ABOUT THE SPEAKER
Hasini Jayatilaka - Cancer fighter
Hasini Jayatilaka discovered a novel mechanism that causes cancer cells to break away from tumors and metastasize.

Why you should listen

Hasini Jayatilaka is postdoctoral fellow at Stanford University focused on elucidating mechanisms that govern relapse in childhood cancers, particularly B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia (BCP-ALL) and neuroblastoma.

BCP-ALL is a common childhood malignancy that has seen dramatic improvements in survival using current treatment regimens. However, relapse is the most frequent cause of cancer-related death among children with BCP-ALL. Jayatilaka is studying the activation of pro-survival and drug resistance mechanisms in a subset of the BCP-ALL population that allow tumor cells to persist following treatment and cause relapse.

Jayatilaka is currently conducting research on understanding the complex pathways that govern metastasis, the spread of cancer, which is responsible for 90% of cancer related deaths. She recently discovered a new signaling pathway that controls metastasis and showed that by blocking the pathway, the spread of cancer can be slowed down.

Jayatilaka grew up in Sri Lanka and pursued her BS and PhD in Chemical and Bimolecular Engineering at Johns Hopkins University.

More profile about the speaker
Hasini Jayatilaka | Speaker | TED.com
TEDxMidAtlantic

Hasini Jayatilaka: How cancer cells communicate -- and how we can slow them down

Hasini Jayatilaka: Jak porozumiewają się komórki nowotworowe i jak możemy spowolnić ten proces

Filmed:
1,769,315 views

Zagęszczenie komórek nowotworowych w guzie umożliwia im komunikację i koordynację ruchu w ciele człowieka. A gdybyśmy umieli im w tym przeszkodzić? W przystępnej prelekcji traktującej o jednym z najnowszych odkryć w dziedzinie medycyny Hasini Jayatilaka dzieli się opracowaną przez siebie metodą zakłócenia komunikacji między komórkami nowotworowymi i tym samym odebrania im ich śmiercionośnej zdolności do rozprzestrzeniania.
- Cancer fighter
Hasini Jayatilaka discovered a novel mechanism that causes cancer cells to break away from tumors and metastasize. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
CancerRaka.
0
1111
1341
Rak.
00:14
It's a devastatingniszczycielski diseasechoroba
that takes an enormousogromny emotionalemocjonalny tollmyto.
1
2476
4501
To wyniszczająca choroba,
która zbiera ogromne emocjonalne żniwo.
00:19
Not only on the patientcierpliwy,
but the patient'spacjenta lovedkochany oneste, as well.
2
7317
3897
Dotyka nie tylko pacjenta,
ale również jego bliskich.
00:24
It is a battlebitwa that the humanczłowiek racewyścigi
has been fightingwalczący for centurieswieki.
3
12081
4301
Ludzie walczyli z nią przez wieki.
00:28
And while we'vemamy madezrobiony some advancementspostęp,
4
16835
2833
Chociaż zrobiliśmy znaczne postępy,
00:31
we still haven'tnie mam beatenbity it.
5
19692
2381
wciąż jej nie pokonaliśmy.
00:35
Two out of fivepięć people in the US
will developrozwijać cancernowotwór in theirich lifetimeżycie.
6
23033
5272
Dwóch na pięciu Amerykanów
zachoruje kiedyś na raka.
00:40
Of those, 90 percentprocent will succumbpoddawał
to the diseasechoroba duez powodu to metastasesprzerzuty.
7
28890
4927
90% z nich umrze z powodu przerzutów.
00:46
MetastasisPrzerzutów is a spreadrozpiętość of cancernowotwór
from a primarypodstawowa siteteren to a distaldystalnej siteteren,
8
34554
5523
Przerzuty to ogniska nowotworowe,
które powstały z komórek guza pierwotnego
00:52
throughprzez the circulatoryukładu krążenia
or the lymphaticukładu chłonnego systemsystem.
9
40101
3119
przeniesionych przez układ
krwionośny lub limfatyczny.
00:55
For instanceinstancja, a femalePłeć żeńska patientcierpliwy
with breastpierś cancernowotwór
10
43879
3770
Na przykład: pacjentka z rakiem piersi
00:59
doesn't succumbpoddawał to the diseasechoroba simplypo prostu
because she has a massmasa on her breastpierś.
11
47673
4134
nie umiera na tę chorobę tylko dlatego,
że wyczuwa zgrubienie w piersi.
01:04
She succumbsulega to the diseasechoroba
because it spreadsspready
12
52228
2794
Umiera, ponieważ choroba przedostaje się
01:07
to the lungspłuca, liverwątroba,
lymphchłonnych nodeswęzły, brainmózg, bonekość,
13
55046
4444
do płuc, wątroby,
węzłów chłonnych, mózgu, kości,
01:11
where it becomesstaje się unresectablenieoperacyjnym
or untreatablebeznadziejnych.
14
59514
3198
po czym staje się niewyleczalna.
01:15
MetastasisPrzerzutów is a complicatedskomplikowane processproces.
15
63927
2849
Powstawanie przerzutów
to skomplikowany proces.
01:18
One that I've studiedbadane
for severalkilka yearslat now.
16
66800
2626
Badam go już kilka lat.
01:21
And something that my teamzespół
and I discoveredodkryty recentlyostatnio
17
69879
3452
Wraz z zespołem odkryliśmy niedawno,
01:25
was that cancernowotwór cellskomórki are ablezdolny
to communicatekomunikować się with eachkażdy other
18
73355
3754
że komórki nowotworowe
mogą porozumiewać się między sobą
01:29
and coordinatewspółrzędnych theirich movementruch,
19
77133
2143
i koordynować przemieszczanie się
01:31
basedna podstawie on how closelydokładnie packedzapakowane they are
in the tumorguz microenvironmentmikrośrodowiska.
20
79300
4722
zależnie od wzajemnej odległości
w bezpośrednim otoczeniu guza.
01:36
They communicatekomunikować się with eachkażdy other
throughprzez two signalingsygnalizacja moleculesCząsteczki
21
84887
3483
Porozumiewają się między sobą
za pomocą dwóch cząsteczek sygnałowych:
01:40
callednazywa Interleukin-Interleukina-6 and Interleukin-Interleukina-8.
22
88394
2670
interleukiny 6 i interleukiny 8.
01:43
Now, like anything elsejeszcze in natureNatura,
23
91839
3071
Tak jak to bywa w naturze,
01:46
when things get a little too tightmocno,
the signalsygnał is enhancedulepszony,
24
94934
4643
gdy robi się zbyt ciasno,
wzmaga się siła sygnału,
01:51
causingspowodowanie the cancernowotwór cellskomórki
to moveruszaj się away fasterszybciej from the primarypodstawowa siteteren
25
99601
4516
co powoduje, że komórki rakowe
oddalają się szybciej od guza pierwotnego
01:56
and spreadrozpiętość to a newNowy siteteren.
26
104141
2245
i dostają się do innych części ciała.
01:59
So, if we blockblok this signalsygnał,
usingza pomocą a drugnarkotyk cocktailkoktajl that we developedrozwinięty,
27
107180
5715
Jeśli uda się zablokować przekazywanie
tego sygnału dzięki kombinacji leków,
02:04
we can stop the communicationkomunikacja
betweenpomiędzy cancernowotwór cellskomórki
28
112919
3674
zatrzymamy proces komunikacji
komórek rakowych
02:08
and slowpowolny down the spreadrozpiętość of cancernowotwór.
29
116617
2682
i spowolnimy ich rozprzestrzenianie.
02:12
Let me pausepauza here for a seconddruga
30
120514
1762
Pozwólcie, że zatrzymam się na moment
02:14
and take you back to when
this all beganrozpoczął się for me in 2010,
31
122300
4801
i przeniosę się do roku 2010,
gdy wszystko się dla mnie zaczęło
02:19
when I was just a sophomoreSophomore in collegeSzkoła Wyższa.
32
127125
2705
i byłam na drugim roku studiów.
02:22
I had just startedRozpoczęty workingpracujący
in DrDr DannyDanny Wirtz'sWirtz's lablaboratorium
33
130346
3406
Zaczęłam właśnie pracę
w laboratorium dr. Danny'ego Wirtza
02:25
at JohnsJohns HopkinsHopkins UniversityUniwersytet.
34
133776
1866
na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa.
02:28
And I'll be honestszczery: I was a youngmłody,
naivenaiwny, SriSri LankanLanki girldziewczyna,
35
136347
5325
Będę szczera: byłam młodą, naiwną
dziewczyną ze Sri Lanki,
02:33
(LaughterŚmiech)
36
141696
1159
(Śmiech)
02:34
who had no previouspoprzedni researchBadania experiencedoświadczenie.
37
142879
3118
która nie mała żadnego doświadczenia
w pracy badawczej.
02:38
And I was taskedza zadanie
to look at how cancernowotwór cellskomórki moveruszaj się
38
146537
3596
Polecono mi przyjrzenie się temu,
jak poruszają się komórki
02:42
in a 3D collagenKolagen I matrixMacierz
39
150157
2658
w podłożu 3D z kolagenu typu I,
02:44
that recapsulatedrecapsulated, in a dishdanie,
40
152839
2389
które odtwarzało w naczyniu laboratoryjnym
02:47
the conditionswarunki that cancernowotwór cellskomórki
are exposednarażony to in our bodiesciała.
41
155252
4200
warunki życia komórek nowotworowych
w naszych organizmach.
02:52
This was newNowy and excitingekscytujący for me,
42
160117
1786
To było dla mnie nowe i ekscytujące,
02:53
because previouspoprzedni work had been doneGotowe
on 2D, flatmieszkanie, plasticPlastikowy dishesnaczynia
43
161927
5023
bo wcześniejsze prace przeprowadzano w 2D,
na płaskich plastikowych szalkach,
które nie przypominały tego,
02:58
that really weren'tnie były representativeprzedstawiciel
44
166974
2555
03:01
of what the cancernowotwór cellskomórki
are exposednarażony to in our bodiesciała.
45
169553
3667
z czym muszą zmierzyć się
komórki w naszych ciałach.
03:05
Because, let's facetwarz it,
46
173665
2286
Powiedzmy sobie prawdę:
03:07
the cancernowotwór cellskomórki in our bodiesciała
aren'tnie są stuckutknął ontona plasticPlastikowy dishesnaczynia.
47
175975
4173
komórki nowotworowe w ciele
nie są wciśnięte w plastikowe naczynia.
03:13
It was duringpodczas this time
that I attendedUczęszczał do a seminarseminarium
48
181006
3277
To właśnie wtedy
uczestniczyłam w seminarium
03:16
conductedprowadzona by DrDr BonnieBonnie BasslerBassler
from PrincetonPrinceton UniversityUniwersytet,
49
184307
4040
prowadzonym przez dr Bonnie Bassler
z Uniwersytetu Princeton,
03:20
where she talkedrozmawialiśmy about how bacteriabakteria cellskomórki
communicatekomunikować się with eachkażdy other,
50
188371
4666
podczas którego opowiadała o tym,
jak komórki bakterii porozumiewają się
03:25
basedna podstawie on theirich populationpopulacja densitygęstość,
and performwykonać a specifickonkretny actionczynność.
51
193061
4193
w zależności od gęstości populacji
i wykonują konkretne czynności.
03:30
It was at this momentza chwilę that a lightlekki bulbżarówka
wentposzedł off in my headgłowa, and I thought,
52
198236
4949
Ta informacja mnie olśniła i pomyślałam:
03:35
"WowWow, I see this
in my cancernowotwór cellskomórki everykażdy day,
53
203209
3532
"Codziennie obserwuję to samo
w wykonaniu komórek nowotworowych,
03:38
when it comespochodzi to theirich movementruch."
54
206765
1714
kiedy analizuję ich ruch".
03:40
The ideapomysł for my projectprojekt was thusa zatem bornurodzony.
55
208908
2682
W ten sposób zrodził się
pomysł na projekt.
03:44
I hypothesizedhipotezę that cancernowotwór cellskomórki
are ablezdolny to communicatekomunikować się with eachkażdy other
56
212307
4992
Postawiłam hipotezę, że komórki
nowotworowe porozumiewają się ze sobą
03:49
and coordinatewspółrzędnych theirich movementruch,
57
217323
2190
i koordynują ruch
03:51
basedna podstawie on how closelydokładnie packedzapakowane they are
in the tumorguz microenvironmentmikrośrodowiska.
58
219537
4286
w zależności od tego, jak blisko siebie
znajdują się w mikrośrodowisku guza.
03:57
I becamestał się obsessedobsesję with pursuingdążenie
this hypothesishipoteza.
59
225220
3523
Owładnęła mną obsesja,
by udowodnić tę hipotezę.
04:01
And fortunatelyna szczęście, I work for someonektoś
60
229243
2787
Na szczęście pracuję dla kogoś,
04:04
who is openotwarty to runningbieganie
with my crazyzwariowany ideaspomysły.
61
232054
2880
kto jest otwarty na moje szalone pomysły.
04:07
So, I threwrzucił myselfsiebie into this projectprojekt.
62
235466
2658
Rzuciłam się w wir pracy nad projektem.
04:10
HoweverJednak, I couldn'tnie mógł do it by myselfsiebie.
63
238665
2856
Jednak nie mogłam prowadzić badań sama.
04:13
I neededpotrzebne help.
64
241958
1150
Potrzebowałam pomocy.
04:15
I definitelyZdecydowanie neededpotrzebne help.
65
243442
1611
Zdecydowanie.
04:17
So we recruitedrekrutowani undergraduatestudia licencjackie
studentsstudenci, graduateukończyć studentsstudenci,
66
245593
3222
Przeprowadziliśmy więc rekrutację
wśród studentów,
04:20
postdoctoraldoktora habilitowanego fellowstowarzysze and professorsprofesorowie
67
248839
2595
doktorów i profesorów
04:23
from differentróżne institutionsinstytucje
and multiplewielokrotność disciplinesdyscypliny
68
251458
3889
z różnych instytutów i różnych dyscyplin,
04:27
to come togetherRazem and work on this ideapomysł
69
255371
3114
by stworzyć grupę badawczą
poświęconą temu pomysłowi,
04:30
that I conceivedpoczęte
as a sophomoreSophomore in collegeSzkoła Wyższa.
70
258509
2933
który narodził się, gdy byłam
na drugim roku studiów.
04:33
After yearslat of conductingprowadzenie
experimentseksperymenty togetherRazem
71
261935
3303
Po latach wspólnych eksperymentów,
04:37
and mergingScalanie differentróżne ideaspomysły
and perspectivesperspektywy,
72
265262
3532
łączeniu różnych pomysłów
i różnych punktów widzenia,
04:40
we discoveredodkryty a newNowy signalingsygnalizacja pathwayścieżka
73
268818
3323
odkryliśmy nowy szlak sygnałowy,
04:44
that controlssterownica how cancernowotwór cellskomórki
communicatekomunikować się with eachkażdy other and moveruszaj się,
74
272165
5095
który kontroluje sposób
komunikacji i ruch komórek
04:49
basedna podstawie on theirich cellkomórka densitygęstość.
75
277284
1866
w zależności od ich zagęszczenia.
04:52
Some of you mightmoc have heardsłyszał this,
76
280331
1684
Mogliście już o tym słyszeć,
04:54
because mostwiększość of socialspołeczny mediagłoska bezdźwięczna knowswie it
as the HasiniHasini effectefekt.
77
282039
4348
bo większość mediów społecznościowych
mówiło o tzw. efekcie Hasini.
04:58
(LaughterŚmiech)
78
286411
2818
(Śmiech)
05:01
(ApplauseAplauz)
79
289253
6181
(Brawa)
05:08
And we weren'tnie były doneGotowe yetjeszcze.
80
296280
1690
A jeszcze nie skończyliśmy.
05:09
We then decidedzdecydowany that we wanted
to blockblok this signalingsygnalizacja pathwayścieżka
81
297994
4024
Następnie zdecydowaliśmy, że chcemy
zakłócić działanie szlaku sygnałowego
05:14
and see if we could slowpowolny down
the spreadrozpiętość of cancernowotwór.
82
302042
2960
i sprawdzić, czy w ten sposób
zdołamy powstrzymać przerzuty.
05:17
WhichCo we did, in preclinicalbadania przedkliniczne
animalzwierzę modelsmodele.
83
305307
2671
Co zrobiliśmy w przedklinicznych
badaniach na zwierzętach.
05:20
We cameoprawa ołowiana witrażu up with a drugnarkotyk cocktailkoktajl
consistingskładający się of tocilizumabtocilizumabu,
84
308458
4071
Opracowaliśmy kombinację leków
złożoną z tocilizumabu,
05:24
whichktóry is currentlyobecnie used to treatleczyć
rheumatoidReumatoidalne arthritiszapalenie stawów,
85
312553
2985
wykorzystywanego w leczeniu
reumatoidalnego zapalenia stawów,
05:27
and reparixinreparixin, whichktóry is currentlyobecnie
in clinicalkliniczny trialspróby againstprzeciwko breastpierś cancernowotwór.
86
315562
4878
i reparixinu, obecnie w trakcie badań
klinicznych u chorych na raka piersi.
05:33
And interestinglyco ciekawe, what we founduznany
was that this cocktailkoktajl of drugsleki
87
321061
4937
Co ciekawe, odkryliśmy,
że ta kombinacja leków
05:38
really had no effectefekt on tumorguz growthwzrost,
88
326022
2578
tak naprawdę nie ma wpływu na wzrost guza,
05:40
but directlybezpośrednio targetedukierunkowane metastasesprzerzuty.
89
328624
2603
ale bezpośrednio na przerzuty.
05:43
This was a significantznaczący findingodkrycie,
90
331982
2778
To niezwykle ważne ustalenie,
05:46
because currentlyobecnie, there aren'tnie są any
FDA-approvedZatwierdzone przez FDA therapeuticsterapeutyczna
91
334784
4269
bo nie ma zatwierdzonych przez FDA leków,
05:51
that directlybezpośrednio targetcel the spreadrozpiętość of cancernowotwór.
92
339077
2619
które blokują rozwój nowotworu.
05:54
In factfakt, the spreadrozpiętość of cancernowotwór, metastasisprzerzut,
93
342149
3487
Tak naprawdę przerzuty,
rozprzestrzenianie się nowotworu,
05:57
is thought of as a byproductprodukt uboczny
of tumorguz growthwzrost.
94
345660
3103
uważa się za skutek uboczny wzrostu guza.
06:01
Where the ideapomysł is, if we can stop
the tumorguz from growingrozwój,
95
349168
3794
Założenie jest takie:
jeśli powstrzymamy wzrost guza,
06:04
we can stop the tumorguz from spreadingrozpościerający się.
96
352986
2734
zapobiegniemy jego przerzutom.
06:07
HoweverJednak, mostwiększość of us know
that this is not trueprawdziwe.
97
355744
4126
Jednakże, jak wiadomo większości
z nas, to nie jest prawda.
06:12
We, on the other handdłoń,
cameoprawa ołowiana witrażu up with the drugnarkotyk cocktailkoktajl
98
360776
3706
My natomiast opracowaliśmy
kombinację leków,
06:16
that targetscele metastasisprzerzut
not by targetingkierowanie tumorguz growthwzrost,
99
364506
4079
które walczą z przerzutami
nie przez ograniczanie wzrostu guza,
06:20
but by targetingkierowanie the complexzłożony
mechanismsmechanizmy that governrządzić it,
100
368609
3667
ale skupiając się na mechanizmach,
które je powodują,
06:24
throughprzez the targetingkierowanie
of the HasiniHasini effectefekt.
101
372300
3147
w tym na efekcie Hasini.
06:27
(LaughterŚmiech)
102
375471
1150
(Śmiech)
06:29
This work was recentlyostatnio publishedopublikowany
in "NatureNatura CommunicationsKomunikacji,"
103
377244
4271
Wyniki badań opublikowano ostatnio
w "Nature Communications",
06:33
and my teamzespół and I receivedOdebrane an overwhelmingprzytłaczający
responseodpowiedź from around the worldświat.
104
381539
5000
co spotkało się z żywą reakcją
na całym świecie.
06:38
NobodyNikt nie on my teamzespół could have predictedprzewidywane
this sortsortować of responseodpowiedź.
105
386950
3960
Nikt w moim zespole
nie spodziewał się tego.
06:42
We seemwydać się to have struckpowalony a nervenerw.
106
390934
1933
Wydaje się, że trafiliśmy w czuły punkt.
06:45
Looking back, I am extremelyniezwykle gratefulwdzięczny
for the positivepozytywny responseodpowiedź that I receivedOdebrane,
107
393267
5506
Patrząc wstecz, jestem wdzięczna
za ten pozytywny odzew
06:50
not only from academiaAcademia, but alsorównież patientspacjenci,
108
398797
3064
nie tylko od środowiska akademickiego,
ale również pacjentów
06:53
and people around the worldświat
affectedafektowany by this terriblestraszny diseasechoroba.
109
401885
3932
oraz osób z całego świata
dotkniętych tą straszliwą chorobą.
06:58
As I reflectodzwierciedlić on this successpowodzenie
I've encounterednapotkał with the HasiniHasini effectefekt,
110
406807
5096
Gdy rozważam sukces odniesiony
dzięki odkryciu efektu Hasini,
07:03
I keep comingprzyjście back to the people
that I was fortunateszczęście enoughdość to work with.
111
411927
4766
zawsze wracam do ludzi,
z którymi miałam szczęście pracować.
07:09
The undergraduatestudia licencjackie studentsstudenci
112
417678
1636
Studentów studiów licencjackich,
07:11
who demonstratedwykazane superhumannadludzkie powersuprawnienie
throughprzez theirich hardciężko work and dedicationpoświęcenie.
113
419338
5106
którzy dowodzili nadludzkich mocy
swoją ciężką pracą i oddaniem.
07:16
The graduateukończyć studentsstudenci
and the postdoctoraldoktora habilitowanego fellowstowarzysze,
114
424886
3350
Studentów studiów magisterskich
oraz doktorów,
07:20
my fellowfacet AvengersAvengers,
who taughtnauczony me newNowy techniquestechniki
115
428260
3548
moich kolegów-Mścicieli,
którzy przybliżyli mi nowe techniki
07:23
and always madezrobiony sure I stayedzostał on tracktor.
116
431832
2600
i dbali o to, bym utrzymała właściwy kurs.
07:26
The professorsprofesorowie, my YodasYodas
and my Obi-WanObi-Wan KenobisKenobis,
117
434950
4310
Moich profesorów
Yodów i Obich-Wan Kenobich,
07:31
who broughtprzyniósł theirich expertiseekspertyza into
makingzrobienie this work into what it is todaydzisiaj.
118
439284
5136
którzy wnieśli lata doświadczenia,
decydując o sukcesie tych badań.
07:37
The supportwsparcie staffpersonel, the friendsprzyjaciele and familyrodzina,
119
445371
3198
Personelu pomocniczego,
przyjaciół i rodziny,
07:40
people who liftedwzniesiony our spiritsduchy,
120
448593
2540
ludzi, którzy podnosili nas na duchu
07:43
and never let us give up
on our ambitiousambitny endeavorsstarania.
121
451157
3533
i nie pozwalali nam
porzucić ambitnych celów.
07:47
The bestNajlepiej kinduprzejmy of sidekickspomocników
we could have askedspytał for.
122
455196
3151
To najlepszy rodzaj pomocy,
o jaką moglibyśmy prosić.
07:50
It tookwziął a villagewioska to help me
studybadanie metastasisprzerzut.
123
458966
3067
W moich badaniach przerzutów
brało udział wielu ludzi.
07:54
And believe me, withoutbez my villagewioska,
I wouldn'tnie be here.
124
462347
3713
Uwierzcie mi, bez nich
nie byłabym tu, gdzie teraz jestem.
07:59
TodayDzisiaj, our teamzespół has growndorosły,
125
467205
2444
Dziś nasz zespół jest znacznie liczniejszy
08:01
and we are usingza pomocą the HasiniHasini effectefekt
to developrozwijać combinationpołączenie therapiesterapie
126
469673
4658
i - wykorzystując efekt Hasini -
opracowuje terapie,
08:06
that will effectivelyfaktycznie targetcel
tumorguz growthwzrost and metastasesprzerzuty.
127
474355
4079
które skutecznie zapobiegną
wzrostowi guza i przerzutom.
08:10
We are engineeringInżynieria
newNowy anticancerprzeciwnowotworowe therapeuticsterapeutyczna,
128
478458
3365
Tworzymy nowe terapie antynowotworowe,
08:13
to limitlimit toxicitytoksyczność and to reducezmniejszyć
drugnarkotyk resistanceodporność.
129
481847
3635
by ograniczyć toksyczność
i zmniejszyć lekoodporność.
08:17
And we are developingrozwijanie
groundbreakingprzełomowy systemssystemy
130
485958
3302
Pracujemy także nad przełomowym systemem,
08:21
that will help for the developmentrozwój
of better humanczłowiek clinicalkliniczny trialspróby.
131
489284
4250
który udoskonali
badania kliniczne na ludziach.
08:26
It blowswieje my mindumysł to think that all this,
132
494474
4405
W głowie mi się nie mieści,
08:30
the incredibleniesamowite work that I'm pursuingdążenie --
133
498903
2755
że cała ta praca, którą wykonuję,
08:33
and the factfakt that I'm standingna stojąco here,
talkingmówić to you todaydzisiaj --
134
501682
3151
oraz fakt, że stoję tu dzisiaj przed wami,
08:36
all cameoprawa ołowiana witrażu from this tinymalutki ideapomysł
135
504857
3167
wszystko to stało się dzięki
niepozornemu pomysłowi,
08:40
that I had when I was sittingposiedzenie
at the back of a seminarseminarium
136
508048
2960
który wpadł mi do głowy,
gdy siedziałam z tyłu sali wykładowej
08:43
when I was just 20 yearslat oldstary.
137
511032
1933
w wieku zaledwie 20 lat.
08:46
I recognizerozpoznać that right now,
I am on this incredibleniesamowite journeypodróż
138
514325
4389
Doceniam to, że mogę teraz
odbywać tę niewiarygodną podróż,
08:50
that allowspozwala me to pursuekontynuować work
that I am extremelyniezwykle passionatenamiętny about,
139
518738
4260
która pozwala mi kontynuować pracę
będącą moją wielką pasją
08:55
and something that feedskanały
my curiosityciekawość on a dailycodziennie basispodstawa.
140
523022
3983
i czymś, co codziennie rozbudza
na nowo moją ciekawość.
08:59
But I have to say,
my favoriteulubiony partczęść of all of this --
141
527879
5099
Ale muszę przyznać, że najlepsze jest to,
09:05
other than, of coursekurs, beingistota here,
talkingmówić to you, todaydzisiaj --
142
533002
3007
oprócz naszego dzisiejszego spotkania,
09:08
is the factfakt that I get to work
with a diverseróżnorodny groupGrupa of people,
143
536033
4933
że mogę współpracować
z tak zróżnicowaną grupą ludzi,
09:12
who make my work strongersilniejszy,
better and just so much more funzabawa.
144
540990
5912
dzięki którym moja praca jest lepsza
i sprawia mi więcej radości.
09:19
And because of this, I have to say
145
547694
2698
Z tego powodu muszę zaznaczyć,
09:22
that collaborationwspółpraca is my favoriteulubiony
superhumannadludzkie powermoc.
146
550416
3682
że współpraca to moja ulubiona supermoc.
09:26
And what I love about this powermoc
is that it's not uniquewyjątkowy to me.
147
554940
4451
Najlepsze w niej jest to,
że nie tylko ja mogę jej używać.
09:31
It's withinw ciągu all of us.
148
559415
1634
Ma ją każdy z nas.
09:33
My work showsprzedstawia that even cancernowotwór cellskomórki
149
561700
3223
Moja praca dowodzi,
że nawet komórki nowotworowe
09:36
use collaborationwspółpraca to invadenajechać our bodiesciała
and spreadrozpiętość theirich wrathgniew.
150
564947
4301
wykorzystują współpracę, by napadać
na ciało i siać zniszczenie.
09:41
For us humansludzie, it is a superpowersupermocarstwo
that has producedwytworzony incredibleniesamowite discoveriesodkrycia
151
569958
5198
Nam, ludziom, ta supermoc
dała niewiarygodne odkrycia
09:47
in the medicalmedyczny and scientificnaukowy fieldpole.
152
575180
2400
w dziedzinie medycyny i nauki.
09:49
And it is the superpowersupermocarstwo
that we can all turnskręcać to
153
577958
3405
Wszyscy możemy się uciec do tej supermocy,
09:53
to inspireinspirować us to createStwórz
something biggerwiększy than ourselvesmy sami,
154
581387
3690
by zainspirować się i stworzyć
coś większego niż my sami,
09:57
that will help make
the worldświat a better placemiejsce.
155
585101
3067
co sprawi, że świat stanie się lepszy.
10:00
CollaborationWspółpraca is the superpowersupermocarstwo
that I turnskręcać to, to help me fightwalka cancernowotwór.
156
588641
5529
Współpraca, ta supermoc,
pomogła mi w walce z rakiem.
10:06
And I am confidentpewni
that with the right collaborationsWspółpraca,
157
594702
3960
Jestem przekonana,
że na drodze współpracy
10:10
we will beatbić this terriblestraszny diseasechoroba.
158
598686
2334
pokonamy tę straszliwą chorobę.
10:13
Thank you.
159
601678
1151
Dziękuję.
10:14
(ApplauseAplauz)
160
602853
3424
(Brawa)
Translated by Paulina Walas
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Hasini Jayatilaka - Cancer fighter
Hasini Jayatilaka discovered a novel mechanism that causes cancer cells to break away from tumors and metastasize.

Why you should listen

Hasini Jayatilaka is postdoctoral fellow at Stanford University focused on elucidating mechanisms that govern relapse in childhood cancers, particularly B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia (BCP-ALL) and neuroblastoma.

BCP-ALL is a common childhood malignancy that has seen dramatic improvements in survival using current treatment regimens. However, relapse is the most frequent cause of cancer-related death among children with BCP-ALL. Jayatilaka is studying the activation of pro-survival and drug resistance mechanisms in a subset of the BCP-ALL population that allow tumor cells to persist following treatment and cause relapse.

Jayatilaka is currently conducting research on understanding the complex pathways that govern metastasis, the spread of cancer, which is responsible for 90% of cancer related deaths. She recently discovered a new signaling pathway that controls metastasis and showed that by blocking the pathway, the spread of cancer can be slowed down.

Jayatilaka grew up in Sri Lanka and pursued her BS and PhD in Chemical and Bimolecular Engineering at Johns Hopkins University.

More profile about the speaker
Hasini Jayatilaka | Speaker | TED.com