ABOUT THE SPEAKER
Joseph Gordon-Levitt - Actor, filmmaker, entrepreneur
As an actor, filmmaker and founder of the online community HITRECORD, Joseph Gordon-Levitt seeks to inspire creativity through collaboration.

Why you should listen

In Joseph Gordon-Levitt's own words: "I'm lucky. I found a creative outlet young. I started working as an actor when I was six years old. When I was 19, I quit acting to go to college. And a few years later (yes, I dropped out) when I tried to get back into it, nobody would give me a part. That really hurt.

"I realized my old creative outlet wouldn't work anymore, because it depended too much on other people. I had to be able to express myself on my own. And my personal metaphor for this was the REC button. 'HIT RECORD,' I'd say to myself. Push the button. Get started. Make something.

"What started as a private rallying cry became a humble website, which grew into a worldwide community of hundreds of thousands, an Emmy-winning production company, and now a new collaborative media platform. Irony is, today's HITRECORD is not about expressing yourself on your own. What we've found over the years is that the best way for many people to find their creative outlet is through collaborating with others."

More profile about the speaker
Joseph Gordon-Levitt | Speaker | TED.com
TED2019

Joseph Gordon-Levitt: How craving attention makes you less creative

Joseph Gordon-Levitt: Hur längtan efter uppmärksamhet gör dig mindre kreativ

Filmed:
3,895,251 views

Joseph Gordon-Levitt har fått mer än sin rättmätiga del av uppmärksamhet i sin karriär som skådespelare. Men allt eftersom de sociala medierna exploderat över det senaste årtiondet blev han lika beroende som alla andra. Han försökte vinna följare och likes, men kände sig i slutändan bara otillräcklig och mindre kreativ. I ett befriande ärligt föredrag undersöker han hur de stora tekniska företagens uppmärksamhetsdrivna modell påverkar vår kreativitet, och delar med sig av en ännu mäktigare känsla än att få uppmärksamhet: att ge uppmärksamhet.
- Actor, filmmaker, entrepreneur
As an actor, filmmaker and founder of the online community HITRECORD, Joseph Gordon-Levitt seeks to inspire creativity through collaboration. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
First of all, thank you
for your attentionuppmärksamhet.
0
1397
2609
Först, tack för er uppmärksamhet.
00:16
There's nothing quiteganska like
beingvarelse in a roomrum fullfull of people like this,
1
4881
3206
Det är något speciellt med
att vara i ett rum fullt av folk
00:20
where all of you are givingger
your attentionuppmärksamhet to me.
2
8111
3030
där ni alla fäster
er uppmärksamhet på mig.
00:23
It's a powerfulkraftfull feelingkänsla, to get attentionuppmärksamhet.
3
11165
3922
Det är en mäktig känsla
att få uppmärksamhet.
00:28
I'm an actorskådespelare, so I'm a bitbit
of an expertexpert- on, well, nothing, really.
4
16204
5163
Jag är skådespelare, så jag är
lite av en expert på... inget alls.
00:33
(LaughterSkratt)
5
21391
1151
(Skratt)
00:34
But I do know what it feelskänner like
to get attentionuppmärksamhet --
6
22566
2464
Men jag vet hur det känns
att få uppmärksamhet -
00:37
I've been luckytur- in my life
7
25054
1295
Jag har haft tur i mitt liv
00:38
to get a lot more
than my fairrättvis sharedela med sig of attentionuppmärksamhet.
8
26373
2410
som har fått mer än nog av uppmärksamhet.
00:40
And I'm gratefultacksam for that,
9
28807
1699
Och jag är tacksam för det
00:42
because like I said,
it's a powerfulkraftfull feelingkänsla.
10
30530
2515
eftersom, som jag sa,
det är en mäktig känsla.
00:46
But there's anotherannan powerfulkraftfull feelingkänsla
11
34950
2290
Men det finns en annan mäktig känsla
00:49
that I've alsoockså been luckytur-
to experienceerfarenhet a lot as an actorskådespelare.
12
37264
3365
som jag också varit lycklig lottad
att uppleva som skådespelare.
00:52
And it's funnyrolig, it's sortsortera of
the oppositemotsatt feelingkänsla,
13
40653
2357
Lustigt nog är det är nästan
en motsatt känsla,
00:55
because it doesn't come
from getting attentionuppmärksamhet.
14
43034
2491
för det kommer inte från
att ta emot uppmärksamhet.
00:57
It comeskommer from payingbetalande attentionuppmärksamhet.
15
45549
2067
Det kommer från att vara uppmärksam.
01:00
When I'm actingverkande,
16
48831
1770
När jag uppträder
01:02
I get so focusedfokuserade that I'm only
payingbetalande attentionuppmärksamhet to one thing.
17
50625
4396
ger jag min uppmärksamhet
till en enda sak.
01:07
Like when I'm on setuppsättning
and we're about to shootskjuta
18
55045
3310
Som när jag är på en inspelning
och vi snart ska börja filma
01:10
and the first ADAD callssamtal out "RollingRullande!"
19
58379
2650
och regiassistenten ropar ut "Rullar!"
01:13
And then I hearhöra "speedfart," "markermarkör," "setuppsättning,"
20
61053
2381
Sedan hör jag "kamera, "klappa", "klara"
01:15
and then the directordirektör callssamtal "ActionÅtgärd!"
21
63458
2571
och sedan ropar regissören "Börja!"
01:18
I've heardhört that sequencesekvens so manymånga timesgånger,
22
66053
2004
Jag har hört den sviten så många gånger,
01:20
like, it's becomebli this PavlovianPavlovsk
magicmagi spellspell for me.
23
68081
3630
den har blivit som
en pavlovsk trollformel för mig
01:23
"RollingRullande," "speedfart," "markermarkör,"
"setuppsättning" and "actionhandling."
24
71735
3618
"Rulla", "kamera", "klappa",
"klara"och "börja".
01:27
Something happenshänder to me,
I can't even help it.
25
75377
2754
Något händer med mig,
jag kan inte hjälpa det.
01:30
My attentionuppmärksamhet ...
26
78465
1687
Min uppmärksamhet...
01:33
narrowsNarrows.
27
81389
1159
begränsas.
01:34
And everything elseannan in the worldvärld,
28
82572
1968
Och allt annat i hela världen,
01:36
anything elseannan that mightmakt be botheringstör me
or mightmakt grabhugg my attentionuppmärksamhet,
29
84564
5773
allt annat som besvärar mig
eller som skulle kunna
fånga min uppmärksamhet,
01:42
it all goesgår away, and I'm just ... there.
30
90361
4336
bara försvinner och jag är bara... i nuet
01:48
And that feelingkänsla, that is what I love,
31
96347
4207
Den känslan är vad jag älskar,
01:52
that, to me, is creativitykreativitet.
32
100578
1347
det är för mig kreativitet.
01:53
And that's the biggeststörsta reasonanledning
I'm so gratefultacksam that I get to be an actorskådespelare.
33
101949
3485
Det är därför jag är så tacksam
att få vara skådespelare.
01:58
So, there's these two powerfulkraftfull feelingskänslor.
34
106276
3236
Dessa är två mäktiga känslor.
02:01
There's getting attentionuppmärksamhet
and payingbetalande attentionuppmärksamhet.
35
109843
3644
Att få uppmärksamhet
och att vara uppmärksam.
02:06
Of coursekurs, in the last decadeårtionde or so,
36
114137
1778
Det senaste årtiondet eller så
02:07
newny technologyteknologi has allowedtillåten
more and more people
37
115939
2217
har ny teknologi tillåtit fler och fler
02:10
to have this powerfulkraftfull feelingkänsla
of getting attentionuppmärksamhet.
38
118180
3690
att känna denna mäktiga känsla
av att få uppmärksamhet.
02:14
For any kindsnäll of creativekreativ
expressionuttryck, not just actingverkande.
39
122228
2484
För alla kreativa uttryck,
inte enbart skådespeleri.
02:16
It could be writingskrift or photographyfotografi
or drawingritning, musicmusik -- everything.
40
124736
3590
Det kan vara skrivande, fotografi,
teckning, musik - allt möjligt
02:20
The channelskanaler of distributiondistribution
have been democratizeddemokratis,
41
128350
3500
Distributionskanalerna har blivit
var mans egendom,
02:23
and that's a good thing.
42
131874
1600
och det är ju positivt.
02:27
But I do think there's
an unintendedoavsiktliga consequenceKonsekvens
43
135430
2761
Men jag tror att det finns
en oavsiktlig konsekvens
02:30
for anybodyvem som helst on the planetplanet
with an urgeenträget uppmana to be creativekreativ --
44
138215
5111
för alla på denna planet
med en kreativ längtan,
02:35
myselfjag själv includedinkluderad,
because I'm not immuneimmun to this.
45
143350
3332
mig själv inräknad,
jag är inte immun mot detta.
02:39
I think that our creativitykreativitet
46
147284
3039
Jag tror att vår kreativitet
02:42
is becomingpassande more and more
of a meansbetyder to an endslutet --
47
150347
4071
har blivit mer och mer
som ett medel för att nå ett mål,
02:47
and that endslutet is to get attentionuppmärksamhet.
48
155371
3116
och det målet är att få uppmärksamhet.
02:51
And so I feel compelledTvingad to speaktala up
49
159561
1731
Så jag vill göra min röst hörd
02:53
because in my experienceerfarenhet,
50
161316
2729
för min erfarenhet säger
02:56
the more I go after that powerfulkraftfull
feelingkänsla of payingbetalande attentionuppmärksamhet,
51
164069
3397
att ju mer jag jagar efter känslan
av att vara uppmärksam
02:59
the happierlyckligare I am.
52
167490
1388
desto lyckligare blir jag.
03:01
But the more I go after
the powerfulkraftfull feelingkänsla of getting attentionuppmärksamhet,
53
169688
5040
Men ju mer jag jagar känslan
av att få uppmärksamhet,
03:06
the unhappierolyckligare I am.
54
174752
1267
desto mer bedrövad blir jag.
03:08
(One personperson clapsKlappar)
55
176331
1158
(En person klappar)
03:09
And -- thankstack.
56
177513
2093
Och - tack.
03:11
(LaughterSkratt)
57
179630
1950
(Skratt)
03:13
(ApplauseApplåder)
58
181604
4629
(Applåder)
03:18
So this is something
that goesgår way back for me.
59
186257
2979
Detta är något som
har funnits med mig länge.
03:21
I think the first time I can rememberkom ihåg
usinganvänder sig av my actingverkande to get attentionuppmärksamhet,
60
189260
5008
Jag minns när jag först använde
skådespeleriet för att få uppmärksamhet.
03:26
I was eightåtta yearsår oldgammal at summersommar campläger.
61
194292
2332
Jag var åtta år gammal, på sommarläger.
03:28
And I'd been going on auditionsauditions
for about a yearår by then,
62
196950
2675
Jag hade gått på provspelningar
i ungefär ett år,
03:31
and I'd been luckytur- to get some smallsmå partsdelar
63
199649
2301
och jag hade haft turen
att få några små roller
03:33
in TVTV showsvisar and commercialsreklam,
64
201974
1794
i TV-serier och reklamfilmer,
03:35
and I braggedskröt about it a lot,
that summersommar at campläger.
65
203792
4847
och jag skröt mycket om det
på lägret den sommaren.
03:40
And at first, it workedarbetade.
66
208663
2255
Till en början så funkade det.
03:42
The other kidsbarn gavegav me
a bunchknippa of extraextra attentionuppmärksamhet,
67
210942
2707
De andra barnen gav mig
en massa extra uppmärksamhet
03:45
because I had been on "FamilyFamilj TiesSlipsar."
68
213673
2474
eftersom jag hade varit med
i "Fem i familjen"
03:48
That's a picturebild of me on "FamilyFamilj TiesSlipsar."
69
216506
1927
Där är en bild på mig
i "Fem i familjen"
03:50
(LaughterSkratt)
70
218457
1023
(Skratt)
03:51
Then, the tidetidvatten turnedvände --
71
219504
1462
Sen vände vinden -
03:52
I think I tooktog it too farlångt
with the braggingskryta.
72
220990
2071
Jag tror jag gick för långt
med skrytandet.
03:55
And then, the other kidsbarn
startedsatte igång to make funroligt of me.
73
223085
3488
Och de de andra barnen började reta mig.
03:59
I rememberkom ihåg there was this one girlflicka
I had a crushkrossa on, RockyRocky.
74
227676
4817
Jag minns en flicka
som jag var kär i, Rocky.
04:04
Her namenamn was RachelRachel, she wentåkte by RockyRocky.
75
232517
2095
Hon hette Rachel men kallades Rocky.
04:07
And she was beautifulvacker, and she could singsjunga,
76
235045
2642
Hon var vacker, och hon kunde sjunga.
04:09
and I was smittenslagna with her,
and I was standingstående there, braggingskryta.
77
237711
3263
Jag var så förtjust i henne,
och jag stod där och skröt.
04:13
And she turnedvände to me
and she calledkallad me a show-offShow-off.
78
241720
2603
Hon vände sig till mig
och kallade mig mallgroda.
04:16
WhichSom I 100 percentprocent deservedförtjänade.
79
244641
1933
Vilket jag förtjänade, till 100 procent.
04:19
But you know, it still really hurtont.
80
247149
2333
Men det gjorde ändå ont.
04:22
And ever sincesedan that summersommar,
81
250056
2111
Sedan den sommaren
04:24
I've had a certainvissa hesitanceTvekan
to seeksöka attentionuppmärksamhet for my actingverkande.
82
252191
4578
har jag varit tveksam till
att söka uppmärksamhet
för mitt skådespeleri.
04:29
SometimesIbland, people would askfråga me,
83
257517
1764
Ibland frågar folk
04:31
"Wait a minuteminut,
if you don't like the attentionuppmärksamhet,
84
259305
2254
"Vänta lite, om du inte
gillar uppmärksamheten,
04:33
then why are you an actorskådespelare?"
85
261583
1293
varför är du skådespelare?"
04:34
And I'd be like,
86
262900
1173
Jag svarar:
"Det är inte det det handlar om,
det är en konstform."
04:36
"Because that's not what acting'sacting ' s about,
man, it's about the artkonst."
87
264097
3175
Och de säger "Okej, okej grabben."
04:39
And they'dde hade be like, "OK, OK, dudedude."
88
267296
1686
04:41
(LaughterSkratt)
89
269006
2008
(Skratt)
04:43
And then TwitterTwitter camekom out.
90
271038
1733
Och sedan kom Twitter.
04:45
And I got totallytotalt hookedfastnat on it,
just like everybodyalla elseannan,
91
273125
2675
Och jag blev helt fast i det,
precis som alla andra.
04:47
whichsom madegjord me into a completekomplett hypocritehycklare.
92
275824
1944
Vilket gjorde mig till en hycklare.
04:49
Because at that pointpunkt,
93
277792
1175
För vid den tiden
04:50
I was absolutelyabsolut usinganvänder sig av my actingverkande
to get attentionuppmärksamhet.
94
278991
2579
var mitt syfte med skådespeleri
att få uppmärksamhet.
04:53
I mean, what, did I think
I was just getting all these followersföljare
95
281594
3348
Trodde jag verkligen
att jag fick alla dessa följare
04:56
because of my brilliantlysande tweetsTweets?
96
284966
2249
på grund av mina briljanta
Twitter-meddelanden?
04:59
I actuallyfaktiskt did think that -- I was like --
97
287625
2055
Jag trodde faktiskt det, jag tänkte
05:01
(LaughterSkratt)
98
289704
1008
(Skratt)
05:02
"They don't just like me
because they saw me in 'Batman' Batman,'
99
290736
2745
"De gillar inte mig bara för
att jag var med i "Batman",
05:05
they like what I have to say,
I've got a way with wordsord."
100
293505
2770
de gillar vad jag har att säga,
hur jag uttrycker mig."
05:08
(LaughterSkratt)
101
296299
1659
(Skratt)
05:09
And then in no time at all,
102
297982
1301
Men sen på nolltid
05:11
it startedsatte igång havinghar an impactinverkan
on my dearlydyrt belovedälskad creativekreativ processbearbeta.
103
299307
4229
började det påverka
min älskade kreativa process.
05:16
It still does.
104
304504
1173
Det gör det fortfarande.
05:17
I try not to let it.
105
305701
1532
Jag försöker att undvika det.
05:19
But you know, I'd be sittingSammanträde there,
like, readingläsning a scriptmanus.
106
307257
3586
Men när jag sätter mig ned
och läser ett manus,
05:23
And insteadistället of thinkingtänkande,
107
311306
1816
Och istället för att tänka
05:25
"How can I personallypersonligen identifyidentifiera
with this characterkaraktär?"
108
313146
2476
"Hur kan jag identifiera mig
med denna roll?"
05:27
Or "How is the audiencepublik
going to relaterelatera to this storyberättelse?"
109
315646
2921
Eller "Hur kan publiken relatera
till den här berättelsen?"
05:30
I'm like, "What are people going to say
about this moviefilm on TwitterTwitter?"
110
318591
3269
så tänker jag "Vad kommer folk
att säga om filmen på Twitter?"
05:33
And "What will I say back
111
321884
1268
Och "Vad kan jag svara
05:35
that will be good and snarkySnarky enoughtillräckligt
to get a lot of retweetsRetweets,
112
323176
2941
som är bra och lagom otrevligt
för att få många retweetar,
men inte för skarpt
05:38
but not too harshhård,
113
326141
1162
för folk är lättsårade
och jag vill inte bli avskedad?"
05:39
because people love to get offendedkränkt,
and I don't want to get canceledavbokad?"
114
327327
3396
Det är dessa tankar som tar över
05:42
These are the thoughtstankar that enterstiga på my mindsinne
115
330747
2009
när jag egentligen borde läsa ett manus
och vara en artist.
05:44
when I'm supposedförment to be readingläsning a scriptmanus,
tryingpåfrestande to be an artistkonstnär.
116
332780
3062
Jag säger inte
05:47
And I'm not here to tell you
117
335866
1418
att teknik är kreativitetens fiende.
05:49
that technologyteknologi
is the enemyfiende of creativitykreativitet.
118
337308
2369
05:51
I don't think that.
119
339701
1167
Det tror jag inte.
05:52
I think techtech is just a toolverktyg.
120
340892
1364
Jag tror det är ett verktyg.
05:54
It has the potentialpotential to fosterfrämja
unprecedentedutan motstycke humanmänsklig creativitykreativitet.
121
342280
3924
Det har potential att gynna
mänsklig kreativitet
som vi aldrig förr sett.
05:58
Like, I even startedsatte igång
an onlineuppkopplad communitygemenskap calledkallad HITRECORDHITRECORD,
122
346228
3615
Jag startade till och med
ett webbforum, HITRECORD
06:01
where people all over the worldvärld
123
349867
1520
där folk från hela världen
06:03
collaboratesamarbeta on all kindsslag
of creativekreativ projectsprojekt,
124
351411
2154
kan samarbeta i alla möjliga
kreativa projekt
06:05
so I don't think that socialsocial mediamedia
or smartphonessmartphones or any technologyteknologi
125
353589
5212
så jag tror inte att sociala medier,
smarta telefoner eller annan teknik
06:10
is problematicproblematisk in and of itselfsig.
126
358825
1886
är problematisk i sig själv.
Men ...
06:14
But ...
127
362620
1150
06:16
if we're going to talk
about the perilsfaror of creativitykreativitet
128
364705
2681
Om vi ska prata om
hur kreativitet riskerar
06:19
becomingpassande a meansbetyder to get attentionuppmärksamhet,
129
367410
2317
att bli ett sätt att söka uppmärksamhet
06:21
then we have to talk about
the attention-drivenuppmärksamhetsstyrd businessföretag modelmodell
130
369751
4341
då måste vi också prata om
den uppmärksamhetsdrivna företagsmodellen
06:26
of today'sdagens bigstor socialsocial mediamedia
companiesföretag, right?
131
374116
2113
som råder i sociala medier, eller hur?
06:28
(ApplauseApplåder)
132
376253
3071
(Applåder)
Detta är för vissa av er
ett välkänt område
06:31
This will be familiarbekant territoryterritorium
for some of you,
133
379348
2245
06:33
but it's a really relevantrelevant questionfråga here:
134
381617
1985
men en mycket relevant frågeställning är:
06:35
How does a socialsocial mediamedia platformplattform
135
383626
1594
Hur kan en social medieplattform
06:37
like, for exampleexempel, InstagramInstagram, make moneypengar?
136
385244
2600
som till exempel Instagram tjäna pengar?
06:40
It's not sellingförsäljning
a photo-sharingfotodelning serviceservice --
137
388649
2090
De säljer inte en fotodelningstjänst -
06:42
that part'sen dels freefri.
138
390763
1173
den delen är gratis.
06:43
So what is it sellingförsäljning?
139
391960
1175
Så vad säljer de?
06:45
It's sellingförsäljning attentionuppmärksamhet.
140
393159
1158
De säljer uppmärksamhet.
06:46
It's sellingförsäljning the attentionuppmärksamhet
of its usersanvändare to advertisersannonsörer.
141
394341
2624
De säljer användarnas
uppmärksamhet till annonsörer.
06:48
And there's a lot of discussiondiskussion right now
142
396989
1953
Det finns en stor diskussion just nu
06:50
about how much attentionuppmärksamhet we're all givingger
to things like InstagramInstagram,
143
398966
3716
kring hur mycket uppmärksamhet
vi alla ger till tjänster som Instagram.
06:54
but my questionfråga is:
144
402706
1244
men min fråga är:
06:55
How is InstagramInstagram getting
so much attentionuppmärksamhet?
145
403974
2654
Hur gör Instagram för att få
så mycket uppmärksamhet?
06:59
We get it for them.
146
407934
1267
Vi ger det till dem.
07:02
AnytimeNär som helst somebodynågon postsInlägg on InstagramInstagram,
147
410141
2936
Närhelst någon gör ett inlägg på Instagram
07:05
they get a certainvissa amountmängd of attentionuppmärksamhet
from theirderas followersföljare,
148
413101
2818
får de ett visst mått
av uppmärksamhet från sina följare
07:07
whetherhuruvida they have a few followersföljare
or a few millionmiljon followersföljare.
149
415943
2864
oavsett om de har ett fåtal
eller flera miljoner följare.
07:10
And the more attentionuppmärksamhet you're ablestånd to get,
150
418831
3072
Och ju mer uppmärksamhet du får,
07:13
the more attentionuppmärksamhet
InstagramInstagram is ablestånd to sellsälja.
151
421927
2789
desto mer uppmärksamhet
kan Instagram sälja.
07:16
So it's in Instagram'sInstagrams interestintressera
152
424740
2301
Så det ligger i Instagrams intresse
07:19
for you to get as much
attentionuppmärksamhet as possiblemöjlig.
153
427065
2488
att du får så mycket
uppmärksamhet som möjligt.
07:22
And so it trainståg you
to want that attentionuppmärksamhet,
154
430256
3402
Detta drillar dig att vilja
få denna uppmärksamhet
07:25
to cravelängta efter it, to feel stressedbetonade out
when you're not getting enoughtillräckligt of it.
155
433682
3520
att behöva det, att känna dig stressad
när du inte får nog av det.
07:30
InstagramInstagram getsblir its usersanvändare addictedBeroende
156
438457
3524
Instagram gör sina användare beroende
07:34
to the powerfulkraftfull feelingkänsla
of getting attentionuppmärksamhet.
157
442005
2713
av den mäktiga känslan
av att få uppmärksamhet.
07:38
And I know we all jokeskämt, like,
"Oh my God, I'm so addictedBeroende to my phonetelefon,"
158
446053
3422
Jag vet att vi alla skämtar om
att vi är så beroende av vår telefon,
07:41
but this is a realverklig addictionmissbruk.
159
449499
1769
men detta är ett verkligt beroende.
07:43
There's a wholehela sciencevetenskap to it.
160
451292
1467
Det är en hel vetenskap.
07:44
If you're curiousnyfiken, I recommendrekommendera
the work of JaronJaron LanierLanier,
161
452783
2698
Om ni är nyfikna så kan jag
rekommendera Jaron Lanier,
07:47
TristanTristan HarrisHarris, NirNir EyalEyal.
162
455505
2508
Tristan Harris och Nir Eyal.
07:50
But here'shär är what I can tell you.
163
458513
1672
Men så mycket kan jag säga,
07:52
BeingAtt vara addictedBeroende to getting attentionuppmärksamhet
164
460712
2730
att vara beroende av uppmärksamhet
07:55
is just like beingvarelse addictedBeroende
to anything elseannan.
165
463466
2538
är precis samma sak
som andra typer av beroenden.
07:58
It's never enoughtillräckligt.
166
466028
1200
Man får aldrig nog.
07:59
You startStart out and you're thinkingtänkande,
167
467845
1739
I början tänker du
08:01
"If only I had 1,000 followersföljare,
that would feel amazingfantastiskt."
168
469608
4073
"Om jag bara hade 1 000 följare
så skulle det kännas underbart."
08:05
But then you're like, "Well,
onceen gång I get to 10,000 followersföljare,"
169
473705
3380
Men sen tänker du "När jag
kommer upp i 10 000 följare så..."
08:09
and, "OnceEn gång I get to 100 --
170
477109
2287
och "När jag når 100 ...
08:11
OnceEn gång I get to a millionmiljon followersföljare,
then I'll feel amazingfantastiskt."
171
479420
5080
när jag når en miljon följare,
då skulle det kännas underbart."
08:18
So I have 4.2 millionmiljon
followersföljare on TwitterTwitter --
172
486389
3023
Jag har 4,2 miljoner följare på Twitter.
08:21
it's never madegjord me feel amazingfantastiskt.
173
489436
1905
Det har aldrig känts underbart.
08:23
I'm not going to tell you
how manymånga I have on InstagramInstagram,
174
491365
2612
Jag ids inte berätta
hur många jag har på Instagram
08:26
because I feel genuineäkta shameskam
about how lowlåg the numbersiffra is,
175
494001
3289
för jag skäms över hur få de är
08:29
because I joinedfogade InstagramInstagram
after "BatmanBatman" camekom out.
176
497314
2968
eftersom jag gick med i Instagram
efter "Batman" kom ut.
08:32
(LaughterSkratt)
177
500306
3468
(Skratt)
08:35
And I searchSök other actorsaktörer,
178
503798
1242
Jag ser andra skådespelare
08:37
and I see that theirderas numbersiffra
is higherhögre than minemina,
179
505064
2259
som har ett högre antal följare än jag
08:39
and it makesgör me feel
terriblefruktansvärd about myselfjag själv.
180
507347
2762
och det får mig
att må så dåligt över mig själv.
08:42
Because the followerföljare counträkna
181
510450
2151
För antalet följare
08:44
makesgör everybodyalla feel terriblefruktansvärd
about themselvessig själva.
182
512625
2397
får alla att må dåligt över sig själva.
08:47
That feelingkänsla of inadequacyOtillräcklighet
is what drivesenheter you to postposta,
183
515046
3118
Denna känsla av otillräcklighet
driver dig att göra fler inlägg
08:50
so you can get more attentionuppmärksamhet,
184
518188
1524
så att du får mer uppmärksamhet.
08:51
and then that attentionuppmärksamhet that you get
is what these companiesföretag sellsälja,
185
519736
3125
Uppmärksamheten du får
är vad dessa företag säljer,
08:54
that's how they make theirderas moneypengar.
186
522885
1828
det är så de tjänar pengar.
08:58
So there is no amountmängd
of attentionuppmärksamhet you can get
187
526067
3611
Så det finns ingen mängd av uppmärksamhet
09:01
where you feel like you've arrivedanlänt,
188
529702
2276
som kan ge dig en känsla
av tillfredsställelse
09:04
and you're like, "AhAh, I'm good now."
189
532002
2818
där du tänker "Nu känner jag mig nöjd".
09:07
And of coursekurs, there are a lot of actorsaktörer
who are more famouskänd than I am,
190
535992
3722
Självklart finns det många skådespelare
som är mer berömda än mig,
09:11
have more followersföljare than I do,
191
539738
1491
som har fler följare än mig,
09:13
but I betslå vad you they would tell you
the samesamma thing.
192
541253
2348
men jag slår vad om
att de skulle säga samma sak.
09:15
If your creativitykreativitet is drivendriven
by a desireönskan to get attentionuppmärksamhet,
193
543625
4928
Om din kreativitet drivs
av att få uppmärksamhet
09:20
you're never going to be
creativelykreativt fulfilleduppfyllda.
194
548577
2651
kommer du aldrig känna dig
kreativt tillfredsställd.
09:25
But I do have some good newsNyheter.
195
553123
2532
Men jag har några goda nyheter.
09:28
There is this other powerfulkraftfull feelingkänsla.
196
556457
3007
Det finns en annan mäktig känsla.
09:32
Something elseannan you can do
with your attentionuppmärksamhet
197
560290
2160
Något annat du kan göra
med din uppmärksamhet
09:34
besidesFörutom lettinguthyrning a giantjätte techtech companyföretag
controlkontrollera it and sellsälja it.
198
562474
2959
förutom att låta tekniska företag
kontrollera och sälja den.
09:38
This is that feelingkänsla I was talkingtalande about,
199
566347
1960
Detta är känslan jag pratade om tidigare,
09:40
why I love actingverkande so much --
200
568331
1387
varför jag älskar att agera.
09:41
it's beingvarelse ablestånd to paybetala attentionuppmärksamhet
to just one thing.
201
569742
3890
Det är förmågan att kunna
vara uppmärksam på en enda sak.
09:47
TurnsVänder out there's actuallyfaktiskt
some sciencevetenskap behindBakom this too.
202
575331
2705
Det visar sig att det finns
vetenskap som styrker detta.
09:50
PsychologistsPsykologer and neuroscientistsneuroforskare --
203
578369
1802
Psykologer och hjärnforskare
09:52
they studystudie a phenomenonfenomen they call flowflöde,
204
580195
2420
studerar ett fenomen som de kallar "flow".
09:54
whichsom is this thing that happenshänder
in the humanmänsklig brainhjärna
205
582639
2405
Detta är något som händer
i den mänskliga hjärnan
09:57
when someonenågon paysbetalar attentionuppmärksamhet
to just one thing,
206
585068
2158
när man är uppmärksam på en enda sak,
09:59
like something creativekreativ,
207
587250
1510
exempelvis något kreativt,
10:00
and manageshanterar not to get distractedförvirrad
by anything elseannan.
208
588784
3412
när man lyckas med att inte
distraheras av något annat.
10:04
And some say the more regularlyregelbundet
you do this, the happierlyckligare you'lldu kommer be.
209
592958
3933
Det sägs att ju mer regelbundet
man gör detta, desto lyckligare blir man.
10:10
Now I'm not a psychologistpsykolog
or a neuroscientisthjärnforskare.
210
598498
3032
Jag är inte psykolog eller hjärnforskare.
10:13
But I can tell you,
for me, that is very truesann.
211
601554
3133
Men jag kan säga att det fungerar för mig.
10:17
It's not always easylätt, it's hardhård.
212
605498
2071
Det är inte alltid lätt, det är svårt.
10:19
To really paybetala attentionuppmärksamhet
like this takes practiceöva,
213
607593
2698
Att lära sig vara verkligt
uppmärksam kräver övning,
10:22
everybodyalla does it theirderas ownegen way.
214
610315
1564
och alla gör det på sitt sätt.
10:23
But if there's one thing I can sharedela med sig
215
611903
1893
Men en sak jag kan dela med mig av
10:25
that I think helpshjälper me focusfokus
and really paybetala attentionuppmärksamhet, it's this:
216
613820
4452
som har hjälpt mig att fokusera
och vara uppmärksam, så är det detta:
10:30
I try not to see other creativekreativ
people as my competitorskonkurrenter.
217
618958
4702
Jag försöker att inte se andra
kreativa människor som rivaler.
10:36
I try to find collaboratorsmedarbetare.
218
624121
2079
Jag försöker hitta medarbetare.
10:38
Like, if I'm actingverkande in a scenescen,
219
626224
2579
Om jag agerar i en scen,
10:40
if I startStart seeingseende the other actorsaktörer
as my competitorskonkurrenter, and I'm like,
220
628827
3143
och börjar se de andra skådespelarna
som rivaler, och tänker
10:43
"God, they're going to get
more attentionuppmärksamhet than I am,
221
631994
2469
"Åh nej, de kommer att få
mer uppmärksamhet än mig,
10:46
people are going to be talkingtalande
about theirderas performanceprestanda more than minemina" --
222
634487
3457
folk kommer att prata mer
om deras uppträdande än mitt."
Då förlorar jag fokus.
10:49
I've lostförlorat my focusfokus.
223
637968
1168
Och jag kommer antagligen
att suga i den scenen.
10:51
And I'm probablyförmodligen
going to sucksuga in that scenescen.
224
639160
2290
10:53
But when I see the other actorsaktörer
as collaboratorsmedarbetare,
225
641474
3905
Men om jag ser de andra
skådespelarna som medarbetare
10:57
then it becomesblir almostnästan easylätt to focusfokus,
226
645403
3750
så blir det nästan lätt att fokusera
11:01
because I'm just payingbetalande attentionuppmärksamhet to them.
227
649177
2463
eftersom min uppmärksamhet ligger på dem.
11:04
And I don't have to think
about what I'm doing --
228
652641
2298
Och jag behöver inte tänka på
vad jag själv gör,
11:06
I reactreagera to what they're doing,
229
654963
1443
jag reagerar på vad de gör,
de reagerar på vad jag gör
11:08
they reactreagera to what I'm doing,
230
656430
1416
och vi kan tillsammans
hålla kvar varandra i fokus.
11:09
and we can kindsnäll of
keep eachvarje other in it togethertillsammans.
231
657870
2628
11:12
But I don't want you to think
it's only actorsaktörer on a setuppsättning
232
660522
2644
Men det betyder inte
att det enbart är skådespelare
11:15
that can collaboratesamarbeta in this way.
233
663190
1612
som kan samarbeta på detta sätt.
11:16
I could be in whatevervad som helst
kindsnäll of creativekreativ situationsituation.
234
664826
2406
Det kan ske i alla kreativa situationer.
11:19
It could be professionalprofessionell,
could be just for funroligt.
235
667256
2698
Det kan vara professionellt
eller bara på skoj
11:22
I could be collaboratingsamarbeta with people
I'm not even in the samesamma roomrum with.
236
670636
3865
Jag kan samarbeta med folk
som inte ens är i samma rum.
11:26
In factfaktum, some of my favoritefavorit-
things I've ever madegjord,
237
674525
2472
Faktum är att jag gjorde några
av mina absoluta favoritprojekt
11:29
I madegjord with people
that I never physicallyfysiskt metuppfyllda.
238
677021
2271
ihop med folk jag aldrig träffat.
Och förresten,
11:31
And by the way,
239
679316
1166
detta är för mig det fina med internet.
11:32
this, to me, is the beautyskönhet
of the internetinternet.
240
680506
2957
11:35
If we could just stop
competingtävlande for attentionuppmärksamhet,
241
683487
3154
Om vi bara kunde sluta
att tävla om uppmärksamhet
11:38
then the internetinternet becomesblir
a great placeplats to find collaboratorsmedarbetare.
242
686665
3559
så är internet en utmärkt plats
att hitta medarbetare.
11:43
And onceen gång I'm collaboratingsamarbeta
with other people,
243
691411
4626
Och när jag väl börjat arbeta
tillsammans med andra,
11:48
whetherhuruvida they're on setuppsättning,
or onlineuppkopplad, wherevervart som helst,
244
696061
2568
oavsett om det är
på inspelningar eller över nätet,
11:51
that makesgör it so much easierlättare
for me to find that flowflöde,
245
699553
3349
så blir det så mycket lättare
för mig att hitta mitt "flow"
11:54
because we're all just payingbetalande attentionuppmärksamhet
246
702926
2373
eftersom vi alla är uppmärksamma
11:57
to the one thing
that we're makingtillverkning togethertillsammans.
247
705323
2757
på det vi skapar tillsammans.
12:00
And I fellföll like I'm partdel
of something largerstörre than myselfjag själv,
248
708104
3679
Och jag känner att jag är en del
av något mycket större än mig själv
12:03
and we all sortsortera of shieldskydda eachvarje other
249
711807
2269
och vi hjälps åt att skydda varandra
12:06
from anything elseannan that mightmakt
otherwiseannat grabhugg our attentionuppmärksamhet,
250
714100
3342
från allt annat som vill
fånga vår uppmärksamhet
12:09
and we can all just be there.
251
717466
4474
och vi kan alla bara vara närvarande.
12:15
At leastminst that's what worksArbetar for me.
252
723763
2267
Det är åtminstone så det funkar för mig.
12:19
SometimesIbland.
253
727486
1285
Ibland.
12:20
SometimesIbland -- it doesn't always work.
254
728795
1727
Ibland - det funkar inte alltid.
12:22
SometimesIbland, I still totallytotalt get
wrappedinsvept up in that addictiveberoendeframkallande cyclecykel
255
730546
3118
Jag blir alltjämt uppslukad
av den beroendeframkallande känslan
av att vilja få uppmärksamhet.
12:25
of wantingönskar to get attentionuppmärksamhet.
256
733688
1406
12:27
I mean, like, even right now,
257
735118
1903
Till och med just nu
12:29
can I honestlyärligt say there's not
some partdel of me here who'ssom är like,
258
737045
4005
kan jag inte ärligt säga att det inte
finns en del av mig som vill säga
12:33
"Hey, everybodyalla, look at me,
I'm givingger a TEDTED Talk!"
259
741074
2849
"Titta på mig allihopa,
jag håller ett TED Talk!"
12:35
(LaughterSkratt)
260
743947
1246
(Skratt)
12:37
There is -- there's, you know, some partdel.
261
745217
2915
Det finns - en del av mig.
12:40
But I can alsoockså honestlyärligt say
262
748629
1817
Men jag kan också ärligt säga
12:42
that this wholehela creativekreativ processbearbeta
of writingskrift and givingger this talk,
263
750470
3425
att den kreativa processen kring
att skriva och hålla detta föredrag
12:45
it's been a hugeenorm opportunitymöjlighet
for me to focusfokus
264
753919
2614
har gett mig en enorm möjlighet
att fokusera på och uppmärksamma något
12:48
and really paybetala attentionuppmärksamhet to something
I carevård a lot about.
265
756557
3086
som jag verkligen bryr mig om.
12:52
So regardlessoavsett of how much attentionuppmärksamhet
I do or don't get as a resultresultat,
266
760802
5595
Så oavsett hur mycket uppmärksamhet
jag får eller inte får som följd
12:58
I'm happylycklig I did it.
267
766421
1267
är jag glad att vara här.
13:00
And I'm gratefultacksam to all of you
for lettinguthyrning me.
268
768236
3860
Och jag är tacksam
för att ni alla lät mig göra det.
13:04
So thank you, that's it,
269
772593
2018
Så tack, det var allt,
13:06
you can give your attentionuppmärksamhet
to someonenågon elseannan now.
270
774635
2262
nu kan ni ge er uppmärksamhet
till någon annan.
13:08
ThanksTack again.
271
776921
1150
Tack igen.
13:10
(ApplauseApplåder)
272
778095
3881
(Applåder)
Translated by Erica Cervin
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Joseph Gordon-Levitt - Actor, filmmaker, entrepreneur
As an actor, filmmaker and founder of the online community HITRECORD, Joseph Gordon-Levitt seeks to inspire creativity through collaboration.

Why you should listen

In Joseph Gordon-Levitt's own words: "I'm lucky. I found a creative outlet young. I started working as an actor when I was six years old. When I was 19, I quit acting to go to college. And a few years later (yes, I dropped out) when I tried to get back into it, nobody would give me a part. That really hurt.

"I realized my old creative outlet wouldn't work anymore, because it depended too much on other people. I had to be able to express myself on my own. And my personal metaphor for this was the REC button. 'HIT RECORD,' I'd say to myself. Push the button. Get started. Make something.

"What started as a private rallying cry became a humble website, which grew into a worldwide community of hundreds of thousands, an Emmy-winning production company, and now a new collaborative media platform. Irony is, today's HITRECORD is not about expressing yourself on your own. What we've found over the years is that the best way for many people to find their creative outlet is through collaborating with others."

More profile about the speaker
Joseph Gordon-Levitt | Speaker | TED.com