ABOUT THE SPEAKER
Angel Hsu - Environmental data scientist
Angel Hsu is a professor and data geek who applies data-driven methods to solve challenging environmental issues.

Why you should listen

Angel Hsu is a professor, researcher, writer and speaker who spends much of her time analyzing large datasets to develop policy solutions to the world's most pressing environmental problems, such as climate change and air pollution. As she writes: "I work between the push and pull of data science and public policy, and this passion drives me to explore how new technologies, analytical techniques and communication strategies can improve governance and lead to better environmental outcomes in rapidly developing countries like China."

Hsu is jointly appointed at Yale-NUS in Singapore at Yale's School of Forestry and Environmental Studies. She founded and directed Data-Driven Yale, an international team of interdisciplinary researchers, scientists, programmers and visual designers. Under her direction, Data-Driven Yale works collaboratively with scholars and practitioners around the world to collect, transform and communicate information, creating new knowledge and policy tools designed to make the world greener and healthier. Her work has been published in scientific journals like Nature and Nature Climate Change and featured in media like The Economist and the New York Times.

More profile about the speaker
Angel Hsu | Speaker | TED.com
TED2018

Angel Hsu: How China is (and isn't) fighting pollution and climate change

Angel Hsu: W jaki sposób Chiny radzą sobie (lub nie) z zanieczyszczeniem i zmianą klimatu

Filmed:
1,767,453 views

Chiny zanieczyszczają świat najbardziej ze wszystkich, lecz teraz są także jednymi z największych producentów czystej energii. Jaką drogę obiorą w przyszłości i w jaki sposób odbije się ona na środowisku? Badaczka danych Angel Hsu opisuje, jak najbardziej zaludniony kraj świata tworzy przyszłość opartą na alternatywnych źródłach energii i jak stawia czoła środowiskowej katastrofie, którą spowodował swym gwałtownym rozwojem.
- Environmental data scientist
Angel Hsu is a professor and data geek who applies data-driven methods to solve challenging environmental issues. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
When is seeingwidzenie not believingwierząc?
0
1720
2360
Kiedy nie wierzymy temu, co widzimy?
00:17
A couplepara yearslat agotemu, my friendprzyjaciel
sentwysłane me this photozdjęcie from ÜrümqiMQI,
1
5120
3536
Parę lat temu przyjaciółka wysłała mi
to zdjęcie z Ürümqi,
00:20
whichktóry is the capitalkapitał of XinjiangXinjiang
provinceProwincja in northwestpółnocny zachód ChinaChiny.
2
8680
4096
które jest stolicą prowincji Xinjiang
w północno-zachodnich Chinach.
00:24
On this particularszczególny day,
she couldn'tnie mógł believe her eyesoczy.
3
12800
3336
Tego dnia nie mogła
uwierzyć własnym oczom.
00:28
CheckingSprawdzanie the qualityjakość of the airpowietrze outsidena zewnątrz
usingza pomocą this appaplikacja on her iPadiPad,
4
16160
4240
Według aplikacji na jej Ipadzie
00:33
the numbersliczby were tellingwymowny her
the airpowietrze qualityjakość was good,
5
21160
3136
jakość powietrza była dobra,
00:36
one on a scaleskala of 500.
6
24320
1840
1 w skali do 500.
00:38
But when she lookedspojrzał outsidena zewnątrz,
she saw something much differentróżne.
7
26920
2920
Lecz kiedy spojrzała na zewnątrz,
zobaczyła coś zupełnie innego.
00:42
Yes, those are buildingsBudynki
in the backgroundtło.
8
30800
2096
Tak, to budynki w tle.
00:44
(LaughterŚmiech)
9
32920
1320
(Śmiech)
00:47
But the datadane were simplypo prostu
not tellingwymowny the truthprawda
10
35160
2936
Dane zwyczajnie nie mówiły prawdy o tym,
00:50
of what people were seeingwidzenie and breathingoddechowy,
11
38120
2416
co ludzie widzieli i czym oddychali,
00:52
and it's because they were
failingw braku to measurezmierzyć PMPM2.5,
12
40560
3576
a to dlatego, że nie mierzyły PM2,5,
00:56
or fine particulaterozdrobniony pollutionskażenie.
13
44160
2256
czyli cząstek pyłu zawieszonego.
00:58
When PMPM2.5 levelspoziomy
wentposzedł off the chartswykresy in 2012,
14
46440
3896
Kiedy w 2012 roku
poziom PM2,5 przekroczył normy
01:02
or "crazyzwariowany badzły," as the US EmbassyAmbasada
oncepewnego razu describedopisane it in a tweetTweet,
15
50360
3976
lub stał się "szalenie zły"
według tweetu ambasady USA,
01:06
ChineseChiński denizensmieszkańcy tookwziął to socialspołeczny mediagłoska bezdźwięczna
16
54360
2176
Chińczycy zwrócili się do mass mediów
01:08
and they startedRozpoczęty to questionpytanie why it was
that they were seeingwidzenie this disconnectodłączyć
17
56560
3656
i zaczęli kwestionować rozziew
01:12
betweenpomiędzy officialurzędnik airpowietrze qualityjakość statisticsStatystyka
18
60240
2016
między oficjalnymi statystykami,
01:14
and what they were seeingwidzenie
and breathingoddechowy for themselvessami.
19
62280
2720
a tym, co widzieli i czym oddychali.
01:18
Now, this questioningpytający has led
20
66400
2136
To doprowadziło z kolei do swego rodzaju
01:20
to an environmentalśrodowiskowy awakeningPrzebudzenie
of sortssortuje in ChinaChiny,
21
68560
3416
środowiskowego przebudzenia w Chinach,
01:24
forcingforsowanie China'sW Chinach governmentrząd
to tacklesprzęt its pollutionskażenie problemsproblemy.
22
72000
3560
zmuszając chiński rząd do zmierzenia się
z problemem zanieczyszczenia.
01:28
Now ChinaChiny has the opportunityokazja
to becomestają się a globalświatowy environmentalśrodowiskowy leaderlider.
23
76400
4400
Teraz Chiny mają szansę, by zostać
globalnym liderem ochrony środowiska.
01:34
But the pictureobrazek
that I'll paintfarba for you todaydzisiaj
24
82440
2496
Lecz sytuacja, którą dziś opiszę,
01:36
is one that's mixedmieszany.
25
84960
1656
ma dwie strony.
01:38
There are some signsznaki
that are very promisingobiecujący,
26
86640
2736
Są pewne bardzo obiecujące znaki
01:41
and there are other trendstrendy
that are more troublingniepokojące
27
89400
2376
i są trendy, które bardziej niepokoją
01:43
that warrantgwarantuje closerbliższy attentionUwaga.
28
91800
1616
i wymagają bliższej uwagi.
01:45
But now let's go back
to the storyfabuła at handdłoń.
29
93440
2040
Ale wróćmy do tego, co mamy pod ręką.
01:48
I startedRozpoczęty to witnessświadek the beginningspoczątki
of China'sW Chinach greenZielony evolutionewolucja
30
96360
3056
Zaczęłam doświadczać początków
chińskiej zielonej ewolucji,
01:51
when I was a PhDPhD studentstudent
conductingprowadzenie fieldworkbadania terenowe in ChinaChiny in 2011.
31
99440
4856
prowadząc w 2011 roku pracę w terenie
w Chinach na potrzeby doktoratu.
01:56
I traveledbywały all acrossprzez the countrykraj
seekingszukanie answersodpowiedzi to the questionpytanie
32
104320
3456
Podróżowałam po całym kraju
w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie,
01:59
that I oftenczęsto got myselfsiebie
from the skepticalsceptyczny outsideroutsider:
33
107800
3496
które często słyszałam od sceptyków:
02:03
What, you mean ChinaChiny is doing
something on the environmentśrodowisko?
34
111320
2816
to Chiny robią coś, by chronić środowisko?
02:06
They have environmentalśrodowiskowy policieszasady?
35
114160
1616
Mają politykę ochrony środowiska?
02:07
What policieszasady?
36
115800
1200
Jaką politykę?
02:09
At that time, PMPM2.5 datadane
was considereduważane too politicallypolitycznie sensitivewrażliwy
37
117600
4376
W tamtym czasie dane dotyczące PM2,5
były zbyt politycznie drażliwe,
02:14
and so the governmentrząd
was keepingkonserwacja it secretsekret,
38
122000
2696
więc rząd utrzymywał je w tajemnicy,
02:16
but citizensobywatele were becomingtwarzowy awareświadomy
of its harmfulszkodliwy humanczłowiek healthzdrowie effectsruchomości,
39
124720
4776
ale obywatele zaczęli zdawać sobie sprawę
z jego szkodliwego wpływu na zdrowie
02:21
and they were demandingwymagające
greaterwiększy transparencyprzezroczystość
40
129520
2096
i zaczęli żądać większej przejrzystości
02:23
on the partczęść of the governmentrząd.
41
131640
1456
ze strony rządu.
02:25
I actuallytak właściwie startedRozpoczęty to see some of this
growingrozwój evolutionewolucja and awarenessświadomość myselfsiebie
42
133120
4176
Sama zaczęłam zauważać
ten rozwój i rosnącą świadomość
02:29
croppingprzycinanie up all over ChinaChiny.
43
137320
1480
w całych Chinach.
02:31
DepartmentDział storessklepy, for exampleprzykład,
startedRozpoczęty to marketrynek these airpowietrze purifiersOczyszczalnie
44
139680
3776
Przykładowo, domy handlowe zaczęły
sprzedawać oczyszczacze powietrza,
02:35
that could filterfiltr out harmfulszkodliwy PMPM2.5.
45
143480
2560
które filtrowały powietrze
ze szkodliwego PM2,5.
02:39
CitizensObywateli were alsorównież adoptingprzyjęcie PMPM2.5
as the titletytuł of musicalmusical festivalsFestiwale.
46
147320
4816
Obywatele zaczęli nawet zapożyczać PM2,5
jako nazwę festiwali muzycznych.
02:44
(LaughterŚmiech)
47
152160
2296
(Śmiech)
02:46
And then I wentposzedł to a golfgolf coursekurs
in ShenzhenShenzhen, whichktóry is in southernpołudniowy ChinaChiny,
48
154480
3496
A potem pojechałam na pole golfowe
w Shenzhen, na południu Chin.
02:50
and you can see from this bannertransparent,
they're advertisingreklama a retreatrekolekcje from PMPM2.5.
49
158000
5416
Jak widać na tym banerze,
reklamują się jako azyl przed PM2,5.
02:55
GolfGolf sub-parsub-par, but don't
breatheoddychać sub-parsub-par airpowietrze.
50
163440
2440
"Gra w golfa, a nie wdychanie spalin".
02:59
And then Shanghai'sW Szanghaju
EnvironmentalOchrony środowiska ProtectionOchrony BureauPrezydium
51
167360
2416
Szanghajska agencja
do spraw ochrony środowiska
03:01
decidedzdecydowany to createStwórz a mascotmaskotka
namedo imieniu after the airpowietrze qualityjakość indexindeks
52
169800
4576
stworzyła maskotkę nazwaną
jak wskaźnik jakości powietrza,
03:06
to better communicatekomunikować się
the airpowietrze qualityjakość datadane to its people.
53
174400
3240
by lepiej przekazywać dane
dotyczące jakości powietrza.
03:10
I call her AQIAqi GirlDziewczyna,
54
178440
1936
Nazywam ją dziewczynką AQI,
03:12
and her expressionwyrażenie and hairwłosy colorkolor changeszmiany
dependingw zależności on the qualityjakość of airpowietrze outsidena zewnątrz.
55
180400
4200
jej wyraz twarzy i kolor włosów zależą
od jakości powietrza na zewnątrz.
03:17
FivePięć yearslat laterpóźniej and she's still
the mostlyprzeważnie smilinguśmiechając się facetwarz
56
185520
3656
Po 5 latach nadal jest osobą
najbardziej zadowoloną
03:21
of Shanghai'sW Szanghaju airpowietrze qualityjakość.
57
189200
1360
z jakości powietrza w Szanghaju.
03:23
And then in 2015,
58
191640
1696
I nagle w 2015 roku
03:25
formerbyły CCTVCCTV reporterreporter ChaiChai JingJing
59
193360
2376
była reporterka CCTV Chai Jing
03:27
createdstworzony this documentaryfilm dokumentalny
callednazywa "UnderPod the DomeKopuła."
60
195760
2560
stworzyła film dokumentalny
Under the Dome ("Pod Kopułą").
03:30
It would be likenedporównać
to RachelRachel Carson'sCarson "SilentCichy SpringWiosna."
61
198880
3136
Porównywano go do "Silent Spring"
autorstwa Rachel Carson.
03:34
And much like RachelRachel CarsonCarson
62
202040
1816
Rachel Carson zwróciła uwagę na to,
03:35
broughtprzyniósł to attentionUwaga the factfakt
that pesticidespestycydy were harmingszkodzić humanczłowiek healthzdrowie,
63
203880
3816
że pestycydy szkodzą ludzkiemu zdrowiu,
03:39
"UnderPod the DomeKopuła" stampedtłoczone
into the popularpopularny consciousnessświadomość
64
207720
3776
Podobnie "Under the Dome" odcisnął
w powszechnej świadomości fakt,
03:43
that airpowietrze pollutionskażenie was leadingprowadzący
to one millionmilion prematureprzedwczesny deathsśmierci
65
211520
4496
że zanieczyszczone powietrze
zabija przedwcześnie miliony ludzi
03:48
everykażdy yearrok in ChinaChiny alonesam.
66
216040
2200
każdego roku w samych Chinach.
03:51
This videowideo garneredzebrany
67
219120
1256
Ten film zgarnął
03:52
more than a hundredsto millionmilion
viewswidoki in a singlepojedynczy weekendweekend
68
220400
2896
ponad sto milionów odsłon w jeden weekend
03:55
before China'sW Chinach governmentrząd,
69
223320
1896
zanim chiński rząd,
03:57
fearingobawiając się that it mightmoc incitewzbudzania
some typerodzaj of socialspołeczny unrestniepokojów,
70
225240
2896
w obawie, że może on spowodować
rodzaj społecznego niepokoju,
04:00
pulledciągnięty it from the internetInternet.
71
228160
1360
wycofał go z internetu.
04:02
But the damageuszkodzić had alreadyjuż been doneGotowe.
72
230800
1800
Lecz szkoda już się dokonała.
04:05
PublicPubliczne outcryoburzenie over airpowietrze pollutionskażenie
73
233080
2216
Publiczne protesty
przeciw zanieczyszczeniu
04:07
galvanizedocynkowane China'sW Chinach governmentrząd,
74
235320
1896
ożywiły chiński rząd.
04:09
perhapsmoże in an actdziałać of self-preservationsamozachowawczy,
75
237240
2416
Możliwe, że przez zwykły
instynkt samozachowawczy,
04:11
to think bigduży and decisivelyzdecydowanie
about how it could tacklesprzęt
76
239680
2496
rząd zaczął poważnie myśleć,
jak poradzić sobie
04:14
the rootkorzeń of its airpowietrze pollutionskażenie
77
242200
2016
z przyczyną zanieczyszczeń
04:16
and manywiele of its other
environmentalśrodowiskowy problemsproblemy:
78
244240
2616
i wielu innych problemów środowiska:
04:18
its energyenergia systemsystem.
79
246880
1200
systemem energetycznym.
04:20
For you see, in ChinaChiny,
80
248800
2056
Otóż w Chinach
04:22
about two thirdstrzecie of its
electricityElektryczność comespochodzi from coalwęgiel.
81
250880
2840
dwie trzecie energii elektrycznej
pochodzi z węgla.
04:26
ChinaChiny has more coal-firedopalanych węglem powermoc plantsrośliny
than any other countrykraj in the worldświat,
82
254760
4696
Chiny mają więcej elektrowni węglowych
niż jakikolwiek inny kraj na świecie,
04:31
about 40 percentprocent of the globalświatowy totalcałkowity,
83
259480
2440
około 40% wszystkich elektrowni węglowych
04:34
and it's because of this factfakt
that China'sW Chinach governmentrząd
84
262960
3016
i to z tego powodu chiński rząd
04:38
has decidedzdecydowany sinceod 2014
to wagegaża a warwojna on coalwęgiel,
85
266000
4176
wypowiedział wojnę węglowi w 2014,
04:42
shuttingZamykanie down smallmały coalwęgiel mineskopalnie,
86
270200
2256
zamykając małe kopalnie,
04:44
settingoprawa limitsograniczenia on coalwęgiel consumptionkonsumpcja,
87
272480
2536
nakładając ograniczenia na jego zużycie,
04:47
even cancelingAnulowanie an Australia'sAustralia's worthwartość
of coal-firedopalanych węglem powermoc plantsrośliny.
88
275040
4400
a nawet zamykając tyle elektrowni
węglowych, ile ma cała Australia.
04:53
They'veThey've alsorównież been makingzrobienie
enormousogromny investmentsinwestycje
89
281120
2136
Przeprowadzili także olbrzymie inwestycje
04:55
when it comespochodzi to cleanczysty
and renewableodnawialny energyenergia,
90
283280
2256
w czystą, odnawialną energię,
04:57
like hydropowerenergia wodna, windwiatr and solarsłoneczny,
91
285560
2936
taką jak energia wodna,
wiatrowa i słoneczna,
05:00
and the pacetempo and the scaleskala
of this transformationtransformacja
92
288520
2896
a tempo i skala tej przemiany
05:03
has been absolutelyabsolutnie mind-blowingoszałamiający.
93
291440
1856
jest absolutnie niesamowita.
05:05
Let me give you a couplepara of statisticsStatystyka
to showpokazać you what I mean.
94
293320
3416
Pozwólcie, że podam trochę statystyk,
by pokazać, o czym mówię.
05:08
ChinaChiny leadswskazówki the worldświat
when it comespochodzi to hydropowerenergia wodna,
95
296760
2616
Chiny są światowym liderem
w produkcji energii wodnej,
05:11
with a thirdtrzeci of totalcałkowity capacityPojemność.
96
299400
1640
z jedną trzecią łącznej produkcji.
05:13
There's enoughdość for everykażdy ChineseChiński citizenobywatel
97
301800
2376
Na każdego mieszkańca wypada jej tyle,
05:16
to powermoc two homesdomy in a singlepojedynczy yearrok
from hydropowerenergia wodna alonesam.
98
304200
4000
że można zasilić dwa domy rocznie
samą energią wodną.
05:20
You maymoże have heardsłyszał
of the ThreeTrzy GorgesWąwozy DamTamy,
99
308880
2096
Mogliście słyszeć
o tamie Trzech Przełomów,
05:23
picturedna zdjęciu here,
100
311000
1216
widocznej na zdjęciu,
05:24
whichktóry is the largestNajwiększa
powermoc stationstacja in the worldświat,
101
312240
2246
która jest największą elektrownią świata
05:26
and it's powerednapędzany by waterwoda.
102
314510
1506
i jest zasilana przez wodę.
05:28
In termswarunki of windwiatr powermoc,
103
316040
1336
Jeśli chodzi o energię wiatrową,
05:29
ChinaChiny has a thirdtrzeci of the globalświatowy capacityPojemność.
104
317400
3056
Chiny dają jedną trzecią
światowej produkcji,
05:32
This makesczyni it the numbernumer one
leaderlider by fardaleko.
105
320480
2160
co zdecydowanie
stawia je na pozycji lidera.
05:35
When we look at solarsłoneczny,
China'sW Chinach alsorównież leadingprowadzący.
106
323520
2936
Jeśli spojrzymy na energię słoneczną,
Chiny również prowadzą.
05:38
In factfakt, they crushedzgnieciony theirich 2020 targetcel
107
326480
3536
Właściwie już przekroczyli
cel na rok 2020,
05:42
of installingInstalowanie 105 gigawattsgigawatów
of solarsłoneczny powermoc.
108
330040
3456
instalując 105 gigawatów
energii słonecznej,
05:45
This is after the governmentrząd
alreadyjuż revisedpoprawione upwardsdo góry
109
333520
3336
a rząd kilkukrotnie podwyższał cel
05:48
severalkilka timesczasy its solarsłoneczny energyenergia targetcel
110
336880
2656
na produkcję energii słonecznej
05:51
betweenpomiędzy 2009 and 2015.
111
339560
2160
między 2009 a 2015 rokiem.
05:54
Last yearrok, in sevensiedem monthsmiesiące alonesam,
112
342960
2336
W zeszłym roku,
w zaledwie siedem miesięcy,
05:57
ChinaChiny was ablezdolny to installzainstalować
a whoppingsolidny 35 gigawattsgigawatów of solarsłoneczny powermoc.
113
345320
4696
Chiny dały radę zainstalować
aż 35 gigawatów energii słonecznej.
06:02
This is more than halfpół
of what the US has combinedłączny in totalcałkowity
114
350040
3736
To więcej niż połowa tego, co całe USA,
06:05
and ChinaChiny did this
in just sevensiedem monthsmiesiące alonesam.
115
353800
2320
a Chiny zrobiły to w jedyne 7 miesięcy.
06:09
We can verifyzweryfikować this remarkableznakomity growthwzrost
in solarsłoneczny powermoc from spaceprzestrzeń,
116
357080
4056
ten godny uwagi wzrost energii słonecznej
można zweryfikować z kosmosu,
06:13
like the startupuruchomienie SpaceKnowW SpaceKnow
has doneGotowe in this slideślizgać się.
117
361160
2680
jak na tym slajdzie
zrobił to startup SpaceKnow.
06:16
By 2020, ChinaChiny is on tracktor to generateGenerować
Germany'sW Niemczech entireCały electricityElektryczność consumptionkonsumpcja
118
364960
5616
Można się spodziewać, że do 2020 roku
tyle energii, ile zużywają całe Niemcy,
06:22
from just windwiatr and solarsłoneczny powermoc alonesam.
119
370600
2440
z samej energii wiatrowej i słonecznej.
06:25
It's prettyładny darncholernie remarkableznakomity.
120
373560
1400
To cholernie warte uwagi.
06:28
And we see some evidencedowód now
121
376000
2536
I już teraz widać dowody na to,
06:30
that China'sW Chinach effortsstarania on cleanczysty energyenergia
122
378560
2136
że wysiłki Chin
06:32
is actuallytak właściwie havingmający an effectefekt,
123
380720
2096
rzeczywiście dają efekt,
nie tylko w redukcji
zanieczyszczenia powietrza,
06:34
not just on airpowietrze pollutionskażenie reductionzmniejszenie,
124
382840
1976
06:36
but alsorównież on globalświatowy climateklimat changezmiana,
125
384840
1696
ale też globalnej zmianie klimatu,
06:38
where ChinaChiny has the world'srecyrodycyjstwo diecystwo recyrodycyjstwo diecystwo recy sektorcy
largestNajwiększa carbonwęgiel footprintślad stopy.
126
386560
2510
gdzie Chiny produkują najwięcej CO2.
06:42
If we look at some of the datadane,
we can see that China'sW Chinach coalwęgiel consumptionkonsumpcja
127
390000
4016
Według niektórych danych
zużycie węgla w Chinach
06:46
maymoże have alreadyjuż reachedosiągnięty a peakszczyt
as earlywcześnie as 2013.
128
394040
3400
mogło sięgnąć zenitu już w 2013 roku.
06:50
This is a majorpoważny reasonpowód
why China'sW Chinach governmentrząd announcedogłosił
129
398320
3376
To główny powód, dla którego
chiński rząd oznajmił,
06:53
that actuallytak właściwie they'veoni alreadyjuż achievedosiągnięty
theirich 2020 carbonwęgiel reductionzmniejszenie pledgezastaw
130
401720
4576
że już osiągnęli poziom redukcji,
jaki mieli osiągnąć do 2020 roku
06:58
aheadprzed siebie of schedulerozkład.
131
406320
1200
wyprzedzając założenia.
07:00
This reductionzmniejszenie in coalwęgiel consumptionkonsumpcja
132
408320
2016
To zmniejszenie zużycia węgla
07:02
is alsorównież directlybezpośrednio drivingnapędowy
improvementsulepszenia in airpowietrze qualityjakość
133
410360
2976
również bezpośrednio prowadzi
do poprawy jakości powietrza
07:05
acrossprzez the countrykraj,
134
413360
1376
w całym kraju,
07:06
as I've shownpokazane here in blueniebieski.
135
414760
1600
co zaznaczyłam na niebiesko.
07:09
In mostwiększość majorpoważny ChineseChiński citiesmiasta,
136
417280
1536
W większości dużych miast
07:10
airpowietrze pollutionskażenie has fallenupadły
by as much as 30 percentprocent.
137
418840
2880
zanieczyszczenie powietrza
spadło nawet o 30 procent.
07:14
And this reductionzmniejszenie in airpowietrze pollutionskażenie
is actuallytak właściwie leadingprowadzący people
138
422800
2936
Ta redukcja zanieczyszczenia powietrza
rzeczywiście powoduje,
07:17
to liverelacja na żywo longerdłużej liveszyje in ChinaChiny,
139
425760
1976
że ludzie żyją w Chinach dłużej,
07:19
on averageśredni two and a halfpół yearslat more
than they would have in 2013.
140
427760
5000
średnio o dwa i pół roku więcej,
niż żyliby w 2013.
07:25
In yellowżółty, we can see
the citiesmiasta that have experienceddoświadczony
141
433680
2976
Na żółto widzimy miasta,
które doświadczyły
07:28
the greatestnajwiększy improvementsulepszenia in airpowietrze qualityjakość.
142
436680
1953
największej poprawy w jakości powietrza.
07:31
But of coursekurs, as I mentionedwzmiankowany
at the beginningpoczątek of this talk,
143
439600
2896
Ale oczywiście,
jak wspomniałam na początku,
07:34
we have to tempertemperament some of this optimismoptymizm
144
442520
2016
trzeba przygasić część tego optymizmu
07:36
with a healthyzdrowy dosedawka of cautionnależy zachować ostrożność,
145
444560
2176
zdrową dozą ostrożności,
07:38
and that's largelyw dużej mierze because
the datadane are still beingistota determinedustalona.
146
446760
3720
a to głównie dlatego,
że dane nadal są ustalane.
07:43
At the endkoniec of last yearrok,
147
451480
1656
Pod koniec zeszłego roku,
07:45
after roughlyw przybliżeniu threetrzy yearslat
of prettyładny steadystały globalświatowy carbonwęgiel emissionsemisje,
148
453160
4176
po zaledwie trzech latach
dość stabilnej globalnej emisji CO2,
07:49
scientificnaukowy projectionsprognozy suggestsugerować
149
457360
2536
prognozy naukowców sugerują
07:51
that globalświatowy emissionsemisje
maymoże be on the risewzrost again
150
459920
2856
ponowny wzrost globalnej emisji,
07:54
and that could be duez powodu to increaseswzrasta
in China'sW Chinach fossilskamieniałość fuelpaliwo consumptionszużycie,
151
462800
4136
być może spowodowany przez wzrost
w zużyciu paliw kopalnych w Chinach,
07:58
so they maymoże not have reachedosiągnięty
that peakszczyt that I showedpokazał earlierwcześniej.
152
466960
3256
więc może jednak nie osiągnęli zenitu,
który pokazałam wcześniej.
08:02
But of coursekurs, the statisticsStatystyka
and the datadane are still murkyMroczne
153
470240
3616
Ale oczywiście statystyki
i dane są nadal niejasne,
08:05
and that's because ChinaChiny regularlyregularnie revisesRedaguj
its coalwęgiel statisticsStatystyka after the factfakt.
154
473880
5176
a to dlatego, że Chiny regularnie korygują
po fakcie statystyki dotyczące węgla.
08:11
ActuallyFaktycznie, it's funnyzabawny,
155
479080
1496
Właściwie to zabawne,
08:12
sinceod I've been here I've been
havingmający a debatedebata on TwitterTwitter
156
480600
2696
Odkąd tu jestem,
prowadzę na Twitterze dyskusję
08:15
with other climateklimat modelersModelarzy,
157
483320
1536
ze znajomymi po fachu,
08:16
tryingpróbować to figurepostać out
whetherczy China'sW Chinach carbonwęgiel emissionsemisje
158
484880
2496
staramy się wykombinować,
czy emisja CO2 Chin
08:19
have goneodszedł up, goneodszedł down or whetherczy
they're stayingprzebywający relativelystosunkowo stablestabilny.
159
487400
3680
wzrosła, spadła, a może jest
na względnie stabilnym poziomie.
08:24
And of coursekurs, ChinaChiny is still
a rapidlyszybko developingrozwijanie countrykraj.
160
492200
3520
I oczywiście, Chiny nadal
gwałtownie się rozwijają.
08:28
It's still experimentingeksperymentować
with a rangezasięg of policieszasady,
161
496160
2696
Nadal eksperymentują z rozwiązaniami,
08:30
like docklessbez dockless bikerower sharingdzielenie się,
162
498880
1616
jak rowery dostępne dla każdego,
08:32
whichktóry has been hailedokrzyknięty as a possiblemożliwy
sustainablepodtrzymywalny transporttransport solutionrozwiązanie.
163
500520
3240
co okrzyknięto możliwym
rozwiązaniem problemu transportu.
08:36
But then we have imagesobrazy
of this bicyclerower graveyardCmentarz
164
504680
3656
Ale z drugiej strony mamy zdjęcia
tego cmentarza rowerów,
08:40
that tell a more cautionaryku przestrodze taleopowieść.
165
508360
1920
które pokazują to w innym świetle.
08:42
SometimesCzasami, solutionsrozwiązania can moveruszaj się too fastszybki
166
510840
2136
Czasem rozwiązania przychodzą zbyt szybko
08:45
and outpacewyprzedzić demandżądanie.
167
513000
1240
i przerastają popyt.
08:47
And of coursekurs,
coalwęgiel is still kingkról in ChinaChiny,
168
515159
3201
Oczywiście węgiel nadal króluje w Chinach,
08:51
at leastnajmniej for now.
169
519200
1200
przynajmniej na razie.
08:53
So why should we careopieka about
what ChinaChiny is doing on the environmentśrodowisko?
170
521520
3536
Dlaczego ma nas interesować,
co robią ze środowiskiem?
08:57
Well, what ChinaChiny does at home
on the environmentśrodowisko
171
525080
3056
To co Chiny robią ze swoim środowiskiem
09:00
can have globalświatowy implicationsimplikacje
for the restodpoczynek of us.
172
528160
2736
może mieć wpływ na nas wszystkich.
09:02
To borrowpożyczać a linelinia from ChaiChai JingJing,
173
530920
1936
Używając słów Chai Jing,
09:04
we're all underpod the samepodobnie domekopuła,
174
532880
1856
wszyscy jesteśmy pod jedną kopułą,
09:06
and airpowietrze pollutionskażenie that originatespochodzi in ChinaChiny
175
534760
2656
a zanieczyszczone powietrze z Chinach
09:09
can travelpodróżować beyondpoza its bordersgranice
176
537440
2096
może przekraczać granice
09:11
and affectoddziaływać populationspopulacje
as fardaleko away as those in NorthPółnoc AmericaAmeryka.
177
539560
3280
i oddziaływać na ludzi tak odległych,
jak ci w Ameryce Północnej.
09:16
China'sW Chinach not only exportingEksport airpowietrze pollutionskażenie,
178
544200
2576
Chiny eksportują
nie tylko zanieczyszczenia,
09:18
but they're alsorównież exportingEksport aidpomoc,
infrastructureinfrastruktura, technologytechnologia abroadza granicą.
179
546800
4520
eksportują też pomoc,
infrastrukturę i technologię.
09:24
PresidentPrezydent XiXI JinpingJinping in 2013 announcedogłosił
the One BeltPasa, One RoadDrogi InitiativeInicjatywa,
180
552200
5576
Prezydent Xi Jinping w 2013 roku ogłosił
inicjatywę Jedna Droga, Jeden Pas,
09:29
a massivemasywny, one-trillion-US-dollar1 000 000 000 000-Dolar amerykański
infrastructureinfrastruktura investmentinwestycja projectprojekt
181
557800
4376
olbrzymi, bilionowy projekt inwestycyjny
09:34
in more than 60 other countrieskraje.
182
562200
1760
w ponad 60 innych krajach.
09:36
And historicallyhistorycznie, when we'vemamy seenwidziany
183
564560
2096
Kiedy w przeszłości widzieliśmy,
09:38
that ChinaChiny has madezrobiony
these infrastructureinfrastruktura investmentsinwestycje abroadza granicą,
184
566680
2896
że Chiny prowadzą tego typu
inwestycje za granicą,
09:41
they haven'tnie mam always been cleanczysty.
185
569600
1600
nie zawsze grali czysto.
09:43
The GlobalGlobalny EnvironmentŚrodowisko InstituteInstytut,
a ChineseChiński civilcywilny societyspołeczeństwo groupGrupa,
186
571760
3576
Światowy Instytut Ochrony Środowiska,
chińska organizacja pozarządowa,
09:47
founduznany that in the last 15 yearslat,
187
575360
2376
odkrył, że w ciągu ostatnich 15 lat
09:49
ChinaChiny has investedzainwestowany in more
than 240 coal-firedopalanych węglem powermoc plantsrośliny
188
577760
4056
Chiny zainwestowały
w ponad 240 elektrowni węglowych
09:53
in more than 68 countrieskraje
189
581840
2096
w ponad 68 krajach
09:55
affiliatedpowiązane with the One BeltPasa,
One RoadDrogi InitiativeInicjatywa.
190
583960
2776
stowarzyszonych w inicjatywie
Jedna Droga, Jeden Pas.
09:58
That's more than a quarterjedna czwarta of China'sW Chinach
ownwłasny domestickrajowy coal-firedopalanych węglem capacityPojemność
191
586760
4136
To więcej niż ćwierć chińskiej zdolności
produkcji energii węglowej,
10:02
that is exportedeksportowane abroadza granicą.
192
590920
1816
która jest eksportowana.
10:04
So we can see that even thoughchociaż
ChinaChiny is cleaningczyszczenie up at home,
193
592760
4136
To pokazuje, że mimo sprzątania
własnego podwórka
10:08
it's exportingEksport some of that pollutionskażenie
194
596920
2176
Chiny eksportują część zanieczyszczenia
10:11
to other countrieskraje,
195
599120
1496
do innych krajów,
10:12
and greenhouseszklarnia gasgaz emissionsemisje
simplypo prostu don't have a passportpaszport.
196
600640
2760
a emisja CO2 zwyczajnie nie ma paszportu.
10:16
So when we're tryingpróbować
to evaluateoceniać this questionpytanie
197
604240
2176
Kiedy próbujemy oszacować pytanie,
10:18
of whetherczy or not ChinaChiny
is actuallytak właściwie leadingprowadzący,
198
606440
2096
czy Chiny rzeczywiście prowadzą,
10:20
we can see it's still
very much an openotwarty debatedebata.
199
608560
2560
widać, że to nadal otwarte zagadnienie.
10:24
But time is runningbieganie out.
200
612040
1616
Lecz czas się kończy.
10:25
I've studiedbadane the climateklimat modelsmodele,
and the outlookperspektywy is not good.
201
613680
3456
Badałam modele klimatyczne
i perspektywy nie są dobre.
10:29
We still have a gapszczelina
betweenpomiędzy currentobecny policieszasady
202
617160
3536
Nadal mamy znaczną lukę
między obecną polityką,
10:32
and what needswymagania to happenzdarzyć if we want
to avoiduniknąć dangerousniebezpieczny climateklimat changezmiana.
203
620720
3720
a tym, co musi się stać, jeśli chcemy
uniknąć niebezpiecznej zmiany klimatu.
10:37
LeadershipPrzywództwo is what we desperatelybeznadziejnie need,
204
625240
2536
Rozpaczliwie potrzebujemy przywództwa,
10:39
but it's not comingprzyjście
from the US, for exampleprzykład.
205
627800
2496
lecz nie idzie ono od USA, dla przykładu.
10:42
The US administrationadministracja last JuneCzerwca
announcedogłosił its intentzamiar
206
630320
3016
Rząd USA ogłosił w czerwcu
zamiar wycofania się
10:45
to withdrawwycofać from
the ParisParyż ClimateKlimat AgreementUmowy,
207
633360
2616
z Paryskiego Porozumienia Klimatycznego,
10:48
so now people are looking towardsw kierunku ChinaChiny
to fillwypełniać that leadershipprzywództwo voidvoid.
208
636000
3440
więc teraz od Chin oczekuje się,
że wypełnią tę lukę w przywództwie.
10:52
So ChinaChiny is very much in the driver'skierowcy seatsiedzenie
209
640040
2376
Chiny mogą teraz decydować
10:54
determiningokreślanie our globalświatowy
environmentalśrodowiskowy futureprzyszłość.
210
642440
2320
o przyszłości naszego środowiska.
10:57
What they do on carbonwęgiel tradinghandlowy,
211
645760
2056
To, co robią z handlem emisjami CO2,
10:59
on cleanczysty energyenergia, on airpowietrze pollutionskażenie,
212
647840
2440
z czystą energią,
zanieczyszczeniem powietrza
11:03
we can learnuczyć się manywiele lessonsLekcje.
213
651680
1600
może nas wiele nauczyć.
11:05
One of those lessonsLekcje is that cleanczysty energyenergia
is not just good for the environmentśrodowisko,
214
653880
4336
Między innymi tego, że czysta energia
jest nie tylko dobra dla środowiska,
11:10
it can savezapisać liveszyje
by reducingredukcja airpowietrze pollutionskażenie.
215
658240
2320
ale też może ratować życie,
redukując zanieczyszczenia.
11:13
It's alsorównież good for the economygospodarka.
216
661680
1480
Jest też dobra dla ekonomii.
11:15
We can see that last yearrok,
217
663880
1256
W zeszłym roku
11:17
ChinaChiny was responsibleodpowiedzialny
for 30 percentprocent of the globalświatowy growthwzrost
218
665160
3336
Chiny odpowiadały za 30-procentowy wzrost
zatrudnienia w zielonym sektorze.
11:20
in greenZielony jobsOferty pracy.
219
668520
1376
11:21
The US? Only sixsześć.
220
669920
1480
USA? Tylko sześć procent.
11:24
So the pictureobrazek that I just paintednamalowany for you
221
672800
2416
Mam nadzieję, że sytuacja,
którą przedstawiłam
11:27
hopefullyufnie seemswydaje się much differentróżne
222
675240
2176
znacznie się różni od tych niejasnych,
11:29
from those murkyMroczne,
foggymglisty airpowietrze qualityjakość statisticsStatystyka
223
677440
3136
mglistych statystyk o jakości powietrza
11:32
to a much clearerjaśniejsze pictureobrazek
of China'sW Chinach cleanczysty energyenergia.
224
680600
3456
i daje lepszy pogląd
na czystą energię Chin.
11:36
And even thoughchociaż ChinaChiny
is headedgłowiasty in the right directionkierunek,
225
684080
2936
Choć Chiny idą w dobrą stronę,
11:39
we know that there's still
a very long roadDroga aheadprzed siebie.
226
687040
2720
wiemy, że przed nami jeszcze długa droga.
11:42
So let me askzapytać you oncepewnego razu more:
Is seeingwidzenie believingwierząc?
227
690520
2720
Więc zapytam jeszcze raz:
czy widzieć znaczy wierzyć?
11:45
Can we trustzaufanie the datadane and the statisticsStatystyka
228
693880
1936
Czy można zaufać danym i statystykom,
11:47
that showpokazać that China'sW Chinach
airpowietrze qualityjakość is comingprzyjście down
229
695840
3256
które pokazują, że jakość powietrza
w Chinach spada,
11:51
and that its warwojna on coalwęgiel
is actuallytak właściwie havingmający an effectefekt?
230
699120
3240
że ich wojna przeciw węglowi
rzeczywiście odnosi efekt?
11:55
Well, let's take a look
at some of the latestnajnowszy satellitesatelita imagesobrazy
231
703440
3416
Rzućmy okiem na niektóre
z najnowszych zdjęć satelitarnych,
11:58
of China'sW Chinach solarsłoneczny powermoc installationsinstalacji.
232
706880
2360
które ukazują
chińskie instalacje słoneczne.
12:02
I want you to look
very closelydokładnie at this imageobraz.
233
710640
2560
Chcę byście spojrzeli
bardzo uważnie na to zdjęcie.
12:06
Can you see?
234
714440
1200
Czy widzicie?
12:08
The proofdowód maymoże just be in the pandaspandy.
235
716200
3136
Dowodem mogą być nawet pandy.
12:11
Thank you so much.
236
719360
1216
Dziękuję bardzo.
12:12
(ApplauseAplauz)
237
720600
4760
(Brawa)
Translated by Jędrzej Stańczewski
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Angel Hsu - Environmental data scientist
Angel Hsu is a professor and data geek who applies data-driven methods to solve challenging environmental issues.

Why you should listen

Angel Hsu is a professor, researcher, writer and speaker who spends much of her time analyzing large datasets to develop policy solutions to the world's most pressing environmental problems, such as climate change and air pollution. As she writes: "I work between the push and pull of data science and public policy, and this passion drives me to explore how new technologies, analytical techniques and communication strategies can improve governance and lead to better environmental outcomes in rapidly developing countries like China."

Hsu is jointly appointed at Yale-NUS in Singapore at Yale's School of Forestry and Environmental Studies. She founded and directed Data-Driven Yale, an international team of interdisciplinary researchers, scientists, programmers and visual designers. Under her direction, Data-Driven Yale works collaboratively with scholars and practitioners around the world to collect, transform and communicate information, creating new knowledge and policy tools designed to make the world greener and healthier. Her work has been published in scientific journals like Nature and Nature Climate Change and featured in media like The Economist and the New York Times.

More profile about the speaker
Angel Hsu | Speaker | TED.com