ABOUT THE SPEAKER
Angel Hsu - Environmental data scientist
Angel Hsu is a professor and data geek who applies data-driven methods to solve challenging environmental issues.

Why you should listen

Angel Hsu is a professor, researcher, writer and speaker who spends much of her time analyzing large datasets to develop policy solutions to the world's most pressing environmental problems, such as climate change and air pollution. As she writes: "I work between the push and pull of data science and public policy, and this passion drives me to explore how new technologies, analytical techniques and communication strategies can improve governance and lead to better environmental outcomes in rapidly developing countries like China."

Hsu is jointly appointed at Yale-NUS in Singapore at Yale's School of Forestry and Environmental Studies. She founded and directed Data-Driven Yale, an international team of interdisciplinary researchers, scientists, programmers and visual designers. Under her direction, Data-Driven Yale works collaboratively with scholars and practitioners around the world to collect, transform and communicate information, creating new knowledge and policy tools designed to make the world greener and healthier. Her work has been published in scientific journals like Nature and Nature Climate Change and featured in media like The Economist and the New York Times.

More profile about the speaker
Angel Hsu | Speaker | TED.com
TED2018

Angel Hsu: How China is (and isn't) fighting pollution and climate change

Angel Hsu: Ako Čína (ne)bojuje so znečistením ovzdušia a klimatickými zmenami

Filmed:
1,767,453 views

Čína je najväčším znečisťovateľom ovzdušia – a dnes aj najväčším výrobcom čistej energie. Ktorým smerom sa Čína v budúcnosti vydá a ako to ovplyvní životné prostredie po celom svete? Dátová analytička Angel Hsu opisuje, ako najľudnatejšia krajina sveta tvorí budúcnosť založenú na alternatívnych zdrojoch energie a ako čelí environmentálnej katastrofe, ktorú sama vytvorila, keď sa u nej rapídne rýchlo vyvinul priemysel.
- Environmental data scientist
Angel Hsu is a professor and data geek who applies data-driven methods to solve challenging environmental issues. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
When is seeingvidenie not believingveriť?
0
1720
2360
Odkedy platí: kto vidí, ten neverí?
00:17
A couplepár yearsleta agopred, my friendpriateľ
sentodoslané me this photofotografie from ÜrümqiMQI,
1
5120
3536
Už dávnejšie mi kamarátka poslala
túto fotografiu z mesta Urumči,
00:20
whichktorý is the capitalkapitál of XinjiangSin-ťiang
provinceProvincia in northwestseverozápad ChinaČína.
2
8680
4096
hlavného mesta provincie Sin-ťiang
na severozápade krajiny.
00:24
On this particularkonkrétny day,
she couldn'tnemohol believe her eyesoči.
3
12800
3336
V ten deň neverila svojim očiam.
00:28
CheckingKontrolu the qualitykvalita of the airovzdušia outsidezvonka
usingpoužitím this appaplikácie on her iPadiPad,
4
16160
4240
Pri kontrole kvality ovzdušia
cez aplikáciu na iPade videla,
00:33
the numbersčísla were tellingrozprávanie her
the airovzdušia qualitykvalita was good,
5
21160
3136
že čísla ukazujú dobré výsledky,
00:36
one on a scalemierka of 500.
6
24320
1840
len číslo 1 z 500.
00:38
But when she lookedpozrel outsidezvonka,
she saw something much differentrozdielny.
7
26920
2920
Keď však vyzrela z okna,
videla niečo celkom iné.
00:42
Yes, those are buildingsbudovy
in the backgroundpozadie.
8
30800
2096
Áno, v pozadí sú budovy.
00:44
(LaughterSmiech)
9
32920
1320
(smiech)
00:47
But the datadáta were simplyjednoducho
not tellingrozprávanie the truthpravda
10
35160
2936
Údaje nehovorili pravdu o tom,
00:50
of what people were seeingvidenie and breathingdýchanie,
11
38120
2416
čo ľudia vidia a čo dýchajú.
To preto, lebo nesprávne ukazovali PM2,5,
00:52
and it's because they were
failingnedostatok to measurezmerať PMPM2.5,
12
40560
3576
00:56
or fine particulatečastíc pollutionznečistenie.
13
44160
2256
teda hodnoty jemných prachových častíc.
00:58
When PMPM2.5 levelsúrovne
wentšiel off the chartsgrafy in 2012,
14
46440
3896
Keď hodnoty PM2,5 v roku 2012
vystrelili nad grafy,
01:02
or "crazybláznivý badzlý," as the US EmbassyVeľvyslanectvo
onceakonáhle describedpopísané it in a tweetpípanie,
15
50360
3976
alebo „šialene vysoko“,
ako to nazvalo americké veľvyslanectvo,
01:06
Chinesečínština denizensobyvatelia tookzobral to socialsociálny mediamédiá
16
54360
2176
tak to medzi obyvateľmi rozvírilo diskusiu
01:08
and they startedzahájená to questionotázka why it was
that they were seeingvidenie this disconnectOdpojte
17
56560
3656
a pýtali sa, ako je možné,
že vidia nesúlad
01:12
betweenmedzi officialúradné airovzdušia qualitykvalita statisticsštatistika
18
60240
2016
medzi oficiálnymi údajmi od úradov
01:14
and what they were seeingvidenie
and breathingdýchanie for themselvessami.
19
62280
2720
a tým, čo vidia a sami dýchajú.
01:18
Now, this questioningdopytovania has led
20
66400
2136
Tieto otázky
01:20
to an environmentalekologický awakeningprebudenie
of sortsdruhy in ChinaČína,
21
68560
3416
viedli v Číne k akémusi
environmentálnemu obrodeniu,
01:24
forcingnútenie China'sČíny governmentvláda
to tacklevysporiadať sa its pollutionznečistenie problemsproblémy.
22
72000
3560
čo prinútilo čínsku vládu
pustiť sa do riešenia znečistenia.
01:28
Now ChinaČína has the opportunitypríležitosť
to becomestať sa a globalglobálnej environmentalekologický leadervodca.
23
76400
4400
Čína má dnes možnosť
stať sa svetovým environmentálnym lídrom.
01:34
But the pictureobrázok
that I'll paintmaľovať for you todaydnes
24
82440
2496
Obraz o Číne,
ktorý vám dnes namaľujem,
01:36
is one that's mixedzmiešaný.
25
84960
1656
je však zmiešaný.
01:38
There are some signsznaky
that are very promisingnádejný,
26
86640
2736
Badáme určité sľubné znaky,
01:41
and there are other trendstrendy
that are more troublingznepokojujúce
27
89400
2376
ale aj znepokojujúce trendy,
01:43
that warrantrozkaz closerbližšie attentionpozornosť.
28
91800
1616
a tie si musíme pozorne všímať.
01:45
But now let's go back
to the storypríbeh at handručné.
29
93440
2040
Vráťme sa však na začiatok.
01:48
I startedzahájená to witnesssvedok the beginningszačiatky
of China'sČíny greenzelená evolutionvývoj
30
96360
3056
Bola som svedkom začiatkov
čínskej zelenej evolúcie,
01:51
when I was a PhDPhD studentštudent
conductingvykonávajúci fieldworkPráca v teréne in ChinaČína in 2011.
31
99440
4856
keď som v roku 2011
ako doktorandka pracovala v teréne.
01:56
I traveledcestoval all acrossnaprieč the countrykrajina
seekinghľadá answersodpovede to the questionotázka
32
104320
3456
Precestovala som celú krajinu
pri hľadaní odpovedí na otázky,
01:59
that I oftenčasto got myselfja sám
from the skepticalskeptický outsidernečlen:
33
107800
3496
ktoré mi skeptici kládli:
02:03
What, you mean ChinaČína is doing
something on the environmentprostredie?
34
111320
2816
Robí Čína niečo pre životné prostredie?
02:06
They have environmentalekologický policiespostupy?
35
114160
1616
Majú na to nejaké zákony?
02:07
What policiespostupy?
36
115800
1200
Aké zákony?
02:09
At that time, PMPM2.5 datadáta
was consideredpovažovaná too politicallypoliticky sensitivecitlivý
37
117600
4376
V tom čase údaje o časticiach PM2,5
predstavovali delikátnu tému,
02:14
and so the governmentvláda
was keepingvedenie it secrettajomstvo,
38
122000
2696
a tak ich vláda uchovávala v tajnosti.
02:16
but citizensobčania were becomingslušivý awarevedomý
of its harmfulškodlivý humančlovek healthzdravie effectsúčinky,
39
124720
4776
Občania sa však dozvedali
o ich škodlivom vplyve na zdravie
02:21
and they were demandingnáročný
greaterväčšia transparencypriehľadnosť
40
129520
2096
a od vlády požadovali
väčšiu transparentnosť.
02:23
on the partčasť of the governmentvláda.
41
131640
1456
02:25
I actuallyvlastne startedzahájená to see some of this
growingrastúce evolutionvývoj and awarenesspovedomie myselfja sám
42
133120
4176
Na vlastné oči som kúsky tejto evolúcie
a zvyšujúceho sa povedomia
02:29
croppingOrezanie up all over ChinaČína.
43
137320
1480
videla rašiť po celej Číne.
02:31
DepartmentOddelenie storespredajne, for examplepríklad,
startedzahájená to markettrhové these airovzdušia purifiersFiltre
44
139680
3776
Napríklad obchodné domy
začali propagovať čističe vzduchu,
02:35
that could filterfilter out harmfulškodlivý PMPM2.5.
45
143480
2560
ktoré dokážu odfiltrovať
škodlivé častice PM2,5.
02:39
CitizensObčania were alsotaktiež adoptingprijatím PMPM2.5
as the titlenadpis of musicalhudobné festivalsfestivaly.
46
147320
4816
Občania tiež začali používať PM2,5
ako názov hudobných festivalov.
02:44
(LaughterSmiech)
47
152160
2296
(smiech)
02:46
And then I wentšiel to a golfgolf coursekurz
in ShenzhenShenzhen, whichktorý is in southernjužné ChinaČína,
48
154480
3496
A keď som šla na golfové ihrisko
do Šen-Čenu v južnej Číne,
02:50
and you can see from this bannerbanner,
they're advertisingreklama a retreatRetreat from PMPM2.5.
49
158000
5416
tak na tejto tabuli, ako vidíte,
propagujú odklon od PM2,5.
02:55
GolfGolf sub-parsub-par, but don't
breathedýchať sub-parsub-par airovzdušia.
50
163440
2440
Môžete byť mizerný v golfe,
ale nedýchajte mizerný vzduch.
02:59
And then Shanghai'sŠanghaj je
EnvironmentalŽivotného prostredia ProtectionOchrana BureauPredsedníctvo
51
167360
2416
Aj Úrad na ochranu
životného prostredia v Šanghaji
03:01
decidedrozhodol to createvytvoriť a mascotmaskot
namedpomenovaný after the airovzdušia qualitykvalita indexindex
52
169800
4576
sa rozhodol vytvoriť maskota,
nesúceho názov indexu kvality ovzdušia,
03:06
to better communicatekomunikovať
the airovzdušia qualitykvalita datadáta to its people.
53
174400
3240
aby tak lepšie komunikoval
údaje o vzduchu občanom.
03:10
I call her AQIAqi Girldievča,
54
178440
1936
Ja ju volám dievča AQI.
03:12
and her expressionvyjadrenie and hairvlasy colorfarba changeszmeny
dependingV závislosti on the qualitykvalita of airovzdušia outsidezvonka.
55
180400
4200
Výraz tváre a vlasy sa jej menia
v závislosti na kvalite ovzdušia.
03:17
FivePäť yearsleta laterneskôr and she's still
the mostlyväčšinou smilingusmievavý facetvár
56
185520
3656
Prešlo už päť rokov
a ešte stále sa väčšinou usmieva
03:21
of Shanghai'sŠanghaj je airovzdušia qualitykvalita.
57
189200
1360
nad kvalitou vzduchu v Šanghaji.
03:23
And then in 2015,
58
191640
1696
A v roku 2015
03:25
formerbývalý CCTVCCTV reporterreportér ChaiChai JingJing
59
193360
2376
Chai Jingová, bývalá reportérka CCTV,
03:27
createdvytvoril this documentarydokumentárny film
calledvolal "UnderPodľa the DomeDome."
60
195760
2560
natočila dokumentárny film
s názvom „Pod kupolou“.
03:30
It would be likenedprirovnal
to RachelRachel Carson'sCarson "SilentTichý SpringJar."
61
198880
3136
Je porovnávaný s „Tichou jarou“
od Rachel Carsonovej.
03:34
And much like RachelRachel CarsonCarson
62
202040
1816
A tak ako Rachel
03:35
broughtpriniesla to attentionpozornosť the factskutočnosť
that pesticidespesticídy were harmingpoškodzovanie humančlovek healthzdravie,
63
203880
3816
upriamila pozornosť na fakt,
že pesticídy ničia ľudské zdravie,
03:39
"UnderPodľa the DomeDome" stampedpečiatkou
into the popularpopulárne consciousnessvedomie
64
207720
3776
film „Pod kupolou“ vrazil
do všeobecného povedomia fakt,
03:43
that airovzdušia pollutionznečistenie was leadingvedúci
to one millionmilión prematurepredčasný deathsúmrtia
65
211520
4496
že špinavé ovzdušie si predčasne vyžiada
takmer jeden milión životov každoročne,
03:48
everykaždý yearrok in ChinaČína alonesám.
66
216040
2200
a to len v Číne.
03:51
This videovideo garneredzbieral
67
219120
1256
Tento film získal
03:52
more than a hundredsto millionmilión
viewsnázory in a singlejednoposteľová weekendvíkend
68
220400
2896
viac ako milión zhliadnutí
len za jeden víkend predtým,
03:55
before China'sČíny governmentvláda,
69
223320
1896
ako ho čínska vláda,
03:57
fearingzo strachu that it mightsila incitenavádzať
some typetyp of socialsociálny unrestnepokoje,
70
225240
2896
z obavy, že by vyvolal nepokoje,
04:00
pulledpritiahol it from the internetinternet.
71
228160
1360
stiahla z internetu.
04:02
But the damagepoškodenie had already been donehotový.
72
230800
1800
Oheň však už bol na streche.
04:05
PublicVerejné outcrykrik over airovzdušia pollutionznečistenie
73
233080
2216
Odpor verejnosti voči znečisteniu
04:07
galvanizedpozinkované China'sČíny governmentvláda,
74
235320
1896
vyburcovalo čínsku vládu,
04:09
perhapsmožno in an actakt of self-preservationsebazáchovy,
75
237240
2416
azda v snahe o sebazachovanie,
04:11
to think bigveľký and decisivelyRozhodne
about how it could tacklevysporiadať sa
76
239680
2496
aby myslela vo veľkom a rozhodne o tom,
04:14
the rootkoreň of its airovzdušia pollutionznečistenie
77
242200
2016
ako sa vysporiada so znečistením
04:16
and manyveľa of its other
environmentalekologický problemsproblémy:
78
244240
2616
a mnohými ďalšími
environmentálnymi problémami.
04:18
its energyenergie systemsystém.
79
246880
1200
Napríklad s energiou.
04:20
For you see, in ChinaČína,
80
248800
2056
Ako vidíte,
asi dve tretiny celkovej elektriny v Číne
sa vyrábajú z uhlia.
04:22
about two thirdstretiny of its
electricityelektrina comesprichádza from coaluhlie.
81
250880
2840
04:26
ChinaČína has more coal-fireduhlie-vypaloval powermoc plantsrastliny
than any other countrykrajina in the worldsvet,
82
254760
4696
V Číne je najviac
uhoľných elektrární na svete,
04:31
about 40 percentpercento of the globalglobálnej totaltotálnej,
83
259480
2440
asi 40 % zo svetového počtu.
04:34
and it's because of this factskutočnosť
that China'sČíny governmentvláda
84
262960
3016
Práve z tohto dôvodu
sa čínska vláda rozhodla,
04:38
has decidedrozhodol sinceod tej doby 2014
to wagemzda a warvojna on coaluhlie,
85
266000
4176
že od roku 2014 vyhlási uhliu vojnu:
04:42
shuttingvypína down smallmalý coaluhlie minesbane,
86
270200
2256
zatvorí malé uhoľné bane,
04:44
settingnastavenie limitslimity on coaluhlie consumptionspotreba,
87
272480
2536
zavedie obmedzenia na spotrebu uhlia,
04:47
even cancelingzrušenie an Australia'sAustrália worthhodnota
of coal-fireduhlie-vypaloval powermoc plantsrastliny.
88
275040
4400
či dokonca zatvorí toľko elektrární,
koľko je v celej Austrálii.
04:53
They'veMali sme alsotaktiež been makingmaking
enormousobrovský investmentsinvestície
89
281120
2136
Zároveň investovali v obrovskej miere
04:55
when it comesprichádza to cleančistý
and renewableobnoviteľný energyenergie,
90
283280
2256
do čistej a obnoviteľnej energie,
04:57
like hydropowerVodná energia, windvietor and solarslnečné,
91
285560
2936
akými sú vodná, veterná a slnečná,
05:00
and the pacetempo and the scalemierka
of this transformationpremena
92
288520
2896
a tempo a rozsah tohto prechodu
05:03
has been absolutelyabsolútne mind-blowingohromujúci.
93
291440
1856
je ohromujúci.
05:05
Let me give you a couplepár of statisticsštatistika
to showšou you what I mean.
94
293320
3416
Ukážem vám niekoľko údajov,
aby ste pochopili, čo mám na mysli.
05:08
ChinaČína leadsvodiče the worldsvet
when it comesprichádza to hydropowerVodná energia,
95
296760
2616
Čína vedie v oblasti vodnej energie,
05:11
with a thirdtretina of totaltotálnej capacitykapacita.
96
299400
1640
vyrába 1/3 svetovej kapacity.
05:13
There's enoughdosť for everykaždý Chinesečínština citizenobčan
97
301800
2376
Každý Číňan má dostatok energie
05:16
to powermoc two homesdomovy in a singlejednoposteľová yearrok
from hydropowerVodná energia alonesám.
98
304200
4000
na napájanie dvoch domov ročne,
a to len z vodnej energie.
05:20
You maysmieť have heardpočul
of the ThreeTri GorgesTiesňavy DamPriehrada,
99
308880
2096
Možno ste počuli o priehrade Tri rokliny,
05:23
picturedna obrázku here,
100
311000
1216
ktorá je na snímke.
05:24
whichktorý is the largestnajväčší
powermoc stationstanice in the worldsvet,
101
312240
2246
Je to najväčšia elektráreň na svete
05:26
and it's poweredpoháňal by watervoda.
102
314510
1506
a je poháňaná vodou.
05:28
In termspodmienky of windvietor powermoc,
103
316040
1336
Vo veternej energii
05:29
ChinaČína has a thirdtretina of the globalglobálnej capacitykapacita.
104
317400
3056
má Čína tretinové svetové zastúpenie.
05:32
This makesznačky it the numberčíslo one
leadervodca by farďaleko.
105
320480
2160
Vďaka tomu je jednoznačne lídrom.
05:35
When we look at solarslnečné,
China'sČíny alsotaktiež leadingvedúci.
106
323520
2936
Aj keď sa zameriame na slnko,
tak Čína vedie.
05:38
In factskutočnosť, they crusheddrvený theirich 2020 targetterč
107
326480
3536
Vlastne dosiahli cieľ na rok 2020
05:42
of installingInštalácia 105 gigawattsgigawattov
of solarslnečné powermoc.
108
330040
3456
vďaka nainštalovaniu
105 GW slnečnej energie.
05:45
This is after the governmentvláda
already revisedRevidovaný upwardsnahor
109
333520
3336
A to dokonca aj po tom,
ako vláda tento cieľ
05:48
severalniekoľko timesdoba its solarslnečné energyenergie targetterč
110
336880
2656
niekoľkokrát posunula
05:51
betweenmedzi 2009 and 2015.
111
339560
2160
medzi rokmi 2009 a 2015.
05:54
Last yearrok, in sevensedem monthsmesiaca alonesám,
112
342960
2336
V minulom roku, len za sedem mesiacov,
05:57
ChinaČína was ableschopný to installinštalovať
a whoppingmonštruózne 35 gigawattsgigawattov of solarslnečné powermoc.
113
345320
4696
Čína nainštalovala
neuveriteľných 35 GW slnečnej energie.
06:02
This is more than halfpolovičná
of what the US has combinedkombinovaný in totaltotálnej
114
350040
3736
To je vyše polovica toho,
čo USA majú dokopy,
06:05
and ChinaČína did this
in just sevensedem monthsmesiaca alonesám.
115
353800
2320
a Čína to zvládla len za sedem mesiacov.
06:09
We can verifyoveriť this remarkablepozoruhodný growthrast
in solarslnečné powermoc from spacepriestor,
116
357080
4056
Vieme si overiť rozvoj
v tejto oblasti z vesmíru,
06:13
like the startupzačiatok SpaceKnowSpaceKnow môj
has donehotový in this slidešmykľavka.
117
361160
2680
tak ako to na tejto snímke
urobil start-up SpaceKnow.
06:16
By 2020, ChinaČína is on trackstopa to generategenerovať
Germany'sNemecko entirecelý electricityelektrina consumptionspotreba
118
364960
5616
Čína spĺňa plán na to, aby do roku 2020
vyrábala toľko elektriny ako Nemecko,
06:22
from just windvietor and solarslnečné powermoc alonesám.
119
370600
2440
a to len z vetra a zo slnka.
06:25
It's prettypekný darnlátat remarkablepozoruhodný.
120
373560
1400
Je to veľmi pozoruhodné.
06:28
And we see some evidencedôkaz now
121
376000
2536
A dnes vidíme drobné dôkazy toho,
06:30
that China'sČíny effortsúsilie on cleančistý energyenergie
122
378560
2136
že úsilie Číny v oblasti čistej energie
06:32
is actuallyvlastne havingmajúce an effectúčinok,
123
380720
2096
má skutočný dopad,
06:34
not just on airovzdušia pollutionznečistenie reductionredukcia,
124
382840
1976
a to nielen na zlepšenie ovzdušia,
06:36
but alsotaktiež on globalglobálnej climatepodnebie changezmena,
125
384840
1696
ale aj na klimatické zmeny,
06:38
where ChinaČína has the world'ssvete
largestnajväčší carbonuhlík footprintstopa.
126
386560
2510
lebo má najvyššie uhlíkové emisie.
06:42
If we look at some of the datadáta,
we can see that China'sČíny coaluhlie consumptionspotreba
127
390000
4016
Ak si všimneme niektoré údaje,
vidíme, že spotreba uhlia v Číne
06:46
maysmieť have already reacheddosiahol a peakvrchol
as earlyzavčas as 2013.
128
394040
3400
možno dosiahla svoj vrchol už v roku 2013.
06:50
This is a majormajor reasondôvod
why China'sČíny governmentvláda announcedoznámila,
129
398320
3376
A to je hlavným dôvodom,
prečo čínska vláda oznámila,
06:53
that actuallyvlastne they'veoni majú already achieveddosiahnuté
theirich 2020 carbonuhlík reductionredukcia pledgesľub
130
401720
4576
že v oblasti zníženia uhlíkových emisií
dosiahli cieľ na rok 2020 už oveľa skôr.
06:58
aheadvpred of scheduleplán.
131
406320
1200
07:00
This reductionredukcia in coaluhlie consumptionspotreba
132
408320
2016
Zníženie spotreby uhlia
07:02
is alsotaktiež directlypriamo drivingvodičský
improvementsvylepšenia in airovzdušia qualitykvalita
133
410360
2976
priamo vplýva na zlepšenie
kvality ovzdušia v celej krajine,
07:05
acrossnaprieč the countrykrajina,
134
413360
1376
07:06
as I've shownzobrazené here in blueModrá.
135
414760
1600
čo je označené modrou farbou.
07:09
In mostväčšina majormajor Chinesečínština citiesmesta,
136
417280
1536
Vo väčšine čínskych veľkomiest
07:10
airovzdušia pollutionznečistenie has fallenpadlý
by as much as 30 percentpercento.
137
418840
2880
kleslo znečistenie ovzdušia až o 30 %.
07:14
And this reductionredukcia in airovzdušia pollutionznečistenie
is actuallyvlastne leadingvedúci people
138
422800
2936
Zlepšenie kvality ovzdušia vedie k tomu,
07:17
to livežiť longerdlhšie livesživoty in ChinaČína,
139
425760
1976
že ľudia v Číne žijú dlhšie,
07:19
on averagepriemerný two and a halfpolovičná yearsleta more
than they would have in 2013.
140
427760
5000
v priemere sa dožijú
o dva a pol roka viac ako v roku 2013.
07:25
In yellowžltá, we can see
the citiesmesta that have experiencedskúsený
141
433680
2976
Žltá označuje mestá
s najvýraznejším zlepšením vzduchu.
07:28
the greatestnajväčší improvementsvylepšenia in airovzdušia qualitykvalita.
142
436680
1953
07:31
But of coursekurz, as I mentionedspomínaný
at the beginningzačiatok of this talk,
143
439600
2896
Ale ako som povedala už na začiatku,
07:34
we have to tempertemperament some of this optimismoptimizmus
144
442520
2016
je potrebné tieto skvelé správy
07:36
with a healthyzdravý dosedávka of cautionUpozornenie,
145
444560
2176
brať s adekvátnym odstupom,
07:38
and that's largelyprevažne because
the datadáta are still beingbytia determinedstanovené.
146
446760
3720
a to najmä preto,
lebo údaje sa ešte stále len vyhodnocujú.
07:43
At the endkoniec of last yearrok,
147
451480
1656
Koncom minulého roka,
07:45
after roughlyhrubo threetri yearsleta
of prettypekný steadystály globalglobálnej carbonuhlík emissionsemisie,
148
453160
4176
po asi troch rokoch
ustálených svetových emisií uhlíka,
07:49
scientificvedecký projectionsprojekcie suggestnavrhnúť
149
457360
2536
by sa podľa odhadov
07:51
that globalglobálnej emissionsemisie
maysmieť be on the risestúpať again
150
459920
2856
mohli tieto emisie opäť zvýšiť.
07:54
and that could be duespôsobený to increasesstúpa
in China'sČíny fossilfosílne fuelpalivo consumptionsSpotreba,
151
462800
4136
A to môže súvisieť s vyššou spotrebou
fosílnych palív v Číne,
07:58
so they maysmieť not have reacheddosiahol
that peakvrchol that I showedukázal earlierskôr.
152
466960
3256
takže možno ešte nie sú za vrcholom,
ako som práve hovorila.
08:02
But of coursekurz, the statisticsštatistika
and the datadáta are still murkykalné
153
470240
3616
Samozrejme, štatistické údaje
nie sú celkom jasné,
08:05
and that's because ChinaČína regularlypravidelne revisesReviduje
its coaluhlie statisticsštatistika after the factskutočnosť.
154
473880
5176
lebo Čína údaje o uhlí
pravidelne upravuje post factum.
08:11
ActuallyVlastne, it's funnysmiešny,
155
479080
1496
Je to celkom smiešne.
08:12
sinceod tej doby I've been here I've been
havingmajúce a debaterozprava on TwitterTwitter
156
480600
2696
Odkedy som tu, s ďalšími analytikmi
som debatovala cez Twitter
08:15
with other climatepodnebie modelersModelárov,
157
483320
1536
08:16
tryingsnažia to figurefigúra out
whetherči China'sČíny carbonuhlík emissionsemisie
158
484880
2496
v snahe zistiť, či uhlíkové emisie Číny
šli nahor, nadol,
08:19
have gonepreč up, gonepreč down or whetherči
they're stayingpobyt relativelypomerne stablestabilný.
159
487400
3680

alebo či ostávajú stabilné.
08:24
And of coursekurz, ChinaČína is still
a rapidlyrýchlo developingrozvíjanie countrykrajina.
160
492200
3520
Nezabúdajme, že Čína
sa rozvíja veľmi rýchlo.
08:28
It's still experimentingexperimentovanie
with a rangerozsah of policiespostupy,
161
496160
2696
Stále experimentuje s rôznymi riešeniami,
08:30
like docklessa dockless bikekolo sharingzdieľať,
162
498880
1616
ako napríklad verejné bicykle,
08:32
whichktorý has been hailedvítal as a possiblemožný
sustainableudržateľný transporttransport solutionriešenie.
163
500520
3240
ktoré sa propagovali
ako možné udržateľné dopravné riešenie.
08:36
But then we have imagessnímky
of this bicyclebicykel graveyardcintorín
164
504680
3656
No na druhej strane vidíme
snímky pohrebiska bicyklov,
08:40
that tell a more cautionaryvarovný talepríbeh.
165
508360
1920
ktoré vysielajú varovný signál.
08:42
SometimesNiekedy, solutionsriešenie can movesťahovať too fastrýchly
166
510840
2136
Niekedy sú riešenia prirýchle
08:45
and outpacepredbehne demanddopyt.
167
513000
1240
a predbehnú dopyt.
08:47
And of coursekurz,
coaluhlie is still kingkráľ in ChinaČína,
168
515159
3201
A samozrejme, uhlie je v Číne kráľom,
08:51
at leastnajmenej for now.
169
519200
1200
aspoň nateraz.
08:53
So why should we carestarostlivosť about
what ChinaČína is doing on the environmentprostredie?
170
521520
3536
Prečo by nás malo zaujímať to,
čo Čína robí pre svoje okolie?
08:57
Well, what ChinaČína does at home
on the environmentprostredie
171
525080
3056
Preto, lebo to, čo Čína spraví doma,
09:00
can have globalglobálnej implicationsdôsledky
for the restzvyšok of us.
172
528160
2736
má dôsledky pre celý svet.
09:02
To borrowpožičať si a lineriadok from ChaiChai JingJing,
173
530920
1936
Ako by povedala Chai Jingová,
09:04
we're all underpod the samerovnaký domekupola,
174
532880
1856
všetci sme pod jednou kupolou,
09:06
and airovzdušia pollutionznečistenie that originatespochádza in ChinaČína
175
534760
2656
a znečistenie pôvodom z Číny
09:09
can travelcestovanie beyondmimo its bordershranice
176
537440
2096
dokáže cestovať za jej hranice
09:11
and affectovplyvniť populationspopulácie
as farďaleko away as those in NorthNorth AmericaAmerika.
177
539560
3280
a ovplyvniť ľudí
napríklad až v Severnej Amerike.
09:16
China'sČíny not only exportingExportovanie airovzdušia pollutionznečistenie,
178
544200
2576
Čína nevyváža len špinavý vzduch,
09:18
but they're alsotaktiež exportingExportovanie aidpomoc,
infrastructureinfraštruktúra, technologytechnológie abroadv zahraničí.
179
546800
4520
ale aj pomoc, infraštruktúru
a technológie.
Prezident Si Ťin-pching v 2013 predstavil
Iniciatívu Jedno pásmo, jedna cesta,
09:24
PresidentPredseda XiXI JinpingJinping in 2013 announcedoznámila,
the One BeltPás, One RoadCestné InitiativeIniciatíva,
180
552200
5576
09:29
a massivemasívny, one-trillion-US-dollar1 000 000 000 000-US-dolár
infrastructureinfraštruktúra investmentinvestície projectprojekt
181
557800
4376
grandiózny projekt infraštruktúry
v hodnote 3 biliónov dolárov
09:34
in more than 60 other countrieskrajiny.
182
562200
1760
vo viac ako 60 krajinách.
09:36
And historicallyhistoricky, when we'vemy máme seenvidieť
183
564560
2096
A keď sme sa spätne pozreli
09:38
that ChinaČína has madevyrobený
these infrastructureinfraštruktúra investmentsinvestície abroadv zahraničí,
184
566680
2896
na cezhraničné investície,
09:41
they haven'tnemajú always been cleančistý.
185
569600
1600
neboli vždy čisté.
09:43
The GlobalGlobálne EnvironmentŽivotné prostredie InstituteInštitút,
a Chinesečínština civilcivilné societyspoločnosť groupskupina,
186
571760
3576
Svetový environmentálny inštitút,
čínska občianska skupina,
09:47
foundnájdených that in the last 15 yearsleta,
187
575360
2376
za ostatných 15 rokov zistila,
09:49
ChinaČína has investedinvestoval in more
than 240 coal-fireduhlie-vypaloval powermoc plantsrastliny
188
577760
4056
že Čína investovala
do viac ako 240 uhoľných elektrární
09:53
in more than 68 countrieskrajiny
189
581840
2096
v takmer 70 krajinách
09:55
affiliatedspojený with the One BeltPás,
One RoadCestné InitiativeIniciatíva.
190
583960
2776
v rámci Iniciatívy jedného pásma,
jednej cesty.
09:58
That's more than a quarterštvrťrok of China'sČíny
ownvlastný domesticdomáci coal-fireduhlie-vypaloval capacitykapacita
191
586760
4136
To je vyše štvrtina celkovej kapacity
uhoľných elektrární v Číne,
10:02
that is exportedvyvezené abroadv zahraničí.
192
590920
1816
ktorá sa exportuje.
10:04
So we can see that even thoughhoci
ChinaČína is cleaningčistenie up at home,
193
592760
4136
Vidíme teda, že hoci Čína doma upratuje,
10:08
it's exportingExportovanie some of that pollutionznečistenie
194
596920
2176
časť znečistenia vyváža
10:11
to other countrieskrajiny,
195
599120
1496
do iných krajín
10:12
and greenhouseskleník gasplynový emissionsemisie
simplyjednoducho don't have a passportcestovný pas.
196
600640
2760
a skleníkové plyny nemajú pas.
10:16
So when we're tryingsnažia
to evaluateohodnotiť this questionotázka
197
604240
2176
Keď teda odpovedáme na otázku,
10:18
of whetherči or not ChinaČína
is actuallyvlastne leadingvedúci,
198
606440
2096
či Čína vedie alebo nie,
10:20
we can see it's still
very much an openotvorený debaterozprava.
199
608560
2560
vidíme, že ide o otvorenú debatu.
10:24
But time is runningbezat out.
200
612040
1616
Čas sa však míňa.
10:25
I've studiedštudoval the climatepodnebie modelsmodely,
and the outlookvýhľad is not good.
201
613680
3456
Venovala som sa klimatickým modelom
a vyhliadky sú zlé.
10:29
We still have a gapmedzera
betweenmedzi currentprúd policiespostupy
202
617160
3536
Stále je tu nesúlad
medzi súčasnými opatreniami
10:32
and what needspotreby to happenstať sa if we want
to avoidvyhnúť sa dangerousnebezpečný climatepodnebie changezmena.
203
620720
3720
a potrebnými činmi, ak sa chceme vyhnúť
nebezpečným klimatickým zmenám.
10:37
LeadershipVedenie is what we desperatelyzúfalo need,
204
625240
2536
Líderstvo potrebujeme ako soľ,
10:39
but it's not comingPrichádza
from the US, for examplepríklad.
205
627800
2496
neprichádza však zo strany USA.
10:42
The US administrationadministrácia last JuneJúna
announcedoznámila, its intentsústredený
206
630320
3016
Predošlý jún bol mesiacom,
keď americké úrady oznámili,
10:45
to withdrawStiahnuť from
the ParisParíž ClimatePodnebie AgreementDohody,
207
633360
2616
že odstúpia
od Parížskej klimatickej dohody.
10:48
so now people are looking towardsvoči ChinaČína
to fillvyplniť that leadershipvodcovstva voidneplatné.
208
636000
3440
A teraz ľudia očakávajú,
že sa kormidla chopí Čína.
10:52
So ChinaČína is very much in the driver'svodiča seatsedlo
209
640040
2376
Čína je takpovediac za volantom
10:54
determiningstanovenie our globalglobálnej
environmentalekologický futurebudúcnosť.
210
642440
2320
a rozhoduje o svetovom životnom prostredí.
10:57
What they do on carbonuhlík tradingobchodovanie,
211
645760
2056
Z ich obchodu s emisiami,
10:59
on cleančistý energyenergie, on airovzdušia pollutionznečistenie,
212
647840
2440
z postoja k čistej energii, k znečisteniu
11:03
we can learnučiť sa manyveľa lessonsvyučovanie.
213
651680
1600
sa máme čo učiť.
11:05
One of those lessonsvyučovanie is that cleančistý energyenergie
is not just good for the environmentprostredie,
214
653880
4336
Napríklad to, že čistá energia
nepomáha len životnému prostrediu,
11:10
it can saveuložiť livesživoty
by reducingredukčné airovzdušia pollutionznečistenie.
215
658240
2320
ale čistejšie ovzdušie zachraňuje životy.
11:13
It's alsotaktiež good for the economyhospodárstvo.
216
661680
1480
Je dobrá aj pre ekonomiku.
11:15
We can see that last yearrok,
217
663880
1256
Z údajov vidíme,
11:17
ChinaČína was responsiblezodpovedný
for 30 percentpercento of the globalglobálnej growthrast
218
665160
3336
že Čína zodpovedá za 30 % svetový nárast
na zelených pracovných miestach.
11:20
in greenzelená jobspracovných miest.
219
668520
1376
11:21
The US? Only sixšesť.
220
669920
1480
USA? Len za 6 %.
11:24
So the pictureobrázok that I just paintednamaľovaný for you
221
672800
2416
Dúfam, že obraz,
ktorý som pre vás namaľovala,
11:27
hopefullydúfajme seemszdá much differentrozdielny
222
675240
2176
sa výrazne odlišuje
11:29
from those murkykalné,
foggyhmla airovzdušia qualitykvalita statisticsštatistika
223
677440
3136
od čiernych štatistík o znečistení,
11:32
to a much clearerjasnejšie pictureobrázok
of China'sČíny cleančistý energyenergie.
224
680600
3456
a že obraz o čínskej energii je jasnejší.
11:36
And even thoughhoci ChinaČína
is headedčele in the right directionsmer,
225
684080
2936
A hoci Čína ide správnym smerom,
11:39
we know that there's still
a very long roadcestné aheadvpred.
226
687040
2720
vieme, že nás čaká dlhá cesta.
11:42
So let me askopýtať sa you onceakonáhle more:
Is seeingvidenie believingveriť?
227
690520
2720
Preto sa vás pýtam:
Verí ten, kto vidí?
11:45
Can we trustdôvera the datadáta and the statisticsštatistika
228
693880
1936
Dá sa veriť štatistikám,
11:47
that showšou that China'sČíny
airovzdušia qualitykvalita is comingPrichádza down
229
695840
3256
ktoré ukazujú, že ovzdušie sa zlepšuje,
11:51
and that its warvojna on coaluhlie
is actuallyvlastne havingmajúce an effectúčinok?
230
699120
3240
a že vojna s uhlím prináša ovocie?
11:55
Well, let's take a look
at some of the latestnajnovšie satellitesatelit imagessnímky
231
703440
3416
Pozrime sa na najnovšie družicové snímky
11:58
of China'sČíny solarslnečné powermoc installationszariadenia.
232
706880
2360
čínskej solárnej elektrárne.
12:02
I want you to look
very closelyblízko at this imageobraz.
233
710640
2560
Pozrite sa veľmi pozorne.
12:06
Can you see?
234
714440
1200
Vidíte?
12:08
The proofdôkaz maysmieť just be in the pandaspandy.
235
716200
3136
Dôkaz sa možno skrýva v pandách.
12:11
Thank you so much.
236
719360
1216
Ďakujem za pozornosť.
12:12
(ApplausePotlesk)
237
720600
4760
(potlesk)
Translated by Martin Kubáň
Reviewed by Linda Magáthová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Angel Hsu - Environmental data scientist
Angel Hsu is a professor and data geek who applies data-driven methods to solve challenging environmental issues.

Why you should listen

Angel Hsu is a professor, researcher, writer and speaker who spends much of her time analyzing large datasets to develop policy solutions to the world's most pressing environmental problems, such as climate change and air pollution. As she writes: "I work between the push and pull of data science and public policy, and this passion drives me to explore how new technologies, analytical techniques and communication strategies can improve governance and lead to better environmental outcomes in rapidly developing countries like China."

Hsu is jointly appointed at Yale-NUS in Singapore at Yale's School of Forestry and Environmental Studies. She founded and directed Data-Driven Yale, an international team of interdisciplinary researchers, scientists, programmers and visual designers. Under her direction, Data-Driven Yale works collaboratively with scholars and practitioners around the world to collect, transform and communicate information, creating new knowledge and policy tools designed to make the world greener and healthier. Her work has been published in scientific journals like Nature and Nature Climate Change and featured in media like The Economist and the New York Times.

More profile about the speaker
Angel Hsu | Speaker | TED.com