
Amerikietiškai vergovės katorgai.
01:03
AlsoTaip pat, ThurstonThurston makesdaro
for a great StarbucksStarbucks namevardas.
18
51250
2434
Dar, Thurston yra geras vardas
Starbaksui.
01:05
Really expeditespagreitina the processprocesas.
19
53708
1726
Tikrai pagreitina procesą.
01:07
(LaughterJuokas)
20
55458
1875
(Juokas)
01:11
My mothermotina was a renaissancerenesansas womanmoteris.
21
59417
3267
Mano motina buvo renesansinė moteris.
01:14
ArnitaJurgita LorraineLorraine ThurstonThurston
22
62708
2560
Arnita Lorraine Thurston
01:17
was a computerkompiuteris programmerprogramuotojas,
formerbuvęs domesticvidaus workerdarbuotojas,
23
65292
2767
buvo programuotoja,
buvusi tarnė,
01:20
survivormaitintojo of sexualseksualinė assaultužpuolimas,
24
68083
2185
išgyvenusi seksualinį išpuolį,
01:22
an artistmenininkas and an activistaktyvistas.
25
70292
2559
menininkė ir aktyvistė.
01:24
She preparedparuošta me for this worldpasaulis
with lessonspamokos in blackjuoda historyistorija,
26
72875
4143
Ji mane paruošė šiam pasauliui su
pamokomis apie juodaodžių istoriją,
01:29
in martialkovos artsmenas, in urbanmiesto farmingūkininkavimas,
27
77042
2767
su kovos menais, ūkininkavimu mieste
01:31
and then she sentišsiųstas me in the seventhseptintasis gradeklasė
to the privateprivatus SidwellSidwell į FriendsFriends SchoolMokyklos,
28
79833
3893
ir tada septintoje klasėje ji išsiuntė
mane į privačią Sidwell Friends mokyklą,
01:35
where US presidentsprezidentai sendsiųsti their daughtersdukterys,
29
83750
2476
kur JAV prezidentai siūsdavo savo dukras,
01:38
and where she sentišsiųstas me looking like this.
30
86250
2559
ir ji mane išsiuntė taip atrodantį.
01:40
(LaughterJuokas)
31
88833
3310
(Juokas)
Aš turėjau
01:44
I had two keyraktas tasksužduotys going to that schoolmokykla:
32
92167
3059
dvi pagrindines užduotis,
kai pradėjau eiti į šią mokyklą:
01:47
don't loseprarasti your blacknessJuodis
and don't loseprarasti your glassesakiniai.
33
95250
2559
neprarask savo juodaodiškumo ir
neprarak savo akinių.
01:49
This accomplishedįvykdytas bothabu.
34
97833
1976
Tai dvipusis pasiekimas.
01:51
(LaughterJuokas)
35
99833
3810
(Juokas)
01:55
SidwellSidwell į was a great placevieta
to learnmokytis the artsmenas and the sciencesmokslai,
36
103667
3226
Sidwell buvo puiki vieta mokytis
menus ir gamtos mokslus,
01:58
but alsotaip pat the artmenas of livinggyvenimas
amongsttarp whitenessBaltumas.
37
106917
4184
taip pat išmokti gyventi
tarp baltaodiškumo.
02:03
That would prepareparengti me
for life latervėliau at HarvardHarvardo,
38
111125
2934
Tai mane paruoštų vėlesniam
gyvenimui Harvarde, arba darbui
02:06
or doing corporateįmonės consultingkonsultavimas,
39
114083
1476
konsultantu korporacijoje,
02:07
or for my jobsdarbo vietos at "The DailyKasdien ShowRodyti"
and "The OnionSvogūnas."
40
115583
2393
arba mano darbui „The Daily Show"
ir "The Onion".
02:10
I would writeparašyk down manydaug of these lessonspamokos
in my memoirautobiografiją, "How to Be BlackJuoda,"
41
118000
3518
Dauguma išmoktų pamokų vėliau bus
aprašyat mano memuaruose –
02:13
whichkuris if you haven'tne readskaityti yetvis dar,
makesdaro you a racistrasistinis, because --
42
121542
3267
„Kaip būti juodaodžiu“, ir jei jų dar
neperskaitėt, tai esat rasistai, nes
02:16
(LaughterJuokas)
43
124833
1226
(Juokas)
02:18
you've had plentydaug of time
to readskaityti the bookknyga.
44
126083
2125
jūs turėjote pakankamai
laiko perskaityti šią knygą.
02:23
But AmericaAmerikoje insistsprimygtinai reikalauja on remindingprimena me
45
131208
3060
Vis dėl to Amerika mėgsta man priminti
02:26
and teachingmokymas me
46
134292
1434
ir mane pamokinti
02:27
what it meansreiškia to be blackjuoda in AmericaAmerikoje.
47
135750
3143
ką reiškia būti juodaodžiu šioje šalyje.
02:30
It's DecemberGruodžio 2018,
48
138917
1976
2018-jų gruodį,
02:32
I'm with my fiancį fiancé
in the suburbspriemiesčiuose of WisconsinViskonsino.
49
140917
3726
aš ir mano sužadėtinė buvome
Viskonsino priemestyje.
02:36
We are visitingaplankyti her parentstėvai,
bothabu of whomkam are whitebalta,
50
144667
3101
Mes lankėmes pas jos tevus,
kurie abu yra baltaodžiai, kas reiškia
02:39
whichkuris makesdaro her whitebalta.
51
147792
1267
jog ir ji yra baltaodė.
02:41
That's how it worksdarbai.
I don't make the rulestaisyklės.
52
149083
2101
Taip jau yra. Aš nekuriu taisyklių.
02:43
(LaughterJuokas)
53
151208
1143
(Juokas)
02:44
She's had some drinksgėrimai,
so I drivevairuoti us in her parents'tėvų carautomobilis,
54
152375
4268
Ji šiek tiek išgėrė, taigi aš vairavau
jos tėvų mašiną
02:48
and we get pulledtraukiamas over by the policepolicija.
55
156667
2291
kai mus sustabdė policija.
02:51
I'm scaredišsigandusi.
56
159875
1434
Išsigandau.
02:53
I turnpasukti on the flashingmirksi lightsžiburiai
to indicatenurodykite complianceatitikties.
57
161333
3476
Įjungiau avarines šviesas,
nes tai indikuoja jog aš bendradarbiauju.
02:56
I pulltraukti over slowlylėtai
58
164833
1393
Lėtai sutoju po pačiu
02:58
underpagal the brightestryškiausias streetlightšviestuvai I can find
59
166250
2643
ryškiausiu gatvės žibintu
kokį tik sugebėjau rasti, tuo
03:00
in caseatvejis I need witnessesliudytojai
or dashcamdashcam footagefilmuota medžiaga.
60
168917
2958
atvėju jei man prireiks liudininkų
ar vaizdo registratoriaus įrašo.
03:05
We get out my identificationidentifikavimo,
the carautomobilis registrationregistracija,
61
173417
3059
Surandame mano ir
mašinos registracijos dokumentus,
03:08
laygulėti it out in the openatviras,
rollritinys down the windowslangai,
62
176500
2184
viską padedame gerai matomoje
vietoje ir nuleidžiame langus,
03:10
my handsrankos are placedpateiktas on the steeringvairuoti wheelratas,
63
178708
2310
mano rankos ant vairo.
03:13
all before the officerpareigūnas exitsišėjimai the vehicletransporto priemonė.
64
181042
3416
Visa tai dar prieš policiojos
pareigūnui išlipant iš automobilio.
03:17
This is how to staylikti alivegyvas.
65
185292
3000
Tai metodas išgyvenimui.
03:21
As we wait, I think
about these headlinesantraštės --
66
189042
3226
Kol laukiame, mano galvoje
jau sukasi antraštės –
03:24
"PolicePolicijos shootšaudyti anotherkitas
unarmedginkluoti blackjuoda personasmuo" --
67
192292
3767
„Policija ir vėl nušovė
neginkluotą juodaodį“ ir aš visiškai
03:28
and I don't want to joinprisijungti them.
68
196083
1875
nenoriu būt tokios antraštės dalimi.
03:31
The good newsnaujienos is,
our officerpareigūnas was friendlydraugiškas.
69
199208
3143
Geros naujienos – pareigūnė buvo
draugiška. Ji informvo
03:34
She told us our tagsŽymos were expiredbaigėsi.
70
202375
2726
jog mašinos registracijos
lipdukai nebegalioja.
03:37
So to all the whitebalta parentstėvai out there,
71
205125
1893
Taigi visiems baltaodžiams tėvams,
03:39
if your childvaikas is involveddalyvavo with a personasmuo
72
207042
2434
jei jūsų vaikas bendrauja su žmogumi,
03:41
whosekurio skinoda tonetonas is ratedįvertinta
DwayneDwayne "The RockRokas" JohnsonJohnson or darkerTamsesnis --
73
209500
3351
kurio odos splava identikuojama – Dwayne
"Uola" Johnson ar tamsesnė –
03:44
(LaughterJuokas)
74
212875
2518
(Juokas)
03:47
you need to get that carautomobilis inspectedPatikrinta,
updateatnaujinti the paperworkdokumentų tvarkymas everykiekvienas time we visitaplankyti.
75
215417
3642
pasirūpinkit, kad mašinos dokumentai
sutvarkyti, kiekvienam mūsų apsilankymui.
03:51
That's just commonbendras courtesymandagumo.
76
219083
1393
Tai paprastas mandagumas.
03:52
(LaughterJuokas)
77
220500
1268
(Juokas)
03:53
(ApplausePlojimai)
78
221792
3601
(Aplodismentai)
03:57
I got luckylaimingas.
79
225417
2017
Man pasisekė.
03:59
I got a lawteisė enforcementvykdymas professionalprofesionalus.
80
227458
3143
Aš sutikau profesionalią teisėsaugos
pareigųnę.
04:02
I survivedišgyveno something
that should not requirereikalauti survivališgyvenimas.
81
230625
3750
Aš išgyvenau kažką, kas neturėtų būti
kaip išgyvenimo reikalaujantis momentas.
04:07
And I think about
this seriesserija of storiesistorijos --
82
235375
2976
Aš galvoju apie šias istorijas –
04:10
"PolicePolicijos shootšaudyti anotherkitas
unarmedginkluoti blackjuoda personasmuo" --
83
238375
2643
„Policija ir vėl nušovė
neginkluotą juodaodį“
04:13
and that seasonsezonas when those storiesistorijos
poppedpasirodė up everywherevisur.
84
241042
4351
ir tą laikotarpį, kai šios istorijos
buvo visur.
04:17
I would scrollslinkite throughper my feedmaitinti
85
245417
2101
Aš žiūrinėju savo paskyros laiko juostą
04:19
and I would see a babykūdikis announcementskelbimas photonuotrauka.
86
247542
2642
ir matau paskelbtą būsimo kūdikio
nuotrauką.
04:22
I'd see an adReklama for a productproduktas
87
250208
1893
Matau produkto reklamą
04:24
I had just whisperedšnabždėjo
to a frienddraugas about yesterdayvakar.
88
252125
3393
apie kurį aš tiesiog vakar užsiminiau
draugui.
04:27
I would see a videovideo of a policepolicija officerpareigūnas
gunningMedžioklė down someonekas nors
89
255542
3184
Matau vaizdo įrašą kaip policijos
pareigūnas kažką nušauna,
04:30
who lookedatrodė just like me.
90
258750
1934
tas kažkas atrodo visai kaip aš.
Ir matau
04:32
And I'd see a think piecegabalas
91
260708
1268
kūrinį skirtą apmastymui
04:34
about how millennialsMillennials
have replacedpakeistas sexseksas with avocadoavokadas toastskrudinta duona.
92
262000
3143
apie tai kaip tūkstanmečio karta iškeitė
seksą į skrebutį su avokadu.
04:37
(LaughterJuokas)
93
265167
1601
(Juokas)
04:38
It was a confusingpaini time.
94
266792
2726
Tai buvo gluminantis laikotarpis.
04:41
Those storiesistorijos keptlaikomas poppingPopping up,
95
269542
2101
Tos istorijos vis pasikartodavo,
04:43
but in 2018, those storiesistorijos got changedpasikeitė out
for a differentskiriasi typetipo of storyistorija,
96
271667
5851
bet 2018-aisiais, tos istorijos pakeitė
kryptį į
04:49
storiesistorijos like, "WhiteBalta WomanMoteris CallsSkambučius CopsFarams
On BlackJuoda WomanMoteris WaitingLaukia, kol For An Uber"Uber"."
97
277542
4434
istorijas kaip „Baltaodė moteris iškvietė
policiją, new juodaodė laukė Uber“.
04:54
That was BrooklynBrooklyn BeckyBecky.
98
282000
2559
Tai buvo Bruklinietė Bekė.
04:56
Then there was, "WhiteBalta WomanMoteris CallsSkambučius PolicePolicijos
99
284583
1976
Tada – „Baltaodė moteris iškvietė
policiją,
04:58
On Eight-Year-OldAštuonerių metų senumo BlackJuoda Girlmergaitė
SellingPardavimo WaterVandens."
100
286583
2101
aštuonmetė juodaodė pardavinėjo vandenį“.
05:00
That was PermitLeidimo PattyPatty.
101
288708
1435
Tai buvo Leidimų Peti.
05:02
Then there was, "WomanMoteris CallsSkambučius PolicePolicijos
102
290167
1726
Tada – „Moteris iškvietė
policiją dėl
05:03
On BlackJuoda FamilyŠeima BBQingKINGAS
At LakeEžeras In OaklandOakland."
103
291917
2517
juodaodžių šeimos iškylaujančios prie
ežero Ouklande“.
05:06
That was now infamousliūdnai BBQGRILIS BeckyBecky.
104
294458
3685
Tai liūdnai pagarsėjusi „BBQ Bekė“.
05:10
And I contendtvirtina that these storiesistorijos
of livinggyvenimas while blackjuoda
105
298167
3184
Ir aš teigčiau jog šios istorijos iš
juodaodžių gyvenimo
05:13
are actuallyiš tikrųjų progressprogresas.
106
301375
1768
iš tikrųjų yra progresas.
05:15
We used to find out
after the extrajudicialNeteisminių policepolicija killingsžmogžudystė.
107
303167
3976
Mes buvom pripratę prie žinių apie
įstatymus pažeidžiančius policijos žudymus
05:19
Now, we're gettinggauti videovideo
of people callingskambinti 911.
108
307167
2976
Dabar mes gauname vaizdo įrašus
apie žmones skambinačius į 911.
05:22
We're movingjuda upstreamprieš srovę,
109
310167
1726
Mes judame į priekį,
05:23
closerarčiau to the problemproblema
and closerarčiau to the solutiontirpalas.
110
311917
3125
arčiau prie problemos ir jos sprendimo.
05:27
So I startedprasidėjo a collectionkolekcija
111
315917
2601
Taigi aš pradėjau kolekciuonuoti
05:30
of as manydaug of these storiesistorijos
as I could find.
112
318542
2476
kuo daugiau šių istorijų.
05:33
I builtpastatytas an evolvingvystosi,
still-growingvis dar auganti databaseduomenų bazė
113
321042
2726
Aš sukūriau besivystančią ir augančią
elektroninę erdvę
05:35
at baratundebaratundė.comCom/livingwhileblackgyvenamasis.
114
323792
2851
su nuoroda baratunde.com/livingwhileblack.
05:38
SeekingIeškau understandingsuprasti,
I realizedsupratau the processprocesas
115
326667
3017
Siekdamas žmonių supratimo
aš supratau, kad norint suprasti
05:41
was really diagrammingDiagramoms sentencessakiniai
to understandsuprasti these headlinesantraštės.
116
329708
4893
šias antraštes, reikia gerai išanalizuoti
sakinio struktūrą.
05:46
And I want to thank
my SidwellSidwell į EnglishAnglų teachermokytojas EricaErica BerryUogų
117
334625
3309
Norėčiau padėkoti savo anglų kalbos
mokytojai iš Sidwellio – Ericai Berry
05:49
and all EnglishAnglų teachersmokytojai.
118
337958
1435
ir visoms anglų kalbos mokytojoms.
05:51
You have givenpateiktas us toolsįrankiai
to fightkovoti for our ownsavo freedomlaisvė.
119
339417
2958
Jūs suteikėte mums įrankius kovai
už mūsų laisvę.
05:55
What I foundrasta was a processprocesas
to breakpertrauka down the headlineantraštė
120
343583
2976
Aš atradau metodą kaip supaprastinti
antraštes
05:58
and understandsuprasti the consistentnuoseklus layerssluoksniai
121
346583
2726
ir atrasti pasikartojančius motyvus
06:01
in eachkiekvienas one:
122
349333
1351
kievienoje iš jų:
06:02
a subjectdalykas takes an actionveiksmas againstprieš a targettaikinys
engagedužsiima in some activityveikla,
123
350708
4768
subjektas imasi veiksmų prieš adresatą,
kuris yra užsiėmęs kažkokiu veiksmu
06:07
so that "WhiteBalta WomanMoteris CallsSkambučius PolicePolicijos
On Eight-Year-OldAštuonerių metų senumo BlackJuoda Girlmergaitė"
124
355500
4101
taigi „Baltaodė moteris iškviečia policiją
dėl aštuonmetės juodaodės mergaitės“
06:11
is the sametas pats as "WhiteBalta Man CallsSkambučius PolicePolicijos
On BlackJuoda WomanMoteris UsingNaudojant NeighborhoodRajonas PoolBaseinas"
125
359625
4518
ir „Baltaodis vyras iškviečia policiją,
nes juodaodė naudojasi viešu baseinu“
06:16
is the sametas pats as "WomanMoteris CallsSkambučius CopsFarams
On BlackJuoda OregonOregon LawmakerĮstatymų
126
364167
3434
ir „Moteris iškviečia policiją dėl
juodaodžio politiko,
06:19
CampaigningKampanijas In Her DistrictRajonas."
127
367625
2542
nes agitavosi jos rajone“
06:22
They're the sametas pats.
128
370833
1250
yra vienas ir tas pats.
06:25
DiagrammingDiagramoms the sentencessakiniai
allowedleidžiama me to diagramdiagrama the whitebalta supremacyViršenybę
129
373000
4184
Sakinių analizacija leido man paanalizuoti
vadinamąją baltųjų viršenybę
06:29
whichkuris allowedleidžiama suchtoks sentencessakiniai to be truetiesa,
130
377208
1935
kuri leido šiems sakiniams tapti realybe
06:31
and I will pausePauzė to defineapibrėžti my termsterminai.
131
379167
2892
ir čia aš sustosiu apibendrinimui.
06:34
When I say "whitebalta supremacyViršenybę,"
132
382083
1476
Sakydamas „baltųjų viršenybė“,
06:35
I'm not just talkingkalbėti about NazisNaciai
133
383583
2518
nekalbu tiesiog apie nacius
06:38
or whitebalta powergalia activistsaktyvistai,
134
386125
1893
ar baltųjų galios aktyvistus
06:40
and I'm definitelyneabejotinai not sayingsakydamas
that all whitebalta people are racistrasistinis.
135
388042
4601
ir tikrai neteigiu jog visi baltieji yra
rasistai.
06:44
What I'm referringnuoroda to
136
392667
1476
Aš kalbu apie sistemą,
06:46
is a systemsistema of structuralstruktūrinis advantagepranašumas
that favorsdžiaugtis whitebalta people over otherskiti
137
394167
5351
kuri baltaodžiams suteikia pranašumą
prieš kitas rases socialinėje,
06:51
in socialsocialinis, economicekonominis and politicalpolitinis arenasArenas.
138
399542
2684
ekonomikos ir politikos srityse.
06:54
It's what BryanBryan StevensonStevenson
at the EqualLygių JusticeTeisingumo InitiativeIniciatyva
139
402250
3268
Tai yra tai ką Bryan Stevenson iš
Iniciatyvos už Lygų Teisingumą apibūdina
06:57
callsskambučiai the narrativepasakojimas of racialrasinis differenceskirtumas,
140
405542
2809
kaip rasinio skirtingumo naratyvą,
07:00
the storyistorija we told ourselvesmes patys
to justifypateisinti slaveryvergija and JimJim CrowVarna
141
408375
4601
terminas kurį mes naudojom pateisinti
vergystę, Jim Crow,
07:05
and massmasė incarcerationsuėmimas and beyondtoliau.
142
413000
2643
masinius įkalilinimus ir visa kita.
07:07
So when I saw this patternmodelis repeatingkartoti,
143
415667
3226
Taigi kai pamačiau šio modelio
pasikartojimą,
07:10
I got angrypiktas,
144
418917
1809
aš supykau
07:12
but I alsotaip pat got inspiredĮkvėptas
145
420750
2559
bet kartu ir buvau įkvėptas
07:15
to createsukurti a gamežaidimas,
146
423333
1893
sukurti žaidimą,
07:17
a gamežaidimas of wordsžodžiai that would allowleisti me
to transformpaversti this traumatictrauminis exposurepoveikio
147
425250
5351
žodžių žaidimą kuris padėtų man
transformuoti šią traumuojančią
07:22
into more of a healinggijimas experiencepatirtis.
148
430625
2934
padėtį į gydomąją patirtį.
07:25
I'm going to talk you throughper the gamežaidimas.
149
433583
2101
Aš paiškinsiu apie žaidimą.
07:27
The first levellygis is a trainingmokymas levellygis,
and I need your participationdalyvavimas.
150
435708
3726
Pirmasis lygis yra mokomasis
ir man prireiks jūsų prisidėjimo
07:31
Our objectivetikslas: to determinenustatyti
if this is realrealus or fakenetikrą.
151
439458
3518
Mūsų tikslas: nustatyti ar tai tikra
ar ne.
07:35
Did this happenatsitikti or not?
152
443000
1601
Tai nutiko ar ne?
07:36
Here is the examplepavyzdys:
153
444625
1351
Štai pavyzdys:
07:38
"CatholicKatalikų UniversityUniversitetas LawTeisės LibrarianBibliotekininkas
CallsSkambučius PolicePolicijos On StudentStudentas
154
446000
4059
„Katalikiško Teisės Universiteto
bibliotekininkė, policiją iškvietė
07:42
For 'Being"Yra ArgumentativeLogiška.'"
155
450083
2268
nes studentas argumentavo“.
07:44
ClapPloti your handsrankos if you think this is realrealus.
156
452375
2226
Suplokite rankom jei manote jog tai
tikra.
07:46
(ApplausePlojimai)
157
454625
3309
(Aplodismentai)
07:49
ClapPloti your handsrankos if you think this is fakenetikrą.
158
457958
2310
Suplokite rankom jei manote jog tai
netikra.
07:52
(ApplausePlojimai)
159
460292
3226
(Aplodismetnai)
07:55
The realsrealų have it, unfortunatelyDeja,
160
463542
2767
Dėja, ploję dėl tikra yra teisūs
07:58
and a pointtaškas of informationinformacija,
161
466333
2185
ir dėl bendrų žinių
08:00
beingesamas argumentativeLogiška in a lawteisė librarybiblioteka
162
468542
2392
argumentuoti teisės bibliotekoje
08:02
is the exacttiksliai right placevieta to do that.
163
470958
2101
yra labai tam tinkama vieta.
08:05
(LaughterJuokas)
164
473083
1101
(Juokas)
08:06
This studentstudentas should be
promotedskatinama to professorprofesorius.
165
474208
2125
Šis studentas turėtų būti paukštintas
į profesorius.
08:09
TrainingMokymo levellygis completebaigti,
so we movejudėti on to the realrealus levelslygiai.
166
477167
3351
Apmokymų lygis įveiktas,
judėkime link tikrų lygių.
08:12
LevelLygio one, our objectivetikslas is simplepaprasta:
167
480542
2601
Pirmasis lygis, mūsų tiklas paprastas:
08:15
reverseatvirkštinis the rolesvaidmenys.
168
483167
1976
apkeisti vaidmenis.
Tai reiškia –
08:17
That meansreiškia "WomanMoteris CallsSkambučius CopsFarams
On BlackJuoda OregonOregon LawmakerĮstatymų"
169
485167
3101
„Moteris iškvietė policiją
dėl juodaodžio įstatymų leidėjo Oregone“
08:20
becomestampa "BlackJuoda OregonOregon LawmakerĮstatymų
CallsSkambučius CopsFarams On WomanMoteris."
170
488292
3892
tampa „Juodaodis įstaytmų leidėjas
Oregone iškviečia policiją moteriai“.
08:24
That meansreiškia "WhiteBalta Man
CallsSkambučius PolicePolicijos On BlackJuoda WomanMoteris
171
492208
2643
„Baltaodis vyras iškvietė
policiją juodaodėi lankiusiai
08:26
UsingNaudojant NeighborhoodRajonas PoolBaseinas"
172
494875
1601
viešą baseiną“.
08:28
becomestampa "BlackJuoda WomanMoteris CallsSkambučius PolicePolicijos
On WhiteBalta Man UsingNaudojant NeighborhoodRajonas PoolBaseinas."
173
496500
4643
tampa „Juodaodė iškvietė policiją
baltąjam besinaudojančiam viešu baseinu“.
08:33
How do you like
them reverseatvirkštinis racistrasistinis applesobuoliai?
174
501167
2041
Kaip jums patinka apkeitimas,
rasistiniai obuoliai?
08:36
That's it, levellygis one completebaigti,
175
504625
2476
Taip, pirmas lygis užbaigtas
08:39
and so we levellygis up to levellygis two,
176
507125
2768
ir mes pasiekiame antrą lygį,
08:41
where our objectivetikslas is to increasepadidinti
the believabilityBelievability of the reversalatstatymas.
177
509917
4434
kur mūsų tikslas yra padidinti
tikėjimą vaidmenų apsikeitimu.
08:46
Let's faceveidas it, a blackjuoda womanmoteris
callingskambinti policepolicija on a whitebalta man usingnaudojant a poolbaseinas
178
514375
3333
Pripažinkime, juodaodės iškviesta policija
baltaodžiui už baseino
08:49
isn't absurdabsurdas enoughpakankamai,
179
517732
1911
naudojimą, nėra pakankamai absurdiška,
08:51
but what if that whitebalta man was tryingbandau
to touchpaliesti her hairplaukai withoutbe askingklausia,
180
519667
3750
bet kas jei tas vyras bandė paliesti jos
plaukus neatsiklausęs,
08:56
or maybe he was makingpriėmimo oatAvižų milkpienas
while ridingJodinėjimas a unicycleUnicycle,
181
524917
3916
arba jis gamino pieną iš avižų važiuodamas
vienaračiu,
09:02
or maybe he's just talkingkalbėti
over everyoneVisi in a meetingsusitikimas.
182
530417
2892
arba jis tiesiog visus pertraukinėjo
susitikime.
09:05
(LaughterJuokas)
183
533333
1185
(Juokas)
09:06
We'veMes jau all been there, right?
184
534542
2017
Mes visi tai patyrėme, tiesa?
09:08
SeriouslyRimtai, we'vemes turime all been there.
185
536583
1584
Rimtai, mes visi ten buvome.
09:11
So that's it, levellygis two completebaigti.
186
539917
2976
Taigi viskas, antas lygis pasiektas.
09:14
But it comesateina with a warningįspėjimas:
187
542917
2059
Bet tai pateikiu su įspėjimu,
09:17
simplytiesiog reversingatbulinės eigos the flowsrautas
of injusticeneteisinga is not justiceteisingumas.
188
545000
4809
paprasčiausiai pakeičinant neteisybės
kryptį, nepaverčiame to teisybe.
09:21
That is vengeancekerštas,
that is not our missionmisija,
189
549833
2143
Tai kerštas ir ne tai yra mūsų misija,
09:24
that's a differentskiriasi gamežaidimas
so we levellygis up to levellygis threetrys,
190
552000
4393
tai kitoks žaidimas ir mes pasiekiame
trečią lygį
09:28
where the objectivetikslas
is to changekeisti the actionveiksmas,
191
556417
3059
kurio tiksas yra pakeisti
veiksmus
09:31
alsotaip pat knownžinomas as "callingskambinti the policepolicija
is not your only optionpasirinkimas
192
559500
3518
dar žinoma kaip „policijos iškvietimas
nėra vienintelė galimybė –
09:35
OMGOMG, what is wrongneteisingai with you people!"
193
563042
1726
dieve, žmonės kas su jumis negerai“!
09:36
(ApplausePlojimai)
194
564792
1434
(Aplodismentai)
09:38
And I need to pausePauzė the gamežaidimas
to remindpriminti us of the structurestruktūra.
195
566250
4268
Ir aš sustabdysiu žaidimą, kad
priminčiau mums apie struktūrą.
09:42
A subjectdalykas takes an actionveiksmas
againstprieš a targettaikinys engagedužsiima in some activityveikla.
196
570542
4851
Subjektas imasi veiksmų prieš adresatą,
kuris yra užsiėmęs kažkokiu veiksmu.
09:47
"WhiteBalta WomanMoteris CallsSkambučius PolicePolicijos
On BlackJuoda RealRealus EstateTurtas InvestorInvestuotojų
197
575417
2892
„Baltaodė iškviečia policiją juodaodžiui
nekilnojamo turto
09:50
InspectingTikrinimo His OwnSavo PropertyApgyvendinimo."
198
578333
2101
investuotojui apžiūrinčiam savo nuosavybę“
09:52
"CaliforniaKalifornijos SafewaySafeway
CallsSkambučius CopsFarams On BlackJuoda WomanMoteris
199
580458
2810
„Kalifornijos Safeway
iškviečia policiją juodaodėi
09:55
DonatingDovanojančios FoodMaisto To The HomelessBenamiai."
200
583292
2559
aukojusiai maistą benamiams“
09:57
"GoldAuksas ClubKlubas TwiceDu kartus CallsSkambučius CopsFarams
On BlackJuoda WomenMoterys For PlayingŽaisti Too SlowLėtai."
201
585875
4750
Gold Club dukart iškvietė policiją
moteriai nes ši per lėtai žaidė“.
10:03
In all these casesatvejai,
the subjectdalykas is usuallypaprastai whitebalta,
202
591667
3517
Visuose šiuose atvėjuose
subjektas dažniausiai baltasis/-oji,
10:07
the targettaikinys is usuallypaprastai blackjuoda,
203
595208
1976
adresatas dažniausiai juodasis/oji
10:09
and the activitiesveikla are anything,
204
597208
2685
ir veiksmas gali būt bet kas,
10:11
from sittingsėdi in a StarbucksStarbucks
205
599917
2642
nuo sedėjimo Starbukse,
10:14
to usingnaudojant the wrongneteisingai typetipo of barbecueGrilis
206
602583
2435
iki naudojimosi ne tuo barbekiu,
10:17
to nappingNapping
207
605042
1351
iki snaudimo,
10:18
to walkingvaikščioti "agitatedsusijaudinę" on the way to work,
208
606417
3226
iki ėjimo į darbą atrodant „susinervinus“
10:21
whichkuris I just call "walkingvaikščioti to work."
209
609667
2351
ką aš pavadinčiau tiesiog „ėjimu į darbą“
10:24
(LaughterJuokas)
210
612042
1559
(Juokas)
10:25
And, my personalasmeninis favoritemėgstamiausia,
211
613625
2059
Ir mano paties mėgstamiausias:
10:27
not stoppingsustojimas his dogšuo from humpingHumping her dogšuo,
212
615708
3976
kad nesustabdė jo šuns, kad neužliptų ant
jos šuns,
10:31
whichkuris is clearlyaiškiai a caseatvejis for dogšuo policepolicija,
213
619708
2601
kas aiškiai yra ne žmonių policijos
10:34
not people policepolicija.
214
622333
1625
reikalas, o šunų.
10:36
All of these activitiesveikla addpapildyti up to livinggyvenimas.
215
624625
4125
Visi šie veiksmai yra iš kasdienio
gyvenimo.
10:42
Our existenceegzistavimas is beingesamas
interpretedaiškinti as crimenusikaltimas.
216
630292
4809
Mūsų egsistencija yra interpretuojama
kaip nusikaltimas.
10:47
Now, this is the obligatoryPrivaloma momentmomentas
in the presentationpristatymas where I have to say,
217
635125
3809
Dabar, šioje vietoje aš įsipareigojęs
patikslinti
10:50
not everything is about racelenktynės.
218
638958
2268
jog ne viskas sukasi apie rasę.
10:53
CrimeNusikalstamumo is a thing, should be reportedpranešta,
219
641250
2559
Nusikaltimai tikrai vyksta
ir turėtų būt raportuojami,
10:55
but askpaklausk yourselfsave, do we need armedginkluotųjų menvyrai
to showRodyti up and resolveišspręsti this situationsituacija,
220
643833
5976
bet paklauskit savęs, ar tikrai tam
išspręsti reikalingi apsignklavę vyrai,
11:01
because when they showRodyti up for me,
221
649833
2518
nes kai jie pasirodo dėl manęs,
11:04
it's differentskiriasi.
222
652375
1292
tai kai kas kita.
11:06
We know that policepolicija officerspareigūnai
223
654417
2476
Mes žinome jog policijos pareigūnai
11:08
use forcejėga more with blackjuoda people
than with whitebalta people,
224
656917
4434
yra labiau linkę panaudoti jėgą prieš
juodaodžius negu baltaodžius
11:13
and we are learningmokymasis
the rolevaidmuo of 911 callsskambučiai in this.
225
661375
3643
ir mes pradedame suprasti 911
vaidmenį tame.
11:17
Thanksačiū to preliminarypreliminarus researchtyrimai
from the CenterCentras for PolicingPolicijos EquityNuosavybės,
226
665042
3601
Dėka Policijos Teisingumo Centro
premilinaraus tyrimo, mes
11:20
we're learningmokymasis that in some citiesmiestai,
227
668667
1726
sužinome, jog kai kuriuose
11:22
mostlabiausiai of the interactionssąveika
betweentarp copspolicininkai and citizenspiliečiai
228
670417
2601
miestuose didžioji dalis bendravimo tarp
policijos ir
11:25
is duedėl to to 911 callsskambučiai,
229
673042
1809
piliečių yra per 911 skambučius,
11:26
not officer-initiatedpareigūnas inicijavo stopssustoja,
230
674875
2059
o ne per policijos inicijuotus sustojimus
11:28
and mostlabiausiai of the violencesmurtas,
the use of forcejėga by policepolicija on citizenspiliečiai,
231
676958
3893
ir smurtas, policijos panaudota jėga
prieš piliečius įvyksta
11:32
is in responseatsakymas to those callsskambučiai.
232
680875
2184
kaip tų skambučių rezultatas.
11:35
FurtherToliau, when those officerspareigūnai
respondingatsakymas to callsskambučiai use forcejėga,
233
683083
4143
Toliau, kai tie pareigūnai atsakantys
į skambučius naudoja jėgą,
11:39
that increasesdidėja in areassrityse
234
687250
2351
tai padažnėja vietovėse,
11:41
where the percentageprocentas
of the whitebalta populationgyventojai
235
689625
2101
kur baltųjų populiacija
procentaliai
11:43
has alsotaip pat increasedpadidėjo,
236
691750
1309
taip pat padaugėjo,
11:45
akataip pat žinomas kaip gentrificationgentrification,
237
693083
2060
kitaip tariant gentrifikacia,
11:47
akataip pat žinomas kaip unicyclesvienračius and oatAvižų milkpienas,
238
695167
2892
kitaip tariant vienračiai ir avižų pienas
11:50
akataip pat žinomas kaip when BBQGRILIS BeckyBecky feelsjaučiasi threatenedgresia pavojus,
239
698083
2893
kitaip tariant BBQ Bekė jaučia grėsmę,
11:53
she becomestampa a threatgrėsmė to me
in my ownsavo neighborhoodkaimynystėje,
240
701000
4309
ji pati tampa grėsme man ir
mano kaiminystėje
11:57
whichkuris forcesjėgos me and people like me
241
705333
2310
kas priverčia žmones kaip aš
11:59
to policepolicija ourselvesmes patys.
242
707667
2017
keisti savo elgseną siekiant apsisaugoti.
12:01
We quiettylus ourselvesmes patys, we walkvaikščioti on eggshellskiaušinių lukštus,
243
709708
3018
Mes nutylame, mes vaikštome tarsi
ant kiaušinių lukštų,
12:04
we maybe pulltraukti over to the sidepusė of the roadkelias
244
712750
2684
galbūt mes gatvėje sutojame tik po
pačiu šviesiausiu
12:07
underpagal the brightestryškiausias lightšviesa we can find
245
715458
1976
gatvės žibintu, kokį
tik galime rasti,
12:09
so that our murdernužudymas
246
717458
1851
kad mūsų žmogžudystė
12:11
mightgali be caughtsugauti cleanlyŠvariai on camerafotoaparatas,
247
719333
2893
galėtų būt švariai nufilmuota
12:14
and we do this because we livegyventi in a systemsistema
248
722250
2976
ir mes taip darome,
nes gyvename sistemoje,
12:17
in whichkuris whitebalta people
can too easilylengvai call on deadlymirtini forcejėga
249
725250
4018
kurioje baltieji gali lengvai išsikviesti
mirtiną jėgą,
12:21
to ensureužtikrinti their comfortkomfortas.
250
729292
2208
jog užsitikrintų sau komfortą.
12:24
(ApplausePlojimai)
251
732542
3125
(Aplodismentai)
12:30
The CaliforniaKalifornijos SafewaySafeway
252
738042
1309
Kalifornijos Safeway
12:31
didn't just call copspolicininkai
on blackjuoda womanmoteris donatingdovanoti foodmaistas to homelessbenamiai.
253
739375
4809
ne tik tiesiog iškvietė farus juodaodėi
aukojusiai maistą benamiamas.
12:36
They orderedužsisakyti armedginkluotųjų,
unaccountableNeatsakingas menvyrai uponpo her.
254
744208
3393
Jie jai iškvietė ginkluotus
jai neatsakančius vyrus.
12:39
They essentiallyiš esmės calledvadinamas in a dronetranas strikestreikas.
255
747625
2792
Iš esmės jie iškvietė dronus smogikus.
12:43
This is weaponizedWeaponized discomfortdiskomfortas,
256
751125
3434
Tai apginkluotas nepatogumas,
12:46
and it is not newnaujas.
257
754583
1459
ir tai nėra naujiena.
12:48
From 1877 to 1950,
258
756958
2351
Nuo 1877 iki 1950,
12:51
there were at leastmažiausiai 4,400 documenteddokumentuota
racialrasinis terrorteroras lynchingslynchings of blackjuoda people
259
759333
5518
įvyko maždaug 4400 užfiksuotų rasistinių
teroristinių juodaodžių nulinčiavimų
12:56
in the UnitedDidžioji StatesAmerikos.
260
764875
1893
Jungtinėse Amerikos Valstijose.
12:58
They had headlinesantraštės as well.
261
766792
2226
Ir tai pat turėjo antrašes.
13:01
"RevRev. T.A. AllenAllen was lynchedį lūpas
in HernandoHernando, MississippiMisisipė
262
769042
3392
„Kunigas T.A. Allen buvo nulinčiuotas
Hernando mieste Misisipėje
13:04
for organizingorganizuojant localvietinis sharecropperssharecroppers."
263
772458
3185
už laukų nuomos reikalų tvarkymą“.
13:07
"OliverOliver MooreMoore was lynchedį lūpas
in EdgecombEdgecomb- CountyApskritis, NorthŠiaurės CarolinaKarolina,
264
775667
2851
„Oliver Moore buvo nulinčiuotas Edgecombo
Šurės Karolinoje
13:10
for frighteningbauginanti a whitebalta girlmergaitė."
265
778542
1434
už baltaodės išgąsdinimą“.
13:12
"NathanNATAN BirdPaukštis was lynchedį lūpas
nearšalia LulingLuling, TexasTexas,
266
780000
2059
„Nathan Bird buvo nulinčiuotas netoli
Texaso
13:14
for refusingatsisakymas to turnpasukti his sonsūnus
over to a mobminia."
267
782083
3292
už tai, kad atsisakė savo sūnų
atiduoti įsiutusiai miniai“.
13:18
We need to changekeisti the actionveiksmas,
268
786417
2351
Mums reikia pakeisti veiksmą,
13:20
whetherar that actionveiksmas is "lynches("lynches")"
269
788792
1851
nesvarbu ar tai būtų „linčiavimas“
13:22
or "callsskambučiai policepolicija."
270
790667
2059
ar „policijos kvietimas“.
13:24
And now that I have shortenedsutrumpintas
the distanceatstumas betweentarp those two,
271
792750
3518
Ir dabar kai aš sutrumpinau atstumą
tarp šių dviejų veiksmų
13:28
let's get back to our gamežaidimas,
to our missionmisija.
272
796292
2684
grįžkime prie mūsų žaidimo,
mūsų misijos.
13:31
Our objectivetikslas in levellygis threetrys
is to changekeisti the actionveiksmas.
273
799000
3018
Mūsų tikslas trečiajame lygyje yra
pakeisti veiksmą.
13:34
So what if, insteadvietoj to of
274
802042
1809
Taigi kas jeigu vietoj
13:35
"CallsSkambučius CopsFarams On BlackJuoda WomanMoteris
DonatingDovanojančios FoodMaisto To HomelessBenamiai,"
275
803875
2934
„Iškviečia farus juodaodėi už maisto
aukojimą benamiams“,
13:38
that CaliforniaKalifornijos SafewaySafeway simplytiesiog thanksačiū her.
276
806833
2584
ta Kalifornijos Safeway tiesiog jai
padėkoja.
13:42
ThankingPadėka is fartoli cheaperpigiau than bringingpareikšti
lawteisė enforcementvykdymas to the scenescena.
277
810500
3226
Padėka yra kur kas pigesnė nei
teisėsaugos iškvietimas į vietą.
13:45
(ApplausePlojimai)
278
813750
1268
(Aplodismentai)
13:47
Or, insteadvietoj to,
279
815042
2392
Arba, vietoje to jie
13:49
they could give the foodmaistas
they would have wastedšvaistomi to her,
280
817458
2601
galėtų paaukoti maisto jai
kurį paskui visvien išmestų
13:52
uppedRezervavimo their civicpilietinis credkreditoriaus.
281
820083
1750
ir taip pasikeltų savo reputaciją.
13:54
Or, the whitebalta womanmoteris who calledvadinamas the policepolicija
on the eight-year-oldaštuonerių metų blackjuoda girlmergaitė,
282
822708
3560
Arba, baltaodė kuri iškvietė policiją
juodaodei aūtuonmetei
13:58
she could have boughtnusipirkau all the inventoryinventorius
from that little blackjuoda girlmergaitė,
283
826292
3392
galėjo vietoj to nupirkti viską,
ką pardavinėjo mergaitė,
14:01
supportparama a smallmažas businessverslas.
284
829708
2185
paremdama smulkųjį verslą.
14:03
And the whitebalta womanmoteris who calledvadinamas the policepolicija
on the blackjuoda realrealus estateturtas investorinvestuotojas,
285
831917
3601
Ir baltoji moteris kuri iškvietė policiją
juodaodžiui nekilnojamo turto
14:07
we would all be better off,
the copspolicininkai agreesutinku,
286
835542
2059
investuorojui, su policijos pritarimu
14:09
if she had simplytiesiog ignoredignoruojamas him
and mindedPažiūrų her ownsavo damnprakeiktas businessverslas.
287
837625
2976
visiems būtų buvę geriau jei ji
paprasčiausiai būtų paisius
14:12
(LaughterJuokas)
288
840625
1559
savo prakeiktų reikalų.
(juokas)
14:14
MindingPriežiūra one'svieni ownsavo damnprakeiktas businessverslas
is an excellentPuikus choicepasirinkimas, excellentPuikus choicepasirinkimas.
289
842208
4435
Rūpintis savo paties reikalais yra
puikus pasirinkimas, tiesiog puikus.
14:18
ChoosePasirinkite it more oftendažnai.
290
846667
1809
Dažniau jį rinkitės.
14:20
LevelLygio threetrys is completebaigti,
but there is a finalgalutinis bonuspremija levellygis,
291
848500
4601
Trečias lygis užbaigtas, bet
dar yra paskutinis extra lygis
14:25
where the objectivetikslas is inclusionįtraukimas.
292
853125
2768
kurio tikslas yra visų įtraukimas.
14:27
We have alsotaip pat seenmatė headlinesantraštės like this:
293
855917
2476
Mes taip pat matėme antraštes kaip
šios:
14:30
"PowerfulGalingas Man MasturbatesMasturbates
In FrontPriekyje Of YoungJaunos merginos WomenMoterys
294
858417
2976
„Galingas vyras masturbuojasi prieš
jauną moterį besilankančią
14:33
VisitingLankymūsi His OfficeBiuras."
295
861417
1375
jo offise“.
14:35
What an oddkeista choicepasirinkimas
for powerfulgalingas man to make.
296
863542
3767
Koks keistas to galingo vyro
pasirinkimas.
14:39
So manydaug other actionsveiksmai availableprieinama to him.
297
867333
2893
Kai jam yra tiek kitų pasirinkimų.
14:42
(LaughterJuokas)
298
870250
1018
(Juokas)
14:43
Like, suchtoks as, "listensklauso to,"
299
871292
3642
Tokių kaip, „klausosi“,
14:46
"mentorsmentoriai,"
300
874958
1268
„kuriuoja“,
14:48
"inspiredĮkvėptas by, startsprasideda jointBendras venturerizikuoti,
everybodyvisi richturtingas now."
301
876250
4268
„įkvėptas, kartu imasi naujos veiklos –
visi dabar turtingi“.
14:52
(LaughterJuokas)
302
880542
1267
(Juokas)
14:53
I want to livegyventi in that worldpasaulis
of everybodyvisi richturtingas now,
303
881833
2435
Norėčiau gyventi tame pasaulyje
kur visi dabar
14:56
but because of his poorprastas choicepasirinkimas,
we are all in a poorerskurdesnių worldpasaulis.
304
884292
3916
turtingi, bet dėl jo blogo pasirinkimo
mes visi dabar vargingesniame pasaulyje.
15:01
Doesn't have to be this way.
305
889125
1934
Bet tai neturi būti būtent taip.
15:03
This wordžodis gamežaidimas remindedpriminė me that
there is a structurestruktūra to whitebalta supremacyViršenybę,
306
891083
4560
Šis žodžių žaidimas man priminė, kad
baltųjų viršenybėje,
15:07
as there is to misogynyMizoginija,
307
895667
1601
kaip ir mizoginijoje,
yra tam tikra struktūra,
15:09
as there is to all
systemicsisteminis abusespiktnaudžiavimo of powergalia.
308
897292
3351
kaip ir bet kokiame sisteminiame
piknaudžiavime galia.
15:12
StructureStruktūra is what makesdaro them systemicsisteminis.
309
900667
2958
Struktūra visa tai paverčia sistemingumu.
15:17
I'm askingklausia people here
310
905083
1935
Čia aš prašau žmonių
15:19
to see the structurestruktūra,
311
907042
2059
pamatyti struktūrą,
15:21
where the powergalia is in it,
312
909125
2393
kurioje slypi galia
15:23
and even more importantlysvarbiausia
to see the humanityžmonija
313
911542
3351
ir dar svarbiau pamatyti žmogiškumą,
tų žmonių kuriuos ši stuktūra
15:26
of those of us madepagamintas targetstikslai
by this structurestruktūra.
314
914917
3458
pavertė taikiniais.
15:31
I am here because I was lovedmyliu
and investedinvestuota in and protectedapsaugoti and luckylaimingas,
315
919042
6142
Aš esu čia, nes buvau mylimas,
apsaugotas ir laimingas,
15:37
because I wentnuėjo to the right schoolsmokyklos,
I'm semifamouspusfinalį, mostlydaugiausia happylaimingas,
316
925208
3143
nes lankiau tinkamas mokyklas, esu pusiau
garsus,
15:40
meditatemedituoti twicedu kartus a day,
317
928375
1768
medituoju du kartus per dieną,
15:42
and yetvis dar,
318
930167
1809
ir visgi,
15:44
I walkvaikščioti around in fearbaimė,
319
932000
2393
aš vaikštau bijodamas,
15:46
because I know that someonekas nors
seeingpamatyti me as a threatgrėsmė
320
934417
4434
nes žinau jog kažkas įžiūrėdamas manyje
grėsmę
15:50
can becometapti a threatgrėsmė to my life,
321
938875
2476
gali tampti grėsme mano gyvybei
15:53
and I am tiredpavargęs.
322
941375
1667
ir tai vargina.
15:56
I am tiredpavargęs of carryingnešioti
323
944000
1434
Aš pavargau nešiotis
15:57
this invisiblenematomas burdennašta
of other people'sžmonių fearsbaimės,
324
945458
3851
tą nematomą kitų žmonių baimių naštą,
16:01
and manydaug of us are,
325
949333
2060
o ją neša daugelis iš mūsų,
16:03
and we shouldn'tneturėtų have to,
326
951417
2184
ir mums neturėtų to reikėti,
16:05
because we can changekeisti this,
327
953625
2893
nes mes galime visa tai pakeisti,
16:08
because we can changekeisti the actionveiksmas,
whichkuris changespokyčiai the storyistorija,
328
956542
4517
nes mes galime pakeisti veiksmą,
kas pakeičia istoriją
16:13
whichkuris changespokyčiai the systemsistema
329
961083
2042
kas pakeičia sistemą,
16:16
that allowsleidžia those storiesistorijos to happenatsitikti.
330
964292
1851
kuri leidžia šioms istorijoms įvykti.
16:18
SystemsSistemos are just collectivekolektyvas
storiesistorijos we all buypirkti into.
331
966167
3916
Šios sistemos tiesiog yra istorijų
kurias mes perkame rinkiniai.
16:23
When we changekeisti them,
332
971083
2143
Kai mes jas pakeičiame
16:25
we writeparašyk a better realitytikrovė
for us all to be a partdalis of.
333
973250
4518
mes sukuriame geresnę realybę
visiems.
16:29
I am askingklausia us
334
977792
2101
Aš mūsų prašau
16:31
to use our powergalia to choosepasirinkti.
335
979917
2476
naudotį galią kuri ateina
iš pasirinkimo laisvės.
16:34
I am askingklausia us to levellygis up.
336
982417
3517
Aš mūsų prašau patobulėti.
16:37
Thank you.
337
985958
1268
Ačiū.
16:39
I am BaratundeBaratunde RafiqRafiq ThurstonThurston.
338
987250
2434
Aš esu Baratunde Rafiq Thurston.
16:41
(ApplausePlojimai)
339
989708
4792
(aplodismentai)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Baratunde Thurston - Writer, activist, comedian
Baratunde Thurston is an Emmy-nominated writer, activist and comedian who addresses serious issues with depth, wit and calls to action. He believes the stories we tell help shape the world in which we live. Also, he's from the future.

Why you should listen

Baratunde Thurston has worked for The Onion, produced for The Daily Show, advised the Obama White House and cleaned bathrooms to pay for his Harvard education. He's the host of the iHeartMedia podcast Spit, wrote the New York Times bestseller How to Be Black and serves on the boards of BUILD and the Brooklyn Public Library. He makes media, delivers keynotes and promotes action with his unique blend of criticism, humor and optimism. He's most invested in topics of race, technology, democracy and climate, because the hard stuff has already been solved.

More profile about the speaker
Baratunde Thurston | Speaker | TED.com