English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDMED 2010

Bruce Feiler: The council of dads

ברוס פיילר: מועצת האבות

Filmed
Views 468,053

לאחר שאובחן כחולה בסרטן, ברוס פיילר דאג ראשית לגבי משפחתו הצעירה. לכן - כפי שהוא חולק עמנו בהרצאה מצחיקה ומעוררת מחשבה זו - ביקש מחבריו הקרובים להצטרף ל"מועצת אבות", ולהביא עמם את חוכמת חייהם כדי לייעץ לבנותיו התאומות עת יתבגרו.

- Writer
Bruce Feiler is the author of "The Secrets of Happy Families," and the writer/presenter of the PBS miniseries "Walking the Bible." Full bio

My storyכַּתָבָה actuallyלמעשה beganהחל when I was fourארבעה yearsשנים oldישן
הסיפור שלי מתחיל למעשה כשהייתי בן ארבע
00:15
and my familyמִשׁפָּחָה movedנִרגָשׁ to a newחָדָשׁ neighborhoodשְׁכוּנָה
ומשפחתי עברה לגור בשכונה חדשה
00:18
in our hometownעיר הולדתו of Savannahסוואנה, Georgiaגאורגיה.
בעיר מולדתנו - סוואנה, ג'ורג'יה.
00:20
And this was the 1960s
וזה היה בשנות ה-60
00:22
when actuallyלמעשה all the streetsרחובות in this neighborhoodשְׁכוּנָה
כשלמעשה כל רחובות השכונה הזו
00:24
were namedבשם after Confederateבְּרִית warמִלחָמָה generalsגנרלים.
נקראו על שם גנרלים דרומיים ממלחמת האזרחים.
00:26
We livedחי on Robertרוברט E. Leeלי Boulevardשְׁדֵרָה.
אנחנו גרנו בשדרות רוברט אי. לי.
00:29
And when I was fiveחָמֵשׁ,
וכשהייתי בן חמש,
00:31
my parentsהורים gaveנתן me an orangeתפוז Schwinnשווין Sting-Rayטריגון bicycleאופניים.
הורי נתנו לי אופני Schwinn Stingray כתומים.
00:33
It had a swoopingעוטפת bananaבננה seatמושב and those apeקוֹף hangerקוֹלֶב handlebarsכידון
היה להם מושב בננה קעור וכידון "מתלה קופים" (מוגבה)
00:36
that madeעָשׂוּי the riderרוכב look like an orangutanאורנגאוטן.
שגרם לנוסע עליהם להיראות כמו אורנגוטן.
00:39
That's why they were calledשקוראים לו apeקוֹף hangersקולבים.
לכן קראו להם "מתלי קופים".
00:42
They were actuallyלמעשה modeledמודל on hotrodחם motorcyclesאופנועים of the 1960s,
למעשה העיצוב שלהם התבסס על אופנועי ה-hotrod של שנות ה-60,
00:44
whichאיזה I'm sure my momאִמָא didn't know.
מה שאמא שלי בוודאי לא ידעה.
00:47
And one day I was exploringחקר this cul-de-sacללא שם: cul-de-sac
ויום אחד אני חקרתי איזו דרך ללא מוצא
00:49
hiddenמוּסתָר away a fewמְעַטִים streetsרחובות away.
שהייתה חבויה במרחק מספר רחובות מהבית.
00:52
And I cameבא back,
וחזרתי,
00:54
and I wanted to turnלפנות around and get back to that streetרְחוֹב more quicklyבִּמְהִירוּת,
ורציתי להסתובב ולנסות לחזור לרחוב הזה יותר מהר,
00:56
so I decidedהחליט to turnלפנות around in this bigגָדוֹל streetרְחוֹב
אז ניסיתי להסתובב באיזה רחוב גדול
00:58
that intersectedהצטלבו our neighborhoodשְׁכוּנָה,
שחצה את השכונה שלנו,
01:01
and whamוואם! I was hitמכה by a passingחוֹלֵף sedanמְכוֹנִית נוֹסעִים.
וטראח! פגעה בי מכונית נוסעים חולפת.
01:03
My mangledמרוסק bodyגוּף flewטס in one directionכיוון,
גופי החבוט עף לכיוון אחד,
01:06
my mangledמרוסק bikeאופניים flewטס in the other.
אופני החבוטים עפו לכיוון השני.
01:08
And I layלְהַנִיחַ on the pavementמִדרָכָה stretchingמְתִיחָה over that yellowצהוב lineקַו,
ושכבתי על הכביש שרוע מעל הקו הצהוב,
01:11
and one of my neighborsשכנים cameבא runningרץ over.
ואחת השכנות שלי הגיעה בריצה.
01:14
"Andyאנדי, Andyאנדי, how are you doing?" she said, usingמבנה יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוני the nameשֵׁם of my olderישן יותר brotherאָח.
"אנדי, אנדי, איך אתה מרגיש?" היא אמרה, וקראה לי בשמו של אחי הגדול.
01:16
(Laughterצחוק)
(צחוק)
01:19
"I'm Bruceברוס," I said, and promptlyמיד passedעבר out.
"אני ברוס," אמרתי, ומיד איבדתי את ההכרה.
01:21
I brokeחסר פרוטה my left femurעֶצֶם הַיָרֵך that day --
שברתי את עצם הירך השמאלית שלי באותו יום -
01:24
it's the largestהגדול boneעצם in your bodyגוּף --
זוהי העצם הגדולה בגופינו -
01:26
and spentמוּתַשׁ the nextהַבָּא two monthsחודשים in a bodyגוּף castללהק
וביליתי את החודשיים שלאחר מכן כשכל גופי בגבס
01:28
that wentהלך from my chinסַנְטֵר to the tipעֵצָה of my toeאֶצבַּע
שהגיע מהסנטר שלי עד קצה הבוהן
01:31
to my right kneeהברך,
ועד ברכי הימנית,
01:33
and a steelפְּלָדָה barבָּר wentהלך from my right kneeהברך
ומוט פלדה חיבר בין ברכי הימנית
01:35
to my left ankleקרסול.
לקרסול השמאלי.
01:37
And for the nextהַבָּא 38 yearsשנים,
ובמהלך 38 השנים הבאות,
01:39
that accidentתְאוּנָה was the only medicallyמבחינה רפואית interestingמעניין thing
התאונה הזו הייתה ההתרחשות הרפואית המעניינת היחידה
01:41
that ever happenedקרה to me.
שקרתה לי.
01:43
In factעוּבדָה, I madeעָשׂוּי a livingחַי by walkingהליכה.
למעשה, התפרנסתי מהליכה.
01:46
I traveledנסעתי around the worldעוֹלָם, enteredנכנס differentשונה culturesתרבויות,
טיילתי ברחבי העולם, חוויתי תרבויות שונות,
01:48
wroteכתבתי a seriesסִדרָה of booksספרים about my travelsנסיעות,
כתבתי סדרת ספרים על מסעותי,
01:50
includingלְרַבּוֹת "Walkingהליכה the Bibleכִּתבֵי הַקוֹדֶשׁ."
וביניהם "Walking the Bible" (ללכת את התנ"ך)
01:52
I hostedמתארח a televisionטֵלֶוִיזִיָה showלְהַצִיג by that nameשֵׁם
הגשתי תכנית טלוויזיה בעלת שם זהה
01:54
on PBSPBS.
ברשת PBS.
01:56
I was, for all the worldעוֹלָם, the "walkingהליכה guy."
הייתי מוכר בעולם כולו בתור האיש ההולך.
01:58
Untilעד, in Mayמאי 2008,
עד שבמאי 2008,
02:01
a routineשגרה visitלְבַקֵר to my doctorדוֹקטוֹר
ביקור שגרתי אצל הרופא
02:04
and a routineשגרה bloodדָם testמִבְחָן
ובדיקת דם שגרתית
02:06
producedמיוצר evidenceעֵדוּת in the formטופס of an alkalineבְּסִיסִי phosphataseפוספטז numberמספר
הניבו ספירת פוספאטאז-בסיסי, שהעידה
02:08
that something mightאולי be wrongלא בסדר with my bonesעצמות.
שייתכן שישנה בעיה בעצמות שלי.
02:11
And my doctorדוֹקטוֹר, on a whimגַחְמָה, sentנשלח me to get a full-bodyגוף מלא boneעצם scanלִסְרוֹק,
והרופא שלי, בגחמה של רגע, שלח אותי לסריקת עצמות כללית,
02:15
whichאיזה showedparagraphs that there was some growthצְמִיחָה in my left legרגל.
שגילתה שהיה גידול ברגלי השמאלית.
02:18
That sentנשלח me to an X-rayצילום רנטגן, then to an MRIMRI.
מכאן נשלחתי לצילום רנטגן, ואז ל-MRI.
02:21
And one afternoonאחרי הצהריים, I got a call from my doctorדוֹקטוֹר.
ואחר צהריים אחד, התקשר אלי הרופא שלי.
02:24
"The tumorגידול סרטני in your legרגל
"הגידול שברגל שלך
02:28
is not consistentעִקבִי with a benignשָׁפִיר tumorגידול סרטני."
אינו עולה בקנה אחד עם גידול שפיר."
02:30
I stoppedעצר walkingהליכה,
הפסקתי ללכת.
02:32
and it tookלקח my mindאכפת a secondשְׁנִיָה to convertלהמיר that doubleלְהַכפִּיל negativeשלילי
ולמוחי נדרש רגע להמיר את השלילה הכפולה שבמשפט שלו
02:34
into a much more horrifyingמזעזע negativeשלילי.
לשליליות הרבה יותר מבעיתה.
02:37
I have cancerמחלת הסרטן.
יש לי סרטן.
02:39
And to think that the tumorגידול סרטני was in the sameאותו boneעצם,
ולחשוב שהגידול היה באותה העצם,
02:41
in the sameאותו placeמקום in my bodyגוּף
באותו מקום בגופי
02:44
as the accidentתְאוּנָה 38 yearsשנים earlierמוקדם יותר --
שנפגעתי בתאונה 38 שנה לפני כן.
02:46
it seemedנראה like too much of a coincidenceיָד הַמִקרֶה.
זה נראה כמו צירוף מקרים גדול מדי.
02:49
So that afternoonאחרי הצהריים, I wentהלך back to my houseבַּיִת,
אז באותו אחר הצהריים, חזרתי לביתי,
02:52
and my threeשְׁלוֹשָׁה year-oldגיל identicalזֵהֶה twinתְאוֹם daughtersבנות, Edenעֵדֶן and Tybeeטייבי Feilerפיילר,
והתאומות הזהות שלי בנות השלוש, עדן וטייבי פיילר,
02:54
cameבא runningרץ to meetלִפְגוֹשׁ me.
רצו לקראתי.
02:57
They'dהם היו just turnedפנה threeשְׁלוֹשָׁה,
הן בדיוק חגגו את יום הולדתן השלישי,
02:59
and they were into all things pinkוָרוֹד and purpleסָגוֹל.
והן אהבו הכל בורוד או בסגול.
03:01
In factעוּבדָה, we calledשקוראים לו them Pinkaliciousפינקליש and Purpliciousמטופש --
למעשה, קראנו להן "ורדנונה" ו"סגלגלונה" -
03:03
althoughלמרות ש I mustצריך say, our favoriteהכי אהוב nicknameכינוי
למרות שעלי לציין, ששם החיבה האהוב עלינו
03:06
occurredהתרחש on theirשֶׁלָהֶם birthdayיום הולדת, Aprilאַפּרִיל 15thה.
הוטבע ביום הולדתן, ה-15 באפריל.
03:08
When they were bornנוֹלָד at 6:14 and 6:46
כשהן נולדו ב-6:14 וב-6:46
03:10
on Aprilאַפּרִיל 15, 2005,
ב-15 באפריל, 2005,
03:13
our otherwiseאחרת grimזוֹעֵף, humorlessללא הומור doctorדוֹקטוֹר lookedהביט at his watchשעון,
הרופא שלנו העגמומי, שהיה בדרך כלל נטול חוש הומור, הביט בשעונו,
03:16
and was like, "Hmmהממ, Aprilאַפּרִיל 15thה -- taxמַס day.
ואמר, "אהה, 15 באפריל - יום הגשת דוחות מס.
03:18
Earlyמוקדם filerפילר and lateמאוחר filerפילר."
Early filer (מגיש מוקדם) ו- late filer (מגיש באיחור)."
03:21
(Laughterצחוק)
(צחוק)
03:24
The nextהַבָּא day I cameבא to see him. I was like, "Doctorדוֹקטוֹר, that was a really good jokeבדיחה."
למחרת באתי לבקרו. אמרתי "דוקטור, זו הייתה בדיחה ממש טובה."
03:29
And he was like, "You're the writerסוֹפֵר, kidיֶלֶד."
והוא ענה, "אתה הסופר, ילד."
03:32
Anywayבכל מקרה -- so they had just turnedפנה threeשְׁלוֹשָׁה,
בכל מקרה - אז הן בדיוק חגגו גיל שלוש,
03:34
and they cameבא and they were doing this danceלִרְקוֹד they had just madeעָשׂוּי up
והן באו ורקדו איזה ריקוד שהן זה עתה המציאו
03:36
where they were twirlingמתפתל fasterמהיר יותר and fasterמהיר יותר untilעד they tumbledנפל to the groundקרקע, אדמה,
בו הן הסתובבו יותר ויותר מהר עד שהן נפלו על הרצפה,
03:38
laughingצוחק with all the gleeשִׂמְחָה in the worldעוֹלָם.
צוחקות באושר גדול.
03:41
I crumbledמְפוּרָר.
התרסקתי.
03:44
I keptשמר imaginingמדמיין all the walksהולך I mightאולי not take with them,
התחלתי לדמיין את כל הטיולים שלא אוכל לטייל איתן,
03:46
the artאומנות projectsפרויקטים I mightאולי not messאי סדר up,
את יצירות האמנות שלא אצליח להרוס,
03:49
the boyfriendsחברים I mightאולי not scowlלְהַזעִיף פָּנִים at,
את החברים שהן יביאו הביתה שלא אוכל לנזוף בהם,
03:51
the aislesמעברים I mightאולי not walkלָלֶכֶת down.
את המעבר בין שורת המושבים שלא אחצה איתן בחתונתן.
03:53
Would they wonderפֶּלֶא who I was, I thought.
האם הן תתהנה מי הייתי, חשבתי לעצמי.
03:56
Would they yearnלְהִתגַעגֵעַ for my approvalהסכמה,
האם הן תערוגנה לאישורי,
03:58
my love, my voiceקוֹל?
לאהבתי, לקולי?
04:00
A fewמְעַטִים daysימים laterיותר מאוחר, I wokeהתעוררתי with an ideaרַעְיוֹן
לאחר מספר ימים, התעוררתי עם רעיון
04:03
of how I mightאולי give them that voiceקוֹל.
כיצד אוכל לספק להם את הקול הזה.
04:05
I would reachלְהַגִיעַ out to sixשֵׁשׁ menגברים
אפנה לשישה גברים
04:07
from all partsחלקים of my life
מכל פרקי חיי
04:09
and askלִשְׁאוֹל them to be presentמתנה
ואבקש שיהיו נוכחים
04:11
in the passagesמעברים of my daughters'בנות " livesחיים.
במעברים שבחיי בנותי.
04:13
"I believe my girlsבנות will have plentyשפע of opportunitiesהזדמנויות in theirשֶׁלָהֶם livesחיים,"
"אני מאמין שלבנות שלי תהיינה הזדמנויות רבות בחייהן,"
04:16
I wroteכתבתי these menגברים.
כתבתי לגברים האלו.
04:18
"They'llהם יהיו have lovingאוהבת familiesמשפחות and welcomingמסביר פנים homesבתים,
"תהיינה להן משפחות אוהבות ובתים מזמינים,
04:20
but they mayמאי not have me.
אבל ייתכן שלא יהיה להן אותי.
04:22
They mayמאי not have theirשֶׁלָהֶם dadאַבָּא.
ייתכן שאבא שלהן לא יהיה.
04:24
Will you help be theirשֶׁלָהֶם dadאַבָּא?"
האם תעזור להיות אבא שלהן?"
04:26
And I said to myselfעצמי
ואמרתי לעצמי
04:28
I would call this groupקְבוּצָה of menגברים "the Councilהמועצה of Dadsאבא."
אקרא לקבוצת הגברים הזו מועצת האבות.
04:30
Now as soonבקרוב as I had this ideaרַעְיוֹן,
עכשיו ברגע שהגיתי את הרעיון הזה,
04:34
I decidedהחליט I wouldn'tלא tell my wifeאישה. Okay.
החלטתי שלא אספר לאשתי. בסדר.
04:36
She's a very upbeatאוֹפּטִימִי,
היא בן אדם מאד חיובי,
04:39
naturallyבאופן טבעי excitedנִרגָשׁ personאדם.
ונרגשת באופן טבעי.
04:41
There's this ideaרַעְיוֹן in this cultureתַרְבּוּת -- I don't have to tell you --
יש תפיסה בתרבות הזאת - אני לא צריך לספר לכם -
04:43
that you sortסוג of "happyשַׂמֵחַ" your way throughדרך a problemבְּעָיָה.
שאתה כאילו יכול "לשמוח" את דרכך לפתרון בעיה.
04:46
We should focusמוֹקֵד on the positiveחִיוּבִי.
אנחנו צריכים להתמקד בחיובי.
04:48
My wifeאישה, as I said, she grewגדל up outsideבחוץ of Bostonבוסטון.
אשתי, כפי שאמרתי, גדלה בקרבת העיר בוסטון.
04:50
She's got a bigגָדוֹל smileחיוך. She's got a bigגָדוֹל personalityאִישִׁיוּת.
יש לה חיוך גדול. יש לה אישיות גדולה.
04:52
She's got bigגָדוֹל hairשיער --
יש לה שיער גדול.
04:54
althoughלמרות ש, she told me recentlyלאחרונה, I can't say she has bigגָדוֹל hairשיער,
למרות, כך אמרה לי לאחרונה, שאסור לי לומר שיש לה שיער גדול.
04:56
because if I say she has bigגָדוֹל hairשיער,
בגלל שאם אני אומר שיש לה שיער גדול,
04:59
people will think she's from Texasטקסס.
אנשים יחשבו שהיא מטקסס.
05:01
And it's apparentlyככל הנראה okay to marryלְהִתְחַתֵן a boyיֶלֶד from Georgiaגאורגיה,
ומסתבר שזה בסדר להתחתן עם ילד מג'ורג'יה,
05:03
but not to have hairשיער from Texasטקסס.
אבל לא שיהיה לך שיער מטקסס.
05:05
And actuallyלמעשה, in her defenseהֲגָנָה, if she were here right now,
ולמעשה, אומר להגנתה, אילו הייתה פה עכשיו,
05:08
she would pointנְקוּדָה out that, when we got marriedנָשׂוּי in Georgiaגאורגיה,
היא הייתה מציינת שכאשר התחתנו בג'ורג'יה,
05:10
there were threeשְׁלוֹשָׁה questionsשאלות
היו שלוש שאלות
05:13
on the marriageנישואים certificateתְעוּדָה licenseרישיון,
על תעודת הנישואין,
05:15
the thirdשְׁלִישִׁי of whichאיזה was, "Are you relatedקָשׁוּר?"
כשהשלישית הייתה, "האם אתם קרובי משפחה?"
05:17
(Laughterצחוק)
(צחוק)
05:20
I said, "Look, in Georgiaגאורגיה at leastהכי פחות we want to know.
אני אמרתי, "תראי, לפחות בג'ורג'יה אנחנו רוצים לדעת.
05:23
In Arkansasארקנסו they don't even askלִשְׁאוֹל."
בארקנסו הם אפילו לא שואלים."
05:25
What I didn't tell her is, if she said, "Yes," you could jumpקְפִיצָה.
מה שלא אמרתי לה הוא, שאם היא תאמר "כן," אפשר לדלג.
05:28
You don't need the 30-day-יְוֹם waitingהַמתָנָה periodפרק זמן.
לא צריך תקופת המתנה של 30 יום.
05:30
Because you don't need the get-to-know-youלהכיר אותך sessionמוֹשָׁב at that pointנְקוּדָה.
בגלל שאין צורך במפגשי היכרות בשלב זה.
05:32
So I wasn'tלא היה going to tell her about this ideaרַעְיוֹן,
אז לא התכוונתי לספר לה על הרעיון הזה,
05:35
but the nextהַבָּא day I couldn'tלא יכול controlלִשְׁלוֹט myselfעצמי, I told her.
אבל למחרת לא הצלחתי לשלוט בעצמי. סיפרתי לה.
05:37
And she lovedאהוב the ideaרַעְיוֹן,
והיא התאהבה ברעיון,
05:39
but she quicklyבִּמְהִירוּת startedהתחיל rejectingדוחה my nomineesמועמדים.
אבל עד מהרה היא התחילה לפסול את המועמדים שלי.
05:41
She was like, "Well, I love him, but I would never askלִשְׁאוֹל him for adviceעֵצָה."
היא הייתה כאילו, "טוב, אני מתה עליו, אבל לא הייתי מתייעצת בו בחיים."
05:45
So it turnedפנה out that startingהחל a councilהמועצה of dadsאבא
אז הסתבר שלהקים מועצת אבות
05:48
was a very efficientיָעִיל way to find out
הייתה דרך מאד יעילה לגלות
05:50
what my wifeאישה really thought of my friendsחברים.
מה אישתי באמת חשבה על החברים שלי.
05:52
(Laughterצחוק)
(צחוק)
05:54
So we decidedהחליט that we neededנָחוּץ a setמַעֲרֶכֶת of rulesכללים,
אז החלטנו שצריך סדרת כללים,
05:56
and we cameבא up with a numberמספר.
והחלטנו על כמה.
05:58
And the first one was no familyמִשׁפָּחָה, only friendsחברים.
והראשון היה בלי משפחה, רק חברים.
06:00
We thought our familyמִשׁפָּחָה would alreadyכְּבָר be there.
חשבנו שהמשפחה כבר תהיה שם.
06:02
Secondשְׁנִיָה, menגברים only.
השני, גברים בלבד.
06:04
We were tryingמנסה to fillלמלא the dad-spaceאבא- space in the girls'בנות' livesחיים.
ניסינו למלא את מקום-האב בחיי הבנות.
06:06
And then thirdשְׁלִישִׁי, sortסוג of a dadאַבָּא for everyכֹּל sideצַד.
והשלישי, כזה אבא לכל פן.
06:08
We kindסוג of wentהלך throughדרך my personalityאִישִׁיוּת
עברנו על האישיות שלי
06:11
and triedניסה to get a dadאַבָּא who representedמיוצג eachכל אחד differentשונה thing.
וניסינו להשיג אבא שמייצג כל דבר.
06:13
So what happenedקרה was I wroteכתבתי a letterמִכְתָב to eachכל אחד of these menגברים.
אז מה שקרה זה שכתבתי מכתב לכל אחד מהגברים האלו.
06:15
And ratherבמקום than sendלִשְׁלוֹחַ it,
ובמקום לשלוח אותו,
06:17
I decidedהחליט to readלקרוא it to them in personאדם.
החלטתי לקרוא להם אותו באופן אישי.
06:19
Lindaלינדה, my wifeאישה, jokedהתבדח that it was like havingשיש sixשֵׁשׁ differentשונה marriageנישואים proposalsהצעות.
לינדה, אישתי, אמרה בצחוק שזה כמו שש הצעות נישואין.
06:22
I sortסוג of friend-marriedחברה נשואה eachכל אחד of these guys.
אני כאילו נישאתי-חברית לכל אחד מהם.
06:25
And the first of these guys was Jeffג 'ף Schumlinשומלין.
והראשון מביניהם היה ג'ף שומלין.
06:28
Now Jeffג 'ף led this tripטיול I tookלקח to Europeאֵירוֹפָּה
ג'ף היה המדריך בטיול שעשיתי לאירופה
06:30
when I graduatedבוגר from highגָבוֹהַ schoolבית ספר in the earlyמוקדם 1980s.
כשסיימתי את התיכון בשנות ה-80 המוקדמות.
06:32
And on that first day we were in this youthנוֹעַר hostelהוסטל in a castleטִירָה.
וביום הראשון היינו באכסניית נוער בתוך טירה.
06:35
And I snuckנחנק out behindמֵאָחוֹר,
והתגנבתי לאחורי הטירה.
06:38
and there was a moatתְעָלַת מָגֵן, a fenceגָדֵר and a fieldשדה of cowsפרות.
והיו שם חפיר, גדר, ושדה מלא פרות.
06:40
And Jeffג 'ף cameבא up besideלְיַד me and said,
וג'ף הופיע לצדי ושאל,
06:43
"So, have you ever been cowפָּרָה tippingמפנה?"
"נו, אז ניסית פעם להפיל פרות?"
06:45
I was like, "Cowפָּרָה tippingמפנה?
ואני שאלתי, "להפיל פרות?"
06:47
He was like, "Yeah. Cowsפרות sleepלִישׁוֹן standingעוֹמֵד up.
והוא אמר, "כן. פרות ישנות בעמידה.
06:49
So if you approachגִישָׁה them from behindמֵאָחוֹר, down windרוּחַ,
אז אם מגיעים אליהן מאחור, בכיוון שנגד הרוח,
06:51
you can pushלִדחוֹף them over and they go thudקוֹל עָמוּם in the mudבּוֹץ."
אפשר להדוף אותן והן נופלות לתוך הבוץ."
06:54
So before I had a chanceהִזדַמְנוּת to determineלקבוע whetherהאם this was right or not,
ולפני שהצלחתי לוודא שזה נכון,
06:56
we had jumpedקפץ the moatתְעָלַת מָגֵן, we had climbedטיפס the fenceגָדֵר,
קפצנו מעל החפיר, טיפסנו מעל הגדר,
06:59
we were tiptoeingעל קצות האצבעות throughדרך the dungזֶבֶל
והלכנו על קצות האצבעות בתוך הזבל
07:01
and approachingמִתקַרֵב some poorעני, dozingמנמנמת cowפָּרָה.
עד שהתקרבנו לאיזו פרה מסכנה ומנמנמת.
07:03
So a fewמְעַטִים weeksשבועות after my diagnosisאִבחוּן,
מספר שבועות לאחר שאובחנתי,
07:07
we wentהלך up to Vermontורמונט,
נסענו לורמונט.
07:09
and I decidedהחליט to put Jeffג 'ף as the first personאדם in the Councilהמועצה of Dadsאבא.
והחלטתי לרשום את ג'ף בתור הגבר הראשון במועצת האבות.
07:11
And we wentהלך to this appleתפוח עץ orchardפַּרדֵס, and I readלקרוא him this letterמִכְתָב.
ונכנסנו למטע תפוחים, וקראתי לו את המכתב.
07:14
"Will you help be theirשֶׁלָהֶם dadאַבָּא?"
"האם תעזור להיות האבא שלהן?"
07:17
And I got to the endסוֹף -- he was cryingבְּכִי and I was cryingבְּכִי --
והגעתי לסוף - והוא בכה ואני בכיתי -
07:19
and then he lookedהביט at me, and he said, "Yes."
ואז הוא הביט בי, ואמר, "כן."
07:21
I was like, "Yes?"
ואני הייתי כאילו, "כן?"
07:23
I kindסוג of had forgottenשָׁכוּחַ there was a questionשְׁאֵלָה at the heartלֵב of my letterמִכְתָב.
אני שכחתי בעצם שישנה שאלה בבסיסו של המכתב שלי.
07:25
And franklyבכנות, althoughלמרות ש I keep gettingמקבל askedשאל this,
ובכנות, למרות ששואלים אותי כל הזמן,
07:27
it never occurredהתרחש to me that anybodyמִישֶׁהוּ would turnלפנות me down
לא עלה בדעתי שמישהו יסרב להצעה
07:29
underתַחַת the circumstancesנסיבות.
בהנתן הנסיבות.
07:31
And then I askedשאל him a questionשְׁאֵלָה, whichאיזה I endedהסתיים up askingשואל to all the dadsאבא
ואז שאלתי אותו שאלה, שבסוף שאלתי את כל האבות
07:34
and endedהסתיים up really encouragingמְעוֹדֵד me to writeלִכתוֹב this storyכַּתָבָה down in a bookסֵפֶר.
ושעודדה אותי למעשה לחבר ספר אודות הסיפור הזה.
07:37
And that was, "What's the one pieceלְחַבֵּר of adviceעֵצָה
והיא הייתה, "מה העצה האחת
07:40
you would give to my girlsבנות?"
שהיית נותן לבנותי?"
07:42
And Jeff'sשל ג 'ף adviceעֵצָה was,
ועצתו של ג'ף הייתה,
07:44
"Be a travellerנוֹסֵעַ, not a touristתיירות.
"היי מטיילת, ולא תיירת.
07:46
Get off the busאוֹטוֹבּוּס. Seekלְחַפֵּשׂ out what's differentשונה.
רדי מהאוטובוס. חפשי את השונה.
07:48
Approachגִישָׁה the cowפָּרָה."
התקרבי לפרה."
07:51
"So it's 10 yearsשנים from now," I said,
"אז עכשיו חלפו עשר שנים," אמרתי,
07:53
"and my daughtersבנות are about to take theirשֶׁלָהֶם first tripטיול abroadמחוץ לארץ, and I'm not here.
"והבנות שלי עומדות לנסוע לחו"ל בפעם הראשונה, ואני לא שם.
07:55
What would you tell them?"
מה היית אומר להן?"
07:58
He said, "I would approachגִישָׁה this journeyמסע
הוא אמר, "הייתי מתייחס למסע הזה
08:00
as a youngצָעִיר childיֶלֶד mightאולי approachגִישָׁה a mudבּוֹץ puddleשְׁלוּלִית.
כפי שילד עשוי להתייחס לשלולית בוץ.
08:02
You can bendלְכּוֹפֵף over and look at your reflectionהִשׁתַקְפוּת in the mirrorמַרְאָה
אפשר להתכופף ולהסתכל על ההשתקפות שלך בראי
08:04
and maybe runלָרוּץ your fingerאֶצבַּע and make a smallקָטָן rippleאַדְוָה,
ואולי לטבול את האצבע ולעשות גלים קטנים,
08:07
or you can jumpקְפִיצָה in and thrashלַחֲבוֹט around
או שאפשר לקפוץ פנימה ולהשתולל
08:10
and see what it feelsמרגיש like, what it smellsמריח like."
ולחוות את התחושה, ולהריח את הריח."
08:12
And as he talkedדיבר he had that glintנִצנוּץ in his eyeעַיִן
וכשהוא דיבר היה לו אותו הברק בעיניים
08:15
that I first saw back in Hollandהוֹלַנד --
שראיתי לראשונה בהולנד -
08:17
the glintנִצנוּץ that saysאומר, "Let's go cowפָּרָה tippingמפנה,"
אותו ברק שאומר, "בוא נלך להפיל פרות,"
08:19
even thoughאם כי we never did tipעֵצָה the cowפָּרָה,
למרות שאף פעם לא הפלנו את הפרה,
08:21
even thoughאם כי no one tipsטיפים the cowפָּרָה,
למרות שאף אחד לא מפיל פרות,
08:24
even thoughאם כי cowsפרות don't sleepלִישׁוֹן standingעוֹמֵד up.
ולמרות שפרות אינן ישנות בעמידה.
08:26
He said, "I want to see you back here girlsבנות, at the endסוֹף of this experienceניסיון,
הוא אמר, "בנות, אני רוצה לראות אתכן כאן, לאחר ההתנסות הזו,
08:30
coveredמְכוּסֶה in mudבּוֹץ."
מלאות בוץ."
08:33
Two weeksשבועות after my diagnosisאִבחוּן, a biopsyבִּיוֹפְּסִיָה confirmedמְאוּשָׁר
שבועיים לאחר שאובחנתי, ביופסיה אישרה
08:38
I had a seven-inchשבעה אינץ' osteosarcomaאוסטאוסרקומה
שהיה לי גידול סרטני באורך 18 ס"מ
08:40
in my left femurעֶצֶם הַיָרֵך.
בעצם הירך השמאלית שלי.
08:42
Sixשֵׁשׁ hundredמֵאָה Americansאמריקאים a yearשָׁנָה get an osteosarcomaאוסטאוסרקומה.
אצל 600 אמריקאים בשנה מתגלה גידול הקשור בסרטן העצם.
08:44
Eighty-fiveשמונים וחמש percentאָחוּז are underתַחַת 21.
85 אחוזים מהם צעירים מגיל 21.
08:47
Only a hundredמֵאָה adultsמבוגרים a yearשָׁנָה
מאה מבוגרים בשנה בלבד
08:49
get one of these diseasesמחלות.
מפתחים את אחת המחלות הללו.
08:51
Twentyעשרים yearsשנים agoלִפנֵי, doctorsרופאים would have cutגזירה off my legרגל and hopedקיווה,
לפני 20 שנה, היו הרופאים קוטעים את רגלי ומקווים לטוב,
08:53
and there was a 15 percentאָחוּז survivalהישרדות rateציון.
והיה סיכוי של 15 אחוזים לשרוד.
08:56
And then in the 1980's's, they determinedנחוש בדעתו
ואז בשנות ה-80, הם גילו
08:59
that one particularמיוחד cocktailקוקטייל of chemoכימותרפיה could be effectiveיָעִיל,
שקוקטייל מסויים של כימותרפיה עשוי להיות יעיל.
09:01
and withinבְּתוֹך weeksשבועות I had startedהתחיל that regimenמִשׁטָר.
ובתוך מספר שבועות התחלתי בטיפול.
09:04
And sinceמאז we are in a medicalרְפוּאִי roomחֶדֶר,
והיות שאנחנו בחדר מלא רופאים,
09:07
I wentהלך throughדרך fourארבעה and a halfחֲצִי monthsחודשים of chemoכימותרפיה.
עברתי ארבעה וחצי חודשי כימותרפיה.
09:09
Actuallyבעצם I had Cisplatinציספלטין, DoxorubicinDoxorubicin
למעשה קיבלתי ציספלאטין, דוקסורוביצין,
09:11
and very high-doseמינון גבוה Methotrexateמטוטרקסאט.
ומינון מאד גבוה של מטוטרקסאט.
09:13
And then I had a 15-hour-שָׁעָה surgeryכִּירוּרגִיָה
ואז עברתי ניתוח בן 15 שעות
09:16
in whichאיזה my surgeonמְנַתֵחַ, Drד"ר. Johnג'ון Healeyהיילי
שבו המנתח, ד"ר ג'ון הילי
09:18
at Memorialזִכָּרוֹן Sloan-Ketteringסלואן-קטרינג Hospitalבית חולים in Newחָדָשׁ Yorkיורק,
בבי"ח ממוריאל סלואן-קטרינג בניו-יורק,
09:20
tookלקח out my left femurעֶצֶם הַיָרֵך
הוציא את עצם הירך השמאלית שלי
09:22
and replacedהוחלף it with titaniumטִיטָן.
והחליף אותה בטיטניום.
09:24
And if you did see the Sanjayסנג'אי specialמיוחד,
ואם צפיתם בתכנית של ד"ר סנג'יי,
09:27
you saw these enormousעֲנָקִי screwsברגים
ראיתם ברגים ענקיים
09:29
that they screwedדָפוּק into my pelvisקַטלִית.
שהבריגו לתוף האגן שלי.
09:31
Then he tookלקח my fibulaשׁוֹקִית from my calfעגל,
לאחר מכן לקח את הפיבולה מהרגל התחתונה,
09:33
cutגזירה it out and then relocatedהועבר it to my thighיָרֵך,
והעביר אותה לירך שלי,
09:36
where it now livesחיים.
שם היא נמצאת כעת.
09:39
And what he actuallyלמעשה did was he de-vascularizedדה-וסקולרי it from my calfעגל
ולמעשה הוא ניתק אותה מהעורקים שברגל התחתונה
09:41
and re-vascularizedמחדש וסקולרי it in my thighיָרֵך
וחיבר אותה לעורקי הירך
09:44
and then connectedמְחוּבָּר it
ולבסוף חיבר אותה
09:46
to the good partsחלקים of my kneeהברך and my hipירך.
לחלקים הבריאים של הברך ושל האגן.
09:48
And then he tookלקח out a thirdשְׁלִישִׁי of my quadricepsרביעית muscleשְׁרִיר.
אז הוא הסיר שליש משריר הירך הארבע-ראשי.
09:51
This is a surgeryכִּירוּרגִיָה so rareנָדִיר
זהו ניתוח כה נדיר
09:54
only two humanבן אנוש beingsישויות have survivedשרד it before me.
ששני אנשים בלבד שרדו אותו לפני.
09:56
And my rewardפרס for survivingשורד it
והפרס שלי על ששרדתי אותו
09:59
was to go back for fourארבעה more monthsחודשים of chemoכימותרפיה.
היה לחזור לארבעה חודשי כימותרפיה נוספים.
10:01
It was, as we said in my houseבַּיִת,
זו הייתה, כפי שכינינו זאת בבית,
10:04
a lostאבד yearשָׁנָה.
שנה אבודה.
10:06
Because in those openingפְּתִיחָה weeksשבועות, we all had nightmaresסיוטים.
מפני שבאותם שבועות ראשונים, לכולנו היו סיוטים.
10:08
And one night I had a nightmareסיוט that I was walkingהליכה throughדרך my houseבַּיִת,
ולילה אחד חלמתי שאני מטייל בביתי,
10:11
satישבה at my deskשׁוּלְחָן כְּתִיבָה and saw photographsתמונות of someoneמִישֶׁהוּ else'sאחר childrenיְלָדִים
מתיישב ליד שולחן העבודה שלי ורואה תמונות של ילדיו של מישהו אחר
10:13
sittingיְשִׁיבָה on my deskשׁוּלְחָן כְּתִיבָה.
על השולחן שלי.
10:16
And I rememberלִזכּוֹר a particularמיוחד one night that, when you told that storyכַּתָבָה of --
וזכור לי לילה אחד במיוחד, כשסיפרתם לי את הסיפור על -
10:18
I don't know where you are Drד"ר. NulandNuland --
אני לא יודע איפה אתה ד"ר נולנד
10:21
of Williamויליאם Sloaneסלואן Coffinארון קבורה --
מוויליאם סלואן קופין -
10:23
it madeעָשׂוּי me think of it.
זה גרם לי להיזכר בו.
10:25
Because I was in the hospitalבית חולים after, I think it was my fourthרביעי roundעָגוֹל of chemoכימותרפיה
מפני שהייתי בבית החולים אחרי הטיפול הרביעי, כמדומני, של הכימותרפיה
10:27
when my numbersמספרים wentהלך to zeroאֶפֶס, and I had basicallyבעיקרון no immuneחֲסִין systemמערכת.
כשהספירה שלי צנחה לאפס, ולמעשה לא הייתה לי מערכת חיסונית.
10:30
And they put me in an infectiousמִדַבֵּק diseaseמַחֲלָה wardמַחלָקָה at the hospitalבית חולים.
ושמו אותי במחלקה למחלות מדבקות בבית החולים.
10:33
And anybodyמִישֶׁהוּ who cameבא to see me had to coverכיסוי themselvesעצמם in a maskמסכה
וכל מי שבא לבקרני נאלץ לחבוש מסיכה
10:36
and coverכיסוי all of the extraneousחִיצוֹנִי partsחלקים of theirשֶׁלָהֶם bodyגוּף.
ולכסות את כל חלקי גופם החיצוניים.
10:39
And one night I got a call from my mother-in-lawחותנת
ולילה אחד התקשרה אלי חמותי כדי לאמר לי
10:43
that my daughtersבנות, at that time threeשְׁלוֹשָׁה and a halfחֲצִי,
שהבנות שלי, שהיו כבר בנות שלוש וחצי,
10:45
were missingחָסֵר me and feelingמַרגִישׁ my absenceהֶעְדֵר.
מתגעגעות אלי ומרגישות בחסרוני.
10:47
And I hungתלוי up the phoneטלפון,
סיימתי את השיחה,
10:50
and I put my faceפָּנִים in my handsידיים,
חפנתי את פני בידי,
10:52
and I screamedצרחתי this silentשקט screamלִצְרוֹחַ.
וצרחתי צרחה אילמת.
10:54
And what you said, Drד"ר. NulandNuland -- I don't know where you are --
ומה שאתה אמרת, ד"ר נולנד - אני לא יודע איפה אתה -
10:58
madeעָשׂוּי me think of this todayהיום.
גרם לי לחשוב על זה היום.
11:00
Because the thought that cameבא to my mindאכפת
בגלל שהמחשבה שעלתה בראשי
11:02
was that the feelingמַרגִישׁ that I had
הייתה אותה התחושה
11:04
was like a primalרִאשׁוֹנִי screamלִצְרוֹחַ.
כמו צעקה קדמונית.
11:06
And what was so strikingמהמם --
ומה שהיה כל-כך מדהים -
11:08
and one of the messagesהודעות I want to leaveלעזוב you here with todayהיום --
ואחד המסרים שברצוני להעביר לכם היום -
11:10
is the experienceניסיון.
הוא החוויה.
11:13
As I becameהפכתי lessפָּחוּת and lessפָּחוּת humanבן אנוש --
ככל שאיבדתי בהדרגה את אנושיותי -
11:15
and at this momentרֶגַע in my life, I was probablyכנראה 30 poundsפאונד lessפָּחוּת than I am right now.
ובשלב זה של חיי, שקלתי כנראה 15 קילוגרם פחות מהיום.
11:18
Of courseקוּרס, I had no hairשיער and no immuneחֲסִין systemמערכת.
לא היו לי שיער ומערכת חיסונית כמובן.
11:21
They were actuallyלמעשה puttingלשים bloodדָם insideבְּתוֹך my bodyגוּף.
הם ממש הזרימו דם לתוך הגוף שלי.
11:24
At that momentרֶגַע I was lessפָּחוּת and lessפָּחוּת humanבן אנוש,
ברגע זה הייתי פחות ופחות אנושי.
11:27
I was alsoגַם, at the sameאותו time,
ובאותו הזמן,
11:29
maybe the mostרוב humanבן אנוש I've ever been.
אולי יותר אנושי משהייתי אי פעם.
11:31
And what was so strikingמהמם about that time
ומה שהיה כל-כך מדהים לגבי אותה תקופה
11:34
was, insteadבמקום זאת of repulsingדוחה people,
היה שבמקום לעורר דחיה אצל אנשים,
11:37
I was actuallyלמעשה provingלהוכיח to be a magnetמַגנֵט for people.
הפכתי למעשה למגנט של אנשים.
11:39
People were incrediblyבצורה מדהימה drawnשָׁלוּף.
אנשים נמשכו באופן יוצא מן הכלל.
11:41
When my wifeאישה and I had kidsילדים, we thought it would be all-hands-on-deckכל הידיים על הסיפון.
כשלי ולאשתי נולדו ילדים, חשבנו שכולם יירתמו לעזרתנו.
11:43
Insteadבמקום זאת, it was everybodyכולם runningרץ the other way.
ובמקום זה, כולם ברחו.
11:46
And when I had cancerמחלת הסרטן, we thought it'dזה ד be everybodyכולם runningרץ the other way.
וכשחליתי בסרטן, חשבנו שכולם יברחו.
11:48
Insteadבמקום זאת, it was all-hands-on-deckכל הידיים על הסיפון.
ובמקום זה, כולם נרתמו לעזרתנו.
11:51
And when people cameבא to me,
וכשאנשים באו אלי,
11:53
ratherבמקום than beingלהיות incrediblyבצורה מדהימה turnedפנה off by what they saw --
במקום להרגיש דחיה כלפי מה שהם ראו -
11:55
I was like a livingחַי ghostרוּחַ --
הייתי כמת חי -
11:57
they were incrediblyבצורה מדהימה movedנִרגָשׁ
הם הונעו באופן יוצא מן הכלל
11:59
to talk about what was going on in theirשֶׁלָהֶם ownשֶׁלוֹ livesחיים.
לספר לי את אשר קורה בחייהם.
12:01
Cancerמחלת הסרטן, I foundמצאתי, is a passportדַרכּוֹן to intimacyאִינטִימִיוּת.
סרטן, כך גיליתי, הוא דרכון לאינטימיות.
12:04
It is an invitationהַזמָנָה, maybe even a mandateמַנדָט,
הוא מהווה הזמנה, אולי אף מנדט,
12:07
to enterלהיכנס the mostרוב vitalחִיוּנִי arenasזירות of humanבן אנוש life,
להיכנס לזירות המהותיות ביותר של חיי האדם,
12:09
the mostרוב sensitiveרָגִישׁ and the mostרוב frighteningמפחיד,
הרגישות והמפחידות ביותר.
12:12
the onesיחידות that we never want to go to,
אלו שאיננו רוצים לבקר,
12:14
but when we do go there,
אולם כאשר אנו מבקרים בהן,
12:16
we feel incrediblyבצורה מדהימה transformedהשתנה when we do.
אנחנו מרגישים שעברנו שינוי מהותי.
12:18
And this alsoגַם happenedקרה to my girlsבנות as they beganהחל to see,
וזה קרה גם לבנותי כשהתחילו לראות,
12:21
and, we thought, maybe becameהפכתי an ounceאוּנְקִיָה more compassionateרַחוּם.
וכן, כך חשבנו, הפכו לרחומות יותר.
12:24
One day, my daughterבַּת Tybeeטייבי,
יום אחד, בתי טייבי.
12:27
Tybeeטייבי cameבא to me, and she said, "I have so much love for you in my bodyגוּף, daddyאַבָּא,
טייבי באה אלי ואמרה, "יש לי כל-כך הרבה אהבה בשבילך בגוף שלי אבא,
12:29
I can't stop givingמַתָן you hugsחיבוקים and kissesנשיקות.
שאני לא יכולה להפסיק לחבק ולנשק אותך.
12:32
And when I have no more love left, I just drinkלִשְׁתוֹת milkחלב,
וכשנגמרת לי האהבה, אני פשוט שותה חלב,
12:34
because that's where love comesבא from."
כי זה מה שיוצר אהבה."
12:37
(Laughterצחוק)
(צחוק)
12:39
And one night my daughterבַּת Edenעֵדֶן cameבא to me.
ולילה אחד באה אלי בתי עדן.
12:41
And as I liftedהרים my legרגל out of bedמיטה,
וכשהרמתי את רגלי כדי לצאת מהמיטה,
12:43
she reachedהשיג for my crutchesקביים and handedביד them to me.
היא הושיטה לי את הקביים.
12:45
In factעוּבדָה, if I clingלִדבּוֹק to one memoryזיכרון of this yearשָׁנָה,
למעשה, אם ישנו זכרון אחד שאני נוצר מהשנה הזאת,
12:48
it would be walkingהליכה down a darkenedכהה hallwayמִסדְרוֹן
זהו הטיול לאורך אותו מסדרון חשוך
12:50
with fiveחָמֵשׁ spongyסְפוֹגִי fingersאצבעות
כשחמש אצבעות ספוגיות
12:52
graspingתופס the handleידית underneathמתחת my handיד.
לופטות את הידית מתחת לידי.
12:54
I didn't need the crutchקַב anymoreיותר,
לא הייתי זקוק לקביים יותר,
12:56
I was walkingהליכה on airאוויר.
ריחפתי באוויר.
12:58
And one of the profoundעָמוֹק things that happenedקרה
ואחד הדברים העמוקים ביותר שחוויתי
13:01
was this actפעולה of actuallyלמעשה connectingמְקַשֵׁר to all these people.
הייתה ההתחברות לכל האנשים האלו.
13:03
And it madeעָשׂוּי me think -- and I'll just noteהערה for the recordתקליט --
וזה גרם לי לחשוב - ואני ארשום למען הפרוטוקול -
13:06
one wordמִלָה that I've only heardשמע onceפַּעַם actuallyלמעשה
מילה אחת ששמעתי רק פעם אחת
13:08
was when we were all doing Tonyטוני Robbinsרובינס yogaיוֹגָה yesterdayאתמול --
כאשר כולנו עשינו יוגה של טוני רובינס אתמול -
13:10
the one wordמִלָה that has not been mentionedמוּזְכָּר in this seminarסֵמִינָר actuallyלמעשה
המילה היחידה שלא הוזכרה כלל בסמינר הזה עד עתה
13:13
is the wordמִלָה "friendחָבֵר."
וזו המילה "חבר".
13:15
And yetעדיין from everything we'veיש לנו been talkingשִׂיחָה about --
אבל כל הנושאים שעסקנו בהם -
13:17
complianceהענות, or addictionהִתמַכְּרוּת, or weightמִשׁקָל lossהֶפסֵד --
ציות, או התמכרות, או ירידה במשקל -
13:19
we now know that communityהקהילה is importantחָשׁוּב,
אנחנו יודעים עתה שהקהילה היא חשובה,
13:21
and yetעדיין it's one thing we don't actuallyלמעשה bringלְהָבִיא in.
אבל זהו דבר שאיננו כוללים.
13:23
And there was something incrediblyבצורה מדהימה profoundעָמוֹק
והיה משהו מדהים במיוחד
13:26
about sittingיְשִׁיבָה down with my closestהכי קרוב friendsחברים
בלשבת עם החברים הקרובים ביותר שלי
13:28
and tellingאומר them what they meantהתכוון to me.
ובלספר להם עד כמה הם חשובים לי.
13:30
And one of the things that I learnedמְלוּמָד is that over time,
ואחד הדברים שלמדתי הוא שעם חלוף הזמן,
13:32
particularlyבִּמְיוּחָד menגברים, who used to be non-communicativeלא תקשורתי,
במיוחד גברים, שפעם לא תקשרו,
13:34
are becomingהִתהַוּוּת more and more communicativeתקשורתי.
בהדרגה מתקשרים יותר.
13:37
And that particularlyבִּמְיוּחָד happenedקרה -- there was one in my life --
וזה קרה במיוחד - היה אחד בחיים שלי -
13:39
is this Councilהמועצה of Dadsאבא
במועצת האבות הזאת
13:41
that Lindaלינדה said, what we were talkingשִׂיחָה about,
שלינדה אמרה, מה שדיברנו עליו,
13:43
it's like what the momsאמהות talk about at schoolבית ספר drop-offטיפה.
זה כמו הדברים שאמהות מדברות עליהם בהסעות לבית הספר.
13:45
And no one capturesלוכדת this modernמוֹדֶרנִי manhoodגַברִיוּת to me
ואין מי שמייצג את האבהות המודרנית הזו עבורי
13:48
more than Davidדוד Blackשָׁחוֹר.
יותר מאשר דיויד בלק.
13:50
Now Davidדוד is my literaryסִפְרוּתִי agentסוֹכֵן.
ובכן, דיויד הוא הסוכן הספרותי שלי.
13:52
He's about five-footמטר וחצי threeשְׁלוֹשָׁה and a halfחֲצִי on a good day,
גובהו כמטר ושישים ביום טוב,
13:54
standingעוֹמֵד fullyלְגַמרֵי uprightזָקוּף in cowboyבּוֹקֵר bootsמגפיים.
כשהוא עומד זקוף במגפי בוקרים.
13:56
And on kindסוג of the manly-maleגבר-גברי frontחֲזִית, he answersתשובות the phoneטלפון --
ובמובן הגבריות, הוא עונה לטלפון -
13:58
I can say this I guessלְנַחֵשׁ because you've doneבוצע it here --
אני יכול להגיד את זה כי אתם כבר אמרתם את זה פה -
14:01
he answersתשובות the phoneטלפון, "Yoיו, motherfuckerבן זונה."
הוא עונה לטלפון, "הי, יא בן זונה."
14:03
He givesנותן boringמְשַׁעֲמֵם speechesנאומים about obscureמְעוּרפָּל bottlesבקבוקים of wineיַיִן,
הוא מרצה בצורה משעממת על בקבוקי יין נדירים,
14:06
and on his 50thה birthdayיום הולדת he boughtקנה a convertibleלהמרה sportsספורט carאוטו --
וביום הולדתו החמישים הוא קנה מכונית ספורט עם גג נפתח.
14:09
althoughלמרות ש, like a lot of menגברים, he's impatientחסר סבלנות; he boughtקנה it on his 49thה.
למרות שכמו הרבה גברים, הוא חסר סבלנות; אז הוא קנה אותה ביום הולדתו ה-49.
14:12
But like a lot of modernמוֹדֶרנִי menגברים, he hugsחיבוקים, he bakesאופים,
אבל בדומה להרבה גברים מודרניים, הוא מחבק, הוא אופה,
14:15
he leavesמשאיר work earlyמוקדם to coachמְאַמֵן Little Leagueלִיגָה.
הוא יוצא מהעבודה מוקדם לאמן את קבוצת כדור הבסיס של הילדים שלו.
14:18
Someoneמִישֶׁהוּ askedשאל me if he cried"למה? "צעק when I askedשאל him to be in the councilהמועצה of dadsאבא.
מישהו שאל אותי אם הוא בכה כשביקשתי ממנו להצטרף למועצת האבות.
14:20
I was like, "Davidדוד criesבוכה when you inviteלהזמין him to take a walkלָלֶכֶת."
אני אמרתי, "דיויד בוכה כשמזמינים אותו לבוא לטייל ברגל."
14:23
(Laughterצחוק)
(צחוק)
14:25
But he's a literaryסִפְרוּתִי agentסוֹכֵן,
אבל הוא סוכן ספרותי,
14:27
whichאיזה meansאומר he's a brokerסַרְסוּר of dreamsחלומות in a worldעוֹלָם where mostרוב dreamsחלומות don't come trueנָכוֹן.
מה שאומר שהוא סוחר בחלומות בעולם בו רוב החלומות אינם מתגשמים.
14:29
And this is what we wanted him to captureלִלְכּוֹד --
וזה מה שרצינו שהוא ייצג,
14:32
what it meansאומר to have setbacksנסיגות and then aspirationsשאיפות.
את הרעיון שישנם מכשולים ואחריהם מגיעות השאיפות.
14:34
And I said, "What's the mostרוב valuableבעל ערך thing you can give to a dreamerחוֹלֵם?"
ואז אמרתי, "מה הדבר היקר ביותר שאפשר לתת למי שחולם?"
14:37
And he said, "A beliefאמונה in themselvesעצמם."
והוא אמר, "אמונה בעצמם."
14:40
"But when I cameבא to see you," I said, "I didn't believe in myselfעצמי.
"אבל כשבאתי לבקר אותך," אמרתי, "לא האמנתי בעצמי.
14:43
I was at a wallקִיר."
הגעתי לחומה אטומה."
14:45
He said, "I don't see the wallקִיר," and I'm tellingאומר you the sameאותו,
הוא אמר, "אני לא רואה את החומה," ואני אומר לכם גם,
14:47
Don't see the wallקִיר.
אל תראו את החומה.
14:49
You mayמאי encounterפְּגִישָׁה one from time to time,
ייתכן שתיתקלו בחומה מדי פעם,
14:51
but you've got to find a way to get over it, around it, or throughדרך it.
אבל אתם חייבים למצוא דרך לעבור מעליה, סביבה, או דרכה.
14:53
But whateverמה שתגיד you do, don't succumbלְהִכָּנֵעַ to it.
אבל מה שלא תעשו, אל תיכנעו לה,
14:55
Don't give in to the wallקִיר.
אל תיכנעו לחומה.
14:58
My home is not farרָחוֹק from the Brooklynברוקלין Bridgeלְגַשֵׁר,
הבית שלי הוא בקרבת גשר ברוקלין,
15:02
and duringבְּמַהֲלָך the yearשָׁנָה and a halfחֲצִי I was on crutchesקביים,
ובמהלך השנה וחצי שבהן הלכתי עם קביים,
15:05
it becameהפכתי a sortסוג of symbolסֵמֶל to me.
הוא הפך למעין סמל עבורי.
15:07
So one day nearליד the endסוֹף of my journeyמסע,
אז יום אחד לקראת סוף המסע שלי,
15:09
I said, "Come on girlsבנות, let's take a walkלָלֶכֶת acrossלְרוֹחָב the Brooklynברוקלין Bridgeלְגַשֵׁר."
אמרתי, "בואו בנות, בואו נחצה את גשר ברוקלין."
15:11
We setמַעֲרֶכֶת out on crutchesקביים.
יצאנו עם הקביים.
15:14
I was on crutchesקביים, my wifeאישה was nextהַבָּא to me,
אני נתמכתי על-ידי הקביים, אשתי הייתה לצידי,
15:16
my girlsבנות were doing these rockstarכוכב רוק posesתנוחות up aheadקָדִימָה.
הבנות שלי עשו פוזות של כוכבות רוק לפנינו.
15:18
And because walkingהליכה was one of the first things I lostאבד,
ומפני שאחד הדברים הראשונים שאיבדתי היה היכולת ללכת,
15:21
I spentמוּתַשׁ mostרוב of that yearשָׁנָה
ביליתי את רוב השנה הזאת
15:24
thinkingחושב about this mostרוב elementalיסודי of humanבן אנוש actsמעשי.
במחשבות על הפעילות האנושית הבסיסית זאת.
15:26
Walkingהליכה uprightזָקוּף, we are told,
הליכה זקופה, כך אומרים לנו,
15:28
is the thresholdסף of what madeעָשׂוּי us humanבן אנוש.
הייתה הסף להפיכתנו לאנושיים.
15:30
And yetעדיין, for the fourארבעה millionמִילִיוֹן yearsשנים humansבני אנוש have been walkingהליכה uprightזָקוּף,
ולמרות זאת, במשך ארבעת מיליוני השנים בהן אנו הולכים זקופי קומה,
15:33
the actפעולה is essentiallyלמעשה unchangedללא שינוי.
הפעולה לא השתנתה במהותה.
15:36
As my physicalגוּפָנִי therapistמְרַפֵּא likesאוהב to say,
וכמו שהפיזיוטרפיסט שלי נוהג לומר,
15:38
"Everyכֹּל stepשלב is a tragedyטרגדיה waitingהַמתָנָה to happenלִקְרוֹת."
"כל צעד הוא טרגדיה פוטנציאלית."
15:40
You nearlyכמעט fallנפילה with one legרגל,
אתה כמעט ונופל מרגל אחת,
15:43
then you catchלתפוס yourselfעַצמְךָ with the other.
ואז אתה תופס את עצמך עם השניה.
15:45
And the biggestהגדול ביותר consequenceתוֹצָאָה of walkingהליכה on crutchesקביים --
וההשלכה הגדולה ביותר של השימוש בקביים -
15:48
as I did for a yearשָׁנָה and a halfחֲצִי --
כפי שעשיתי במשך שנה וחצי-
15:50
is that you walkלָלֶכֶת slowerאיטי יותר.
היא שאתה הולך יותר לאט.
15:52
You hurryלְמַהֵר,
אתה ממהר.
15:54
you get where you're going, but you get there aloneלבד.
אתה מגיע ליעד, אבל אתה מגיע לבדך.
15:56
You go slowלְהַאֵט, you get where you're going,
אתה מתקדם לאט, אתה מגיע ליעד,
15:59
but you get there with this communityהקהילה
אבל אתה מגיע עם קהילה
16:01
you builtבנוי alongלְאוֹרֶך the way.
שבנית לאורך הדרך.
16:03
At the riskלְהִסְתָכֵּן of admissionהוֹדָאָה, I was never nicerיפה יותר
עלי להודות שאף פעם לא הייתי נחמד יותר
16:05
than the yearשָׁנָה I was on crutchesקביים.
מאשר בשנה שבה הלכתי עם קביים.
16:07
200 yearsשנים agoלִפנֵי,
לפני 200 שנה,
16:09
a newחָדָשׁ typeסוּג of pedestrianהולכי רגל appearedהופיע in Parisפריז.
הולך רגל מסוג חדש הופיע בפריז.
16:11
He was calledשקוראים לו a "flaneurשטויות," one who wandersנוודים the arcadesארקדות.
הוא נקרא ה-flaneur, אחד שמשוטט בשדרות.
16:14
And it was the customהמותאם אישית of those flaneursמטוסים
ואותם משוטטים נהגו
16:17
to showלְהַצִיג they were menגברים of leisureפְּנַאִי
להראות שהם אנשי פנאי
16:20
by takingלְקִיחָה turtlesצבים for walksהולך
בכך שטיילו עם צבים
16:22
and lettingלתת the reptileזוֹחֵל setמַעֲרֶכֶת the paceלִפְסוֹעַ.
ונתנו לצבים לקבוע את קצב ההליכה.
16:24
And I just love this odeאוֹדָה to slowלְהַאֵט movingמעבר דירה.
ואני פשוט מת על שיר ההלל הזה להתקדמות האיטית.
16:27
And it's becomeהפכו my ownשֶׁלוֹ mottoמוֹטוֹ for my girlsבנות.
וזה הפך להיות המוטו שלי לבנות שלי.
16:29
Take a walkלָלֶכֶת with a turtleצָב.
לכו לטייל עם צב.
16:32
Beholdלְהַבִּיט the worldעוֹלָם in pauseהַפסָקָה.
עצורנה והבטנה בעולם.
16:34
And this ideaרַעְיוֹן of pausingמשתהה
והרעיון הזה של לעצור
16:37
mayמאי be the singleיחיד biggestהגדול ביותר lessonשיעור I tookלקח from my journeyמסע.
הוא כנראה התובנה הגדולה ביותר שלי מהמסע שלי.
16:39
There's a quoteציטוט from Mosesמשה רבנו
ישנו ציטוט של משה רבנו
16:42
on the sideצַד of the Libertyחוֹפֶשׁ Bellפַּעֲמוֹן,
על צידו של פעמון החירות (בפילדלפיה),
16:44
and it comesבא from a passageמַעֲבָר in the bookסֵפֶר of Leviticusסֵפֶר וַיִקְרָא,
והוא לקוח מפסוק בספר ויקרא,
16:46
that everyכֹּל sevenשֶׁבַע yearsשנים you should let the landארץ layלְהַנִיחַ fallowמוּבָר.
שכל שבע שנים עליך לתת לאדמה לנוח.
16:49
And everyכֹּל sevenשֶׁבַע setsסטים of sevenשֶׁבַע yearsשנים,
וכל שבע תקופות של שבע שנים,
16:52
the landארץ getsמקבל an extraתוֹסֶפֶת yearשָׁנָה of restמנוחה
האדמה זוכה בשנת מנוחה נוספת
16:54
duringבְּמַהֲלָך whichאיזה time all familiesמשפחות are reunitedהתאחדו
שבמהלכה כל המשפחות מתאחדות מחדש
16:57
and people surroundedמוּקָף with the onesיחידות they love.
ואנשים מוקפים ביקיריהם.
16:59
That 50thה yearשָׁנָה is calledשקוראים לו the jubileeיוֹבֵל yearשָׁנָה,
אותה שנה נקראת שנת היובל,
17:02
and it's the originמָקוֹר of that termטווח.
וזהו מקור הביטוי.
17:05
And thoughאם כי I'm shyביישן of 50,
ולמרות שאיני בן 50 עדיין,
17:07
it capturesלוכדת my ownשֶׁלוֹ experienceניסיון.
זה מייצג את ניסיוני האישי.
17:09
My lostאבד yearשָׁנָה was my jubileeיוֹבֵל yearשָׁנָה.
השנה האבודה שלי הייתה שנת היובל.
17:11
By layingשוכב fallowמוּבָר,
בזה שנחתי,
17:14
I plantedנָטוּעַ the seedsזרעים for a healthierבריא יותר futureעתיד
זרעתי עתיד בריא יותר
17:16
and was reunitedהתאחדו with the onesיחידות I love.
והתאחדתי עם יקירי.
17:18
Come the one yearשָׁנָה anniversaryיוֹם הַשָׁנָה of my journeyמסע,
בבוא יום השנה למסע שלי,
17:21
I wentהלך to see my surgeonמְנַתֵחַ, Drד"ר. Johnג'ון Healeyהיילי --
ביקרתי את המנתח שלי, ד"ר ג'ון הילי.
17:23
and by the way, Healeyהיילי, great nameשֵׁם for a doctorדוֹקטוֹר.
ודרך אגב, הילי (מרפא באנגלית), שם נהדר לרופא.
17:25
He's the presidentנָשִׂיא of the Internationalבינלאומי Societyחֶברָה of Limbאֵיבָר Salvageלְהַצִיל,
הוא נשיא האגודה הבינלאומית להצלת איברים,
17:29
whichאיזה is the leastהכי פחות euphemisticשֶׁל לָשׁוֹן נְקִיָה termטווח I've ever heardשמע.
שזהו אחד השמות הפחות מרגיעים ששמעתי.
17:32
And I said, "Drד"ר. Healeyהיילי, if my daughtersבנות come to you one day
ואמרתי, "ד"ר הילי, אם הבנות שלי היו באות אליך יום אחד
17:35
and say, 'What'מה should I learnלִלמוֹד from my daddy'sשל אבא storyכַּתָבָה?'
ושואלות, 'מה עלי ללמוד מסיפורו של אבא שלי?'
17:38
what would you tell them?"
מה היית אומר להן?"
17:40
He said, "I would tell them what I know,
הוא אמר, "הייתי מספר להן את מה שאני יודע,
17:42
and that is everybodyכולם diesמת,
וזה שכולם מתים,
17:44
but not everybodyכולם livesחיים.
אבל לא כולם חיים.
17:48
I want you to liveלחיות."
אני רוצה שאת תחיי."
17:51
I wroteכתבתי a letterמִכְתָב to my girlsבנות
כתבתי מכתב לבנות שלי
17:53
that appearsמופיע at the endסוֹף of my bookסֵפֶר, "The Councilהמועצה of Dadsאבא,"
שמופיע בסוף הספר שלי, "מועצת האבות,"
17:55
and I listedרשום these lessonsשיעורים,
ופרטתי את השיעורים הללו,
17:57
a fewמְעַטִים of whichאיזה you've heardשמע here todayהיום:
שאת חלקם שמעתם כאן היום:
17:59
Approachגִישָׁה the cowפָּרָה, packחבילה your flipflopsכפכפים,
התקרבו לפרה, ארזו את הכפכפים שלכם,
18:01
don't see the wallקִיר,
אל תראו את החומה,
18:03
liveלחיות the questionsשאלות,
חיו את השאלות,
18:05
harvestקְצִיר miraclesנסים.
קיצרו ניסים.
18:07
As I lookedהביט at this listרשימה -- to me it was sortסוג of like a psalmמִזמוֹר bookסֵפֶר of livingחַי --
ככל שהתבוננתי ברשימה הזאת יותר - לי היא נראתה כשיר מזמור לחיים -
18:09
I realizedהבין, we mayמאי have doneבוצע it for our girlsבנות,
הבנתי, שאולי עשינו זאת עבור הבנות שלנו,
18:12
but it really changedהשתנה us.
אבל זה ממש שינה אותנו.
18:15
And that is, the secretסוֹד of the Councilהמועצה of Dadsאבא,
וזהו סודה של מועצת האבות,
18:17
is that my wifeאישה and I did this
שאישתי ואני עשינו זאת
18:19
in an attemptלְנַסוֹת to help our daughtersבנות,
בניסיון לעזור לבנותינו,
18:21
but it really changedהשתנה us.
אבל זה שינה אותנו.
18:24
So I standלַעֲמוֹד here todayהיום
אז אני עומד לפניכם היום
18:26
as you see now, walkingהליכה withoutלְלֹא crutchesקביים or a caneמקל.
כפי שאתם רואים, הולך ללא קביים או מקל הליכה.
18:28
And last weekשָׁבוּעַ I had my 18-month-חוֹדֶשׁ scansסורק.
ובשבוע שעבר עברתי סריקת מערכות שנערכת אחת ל-18 חודשים.
18:32
And as you all know,
וכפי שכולכם יודעים,
18:34
anybodyמִישֶׁהוּ with cancerמחלת הסרטן has to get follow-upמעקב scansסורק.
כל מי שיש לו סרטן חייב לעבור סריקות ביקורת.
18:36
In my caseמקרה it's quarterlyרִבעוֹן.
במקרה שלי זה רבעונית.
18:38
And all the collectiveקולקטיבי mindsמוחות in this roomחֶדֶר, I dareלְהַעֵז say,
ואני מעז לומר שמבין כל המוחות שבחדר זה,
18:40
can never find a solutionפִּתָרוֹן for scan-xietyסריקה- xiety.
אף אחד אינו יכול למצוא פתרון לבעית הפחד מהסריקה.
18:42
As I was going there, I was wonderingתוהה, what would I say
ובדרכי לשם, תהיתי מה אומר
18:45
dependingתלוי on what happenedקרה here.
בהתאם למה שיקרה שם.
18:47
I got good newsחֲדָשׁוֹת that day,
נתבשרתי בבשורות טובות באותו היום,
18:51
and I standלַעֲמוֹד here todayהיום cancer-freeללא סרטן,
ואני עומד כאן היום נקי מסרטן,
18:53
walkingהליכה withoutלְלֹא aidסיוע
הולך ללא תמיכה
18:55
and hobblingמקפץ forwardקָדִימָה.
וצולע קדימה.
18:57
And I just want to mentionאִזְכּוּר brieflyבקצרה in passingחוֹלֵף -- I'm pastעבר my time limitלְהַגבִּיל --
ואני רק רוצה לציין בקצרה - עברתי את הזמן המוקצב לי -
19:00
but I just want to brieflyבקצרה mentionאִזְכּוּר in passingחוֹלֵף
אבל אני רק רוצה לציין בקצרה
19:03
that one of the niceנֶחְמָד things that can come out of a conferenceוְעִידָה like this
שאחד הדברים הנחמדים שיוצאים מכנסים כאלו
19:05
is, at a similarדוֹמֶה meetingפְּגִישָׁה,
הוא, בפגישה דומה,
19:07
back in the springאביב,
באביב הקודם,
19:09
Anneאן Wojcickiוויצ'יצקי heardשמע about our storyכַּתָבָה
אן ווג'יצקי שמעה על הסיפור שלנו
19:11
and very quicklyבִּמְהִירוּת -- in a spanלְהַקִיף of threeשְׁלוֹשָׁה weeksשבועות --
ובמהירות רבה - בטווח של שלושה שבועות -
19:13
put the fullמלא resourcesאֶמְצָעִי of 23andMeואני,
רתמה את כל משאבי החברה שלה 23andMe,
19:15
and we announcedהודיעה an initiativeיוזמה in Julyיולי
והודענו על יוזמה ביולי
19:17
to get to decodeלְפַעֲנֵחַ the genomeגנום
לנסות למפות את הגנום
19:20
of anybodyמִישֶׁהוּ, a livingחַי personאדם
של אדם כלשהו, אדם חי
19:22
with a heartלֵב tissueרִקמָה, boneעצם sarcomaסרקומה.
עם סרטן העצם.
19:25
And she told me last night, in the threeשְׁלוֹשָׁה monthsחודשים sinceמאז we'veיש לנו doneבוצע it,
והיא סיפרה לי אמש, שבשלושת החודשים מאז שהתחלנו,
19:28
we'veיש לנו gottenקיבל 300 people who'veמי contributedתרמו to this programתָכְנִית.
יש לנו 300 אנשים שתרמו לתכנית הזאת.
19:31
And the epidemiologistsאפידמיולוגים here will tell you,
והאפידמיולוגים (חוקרי מחלות) שכאן יספרו לכם,
19:34
that's halfחֲצִי the numberמספר of people who get the diseaseמַחֲלָה
שזוהי מחצית מכמות האנשים החולים במחלה
19:36
in one yearשָׁנָה in the Unitedמאוחד Statesמדינות.
במשך שנה אחת בארה"ב.
19:38
So if you go to 23andMeואני,
אז אם אתה מבקרים ב-23andMe,
19:40
or if you go to councilofdadsהמועצה.comcom, you can clickנְקִישָׁה on a linkקישור.
או אם אתם מבקרים ב-councilofdads.com, אפשר ללחוץ על קישור.
19:42
And we encourageלְעוֹדֵד anybodyמִישֶׁהוּ to joinלְהִצְטַרֵף this effortמַאֲמָץ.
ואנחנו מפצירים בכולם להצטרף למאמץ זה.
19:45
But I'll just closeלִסְגוֹר what I've been talkingשִׂיחָה about
אבל אני רק אסגור את נושא השיחה שלי
19:48
by leavingעֲזִיבָה you with this messageהוֹדָעָה:
עם המסר הבא:
19:51
Mayמאי you find an excuseסְלִיחָה to reachלְהַגִיעַ out to some long-lostאבוד מזמן palיָדִיד,
אני מאחל לכם שתמצאו תירוץ ליצור קשר עם חבר ישן,
19:53
or to that collegeמִכלָלָה roommateשותף לחדר,
או עם השותף שלכם מהמעונות,
19:55
or to some personאדם you mayמאי have turnedפנה away from.
או עם מישהו שאולי הפניתם אליו את הגב.
19:57
Mayמאי you find a mudבּוֹץ puddleשְׁלוּלִית to jumpקְפִיצָה in someplaceבמקום כלשהו,
שתמצאו שלולית בוץ לקפוץ בה באיזשהו מקום,
19:59
or find a way to get over, around, or throughדרך any wallקִיר
או שתמצאו דרך לעבור מעל, מסביב, או דרך חומה כלשהי
20:02
that standsעומד betweenבֵּין you and one of your dreamsחלומות.
העומדת ביניכם לבין אחד החלומות שלכם.
20:04
And everyכֹּל now and then,
ומידי פעם,
20:07
find a friendחָבֵר, find a turtleצָב,
מיצאו חבר, מיצאו צב,
20:09
and take a long, slowלְהַאֵט walkלָלֶכֶת.
וצאו לטיול ארוך, ואיטי.
20:11
Thank you very much.
תודה רבה.
20:14
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
20:17
Translated by Ariel Kirson
Reviewed by Shahar Kaiser

▲Back to top

About the speaker:

Bruce Feiler - Writer
Bruce Feiler is the author of "The Secrets of Happy Families," and the writer/presenter of the PBS miniseries "Walking the Bible."

Why you should listen

Bruce Feiler is the author of nine books, including Walking the BibleAbraham, and America’s Prophet. He is also the writer/presenter of the PBS miniseries Walking the Bible. His book The Council of Dads tells the uplifting story of how friendship and community can help one survive life’s greatest challenges. Most recently Feiler published The Secrets of Happy Families, in which he calls for a new approach to family dynamics, inspired by cutting-edge techniques gathered from experts in the disciplines of science, business, sports and the military.

Feiler’s early books involve immersing himself in different cultures and bringing other worlds vividly to life. These include Learning to Bow, an account of the year he spent teaching in rural Japan; Looking for Class, about life inside Oxford and Cambridge; and Under the Big Top, which depicts the year he spent performing as a clown in the Clyde Beatty-Cole Bros. Circus.
 
Walking the Bible describes his perilous, 10,000-mile journey retracing the Five Books of Moses through the desert. The book was hailed as an “instant classic” by the Washington Post and “thoughtful, informed, and perceptive” by the New York Times.

More profile about the speaker
Bruce Feiler | Speaker | TED.com