ABOUT THE SPEAKER
Halla Tómasdóttir - Change catalyst
Icelandic entrepreneur Halla Tómasdóttir believes that if you’re going to change things, you have to do it from the inside. She infused the world of finance with “feminine values," which helped her survive the financial meltdown in Iceland and nearly made her president.

Why you should listen

Tómasdóttir's philosophy is simple: (1) the challenges we're facing today won't be solved by testosterone alone; (2) the world would be a better, safer, more sustainable place if we could infuse finance, business and politics with more gender balance; and (3) it's easier to change things from the inside.

True to this philosophy, Tómasdóttir co-founded Audur Capital in 2008, the world's first investment firm based on "feminine values." Audur was one of few financial companies in Iceland to survive the crash. Tómasdóttir has since been an active change catalyst, advocating for principle-based leadership and more women around decision-making tables.

In 2016, responding to popular demand (and a viral Facebook campaign), Tómasdóttir ran for president of Iceland. A woman in a man's race. Polls initially put Tómasdóttir as an outsider, predicting 1 percent of the vote. A few weeks later, against all odds, Tómasdóttir came in second supported by 28 percent of Icelanders.

More profile about the speaker
Halla Tómasdóttir | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Halla Tómasdóttir: It's time for women to run for office

Halla Tómasdóttir: Det är dags att kvinnor kandiderar i val

Filmed:
1,023,888 views

Med värme och humor berättar Halla Tómasdóttir om hur hon övervann medias partiskhet, ändrade tonen i den politiska debatten och överraskade en hel nation när hon kandiderade i Islands presidentval -- och inspirerade nästa generations ledare på samma gång. "Det vi ser kan vi bli," säger hon. "Det har betydelse att kvinnor kandiderar."
- Change catalyst
Icelandic entrepreneur Halla Tómasdóttir believes that if you’re going to change things, you have to do it from the inside. She infused the world of finance with “feminine values," which helped her survive the financial meltdown in Iceland and nearly made her president. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I feel incrediblyoerhört luckytur-
0
760
2776
Jag känner mig otroligt lyckligt lottad
00:15
to be from a countryland
1
3560
1856
att komma från ett land
00:17
that's generallyallmänt consideredanses vara
to be the bestbäst placeplats in the worldvärld
2
5440
3856
som allmänt anses vara
den bästa platsen i världen
00:21
to be a womankvinna.
3
9320
1440
att vara kvinna.
00:24
In 1975, when I was sevensju yearsår oldgammal,
4
12720
3736
1975, när jag var sju år gammal,
00:28
womenkvinnor in IcelandIsland wentåkte on a strikestrejk.
5
16480
2480
gick kvinnorna på Island ut i strejk.
00:31
They did no work that day,
6
19600
2016
De arbetade inte den dagen,
00:33
whetherhuruvida they heldhållen professionalprofessionell jobsjobb
7
21640
2776
vare sig de var yrkesarbetande
00:36
or had the work of the home.
8
24440
2120
eller om de arbetade med hushållet.
00:39
They marchedmarscherade into
the centerCentrum of ReykjavReykjavík --
9
27160
2616
De marscherade in i Reykjavíks centrum –
00:41
90 percentprocent of womenkvinnor participateddeltog --
10
29800
2575
90 procent av alla kvinnor deltog –
00:44
and peacefullylugnt and in solidaritysolidaritet
11
32400
3776
och bad fredligt och i solidaritet
00:48
askedfrågade for equalityjämlikhet.
12
36200
1840
om jämställdhet.
00:51
Nothing workedarbetade in IcelandIsland that day,
13
39720
2360
Ingenting fungerade på Island den dagen,
00:54
because nothing worksArbetar
when womenkvinnor are not at work.
14
42800
2936
för inget fungerar
när kvinnor inte arbetar.
00:57
(ApplauseApplåder)
15
45760
2280
(Applåder)
01:05
FiveFem yearsår latersenare,
IcelandersIslänningar had the couragemod
16
53800
3536
Fem år senare var
islänningarna modiga nog
01:09
to be the first countryland in the worldvärld
17
57360
2136
att bli det första landet i världen
01:11
to democraticallydemokratiskt electutvalda a womankvinna
as theirderas presidentpresident.
18
59520
4416
att på demokratisk väg
välja en kvinna till president.
01:15
I will never forgetglömma this day,
19
63960
2816
Jag ska aldrig att glömma den dagen
01:18
that PresidentOrdförande VigdVigdís,
as we know her by her first namenamn,
20
66800
4176
då president Vigdís,
som hos oss är känd vid sitt förnamn,
01:23
steppedstegad out on the balconybalkong
of her ownegen home,
21
71000
3376
klev ut på balkongen till sitt eget hem,
01:26
a singleenda mommamma with her daughterdotter
by her sidesida as she had wonvann.
22
74400
4216
en ensamstående mor
med dottern vid sin sida,
när hon hade vunnit.
01:30
(ApplauseApplåder)
23
78640
2480
(Applåder)
01:37
This womankvinna was an incredibleotrolig roleroll modelmodell
24
85320
2376
Den här kvinnan var en otrolig förebild
01:39
for me and everyonealla
growingväxande up at that time,
25
87720
4336
för mig och för alla
som växte upp vid den tiden,
01:44
includingInklusive boyspojkar.
26
92080
1200
också för pojkar.
01:45
She frequentlyofta sharesaktier the storyberättelse
of how a youngung boypojke approachednärmade her
27
93840
4056
Hon berättar ofta om hur
en pojke kom fram till henne
01:49
after a couplepar of termsvillkor in officekontor
28
97920
2016
efter ett par mandatperioder
01:51
and askedfrågade, "Can boyspojkar
really growväxa up to be presidentpresident?"
29
99960
3896
och frågade: ”Kan pojkar
verkligen bli presidenter?”
01:55
(LaughterSkratt)
30
103880
2136
(Skratt)
01:58
RoleRoll modelsmodeller really mattermateria,
31
106040
2776
Förebilder är verkligen viktiga,
02:00
but even with suchsådan strongstark roleroll modelsmodeller
32
108840
2816
men även med så starka förebilder,
02:03
who I am so gratefultacksam for,
33
111680
2296
som jag är så tacksam för,
02:06
when I was encourageduppmuntrade
to runspringa for presidentpresident,
34
114000
2856
var min första reaktion när jag
uppmanades att kandidera i presidentvalet:
02:08
my first reactionreaktion was,
"Who am I to runspringa for presidentpresident?
35
116880
5336
”Vem är jag att kandidera
i ett presidentval?
02:14
Who am I to be presidentpresident?"
36
122240
2360
Hur skulle jag kunna vara president?”
Det har visat sig
mindre sannolikt för kvinnor
02:17
It turnsvarv out that womenkvinnor
37
125640
2375
02:20
are lessmindre likelytroligt
to consideröverväga runninglöpning than menmän.
38
128039
2561
att överväga att kandidera
jämfört med män.
02:23
So a studystudie doneGjort in the US in 2011
39
131600
3376
En studie som gjordes i USA 2011
02:27
showedvisade that 62 percentprocent of menmän
had consideredanses vara runninglöpning for officekontor,
40
135000
5240
visade att 62 procent av männen
hade övervägt att ställa upp i ett val
02:33
but 45 percentprocent of womenkvinnor.
41
141360
2736
men bara 45 procent av kvinnorna.
02:36
That's gapgap of 16 percentageprocentsats pointspoäng,
42
144120
3376
Det är en skillnad på 16 procentenheter
02:39
and it's the samesamma gapgap
that existedexisterade a decadeårtionde earliertidigare.
43
147520
3480
och det är samma skillnad som
fanns där ett decennium tidigare.
02:44
And it really is a shameskam,
44
152000
2296
Och det är verkligen synd,
02:46
because I am so convincedövertygad that the worldvärld
is in realverklig need for womenkvinnor leadersledare
45
154320
5016
för jag är övertygad om att världen
har ett verkligt behov av kvinnliga ledare
02:51
and more principle-basedprincipbaserade leadershipledarskap
46
159360
2056
och ledarskap som grundar sig på principer
02:53
in generalallmän.
47
161440
1200
i allmänhet.
02:56
So my decisionbeslut to runspringa
48
164080
2520
Så mitt beslut att ställa upp i valet
02:59
ultimatelyi sista hand camekom down to the factfaktum
49
167680
3456
berodde i slutändan på
03:03
that I feltkänt
50
171160
1200
att jag kände
03:05
that I had to do my bitbit,
51
173360
2280
att jag måste dra mitt strå till stacken,
03:09
even if I had no politicalpolitisk experienceerfarenhet,
52
177640
2400
även om jag saknade politisk erfarenhet,
03:12
to stepsteg up and try to be partdel
of creatingskapande the worldvärld
53
180920
3640
att kliva fram och försöka
vara med och skapa en värld
03:17
that will make sensekänsla and be sustainablehållbart
54
185560
2816
som är vettig och hållbar
03:20
for our kidsbarn,
55
188400
1536
för våra barn,
03:21
and a worldvärld where we trulyverkligt allowtillåta
bothbåde our boyspojkar and girlsflickor
56
189960
5376
och en värld där vi låter
både flickor och pojkar
03:27
to be all they can be.
57
195360
1880
vara allt som de kan vara.
03:31
And it was the journeyresa of my life.
58
199080
4360
Och det var mitt livs resa.
03:36
It was amazingfantastiskt.
59
204280
1600
Det var fantastiskt.
03:39
The journeyresa startedsatte igång with potentiallypotentiellt
as manymånga as 20 candidateskandidater.
60
207040
4536
Resan började med kanske
så många som 20 kandidater.
03:43
It boiledkokt down to
ninenio candidateskandidater qualifyingkvalificering,
61
211600
3416
Kandidaterna reducerades
till nio stycken som kvalificerade sig,
03:47
and ultimatelyi sista hand the racelopp
camekom down to fourfyra of us,
62
215040
3240
och till slut stod det mellan fyra av oss,
03:51
threetre menmän and me.
63
219120
1896
tre män och mig.
03:53
(ApplauseApplåder)
64
221040
2680
(Applåder)
03:59
But that's not all the dramadrama yetän.
65
227760
2696
Men det är inte slut på dramatik än.
04:02
You mayMaj think you have dramadrama in the US,
66
230480
2256
Ni kanske tycker att ni har dramatik i USA
04:04
but I can --
67
232760
1216
men jag kan -
04:06
(LaughterSkratt)
68
234000
1440
(Skratt)
04:08
I can assureförsäkra you
we had our ownegen dramadrama in IcelandIsland.
69
236280
3776
jag kan garantera att vi hade
dramatik på Island också.
04:12
So our sittingSammanträde presidentpresident of 20 yearsår
70
240080
2936
Vår sittande president sedan 20 år
04:15
announcedmeddelat initiallyinitialt
that he was not going to runspringa,
71
243040
2656
meddelade först att han
inte skulle ställa upp i valet,
04:17
whichsom is probablyförmodligen what gavegav risestiga
72
245720
1576
vilket förmodligen ledde till
04:19
to so manymånga candidateskandidater consideringmed tanke på runninglöpning.
73
247320
2400
att så många kandidater
övervägde att ställa upp.
04:22
Then latersenare he changedändrats his mindsinne
74
250880
2216
Sedan ändrade han sig
04:25
when our primefrämsta ministerminister resignedavgick
75
253120
3536
när vår premiärminister avgick
04:28
followingföljande the infamousökänd PanamaPanama PapersPapper
76
256680
3255
till följd av de ökända Panama-dokumenten
04:31
that implicatedinblandade him and his familyfamilj.
77
259959
2897
som han och hans familj blev inblandade i.
04:34
And there was a popularpopulär
protestprotest in IcelandIsland,
78
262880
2056
Och det blev folkliga protester på Island
04:36
so the sittingSammanträde presidentpresident thought
they neededbehövs a trustedbetrodd leaderledare.
79
264960
5280
så den sittande presidenten tyckte
att det behövdes en betrodd ledare.
04:43
A few daysdagar latersenare, relationsrelationer
to his wifefru and her family'sfamiljens companiesföretag
80
271040
3976
Några dagar senare upptäcktes kopplingar
till hans fru och hennes familjs företag
04:47
were alsoockså discoveredupptäckt in the PanamaPanama PapersPapper,
81
275040
2200
i Panama-dokumenten,
04:50
and so he withdrewåtertog from the racelopp again.
82
278000
2640
så han drog sig ur igen.
04:53
Before doing so, he said he was doing that
83
281680
2616
Innan han drog sig ur
sa han att han gjorde det
04:56
because now there were two qualifiedkvalificerade menmän
84
284320
3120
eftersom det nu fanns
två kvalificerade män
05:00
who he feltkänt could fillfylla his shoesskor
runninglöpning for officekontor.
85
288280
3600
som han kände kunde fylla hans plats
i konkurrensen om posten.
05:05
So on MayKan 9, 45 daysdagar before electionval day,
86
293040
6416
Så den nionde maj, 45 dagar innan valet,
05:11
it was not looking too good for me.
87
299480
2200
såg det inte så ljust ut för mig.
05:14
I did not even make the graphGraf
in the newspapertidning.
88
302720
3336
Jag kom inte ens med
i diagrammet i tidningen.
05:18
The pollsopinionsundersökningar had me at 1 percentprocent,
89
306080
2976
Enligt opinionsundersökningarna
hade jag en procent,
05:21
but that was still the highesthögsta
90
309080
1456
men det var ändå högre
05:22
that any womankvinna announcingtillkännage
her candidacykandidatur had earnedtjänade.
91
310560
3040
än någon annan kvinna som kandiderat.
05:27
So it would be an understatementunderdrift
to say that I had to work extremelyytterst hardhård
92
315440
4736
Så det vore en underdrift att säga
att jag fick kämpa väldigt hårt
05:32
to get my seatsittplats at the tabletabell
93
320200
2296
för att få en plats vid bordet
05:34
and accesstillgång to televisiontv,
94
322520
2456
och få tillgång till tv-tid,
05:37
because the networknätverk decidedbestämt
that they would only includeomfatta
95
325000
3416
för tv-bolaget hade beslutat
att de bara skulle inkludera
05:40
those with 2.5 percentprocent
or more in the pollsopinionsundersökningar
96
328440
3416
de kandidater som fått 2,5 procent
eller mer i opinionsundersökningarna
05:43
in the first TVTV debatedebatt.
97
331880
1720
i den första tv-debatten.
05:46
I foundhittades out on the afternooneftermiddag
of the first TVTV debatedebatt
98
334680
3376
Jag fick veta på eftermiddagen
före den första tv-debatten
05:50
that I would participatedelta
alonglängs with the threetre menmän,
99
338080
3736
att jag skulle delta
tillsammans med de tre männen,
05:53
and I foundhittades out on liveleva TVTV
100
341840
2416
och jag fick veta i livesändning
05:56
that I camekom in at exactlyexakt 2.5 percentprocent
on the day of the first TVTV debatedebatt.
101
344280
5336
att jag hade landat på exakt 2,5 procent
samma dag som den första tv-debatten.
06:01
(ApplauseApplåder)
102
349640
3080
(Applåder)
06:07
So, challengesutmaningar.
103
355000
2200
Så, utmaningar.
06:10
The foremostfrämst challengesutmaningar I had to faceansikte
and overcomebetagen on this journeyresa
104
358520
3456
De främsta utmaningarna jag ställdes inför
och var tvungen att övervinna
06:14
had to do with mediamedia, musclemuskel and moneypengar.
105
362000
2896
hade att göra med
media, muskler och pengar.
06:16
Let's startStart with mediamedia.
106
364920
1816
Vi börjar med media.
Det finns de som säger
att kön inte har någon betydelse
06:18
There are those who say
genderkön doesn't mattermateria
107
366760
2376
06:21
when it comeskommer to mediamedia and politicspolitik.
108
369160
1736
i media och politik.
06:22
I can't say that I agreehålla med.
109
370920
1640
Jag håller inte med om det.
Det visade sig svårare för mig
06:25
It provedbevisade harderhårdare for me
to bothbåde get accesstillgång and airtimeluft tid in mediamedia.
110
373440
3600
både att få åtkomst till media
och få sändningstid.
06:29
As a mattermateria of factfaktum, the leadingledande candidatekandidat
appeareddök upp in broadcastsändning mediamedia
111
377800
3336
Den ledande kandidaten
deltog i medieutsändningar
06:33
87 timesgånger in the monthsmånader
leadingledande up to the electionsvalet,
112
381160
3096
87 gånger under månaderna före valet,
06:36
whereasmedan I appeareddök upp 31 timesgånger.
113
384280
2120
medan jag deltog 31 gånger.
06:39
And I am not sayingsäger
mediamedia is doing this consciouslymedvetet.
114
387720
4136
Jag säger inte
att media gör detta medvetet.
06:43
I think largelyi stora drag this has to do
with unconsciousmedvetslös biaspartiskhet,
115
391880
2896
Jag tror det har mycket att göra med
omedveten partiskhet,
06:46
because in mediamedia,
much like everywhereöverallt elseannan,
116
394800
2800
för i media, precis som överallt annars,
06:50
we have bothbåde consciousmedveten
and unconsciousmedvetslös biaspartiskhet,
117
398280
3816
finns det både medvetna
och omedvetna fördomar,
06:54
and we need to have the couragemod
to talk about it if we want to changeByta it.
118
402120
4456
och vi måste våga prata om dem
om vi ska kunna förändra dem.
06:58
When I finallytill sist got accesstillgång to TVTV,
119
406600
2136
När jag slutligen fick åtkomst till tv
07:00
the first questionfråga I got was,
"Are you going to quitsluta?"
120
408760
3160
var den första frågan jag fick:
"Tänker du ge upp?"
07:05
And that was a hardhård one.
121
413720
2616
Det var tufft.
07:08
But of coursekurs, with 1 percentprocent
to 2.5 percentprocent in the pollsopinionsundersökningar,
122
416360
2856
Men det är klart, med 1 till 2,5 procent
i undersökningarna
07:11
maybe it's understandablebegriplig.
123
419240
1280
kanske det är förståeligt.
07:13
But mediamedia really mattersfrågor,
and everyvarje time I appeareddök upp on TVTV,
124
421160
3696
Men media spelar verkligen en stor roll,
och varje gång jag syntes på tv
07:16
we saw and experiencederfaren
a risestiga in the pollsopinionsundersökningar,
125
424880
3216
såg vi en ökning i opinionen,
07:20
so I know firsthandförstahands how much this mattersfrågor
126
428120
2616
så jag vet av erfarenhet
vilken stor roll det spelar
07:22
and why we have to talk about it.
127
430760
2296
och varför vi måste prata om det.
07:25
I was the only one
out of the finalslutlig fourfyra candidateskandidater
128
433080
2416
Jag var den enda av de fyra kandidaterna
07:27
that never got a frontfrämre pagesida interviewintervju.
129
435520
2296
som aldrig fick
en intervju på förstasidan.
07:29
I was sometimesibland left out of the questionsfrågor
askedfrågade of all other candidateskandidater
130
437840
4096
Jag uteslöts ibland från frågor
som ställdes till alla andra kandidater
07:33
and out of coveragerapportering about the electionsvalet.
131
441960
2120
och uteslöts från rapporteringen om valet.
07:36
So I did faceansikte this,
132
444640
1336
Så jag upplevde det,
07:38
but I will say this
to complimentkomplimang the IcelandicIsländska mediamedia.
133
446000
3456
men jag ska ge en komplimang
till isländsk media.
07:41
I got few if any commentskommentarer
about my hairhår and pantsuitbyxdress.
134
449480
4696
Jag fick få kommentarer om min frisyr
eller byxdress, om några alls.
07:46
(ApplauseApplåder)
135
454200
2576
(Applåder)
07:48
So kudosKudos to them.
136
456800
1200
Det ska de ha beröm för.
07:51
But there is anotherannan experienceerfarenhet
that's very importantViktig.
137
459640
4456
Men det finns en annan
viktig del i sammanhanget.
07:56
I ransprang as an independentoberoende candidatekandidat,
138
464120
2256
Jag ställde upp som en oberoende kandidat,
07:58
not with any politicalpolitisk partyfest
or musclemuskel behindBakom me.
139
466400
3296
utan något politiskt parti bakom mig.
08:01
That lackbrist of experienceerfarenhet
140
469720
2336
Den avsaknaden av erfarenhet
08:04
and lackbrist of accesstillgång to resourcesMedel
141
472080
2256
och avsaknaden av resurser
08:06
probablyförmodligen camekom at a costkosta to our campaignkampanj,
142
474360
3016
hade sina konsekvenser för vår kampanj
08:09
but it alsoockså allowedtillåten us to innovateförnya
and do politicspolitik differentlyannorlunda.
143
477400
4616
men tillät oss också att vara innovativa
och bedriva politik på ett annat sätt.
08:14
We ransprang a positivepositiv campaignkampanj,
144
482040
2240
Vi bedrev en positiv kampanj,
08:17
and we probablyförmodligen changedändrats the tonetona
of the electionval for othersandra by doing that.
145
485880
5000
och på så sätt förändrade vi nog
tonen i valet som helhet.
08:23
It mayMaj be the reasonanledning
why I had lessmindre airtimeluft tid on TVTV,
146
491480
2696
Kanske var anledningen till
att jag hade mindre tv-tid,
08:26
because I wanted to showshow
other contendersutmanare respectrespekt.
147
494200
3080
att jag ville visa
de andra kandidaterna respekt.
08:30
When accesstillgång to mediamedia
provedbevisade to be so difficultsvår,
148
498640
2976
När det visade sig så svårt
att få åtkomst till media
08:33
we ransprang our ownegen mediamedia.
149
501640
2056
så drog vi igång våra egna mediekanaler.
08:35
I ransprang liveleva FacebookFacebook sessionssessioner
150
503720
1856
Jag hade livesändningar på Facebook
08:37
where I tooktog questionsfrågor from votersväljarna
on anything and respondedsvarade on the spotfläck.
151
505600
5120
där jag tog emot väljares frågor
om allt möjligt, och svarade direkt.
08:43
And we put all the questionsfrågor I got
and all the answerssvar on an openöppen FacebookFacebook
152
511560
4296
Och vi publicerade alla frågor och svar
öppet på Facebook
08:47
because we thought
transparencygenomskinlighet is importantViktig
153
515880
3056
för vi ansåg det viktigt med transparens
08:50
if you want to establishslå fast trustförtroende.
154
518960
1520
om man vill skapa förtroende.
08:53
And when reaching youngung votersväljarna
provedbevisade to be challengingutmanande,
155
521120
3136
Och när det visade sig svårt
att nå unga väljare
08:56
I becameblev a SnapchatterSnapchatter.
156
524280
2000
blev jag Snapchattare.
08:59
I got youngung people
to teachlära me how to do that,
157
527080
2456
Jag fick lära mig av ungdomar
hur jag skulle göra,
09:01
and I used everyvarje filterfiltrera on SnapchatSnapchat
duringunder the last partdel of the campaignkampanj.
158
529560
5256
och jag använde varje filter på Snapchat
under sista delen av kampanjen.
09:06
And I actuallyfaktiskt had to use a lot of humorhumör
and humilityödmjukhet, as I was very baddålig at it.
159
534840
5216
Jag fick använda humor och ödmjukhet,
för jag var inte bra på det.
09:12
But we grewväxte the followingföljande
amongstbland youngung people by doing that.
160
540080
4016
Men vi fick en samling ungdomar
som följde oss på grund av det.
09:16
So it's possiblemöjlig to runspringa
a differentannorlunda typetyp of campaignkampanj.
161
544120
3176
Så det är möjligt
att driva en annorlunda kampanj.
09:19
But unfortunatelytyvärr, one cannotkan inte talk
about politicspolitik withoututan mentioningatt nämna moneypengar.
162
547320
5080
Men tyvärr kan man inte tala om politik
utan att nämna pengar.
Det är tråkigt att det är så,
men det är sanningen,
09:25
I am sadledsen that it is that way,
but it's truesann,
163
553600
2216
09:27
and we had lessmindre financialfinansiell resourcesMedel
than the other candidateskandidater.
164
555840
4080
och vi hade mindre ekonomiska resurser
än de andra kandidaterna.
09:32
This probablyförmodligen was partlydelvis duepå grund av to the factfaktum
165
560760
4136
Det berodde nog delvis på
09:36
that I think I had a harderhårdare time
askingbe for financialfinansiell supportStöd.
166
564920
4096
att jag hade svårare för
att be om ekonomiskt stöd.
09:41
And maybe I alsoockså had the ambitionambition
to do more with lessmindre.
167
569040
5376
Och kanske hade jag också en ambition
att göra mer med mindre.
09:46
Some would call that very womanlyKvinnlig of me.
168
574440
2960
Vissa skulle säga
att det var väldigt kvinnligt av mig.
Men även med en tredjedel
av tillgången till media
09:50
But even with one thirdtredje the mediamedia,
one thirdtredje the financialfinansiell resourcesMedel,
169
578600
5616
och en tredjedel
av de ekonomiska resurserna
09:56
and only an entrepreneurialentreprenöriella teamteam,
but an amazingfantastiskt teamteam,
170
584240
3536
och ett team av enbart entreprenörer,
ett fantastiskt team,
09:59
we managedförvaltade to surpriseöverraskning everyonealla
on electionval night,
171
587800
4176
lyckades vi överraska alla på valnatten
10:04
when the first numberstal camekom in.
172
592000
1720
när de första siffrorna kom.
10:06
I surprisedöverraskad myselfjag själv,
as you mayMaj see in that photoFoto.
173
594680
2616
Jag överraskade mig själv,
som ni ser där på bilden.
10:09
(LaughterSkratt)
174
597320
1800
(Skratt)
10:11
So the first numberstal,
175
599600
1680
Så när de första siffrorna kom in
10:14
I camekom in necknacke to necknacke
to the leadingledande candidatekandidat.
176
602160
2656
stod det nästan lika
mellan mig och den ledande kandidaten.
10:16
(CheersSkål)
177
604840
3400
(Applåder)
10:24
Well, too earlytidigt,
because I didn't quiteganska pulldra that,
178
612520
3136
Lite väl tidigt att jubla,
för det höll inte riktigt i sig,
10:27
but I camekom in secondandra,
179
615680
1496
men jag landade på andra plats
10:29
and we wentåkte a long way
from the one percentprocent,
180
617200
3176
och vi kom en lång väg från en procent
till nästan en tredjedel av rösterna,
10:32
with nearlynästan a thirdtredje of the voterösta,
181
620400
1976
och vi slog opinionsundersökningarna
med en aldrig tidigare skådad marginal,
10:34
and we beatslå the pollsopinionsundersökningar
by an unprecedentedutan motstycke marginmarginal,
182
622400
3016
10:37
or 10 percentageprocentsats pointspoäng
aboveovan what the last pollPoll camekom in at.
183
625440
3880
tio procentenheter mer
än i den sista opinionsundersökningen.
10:42
Some people call me the realverklig winnervinnare
of the electionval because of this,
184
630360
3296
En del kallar mig den verkliga vinnaren
av valet på grund av detta,
10:45
and there are manymånga people
who encourageduppmuntrade me to runspringa again.
185
633680
3200
och många uppmanar mig
att ställa upp igen.
10:49
But what really makesgör me proudstolt
186
637520
2576
Men det som verkligen gör mig stolt
10:52
is to know that I earnedtjänade
187
640120
1656
är att jag fick
10:53
proportionatelyproportionellt higherhögre percentageprocentsats
supportStöd from the youngung people,
188
641800
4696
en proportionerligt större andel stöd
från yngre väljare,
10:58
and a lot of people encourageduppmuntrade
my daughterdotter to runspringa in 2040.
189
646520
5136
och många uppmanade min dotter
att ställa upp år 2040.
11:03
(ApplauseApplåder)
190
651680
1920
(Applåder)
11:10
She is 13,
191
658400
1480
Hon är 13 år,
11:12
and she had never been on TVTV before.
192
660960
2416
och hon hade aldrig varit med på tv förut.
11:15
And on electionval day,
I observedobserverad her on TVTV repeatedlyupprepat,
193
663400
4256
Och på valdagen
såg jag henne på tv flera gånger,
11:19
and she was smartsmart, she was self-confidentsjälvsäkert,
194
667680
3336
och hon var smart och självsäker,
11:23
she was sincereuppriktig, and she was
supportivestödjande of her mothermor.
195
671040
3376
hon var genuin, och hon stöttade sin mor.
11:26
This was probablyförmodligen
the highlightMarkera of my campaignkampanj.
196
674440
3176
Det var nog höjdpunkten i min kampanj.
11:29
(ApplauseApplåder)
197
677640
2560
(Applåder)
Men det fanns en till.
11:36
But there was anotherannan one.
198
684600
1816
Det här är förskoleflickor
som var ute och promenerade,
11:38
These are preschoolförskola girlsflickor out on a walk,
199
686440
2536
när de fann en affisch av mig
vid en busshållplats,
11:41
and they foundhittades
a posteraffisch of me on a busbuss stop,
200
689000
2176
11:43
and they saw the need to kisskyss it.
201
691200
2216
och de såg ett behov av att pussa den.
11:45
AudienceMålgrupp: AwAwww!
202
693440
1696
Publiken: Åh!
11:47
This picturebild was really
enoughtillräckligt of a winvinna for me.
203
695160
3480
Den här bilden
var en tillräcklig seger för mig.
11:51
What we see, we can be.
204
699280
2280
Det vi ser kan vi bli.
11:54
So screwskruva fearrädsla and challengesutmaningar.
205
702480
2856
Så åt fanders med rädsla och utmaningar.
11:57
(ApplauseApplåder)
206
705360
2376
(Applåder)
11:59
It mattersfrågor that womenkvinnor runspringa,
207
707760
2256
Det har betydelse att kvinnor kandiderar,
12:02
and it's time for womenkvinnor to runspringa for officekontor,
208
710040
3936
och det är på tiden
att kvinnor kandiderar i val,
12:06
be it the officekontor of the CEOVD
or the officekontor of the presidentpresident.
209
714000
3920
vare sig det gäller
val av vd eller presidentval.
12:11
I alsoockså managedförvaltade to put an impressionintryck
on your very ownegen "NewNya YorkerYorker."
210
719280
3960
Jag lyckades också göra intryck
på er egna "New Yorker".
12:16
I earnedtjänade a newny titletitel,
"A livinglevande emojiEmoji of sincerityuppriktighet."
211
724600
4096
Jag fick en ny titel:
"En levande emoji för äkthet".
12:20
(CheersSkål)
212
728720
2160
(Applåder)
12:24
It is possiblyeventuellt my proudeststoltaste titletitel yetän,
213
732680
3160
Det kan nog vara den titel
jag är stoltast över hittills,
12:29
and the reasonanledning is
that womenkvinnor too oftenofta get penalizedstraffas
214
737560
4016
och anledningen är
att kvinnor alltför ofta straffas
12:33
for usinganvänder sig av what I call
theirderas emotionalemotionell capitalhuvudstaden,
215
741600
3576
för att de använder det jag kallar
emotionella resurser,
12:37
but I know from experienceerfarenhet
that we becomebli so good
216
745200
3896
men jag vet från erfarenhet
att vi blir så bra
12:41
when we do just that.
217
749120
1696
när vi gör just det.
12:42
(ApplauseApplåder)
218
750840
2560
(Applåder)
12:47
And we need more of that.
219
755720
1720
Och vi behöver mer av det.
12:51
We celebratedberömd as if we had wonvann
on electionval night,
220
759200
3496
På valnatten firade vi
som om vi hade vunnit,
12:54
because that's how we feltkänt.
221
762720
1776
för det var så det kändes.
12:56
So you don't necessarilynödvändigtvis
have to reach that officekontor.
222
764520
4336
Så man behöver inte nödvändigtvis
nå den där positionen.
13:00
You just have to go for it,
223
768880
1736
Man behöver bara försöka,
13:02
and you, your familyfamilj, your friendsvänner,
everyonealla workingarbetssätt with you,
224
770640
3056
och du, din familj, dina vänner,
alla som jobbar med dig,
om ni gör det på ett bra sätt
så kommer ni att växa
13:05
if you do it well, you will growväxa beyondbortom
anything you will experienceerfarenhet before.
225
773720
4520
mer än ni någonsin gjort tidigare.
13:12
So we had a good time,
226
780000
1480
Vi hade kul,
13:14
and I learnedlärt mig a lot on this journeyresa,
227
782440
2656
och jag lärde mig så mycket
under den här resan,
13:17
probablyförmodligen more lessonslektioner
than I can sharedela med sig here
228
785120
2736
mer än vad jag kan dela med mig av
13:19
in the time we have todayi dag.
229
787880
1776
under den stund vi har här idag.
13:21
But restresten assuredförsäkrade, it was hardhård work.
230
789680
3496
Men var säkra på en sak,
det var ett hårt arbete.
13:25
I lostförlorat a lot of sleepsova duringunder those monthsmånader.
231
793200
2720
Jag förlorade en hel del sömn
under de där månaderna.
13:28
It tooktog resilienceelasticitet
and perseveranceuthållighet to not quitsluta,
232
796800
5576
Det krävde återhämtningsförmåga
och uthållighet för att inte ge upp,
13:34
but I learnedlärt mig something
that I knewvisste before on the one percentprocent day,
233
802400
4256
men jag lärde mig nånting
den där dagen med en procent,
13:38
and that is that you can only be good
234
806680
3016
och det var att man bara kan bli bra
13:41
when you are trulyverkligt, authenticallyautentiskt
listeninglyssnande to your ownegen voiceröst
235
809720
3896
när man verkligen,
uppriktigt lyssnar till sin egen röst
13:45
and workingarbetssätt in alignmentjustering with that.
236
813640
2680
och arbetar i linje med det.
13:49
As a good sistersyster of minemina sometimesibland sayssäger,
237
817080
2616
Som en av mina systrar ibland säger,
13:51
you mayMaj cheatfuska on your intuitionintuition,
238
819720
2576
du kan lura din intuition,
13:54
but your intuitionintuition never cheatsfusk on you.
239
822320
2440
men din intuition lurar aldrig dig.
13:59
I think it's alsoockså very importantViktig,
and you all know this,
240
827640
3176
Jag tror också att det är viktigt,
och det här vet ni alla,
14:02
that on any journeyresa you go on,
241
830840
1576
att på varje resa man företar
14:04
it's the teamteam you take alonglängs.
242
832440
1640
är det teamet som räknas.
14:06
It's havinghar people around you
who sharedela med sig your valuesvärden, your visionsyn,
243
834560
4816
Människor runt omkring dig
som delar dina värderingar, din vision,
14:11
but are differentannorlunda in everyvarje other way.
244
839400
2040
men som är annorlunda på alla andra sätt.
14:14
That's the formulaformel for successframgång for me,
245
842040
2376
Det är receptet på framgång enligt mig,
14:16
and I am blessedvälsignad with an amazingfantastiskt husbandMake,
246
844440
2456
och jag har turen
att ha en fantastisk man,
14:18
here todayi dag,
247
846920
1200
han är här idag,
14:21
an incredibleotrolig familyfamilj --
248
849080
1736
en underbar familj -
14:22
(ApplauseApplåder)
249
850840
1936
(Applåder)
14:24
and great friendsvänner,
250
852800
1216
och fantastiska vänner,
14:26
and we camekom togethertillsammans
as entrepreneursentreprenörer in the politicalpolitisk arenaarena,
251
854040
3376
och vi samlades som entreprenörer
på den politiska arenan,
14:29
and pulleddrog something off
that everyonealla said would be impossibleomöjlig.
252
857440
3816
och gjorde något
som alla sa skulle vara omöjligt.
14:33
As a mattermateria of factfaktum,
the leadingledande PRPR expertexpert- told me
253
861280
3176
Den ledande PR-experten
sa faktiskt åt mig,
14:36
before I madegjord my decisionbeslut
254
864480
1736
innan jag bestämde mig,
14:38
that I would do well to get sevensju percentprocent.
255
866240
2640
att jag skulle vara glad
om jag fick sju procent.
14:41
I appreciateduppskattat his perspectiveperspektiv,
because he was probablyförmodligen right,
256
869640
4216
Jag uppskattade hans åsikt,
för han hade ju troligtvis rätt,
14:45
and he was basingbasera it
on valuablevärdefulla experienceerfarenhet.
257
873880
2176
och han baserade den
på värdefull erfarenhet.
14:48
But on the one percentprocent day,
258
876080
1336
Men på dagen med en procent
14:49
I decidedbestämt here to showshow him
that he was wrongfel.
259
877440
3120
bestämde jag mig för att visa honom
att han hade fel.
14:54
It's very importantViktig to mentionnämna this,
because I did loseförlora a lot of sleepsova,
260
882320
3376
Det är viktigt att nämna det här,
för jag förlorade mycket sömn,
och jag arbetade hårt,
liksom personerna runt mig.
14:57
and I workedarbetade hardhård,
and so did the people with me.
261
885720
2320
15:00
We can never go the distancedistans
if we forgetglömma to take carevård of ourselvesoss själva.
262
888440
4096
Vi kan aldrig nå målet om vi glömmer
att ta hand om oss själva.
15:04
And it's two things that I think
are very importantViktig in that,
263
892560
2856
Det finns två saker jag tycker är viktiga:
15:07
in surroundingomgivande yourselfsjälv with people
and practicesmetoder that nourishge näring you,
264
895440
3536
att personerna och vanorna i ditt liv
ger dig energi,
15:11
but it's equallylika importantViktig,
maybe even more importantViktig,
265
899000
2776
men det är lika viktigt,
kanske till och med viktigare,
15:13
to have the couragemod
to get ridbefria of people and practicesmetoder
266
901800
3736
att våga göra sig av med
personer och vanor
15:17
that take away your energyenergi,
267
905560
2056
som tar din energi ifrån dig.
15:19
includingInklusive the wonderfulunderbar bloggersbloggare
and commentatorskommentatorer.
268
907640
3640
Det inkluderar de fantastiska bloggarna
och kommentatorerna.
15:24
I tooktog a lot of supportStöd
from othersandra in doing this,
269
912200
2976
Jag fick mycket stöd av andra
när jag gjorde detta,
15:27
and I madegjord the decisionbeslut to go highhög
when othersandra wentåkte lowlåg,
270
915200
4056
och jag beslöt att hålla en god ton
när andra inte gjorde det,
15:31
and that's partlydelvis how I kepthålls
my energyenergi going throughoutgenom hela all of this.
271
919280
4856
och det var delvis därför jag lyckades
behålla min energi genom det hela.
Och när jag för ett ögonblick
tappade gnistan -
15:36
And when I lostförlorat my energyenergi for a momentögonblick --
272
924160
2176
15:38
and I did from time to time,
it wasn'tvar inte easylätt --
273
926360
3296
och det gjorde jag då och då,
det var inte lätt -
15:41
I wentåkte back to why I decidedbestämt to runspringa,
274
929680
3296
drog jag mig till minnes
varför jag valde att kandidera,
15:45
and how I had decidedbestämt to runspringa my ownegen racelopp.
275
933000
3400
och hur jag hade bestämt mig
för att köra mitt eget race.
15:49
I calledkallad it a 4G campaignkampanj,
276
937520
2576
Jag kallade det en 4G-kampanj
15:52
the G'sG: s representingrepresenterar the IcelandicIsländska wordsord.
277
940120
2776
där de fyra G:na
stod för isländska ord.
15:54
And the first one is calledkallad "GagnGagn."
278
942920
2136
Det första var "Gagn".
15:57
I ransprang to do good,
279
945080
2256
Jag ställde upp för att göra nytta,
att vara samhället till gagn,
15:59
to be of serviceservice,
280
947360
1216
och jag ville att ett tjänande ledarskap
16:00
and I wanted servanttjänare leadershipledarskap
281
948600
2496
16:03
to be at the centerCentrum of how I workedarbetade
and everybodyalla elseannan in the campaignkampanj.
282
951120
3520
skulle vara basen för hur jag arbetade
med de övriga i kampanjen.
16:07
SecondAndra one is "GleGleði," or joyglädje.
283
955520
2696
Det andra var "Gleði", eller glädje.
16:10
I decidedbestämt to enjoynjut av the journeyresa.
284
958240
2096
Jag bestämde mig för
att njuta av resan.
16:12
There was a lot to be takentagen
out of the journeyresa,
285
960360
2216
Det fanns mycket att hämta på vägen,
16:14
no mattermateria if the destinationdestination
was reachednådde or not.
286
962600
2616
oavsett om vi nådde målet eller inte.
16:17
And I triedförsökte my utmostyttersta
to inspireinspirera othersandra to do so as well.
287
965240
3080
Och jag gjorde mitt bästa
att inspirera andra att göra detsamma.
16:21
ThirdTredje is "GagnsGagnsæi."
288
969200
1776
Det tredje var "Gagnsæi".
16:23
I was openöppen to any questionsfrågor.
289
971000
1736
Jag var öppen för alla slags frågor.
16:24
I kepthålls no secretshemligheter,
290
972760
1536
Jag höll ingenting hemligt.
16:26
and it was all openöppen,
on FacebookFacebook and websiteswebbplatser.
291
974320
3096
Allt var öppet, på Facebook och webbsidor,
16:29
Because I think if you're
choosingatt välja your presidentpresident,
292
977440
2376
för jag tycker
att om man ska välja sin president
16:31
you deserveförtjänar answerssvar to your questionsfrågor.
293
979840
2080
så förtjänar man svar på sina frågor.
16:34
Last but not leastminst,
294
982840
2296
Sist men inte minst,
16:37
I don't need to explainförklara that in this roomrum,
295
985160
2376
jag behöver inte förklara det
i den här lokalen,
16:39
we ransprang on the principleprincip of GirlpowerGirlpower.
296
987560
2896
arbetade vi efter principen Girlpower.
16:42
(CheersSkål)
297
990480
2480
(Applåder)
16:48
I am incrediblyoerhört gladglad
298
996080
2096
Jag är otroligt glad
16:50
that I had the couragemod to runspringa,
299
998200
2216
att jag hade modet att kandidera,
16:52
to riskrisk failurefel but receivemotta successframgång
300
1000440
3056
att riskera misslyckande men göra succé
16:55
on so manymånga levelsnivåer.
301
1003520
1880
på så många plan.
16:58
I can't tell you that it was easylätt,
302
1006560
3376
Det var inte lätt,
17:01
but I can tell you,
303
1009960
2096
men jag kan säga er,
17:04
and I think my entirehel teamteam
will agreehålla med with me,
304
1012080
3656
och jag tror att hela mitt team
håller med mig,
17:07
that it was worthvärde it.
305
1015760
2040
att det var värt det.
17:10
Thank you.
306
1018600
1216
Tack.
17:11
(ApplauseApplåder)
307
1019840
1696
(Applåder)
17:13
Thank you.
308
1021560
1200
Tack.
17:16
Thank you.
309
1024760
1216
Tack.
17:18
(ApplauseApplåder)
310
1026000
2480
(Applåder)
17:26
PatPat MitchellMitchell: I'm not lettinguthyrning you go yetän.
311
1034920
2010
Pat Mitchell: Du får inte gå än.
Halla Tómasdóttir: Vilken härlig publik.
17:29
HallaHallamasdMasdóttirttir: What a great crowdfolkmassan.
312
1037880
1810
17:33
PMPM: I can't let you go
withoututan sayingsäger
313
1041839
2096
PM: Innan du går måste jag bara säga
att alla här inne är nog beredda
att flytta till Island och rösta på dig.
17:35
that probablyförmodligen everybodyalla in the roomrum
is readyredo to moveflytta to IcelandIsland
314
1043960
2975
17:38
and voterösta for you.
315
1046960
1696
17:40
But of coursekurs we probablyförmodligen
can't voterösta there,
316
1048680
2056
Vi får nog förstås inte rösta där,
17:42
but one thing we can get from IcelandIsland
317
1050760
2376
men en sak vi kan få från Island,
17:45
and have always gottenfått is inspirationinspiration.
318
1053160
2816
och alltid har fått, är inspiration.
17:48
I mean, I'm oldgammal enoughtillräckligt to rememberkom ihåg 1975
319
1056000
3176
Jag är gammal nog att minnas 1975
17:51
when all the IcelandicIsländska womenkvinnor walkedpromenerade out,
320
1059200
2016
när alla isländska kvinnor strejkade,
17:53
and that really was a very bigstor factorfaktor
in launchingsjösättning the women'skvinnor movementrörelse.
321
1061240
3576
och det bidrog stort
till uppstarten av kvinnorörelsen.
17:56
You madegjord a referencereferens to it earliertidigare.
I'd love to bringföra the picturebild back up
322
1064840
3456
Du nämnde det tidigare.
Jag skulle gärna vilja ta fram bilden igen
18:00
and just have us rememberkom ihåg what it was like
when a countryland camekom to a standstillstillestånd.
323
1068320
4216
och bara minnas hur det såg ut
när ett helt land stod helt stilla.
18:04
And then what you mayMaj not know
324
1072560
2336
Och sen kanske ni inte vet om det,
18:06
because our AmericanAmerikansk mediamedia
did not reportrapportera it,
325
1074920
4016
för vår amerikanska media
rapporterade inte om det,
18:10
the IcelandicIsländska womenkvinnor
walkedpromenerade out again on MondayMåndag. Right?
326
1078960
3896
men de isländska kvinnorna
strejkade igen i måndags. Eller hur?
18:14
HTHT: Yes, they did.
PMPM: Can you tell us about that?
327
1082880
2667
HT: Ja, det gjorde de.
PM: Kan du berätta om det?
18:17
HTHT: Yes, so 41 yearsår
after the originaloriginal- strikestrejk,
328
1085571
2805
HT: Ja, så 41 år
efter den ursprungliga strejken
18:20
we mayMaj be the bestbäst placeplats
in the worldvärld to be a womankvinna,
329
1088400
3256
är vi kanske den bästa platsen i världen
att vara kvinna,
18:23
but our work isn't doneGjort.
330
1091680
2336
men vårt arbete är inte över.
18:26
So at 2:38pmPM on MondayMåndag,
331
1094040
2616
Så klockan 14:38 i måndags
lämnade kvinnor på Island sina arbeten
18:28
womenkvinnor in IcelandIsland left work,
332
1096680
1696
18:30
because that's when
they had earnedtjänade theirderas day'sdagens salarylön.
333
1098400
2896
för då hade de tjänat in den dagens lön.
18:33
(ApplauseApplåder)
334
1101320
1960
(Applåder)
18:48
What's really coolHäftigt about this
335
1116080
2376
Vad som är häftigt med det här
18:50
is that youngung womenkvinnor and menmän participateddeltog
336
1118480
3696
är att unga kvinnor och män deltog
18:54
in greaterstörre numberstal than before,
337
1122200
2176
i större utsträckning än tidigare,
18:56
because it is time
that we closestänga the paybetala gapgap.
338
1124400
3840
för det är dags
att täppa igen löneklyftan.
19:02
PMPM: So I'm not going to askfråga
HallaHalla to commitbegå right now
339
1130720
2856
PM: Så jag ska inte fråga Halla just nu
om vad hon ska göra härnäst,
19:05
to what she's doing nextNästa,
340
1133600
1256
19:06
but I will say that you'ddu skulle have
a very largestor volunteervolontär- armyarmén
341
1134880
3376
men jag kan säga att du skulle ha
en stor armé av volontärer
19:10
should you decidebesluta to do that again.
342
1138280
2416
om du skulle bestämma dig för
att kandidera igen.
19:12
Thank you HallaHalla.
343
1140720
1256
Tack Halla.
19:14
HTHT: Thank you all.
344
1142000
1416
HT: Tack allihopa.
19:15
(ApplauseApplåder)
345
1143440
2395
(Applåder)
Translated by Jona Barabas
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Halla Tómasdóttir - Change catalyst
Icelandic entrepreneur Halla Tómasdóttir believes that if you’re going to change things, you have to do it from the inside. She infused the world of finance with “feminine values," which helped her survive the financial meltdown in Iceland and nearly made her president.

Why you should listen

Tómasdóttir's philosophy is simple: (1) the challenges we're facing today won't be solved by testosterone alone; (2) the world would be a better, safer, more sustainable place if we could infuse finance, business and politics with more gender balance; and (3) it's easier to change things from the inside.

True to this philosophy, Tómasdóttir co-founded Audur Capital in 2008, the world's first investment firm based on "feminine values." Audur was one of few financial companies in Iceland to survive the crash. Tómasdóttir has since been an active change catalyst, advocating for principle-based leadership and more women around decision-making tables.

In 2016, responding to popular demand (and a viral Facebook campaign), Tómasdóttir ran for president of Iceland. A woman in a man's race. Polls initially put Tómasdóttir as an outsider, predicting 1 percent of the vote. A few weeks later, against all odds, Tómasdóttir came in second supported by 28 percent of Icelanders.

More profile about the speaker
Halla Tómasdóttir | Speaker | TED.com