ABOUT THE SPEAKER
Halla Tómasdóttir - Change catalyst
Icelandic entrepreneur Halla Tómasdóttir believes that if you’re going to change things, you have to do it from the inside. She infused the world of finance with “feminine values," which helped her survive the financial meltdown in Iceland and nearly made her president.

Why you should listen

Tómasdóttir's philosophy is simple: (1) the challenges we're facing today won't be solved by testosterone alone; (2) the world would be a better, safer, more sustainable place if we could infuse finance, business and politics with more gender balance; and (3) it's easier to change things from the inside.

True to this philosophy, Tómasdóttir co-founded Audur Capital in 2008, the world's first investment firm based on "feminine values." Audur was one of few financial companies in Iceland to survive the crash. Tómasdóttir has since been an active change catalyst, advocating for principle-based leadership and more women around decision-making tables.

In 2016, responding to popular demand (and a viral Facebook campaign), Tómasdóttir ran for president of Iceland. A woman in a man's race. Polls initially put Tómasdóttir as an outsider, predicting 1 percent of the vote. A few weeks later, against all odds, Tómasdóttir came in second supported by 28 percent of Icelanders.

More profile about the speaker
Halla Tómasdóttir | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Halla Tómasdóttir: It's time for women to run for office

Halla Tómasdóttir: Käes on aeg, et naised kandideeriksid presidendiks

Filmed:
1,023,888 views

Islandi predisentiks kandideeriunu Halla Tómasdóttir räägib talle omase soojuse ja humoorika lähenemisega sellest, kuidas tal õnnestus valimiskampaania käigus teha ära kallutatud meediale ja viia poliitiline debatt uuele tasandile, üllatades oma tugeva tulemusega kogu Islandi rahvast. Halla on inspireerivaks eeskujuks uue põlvkonna liidritele. “Me võime saada ükskõik kelleks, kui vaid seda tahame,” kinnitab ta oma kõnes. “On oluline, et naised kandideeriksid.”
- Change catalyst
Icelandic entrepreneur Halla Tómasdóttir believes that if you’re going to change things, you have to do it from the inside. She infused the world of finance with “feminine values," which helped her survive the financial meltdown in Iceland and nearly made her president. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I feel incrediblyuskumatult luckyõnnelik
0
760
2776
Mul on kohutavalt vedanud,
00:15
to be from a countryriik
1
3560
1856
et olen pärit riigist,
00:17
that's generallyüldiselt consideredkaalutud
to be the bestparim placekoht in the worldmaailm
2
5440
3856
mida üldiselt peetakse
maailma parimaks kohaks
kus olla naine.
00:21
to be a womannaine.
3
9320
1440
1975. aastal,
00:24
In 1975, when I was sevenseitse yearsaastaid oldvana,
4
12720
3736
olin siis 7-aastane,
hakkasid Islandi naised streikima.
00:28
womennaised in IcelandIsland wentläksin on a strikeStrike.
5
16480
2480
00:31
They did no work that day,
6
19600
2016
Nad ei töötanud sel päeval hetkegi,
00:33
whetherkas they heldkäeshoitav professionalprofessionaalne jobstöökohad
7
21640
2776
ei oma töökohal
ega ka kodus.
00:36
or had the work of the home.
8
24440
2120
00:39
They marchedmarssis into
the centerkesklinnas of ReykjavReykjavík --
9
27160
2616
Nad läksid Reykjaviki kesklinna -
00:41
90 percentprotsenti of womennaised participatedosales --
10
29800
2575
osales 90% naistest -
00:44
and peacefullyrahumeelselt and in solidaritysolidaarsus
11
32400
3776
et rahumeelselt ja üheskoos
nõuda võrdset kohtlemist.
00:48
askedküsisin for equalityvõrdsus.
12
36200
1840
Islandil jäi elu sel päeval seisma,
00:51
Nothing workedtöötanud in IcelandIsland that day,
13
39720
2360
00:54
because nothing workstöötab
when womennaised are not at work.
14
42800
2936
sest miski ei toimi,
kui naised tööd ei tee.
00:57
(ApplauseAplaus)
15
45760
2280
(Aplaus)
Viis aastat hiljem oli
islandlastel julgust
01:05
FiveViis yearsaastaid laterhiljem,
IcelandersIslandlased had the couragejulgust
16
53800
3536
01:09
to be the first countryriik in the worldmaailm
17
57360
2136
olla esimene riik maailmas,
01:11
to democraticallydemokraatlikult electvalib a womannaine
as theiroma presidentpresident.
18
59520
4416
kes valib demokraatlikul teel
oma presidendiks naise.
01:15
I will never forgetunustage this day,
19
63960
2816
Ma ei unusta seda päeva kunagi,
01:18
that PresidentPresident VigdVigdís,
as we know her by her first namenimi,
20
66800
4176
mil president Vigdís,
nagu teda eesnime pidi teame,
01:23
steppedastus edasi out on the balconyrõdu
of her ownoma home,
21
71000
3376
tuli välja oma kodu rõdule,
01:26
a singleüksi momema with her daughtertütar
by her sidekülg as she had wonvõitis.
22
74400
4216
üksikema koos oma tütrega,
kes seisis ta kõrval,
kui ta oli valimised võitnud.
01:30
(ApplauseAplaus)
23
78640
2480
(Aplaus)
01:37
This womannaine was an incredibleuskumatu rolerolli modelmudel
24
85320
2376
See naine oli suurepäraseks eeskujuks
01:39
for me and everyonekõik
growingkasvab up at that time,
25
87720
4336
nii mulle kui ka kõikidele teistele,
kes sel ajal üles kasvasid,
ka poistele.
01:44
includingkaasa arvatud boyspoisid.
26
92080
1200
Ta räägib sageli lugu ühest
väikesest poisist, kes tuli ta juurde,
01:45
She frequentlysageli sharesaktsiad the storylugu
of how a youngnoor boypoiss approachedlähenes her
27
93840
4056
kui ta oli juba paar
ametiaega president olnud,
01:49
after a couplepaar of termstingimustel in officekontoris
28
97920
2016
01:51
and askedküsisin, "Can boyspoisid
really growkasvatada up to be presidentpresident?"
29
99960
3896
ja küsis:" Kas poisid võivad
ka suurena presidendiks saada?"
01:55
(LaughterNaer)
30
103880
2136
(Naer)
01:58
RoleRolli modelsmudelid really matterasi,
31
106040
2776
Eeskujud on väga olulised,
02:00
but even with suchselline strongtugev rolerolli modelsmudelid
32
108840
2816
aga isegi selliste võimsate
eeskujude varal,
02:03
who I am so gratefultänulik for,
33
111680
2296
kellele ma olen väga tänulik,
tekkis mul siis, kui tehti ettepanek
kandideerida presidendiks
02:06
when I was encouragedjulgustada
to runjooksma for presidentpresident,
34
114000
2856
esimese reaktsioonina küsimus:
02:08
my first reactionreaktsioon was,
"Who am I to runjooksma for presidentpresident?
35
116880
5336
kes olen mina,
et presidendiks kandideerida?
Kes olen mina, et olla president?
02:14
Who am I to be presidentpresident?"
36
122240
2360
Selgub, et naised
mõtlevad kandideerimisele
02:17
It turnspöördub out that womennaised
37
125640
2375
02:20
are lessvähem likelytõenäoliselt
to considerkaaluge runningtöötab than menmehed.
38
128039
2561
oluliselt vähem kui mehed.
02:23
So a studyUuring donelõpetatud in the US in 2011
39
131600
3376
USAs 2011. aastal tehtud uurimus näitas,
02:27
showednäitas that 62 percentprotsenti of menmehed
had consideredkaalutud runningtöötab for officekontoris,
40
135000
5240
et valitavasse ametisse kandideerimist
on kaalunud 62% meestest,
02:33
but 45 percentprotsenti of womennaised.
41
141360
2736
aga ainult 45% naistest.
02:36
That's gaplõhe of 16 percentageprotsent pointspunkte,
42
144120
3376
Vahe on siin tervelt 16%,
02:39
and it's the samesama gaplõhe
that existedolemas olnud a decadekümme aastat earliervarem.
43
147520
3480
ja see on sama suur
kui oli kümme aastat varem.
02:44
And it really is a shamehäbi,
44
152000
2296
Sellest on tõsiselt kahju,
02:46
because I am so convincedveendunud that the worldmaailm
is in realreaalne need for womennaised leadersjuhid
45
154320
5016
sest ma usun siiralt, et maailmal
on väga vaja naisjuhte
02:51
and more principle-basedpõhimõte leadershipjuhtimine
46
159360
2056
ja üldse rohkem väärtuspõhist juhtimist.
02:53
in generalüldine.
47
161440
1200
02:56
So my decisionotsus to runjooksma
48
164080
2520
Põhjus, miks ma otsustasin kandideerida
02:59
ultimatelylõpuks cametuli down to the factfakt
49
167680
3456
oli tegelikult selles,
03:03
that I felttundsin
50
171160
1200
et ma tundsin,
03:05
that I had to do my bitnatuke,
51
173360
2280
et ma pean andma oma osa,
03:09
even if I had no politicalpoliitiline experiencekogemus,
52
177640
2400
isegi kui mul pole poliitilist kogemust,
03:12
to stepsamm up and try to be partosaliselt
of creatingluues the worldmaailm
53
180920
3640
tuleb mul astuda ette ja püüda
anda oma panus maailmale,
03:17
that will make sensemeel and be sustainablejätkusuutlik
54
185560
2816
mis oleks mõistlik ja jätkusuutlik
03:20
for our kidslapsed,
55
188400
1536
meie laste jaoks.
03:21
and a worldmaailm where we trulytõesti allowlubama
bothmõlemad our boyspoisid and girlstüdrukud
56
189960
5376
Luua selline maailm, kus meie
poegadel ja tütardel on võimalik
03:27
to be all they can be.
57
195360
1880
ennast 100% realiseerida.
03:31
And it was the journeyteekond of my life.
58
199080
4360
Sellest saigi minu elu rännak.
03:36
It was amazinghämmastav.
59
204280
1600
See on olnud imeline teekond.
03:39
The journeyteekond startedalgas with potentiallypotentsiaalselt
as manypalju as 20 candidateskandidaadid.
60
207040
4536
Teekond algas 20
potentsiaalse kandidaadiga.
03:43
It boiledkeedetud down to
nineüheksa candidateskandidaadid qualifyingkvalifitseeruv,
61
211600
3416
Seejärel jäi meid järgi üheksa
03:47
and ultimatelylõpuks the racerass
cametuli down to fourneli of us,
62
215040
3240
ja viimases voorus oli meid neli:
03:51
threekolm menmehed and me.
63
219120
1896
kolm meest ja mina.
03:53
(ApplauseAplaus)
64
221040
2680
(Aplaus)
03:59
But that's not all the dramadraama yetveel.
65
227760
2696
Aga sellega ei saanud tsirkus veel läbi.
Võite mõelda, et teil siin USAs
on valimised tõeline draama,
04:02
You mayvõib think you have dramadraama in the US,
66
230480
2256
04:04
but I can --
67
232760
1216
aga ma võin kinnitada -
04:06
(LaughterNaer)
68
234000
1440
(Naer)
04:08
I can assurekinnitan you
we had our ownoma dramadraama in IcelandIsland.
69
236280
3776
et meil Islandil oli oma draama.
04:12
So our sittingistudes presidentpresident of 20 yearsaastaid
70
240080
2936
Niisiis oli meie 20 aastat ametis
olnud president esialgu teatanud,
04:15
announcedteatas initiallyesialgu
that he was not going to runjooksma,
71
243040
2656
et ta ei kavatse enam kandideerida,
04:17
whichmis is probablytõenäoliselt what gaveandis risetõuseb
72
245720
1576
mis tõenäoliselt pani nii mitmeid teisi
04:19
to so manypalju candidateskandidaadid consideringvõttes arvesse runningtöötab.
73
247320
2400
ise kandideerimist kaaluma.
04:22
Then laterhiljem he changedmuudetud his mindmeeles
74
250880
2216
Hiljem otsustas ta ümber,
04:25
when our primeprime ministerminister resignedastus tagasi
75
253120
3536
kui me peaminister astus tagasi
04:28
followingjärgnev the infamouskurikuulus PanamaPanama PapersPaberid
76
256680
3255
seoses kurikuulsate Panama dokumentidega,
04:31
that implicatedjuhtumiga seotud him and his familyperekond.
77
259959
2897
mis puudutasid teda ja ta perekonda.
04:34
And there was a popularpopulaarne
protestprotesti in IcelandIsland,
78
262880
2056
See tekitas Islandil rahva meelepaha
04:36
so the sittingistudes presidentpresident thought
they neededvajalik a trustedusaldusväärne leaderliider.
79
264960
5280
ja ametisolev president arvas,
et rahval on vaja usaldusväärset juhti.
04:43
A fewvähe dayspäeva laterhiljem, relationssuhted
to his wifeatskirų tangytitikartlartisk and her family'sperega companiesettevõtted
80
271040
3976
Mõni päev hiljem selgus,
et ta naise ja tolle pere firmad
04:47
were alsoka discoveredavastati in the PanamaPanama PapersPaberid,
81
275040
2200
on samuti Panama paberite hulgas
04:50
and so he withdrewloobus from the racerass again.
82
278000
2640
ning seejärel loobus
ta taas kandideerimisest.
04:53
Before doing so, he said he was doing that
83
281680
2616
Enne loobumist selgitas ta aga,
et teeb seda selleks,
04:56
because now there were two qualifiedkvalifitseeritud menmehed
84
284320
3120
et nüüd on olemas kaks sobivat meest,
05:00
who he felttundsin could filltäitke his shoeskingad
runningtöötab for officekontoris.
85
288280
3600
kes tema arvates suudaksid
selles ametis hakkama saada.
05:05
So on MayVõib 9, 45 dayspäeva before electionvalimised day,
86
293040
6416
9. mail, 45 päeva enne valimisi
05:11
it was not looking too good for me.
87
299480
2200
hakkasin vaikselt muretsema.
05:14
I did not even make the graphgraafik
in the newspaperajaleht.
88
302720
3336
Mind ei arvestatud isegi
ajalehes toodud pingereas.
05:18
The pollsKüsitlused had me at 1 percentprotsenti,
89
306080
2976
Küsitluste alusel oli mu toetus vaid 1%,
05:21
but that was still the highestkõrgeim
90
309080
1456
mis oli ikkagi kõrgeim tulemus
05:22
that any womannaine announcingKuulutades
her candidacykandidatuuri had earnedteenitud.
91
310560
3040
nende naiste seas, kes olid
kandideerimisest teatanud.
05:27
So it would be an understatementväiksemana
to say that I had to work extremelyäärmiselt hardraske
92
315440
4736
Pehmelt öeldes pidin
pööraselt vaeva nägema,
05:32
to get my seatiste at the tablelaud
93
320200
2296
et võidelda välja oma koht laua ääres
05:34
and accessjuurdepääs to televisiontelevisioon,
94
322520
2456
ja ligipääs televisiooni,
05:37
because the networkvõrk decidedotsustasin
that they would only includelisada
95
325000
3416
sest telekanalid olid otsustanud,
et nad lubavad osaleda vaid neil,
05:40
those with 2.5 percentprotsenti
or more in the pollsKüsitlused
96
328440
3416
kelle toetus on peale esimest
teledebatti vähemalt 2.5%.
05:43
in the first TVTV debatearutelu.
97
331880
1720
05:46
I foundleitud out on the afternoonpärastlõunal
of the first TVTV debatearutelu
98
334680
3376
Sain alles pärast esimest
teledebatti teada,
05:50
that I would participateosalema
alongmööda with the threekolm menmehed,
99
338080
3736
et ma osalen koos kolme mehega
05:53
and I foundleitud out on liveelus TVTV
100
341840
2416
ja see selgus otse-eetris,
05:56
that I cametuli in at exactlytäpselt 2.5 percentprotsenti
on the day of the first TVTV debatearutelu.
101
344280
5336
et pärast esimest debatti
oli mu toetus täpselt 2.5%.
06:01
(ApplauseAplaus)
102
349640
3080
(Aplaus)
06:07
So, challengesväljakutsed.
103
355000
2200
Niisiis, keeruline lugu.
06:10
The foremostennekõike challengesväljakutsed I had to facenägu
and overcomeüle saada on this journeyteekond
104
358520
3456
Kõige keerulisemaks tegid
minu jaoks selle teekonna
06:14
had to do with mediameedias, musclelihased and moneyraha.
105
362000
2896
meedia, võim ja raha.
06:16
Let's startalusta with mediameedias.
106
364920
1816
Alustame meediast.
On neid, kes väidavad, et pole vahet,
kas oled mees või naine,
06:18
There are those who say
gendersugu doesn't matterasi
107
366760
2376
06:21
when it comestuleb to mediameedias and politicspoliitika.
108
369160
1736
kui jutt on meediast ja poliitikast.
06:22
I can't say that I agreenõustun.
109
370920
1640
Ma ei ole sellega nõus.
06:25
It provedtõestatud harderraskem for me
to bothmõlemad get accessjuurdepääs and airtimeeetriaeg in mediameedias.
110
373440
3600
Minu jaoks osutus keerulisemaks nii
meediaga suhtlemine kui eetriaja saamine.
06:29
As a matterasi of factfakt, the leadingjuhtiv candidatekandidaat
appearedilmus in broadcastsaade mediameedias
111
377800
3336
Liidrikohal olnud kandidaat
oli tele- ja raadioeetris
06:33
87 timeskorda in the monthskuud
leadingjuhtiv up to the electionsvalimised,
112
381160
3096
valimistele eelnenud kuudel 87 korral
06:36
whereassamas kui I appearedilmus 31 timeskorda.
113
384280
2120
samas kui mina vaid 31 korral.
Samas ei väida ma,
et meedia tegi seda teadlikult.
06:39
And I am not sayingöeldes
mediameedias is doing this consciouslyteadlikult.
114
387720
4136
Ma arvan, et pigem on siin tegu
teadvustamata suhtumisega,
06:43
I think largelysuuresti this has to do
with unconsciousteadvuseta biaskõrvalekalle,
115
391880
2896
06:46
because in mediameedias,
much like everywherekõikjal elsemuidu,
116
394800
2800
sest meedias nagu ka kõikjal mujal
06:50
we have bothmõlemad consciousteadlik
and unconsciousteadvuseta biaskõrvalekalle,
117
398280
3816
mõjutavad meid teadlikud
kui teadvustamata hoiakud
06:54
and we need to have the couragejulgust
to talk about it if we want to changemuutus it.
118
402120
4456
ja nendest tuleb julgeda rääkida,
kui tahame olukorda muuta.
06:58
When I finallylõpuks got accessjuurdepääs to TVTV,
119
406600
2136
Kui mind lõpuks lasti TVs eetrisse,
07:00
the first questionküsimus I got was,
"Are you going to quitloobuge?"
120
408760
3160
siis oli esimene küsimus:
"Kas kavatsete pooleli jätta?".
07:05
And that was a hardraske one.
121
413720
2616
See oli raske hetk.
07:08
But of coursemuidugi, with 1 percentprotsenti
to 2.5 percentprotsenti in the pollsKüsitlused,
122
416360
2856
Arusaadavalt võib küsitluste
põhjal saadud 1- 2.5% toetus
07:11
maybe it's understandablearusaadav.
123
419240
1280
tekitada sellise küsimuse.
07:13
But mediameedias really mattersasju,
and everyigaüks time I appearedilmus on TVTV,
124
421160
3696
Aga meedial on mõjujõud,
nii et iga kord, kui ma teles esinesin,
07:16
we saw and experiencedkogenud
a risetõuseb in the pollsKüsitlused,
125
424880
3216
tõusis küsituste kohaselt mu toetus,
seega võin oma kogemusest
kinnitada, kui oluline on meedia
07:20
so I know firsthandesiteks käsiraamat how much this mattersasju
126
428120
2616
07:22
and why we have to talk about it.
127
430760
2296
ja miks sellest tuleb rääkida.
07:25
I was the only one
out of the finallõplik fourneli candidateskandidaadid
128
433080
2416
Olin ainus neljast lõppvooru
pääsenud kandidaadist,
07:27
that never got a frontees pageleht interviewintervjuu.
129
435520
2296
kellega ei avaldatud esikülje intervjuud.
07:29
I was sometimesmõnikord left out of the questionsküsimused
askedküsisin of all other candidateskandidaadid
130
437840
4096
Oli juhtumeid, kus minult jäeti küsimata
see, mida küsiti teistestel kandidaatidelt
07:33
and out of coveragekatvus about the electionsvalimised.
131
441960
2120
ja mind ei kajastatud valimisülevaadetes.
07:36
So I did facenägu this,
132
444640
1336
Nii et seda tuli ette,
07:38
but I will say this
to complimentkompliment the IcelandicIslandi mediameedias.
133
446000
3456
ja ütlen seda Islandi meedia tunnustuseks.
07:41
I got fewvähe if any commentskommentaarid
about my hairjuuksed and pantsuitHousupuku.
134
449480
4696
Tulid vaid üksikud kommentaarid
mu soengu ja pükskostüümi kohta.
07:46
(ApplauseAplaus)
135
454200
2576
(Aplaus)
07:48
So kudosKiitus to them.
136
456800
1200
Nii et minu lugupidamine.
07:51
But there is anotherteine experiencekogemus
that's very importantoluline.
137
459640
4456
Siiski oli veel üks kogemus,
mida pean väga oluliseks.
07:56
I ranjooksis as an independentsõltumatu candidatekandidaat,
138
464120
2256
Kandideerisin sõltumatu kandidaadina
07:58
not with any politicalpoliitiline partypidu
or musclelihased behindtaga me.
139
466400
3296
ja minu taga ei olnud poliitilist parteid
ega muud huvigruppi.
08:01
That lackpuudus of experiencekogemus
140
469720
2336
Kogemuse puudumine
ja piiratud vahendid
08:04
and lackpuudus of accessjuurdepääs to resourcesressursse
141
472080
2256
08:06
probablytõenäoliselt cametuli at a costmaksumus to our campaignkampaania,
142
474360
3016
ilmselt jätsid kampaaniale pitseri,
08:09
but it alsoka allowedlubatud us to innovateuuendama
and do politicspoliitika differentlyerinevalt.
143
477400
4616
aga see sundis meid olema leidlik
ja tegema poliitikat teisiti kui seni.
08:14
We ranjooksis a positivepositiivne campaignkampaania,
144
482040
2240
Meie tegime positiivset kampaaniat
08:17
and we probablytõenäoliselt changedmuudetud the tonetoon
of the electionvalimised for othersteised by doing that.
145
485880
5000
ja tõenäoliselt mõjutasime sellega
valimiste tonaalsust ka teiste jaoks.
08:23
It mayvõib be the reasonpõhjus
why I had lessvähem airtimeeetriaeg on TVTV,
146
491480
2696
Põhjus, miks ma sain vähem eetriaega
08:26
because I wanted to shownäidata
other contenderskandidaati respectaustama.
147
494200
3080
võib olla ka selles, et tahtsin teiste
kandidaatide suhtes lugupidavalt käituda.
08:30
When accessjuurdepääs to mediameedias
provedtõestatud to be so difficultraske,
148
498640
2976
Kui meediasse pääsemine
osutus väga keerukaks,
08:33
we ranjooksis our ownoma mediameedias.
149
501640
2056
kasutasime oma meediakanaleid.
08:35
I ranjooksis liveelus FacebookFacebook sessionsistungid
150
503720
1856
Korraldasin arutelusid Facebookis,
08:37
where I tookvõttis questionsküsimused from votersvalijad
on anything and respondedvastas on the spotkohapeal.
151
505600
5120
kus valijad said esitada küsimusi,
millele kohe ka vastasin.
08:43
And we put all the questionsküsimused I got
and all the answersvastused on an openavatud FacebookFacebook
152
511560
4296
Kõik esitatud küsimused ja antud vastused
jäid ka Facebookis nähtavaks,
08:47
because we thought
transparencyläbipaistvus is importantoluline
153
515880
3056
sest meie jaoks oli läbipaistvus oluline,
08:50
if you want to establishlooma trustusaldust.
154
518960
1520
et tekitada usaldust.
08:53
And when reachingjõudes youngnoor votersvalijad
provedtõestatud to be challengingväljakutse,
155
521120
3136
Kui paistis, et nooremate valijateni
on raske jõuda,
08:56
I becamesai a SnapchatterSnapchatter.
156
524280
2000
hakkasin kasutama Snapchati.
Lasin noorematel endale õpetada,
kuidas see täpselt käib
08:59
I got youngnoor people
to teachõpetama me how to do that,
157
527080
2456
09:01
and I used everyigaüks filterfilter on SnapchatSnapchat
duringajal the last partosaliselt of the campaignkampaania.
158
529560
5256
ja kampaania lõpuks kasutasin
kõiki Snapchati filtereid.
09:06
And I actuallytegelikult had to use a lot of humorhuumor
and humilityalandlikkus, as I was very badhalb at it.
159
534840
5216
Sain enda üle kõvasti naerda
ja piinlikkust tunda,
sest olin ikka päris saamatu.
09:12
But we grewkasvas the followingjärgnev
amongstseas youngnoor people by doing that.
160
540080
4016
Samas aitas see kasvatada
nooremate valijate toetust.
09:16
So it's possiblevõimalik to runjooksma
a differenterinevad typetüüp of campaignkampaania.
161
544120
3176
Nii et on täiesti võimalik teha
teistsugust kampaaniat.
09:19
But unfortunatelykahjuks, one cannotei saa talk
about politicspoliitika withoutilma mentioningviitavad moneyraha.
162
547320
5080
Paraku ei ole võimalik rääkida poliitikast
toomata sisse rahastamist.
Mul on kahju, et see nii on,
aga midagi pole teha.
09:25
I am sadkurb that it is that way,
but it's truetõsi,
163
553600
2216
09:27
and we had lessvähem financialrahaline resourcesressursse
than the other candidateskandidaadid.
164
555840
4080
Meie eelarve oli väiksem
kui teistel kandidaatidel.
09:32
This probablytõenäoliselt was partlyosaliselt duetähtaegselt to the factfakt
165
560760
4136
Osalt oli see nii ehk ka seetõttu,
09:36
that I think I had a harderraskem time
askingpaludes for financialrahaline supporttoetus.
166
564920
4096
et minu jaoks ei olnud lihtne
kelletki raha küsida.
09:41
And maybe I alsoka had the ambitionambitsioon
to do more with lessvähem.
167
569040
5376
Ja ilmselt oli mu eesmärgiks ka
vähemaga rohkem ära teha.
09:46
Some would call that very womanlynaiselik of me.
168
574440
2960
Seda võiks isegi väga naiselikuks pidada.
09:50
But even with one thirdkolmas the mediameedias,
one thirdkolmas the financialrahaline resourcesressursse,
169
578600
5616
Arvestades, et meil oli vaid kolmandik
meediakajastustest, kolmandik eelarvest
09:56
and only an entrepreneurialettevõtluse teammeeskond,
but an amazinghämmastav teammeeskond,
170
584240
3536
ja üks lihtsalt entusiastlik,
suurepärane meeskond,
09:59
we managedjuhitud to surpriseüllatus everyonekõik
on electionvalimised night,
171
587800
4176
siis õnnestus meil kõiki
valimiste õhtul üllatada,
10:04
when the first numbersnumbrid cametuli in.
172
592000
1720
kui tulemused laekuma hakkasid.
10:06
I surprisedüllatunud myselfise,
as you mayvõib see in that photofoto.
173
594680
2616
Ma üllatasin ennast ka,
nagu sel fotol siin näha on.
10:09
(LaughterNaer)
174
597320
1800
(Naer)
10:11
So the first numbersnumbrid,
175
599600
1680
Siin on esimesed tulemused,
10:14
I cametuli in neckkaela to neckkaela
to the leadingjuhtiv candidatekandidaat.
176
602160
2656
olen võrdses seisus juhtiva kandidaadiga.
10:16
(CheersTervitades)
177
604840
3400
(Rõõmuhõisked, aplaus)
10:24
Well, too earlyvara,
because I didn't quiteüsna pulltõmmake that,
178
612520
3136
Siiski liiga ennatlik,
tegelikult ma seekord ära ei teinud,
10:27
but I cametuli in secondteine,
179
615680
1496
vaid jäin teiseks.
10:29
and we wentläksin a long way
from the one percentprotsenti,
180
617200
3176
Me tegime suure hüppe
ühelt protsendilt
10:32
with nearlypeaaegu a thirdkolmas of the votehääletama,
181
620400
1976
ligi kolmandiku häälteni
10:34
and we beatpeksma the pollsKüsitlused
by an unprecedentedenneolematu marginmarginaal,
182
622400
3016
ja purustasime kõik ennustused
seninägemata vahemaaga
10:37
or 10 percentageprotsent pointspunkte
aboveeespool what the last pollKüsitlus cametuli in at.
183
625440
3880
üle 10 protsendipunktiga
viimastest küsitlusest.
10:42
Some people call me the realreaalne winnervõitja
of the electionvalimised because of this,
184
630360
3296
On neid, kes peavad mind tänu sellele
tegelikuks valimiste võitjaks
10:45
and there are manypalju people
who encouragedjulgustada me to runjooksma again.
185
633680
3200
ja palju on neid, kes on mind
kannustanud uuesti kandideerima.
10:49
But what really makesteeb me prouduhke
186
637520
2576
Aga mis paneb mind uhkust tundma
10:52
is to know that I earnedteenitud
187
640120
1656
on teadmine, et mul õnnestus koguda
10:53
proportionatelyproportsionaalselt higherkõrgem percentageprotsent
supporttoetus from the youngnoor people,
188
641800
4696
proportsionaalselt kõrgem toetus
just noorte valijate seas
10:58
and a lot of people encouragedjulgustada
my daughtertütar to runjooksma in 2040.
189
646520
5136
ja paljud kannustasid mu tütart
kandideerima 2040 valimistel.
11:03
(ApplauseAplaus)
190
651680
1920
(Aplaus)
11:10
She is 13,
191
658400
1480
Ta on 13-aastane
11:12
and she had never been on TVTV before.
192
660960
2416
ja ei ole kunagi varem teles esinenud.
11:15
And on electionvalimised day,
I observedtäheldatud her on TVTV repeatedlykorduvalt,
193
663400
4256
Valimiste päeval jälgisin,
kuidas ta eetris olles käitus
11:19
and she was smarttark, she was self-confidentenesekindel,
194
667680
3336
ja ta oli nutikas ning enesekindel,
11:23
she was sinceresiiras, and she was
supportivetoetav of her motherema.
195
671040
3376
ta oli vahetu ja ta toetas igati oma ema.
11:26
This was probablytõenäoliselt
the highlightesile of my campaignkampaania.
196
674440
3176
See oligi ehk minu
valimiskampaania kõrghetk.
11:29
(ApplauseAplaus)
197
677640
2560
(Aplaus)
Üks hetk oli veel.
11:36
But there was anotherteine one.
198
684600
1816
11:38
These are preschooleelkoolis girlstüdrukud out on a walkjalutuskäik,
199
686440
2536
Lasteaiatüdrukud käisid jalutamas
11:41
and they foundleitud
a posterplakat of me on a busbuss stop,
200
689000
2176
ja kui nad nägid
bussipeatuses minu plakatit,
11:43
and they saw the need to kisssuudlus it.
201
691200
2216
siis tahtsid nad seda musitada.
11:45
AudiencePublik: AwAW!
202
693440
1696
11:47
This picturepilt was really
enoughpiisav of a winvõita for me.
203
695160
3480
Juba selle pildi pärast
tundsin end võitjana.
11:51
What we see, we can be.
204
699280
2280
Kui midagi tahta, siis selle ka saame.
11:54
So screwkruvi fearhirmu and challengesväljakutsed.
205
702480
2856
Nii et saatke on kahtlused ja hirm pikalt!
11:57
(ApplauseAplaus)
206
705360
2376
(Aplaus)
11:59
It mattersasju that womennaised runjooksma,
207
707760
2256
On oluline, et naised kandideeriksid
12:02
and it's time for womennaised to runjooksma for officekontoris,
208
710040
3936
ja käes on aeg, et naised juhiksid,
12:06
be it the officekontoris of the CEOTEGEVJUHT
or the officekontoris of the presidentpresident.
209
714000
3920
olgu see siis ettevõtte juhina
või riigi presidendina.
12:11
I alsoka managedjuhitud to put an impressionmulje
on your very ownoma "NewUus YorkerYorker."
210
719280
3960
Mul õnnestus muljet avaldada
ka teie enda "New Yorkerile".
12:16
I earnedteenitud a newuus titlepealkiri,
"A livingelamine emojiEmoji of sinceritysiirus."
211
724600
4096
Mulle anti uus tiitel:
"Elav siiruse emotikon"
12:20
(CheersTervitades)
212
728720
2160
(Aplaus)
12:24
It is possiblytõenäoliselt my proudestuhkem titlepealkiri yetveel,
213
732680
3160
See on ilmselt seni
mu kõige uhkem tiitel,
12:29
and the reasonpõhjus is
that womennaised too oftensageli get penalizedkaristada
214
737560
4016
ja seda sellepärast, et naisi
hurjutatakse liiga sageli
12:33
for usingkasutades what I call
theiroma emotionalemotsionaalne capitalkapitali,
215
741600
3576
oma emotsionaalse kapitali kasutamise eest
12:37
but I know from experiencekogemus
that we becomesaada so good
216
745200
3896
aga omast kogemusest tean,
et seda kasutades
12:41
when we do just that.
217
749120
1696
suudame olla erakordselt tugevad.
12:42
(ApplauseAplaus)
218
750840
2560
(Aplaus)
12:47
And we need more of that.
219
755720
1720
Me peaksime seda rohkem kasutama.
12:51
We celebratedtähistati as if we had wonvõitis
on electionvalimised night,
220
759200
3496
Tähistasime nii, nagu
oleksime valimised võitnud,
sest meil oligi täpselt selline tunne.
12:54
because that's how we felttundsin.
221
762720
1776
12:56
So you don't necessarilytingimata
have to reachjõudma that officekontoris.
222
764520
4336
Nii et lõpuks ei olegi vaja
ametipostile saada.
13:00
You just have to go for it,
223
768880
1736
Lihtsalt tuleb selle poole püüelda,
13:02
and you, your familyperekond, your friendssõbrad,
everyonekõik workingtöötav with you,
224
770640
3056
nii ise, perekond, sõbrad ja
kõik, kellega koos töötad,
13:05
if you do it well, you will growkasvatada beyondkaugemale
anything you will experiencekogemus before.
225
773720
4520
ja kui seda teha hästi, on võimalik
tõusta kõrgemale, kui kunagi varem.
13:12
So we had a good time,
226
780000
1480
Nii et meil oli väga lahe,
13:14
and I learnedõppinud a lot on this journeyteekond,
227
782440
2656
ja ma õppisin sellest palju,
13:17
probablytõenäoliselt more lessonsõppetunnid
than I can sharejagada here
228
785120
2736
palju rohkem, kui täna on aega
13:19
in the time we have todaytäna.
229
787880
1776
seda kõike teiega jagada.
13:21
But restpuhata assuredkindel, it was hardraske work.
230
789680
3496
Aga kindlasti oli see ränk töö
13:25
I lostkadunud a lot of sleepmagama duringajal those monthskuud.
231
793200
2720
mida tuli sageli teha uneaja arvelt.
13:28
It tookvõttis resiliencevastupidavus
and perseverancesihikindlus to not quitloobuge,
232
796800
5576
Tuli olla vastupidav ja järjekindel,
et mitte pooleli jätta,
13:34
but I learnedõppinud something
that I knewteadis before on the one percentprotsenti day,
233
802400
4256
aga mulle sai selgeks midagi,
mida teadsin juba enne 1% päeva:
13:38
and that is that you can only be good
234
806680
3016
edukas on võimalik olla vaid siis,
13:41
when you are trulytõesti, authenticallyautentselt
listeningkuulates to your ownoma voicehääl
235
809720
3896
kui kuulata oma sisetunnet
13:45
and workingtöötav in alignmentjoondus with that.
236
813640
2680
ja tegutseda sellele vastavalt.
13:49
As a good sisterõde of minemine sometimesmõnikord saysütleb,
237
817080
2616
Mu kallis õde ütleb vahel,
13:51
you mayvõib cheatpetma on your intuitionintuitsioon,
238
819720
2576
et on võimalik alt vedada oma sisetunnet,
13:54
but your intuitionintuitsioon never cheatsPettused on you.
239
822320
2440
aga sisetunne ei vea kunagi alt.
13:59
I think it's alsoka very importantoluline,
and you all know this,
240
827640
3176
Samuti on väga oluline
ja te kõik ju teate seda,
et ükskõik millisele reisile minnes,
14:02
that on any journeyteekond you go on,
241
830840
1576
14:04
it's the teammeeskond you take alongmööda.
242
832440
1640
tuleb kaasa võtta oma meeskond.
14:06
It's havingvõttes people around you
who sharejagada your valuesväärtused, your visionnägemine,
243
834560
4816
Inimesed, kellega sul on
sarnased väärtused ja visioon,
14:11
but are differenterinevad in everyigaüks other way.
244
839400
2040
aga kes muus osas on täiesti erinevad.
14:14
That's the formulavalem for successedu for me,
245
842040
2376
See ongi minu edu valem
14:16
and I am blessedõnnis with an amazinghämmastav husbandabikaasa,
246
844440
2456
ja olen õnnistatud imelise abikaasaga,
14:18
here todaytäna,
247
846920
1200
kes on täna siin,
14:21
an incredibleuskumatu familyperekond --
248
849080
1736
minu fantastiline perekond --
14:22
(ApplauseAplaus)
249
850840
1936
(Aplaus)
14:24
and great friendssõbrad,
250
852800
1216
ja suurepärased sõbrad.
14:26
and we cametuli togetherkoos
as entrepreneursettevõtjad in the politicalpoliitiline arenaareenil,
251
854040
3376
Me jaoks oli see ühine
ettevõtmine poliitilisel areenil
14:29
and pulledtõmmatud something off
that everyonekõik said would be impossiblevõimatu.
252
857440
3816
ning saime hakkama millegagi,
mida kõik pidasid võimatuks.
14:33
As a matterasi of factfakt,
the leadingjuhtiv PRPR expertasjatundja told me
253
861280
3176
Tegelikult ütles mulle
üks parimaid PR spetsialiste,
veel enne kui otsustasin kandideerida,
14:36
before I madetehtud my decisionotsus
254
864480
1736
14:38
that I would do well to get sevenseitse percentprotsenti.
255
866240
2640
et kui hästi läheb, saan 7% häältest.
14:41
I appreciatedhinnatud his perspectivevaatenurk,
because he was probablytõenäoliselt right,
256
869640
4216
Ma kuulasin tema arvamust,
sest tal võis ilmselt õiguski olla,
14:45
and he was basingtuginedes it
on valuableväärtuslik experiencekogemus.
257
873880
2176
kuna see oletus põhines
ta suurele kogemusele.
14:48
But on the one percentprotsenti day,
258
876080
1336
Aga sel 1% päeval
14:49
I decidedotsustasin here to shownäidata him
that he was wrongvalesti.
259
877440
3120
otsustasin talle näidata, et ta eksib.
14:54
It's very importantoluline to mentionmainima this,
because I did losekaotada a lot of sleepmagama,
260
882320
3376
Seda peab kindlasti mainima,
sest mul oli palju unetuid öid,
14:57
and I workedtöötanud hardraske,
and so did the people with me.
261
885720
2320
ma tegin kõvasti tööd,
nagu kogu mu meeskondki.
15:00
We can never go the distancevahemaa
if we forgetunustage to take carehooli of ourselvesiseennast.
262
888440
4096
Keegi ei pea pikalt vastu,
kui enda eest ei hoolitse.
15:04
And it's two things that I think
are very importantoluline in that,
263
892560
2856
Siin pean ma väga oluliseks kahte asja:
15:07
in surroundingümbritsev yourselfise with people
and practicestavad that nourishtoidavad you,
264
895440
3536
esiteks, koondada enda ümber inimesed
ja töövõtted, mis sind aitavad,
15:11
but it's equallyvõrdselt importantoluline,
maybe even more importantoluline,
265
899000
2776
aga sama oluline,
ehk veelgi olulisem on,
15:13
to have the couragejulgust
to get ridlahti of people and practicestavad
266
901800
3736
et oleks julgust öelda lahti
neist inimestest ja tegevustest,
15:17
that take away your energyenergia,
267
905560
2056
mis võtavad energiat ära,
15:19
includingkaasa arvatud the wonderfulimeline bloggersbloggers
and commentatorskommentaatorid.
268
907640
3640
kaasaarvatud kõik need suurepärased
blogijad ja kommenteerijad.
15:24
I tookvõttis a lot of supporttoetus
from othersteised in doing this,
269
912200
2976
Mul oli vaja palju teiste toetust,
et seda teha
15:27
and I madetehtud the decisionotsus to go highkõrge
when othersteised wentläksin lowmadal,
270
915200
4056
ja otsustasin, et ei lase oma taset alla,
ka siis kui laskuti väga madalale.
15:31
and that's partlyosaliselt how I kepthoitakse
my energyenergia going throughoutkogu aeg all of this.
271
919280
4856
See võimaldas mul leida energiat
et minna lõpuni välja.
15:36
And when I lostkadunud my energyenergia for a momenthetk --
272
924160
2176
Kui tekkis hetki, kus ma enam ei jaksanud,
15:38
and I did from time to time,
it wasn'tei olnud easylihtne --
273
926360
3296
ja neid tuli ikka aeg-agalt ette,
lihtne see polnud,
15:41
I wentläksin back to why I decidedotsustasin to runjooksma,
274
929680
3296
mõtlesin tagasi sellele,
miks ma üldse otsustasin kandideerida
15:45
and how I had decidedotsustasin to runjooksma my ownoma racerass.
275
933000
3400
ja kuidas ma otsustasin
oma kampaaniat teha.
15:49
I calledkutsutud it a 4G campaignkampaania,
276
937520
2576
Kutsun seda 4G kampaaniaks,
15:52
the G'sG representingesindavad the IcelandicIslandi wordssõnad.
277
940120
2776
G tähistab islandikeelseid sõnu.
15:54
And the first one is calledkutsutud "GagnGagn."
278
942920
2136
Esimene sõna on "gagn".
15:57
I ranjooksis to do good,
279
945080
2256
Kandideerin selleks, et tuua kasu,
teha midagi kellegi heaks.
15:59
to be of serviceteenus,
280
947360
1216
16:00
and I wanted servantsulane leadershipjuhtimine
281
948600
2496
Tahan, et juhtimine kui
teenistuses olemine
16:03
to be at the centerkesklinnas of how I workedtöötanud
and everybodykõik elsemuidu in the campaignkampaania.
282
951120
3520
oleks meie kampaania
ülesehituse lähtealuseks.
16:07
SecondTeine one is "GleGLEði," or joyrõõm.
283
955520
2696
Teine sõna on "Gleði," rõõm.
Otsustasin, et kavatsen sellest
teekonnast rõõmu tunda.
16:10
I decidedotsustasin to enjoynaudi the journeyteekond.
284
958240
2096
16:12
There was a lot to be takenvõetud
out of the journeyteekond,
285
960360
2216
Sel kogemusel on nii palju pakkuda,
16:14
no matterasi if the destinationsihtkoht
was reachedjõudis or not.
286
962600
2616
olenemata sellest, kas
jõuame sihile või mitte.
16:17
And I triedproovis my utmostKõik, mis võimalik
to inspireinspireerima othersteised to do so as well.
287
965240
3080
Andsin endast kõik, et ka
teised samamoodi tunneksid.
Kolmas on "Gagnsæi".
16:21
ThirdKolmanda is "GagnsGagnsæi."
288
969200
1776
Olin valmis vastama kõikidele küsimustele.
16:23
I was openavatud to any questionsküsimused.
289
971000
1736
16:24
I kepthoitakse no secretssaladused,
290
972760
1536
Mul ei olnud saladusi,
16:26
and it was all openavatud,
on FacebookFacebook and websitesveebisaitidel.
291
974320
3096
kõik oli avalik, nii
Facebookis kui veebis.
16:29
Because I think if you're
choosingvalides your presidentpresident,
292
977440
2376
Sest kui valitakse presidenti,
siis on õigus saada
oma küsimustele vastused.
16:31
you deserveväärima answersvastused to your questionsküsimused.
293
979840
2080
16:34
Last but not leastvähemalt,
294
982840
2296
Ja lõpuks midagi sama olulist,
16:37
I don't need to explainseletama that in this roomtuba,
295
985160
2376
mida siinolijatele selgitada pole vaja:
16:39
we ranjooksis on the principlepõhimõte of GirlpowerGirlpower.
296
987560
2896
kampaania põhialuseks oli girlpower.
16:42
(CheersTervitades)
297
990480
2480
(Aplaus)
16:48
I am incrediblyuskumatult gladhea meel
298
996080
2096
Mul on kohutavalt hea meel,
16:50
that I had the couragejulgust to runjooksma,
299
998200
2216
et leidsin endas julgust kandideerida,
16:52
to riskrisk failureebaõnnestumine but receivesaada successedu
300
1000440
3056
riskida läbikukkumisega, aga saavutada edu
16:55
on so manypalju levelstasemed.
301
1003520
1880
ja seda nii mitmes mõttes.
16:58
I can't tell you that it was easylihtne,
302
1006560
3376
Ma ei ütle, et see oli kerge,
17:01
but I can tell you,
303
1009960
2096
aga võin kinnitada,
17:04
and I think my entireterve teammeeskond
will agreenõustun with me,
304
1012080
3656
ja usun, et kogu mu meeskond nõustub,
17:07
that it was worthväärt it.
305
1015760
2040
et asi oli seda väärt.
17:10
Thank you.
306
1018600
1216
Aitäh.
17:11
(ApplauseAplaus)
307
1019840
1696
(Aplaus)
17:13
Thank you.
308
1021560
1200
Aitäh.
17:16
Thank you.
309
1024760
1216
Ma tänan.
17:18
(ApplauseAplaus)
310
1026000
2480
(Aplaus)
[Pat Mitchell] Sind ei saa veel ära lasta.
17:26
PatPat MitchellMitchell: I'm not lettingüürileandmine you go yetveel.
311
1034920
2010
17:29
HallaHallamasdMasdóttirttir: What a great crowdrahvahulk.
312
1037880
1810
[Halla Tómasdóttir] Suurepärane publik!
17:33
PMPM: I can't let you go
withoutilma sayingöeldes
313
1041839
2096
[PM] Ma ei saa sind ära lasta ütlemata,
17:35
that probablytõenäoliselt everybodykõik in the roomtuba
is readyvalmis to moveliikuma to IcelandIsland
314
1043960
2975
et ilmselt oleksid kõik siin
valmis kohe Islandile kolima
17:38
and votehääletama for you.
315
1046960
1696
ja sinu poolt hääletama.
17:40
But of coursemuidugi we probablytõenäoliselt
can't votehääletama there,
316
1048680
2056
Aga tegelikult me seal valida ei saaks,
17:42
but one thing we can get from IcelandIsland
317
1050760
2376
aga üks, mida Islandilt oleme saanud
17:45
and have always gottensaanud is inspirationinspiratsiooni.
318
1053160
2816
ja sealt saab seda alati,
on inspiratsioon.
17:48
I mean, I'm oldvana enoughpiisav to remembermäleta 1975
319
1056000
3176
Olen juba nii vana, et
mäletan 1975. aastat,
17:51
when all the IcelandicIslandi womennaised walkedkõndis out,
320
1059200
2016
kui kõik Islandi naised tulid tänavatele,
17:53
and that really was a very bigsuur factorfaktor
in launchingkäivitamine the women'snaiste movementliikumine.
321
1061240
3576
ja see andis väga olulise
tõuke naisliikumise hoogustumisele.
17:56
You madetehtud a referenceviide to it earliervarem.
I'd love to bringtuua the picturepilt back up
322
1064840
3456
Mainisid seda ka oma kõnes
ja näitaks uuesti seda fotot,
18:00
and just have us remembermäleta what it was like
when a countryriik cametuli to a standstillmaksete peatamise.
323
1068320
4216
et meenutada, mis tunne oli,
kui kogu riik jäi seisma.
18:04
And then what you mayvõib not know
324
1072560
2336
On veel midagi, mida te ehk ei tea,
18:06
because our AmericanAmeerika mediameedias
did not reportaruanne it,
325
1074920
4016
sest Ameerika press sellest ei rääkinud.
18:10
the IcelandicIslandi womennaised
walkedkõndis out again on MondayEsmaspäev. Right?
326
1078960
3896
Islandi naised tulid jälle tänavatele
sel esmaspäeval, kas polnud nii?
18:14
HTHT: Yes, they did.
PMPM: Can you tell us about that?
327
1082880
2667
[HTY] Jah, oli küll.
[PM] Räägi palun sellest.
[HT] Jah, nii on, et 41 aastat
peale seda suurt streiki
18:17
HTHT: Yes, so 41 yearsaastaid
after the originaloriginaal strikeStrike,
328
1085571
2805
18:20
we mayvõib be the bestparim placekoht
in the worldmaailm to be a womannaine,
329
1088400
3256
olemegi ehk riik, kus naistel
on kõige parem elada,
18:23
but our work isn't donelõpetatud.
330
1091680
2336
aga meie töö ei ole veel tehtud.
18:26
So at 2:38pmPM on MondayEsmaspäev,
331
1094040
2616
Nii et esmaspäeval kell 14.38
18:28
womennaised in IcelandIsland left work,
332
1096680
1696
tulid Islandi naised töölt ära,
18:30
because that's when
they had earnedteenitud theiroma day'späevas salarypalk.
333
1098400
2896
sest selleks ajaaks olid nad oma
päevapalga välja teeninud.
18:33
(ApplauseAplaus)
334
1101320
1960
(Aplaus)
18:48
What's really coollahe about this
335
1116080
2376
Eriti lahe on aga see,
18:50
is that youngnoor womennaised and menmehed participatedosales
336
1118480
3696
et neid noori naisi ja mehi, kes osalesid,
18:54
in greatersuurem numbersnumbrid than before,
337
1122200
2176
oli palju rohkem kui kunagi varem,
18:56
because it is time
that we closeSulge the paymaksma gaplõhe.
338
1124400
3840
sest käes on aeg kaotada palgalõhe.
19:02
PMPM: So I'm not going to askküsi
HallaHalla to commitpühenduma right now
339
1130720
2856
[PM] Ma ei saa nõuda Hallalt,
et ta kohe praegu lubaks,
19:05
to what she's doing nextjärgmine,
340
1133600
1256
mida ta järgmiseks ette võtab,
19:06
but I will say that you'dsa tahad have
a very largesuur volunteervabatahtlik armyarmee
341
1134880
3376
aga olen kindel, et siin on
suur vabatahtlikke armee,
19:10
should you decideotsustama to do that again.
342
1138280
2416
juhuks, kui otsustad uuesti kandideerida.
19:12
Thank you HallaHalla.
343
1140720
1256
Aitäh sulle, Halla.
19:14
HTHT: Thank you all.
344
1142000
1416
[HT] Aitäh teile kõigile!
19:15
(ApplauseAplaus)
345
1143440
2395
(Aplaus)
Translated by Aari Lemmik
Reviewed by Kaisa-Kitri Niit

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Halla Tómasdóttir - Change catalyst
Icelandic entrepreneur Halla Tómasdóttir believes that if you’re going to change things, you have to do it from the inside. She infused the world of finance with “feminine values," which helped her survive the financial meltdown in Iceland and nearly made her president.

Why you should listen

Tómasdóttir's philosophy is simple: (1) the challenges we're facing today won't be solved by testosterone alone; (2) the world would be a better, safer, more sustainable place if we could infuse finance, business and politics with more gender balance; and (3) it's easier to change things from the inside.

True to this philosophy, Tómasdóttir co-founded Audur Capital in 2008, the world's first investment firm based on "feminine values." Audur was one of few financial companies in Iceland to survive the crash. Tómasdóttir has since been an active change catalyst, advocating for principle-based leadership and more women around decision-making tables.

In 2016, responding to popular demand (and a viral Facebook campaign), Tómasdóttir ran for president of Iceland. A woman in a man's race. Polls initially put Tómasdóttir as an outsider, predicting 1 percent of the vote. A few weeks later, against all odds, Tómasdóttir came in second supported by 28 percent of Icelanders.

More profile about the speaker
Halla Tómasdóttir | Speaker | TED.com