ABOUT THE SPEAKER
Noriko Arai - AI expert
Could an AI pass the entrance exam for the University of Tokyo? Noriko Arai oversees a project that wants to find out.

Why you should listen

Noriko Arai is the program director of an AI challenge, Todai Robot Project, which asks the question: Can AI get into the University of Tokyo? The project aims to visualize both the possibilities and the limitation of current AI by setting a concrete goal: a software system that can pass university entrance exams. In 2015 and 2016, Todai Robot achieved top 20 percent in the exams, and passed more than 70 percent of the universities in Japan.

The inventor of Reading Skill Test, in 2017 Arai conducted a large-scale survey on reading skills of high and junior high school students with Japan's Ministry of Education. The results revealed that more than half of junior high school students fail to comprehend sentences sampled from their textbooks. Arai founded the Research Institute of Science for Education to elucidate why so many students fail to read and how she can support them.

More profile about the speaker
Noriko Arai | Speaker | TED.com
TED2017

Noriko Arai: Can a robot pass a university entrance exam?

Noriko Arai: Poate un robot să treacă un examen de admitere?

Filmed:
1,550,497 views

Faceți cunoștință cu Todai Robot, un proiect IA care a ajuns în topul 20 al celor ce au trecut examenul Universității din Tokyo -- fără să înțeleagă nimic. Deși nu se va înscrie prea curând, succesul robotului Todai ridică întrebări alarmante cu privire la viitorul educației umane. Cum putem să ne educăm copiii să exceleze în lucrurile la care oamenii vor fi mereu mai buni decât roboții?
- AI expert
Could an AI pass the entrance exam for the University of Tokyo? Noriko Arai oversees a project that wants to find out. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
TodayAstăzi, I'm going to talk about AIAI and us.
0
1014
3660
Astăzi voi vorbi despre IA și despre noi.
00:18
AIAI researcherscercetători have always said
1
6206
2143
Cercetătorii IA au spus mereu
00:20
that we humansoameni do not need to worryface griji,
2
8373
2594
că oamenii nu au de ce se teme,
00:22
because only menialdezonorante jobslocuri de munca
will be takenluate over by machinesmaşini.
3
10991
3580
pentru că numai muncile fizice
vor fi preluate de mașini.
00:27
Is that really trueAdevărat?
4
15274
1603
E oare adevărat?
00:30
They have alsode asemenea said
that AIAI will createcrea newnou jobslocuri de munca,
5
18365
3827
Au mai spus și că IA va crea
noi locuri de muncă,
00:34
so those who losepierde theiral lor jobslocuri de munca
will find a newnou one.
6
22216
3411
așa că cei care își vor pierde slujba,
vor găsi una nouă.
00:38
Of coursecurs.
7
26264
1355
Desigur.
00:39
But the realreal questionîntrebare is:
8
27643
2172
Dar adevărata întrebare e:
00:41
How manymulți of those
who mayMai losepierde theiral lor jobslocuri de munca to AIAI
9
29839
4105
Câți dintre acei care își vor pierde
slujbele din cauza IA
00:45
will be ablecapabil to landteren a newnou one,
10
33968
2489
vor putea să primească una nouă,
00:48
especiallyin mod deosebit when AIAI is smartinteligent enoughdestul
to learnînvăța better than mostcel mai of us?
11
36481
5850
mai ales când IA poate să învețe
mai bine decât mulți dintre noi.
00:55
Let me askcere you a questionîntrebare:
12
43397
2185
Să vă întreb ceva:
00:58
How manymulți of you think
13
46666
1798
Câți credeți
01:00
that AIAI will passtrece the entranceIntrare examinationexaminare
of a toptop universityuniversitate by 2020?
14
48488
6094
că inteligența artficială va trece
admiterea unei universități de top
până în 2020?
01:07
Oh, so manymulți. OK.
15
55836
2457
OK, deci mulți. OK.
01:10
So some of you mayMai say, "Of coursecurs, yes!"
16
58317
4358
Unii dintre voi ați spune: „Sigur, da!”
01:15
Now singularitysingularitate is the issueproblema.
17
63369
2134
Acum singularitatea e problema.
01:18
And some othersalții mayMai say, "Maybe,
18
66590
3095
Iar alții ar spune „Poate,
01:21
because AIAI alreadydeja woncastigat
againstîmpotriva a toptop Go playerjucător."
19
69709
4508
pentru ca IA a câștigat deja împotriva
unui jucător Go profesionist.”
01:27
And othersalții mayMai say, "No, never. Uh-uhUh-uh."
20
75213
3681
Iar alții ar spune:
„Nu, niciodată. Nu-nu.”
01:32
That meansmijloace we do not know
the answerRăspuns yetinca, right?
21
80195
3593
Asta însemnă că nu știm
încă răspunsul, nu?
01:36
So that was the reasonmotiv why
I starteda început TodaiTodai RobotRobotul ProjectProiect,
22
84268
4960
De aceea am început proiectul Todai Robot,
01:41
makingluare an AIAI whichcare passestrece
the entranceIntrare examinationexaminare
23
89252
3872
făcând un robot care să treacă
examenul de admitere
01:45
of the UniversityUniversitatea of TokyoTokyo,
24
93148
2589
al Universității din Tokyo,
01:47
the toptop universityuniversitate in JapanJaponia.
25
95761
2537
cea mai bună universitate din Japonia.
01:51
This is our TodaiTodai RobotRobotul.
26
99464
2548
Acesta este robotul Todai.
01:56
And, of coursecurs, the braincreier of the robotrobot
is workinglucru in the remotela distanta serverServer.
27
104131
5810
Și, desigur, creierul său
lucrează din serverul de la distanță.
02:02
It is now writingscris a 600-word-cuvântul essayeseu
28
110747
4222
Acum scrie eseuri de 600 de cuvinte
02:06
on maritimemaritim tradecomerț in the 17thlea centurysecol.
29
114993
4119
despre schimburile maritime
din secolul al XVII-lea.
02:11
How does that soundsunet?
30
119136
1765
Cum sună asta?
02:14
Why did I take the entranceIntrare examexamen
as its benchmarkBenchmark-uri?
31
122113
4104
De ce am luat admiterea ca și reper?
02:19
Because I thought we had to studystudiu
the performanceperformanţă of AIAI
32
127098
4741
Pentru că am considerat că trebuie
să studiem performanța IA
02:23
in comparisoncomparaţie to humansoameni,
33
131863
2114
în comparație cu oamenii,
02:26
especiallyin mod deosebit on the scalescântare and expertiseexpertiză
34
134001
2860
mai ales în domeniile și abilitățile
02:28
whichcare are believeda crezut
to be acquireddobândite only by humansoameni
35
136885
4088
care sunt considerate
ca putând fi dobândite doar de oameni
02:32
and only throughprin educationeducaţie.
36
140997
2335
și numai prin educație.
02:35
To enterintroduce TodaiTodai, the UniversityUniversitatea of TokyoTokyo,
37
143782
4043
Pentru a intra la Todai,
Universitatea din Tokyo,
02:39
you have to passtrece
two differentdiferit typestipuri of examsexamene.
38
147849
4421
trebuie să treci două tipuri de examen.
02:44
The first one is
a nationalnaţional standardizedstandardizate testTest
39
152294
3760
Primul este un test standard național,
02:48
in multiple-choicemai multe optiuni stylestil.
40
156078
2403
cu mai multe variante de răspuns.
02:50
You have to take sevenȘapte subjectssubiecți
41
158505
2455
Trebuie să dai examenul
din șapte materii
02:52
and achieveobține a highînalt scorescor --
42
160984
1955
și să iei o notă mare --
02:54
I would say like an 84 percentla sută
or more accuracyprecizie raterată --
43
162963
4772
aș spune undeva la 84% sau mai mult --
02:59
to be allowedpermis to take
the secondal doilea stageetapă writtenscris testTest
44
167759
4087
pentru a avea voie să dai
un al doilea examen scris,
03:03
preparedpregătit by TodaiTodai.
45
171870
2159
pregătit de Todai.
03:06
So let me first explainexplica
how modernmodern AIAI workslucrări,
46
174994
5317
Să vă explic mai întâi
cum funcționează IA modernă,
03:12
takingluare the "JeopardyPericol!" challengeprovocare
as an exampleexemplu.
47
180335
3069
luând provocările „Jeopardy!” ca exemplu.
03:17
Here is a typicaltipic "JeopardyPericol!" questionîntrebare:
48
185539
3079
Iată o întrebare tipică „Jeopardy!”:
03:20
"Mozart'sLui Mozart last symphonySimfonia
sharesacțiuni its nameNume with this planetplanetă."
49
188642
4461
„Ultima simfonie a lui Mozart
are numele acestei planete:”
03:26
InterestinglyInteresant, a "JeopardyPericol!"
questionîntrebare always askssolicită,
50
194195
4013
E interesant că întrebările „Jeopardy!”
03:30
always endscapete with "this" something:
51
198232
3328
mereu se termină cu „această” ceva:
03:33
"this" planetplanetă, "this" countryțară,
52
201584
2827
„această” planetă, „această” țară,
03:36
"this" rockstâncă musicianmuzician, and so on.
53
204435
2608
„acest” muzician rock, și tot așa.
03:39
In other wordscuvinte, "JeopardyPericol!" doesn't askcere
manymulți differentdiferit typestipuri of questionsîntrebări,
54
207067
4299
Cu alte cuvinte, „Jeopardy!” nu întreabă
multe tipuri de întrebări,
03:43
but a singlesingur typetip,
55
211390
1837
ci doar unul,
03:45
whichcare we call "factoidfactoid questionsîntrebări."
56
213251
2536
pe care îl numim „întrebarea reper”.
03:48
By the way, do you know the answerRăspuns?
57
216975
2167
Apropo, știți răspunsul?
03:53
If you do not know the answerRăspuns
and if you want to know the answerRăspuns,
58
221980
4055
Dacă nu știți, dar vreți să aflați,
03:58
what would you do?
59
226059
1287
ce faceți?
04:00
You GoogleGoogle, right? Of coursecurs.
60
228160
3132
Căutați pe Google, nu? Sigur!
04:03
Why not?
61
231316
1480
De ce nu?
04:04
But you have to pickalege appropriateadecvat keywordscuvinte cheie
62
232820
3592
Dar va trebui să alegeți
cuvintele cheie potrivite,
04:08
like "MozartMozart," "last"
and "symphonySimfonia" to searchcăutare.
63
236436
4364
precum „Mozart”, „ultima”
și „simfonie”, pentru căutare.
04:13
The machinemaşină basicallype scurt does the samela fel.
64
241462
2400
Robotul face practic același lucru.
04:16
Then this WikipediaWikipedia pagepagină
will be rankedclasate toptop.
65
244457
4660
Apoi, această pagină Wikipedia
va apărea pe primele locuri.
04:21
Then the machinemaşină readscitește the pagepagină.
66
249840
1908
Apoi robotul citește pagina.
04:23
No, uh-uhuh-uh.
67
251772
1171
Nu, nu.
04:25
UnfortunatelyDin păcate, nonenici unul of the modernmodern AIsAIs,
68
253470
3462
Din păcate, nici una dintre IA moderne,
04:28
includinginclusiv WatsonWatson, SiriSiri and TodaiTodai RobotRobotul,
69
256956
3968
inclusiv Watson, Siri și Todai Robot,
04:32
is ablecapabil to readcitit.
70
260948
1661
nu pot să citească.
04:35
But they are very good
at searchingin cautarea and optimizingoptimizarea.
71
263437
3800
Dar sunt foarte bune la a căuta
și a optimiza.
04:40
It will recognizerecunoaşte
72
268158
2023
Va recunoaște
04:42
that the keywordscuvinte cheie "MozartMozart,"
"last" and "symphonySimfonia"
73
270866
2935
cuvintele cheie, „Mozart”,
„ultima” și „simfonie”,
04:45
are appearingcare apare heavilyputernic around here.
74
273825
2903
care apar des aici.
04:49
So if it can find a wordcuvânt whichcare is a planetplanetă
75
277790
4375
Așa că, dacă va găsi un cuvânt
ce este o planetă,
04:54
and whichcare is co-occurringco-care apar
with these keywordscuvinte cheie,
76
282189
3648
și apare împreună cu cele cheie,
04:57
that musttrebuie sa be the answerRăspuns.
77
285861
1989
acela trebuie să fie răspunsul.
05:00
This is how WatsonWatson findsdescoperiri
the answerRăspuns "JupiterJupiter," in this casecaz.
78
288762
5186
Așa află Watson că răspunsul,
în acest caz, este „Jupiter”.
05:08
Our TodaiTodai RobotRobotul workslucrări similarlyasemănător,
but a bitpic smartermai inteligent
79
296433
4049
Robotul Todai funcționează aproape la fel,
doar că un pic mai inteligent,
05:12
in answeringrăspuns historyistorie yes-noDa sau nu questionsîntrebări,
80
300506
3239
răspunzând la întrebări istorice
de tipul „da sau nu”,
05:16
like, "'Charlemagne' Carol cel mare repelledrespins the MagyarsMaghiari.'
Is this sentenceteză trueAdevărat or falsefals?"
81
304560
5663
precum: „Carol cel Mare a combătut
maghiarii” este adevărat sau fals?
05:23
Our robotrobot startsîncepe producingproducând
a factoidfactoid questionîntrebare,
82
311181
4073
Robotul nostru începe să construiască
o întrebare de tipul celei reper,
05:27
like: "CharlemagneCarol cel mare repelledrespins
[this personpersoană typetip]" by itselfîn sine.
83
315278
4899
precum: „Carol cel Mare a combătut
[acest tip de persoană]” de unul singur.
05:32
Then, "AvarsAvarii" but not
"MagyarsMaghiari" is rankedclasate toptop.
84
320995
4732
Apoi, „avarii”, și nu „maghiarii”
apare ca prim rezultat.
05:38
This sentenceteză is likelyprobabil to be falsefals.
85
326357
3049
Deci propoziția pare a fi falsă.
05:42
Our robotrobot does not readcitit,
does not understanda intelege,
86
330772
4860
Robotul nostru nu citește, nu înțelege,
05:48
but it is statisticallystatistic
correctcorect in manymulți casescazuri.
87
336335
4144
dar e corect de multe ori,
din punct de vedere statistic.
05:54
For the secondal doilea stageetapă writtenscris testTest,
88
342147
2508
Pentru a doua parte a testului scris,
05:56
it is requirednecesar to writescrie
a 600-word-cuvântul essayeseu like this one:
89
344679
5106
se cere un eseu de 600 de cuvinte,
precum acesta:
[Discutați creșterea și declinul
schimburilor maritime
06:01
[DiscussDiscuta the risecreştere and fallcădea
of the maritimemaritim tradecomerț
90
349809
2278
06:04
in EastEst and SoutheastSud-Est AsiaAsia
in the 17thlea centurysecol ...]
91
352111
2422
în Asia de Est si Sud-Est
în secolul al XVII-lea...]
06:06
and as I have shownafișate earliermai devreme,
92
354557
1387
și, după cum v-am arătat,
06:07
our robotrobot tooka luat the sentencespropoziţii
from the textbooksmanuale and WikipediaWikipedia,
93
355968
4194
robotul nostru a luat propoziții
din cărți și Wikipedia,
06:12
combinedcombinate them togetherîmpreună,
94
360186
1961
le-a combinat,
06:14
and optimizedoptimizat it to producelegume şi fructe an essayeseu
95
362171
3619
și le-a optimizat
pentru a produce un eseu,
06:17
withoutfără understandingînţelegere a thing.
96
365814
2207
fără să înțeleagă ceva.
06:20
(LaughterRâs)
97
368045
1737
(Râsete)
06:21
But surprisinglysurprinzător, it wrotea scris a better essayeseu
98
369806
4895
Dar, surprinzător,
a scris un eseu mai bun
06:26
than mostcel mai of the studentselevi.
99
374725
1561
decât majoritatea studenților.
06:28
(LaughterRâs)
100
376310
2391
(Râsete)
06:30
How about mathematicsmatematică?
101
378725
1529
Dar la matematică?
06:33
A fullycomplet automaticautomată math-solvingmatematica-rezolvare machinemaşină
102
381354
3158
O mașină complet automată
care să rezolve matematică
06:36
has been a dreamvis
103
384536
1631
a fost un vis
06:38
sincede cand the birthnaștere of the wordcuvânt
"artificialartificial intelligenceinteligență,"
104
386191
4679
încă de la nașterea cuvintelor
„inteligență artificială”,
06:43
but it has stayedau stat at the levelnivel
of arithmeticaritmetic for a long, long time.
105
391785
6007
dar a rămas la nivelul aritmeticii
pentru a perioadă foarte, foarte lungă.
06:51
Last yearan, we finallyin sfarsit succeededreușit
in developingîn curs de dezvoltare a systemsistem
106
399530
5350
Anul trecut, am reușit
să dezvoltăm un sistem
06:56
whichcare solvedrezolvat pre-university-levelnivel pre-university
problemsProbleme from endSfârşit to endSfârşit,
107
404904
5173
care a rezolvat probleme de nivel
preuniversitar de la cap la coadă,
07:02
like this one.
108
410101
1262
precum aceasta.
07:05
This is the originaloriginal problemproblemă
writtenscris in JapaneseJaponeză,
109
413648
4002
Aceasta e problema originală,
scrisă în japoneză,
07:09
and we had to teacha preda it
2,000 mathematicalmatematic axiomsAxiomele
110
417674
4397
și a trebuit să îl învățăm
2.000 de axiome matematice
07:14
and 8,000 JapaneseJaponeză wordscuvinte
111
422095
2774
și 8.000 de cuvinte japoneze
07:16
to make it acceptAccept the problemsProbleme
writtenscris in naturalnatural languagelimba.
112
424893
4558
pentru a-l face să primească
problema scrisă în limbaj natural.
07:22
And it is now translatingtraducere
the originaloriginal problemsProbleme
113
430234
3542
Și acum traduce problema originală
07:25
into machine-readablepoate fi interpretată electronic formulasformule.
114
433800
3139
în formule citibile pentru un robot..
07:30
WeirdCiudat, but it is now readygata
to solverezolva it, I think.
115
438578
6099
E ciudat, dar cred că acum
este pregătit să o rezolve.
07:36
Go and solverezolva it.
116
444701
1411
Haide, rezolv-o!
07:38
Yes! It is now executingde executare
symbolicsimbolice computationcalcul.
117
446818
4284
Da! Acum efectuează un calcul simbolic.
07:44
Even more weirdciudat,
118
452030
1580
Chiar și mai ciudat,
07:45
but probablyprobabil this is the mostcel mai
fundistracţie partparte for the machinemaşină.
119
453634
4825
dar, probabil că e partea
cea mai distractivă pentru mașină.
07:50
(LaughterRâs)
120
458483
2351
(Râsete)
07:52
Now it outputsiesiri a perfectperfect answerRăspuns,
121
460858
2815
Acum redă un răspuns perfect,
07:55
thoughdeşi its proofdovadă is impossibleimposibil to readcitit,
even for mathematiciansmatematicieni.
122
463697
4707
deși dovada e imposibil de citit,
chiar și pentru matematicieni.
08:02
AnywayOricum, last yearan our robotrobot
was amongprintre the toptop one percentla sută
123
470773
6961
Oricum, anul trecut, robotul nostru
a fost în primii 1%
08:10
in the secondal doilea stageetapă writtenscris
examexamen in mathematicsmatematică.
124
478199
3633
în partea a doua de examen
scris, la matematică.
08:14
(ApplauseAplauze)
125
482652
3210
(Aplauze)
08:18
Thank you.
126
486412
1311
Mulțumesc!
08:19
So, did it enterintroduce TodaiTodai?
127
487747
2471
Deci, a intrat la Todai?
08:22
No, not as I expectedașteptat.
128
490981
3058
Nu, nu cum m-am așteptat.
08:26
Why?
129
494783
1399
De ce?
08:28
Because it doesn't understanda intelege any meaningsens.
130
496206
2639
Pentru că nu înțelege nicio semnificație.
08:32
Let me showspectacol you a typicaltipic erroreroare
it madefăcut in the EnglishEngleză testTest.
131
500308
4079
Să vă arăt o eroare tipică
pe care a făcut-o la testul de engleză.
08:36
[NateNate: We're almostaproape at the bookstorelibrărie.
Just a fewpuțini more minutesminute.
132
504411
2977
[Nate: Aproape am ajuns la bibliotecă.
Încă câteva minute.
08:39
SunilFlorin: Wait. ______ .
NateNate: Thank you! That always happensse întâmplă ...]
133
507412
3039
Sunil: Așteaptă.
Nate: Mulțumesc! Mereu se întâmplă asta]
08:42
Two people are talkingvorbind.
134
510475
1151
Doi oameni vorbesc.
08:43
For us, who can understanda intelege
the situationsituatie --
135
511650
2054
Pentru noi, care înțelegem situația,
08:45
[1. "We walkedumblat for a long time."
2. "We're almostaproape there."
136
513704
2773
[1. „Am mers multă vreme.”
2. „Aproape am ajuns.”
08:48
3. "Your shoespantofi look expensivescump."
4. "Your shoelaceşiret is untieddezlegat."]
137
516501
3032
3. „Pantofii tăi par scumpi.”
4. „Ți s-a desfăcut șiretul.”]
08:51
it is obviousevident numbernumăr fourpatru
is the correctcorect answerRăspuns, right?
138
519557
2873
e destul de clar că numărul 4
este răspunsul corect, nu?
08:54
But TodaiTodai RobotRobotul chosea ales numbernumăr two,
139
522454
2238
Dar, Todai Robot a ales numărul 2,
08:56
even after learningînvăţare 15 billionmiliard
EnglishEngleză sentencespropoziţii
140
524716
5360
chiar și după ce a învățat 15 miliarde
de propoziții în engleză,
09:02
usingutilizând deepadâncime learningînvăţare technologiestehnologii.
141
530100
2728
folosind tehnologii
pentru învățarea profundă.
09:07
OK, so now you mightar putea
understanda intelege what I said:
142
535600
4172
Bun, poate acum veți înțelege ce am spus:
09:12
modernmodern AIsAIs do not readcitit,
143
540399
2648
IA moderne nu citesc,
09:15
do not understanda intelege.
144
543071
1413
nu înțeleg.
09:17
They only disguisedeghizare as if they do.
145
545516
3169
Se prefac doar.
09:24
This is the distributiondistribuire graphgrafic
146
552867
2981
Acesta este graficul de distribuire
09:27
of halfjumătate a millionmilion studentselevi
who tooka luat the samela fel examexamen as TodaiTodai RobotRobotul.
147
555872
5777
a jumătate de milion de studenți ce au dat
același examen precum Todai Robot.
09:34
Now our TodaiTodai RobotRobotul
is amongprintre the toptop 20 percentla sută,
148
562558
5165
Acum, Todai Robot este în primii 20%,
09:40
and it was capablecapabil to passtrece
149
568986
2415
și a putut trece
09:43
more than 60 percentla sută
of the universitiesuniversități in JapanJaponia --
150
571425
3941
la mai mult de 60%
din universitățile din Japonia--
09:47
but not TodaiTodai.
151
575390
1377
dar nu la Todai.
09:50
But see how it is beyonddincolo the volumevolum zonezona
152
578116
4025
Dar vedeți cum e deasupra volumului
09:54
of to-be-se white-collargulerul alb workersmuncitorii.
153
582165
2864
celor ce vor lucra în birouri.
10:00
You mightar putea think I was delightedÎncântat.
154
588060
2858
Poate credeți că am fost încântată.
10:03
After all, my robotrobot was surpassingdepăşind
studentselevi everywherepretutindeni.
155
591939
3971
La urma urmei, robotul meu
a depășit studenți de peste tot.
10:09
InsteadÎn schimb, I was alarmedalarmat.
156
597022
2691
Dar, de fapt, am fost alarmată.
10:13
How on earthPământ could this unintelligentunintelligent
machinemaşină outperformperformant studentselevi --
157
601086
5607
Cum ar putea această mașină neinteligentă
să întreacă studenții--
10:18
our childrencopii?
158
606717
1292
copiii noștri?
10:20
Right?
159
608033
1153
Nu?
10:22
I decideda decis to investigateinvestiga
what was going on in the humanuman worldlume.
160
610101
4402
Am decis să investighez
ce se petrecea în lumea umană.
10:28
I tooka luat hundredssute of sentencespropoziţii
from highînalt schoolşcoală textbooksmanuale
161
616542
4729
Am luat sute de fraze din manuale de liceu
10:33
and madefăcut easyuşor multiple-choicemai multe optiuni quizzeschestionare,
162
621859
3313
și am făcut teste simple
cu mai multe variante de răspuns,
10:37
and askedîntrebă thousandsmii
of highînalt schoolşcoală studentselevi to answerRăspuns.
163
625196
4143
și am rugat mii de elevi de liceu
să le rezolve.
10:42
Here is an exampleexemplu:
164
630690
1176
Iată un exemplu:
[Budismul s-a răspândit în ... ,
creștinismul în ... și Oceania,
10:43
[BuddhismBudism spreadrăspândire to ... ,
ChristianityCreştinism to ... and OceaniaOceania,
165
631890
2818
10:46
and IslamIslam to ...]
166
634732
1151
și Islamul în...]
10:47
Of coursecurs, the originaloriginal problemsProbleme
are writtenscris in JapaneseJaponeză,
167
635907
2740
Desigur, exercițiile originale
sunt în japoneză,
10:50
theiral lor mothermamă tonguelimbă.
168
638671
1155
limba lor maternă.
10:51
[ ______ has spreadrăspândire to OceaniaOceania.
169
639850
1515
[ ... s-a răspândit în Oceania.
10:53
1. HinduismHinduismul 2. ChristianityCreştinism
3. IslamIslam 4. BuddhismBudism ]
170
641389
2417
1.Hinduism 2. Creștinism
3. Islam 4. Budism ]
10:55
ObviouslyÎn mod evident, ChristianityCreştinism
is the answerRăspuns, isn't it?
171
643830
2299
Evident că e creștinismul, nu?
10:58
It's writtenscris!
172
646153
1214
Scrie!
11:01
And TodaiTodai RobotRobotul chosea ales
the correctcorect answerRăspuns, too.
173
649482
4026
Și robotul Todai a răspuns corect.
11:06
But one-thirdo treime of juniorJunior
highînalt schoolşcoală studentselevi
174
654758
4879
Dar, o treime din elevii
începători de liceu
11:11
faileda eșuat to answerRăspuns this questionîntrebare.
175
659661
2612
au răspuns greșit.
11:16
Do you think it is only the casecaz in JapanJaponia?
176
664456
3159
Credeți că asta se întâmplă
numai în Japonia?
11:19
I do not think so,
177
667639
1976
Nu cred,
11:21
because JapanJaponia is always rankedclasate
amongprintre the toptop in OECDOCDE PISAPISA teststeste,
178
669639
6371
pentru că Japonia e mereu
în frunte la testele OECD PISA,
11:28
measuringmăsurare 15-year-old-de ani
students'elevi' performanceperformanţă in mathematicsmatematică,
179
676034
3927
ce măsoară performanțele elevilor
de 15 ani în matematică,
11:31
scienceştiinţă and readingcitind
180
679985
1964
științe și citire
11:33
everyfiecare threeTrei yearsani.
181
681973
1636
o dată la trei ani.
11:39
We have been believingcredincios
182
687390
2053
Am crezut
11:41
that everybodytoata lumea can learnînvăța
183
689467
2043
că oricine poate învăța,
11:43
and learnînvăța well,
184
691534
1905
și învăța bine,
11:45
as long as we providefurniza
good learningînvăţare materialsmateriale
185
693463
3697
câtă vreme le dăm
materiale bune de învățat,
11:49
freegratuit on the webweb
186
697184
1455
gratis pe web,
11:50
so that they can accessacces
throughprin the internetInternet.
187
698663
3069
pentru a avea acces la ele prin internet.
11:53
But suchastfel de wonderfulminunat materialsmateriale
mayMai benefitbeneficiu only those who can readcitit well,
188
701756
5859
Dar astfel de materiale minunate sunt
folosite doar de cei ce pot citi bine,
12:00
and the percentageprocent
of those who can readcitit well
189
708534
3935
iar procentul celor ce pot citi bine
12:04
mayMai be much lessMai puțin than we expectedașteptat.
190
712493
3378
poate că e mult mai mic
decât ne așteptăm.
12:10
How we humansoameni will coexistcoexista with AIAI
191
718040
4241
Cum noi, oamenii, vom coexista cu IA
12:14
is something we have
to think about carefullycu grija,
192
722305
3522
e ceva la care trebuie
să ne gândim cu mare grijă,
12:17
basedbazat on solidsolid evidenceevidență.
193
725851
2137
pe baza acestor dovezi solide.
12:21
At the samela fel time,
we have to think in a hurrygrabă
194
729063
3977
În același timp, trebuie să ne grăbim
12:25
because time is runningalergare out.
195
733064
2402
pentru că timpul se scurge.
12:28
Thank you.
196
736106
1162
Mulțumesc.
12:29
(ApplauseAplauze)
197
737626
3933
(Aplauze)
12:34
ChrisChris AndersonAnderson: NorikoStela, thank you.
198
742211
2080
Chris Anderson: Noriko, mulțumesc.
12:36
NorikoStela AraiArai: Thank you.
199
744315
1765
Noriko Arai: Mulțumesc.
12:38
CACA: In your talk, you so beautifullyfrumos
give us a sensesens of how AIsAIs think,
200
746104
5304
CA: În discursul tău ne-ai arătat
așa frumos cum IA gândesc,
12:43
what they can do amazinglyuimitor
201
751432
1564
ce pot face în mod surprinzător
12:45
and what they can't do.
202
753020
1695
și ce nu pot face.
12:46
But -- do I readcitit you right,
203
754739
1494
Dar -- te citesc eu bine,
12:48
that you think we really need
quitedestul de an urgenturgent revolutionrevoluţie in educationeducaţie
204
756257
5270
dar tu crezi că avem nevoie
de o urgentă revoluție în educație
12:53
to help kidscopii do the things
that humansoameni can do better than AIsAIs?
205
761551
4155
pentru a ajuta copiii să facă lucrurile
pe care oamenii le fac mai bine decât IA?
12:57
NANA: Yes, yes, yes.
206
765730
1328
NA: Da, da, da.
12:59
Because we humansoameni
can understanda intelege the meaningsens.
207
767082
4035
Pentru că oamenii pot înțelege
semnificația lucrurilor.
13:03
That is something
whichcare is very, very lackinglipsit in AIAI.
208
771141
4906
Este ceva ce lipesește foarte mult în IA.
13:08
But mostcel mai of the studentselevi
just packambalaj the knowledgecunoştinţe
209
776071
4368
Dar majoritatea studenților
doar adună cunoștințe
13:12
withoutfără understandingînţelegere
the meaningsens of the knowledgecunoştinţe,
210
780463
3903
fără să le înțeleagă semnificația,
13:16
so that is not knowledgecunoştinţe,
that is just memorizingmemorarea,
211
784390
2809
și asta nu e cunoaștere,
e doar memorare,
13:19
and AIAI can do the samela fel thing.
212
787223
2450
și inteligența artificială
poate să facă asta.
13:21
So we have to think about
a newnou typetip of educationeducaţie.
213
789697
3631
Așa că trebuie să ne gândim
la o nouă formă de educație.
13:25
CACA: A shiftschimb from knowledgecunoştinţe,
roteRote knowledgecunoştinţe, to meaningsens.
214
793352
3289
CA: O mutare de la învățarea mecanică
spre înțelegere.
13:28
NANA: Mm-hmmMm-hmm.
215
796665
1151
NA: Da.
13:29
CACA: Well, there's a challengeprovocare
for the educatorscadre didactice. Thank you so much.
216
797840
3240
CA: Asta e o provocare pentru dascăli.
Mulțumim foarte mult.
13:33
NANA: Thank you very much. Thank you.
217
801104
1698
NA: Mulțumesc mult. Mulțumesc.
13:34
(ApplauseAplauze)
218
802826
1185
(Aplauze)
Translated by Anda Todoran
Reviewed by Cristina Nicolae

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Noriko Arai - AI expert
Could an AI pass the entrance exam for the University of Tokyo? Noriko Arai oversees a project that wants to find out.

Why you should listen

Noriko Arai is the program director of an AI challenge, Todai Robot Project, which asks the question: Can AI get into the University of Tokyo? The project aims to visualize both the possibilities and the limitation of current AI by setting a concrete goal: a software system that can pass university entrance exams. In 2015 and 2016, Todai Robot achieved top 20 percent in the exams, and passed more than 70 percent of the universities in Japan.

The inventor of Reading Skill Test, in 2017 Arai conducted a large-scale survey on reading skills of high and junior high school students with Japan's Ministry of Education. The results revealed that more than half of junior high school students fail to comprehend sentences sampled from their textbooks. Arai founded the Research Institute of Science for Education to elucidate why so many students fail to read and how she can support them.

More profile about the speaker
Noriko Arai | Speaker | TED.com