ABOUT THE SPEAKER
Tapiwa Chiwewe - AI researcher
Tapiwa Chiwewe, PhD, manages the advanced and applied artificial intelligence group at IBM Research – Africa, which uses artificial intelligence to develop solutions for some of Africa's grand challenges whilst making scientific advances.

Why you should listen

An engineer and researcher of many interests, Tapiwa Chiwewe has worked in academia and industry, developing commercial products and conducting scientific research in many areas that include mining, healthcare, defense, astronomy and the environment.

Chiwewe studied at the University of Pretoria in South Africa where he earned a PhD in Computer Engineering. His roles have ranged from junior lecturer and researcher, software engineer, followed by an extended stint with South Africa’s Council for Scientific and Industrial Research.

More profile about the speaker
Tapiwa Chiwewe | Speaker | TED.com
TED@IBM

Tapiwa Chiwewe: You don't have to be an expert to solve big problems

Tapiwa Chiwewe: Ne moraš biti stručnjak da bi rješavao velike probleme

Filmed:
1,397,285 views

Jednoga dana, vozeći se u Johannesburg, Tapiwa Chiwewe primijetio je ogroman oblak onečišćenoga zraka nad gradom. Bio je znatiželjan i zabrinut, iako ne i stručan u zaštiti okoliša, stoga je istraživao i otkrio da je gotovo 14 posto svih smrti u svijetu tijekom 2012. godine bilo uzrokovano onečišćenjem zraka u zatvorenim i otvorenim prostorima. Slijedom ovoga saznanja i želje da nešto poduzme u vezi s time, Chiwewe i njegove kolege razvili su platformu koja otkriva trendove onečišćenja i pomaže gradskim planerima u donošenju boljih odluka. "Ponekad samo jedan novi način viđenja stvari, jedan novi skup vještina, mogu stvoriti prave uvjete da se dogodi nešto značajno," kaže Chiwewe. "Samo morate biti dovoljno hrabri da pokušate."
- AI researcher
Tapiwa Chiwewe, PhD, manages the advanced and applied artificial intelligence group at IBM Research – Africa, which uses artificial intelligence to develop solutions for some of Africa's grand challenges whilst making scientific advances. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
One winterzimski morningjutro, a couplepar of yearsgodina agoprije,
0
849
3857
Jednog zimskog jutra prije nekoliko godina
00:16
I was drivingvožnja to work
in JohannesburgJohannesburg, SouthJug AfricaAfrika,
1
4730
2975
vozio sam se na posao u Johannesburg,
Južnoafrička Republika,
00:19
and noticedprimijetio a hazesumaglica hangingvješanje over the cityGrad.
2
7729
2301
i zamijetio maglu nad gradom.
00:22
I make that drivepogon on mostnajviše daysdana,
3
10895
2095
Vozim se onuda gotovo svakoga dana
00:25
so it was unusualneuobičajen
that I hadn'tnije noticedprimijetio this before.
4
13014
2873
pa je bilo neobično
da to ranije nisam zamijetio.
00:28
JohannesburgJohannesburg is knownznan
for its distinctivekarakterističan skylinelinija horizonta,
5
16559
3089
Johannesburg ima
prepoznatljiv izgled na horizontu
koji sam toga jutra jedva razaznavao.
00:31
whichkoji I could barelyjedva see that morningjutro.
6
19672
1817
00:34
It didn't take long for me to realizeostvariti
that I was looking at an enormousogroman cloudoblak
7
22322
4521
Ubrzo sam shvatio da je
preda mnom ogroman oblak
00:38
of airzrak pollutionzagađenje.
8
26867
1198
onečišćenoga zraka.
00:40
The contrastkontrast betweenizmeđu
the scenicslikovit environmentokolina I knewznao
9
28994
3571
Suprotnost između lijepog krajolika
kojeg sam poznavao
00:44
and this smog-coveredsmoga pokriva skylinelinija horizonta
10
32589
2285
i ovoga horizonta prekrivenog smogom,
00:46
stirredizazvao up something withinunutar me.
11
34898
1603
izazvala je u meni vrtlog dojmova.
00:49
I was appalledzaprepašten by the possibilitymogućnost
of this cityGrad of brightsvijetao and vividživopisan sunsetsZalasci sunca
12
37092
5476
Zaprepastila me mogućnost da ovaj grad
sjajnih i jasnih zalazaka sunca
00:54
beingbiće overrunprekoračenje by a dullglup hazesumaglica.
13
42592
2134
bude prekriven gustom maglom.
00:57
At that momenttrenutak, I feltosjećala an urgetjerati
to do something about it,
14
45258
4004
Toga sam trena osjetio potrebu
da nešto poduzmem u vezi s time,
01:01
but I didn't know what.
15
49286
1656
ali nisam znao što.
01:03
All I knewznao was
I couldn'tne mogu just standstajati idlylijeno by.
16
51808
3175
Znao sam jedino to
da ne mogu sjediti skrštenih ruku.
01:07
The mainglavni challengeizazov was,
17
55564
2097
Glavni izazov bio je taj
01:09
I didn't know much
about environmentalekološki scienceznanost
18
57685
4237
da nisam mnogo znao o znanosti o okolišu,
01:13
air-qualitykvaliteta zraka managementupravljanje
19
61946
1525
upravljanju kvalitetom zraka
01:15
or atmosphericatmosferski chemistrykemija.
20
63495
1423
ili atmosferskoj kemiji.
01:17
I am a computerračunalo engineerinženjer,
21
65827
1889
Ja sam računalni inženjer
01:19
and I was prettyprilično sure I couldn'tne mogu codekodirati
my way out of this airzrak pollutionzagađenje problemproblem.
22
67740
4019
i bio sam prilično siguran da ne mogu naći
kôd za izlaz iz ovog ekološkog problema.
01:23
(LaughterSmijeh)
23
71783
1061
(Smijeh)
01:24
Who was I to do anything about this issueizdanje?
24
72868
2532
Tko sam ja uopće da bih
učinio išta po ovom pitanju?
01:27
I was but a citizengrađanin.
25
75888
2544
Bio sam običan građanin.
01:31
In the followingsljedeći yearsgodina,
I learnednaučeno a very importantvažno lessonlekcija,
26
79786
3881
Tijekom narednih godina
naučio sam vrlo važnu lekciju,
01:35
a lessonlekcija we all need to take to heartsrce
if we are to work towardsza a better futurebudućnost.
27
83691
4158
lekciju koju svi moramo uzeti srcu
ako želimo graditi bolju budućnost.
01:40
Even if you're not an expertstručnjak
in a particularposebno domaindomena,
28
88738
3674
Čak i ako niste stručnjak
u određenom području,
01:44
your outsideizvan expertiseekspertiza maysvibanj holddržati the keyključ
29
92436
2763
vaša stručnost iz drugih područja
može biti ključna
01:47
to solvingrješavanje bigvelika problemsproblemi
withinunutar that domaindomena.
30
95223
2595
za rješavanje velikih problema
u tom području.
01:50
SometimesPonekad the uniquejedinstvena perspectiveperspektiva you have
31
98381
2692
Ponekad, vaše jedinstveno viđenje stvari
01:53
can resultproizlaziti in unconventionalnekonvencionalan thinkingmišljenje
that can movepotez the needleigla,
32
101097
4461
može rezultirati nekonvencionalnim
razmišljanjem koje će potaknuti promjenu,
01:57
but you need to be boldodvažan enoughdovoljno to try.
33
105582
3400
ali treba imati dovoljno
hrabrosti i pokušati.
02:01
That's the only way you'llvi ćete ever know.
34
109752
2182
Jedino ćete tako znati.
02:04
What I knewznao back then
35
112889
1546
U to sam vrijeme znao da,
02:06
was that if I was even going
to try to make a differencerazlika,
36
114459
3952
ako želim makar pokušati
promijeniti stvari,
02:10
I had to get smartpametan
about airzrak pollutionzagađenje first,
37
118435
3024
moram prvo steći znanje
o onečišćenju zraka.
02:13
and so I becamepostao a studentstudent again.
38
121483
3095
I tako sam ponovno postao student.
02:17
I did a bitbit of basicosnovni researchistraživanje
39
125522
2106
Proučio sam osnove
02:19
and soonuskoro learnednaučeno that airzrak pollutionzagađenje
40
127652
2000
i ubrzo spoznao da je onečišćenje zraka
02:21
is the world'ssvijetu biggestnajveći
environmentalekološki healthzdravlje riskrizik.
41
129676
3134
najveći ekološki
zdravstveni rizik na svijetu.
02:25
DataPodataka from the WorldSvijet HealthZdravlje OrganizationOrganizacija
42
133816
2374
Podaci Svjetske zdravstvene organizacije
02:28
showspokazuje that almostskoro 14 percentposto
of all deathssmrti worldwideširom svijeta in 2012
43
136214
5142
pokazuju da je gotovo 14 posto
svih smrtnih slučajeva u svijetu u 2012.
02:33
were attributablepripisivati to householddomaćinstvo
and ambientambijent airzrak pollutionzagađenje,
44
141380
3684
uzrokovano onečišćenjem zraka
u zatvorenim i otvorenim prostorima,
02:37
with mostnajviše occurringjavljaju
in low-nisko- and middle-incomesrednjeg dohotka countrieszemlje.
45
145088
3459
najviše u zemljama
niskih i srednjih prihoda.
02:41
AmbientAmbijent airzrak pollutionzagađenje alonesam
causesuzroci more deathssmrti eachsvaki yeargodina
46
149449
3731
Samo onečišćenje zraka na otvorenom
uzrokuje više smrtnih slučajeva godišnje
02:45
than malariamalarija and HIVHIV-A/AIDSAIDS-A.
47
153204
2316
nego malarija i HIV/AIDS zajedno.
02:48
In AfricaAfrika, prematurepreuranjen deathssmrti
from unsafenesigurne sanitationsanitarni uređaji
48
156355
3833
U Africi, preuranjene smrti uslijed
nedovoljno sigurnih zdravstvenih mjera
02:52
or childhooddjetinjstvo malnutritionpothranjenost
49
160212
1739
ili pothranjenosti djece
02:53
paleblijed in comparisonusporedba
to deathssmrti dueuslijed to airzrak pollutionzagađenje,
50
161975
3540
blijede u usporedbi sa smrtima
uzrokovanim onečišćenjem zraka,
02:57
and it comesdolazi at a hugeogroman economicekonomski costcijena:
51
165539
2706
uz što ide i ogroman gospodarski trošak:
03:00
over 400 billionmilijardi US dollarsdolara as of 2013,
52
168269
4133
preko 400 milijardi US dolara od 2013.,
03:04
accordingpo to a studystudija by the OrganisationOrganizacija
for EconomicEkonomski CooperationSuradnja and DevelopmentRazvoj.
53
172426
4992
prema istraživanju Organizacije
za ekonomsku suradnju i razvoj.
03:09
Now, in my work,
54
177862
3112
U svome radu
03:12
I exploreistražiti newnovi frontiersgranica
for artificialUmjetna intelligenceinteligencija,
55
180998
4186
istražujem nove granice
umjetne inteligencije,
03:17
where the symbioticsimbiotski relationshipodnos
betweenizmeđu man and machinemašina
56
185208
3437
pri čemu simbiotski odnos
između čovjeka i stroja
03:20
can find a beneficialkorisno footinguporište
and help us to make better decisionsodluke.
57
188669
3912
može pronaći djelotvorno uporište
i pomoći nam donositi bolje odluke.
03:25
As I thought about
the airzrak pollutionzagađenje problemproblem,
58
193249
3064
Razmišljajući o problemu
onečišćenja zraka,
03:28
it becamepostao clearčisto that we neededpotreban
to find a way to make better decisionsodluke
59
196337
3946
postalo mi je jasno da trebamo pronaći
način kako donositi bolje odluke
03:32
about how we manageupravljati airzrak pollutionzagađenje,
60
200307
2633
o načinima rješavanja onečišćenja zraka,
03:34
and givendan the scaleljestvica of the problemproblem,
61
202964
1983
i, obzirom na veličinu problema,
03:36
it was necessarypotreban to do it
in a collaborativekolaborativni way.
62
204971
2515
bila je nužna suradnja po tom pitanju.
03:40
So I decidedodlučio I'd better get to know
some people workingrad withinunutar the fieldpolje.
63
208310
4190
Tako sam odlučio bolje upoznati
neke ljude koji rade u tom području.
03:45
I startedpočeo to speakgovoriti to officialsDužnosnici
from the CityGrad of JohannesburgJohannesburg
64
213500
3422
Počeo sam razgovarati sa službenicima
Grada Johannesburga
03:48
and other surroundingokolni citiesgradovi,
65
216946
1627
i drugih okolnih gradova
03:50
and I engagedzauzet the locallokalne
scientificznanstvena communityzajednica,
66
218597
2959
te sam uključio lokalnu
znanstvenu zajednicu,
03:53
and I alsotakođer madenapravljen a fewnekoliko coldhladno callspozivi.
67
221580
2190
a uputio sam i nekoliko
nenajavljenih poziva.
03:57
The processpostupak of engagementangažman I embarkedukrcan uponna
68
225016
2553
Aktivnosti u koje sam se upustio
po ovom pitanju,
03:59
helpedpomogao me to developrazviti
a deeperdublje understandingrazumijevanje of the problemproblem.
69
227593
3273
pomogle su mi dublje razumjeti problem.
04:03
It alsotakođer helpedpomogao me to avoidIzbjegavajte the trapzamka
70
231510
2346
Pomogle su mi i izbjeći zamku,
04:05
people in my professionprofesija sometimesponekad
fallpad into when tryingtežak to innovateinovacije,
71
233880
3424
u koju ponekad upadaju ljudi
iz moje profesije pri pokušaju inovacija,
04:09
where we are quickbrz to applyprimijeniti a technologytehnologija
72
237328
2327
kada brzamo s primjenom neke tehnologije,
04:11
before we'veimamo firmlyčvrsto graspedshvaćeno
the problemproblem at handruka.
73
239679
2794
prije nego temeljito sagledamo problem.
04:15
I beganpočeo to developrazviti an ideaideja
74
243534
2138
Počeo sam razvijati ideju
04:17
about what I could do
to improvepoboljšati the situationsituacija.
75
245696
2468
o tome kako unaprijediti situaciju.
04:20
I startedpočeo by simplyjednostavno askingtraži myselfsebe
76
248742
2416
Počeo sam tako da sam se zapitao
04:23
how I could bringdonijeti togetherzajedno
in some meaningfulznačajan way
77
251182
2698
kako bih mogao smisleno povezati
04:25
my skillsvještine in softwaresoftver engineeringinženjering
and artificialUmjetna intelligenceinteligencija
78
253904
3868
svoje vještine programiranja softvera
i umjetne inteligencije,
04:29
and the expertiseekspertiza of the people
I'd reachedpostignut out to.
79
257796
2642
sa stručnošću ljudi koje sam kontaktirao.
04:33
I wanted to createstvoriti an onlinena liniji
air-qualitykvaliteta zraka managementupravljanje platformplatforma
80
261075
3993
Želio sam stvoriti online platformu
za upravljanje kvalitetom zraka,
04:37
that would uncoverotkriti trendstrendovi in pollutionzagađenje
81
265092
2081
koja bi otkrivala trendove onečišćenja
04:39
and projectprojekt into the futurebudućnost
82
267197
1926
i predviđala buduća kretanja
04:41
to determineodrediti what outcomesrezultati
can be expectedočekuje se.
83
269147
2399
radi određivanja očekivanih ishoda.
04:44
I was determinedodlučan to see my ideaideja
translatePrevedi into a practicalpraktičan solutionriješenje,
84
272462
5388
Bio sam odlučan u tome da se moja ideja
provede u praktično rješenje,
04:49
but I facedsuočeni uncertaintynesigurnost
85
277874
2828
ali sve je izgledalo nesigurno
04:52
and had no guaranteejamčiti of successuspjeh.
86
280726
1901
i ništa nije jamčilo uspjeh.
04:55
What I had was a very particularposebno setset
of engineeringinženjering skillsvještine,
87
283576
5318
Raspolagao sam vrlo određenim
skupom inženjerskih vještina,
05:00
skillsvještine I'd acquiredstečena over my careerkarijera
88
288918
2436
vještina stečenih tijekom karijere,
05:03
(LaughterSmijeh)
89
291378
1245
(Smijeh)
05:04
that were newnovi to people who had
been workingrad on the airzrak pollutionzagađenje problemproblem
90
292647
3462
koje su bile novost ljudima koji su
problem onečišćenja zraka rješavali
05:08
for so manymnogi yearsgodina.
91
296133
1518
tolike godine.
05:09
What I have come to realizeostvariti is that
sometimesponekad just one freshsvježe perspectiveperspektiva,
92
297675
4969
Shvatio sam tada da ponekad
samo jedno novo viđenje stvari,
05:14
one newnovi skillvještina setset,
93
302668
1293
jedan novi skup vještina,
05:15
can make the conditionsUvjeti right
for something remarkableizvanredan to happendogoditi se.
94
303985
3421
može stvoriti prave uvjete
da se dogodi nešto značajno.
05:20
Our willpowersnaga volje and imaginationmašta
are a guidingvodeći lightsvjetlo,
95
308066
3691
Snaga naše volje i mašte
su svjetlo koje nas vodi,
05:23
enablingomogućujući us to chartgrafikon newnovi pathsstaze
and navigateploviti throughkroz obstaclesprepreke.
96
311781
3737
omogućujući nam ucrtavanje
novih puteva i prelaženje prepreka.
05:28
ArmedNaoružani with a firmerčvršći understandingrazumijevanje
of the airzrak pollutionzagađenje problemproblem,
97
316241
3658
Bolje shvativši problem onečišćenja zraka
05:31
and havingima managedupravlja to sourceizvor
over a decade'sdesetljeća worthvrijedan of datapodaci
98
319923
3362
i uz prikupljene podatke
o razinama zagađenja zraka
05:35
on airzrak pollutantonečišćujućih tvari levelsrazina
99
323309
1452
više od desetljeća unazad
05:36
and the meteorologicalmeteoroloških conditionsUvjeti
for in and around JohannesburgJohannesburg,
100
324785
4474
te o meteorološkim uvjetima
u i oko Johannesburga,
05:41
my colleagueskolege from SouthJug AfricaAfrika
and ChinaKina and myselfsebe
101
329283
4112
moje kolege iz JAR-a i Kine i ja
05:45
createdstvorio an air-qualitykvaliteta zraka
decisionodluka supportpodrška systemsistem
102
333419
2737
stvorili smo sustav podrške
odlučivanju o kvaliteti zraka
05:48
that livesživot in the cloudoblak.
103
336180
1350
koji se nalazi u oblaku.
05:50
This softwaresoftver systemsistem
analyzesanalize historicalpovijesni and real-timestvarno vrijeme datapodaci
104
338210
4071
Ovaj softverski sustav analizira prošle
podatke i one u realnom vremenu
05:54
to uncoverotkriti the spatial-temporalprostorno-vremensku
trendstrendovi in pollutionzagađenje.
105
342305
2668
radi otkrivanja prostorno-vremenskih
trendova zagađenja.
05:57
We then used newnovi
machinemašina learningučenje technologytehnologija
106
345695
2855
Zatim smo upotrijebili novu
tehnologiju strojnog učenja,
06:00
to predictpredvidjeti futurebudućnost levelsrazina of pollutionzagađenje
107
348574
2639
kako bismo predvidjeli
buduće razine onečišćenja
06:03
for severalnekoliko differentdrugačiji pollutantsonečišćujućih tvari
daysdana in advancenapredovati.
108
351237
2897
za nekoliko različitih zagađivača
danima unaprijed.
06:06
This meanssredstva that citizensgrađani
can make better decisionsodluke
109
354849
3458
To znači da građani mogu
donositi bolje odluke
06:10
about theirnjihov dailydnevno movementspokreti
110
358331
1715
o svom dnevnom kretanju
06:12
and about where to settlepodmiriti theirnjihov familiesobitelji.
111
360070
2015
i o tome gdje će se naseliti s obiteljima.
06:14
We can predictpredvidjeti adversenuspojave
pollutionzagađenje eventsdogađaji aheadnaprijed of time,
112
362575
3484
Možemo predvidjeti štetna onečišćenja,
06:18
identifyidentificirati heavyteško polluterszagađivača,
113
366083
1801
prepoznati teške zagađivače,
06:19
and they can be orderednaredio
by the relevantrelevantan authoritiesvlasti
114
367908
2523
kojima mjerodavne vlasti mogu naložiti
06:22
to scaleljestvica back theirnjihov operationsoperacije.
115
370455
2008
da smanje svoje djelatnosti.
06:25
ThroughKroz assisteduz pomoć scenarioscenario planningplaniranje,
116
373315
2515
Putem potpomognutog predviđanja scenarija
06:27
cityGrad plannersplaneri can alsotakođer make
better decisionsodluke
117
375854
2698
i urbanisti mogu donositi bolje odluke
06:30
about how to extendprodužiti infrastructureinfrastruktura,
118
378576
2005
o tome kako proširiti infrastrukturu,
06:32
suchtakav as humanljudski settlementsnaselja
or industrialindustrijski zoneszone.
119
380605
2787
poput stambenih jedinica
ili industrijskih zona.
06:36
We completeddovršen a pilotpilot of our technologytehnologija
120
384160
2745
Testirali smo svoju tehnologiju
kroz pilot-istraživanje
06:38
that was runtrčanje over a periodrazdoblje of 120 daysdana,
121
386929
3328
koje je trajalo 120 dana,
06:42
coveringpokrivanje all of SouthJug AfricaAfrika.
122
390281
2175
pokrivajući cijelu Južnoafričku Republiku.
06:45
Our resultsrezultati were confirmedpotvrđen
123
393376
1819
Rezultate je potvrdila
06:47
when we demonstratedpokazao a tighttijesan correlationkorelacija
124
395219
2563
snažna korelacija koju smo utvrdili
06:49
betweenizmeđu the forecastingPredviđanje datapodaci
125
397806
2397
između podataka iz prognoze
06:52
and the datapodaci we were gettinguzimajući
on the groundtlo.
126
400227
2595
i podataka prikupljenih na tlu.
06:55
ThroughKroz our leadershiprukovodstvo,
127
403631
1670
Kroz naše smo vodstvo
06:57
we have broughtdonio cutting-edgerezanje-rub,
world-leadingvodeći svjetski assetsimovina
128
405325
3849
stvorili najsuvremenije sredstvo,
vodeće u svijetu,
07:01
that can performizvesti air-qualitykvaliteta zraka forecastingPredviđanje
129
409198
2666
za predviđanje kvalitete zraka
07:03
at an unprecedentedbez presedana
resolutionrezolucija and accuracytočnost,
130
411888
4120
do sada nezabilježene
razlučivosti i točnosti,
07:08
benefitingkorist the cityGrad that I drovestado into
one winterzimski morningjutro not very long agoprije,
131
416032
6849
koristeći gradu prema kojem sam se vozio
jednog zimskog jutra, ne tako davno
07:14
and thought to myselfsebe,
132
422905
1531
i mislio si,
07:16
"Something is wrongpogrešno here.
I wonderčudo what can be doneučinio?"
133
424460
2849
"Nešto je ovdje pogrešno.
Pitam se što se može učiniti?"
07:20
So here is the pointtočka:
134
428563
2341
Dakle, ovo je bit:
07:23
What if I'd not investigatedistražuju
the problemproblem of airzrak pollutionzagađenje furtherunaprijediti?
135
431895
3857
Što bi bilo da nisam dalje istraživao
problem onečišćenja zraka?
07:28
What if I'd not shownprikazan some concernbriga
for the statedržava of the environmentokolina
136
436951
3923
Što da nisam pokazao brigu
za stanje okoliša
07:32
and just hopednadao that someonenetko,
somewherenegdje, was takinguzimanje carebriga of the matterstvar?
137
440898
3976
i da sam se samo nadao da se netko,
negdje, brine o rješavanju tog pitanja?
07:37
What I have learnednaučeno is that,
138
445858
1445
Naučio sam da,
07:39
when embarkingukrcati se on a challengingizazovno endeavornastojati
139
447327
2144
kada se upuštamo u izazovan poduhvat
07:41
that advancesnapredak a causeuzrok
that we firmlyčvrsto believe in,
140
449495
2638
koji služi svrsi u koju čvrsto vjerujemo,
07:44
it is importantvažno to focusfokus
on the possibilitymogućnost of successuspjeh
141
452157
3485
važno je biti usredotočen
na mogućnost uspjeha
07:47
and considerrazmotriti the consequenceposljedica
of not actinggluma.
142
455666
3046
i razmotriti posljedice nepoduzimanja.
07:51
We should not get distractedometen
by resistanceotpornost and oppositionopozicija,
143
459426
3905
Ne bi nas smjeli omesti
otpor i neslaganje,
07:55
but this should motivatemotivirati us furtherunaprijediti.
144
463355
2397
već bi nas dodatno trebali motivirati.
07:58
So wherevergdje god you are in the worldsvijet,
145
466405
4507
Gdje god da se nalazite u svijetu,
08:02
the nextSljedeći time you find
146
470936
1439
sljedeći put kada prepoznate
08:04
that there's some
naturalprirodni curiosityznatiželja you have
147
472399
2194
da je nešto u vama izazvalo
08:06
that is beingbiće piqueduvrijeđen,
148
474617
1600
vašu prirodnu znatiželju,
08:08
and it's about something you carebriga about,
149
476241
2055
a radi se o nečemu do čega vam je stalo,
08:10
and you have some crazylud or boldodvažan ideasideje,
150
478320
2785
i imate neke lude ili smjele ideje,
08:13
and perhapsmožda it's outsideizvan
the realmcarstvo of your expertiseekspertiza,
151
481129
3664
i, po mogućnosti, radi se o području
izvan vaše ekspertize,
08:16
askpitati yourselfsami this:
152
484817
1238
zapitajte se sljedeće:
08:19
Why not?
153
487278
1237
Zašto ne?
08:22
Why not just go aheadnaprijed
and tacklepribor the problemproblem
154
490349
2517
Zašto jednostavno ne krenuti
u rješavanje problema
08:24
as bestnajbolje as you can, in your ownvlastiti way?
155
492890
2801
najbolje što znate,
na svoj vlastiti način?
08:27
You maysvibanj be pleasantlyprijatno surprisediznenađen.
156
495715
2254
Mogli biste se ugodno iznenaditi.
08:31
Thank you.
157
499064
1151
Hvala.
08:32
(ApplausePljesak)
158
500239
3649
(Pljesak)
Translated by Tana Morić
Reviewed by Sanda Liker

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tapiwa Chiwewe - AI researcher
Tapiwa Chiwewe, PhD, manages the advanced and applied artificial intelligence group at IBM Research – Africa, which uses artificial intelligence to develop solutions for some of Africa's grand challenges whilst making scientific advances.

Why you should listen

An engineer and researcher of many interests, Tapiwa Chiwewe has worked in academia and industry, developing commercial products and conducting scientific research in many areas that include mining, healthcare, defense, astronomy and the environment.

Chiwewe studied at the University of Pretoria in South Africa where he earned a PhD in Computer Engineering. His roles have ranged from junior lecturer and researcher, software engineer, followed by an extended stint with South Africa’s Council for Scientific and Industrial Research.

More profile about the speaker
Tapiwa Chiwewe | Speaker | TED.com