ABOUT THE SPEAKER
Wanuri Kahiu - Filmmaker, writer
Wanuri Kahiu wants to curate, commission and create art that celebrates fun, fierce and frivolous Africa.

Why you should listen

Born in Nairobi, TED Fellow Wanuri Kahiu is part of the new generation of African filmmakers. Her films have received international acclaim and have been screened in more than 100 film festivals around the world. To date, Kahiu has written and directed six films and is working on her second feature length film.

Kahiu's first feature film, From a Whisper, based on the real events surrounding the 1998 twin bombings of US Embassies in Kenya and Tanzania, won Best Narrative Feature in 2010 at the Pan African Film Festival in Los Angeles as well as five awards at the African Movie Academy Award, including Best Director and Best Screenplay.

In 2009 Wanuri produced TV documentary For Our Land about Nobel Peace Prize Laureate Professor Wangari Maathai for MNET, a pan-African cable station. In 2010, her short science fiction Pumzi premiered at Sundance and went on to win best short film at Cannes and the silver at Carthage Film Festival in Tunisia. Pumzi also earned Kahiu the Citta di Venezia 2010 award in Venice, Italy. She is currently in post production on her second feature film, Rafiki, as well as a feature length documentary Ger about UNHCR Goodwill Ambassador Ger Duany.

More profile about the speaker
Wanuri Kahiu | Speaker | TED.com
TED2017

Wanuri Kahiu: Fun, fierce and fantastical African art

Wanuri Kahiu: Zábavné, divoké a fantastické africké umění

Filmed:
894,360 views

Wanuri Kahiu říká, že jsme zvyklí na příběhy o Africe plné válčení, chudoby a zkázy. Ale co zábava? Představuje vám "AfroBubbleGum" - africké umění, které je plné života, zábavné a bez politické agendy. Po poslechu Wanuri Kahiu přehodnotíte, proč je potřeba umění, které zachycuje celou škálu lidských požitků, a jakou hodnotu má všechno, co není vážné.
- Filmmaker, writer
Wanuri Kahiu wants to curate, commission and create art that celebrates fun, fierce and frivolous Africa. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, my mother'smatky a pediatriciandětský lékař,
0
984
2964
Moje matka je dětská lékařka
00:15
and when I was youngmladý,
she'dkůlna tell the craziestnejbláznivější storiespříběhy
1
3972
3814
a když jsem byla malá, vždycky
vyprávěla hrozně šílené příběhy,
00:19
that combinedkombinovaný scienceVěda
with her overactivehyperaktivní imaginationfantazie.
2
7810
3223
ve kterých se spojovala věda
s její přespříliš barvitou fantazií.
00:23
One of the storiespříběhy she told
was that if you eatjíst a lot of saltsůl,
3
11624
4151
Jednou mi třeba vyprávěla,
že když člověk jí moc soli,
00:27
all of the bloodkrev rushessítina up your legsnohy,
4
15799
3669
všechna krev se mu nahrne od nohou
00:31
throughpřes your bodytělo,
5
19492
1252
skrz celé tělo
00:32
and shootsstřílí out the tophorní of your headhlava,
6
20768
2079
až do hlavy, odkud vystřelí ven
00:34
killingzabíjení you instantlyokamžitě.
7
22871
1702
a okamžitě ho zabije.
00:36
(LaughterSmích)
8
24597
1060
(smích)
00:37
She calledvolal it "highvysoký bloodkrev pressuretlak."
9
25681
1812
Říkala tomu "vysoký krevní tlak".
00:39
(LaughterSmích)
10
27517
1644
(smích)
00:41
This was my first experienceZkusenosti
with scienceVěda fictionbeletrie,
11
29185
2910
To byla moje první zkušenost se sci-fi
00:44
and I lovedmiloval it.
12
32119
1285
a hrozně se mi to líbilo.
00:45
So when I startedzačal to writenapsat
my ownvlastní scienceVěda fictionbeletrie and fantasyfantazie,
13
33951
3127
Když jsem začala psát svoje
vlastní vědeckofantastické příběhy,
00:49
I was surprisedpřekvapený that it
was consideredpovažováno un-Africanun-africké.
14
37102
2494
překvapilo mě, že to bylo
považované za neafrické.
00:52
So naturallypřirozeně, I askedzeptal se, what is AfricanAfrická?
15
40294
2615
Přirozeně jsem se zeptala:
"Co je africké?"
00:54
And this is what I know so fardaleko:
16
42933
1860
A zatím jsem se dozvěděla tohle:
00:57
AfricaAfrika is importantdůležité.
17
45735
1522
Afrika je důležitá.
01:00
AfricaAfrika is the futurebudoucnost.
18
48023
1431
Afrika je budoucnost.
01:01
It is, thoughačkoli.
19
49478
1266
Což je pravda.
01:03
And AfricaAfrika is a seriousvážně placemísto
where only seriousvážně things happenpřihodit se.
20
51254
4323
A že Afrika je vážné místo,
kde se dějí jen vážné věci.
01:07
So when I presentsoučasnost, dárek my work somewhereněkde,
someoneněkdo will always askdotázat se,
21
55601
4475
Když někde prezentuji svojí práci,
vždycky se někdo zeptá:
01:12
"What's so importantdůležité about it?
22
60100
2571
"A co je na tom důležitého?
01:14
How does it dealobchod with realnemovitý AfricanAfrická issuesproblémy
23
62695
2519
Jak se to zabývá potížemi Afriky
01:17
like warválka, povertychudoba, devastationdevastace or AIDSAIDS?"
24
65238
5368
jako je válka, chudoba, zkáza nebo AIDS?"
01:22
And it doesn't.
25
70630
1209
Nezabývá.
01:24
My work is about NairobiNairobi poppop bandspásem
that want to go to spaceprostor
26
72287
5337
V mých dílech se objevují popové kapely
z Nairobi, které chtějí do vesmíru,
01:29
or about seven-foot-tallsedm noha vysoký robotsroboty
27
77648
3128
nebo přes dva metry vysocí roboti,
01:32
that fallpodzim in love.
28
80800
1472
kteří se zamilují.
01:34
It's nothing incrediblyneuvěřitelně importantdůležité.
29
82673
3213
Není to nic ohromně důležitého.
01:37
It's just funzábava, fiercedivoký and frivolousfrivolní,
30
85910
3383
Je to jenom zábavné, divoké a lehkomyslné,
01:41
as frivolousfrivolní as bubblebublina gumdáseň --
31
89317
2611
stejně jako žvýkačka -
01:43
"AfroBubbleGumAfroBubbleGum."
32
91952
1335
proto "AfroBubbleGum"
01:46
So I'm not sayingrčení that
agendadenní program artumění isn't importantdůležité;
33
94421
3265
Netvrdím, že angažované
umění není důležité.
01:49
I'm the chairpersonpředseda of a charitycharitativní
34
97710
2275
Já sama jsem předsedkyně charity,
01:52
that dealsnabídky with filmsfilmy and theatersdivadel
that writenapsat about HIVHIV and radicalizationradikalizaci
35
100009
6957
která se zabývá filmy a divadelními
představeními o HIV, radikalizaci
01:58
and femaleženský genitalgenitální mutilationzmrzačení.
36
106990
2263
a ženské obřízce.
02:01
It's vitalvitální and importantdůležité artumění,
37
109277
2281
Je to nepostradatelné umění,
02:03
but it cannotnemůže be the only artumění
that comespřijde out of the continentkontinent.
38
111582
3552
ale nemůže být tím jediným,
které vzejde z tohoto kontinentu.
02:08
We have to tell more storiespříběhy
39
116372
2336
Musíme vyprávět mnohem více
02:10
that are vibrantvibrující.
40
118732
1415
příběhů ze života.
02:13
The dangernebezpečí of the singlesingl storypříběh
is still beingbytost realizeduvědomil.
41
121277
3951
Pořád hrozí, že Afrika bude stereotypně
vnímána jen skrz své problémy.
02:18
And maybe it's because of the fundingfinancování.
42
126059
1819
Možná to souvisí s financováním.
02:19
A lot of artumění is still dependentzávislé
on developmentalvývojové aidpomoc.
43
127902
3903
Spousta umění stále závisí
na rozvojové pomoci,
02:23
So artumění becomesstává se a toolnástroj for agendadenní program.
44
131829
2866
takže se stává nástrojem
pro propagandu.
02:27
Or maybe it's because we'vejsme only seenviděno
one imageobraz of ourselvessebe for so long
45
135910
4418
Nebo jsme se možná až moc dlouho
soustředili na jednu konkrétní věc,
02:32
that that's all we know how to createvytvořit.
46
140352
2447
že už teď neumíme tvořit i jinak.
02:34
WhateverAť už the reasondůvod, we need a newNový way,
47
142823
3173
Ať už je ten důvod jakýkoliv,
potřebujeme nový úhel pohledu
02:38
and AfroBubbleGumAfroBubbleGum is one approachpřístup.
48
146020
1845
a AfroBubbleGum je jeden z přístupů.
02:40
It's the advocacyobhajoba of artumění for art'sumění sakesaké.
49
148571
3296
Obhajuje umění pro umění.
02:44
It's the advocacyobhajoba of artumění
that is not policy-drivenpolitika řízený
50
152669
2996
Obhajuje umění, které není
motivováno politicky,
02:47
or agenda-drivenprogram řízený
51
155689
1532
nesnaží se něco prosadit
02:49
or basedna základě on educationvzdělání,
52
157245
1939
a nezávisí na vzdělání.
02:51
just for the sakesaké of imaginationfantazie:
53
159208
3366
AfroBubbleGum je umění
02:54
AfroBubbleGumAfroBubbleGum artumění.
54
162598
1553
ve prospěch představivosti.
02:56
And we can't all be AfroBubbleGumistsAfroBubbleGumists.
55
164829
2386
Ne každý z nás může tvořit
takový druh umění.
02:59
We have to judgesoudce our work
for its potentialpotenciál povertychudoba pornporno pitfallsúskalí.
56
167239
4046
Musíme svou práci hodnotit kriticky,
abychom se vyhnuli nástrahám patosu.
03:03
We have to have teststesty
that are similarpodobný to the BechdelBechdel testtest,
57
171309
3253
Je třeba mít testy podobné těm Bechdelovým
03:09
and askdotázat se questionsotázky like:
58
177364
1713
a klást si otázky jako třeba:
03:11
Are two or more AfricansAfričané
in this piecekus of fictionbeletrie healthyzdravý?
59
179655
3568
Jsou v tomhle příběhu
alespoň dva Afričané zdraví?
03:17
Are those samestejný AfricansAfričané financiallyfinančně stablestabilní
and not in need of savingúspora?
60
185096
5195
Jsou tito Afričané v dobré finanční
situaci bez nutnosti šetřit?
03:23
Are they havingmít funzábava and enjoyingtěší se life?
61
191373
2888
Baví se a užívají si života?
03:26
And if we can answerOdpovědět yes
to two or more of these questionsotázky,
62
194285
3098
Jestli na dvě nebo více otázek
můžeme odpovědět Ano,
03:29
then surelyjistě we're AfroBubbleGumistsAfroBubbleGumists.
63
197407
1971
tak určitě tvoříme v duchu AfroBubbleGum.
03:32
(LaughterSmích)
64
200035
1549
(smích)
03:33
(ApplausePotlesk)
65
201608
4777
(potlesk)
03:38
And funzábava is politicalpolitický,
66
206409
1489
A zábava je politická,
03:40
because imaginepředstav si if we have
imagessnímky of AfricansAfričané who were vibrantvibrující
67
208447
4252
protože když bychom viděli
Afričany plné života,
03:44
and lovingmilující and thrivingprosperující
68
212723
2043
milující a úspěšné,
03:46
and livingživobytí a beautifulKrásná, vibrantvibrující life.
69
214790
2288
kteří žijí krásný, veselý život,
03:49
What would we think of ourselvessebe then?
70
217102
2381
co bychom si potom mysleli sami o sobě?
03:51
Would we think that maybe
we're worthyhodný of more happinessštěstí?
71
219507
2847
Mysleli bychom si třeba,
že si zasloužíme víc štěstí?
03:54
Would we think of our sharedsdílené humanitylidstvo
throughpřes our sharedsdílené joyradost?
72
222979
3839
Mysleli bychom na svou lidskost
a sdílenou radost?
03:59
I think of these things when I createvytvořit.
73
227567
1930
Když tvořím, tak na tyhle věci myslím.
04:01
I think of the people and the placesmísta
that give me immeasurablenezměrnou joyradost,
74
229947
3201
Myslím na lidi a místa,
která mě dělají šťastnou,
04:05
and I work to representzastupovat them.
75
233172
1983
a pracuji na tom, abych je znázornila.
04:07
And that's why I writenapsat storiespříběhy
76
235179
1637
Proto píšu příběhy
04:08
about futuristicfuturistický girlsdívky that riskriziko
everything to saveUložit plantsrostlin
77
236840
4470
o futuristických dívkách,
které riskují všechno pro záchranu rostlin
04:13
or to racezávod camelsvelbloudi
78
241334
2229
nebo aby mohly jezdit na velbloudech
04:15
or even just to dancetanec,
79
243587
2440
nebo si i jen zatancovat,
04:18
to honorčest funzábava,
80
246051
1721
oslavovat zábavu,
04:19
because my worldsvět is mostlyvětšinou happyšťastný.
81
247796
2123
protože můj svět je většinou plný štěstí.
04:21
And I know happinessštěstí is a privilegeprivilegium
in this currentaktuální splinteredroztříštěná worldsvět
82
249943
3770
Vím, že štěstí je výsadou
v dnešním rozbitém světě,
04:25
where remainingzbývající hopefulnadějný
requiresvyžaduje diligencepíli.
83
253737
3754
kde je náročné neztratit naději.
04:31
But maybe, if you joinpřipojit me
in creatingvytváření, curatingkurátorování and commissioninguvedení do provozu
84
259285
5343
Ale možná, že když se ke mně přidáte
a budete tvořit, organizovat a podporovat
04:36
more AfroBubbleGumAfroBubbleGum artumění,
85
264652
2029
více AfroBubbleGum umění,
04:38
there mightmohl be hopenaděje
for a differentodlišný viewPohled of the worldsvět,
86
266705
2778
budeme mít naději na jiný pohled na svět,
04:41
a happyšťastný AfricaAfrika viewPohled
87
269507
2156
na šťastnou Afriku,
04:43
where childrenděti are strangelyzvláštně traumatizedtraumatizované
88
271687
2028
kde jsou děti traumatizované
04:45
by theirjejich mother'smatky darktemný sensesmysl of humorhumor,
89
273739
1943
matčiným černým smyslem pro humor,
04:47
(LaughterSmích)
90
275706
1037
(smích)
04:48
but alsotaké they're claimingtvrdí funzábava,
fiercedivoký and frivolousfrivolní artumění
91
276767
4562
ale kde také touží po zábavném,
divokém a lehkomyslném umění
04:53
in the namenázev of all things
unseriouslynevážně AfricanAfrická.
92
281353
4205
ve jménu všeho,
co v Africe není vážné.
04:58
Because we're AfroBubbleGumistsAfroBubbleGumists
93
286090
2622
Reprezentujeme AfroBubbleGum
05:00
and there's so manymnoho more of us
than you can imaginepředstav si.
94
288736
2853
a je nás mnohem víc,
než si umíte představit.
05:04
Thank you so much.
95
292090
1204
Moc vám děkuji.
05:05
(ApplausePotlesk)
96
293318
3831
(potlesk)
Translated by Sabina Štěpánková
Reviewed by Jan Martinek

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Wanuri Kahiu - Filmmaker, writer
Wanuri Kahiu wants to curate, commission and create art that celebrates fun, fierce and frivolous Africa.

Why you should listen

Born in Nairobi, TED Fellow Wanuri Kahiu is part of the new generation of African filmmakers. Her films have received international acclaim and have been screened in more than 100 film festivals around the world. To date, Kahiu has written and directed six films and is working on her second feature length film.

Kahiu's first feature film, From a Whisper, based on the real events surrounding the 1998 twin bombings of US Embassies in Kenya and Tanzania, won Best Narrative Feature in 2010 at the Pan African Film Festival in Los Angeles as well as five awards at the African Movie Academy Award, including Best Director and Best Screenplay.

In 2009 Wanuri produced TV documentary For Our Land about Nobel Peace Prize Laureate Professor Wangari Maathai for MNET, a pan-African cable station. In 2010, her short science fiction Pumzi premiered at Sundance and went on to win best short film at Cannes and the silver at Carthage Film Festival in Tunisia. Pumzi also earned Kahiu the Citta di Venezia 2010 award in Venice, Italy. She is currently in post production on her second feature film, Rafiki, as well as a feature length documentary Ger about UNHCR Goodwill Ambassador Ger Duany.

More profile about the speaker
Wanuri Kahiu | Speaker | TED.com