ABOUT THE SPEAKER
Dina Katabi - Technologist
Dina Katabi investigates how AI can make wireless devices sense human motion and vital signs.

Why you should listen

Dina Katabi designs new wireless devices that use machine learning to sense people through walls and occlusions. Her devices look like a Wi-Fi box. They transmit a low-power wireless signal and capture its reflections as it bounces off people and objects. They analyze those reflections to learn how people walk, measure their gait and detect elderly falls. The device can also measure a person's breathing, heart rate and sleep quality using wireless signals, without any sensor on the person's body. Katabi is working with medical doctors to use her technology to detect health emergencies and provide a better understanding of chronic diseases such as Alzheimer's and Parkinson's. 

Katabi is the Andrew & Erna Viterbi Professor of Electrical Engineering and Computer Science at MIT. She is also the director of the MIT's Center for Wireless Networks and Mobile Computing, a member of the National Academy of Engineering and a recipient of the MacArthur Fellowship. Her research has been recognized by the ACM Prize in Computing, the ACM Grace Murray Hopper Award, the SIGCOMM Test-of-Time Award, the IEEE William R. Bennett prize, the Faculty Research Innovation Fellowship, a Sloan Fellowship and multiple best paper awards. Several startups have been spun out of her lab, such as PiCharging and Emerald.

More profile about the speaker
Dina Katabi | Speaker | TED.com
TED2018

Dina Katabi: A new way to monitor vital signs (that can see through walls)

Dina Katabi: Un nou mod de a monitoriza semnele vitale (ce poate vedea prin pereți)

Filmed:
1,513,020 views

La MIT, Dina Katabi și echipa sa lucrează la o nouă și îndrăzneață metodă de monitorizare a semnelor vitale ale pacienților într-un spital (sau chiar acasă), fără a fi necesară purtarea unor dispozitive voluminoase sau ce bipăie. Bonus: poate vedea prin pereți. Într-o discurs și o demonstrație de excepție, Katabi prezintă în avanpremieră un sistem ce detectează semnalele Wi-Fi reflectate din oameni, creând astfel o evidență fiabilă a semnelor vitale pentru medici și pentru pacienți. Și într-o scurtă sesiune de întrebări și răspunsuri cu reprezentanta TED Helen Walters, Katabi prezintă măsurile de protecție necesare pentru a împiedica folosirea acestei tehnologii pentru a monitoriza pe cineva fără acord.
- Technologist
Dina Katabi investigates how AI can make wireless devices sense human motion and vital signs. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
When I was a kidcopil,
0
1150
1175
Când eram copil,
00:14
I was, like manymulți of you in this roomcameră,
very much fascinatedfascinat by StarStar WarsRăzboaie,
1
2349
4900
am fost, ca mulți din această sală,
foarte fascinată de Războiul Stelelor,
00:19
and what fascinatedfascinat me the mostcel mai
is this notionnoţiune of the ForceVigoare,
2
7273
4476
iar ce m-a fascinat cel mai mult
a fost noțiunea de Forță,
00:23
this energyenergie that connectsConnects
all people and all objectsobiecte
3
11773
3110
acea energie ce conectează
toți oamenii și toate obiectele
00:26
and allowspermite you to feel people
that you can't even see.
4
14907
3418
și ne permite să simțim oameni
pe care nici măcar nu îi putem vedea.
00:30
And I remembertine minte manymulți nightsnopți,
I would be sittingședință at home,
5
18753
3088
Îmi amintesc cum stăteam
multe nopți acasă,
00:33
just, like, concentratingconcentrându-se and focusingfocalizare,
tryingîncercat to feel the ForceVigoare,
6
21865
3970
încordată, concentrându-mi atenția,
încercând să simt Forța,
00:38
and I didn't feel anything, don't worryface griji.
7
26624
2563
și nu am simțit nimic, nu vă faceți griji.
00:41
(LaughterRâs)
8
29211
1857
(Râsete)
00:43
And latermai tarziu in life, I becamea devenit a scientistom de stiinta.
9
31092
2850
Mai târziu în viață,
am devenit om de știință.
00:45
I joinedalăturat the MITMIT facultyfacultate
and starteda început workinglucru on wirelessfără fir signalssemnalele.
10
33966
4713
Am urmat facultatea MIT și am început
să lucrez cu semnalele wireless,
00:51
These are things like Wi-FiWi-Fi
or cellularcelular systemssisteme,
11
39184
3143
precum sistemele celulare sau Wi-Fi,
00:54
and I did a lot of work in that domaindomeniu.
12
42351
2352
făcând multe în acest domeniu.
00:57
But then, again, this ForceVigoare thing
keptținut naggingsâcâială me,
13
45489
4589
Totuși, această idee a Forței
a continuat să mă sâcâie,
01:02
and at some pointpunct, I was just like,
14
50102
1925
iar la un moment dat mi-am spus:
01:04
"Wait a minuteminut, these wirelessfără fir signalssemnalele --
they are like the ForceVigoare."
15
52051
4652
„Stai puțin, aceste semnale wireless
sunt precum Forța.”
01:08
So if you think about it,
16
56727
1194
Dacă ne gândim,
01:09
wirelessfără fir signalssemnalele,
they travelvoiaj throughprin spacespaţiu,
17
57945
2631
semnalele wireless călătoresc prin spațiu,
01:12
they go throughprin obstaclesobstacole
and wallspereți and occlusionsocluzii,
18
60600
3480
trec prin obstacole, ziduri și blocaje.
01:16
and some of them,
19
64104
1241
Unele dintre ele se reflectă
din trupurile noastre,
01:17
they reflectReflectați off our bodiesorganisme,
because our bodiesorganisme are fulldeplin of waterapă,
20
65369
4150
pentru că acestea sunt pline de apă,
01:21
and some of these minuteminut reflectionsReflecţii,
21
69543
2206
iar unele dintre aceste
mici reflexii se întorc.
01:23
they come back.
22
71773
1258
01:25
And if, just if, I had a devicedispozitiv that can
just sensesens these minuteminut reflectionsReflecţii,
23
73055
6971
Și dacă aș avea un dispozitiv
care să perceapă aceste mici reflexii,
01:32
then I would be ablecapabil to feel people
that I cannotnu poti see.
24
80050
2984
atunci aș putea simți oameni
pe care nu îi pot vedea.
01:36
So I starteda început workinglucru with my studentselevi
on buildingclădire suchastfel de a devicedispozitiv,
25
84444
3753
Am început să lucrez cu studenții mei
la construcția unui astfel de dispozitiv;
01:40
and I want to showspectacol you
some of our earlydin timp resultsrezultate.
26
88221
3310
și vreau să vă arăt câteva
dintre rezultatele noastre inițiale.
01:44
So here, you see my studentstudent standingpermanent,
27
92584
2283
Aici îl vedeți pe studentul meu
în picioare,
01:46
and here is our devicedispozitiv.
28
94891
1977
iar acesta e dispozitivul nostru.
01:48
And we are going to put the devicedispozitiv
in the other officebirou, behindin spate the wallperete,
29
96892
5610
Vom pune dispozitivul în celălalt birou,
dincolo de perete,
01:54
and we are going
to monitorMonitor him as he movesmișcări.
30
102526
2817
și îl vom monitoriza în timp ce se mișcă.
01:57
This redroșu dotpunct is trackingurmărire him
usingutilizând wirelessfără fir signalssemnalele.
31
105367
4079
Acest punct roșu îl urmărește
folosind semnale wireless.
02:02
And as you can see, the redroșu dotpunct
is trackingurmărire his movementsmișcări very accuratelyprecis,
32
110760
4784
Și după cum vedeți, punctul roșu
îi urmărește mișcările cu precizie,
02:07
purelypur basedbazat on how his bodycorp interactsinteracţionează
with the surroundingînconjurător wirelessfără fir signalssemnalele.
33
115568
4754
în funcție de interacțiunea corpului său
cu semnalele wireless din jur.
02:13
Prettyfrumos accurateprecis, isn't it?
34
121631
1704
E destul de precis, nu?
02:16
He has no wearableswearables, nothing.
35
124702
1873
Nu poartă niciun dispozitiv.
02:18
(ApplauseAplauze)
36
126599
2814
(Aplauze)
02:21
Now you mightar putea be wonderingîntrebându-,
37
129437
1745
Probabil vă întrebați
02:23
how is it possibleposibil
that we can sensesens people
38
131206
3182
cum e posibil să percepem oamenii
02:26
and trackurmări them, withoutfără
any wearableswearables, throughprin wallspereți,
39
134412
3846
și să-i urmărim prin pereți
fără să poarte vreun dispozitiv.
02:30
and the easiestCel mai simplu analogyanalogie
to think about is radarradar.
40
138282
3366
Iar cea mai simplă analogie
de luat în calcul e radarul.
Sunt sigură că mulți
ați văzut această imagine.
02:33
I'm sure manymulți of you
have seenvăzut this pictureimagine.
41
141672
2093
02:35
You transmittransmite a wirelessfără fir signalsemnal to the skycer,
42
143789
2158
Se transmite un semnal wireless către cer,
02:37
it reflectsreflectă off some airplaneavion,
comesvine back to you,
43
145971
2968
se reflectă din avion, se întoarce
02:40
and you startstart detectingdetectarea these airplanesavioane.
44
148963
2341
și astfel poți detecta avioane.
02:44
But if it were just radarradar,
45
152328
1944
Dar dacă ar fi doar radar,
02:46
then we would have this 50 yearsani agoîn urmă.
46
154296
2253
atunci am fi avut asta acum 50 de ani.
02:49
So it's not just radarradar.
47
157272
1706
Așadar nu e doar radar.
02:51
There are two keycheie differencesdiferențele.
48
159285
2190
Există două diferențe cheie.
02:54
So the first differencediferență, of coursecurs --
49
162229
1763
Prima diferență, desigur,
02:56
you can't, like radarradar, just blastexplozie
wirelessfără fir powerputere at somebodycineva.
50
164016
3519
e că nu putem ținti undele wireless
spre cineva, precum radarul.
02:59
You're going to fryprăji them
like if they were in a microwavecuptor cu microunde.
51
167559
2727
Îl veți prăji ca și cum ar fi
într-un cuptor cu microunde.
03:02
Don't do that.
52
170310
1150
Nu faceți asta.
03:04
So it meansmijloace that you have to be ablecapabil
to dealafacere with very weakslab signalssemnalele,
53
172595
5065
Înseamnă deci că trebuie să lucrăm
cu semnale foarte slabe,
03:09
and that meansmijloace that your devicedispozitiv
has to be very sensitivesensibil.
54
177684
3126
și asta înseamnă că dispozitivul
trebuie să fie foarte sensibil.
03:14
The secondal doilea differencediferență is that,
unlikespre deosebire de the skycer, where it's emptygol --
55
182144
4131
A doua diferență e că,
spre deosebire de cer, care e liber,
03:18
if you are luckynorocos, there is one airplaneavion
that you can catchcaptură there.
56
186299
3144
dacă aveți noroc, există un singur
avion și-l puteți detecta.
03:21
Like, look at the roomcameră
57
189467
1342
Uitați-vă în sală,
03:22
and look how manymulți objectsobiecte
and people there are.
58
190833
2888
uitați-vă câte obiecte și oameni există.
03:25
So in indoorde interior environmentsmedii, the signalsemnal
not only reflectsreflectă off the personpersoană,
59
193745
3937
În interior, semnalul nu se reflectă
doar din acea persoană,
03:29
if reflectsreflectă off the personpersoană,
off the floorpodea, the ceilingtavan,
60
197706
3793
se reflectă și din podea, din tavan,
03:33
off other people around,
61
201523
2222
din ceilalți oameni din jur.
03:35
and you get very complexcomplex reflectionsReflecţii
62
203769
1983
Obținem reflexii foarte complexe
03:37
where the samela fel signalsemnal reflectsreflectă
off me and then off you,
63
205776
2731
când același semnal se reflectă
din mine și apoi din voi,
03:40
and then off the ceilingtavan,
then off the floorpodea.
64
208531
2238
apoi din tavan, din podea.
03:42
And you have to make sensesens of that messdezordine.
65
210793
3169
Și trebuie să înțelegem acest haos.
03:47
But we were luckynorocos.
66
215993
1849
Dar am avut noroc.
03:49
We were comingvenire at the right time.
67
217866
2492
Veniserăm la momentul potrivit.
03:53
So two things helpeda ajutat us.
68
221252
1872
Așa că două lucruri ne-au ajutat.
03:55
The first thing is radiotechnologiesradiotehnologii
have evolvedevoluat a lot,
69
223148
4056
Primul lucru e că tehnologiile radio
au evoluat foarte mult,
03:59
and over the last decadedeceniu,
70
227228
1775
iar în ultimul deceniu,
04:01
radioradio technologytehnologie
becamea devenit much more powerfulputernic,
71
229027
2310
tehnologia radio a devenit
mult mai puternică,
04:03
so we were ablecapabil to buildconstrui
very sensitivesensibil radiosposturi radio
72
231361
3737
așa că am putut construi
radiouri foarte sensibile
04:07
that can sensesens weakslab and minuteminut RFRF signalssemnalele.
73
235122
3357
care pot percepe semnale
de radiofrecvență mici și slabe.
04:11
The secondal doilea thing: machinemaşină learningînvăţare.
74
239725
3039
Al doilea lucru: învățarea automată.
04:14
So you keep hearingauz about machinemaşină learningînvăţare
75
242788
2000
Ați tot auzit despre învățarea automată
04:16
and there was a revolutionrevoluţie
of machinemaşină learningînvăţare recentlyrecent,
76
244812
2961
și recent a avut loc o revoluție
a învățării automate
04:19
in deepadâncime learningînvăţare,
77
247797
1151
în învățarea profundă,
04:20
and that allowedpermis us to buildconstrui
machine-learningmasina de învăţare modelsmodele
78
248972
3769
și asta ne-a permis să construim
modele de învățare automată
04:24
that can understanda intelege wirelessfără fir signalssemnalele
and interpretinterpreta them
79
252765
3547
care pot înțelege și interpreta
semnalele wireless
04:28
so they would know what happeneds-a întâmplat
in the environmentmediu inconjurator.
80
256336
3505
pentru a ști ce s-a întâmplat în mediu.
04:31
So if you think of it,
the radioradio is like the earureche of our devicedispozitiv
81
259865
3810
Deci, dacă vă gândiți,
radioul e urechea dispozitivului
04:35
and the machinemaşină learningînvăţare
is like the braincreier,
82
263699
2579
iar învățarea automată e creierul,
04:38
and togetherîmpreună, they have
a very powerfulputernic devicedispozitiv.
83
266302
3823
și împreună formează
un dispozitiv foarte puternic.
04:44
So what elsealtfel can we sensesens about people
usingutilizând wirelessfără fir signalssemnalele?
84
272108
5023
Ce altceva putem percepe despre oameni
folosind semnalele wireless?
04:50
SleepSomn.
85
278458
1151
Somnul.
04:51
SleepSomn, actuallyde fapt, is something
very deardragă to my heartinimă,
86
279633
2429
Somnul e, de fapt,
ceva foarte drag inimii mele,
04:54
because my sleepdormi is a disasterdezastru.
87
282086
1927
pentru că somnul meu e un dezastru.
04:56
(LaughterRâs)
88
284037
1348
(Râsete)
04:57
So one thing is when you startstart workinglucru
on some physiologicalfiziologice signalsemnal
89
285409
3229
E ceva să începi
să lucrezi la un semnal fiziologic
05:00
and you discoverdescoperi that yoursa ta suckse de rahat.
90
288662
2659
și să descoperi că al tău e îngrozitor.
05:03
(LaughterRâs)
91
291908
3095
(Râsete)
05:07
So you can see why we can capturecaptură sleepdormi,
92
295344
2126
Puteți vedea deci
de ce putem înregistra somnul,
05:09
because the personpersoană walksplimbări and the devicedispozitiv
seesvede him as he walksplimbări to bedpat,
93
297494
3266
pentru că dispozitivul
vede persoana când merge la culcare,
05:12
when he stopsopriri tossingse clatina around in bedpat,
94
300784
2275
când nu se mai mișcă în pat,
05:15
when he stepspași out of bedpat,
95
303083
1841
când se dă jos din pat,
05:16
and that measuremăsura of sleepdormi
is what people call actigraphyActiwatch.
96
304948
3698
această monitorizare a somnului
poartă numele de actigrafie.
05:20
It's basedbazat on motionmişcare.
97
308670
1254
Se bazează pe mișcare.
05:23
But it turnedîntoarse out
that we can actuallyde fapt get sleepdormi
98
311087
3294
Dar s-a dovedit că putem înțelege somnul
05:26
at a much more importantimportant levelnivel.
99
314405
2387
la un nivel mult mai important.
05:28
We can understanda intelege
the changeSchimbare in the braincreier wavesvaluri
100
316816
3564
Putem înțelege
schimbările undelor cerebrale
05:32
that occuravea loc duringpe parcursul sleepdormi.
101
320404
1548
ce apar în timpul somnului.
05:35
So, manymulți of you probablyprobabil know
that as we go to sleepdormi,
102
323403
2953
Probabil mulți dintre voi știu
că atunci când mergem la somn
05:38
our brainwavesundele cerebrale changeSchimbare
and we enterintroduce differentdiferit stagesetape:
103
326380
3373
undele cerebrale se modifică
și intrăm în diferite etape:
05:41
awaketreaz, lightușoară sleepdormi, deepadâncime sleepdormi
and REMREM, or rapidrapid eyeochi movementcirculaţie.
104
329777
4069
veghe, somn superficial, somn profund
și REM sau mișcare rapidă a ochilor.
05:46
These stagesetape are of coursecurs
relatedlegate de to sleepdormi disordersTulburări,
105
334267
4334
Aceste etape sunt, fără îndoială,
asociate cu tulburările de somn,
05:50
but they are alsode asemenea relatedlegate de
to variousvariat diseasesboli.
106
338625
3110
dar și cu diferite boli.
05:53
So for exampleexemplu, disturbancestulburări in REMREM
are associatedasociate with depressiondepresiune.
107
341759
5461
De exemplu, tulburările în REM
sunt asociate cu depresia.
05:59
DisturbancesTulburări in deepadâncime sleepdormi
are associatedasociate with Alzheimer'sAlzheimer.
108
347718
3928
Tulburările în somnul profund
sunt asociate cu boala Alzheimer.
06:04
So if you want to get sleepdormi stagingstadializarea,
109
352614
2539
Dacă vrei să analizezi etapele somnului,
06:07
todayastăzi, you will sendtrimite the personpersoană
to the hospitalspital,
110
355177
2310
în prezent trimiți
acea persoană la spital,
06:09
they put all of these
electrodeselectrozi on theiral lor headcap,
111
357511
2554
îi pun mulți electrozi pe cap
06:12
and they askcere them to sleepdormi like that.
112
360089
1830
și o rogi să doarmă așa.
06:13
(LaughterRâs)
113
361943
2060
(Râsete)
06:16
It's not really a happyfericit experienceexperienţă.
114
364027
2935
Nu e o experiență prea fericită.
06:20
So what if I tell you
that I can do the samela fel thing
115
368155
2936
Dar dacă vă spun că pot face același lucru
06:23
but withoutfără any of these electrodeselectrozi
on the person'spersoane bodycorp?
116
371115
3167
fără niciun electrod pe corp?
06:27
So here is our devicedispozitiv,
117
375596
1872
Iată dispozitivul nostru
06:29
transmittingtransmiterea very lowscăzut powerputere
wirelessfără fir signalsemnal,
118
377492
2762
care transmite un semnal wireless
de putere foarte mică,
06:32
analyzesanalize the reflectionsReflecţii usingutilizând AIAI
119
380278
2112
analizează reflexiile folosind IA
06:34
and spitsScuipă out the sleepdormi stagesetape
throughoutde-a lungul the night.
120
382414
3166
și raportează etapele de somn
de pe parcursul nopții.
06:38
So we know, for exampleexemplu,
when this personpersoană is dreamingvisare.
121
386647
3582
Știm, de exemplu,
când această persoană visează.
06:44
Not just that ...
122
392333
1150
Nu doar atât...
06:46
we can even get your breathingrespiraţie
while you are sittingședință like that,
123
394691
3087
putem chiar să monitorizăm
respirația cât timp stați așa,
06:49
and withoutfără touchingemoționant you.
124
397802
1573
și asta fără să vă atingem.
06:51
So he is sittingședință and readingcitind
125
399399
1602
El stă și citește
06:53
and this is his inhalesinhaleaza, exhalesExpiră.
126
401025
2945
iar acestea sunt
inspirațiile și expirațiile lui.
06:55
We askedîntrebă him to holddeține his breathsuflare,
127
403994
1991
L-am rugat să-și țină respirația,
06:58
and you see the signalsemnal
stayingședere at a steadyconstant levelnivel
128
406009
2866
și vedeți că semnalul
rămâne la un nivel constant
07:00
because he exhaledexhalat.
129
408899
1151
deoarece a expirat.
07:02
He did not inhaleinhala.
130
410074
1150
Nu a inspirat.
07:05
And I want to zoomzoom in on the signalsemnal.
131
413279
2484
Și vreau să măresc semnalul.
07:07
And this is the samela fel signalsemnal as before.
132
415787
2063
Acesta e același semnal ca înainte.
07:09
These are the inhalesinhaleaza,
133
417874
1681
Acestea sunt inspirațiile,
07:11
these are the exhalesExpiră.
134
419579
1644
acestea sunt expirațiile.
07:13
And you see these blipsblips on the signalsemnal?
135
421247
2087
Și vedeți aceste impulsuri de semnal?
07:15
These are not noisezgomot.
136
423358
1311
Acestea nu sunt interferențe.
07:17
They are his heartbeatsbatai de inima.
137
425159
1779
Sunt bătăile inimii lui.
07:19
And you can see them beatbate by beatbate.
138
427971
1801
Și le puteți vedea bătaie cu bătaie.
07:23
So I want to stop here for a momentmoment
and showspectacol you a livetrăi demodemo.
139
431439
4221
Vreau să mă opresc aici pentru moment
și să vă arăt o demonstrație pe viu.
07:27
ZachZainea is going to help me with the demodemo,
140
435684
2071
Zach mă va ajuta cu demonstrația,
07:29
and we're going to use the devicedispozitiv
to monitorMonitor Zach'sZainea breathingrespiraţie.
141
437779
4755
și vom folosi dispozitivul
pentru a monitoriza respirația lui Zach.
07:35
So this whitealb boxcutie
that you see here is the devicedispozitiv,
142
443272
3768
Această cutie albă
pe care o vedeți aici e dispozitivul,
07:39
and ZachZainea is turningcotitură it on ...
143
447064
2341
iar Zach îl pornește...
07:43
and I see that he breathesRespiră well.
144
451581
2541
și să vedem dacă respiră bine.
07:46
So we're going to do exactlyexact what we did
in the videovideo with the other guy,
145
454146
4602
Vom face exact ce am făcut
în videoclip cu celălalt tip.
07:50
so the wirelessfără fir signalsemnal is going throughprin,
146
458772
2691
Semnalul wireless trece,
07:53
it's touchingemoționant Zach'sZainea bodycorp,
147
461487
1650
atinge corpul lui Zach
07:55
and it's reflectingreflectând back to the devicedispozitiv,
148
463161
2223
și e reflectat înapoi la dispozitiv.
07:57
and we want to monitorMonitor his breathingrespiraţie,
his inhale-exhaleInhalează-expirați motionmişcare.
149
465408
3371
Și vrem să-i monitorizăm respirația,
mișcarea de inspirație-expirație.
08:00
So we see the inhalesinhaleaza, exhalesExpiră --
150
468803
2523
Vedem inspirația, expirația...
08:03
so see, these upsUPS and downsDowns
are ZachZainea breathingrespiraţie.
151
471350
4373
aceste urcușuri și coborâșuri
sunt respirația lui Zach.
08:10
InhalingInhalarea, exhalingexpirati.
152
478191
2151
Inspirație, expirație.
08:12
(ApplauseAplauze)
153
480366
5602
(Aplauze)
08:17
So, he can breathea respira.
154
485992
2152
Deci poate respira.
08:20
(LaughterRâs)
155
488168
1421
(Râsete)
08:21
ZachZainea, can you holddeține your breathsuflare, please?
156
489613
2198
Zach, poți să-ți ții respirația, te rog?
08:25
OK, so now he's holdingdeținere his breathsuflare,
157
493216
3063
Bine, acum își ține respirația.
08:28
so you see the signalsemnal stayssejururi
at a steadyconstant levelnivel,
158
496303
2254
Vedeți că semnalul rămâne constant.
08:30
and these are his heartbeatsbatai de inima.
159
498581
1626
Acestea sunt bătăile inimii lui.
08:32
BeatBate, beatbate, beatbate, beatbate, beatbate.
160
500231
3476
Bum, bum.
08:35
(ApplauseAplauze)
161
503731
1001
(Aplauze)
08:36
OK, ZachZainea, you can breathea respira again.
162
504756
2167
Bine, Zach, poți respira din nou.
08:38
(LaughterRâs)
163
506947
1889
(Râsete)
08:40
We don't want accidentsaccidente here.
164
508860
1420
Nu vrem accidente aici.
08:42
(LaughterRâs)
165
510304
1001
(Râsete)
08:43
OK, thank you.
166
511329
1150
Bine, mulțumesc!
08:45
(ApplauseAplauze)
167
513756
5936
(Aplauze)
08:51
So as you can see, we have this devicedispozitiv
168
519716
2761
După cum puteți vedea,
avem acest dispozitiv
08:54
that can monitorMonitor so manymulți
physiologicalfiziologice signalssemnalele for you,
169
522501
3540
care vă poate monitoriza foarte multe
semnale fiziologice.
08:58
and what is really interestinginteresant
about this devicedispozitiv
170
526065
2960
Și ce e cu adevărat interesant
legat de acest dispozitiv,
09:01
is that it does all this
withoutfără any wearableswearables,
171
529049
2563
e că face toate astea fără nimic atașat,
09:03
withoutfără askingcer the personpersoană
to changeSchimbare his behaviorcomportament
172
531636
2698
fără a cere persoanei
să-și schimbe comportamentul
09:06
or to wearpurta anything
or chargeîncărca anything specialspecial.
173
534358
2492
sau să poarte ceva
sau să încarce ceva special.
09:09
And that got doctorsmedici very excitedexcitat,
174
537739
2968
Și asta i-a încântat pe medici,
09:12
because doctorsmedici,
175
540731
1151
pentru că medicii vor întotdeauna să afle
mai multe informații despre pacienți,
09:13
they always want to know
more informationinformație about theiral lor patientspacienți,
176
541906
2957
în special acasă,
09:16
particularlyîn special at home,
177
544887
1170
09:18
and this is particularlyîn special trueAdevărat
in chroniccronice diseasesboli,
178
546081
2634
și acest lucru e valabil
în special în bolile cronice
09:20
like pulmonarypulmonar diseasesboli, like COPDBPOC,
179
548739
4155
precum bolile pulmonare, BPOC,
09:24
or heartinimă failureeșec or Alzheimer'sAlzheimer
and even depressiondepresiune.
180
552918
4524
insuficiența cardiacă
sau Alzheimer și chiar depresia.
09:29
All of these chroniccronice diseasesboli
are very importantimportant.
181
557466
2317
Toate aceste boli cronice
sunt foarte importante.
09:31
In factfapt -- perhapspoate you know --
182
559807
2468
De fapt, poate știți,
09:34
two-thirdsdouă treimi of the costa costat
of healthsănătate careîngrijire in the US
183
562299
2880
două treimi din costul
îngrijirilor medicale din SUA
09:37
is duedatorat to chroniccronice diseasesboli.
184
565203
1984
sunt generate de bolile cronice.
09:39
But what is really interestinginteresant
about chroniccronice diseasesboli
185
567545
2531
Dar ce e interesant despre bolile cronice
09:42
is that when the personpersoană, for exampleexemplu,
186
570100
1820
e că atunci când cineva, de exemplu,
09:43
has a problemproblemă that leadsOportunitati
to the hospitalspital and the emergencycaz de urgență roomcameră,
187
571944
4737
are o problemă pentru care ajunge
la spital și la camera de urgență,
09:48
this problemproblemă doesn't happenîntâmpla overnightpeste noapte.
188
576705
2315
această problemă nu apare peste noapte.
09:51
ActuallyDe fapt, things happenîntâmpla graduallytreptat.
189
579044
2079
De fapt, lucrurile se întâmplă treptat.
09:53
So if we can monitorMonitor
chroniccronice diseaseboală patientspacienți in theiral lor home,
190
581147
3722
Dacă putem monitoriza acasă
pacienții cu boli cronice,
09:56
we can detectdetecta changesschimbări in theiral lor breathingrespiraţie,
heartbeatbataile inimii, mobilitymobilitate, sleepdormi --
191
584893
4261
putem detecta modificări ale respirației,
bătăilor inimii, mobilității, somnului...
10:01
and we can detectdetecta emergenciessituaţii de urgenţă
before they occuravea loc
192
589178
4182
și putem detecta urgențele
înainte ca ele să apară,
10:05
and have the doctordoctor interveneinterveni earliermai devreme
193
593384
2317
ca medicul să intervină mai devreme
10:07
so that we can avoidevita hospitalizationspitalizare.
194
595725
2063
pentru a putea evita spitalizarea.
10:10
And indeedintr-adevar, todayastăzi we are workinglucru
with multiplemultiplu doctorsmedici
195
598645
4102
Și, într-adevăr, astăzi lucrăm
cu mai mulți medici
10:14
in differentdiferit diseaseboală categoriescategorii.
196
602771
1959
în diferite categorii de boli.
10:16
So I'm really excitedexcitat
197
604754
1183
Sunt foarte entuziasmată
10:17
because we have deployeddesfășurată the devicedispozitiv
with manymulți patientspacienți.
198
605961
2684
pentru că am implementat
dispozitivul la mulți pacienți.
10:20
We have deployeddesfășurată the devicedispozitiv
with patientspacienți that have COPDBPOC,
199
608669
3332
Am implementat dispozitivul
la pacienți care au BPOC,
10:24
whichcare is a pulmonarypulmonar diseaseboală,
200
612025
1507
care e o boală pulmonară,
10:25
patientspacienți that have Alzheimer'sAlzheimer,
201
613556
2055
pacienți cu Alzheimer,
10:27
patientspacienți that have depressiondepresiune and anxietyanxietate
202
615635
2293
pacienți care au depresie și anxietate
10:29
and people that have Parkinson'sParkinson.
203
617952
1715
și oameni care au Parkinson.
10:32
And we are workinglucru with the doctorsmedici
on improvingîmbunătățirea theiral lor life,
204
620798
2883
Și lucrăm cu medicii
pentru îmbunătățirea vieții acestora,
10:35
understandingînţelegere the diseaseboală better.
205
623705
1841
înțelegând mai bine boala.
10:38
So when I starteda început, I told you
206
626718
2571
Când am început, v-am spus
10:41
that I'm really fascinatedfascinat with StarStar WarsRăzboaie
and the ForceVigoare in StarStar WarsRăzboaie,
207
629313
5420
că sunt foarte fascinată
de Războiul Stelelor și de Forța din film
10:46
and indeedintr-adevar, I'm still
very much fascinatedfascinat,
208
634757
3326
și, într-adevăr, sunt foarte fascinată
de Războiul Stelelor și acum, ca adult,
10:50
even now, as a grown-upadultul, with StarStar WarsRăzboaie,
209
638107
2006
10:52
waitingaşteptare for the nextUrmător → moviefilm.
210
640137
2295
așteptând următorul film.
10:54
But I'm very fascinatedfascinat now and excitedexcitat
211
642456
5269
Dar acum sunt foarte
fascinată și emoționată
10:59
about this newnou ForceVigoare of wirelessfără fir signalssemnalele,
212
647749
3798
de această nouă Forță
a semnalelor wireless
11:03
and the potentialpotenţial of changingschimbare
healthsănătate careîngrijire with this newnou forceforta.
213
651571
4006
și de potențialul schimbării
asistenței medicale cu această nouă forță.
11:07
One of the patientspacienți with whompe cine
we deployeddesfășurată is actuallyde fapt my auntmătuşă.
214
655601
2944
Unul dintre pacienții
pe carea fost încercat e mătușa mea.
11:10
She has heartinimă failureeșec,
215
658569
2151
Are insuficiență cardiacă,
11:12
and I'm sure manymulți of you guys
in the audiencepublic
216
660744
3708
și sunt sigură că mulți
dintre voi, cei din public,
11:16
have parentspărinţi, grandparentsbunicii,
lovediubit onescele who have chroniccronice diseasesboli.
217
664476
4688
aveți părinți, bunici, persoane dragi
care au boli cronice.
11:21
So I want you to imagineimagina with me a futureviitor
218
669188
2858
Așa că vreau să vă imaginați
împreună cu mine un viitor
11:24
where in everyfiecare home
that has a chroniccronice diseaseboală patientrabdator,
219
672070
2882
în care fiecare casă
ce are un pacient cu o boală cronică
11:26
there is a devicedispozitiv like this devicedispozitiv
sittingședință in the backgroundfundal
220
674976
3125
va exista un dispozitiv
ca acesta așezat undeva,
11:30
and just monitoringmonitorizarea passivelypasiv
221
678125
2365
ce monitorizează pasiv
11:32
sleepdormi, breathingrespiraţie, the healthsănătate
of this chroniccronice diseaseboală patientrabdator,
222
680514
4666
somnul, respirația, sănătatea
acestui pacient cu boli cronice
11:37
and before an emergencycaz de urgență occursare loc,
223
685204
2124
și, înainte să apară o urgență,
11:39
it would detectdetecta the degradationdegradare
in the physiologicalfiziologice signalsemnal
224
687352
3023
să detecteze degradarea
din semnalul fiziologic
11:42
and alertalerta the doctordoctor
225
690399
1500
și să alerteze medicul
11:43
so that we can avoidevita hospitalizationspitalizare.
226
691923
2063
pentru a putea evita spitalizarea.
11:46
This can changeSchimbare healthsănătate careîngrijire
as we know it todayastăzi,
227
694652
3127
Asta poate schimba asistența medicală
pe care o știm astăzi,
11:49
improveîmbunătăţi how we understanda intelege
chroniccronice diseasesboli
228
697803
3000
poate îmbunătăți modul în care
înțelegem bolile cronice
11:52
and alsode asemenea saveSalvați manymulți livesvieți.
229
700827
1769
și, de asemenea, poate salva multe vieți.
11:54
Thank you.
230
702898
1151
Vă mulțumesc!
11:56
(ApplauseAplauze)
231
704073
5134
(Aplauze)
12:01
HelenHelen WaltersWalters: DinaDina, thank you so much.
232
709231
1887
Helen Walters: Dina, mulțumesc mult!
12:03
Thank you too, ZachZainea.
233
711142
1151
Mulțumesc și ție, Zach!
12:04
So gladbucuros you're breathingrespiraţie.
234
712317
1311
Mă bucur mult că respiri.
12:05
So DinaDina, this is amazinguimitor.
235
713652
2697
Dina, acest lucru e uimitor.
12:08
The positivepozitiv applicationsaplicații are incredibleincredibil.
236
716373
3028
Aplicațiile pozitive sunt incredibile.
12:11
What is the frameworkcadru, thoughdeşi,
like the ethicaletic frameworkcadru around this?
237
719425
3995
Totuși, care e cadrul etic
privind acest dispozitiv?
12:15
What are you doing to preventîmpiedica
this technologytehnologie from beingfiind used
238
723444
2880
Ce faci pentru a preveni
utilizarea acestei tehnologii
12:18
for other, perhapspoate lessMai puțin positivepozitiv
typestipuri of applicationsaplicații?
239
726348
3769
pentru alte tipuri de aplicații,
poate mai puțin pozitive?
12:22
DinaDina KatabiKatabi: Yeah, this is
a very importantimportant questionîntrebare, of coursecurs,
240
730141
3055
Dina Katabi: Da, e o întrebare
foarte importantă, desigur:
ce facem cu utilizarea abuzivă
12:25
like, what about misuseabuz,
241
733220
1169
12:26
or what about, I guessghici you could say,
about the DarkÎntuneric SidePartea of the ForceVigoare?
242
734413
3622
sau, cred că am putea spune,
partea întunecată a Forței”?
12:30
HWHW: Right, right.
243
738059
1174
HW: Corect.
12:31
(LaughterRâs)
244
739257
2087
(Râsete)
12:33
DKDK: So we actuallyde fapt have technologiestehnologii
245
741368
3499
DK: De fapt, avem tehnologii
12:36
that preventîmpiedica people
from tryingîncercat to use this devicedispozitiv
246
744891
4277
care împiedică oamenii să încerce
să utilizeze acest dispozitiv
12:41
to monitorMonitor somebodycineva withoutfără theiral lor consentconsimţământ.
247
749192
2354
pentru a monitoriza pe cineva
fără acordul acestuia.
12:43
Because the devicedispozitiv understandsînțelege spacespaţiu,
248
751570
2253
Deoarece dispozitivul înțelege spațiul,
12:45
it will askcere you to provedovedi,
by doing certainanumit movementsmișcări,
249
753847
3421
vă va cere să dovediți,
făcând anumite mișcări,
12:49
that you have accessacces to the spacespaţiu
250
757292
1755
că aveți acces în acel spațiu
12:51
and you are the personpersoană
who you are askingcer the devicedispozitiv to monitorMonitor.
251
759071
3300
și sunteți cel care îi cereți
dispozitivului să vă monitorizeze.
12:54
So technology-wisetehnologie-înțelept,
252
762395
2190
Deci, din punct de vedere tehnologic,
12:56
we have technologytehnologie
that we integrateintegra to preventîmpiedica misuseabuz,
253
764609
3388
avem metode de a preveni
utilizarea abuzivă,
13:00
but alsode asemenea, I think there is a rolerol
for policypolitică, like everything elsealtfel,
254
768021
3890
dar, de asemenea, cred că sunt necesare
reglementări, ca în orice altceva,
13:03
and hopefullyin speranta, with the two of them,
we can controlControl any misuseabuz.
255
771935
5436
și sperăm, cu cele două,
să putem controla orice utilizare abuzivă.
13:09
HWHW: AmazingUimitor. Thank you so much.
256
777395
1557
HW: Uimitor. Mulțumesc mult!
13:10
DKDK: Thank you.
257
778976
1151
DK: Mulțumesc!
13:12
(ApplauseAplauze)
258
780151
3769
(Aplauze)
Translated by Danut Vornicu
Reviewed by Simona Ionita

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Dina Katabi - Technologist
Dina Katabi investigates how AI can make wireless devices sense human motion and vital signs.

Why you should listen

Dina Katabi designs new wireless devices that use machine learning to sense people through walls and occlusions. Her devices look like a Wi-Fi box. They transmit a low-power wireless signal and capture its reflections as it bounces off people and objects. They analyze those reflections to learn how people walk, measure their gait and detect elderly falls. The device can also measure a person's breathing, heart rate and sleep quality using wireless signals, without any sensor on the person's body. Katabi is working with medical doctors to use her technology to detect health emergencies and provide a better understanding of chronic diseases such as Alzheimer's and Parkinson's. 

Katabi is the Andrew & Erna Viterbi Professor of Electrical Engineering and Computer Science at MIT. She is also the director of the MIT's Center for Wireless Networks and Mobile Computing, a member of the National Academy of Engineering and a recipient of the MacArthur Fellowship. Her research has been recognized by the ACM Prize in Computing, the ACM Grace Murray Hopper Award, the SIGCOMM Test-of-Time Award, the IEEE William R. Bennett prize, the Faculty Research Innovation Fellowship, a Sloan Fellowship and multiple best paper awards. Several startups have been spun out of her lab, such as PiCharging and Emerald.

More profile about the speaker
Dina Katabi | Speaker | TED.com