ABOUT THE SPEAKER
Noriko Arai - AI expert
Could an AI pass the entrance exam for the University of Tokyo? Noriko Arai oversees a project that wants to find out.

Why you should listen

Noriko Arai is the program director of an AI challenge, Todai Robot Project, which asks the question: Can AI get into the University of Tokyo? The project aims to visualize both the possibilities and the limitation of current AI by setting a concrete goal: a software system that can pass university entrance exams. In 2015 and 2016, Todai Robot achieved top 20 percent in the exams, and passed more than 70 percent of the universities in Japan.

The inventor of Reading Skill Test, in 2017 Arai conducted a large-scale survey on reading skills of high and junior high school students with Japan's Ministry of Education. The results revealed that more than half of junior high school students fail to comprehend sentences sampled from their textbooks. Arai founded the Research Institute of Science for Education to elucidate why so many students fail to read and how she can support them.

More profile about the speaker
Noriko Arai | Speaker | TED.com
TED2017

Noriko Arai: Can a robot pass a university entrance exam?

Noriko Arai: Dokáže robot prejsť vysokoškolskými prijímacími skúškami?

Filmed:
1,550,497 views

Zoznámte sa s Todai Robotom, projektom UI (umelej inteligencie), ktorý skončil v top 20 percentách študentov v prijímacích skúškach na Tokijskej Univerzite, bez toho aby niečo chápal. Aj napriek tomu, že v najbližšej dobe nebude imatrikulovať, úspech Todai Robota vzbudil závažné otázky o budúcnosti ľudského vzdelania. Ako dokážeme pomôcť deťom excelovať vo veciach, v ktorých budú ľudia vždy lepší než UI ?
- AI expert
Could an AI pass the entrance exam for the University of Tokyo? Noriko Arai oversees a project that wants to find out. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Dnes budem hovoriť
o umelej inteligencii a o nás.
00:13
TodayDnes, I'm going to talk about AIAI and us.
0
1014
3660
Výskumníci UI vždy tvrdili,
00:18
AIAI researchersvedci have always said
1
6206
2143
00:20
that we humansľudia do not need to worryznepokojovať,
2
8373
2594
že ľudia sa nemusia báť,
00:22
because only menialpodradnú jobspracovných miest
will be takenzaujatý over by machinesstroje.
3
10991
3580
pretože len podradné
práce budú prebrané strojmi.
00:27
Is that really truepravdivý?
4
15274
1603
Je to naozaj pravda?
Taktiež tvrdili, že UI
vytvorí nové zamestnania tak,
00:30
They have alsotaktiež said
that AIAI will createvytvoriť newNový jobspracovných miest,
5
18365
3827
00:34
so those who losestratiť theirich jobspracovných miest
will find a newNový one.
6
22216
3411
aby si tí, čo stratili prácu,
mohli nájsť novú.
Samozrejme.
00:38
Of coursekurz.
7
26264
1355
Skutočná otázka je:
00:39
But the realskutočný questionotázka is:
8
27643
2172
00:41
How manyveľa of those
who maysmieť losestratiť theirich jobspracovných miest to AIAI
9
29839
4105
Koľkí z tých, čo môžu
prísť o prácu kvôli UI,
00:45
will be ableschopný to landpôda a newNový one,
10
33968
2489
budú schopní nájsť si novú,
00:48
especiallyobzvlášť when AIAI is smartšikovný enoughdosť
to learnučiť sa better than mostväčšina of us?
11
36481
5850
hlavne, keď je UI dosť inteligentná na to,
aby sa učila lepšie než väčšina z nás?
00:55
Let me askopýtať sa you a questionotázka:
12
43397
2185
Niečo sa vás spýtam:
00:58
How manyveľa of you think
13
46666
1798
Koľkí z vás si myslia,
01:00
that AIAI will passmíňať the entrancevchod examinationvyšetrenie
of a toptop universityuniverzitnú by 2020?
14
48488
6094
že do roku 2020 UI prejde prijímacími
skúškami na top univerzitu?
01:07
Oh, so manyveľa. OK.
15
55836
2457
Ó, až toľkí. OK.
01:10
So some of you maysmieť say, "Of coursekurz, yes!"
16
58317
4358
Niektorí z vás si povedia:
„Samozrejme, že áno!“
01:15
Now singularityjedinečnosť is the issueproblém.
17
63369
2134
Problémom je jedinečnosť.
01:18
And some othersostatné maysmieť say, "Maybe,
18
66590
3095
A niektorí iní si povedia,
„Možno, pretože UI už vyhrala
nad top Go (hra z Číny) hráčom.“
01:21
because AIAI already wonwon
againstproti a toptop Go playerprehrávač."
19
69709
4508
01:27
And othersostatné maysmieť say, "No, never. Uh-uhUh-uh."
20
75213
3681
A iní povedia, „Nie, nikdy.“
01:32
That meansprostriedky we do not know
the answerodpoveď yetešte, right?
21
80195
3593
To znamená, že ešte nevieme odpoveď, že?
01:36
So that was the reasondôvod why
I startedzahájená TodaiTodai RobotRobot ProjectProjekt,
22
84268
4960
To bol dôvod, prečo som
založila Todai Robot Project
01:41
makingmaking an AIAI whichktorý passespriechody
the entrancevchod examinationvyšetrenie
23
89252
3872
na výrobu UI, ktorá prejde
prijímacími skúškami
01:45
of the UniversityUniverzita of TokyoTokio,
24
93148
2589
Tokijskej Univerzity,
top univerzity v Japonsku.
01:47
the toptop universityuniverzitnú in JapanJaponsko.
25
95761
2537
Toto je náš Todai Robot.
01:51
This is our TodaiTodai RobotRobot.
26
99464
2548
01:56
And, of coursekurz, the brainmozog of the robotrobot
is workingpracovný in the remotediaľkový serverServer.
27
104131
5810
A samozrejme, mozog robota
funguje na diaľkovom serveri.
02:02
It is now writingpísanie a 600-word-slovo essayesej
28
110747
4222
Momentálne píše 600-slovnú esej
02:06
on maritimenámornej tradeobchod in the 17thth centurystoročia.
29
114993
4119
o námornom obchodovaní v 17. storočí.
02:11
How does that soundznieť?
30
119136
1765
Ako to znie?
02:14
Why did I take the entrancevchod examskúška
as its benchmarkBenchmark?
31
122113
4104
Prečo som brala prijímacie skúšky
ako jeho štandard?
02:19
Because I thought we had to studyštudovať
the performancevýkon of AIAI
32
127098
4741
Pretože som si myslela,
že je potrebné študovať výkon UI
v porovnaní s ľuďmi,
02:23
in comparisonporovnanie to humansľudia,
33
131863
2114
02:26
especiallyobzvlášť on the scalesváhy and expertiseodbornosť
34
134001
2860
hlavne na mierkach a expertízach,
02:28
whichktorý are believedpredpokladá
to be acquirednadobudnuté only by humansľudia
35
136885
4088
pri ktorých veríme,
že sú nadobudnuté iba ľuďmi
02:32
and only throughskrz educationvzdelanie.
36
140997
2335
a len cez vzdelanie.
02:35
To entervstúpiť TodaiTodai, the UniversityUniverzita of TokyoTokio,
37
143782
4043
Na nástup na Todai, Tokijskú Univerzitu,
02:39
you have to passmíňať
two differentrozdielny typestypy of examsskúšky.
38
147849
4421
musíte prejsť dvoma rôznymi typmi skúšok.
02:44
The first one is
a nationalnárodná standardizedštandardizované testtest
39
152294
3760
Prvá je národný štandardizovaný test
02:48
in multiple-choicezložením styleštýl.
40
156078
2403
v štýle viacnásobných možností.
02:50
You have to take sevensedem subjectspredmety
41
158505
2455
Musíte podstúpiť test
zo siedmich predmetov
02:52
and achievedosiahnuť a highvysoký scoreskóre --
42
160984
1955
a dosiahnuť vysoké skóre;
02:54
I would say like an 84 percentpercento
or more accuracypresnosť raterýchlosť --
43
162963
4772
povedala by som približne 85 %,
alebo vyššie;
02:59
to be allowedpovolený to take
the seconddruhý stageštádium writtenpísaný testtest
44
167759
4087
aby vám dovolili podstúpiť
písomku v druhom kole,
03:03
preparedpripravený by TodaiTodai.
45
171870
2159
pripravenú univerzitou Todai.
03:06
So let me first explainvysvetliť
how modernmoderný AIAI workspráce,
46
174994
5317
Dovoľte mi najprv vysvetliť,
ako funguje moderná UI
03:12
takingprevzatia the "JeopardyOhrození!" challengevýzva
as an examplepríklad.
47
180335
3069
a za príklad si zoberieme „Jeopardy!“
(americká výherná šou).
03:17
Here is a typicaltypický "JeopardyOhrození!" questionotázka:
48
185539
3079
Typická otázka v tejto relácii je:
03:20
"Mozart'sMozartova last symphonySymfónia
sharesakcie its namenázov with this planetplanéta."
49
188642
4461
„Mozartova posledná symfónia
sa volá tak isto, ako táto planéta.“
03:26
InterestinglyZaujímavo, a "JeopardyOhrození!"
questionotázka always askspýta,
50
194195
4013
Zaujímavé je, že takéto otázky
03:30
always endskonce with "this" something:
51
198232
3328
vždy končia s „toto“ niečo:
03:33
"this" planetplanéta, "this" countrykrajina,
52
201584
2827
táto planéta, táto krajina,
tento rockový muzikant atď.
03:36
"this" rockrock musicianhudobník, and so on.
53
204435
2608
03:39
In other wordsslová, "JeopardyOhrození!" doesn't askopýtať sa
manyveľa differentrozdielny typestypy of questionsotázky,
54
207067
4299
Inými slovami, „Jeopardy!“
sa nepýta veľa rôznych typov otázok,
03:43
but a singlejednoposteľová typetyp,
55
211390
1837
len jeden typ,
03:45
whichktorý we call "factoidfactoid questionsotázky."
56
213251
2536
ktorý nazývame „faktoídne otázky“.
03:48
By the way, do you know the answerodpoveď?
57
216975
2167
Mimochodom, viete odpoveď?
03:53
If you do not know the answerodpoveď
and if you want to know the answerodpoveď,
58
221980
4055
Pokiaľ neviete odpoveď
a chcete sa ju dozvedieť,
03:58
what would you do?
59
226059
1287
čo by ste urobili?
04:00
You GoogleGoogle, right? Of coursekurz.
60
228160
3132
Vygúglili by ste si to, že? Samozrejme.
04:03
Why not?
61
231316
1480
Prečo nie?
04:04
But you have to pickvyzdvihnúť appropriateprimeraný keywordskľúčové slová
62
232820
3592
Avšak musíte si na vyhľadávanie vybrať
vhodné kľúčové slovíčka,
04:08
like "MozartMozart," "last"
and "symphonySymfónia" to searchVyhľadávanie.
63
236436
4364
ako „Mozart“, „posledná“ a „symfónia“.
04:13
The machinestroj basicallyv podstate does the samerovnaký.
64
241462
2400
Stroj v podstate robí to isté.
04:16
Then this WikipediaWikipedia pagestrana
will be rankedzaradil toptop.
65
244457
4660
Následne bude konkrétna
stránka na Wikipedii prvá v poradí.
04:21
Then the machinestroj readsčíta the pagestrana.
66
249840
1908
Potom si stroj tú stránku prečíta.
04:23
No, uh-uhuh-uh.
67
251772
1171
Nie, to sa nestane.
04:25
UnfortunatelyBohužiaľ, nonenikto of the modernmoderný AIsAIs,
68
253470
3462
Bohužiaľ, žiadne z moderných UI,
04:28
includingpočítajúc do toho WatsonWatson, SiriSiri and TodaiTodai RobotRobot,
69
256956
3968
vrátane Watson, Siri a Todai Robota,
04:32
is ableschopný to readprečítať.
70
260948
1661
nie sú schopné čítať.
04:35
But they are very good
at searchingvyhľadávanie and optimizingOptimalizácia.
71
263437
3800
Ale sú veľmi dobré
vo vyhľadávaní a optimalizácií.
04:40
It will recognizeuznať
72
268158
2023
Rozpozná, že kľúčové slová
04:42
that the keywordskľúčové slová "MozartMozart,"
"last" and "symphonySymfónia"
73
270866
2935
„Mozart“, „posledná“ a „symfónia“
04:45
are appearingobjavovať heavilyťažko around here.
74
273825
2903
sa tu často objavujú.
04:49
So if it can find a wordslovo whichktorý is a planetplanéta
75
277790
4375
Takže pokiaľ vie nájsť slovo,
ktoré je planéta,
04:54
and whichktorý is co-occurringsúbežne sa vyskytujúce
with these keywordskľúčové slová,
76
282189
3648
a ktoré sa objavuje spolu
s týmito kľúčovými slovami,
04:57
that mustmusieť be the answerodpoveď.
77
285861
1989
to musí byť tá odpoveď.
05:00
This is how WatsonWatson findsnálezy
the answerodpoveď "JupiterJupiter," in this casepúzdro.
78
288762
5186
V tomto prípade nájde takto
Watson odpoveď „Jupiter“.
05:08
Our TodaiTodai RobotRobot workspráce similarlypodobne,
but a bittrocha smartermúdrejší
79
296433
4049
Náš Todai Robot pracuje podobne,
ale trochu chytrejšie
pri odpovedaní áno/nie otázok,
05:12
in answeringzáznamník historyhistórie yes-noáno-nie questionsotázky,
80
300506
3239
05:16
like, "'Charlemagne"Charlemagne repelledodrazil the MagyarsPredurčoval.'
Is this sentenceveta truepravdivý or falsenepravdivý?"
81
304560
5663
ako napr. „Karol Veľký zahnal Maďarov.
Je táto veta správna, alebo nesprávna?“
05:23
Our robotrobot startszačína producingprodukujúce
a factoidfactoid questionotázka,
82
311181
4073
Náš robot začne produkovať
faktoidnú otázku,
napr. „Karol Veľký zahnal
[tento typ ľudí]“ sám od seba.
05:27
like: "CharlemagneCharlemagne repelledodrazil
[this persončlovek typetyp]" by itselfsám.
83
315278
4899
05:32
Then, "AvarsTřeštík" but not
"MagyarsPredurčoval" is rankedzaradil toptop.
84
320995
4732
Následne „Avari“, ale nie „Maďari“
sú vyššie zaradení.
05:38
This sentenceveta is likelypravdepodobný to be falsenepravdivý.
85
326357
3049
Táto veta bude pravdepodobne nesprávna.
05:42
Our robotrobot does not readprečítať,
does not understandrozumieť,
86
330772
4860
Náš robot nevie čítať a nevie chápať,
05:48
but it is statisticallyštatisticky
correctkorektné in manyveľa casesprípady.
87
336335
4144
ale štatisticky má pravdu
vo veľa prípadoch.
05:54
For the seconddruhý stageštádium writtenpísaný testtest,
88
342147
2508
Na písomku v druhom kole
05:56
it is requiredpožadovaný to writezapísať
a 600-word-slovo essayesej like this one:
89
344679
5106
je potrebné napísať
600-slovnú esej ako je táto:
[Popíšte vzostup a pád
06:01
[DiscussDiskutovať the risestúpať and fallspadnúť
of the maritimenámornej tradeobchod
90
349809
2278
námorného obchodu v Ázii v 17. storočí...]
06:04
in EastEast and SoutheastJuhovýchodnej AsiaÁzia
in the 17thth centurystoročia ...]
91
352111
2422
A ako som predtým ukázala,
06:06
and as I have shownzobrazené earlierskôr,
92
354557
1387
náš robot vybral vety
z učebníc a z Wikipédie,
06:07
our robotrobot tookzobral the sentencesvety
from the textbooksučebnice and WikipediaWikipedia,
93
355968
4194
06:12
combinedkombinovaný them togetherspolu,
94
360186
1961
skombinoval ich
06:14
and optimizedoptimalizované it to producevyrobiť an essayesej
95
362171
3619
a optimalizoval ich na výrobu eseje,
06:17
withoutbez understandingporozumenie a thing.
96
365814
2207
bez toho aby niečo chápal.
06:20
(LaughterSmiech)
97
368045
1737
(smiech)
06:21
But surprisinglyprekvapivo, it wrotenapísal a better essayesej
98
369806
4895
Avšak prekvapivo napísal lepšiu esej
06:26
than mostväčšina of the studentsštudentov.
99
374725
1561
než väčšina študentov.
06:28
(LaughterSmiech)
100
376310
2391
(smiech)
06:30
How about mathematicsmatematika?
101
378725
1529
A čo matematika?
06:33
A fullyplne automaticAutomatické math-solvingmatematika-riešenie machinestroj
102
381354
3158
Kompletne automatizovaný stroj
na riešenie matematických problémov
06:36
has been a dreamsnívať
103
384536
1631
bol snom od vzniku slovného spojenia
06:38
sinceod tej doby the birthpôrod of the wordslovo
"artificialumelý intelligenceinteligencia,"
104
386191
4679
umelá inteligencia,
06:43
but it has stayedzostal at the levelhladina
of arithmeticaritmetika for a long, long time.
105
391785
6007
ale veľmi dlho zostal
len na stupni aritmetiky.
06:51
Last yearrok, we finallykonečne succeededuspel
in developingrozvíjanie a systemsystém
106
399530
5350
Minulý rok sme konečne
uspeli vo vyvinutí systému,
06:56
whichktorý solvedvyriešené pre-university-leveluniversity-úroveň
problemsproblémy from endkoniec to endkoniec,
107
404904
5173
ktorý vyrieši problémy
na pred-univerzitnej úrovni
od začiatku do konca, napríklad tento.
07:02
like this one.
108
410101
1262
07:05
This is the originaloriginálny problemproblém
writtenpísaný in Japanesejapončina,
109
413648
4002
Toto je originálny
problém napísaný po japonsky
a museli sme ho naučiť
2000 matematických princípov
07:09
and we had to teachvyučovať it
2,000 mathematicalmatematický axiomsaxiómy
110
417674
4397
07:14
and 8,000 Japanesejapončina wordsslová
111
422095
2774
a 8000 japonských slov na to,
07:16
to make it acceptsúhlasiť the problemsproblémy
writtenpísaný in naturalprírodné languageJazyk.
112
424893
4558
aby prijal problémy
písané prirodzenou rečou.
07:22
And it is now translatingpreklady
the originaloriginálny problemsproblémy
113
430234
3542
Teraz môže preložiť originálne problémy
na strojom čitateľné rovnice.
07:25
into machine-readablestrojovo čitateľnej formulasvzorce.
114
433800
3139
07:30
WeirdDivný, but it is now readypripravený
to solvevyriešiť it, I think.
115
438578
6099
Je to divné, ale myslím si,
že teraz je pripravený ich vyriešiť.
07:36
Go and solvevyriešiť it.
116
444701
1411
Choď a vyrieš to.
07:38
Yes! It is now executingvykonávajúci
symbolicsymbolické computationvýpočtovej.
117
446818
4284
Áno!
Momentálne vykonáva symbolický výpočet.
07:44
Even more weirdpríšerný,
118
452030
1580
Je to ešte viac divné,
07:45
but probablypravdepodobne this is the mostväčšina
funzábava partčasť for the machinestroj.
119
453634
4825
ale toto je pravdepodobne
najzábavnejšia časť pre stroj.
07:50
(LaughterSmiech)
120
458483
2351
(smiech)
07:52
Now it outputsvýstupy a perfectperfektný answerodpoveď,
121
460858
2815
Teraz vyrába presnú odpoveď,
07:55
thoughhoci its proofdôkaz is impossiblenemožné to readprečítať,
even for mathematiciansmatematici.
122
463697
4707
aj keď dôkaz tohoto je nemožné prečítať,
aj pre matematikov.
Každopádne, minulý rok bol náš robot
medzi prvým percentom
08:02
AnywayKaždopádne, last yearrok our robotrobot
was amongmedzi the toptop one percentpercento
123
470773
6961
08:10
in the seconddruhý stageštádium writtenpísaný
examskúška in mathematicsmatematika.
124
478199
3633
v druhom kole písomky z matematiky.
08:14
(ApplausePotlesk)
125
482652
3210
(potlesk)
08:18
Thank you.
126
486412
1311
Ďakujem.
08:19
So, did it entervstúpiť TodaiTodai?
127
487747
2471
Takže, nastúpil na Tokijskú Univerzitu?
08:22
No, not as I expectedočakávaný.
128
490981
3058
Nie, nie ako by som predpokladala.
08:26
Why?
129
494783
1399
Prečo?
08:28
Because it doesn't understandrozumieť any meaningzmysel.
130
496206
2639
Pretože nerozumie žiadnemu významu.
08:32
Let me showšou you a typicaltypický errorchyba
it madevyrobený in the Englishangličtina testtest.
131
500308
4079
Ukážem vám typickú chybu,
ktorú robil na anglickom teste.
08:36
[NateNate: We're almosttakmer at the bookstorekníhkupectvo.
Just a fewmálo more minutesminúty.
132
504411
2977
Dvaja ľudia sa zhovárajú.
08:39
SunilSunil: Wait. ______ .
NateNate: Thank you! That always happensdeje ...]
133
507412
3039
Pre nás, pretože situáciu chápeme,
08:42
Two people are talkingrozprávanie.
134
510475
1151
08:43
For us, who can understandrozumieť
the situationsituácia --
135
511650
2054
08:45
[1. "We walkedpristúpil for a long time."
2. "We're almosttakmer there."
136
513704
2773
je očividne správna
odpoveď číslo štyri, však?
08:48
3. "Your shoestopánky look expensivedrahý."
4. "Your shoelacemotúz is untiedneviazané."]
137
516501
3032
08:51
it is obviouszrejmý numberčíslo fourštyri
is the correctkorektné answerodpoveď, right?
138
519557
2873
Avšak Todai robot vybral číslo dva,
08:54
But TodaiTodai RobotRobot chosevybral numberčíslo two,
139
522454
2238
08:56
even after learningštúdium 15 billionmiliardy
Englishangličtina sentencesvety
140
524716
5360
aj potom čo sa naučil
15 biliónov anglických viet,
09:02
usingpoužitím deephlboký learningštúdium technologiestechnológie.
141
530100
2728
za použitia technológií hlbokého učenia.
09:07
OK, so now you mightsila
understandrozumieť what I said:
142
535600
4172
Možno teraz chápete
čo som predtým povedala:
09:12
modernmoderný AIsAIs do not readprečítať,
143
540399
2648
moderné UI nevedia čítať
09:15
do not understandrozumieť.
144
543071
1413
a nevedia chápať.
09:17
They only disguiseprestrojení as if they do.
145
545516
3169
Len sa tvária, že áno.
09:24
This is the distributiondistribúcia graphgraf
146
552867
2981
Toto je distribučný graf
09:27
of halfpolovičná a millionmilión studentsštudentov
who tookzobral the samerovnaký examskúška as TodaiTodai RobotRobot.
147
555872
5777
pol milióna študentov, ktorí podstúpili
ten istý test ako náš Todai Robot.
09:34
Now our TodaiTodai RobotRobot
is amongmedzi the toptop 20 percentpercento,
148
562558
5165
Náš Todai Robot je v top 20 percentách
09:40
and it was capableschopný to passmíňať
149
568986
2415
a bol schopný prejsť skúškami
09:43
more than 60 percentpercento
of the universitiesuniverzít in JapanJaponsko --
150
571425
3941
na viac než 60 percent
japonských univerzít,
09:47
but not TodaiTodai.
151
575390
1377
ale nie na Tokijskú Univerzitu.
09:50
But see how it is beyondmimo the volumeobjem zonezóna
152
578116
4025
Ale vidíte ako ďaleko
je za objemovou zónou
09:54
of to-berádoby- white-collarúradnícky workerspracovníci.
153
582165
2864
budúcich úradníkov.
10:00
You mightsila think I was delightedpotešený.
154
588060
2858
Možno si myslíte, že ma to potešilo.
10:03
After all, my robotrobot was surpassingprekonal
studentsštudentov everywherevšade.
155
591939
3971
Napokon, môj robot
predbehol študentov všade.
10:09
InsteadNamiesto toho, I was alarmedzdesený.
156
597022
2691
Namiesto toho som bola znepokojená.
10:13
How on earthkrajiny could this unintelligentneinteligentny
machinestroj outperformprekonať studentsštudentov --
157
601086
5607
Ako mohol tento neinteligentný
stroj prekonať študentov,
10:18
our childrendeti?
158
606717
1292
naše deti?
10:20
Right?
159
608033
1153
Však?
10:22
I decidedrozhodol to investigatevyšetrovať
what was going on in the humančlovek worldsvet.
160
610101
4402
Rozhodla som sa prešetriť,
čo sa deje v ľudskom svete.
10:28
I tookzobral hundredsstovky of sentencesvety
from highvysoký schoolškolské textbooksučebnice
161
616542
4729
Vybrala som stovky viet
zo stredoškolských učebníc
10:33
and madevyrobený easyjednoduchý multiple-choicezložením quizzeskvízy,
162
621859
3313
a vytvorila som ľahké
kvízy s viacerými možnosťami
10:37
and askedspýtal thousandstisíce
of highvysoký schoolškolské studentsštudentov to answerodpoveď.
163
625196
4143
a poprosila som tisíce stredoškolských
študentov, aby na ne odpovedali.
10:42
Here is an examplepríklad:
164
630690
1176
Tu je príklad:
10:43
[BuddhismBudhizmus spreadnátierka to ... ,
ChristianityKresťanstvo to ... and OceaniaOceánia,
165
631890
2818
Samozrejme, že pôvodné
problémy sú napísané po japonsky,
10:46
and IslamIslam to ...]
166
634732
1151
10:47
Of coursekurz, the originaloriginálny problemsproblémy
are writtenpísaný in Japanesejapončina,
167
635907
2740
v ich materinskom jazyku.
10:50
theirich mothermatka tonguejazyk.
168
638671
1155
10:51
[ ______ has spreadnátierka to OceaniaOceánia.
169
639850
1515
Očividná odpoveď je Kresťanstvo, však?
10:53
1. HinduismHinduizmus 2. ChristianityKresťanstvo
3. IslamIslam 4. BuddhismBudhizmus ]
170
641389
2417
10:55
ObviouslySamozrejme, ChristianityKresťanstvo
is the answerodpoveď, isn't it?
171
643830
2299
10:58
It's writtenpísaný!
172
646153
1214
Je to tam napísané!
11:01
And TodaiTodai RobotRobot chosevybral
the correctkorektné answerodpoveď, too.
173
649482
4026
A Todai Robot vybral
taktiež správnu odpoveď.
11:06
But one-thirdjedna tretina of juniorJunior
highvysoký schoolškolské studentsštudentov
174
654758
4879
Ale jedna tretina stredoškolákov
11:11
failedneúspešný to answerodpoveď this questionotázka.
175
659661
2612
zlyhala pri odpovedi.
11:16
Do you think it is only the casepúzdro in JapanJaponsko?
176
664456
3159
Myslíte, že je to prípad iba v Japonsku?
11:19
I do not think so,
177
667639
1976
Ja si to nemyslím,
11:21
because JapanJaponsko is always rankedzaradil
amongmedzi the toptop in OECDOECD PISAPISA testsskúšky,
178
669639
6371
pretože Japonsko je vždy
umiestnené medzi špičkou OECD PISA testov,
11:28
measuringmeracie 15-year-old-rok stará
students'študentov performancevýkon in mathematicsmatematika,
179
676034
3927
kde merajú výkon
15-ročných študentov v matematike,
vo vede a čítaní
11:31
scienceveda and readingčítanie
180
679985
1964
11:33
everykaždý threetri yearsleta.
181
681973
1636
každé tri roky.
11:39
We have been believingveriť
182
687390
2053
Veríme, že všetci sa môžu učiť
11:41
that everybodyvšetci can learnučiť sa
183
689467
2043
11:43
and learnučiť sa well,
184
691534
1905
a učiť sa dobre,
11:45
as long as we provideposkytnúť
good learningštúdium materialsmateriály
185
693463
3697
pokiaľ im poskytneme dobrý náučný materiál
11:49
freezadarmo on the webweb
186
697184
1455
zadarmo na webe,
11:50
so that they can accessprístup
throughskrz the internetinternet.
187
698663
3069
aby sa k nemu mohli dostať cez internet.
11:53
But suchtaký wonderfulbáječný materialsmateriály
maysmieť benefitvýhoda only those who can readprečítať well,
188
701756
5859
Avšak tieto výborné materiály môžu
poslúžiť iba tým, ktorí vedia dobre čítať,
12:00
and the percentagepercento
of those who can readprečítať well
189
708534
3935
a percento tých, ktorí vedia dobre čítať,
12:04
maysmieť be much lessmenej than we expectedočakávaný.
190
712493
3378
môže byť nižšie než sme predpokladali.
12:10
How we humansľudia will coexistvedľa seba with AIAI
191
718040
4241
O tom, ako my ľudia budeme
spolunažívať s umelou inteligenciou,
12:14
is something we have
to think about carefullyopatrne,
192
722305
3522
musíme pozorne premýšľať
12:17
basedzaložené on solidtuhý evidencedôkaz.
193
725851
2137
na základe pevne podložených dôkazov.
12:21
At the samerovnaký time,
we have to think in a hurryponáhľať
194
729063
3977
Zároveň musíme rozmýšľať rýchlo,
12:25
because time is runningbezat out.
195
733064
2402
pretože nám uniká čas.
Ďakujem.
12:28
Thank you.
196
736106
1162
(potlesk)
12:29
(ApplausePotlesk)
197
737626
3933
Noriko, ďakujem vám.
12:34
ChrisChris AndersonAnderson: NorikoNoriko, thank you.
198
742211
2080
12:36
NorikoNoriko AraiArai: Thank you.
199
744315
1765
Ďakujem.
Vo vašej prednáške ste
nám krásne vysvetlili, ako fungujú UI,
12:38
CACA: In your talk, you so beautifullykrásne
give us a sensezmysel of how AIsAIs think,
200
746104
5304
12:43
what they can do amazinglyúžasne
201
751432
1564
čo úžasné dokážu
12:45
and what they can't do.
202
753020
1695
a čo nedokážu.
12:46
But -- do I readprečítať you right,
203
754739
1494
Avšak, pokiaľ som to správne pochopil,
12:48
that you think we really need
quitecelkom an urgentnaliehavý revolutionrevolúcia in educationvzdelanie
204
756257
5270
myslíte, že potrebujeme
urgentnú revolúciu vo vzdelaní,
12:53
to help kidsdeti do the things
that humansľudia can do better than AIsAIs?
205
761551
4155
aby sme pomohli deťom robiť to,
čo ľudia dokážu lepšie než UI?
12:57
NANA: Yes, yes, yes.
206
765730
1328
Áno, áno.
12:59
Because we humansľudia
can understandrozumieť the meaningzmysel.
207
767082
4035
Pretože ľudia chápu význam.
13:03
That is something
whichktorý is very, very lackingchýba in AIAI.
208
771141
4906
To je niečo, čo UI veľmi chýba.
13:08
But mostväčšina of the studentsštudentov
just packbalenie the knowledgevedomosti
209
776071
4368
Ale väčšina študentov uskladňuje vedomosti
13:12
withoutbez understandingporozumenie
the meaningzmysel of the knowledgevedomosti,
210
780463
3903
bez toho, aby chápali ich význam,
13:16
so that is not knowledgevedomosti,
that is just memorizingmemorovanie,
211
784390
2809
takže to nie sú vedomosti,
ale len memorovanie
13:19
and AIAI can do the samerovnaký thing.
212
787223
2450
a UI dokáže to isté.
13:21
So we have to think about
a newNový typetyp of educationvzdelanie.
213
789697
3631
Musíme premýšľať o novom type vzdelávania.
13:25
CACA: A shiftsmena from knowledgevedomosti,
roteRote knowledgevedomosti, to meaningzmysel.
214
793352
3289
Zmena z vedomostí, memorovania, na význam.
13:28
NANA: Mm-hmmMm-hmm.
215
796665
1151
Tak to je výzva pre vzdelávateľov.
Vrelá vďaka.
13:29
CACA: Well, there's a challengevýzva
for the educatorspedagógov. Thank you so much.
216
797840
3240
Ďakujem pekne. Ďakujem.
13:33
NANA: Thank you very much. Thank you.
217
801104
1698
(potlesk)
13:34
(ApplausePotlesk)
218
802826
1185
Translated by Vladimíra Molčanová
Reviewed by Lucia Lutzová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Noriko Arai - AI expert
Could an AI pass the entrance exam for the University of Tokyo? Noriko Arai oversees a project that wants to find out.

Why you should listen

Noriko Arai is the program director of an AI challenge, Todai Robot Project, which asks the question: Can AI get into the University of Tokyo? The project aims to visualize both the possibilities and the limitation of current AI by setting a concrete goal: a software system that can pass university entrance exams. In 2015 and 2016, Todai Robot achieved top 20 percent in the exams, and passed more than 70 percent of the universities in Japan.

The inventor of Reading Skill Test, in 2017 Arai conducted a large-scale survey on reading skills of high and junior high school students with Japan's Ministry of Education. The results revealed that more than half of junior high school students fail to comprehend sentences sampled from their textbooks. Arai founded the Research Institute of Science for Education to elucidate why so many students fail to read and how she can support them.

More profile about the speaker
Noriko Arai | Speaker | TED.com