ABOUT THE SPEAKER
Noriko Arai - AI expert
Could an AI pass the entrance exam for the University of Tokyo? Noriko Arai oversees a project that wants to find out.

Why you should listen

Noriko Arai is the program director of an AI challenge, Todai Robot Project, which asks the question: Can AI get into the University of Tokyo? The project aims to visualize both the possibilities and the limitation of current AI by setting a concrete goal: a software system that can pass university entrance exams. In 2015 and 2016, Todai Robot achieved top 20 percent in the exams, and passed more than 70 percent of the universities in Japan.

The inventor of Reading Skill Test, in 2017 Arai conducted a large-scale survey on reading skills of high and junior high school students with Japan's Ministry of Education. The results revealed that more than half of junior high school students fail to comprehend sentences sampled from their textbooks. Arai founded the Research Institute of Science for Education to elucidate why so many students fail to read and how she can support them.

More profile about the speaker
Noriko Arai | Speaker | TED.com
TED2017

Noriko Arai: Can a robot pass a university entrance exam?

Noriko Arai: Robotlar üniversiteye giriş sınavını geçebilir mi?

Filmed:
1,550,497 views

Todai Robotuyla tanışın! Hiçbir şey anlamadan Tokyo Üniversitesi'nin giriş sınavını geçen %20'lik dilimdeki öğrencilerin arasına giren Yapay Zekâ projesi. Üniversiteye kayıt yaptırmayacak olsa da Todai Robotunun başarısı insan eğitiminin geleceğine dair endişe verici sorular ortaya çıkardı. Çocuklara insanların her zaman yapay zekâdan daha iyi olduğu şeylerde başarılı olmaları için nasıl yardım edebiliriz?
- AI expert
Could an AI pass the entrance exam for the University of Tokyo? Noriko Arai oversees a project that wants to find out. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
TodayBugün, I'm going to talk about AIAI and us.
0
1014
3660
Bugün Yapay Zekâ ve
biz hakkında konuşacağım.
00:18
AIAI researchersaraştırmacılar have always said
1
6206
2143
Yapay zekâ araştırmacıları her zaman
00:20
that we humansinsanlar do not need to worryendişelenmek,
2
8373
2594
biz insanların endişe etmesine
gerek olmadığını söyler
00:22
because only menialadi jobsMeslekler
will be takenalınmış over by machinesmakineler.
3
10991
3580
çünkü makineler sadece
önemsiz işleri devralacaktır.
00:27
Is that really truedoğru?
4
15274
1603
Bu gerçekten de doğru mu?
00:30
They have alsoAyrıca said
that AIAI will createyaratmak newyeni jobsMeslekler,
5
18365
3827
Ayrıca yapay zekânın
yeni işler ortaya çıkaracağını,
00:34
so those who losekaybetmek theironların jobsMeslekler
will find a newyeni one.
6
22216
3411
böylelikle işini kaybedenlerin
yeni bir iş bulacağını söylerler.
00:38
Of coursekurs.
7
26264
1355
Tabii ki öyle.
00:39
But the realgerçek questionsoru is:
8
27643
2172
Fakat asıl soru şu:
00:41
How manyçok of those
who mayMayıs ayı losekaybetmek theironların jobsMeslekler to AIAI
9
29839
4105
Özellikle yapay zekâ çoğumuzdan daha iyi
öğrenecek kadar geliştiğinde
00:45
will be ableyapabilmek to landarazi a newyeni one,
10
33968
2489
işini yapay zekâya kaptıranların
00:48
especiallyözellikle when AIAI is smartakıllı enoughyeterli
to learnöğrenmek better than mostçoğu of us?
11
36481
5850
kaç tanesi yeni bir iş bulabilir
durumda olacak?
00:55
Let me asksormak you a questionsoru:
12
43397
2185
İzninizle sormak istiyorum:
00:58
How manyçok of you think
13
46666
1798
Kaçınız yapay zekânın
01:00
that AIAI will passpas the entranceGiriş examinationmuayene
of a topüst universityÜniversite by 2020?
14
48488
6094
2020'lerde gözde bir üniversitenin
giriş sınavını geçeceğini düşünüyor?
01:07
Oh, so manyçok. OK.
15
55836
2457
Bir çoğunuz. Peki.
01:10
So some of you mayMayıs ayı say, "Of coursekurs, yes!"
16
58317
4358
Belki bazılarınız
"Tabii geçer!" diyordur.
01:15
Now singularityeşsizlik is the issuekonu.
17
63369
2134
Bir tuhaflık söz konusu.
01:18
And some othersdiğerleri mayMayıs ayı say, "Maybe,
18
66590
3095
Bazıları da "Olabilir,
01:21
because AIAI alreadyzaten wonwon
againstkarşısında a topüst Go playeroyuncu."
19
69709
4508
çünkü yapay zekâ zaten usta bir
Go oyuncusunu bile yendi" diyebilir.
01:27
And othersdiğerleri mayMayıs ayı say, "No, never. Uh-uhHayır."
20
75213
3681
Bazıları da "Hayır, asla." diyebilir.
01:32
That meansanlamına geliyor we do not know
the answerCevap yethenüz, right?
21
80195
3593
Yani henüz cevabı bilmiyoruz değil mi?
01:36
So that was the reasonneden why
I startedbaşladı TodaiTodai RobotRobot ProjectProje,
22
84268
4960
Todai Robot Projesini
başlatma sebebim buydu.
01:41
makingyapma an AIAI whichhangi passesgeçer
the entranceGiriş examinationmuayene
23
89252
3872
Japonya'nın ilk sıradaki
üniversitesi olan
01:45
of the UniversityÜniversitesi of TokyoTokyo,
24
93148
2589
Tokyo Üniversitesi'nin
giriş sınavını geçen
01:47
the topüst universityÜniversite in JapanJaponya.
25
95761
2537
bir yapay zekâ üretmekti.
01:51
This is our TodaiTodai RobotRobot.
26
99464
2548
Bu bizim Todai Robotumuz.
01:56
And, of coursekurs, the brainbeyin of the robotrobot
is workingçalışma in the remoteuzak serversunucu.
27
104131
5810
Tabii ki robotun beyni
uzak sunucuda çalışıyor.
02:02
It is now writingyazı a 600-word-kelime essaykompozisyon
28
110747
4222
17. yüzyılda deniz ticareti üzerine
02:06
on maritimeDenizcilik tradeTicaret in the 17thinci centuryyüzyıl.
29
114993
4119
600 kelimelik makale yazabiliyor.
02:11
How does that soundses?
30
119136
1765
Bunu duymak nasıl?
02:14
Why did I take the entranceGiriş examsınav
as its benchmarkKıyaslama?
31
122113
4104
Neden üniersite sınavını
baz aldım?
02:19
Because I thought we had to studyders çalışma
the performanceperformans of AIAI
32
127098
4741
Çünkü yapay zekânın performansını
insana kıyaslayarak
02:23
in comparisonkarşılaştırma to humansinsanlar,
33
131863
2114
çalışmamız gerektiğini düşündüm,
02:26
especiallyözellikle on the scalesterazi and expertiseUzmanlık
34
134001
2860
özellikle de sadece insanların
02:28
whichhangi are believedinanılır
to be acquiredsatın aldı only by humansinsanlar
35
136885
4088
ve de sadece eğitimle edinilen
02:32
and only throughvasitasiyla educationEğitim.
36
140997
2335
yetenek ve uzmanlıkla.
02:35
To entergirmek TodaiTodai, the UniversityÜniversitesi of TokyoTokyo,
37
143782
4043
Todai Tokyo Üniversitesi'ne
girmek için
02:39
you have to passpas
two differentfarklı typestürleri of examssınavları.
38
147849
4421
iki farklı sınavı geçmek gerekiyor.
02:44
The first one is
a nationalUlusal standardizedStandart testÖlçek
39
152294
3760
İlki ulusal standartta
02:48
in multiple-choiceçoktan seçmeli stylestil.
40
156078
2403
çoktan seçmeli bir test.
02:50
You have to take sevenYedi subjectskonular
41
158505
2455
Yedi konu seçmeniz
02:52
and achievebaşarmak a highyüksek scoreGol --
42
160984
1955
ve yüksek puan almanız gerekir.
02:54
I would say like an 84 percentyüzde
or more accuracydoğruluk rateoran --
43
162963
4772
Todai tarafından hazırlanan
02:59
to be allowedizin to take
the secondikinci stageevre writtenyazılı testÖlçek
44
167759
4087
ikinci aşamadaki yazılı teste geçmek için
03:03
preparedhazırlanmış by TodaiTodai.
45
171870
2159
%84 veya daha fazla
doğruluk oranı olması gerekir.
03:06
So let me first explainaçıklamak
how modernmodern AIAI worksEserleri,
46
174994
5317
Şimdi öncelikle modern yapay zekânın
nasıl çalıştığını anlatayım.
03:12
takingalma the "JeopardyTehlike!" challengemeydan okuma
as an exampleörnek.
47
180335
3069
"Riziko" yu örnek alalım.
03:17
Here is a typicaltipik "JeopardyTehlike!" questionsoru:
48
185539
3079
Tipik bir "Riziko" sorusu:
03:20
"Mozart'sMozart'ın last symphonySenfoni
shareshisseleri its nameisim with this planetgezegen."
49
188642
4461
"Mozart'ın son senfonisi
bu gezegenle aynı adı taşır."
03:26
Interestinglyİlginç bir şekilde, a "JeopardyTehlike!"
questionsoru always askssorar,
50
194195
4013
İlginçtir, "Riziko" soruları
her zaman
03:30
always endsuçları with "this" something:
51
198232
3328
"bu" ile biten sorular sorar:
03:33
"this" planetgezegen, "this" countryülke,
52
201584
2827
"bu" gezegen, "bu" ülke,
03:36
"this" rockKaya musicianmüzisyen, and so on.
53
204435
2608
"bu" müzik grubu vesaire.
03:39
In other wordskelimeler, "JeopardyTehlike!" doesn't asksormak
manyçok differentfarklı typestürleri of questionssorular,
54
207067
4299
Yani "Riziko" çok çeşitli sorular sormaz,
03:43
but a singletek typetip,
55
211390
1837
tek çeşittir,
03:45
whichhangi we call "factoidotomatik simgesi questionssorular."
56
213251
2536
biz buna "sahte soru" diyoruz.
03:48
By the way, do you know the answerCevap?
57
216975
2167
Sırası gelmişken sorayım,
cevabı biliyor musunuz?
03:53
If you do not know the answerCevap
and if you want to know the answerCevap,
58
221980
4055
Cevabı bilmiyorsanız ve
bilmek istiyorsanız
03:58
what would you do?
59
226059
1287
ne yaparsınız?
04:00
You GoogleGoogle, right? Of coursekurs.
60
228160
3132
Google'da arardınız değil mi? Kesinlikle.
04:03
Why not?
61
231316
1480
Neden olmasın?
04:04
But you have to pickalmak appropriateuygun keywordsanahtar kelimeler
62
232820
3592
Ama araştırmak için
"Mozart", "son" ve "senfoni" gibi

04:08
like "MozartMozart," "last"
and "symphonySenfoni" to searcharama.
63
236436
4364
uygun anahtar kelimeleri
bulmak zorundasınız.
04:13
The machinemakine basicallytemel olarak does the sameaynı.
64
241462
2400
Makine de aslında aynı şeyi yapar.
04:16
Then this WikipediaWikipedia pagesayfa
will be rankedsırada yer aldı topüst.
65
244457
4660
Sonra en üstte
bu Wikipedia sayfası çıkar.
04:21
Then the machinemakine readsokur the pagesayfa.
66
249840
1908
Sonra makine sayfayı okur.
04:23
No, uh-uhı-ıh.
67
251772
1171
Hayır hayır.
04:25
UnfortunatelyNe yazık ki, noneYok of the modernmodern AIsAIS,
68
253470
3462
Maalesef modern yapay zekâların hiçbiri
04:28
includingdahil olmak üzere WatsonWatson, SiriSiri and TodaiTodai RobotRobot,
69
256956
3968
-Watson, Siri ve Todai Robot dahil-
04:32
is ableyapabilmek to readokumak.
70
260948
1661
okuyamıyor.
04:35
But they are very good
at searchingArama and optimizingEn iyi duruma getirme.
71
263437
3800
Fakat araştırmak ve bunu
en iyi şekilde kullanmakta oldukça iyiler.
04:40
It will recognizetanımak
72
268158
2023
"Mozart", "son" ve "senfoni"
04:42
that the keywordsanahtar kelimeler "MozartMozart,"
"last" and "symphonySenfoni"
73
270866
2935
gibi anahtar kelimelerin
04:45
are appearinggörünen heavilyağır şekilde around here.
74
273825
2903
yoğunlaştığı yerleri fark eder.
04:49
So if it can find a wordsözcük whichhangi is a planetgezegen
75
277790
4375
Dolayısıyla gezegen adı olan
04:54
and whichhangi is co-occurringbirlikte meydana gelen
with these keywordsanahtar kelimeler,
76
282189
3648
ve bu anahtar kelimelerle birlikte
geçen bir kelime bulabilir,
04:57
that mustşart be the answerCevap.
77
285861
1989
ki cevap budur.
05:00
This is how WatsonWatson findsbuluntular
the answerCevap "JupiterJüpiter," in this casedurum.
78
288762
5186
Bu örnekte Watson "Jüpiter"
cevabını böyle bulur.
05:08
Our TodaiTodai RobotRobot worksEserleri similarlybenzer şekilde,
but a bitbit smarterdaha akıllı
79
296433
4049
Bizim Todai Robotumuz da
tarihle ilgili evet-hayır sorularını
05:12
in answeringcevap veren historytarih yes-noEvet-Hayır questionssorular,
80
300506
3239
cevaplarken benzeri şekilde ama
biraz daha zekice çalışır.
05:16
like, "'Charlemagne' Charlemagne repelledpüskürttü the MagyarsMacarlar.'
Is this sentencecümle truedoğru or falseyanlış?"
81
304560
5663
Mesela "Şarlman Macarları geri püskürttü."
cümlesi doğru mu yanlış mı?"
05:23
Our robotrobot startsbaşlar producingüreten
a factoidotomatik simgesi questionsoru,
82
311181
4073
Robotumuz kendi kendine
sahte bir soru üretmeye başlar,
05:27
like: "CharlemagneCharlemagne repelledpüskürttü
[this personkişi typetip]" by itselfkendisi.
83
315278
4899
şunun gibi: "Şarlman [şu kimsleri]
geri püskürttü."
05:32
Then, "AvarsAvarlar" but not
"MagyarsMacarlar" is rankedsırada yer aldı topüst.
84
320995
4732
Sonra, Macarlar değil
Avarlar üst sıraya geçer.
05:38
This sentencecümle is likelymuhtemelen to be falseyanlış.
85
326357
3049
Bu cümlenin yanlış olması muhtemeldir.
05:42
Our robotrobot does not readokumak,
does not understandanlama,
86
330772
4860
Bizim robotumuz
okumaz, anlamaz
05:48
but it is statisticallyistatistiksel
correctdoğru in manyçok casesvakalar.
87
336335
4144
ama istatistiksel olarak
birçok durumda doğrudur.
05:54
For the secondikinci stageevre writtenyazılı testÖlçek,
88
342147
2508
İkinci aşamadaki yazılı sınavda
05:56
it is requiredgereklidir to writeyazmak
a 600-word-kelime essaykompozisyon like this one:
89
344679
5106
600 kelimelik şunun gibi
bir makale yazmak gerekir.
06:01
[DiscussTartışmak the riseyükselmek and falldüşmek
of the maritimeDenizcilik tradeTicaret
90
349809
2278
[17. yüzyılda Doğu ve
Güneydoğu Asya'da
06:04
in EastDoğu and SoutheastGüneydoğu AsiaAsya
in the 17thinci centuryyüzyıl ...]
91
352111
2422
deniz ticaretinin
iniş ve çıkışlarından bahsedin.]
06:06
and as I have showngösterilen earlierdaha erken,
92
354557
1387
Daha önce gösterdiğim gibi
06:07
our robotrobot tookaldı the sentencescümleler
from the textbooksders kitapları and WikipediaWikipedia,
93
355968
4194
robotumuz ders kitapları
ve Wikipedia'dan cümleler alıp
06:12
combinedkombine them togetherbirlikte,
94
360186
1961
bunları birleştirerek
06:14
and optimizedoptimize it to produceüretmek an essaykompozisyon
95
362171
3619
bir makale oluşturmak üzere
düzene soktu,
06:17
withoutolmadan understandinganlayış a thing.
96
365814
2207
hem de hiçbir şey anlamaksızın.
06:20
(LaughterKahkaha)
97
368045
1737
(Kahkahalar)
06:21
But surprisinglyşaşırtıcı biçimde, it wroteyazdı a better essaykompozisyon
98
369806
4895
Ama şaşırtıcı bir şekilde
çoğu öğrenciden
06:26
than mostçoğu of the studentsöğrencilerin.
99
374725
1561
daha iyi bir makale yazdı.
06:28
(LaughterKahkaha)
100
376310
2391
(Kahkahalar)
06:30
How about mathematicsmatematik?
101
378725
1529
Matematikte ne yaptı dersiniz?
06:33
A fullytamamen automaticOtomatik math-solvingMatematik çözme machinemakine
102
381354
3158
Matematik çözebilen
tam otomatik bir makine
06:36
has been a dreamrüya
103
384536
1631
"yapay zekâ" tabirinin
06:38
sincedan beri the birthdoğum of the wordsözcük
"artificialyapay intelligencezeka,"
104
386191
4679
doğduğu andan itibaren
hayalleri süslemektedir.
06:43
but it has stayedkaldı at the levelseviye
of arithmeticaritmetik for a long, long time.
105
391785
6007
Fakat çok çok uzun zamandır
orta seviyede kalmıştır.
06:51
Last yearyıl, we finallyen sonunda succeededbaşarılı
in developinggelişen a systemsistem
106
399530
5350
Geçen yıl nihayet
üniversite hazırlık seviyesinde
06:56
whichhangi solvedçözülmüş pre-university-levelOluşturma öncesi university düzey
problemssorunlar from endson to endson,
107
404904
5173
baştan sona problem çözen
bir sistem geliştirdik,
07:02
like this one.
108
410101
1262
tıpkı şunun gibi.
07:05
This is the originalorijinal problemsorun
writtenyazılı in JapaneseJaponca,
109
413648
4002
Problemin Japonca yazılmış orijinali bu
07:09
and we had to teachöğretmek it
2,000 mathematicalmatematiksel axiomsaksiyomları
110
417674
4397
ve ona 2.000 matematik aksiyomu
07:14
and 8,000 JapaneseJaponca wordskelimeler
111
422095
2774
ve 8.000 Japonca kelime
öğretmek zorundaydık.
07:16
to make it acceptkabul etmek the problemssorunlar
writtenyazılı in naturaldoğal languagedil.
112
424893
4558
Böylece doğal dilde yazılmış
problemleri tanıyabilecekti.
07:22
And it is now translatingçeviri
the originalorijinal problemssorunlar
113
430234
3542
Şimdi ise orijinal problemleri
07:25
into machine-readablemakine sistemi tarafından okunabilen formulasformüller.
114
433800
3139
makinenin okuyabildiği
formüllere çevirebiliyor.
07:30
WeirdGarip, but it is now readyhazır
to solveçözmek it, I think.
115
438578
6099
Garip ama bence
artık bunu çözmeye hazır.
07:36
Go and solveçözmek it.
116
444701
1411
Başla ve çöz.
07:38
Yes! It is now executingyürütme
symbolicsembolik computationhesaplama.
117
446818
4284
Evet! Şu an sembolik bir
hesaplama yapıyor.
07:44
Even more weirdtuhaf,
118
452030
1580
Daha da garibi,
07:45
but probablymuhtemelen this is the mostçoğu
funeğlence partBölüm for the machinemakine.
119
453634
4825
hatta belki de makine için
işin en eğlenceli kısmı bu.
07:50
(LaughterKahkaha)
120
458483
2351
(Gülüşmeler)
07:52
Now it outputsçıkış a perfectmükemmel answerCevap,
121
460858
2815
Şimdi mükemmel bir cevap çıkarıyor,
07:55
thoughgerçi its proofkanıt is impossibleimkansız to readokumak,
even for mathematiciansmatematikçiler.
122
463697
4707
ancak matematikçilerin bile
okuması mümkün değil.
08:02
AnywayYine de, last yearyıl our robotrobot
was amongarasında the topüst one percentyüzde
123
470773
6961
Ama yine de robotumuz geçen sene
ikinci seviye yazılı matematik sınavında
08:10
in the secondikinci stageevre writtenyazılı
examsınav in mathematicsmatematik.
124
478199
3633
yüzde birlik kesimin arasındaydı.
08:14
(ApplauseAlkış)
125
482652
3210
(Alkışlar)
08:18
Thank you.
126
486412
1311
Teşekkürler.
08:19
So, did it entergirmek TodaiTodai?
127
487747
2471
Todai'ye girdi mi dersiniz?
08:22
No, not as I expectedbeklenen.
128
490981
3058
Hayır, tahminimin aksi oldu.
08:26
Why?
129
494783
1399
Neden mi?
08:28
Because it doesn't understandanlama any meaninganlam.
130
496206
2639
Çünkü hiçbir şey anlamıyordu.
08:32
Let me showgöstermek you a typicaltipik errorhata
it madeyapılmış in the Englishİngilizce testÖlçek.
131
500308
4079
İngilizce testinde yapmış olduğu
tipik bir hatayı göstereyim.
08:36
[NateNate: We're almostneredeyse at the bookstorekitapçı.
Just a fewaz more minutesdakika.
132
504411
2977
İki kişi konuşuyor: [Nate: Birazdan
kitapçıda oluruz.Az kaldı.
08:39
SunilSunil: Wait. ______ .
NateNate: Thank you! That always happensolur ...]
133
507412
3039
Sunil: Bekle. ________.
Nate: Teşekkürler! Bu hep oluyor...]
08:42
Two people are talkingkonuşma.
134
510475
1151
İki kişi konuşuyor.
08:43
For us, who can understandanlama
the situationdurum --
135
511650
2054
Durumu anlayabilirsek,
08:45
[1. "We walkedyürüdü for a long time."
2. "We're almostneredeyse there."
136
513704
2773
[1. "Uzun bir süre yürüdük."
2. "Neredeyse geldik."
08:48
3. "Your shoesayakkabı look expensivepahalı."
4. "Your shoelaceayakkabı bağı is untiedBugüne kadar Untied."]
137
516501
3032
3. "Ayakkabıların pahalı görünüyor."
4. "Bağcıkların çözülmüş."]
08:51
it is obviousaçık numbernumara fourdört
is the correctdoğru answerCevap, right?
138
519557
2873
doğru cevabın dört numara olduğu
belli değil mi?
08:54
But TodaiTodai RobotRobot choseseçti numbernumara two,
139
522454
2238
Fakat Todai Robot ikinciyi seçti,
08:56
even after learningöğrenme 15 billionmilyar
Englishİngilizce sentencescümleler
140
524716
5360
derin öğrenme teknolojileri kullanarak
09:02
usingkullanma deepderin learningöğrenme technologiesteknolojiler.
141
530100
2728
15 milyar İngilizce cümle
öğrenmiş olduğu halde.
09:07
OK, so now you mightbelki
understandanlama what I said:
142
535600
4172
Şimdi ne demek istediğimi
anlamış olmalısınız:
09:12
modernmodern AIsAIS do not readokumak,
143
540399
2648
Modern yapay zekâlar okumaz,
09:15
do not understandanlama.
144
543071
1413
anlamazlar.
09:17
They only disguisekılık değiştirme as if they do.
145
545516
3169
Sadece "mış gibi" yapıyorlar.
09:24
This is the distributiondağıtım graphgrafik
146
552867
2981
Burada Todai Robotuyla aynı sınava giren
09:27
of halfyarım a millionmilyon studentsöğrencilerin
who tookaldı the sameaynı examsınav as TodaiTodai RobotRobot.
147
555872
5777
yarım milyon öğrencinin
dağılım grafiğini görüyorsunuz.
09:34
Now our TodaiTodai RobotRobot
is amongarasında the topüst 20 percentyüzde,
148
562558
5165
Todai Robotumuz yüzde yirminin arasında
09:40
and it was capableyetenekli to passpas
149
568986
2415
ve Japonya'daki üniversitelerin
09:43
more than 60 percentyüzde
of the universitiesüniversiteler in JapanJaponya --
150
571425
3941
%60'ına girebilirdi,
09:47
but not TodaiTodai.
151
575390
1377
Todai hariç.
09:50
But see how it is beyondötesinde the volumehacim zonebölge
152
578116
4025
Ayrıca beyaz yakalı çalışanları
gösteren alanın
09:54
of to-beolmak white-collarBeyaz yakalı workersişçiler.
153
582165
2864
ne kadar ötesinde olduğuna bakın.
10:00
You mightbelki think I was delightedmemnun olmak.
154
588060
2858
Çok sevindiğimi düşünmüş olmalısınız.
10:03
After all, my robotrobot was surpassinggeride bırakarak
studentsöğrencilerin everywhereher yerde.
155
591939
3971
Ne de olsa robotum her yerde
öğrencileri geçiyordu.
10:09
InsteadBunun yerine, I was alarmedpanik.
156
597022
2691
Aksine paniğe kapıldım.
10:13
How on earthtoprak could this unintelligentakılsız
machinemakine outperformdaha iyi performans studentsöğrencilerin --
157
601086
5607
Nasıl olur da bu akılsız makine
öğrencileri, çocuklarımızı
10:18
our childrençocuklar?
158
606717
1292
geçebiliyor?
10:20
Right?
159
608033
1153
Nasıl?
10:22
I decidedkarar to investigateincelemek
what was going on in the humaninsan worldDünya.
160
610101
4402
İnsan dünyasında neler olduğunu
araştırmaya karar verdim.
10:28
I tookaldı hundredsyüzlerce of sentencescümleler
from highyüksek schoolokul textbooksders kitapları
161
616542
4729
Lise kitaplarından yüzlerce cümle aldım
10:33
and madeyapılmış easykolay multiple-choiceçoktan seçmeli quizzesSınavlar,
162
621859
3313
ve çoktan seçmeli kolay testler hazırlayıp
10:37
and askeddiye sordu thousandsbinlerce
of highyüksek schoolokul studentsöğrencilerin to answerCevap.
163
625196
4143
binlerce lise öğrencisinden
çözmelerini istedim.
10:42
Here is an exampleörnek:
164
630690
1176
Örneğe bakalım:
10:43
[BuddhismBudizm spreadYAYILMIŞ to ... ,
ChristianityHıristiyanlık to ... and OceaniaOceania,
165
631890
2818
[Budizm çoğunlukla Güneydoğu Asya,,,
Hristiyanlık Avrupa...,
10:46
and IslamIslam to ...]
166
634732
1151
İslamiyet Güney Afrika'ya yayıldı.]
10:47
Of coursekurs, the originalorijinal problemssorunlar
are writtenyazılı in JapaneseJaponca,
167
635907
2740
Tabii ki orijinal soru Japonca soruldu,
10:50
theironların motheranne tonguedil.
168
638671
1155
kendi ana dillerinde.
10:51
[ ______ has spreadYAYILMIŞ to OceaniaOceania.
169
639850
1515
[ _______ Okyanusya'ya yayıldı.
10:53
1. HinduismHinduizm 2. ChristianityHıristiyanlık
3. IslamIslam 4. BuddhismBudizm ]
170
641389
2417
1. Hinduizm 2. Hristiyanlık.
3. İslamiyet 4. Budizm]
10:55
ObviouslyBelli ki, ChristianityHıristiyanlık
is the answerCevap, isn't it?
171
643830
2299
Cevap Hristiyanlık çok net değil mi?
10:58
It's writtenyazılı!
172
646153
1214
Zaten yazıyor.
11:01
And TodaiTodai RobotRobot choseseçti
the correctdoğru answerCevap, too.
173
649482
4026
Todai Robotumuz da doğru cevabı seçti.
11:06
But one-thirdüçte bir of juniorJunior
highyüksek schoolokul studentsöğrencilerin
174
654758
4879
Fakat öğrencilerin üçte biri
11:11
failedbaşarısız oldu to answerCevap this questionsoru.
175
659661
2612
bu soruyu cevaplayamadı.
11:16
Do you think it is only the casedurum in JapanJaponya?
176
664456
3159
Sizce sadece Japonya'da mı böyle?
11:19
I do not think so,
177
667639
1976
Sanmıyorum,
11:21
because JapanJaponya is always rankedsırada yer aldı
amongarasında the topüst in OECDOECD PISAPISA teststestler,
178
669639
6371
çünkü Japonya,
15 yaşındaki öğrencilerin
11:28
measuringölçme 15-year-old-yaşında
students'öğrencilerin performanceperformans in mathematicsmatematik,
179
676034
3927
matematik, fen ve okuma performanslarını
her üç yılda bir ölçen
11:31
scienceBilim and readingokuma
180
679985
1964
OECD PISA testlerinde her zaman
11:33
everyher threeüç yearsyıl.
181
681973
1636
en üst sıralarda yer alır.
11:39
We have been believinginanan
182
687390
2053
Herkesin
11:41
that everybodyherkes can learnöğrenmek
183
689467
2043
öğrenebileceğine inanıyoruz,
11:43
and learnöğrenmek well,
184
691534
1905
daha iyi öğrenebilirler
11:45
as long as we providesağlamak
good learningöğrenme materialsmalzemeler
185
693463
3697
ancak ücretsiz iyi öğrenim materyalleri
11:49
freeücretsiz on the web
186
697184
1455
sunmamız gerekiyor ki
11:50
so that they can accesserişim
throughvasitasiyla the internetInternet.
187
698663
3069
internet üzerinden erişebilsinler.
11:53
But suchböyle wonderfulolağanüstü materialsmalzemeler
mayMayıs ayı benefityarar only those who can readokumak well,
188
701756
5859
Fakat bu muhteşem materyallerin
sadece iyi okuyabilenlere yararı olur
12:00
and the percentageyüzde
of those who can readokumak well
189
708534
3935
ve bu kişilerin sayıları
12:04
mayMayıs ayı be much lessaz than we expectedbeklenen.
190
712493
3378
tahmin ettiğimizden daha az olabilir.
12:10
How we humansinsanlar will coexistbir arada with AIAI
191
718040
4241
Biz insanların yapay zekâ ile
12:14
is something we have
to think about carefullydikkatlice,
192
722305
3522
bir arada var olmaya nasıl devam edeceği
somut verilere dayanarak
12:17
basedmerkezli on solidkatı evidencekanıt.
193
725851
2137
dikkatli düşünülmesi gereken bir konu.
12:21
At the sameaynı time,
we have to think in a hurryacele
194
729063
3977
Aynı zamanda acele etmeliyiz
12:25
because time is runningkoşu out.
195
733064
2402
çünkü vaktimiz daralıyor.
12:28
Thank you.
196
736106
1162
Teşekkür ederim.
12:29
(ApplauseAlkış)
197
737626
3933
(Alkışlar)
12:34
ChrisChris AndersonAnderson: NorikoNoriko, thank you.
198
742211
2080
Chris Anderson: Noriko, teşekkürler.
12:36
NorikoNoriko AraiArai: Thank you.
199
744315
1765
Noriko Arai: Ben teşekkür ederim.
12:38
CACA: In your talk, you so beautifullygüzel
give us a senseduyu of how AIsAIS think,
200
746104
5304
CA: Anlattıklarınla bize yapay zekâların
nasıl düşündüğü, neler yapabildikleri
12:43
what they can do amazinglyinanılmaz
201
751432
1564
ve yapamadıklarına dair
12:45
and what they can't do.
202
753020
1695
çok güzel bir anlayış kazandırdın.
12:46
But -- do I readokumak you right,
203
754739
1494
Fakat, seni doğru anladıysam
12:48
that you think we really need
quiteoldukça an urgentacil revolutiondevrim in educationEğitim
204
756257
5270
çocukların insanların yapay zekâlardan
daha iyi yapabildiği şeyleri yapması için
12:53
to help kidsçocuklar do the things
that humansinsanlar can do better than AIsAIS?
205
761551
4155
eğitimde çok acil devrime ihtiyacımız
olduğunu düşünüyorsun.
12:57
NANA: Yes, yes, yes.
206
765730
1328
NA: Evet öyle.
12:59
Because we humansinsanlar
can understandanlama the meaninganlam.
207
767082
4035
Çünkü biz insanlar
manayı anlayabiliyoruz.
13:03
That is something
whichhangi is very, very lackingeksik in AIAI.
208
771141
4906
İşte bu yapay zekânın en çok
yoksun olduğu şey.
13:08
But mostçoğu of the studentsöğrencilerin
just packpaket the knowledgebilgi
209
776071
4368
Fakat çoğu öğrenci,
bilgiyi anlamaksızın
13:12
withoutolmadan understandinganlayış
the meaninganlam of the knowledgebilgi,
210
780463
3903
bilgi topluyor,
13:16
so that is not knowledgebilgi,
that is just memorizingezberleme,
211
784390
2809
o zaman bu bilgi değil
sadece ezberlemek oluyor
13:19
and AIAI can do the sameaynı thing.
212
787223
2450
ve aynısını yapay zekâ da yapıyor.
13:21
So we have to think about
a newyeni typetip of educationEğitim.
213
789697
3631
Dolayısıyla yeni bir eğitim modeli
düşünmemiz gerekiyor.
13:25
CACA: A shiftvardiya from knowledgebilgi,
roteRote knowledgebilgi, to meaninganlam.
214
793352
3289
CA: Yani ezbere dayalı bilgiden
anlamaya geçiş yapmalıyız.
13:28
NANA: Mm-hmmMm-hmm.
215
796665
1151
NA: Aynen.
13:29
CACA: Well, there's a challengemeydan okuma
for the educatorseğitimciler. Thank you so much.
216
797840
3240
CA: O halde eğitimcilere
zorlu bir görev düşüyor. Çok teşekkürler.
13:33
NANA: Thank you very much. Thank you.
217
801104
1698
NA: Ben teşekkür ederim.
Teşekkürler.
13:34
(ApplauseAlkış)
218
802826
1185
(Alkışlar)
Translated by Selda Yener
Reviewed by Figen Ergürbüz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Noriko Arai - AI expert
Could an AI pass the entrance exam for the University of Tokyo? Noriko Arai oversees a project that wants to find out.

Why you should listen

Noriko Arai is the program director of an AI challenge, Todai Robot Project, which asks the question: Can AI get into the University of Tokyo? The project aims to visualize both the possibilities and the limitation of current AI by setting a concrete goal: a software system that can pass university entrance exams. In 2015 and 2016, Todai Robot achieved top 20 percent in the exams, and passed more than 70 percent of the universities in Japan.

The inventor of Reading Skill Test, in 2017 Arai conducted a large-scale survey on reading skills of high and junior high school students with Japan's Ministry of Education. The results revealed that more than half of junior high school students fail to comprehend sentences sampled from their textbooks. Arai founded the Research Institute of Science for Education to elucidate why so many students fail to read and how she can support them.

More profile about the speaker
Noriko Arai | Speaker | TED.com