ABOUT THE SPEAKER
Barbara J. King - Biological anthropologist, writer
As a writer on animal cognition and emotion, Barbara J. King seeks to motivate us all to be kinder to the animals we share the planet with.

Why you should listen

Barbara J. King writes and speaks about the thinking and feeling abilities of animals ranging from our closest living relatives, monkeys and apes, to orcas and octopuses. In her own words: "After 28 years of teaching anthropology at the College of William and Mary, I’m now a full-time freelance science writer and speaker. My husband and I care for homeless cats and spend all the time we can in nature. For work, I’ve observed baboons in Kenya, and gorillas and bonobos in captivity, and for pleasure bison in Yellowstone. I focus on how the science of animal cognition and emotion might help animals.

"My books take up topics ranging from animal grief to who (not what) we eat and how religion evolved, tied together by my focus on animals. I wrote weekly for six years for NPR about science, and my work has appeared in Scientific American, Aeon and Undark magazines. I love giving public science talks and I am active daily on Twitter @bjkingape."

King is the author of How Animals GrievePersonalities on the Plate and Evolving God

More profile about the speaker
Barbara J. King | Speaker | TED.com
TED2019

Barbara J. King: Grief and love in the animal kingdom

Barbara Dž. Kinga: Sēras un mīlestība dzīvnieku pasaulē

Filmed:
1,825,903 views

No sērojošiem zobenvaļiem līdz ziloņu ciešanām – Barbara Dž. Kinga ir pieredzējusi sēras un mīlestību visā dzīvnieku pasaulē. Šajā atklāsmju pilnajā runā viņa dalās ar pierādījumiem un skaidro, kāpēc uzskata, ka daudzi dzīvnieki izjūt sarežģītas emocijas, un norāda uz veidiem, kā mēs visi pret tiem varētu izturēties ētiskāk, tostarp katrā ēdienreizē. „Dzīvnieki sēro nedaudz citādi nekā cilvēki, bet tas nenozīmē, ka viņu sēras nav īstas,” skaidro pētniece. „Tās ir īstas, tās ir intensīvas, un tās ir saskatāmas, ja vien izvēlamies redzēt.”
- Biological anthropologist, writer
As a writer on animal cognition and emotion, Barbara J. King seeks to motivate us all to be kinder to the animals we share the planet with. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'd like to tell you todayšodien
about an orcaOrca namednosaukts TahlequahTahlequah.
0
490
4252
Šodien vēlos jums pastāstīt
par zobenvaļu mātīti vārdā Talekva.
00:17
TahlequahTahlequah is alsoarī knownzināms
as J35 to scientistszinātnieki,
1
5361
3873
Zinātnieki Talekvu pazīst arī kā J35,
00:21
because she swimspeld with the J PodPod
in the SalishSalish SeaJūra.
2
9258
3403
jo viņa peld kopā ar J baru Sališu jūrā,
00:24
These are the watersūdeņi off of
BritishLielbritānijas ColumbiaColumbia and WashingtonWashington StateValsts.
3
12685
3739
Britu Kolumbijas
un Vašingtonas štata ūdeņos.
00:28
Now, last yeargads, in JulyJūlija 2018,
4
16987
3164
Pagājušogad, 2018. gada jūlijā,
00:32
she was well alongkopā
in her 17-month-mēnesī pregnancygrūtniecības laikā,
5
20175
4216
tuvojās viņas 17 mēnešus ilgās
grūtniecības beigu posms,
00:36
and scientistszinātnieki were very excitedsatraukti
6
24415
1991
un zinātnieki nepacietīgi gaidīja,
00:38
because no babymazulis had survivedizdzīvoja
in this podnodalījumā for threetrīs long yearsgadiem.
7
26430
5185
jo trīs ilgus gadus šajā barā
nebija izdzīvojis neviens no mazuļiem.
00:44
Now, orcasOrcas are alsoarī
knownzināms as killerslepkava whalesvaļi.
8
32464
2967
Zobenvaļus reizēm sauc
arī par plēsoņdelfīniem.
00:47
They're profoundlydziļi socialsociālais
and profoundlydziļi intelligentsaprātīgs beingsbūtnes.
9
35455
4226
Tie ir ārkārtīgi sabiedriskas
un ārkārtīgi inteliģentas būtnes,
00:52
And scientistszinātnieki are very interestedinteresē
in theirviņu behavioruzvedība,
10
40354
3480
un zinātniekus ļoti interesē
šo dzīvnieku uzvedība,
00:55
because in theirviņu socialsociālais networkstīkli,
they sharedalīties habitsieradumi, informationinformācija
11
43858
3778
jo savos sociālajos tīklos
tie dalās ar paradumiem, informāciju
00:59
and even affectionpieķeršanās.
12
47660
1198
un pat pieķeršanos.
01:00
They createizveidot truetaisnība cultureskultūrām of the oceanokeāns.
13
48882
3186
Tie okeānos rada īstas kultūras.
01:04
But this podnodalījumā has been in troublenepatikšanas.
14
52839
2562
Taču šim baram klājas grūti.
01:08
The ChinookChinook salmonlasis that the orcasOrcas favorlabu
has been way down in the regionreģionā,
15
56066
4657
Reģionā ir ievērojami sarucis zobenvaļu
iemīļoto čaviču, lašveidīgo zivju, skaits,
01:12
and pollutionpiesārņojums has been up.
16
60747
1782
un palielinājies piesārņojuma līmenis.
01:15
But on JulyJūlija 24thth, TahlequahTahlequah
gavedeva birthdzimšana to a daughtermeita,
17
63344
5386
Tomēr 24. jūlijā
Talekvai piedzima meitiņa,
01:20
and scientistszinātnieki were so excitedsatraukti
by this developmentattīstība.
18
68754
3505
un zinātnieki bija sajūsmā.
01:24
But unfortunatelydiemžēl, the samepats day --
in factfakts, shortlyneilgi after birthdzimšana --
19
72691
3975
Diemžēl tajā pašā dienā,
patiesībā īsi pēc piedzimšanas,
01:28
the calfteļš diednomira.
20
76690
1282
mazulis nomira.
01:31
Well, what happenednotika nextnākamais
electrifiedelektrotransportu animaldzīvnieks loversmīļotājiem
21
79077
3045
Tas, kas notika tālāk,
satrieca dzīvnieku mīļotājus
01:34
acrosspāri the worldpasaule,
22
82146
1648
visā pasaulē –
01:35
because TahlequahTahlequah refusedatteikta
to let her babymazulis slippaslīdēt off into the waterūdens.
23
83818
4611
Talekva neparko neļāva mazulim nogrimt.
01:40
She kepttur it on her bodyķermenis
and she swampeldēja with it.
24
88453
3268
Viņa peldēja, turot mazuli uz sevis.
01:43
If it did fallkritums off,
she would divenirt and rescueglābšana it,
25
91745
4133
Ja mazulis noslīdēja,
viņa ienira, lai to glābtu,
01:47
and she battledcīnījās ar stiffstīvs currentsstraumes to do this.
26
95902
2880
un to visu viņa darīja
par spīti spēcīgām jūras straumēm.
01:51
Now, she kepttur this behavioruzvedība up
27
99218
2153
Viņa turpināja to darīt
01:53
for 17 daysdienas,
28
101395
2697
17 dienas,
01:56
and duringlaikā this time,
she swampeldēja over 1,000 milesjūdzes.
29
104116
3378
un šajā laikā nopeldēja
vairāk nekā 1600 kilometrus.
02:00
At that pointpunkts, she let the little babymazulis
slippaslīdēt off into the waterūdens.
30
108024
3940
Visbeidzot viņa ļāva
mazulim ieslīdēt ūdenī.
02:04
So todayšodien, TahlequahTahlequah
swimspeld on with the J PodPod,
31
112876
4379
Šodien Talekva turpina peldēt ar baru J,
02:09
but her griefGrīfs still movespārceļas me.
32
117279
3294
bet viņas sēras mani joprojām aizkustina.
02:12
And I do believe that "griefGrīfs"
is the right wordvārds to use.
33
120597
3579
Un es uzskatu, ka vārds „sēras” ir vietā.
02:16
I believe that griefGrīfs
is the right wordvārds to use
34
124200
2610
Es uzskatu, ka vārds „sēras” ir vietā,
02:18
for numerousdaudzi animalsdzīvnieki who mournsērot the deadmiris.
35
126834
2940
runājot par vairākiem dzīvniekiem,
kas sēro par saviem mirušajiem –
02:21
They mayvar be friendsdraugi or matesdraugi or relativesradinieki.
36
129798
2936
draugiem, partneriem, radiniekiem.
02:25
Because these visibleredzams cuesnianses,
these behavioraluzvedības cuesnianses,
37
133127
3322
Jo šīs vizuālās norādes,
šīs uzvedības norādes
02:28
tell us something about
an animal'sdzīvnieka emotionalemocionāls stateValsts.
38
136473
3266
atklāj kaut ko par dzīvnieku
emocionālo stāvokli.
02:32
Now, for the last sevenseptiņi yearsgadiem,
39
140589
1456
Pēdējos septiņus gadus es dokumentēju
02:34
I've been workingstrādā to documentdokuments
examplespiemēri of animaldzīvnieks griefGrīfs --
40
142069
3644
dzīvnieku sērošanas piemērus –
02:37
in birdsputni, in mammalszīdītāji,
41
145737
2138
starp putniem, zīdītājiem,
02:39
in domesticatedMājdzīvnieki animalsdzīvnieki
and in wildsavvaļas animalsdzīvnieki --
42
147899
2976
mājlopiem un savvaļas dzīvniekiem –,
02:42
and I believe in the realityrealitāte
of animaldzīvnieks griefGrīfs.
43
150899
2983
un es ticu, ka dzīvnieku sēras ir īstas.
02:46
Now, I say it this way
44
154890
1533
Redziet, es to saku tādēļ,
02:48
because I need to acknowledgeatzīt
to you right up frontpriekšā
45
156447
2435
ka man jūs jābrīdina –
ne visi zinātnieki man piekrīt.
02:50
that not all scientistszinātnieki agreepiekrītu with me.
46
158906
1975
02:53
And partdaļa of the reasoniemesls, I think,
47
161287
2153
Un daļēji iemesls tam, manuprāt,
02:55
is because of what I call the "a-worda-Word."
48
163464
2631
ir vārds, kas sākas ar „a”.
02:58
The a-worda-Word is anthropomorphismantropomorfisma,
49
166592
1759
Šis vārds ir antropomorfisms,
03:00
and historicallyvēsturiski,
it's been a bigliels deterrentpreventīvs līdzeklis
50
168375
2001
un vēsturiski tas ir ievērojami kavējis
03:02
to recognizingatzīstot animaldzīvnieks emotionsemocijas.
51
170400
2252
dzīvnieku emociju atzīšanu.
03:05
So, anthropomorphismantropomorfisma is when
we projectprojekts ontouz other animalsdzīvnieki
52
173095
4200
Antropomorfisms nozīmē,
ka mēs projicējam savas spējas
un emocijas uz citiem dzīvniekiem.
03:09
our capacitiesjaudas or our emotionsemocijas.
53
177319
2804
03:12
And we can all probablydroši vien
think of examplespiemēri of this.
54
180634
3535
Un mēs droši vien varam
iedomāties šādas situācijas.
03:16
Let's say we have a frienddraugs who tellsstāsta us,
55
184193
2348
Piemēram, kāds draugs saka:
03:18
"My catkaķis understandssaprot everything I say."
56
186565
3183
„Mans kaķis saprot it visu, ko saku.”
03:22
Or, "My dogsuns, he's so sweetsalds.
57
190355
2816
„Mans suns ir tik mīļš,
03:25
he ranskrēja right acrosspāri the yardpagalmā this morningno rīta
towardsvirzienā a squirrelVāvere,
58
193195
2938
šorīt dārzā viņš skrēja pakaļ vāverei,
un es zinu, ka viņš
tikai gribēja paspēlēties.”
03:28
and I know he just wants to playspēlēt."
59
196157
1699
03:30
Well, maybe.
60
198435
1546
Jā, varbūt.
03:32
Or maybe not.
61
200744
1165
Vai arī ne.
03:33
I'm skepticalskeptiski about claimspretenzijas like those.
62
201933
2318
Pret šādiem apgalvojumiem esmu skeptiska.
03:37
But animaldzīvnieks griefGrīfs is differentatšķirīgs,
63
205202
1995
Bet dzīvnieku sēras ir kas cits,
03:39
because we're not tryingmēģina
to readlasīt an animal'sdzīvnieka mindprātā.
64
207221
2866
jo mēs nemēģinām nolasīt,
kas dzīvniekiem prātā.
03:42
We're looking at visibleredzams cuesnianses of behavioruzvedība
65
210111
2403
Mēs redzam vizuālas uzvedības izpausmes
03:44
and tryingmēģina to interpretinterpretēt them
with some meaningnozīmē.
66
212538
2397
un mēģinām tās izskaidrot,
piešķirot tām jēgu.
03:47
Now, it's truetaisnība -- scientistszinātnieki
oftenbieži pushspiediet back at me,
67
215406
2883
Tiesa, zinātniekiem
bieži vien ir pretargumenti:
03:50
and they'llviņi būs say,
68
218313
1152
„Klau, dzīvniekam, iespējams, ir stress,
03:51
"AhĀ, look, the animaldzīvnieks mightvarētu be stresseduzsvēra,
69
219489
2244
03:53
or maybe the animal'sdzīvnieka just confusedsajaukt
70
221757
1777
vai varbūt tas ir vienkārši apjucis,
03:55
because his or her routinerutīnas
has been disruptedtraucēta."
71
223558
2644
jo izjaukta viņa ierastā ikdienas rutīna.”
03:58
But I think that this overworryoverworry
about anthropomorphismantropomorfisma
72
226935
4342
Bet, manuprāt, šī pārliekā uztraukšanās
par antropomorfismu
04:03
missesnepareizi a fundamentalfundamentāls pointpunkts.
73
231301
2503
palaiž garām ko ārkārtīgi svarīgu,
04:05
And that is that animalsdzīvnieki
can careaprūpe very deeplydziļi for eachkatrs other,
74
233828
3807
proti, ka dzīvnieki patiešām spēj
rūpēties viens par otru,
varbūt tie spēj viens otru pat mīlēt.
04:09
maybe they even love eachkatrs other.
75
237659
1693
04:11
And when they do,
76
239376
1363
Un, ja tā ir,
04:12
a survivor'sapgādnieka zaudējuma heartsirds
can be piercedcaurdurtās by a deathnāve.
77
240763
3533
nāve var salauzt izdzīvojušā sirdi.
04:17
Let's faceseja it:
78
245013
1237
Atzīsim –
04:18
if we denynoliegt evolutionaryevolucionārs continuitynepārtrauktība,
79
246274
2809
ja noliedzam evolucionāro spektru,
04:21
we are really missingtrūkst out
on embracingaptverot partdaļa of ourselvespaši.
80
249107
3720
mēs noraidām arī daļu sevis.
04:25
So yes, I believe in the realityrealitāte
of animaldzīvnieks griefGrīfs,
81
253603
2667
Tāpēc, jā, es ticu,
ka dzīvnieki patiesi sēro,
04:28
and I alsoarī think that if we recognizeatpazīt it,
82
256294
2479
un uzskatu, ka, to atzīstot,
04:30
we can make the worldpasaule
a better placevietu for animalsdzīvnieki,
83
258797
2646
varam padarīt pasauli par labāku,
iejūtīgāku vietu dzīvniekiem.
04:33
a kinderbērnudārzos placevietu for animalsdzīvnieki.
84
261467
2163
04:36
So let me tell you a little bitmazliet more
about animaldzīvnieks griefGrīfs.
85
264362
3102
Ļaujiet man pastāstīt vairāk
par dzīvnieku sērām.
04:40
I'm going to startsākt in KenyaKenija.
86
268341
2218
Sāksim Kenijā.
04:43
You see here there's
an elephantzilonis namednosaukts EleanorEleonora
87
271027
2928
Šo ziloni sauc Eleanora,
04:45
who camenāca one day with bruisedsasitumi legskājas,
88
273979
2978
un kādu dienu viņa pārnāca
ar nobrāztām kājām
04:48
and she collapsedsabruka.
89
276981
1881
un sabruka.
04:50
You see on the left
90
278886
1197
Pa kreisi ir Greisa,
kas tūlīt pat piesteidzās klāt
04:52
that anothercits femalesieviete namednosaukts GraceGrace
camenāca to her right away
91
280107
3737
un ar snuķi mēģināja uzdabūt viņu kājās.
04:55
and, usingizmantojot her ownpašu trunkbagāžnieks, proppedbija atsliets her up,
92
283868
2503
04:58
triedmēģinājis to get her up on her feetkājas.
93
286395
1788
05:00
And she did succeedgūt panākumus,
94
288207
1195
Un viņai izdevās,
05:01
but then EleanorEleonora collapsedsabruka again.
95
289426
2258
bet tad Eleanora atkal sabruka.
05:04
At this pointpunkts, GraceGrace becamekļuva
visiblyredzamā vietā distressednonācis briesmās,
96
292236
3374
Tajā brīdī Greisas uzvedība
pauda acīmredzamu satraukumu,
05:07
and she proddedMetās the bodyķermenis,
and she vocalizedvairāk.
97
295634
3259
viņa bakstīja otras zilonenes ķermeni
un vokalizēja.
05:11
EleanorEleonora collapsedsabruka again,
98
299906
1391
Eleanora atkal sabruka
05:13
and unfortunatelydiemžēl, she did diemirst.
99
301321
2272
un diemžēl nomira.
05:16
What you see on the right is a femalesieviete
from anothercits familyģimene namednosaukts MauiMaui,
100
304036
4645
Pa labi redzama Maui,
zilonene no cita bara,
05:20
who camenāca after the deathnāve,
and she stayedpalika at the bodyķermenis.
101
308705
2873
kas ieradās pēc Eleanoras nāves
un palika pie līķa.
05:23
She heldnotika a vigilvigil there,
and she even rockedšūpojās in distressciešanas
102
311602
3412
Viņa palika pie mirušās
un pat šūpojās tā,
kā to dara ziloņi stresa ietekmē.
05:27
over the bodyķermenis.
103
315038
1602
05:28
So the scientistszinātnieki watchingskatīties the elephantsziloņi
104
316664
2503
Ziloņu pētnieki
Eleanoras līķi rūpīgi novēroja
05:31
kepttur closetuvu observationnovērošana on Eleanor'sEleanor ' s bodyķermenis
105
319191
3464
05:34
for sevenseptiņi daysdienas.
106
322679
1605
septiņas dienas.
05:36
And duringlaikā those sevenseptiņi daysdienas,
107
324308
1486
Un šo septiņu dienu laikā
05:37
a paradeparāde of elephantsziloņi camenāca
108
325818
2051
pie līķa ieradās piecu dažādu baru ziloņi.
05:39
from fivepieci differentatšķirīgs familiesģimenes.
109
327893
1930
05:42
Now, some were just curiousziņkārīgs,
110
330266
1925
Daļa izrādīja vienkārši ziņkāri,
05:44
but othersciti carriedpārvadā out behaviorsuzvedība
111
332215
1542
bet citu uzvedības izpausmes,
05:45
that I really believe
should be classifiedklasificēts as griefGrīfs.
112
333781
3439
manuprāt, patiešām
būtu klasificējamas kā sēras.
05:50
So what does griefGrīfs look like?
113
338447
1805
Kā tad izpaužas sēras?
05:52
It can be rockingšūpojot, as I said, in distressciešanas.
114
340870
3022
Tā var būt stresa situācijām
raksturīga šūpošanās,
05:55
It can alsoarī be socialsociālais withdrawalizstāšanās,
115
343916
1910
Tā var būt atdalīšanās no bara –
05:57
when an animaldzīvnieks just takes
himselfpats or herselfpati away from friendsdraugi
116
345850
4045
dzīvnieks pamet draugus
06:01
and stayspaliek by themselvespaši,
117
349919
2587
un izvēlas palikt vienatnē,
06:04
or a failureneveiksme to eatēst or sleepGulēt properlypareizi,
118
352530
2611
tie var būt ēstgribas un miega traucējumi,
06:07
sometimesdažreiz a depressednomākts posturestāja
or vocalizationVocalization.
119
355165
3432
reizēm depresīva poza vai vokalizācija.
06:11
It can be very helpfulizpalīdzīgi
for those of us studyingmācās this
120
359311
2894
Pētniekiem var būt ļoti noderīga
06:14
to be ablespējīgs to comparesalīdzināt the behavioruzvedība
of a survivorSurvivor before deathnāve
121
362229
4354
iespēja salīdzināt izdzīvojušā uzvedību
pirms un pēc otra dzīvnieka nāves,
06:18
and after deathnāve,
122
366607
1221
06:19
because that increasespieaug the rigorstingrība
of our interpretationinterpretācija.
123
367852
3314
jo tas uzvedību
ļauj izskaidrot precīzāk.
06:23
And I can explainizskaidrot this to you
124
371722
1404
Paskaidrošu to,
pastāstot par divām pīlēm
vārdā Hārpers un Kols.
06:25
by talkingrunājam about two duckspīles
namednosaukts HarperHarper and KohlKohl.
125
373150
4446
06:30
So we're into birdsputni now.
126
378217
1631
Esam pārgājuši pie putniem.
06:32
So HarperHarper and KohlKohl were raisedpacēlies
at a foiefoie grasgras factoryrūpnīca,
127
380403
3218
Hārpers un Kols bija uzauguši
fuagrā putnu fabrikā,
06:35
and they were treatedapstrādāts cruellytik nežēlīgi.
128
383645
1941
un piedzīvojuši nežēlību.
06:37
FoieFoie grasgras does involveiesaistīt
force-feedingForce-Feeding of birdsputni.
129
385610
2908
Fuagrā fabrikās putnus baro ar varu.
06:40
So this hurtievainot theirviņu bodiesstruktūras, and theirviņu
spiritsstiprie alkoholiskie dzērieni were not in good shapeforma, eithervai nu.
130
388971
3667
Putni bija traumēti
gan fiziski, gan dvēseliski.
06:44
But thankfullylaimi, they were rescuedizglāba
by a farmsaimniecība sanctuarypatvērumu in upstateupstate NewJauns YorkYork.
131
392662
4662
Bet par laimi viņus izglāba
saudzētava Ņujorkas ziemeļos.
06:49
And for fourčetri yearsgadiem, they stabilizedstabilizēts,
and they were fastātri friendsdraugi.
132
397348
3715
Četrus gadus abi atguvās
un bija nešķirami draugi.
06:53
They oftenbieži tookpaņēma themselvespaši
to a smallmazs ponddīķis on the propertyīpašums.
133
401087
3487
Bieži vien abus varēja atrast
īpašuma mazajā dīķītī.
06:57
Then, KohlKohl startedsāka to have
really intractablegrūtāk painsāpes in his legskājas,
134
405711
4050
Tad Kolam sākās neciešamas sāpes kājās,
07:01
and it was clearskaidrs to the sanctuarypatvērumu
that he had to be euthanizediemidzināt humanelyHumāni,
135
409785
4079
un saudzētavai bija skaidrs,
ka pareizākais ir viņu iemidzināt,
07:05
and he was.
136
413888
1429
un tā arī darīja.
07:07
But then the sanctuarypatvērumu workersdarba ņēmēji
did a brilliantizcili thing,
137
415341
2587
Taču pēc tam saudzētavas darbinieki
izdarīja ko īpašu –
07:09
because they broughtcelta HarperHarper
to the bodyķermenis to see.
138
417952
3622
mirušo ķermeni
viņi aiznesa parādīt Hārperam.
07:14
And at first, HarperHarper proddedMetās
the bodyķermenis of his frienddraugs,
139
422015
3035
Vispirms Hārpers mēģināja ķermeni bakstīt,
07:17
but then he laidlikts himselfpats over it,
140
425074
3229
bet tad nogulās tam pāri
07:20
and he stayedpalika there
for over an hourstunda with his frienddraugs.
141
428327
3032
un palika kopā ar draugu
vairāk nekā stundu.
07:23
And in the weeksnedēļas after,
142
431996
2941
Turpmākās nedēļas
07:26
he had a hardgrūti time.
143
434961
1696
viņam klājās grūti.
07:28
He would go back to that samepats ponddīķis
where he had been with KohlKohl,
144
436681
3148
Viņš atkal un atkal atgriezās dīķītī,
kurā bija pavadījis laiku ar Kolu,
07:31
and he didn't want any other friendsdraugi.
145
439853
2115
un nevēlējās draudzēties ne ar vienu citu.
07:34
And withiniekšpusē two monthsmēneši, he diednomira as well.
146
442536
2534
Divus mēnešus vēlāk arī viņš nomira.
07:38
Now, I'm happylaimīgs to say
147
446307
1306
Par laimi ne visi sērojošie dzīvnieki
piedzīvo bēdīgu galu.
07:39
that not all grievingsēru animalsdzīvnieki
have this sorrowfulNoskumis outcomerezultāts.
148
447637
3821
07:43
Last summervasara, I flewlidoja to BostonBoston
to visitapmeklējums my adultpieaugušais daughtermeita, SarahSarah.
149
451482
4424
Pagājušovasar es devos uz Bostonu,
lai apciemotu savu meitu Sāru.
07:48
I was with my husbandvīrs CharlieČārlijs.
150
456375
1513
Biju kopā ar savu vīru Čārliju,
07:49
I really neededvajadzīgs a breakpārtraukums from work.
151
457912
2810
un man patiešām vajadzēja
atvilkt elpu no darba.
07:53
But I succumbedpadevās,
and I checkedpārbaudīts my work emaile-pasts.
152
461508
3474
Tomēr es salūzu un atvēru darba e-pastu.
07:57
You know how that is.
153
465006
1157
Jūs jau zināt, kā tas ir.
07:58
And there was a communicationkomunikācija
about a dejectedsērīgi donkeyēzeļa.
154
466187
4321
Un tur ieraudzīju saraksti
par atraidītu ēzeli.
08:03
Now, as an anthropologistantropologs,
this wasn'tnebija what I expectedparedzams,
155
471153
2695
Tas nebija gluži tas,
ko kā antropoloģe gaidīju,
bet tur nu tas bija,
un man prieks, ka to izlasīju.
08:05
but there it was, and I'm gladpriecīgs I readlasīt it.
156
473872
2028
08:07
Because a donkeyēzeļa namednosaukts LenaLena
had goneaizgājis to anothercits farmsaimniecība sanctuarypatvērumu,
157
475924
4162
Ēzelīte vārdā Līna bija pārvietota
no vienas saudzētavas uz citu,
08:12
this one in AlbertaAlberta, CanadaKanāda,
158
480110
2194
šoreiz Albertā, Kanādā.
08:14
as the only donkeyēzeļa there,
159
482328
2044
Kā vienīgajam ēzelim
08:17
and had troublenepatikšanas makingveidošana friendsdraugi
for that reasoniemesls.
160
485150
2690
viņai bija grūti atrast draugus.
08:19
But she eventuallybeidzot did make friendsdraugi
with an oldervecāki horsezirgs namednosaukts JakeJake,
161
487864
3203
Taču galu galā viņa iedraudzējās
ar pavecu zirgu Džeiku,
un turpmākos trīs gadus
abi bija nešķirami.
08:23
and for threetrīs yearsgadiem they were inseparableNeatdalāma.
162
491091
2994
08:26
But the reasoniemesls the emaile-pasts camenāca
was that JakeJake, at agevecums 32, the horsezirgs,
163
494109
3874
Bet iemesls sarakstei bija tas,
ka Džeiks 32 gadu vecumā
08:30
had becomekļūt gravelyNopietni illslims
and had to be put down,
164
498007
3315
bija smagi saslimis un iemidzināts.
08:33
and this is what was going on.
165
501765
3063
Tālāk notika, lūk, kas:
08:36
This is LenaLena standingstāvot on Jake'sJake ' s gravekapa.
166
504852
2571
Līna stāv uz Džeika kapa.
08:39
She didn't want to come in at night.
She didn't want to come in for foodēdiens.
167
507447
3476
Naktīs viņa negribēja iet iekšā.
Viņa negribēja ēst.
Viņa negribēja dzert.
08:42
She didn't want to come in for waterūdens.
168
510947
1855
08:44
She pawedpataustīja at the gravekapa,
she brayedbrayed in distressciešanas,
169
512826
2985
Viņa kašņāja kapa zemi, satraukti bubināja
08:47
and there she stoodstāvēja.
170
515835
1682
un turpināja stāvēt.
08:50
So we talkedrunāja and we brainstormedbrainstormed.
171
518292
2478
Mēs par to runājām un mēģinām rast idejas,
08:52
What do you do for an animaldzīvnieks like this?
172
520794
2362
kā šādam dzīvniekam palīdzēt.
08:55
And we talkedrunāja about the roleloma of time,
173
523180
2315
Mēs runājām par to, ka vajadzīgs laiks,
08:57
of extrapapildus love and kindnesslaipnību from people
174
525519
2667
vairāk cilvēka mīlestības un maiguma,
09:00
and of urgingMudinot her to make a newjauns frienddraugs.
175
528210
2814
vajadzīgs pamudinājums
atrast jaunu draugu.
09:03
And here'sšeit ir where her trajectorytrajektorija does
divergeatšķirties from that of HarperHarper the duckpīle,
176
531048
4725
Un šajā vietā Līnas stāsts izvēršas
citādi nekā pīles Hārpera piedzīvotais,
09:07
because she did make a newjauns frienddraugs,
177
535797
1901
jo viņai izdevās atrast jaunu draugu –
09:09
and sanctuarypatvērumu workersdarba ņēmēji wroterakstīja back
and said it workedstrādāja out well.
178
537722
2980
saudzētavas darbinieki atrakstīja
un pastāstīja, ka viss beidzies labi.
09:14
Now sometimesdažreiz, scientistszinātnieki
supplementpapildināt observationnovērošana
179
542052
3425
Reizēm zinātnieki
novērojumus papildina
09:17
with hormonalhormonālās analysisanalīze.
180
545501
1880
ar hormonālo rādītāju izpēti.
09:19
There's an examplepiemērs of a groupgrupa
of scientistszinātnieki in BotswanaBotsvāna,
181
547976
2831
Piemēram, zinātnieku grupa Botsvānā
09:22
who tookpaņēma fecalfekāls materialmateriāls from baboonsPaviānu
and comparedsalīdzina two differentatšķirīgs groupsgrupām.
182
550831
4549
salīdzināja divas paviānu sugas,
izmantojot fēču materiālu.
09:27
The first groupgrupa were femalessievietes
who had witnessedliecinieks a predatorplēsoņa attackuzbrukums
183
555404
4108
Pirmajā grupā bija mātītes,
kas pieredzējušas plēsēja uzbrukumu
09:31
and lostzaudējis someonekāds in that attackuzbrukums,
184
559536
2489
un tajā kādu zaudējušas,
09:34
and the secondotrais groupgrupa were femalessievietes
who had witnessedliecinieks an attackuzbrukums
185
562049
2859
savukārt otrajā grupā –
mātītes, kas pieredzējušas uzbrukumu,
09:36
but had not lostzaudējis someonekāds.
186
564932
1789
bet nav nevienu zaudējušas.
09:38
And the stressstresu hormoneshormonu
were way up in that first groupgrupa.
187
566745
2739
Stresa hormonu līmenis
pirmajā grupā bija ievērojami augstāks.
09:41
But here'sšeit ir the thing:
188
569895
1242
Bet svarīgi ir, lūk, kas –
09:43
the scientistszinātnieki didn't just
call them "stresseduzsvēra baboonsPaviānu,"
189
571161
2739
zinātnieki tos nesauca
par satrauktiem paviāniem,
bet gan par paviāniem,
kas pārdzīvo tuvinieka zaudējumu,
09:45
they calledsauc them "bereavedsmagi cietušiem baboonsPaviānu,"
190
573924
2227
09:48
and in partdaļa, that's because
of the observationsnovērojumi that they madeizgatavots.
191
576175
3985
daļēji novērotās uzvedības dēļ.
09:52
For examplepiemērs, this mother-daughtermāte-meita
pairpāris were very closetuvu,
192
580184
2970
Piemēram, starp šo māti un meitu
valdīja ļoti tuvas attiecības,
09:55
and then the daughtermeita
was killednogalināts by a lionLauva.
193
583178
2220
bet tad meitu saplosīja lauva.
09:58
The mothermāte removednoņemts herselfpati
from all her friendsdraugi,
194
586118
2686
Māte pārstāja kontaktēties ar draugiem,
ar apčubināšanas grupām,
10:00
from her groomingdepilācija networkstīkli,
and just stayedpalika by herselfpati for weeksnedēļas --
195
588828
3623
nedēļām ilgi viņa turējās nomaļus –
10:05
bereavementApbedīšanas --
196
593298
1428
tuvinieka zaudējums –
10:06
and she then slowlylēnām recoveredatkopt.
197
594750
2724
un tad palēnām atguvās.
10:11
So we have bereavedsmagi cietušiem baboonsPaviānu.
198
599055
2462
Tātad paviāni, kas pārdzīvo
tuvinieka zaudējumu.
10:13
Will sciencezinātne tell us somedaykādreiz
about bereavedsmagi cietušiem beesbites?
199
601918
3810
Vai kādu dienu zinātne atklās bites,
kas pārdzīvo tuvinieka zaudējumu?
10:17
Will we heardzirdēt about frogsvardes who mournsērot?
200
605752
3063
Vai uzzināsim par sērojošām vardēm?
10:21
I don't think so, and I think the reasoniemesls
is because animalsdzīvnieki really need
201
609443
3560
Nedomāju, ka tā notiks, jo, manuprāt,
sērošana iespējama tad, ja dzīvniekiem
ir ciešas, viens pret vienu attiecības.
10:25
one-to-onePrivātu, closetuvu relationshipsattiecības
for that to happennotikt.
202
613027
3189
10:28
I alsoarī know that circumstanceapstākļi mattersjautājumus,
and personalitypersonība mattersjautājumus.
203
616763
4602
Es zinu, ka nozīme ir
arī apstākļiem un personībai.
10:33
I have documenteddokumentēta
catskaķi and dogssuņi who grievesērot,
204
621389
2738
Esmu dokumentējusi
sērojošus kaķus un suņus,
10:36
our companionbiedrs animalsdzīvnieki,
205
624151
1830
mūsu biedrus un pavadoņus,
10:38
but I alsoarī interactedmijiedarbojās with a womansieviete
who was extremelyārkārtīgi botheredbothered
206
626005
2899
bet esmu arī runājusi ar sievieti,
kuru ārkārtīgi satrauca tas,
10:40
because her dogsuns wasn'tnebija grievingsēru.
207
628928
2223
ka viņas suns nesēroja.
10:43
She said to me, "The first dogsuns
in the housemāja has diednomira.
208
631888
3163
Viņa stāstīja, ka nomiris
ģimenes pirmais suns,
10:47
The secondotrais animaldzīvnieks does not
seemšķiet concernedieinteresētajām personām, the secondotrais dogsuns.
209
635075
3058
bet šķiet, ka otram sunim
tas neko nenozīmē –
10:50
What is wrongnepareizi with him?"
210
638157
1713
kas viņam kaiš?
10:51
(LaughterSmiekli)
211
639894
1448
(Smiekli)
10:53
And as I listenedklausījās to her,
212
641366
2026
Klausoties viņā,
10:55
I realizedsapratu that this dogsuns was now
the only animaldzīvnieks in the householdmājsaimniecība,
213
643416
3699
es sapratu, ka suns
nu ir vienīgais dzīvnieks ģimenē,
10:59
and as fartālu as he was concernedieinteresētajām personām,
that was a prettyskaista good dealdarījumu.
214
647139
3179
un, viņaprāt, tas nemaz nav tik slikti.
11:03
So circumstancesapstākļi matterjautājums.
215
651079
2289
Tātad apstākļiem ir nozīme.
11:06
Now, in any casegadījums, animalsdzīvnieki
are not going to grievesērot
216
654716
2666
Lai vai kā, dzīvnieki sēro
mazliet citādi nekā mēs.
11:09
exactlytieši tā like we do.
217
657406
1849
11:11
We have humancilvēks creativityradošums.
218
659279
1757
Cilvēkiem piemīt radošums.
11:13
We paintkrāsu our griefGrīfs, dancedejot our griefGrīfs,
219
661060
3653
Mēs savas sēras gleznojam, paužam dejā,
11:16
writerakstīt our griefGrīfs.
220
664737
1801
mēs par tām rakstām.
11:18
We alsoarī can grievesērot for people
we'vemēs esam never mettikās,
221
666562
2873
Mēs spējam sērot par cilvēkiem,
kurus nekad neesam satikuši,
11:21
acrosspāri spacetelpa and time.
222
669459
2047
no kuriem mūs šķir attālums un laiks.
11:23
I feltfilcs this stronglystingri when I wentdevās to BerlinBerlīne
223
671530
2661
Īpaši spēcīgi es to izjutu Berlīnē,
11:26
and I stoodstāvēja at the HolocaustHolokausts MemorialMemorial.
224
674215
2526
Holokausta memoriālā.
11:29
AnimalsDzīvnieki don't grievesērot exactlytieši tā like we do,
225
677428
2312
Dzīvnieki sēro citādi,
11:31
but this doesn't mean
that theirviņu griefGrīfs isn't realreāls.
226
679764
2752
bet tas nenozīmē, ka to sēras nav īstas.
11:34
It is realreāls, and it's searingSearing,
227
682540
3117
Tās ir īstas, un tās ir dziļas,
11:37
and we can see it if we chooseizvēlēties.
228
685681
2401
un tās ir ieraugāmas,
ja izvēlamies redzēt.
11:41
Now, I've lostzaudējis bothabi my parentsvecāki.
229
689495
2416
Esmu zaudējusi abus vecākus.
11:43
I lostzaudējis a very deardārgs frienddraugs
at a youngjaunieši agevecums from AIDSAIDS.
230
691935
3674
Man ļoti tuvs draugs
jaunībā nomira no AIDS.
11:48
I believe mostlielākā daļa likelyiespējams mostlielākā daļa of you
here have lostzaudējis someonekāds.
231
696220
4714
Domāju, ka vairums klātesošo
kādu reiz ir zaudējuši.
11:52
And I have foundatrasts it a genuinepatiesa comfortkomforts,
232
700958
3086
Un manas sāpes patiesi ir remdējusi,
11:56
a solacemierinājums, to know that we aren'tnav
the only beingsbūtnes on this earthzeme
233
704068
4738
man par mierinājumu ir kalpojusi apziņa,
ka neesam vienīgās būtnes,
12:00
who feel love and griefGrīfs.
234
708830
2421
kas mīl un sēro.
12:04
And I think this is importantsvarīgs.
235
712058
1577
Manuprāt, tas ir svarīgi.
12:06
I alsoarī think we can take
this a stepsolis furthertālāk,
236
714173
2413
Un es uzskatu, ka varam
arī spert soli tālāk
un saprast, ka dzīvnieku sēru īstums
12:08
and we can realizesaprast
that the realityrealitāte of animaldzīvnieks griefGrīfs
237
716610
2764
12:11
can help us be better
and do better for animalsdzīvnieki.
238
719398
3873
mums var palīdzēt
labāk izturēties pret dzīvniekiem.
12:15
This is alreadyjau happeningnotiek with TahlequahTahlequah,
239
723295
2503
Tas jau noticis Talekvas gadījumā,
12:17
because the UnitedApvienotā StatesValstis and CanadaKanāda have
renewedpagarināts theirviņu talkssarunas with greaterlielāks urgencysteidzamību
240
725822
5111
jo ASV un Kanāda ir atjaunojušas sarunas
par steidzamu vaļu aizsardzību,
12:22
for how to help the orcasOrcas,
241
730957
1524
12:24
how to restoreatjaunot the ChinookChinook salmonlasis
242
732505
2053
par čaviču populācijas atjaunošanu
12:26
and how to help with the waterūdens pollutionpiesārņojums.
243
734582
2028
un ūdens piesārņojuma samazināšanu.
12:29
We can alsoarī see that if griefGrīfs is realreāls,
244
737057
2728
Tāpat, ja sēras ir īstas,
12:31
there's tremendousmilzīgs
plausibilityticamība to the notionjēdziens
245
739809
2550
ļoti iespējams, dzīvnieki jūt
daudz un dažādas emocijas.
12:34
that animalsdzīvnieki feel a wholeveselu rangediapazons of things.
246
742383
2964
12:37
So we could look at joyprieks,
sadnessskumjas, even hopeceru.
247
745868
3916
Mēs varētu pētīt prieku,
skumjas, pat cerības.
12:42
And if we do that,
248
750292
1932
Un, ja darīsim to,
12:44
here'sšeit ir how we can startsākt
to think about the worldpasaule.
249
752248
2287
mēs varam sākt
domāt citādi par visu pasauli.
12:46
We can look at orcasOrcas and say,
250
754559
2379
Skatoties uz vaļiem, varam teikt –
12:48
we know they grievesērot,
we know they feel theirviņu livesdzīvo,
251
756962
2706
mēs zinām, ka tie sēro,
mēs zinām, ka tie jūt,
12:51
and we can refusenoraidīt to confinesašaurinātu them
to smallmazs tankstvertnes in themetēma parksparki
252
759692
5417
mēs varam atteikties no to iesprostošanas
mazos atrakciju parku baseinos
12:57
and make them performizpildīt
for our entertainmentizklaide.
253
765133
3179
un šo dzīvnieku izmantošanas izklaidei.
13:00
(ApplauseAplausi)
254
768336
2159
(Aplausi)
13:02
Thank you.
255
770519
2290
Paldies.
13:04
We can look at elephantsziloņi
and say, yes, they grievesērot,
256
772833
3051
Skatoties uz ziloņiem, varam teikt –
jā, tie sēro, un mēs varam ar jaunu sparu
13:07
and we can renewatjaunot our effortscentieni
againstpret internationalstarptautisks trophytrofeja huntingmedības
257
775908
3744
vērsties pret starptautiskajām
trofeju medībām un malumedniecību.
13:11
and againstpret poachingMalumedniecību.
258
779676
1539
13:13
(ApplauseAplausi)
259
781239
2038
(Aplausi)
13:15
Thank you.
260
783301
1554
Paldies.
13:16
And we can look at our closesttuvākais
livingdzīvo relativesradinieki, monkeyspērtiķiem and apespērtiķi,
261
784879
3416
Un, skatoties uz saviem
tuvākajiem radiniekiem, pērtiķiem,
13:20
and know yes they grievesērot,
they feel theirviņu livesdzīvo,
262
788319
2966
mēs zinām, ka tie sēro,
mēs zinām, ka tie jūt,
13:23
so they don't deservepelnījuši to be confinednorobežoti
263
791309
2497
tāpēc šie dzīvnieki nav pelnījuši,
ka tos gadu no gada pakļauj invazīviem
biomedicīniskiem eksperimentiem.
13:25
in highlyaugsti invasiveINVAZĪVA biomedicalBiomedicīnas experimentseksperimenti
264
793830
3309
13:29
yeargads after yeargads.
265
797163
1611
13:31
And, you know --
266
799393
1153
Un, ziniet...
13:32
(ApplauseAplausi)
267
800570
1238
(Aplausi)
13:33
the duckspīles HarperHarper and KohlKohl,
they tell us something too.
268
801832
3478
arī pīles Hārpers un Kols
mums kaut ko iemāca.
13:37
They help us connectsavienot the dotspunkti
and realizesaprast that what we eatēst
269
805334
3646
Viņi ļauj ieraudzīt kopainu
un saprast, ka tas, ko ēdam,
13:41
affectsietekmē how animalsdzīvnieki livedzīvot.
270
809004
2242
ietekmē dzīvnieku dzīves apstākļus.
13:43
And it's not just foiefoie grasgras,
and it's not just duckspīles.
271
811270
3496
Un runa nav tikai par fuagrā vai pīlēm.
13:46
We can think about pigscūkas and chickenscāļi
and cowsgovis in factoryrūpnīca farmssaimniecības,
272
814790
5444
Ar cūku, vistu un govju fermām ir tāpat.
13:52
and we can know.
273
820258
1158
13:53
I can tell you the sciencezinātne is realreāls
that these animalsdzīvnieki feel, too.
274
821440
3948
Varu apliecināt – zinātne pierāda,
ka arī šie dzīvnieki jūt.
13:57
So everykatrs singleviens time
we chooseizvēlēties a plant-baseduz augu bāzes mealmaltīte,
275
825412
4520
Tāpēc ikreiz, kad izvēlamies
augu valsts maltīti,
14:01
we are contributingieguldījums
to reducingsamazinot animaldzīvnieks sufferingciešanas.
276
829956
3737
mēs sniedzam savu artavu
dzīvnieku ciešanu mazināšanā.
14:06
(ApplauseAplausi)
277
834379
2891
(Aplausi)
14:09
So yes, I believe in the realityrealitāte
of animaldzīvnieks griefGrīfs.
278
837294
4635
Tāpēc, jā, es ticu,
ka dzīvnieki patiešām sēro.
14:13
I believe in the realityrealitāte of animaldzīvnieks love,
279
841953
2185
Es ticu, ka dzīvnieki patiešām mīl,
14:16
and I think it is time for us humanscilvēki
280
844162
2510
un domāju, ka mums,
cilvēkiem, ir laiks atzīt,
14:18
to recognizeatpazīt that
we don't ownpašu these things.
281
846696
2673
ka šīs emocijas raksturīgas ne tikai mums.
14:21
And when we see that,
282
849836
1530
Un, ja to ieraugām,
14:23
we have an opportunityiespēja to make the worldpasaule
so much better for animalsdzīvnieki,
283
851390
3814
mēs varam padarīt pasauli
par daudz labāku, iejūtīgāku,
draudzīgāku vietu dzīvniekiem,
14:27
a kinderbērnudārzos worldpasaule, a gentlertrauslais worldpasaule,
284
855228
2303
14:29
and alongkopā the way, we mightvarētu
just saveietaupīt ourselvespaši, too.
285
857555
4497
un pie reizes varam izglābt arī paši sevi.
14:34
Thank you so much.
286
862076
1492
Liels paldies.
14:35
(ApplauseAplausi)
287
863592
1601
(Aplausi)
14:37
Thank you. Thank you.
288
865217
1763
Paldies. Paldies.
14:39
(ApplauseAplausi)
289
867004
1829
(Aplausi)
Translated by Ilze Garda
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Barbara J. King - Biological anthropologist, writer
As a writer on animal cognition and emotion, Barbara J. King seeks to motivate us all to be kinder to the animals we share the planet with.

Why you should listen

Barbara J. King writes and speaks about the thinking and feeling abilities of animals ranging from our closest living relatives, monkeys and apes, to orcas and octopuses. In her own words: "After 28 years of teaching anthropology at the College of William and Mary, I’m now a full-time freelance science writer and speaker. My husband and I care for homeless cats and spend all the time we can in nature. For work, I’ve observed baboons in Kenya, and gorillas and bonobos in captivity, and for pleasure bison in Yellowstone. I focus on how the science of animal cognition and emotion might help animals.

"My books take up topics ranging from animal grief to who (not what) we eat and how religion evolved, tied together by my focus on animals. I wrote weekly for six years for NPR about science, and my work has appeared in Scientific American, Aeon and Undark magazines. I love giving public science talks and I am active daily on Twitter @bjkingape."

King is the author of How Animals GrievePersonalities on the Plate and Evolving God

More profile about the speaker
Barbara J. King | Speaker | TED.com