ABOUT THE SPEAKER
Halla Tómasdóttir - Change catalyst
Icelandic entrepreneur Halla Tómasdóttir believes that if you’re going to change things, you have to do it from the inside. She infused the world of finance with “feminine values," which helped her survive the financial meltdown in Iceland and nearly made her president.

Why you should listen

Tómasdóttir's philosophy is simple: (1) the challenges we're facing today won't be solved by testosterone alone; (2) the world would be a better, safer, more sustainable place if we could infuse finance, business and politics with more gender balance; and (3) it's easier to change things from the inside.

True to this philosophy, Tómasdóttir co-founded Audur Capital in 2008, the world's first investment firm based on "feminine values." Audur was one of few financial companies in Iceland to survive the crash. Tómasdóttir has since been an active change catalyst, advocating for principle-based leadership and more women around decision-making tables.

In 2016, responding to popular demand (and a viral Facebook campaign), Tómasdóttir ran for president of Iceland. A woman in a man's race. Polls initially put Tómasdóttir as an outsider, predicting 1 percent of the vote. A few weeks later, against all odds, Tómasdóttir came in second supported by 28 percent of Icelanders.

More profile about the speaker
Halla Tómasdóttir | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Halla Tómasdóttir: It's time for women to run for office

Halla Tómasdóttir: Het wordt tijd dat vrouwen zich kandidaat stellen

Filmed:
1,023,888 views

Halla Tómasdóttir vertelt ons gevat en met genegenheid hoe ze de vooroordelen van de media overkwam, de toon van het politieke debat veranderde en het hele land verraste toen ze zich kandidaat stelde voor het presidentschap van IJsland, daarmee de volgende generatie politieke leiders inspirerend. "Wat we zien, kan ook bewaarheid worden", zegt ze. "Het is belangrijk dat vrouwen zich kandidaat stellen."
- Change catalyst
Icelandic entrepreneur Halla Tómasdóttir believes that if you’re going to change things, you have to do it from the inside. She infused the world of finance with “feminine values," which helped her survive the financial meltdown in Iceland and nearly made her president. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I feel incrediblyongelooflijk luckyLucky
0
760
2776
Ik heb het geluk
dat ik geboren ben in een land
00:15
to be from a countryland
1
3560
1856
00:17
that's generallyalgemeen consideredbeschouwd
to be the bestbeste placeplaats in the worldwereld-
2
5440
3856
dat vaak beschouwd wordt
als de beste plaats in de wereld
00:21
to be a womanvrouw.
3
9320
1440
om vrouw te zijn.
00:24
In 1975, when I was sevenzeven yearsjaar oldoud,
4
12720
3736
In 1975 was ik zeven jaar oud.
00:28
womenvrouw in IcelandIJsland wentgegaan on a strikestaking.
5
16480
2480
De IJslandse vrouwen staakten.
00:31
They did no work that day,
6
19600
2016
Gedurende één dag werkten ze niet.
00:33
whetherof they heldheld professionalprofessioneel jobsjobs
7
21640
2776
Of ze nu een professionele baan hadden
00:36
or had the work of the home.
8
24440
2120
of huisvrouw waren.
00:39
They marchedmarcheerden into
the centercentrum of ReykjavReykjavík --
9
27160
2616
Ze marcheerden door
de straten van Reykjavik.
00:41
90 percentprocent of womenvrouw participateddeelgenomen --
10
29800
2575
90 percent van de vrouwen nam deel.
00:44
and peacefullyvreedzaam and in solidaritysolidariteit
11
32400
3776
Vredig en solidair
protesteerden ze voor gelijkheid.
00:48
askedgevraagd for equalitygelijkheid.
12
36200
1840
00:51
Nothing workedwerkte in IcelandIJsland that day,
13
39720
2360
Niets werkte in IJsland die dag,
00:54
because nothing workswerken
when womenvrouw are not at work.
14
42800
2936
want er werkt nooit iets
als vrouwen niet aan de slag zijn.
00:57
(ApplauseApplaus)
15
45760
2280
(Applaus)
01:05
FiveVijf yearsjaar laterlater,
IcelandersIJslanders had the couragemoed
16
53800
3536
Vijf jaar later hadden
de IJslanders de moed
01:09
to be the first countryland in the worldwereld-
17
57360
2136
om het eerste land te zijn ter wereld
01:11
to democraticallydemocratisch electuitverkorenen a womanvrouw
as theirhun presidentpresident.
18
59520
4416
waar een vrouw
tot president werd verkozen.
01:15
I will never forgetvergeten this day,
19
63960
2816
Ik zal die dag nooit vergeten.
01:18
that PresidentDe Voorzitter VigdVigdís,
as we know her by her first namenaam,
20
66800
4176
President Vigdis -- want iedereen
sprak haar aan bij haar voornaam --
01:23
steppedgetrapte out on the balconybalkon
of her owneigen home,
21
71000
3376
stapte het balkon op
van haar eigen huis.
01:26
a singlesingle mommam with her daughterdochter
by her sidekant as she had wonwon.
22
74400
4216
Een single vrouw met een dochter
had de verkiezingen gewonnen.
01:30
(ApplauseApplaus)
23
78640
2480
(Applaus)
01:37
This womanvrouw was an incredibleongelooflijk rolerol modelmodel-
24
85320
2376
Ze was een enorm rolmodel
voor mij en iedereen die toen opgroeide.
01:39
for me and everyoneiedereen
growinggroeiend up at that time,
25
87720
4336
01:44
includinginclusief boysjongens.
26
92080
1200
Ook voor jongens.
01:45
She frequentlyvaak sharesaandelen the storyverhaal
of how a youngjong boyjongen approachedbenaderde her
27
93840
4056
Ze vertelde vaak het verhaal
van hoe een jongen haar aansprak
01:49
after a couplepaar of termstermen in officekantoor
28
97920
2016
na enkele ambtstermijnen.
01:51
and askedgevraagd, "Can boysjongens
really growgroeien up to be presidentpresident?"
29
99960
3896
Hij vroeg haar: "Kunnen jongens
ook president worden als ze groot zijn?"
01:55
(LaughterGelach)
30
103880
2136
(Gelach)
01:58
RoleRol modelsmodellen really matterer toe doen,
31
106040
2776
Rolmodellen zijn belangrijk,
02:00
but even with suchzodanig strongsterk rolerol modelsmodellen
32
108840
2816
maar zelfs met zulke sterke rolmodellen
-- waar ik zo dankbaar voor ben --
02:03
who I am so gratefuldankbaar for,
33
111680
2296
02:06
when I was encouragedaangemoedigd
to runrennen for presidentpresident,
34
114000
2856
toen ze vroegen of ik mij
kandidaat wou stellen als president
02:08
my first reactionreactie was,
"Who am I to runrennen for presidentpresident?
35
116880
5336
was mijn eerste reactie: "Wie ben ik nu
om me kandidaat te stellen als president?"
02:14
Who am I to be presidentpresident?"
36
122240
2360
Waarom zou ik president kunnen zijn?
Blijkbaar zijn vrouwen minder geneigd
om zich verkiesbaar te stellen dan mannen.
02:17
It turnsbochten out that womenvrouw
37
125640
2375
02:20
are lessminder likelywaarschijnlijk
to consideroverwegen runninglopend than menmannen.
38
128039
2561
02:23
So a studystudie donegedaan in the US in 2011
39
131600
3376
Een Amerikaanse studie uit 2011
02:27
showedtoonden that 62 percentprocent of menmannen
had consideredbeschouwd runninglopend for officekantoor,
40
135000
5240
heeft aangetoond dat 62 procent
van de mannen ooit overwogen hadden
om zich verkiesbaar
te stellen als president.
02:33
but 45 percentprocent of womenvrouw.
41
141360
2736
Bij vrouwen was dit maar 45 procent.
02:36
That's gapkloof of 16 percentagepercentage pointspoints,
42
144120
3376
Dat is een verschil van 16 procentpunten.
02:39
and it's the samedezelfde gapkloof
that existedbestonden a decadedecennium earliervroeger.
43
147520
3480
En deze kloof bestond
tien jaar daarvoor ook al.
02:44
And it really is a shameschande,
44
152000
2296
En dat is echt jammer,
02:46
because I am so convincedovertuigd that the worldwereld-
is in realecht need for womenvrouw leadersleiders
45
154320
5016
want ik ben ervan overtuigd dat de wereld
vrouwelijke leiders nodig heeft
en in het algemeen meer leiderschap
met duidelijke standpunten.
02:51
and more principle-basedprinciple based leadershipleiderschap
46
159360
2056
02:53
in generalalgemeen.
47
161440
1200
02:56
So my decisionbesluit to runrennen
48
164080
2520
Mijn besluit om me verkiesbaar te stellen
02:59
ultimatelytenslotte camekwam down to the factfeit
49
167680
3456
werd uiteindelijk veroorzaakt
door het feit dat ik het gevoel had
03:03
that I feltvoelde
50
171160
1200
03:05
that I had to do my bitbeetje,
51
173360
2280
dat ik mijn bijdrage moest leveren.
03:09
even if I had no politicalpolitiek experienceervaring,
52
177640
2400
Ook al had ik geen enkele
politieke ervaring.
03:12
to stepstap up and try to be partdeel
of creatinghet creëren van the worldwereld-
53
180920
3640
Ik moest me laten horen
als ik een wereld wou creëren
03:17
that will make sensezin and be sustainableduurzame
54
185560
2816
die duurzaam en zinvol is
03:20
for our kidskinderen,
55
188400
1536
voor onze kinderen.
03:21
and a worldwereld- where we trulywerkelijk allowtoestaan
bothbeide our boysjongens and girlsmeisjes
56
189960
5376
Een wereld waarin alle jongens en meisjes
03:27
to be all they can be.
57
195360
1880
mogen zijn wat ze willen zijn.
03:31
And it was the journeyreis of my life.
58
199080
4360
En het werd de reis van mijn leven.
03:36
It was amazingverbazingwekkend.
59
204280
1600
Het was geweldig.
03:39
The journeyreis startedbegonnen with potentiallymogelijk
as manyveel as 20 candidateskandidaten.
60
207040
4536
De reis begon met mogelijk
zo'n twintig kandidaten.
03:43
It boiledgekookt down to
ninenegen candidateskandidaten qualifyingin aanmerking komende,
61
211600
3416
Uiteindelijk werden er
negen kandidaten genomineerd.
03:47
and ultimatelytenslotte the racerace
camekwam down to fourvier of us,
62
215040
3240
Uiteindelijk zou de race
beslecht worden door de laatste vier:
03:51
threedrie menmannen and me.
63
219120
1896
drie mannen en mijzelf.
03:53
(ApplauseApplaus)
64
221040
2680
(Applaus)
03:59
But that's not all the dramadrama yetnog.
65
227760
2696
Maar daar eindigt het drama niet.
04:02
You maymei think you have dramadrama in the US,
66
230480
2256
Je denkt misschien dat je weet
wat drama is in Amerika, maar ik kan...
04:04
but I can --
67
232760
1216
(Gelach)
04:06
(LaughterGelach)
68
234000
1440
04:08
I can assureverzekeren you
we had our owneigen dramadrama in IcelandIJsland.
69
236280
3776
Ik kan jullie verzekeren dat we ook
drama gekend hebben in IJsland.
04:12
So our sittingzittend presidentpresident of 20 yearsjaar
70
240080
2936
Onze president zat toen
al 20 jaar aan de macht.
04:15
announcedaangekondigd initiallyeerste
that he was not going to runrennen,
71
243040
2656
Aanvankelijk wou hij zich
niet kandidaat stellen.
04:17
whichwelke is probablywaarschijnlijk what gavegaf risestijgen
72
245720
1576
Waarschijnlijk waren er daarom
zoveel kandidaten.
04:19
to so manyveel candidateskandidaten consideringgezien het feit runninglopend.
73
247320
2400
04:22
Then laterlater he changedveranderd his mindgeest
74
250880
2216
Maar later veranderde hij van mening
04:25
when our primeeerste ministerminister resignedontslag
75
253120
3536
toen onze eerste minister ontslag nam
na de beruchte Panama-papers,
04:28
followingvolgend the infamousberucht PanamaPanama PapersPapieren
76
256680
3255
04:31
that implicatedbetrokken him and his familyfamilie.
77
259959
2897
waarin hij en zijn familie
verwikkeld waren.
04:34
And there was a popularpopulair
protestprotest in IcelandIJsland,
78
262880
2056
Dat zorgde voor
een groot protest in IJsland.
04:36
so the sittingzittend presidentpresident thought
they needednodig a trustedvertrouwd leaderleider.
79
264960
5280
Hij dacht dat het volk een president
nodig had die ze konden vertrouwen.
04:43
A fewweinig daysdagen laterlater, relationsrelaties
to his wifevrouw and her family'sgezin companiesbedrijven
80
271040
3976
Enkele dagen later ontdekten ze verbanden
tussen hem en de bedrijven van z'n vrouw
04:47
were alsoook discoveredontdekt in the PanamaPanama PapersPapieren,
81
275040
2200
in de Panama-papers.
04:50
and so he withdrewtrok zich terug from the racerace again.
82
278000
2640
Dus trok hij zich
opnieuw terug uit de race.
04:53
Before doing so, he said he was doing that
83
281680
2616
Vlak daarvoor had hij verklaard
dat hij zich terugtrok
04:56
because now there were two qualifiedgekwalificeerd menmannen
84
284320
3120
omdat er nu twee geschikte mannen waren
05:00
who he feltvoelde could fillvullen his shoesschoenen
runninglopend for officekantoor.
85
288280
3600
waarvan hij het gevoel had
dat ze zijn job konden overnemen.
05:05
So on MayMei 9, 45 daysdagen before electionverkiezing day,
86
293040
6416
Op 9 mei, 45 dagen voor de verkiezingen,
05:11
it was not looking too good for me.
87
299480
2200
zag het er niet goed uit voor mij.
05:14
I did not even make the graphdiagram
in the newspaperkrant-.
88
302720
3336
Ik werd zelfs niet vermeld
in de grafieken in de krant.
05:18
The pollsopiniepeilingen had me at 1 percentprocent,
89
306080
2976
De polls gaven me één procent.
05:21
but that was still the highesthoogst
90
309080
1456
Dat was nog altijd het hoogste percentage
dat een vrouw ooit behaald had.
05:22
that any womanvrouw announcingaankondiging
her candidacykandidatuur had earnedverdiend.
91
310560
3040
05:27
So it would be an understatementunderstatement
to say that I had to work extremelyuiterst hardhard
92
315440
4736
Het zou een understatement zijn
om te zeggen dat ik hard werkte
05:32
to get my seatstoel at the tabletafel
93
320200
2296
om mijn plaatsje aan de tafel
te verzekeren
05:34
and accesstoegang to televisiontelevisie,
94
322520
2456
en mijn gezicht
op de televisie te krijgen.
05:37
because the networknetwerk decidedbeslist
that they would only includeomvatten
95
325000
3416
De kabeltelevisie besloot
dat ze voor het eerste televisiedebat
05:40
those with 2.5 percentprocent
or more in the pollsopiniepeilingen
96
328440
3416
alleen kandidaten zou uitnodigen
met meer dan 2,5% in de peilingen.
05:43
in the first TVTV debatedebat.
97
331880
1720
05:46
I foundgevonden out on the afternoonmiddag
of the first TVTV debatedebat
98
334680
3376
In de namiddag voorafgaand aan het debat
vernam ik dat ik mocht deelnemen,
05:50
that I would participatedeelnemen
alonglangs with the threedrie menmannen,
99
338080
3736
samen met de drie mannen.
05:53
and I foundgevonden out on liveleven TVTV
100
341840
2416
En ik ontdekte live op televisie
dat ik die dag exact 2,5% had behaald.
05:56
that I camekwam in at exactlyprecies 2.5 percentprocent
on the day of the first TVTV debatedebat.
101
344280
5336
(Applaus)
06:01
(ApplauseApplaus)
102
349640
3080
06:07
So, challengesuitdagingen.
103
355000
2200
Dus... Uitdagingen.
De belangrijkste uitdagingen waarmee
ik geconfronteerd werd tijdens mijn reis
06:10
The foremostvoorop challengesuitdagingen I had to facegezicht
and overcomeoverwinnen on this journeyreis
104
358520
3456
06:14
had to do with mediamedia, musclespier and moneygeld.
105
362000
2896
hadden te maken met de media,
spierkracht en geld.
06:16
Let's startbegin with mediamedia.
106
364920
1816
Laten we beginnen met de media.
06:18
There are those who say
gendergeslacht doesn't matterer toe doen
107
366760
2376
Sommigen beweren
dat je geslacht er niet toe doet
06:21
when it comeskomt to mediamedia and politicspolitiek.
108
369160
1736
in de media en de politiek.
06:22
I can't say that I agreemee eens.
109
370920
1640
Ik ben het daar niet mee eens.
06:25
It provedbewees harderharder for me
to bothbeide get accesstoegang and airtimeairtime in mediamedia.
110
373440
3600
Ik had het moeilijk om toegang
te krijgen tot de media en hun aandacht.
06:29
As a matterer toe doen of factfeit, the leadingleidend candidatekandidaat-lidstaten
appearedverschenen in broadcastuitzending mediamedia
111
377800
3336
De leidende kandidaat werd
87 keer vermeld in de media
06:33
87 timestijden in the monthsmaanden
leadingleidend up to the electionsverkiezingen,
112
381160
3096
in de maanden voor de verkiezingen,
06:36
whereasterwijl I appearedverschenen 31 timestijden.
113
384280
2120
terwijl ik maar 31 keer aan bod kwam.
06:39
And I am not sayinggezegde
mediamedia is doing this consciouslybewust.
114
387720
4136
Ik denk niet dat de media
dat doelbewust doet.
Ik denk dat dit eerder te maken heeft
met onbewuste vooroordelen.
06:43
I think largelygrotendeels this has to do
with unconsciousbewusteloos biasvooroordeel,
115
391880
2896
06:46
because in mediamedia,
much like everywhereoveral elseanders,
116
394800
2800
De media heeft -- net als iedereen --
06:50
we have bothbeide consciousbewust
and unconsciousbewusteloos biasvooroordeel,
117
398280
3816
bewuste en onbewuste vooroordelen.
06:54
and we need to have the couragemoed
to talk about it if we want to changeverandering it.
118
402120
4456
We moeten daarover durven praten
als we hier iets willen aan doen.
06:58
When I finallyTenslotte got accesstoegang to TVTV,
119
406600
2136
Toen ik eindelijk op tv verscheen,
07:00
the first questionvraag I got was,
"Are you going to quitophouden?"
120
408760
3160
was het eerste wat men mij vroeg:
"Denk je al aan opstappen?"
07:05
And that was a hardhard one.
121
413720
2616
Dat was even moeilijk.
07:08
But of courseCursus, with 1 percentprocent
to 2.5 percentprocent in the pollsopiniepeilingen,
122
416360
2856
Maar ik had maar anderhalf
of twee percent in de peilingen.
07:11
maybe it's understandablebegrijpelijk.
123
419240
1280
Het was begrijpelijk.
07:13
But mediamedia really mattersaangelegenheden,
and everyelk time I appearedverschenen on TVTV,
124
421160
3696
De media doen er echt toe.
Iedere keer ik op tv verscheen,
gingen de peilingen omhoog.
07:16
we saw and experiencedervaren
a risestijgen in the pollsopiniepeilingen,
125
424880
3216
07:20
so I know firsthanduit de eerste hand how much this mattersaangelegenheden
126
428120
2616
Ik weet zelf hoe belangrijk dat is,
en waarom we erover moeten praten.
07:22
and why we have to talk about it.
127
430760
2296
07:25
I was the only one
out of the finallaatste fourvier candidateskandidaten
128
433080
2416
Ik stond nooit met een interview
op het voorblad van een krant.
07:27
that never got a frontvoorkant pagepagina interviewinterview.
129
435520
2296
Ik mocht niet altijd antwoorden op vragen
die aan de andere kandidaten werd gesteld,
07:29
I was sometimessoms left out of the questionsvragen
askedgevraagd of all other candidateskandidaten
130
437840
4096
07:33
and out of coveragedekking about the electionsverkiezingen.
131
441960
2120
zoals over de verslaggeving
over de verkiezingen.
07:36
So I did facegezicht this,
132
444640
1336
Daar werd ik mee geconfronteerd.
07:38
but I will say this
to complimentcompliment the IcelandicIJslands mediamedia.
133
446000
3456
Ik moet de IJslandse media wel meegeven
dat ik nooit vragen kreeg
over mijn kapsel of mijn kledij.
07:41
I got fewweinig if any commentsopmerkingen
about my hairhaar- and pantsuitBroekpak.
134
449480
4696
07:46
(ApplauseApplaus)
135
454200
2576
(Gelach)
07:48
So kudosKudos to them.
136
456800
1200
Waarvoor dank.
07:51
But there is anothereen ander experienceervaring
that's very importantbelangrijk.
137
459640
4456
Maar ik heb wel
nog iets anders meegemaakt.
07:56
I ranrende as an independentonafhankelijk candidatekandidaat-lidstaten,
138
464120
2256
Ik was een onafhankelijke kandidaat.
07:58
not with any politicalpolitiek partyfeest
or musclespier behindachter me.
139
466400
3296
Ik had geen enkele partij die me steunde.
08:01
That lackgebrek of experienceervaring
140
469720
2336
Ik had een gebrek aan ervaring
en financiële middelen.
08:04
and lackgebrek of accesstoegang to resourcesmiddelen
141
472080
2256
Dat had zijn gevolgen voor de campagne,
08:06
probablywaarschijnlijk camekwam at a costkosten to our campaigncampagne,
142
474360
3016
08:09
but it alsoook allowedtoegestaan us to innovateinnoveren
and do politicspolitiek differentlyanders.
143
477400
4616
maar het leerde ons
ook om creatief te zijn
en op een andere manier
aan politiek te doen.
Met 'n positieve campagne.
08:14
We ranrende a positivepositief campaigncampagne,
144
482040
2240
En hierdoor veranderden we waarschijnlijk
de toon van de campagne ook voor de rest.
08:17
and we probablywaarschijnlijk changedveranderd the tonetoon
of the electionverkiezing for othersanderen by doing that.
145
485880
5000
08:23
It maymei be the reasonreden
why I had lessminder airtimeairtime on TVTV,
146
491480
2696
Misschien had ik minder zendtijd
omdat ik respect had
voor de andere kandidaten.
08:26
because I wanted to showtonen
other contenderskanshebbers respecteerbied.
147
494200
3080
Aangezien het zo moeilijk was
om toegang te krijgen tot de media,
08:30
When accesstoegang to mediamedia
provedbewees to be so difficultmoeilijk,
148
498640
2976
08:33
we ranrende our owneigen mediamedia.
149
501640
2056
maakten we dan maar
onze eigen verslaggeving.
08:35
I ranrende liveleven FacebookFacebook sessionssessies
150
503720
1856
Ik hield live-Facebooksessies, waarbij ik
alle vragen van de kiezers beantwoordde.
08:37
where I tooknam questionsvragen from voterskiezers
on anything and respondedreageerden on the spotplek.
151
505600
5120
08:43
And we put all the questionsvragen I got
and all the answersantwoorden on an openOpen FacebookFacebook
152
511560
4296
We publiceerden alle vragen
en antwoorden op onze Facebookpagina,
08:47
because we thought
transparencytransparantie is importantbelangrijk
153
515880
3056
want we waren ervan overtuigd
dat transparantie belangrijk was
08:50
if you want to establishtot stand brengen trustvertrouwen.
154
518960
1520
als je het vertrouwen wilt winnen.
08:53
And when reachingbereiken youngjong voterskiezers
provedbewees to be challenginguitdagend,
155
521120
3136
Jonge kiezers bereiken was moeilijk,
dus ging ik alles leren over Snapchat.
08:56
I becamewerd a SnapchatterSnapchatter.
156
524280
2000
08:59
I got youngjong people
to teachonderwijzen me how to do that,
157
527080
2456
Ik liet enkele jongeren me alles uitleggen
09:01
and I used everyelk filterfilter on SnapchatSnapchat
duringgedurende the last partdeel of the campaigncampagne.
158
529560
5256
en tegen het einde van de verkiezingen
gebruikte ik ieder filter op Snapchat.
09:06
And I actuallywerkelijk had to use a lot of humorhumor
and humilitynederigheid, as I was very badslecht at it.
159
534840
5216
Ik moest veel humor en nederigheid
gebruiken, want ik was er niet goed in.
09:12
But we grewgroeide the followingvolgend
amongstte midden van youngjong people by doing that.
160
540080
4016
Maar onze aanhang groeide bij de jongeren.
09:16
So it's possiblemogelijk to runrennen
a differentverschillend typetype of campaigncampagne.
161
544120
3176
Het is dus mogelijk om op een andere
manier campagne te voeren.
09:19
But unfortunatelyhelaas, one cannotkan niet talk
about politicspolitiek withoutzonder mentioningvermelden moneygeld.
162
547320
5080
Jammer genoeg kan je niet praten over
politiek zonder het te hebben over geld.
09:25
I am sadverdrietig that it is that way,
but it's truewaar,
163
553600
2216
Ik vind het erg,
maar het is nu eenmaal zo.
09:27
and we had lessminder financialfinancieel resourcesmiddelen
than the other candidateskandidaten.
164
555840
4080
We beschikten over minder middelen
dan de andere kandidaten.
09:32
This probablywaarschijnlijk was partlygedeeltelijk dueten gevolge to the factfeit
165
560760
4136
Dit had er waarschijnlijk mee te maken
dat ik het moeilijker had
om financiële steun te vragen.
09:36
that I think I had a harderharder time
askingvragen for financialfinancieel supportondersteuning.
166
564920
4096
09:41
And maybe I alsoook had the ambitionambitie
to do more with lessminder.
167
569040
5376
En ik had misschien ook wel de ambitie
om meer te doen met minder geld.
09:46
Some would call that very womanlyvrouwelijk of me.
168
574440
2960
Misschien is dat
iets typisch voor vrouwen.
09:50
But even with one thirdderde the mediamedia,
one thirdderde the financialfinancieel resourcesmiddelen,
169
578600
5616
Maar zelfs met maar één derde
van de media-aandacht,
één derde van de financiële middelen,
09:56
and only an entrepreneurialondernemend teamteam,
but an amazingverbazingwekkend teamteam,
170
584240
3536
en slechts een team van ondernemers,
maar dan wel een geweldig team,
09:59
we managedbeheerd to surpriseverrassing everyoneiedereen
on electionverkiezing night,
171
587800
4176
slaagden we erin om iedereen te verrassen
op de nacht van de verkiezingen,
10:04
when the first numbersgetallen camekwam in.
172
592000
1720
toen de eerste resultaten binnenkwamen.
Ik was zelf verrast,
zoals je ziet op deze foto.
10:06
I surprisedverwonderd myselfmezelf,
as you maymei see in that photofoto.
173
594680
2616
10:09
(LaughterGelach)
174
597320
1800
(Gelach)
10:11
So the first numbersgetallen,
175
599600
1680
In de eerste resultaten
10:14
I camekwam in necknek to necknek
to the leadingleidend candidatekandidaat-lidstaten.
176
602160
2656
stond ik nek-aan-nek
met de leidende kandidaat.
10:16
(CheersCheers)
177
604840
3400
(Gejuich)
10:24
Well, too earlyvroeg,
because I didn't quiteheel pullTrekken that,
178
612520
3136
Niet zo snel, want uiteindelijk
heb ik dat niet kunnen waarmaken,
10:27
but I camekwam in secondtweede,
179
615680
1496
maar ik werd wel tweede.
10:29
and we wentgegaan a long way
from the one percentprocent,
180
617200
3176
We zaten ver boven die één procent.
10:32
with nearlybijna a thirdderde of the votestemmen,
181
620400
1976
We behaalden bijna
'n derde van de stemmen.
10:34
and we beatovertreffen the pollsopiniepeilingen
by an unprecedentedzonder precedent marginmarge,
182
622400
3016
We overtroffen de polls
met een onverwachte marge
10:37
or 10 percentagepercentage pointspoints
abovebovenstaand what the last pollPoll camekwam in at.
183
625440
3880
van tien procentpunten ten opzichte
van wat de voorgaande poll had voorspeld.
10:42
Some people call me the realecht winnerwinnaar
of the electionverkiezing because of this,
184
630360
3296
Sommigen noemen mij hierdoor
de echte winnaar van de verkiezingen,
10:45
and there are manyveel people
who encouragedaangemoedigd me to runrennen again.
185
633680
3200
en veel mensen moedigen me aan
om me opnieuw kandidaat te stellen.
10:49
But what really makesmerken me proudtrots
186
637520
2576
Maar waar ik echt trots op ben,
10:52
is to know that I earnedverdiend
187
640120
1656
is dat ik bijzonder veel steun
heb gekregen van de jongeren.
10:53
proportionatelyproportioneel higherhoger percentagepercentage
supportondersteuning from the youngjong people,
188
641800
4696
10:58
and a lot of people encouragedaangemoedigd
my daughterdochter to runrennen in 2040.
189
646520
5136
Veel mensen moedigen mijn dochter aan
om zich verkiesbaar te stellen in 2040.
11:03
(ApplauseApplaus)
190
651680
1920
(Applaus)
11:10
She is 13,
191
658400
1480
Ze is 13 jaar oud.
11:12
and she had never been on TVTV before.
192
660960
2416
Ze was nog nooit op televisie geweest.
11:15
And on electionverkiezing day,
I observedopgemerkt her on TVTV repeatedlyherhaaldelijk,
193
663400
4256
Op de dag van de verkiezingen
sprak ze meermaals op televisie.
11:19
and she was smartslim, she was self-confidentzelfverzekerd,
194
667680
3336
Ze was bijdehand en zelfverzekerd.
11:23
she was sincereoprechte, and she was
supportiveondersteunende of her mothermoeder.
195
671040
3376
Ze was oprecht en ze steunde haar moeder.
11:26
This was probablywaarschijnlijk
the highlighthoogtepunt of my campaigncampagne.
196
674440
3176
Dat was waarschijnlijk
het hoogtepunt van mijn campagne.
11:29
(ApplauseApplaus)
197
677640
2560
(Applaus)
11:36
But there was anothereen ander one.
198
684600
1816
Maar er was nog iemand.
11:38
These are preschoolPreschool girlsmeisjes out on a walklopen,
199
686440
2536
Deze kleuters zijn aan het wandelen.
11:41
and they foundgevonden
a posterposter of me on a busbus stop,
200
689000
2176
Ze vonden een poster van me
aan 'n bushalte
11:43
and they saw the need to kisskus it.
201
691200
2216
en ze wouden er een kusje op geven.
11:45
AudiencePubliek: AwAww!
202
693440
1696
Publiek: Ahhhhh!
11:47
This pictureafbeelding was really
enoughgenoeg of a winwinnen for me.
203
695160
3480
Deze foto was echt
een overwinning voor mij.
11:51
What we see, we can be.
204
699280
2280
We kunnen alles worden
wat we zien.
11:54
So screwschroef fearangst and challengesuitdagingen.
205
702480
2856
De pot op met angst en uitdagingen.
11:57
(ApplauseApplaus)
206
705360
2376
(Applaus)
11:59
It mattersaangelegenheden that womenvrouw runrennen,
207
707760
2256
Vrouwen moeten zich ook kandidaat stellen.
12:02
and it's time for womenvrouw to runrennen for officekantoor,
208
710040
3936
Het wordt tijd dat vrouwen
zich verkiesbaar stellen,
12:06
be it the officekantoor of the CEOCEO
or the officekantoor of the presidentpresident.
209
714000
3920
of het nu is als bedrijfsleider,
of als president.
12:11
I alsoook managedbeheerd to put an impressionindruk
on your very owneigen "NewNieuw YorkerYorker."
210
719280
3960
Ik heb ook blijkbaar indruk gemaakt
in jullie krant, de 'New Yorker'.
12:16
I earnedverdiend a newnieuwe titletitel,
"A livingleven emojiEmoji of sincerityoprechtheid."
211
724600
4096
Ik werd er bedacht met de titel
'een nieuwe emoji van oprechtheid'.
12:20
(CheersCheers)
212
728720
2160
(Gejuich)
12:24
It is possiblymogelijk my proudesttrotste titletitel yetnog,
213
732680
3160
Het is waarschijnlijk de titel
waar ik het meest trots op ben totnogtoe.
12:29
and the reasonreden is
that womenvrouw too oftenvaak get penalizedbestraft
214
737560
4016
Dat komt omdat vrouwen
nog vaak worden afgestraft
12:33
for usinggebruik makend van what I call
theirhun emotionalemotioneel capitalhoofdstad,
215
741600
3576
als ze gebruik maken van wat ik noem
hun 'emotioneel kapitaal'.
12:37
but I know from experienceervaring
that we becomeworden so good
216
745200
3896
Maar ik weet uit ervaring dat we
er goed aan doen om zo te handelen.
12:41
when we do just that.
217
749120
1696
12:42
(ApplauseApplaus)
218
750840
2560
(Applaus)
12:47
And we need more of that.
219
755720
1720
En we zouden dat vaker moeten doen.
12:51
We celebratedberoemd as if we had wonwon
on electionverkiezing night,
220
759200
3496
We hebben gevierd alsof we
gewonnen hadden die avond.
12:54
because that's how we feltvoelde.
221
762720
1776
En zo voelde het ook.
12:56
So you don't necessarilynodig
have to reachberijk that officekantoor.
222
764520
4336
Je hoeft die functie dus niet te bereiken,
13:00
You just have to go for it,
223
768880
1736
maar je moet er wel voor gaan,
13:02
and you, your familyfamilie, your friendsvrienden,
everyoneiedereen workingwerkend with you,
224
770640
3056
samen met je familie, je vrienden,
en iedereen die met je samenwerkt.
13:05
if you do it well, you will growgroeien beyondvoorbij
anything you will experienceervaring before.
225
773720
4520
Als je je best doet, kan je
verder komen dan je ooit gedacht had.
13:12
So we had a good time,
226
780000
1480
We hebben ons geamuseerd
13:14
and I learnedgeleerd a lot on this journeyreis,
227
782440
2656
en ik heb veel geleerd van deze ervaring.
13:17
probablywaarschijnlijk more lessonservaring
than I can sharedelen here
228
785120
2736
Waarschijnlijk meer dan
dat ik hier nu kan uitleggen,
13:19
in the time we have todayvandaag.
229
787880
1776
in de tijd die we vandaag hebben.
13:21
But restrust uit assuredverzekerd, it was hardhard work.
230
789680
3496
Maar neem van mij aan: het was zwaar werk.
13:25
I lostde weg kwijt a lot of sleepslaap duringgedurende those monthsmaanden.
231
793200
2720
Ik heb veel slaap gelaten
tijdens die maanden.
13:28
It tooknam resilienceveerkracht
and perseverancevolharding to not quitophouden,
232
796800
5576
Ik was vastberaden om niet op te geven,
13:34
but I learnedgeleerd something
that I knewwist before on the one percentprocent day,
233
802400
4256
maar ik leerde ook iets
wat ik voordien nog niet wist,
13:38
and that is that you can only be good
234
806680
3016
namelijk dat je enkel goed kunt doen
13:41
when you are trulywerkelijk, authenticallyauthentiek
listeninghet luisteren to your owneigen voicestem
235
809720
3896
wanneer je echt luistert
naar de stem binnenin jezelf,
13:45
and workingwerkend in alignmentuitlijning with that.
236
813640
2680
en hiernaar handelt.
13:49
As a good sisterzus of minede mijne sometimessoms sayszegt,
237
817080
2616
Zoals mijn lieve zus ooit gezegd heeft:
13:51
you maymei cheatbedriegt on your intuitionintuïtie,
238
819720
2576
"Je kunt je intuïtite in de steek laten,
13:54
but your intuitionintuïtie never cheatsbedrog on you.
239
822320
2440
maar je intuïtie zal jou
nooit in de steek laten."
13:59
I think it's alsoook very importantbelangrijk,
and you all know this,
240
827640
3176
Het is ook zeer belangrijk,
en dat weten jullie vast allemaal,
dat, ongeacht de reis die je onderneemt,
het draait om je team.
14:02
that on any journeyreis you go on,
241
830840
1576
14:04
it's the teamteam you take alonglangs.
242
832440
1640
14:06
It's havingmet people around you
who sharedelen your valueswaarden, your visionvisie,
243
834560
4816
Je moet mensen om je heen hebben
die jouw waarden en visies delen,
14:11
but are differentverschillend in everyelk other way.
244
839400
2040
maar die op elk ander vlak verschillen.
14:14
That's the formulaformule for successsucces for me,
245
842040
2376
Dat is volgens mij de succesformule.
14:16
and I am blessedgezegend with an amazingverbazingwekkend husbandman,
246
844440
2456
Ik heb het geluk dat ik een fantastische
man heb, die hier vandaag ook aanwezig is,
14:18
here todayvandaag,
247
846920
1200
14:21
an incredibleongelooflijk familyfamilie --
248
849080
1736
een fantastische familie...
14:22
(ApplauseApplaus)
249
850840
1936
(Applaus)
14:24
and great friendsvrienden,
250
852800
1216
en goede vrienden.
14:26
and we camekwam togethersamen
as entrepreneursondernemers in the politicalpolitiek arenaarena,
251
854040
3376
We betraden de politieke arena
als ondernemers.
14:29
and pulledgetrokken something off
that everyoneiedereen said would be impossibleonmogelijk.
252
857440
3816
We hebben iets voor elkaar gekregen
waarvan iedereen dacht
dat het onmogelijk was.
14:33
As a matterer toe doen of factfeit,
the leadingleidend PRPR expertdeskundige told me
253
861280
3176
Een pr-expert vertelde me trouwens,
voor ik mijn besluit genomen had,
14:36
before I madegemaakt my decisionbesluit
254
864480
1736
14:38
that I would do well to get sevenzeven percentprocent.
255
866240
2640
dat ik tevreden mocht zijn
als ik zeven procent zou behalen.
14:41
I appreciatedgewaardeerd his perspectiveperspectief,
because he was probablywaarschijnlijk right,
256
869640
4216
Ik apprecieerde zijn mening,
want hij had waarschijnlijk gelijk.
14:45
and he was basingbaseren it
on valuablewaardevol experienceervaring.
257
873880
2176
Hij baseerde zich op zijn ervaring.
14:48
But on the one percentprocent day,
258
876080
1336
Maar op die dag van één procent
wou ik bewijzen dat hij het verkeerd had.
14:49
I decidedbeslist here to showtonen him
that he was wrongfout.
259
877440
3120
14:54
It's very importantbelangrijk to mentionnoemen this,
because I did loseverliezen a lot of sleepslaap,
260
882320
3376
Ik moet wel benadrukken
dat ik veel slaap heb moeten laten.
14:57
and I workedwerkte hardhard,
and so did the people with me.
261
885720
2320
Ik werkte hard, samen met vele anderen.
15:00
We can never go the distanceafstand
if we forgetvergeten to take carezorg of ourselvesonszelf.
262
888440
4096
We kunnen deze inspanning niet leveren
als we niet zorg dragen voor onszelf.
15:04
And it's two things that I think
are very importantbelangrijk in that,
263
892560
2856
Daar zijn twee dingen zeer belangrijk in.
15:07
in surroundingnabijgelegen yourselfjezelf with people
and practicespraktijken that nourishvoeden you,
264
895440
3536
Je moet je laten omringen
door mensen en methodes die je verrijken,
maar het is even belangrijk,
en misschien wel belangrijker,
15:11
but it's equallyeven importantbelangrijk,
maybe even more importantbelangrijk,
265
899000
2776
15:13
to have the couragemoed
to get ridbevrijden of people and practicespraktijken
266
901800
3736
dat je de moed hebt
om de personen en de methodes
te schrappen die je energie opslorpen.
15:17
that take away your energyenergie,
267
905560
2056
15:19
includinginclusief the wonderfulprachtig bloggersbloggers
and commentatorscommentatoren.
268
907640
3640
Waaronder ook de bloggers en de critici.
15:24
I tooknam a lot of supportondersteuning
from othersanderen in doing this,
269
912200
2976
Ik heb daarbij veel steun
gekregen van de mensen.
15:27
and I madegemaakt the decisionbesluit to go highhoog
when othersanderen wentgegaan lowlaag,
270
915200
4056
Ik had besloten om mij niet te verlagen
tot het niveau van anderen.
15:31
and that's partlygedeeltelijk how I keptgehouden
my energyenergie going throughoutoveral all of this.
271
919280
4856
Op die manier heb ik mijn energie kunnen
spreiden gedurende de hele campagne.
15:36
And when I lostde weg kwijt my energyenergie for a momentmoment --
272
924160
2176
En als ik mijn energie even verloor
15:38
and I did from time to time,
it wasn'twas niet easygemakkelijk --
273
926360
3296
-- en dat gebeurde af en toe,
het was niet gemakkelijk --
15:41
I wentgegaan back to why I decidedbeslist to runrennen,
274
929680
3296
dan stelde ik me weer de vraag
waarom ik had meegedaan,
15:45
and how I had decidedbeslist to runrennen my owneigen racerace.
275
933000
3400
en waarom ik besloten had
om mijn eigen campagne te voeren.
15:49
I calledriep it a 4G campaigncampagne,
276
937520
2576
Ik noem het mijn 4G-campagne.
15:52
the G'sG's representingvertegenwoordigen the IcelandicIJslands wordstekst.
277
940120
2776
De G's staan voor woorden in het IJslands.
15:54
And the first one is calledriep "GagnGagn."
278
942920
2136
Het eerste woord is 'Gagn'.
15:57
I ranrende to do good,
279
945080
2256
Ik deed mee om goed te doen,
wou iedereen ten dienste zijn.
15:59
to be of serviceservice,
280
947360
1216
16:00
and I wanted servantknecht leadershipleiderschap
281
948600
2496
Ik wou dat dienend leiderschap
16:03
to be at the centercentrum of how I workedwerkte
and everybodyiedereen elseanders in the campaigncampagne.
282
951120
3520
centraal zou staan in hoe ik
en iedereen in mijn team werkte.
16:07
SecondTweede one is "GleGleði," or joyvreugde.
283
955520
2696
Het tweede is 'Gleði', of 'genieten'.
16:10
I decidedbeslist to enjoygenieten the journeyreis.
284
958240
2096
Ik besloot te genieten van de reis.
16:12
There was a lot to be takeningenomen
out of the journeyreis,
285
960360
2216
Ik kon er veel uit leren, of ik nu
de bestemming zou bereiken of niet.
16:14
no matterer toe doen if the destinationbestemming
was reachedbereikte or not.
286
962600
2616
16:17
And I triedbeproefd my utmostuiterste best
to inspireinspireren othersanderen to do so as well.
287
965240
3080
En ik probeerde de rest te inspireren
om hetzelfde te doen.
16:21
ThirdDerde is "GagnsGagnsæi."
288
969200
1776
Het derde woord is 'Gagnsæi'.
16:23
I was openOpen to any questionsvragen.
289
971000
1736
Ik stond open voor alle vragen.
16:24
I keptgehouden no secretsgeheimen,
290
972760
1536
Ik had geen geheimen.
16:26
and it was all openOpen,
on FacebookFacebook and websiteswebsites.
291
974320
3096
Het stond allemaal te lezen
op Facebook en websites.
16:29
Because I think if you're
choosingkiezen your presidentpresident,
292
977440
2376
Ik vind dat je als president
de vragen moet beantwoorden van je volk.
16:31
you deserveverdienen answersantwoorden to your questionsvragen.
293
979840
2080
En ten laatste -- en dat hoef ik niet
uit te leggen in deze zaal --
16:34
Last but not leastminst,
294
982840
2296
16:37
I don't need to explainuitleg geven that in this roomkamer,
295
985160
2376
16:39
we ranrende on the principlebeginsel of GirlpowerGirlpower.
296
987560
2896
geloofden we in de kracht van 'girlpower'.
16:42
(CheersCheers)
297
990480
2480
(Gejuich)
Ik ben zeer blij dat ik
de moed had om mee te doen.
16:48
I am incrediblyongelooflijk gladblij
298
996080
2096
16:50
that I had the couragemoed to runrennen,
299
998200
2216
16:52
to riskrisico failuremislukking but receivete ontvangen successsucces
300
1000440
3056
Om het risico te lopen te falen,
maar dan toch te slagen
op zo veel niveau's.
16:55
on so manyveel levelslevels.
301
1003520
1880
Ik kan niet zeggen
dat het gemakkelijk geweest is,
16:58
I can't tell you that it was easygemakkelijk,
302
1006560
3376
17:01
but I can tell you,
303
1009960
2096
maar ik kan wel zeggen -- en ik denk
dat heel mijn team het eens zal zijn --
17:04
and I think my entiregeheel teamteam
will agreemee eens with me,
304
1012080
3656
17:07
that it was worthwaard it.
305
1015760
2040
dat het de moeite waard was.
17:10
Thank you.
306
1018600
1216
Dank jullie.
17:11
(ApplauseApplaus)
307
1019840
1696
(Applaus)
17:13
Thank you.
308
1021560
1200
Dank jullie.
(Applaus)
17:16
Thank you.
309
1024760
1216
Dank jullie.
17:18
(ApplauseApplaus)
310
1026000
2480
17:26
PatPat MitchellMitchell: I'm not lettingverhuur you go yetnog.
311
1034920
2010
Pat Mitchell: Ik laat je
nog niet vertrekken.
17:29
HallaHallamasdMasdóttirttir: What a great crowdmenigte.
312
1037880
1810
Halla Tómasdóttir:
Wat een geweldig publiek.
PM: Ik kan je niet laten gaan
zonder te zeggen
17:33
PMPM: I can't let you go
withoutzonder sayinggezegde
313
1041839
2096
dat iedereen nu ongetwijfeld naar
IJsland wil verhuizen om op je stemmen.
17:35
that probablywaarschijnlijk everybodyiedereen in the roomkamer
is readyklaar to moveverhuizing to IcelandIJsland
314
1043960
2975
17:38
and votestemmen for you.
315
1046960
1696
17:40
But of courseCursus we probablywaarschijnlijk
can't votestemmen there,
316
1048680
2056
We mogen daar wellicht niet stemmen,
maar we kunnen wel jouw inspiratie
uit IJsland overnemen, zoals altijd.
17:42
but one thing we can get from IcelandIJsland
317
1050760
2376
17:45
and have always gottengekregen is inspirationinspiratie.
318
1053160
2816
17:48
I mean, I'm oldoud enoughgenoeg to rememberonthouden 1975
319
1056000
3176
Ik ben oud genoeg
om me 1975 te herinneren,
17:51
when all the IcelandicIJslands womenvrouw walkedwandelde out,
320
1059200
2016
en het protest van de IJslandse vrouwen.
17:53
and that really was a very biggroot factorfactor
in launchinglancering the women'svrouwen movementbeweging.
321
1061240
3576
Dat was een zeer belangrijke aanzet
in de vrouwenbeweging.
17:56
You madegemaakt a referencereferentie to it earliervroeger.
I'd love to bringbrengen the pictureafbeelding back up
322
1064840
3456
Je verwees ernaar en ik zou het graag
nog even daarover hebben.
18:00
and just have us rememberonthouden what it was like
when a countryland camekwam to a standstillstilstand.
323
1068320
4216
Vertel ons nog eens wat er gebeurde
toen het hele land stillag.
18:04
And then what you maymei not know
324
1072560
2336
Jullie weten het misschien niet,
18:06
because our AmericanAmerikaanse mediamedia
did not reportrapport it,
325
1074920
4016
want onze media, hier in Amerika,
hebben er toen niets over gezegd,
18:10
the IcelandicIJslands womenvrouw
walkedwandelde out again on MondayMaandag. Right?
326
1078960
3896
maar de IJslandse vrouwen
protesteerden op maandag opnieuw, niet?
18:14
HTHT: Yes, they did.
PMPM: Can you tell us about that?
327
1082880
2667
HT: Ja, inderdaad.
PM: Kan je daar iets over vertellen?
HT: 41 jaar na de eerste staking zijn we
dan wel de beste plaats voor vrouwen,
18:17
HTHT: Yes, so 41 yearsjaar
after the originalorigineel strikestaking,
328
1085571
2805
18:20
we maymei be the bestbeste placeplaats
in the worldwereld- to be a womanvrouw,
329
1088400
3256
18:23
but our work isn't donegedaan.
330
1091680
2336
maar ons werk zit er nog niet op.
18:26
So at 2:38pmPM on MondayMaandag,
331
1094040
2616
Maandag om 14 uur 38 verlieten
de IJslandse vrouwen hun kantoor,
18:28
womenvrouw in IcelandIJsland left work,
332
1096680
1696
18:30
because that's when
they had earnedverdiend theirhun day'sdag salarysalaris.
333
1098400
2896
omdat ze dan hun loon
voor die dag hadden verdiend.
18:33
(ApplauseApplaus)
334
1101320
1960
(Applaus)
18:48
What's really coolkoel about this
335
1116080
2376
Het geweldige hieraan was
18:50
is that youngjong womenvrouw and menmannen participateddeelgenomen
336
1118480
3696
dat jonge vrouwen en mannen
hieraan deelnamen,
18:54
in greatergroter numbersgetallen than before,
337
1122200
2176
in groteren getale dan voordien.
18:56
because it is time
that we closedichtbij the paybetalen gapkloof.
338
1124400
3840
Het wordt tijd dat we
de loonkloof dichten.
(Applaus)
19:02
PMPM: So I'm not going to askvragen
HallaHalla to commitplegen right now
339
1130720
2856
PM: Ik ga Halla niet vragen
wat er nu op haar agenda staat,
19:05
to what she's doing nextvolgende,
340
1133600
1256
19:06
but I will say that you'dje zou have
a very largegroot volunteervrijwilliger armyleger
341
1134880
3376
maar weet dat je een heel leger
vrijwilligers achter je hebt staan
19:10
should you decidebesluiten to do that again.
342
1138280
2416
mocht je je ooit opnieuw
verkiesbaar stellen.
19:12
Thank you HallaHalla.
343
1140720
1256
Dank je, Halla.
Dank jullie wel, allemaal.
19:14
HTHT: Thank you all.
344
1142000
1416
(Applaus)
19:15
(ApplauseApplaus)
345
1143440
2395
Translated by Dries Van der Smissen
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Halla Tómasdóttir - Change catalyst
Icelandic entrepreneur Halla Tómasdóttir believes that if you’re going to change things, you have to do it from the inside. She infused the world of finance with “feminine values," which helped her survive the financial meltdown in Iceland and nearly made her president.

Why you should listen

Tómasdóttir's philosophy is simple: (1) the challenges we're facing today won't be solved by testosterone alone; (2) the world would be a better, safer, more sustainable place if we could infuse finance, business and politics with more gender balance; and (3) it's easier to change things from the inside.

True to this philosophy, Tómasdóttir co-founded Audur Capital in 2008, the world's first investment firm based on "feminine values." Audur was one of few financial companies in Iceland to survive the crash. Tómasdóttir has since been an active change catalyst, advocating for principle-based leadership and more women around decision-making tables.

In 2016, responding to popular demand (and a viral Facebook campaign), Tómasdóttir ran for president of Iceland. A woman in a man's race. Polls initially put Tómasdóttir as an outsider, predicting 1 percent of the vote. A few weeks later, against all odds, Tómasdóttir came in second supported by 28 percent of Icelanders.

More profile about the speaker
Halla Tómasdóttir | Speaker | TED.com