ABOUT THE SPEAKER
David R. Williams - Public health sociologist
David R. Williams asks: What if we decided to tackle the striking levels of early death and poor health that are due to the color of one's skin?

Why you should listen

Dr. David R. Williams has played a visible national leadership role in raising awareness levels about health disparities and identifying interventions to address them. The author of more than 400 scientific papers, Williams developed the Everyday Discrimination Scale, which is currently one of the most widely used measures to assess perceived discrimination in health studies. He was ranked as the world's most cited black scholar in the social sciences in 2008, and Thomson Reuters ranked him as one of the world's most influential scientific minds in 2014. 

Williams is currently the Norman Professor of Public Health at Harvard's T. H. Chan School of Public Health and Professor of African and African American Studies and of Sociology at Harvard University. He holds an MPH degree from Loma Linda University and a PhD in Sociology from the University of Michigan.

More profile about the speaker
David R. Williams | Speaker | TED.com
TEDMED 2016

David R. Williams: How racism makes us sick

David R. Williams: Hoe racisme ons ziek maakt

Filmed:
1,360,391 views

Waarom is ras zo belangrijk voor de gezondheid? David R. Williams ontwikkelde een schaal om de impact van discriminatie op welzijn te meten, een die verder gaat dan de traditionele parameters zoals inkomen en opleiding, om te onthullen hoe factoren als impliciete vooringenomenheid, residentiële segregatie en negatieve stereotypen ongelijkheid creëren en in stand houden. In deze ontnuchterende talk presenteert Williams bewijs voor hoe racisme een bevooroordeeld systeem produceert -- en biedt hij hoopvolle voorbeelden van programma's in de VS die zich inzetten om discriminatie te ontmantelen.
- Public health sociologist
David R. Williams asks: What if we decided to tackle the striking levels of early death and poor health that are due to the color of one's skin? Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
An articleartikel in the YaleYale AlumniAlumni MagazineMagazine
0
1000
3120
Een artikel in het Yale Alumni Magazine
00:17
told the storyverhaal of ClydeClyde MurphyMurphy,
1
5240
2576
vertelde het verhaal van Clyde Murphy,
00:19
a blackzwart man who was a memberlid
of the ClassKlasse of 1970.
2
7840
3880
een zwarte man
die lid was van de Class of 1970.
00:24
ClydeClyde was a successsucces storyverhaal.
3
12960
2040
Clyde was een succesverhaal.
00:28
After YaleYale and a lawwet degreemate from ColumbiaColumbia,
4
16320
3000
Na Yale en een diploma
rechten aan Columbia,
00:32
ClydeClyde spentdoorgebracht the nextvolgende 30 yearsjaar
5
20160
2216
leefde Clyde de volgende 30 jaar
00:34
as one of America'sAmerika 's
toptop civilciviel rightsrechten lawyersadvocaten.
6
22400
3160
als een van Amerika's
topadvocaten inzake burgerrechten.
00:38
He was alsoook a great husbandman and fathervader.
7
26280
2680
Hij was ook een geweldige man en vader.
00:42
But despiteondanks his successsucces,
8
30080
2736
Maar ondanks zijn succes,
00:44
personallypersoonlijk and professionallyprofessioneel,
9
32840
2320
persoonlijk en professioneel,
00:48
Clyde'sClyde's storyverhaal had a sadverdrietig endingeinde.
10
36080
2280
had Clyde's verhaal een triest einde.
00:51
In 2010,
11
39440
1200
In 2010,
00:53
at the ageleeftijd of 62,
12
41720
1760
toen hij 62 was,
00:56
ClydeClyde diedging dood from a bloodbloed clotClot in his lunglong.
13
44640
3000
overleed Clyde
aan een bloedprop in zijn longen.
01:02
Clyde'sClyde's experienceervaring was not uniqueuniek.
14
50120
3800
Clyde's ervaring was niet uniek.
01:06
ManyVeel of his blackzwart classmatesklasgenoten from YaleYale
15
54720
2856
Veel van zijn zwarte klasgenoten van Yale
01:09
alsoook diedging dood youngjong.
16
57600
1480
stierven ook jong.
01:12
In factfeit, the magazinetijdschrift articleartikel indicatedaangegeven
17
60080
3360
Sterker nog,
het tijdschriftartikel gaf aan
01:16
that 41 yearsjaar after graduationafstuderen from YaleYale,
18
64319
3697
dat 41 jaar na het afstuderen aan Yale
01:20
the blackzwart membersleden of the ClassKlasse of 1970
19
68040
3176
de zwarte leden van de Class of 1970
01:23
had a deathdood ratetarief
that was threedrie timestijden higherhoger
20
71240
3256
een sterftecijfer hadden
dat drie keer zo hoog was
01:26
than that of the averagegemiddelde classklasse memberlid.
21
74520
2440
als het gemiddelde van hun klasgenoten.
01:30
It's stunningstunning.
22
78680
1200
Het is verbijsterend.
01:33
AmericaAmerika has recentlykort geleden awakenedgewekt
23
81240
2520
Amerika is onlangs ontwaakt
01:36
to a steadyvast drumbeatDrumBeat
24
84680
2176
door een gestaag tromgeroffel
01:38
of unarmedongewapende blackzwart menmannen
beingwezen shotschot by the policePolitie.
25
86880
3760
van ongewapende zwarte mannen
neergeschoten door de politie.
01:43
What is even a biggergroter storyverhaal
26
91960
3200
Nog straffer is
01:48
is that everyelk sevenzeven minutesnotulen,
27
96560
3096
dat om de zeven minuten
01:51
a blackzwart personpersoon diesoverlijdt prematurelyvoortijdig
in the UnitedVerenigd StatesStaten.
28
99680
4000
een zwarte in de Verenigde Staten
voortijdig sterft.
01:56
That is over 200 blackzwart people
29
104440
3816
Dat is meer dan 200 zwarte mensen
02:00
diedood gaan everyelk singlesingle day
30
108280
2136
die elke dag sterven
02:02
who would not diedood gaan if the healthGezondheid
of blackszwarten and whitesblanken were equalGelijk.
31
110440
4800
en die niet zouden sterven
als de gezondheid
van zwart en blank gelijk was.
02:10
For the last 25 yearsjaar,
32
118240
1680
De laatste 25 jaar
02:12
I have been on a missionmissie
33
120920
1936
ben ik bezig geweest
02:14
to understandbegrijpen why does racerace
34
122880
2776
met proberen te begrijpen waarom ras
02:17
matterer toe doen so profoundlydiep for healthGezondheid.
35
125680
2560
zo belangrijk is voor de gezondheid.
Toen ik mijn carrière begon,
02:21
When I startedbegonnen my careercarrière,
36
129759
1777
02:23
manyveel believedgeloofde that it was simplyeenvoudigweg
about racialras- differencesverschillen
37
131560
4376
geloofden velen dat het gewoon ging
om raciale verschillen
02:27
in incomeinkomen and educationonderwijs.
38
135960
1760
in inkomen en opleiding.
02:30
I discoveredontdekt that while
economiceconomisch statusstaat mattersaangelegenheden for healthGezondheid,
39
138480
4840
Ik ontdekte dat terwijl economische
status belangrijk is voor de gezondheid,
02:36
there is more to the storyverhaal.
40
144200
1896
er meer aan de hand is.
02:38
So for examplevoorbeeld, if we look
at life expectancyverwachting at ageleeftijd 25,
41
146120
4920
Als we bijvoorbeeld kijken
naar de levensverwachting
op de leeftijd van 25,
02:43
at ageleeftijd 25 there's a five-yearvijf jaar gapkloof
betweentussen blackszwarten and whitesblanken.
42
151960
5096
is er een kloof van vijf jaar
tussen zwarten en blanken.
02:49
And the gapkloof by educationonderwijs
for bothbeide whitesblanken and blackszwarten
43
157080
3936
En de kloof voor onderwijs
voor zowel blanken en zwarten
02:53
is even largergrotere than the racialras- gapkloof.
44
161040
3120
is nog groter dan de raciale kloof.
02:56
At the samedezelfde time,
at everyelk levelniveau of educationonderwijs,
45
164960
4616
Op eender welk niveau van onderwijs
03:01
whitesblanken liveleven longerlanger than blackszwarten.
46
169600
2240
leven blanken langer dan zwarten.
03:04
So whitesblanken who are highhoog schoolschool- dropoutsdrop-outs
47
172560
2296
Blanken die hun middelbare
school niet hebben voltooid
03:06
liveleven 3.4 yearsjaar longerlanger
than theirhun blackzwart counterpartstegenhangers,
48
174880
3696
leven 3,4 jaar langer
dan hun zwarte collega's
03:10
and the gapkloof is even largergrotere
49
178600
2896
en de kloof is zelfs nog groter
03:13
amongtussen collegecollege graduatesafgestudeerden.
50
181520
1640
onder afgestudeerden.
03:16
MostDe meeste surprisingverrassend of all,
51
184200
3016
Meest verrassende van alles is
03:19
whitesblanken who have graduatedafgestudeerd from highhoog schoolschool-
52
187240
3376
dat blanke afgestudeerden
van de middelbare school
03:22
liveleven longerlanger than blackszwarten
with a collegecollege degreemate
53
190640
3696
langer leven dan zwarten
met een hogere beroepsopleiding
03:26
or more educationonderwijs.
54
194360
1240
of hoger onderwijs.
03:28
So why does racerace matterer toe doen
so profoundlydiep for healthGezondheid?
55
196600
3896
Waarom is dan ras
zo belangrijk voor de gezondheid?
03:32
What elseanders is it
beyondvoorbij educationonderwijs and incomeinkomen
56
200520
4040
Wat kan buiten opleiding en inkomen
03:37
that mightmacht matterer toe doen?
57
205400
1240
ertoe doen?
03:40
In the earlyvroeg 1990s,
58
208040
1600
In de vroege jaren 1990
03:42
I was askedgevraagd to reviewbeoordeling a newnieuwe bookboek
59
210520
2160
werd ik gevraagd om een ​​nieuw boek
over de gezondheid
van zwart Amerika te beoordelen.
03:45
on the healthGezondheid of blackzwart AmericaAmerika.
60
213600
1880
Het trof me dat bijna elk
03:48
I was struckgeslagen that almostbijna everyelk singlesingle one
61
216200
3096
03:51
of its 25 chaptershoofdstukken
62
219320
2256
van de 25 hoofdstukken
03:53
said that racismracisme
63
221600
1776
zei dat racisme
03:55
was a factorfactor that was hurtingkwetsen
the healthGezondheid of blackszwarten.
64
223400
3040
een factor was die schadelijk was
voor de gezondheid van de zwarten.
03:59
All of these researchersonderzoekers
65
227360
1720
Al deze onderzoekers
04:02
were statingonder vermelding van that racismracisme was a factorfactor
adverselynegatief impactinginvloed blackszwarten,
66
230120
4760
verklaarden dat racisme een factor was
die zwarten nadelig beïnvloedde,
04:08
but they providedvoorzien no evidencebewijsmateriaal.
67
236080
1560
maar ze verschaften geen bewijs.
04:10
For me, that was not good enoughgenoeg.
68
238560
2160
Voor mij was dat niet goed genoeg.
04:13
A fewweinig monthsmaanden laterlater,
69
241960
1656
Een paar maanden later
04:15
I was speakingsprekend at a conferenceconferentie
in WashingtonWashington, DCDC,
70
243640
2936
sprak ik op een conferentie
in Washington, DC,
04:18
and I said that one
of the prioritiesprioriteiten for researchOnderzoek
71
246600
3176
en zei ik dat een van de
prioriteiten voor onderzoek was
04:21
was to documentdocument the waysmanieren
in whichwelke racismracisme affectedgetroffen healthGezondheid.
72
249800
3720
om de manieren te documenteren
waarop racisme de gezondheid beïnvloedde.
04:26
A whitewit gentlemanheer stoodstond in the audiencepubliek
73
254880
2536
Een blanke man in het publiek
04:29
and said that while he agreedAkkoord
with me that racismracisme was importantbelangrijk,
74
257440
3320
zei dat terwijl hij het met mij eens was
dat racisme belangrijk was,
04:34
we could never measuremaatregel racismracisme.
75
262240
1480
we racisme nooit konden meten.
04:36
"We measuremaatregel self-esteemgevoel van eigenwaarde," I said.
76
264880
2000
"We meten gevoel van eigenwaarde", zei ik.
04:40
"There's no reasonreden
77
268200
1416
"Er is geen reden
04:41
why we can't measuremaatregel racismracisme
if we put our mindsgeesten to it."
78
269640
3000
om racisme niet te kunnen meten
als we het echt zouden willen."
04:45
And so I put my mindgeest to it
79
273720
2496
Ik begon eraan
04:48
and developedontwikkelde threedrie scalesbalans.
80
276240
1520
en ontwikkelde drie schalen.
04:50
The first one capturedgevangen genomen
majorgroot experienceservaringen of discriminationdiscriminatie,
81
278440
3976
De eerste gaf belangrijke ervaringen
met discriminatie weer,
04:54
like beingwezen unfairlyoneerlijk firedontslagen
or beingwezen unfairlyoneerlijk stoppedgestopt by the policePolitie.
82
282440
4256
zoals ten onrechte ontslagen worden
of onterecht door de politie
worden tegengehouden.
04:58
But discriminationdiscriminatie alsoook occursvoordoet
in more minormineur and subtlesubtiel experienceservaringen,
83
286720
5296
Maar discriminatie doet zich ook voor
in kleinere en subtielere ervaringen,
05:04
and so my secondtweede scaleschaal,
calledriep the EverydayElke dag DiscriminationDiscriminatie ScaleSchaal,
84
292040
3080
vandaar mijn tweede schaal,
de zogenaamde
Dagelijkse Discriminatie Schaal,
05:08
capturescaptures ninenegen itemsitems
85
296000
1736
die negen items van ervaringen weergeeft,
05:09
that capturescaptures experienceservaringen
86
297760
1336
zoals wanneer je met minder hoffelijkheid
dan anderen behandeld wordt,
05:11
like you're treatedbehandelde
with lessminder courtesybeleefdheid than othersanderen,
87
299120
3296
05:14
you receivete ontvangen poorerarmere serviceservice
than othersanderen in restaurantsrestaurants or storeswinkel,
88
302440
3576
of slechtere dienstverlening krijgt
dan anderen in restaurants of winkels,
05:18
or people acthandelen as if they're afraidbang of you.
89
306040
2240
of mensen doen
alsof ze bang zijn voor jou.
05:21
This scaleschaal capturescaptures
90
309240
2816
Deze schaal geeft de wijze weer
05:24
waysmanieren in whichwelke the dignitywaardigheid and the respecteerbied
91
312080
3576
waarop waardigheid en respect
05:27
of people who societymaatschappij does not valuewaarde
92
315680
2936
van de mensen
die de maatschappij niet waardeert
05:30
is chippedtot spaanders wordt verwerkt away on a dailydagelijks basisbasis.
93
318640
2360
op dagelijkse basis worden weggenomen.
05:33
ResearchOnderzoek has foundgevonden
94
321960
1480
Onderzoek heeft aangetoond
05:37
that higherhoger levelslevels of discriminationdiscriminatie
95
325440
2856
dat een hogere mate van discriminatie
05:40
are associatedgeassocieerd with an elevatedverhoogd riskrisico
of a broadbreed rangereeks of diseasesziekten
96
328320
5536
geassocieerd is met een verhoogd risico
op een brede waaier van ziekten,
05:45
from bloodbloed pressuredruk to abdominalabdominale obesityzwaarlijvigheid
97
333880
3256
van bloeddruk tot abdominale obesitas,
05:49
to breastborst cancerkanker to hearthart- diseaseziekte
98
337160
2656
borstkanker, hartziekten
05:51
and even prematureprematuur mortalitysterfte.
99
339840
2560
en zelfs vroegtijdige sterfte.
05:55
StrikinglyOpvallend, some of the effectsbijwerkingen
are observedopgemerkt at a very youngjong ageleeftijd.
100
343520
5096
Opvallend is dat een deel van de effecten
worden waargenomen op zeer jonge leeftijd.
06:00
For examplevoorbeeld, a studystudie of blackzwart teenstieners
101
348640
4120
Zo vond een studie van zwarte tieners
06:06
foundgevonden that those who reportedgerapporteerd higherhoger
levelslevels of discriminationdiscriminatie as teenagerstieners
102
354120
5440
dat degenen die een hogere mate van
discriminatie rapporteerden als tieners,
06:13
had higherhoger levelslevels of stressspanning hormoneshormonen,
103
361120
2680
hogere niveaus stresshormonen vertoonden,
06:17
of bloodbloed pressuredruk
104
365520
1936
hogere bloeddruk
06:19
and of weightgewicht at ageleeftijd 20.
105
367480
2720
en hoger gewicht op de leeftijd van 20.
06:24
HoweverEchter,
106
372440
1200
Echter,
06:27
the stressspanning of discriminationdiscriminatie
107
375920
2536
de stress van discriminatie
06:30
is only one aspectaspect.
108
378480
1936
is slechts één aspect.
06:32
DiscriminationDiscriminatie and racismracisme
109
380440
2496
Discriminatie en racisme
06:34
alsoook mattersaangelegenheden in other
profounddiepgaand waysmanieren for healthGezondheid.
110
382960
4296
grijpen ook op andere manieren
in op de gezondheid.
06:39
For examplevoorbeeld, there's
discriminationdiscriminatie in medicalmedisch carezorg.
111
387280
3080
Zo heb je ook discriminatie
in de medische zorg.
06:43
In 1999, the NationalNationale AcademyAcademie of MedicineGeneeskunde
112
391080
4296
In 1999 werd ik gevraagd door
de National Academy of Medicine
06:47
askedgevraagd me to servedienen on a committeecommissie
113
395400
1936
om zitting te nemen in een commissie
06:49
that foundgevonden, concludedgesloten
basedgebaseerde on the scientificwetenschappelijk evidencebewijsmateriaal,
114
397360
5056
die vond, op basis
van wetenschappelijk bewijs,
06:54
that blackszwarten and other minoritiesminderheden
115
402440
2496
dat zwarten en andere minderheden
06:56
receivete ontvangen poorerarmere qualitykwaliteit carezorg than whitesblanken.
116
404960
2880
slechtere kwaliteit van zorg
krijgen dan blanken.
07:00
This was truewaar for all kindssoorten
of medicalmedisch treatmentbehandeling,
117
408480
3856
Dit gold voor alle soorten
van medische behandeling,
07:04
from the mostmeest simpleeenvoudig
118
412360
1360
van de meest eenvoudige
07:06
to the mostmeest technologicallytechnologisch sophisticatedgeavanceerde.
119
414720
2840
tot de technologisch meest geavanceerde.
07:10
One explanationuitleg for this patternpatroon
120
418800
3016
Een verklaring voor dit patroon
07:13
was a phenomenonfenomeen
that's calledriep "implicitimpliciete biasvooroordeel"
121
421840
3936
was een fenomeen
dat ‘impliciet vooroordeel’ heet,
07:17
or "unconsciousbewusteloos discriminationdiscriminatie."
122
425800
2296
of ‘onbewuste discriminatie’.
07:20
ResearchOnderzoek for decadestientallen jaren
by socialsociaal psychologistspsychologen
123
428120
2816
Tientallen jaren onderzoek
door sociaal psychologen
07:22
indicatesduidt op that if you holdhouden
a negativenegatief stereotypestereotype
124
430960
3496
geeft aan dat als je in je onderbewustzijn
07:26
about a groupgroep in your subconsciousonderbewust mindgeest
125
434480
3056
een negatief stereotype
onderhoudt over een groep
07:29
and you meetontmoeten someoneiemand from that groupgroep,
126
437560
2696
en je iemand uit die groep ontmoet,
07:32
you will discriminatediscrimineren againsttegen that personpersoon.
127
440280
2296
je die persoon zult discrimineren.
07:34
You will treattraktatie them differentlyanders.
128
442600
1656
Je zult ze anders behandelen.
07:36
It's an unconsciousbewusteloos processwerkwijze.
It's an automaticAutomatisch processwerkwijze.
129
444280
4616
Het is een onbewust proces.
Het is een automatisch proces.
07:40
It is a subtlesubtiel processwerkwijze, but it's normalnormaal
130
448920
3176
Het is een subtiel proces,
maar het is normaal
07:44
and it occursvoordoet even amongtussen
the mostmeest well-intentionedgoedbedoelde individualsindividuen.
131
452120
5880
en het komt zelfs voor
bij de meest goedbedoelende mensen.
07:51
But the deeperdiepere that I delveddook
132
459280
3016
Maar hoe dieper ik groef
07:54
into the healthGezondheid impactbotsing of racismracisme,
133
462320
2160
in het gezondheidseffect van racisme,
07:57
the more insidiousverraderlijke the effectsbijwerkingen becamewerd.
134
465360
2720
hoe verraderlijker de effecten werden.
08:01
There is institutionalinstitutionele discriminationdiscriminatie,
135
469160
2440
Er is institutionele discriminatie,
08:04
whichwelke refersverwijst to discriminationdiscriminatie
136
472600
2816
die betrekking heeft op discriminatie
08:07
that existsbestaat in the processesprocessen
of socialsociaal institutionsinstellingen.
137
475440
4000
in de processen van sociale instellingen.
08:12
ResidentialResidentiële segregationsegregatie by racerace,
138
480400
2336
Woonsegregatie door ras,
08:14
whichwelke has led to blackszwarten and whitesblanken livingleven
in very differentverschillend neighborhoodbuurt contextscontexten,
139
482760
4976
die heeft geleid dat zwarten en blanken
in heel andere wijken wonen,
08:19
is a classicklassiek examplevoorbeeld
of institutionalinstitutionele racismracisme.
140
487760
3560
is een klassiek voorbeeld
van institutioneel racisme.
08:25
One of America'sAmerika 's best-keptbest bewaarde secretsgeheimen
141
493120
3936
Eén van Amerika's best bewaarde geheimen
08:29
is how residentialwoon- segregationsegregatie
142
497080
2176
is hoe woonsegregatie
08:31
is the secretgeheim sourcebron
143
499280
2336
de geheime oorzaak is
08:33
that createscreëert racialras- inequalityongelijkheid
in the UnitedVerenigd StatesStaten.
144
501640
3720
van raciale ongelijkheid
in de Verenigde Staten.
08:38
In AmericaAmerika, where you liveleven
145
506800
2936
In Amerika bepaalt waar je woont
08:41
determinesbepaalt your accesstoegang to opportunitieskansen
146
509760
3135
je toegang tot de mogelijkheden
08:44
in educationonderwijs, in employmentwerk,
147
512919
3297
in onderwijs, op de arbeidsmarkt,
08:48
in housinghuisvesting and even
in accesstoegang to medicalmedisch carezorg.
148
516240
4040
in woongelegenheid
en zelfs je toegang tot medische zorg.
08:53
One studystudie of the 171 largestDe grootste
citiessteden in the UnitedVerenigd StatesStaten
149
521640
6416
Een studie van de 171 grootste steden
in de Verenigde Staten
09:00
concludedgesloten that there is not even one citystad
150
528080
3296
concludeerde dat er zelfs niet één stad is
waar de blanken onder gelijke
omstandigheden wonen als de zwarten,
09:03
where whitesblanken liveleven
underonder equalGelijk conditionsvoorwaarden to blackszwarten,
151
531400
3336
09:06
and that the worstslechtst urbanstedelijk contextscontexten
in whichwelke whitesblanken residezich bevinden
152
534760
3936
en dat de ergste stedelijke
contexten waarin blanken wonen
09:10
is considerablyaanzienlijk better than the averagegemiddelde
contextcontext of blackzwart communitiesgemeenschappen.
153
538720
4640
aanzienlijk beter zijn dan de gemiddelde
context van zwarte gemeenschappen.
09:15
AnotherEen ander studystudie foundgevonden
154
543920
1696
Een andere studie vond
09:17
that if you could eliminateelimineren statisticallystatistisch
155
545640
3016
dat als je statistisch gezien
woonsegregatie zou kunnen elimineren,
09:20
residentialwoon- segregationsegregatie,
156
548680
1656
09:22
you would completelyhelemaal erasewissen
black-whitezwart-wit differencesverschillen in incomeinkomen,
157
550360
4136
je de zwart-witverschillen in inkomen
volledig zou tenietdoen.
09:26
educationonderwijs and unemploymentwerkloosheid,
158
554520
2496
Hetzelfde geldt
voor onderwijs en werkloosheid.
09:29
and reduceverminderen black-whitezwart-wit differencesverschillen
in singlesingle motherhoodmoederschap
159
557040
3296
Zwart-witverschillen
in alleenstaand moederschap
zouden met tweederde verminderen.
09:32
by two thirdstweederde,
160
560360
1216
09:33
all of that drivenaangedreven by segregationsegregatie.
161
561600
2360
Dat komt allemaal door de segregatie.
09:36
I have alsoook learnedgeleerd
162
564960
2056
Ik heb ook geleerd
09:39
how the negativenegatief stereotypesstereotypen
163
567040
2776
hoe de negatieve stereotypen
09:41
and imagesafbeeldingen of blackszwarten in our culturecultuur
164
569840
2976
en afbeeldingen
van zwarten in onze cultuur,
09:44
literallyletterlijk createcreëren and sustainvolhouden
165
572840
3016
institutionele
en individuele discriminatie
09:47
bothbeide institutionalinstitutionele
and individualindividu discriminationdiscriminatie.
166
575880
3440
letterlijk creëren en in stand houden.
09:52
A groupgroep of researchersonderzoekers
have put togethersamen a databasedatabank
167
580640
2960
Een groep onderzoekers
hebben een databank samengesteld
09:56
that containsbevat the booksboeken,
168
584480
2216
met de boeken,
09:58
magazinestijdschriften and articlesartikelen
169
586720
3016
tijdschriften en artikelen
10:01
that an averagegemiddelde college-educatedCollege opgeleide
AmericanAmerikaanse would readlezen over theirhun lifetimelevenslang.
170
589760
4696
die een gemiddeld opgeleide Amerikaan
tijdens zijn leven zou lezen.
10:06
It allowstoestaat us to look withinbinnen this databasedatabank
171
594480
2816
We kunnen in deze database zoeken
10:09
and see how AmericansAmerikanen
have seengezien wordstekst pairedgekoppeld togethersamen
172
597320
5336
en zien hoe de Amerikanen
aan elkaar gekoppelde woorden tegenkomen
10:14
as they growgroeien up in theirhun societymaatschappij.
173
602680
2496
als ze opgroeien in hun samenleving.
10:17
So when the wordwoord "blackzwart"
appearskomt naar voren in AmericanAmerikaanse culturecultuur,
174
605200
3976
Wat zien we vaak met het woord ‘zwart’
10:21
what co-occursCo treedt op with it?
175
609200
2056
verschijnen in de Amerikaanse cultuur?
10:23
"PoorArme,"
176
611280
1416
‘Arm’,
10:24
"violentgewelddadig,"
177
612720
1216
‘gewelddadig’,
10:25
"religiousreligieus,"
178
613960
1336
‘religieus’,
10:27
"lazylui,"
179
615320
1216
‘lui’,
10:28
"cheerfulvrolijk,"
180
616560
1216
‘vrolijk’,
10:29
"dangerousgevaarlijk."
181
617800
1736
‘gevaarlijk’.
10:31
When "whitewit" occursvoordoet,
182
619560
1496
Bij ‘blank’
10:33
the frequentlyvaak co-occurringsamen voorkomen wordstekst
183
621080
2256
zijn de vaak voorkomende woorden:
10:35
are "wealthyrijk,"
184
623360
1336
‘rijk’,
10:36
"progressiveprogressief,"
185
624720
1256
‘progressief’,
10:38
"conventionalconventioneel,"
186
626000
1200
‘conventioneel’,
10:40
"stubbornkoppig,"
187
628120
1216
‘koppig’,
10:41
"successfulgeslaagd,"
188
629360
1216
‘succesvol’,
10:42
"educatedgeleerd."
189
630600
1280
‘geleerd’.
10:44
So when a policePolitie officerofficier
190
632280
3296
Wanneer dan een politieagent overreageert
10:47
overreactsoverreageert when he seesziet
an unarmedongewapende blackzwart malemannetje
191
635600
4280
als hij een ongewapende zwarte man ziet
10:53
and perceiveswaarneemt him
to be violentgewelddadig and dangerousgevaarlijk,
192
641240
4696
en hem als gewelddadig
en gevaarlijk ervaart,
10:57
we are not necessarilynodig dealingomgang
with an inherentlyinherent badslecht coppolitieagent.
193
645960
4560
hebben we niet per se te maken
met een inherent slechte agent.
11:03
We maymei be simplyeenvoudigweg viewingviewing
194
651280
2536
We zien misschien alleen maar
11:05
a normalnormaal AmericanAmerikaanse
195
653840
2016
een normale Amerikaan
11:07
who is reflectingreflecterende
what he has been exposedblootgesteld to
196
655880
3776
die weergeeft waaraan hij was blootgesteld
11:11
as a resultresultaat of beingwezen raisedverheven
197
659680
2416
tijdens zijn opvoeding
11:14
in this societymaatschappij.
198
662120
1240
in deze maatschappij.
11:16
From my owneigen experienceervaring,
199
664080
2320
Vanuit mijn eigen ervaring
11:19
I believe that your racerace
200
667840
2616
geloof ik dat je ras
11:22
does not have to be
a determinantbepalende factor of your destinylotsbestemming.
201
670480
3000
je lot niet hoeft te bepalen.
11:26
I migratedgemigreerd to the UnitedVerenigd StatesStaten
202
674720
2536
Ik migreerde naar de Verenigde Staten
11:29
from the CaribbeanCaraïben islandeiland of SaintSaint LuciaLucia
203
677280
2080
van het Caribische eiland Saint Lucia,
11:32
in the latelaat 1970s
204
680440
1640
in de late jaren 1970,
11:34
in pursuitachtervolging of higherhoger educationonderwijs,
205
682840
1840
voor mijn hoger onderwijs.
11:38
and in the last 40 yearsjaar,
206
686000
2376
In de laatste 40 jaar
11:40
I have donegedaan well.
207
688400
1200
heb ik het goed gedaan.
11:42
I have had a supportiveondersteunende familyfamilie,
208
690280
2616
Ik had een ondersteunende familie,
11:44
I have workedwerkte hardhard,
209
692920
1280
ik heb hard gewerkt,
11:47
I have donegedaan well.
210
695240
1200
ik heb het goed gedaan.
11:49
But it tooknam more for me to be successfulgeslaagd.
211
697120
2680
Maar er was voor mij
meer nodig om succesvol te zijn.
11:52
I receivedontvangen a minorityminderheid fellowshipFellowship
from the UniversityUniversiteit of MichiganMichigan.
212
700600
4120
Ik kreeg een minority fellowship
van de Universiteit van Michigan.
11:57
Yes. I am an affirmativebevestigend actionactie babybaby.
213
705440
4240
Ja. Ik ben het resultaat
van positieve actie.
12:02
WithoutZonder affirmativebevestigend actionactie,
214
710560
2776
Zonder positieve actie
12:05
I would not be here.
215
713360
1680
zou ik hier niet staan.
12:09
But in the last 40 yearsjaar,
216
717000
2536
Maar in de laatste 40 jaar
12:11
blackzwart AmericaAmerika has been
lessminder successfulgeslaagd than I have.
217
719560
3760
was zwart Amerika minder succesvol
dan ik ben geweest.
12:16
In 1978, blackzwart householdshuishoudens
in the UnitedVerenigd StatesStaten
218
724720
5296
In 1978 verdienden zwarte huishoudens
in de Verenigde Staten
12:22
earnedverdiend 59 centscents for everyelk dollardollar
of incomeinkomen whitesblanken earnedverdiend.
219
730040
4120
59 cent voor elke dollar
van blanke inkomsten.
12:27
In 2015,
220
735040
2256
In 2015 verdienen
12:29
blackzwart familiesgezinnen still earnverdienen 59 centscents
221
737320
4856
zwarte families nog altijd 59 cent
12:34
for everyelk dollardollar of incomeinkomen
that whitewit familiesgezinnen receivete ontvangen,
222
742200
3816
voor elke dollar van de inkomsten
die blanke gezinnen ontvangen
12:38
and the racialras- gapshiaten in wealthrijkdom
are even more stunningstunning.
223
746040
3600
en de raciale verschillen in welvaart
zijn nog verbazingwekkender.
12:42
For everyelk dollardollar of wealthrijkdom
that whitesblanken have,
224
750600
2280
Voor elke dollar
van de rijkdom van blanken
12:45
blackzwart familiesgezinnen have sixzes penniescenten
and LatinosLatino 's have sevenzeven penniescenten.
225
753880
3480
hebben zwarte gezinnen zes
en Latinos zeven cent.
12:50
The factfeit is,
226
758800
1456
Het feit is
12:52
racismracisme
227
760280
1936
dat racisme
12:54
is producingproducerende a trulywerkelijk riggedopgetuigd systemsysteem
228
762240
4336
een echt bevooroordeeld systeem produceert
12:58
that is systematicallysystematisch disadvantagingbenadeling
some racialras- groupsgroepen in the UnitedVerenigd StatesStaten.
229
766600
5240
dat sommige raciale groepen
in de Verenigde Staten
systematisch benadeelt.
13:04
To paraphraseparafrase PlatoPlato,
230
772880
2176
Om Plato te parafraseren:
13:07
there is nothing so unfaironeerlijke
231
775080
2280
"Er is niets zo oneerlijk
13:10
as the equalGelijk treatmentbehandeling of unequalongelijk people.
232
778880
3320
als de gelijke behandeling
van ongelijke mensen."
13:15
And that's why I am committedtoegewijd
233
783520
2896
Daarom ben ik vastbesloten
13:18
to workingwerkend to dismantleontmantelen racismracisme.
234
786440
2520
te werken aan het ontmantelen van racisme.
13:21
I deeplydiep appreciateop prijs stellen the factfeit
235
789960
2456
Ik waardeer ten zeerste het feit
13:24
that I am standingstaand on the shouldersschouders
236
792440
3256
dat ik op de schouders sta
13:27
of those who have sacrificedopgeofferd
even theirhun liveslevens to openOpen the doorsdeuren
237
795720
4336
van degenen die zelfs hun leven
hebben opgeofferd om de deuren te openen
13:32
that I have walkedwandelde throughdoor.
238
800080
1286
waar ik door ben gelopen.
13:34
I want to ensureervoor zorgen
that those doorsdeuren remainblijven openOpen
239
802280
3896
Ik wil ervoor zorgen
dat die deuren open blijven
13:38
and that everyoneiedereen
can walklopen throughdoor those doorsdeuren.
240
806200
3640
en dat iedereen door die deuren kan lopen.
13:44
RobertRobert KennedyKennedy said,
241
812320
2336
Robert Kennedy zei:
13:46
"EachElke time a man" --
or womanvrouw, I would addtoevoegen --
242
814680
3536
“Elke keer dat een man"
-- of vrouw, zou ik willen toevoegen --
13:50
"standsstands up for an idealideaal
243
818240
2096
"staat voor een ideaal
13:52
or actsacts to improveverbeteren the lot of othersanderen
244
820360
2576
of handelt om het lot
van anderen te verbeteren
13:54
or strikesstrikes out againsttegen injusticeonrecht,
245
822960
2576
of tegen onrecht ingaat,
13:57
he sendsverzendt forthvoort a tinyklein ripplerimpel of hopehoop,
246
825560
3536
stuurt hij een kleine
rimpeling van hoop uit.
14:01
and those ripplesrimpelingen can buildbouwen a currentactueel
247
829120
3096
En die rimpelingen
kunnen een stroom opbouwen
14:04
that can sweepvegen down the mightiestmachtigste wallswanden
of oppressiononderdrukking and resistanceweerstand."
248
832240
4960
die de machtigste muren van onderdrukking
en verzet kan omvergooien.”
14:10
I am optimisticoptimistisch todayvandaag
249
838040
2056
Ik ben vandaag optimistisch,
14:12
because all acrossaan de overkant AmericaAmerika,
250
840120
2576
omdat ik in heel Amerika
14:14
I have seengezien ripplesrimpelingen of hopehoop.
251
842720
2240
rimpelingen van hoop heb gezien.
14:17
The BostonBoston MedicalMedische CenterCenter
252
845720
1896
Het Boston Medical Center
14:19
has addedtoegevoegd lawyersadvocaten to the medicalmedisch teamteam
253
847640
2720
heeft advocaten
aan het medisch team toegevoegd,
14:23
so that physiciansartsen can improveverbeteren
the healthGezondheid of theirhun patientspatiënten
254
851160
4056
zodat artsen de gezondheid
van hun patiënten kunnen verbeteren
14:27
because the lawyersadvocaten are addressingadressering
the nonmedicalnonmedical needsbehoefte aan theirhun patientspatiënten have.
255
855240
4280
omdat de advocaten de niet-medische
behoeften van hun patiënten aanpakken.
14:32
LomaLoma LindaLinda UniversityUniversiteit
has builtgebouwd a gatewaypoort collegecollege
256
860480
3816
Loma Linda University heeft
een tweedekansonderwijs gebouwd
14:36
in nearbynabijgelegen SanSan BernardinoBernardino
257
864320
1816
in het nabijgelegen San Bernardino,
14:38
so that in additiontoevoeging
to deliveringhet leveren van medicalmedisch carezorg,
258
866160
3296
zodat naast het leveren van medische zorg,
14:41
they can providevoorzien jobbaan skillsvaardigheden
259
869480
2816
ze jobvaardigheden
14:44
and jobbaan trainingopleiding
260
872320
1656
en jobtraining kunnen geven
14:46
to a predominantlyhoofdzakelijk minorityminderheid,
low-incomelaag inkomen communitygemeenschap membersleden
261
874000
4776
aan leden van de gemeenschap die vooral
uit minderheden met een laag inkomen komen
14:50
so that they will have the skillsvaardigheden
they need to get a decentfatsoenlijk jobbaan.
262
878800
3960
om hen de vaardigheden voor
een ​​fatsoenlijke baan bij te brengen.
14:56
In ChapelKapel HillHill, NorthNoord CarolinaCarolina,
263
884960
2376
In Chapel Hill, North Carolina,
14:59
the AbecedarianAlphabetisch ProjectProject has figuredbedacht out
264
887360
3696
heeft het Abecedarian Project bedacht
15:03
how to ensureervoor zorgen that they have loweredverlaagde
the risksrisico's for hearthart- diseaseziekte
265
891080
5296
hoe ervoor te zorgen dat ze de risico's
voor hart- en vaatziekten hebben verlaagd
15:08
for blackszwarten in theirhun mid-mid-30s
266
896400
3056
voor zwarte mid-dertigers,
15:11
by providinghet verstrekken van high-qualityhoge kwaliteit day carezorg
267
899480
3016
door het verstrekken
van kwalitatief hoogwaardige dagopvang
15:14
from birthgeboorte to ageleeftijd fivevijf.
268
902520
2696
vanaf de geboorte tot vijf jaar.
15:17
In after-schoolnaschoolse centerscenters
acrossaan de overkant the UnitedVerenigd StatesStaten,
269
905240
3296
In naschoolse centra
in de Verenigde Staten
15:20
WintleyWintley PhippsPhipps and the US DreamDroom AcademyAcademie
270
908560
2656
doorbreekt Wintley Phipps
en de US Dream Academy
15:23
is breakingbreken the cyclefiets of incarcerationopsluiting
271
911240
2776
de cyclus van opsluitingen
15:26
by providinghet verstrekken van high-qualityhoge kwaliteit
academicacademische enrichmentverrijking and mentoringbegeleiding
272
914040
4416
door het verstrekken
van kwalitatief hoogwaardige
academische verrijking en mentorschap
15:30
to the childrenkinderen of prisonersgevangenen
273
918480
2696
aan de kinderen van gevangenen
15:33
and childrenkinderen who have
fallengesneuvelde behindachter in schoolschool-.
274
921200
2640
en kinderen die op school achterop lopen.
15:36
In HuntsvilleHuntsville, AlabamaAlabama,
275
924600
1696
In Huntsville, Alabama,
15:38
OakwoodOakwood UniversityUniversiteit,
276
926320
1416
laat Oakwood University,
15:39
a historicallyhistorisch blackzwart institutioninstelling,
277
927760
2336
een historisch zwarte instelling,
15:42
is showingtonen how we can improveverbeteren
the healthGezondheid of blackzwart adultsvolwassenen
278
930120
4296
zien hoe we de gezondheid
van zwarte volwassenen kunnen verbeteren
15:46
by includinginclusief a healthGezondheid evaluationevaluatie
279
934440
3016
door een gezondheidsevaluatie op te nemen
15:49
as a partdeel of freshmaneerstejaars orientationafdrukstand
280
937480
3136
als onderdeel van eerstejaars oriëntatie
15:52
and givinggeven those studentsstudenten
the toolsgereedschap they need
281
940640
2976
en door de studenten
de tools te geven die ze nodig hebben
15:55
to make healthygezond choiceskeuzes
282
943640
1656
om gezonde keuzes te maken
15:57
and providinghet verstrekken van them annuallyjaarlijks
a healthGezondheid transcripttranscript
283
945320
3376
en ze jaarlijks een
gezondheidsbulletin te verstrekken
16:00
so they can monitormonitor theirhun progressvooruitgang.
284
948720
1840
zodat ze hun voortgang kunnen bijhouden.
16:03
And in AtlantaAtlanta, GeorgiaGeorgië,
285
951520
1736
En in Atlanta, Georgia,
16:05
PurposeDoel BuiltGebouwd CommunitiesGemeenschappen has dismantledontmanteld
the negativenegatief effectsbijwerkingen of segregationsegregatie
286
953280
5936
heeft Purpose Built Communities
de negatieve effecten
van segregatie ontmanteld
16:11
by transformingtransformeren a crime-riddenmisdaad bereden,
287
959240
2656
door het transformeren
van een door misdaad
16:13
drug-infesteddrug aangetaste- publicopenbaar housinghuisvesting projectproject
288
961920
2936
en drugs geteisterd
volkshuisvestingsproject
16:16
into an oasisoase of mixed-incomegemengd inkomen housinghuisvesting,
289
964880
3696
in een oase van gemengde
sociale woningbouw,
16:20
of academicacademische performanceprestatie,
290
968600
2176
van goede opleiding,
16:22
of great communitygemeenschap wellnessWellness
291
970800
2856
van groot sociaal welgevoelen
16:25
and of fullvol employmentwerk.
292
973680
1400
en volledige werkgelegenheid.
16:28
And finallyTenslotte,
293
976160
1696
En tenslotte
16:29
there is the DevineDevine solutionoplossing.
294
977880
2000
is er de Devine-oplossing.
16:32
ProfessorProfessor PatriciaPatricia DevineDevine
295
980680
2640
Professor Patricia Devine
16:36
of the UniversityUniversiteit of WisconsinWisconsin
296
984400
2576
van de Universiteit van Wisconsin
16:39
has showngetoond us how we can attackaanval
297
987000
3696
heeft ons laten zien
hoe we onze verborgen vooroordelen
16:42
our hiddenverborgen biasesbiases headhoofd on
298
990720
2976
kunnen aanpakken
16:45
and effectivelyeffectief reduceverminderen them.
299
993720
2040
en ze effectief tegengaan.
16:48
EachElke one of us
300
996680
1776
Ieder van ons
16:50
can be a ripplerimpel of hopehoop.
301
998480
2160
kan een rimpeltje van hoop zijn.
16:53
This work will not always be easygemakkelijk,
302
1001200
3496
Dit werk zal niet altijd gemakkelijk zijn,
16:56
but formervoormalig SupremeOpperste CourtHof JusticeJustitie
ThurgoodThurgood MarshallMarshall
303
1004720
2920
maar voormalig rechter
van het hooggerechtshof Thurgood Marshall
17:00
has told us, "We mustmoet dissentdissidentie.
304
1008680
2896
zei ons: "We moeten het oneens zijn.
17:03
We mustmoet dissentdissidentie from the indifferenceonverschilligheid.
305
1011600
2416
We moeten het oneens zijn
met de onverschilligheid.
17:06
We mustmoet dissentdissidentie from the apathyapathie.
306
1014040
2056
We moeten het oneens zijn met de apathie.
17:08
We mustmoet dissentdissidentie from the hatredhaat
and from the mistrustwantrouwen.
307
1016120
3456
We moeten het oneens zijn
met de haat en het wantrouwen.
17:11
We mustmoet dissentdissidentie
308
1019600
1656
We moeten het oneens zijn
17:13
because AmericaAmerika can do better,
309
1021280
3256
omdat Amerika het beter kan doen,
17:16
because AmericaAmerika has no choicekeuze
but to do better."
310
1024560
4816
omdat Amerika geen andere keuze
heeft dan om het beter te doen."
17:21
Thank you.
311
1029400
1216
Dank je.
17:22
(ApplauseApplaus)
312
1030640
3640
(Applaus)
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
David R. Williams - Public health sociologist
David R. Williams asks: What if we decided to tackle the striking levels of early death and poor health that are due to the color of one's skin?

Why you should listen

Dr. David R. Williams has played a visible national leadership role in raising awareness levels about health disparities and identifying interventions to address them. The author of more than 400 scientific papers, Williams developed the Everyday Discrimination Scale, which is currently one of the most widely used measures to assess perceived discrimination in health studies. He was ranked as the world's most cited black scholar in the social sciences in 2008, and Thomson Reuters ranked him as one of the world's most influential scientific minds in 2014. 

Williams is currently the Norman Professor of Public Health at Harvard's T. H. Chan School of Public Health and Professor of African and African American Studies and of Sociology at Harvard University. He holds an MPH degree from Loma Linda University and a PhD in Sociology from the University of Michigan.

More profile about the speaker
David R. Williams | Speaker | TED.com