ABOUT THE SPEAKER
Julie Cordua - Social entrepreneur
Julie Cordua is dedicated to building the tools, partnerships and communities that will eliminate child sexual abuse from the internet.

Why you should listen

Julie Cordua is driven by a desire to break down traditional silos and barriers and bring the resources and talent of the private sector to bear on some of our society's worst social problems. In 2006, she left the wireless technology industry to help launch (RED), bringing private sector resources to work on AIDS in Africa. In 2011, she joined co-founders Ashton Kutcher and Demi Moore to create Thorn, a technology-led non-profit that builds products and systems aimed at eliminating online child sexual abuse. Today, Thorn's tools are deployed in more than 50 countries, having helped to identify more than 14,000 child victims of abuse and reduce investigative time by more than 65 percent.

More profile about the speaker
Julie Cordua | Speaker | TED.com
TED2019

Julie Cordua: How we can eliminate child sexual abuse material from the internet

Julie Cordua: Ako môžeme z internetu eliminovať materiály s pohlavným zneužívaním detí

Filmed:
1,173,650 views

Julie Cordua, podnikateľka v sociálnej oblasti, pracuje na probléme, o ktorom sa nehovorí ľahko: pohlavné zneužívanie detí a šírenie takýchto fotiek a videí na internete. V spoločnosti Thorn buduje technológiu, ktorá prepája technologický priemysel, policajné orgány a vládu, aby sme mohli rýchlo ukončiť virálne šírenie materiálu so zneužívaním a tieto deti rýchlo zachrániť. Zistite viac o tom, ako by toto rastúce opatrenie mohlo pomôcť zničiť komunity, ktoré normalizujú pohlavné zneužívanie detí po celom svete. (Tento ambiciózny plán je súčasťou projektu Audacious organizácie TED, iniciatívy na inšpirovanie a podporu globálnej zmeny.)
- Social entrepreneur
Julie Cordua is dedicated to building the tools, partnerships and communities that will eliminate child sexual abuse from the internet. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
[This talk containsobsahuje maturestaršie contentobsah]
0
836
2548
[Táto prednáška nie je vhodná pre deti]
00:17
FivePäť yearsleta agopred,
1
5741
1620
Pred 5 rokmi
00:19
I receivedobdržané a phonetelefón call
that would changezmena my life.
2
7385
3254
som mala telefonát,
ktorý zmenil môj život.
00:23
I rememberpamätať so vividlyživo that day.
3
11795
2666
Pamätám si ten deň veľmi živo.
00:27
It was about this time of yearrok,
4
15245
1901
Bolo to asi toto obdobie v roku
00:29
and I was sittingsediaci in my officekancelária.
5
17170
1958
a ja som sedela vo svojej kancelárii.
00:31
I rememberpamätať the sunslnko
streamingstreaming throughskrz the windowokno.
6
19692
3066
Spomínam si, ako dovnútra
prúdili slnečné lúče.
00:35
And my phonetelefón rangzazvonil.
7
23592
1320
A zrazu mi zazvonil telefón.
00:37
And I pickedvyzdvihnúť it up,
8
25565
1187
Zdvihla som ho.
00:39
and it was two federalfederálnej agentsagenti,
askingpýta for my help
9
27594
3978
Volali mi dvaja federálni agenti,
ktorí chceli moju pomoc
00:43
in identifyingIdentifikácia a little girldievča
10
31596
2706
pri identifikovaní malého dievčatka,
00:46
featuredOdporúčané in hundredsstovky of childdieťa
sexualsexuálnej abusezneužívanie imagessnímky they had foundnájdených onlineon-line.
11
34326
5367
ktoré bolo na stovkách snímok s pohlavným
zneužívaním, ktoré našli online.
00:53
They had just startedzahájená workingpracovný the casepúzdro,
12
41145
2576
Práve na prípade začali pracovať,
00:55
but what they knewvedel
13
43745
2870
ale vedeli už,
00:58
was that her abusezneužívanie had been broadcastvysielanie
to the worldsvet for yearsleta
14
46639
4823
že toto zneužívanie bolo do sveta
šírené celé roky,
01:03
on darktmavá webweb sitesweby dedicatedoddaný
to the sexualsexuálnej abusezneužívanie of childrendeti.
15
51486
5149
a to na temných webových stránkach
zameraných na pohlavné zneužívanie detí.
01:09
And her abuserNásilníka was incrediblyneuveriteľne
technologicallytechnologicky sophisticatedsofistikovaný:
16
57605
4385
Jej zneužívateľ bol neuveriteľne
technologicky sofistikovaný:
01:14
newNový imagessnímky and newNový videosvideá everykaždý fewmálo weekstýždne,
17
62014
4588
nové fotky a nové videá
každých pár týždňov,
01:18
but very fewmálo cluesstopy as to who she was
18
66626
4049
ale len málo vodidiel k tomu,
kto to dievča je,
01:22
or where she was.
19
70699
1676
alebo kde sa nachádza.
01:25
And so they calledvolal us,
20
73324
1386
A tak nám zavolali,
01:26
because they had heardpočul
we were a newNový nonprofitnevýdělečné
21
74734
2690
pretože počuli, že sme nová neziskovka,
01:29
buildingbudova technologytechnológie
to fightboj childdieťa sexualsexuálnej abusezneužívanie.
22
77448
3458
ktorá vytvára technológiu pre boj
s pohlavným zneužívaním detí.
01:33
But we were only two yearsleta oldstarý,
23
81596
2287
Ale fungovali sme zatiaľ iba 2 roky
01:35
and we had only workedpracoval
on childdieťa sexsex traffickingobchodovanie.
24
83907
3132
a pracovali sme iba na obchodovaní
s deťmi kvôli sexu.
01:39
And I had to tell them
25
87944
2123
A tak som im musela povedať,
01:42
we had nothing.
26
90091
1197
že pre nich nič nemáme.
01:44
We had nothing that could
help them stop this abusezneužívanie.
27
92280
3955
Že nemáme nič, čo by mohlo pomôcť
zastaviť toto zneužívanie.
01:49
It tookzobral those agentsagenti anotherďalší yearrok
28
97263
3574
Tým agentom trvalo ešte jeden rok,
01:52
to ultimatelynakoniec find that childdieťa.
29
100861
3001
než to dieťa konečne našli.
01:56
And by the time she was rescuedzachránený,
30
104853
2275
A dovtedy, kým bola zachránená,
01:59
hundredsstovky of imagessnímky and videosvideá
documentingdokumentovanie her rapeznásilnenia had gonepreč viralvírusové,
31
107152
6488
stovky fotiek a videí, ktoré dokumentovali
jej znásilňovanie, kolovali po internete,
02:05
from the darktmavá webweb
32
113664
1691
putovali z toho temného webu
02:07
to peer-to-peerpeer-to-peer networkssiete,
privatesúkromné chatrozprávanie roomsizby
33
115379
3017
do komunikačných sietí,
do súkromných chatovacích miestností
02:10
and to the websiteswebové stránky you and I use
34
118420
3220
a na stránky, ktoré používate vy i ja,
02:13
everykaždý singlejednoposteľová day.
35
121664
2602
to všetko každý deň.
02:17
And todaydnes, as she struggleszápasy to recoverzotaviť sa,
36
125216
3815
A dnes, keď sa to dievča
usilovne snaží zotaviť,
02:21
she livesživoty with the factskutočnosť
that thousandstisíce around the worldsvet
37
129055
4139
žije s vedomím, že tisíce ľudí
po celom svete
02:25
continueďalej to watch her abusezneužívanie.
38
133218
3088
ďalej sledujú jej zneužívanie.
02:29
I have come to learnučiť sa
in the last fivepäť yearsleta
39
137994
2428
Za posledných 5 rokov som zistila,
02:32
that this casepúzdro is farďaleko from uniquejedinečný.
40
140446
2517
že tento prípad zďaleka nie je ojedinelý.
02:36
How did we get here as a societyspoločnosť?
41
144119
3843
Ako sme sa ako spoločnosť
k niečomu takémuto dopracovali?
02:41
In the lateneskoro 1980s, childdieťa pornographypornografia --
42
149490
3759
Na konci 80. rokov bola detská pornografia
02:45
or what it actuallyvlastne is,
childdieťa sexualsexuálnej abusezneužívanie materialmateriál --
43
153273
5253
(ktorá je v skutočnosti materiálmi
s pohlavným zneužívaním detí)
02:50
was nearlytakmer eliminatedeliminované.
44
158550
1851
takmer odstránená.
02:53
NewNové lawszákony and increasedzvýšená prosecutionstrestné stíhanie
madevyrobený it simplyjednoducho too riskyriskantné
45
161209
4504
Vďaka novým zákonom a nárastom trestných
stíhaní to proste bolo príliš riskantné,
02:57
to tradeobchod it throughskrz the mailpošta.
46
165737
1572
aby sa s tým obchodovalo poštou.
03:00
And then cameprišiel the internetinternet,
and the markettrhové explodedexplodovala.
47
168233
4145
Potom však prišiel internet
a trh explodoval.
03:05
The amountčiastka of contentobsah in circulationobeh todaydnes
48
173310
3356
Množstvo materiálu,
ktorý je teraz v obehu,
03:08
is massivemasívny and growingrastúce.
49
176690
2844
je ohromné a stále ho pribúda.
03:12
This is a trulyskutočne globalglobálnej problemproblém,
50
180421
3244
Toto je skutočne globálny problém,
03:15
but if we just look at the US:
51
183689
1833
ale pokiaľ sa pozrieme iba na USA,
03:17
in the US alonesám last yearrok,
52
185546
2711
tak iba v USA za posledný rok
03:20
more than 45 millionmilión imagessnímky and videosvideá
of childdieťa sexualsexuálnej abusezneužívanie materialmateriál
53
188281
5274
bolo Národnému centru pre nezvestné
a zneužívané deti
03:25
were reportedhlásených to the NationalNárodné CenterCentrum
for MissingChýba and ExploitedVyužívať ChildrenDeti,
54
193579
3678
nahlásených viac ako 45 miliónov fotiek
a videí s pohlavným zneužívaním detí,
03:29
and that is nearlytakmer doubledvojitý
the amountčiastka the yearrok priorpred.
55
197281
4381
čo je takmer dvojnásobok toho,
čo bolo nahlásené o rok skôr.
03:34
And the detailspodrobnosti behindza these numbersčísla
are hardusilovne to contemplatezamýšľať,
56
202627
5286
A nad detailmi, ktoré sú ukryté
pod týmito číslami, je ťažké uvažovať,
03:39
with more than 60 percentpercento of the imagessnímky
featuringpredstavovať childrendeti youngermladší than 12,
57
207937
5720
keď na viac ako 60 % fotiek
boli deti mladšie ako 12 rokov
03:45
and mostväčšina of them includingpočítajúc do toho
extremeextrémnej actsakty of sexualsexuálnej violencenásilia.
58
213681
4502
a na väčšine z nich boli páchané
extrémne činy sexuálneho násilia.
03:50
AbusersZneužívajú are cheeredzajasala on in chatrozprávanie roomsizby
dedicatedoddaný to the abusezneužívanie of childrendeti,
59
218850
5300
Na chatoch zameraných na zneužívanie detí
sú páchatelia povzbudzovaní,
03:56
where they gainzisk rankhodnosť and notorietyznámosť
60
224174
2483
budujú si tam svoje postavenie a povesť,
03:58
with more abusezneužívanie and more victimsobete.
61
226681
2906
a to s počtom zneužití a počtom obetí.
04:02
In this markettrhové,
62
230243
2595
Na tomto trhu
04:04
the currencymeny has becomestať sa
the contentobsah itselfsám.
63
232862
3958
sa menou stal sám obsah.
04:10
It's clearjasný that abuserszneužívajú have been quickrýchly
to leveragevplyv newNový technologiestechnológie,
64
238023
3806
Je zjavné, že páchatelia
rýchlo využívajú nové technológie,
04:13
but our responseodpoveď as a societyspoločnosť has not.
65
241853
3015
ale odpoveď našej spoločnosti
rýchla nie je.
04:17
These abuserszneužívajú don't readprečítať
useružívateľ agreementsdohody of websiteswebové stránky,
66
245671
4171
Títo páchatelia nečítajú používateľské
podmienky webových stránok
04:21
and the contentobsah doesn't honorčesť
geographiczemepisný boundarieshranice.
67
249866
3802
a obsah nerešpektuje žiadne
geografické hranice.
04:26
And they winvýhra when we look
at one piecekus of the puzzleskladačka at a time,
68
254656
6113
A vyhrávajú oni, keď sa pozrieme
na jeden kúsok skladačky,
04:32
whichktorý is exactlypresne how
our responseodpoveď todaydnes is designednavrhol.
69
260793
4017
čo je presne to,
aká je dnes naša odpoveď.
04:36
LawZákon enforcementvynútenie workspráce in one jurisdictionprávomoc.
70
264834
3487
Vynucovanie práva funguje
v jednej jurisdikcii.
04:40
CompaniesSpoločnosti look at just theirich platformplošina.
71
268345
3414
Spoločnosti sledujú iba
svoju vlastnú platformu.
04:43
And whateverHocičo datadáta they learnučiť sa alongpozdĺž the way
72
271783
2704
A akékoľvek dáta,
na ktoré pri tom narazia,
04:46
is rarelyzriedka sharedzdieľaná.
73
274511
2002
sa iba zriedkakedy zdieľajú.
04:49
It is so clearjasný that this
disconnectedodpojený approachprístup is not workingpracovný.
74
277402
5601
Je úplne jasné, že tento
neprepojený prístup nefunguje.
04:55
We have to redesignredesign
our responseodpoveď to this epidemicepidémie
75
283643
4110
Musíme prerobiť našu odpoveď
voči tejto epidémii
04:59
for the digitaldigitálne ageVek.
76
287777
1522
a to pre digitálny vek.
05:01
And that's exactlypresne
what we're doing at ThornTŕň.
77
289702
2942
A to presne robíme v spoločnosti Thorn.
05:05
We're buildingbudova the technologytechnológie
to connectpripojiť these dotsbodky,
78
293311
3617
Budujeme technológiu,
ktorá tieto dielce prepojí,
05:08
to armpaže everyonekaždý on the frontpredné linesčiary --
79
296952
2322
aby sme tak zjednotili všetkých
v prvej línii,
05:11
lawzákon enforcementvynútenie, NGOsMimovládne organizácie and companiesspoločnosti --
80
299298
2824
policajné orgány, neziskovky, spoločnosti,
05:14
with the toolsnáradie they need
to ultimatelynakoniec eliminateodpratať
81
302146
3509
a to nástrojmi, ktoré potrebujú,
aby z internetu úplne
05:17
childdieťa sexualsexuálnej abusezneužívanie materialmateriál
from the internetinternet.
82
305679
2493
odstránili materiály
s pohlavným zneužívaním detí.
05:21
Let's talk for a minuteminúta --
83
309571
1271
Pozrime sa na to…
05:22
(ApplausePotlesk)
84
310866
1519
(potlesk)
05:24
Thank you.
85
312409
1304
Ďakujem.
05:25
(ApplausePotlesk)
86
313737
2340
(potlesk)
05:29
Let's talk for a minuteminúta
about what those dotsbodky are.
87
317800
2517
Pozrime sa na to, čo to tie dielce sú.
05:33
As you can imaginepredstaviť si,
this contentobsah is horrifichrozný.
88
321323
3211
Ako si dokážeme predstaviť,
obsah tých materiálov je príšerný.
05:36
If you don't have to look at it,
you don't want to look at it.
89
324558
3848
Pokým sa na to nemusíte pozerať,
tak sa na to pozerať nechcete.
05:40
And so, mostväčšina companiesspoločnosti
or lawzákon enforcementvynútenie agenciesagentúry
90
328430
4969
A tak väčšina spoločností
alebo policajných orgánov,
05:45
that have this contentobsah
91
333423
1663
ktoré tieto materiály majú,
05:47
can translatepreložiť everykaždý filesúbor
into a uniquejedinečný stringpovrázok of numbersčísla.
92
335110
3452
môžu každý súbor preložiť
do jedinečného radu čísel.
05:50
This is calledvolal a "hashhash."
93
338586
1474
Tomu sa hovorí „hash“.
05:52
It's essentiallyv podstate a fingerprintodtlačok prsta
94
340084
2143
Je to v podstate akoby odtlačok prstu
05:54
for eachkaždý filesúbor or eachkaždý videovideo.
95
342251
2398
pre každý súbor alebo video.
05:56
And what this allowsumožňuje them to do
is use the informationinformácie in investigationsvyšetrovania
96
344673
4613
A to im umožňuje používať
tieto informácie pri vyšetrovaní,
06:01
or for a companyspoločnosť to removeodstrániť
the contentobsah from theirich platformplošina,
97
349310
3027
firmám to umožňuje odstrániť
takýto obsah zo svojej platformy,
06:04
withoutbez havingmajúce to relookrelook
at everykaždý imageobraz and everykaždý videovideo eachkaždý time.
98
352361
5174
a to všetko bez toho, aby sa museli vždy
znovu pozerať na každú fotku a video.
06:10
The problemproblém todaydnes, thoughhoci,
99
358196
2151
Ale problémom je,
06:12
is that there are hundredsstovky
of millionsmilióny of these hashesHash
100
360371
3751
že existujú stovky miliónov
takýchto hashov,
06:16
sittingsediaci in siloedsiloed databasesdatabáz
all around the worldsvet.
101
364146
3610
ktoré sa zhromažďujú
v databázach po celom svete.
06:20
In a silosilo,
102
368214
1151
V takej databáze
06:21
it mightsila work for the one agencykancelária
that has controlovládanie over it,
103
369389
3076
to môže pomôcť jednému orgánu,
ktorý ju spravuje,
06:24
but not connectingspojovacie this datadáta meansprostriedky
we don't know how manyveľa are uniquejedinečný.
104
372489
4130
ale tým, že tieto dáta neprepája,
nevieme, koľko je z nich jedinečných.
06:28
We don't know whichktorý onesones representpredstavovať
childrendeti who have already been rescuedzachránený
105
376643
3516
Nevieme, ktoré z nich predstavujú deti,
ktoré už boli zachránené,
06:32
or need to be identifiedidentifikovaný still.
106
380183
2889
a ktoré ešte stále musia
byť identifikované.
06:35
So our first, mostväčšina basicbasic premisepredpoklad
is that all of this datadáta
107
383096
4170
Takže naším prvým a základným
predpokladom je, že všetky tieto dáta
06:39
mustmusieť be connectedspojený.
108
387290
2403
musia byť prepojené.
06:42
There are two waysspôsoby where this datadáta,
combinedkombinovaný with softwaresoftvér on a globalglobálnej scalemierka,
109
390318
6169
Existujú dve možnosti, kde tieto dáta
globálne kombinované so softvérom
06:48
can have transformativetransformačný
impactnáraz in this spacepriestor.
110
396511
3408
môžu mať v tomto priestore
transformačný dopad.
06:52
The first is with lawzákon enforcementvynútenie:
111
400464
2622
Po prvé to sú policajné orgány:
06:55
helpingpomáhajú them identifyidentifikovať newNový victimsobete fasterrýchlejšie,
112
403110
3631
pomôže im to rýchlejšie identifikovať
nové obete,
06:58
stoppingzastavenie abusezneužívanie
113
406765
1216
zastaviť zneužívanie
07:00
and stoppingzastavenie those producingprodukujúce this contentobsah.
114
408005
2904
a zastaviť tých,
ktorí tento obsah vytvárajú.
07:03
The seconddruhý is with companiesspoločnosti:
115
411441
2666
Po druhé to sú spoločnosti:
07:06
usingpoužitím it as cluesstopy to identifyidentifikovať
the hundredsstovky of millionsmilióny of filessúbory
116
414131
3621
pomôže im to identifikovať
stovky miliónov súborov,
07:09
in circulationobeh todaydnes,
117
417776
1594
ktoré sú v obehu,
07:11
pullingťahanie it down
118
419394
1187
aby ich mohli odstrániť,
07:12
and then stoppingzastavenie the uploadnahrať
of newNový materialmateriál before it ever goeside viralvírusové.
119
420605
6818
a pomôže to zastaviť nahrávanie nového
materiálu skôr, než sa stane virálnym.
07:21
FourŠtyri yearsleta agopred,
120
429694
1646
Pred 4 rokmi,
07:23
when that casepúzdro endedukončený,
121
431364
1539
keď ten prípad skončil,
07:26
our teamtím satsat there,
and we just feltplsť this, umUM ...
122
434300
3739
sa náš tím stretol a cítili sme taký...
07:31
... deephlboký sensezmysel of failurezlyhanie,
is the way I can put it,
123
439635
3338
hlboký pocit sklamania.
Asi takto by som to mohla vyjadriť,
07:34
because we watchedsledoval that wholecelý yearrok
124
442997
3651
pretože sme celý ten rok sledovali,
07:38
while they lookedpozrel for her.
125
446672
1320
ako ju hľadajú.
07:40
And we saw everykaždý placemiesto
in the investigationvyšetrovanie
126
448016
3967
A v každom tom úseku vyšetrovania
sme videli,
07:44
where, if the technologytechnológie
would have existedexistoval,
127
452007
2388
že keby taká technológia existovala,
07:46
they would have foundnájdených her fasterrýchlejšie.
128
454419
2304
mohli by ju nájsť rýchlejšie.
07:49
And so we walkedpristúpil away from that
129
457684
1936
A tak sme to nechali tak
07:51
and we wentšiel and we did
the only thing we knewvedel how to do:
130
459644
2955
a išli sme urobiť jedinú vec,
ktorú sme vedeli:
07:54
we beganzačal to buildvybudovať softwaresoftvér.
131
462623
2634
začali sme vyvíjať softvér.
07:57
So we'vemy máme startedzahájená with lawzákon enforcementvynútenie.
132
465689
2252
A začali sme policajnými orgánmi.
07:59
Our dreamsnívať was an alarmpoplach bellzvon on the deskspísacie stoly
of officersdôstojníci all around the worldsvet
133
467965
4421
Naším snom bol alarm na každom
policajnom stole po celom svete,
08:04
so that if anyoneniekto dareodvážiť sa postpošta
a newNový victimobeť onlineon-line,
134
472410
4544
takže keby sa niekto opovážil
nahrať na internet novú obeť,
08:08
someoneniekto would startštart
looking for them immediatelyokamžite.
135
476978
3489
niekto by po ňom okamžite začal pátrať.
08:13
I obviouslysamozrejme can't talk about
the detailspodrobnosti of that softwaresoftvér,
136
481324
2957
Samozrejme nemôžem hovoriť
o detailoch toho softvéru,
08:16
but todaydnes it's at work in 38 countrieskrajiny,
137
484305
2609
ale dnes už funguje v 38 krajinách
08:18
havingmajúce reducedznížený the time it takes
to get to a childdieťa
138
486938
2974
a znižuje dobu, ktorá je potrebná
na nájdenie dieťaťa,
08:21
by more than 65 percentpercento.
139
489936
2330
o viac ako 65 %.
08:24
(ApplausePotlesk)
140
492290
4370
(potlesk)
08:33
And now we're embarkingnastupujúcich
on that seconddruhý horizonhorizont:
141
501442
3015
A teraz prichádzame
k druhému horizontu:
08:36
buildingbudova the softwaresoftvér to help companiesspoločnosti
identifyidentifikovať and removeodstrániť this contentobsah.
142
504481
5665
vytvorenie softvéru,
ktorý spoločnostiam pomôže
identifikovať a odstrániť tento obsah.
08:43
Let's talk for a minuteminúta
about these companiesspoločnosti.
143
511193
2532
Povedzme si teraz niečo
o týchto spoločnostiach.
08:46
So, I told you -- 45 millionmilión imagessnímky
and videosvideá in the US alonesám last yearrok.
144
514270
5232
Ako som už vravela, za posledný rok je
to iba v USA 45 miliónov fotiek a videí.
08:52
Those come from just 12 companiesspoločnosti.
145
520280
3887
A tie pochádzajú iba z 12 spoločností.
12 spoločností, 45 miliónov súborov
s materiálom pohlavného zneužívania detí.
08:57
TwelveDvanásť companiesspoločnosti, 45 millionmilión filessúbory
of childdieťa sexualsexuálnej abusezneužívanie materialmateriál.
146
525883
6428
09:04
These come from those companiesspoločnosti
that have the moneypeniaze
147
532335
2800
Pochádzajú zo spoločností,
ktoré majú dosť peňazí,
09:07
to buildvybudovať the infrastructureinfraštruktúra that it takes
to pullSEM this contentobsah down.
148
535159
4557
aby si vytvorili infraštruktúru, ktorá
je potrebná na odstránenie takého obsahu.
09:11
But there are hundredsstovky of other companiesspoločnosti,
149
539740
2411
Ale sú tu stovky ďalších spoločností,
09:14
small-malé to medium-sizeStredná veľkosť companiesspoločnosti
around the worldsvet,
150
542175
2666
malé až stredné spoločnosti
po celom svete,
09:16
that need to do this work,
151
544865
2054
ktoré to najskôr musia urobiť,
09:18
but they eitherbuď: 1) can't imaginepredstaviť si that
theirich platformplošina would be used for abusezneužívanie,
152
546943
5425
ale ktoré: 1) si nevedia predstaviť, že by
ich platforma mohla byť takto zneužitá,
09:24
or 2) don't have the moneypeniaze to spendtráviť
on something that is not drivingvodičský revenuepríjem.
153
552392
5845
alebo: 2) nemajú peniaze, ktoré by mohli
dať za niečo, čo im nezvýši príjem.
09:30
So we wentšiel aheadvpred and builtpostavený it for them,
154
558932
3289
Tak sme sa do toho pustili
a vytvorili sme to pre nich.
09:34
and this systemsystém now getsdostane smartermúdrejší
with the more companiesspoločnosti that participatezúčastniť sa.
155
562245
4969
A tento systém je šikovnejší, pretože
sa do neho zapája viac a viac spoločností.
09:39
Let me give you an examplepríklad.
156
567965
1725
Uvediem jeden príklad.
09:42
Our first partnerpartner, ImgurImgur --
if you haven'tnemajú heardpočul of this companyspoločnosť,
157
570459
3878
Náš prvý partner, Imgur (ak ste ešte
o tejto spoločnosti nepočuli,
09:46
it's one of the mostväčšina visitednavštívil
websiteswebové stránky in the US --
158
574361
3142
má jednu z najnavštevovanejších
webových stránok v USA)
09:49
millionsmilióny of pieceskúsky of user-generatedUser-generované
contentobsah uploadednahral everykaždý singlejednoposteľová day,
159
577527
5008
má každý deň milióny kúskov obsahu
generovaného a nahrávaného použivateľmi
09:54
in a missionposlanie to make the internetinternet
a more funzábava placemiesto.
160
582559
2858
s cieľom urobiť z internetu
čo najzábavnejšie miesto.
09:58
They partneredspolupracuje with us first.
161
586012
1852
Oni sa s nami spojili ako prví.
09:59
WithinV rámci 20 minutesminúty
of going livežiť on our systemsystém,
162
587888
3343
Počas prvých 20 minút
po pripojení na náš systém
10:03
someoneniekto triedskúšal to uploadnahrať
a knownznámy piecekus of abusezneužívanie materialmateriál.
163
591255
3572
sa niekto pokúsil nahrať
jeden známy materiál so zneužívaním.
10:06
They were ableschopný to stop it,
they pullSEM it down,
164
594851
2108
Boli schopní to zastaviť a odstrániť.
10:08
they reportspráva it to the NationalNárodné CenterCentrum
for MissingChýba and ExploitedVyužívať ChildrenDeti.
165
596983
3466
Nahlásili to Národnému centru
pre nezvestné a zneužívané deti.
10:12
But they wentšiel a stepkrok furtherďalej,
166
600473
1908
Ale išli dokonca ešte ďalej
10:14
and they wentšiel and inspectedkontrolované the accountúčet
of the persončlovek who had uploadednahral it.
167
602405
4133
a skontrolovali účet toho,
kto sa pokúsil tento obsah nahrať.
10:19
HundredsStovky more pieceskúsky
of childdieťa sexualsexuálnej abusezneužívanie materialmateriál
168
607086
4711
Stovky ďalších kusov materiálu
s pohlavne zneužívanými deťmi,
10:23
that we had never seenvidieť.
169
611821
1818
ktorý sme predtým nikdy nevideli.
10:26
And this is where we startštart
to see exponentialexponenciálny impactnáraz.
170
614152
3532
A práve teraz je možné vidieť ten
exponenciálny vplyv.
10:29
We pullSEM that materialmateriál down,
171
617708
1768
Odstránime taký materiál,
10:31
it getsdostane reportedhlásených to the NationalNárodné CenterCentrum
for MissingChýba and ExploitedVyužívať ChildrenDeti
172
619500
3550
nahlási sa to Národnému centru
pre nezvestné a zneužívané deti,
10:35
and then those hashesHash
go back into the systemsystém
173
623074
2511
tieto hashe sa potom
vrátia späť do systému
10:37
and benefitvýhoda everykaždý other companyspoločnosť on it.
174
625609
2464
a z toho môže každá ďalšia
spoločnosť len získať.
10:40
And when the millionsmilióny of hashesHash we have
leadolovo to millionsmilióny more and, in realskutočný time,
175
628097
4784
A keď milióny hashov, ktoré sme už mali,
priniesli ďalšie milióny,
10:44
companiesspoločnosti around the worldsvet are identifyingIdentifikácia
and pullingťahanie this contentobsah down,
176
632905
4538
tak ich môžu ďalšie spoločnosti po celom
svete ihneď identifikovať a odstrániť,
10:49
we will have dramaticallydramaticky increasedzvýšená
the speedrýchlosť at whichktorý we are removingodstraňovanie
177
637467
4561
čím dramaticky zvýšime rýchlosť,
s akou odstraňujeme materiál,
10:54
childdieťa sexualsexuálnej abusezneužívanie materialmateriál
from the internetinternet around the worldsvet.
178
642052
4294
ktorý obsahuje pohlavné zneužívanie detí,
a to v rámci internetu po celom svete.
10:58
(ApplausePotlesk)
179
646370
5472
(potlesk)
11:06
But this is why it can't just be
about softwaresoftvér and datadáta,
180
654208
3220
A práve preto to nesmie byť
iba o softvéri a dátach,
11:09
it has to be about scalemierka.
181
657452
1772
musí to byť i o rozsahu.
11:11
We have to activateaktivovať thousandstisíce of officersdôstojníci,
182
659248
3513
Musíme zaktivizovať tisíce policajtov,
11:14
hundredsstovky of companiesspoločnosti around the worldsvet
183
662785
2377
stovky spoločností po celom svete,
11:17
if technologytechnológie will allowdovoliť us
to outrunPredbehnúť the perpetratorspáchatelia
184
665186
3608
aby nám technológia umožnila
predbehnúť páchateľov
11:20
and dismantleDemontáž the communitieskomunity
that are normalizingNormalizácia childdieťa sexualsexuálnej abusezneužívanie
185
668818
4125
a zničiť komunity, ktoré dnes
po celom svete normalizujú
11:24
around the worldsvet todaydnes.
186
672967
1552
sexuálne zneužívanie detí.
11:27
And the time to do this is now.
187
675064
2650
A ten čas nastal práve teraz.
11:30
We can no longerdlhšie say we don't know
the impactnáraz this is havingmajúce on our childrendeti.
188
678288
5797
Už ďalej nesmieme hovoriť, že nevieme,
aký vplyv to má na naše deti.
11:36
The first generationgenerácie of childrendeti
whosečí abusezneužívanie has gonepreč viralvírusové
189
684688
4458
Prvá generácia detí,
ktorých zneužívanie sa stalo virálnym,
11:41
are now youngmladý adultsdospelí.
190
689170
1710
sú dnes už mladí dospelí.
11:43
The CanadianKanadský CentreCentrum for ChildDieťa ProtectionOchrana
191
691451
2585
Kanadské centrum na ochranu detí
11:46
just did a recentnedávny studyštudovať
of these youngmladý adultsdospelí
192
694060
2696
nedávno robilo štúdiu
týchto mladých dospelých,
11:48
to understandrozumieť the uniquejedinečný traumatrauma
they try to recoverzotaviť sa from,
193
696780
4636
aby sme mohli pochopiť tú veľkú traumu,
z ktorej sa snažia uzdraviť,
11:53
knowingvedomím that theirich abusezneužívanie livesživoty on.
194
701440
2823
vediac, že ich zneužívanie žije
na internete ďalej.
11:57
EightyOsemdesiat percentpercento of these youngmladý adultsdospelí
have thought about suicidesamovražda.
195
705213
4846
80 % z týchto mladých dospelých
myslí na samovraždu.
12:02
More than 60 percentpercento
have attemptedpokúsili suicidesamovražda.
196
710566
4062
Viac než 60 % sa o samovraždu už pokúsilo.
12:07
And mostväčšina of them livežiť
with the fearstrach everykaždý singlejednoposteľová day
197
715572
5217
A väčšina z nich žije
s každodennou obavou,
12:12
that as they walkchôdza down the streetpouličné
or they interviewinterview for a jobzamestnania
198
720813
4463
že keď idú po ulici, idú na pohovor,
12:17
or they go to schoolškolské
199
725300
2290
idú do školy,
12:19
or they meetzísť someoneniekto onlineon-line,
200
727614
2425
či sa s niekym spoja online,
12:22
that that persončlovek has seenvidieť theirich abusezneužívanie.
201
730063
3658
majú strach, že ten človek
ich zneužívanie videl.
12:26
And the realityrealita cameprišiel truepravdivý
for more than 30 percentpercento of them.
202
734547
4905
A pre viac ako 30 % sa táto obava
skutočne vyplnila.
12:32
They had been recognizeduznaný
from theirich abusezneužívanie materialmateriál onlineon-line.
203
740256
4586
Boli spoznaní podľa online materiálov
s ich zneužívaním.
12:38
This is not going to be easyjednoduchý,
204
746022
3276
Nebude to jednoduché,
12:41
but it is not impossiblenemožné.
205
749322
2843
ale nie je to nemožné.
12:44
Now it's going to take the will,
206
752189
2676
Bude to stáť veľa vôle,
12:46
the will of our societyspoločnosť
207
754889
1589
dobrej vôle našej spoločnosti,
12:48
to look at something
that is really hardusilovne to look at,
208
756502
3554
aby sa pozrela na niečo,
na čo sa dá pozerať iba veľmi ťažko,
12:52
to take something out of the darknesstma
209
760080
2343
aby vytiahla von z tej temnoty niečo,
12:54
so these kidsdeti have a voicehlas;
210
762447
2095
aby tieto deti bolo počuť,
12:58
the will of companiesspoločnosti to take actionakčné
and make sure that theirich platformsplošiny
211
766110
4946
dobrej vôle spoločností zapojiť sa
a uistiť sa, že ich platformy
13:03
are not complicitspoluúčasť in the abusezneužívanie of a childdieťa;
212
771080
3313
nie sú spolupáchateľmi zneužívania detí,
13:07
the will of governmentsvlády to investinvestovať
with theirich lawzákon enforcementvynútenie
213
775205
3951
vôle vlád investovať
do policajných orgánov
13:11
for the toolsnáradie they need to investigatevyšetrovať
a digitaldigitálne first crimezločin,
214
779180
5094
a zaistiť im nástroje,
ktoré potrebujú na vyšetrovanie
prvých digitálnych zločinov,
aj keď obete nemôžu hovoriť samé za seba.
13:16
even when the victimsobete
cannotnemôžu speakhovoriť for themselvessami.
215
784298
4083
Tento odvážny záväzok
je súčasťou tej vôle.
13:21
This audaciousaudacious commitmentzáväzok
is partčasť of that will.
216
789746
3698
13:26
It's a declarationvyhlásenie of warvojna
againstproti one of humanity'sľudstva darkestNajtmavšia evilszla.
217
794269
5407
Je vyhlásením vojny jednej
z tých najtemnejších ľudských hrôz.
13:32
But what I hangzavesiť on to
218
800263
1940
Ale spolieham sa na to,
13:34
is that it's actuallyvlastne
an investmentinvestície in a futurebudúcnosť
219
802227
3449
že je to vlastne investícia do budúcnosti,
13:37
where everykaždý childdieťa can simplyjednoducho be a kiddieťa.
220
805700
3074
v ktorej každé dieťa
bude jednoducho môcť byť dieťaťom.
13:41
Thank you.
221
809357
1194
Ďakujem.
13:42
(ApplausePotlesk)
222
810896
6144
(potlesk)
Translated by Miroslav Čeliga
Reviewed by Zuzana Dziaková

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Julie Cordua - Social entrepreneur
Julie Cordua is dedicated to building the tools, partnerships and communities that will eliminate child sexual abuse from the internet.

Why you should listen

Julie Cordua is driven by a desire to break down traditional silos and barriers and bring the resources and talent of the private sector to bear on some of our society's worst social problems. In 2006, she left the wireless technology industry to help launch (RED), bringing private sector resources to work on AIDS in Africa. In 2011, she joined co-founders Ashton Kutcher and Demi Moore to create Thorn, a technology-led non-profit that builds products and systems aimed at eliminating online child sexual abuse. Today, Thorn's tools are deployed in more than 50 countries, having helped to identify more than 14,000 child victims of abuse and reduce investigative time by more than 65 percent.

More profile about the speaker
Julie Cordua | Speaker | TED.com