ABOUT THE SPEAKER
David R. Williams - Public health sociologist
David R. Williams asks: What if we decided to tackle the striking levels of early death and poor health that are due to the color of one's skin?

Why you should listen

Dr. David R. Williams has played a visible national leadership role in raising awareness levels about health disparities and identifying interventions to address them. The author of more than 400 scientific papers, Williams developed the Everyday Discrimination Scale, which is currently one of the most widely used measures to assess perceived discrimination in health studies. He was ranked as the world's most cited black scholar in the social sciences in 2008, and Thomson Reuters ranked him as one of the world's most influential scientific minds in 2014. 

Williams is currently the Norman Professor of Public Health at Harvard's T. H. Chan School of Public Health and Professor of African and African American Studies and of Sociology at Harvard University. He holds an MPH degree from Loma Linda University and a PhD in Sociology from the University of Michigan.

More profile about the speaker
David R. Williams | Speaker | TED.com
TEDMED 2016

David R. Williams: How racism makes us sick

David R. Williams: Kako obolijevamo od rasizma

Filmed:
1,360,391 views

Zašto je rasizam tako duboko povezan sa zdravljem? David R. Williams razvio je skalu za mjerenje utjecaja diskriminacije na cjelokupno zdravlje, koja ide dalje od tradicionalnih mjera poput dohotka i edukacije, da bi otkrio kako faktori kao što su implicitna sklonost, rezidencijalna segregacija i negativni stereotipi kreiraju i održavaju nejednakost. U ovom govoru koji otvara oči, Williams prezetira dokaze koji pokazuju da rasizam stvara namješten sistem - i nudi primjere programa iz svih dijelova SAD-a koji rade na razoružanju diskriminacije.
- Public health sociologist
David R. Williams asks: What if we decided to tackle the striking levels of early death and poor health that are due to the color of one's skin? Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
An articlečlanak in the YaleYale AlumniBivši učenici MagazineMagazin
0
1000
3120
Članak iz Yale Alumni Magazine -a
00:17
told the storypriča of ClydeClyde MurphyMurphy,
1
5240
2576
govori o priči Clyde Murphya,
00:19
a blackcrno man who was a memberčlan
of the ClassKlasa of 1970.
2
7840
3880
crnca koji je bio član
generacije 1970.
00:24
ClydeClyde was a successuspjeh storypriča.
3
12960
2040
Njegova je priča uspješna.
00:28
After YaleYale and a lawzakon degreestupanj from ColumbiaColumbia,
4
16320
3000
Nakon Yale-a i pravne diplome s Columbie,
00:32
ClydeClyde spentpotrošen the nextSljedeći 30 yearsgodina
5
20160
2216
Clyde je proveo idućih 30 godina
00:34
as one of America'sAmerika je
topvrh civilgrađanski rightsprava lawyersodvjetnici.
6
22400
3160
kao jedan od najboljih američkih
odvjetnika za ljudska prava.
00:38
He was alsotakođer a great husbandsuprug and fatherotac.
7
26280
2680
Također je bio odličan muž i otac.
00:42
But despitebez obzira na his successuspjeh,
8
30080
2736
Ali usprkos njegovom uspjehu,
00:44
personallylično and professionallyprofesionalno,
9
32840
2320
profesionalnom i osobnom,
00:48
Clyde'sClyde je storypriča had a sadtužan endingzavršni.
10
36080
2280
Clydeova priča ima tužan završetak.
00:51
In 2010,
11
39440
1200
U 2010.,
00:53
at the agedob of 62,
12
41720
1760
u 62. godini života,
00:56
ClydeClyde diedumro from a bloodkrv clotugrušak in his lungpluća.
13
44640
3000
Clyde je umro od krvnog ugruška u plućima.
01:02
Clyde'sClyde je experienceiskustvo was not uniquejedinstvena.
14
50120
3800
Clyde nije jedini koji je to doživio.
01:06
ManyMnogi of his blackcrno classmateskolege from YaleYale
15
54720
2856
Mnogo njegovih crnih kolega s Yale-a
01:09
alsotakođer diedumro youngmladi.
16
57600
1480
je također umrlo mlado.
01:12
In factčinjenica, the magazinečasopis articlečlanak indicatednaznačeno
17
60080
3360
Zapravo, članak ukazuje na to
01:16
that 41 yearsgodina after graduationdiplome from YaleYale,
18
64319
3697
da 41 godinu nakon diplomiranja na Yaleu,
01:20
the blackcrno membersčlanovi of the ClassKlasa of 1970
19
68040
3176
crni članovi generacije 1970.
01:23
had a deathsmrt ratestopa
that was threetri timesputa higherviši
20
71240
3256
imaju stopu smrtnosti
trostruko veću
01:26
than that of the averageprosječan classklasa memberčlan.
21
74520
2440
od prosječnog studenta.
01:30
It's stunningzadivljujući.
22
78680
1200
To je nevjerojatno.
01:33
AmericaAmerika has recentlynedavno awakenedProbudila
23
81240
2520
Ameriku je nedavno probudila
01:36
to a steadypostojan drumbeatbubnjanje
24
84680
2176
vijest
01:38
of unarmednenaoružani blackcrno menmuškarci
beingbiće shotšut by the policepolicija.
25
86880
3760
o nenaoružanim crncima
pretučenima od strane policije.
01:43
What is even a biggerveći storypriča
26
91960
3200
Još značajniji podatak je
01:48
is that everysvaki sevensedam minutesminuta,
27
96560
3096
da svakih 7 minuta,
01:51
a blackcrno personosoba diesumire prematurelyprerano
in the UnitedUjedinjeni StatesDržava.
28
99680
4000
u SAD-u preuranjeno umre
1 crna osoba.
01:56
That is over 200 blackcrno people
29
104440
3816
To je preko 200 ljudi
02:00
dieumrijeti everysvaki singlesingl day
30
108280
2136
koji umru svakoga dana,
02:02
who would not dieumrijeti if the healthzdravlje
of blacksCrnci and whitesBijelci were equaljednak.
31
110440
4800
a koji nebi umrli da je zdravlje
crnih i bijelih ljudi jednako.
02:10
For the last 25 yearsgodina,
32
118240
1680
U posljednjih 25 godina
02:12
I have been on a missionmisija
33
120920
1936
ja sam bio na misiji
02:14
to understandrazumjeti why does raceutrka
34
122880
2776
da shvatim zašto je rasa
02:17
matterstvar so profoundlyduboko for healthzdravlje.
35
125680
2560
toliko bitna kada se radi o zdravlju.
02:21
When I startedpočeo my careerkarijera,
36
129759
1777
Kada sam počeo svoju karijeru,
02:23
manymnogi believedvjerovao that it was simplyjednostavno
about racialrasni differencesRazlike
37
131560
4376
mnogi su jednostavno vjerovali
da je to zbog rasnih razlika
02:27
in incomeprihod and educationobrazovanje.
38
135960
1760
u primanjima i obrazovanju.
02:30
I discoveredotkriven that while
economicekonomski statusstatus matterspitanja for healthzdravlje,
39
138480
4840
Otkrio sam da, iako
ekonomski status utječe na zdravlje,
02:36
there is more to the storypriča.
40
144200
1896
tu postoji nešto više.
02:38
So for exampleprimjer, if we look
at life expectancyiščekivanje at agedob 25,
41
146120
4920
Naprimjer, pogledajmo
očekivani životni vijek u dobi od 25 godina,
02:43
at agedob 25 there's a five-yearpet godina gappraznina
betweenizmeđu blacksCrnci and whitesBijelci.
42
151960
5096
u dobi od 25 godina pojavljuje se petogodišnji
jaz između crnaca i bijelaca.
02:49
And the gappraznina by educationobrazovanje
for bothoba whitesBijelci and blacksCrnci
43
157080
3936
A jaz u edukaciji
između bijelaca i crnaca
02:53
is even largerveći than the racialrasni gappraznina.
44
161040
3120
je još veći od rasnog jaza.
02:56
At the sameisti time,
at everysvaki levelnivo of educationobrazovanje,
45
164960
4616
U isto vrijeme,
na bilo kojoj razini edukacije,
03:01
whitesBijelci liveživjeti longerviše than blacksCrnci.
46
169600
2240
bijelci žive duže od crnaca.
03:04
So whitesBijelci who are highvisok schoolškola dropoutsprekide
47
172560
2296
Bijelci koji odustanu od srednje škole
03:06
liveživjeti 3.4 yearsgodina longerviše
than theirnjihov blackcrno counterpartskolege,
48
174880
3696
žive 3.4 godine duže
od njihovih crnih kolega,
03:10
and the gappraznina is even largerveći
49
178600
2896
a jaz je još veći
03:13
amongmeđu collegekoledž graduatesdiplomanata.
50
181520
1640
među diplomantima.
03:16
MostVećina surprisingiznenađujuće of all,
51
184200
3016
Ono što najviše iznenađuje
03:19
whitesBijelci who have graduateddiplomirao from highvisok schoolškola
52
187240
3376
je to što bijelci sa završenom srednjom školom
03:22
liveživjeti longerviše than blacksCrnci
with a collegekoledž degreestupanj
53
190640
3696
žive dulje od crnaca
s diplomom
03:26
or more educationobrazovanje.
54
194360
1240
ili s većim stupnjem obrazovanja.
03:28
So why does raceutrka matterstvar
so profoundlyduboko for healthzdravlje?
55
196600
3896
Pa zašto je rasa tako
duboko povezana sa zdravljem?
03:32
What elsedrugo is it
beyondIznad educationobrazovanje and incomeprihod
56
200520
4040
Što još osim
obrazovanja i dohotka
03:37
that mightmoć matterstvar?
57
205400
1240
može utjecati na to?
03:40
In the earlyrano 1990s,
58
208040
1600
U ranim 1990-ima
03:42
I was askedpitao to reviewpregled a newnovi bookrezervirati
59
210520
2160
trebao sam napisati recenziju
jedne nove knjige
03:45
on the healthzdravlje of blackcrno AmericaAmerika.
60
213600
1880
o zdravlju crnaca u Americi.
03:48
I was struckpogođen that almostskoro everysvaki singlesingl one
61
216200
3096
Bio sam iznenađen svakim
03:51
of its 25 chapterspoglavlja
62
219320
2256
od ukupno 25 poglavlja
03:53
said that racismrasizam
63
221600
1776
koji su govorili o tome
03:55
was a factorfaktor that was hurtingranjavanje
the healthzdravlje of blacksCrnci.
64
223400
3040
kako je rasizam ono što škodi
zdravlju crnaca.
03:59
All of these researchersistraživači
65
227360
1720
Svi ti istraživači
04:02
were statingnavodeći that racismrasizam was a factorfaktor
adverselynegativno impactingutječe na blacksCrnci,
66
230120
4760
su tvrdili da je rasizam faktor
koji nepovoljno utjele na crnce,
04:08
but they providedako no evidencedokaz.
67
236080
1560
ali nisu imali dokaza za to.
04:10
For me, that was not good enoughdovoljno.
68
238560
2160
Meni to nije bilo dovoljno.
04:13
A fewnekoliko monthsmjeseci laterkasnije,
69
241960
1656
Nekoliko mjeseci poslije,
04:15
I was speakinggovor at a conferencekonferencija
in WashingtonWashington, DCDC,
70
243640
2936
bio sam govornik jedne
konferencije u Washingtonu, DC,
04:18
and I said that one
of the prioritiesprioriteti for researchistraživanje
71
246600
3176
na kojoj sam rekao da je
jedan od prioriteta tog istraživanja
04:21
was to documentdokument the waysnačine
in whichkoji racismrasizam affectedpogođeni healthzdravlje.
72
249800
3720
dokumentirati načine
na koji rasizam može utjecati na zdravlje.
04:26
A whitebijela gentlemangospodin stoodstajao in the audiencepublika
73
254880
2536
Jedan gospodin, bijelac, koji je stajao u publici
04:29
and said that while he agreeddogovoren
with me that racismrasizam was importantvažno,
74
257440
3320
rekao je da, iako se slaže samnom
da je rasizam važan,
04:34
we could never measuremjera racismrasizam.
75
262240
1480
rasizam ne može biti izmjeren.
04:36
"We measuremjera self-esteemsamopoštovanje," I said.
76
264880
2000
"Mjerimo samopoštovanje", rekao sam.
04:40
"There's no reasonrazlog
77
268200
1416
"Nema razloga
04:41
why we can't measuremjera racismrasizam
if we put our mindsmisli to it."
78
269640
3000
zašto nebi mogli mjeriti rasizam
ako se posvetimo tome."
04:45
And so I put my mindum to it
79
273720
2496
I tako sam se posvetio tome
04:48
and developedrazvijen threetri scalesvage.
80
276240
1520
te razvio 3 mjere.
04:50
The first one captureduhvaćen
majorglavni experiencesiskustva of discriminationdiskriminacije,
81
278440
3976
Prva je mjerila
iskustvo diskriminacije,
04:54
like beingbiće unfairlynepravedno firedotkaz
or beingbiće unfairlynepravedno stoppedprestao by the policepolicija.
82
282440
4256
kao naprimjer neopravdano dobivanje otkaza
ili zaustavljanje od strane policije.
04:58
But discriminationdiskriminacije alsotakođer occursjavlja
in more minormanji and subtlefin experiencesiskustva,
83
286720
5296
Ali diskriminacija je također prisutna
u mnogo manjim i suptilnijim oblicima,
05:04
and so my seconddrugi scaleljestvica,
calledzvao the EverydaySvaki dan DiscriminationDiskriminacije ScaleSkala,
84
292040
3080
pa tako moja druga mjera, koja je dobila naziv
Mjera Svakodnevne Diskriminacije,
05:08
capturesbilježi ninedevet itemsstavke
85
296000
1736
mjeri 9 stavaka
05:09
that capturesbilježi experiencesiskustva
86
297760
1336
koje mjere iskustva
05:11
like you're treatedliječi
with lessmanje courtesyljubaznost than othersdrugi,
87
299120
3296
kada su pojedinci tretirani
s manjom ljubaznošću od drugih,
05:14
you receivedobiti poorersiromašniji serviceservis
than othersdrugi in restaurantsrestorani or storestrgovinama,
88
302440
3576
kada im je u restoranima i dućanima
pružena lošija usluga nego drugima,
05:18
or people actčin as if they're afraiduplašen of you.
89
306040
2240
ili kada se ljudi ponašaju kao da
vas se boje.
05:21
This scaleljestvica capturesbilježi
90
309240
2816
Ova mjera prikazuje
05:24
waysnačine in whichkoji the dignitydostojanstvo and the respectpoštovanje
91
312080
3576
načine na koje su
dostojanstvo i poštovanje
05:27
of people who societydruštvo does not valuevrijednost
92
315680
2936
ljudi koje društvo ne cijeni
05:30
is chippedusitnjeno away on a dailydnevno basisosnova.
93
318640
2360
narušeni na dnevnoj bazi.
05:33
ResearchIstraživanja has foundpronađeno
94
321960
1480
Istraživanje je pokazalo
05:37
that higherviši levelsrazina of discriminationdiskriminacije
95
325440
2856
da su veće razine diskriminacije
05:40
are associatedpovezan with an elevatedpovišen riskrizik
of a broadširok rangeopseg of diseasesoboljenja
96
328320
5536
povezane s povećanim rizikom
od mnogih bolesti,
05:45
from bloodkrv pressurepritisak to abdominalu trbuhu obesitygojaznost
97
333880
3256
od krvnog tlaka i pretilosti
05:49
to breastgrudi cancerRak to heartsrce diseasebolest
98
337160
2656
do raka dojke i srčanih bolesti
05:51
and even prematurepreuranjen mortalitysmrtnost.
99
339840
2560
te čak preuranjene smrtnosti.
05:55
StrikinglyIzrazito, some of the effectsefekti
are observedpromatranom at a very youngmladi agedob.
100
343520
5096
Nevjerojatno je da su neki efekti
primjećeni u vrlo ranoj dobi.
06:00
For exampleprimjer, a studystudija of blackcrno teenstinejdžeri
101
348640
4120
Na primjer, jedno
istraživanje mladih crnaca
06:06
foundpronađeno that those who reportedizvijestio higherviši
levelsrazina of discriminationdiskriminacije as teenagerstinejdžeri
102
354120
5440
pokazalo je da su oni koji su prikazali
veće razine diskriminacije kao tinejdžeri
06:13
had higherviši levelsrazina of stressstres hormoneshormoni,
103
361120
2680
imali veće razine hormona stresa,
06:17
of bloodkrv pressurepritisak
104
365520
1936
krvnog tlaka
06:19
and of weighttežina at agedob 20.
105
367480
2720
i težine u dobi od 20 godina.
06:24
HoweverMeđutim,
106
372440
1200
Međutim,
06:27
the stressstres of discriminationdiskriminacije
107
375920
2536
stres izazvan diskriminacijom
06:30
is only one aspectaspekt.
108
378480
1936
je samo jedan aspekt.
06:32
DiscriminationDiskriminacije and racismrasizam
109
380440
2496
Diskriminacija i rasizam
06:34
alsotakođer matterspitanja in other
profounddubok waysnačine for healthzdravlje.
110
382960
4296
utječu na zdravlje i na druge načine.
06:39
For exampleprimjer, there's
discriminationdiskriminacije in medicalmedicinski carebriga.
111
387280
3080
Na primjer, diskriminacija
prisutna u zdravstvu.
06:43
In 1999, the NationalNacionalne AcademyAkademija of MedicineLijek
112
391080
4296
U 1999., "National Academy of Medicine"
06:47
askedpitao me to serveposlužiti on a committeeodbor
113
395400
1936
zatražila me da sudjelujem u povjerenstvu
06:49
that foundpronađeno, concludedzaključio je
basedzasnovan on the scientificznanstvena evidencedokaz,
114
397360
5056
koje je došlo do otkrića,
baziranom na znanstvenim dokazima,
06:54
that blacksCrnci and other minoritiesmanjine
115
402440
2496
da crnci i druge manjine
06:56
receivedobiti poorersiromašniji qualitykvaliteta carebriga than whitesBijelci.
116
404960
2880
primaju lošiju zdravstvenu njegu od bijelaca.
07:00
This was truepravi for all kindsvrste
of medicalmedicinski treatmentliječenje,
117
408480
3856
To je bilo prisutno
tijekom bilo kakve medicinske njege,
07:04
from the mostnajviše simplejednostavan
118
412360
1360
od onih najjednostavnijih
07:06
to the mostnajviše technologicallytehnološki sophisticatedsofisticirana.
119
414720
2840
do tehnološki najprofinjenijih.
07:10
One explanationobrazloženje for this patternuzorak
120
418800
3016
Jedno objašnjenje za to
07:13
was a phenomenonfenomen
that's calledzvao "implicitimplicitno biasprednapon"
121
421840
3936
je fenomen nazvan
"implicitna pristranost"
07:17
or "unconsciousbez svijesti discriminationdiskriminacije."
122
425800
2296
ili "nesvjesna diskriminacija."
07:20
ResearchIstraživanja for decadesdesetljeća
by socialsocijalni psychologistspsiholozi
123
428120
2816
Istraživanje socijalnih psihologa
desetljećima je
07:22
indicatesukazuje that if you holddržati
a negativenegativan stereotypestereotip
124
430960
3496
indiciralo da, ukoliko netko
ima negativne stereotipe
07:26
about a groupskupina in your subconsciouspodsvjestan mindum
125
434480
3056
o određenoj grupi u svojoj podsvijesti,
07:29
and you meetsastati someonenetko from that groupskupina,
126
437560
2696
prilikom susreta s nekim iz te grupe
07:32
you will discriminatediskriminira againstprotiv that personosoba.
127
440280
2296
diskriminirat će tu osobu.
07:34
You will treatliječiti them differentlyrazličito.
128
442600
1656
Tretirat će ih drugačije,
07:36
It's an unconsciousbez svijesti processpostupak.
It's an automaticAutomatsko processpostupak.
129
444280
4616
što je nesvjesan proces.
Automatski proces.
07:40
It is a subtlefin processpostupak, but it's normalnormalan
130
448920
3176
Suptilan, ali normalan proces,
07:44
and it occursjavlja even amongmeđu
the mostnajviše well-intentioneddobronamjeran individualspojedinci.
131
452120
5880
i događa se čak i
onima koji imaju najbolju namjeru.
07:51
But the deeperdublje that I delvedzaronili
132
459280
3016
Ali što sam dublje kopao
07:54
into the healthzdravlje impactudar of racismrasizam,
133
462320
2160
po utjecajima rasizma na zdravlje,
07:57
the more insidiouspodmukao the effectsefekti becamepostao.
134
465360
2720
efekti su postajali podmukliji.
08:01
There is institutionalinstitucionalni discriminationdiskriminacije,
135
469160
2440
Postoji institucijska diskriminacija,
08:04
whichkoji refersodnosi to discriminationdiskriminacije
136
472600
2816
koja podrazumijeva diskriminaciju
08:07
that existspostoji in the processesprocesi
of socialsocijalni institutionsinstitucije.
137
475440
4000
koja se javlja u djelovanju socijalnih institucija.
08:12
ResidentialStambene segregationsegregacija by raceutrka,
138
480400
2336
Podjela četvrti na temelju rase,
08:14
whichkoji has led to blacksCrnci and whitesBijelci livingživot
in very differentdrugačiji neighborhoodsusjedstvo contextskontekstima,
139
482760
4976
koje je dovelo do crnaca i bijelaca
koji žive u potpuno različitim četvrtima
08:19
is a classicklasik exampleprimjer
of institutionalinstitucionalni racismrasizam.
140
487760
3560
je klasičan primjer institucijalnog rasizma.
08:25
One of America'sAmerika je best-keptnajbolje čuvana secretstajne
141
493120
3936
Jedna od Američkih najbolje čuvanih tajni
08:29
is how residentialstambeni segregationsegregacija
142
497080
2176
je da je podjela četvrti
08:31
is the secrettajna sourceizvor
143
499280
2336
tajni izvor
08:33
that createsstvara racialrasni inequalitynejednakost
in the UnitedUjedinjeni StatesDržava.
144
501640
3720
rasne nejednakosi u Sjedinjenim Državama.
08:38
In AmericaAmerika, where you liveživjeti
145
506800
2936
U Americi, područje u kojem živite
08:41
determinesodređuje your accesspristup to opportunitiesprilike
146
509760
3135
određuje vaše mogućnosti
08:44
in educationobrazovanje, in employmentzapošljavanje,
147
512919
3297
edukacije, zaposlenja,
08:48
in housingkućište and even
in accesspristup to medicalmedicinski carebriga.
148
516240
4040
stambene te čak
mogućnosti zdravstvene njege.
08:53
One studystudija of the 171 largestnajveći
citiesgradovi in the UnitedUjedinjeni StatesDržava
149
521640
6416
Jedno istražvanje 171
grada Sjedinjenih Država
09:00
concludedzaključio je that there is not even one cityGrad
150
528080
3296
došlo je do zaključka
da ne postoji nijedan grad
09:03
where whitesBijelci liveživjeti
underpod equaljednak conditionsUvjeti to blacksCrnci,
151
531400
3336
gdje bijelci i crnci žive
u jednakim uvjetima,
09:06
and that the worstnajgori urbanurbani contextskontekstima
in whichkoji whitesBijelci residenalaze
152
534760
3936
i da je najgore urbano područje
u kojem bijelci žive
09:10
is considerablyznatno better than the averageprosječan
contextkontekst of blackcrno communitieszajednice.
153
538720
4640
znatno bolje od
prosječnih crnačkih zajednica.
09:15
AnotherJoš jedan studystudija foundpronađeno
154
543920
1696
Drugo istraživanje je pokazalo
09:17
that if you could eliminateeliminirati statisticallystatistički
155
545640
3016
da, ako eliminiramo statističku
09:20
residentialstambeni segregationsegregacija,
156
548680
1656
podjelu četvrti,
09:22
you would completelypotpuno erasebrisati
black-whitecrno-bijelo differencesRazlike in incomeprihod,
157
550360
4136
među crncima i bijelcima
više nema razlike u primanjima,
09:26
educationobrazovanje and unemploymentnezaposlenosti,
158
554520
2496
obrazovanju i nezaposlenosti,
09:29
and reducesmanjiti black-whitecrno-bijelo differencesRazlike
in singlesingl motherhoodmajčinstvo
159
557040
3296
te se smanjuje razlika između
crnih i bijelih samohranih majki
09:32
by two thirdstrećine,
160
560360
1216
za dvije trećine,
09:33
all of that drivenupravljan by segregationsegregacija.
161
561600
2360
sve to pod utjecajem podjele.
09:36
I have alsotakođer learnednaučeno
162
564960
2056
Također sam naučio
09:39
how the negativenegativan stereotypesstereotipi
163
567040
2776
kako negativni stereotipi
09:41
and imagesslika of blacksCrnci in our cultureKultura
164
569840
2976
i percepcije crnaca u našoj kulturi
09:44
literallydoslovce createstvoriti and sustainodržati
165
572840
3016
doslovno stvaraju i održavaju
09:47
bothoba institutionalinstitucionalni
and individualpojedinac discriminationdiskriminacije.
166
575880
3440
i institucijsku i individualnu diskriminaciju.
09:52
A groupskupina of researchersistraživači
have put togetherzajedno a databasebaza podataka
167
580640
2960
Grupa istraživača
stvorila je bazu podataka
09:56
that containssadrži the booksknjige,
168
584480
2216
koja sadrži knjige,
09:58
magazinesčasopisi and articlesčlanci
169
586720
3016
časopise i članke
10:01
that an averageprosječan college-educatedpametna
AmericanAmerički would readčitati over theirnjihov lifetimedoživotno.
170
589760
4696
koje prosječan fakultetsko-obrazovan
Amerikanac pročita tijekom svog života.
10:06
It allowsomogućuje us to look withinunutar this databasebaza podataka
171
594480
2816
Omogućava nam da
pogledamo tu bazu
10:09
and see how AmericansAmerikanci
have seenvidio wordsriječi pairedu paru togetherzajedno
172
597320
5336
i vidimo kombinacije riječi
kako ih vide Amerikanci
10:14
as they growrasti up in theirnjihov societydruštvo.
173
602680
2496
tijekom svog razvoja unutar društva.
10:17
So when the wordriječ "blackcrno"
appearsČini in AmericanAmerički cultureKultura,
174
605200
3976
Kada se riječ "crnac"
pojavi u američkoj kulturi,
10:21
what co-occursKo se javlja with it?
175
609200
2056
koje riječi se pojavljuju uz nju?
10:23
"PoorJadni,"
176
611280
1416
"Siromašan,"
10:24
"violentnasilan,"
177
612720
1216
"nasilan,"
10:25
"religiousvjerski,"
178
613960
1336
"pobožan,"
10:27
"lazylijeni,"
179
615320
1216
"lijen,"
10:28
"cheerfulveseo,"
180
616560
1216
"veseo,"
10:29
"dangerousopasno."
181
617800
1736
"opasan."
10:31
When "whitebijela" occursjavlja,
182
619560
1496
Kada se pojavi "bijelac,"
10:33
the frequentlyčesto co-occurringzajedno se javljaju wordsriječi
183
621080
2256
riječi koje se pojavljuju uz nju su
10:35
are "wealthybogat,"
184
623360
1336
"imućan,"
10:36
"progressiveprogresivan,"
185
624720
1256
"napredan,"
10:38
"conventionalkonvencionalne,"
186
626000
1200
"konvencionalan,"
10:40
"stubborntvrdoglav,"
187
628120
1216
"tvrdoglav,"
10:41
"successfuluspješan,"
188
629360
1216
"uspješan,"
10:42
"educatedobrazovan."
189
630600
1280
"obrazovan."
10:44
So when a policepolicija officerčasnik
190
632280
3296
I onda kada policajac
10:47
overreactsNe pretjeruje when he seesvidi
an unarmednenaoružani blackcrno malemuški
191
635600
4280
pretjerano reagira kada vidi
nenaoružanog crnog muškarca
10:53
and perceivespercipira him
to be violentnasilan and dangerousopasno,
192
641240
4696
i doživi ga kao
agresivnog i opasnog,
10:57
we are not necessarilyobavezno dealingbavljenje
with an inherentlyinherentno badloše coppolicajac.
193
645960
4560
to ne mora značiti da se radi o
inherentno lošem policajcu.
11:03
We maysvibanj be simplyjednostavno viewinggledanja
194
651280
2536
Možda se jednostavno radi
11:05
a normalnormalan AmericanAmerički
195
653840
2016
o normalnom Amerikancu
11:07
who is reflectingodražavajući
what he has been exposedizložen to
196
655880
3776
koji je odraz onoga
čemu je bio izložen
11:11
as a resultproizlaziti of beingbiće raiseduzdignut
197
659680
2416
tijekom odgoja
11:14
in this societydruštvo.
198
662120
1240
u ovom društvu.
11:16
From my ownvlastiti experienceiskustvo,
199
664080
2320
Iz mog osobnog iskustva,
11:19
I believe that your raceutrka
200
667840
2616
vjerujem da nečija rasa
11:22
does not have to be
a determinantdeterminanta of your destinysudbina.
201
670480
3000
ne mora odrediti nečiju sudbinu.
11:26
I migratedmigrirati to the UnitedUjedinjeni StatesDržava
202
674720
2536
Doselio sam u Sjedinjene Države
11:29
from the CaribbeanKaribi islandotoka of SaintSveti LuciaLucia
203
677280
2080
s Karipskih otoka Svete Lucija
11:32
in the latekasno 1970s
204
680440
1640
u kasnim 1970-ima
11:34
in pursuitpotjera of higherviši educationobrazovanje,
205
682840
1840
s ciljem višeg obrazovanja,
11:38
and in the last 40 yearsgodina,
206
686000
2376
i u posljednjih 40 godina,
11:40
I have doneučinio well.
207
688400
1200
dobro mi ide.
11:42
I have had a supportivepodržavaju familyobitelj,
208
690280
2616
Imam obitelj koja me podržava,
11:44
I have workedradio hardteško,
209
692920
1280
naporno radim,
11:47
I have doneučinio well.
210
695240
1200
dobro mi ide.
11:49
But it tookuzeo more for me to be successfuluspješan.
211
697120
2680
Ali mi je bilo potrebno više da postanem uspješan.
11:52
I receivedprimljen a minoritymanjina fellowshipzajedništvo
from the UniversitySveučilište of MichiganMichigan.
212
700600
4120
Dobio sam stipendiju za manjine
od Sveučilišta u Michiganu.
11:57
Yes. I am an affirmativeafirmativne actionakcijski babydijete.
213
705440
4240
Da. Ja sam dijete afirmativne akcije.
12:02
WithoutBez affirmativeafirmativne actionakcijski,
214
710560
2776
Bez afirmativne akcije,
12:05
I would not be here.
215
713360
1680
ja nebi bio ovdje.
12:09
But in the last 40 yearsgodina,
216
717000
2536
Ali u posljednjih 40 godina,
12:11
blackcrno AmericaAmerika has been
lessmanje successfuluspješan than I have.
217
719560
3760
crnci u Americi bili su
manje uspješni od mene.
12:16
In 1978, blackcrno householdsdomaćinstva
in the UnitedUjedinjeni StatesDržava
218
724720
5296
U 1978., crna kućanstva
u Sjedinjenim Državama
12:22
earnedzarađen 59 centscenti for everysvaki dollardolar
of incomeprihod whitesBijelci earnedzarađen.
219
730040
4120
zaradila su 59 centi za svaki
zarađeni dolar koji su bijelci zaradili.
12:27
In 2015,
220
735040
2256
U 2015.,
12:29
blackcrno familiesobitelji still earnzaraditi 59 centscenti
221
737320
4856
crne obitelji i dalje zarađuju 59 centi
12:34
for everysvaki dollardolar of incomeprihod
that whitebijela familiesobitelji receivedobiti,
222
742200
3816
za svaki zarađeni dolar prihoda
koji zarade bijele obitelji,
12:38
and the racialrasni gapspraznine in wealthbogatstvo
are even more stunningzadivljujući.
223
746040
3600
i rasni jaz u bogatsvu
je još više zadivljujući.
12:42
For everysvaki dollardolar of wealthbogatstvo
that whitesBijelci have,
224
750600
2280
Za svaki dolar bogatstva
koji posjeduju bijelci,
12:45
blackcrno familiesobitelji have sixšest penniesnovčana jedinica
and LatinosLatinosi have sevensedam penniesnovčana jedinica.
225
753880
3480
crne obitelji imaju 6 penija,
a Latinoamerikanci 7 penija.
12:50
The factčinjenica is,
226
758800
1456
Činjenica je da,
12:52
racismrasizam
227
760280
1936
rasizam
12:54
is producingproizvodnju a trulyuistinu riggednamještena systemsistem
228
762240
4336
stvara namješten sustav
12:58
that is systematicallysustavno disadvantagingdisadvantaging
some racialrasni groupsgrupe in the UnitedUjedinjeni StatesDržava.
229
766600
5240
koji sistematski oduzima prednost
nekim rasnim grupama u Sjedinjenim Državama.
13:04
To paraphraseparafraza PlatoPlaton,
230
772880
2176
Da citiram Platona,
13:07
there is nothing so unfairnepravedno
231
775080
2280
ništa nije toliko nepošteno
13:10
as the equaljednak treatmentliječenje of unequalnejednak people.
232
778880
3320
kao jednako tretiranje nejednakih ljudi.
13:15
And that's why I am committedpredan
233
783520
2896
I zato sam se ja posvetio
13:18
to workingrad to dismantlerastaviti racismrasizam.
234
786440
2520
ukidanju rasizma.
13:21
I deeplyduboko appreciatecijeniti the factčinjenica
235
789960
2456
Duboko cijenim činjenicu
13:24
that I am standingstajati on the shouldersramena
236
792440
3256
da stojim na ramenima
13:27
of those who have sacrificedžrtvovani
even theirnjihov livesživot to openotvoren the doorsvrata
237
795720
4336
onih koji su žrtvovali svoje živote
kako bi otvorili vrata
13:32
that I have walkedhodao throughkroz.
238
800080
1286
kroz koja sam ja prošao.
13:34
I want to ensureosigurati
that those doorsvrata remainostati openotvoren
239
802280
3896
Želim osigurati
da ta vrata ostaju otvorena
13:38
and that everyonesvatko
can walkhodati throughkroz those doorsvrata.
240
806200
3640
i da svi mogu proći kroz njih.
13:44
RobertRobert KennedyKennedy said,
241
812320
2336
Robert Kennedy je rekao,
13:46
"EachSvaki time a man" --
or womanžena, I would adddodati --
242
814680
3536
"Svaki put kada se muškarac",
ili žena ja bih dodao,
13:50
"standsstoji up for an idealidealan
243
818240
2096
"zauzme za neki ideal
13:52
or actsdjela to improvepoboljšati the lot of othersdrugi
244
820360
2576
ili poboljšanje sudbina drugih
13:54
or strikesštrajkovi out againstprotiv injusticenepravda,
245
822960
2576
ili napad na nepravdu,
13:57
he sendsšalje forthdalje a tinysićušan ripplemreškanje of hopenada,
246
825560
3536
on šalje naprijed mali val nade,
14:01
and those ripplesvalovi can buildizgraditi a currentstruja
247
829120
3096
koji mogu sagraditi struju
14:04
that can sweepzamah down the mightiestnajmoćniji wallszidovi
of oppressionugnjetavanje and resistanceotpornost."
248
832240
4960
koja može oboriti
najsnažnije zidove tlačenja i otpora."
14:10
I am optimisticoptimističan todaydanas
249
838040
2056
Danas sam optimističan
14:12
because all acrosspreko AmericaAmerika,
250
840120
2576
jer sam diljem Amerike,
14:14
I have seenvidio ripplesvalovi of hopenada.
251
842720
2240
vidio te valove nade.
14:17
The BostonBoston MedicalMedicinski CenterCentar
252
845720
1896
Zdravstveni centar u Bostonu
14:19
has addeddodano lawyersodvjetnici to the medicalmedicinski teamtim
253
847640
2720
u medicinski tim dodao je odvjetnike
14:23
so that physiciansliječnici can improvepoboljšati
the healthzdravlje of theirnjihov patientspacijenti
254
851160
4056
kako bi liječnici mogli unaprijediti
zdravlje svojih pacijenata
14:27
because the lawyersodvjetnici are addressingObraćajući se
the nonmedicalnonmedical needspotrebe theirnjihov patientspacijenti have.
255
855240
4280
tako što se pacijenti mogu obratiti
odvjetnicima za svoje nemedicinske potrebe.
14:32
LomaLoma LindaLinda UniversitySveučilište
has builtizgrađen a gatewayprolaz collegekoledž
256
860480
3816
Sveučilište Loma Linda
osnovalo je odjel
14:36
in nearbyu blizini SanSan BernardinoBernardino
257
864320
1816
u blizini San Bernardina
14:38
so that in additiondodatak
to deliveringisporuku medicalmedicinski carebriga,
258
866160
3296
koji, uz medicinsku njegu,
14:41
they can providepružiti jobposao skillsvještine
259
869480
2816
pruža i poslovne vještine
14:44
and jobposao trainingtrening
260
872320
1656
i treninge
14:46
to a predominantlypretežno minoritymanjina,
low-incomeniskim prihodima communityzajednica membersčlanovi
261
874000
4776
pretežito za manjine,
članove društva s manjim prihodima
14:50
so that they will have the skillsvještine
they need to get a decentpristojan jobposao.
262
878800
3960
kako bi dobili vještine
potrebne za dobivanje pristojnog posla.
14:56
In ChapelKapela HillBrdo, NorthSjever CarolinaCarolina,
263
884960
2376
U Chapel Hillu, u Sjevernoj Karolini,
14:59
the AbecedarianAbecedarian ProjectProjekt has figuredshvaćen out
264
887360
3696
Početnički projekt je shvatio
15:03
how to ensureosigurati that they have loweredspušta
the risksrizici for heartsrce diseasebolest
265
891080
5296
kako osigurati smanjeni rizik
od srčanih bolesti
15:08
for blacksCrnci in theirnjihov mid-sredina30s
266
896400
3056
za crnce u 30-ima
15:11
by providingpružanje high-qualityvisoke kvalitete day carebriga
267
899480
3016
pružanjem usluga kvalitetnih dječjih vrtića
15:14
from birthrođenja to agedob fivepet.
268
902520
2696
od rođenja do pete godine starosti.
15:17
In after-schoolposlije škole centerscentri
acrosspreko the UnitedUjedinjeni StatesDržava,
269
905240
3296
U post-školskim centrima
ciljem Sjedinjenih Država,
15:20
WintleyWintley PhippsPhipps and the US DreamSan AcademyAkademija
270
908560
2656
Wintley Phipps i US Dream Academy
15:23
is breakinglom the cycleciklus of incarcerationzatvorske kazne
271
911240
2776
ruše zatvoreni krug
15:26
by providingpružanje high-qualityvisoke kvalitete
academicakademski enrichmentobogaćivanje and mentoringmentorstvo
272
914040
4416
pružanjem visokokvalitetnog
akademskog obogaćenja i mentorstva
15:30
to the childrendjeca of prisonerszatvorenici
273
918480
2696
djeci zatvorenika
15:33
and childrendjeca who have
fallenpoginuli behindiza in schoolškola.
274
921200
2640
i djeci koja
zaostaju u školi.
15:36
In HuntsvilleHuntsville, AlabamaAlabama,
275
924600
1696
U Huntsville-u u Alabami,
15:38
OakwoodHrastova šuma UniversitySveučilište,
276
926320
1416
Sveučilište Oakwood,
15:39
a historicallypovijesno blackcrno institutioninstitucija,
277
927760
2336
povijesno crna institucija,
15:42
is showingpokazivanje how we can improvepoboljšati
the healthzdravlje of blackcrno adultsodrasli
278
930120
4296
pokazuje nam kako možemo
poboljšati zdravlje mladih crnaca
15:46
by includinguključujući a healthzdravlje evaluationprocjena
279
934440
3016
uključivanjem procjene zdravlja
15:49
as a partdio of freshmanbrucoš orientationorijentacija
280
937480
3136
u orijentaciju brucoša
15:52
and givingdavanje those studentsstudenti
the toolsalat they need
281
940640
2976
i davanjem potrebnih sredstava
tim studentima
15:55
to make healthyzdrav choicesizbori
282
943640
1656
kako bi mogli donositi zdrave odluke
15:57
and providingpružanje them annuallygodišnje
a healthzdravlje transcriptprijepis
283
945320
3376
te pružanjem godišnjih
zdravstvenih prijepisa
16:00
so they can monitormonitor theirnjihov progressnapredak.
284
948720
1840
kako bi mogli pratiti svoj napredak.
16:03
And in AtlantaAtlanta, GeorgiaGruzija,
285
951520
1736
A u Atlanti, u Georgi,
16:05
PurposeSvrha BuiltIzgrađen CommunitiesZajednica has dismantledDemontirali
the negativenegativan effectsefekti of segregationsegregacija
286
953280
5936
posebno sagrađene zajednice su izbrisale
negativne efekte segregacije
16:11
by transformingpretvarajući a crime-riddenkriminala-oslobođenje,
287
959240
2656
transformacijom kriminalnog,
16:13
drug-infesteddroga-opustošen publicjavnost housingkućište projectprojekt
288
961920
2936
drogom povezanog stambenog projekta
16:16
into an oasisoaza of mixed-incomemješoviti dohodak housingkućište,
289
964880
3696
u stambenu oazu različitog dohotka,
16:20
of academicakademski performanceizvođenje,
290
968600
2176
akademskog performansa,
16:22
of great communityzajednica wellnesswellness
291
970800
2856
wellnesa
16:25
and of fullpuni employmentzapošljavanje.
292
973680
1400
i pune zaposlenosti.
16:28
And finallykonačno,
293
976160
1696
Naposljetku,
16:29
there is the DevineDevin solutionriješenje.
294
977880
2000
imamo Devine riješenje.
16:32
ProfessorProfesor PatriciaPatricia DevineDevin
295
980680
2640
Profesorica Patricia Devine
16:36
of the UniversitySveučilište of WisconsinWisconsin
296
984400
2576
sa Sveučilišta u Wisconsinu
16:39
has shownprikazan us how we can attacknapad
297
987000
3696
pokazala nam je kako možemo napasti
16:42
our hiddenskriven biasespredrasude headglava on
298
990720
2976
naše skrivene sklonosti direktno
16:45
and effectivelyučinkovito reducesmanjiti them.
299
993720
2040
i efektivno ih smanjiti.
16:48
EachSvaki one of us
300
996680
1776
Svatko od nas
16:50
can be a ripplemreškanje of hopenada.
301
998480
2160
može biti val nade.
16:53
This work will not always be easylako,
302
1001200
3496
To neće uvijek biti lako,
16:56
but formerprijašnji SupremeVrhovni CourtSud JusticePravde
ThurgoodThurgood MarshallMarshall
303
1004720
2920
ali bivši vrhovni sudac
Thurgood Marshall
17:00
has told us, "We mustmora dissentneslaganje.
304
1008680
2896
rekao je, "Ne smijemo se pomiriti.
17:03
We mustmora dissentneslaganje from the indifferenceravnodušnost.
305
1011600
2416
Ne smijemo se pomiriti s ravnodušnošću.
17:06
We mustmora dissentneslaganje from the apathyApatija.
306
1014040
2056
Ne smijemo se pomiriti s apatijom.
17:08
We mustmora dissentneslaganje from the hatredmržnja
and from the mistrustnepovjerenje.
307
1016120
3456
Ne smijemo se pomiriti s mržnjom
i nepovjerenjem.
17:11
We mustmora dissentneslaganje
308
1019600
1656
Ne smijemo se pomiriti
17:13
because AmericaAmerika can do better,
309
1021280
3256
jer Amerika može bolje od toga,
17:16
because AmericaAmerika has no choiceizbor
but to do better."
310
1024560
4816
jer Amerika nema drugog izbora
nego biti bolja od toga.
17:21
Thank you.
311
1029400
1216
Hvala Vam.
17:22
(ApplausePljesak)
312
1030640
3640
(pljesak)
Translated by Lucija Jelić
Reviewed by Ivan Stamenkovic

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
David R. Williams - Public health sociologist
David R. Williams asks: What if we decided to tackle the striking levels of early death and poor health that are due to the color of one's skin?

Why you should listen

Dr. David R. Williams has played a visible national leadership role in raising awareness levels about health disparities and identifying interventions to address them. The author of more than 400 scientific papers, Williams developed the Everyday Discrimination Scale, which is currently one of the most widely used measures to assess perceived discrimination in health studies. He was ranked as the world's most cited black scholar in the social sciences in 2008, and Thomson Reuters ranked him as one of the world's most influential scientific minds in 2014. 

Williams is currently the Norman Professor of Public Health at Harvard's T. H. Chan School of Public Health and Professor of African and African American Studies and of Sociology at Harvard University. He holds an MPH degree from Loma Linda University and a PhD in Sociology from the University of Michigan.

More profile about the speaker
David R. Williams | Speaker | TED.com