ABOUT THE SPEAKER
Wanuri Kahiu - Filmmaker, writer
Wanuri Kahiu wants to curate, commission and create art that celebrates fun, fierce and frivolous Africa.

Why you should listen

Born in Nairobi, TED Fellow Wanuri Kahiu is part of the new generation of African filmmakers. Her films have received international acclaim and have been screened in more than 100 film festivals around the world. To date, Kahiu has written and directed six films and is working on her second feature length film.

Kahiu's first feature film, From a Whisper, based on the real events surrounding the 1998 twin bombings of US Embassies in Kenya and Tanzania, won Best Narrative Feature in 2010 at the Pan African Film Festival in Los Angeles as well as five awards at the African Movie Academy Award, including Best Director and Best Screenplay.

In 2009 Wanuri produced TV documentary For Our Land about Nobel Peace Prize Laureate Professor Wangari Maathai for MNET, a pan-African cable station. In 2010, her short science fiction Pumzi premiered at Sundance and went on to win best short film at Cannes and the silver at Carthage Film Festival in Tunisia. Pumzi also earned Kahiu the Citta di Venezia 2010 award in Venice, Italy. She is currently in post production on her second feature film, Rafiki, as well as a feature length documentary Ger about UNHCR Goodwill Ambassador Ger Duany.

More profile about the speaker
Wanuri Kahiu | Speaker | TED.com
TED2017

Wanuri Kahiu: Fun, fierce and fantastical African art

Wanuri Kahiu: Artă africană amuzantă, energică și fantastică

Filmed:
894,360 views

Suntem atât de obișnuiți cu povești despre războiul, sărăcia și distrugerea din Africa, spune Wanuri Kahiu, TED Fellow. Unde e distracția? Prezentăm „GumaDeMestecatAfricană” - artă africană care e vibrantă, lipsită de griji și fără o agendă politică. Regândiți valoarea a tot ce e neserios pe măsură ce Kahiu explică de ce avem nevoie de artă care surprinde toată gama de experiențe umane pentru a spune poveștile Africii.
- Filmmaker, writer
Wanuri Kahiu wants to curate, commission and create art that celebrates fun, fierce and frivolous Africa. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, my mother'smama lui a pediatricianmedic pediatru,
0
984
2964
Mama mea e medic pediatru
00:15
and when I was youngtineri,
she'dea ar tell the craziestcel mai nebunesc storiespovestiri
1
3972
3814
și când eram tânără,
îmi spunea cele mai nebunești povești
00:19
that combinedcombinate scienceştiinţă
with her overactivehiperactivă imaginationimaginație.
2
7810
3223
care combinau știința
cu imaginația ei hiperactivă.
00:23
One of the storiespovestiri she told
was that if you eatmânca a lot of saltsare,
3
11624
4151
Una dintre poveștile pe care mi le-a spus
este că dacă mănânci multă sare,
00:27
all of the bloodsânge rushespapură up your legspicioare,
4
15799
3669
tot sângele fuge în sus prin picioare
00:31
throughprin your bodycorp,
5
19492
1252
prin tot corpul
00:32
and shootslăstari out the toptop of your headcap,
6
20768
2079
și țâșnește afară prin cap,
00:34
killingucidere you instantlyimediat.
7
22871
1702
omorându-te instantaneu.
00:36
(LaughterRâs)
8
24597
1060
(Râsete)
00:37
She calleddenumit it "highînalt bloodsânge pressurepresiune."
9
25681
1812
A numit-o „presiune sangvină ridicată”.
00:39
(LaughterRâs)
10
27517
1644
(Râsete)
00:41
This was my first experienceexperienţă
with scienceştiinţă fictionfictiune,
11
29185
2910
Aceasta a fost
prima mea experiență cu ficțiunea
00:44
and I lovediubit it.
12
32119
1285
și mi-a plăcut la nebunie.
00:45
So when I starteda început to writescrie
my ownpropriu scienceştiinţă fictionfictiune and fantasyfantezie,
13
33951
3127
Când am început să scriu
propria-mi ficțiune și fantezie,
00:49
I was surpriseduimit that it
was consideredluate în considerare un-Africanne-africane.
14
37102
2494
am fost surprinsă că a fost considerată
non-africană.
00:52
So naturallynatural, I askedîntrebă, what is AfricanAfricane?
15
40294
2615
Normal, am întrebat: ce înseamnă african?
00:54
And this is what I know so fardeparte:
16
42933
1860
Și iată ce am aflat până acum:
00:57
AfricaAfrica is importantimportant.
17
45735
1522
Africa este importantă.
01:00
AfricaAfrica is the futureviitor.
18
48023
1431
Africa este viitorul.
01:01
It is, thoughdeşi.
19
49478
1266
Este, totuși.
01:03
And AfricaAfrica is a seriousserios placeloc
where only seriousserios things happenîntâmpla.
20
51254
4323
Și Africa e un loc serios
unde se întâmplă doar lucruri serioase.
01:07
So when I presentprezent my work somewhereundeva,
someonecineva will always askcere,
21
55601
4475
Așa că atunci când îmi prezint munca,
undeva, invariabil, cineva va întreba:
01:12
"What's so importantimportant about it?
22
60100
2571
„Ce e atât de important la asta?
01:14
How does it dealafacere with realreal AfricanAfricane issuesprobleme
23
62695
2519
Ce legătură are cu problemele Africii
01:17
like warrăzboi, povertysărăcie, devastationdevastarea or AIDSSIDA?"
24
65238
5368
precum războiul, sărăcia,
devastarea sau SIDA?”
01:22
And it doesn't.
25
70630
1209
Și nu are.
01:24
My work is about NairobiNairobi poppop bandsbenzi
that want to go to spacespaţiu
26
72287
5337
Munca mea este despre trupele pop
din Nairobi care vor să meargă-n spațiu
01:29
or about seven-foot-tallŞapte-picior-înalt robotsroboți
27
77648
3128
sau despre roboți înalți de doi metri
01:32
that fallcădea in love.
28
80800
1472
care se îndrăgostesc.
01:34
It's nothing incrediblyincredibil importantimportant.
29
82673
3213
Nu e nimic incredibil de important.
01:37
It's just fundistracţie, fierceferoce and frivolousfrivol,
30
85910
3383
E doar amuzant, energic și frivol,
01:41
as frivolousfrivol as bubblebalon gumguma --
31
89317
2611
la fel de frivol ca guma de mestecat --
01:43
"AfroBubbleGumAfroBubbleGum."
32
91952
1335
„GumaDeMestecatAfricană”
01:46
So I'm not sayingzicală that
agendaagendă artartă isn't importantimportant;
33
94421
3265
Nu spun că arta de pe ordinea de zi
nu e importantă;
01:49
I'm the chairpersonPreședintele of a charitycaritate
34
97710
2275
sunt președinta
unei organizații caritabile
01:52
that dealsoferte with filmsfilme and theatersteatre
that writescrie about HIVHIV and radicalizationradicalizarea
35
100009
6957
care se ocupă cu filme și piese de teatru
care vorbesc despre SIDA și radicalizare
01:58
and femaleFemeie genitalgenital mutilationmutilare.
36
106990
2263
și mutilarea organelor genitale la femei.
02:01
It's vitalvital and importantimportant artartă,
37
109277
2281
E o artă vitală și importantă,
02:03
but it cannotnu poti be the only artartă
that comesvine out of the continentcontinent.
38
111582
3552
dar nu poate fi singura artă
ce reprezintă continentul.
02:08
We have to tell more storiespovestiri
39
116372
2336
Trebuie să spunem mai multe povești
02:10
that are vibrantvibrant.
40
118732
1415
care sunt pline de viață.
02:13
The dangerPericol of the singlesingur storypoveste
is still beingfiind realizedrealizat.
41
121277
3951
Pericolul poveștii unice
încă este conștientizat.
02:18
And maybe it's because of the fundingfinanțarea.
42
126059
1819
Și poate e din cauza finanțării.
02:19
A lot of artartă is still dependentdependent
on developmentaldezvoltare aidajutor.
43
127902
3903
Multă artă încă depinde
de sprijin pentru dezvoltare.
02:23
So artartă becomesdevine a toolinstrument for agendaagendă.
44
131829
2866
Astfel, arta devine un instrument
pentru ordinea de zi.
02:27
Or maybe it's because we'vene-am only seenvăzut
one imageimagine of ourselvesnoi insine for so long
45
135910
4418
Sau poate că, fiindcă am văzut
doar o imagine a noastră atâta timp,
02:32
that that's all we know how to createcrea.
46
140352
2447
doar asta știm să creăm.
02:34
WhateverOricare ar fi the reasonmotiv, we need a newnou way,
47
142823
3173
Indiferent de motiv,
avem nevoie de un nou mod,
02:38
and AfroBubbleGumAfroBubbleGum is one approachabordare.
48
146020
1845
iar GumaDeMestecatAfricană
e o nouă abordare.
02:40
It's the advocacysusținere of artartă for art'sarta pe sakedragul.
49
148571
3296
E pledoaria pentru artă de dragul artei.
02:44
It's the advocacysusținere of artartă
that is not policy-drivenbazate pe politici
50
152669
2996
E pledoaria pentru arta
care nu e condusă de vreo politică
02:47
or agenda-drivenbazate pe ordinea de zi
51
155689
1532
sau de ordinea de zi
02:49
or basedbazat on educationeducaţie,
52
157245
1939
sau care se bazează pe educație,
02:51
just for the sakedragul of imaginationimaginație:
53
159208
3366
doar de dragul imaginației:
02:54
AfroBubbleGumAfroBubbleGum artartă.
54
162598
1553
arta GumeiDeMestecatAfricane.
02:56
And we can't all be AfroBubbleGumistsAfroBubbleGumists.
55
164829
2386
Și nu putem fi toți GumiștiAfricani.
02:59
We have to judgejudecător our work
for its potentialpotenţial povertysărăcie pornPorno pitfallscapcane.
56
167239
4046
Trebuie să ne judecăm munca
după potențialele capcane ale sărăciei.
03:03
We have to have teststeste
that are similarasemănător to the BechdelBechdel testTest,
57
171309
3253
Trebuie să avem teste
asemănătoare testului Bechdel
03:09
and askcere questionsîntrebări like:
58
177364
1713
și să punem întrebări de genul:
03:11
Are two or more AfricansAfricani
in this piecebucată of fictionfictiune healthysănătos?
59
179655
3568
Sunt doi sau mai mulți africani sănătoși
în această lucrare de ficțiune?
03:17
Are those samela fel AfricansAfricani financiallyfinanciar stablegrajd
and not in need of savingeconomisire?
60
185096
5195
Sunt aceiași africani stabili financiar
și nu au nevoie să fie salvați?
03:23
Are they havingavând fundistracţie and enjoyingse bucură life?
61
191373
2888
Se distrează și se bucură de viață?
Și dacă putem răspunde afirmativ
la două sau mai multe întrebări,
03:26
And if we can answerRăspuns yes
to two or more of these questionsîntrebări,
62
194285
3098
03:29
then surelycu siguranţă we're AfroBubbleGumistsAfroBubbleGumists.
63
197407
1971
atunci sigur suntem GumiștiAfricani.
03:32
(LaughterRâs)
64
200035
1549
(Râsete)
03:33
(ApplauseAplauze)
65
201608
4777
(Aplauze)
03:38
And fundistracţie is politicalpolitic,
66
206409
1489
Iar distracția e politică,
03:40
because imagineimagina if we have
imagesimagini of AfricansAfricani who were vibrantvibrant
67
208447
4252
deoarece imaginați-vă dacă avem
imagini cu africani plini de viață,
03:44
and lovingiubitor and thrivingînfloritoare
68
212723
2043
iubitori, prosperi
03:46
and livingviaţă a beautifulfrumoasa, vibrantvibrant life.
69
214790
2288
care trăiesc o viață frumoasă, vibrantă.
03:49
What would we think of ourselvesnoi insine then?
70
217102
2381
Ce am crede despre noi atunci?
03:51
Would we think that maybe
we're worthyvrednic of more happinessfericire?
71
219507
2847
Am crede oare că merităm
mai multă fericire?
03:54
Would we think of our sharedimpartit humanityumanitate
throughprin our sharedimpartit joybucurie?
72
222979
3839
Ne-am gândi la umanitatea împărtășită
prin bucuria noastră împărtășită?
03:59
I think of these things when I createcrea.
73
227567
1930
Mă gândesc la lucrurile astea când creez.
04:01
I think of the people and the placeslocuri
that give me immeasurableincomensurabilă joybucurie,
74
229947
3201
Mă gândesc la oamenii și locurile
care-mi dau o bucurie nemăsurată,
04:05
and I work to representreprezinta them.
75
233172
1983
și muncesc să le reprezint.
04:07
And that's why I writescrie storiespovestiri
76
235179
1637
De aceea scriu povești
04:08
about futuristicfuturist girlsfete that riskrisc
everything to saveSalvați plantsplante
77
236840
4470
despre fete futuriste care riscă totul
ca să salveze plante
04:13
or to racerasă camelscămile
78
241334
2229
sau ca să călărească pe cămile
04:15
or even just to dancedans,
79
243587
2440
sau doar ca să danseze,
04:18
to honoronora fundistracţie,
80
246051
1721
să onoreze veselia,
deoarece lumea mea este
mai cu seamă fericită.
04:19
because my worldlume is mostlyMai ales happyfericit.
81
247796
2123
04:21
And I know happinessfericire is a privilegeprivilegiu
in this currentactual splinteredsplintered worldlume
82
249943
3770
Și știu că fericirea este un privilegiu
în această lume fragmentată de azi,
04:25
where remainingrămas hopefulplin de speranță
requiresnecesită diligencediligenţă.
83
253737
3754
unde ca să rămâi optimist
este nevoie de sârguință.
04:31
But maybe, if you joina adera me
in creatingcrearea, curatingcurating and commissioningpunerea in functiune
84
259285
5343
Dar poate că dacă împreună
o să creăm, organizăm sau autorizăm
04:36
more AfroBubbleGumAfroBubbleGum artartă,
85
264652
2029
mai multă artă GumăDeMestecatAfricană,
poate mai există speranță pentru
o perspectivă nouă asupra lumii,
04:38
there mightar putea be hopesperanţă
for a differentdiferit viewvedere of the worldlume,
86
266705
2778
04:41
a happyfericit AfricaAfrica viewvedere
87
269507
2156
o perspectivă a unei Africi fericite
04:43
where childrencopii are strangelyciudat traumatizedtraumatizat
88
271687
2028
unde copiii sunt traumatizați
în mod ciudat
04:45
by theiral lor mother'smama lui darkîntuneric sensesens of humorumor,
89
273739
1943
de umorul negru al mamei lor,
04:47
(LaughterRâs)
90
275706
1037
(Râsete)
04:48
but alsode asemenea they're claimingrevendicare fundistracţie,
fierceferoce and frivolousfrivol artartă
91
276767
4562
dar revendică și o artă amuzantă,
energică și frivolă
04:53
in the nameNume of all things
unseriouslyunseriously AfricanAfricane.
92
281353
4205
în numele tuturor lucrurilor
neserios de africane.
04:58
Because we're AfroBubbleGumistsAfroBubbleGumists
93
286090
2622
Deoarece suntem GumiștiAfricani
05:00
and there's so manymulți more of us
than you can imagineimagina.
94
288736
2853
și suntem mult mai mulți
decât vă puteți imagina.
05:04
Thank you so much.
95
292090
1204
Vă mulțumesc.
05:05
(ApplauseAplauze)
96
293318
3831
(Aplauze)
Translated by Cristina Nicolae
Reviewed by Mihaida Meila

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Wanuri Kahiu - Filmmaker, writer
Wanuri Kahiu wants to curate, commission and create art that celebrates fun, fierce and frivolous Africa.

Why you should listen

Born in Nairobi, TED Fellow Wanuri Kahiu is part of the new generation of African filmmakers. Her films have received international acclaim and have been screened in more than 100 film festivals around the world. To date, Kahiu has written and directed six films and is working on her second feature length film.

Kahiu's first feature film, From a Whisper, based on the real events surrounding the 1998 twin bombings of US Embassies in Kenya and Tanzania, won Best Narrative Feature in 2010 at the Pan African Film Festival in Los Angeles as well as five awards at the African Movie Academy Award, including Best Director and Best Screenplay.

In 2009 Wanuri produced TV documentary For Our Land about Nobel Peace Prize Laureate Professor Wangari Maathai for MNET, a pan-African cable station. In 2010, her short science fiction Pumzi premiered at Sundance and went on to win best short film at Cannes and the silver at Carthage Film Festival in Tunisia. Pumzi also earned Kahiu the Citta di Venezia 2010 award in Venice, Italy. She is currently in post production on her second feature film, Rafiki, as well as a feature length documentary Ger about UNHCR Goodwill Ambassador Ger Duany.

More profile about the speaker
Wanuri Kahiu | Speaker | TED.com