ABOUT THE SPEAKER
David R. Williams - Public health sociologist
David R. Williams asks: What if we decided to tackle the striking levels of early death and poor health that are due to the color of one's skin?

Why you should listen

Dr. David R. Williams has played a visible national leadership role in raising awareness levels about health disparities and identifying interventions to address them. The author of more than 400 scientific papers, Williams developed the Everyday Discrimination Scale, which is currently one of the most widely used measures to assess perceived discrimination in health studies. He was ranked as the world's most cited black scholar in the social sciences in 2008, and Thomson Reuters ranked him as one of the world's most influential scientific minds in 2014. 

Williams is currently the Norman Professor of Public Health at Harvard's T. H. Chan School of Public Health and Professor of African and African American Studies and of Sociology at Harvard University. He holds an MPH degree from Loma Linda University and a PhD in Sociology from the University of Michigan.

More profile about the speaker
David R. Williams | Speaker | TED.com
TEDMED 2016

David R. Williams: How racism makes us sick

David R. Williams: Hogyan betegszünk bele a rasszizmusba?

Filmed:
1,360,391 views

Miért olyan alapvető a faji hovatartozás egészségre gyakorolt hatása? David R. Williams skálát dolgozott ki a diszkrimináció egészségre gyakorolt hatásának mérésére, amely túlmutat a hagyományos mérőszámokon, mint pl. a jövedelmen és az iskolázottságon annak föltárására, hogy bizonyos tényezők, nevezetesen a rejtett elfogultság, a lakóhelyi szegregáció és a negatív sztereotípiák miként hozzák létre és tartják fönn az egyenlőtlenséget. Őszinte előadásában Williams bizonyítékokat sorakoztat föl, amelyek igazolják, hogy a rasszizmus torz rendszert eredményez, és egyúttal reménykeltő példákat említ amerikai programokból, amelyek a diszkrimináció kiküszöbölésére szolgálnak.
- Public health sociologist
David R. Williams asks: What if we decided to tackle the striking levels of early death and poor health that are due to the color of one's skin? Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
An articlecikk in the YaleYale AlumniÖregdiák MagazineMagazin
0
1000
3120
A Yale Alumni Magazine egyik cikke
00:17
told the storysztori of ClydeClyde MurphyMurphy,
1
5240
2576
leírta Clyde Murphy történetét,
00:19
a blackfekete man who was a membertag
of the ClassOsztály of 1970.
2
7840
3880
egy fekete férfiét,
aki az 1970-es évfolyamra járt.
00:24
ClydeClyde was a successsiker storysztori.
3
12960
2040
Clyde élete sikertörténet volt.
00:28
After YaleYale and a lawtörvény degreefokozat from ColumbiaColumbia,
4
16320
3000
A Yale elvégzése után
a Columbián szerzett jogi képesítést
00:32
ClydeClyde spentköltött the nextkövetkező 30 yearsévek
5
20160
2216
A következő 30 évben
00:34
as one of America'sAmerika
topfelső civilcivil rightsjogok lawyersügyvédek.
6
22400
3160
Amerika egyik legjobb polgári jogi
ügyvédjének számított.
00:38
He was alsois a great husbandférj and fatherapa.
7
26280
2680
Nagyszerű férj és apa volt.
00:42
But despiteannak ellenére his successsiker,
8
30080
2736
De sikerei ellenére,
amelyeket mind szakmájában,
00:44
personallySzemélyesen and professionallyszakmailag,
9
32840
2320
mind magánéletében magáénak mondhatott,
00:48
Clyde'sClyde barátait storysztori had a sadszomorú endingbefejező.
10
36080
2280
Clyde története szomorú véget ért.
00:51
In 2010,
11
39440
1200
2010-ben,
00:53
at the agekor of 62,
12
41720
1760
62 éves korában
00:56
ClydeClyde diedmeghalt from a bloodvér clotvérrög in his lungtüdő.
13
44640
3000
tüdőembólia következtében elhunyt.
01:02
Clyde'sClyde barátait experiencetapasztalat was not uniqueegyedi.
14
50120
3800
Clyde esete nem egyedi.
01:06
ManySok of his blackfekete classmatesosztálytársak from YaleYale
15
54720
2856
Számos évfolyamtársa a Yale-ről
01:09
alsois diedmeghalt youngfiatal.
16
57600
1480
szintén fiatalon halt meg.
01:12
In facttény, the magazinemagazin articlecikk indicatedmegjelölt
17
60080
3360
Csakugyan, a cikk megírta,
01:16
that 41 yearsévek after graduationérettségi from YaleYale,
18
64319
3697
hogy a Yale elvégzése után 41 évvel
01:20
the blackfekete memberstagjai of the ClassOsztály of 1970
19
68040
3176
az 1970-es évfolyam fekete bőrű diákjainak
01:23
had a deathhalál ratearány
that was threehárom timesalkalommal highermagasabb
20
71240
3256
halálozási aránya háromszor magasabb volt,
01:26
than that of the averageátlagos classosztály membertag.
21
74520
2440
mint az évfolyam átlagos diákjaié.
01:30
It's stunninglenyűgöző.
22
78680
1200
Ez megdöbbentő.
01:33
AmericaAmerikai has recentlymostanában awakenedfelébredt
23
81240
2520
Amerika az utóbbi időben
01:36
to a steadyállandó drumbeatdobpergés
24
84680
2176
tartós dobpergésre ébredt,
01:38
of unarmedfegyvertelen blackfekete menférfiak
beinglény shotlövés by the policerendőrség.
25
86880
3760
de kiderült, hogy rendőrök lőnek le
fegyvertelen fekete férfiakat.
01:43
What is even a biggernagyobb storysztori
26
91960
3200
Még ennél is megdöbbentőbb,
01:48
is that everyminden sevenhét minutespercek,
27
96560
3096
hogy az USA-ban hétpercenként hal meg
01:51
a blackfekete personszemély diesmeghal prematurelyidő előtt
in the UnitedEgyesült StatesÁllamok.
28
99680
4000
időnek előtte egy fekete bőrű személy.
01:56
That is over 200 blackfekete people
29
104440
3816
Azaz több mint 200 fekete ember
02:00
diemeghal everyminden singleegyetlen day
30
108280
2136
hal meg minden áldott nap,
bár nem kellene,
02:02
who would not diemeghal if the healthEgészség
of blacksfeketék and whitesfehérek were equalegyenlő.
31
110440
4800
ha a feketék és fehérek egészségi
állapota nem különbözne.
02:10
For the last 25 yearsévek,
32
118240
1680
Az utóbbi 25 évben
02:12
I have been on a missionmisszió
33
120920
1936
feladatomnak tekintettem,
02:14
to understandmegért why does raceverseny
34
122880
2776
hogy megértsem, miért számít ennyire
02:17
matterügy so profoundlymélységesen for healthEgészség.
35
125680
2560
a faj az egészség szempontjából.
02:21
When I startedindult my careerkarrier,
36
129759
1777
Pályafutásom kezdetén
02:23
manysok believedvéljük that it was simplyegyszerűen
about racialfaji differenceskülönbségek
37
131560
4376
sokan úgy hitték, hogy az ok egyszerűen
a faji hovatartozás okozta különbség
02:27
in incomejövedelem and educationoktatás.
38
135960
1760
.a jövedelemben s az iskolázottságban.
02:30
I discoveredfelfedezett that while
economicgazdasági statusállapot mattersügyek for healthEgészség,
39
138480
4840
Rájöttem, hogy bár a gazdasági helyzet
összefügg az egészséggel,
02:36
there is more to the storysztori.
40
144200
1896
de annál többről van szó.
02:38
So for examplepélda, if we look
at life expectancyvárakozás at agekor 25,
41
146120
4920
Pl., ha megnézzük
a 25 évesek életkilátásait,
02:43
at agekor 25 there's a five-yearöt év gaprés
betweenközött blacksfeketék and whitesfehérek.
42
151960
5096
kiderül, hogy ekkor már ötéves eltérés
van feketék és fehérek között.
02:49
And the gaprés by educationoktatás
for bothmindkét whitesfehérek and blacksfeketék
43
157080
3936
Az iskolázottságbeli különbség
fehérek és feketék között
02:53
is even largernagyobb than the racialfaji gaprés.
44
161040
3120
még ennél is nagyobb.
02:56
At the sameazonos time,
at everyminden levelszint of educationoktatás,
45
164960
4616
Az oktatás minden szintjén
03:01
whitesfehérek liveélő longerhosszabb than blacksfeketék.
46
169600
2240
az azonos korú fehérek tovább élnek.
03:04
So whitesfehérek who are highmagas schooliskola dropoutslemorzsolódás
47
172560
2296
A középiskolából kimaradt fehérek
03:06
liveélő 3.4 yearsévek longerhosszabb
than theirazok blackfekete counterpartstársaik,
48
174880
3696
3-4 évvel tovább élnek
a fekete kimaradtaknál,
03:10
and the gaprés is even largernagyobb
49
178600
2896
és a különbség még nagyobb
03:13
amongközött collegefőiskola graduatesdiplomások.
50
181520
1640
az egyetemet végzettek esetén.
03:16
MostA legtöbb surprisingmeglepő of all,
51
184200
3016
De a legmeglepőbb,
03:19
whitesfehérek who have graduateddiplomázott from highmagas schooliskola
52
187240
3376
hogy a középiskolát végzett fehérek
03:22
liveélő longerhosszabb than blacksfeketék
with a collegefőiskola degreefokozat
53
190640
3696
tovább élnek
a legalább egyetemet végzett feketéknél.
03:26
or more educationoktatás.
54
194360
1240
03:28
So why does raceverseny matterügy
so profoundlymélységesen for healthEgészség?
55
196600
3896
Miért hat a faj ilyen
alapvetően az egészségre?
03:32
What elsemás is it
beyondtúl educationoktatás and incomejövedelem
56
200520
4040
Az iskolázottságon és a jövedelmen kívül
03:37
that mightesetleg matterügy?
57
205400
1240
minek van még szerepe?
03:40
In the earlykorai 1990s,
58
208040
1600
Az 1990-es évek elején
03:42
I was askedkérdezte to reviewfelülvizsgálat a newúj bookkönyv
59
210520
2160
a fekete Amerika egészségi állapotáról
03:45
on the healthEgészség of blackfekete AmericaAmerikai.
60
213600
1880
szóló könyvről írtam kritikát.
03:48
I was struckütött that almostmajdnem everyminden singleegyetlen one
61
216200
3096
Meglepett, hogy a könyv 25 fejezete közül
03:51
of its 25 chaptersfejezetek
62
219320
2256
majdnem mindegyik
03:53
said that racismrasszizmus
63
221600
1776
állította,
hogy a rasszizmus árt
a feketék egészségének.
03:55
was a factortényező that was hurtingfáj
the healthEgészség of blacksfeketék.
64
223400
3040
03:59
All of these researcherskutatók
65
227360
1720
Minden kutató azt állította,
04:02
were statingamely that racismrasszizmus was a factortényező
adverselyhátrányosan impactingbefolyásolják a blacksfeketék,
66
230120
4760
hogy a rasszizmus károsan
ható tényező a feketék esetében.
04:08
but they providedbiztosítani no evidencebizonyíték.
67
236080
1560
de bizonyítékot nem említettek.
04:10
For me, that was not good enoughelég.
68
238560
2160
Ez nem elégített ki.
04:13
A fewkevés monthshónap latera későbbiekben,
69
241960
1656
Pár hónappal később
04:15
I was speakingbeszélő at a conferencekonferencia
in WashingtonWashington, DCDC,
70
243640
2936
egy washingtoni konferencián adtam elő,
04:18
and I said that one
of the prioritiesprioritások for researchkutatás
71
246600
3176
s azt mondtam, hogy a kutatások
kiemelt céljának azt tartom,
04:21
was to documentdokumentum the waysmódokon
in whichmelyik racismrasszizmus affectedérintett healthEgészség.
72
249800
3720
hogy dokumentáljuk,
miként hat a rasszizmus az egészségre.
04:26
A whitefehér gentlemanúriember stoodállt in the audienceközönség
73
254880
2536
Egy fehér úr a hallgatóságból azt mondta:
04:29
and said that while he agreedegyetért
with me that racismrasszizmus was importantfontos,
74
257440
3320
abban ugyan egyetért
velem, hogy a rasszizmus fontos,
04:34
we could never measuremérték racismrasszizmus.
75
262240
1480
de a rasszizmus nem mérhető tényező.
04:36
"We measuremérték self-esteemönbecsülés," I said.
76
264880
2000
"Az önbecsülést mérjük – mondtam –,
04:40
"There's no reasonok
77
268200
1416
és nem látom be,
04:41
why we can't measuremérték racismrasszizmus
if we put our mindselmék to it."
78
269640
3000
miért ne mérhetnénk a rasszizmus hatását,
ha beleadunk apait-anyait.
04:45
And so I put my mindelme to it
79
273720
2496
Úgyhogy én beleadtam apait-anyait,
04:48
and developedfejlett threehárom scalesMérleg.
80
276240
1520
és három skálát dolgoztam ki.
04:50
The first one capturedelfogott
majorJelentősebb experiencestapasztalatok of discriminationhátrányos megkülönböztetés,
81
278440
3976
Az első a diszkriminációs
tapasztalatot mérte,
04:54
like beinglény unfairlyigazságtalanul firedkirúgott
or beinglény unfairlyigazságtalanul stoppedmegállt by the policerendőrség.
82
282440
4256
pl. a jogtalan kirúgást,
a jogtalan rendőri intézkedést.
04:58
But discriminationhátrányos megkülönböztetés alsois occursbekövetkezik
in more minorkisebb and subtleapró experiencestapasztalatok,
83
286720
5296
De a diszkrimináció csekélyebb
s körmönfontabb esetekben is előfordul.
05:04
and so my secondmásodik scaleskála,
calledhívott the EverydayMindennapi DiscriminationHátrányos megkülönböztetés ScaleSkála,
84
292040
3080
Ezért a második skála,
a mindennapi diszkrimináció skálája,
05:08
capturesrögzítések ninekilenc itemspéldány
85
296000
1736
kilenc adatot tartalmaz,
05:09
that capturesrögzítések experiencestapasztalatok
86
297760
1336
pl. hogy valakivel
05:11
like you're treatedkezelt
with lessKevésbé courtesyudvariasság than othersmások,
87
299120
3296
udvariatlanabbul bántak,
05:14
you receivekap poorerszegényebb serviceszolgáltatás
than othersmások in restaurantséttermek or storesüzletek,
88
302440
3576
étteremben vagy boltban
rosszabbul szolgálták ki,
05:18
or people acttörvény as if they're afraidfélnek of you.
89
306040
2240
valaki úgy tett, mintha félnie
kellene a feketéktől.
05:21
This scaleskála capturesrögzítések
90
309240
2816
E skála azt méri,
05:24
waysmódokon in whichmelyik the dignityméltóság and the respecttisztelet
91
312080
3576
hogyan foszlik szét idővel
05:27
of people who societytársadalom does not valueérték
92
315680
2936
a társadalom által értéktelennek tartottak
05:30
is chippedCsorba away on a dailynapi basisbázis.
93
318640
2360
méltósága és tisztelete.
05:33
ResearchKutatási has foundtalál
94
321960
1480
A kutatás kimutatta
05:37
that highermagasabb levelsszintek of discriminationhátrányos megkülönböztetés
95
325440
2856
a diszkrimináció magasabb szintje
05:40
are associatedtársult with an elevatedemelt riskkockázat
of a broadszéles rangehatótávolság of diseasesbetegségek
96
328320
5536
s a különféle betegségek
kockázata közti kapcsolatot;
05:45
from bloodvér pressurenyomás to abdominalhasi obesityelhízottság
97
333880
3256
pl. a magas vérnyomást, az elhízást,
05:49
to breastmell cancerrák to heartszív diseasebetegség
98
337160
2656
emlőrákot, szívbetegséget,
05:51
and even prematureidő előtti mortalityhalálozás.
99
339840
2560
sőt még az időnek előtti elhalálozást.
05:55
StrikinglyFeltűnően, some of the effectshatások
are observedmegfigyelt at a very youngfiatal agekor.
100
343520
5096
Meglepő, hogy némely hatás
igen fiatal korban kimutatható.
06:00
For examplepélda, a studytanulmány of blackfekete teenstinik
101
348640
4120
Fiatal tizenévesek körében
végzett vizsgálat kimutatta,
06:06
foundtalál that those who reportedjelentett highermagasabb
levelsszintek of discriminationhátrányos megkülönböztetés as teenagerstizenévesek
102
354120
5440
hogy a tizenéves korukban
erősebb diszkriminációt tapasztaltaknak
06:13
had highermagasabb levelsszintek of stressfeszültség hormoneshormonok,
103
361120
2680
magasabb volt a stresszhormon-szintjük.
06:17
of bloodvér pressurenyomás
104
365520
1936
magasabb volt a vérnyomásuk
06:19
and of weightsúly at agekor 20.
105
367480
2720
és a testsúlyuk húszéves korukban.
06:24
HoweverAzonban,
106
372440
1200
Azonban
06:27
the stressfeszültség of discriminationhátrányos megkülönböztetés
107
375920
2536
a diszkrimináció okozta stressz
06:30
is only one aspectvonatkozás.
108
378480
1936
csak az egyik tényező.
06:32
DiscriminationHátrányos megkülönböztetés and racismrasszizmus
109
380440
2496
A diszkrimináció és a rasszizmus
06:34
alsois mattersügyek in other
profoundmély waysmódokon for healthEgészség.
110
382960
4296
az egészségre más alapvető
módon is hatást gyakorol.
06:39
For examplepélda, there's
discriminationhátrányos megkülönböztetés in medicalorvosi caregondoskodás.
111
387280
3080
Pl. van diszkrimináció a gyógyításban is.
06:43
In 1999, the NationalNemzeti AcademyAkadémia of MedicineOrvostudomány
112
391080
4296
1999-ben a National Academy
of Medicine nevű civil szervezet fölkért,
06:47
askedkérdezte me to serveszolgál on a committeebizottság
113
395400
1936
hogy vegyek részt egy bizottságban,
06:49
that foundtalál, concludedmegkötött
basedszékhelyű on the scientifictudományos evidencebizonyíték,
114
397360
5056
amely tudományosan bizonyította,
06:54
that blacksfeketék and other minoritieskisebbségek
115
402440
2496
hogy a feketék és más kisebbségek
06:56
receivekap poorerszegényebb qualityminőség caregondoskodás than whitesfehérek.
116
404960
2880
rosszabb minőségű gyógyításban
részesülnek, mint a fehérek.
07:00
This was trueigaz for all kindsféle
of medicalorvosi treatmentkezelés,
117
408480
3856
Ez mindenfajta kezelésre igaz,
07:04
from the mosta legtöbb simpleegyszerű
118
412360
1360
a legegyszerűbbektől kezdve
07:06
to the mosta legtöbb technologicallytechnológiailag sophisticatedkifinomult.
119
414720
2840
a technológiailag legbonyolultabbakig.
07:10
One explanationmagyarázat for this patternminta
120
418800
3016
Az egyik magyarázat
07:13
was a phenomenonjelenség
that's calledhívott "implicitimplicit biasElfogultság"
121
421840
3936
az ún. rejtett elfogultság
07:17
or "unconsciousöntudatlan discriminationhátrányos megkülönböztetés."
122
425800
2296
avagy a tudattalan
diszkrimináció jelensége.
07:20
ResearchKutatási for decadesévtizedekben
by socialtársadalmi psychologistspszichológusok
123
428120
2816
Szociálpszichológusok
több évtizedes kutatása rámutat,
07:22
indicatesazt jelzi that if you holdtart
a negativenegatív stereotypesztereotípia
124
430960
3496
hogy ha valaki negatív sztereotípiát
táplál tudatalattijában
07:26
about a groupcsoport in your subconscioustudatalatti mindelme
125
434480
3056
valamely csoporttal szemben,
07:29
and you meettalálkozik someonevalaki from that groupcsoport,
126
437560
2696
a csoport egyik tagjával találkozva
07:32
you will discriminatemegkülönböztetést againstellen that personszemély.
127
440280
2296
diszkriminálni fogja azt a személyt.
07:34
You will treatcsemege them differentlyeltérően.
128
442600
1656
Másként fog vele bánni.
07:36
It's an unconsciousöntudatlan processfolyamat.
It's an automaticautomatikus processfolyamat.
129
444280
4616
Ez tudattalan, automatikus folyamat.
07:40
It is a subtleapró processfolyamat, but it's normalnormál
130
448920
3176
Ez nehezen megfogható,
de mindennapi folyamat,
07:44
and it occursbekövetkezik even amongközött
the mosta legtöbb well-intentionedjó szándékú individualsegyének.
131
452120
5880
s még a legjobb szándékúak
körében is előfordul.
07:51
But the deepermélyebb that I delvedsokat foglalkoztunk
132
459280
3016
De minél mélyebbre hatoltam
07:54
into the healthEgészség impacthatás of racismrasszizmus,
133
462320
2160
a rasszizmus egészségre
gyakorolt hatásában,
07:57
the more insidiousalattomos the effectshatások becamelett.
134
465360
2720
a hatások annál alattomosabbá váltak.
08:01
There is institutionalszervezeti discriminationhátrányos megkülönböztetés,
135
469160
2440
Létezik intézményi diszkrimináció,
08:04
whichmelyik refersutal to discriminationhátrányos megkülönböztetés
136
472600
2816
amely szociális intézmények
08:07
that existslétezik in the processesfolyamatok
of socialtársadalmi institutionsintézmények.
137
475440
4000
gyakorlatában létezik.
08:12
ResidentialLakossági segregationszegregáció by raceverseny,
138
480400
2336
Faj szerinti lakóhelyi szegregáció,
08:14
whichmelyik has led to blacksfeketék and whitesfehérek livingélő
in very differentkülönböző neighborhoodszomszédság contextsösszefüggések,
139
482760
4976
amely ahhoz vezetett, hogy feketék
s fehérek egészen máshol laknak;
08:19
is a classicklasszikus examplepélda
of institutionalszervezeti racismrasszizmus.
140
487760
3560
ez az intézményi rasszizmus
klasszikus példája.
08:25
One of America'sAmerika best-keptlegjobban őrzött secretstitkok
141
493120
3936
Amerika egyik legjobban titkolt ténye,
08:29
is how residentiallakó segregationszegregáció
142
497080
2176
hogy az intézményi szegregáció
08:31
is the secrettitok sourceforrás
143
499280
2336
mennyire rejtett forrása
08:33
that createsteremt racialfaji inequalityegyenlőtlenség
in the UnitedEgyesült StatesÁllamok.
144
501640
3720
az USA-ban a faji egyenlőtlenségnek.
08:38
In AmericaAmerikai, where you liveélő
145
506800
2936
Amerikában az oktatáshoz,
08:41
determinesmeghatározza your accesshozzáférés to opportunitieslehetőségek
146
509760
3135
a munkához, a lakáshoz,
08:44
in educationoktatás, in employmentfoglalkoztatás,
147
512919
3297
sőt még a gyógyításhoz való hozzájutást
08:48
in housingház and even
in accesshozzáférés to medicalorvosi caregondoskodás.
148
516240
4040
a faji hovatartozás határozza meg.
08:53
One studytanulmány of the 171 largestlegnagyobb
citiesvárosok in the UnitedEgyesült StatesÁllamok
149
521640
6416
Az USA 171 legnagyobb városát
felölelő tanulmány arra jutott,
09:00
concludedmegkötött that there is not even one cityváros
150
528080
3296
hogy nincs egyetlen város sem,
09:03
where whitesfehérek liveélő
underalatt equalegyenlő conditionskörülmények to blacksfeketék,
151
531400
3336
amelyben a fehérek a feketékkel
azonos körülmények között élnének,
09:06
and that the worstlegrosszabb urbanvárosi contextsösszefüggések
in whichmelyik whitesfehérek residelakik
152
534760
3936
és a fehérek legrosszabb
városi környezete is
09:10
is considerablyjelentősen better than the averageátlagos
contextkontextus of blackfekete communitiesközösségek.
153
538720
4640
lényegesen jobb, mint a fekete
közösségek átlagos helyzete.
09:15
AnotherEgy másik studytanulmány foundtalál
154
543920
1696
Egy másik kutatás kimutatta,
09:17
that if you could eliminatemegszüntetése statisticallystatisztikusan
155
545640
3016
hogy ha statisztikailag kiküszöböljük
09:20
residentiallakó segregationszegregáció,
156
548680
1656
a lakóhelyi szegregációt,
09:22
you would completelyteljesen erasetörli
black-whitefekete-fehér differenceskülönbségek in incomejövedelem,
157
550360
4136
teljesen eltűnik a feketék
s fehérek közti jövedelemkülönbség,
09:26
educationoktatás and unemploymenta munkanélküliség,
158
554520
2496
munkanélküliségi
s iskolázottsági különbség,
09:29
and reducecsökkentésére black-whitefekete-fehér differenceskülönbségek
in singleegyetlen motherhoodanyaság
159
557040
3296
és 2/3-dal csökken
az egyedülálló anyák számát tekintve
09:32
by two thirdskétharmadát,
160
560360
1216
a köztük lévő különbség,
09:33
all of that drivenhajtott by segregationszegregáció.
161
561600
2360
amelyeket a szegregáció okozott.
09:36
I have alsois learnedtanult
162
564960
2056
Azt is megtudtam,
09:39
how the negativenegatív stereotypessztereotípiák
163
567040
2776
hogy kultúránkban
09:41
and imagesképek of blacksfeketék in our culturekultúra
164
569840
2976
az intézményi s az egyéni diszkrimináció
09:44
literallyszó szerint createteremt and sustainfenntartani
165
572840
3016
milyen negatív sztereotípiát
09:47
bothmindkét institutionalszervezeti
and individualEgyedi discriminationhátrányos megkülönböztetés.
166
575880
3440
és képet fest s tart fenn a feketékről.
09:52
A groupcsoport of researcherskutatók
have put togetheregyütt a databaseadatbázis
167
580640
2960
Kutatók adatbázist állítottak össze,
09:56
that containstartalmaz the bookskönyvek,
168
584480
2216
amely tartalmazza a könyveket,
folyóiratokat és cikkeket,
09:58
magazinesfolyóiratok and articlescikkek
169
586720
3016
amelyeket életük során
10:01
that an averageátlagos college-educatedfőiskolai végzettségű
AmericanAmerikai would readolvas over theirazok lifetimeélettartam.
170
589760
4696
az egyetemi végzettségű
átlagos amerikaiak olvasnak.
10:06
It allowslehetővé tesz us to look withinbelül this databaseadatbázis
171
594480
2816
Az adatbázisból kiderül,
10:09
and see how AmericansAz amerikaiak
have seenlátott wordsszavak pairedpárosított togetheregyütt
172
597320
5336
hogy az amerikaiak
milyen szavakat társítanak
10:14
as they grow up in theirazok societytársadalom.
173
602680
2496
neveltetésük során.
10:17
So when the wordszó "blackfekete"
appearsMegjelenik in AmericanAmerikai culturekultúra,
174
605200
3976
Amikor a fekete szó megjelenik
az amerikai kultúrában,
10:21
what co-occursegyütt fordul elő with it?
175
609200
2056
ugyan mi társul hozzá?
10:23
"PoorSzegény,"
176
611280
1416
Szegény,
10:24
"violenterőszakos,"
177
612720
1216
erőszakos,
10:25
"religiousvallási,"
178
613960
1336
vallásos,
10:27
"lazylusta,"
179
615320
1216
lusta,
10:28
"cheerfulvidám,"
180
616560
1216
jókedvű,
10:29
"dangerousveszélyes."
181
617800
1736
veszélyes.
10:31
When "whitefehér" occursbekövetkezik,
182
619560
1496
A fehér említésekor
10:33
the frequentlygyakran co-occurringegyütt előforduló wordsszavak
183
621080
2256
a gyakran hozzá társuló
10:35
are "wealthygazdag,"
184
623360
1336
a gazdag,
10:36
"progressivehaladó,"
185
624720
1256
haladó gondolkodású,
10:38
"conventionalhagyományos,"
186
626000
1200
konvencionális,
10:40
"stubbornmakacs,"
187
628120
1216
makacs,
10:41
"successfulsikeres,"
188
629360
1216
sikeres,
10:42
"educatedművelt."
189
630600
1280
művelt.
10:44
So when a policerendőrség officertiszt
190
632280
3296
Amikor egy rendőr túlreagálja
10:47
overreactsoverreacts when he seeslát
an unarmedfegyvertelen blackfekete maleférfi
191
635600
4280
egy fegyvertelen fekete férfi tettét,
10:53
and perceivesérzékeli him
to be violenterőszakos and dangerousveszélyes,
192
641240
4696
és erőszakosnak s veszélyesnek minősíti,
10:57
we are not necessarilyszükségszerűen dealingfoglalkozó
with an inherentlyeredendően badrossz copzsaru.
193
645960
4560
nem eleve elvetemült zsaruval van dolgunk.
11:03
We maylehet be simplyegyszerűen viewingmegtekintés
194
651280
2536
Csupán azt látjuk,
11:05
a normalnormál AmericanAmerikai
195
653840
2016
ahogy egy átlag amerikai viselkedése
11:07
who is reflectingtükröző
what he has been exposedkitett to
196
655880
3776
visszatükrözi, aminek ki volt téve
11:11
as a resulteredmény of beinglény raisedemelt
197
659680
2416
a jelen társadalomban átélt
11:14
in this societytársadalom.
198
662120
1240
neveltetése során.
11:16
From my ownsaját experiencetapasztalat,
199
664080
2320
Saját tapasztalatomból mondom:
11:19
I believe that your raceverseny
200
667840
2616
meggyőződésem, hogy a fajnak
11:22
does not have to be
a determinantdetermináns of your destinysors.
201
670480
3000
nem szükségszerűen kell
sorsunkat eldöntenie.
11:26
I migratedáttelepítése to the UnitedEgyesült StatesÁllamok
202
674720
2536
A karib-tengeri Saint Lucia szigetéről
11:29
from the CaribbeanKarib-szigetek islandsziget of SaintSaint LuciaLucia
203
677280
2080
vándoroltam be az Egyesült Államokba
11:32
in the latekéső 1970s
204
680440
1640
az 1970-es évek végén
11:34
in pursuittörekvés of highermagasabb educationoktatás,
205
682840
1840
egyetemi tanulmányok céljából,
11:38
and in the last 40 yearsévek,
206
686000
2376
és az eltelt 40 év alatt
11:40
I have doneKész well.
207
688400
1200
sikeres voltam.
11:42
I have had a supportivetámogató familycsalád,
208
690280
2616
A családom támogatott,
11:44
I have workeddolgozott hardkemény,
209
692920
1280
szorgalmasan dolgoztam,
11:47
I have doneKész well.
210
695240
1200
Sikeres voltam.
11:49
But it tookvett more for me to be successfulsikeres.
211
697120
2680
De nekem többet kellett
nyújtanom a sikerhez.
11:52
I receivedkapott a minoritykisebbségi fellowshipösztöndíj
from the UniversityEgyetem of MichiganMichigan.
212
700600
4120
A Michigani Egyetemtől
kisebbségi ösztöndíjat kaptam.
11:57
Yes. I am an affirmativeigenlő actionakció babybaba.
213
705440
4240
Igen, én vagyok a pozitív diszkrimináció.
12:02
WithoutNélkül affirmativeigenlő actionakció,
214
710560
2776
Pozitív diszkrimináció nélkül
12:05
I would not be here.
215
713360
1680
nem lennék itt.
12:09
But in the last 40 yearsévek,
216
717000
2536
De az utóbbi 40 évben
12:11
blackfekete AmericaAmerikai has been
lessKevésbé successfulsikeres than I have.
217
719560
3760
a fekete Amerika nálam kevésbé sikeres.
12:16
In 1978, blackfekete householdsháztartások
in the UnitedEgyesült StatesÁllamok
218
724720
5296
1978-ban az USA fekete háztartásai
59 centet kerestek
12:22
earnedszerzett 59 centscent for everyminden dollardollár
of incomejövedelem whitesfehérek earnedszerzett.
219
730040
4120
a fehérek minden egydolláros
bevételéhez képest.
12:27
In 2015,
220
735040
2256
2015-ben
12:29
blackfekete familiescsaládok still earnkeresni 59 centscent
221
737320
4856
a fekete családok még
mindig 59 centet keresnek
12:34
for everyminden dollardollár of incomejövedelem
that whitefehér familiescsaládok receivekap,
222
742200
3816
a fehér családok egydollárnyi
bevételéhez képest,
12:38
and the racialfaji gapsrések in wealthjólét
are even more stunninglenyűgöző.
223
746040
3600
és a faji különbség vagyoni
helyzetükben még megdöbbentőbb.
12:42
For everyminden dollardollár of wealthjólét
that whitesfehérek have,
224
750600
2280
A fehérek egydollárnyi vagyonához képest
12:45
blackfekete familiescsaládok have sixhat penniesfillérekért
and LatinosLatinos have sevenhét penniesfillérekért.
225
753880
3480
a fekete családok hat centet, a latinok
hetet mondhatnak magukénak.
12:50
The facttény is,
226
758800
1456
Tény,
12:52
racismrasszizmus
227
760280
1936
hogy a rasszizmus
12:54
is producingtermelő a trulyvalóban riggedmanipulált systemrendszer
228
762240
4336
valóban torz rendszert eredményez,
12:58
that is systematicallyrendszeresen disadvantagingmegrekedéséhez
some racialfaji groupscsoportok in the UnitedEgyesült StatesÁllamok.
229
766600
5240
amely az USA-ban rendszerszerűen hoz
hátrányba bizonyos faji csoportokat.
13:04
To paraphraseparafrázis PlatoPlatón,
230
772880
2176
Platón mondását idézve:
13:07
there is nothing so unfairtisztességtelen
231
775080
2280
semmi sem annyira tisztességtelen,
13:10
as the equalegyenlő treatmentkezelés of unequalegyenlőtlen people.
232
778880
3320
mint különböző emberek egyforma kezelése.
13:15
And that's why I am committedelkötelezett
233
783520
2896
Ezért szenteltem magam és munkámat
13:18
to workingdolgozó to dismantleSzerelje racismrasszizmus.
234
786440
2520
a rasszizmus megszüntetésének.
13:21
I deeplymélyen appreciateméltányol the facttény
235
789960
2456
Mélységes elégedettséggel tölt el,
13:24
that I am standingálló on the shouldersvállak
236
792440
3256
hogy olyanok vállán állok,
13:27
of those who have sacrificedfeláldozta
even theirazok liveséletét to opennyisd ki the doorsajtók
237
795720
4336
akik föláldozták még életüket is,
hogy kitárják a kaput,
13:32
that I have walkedsétált throughkeresztül.
238
800080
1286
amelyen én áthaladtam.
13:34
I want to ensurebiztosít
that those doorsajtók remainmarad opennyisd ki
239
802280
3896
Gondoskodni akarok róla,
hogy a kapuk tárva maradjanak,
13:38
and that everyonemindenki
can walkséta throughkeresztül those doorsajtók.
240
806200
3640
hogy bárki áthaladhasson rajtuk.
13:44
RobertRobert KennedyKennedy said,
241
812320
2336
Robert Kennedy azt mondta:
13:46
"EachMinden time a man" --
or woman, I would addhozzáad --
242
814680
3536
"Amikor egy férfi –
vagy egy nő – teszem hozzá –
13:50
"standsállványok up for an idealideál
243
818240
2096
kiáll egy eszméért,
13:52
or actscselekmények to improvejavul the lot of othersmások
244
820360
2576
vagy mások sorsának
jobbításáért cselekszik,
13:54
or strikessztrájkok out againstellen injusticeigazságtalanság,
245
822960
2576
vagy szembeszáll az igazságtalansággal,
13:57
he sendsküld forthtovább a tinyapró rippleRipple of hoperemény,
246
825560
3536
a remény patakocskáját hozza létre,
14:01
and those rippleshullámok can buildépít a currentjelenlegi
247
829120
3096
és a patakocskák folyóvá dagadnak,
14:04
that can sweepsöprés down the mightiestleghatalmasabb wallsfalak
of oppressionelnyomás and resistanceellenállás."
248
832240
4960
amely a legerősebb falat vagy ellenállást
és zsarnokságot is elsöpörheti."
14:10
I am optimisticoptimista todayMa
249
838040
2056
Ma optimista vagyok,
14:12
because all acrossát AmericaAmerikai,
250
840120
2576
mert egész Amerikában
14:14
I have seenlátott rippleshullámok of hoperemény.
251
842720
2240
a remény patakocskáit láttam.
14:17
The BostonBoston MedicalOrvosi CenterKözpont
252
845720
1896
A Bostoni Egészségház
14:19
has addedhozzáadott lawyersügyvédek to the medicalorvosi teamcsapat
253
847640
2720
gyógyító csapata jogászokkal egészült ki,
14:23
so that physiciansorvosok can improvejavul
the healthEgészség of theirazok patientsbetegek
254
851160
4056
hogy az orvosok javíthassák
pácienseik egészségi állapotát,
14:27
because the lawyersügyvédek are addressingcímzés
the nonmedicalnonmedical needsigények theirazok patientsbetegek have.
255
855240
4280
mert a jogászok a betegek nem
egészségi ügyeivel foglalkoznak.
14:32
LomaLoma LindaLinda UniversityEgyetem
has builtépült a gatewayátjáró collegefőiskola
256
860480
3816
A Loma Linda Egyetem
különleges kart hozott létre
14:36
in nearbyKözeli SanSan BernardinoBernardino
257
864320
1816
a közeli San Bernardinóban,
14:38
so that in additionkiegészítés
to deliveringátadó medicalorvosi caregondoskodás,
258
866160
3296
hogy a kezelések mellé
14:41
they can providebiztosítani jobmunka skillsszakértelem
259
869480
2816
szakmát tanulhassanak
14:44
and jobmunka trainingkiképzés
260
872320
1656
és gyakorlatot szerezhessenek
14:46
to a predominantlyFőleg minoritykisebbségi,
low-incomealacsony jövedelmű communityközösség memberstagjai
261
874000
4776
a túlnyomórészt kis jövedelmű,
kisebbséghez tartozó páciensek;
14:50
so that they will have the skillsszakértelem
they need to get a decenttisztességes jobmunka.
262
878800
3960
s így meglegyen a szakértelmük,
hogy rendes munkát vállalhassanak.
14:56
In ChapelKápolna HillHill, NorthÉszaki CarolinaCarolina,
263
884960
2376
Az észak-karolinai Chapel Hillben
14:59
the AbecedarianAbecedarian ProjectProjekt has figuredmintás out
264
887360
3696
az "Írás-olvasás projekt" megoldotta,
15:03
how to ensurebiztosít that they have loweredleeresztett
the riskskockázatok for heartszív diseasebetegség
265
891080
5296
hogyan lehet csökkenteni
15:08
for blacksfeketék in theirazok mid-középső-30s
266
896400
3056
a 30-as éveik közepén járó feketék
szívbetegségének kockázatát
15:11
by providinggondoskodás high-qualitykiváló minőségű day caregondoskodás
267
899480
3016
jó minőségű napi gondozással
15:14
from birthszületés to agekor fiveöt.
268
902520
2696
a gyerek születésétől ötéves koráig.
15:17
In after-schooliskola utáni centersközpontok
acrossát the UnitedEgyesült StatesÁllamok,
269
905240
3296
A napközi otthonok szerte az USA-ban,
15:20
WintleyWintley PhippsPhipps and the US DreamÁlom AcademyAkadémia
270
908560
2656
Wintley Phipps US Dream Academy-ája révén
15:23
is breakingtörés the cycleciklus of incarcerationbörtön
271
911240
2776
megszakítja a szabadságvesztés ciklusát,
15:26
by providinggondoskodás high-qualitykiváló minőségű
academicakadémiai enrichmentalkoholtartalom-növelés and mentoringmentorálás
272
914040
4416
hogy jó minőségű oktatásról
és felügyeletről gondoskodik
15:30
to the childrengyermekek of prisonersfoglyok
273
918480
2696
a rabok gyerekeinek,
15:33
and childrengyermekek who have
fallenelesett behindmögött in schooliskola.
274
921200
2640
és az iskolában lemaradóknak.
15:36
In HuntsvilleHuntsville, AlabamaAlabama,
275
924600
1696
Az alabamai Huntsville-ben
15:38
OakwoodOakwood UniversityEgyetem,
276
926320
1416
az Oakwood Egyetem,
15:39
a historicallytörténelmileg blackfekete institutionintézmény,
277
927760
2336
amely történelmileg fekete intézmény,
15:42
is showingkiállítás how we can improvejavul
the healthEgészség of blackfekete adultsfelnőttek
278
930120
4296
megmutatja, hogyan javíthatjuk
fekete férfiak egészségét
15:46
by includingbeleértve a healthEgészség evaluationértékelése
279
934440
3016
egészségfölméréssel kiegészítve
15:49
as a partrész of freshmangólya orientationtájékozódás
280
937480
3136
a jelentkezők tájékoztatását,
15:52
and givingígy those studentsdiákok
the toolsszerszámok they need
281
940640
2976
és a diákok megkapják a kellő eszközt,
15:55
to make healthyegészséges choicesválasztás
282
943640
1656
hogy egészségükért jól döntsenek,
15:57
and providinggondoskodás them annuallyévente
a healthEgészség transcriptátirat
283
945320
3376
és évente követik állapotukat,
16:00
so they can monitormonitor theirazok progressHaladás.
284
948720
1840
hogy figyelemmel kísérjék a változást.
16:03
And in AtlantaAtlanta, GeorgiaGrúzia,
285
951520
1736
A georgiai Atlantában
16:05
PurposeCélja BuiltBeépített CommunitiesKözösségek has dismantledlebontották
the negativenegatív effectshatások of segregationszegregáció
286
953280
5936
a Purpose Built Communities kiküszöbölte
a szegregáció negatív hatását,
16:11
by transformingtranszformáló a crime-riddenbűncselekmény lovagolt,
287
959240
2656
mert átváltoztatta a bűnnel fertőzött,
16:13
drug-infestedkábítószer-fertőzött publicnyilvános housingház projectprogram
288
961920
2936
drogos környék bérlakás-projektjét
16:16
into an oasisoázis of mixed-incomevegyes jövedelem housingház,
289
964880
3696
különböző jövedelműek lakásoázisává,
16:20
of academicakadémiai performanceteljesítmény,
290
968600
2176
amelyben eredményesen lehet tanulni,
16:22
of great communityközösség wellnesswellness
291
970800
2856
mindenki jól érzi magát,
16:25
and of fullteljes employmentfoglalkoztatás.
292
973680
1400
és nincs munkanélküliség.
16:28
And finallyvégül,
293
976160
1696
Végül,
16:29
there is the DevineDevine solutionmegoldás.
294
977880
2000
létezik a Devine-féle megoldás.
16:32
ProfessorProfesszor PatriciaPatricia DevineDevine
295
980680
2640
Patricia Devine professzor
16:36
of the UniversityEgyetem of WisconsinWisconsin
296
984400
2576
a Wisconsini Egyetemről megmutatta,
16:39
has shownLátható us how we can attacktámadás
297
987000
3696
hogyan küzdhetünk nyílt sisakkal
16:42
our hiddenrejtett biasestorzítások headfej on
298
990720
2976
rejtett elfogultságunk ellen,
16:45
and effectivelyhatékonyan reducecsökkentésére them.
299
993720
2040
és miként mérsékelhetjük.
16:48
EachMinden one of us
300
996680
1776
Bármelyikünk lehet
16:50
can be a rippleRipple of hoperemény.
301
998480
2160
a remény patakocskája.
16:53
This work will not always be easykönnyen,
302
1001200
3496
E munka nem lesz mindig könnyű,
16:56
but formerkorábbi SupremeLegfelsőbb CourtBíróság JusticeIgazságszolgáltatás
ThurgoodThurgood MarshallMarshall
303
1004720
2920
de Thurgood Marshall
legfelsőbb bírósági bíró megjegyezte:
17:00
has told us, "We mustkell dissentnézeteltérés.
304
1008680
2896
"Küzdenünk kell,
17:03
We mustkell dissentnézeteltérés from the indifferenceközöny.
305
1011600
2416
Küzdenünk kell a közömbösség ellen,
17:06
We mustkell dissentnézeteltérés from the apathyapátia.
306
1014040
2056
Küzdenünk kell a fásultság ellen,
17:08
We mustkell dissentnézeteltérés from the hatredgyűlölet
and from the mistrustbizalmatlanság.
307
1016120
3456
Küzdenünk kell a gyűlölet
és a bizalmatlanság ellen.
17:11
We mustkell dissentnézeteltérés
308
1019600
1656
Küzdenünk kell,
17:13
because AmericaAmerikai can do better,
309
1021280
3256
mert Amerika többre hivatott,
17:16
because AmericaAmerikai has no choiceválasztás
but to do better."
310
1024560
4816
mert Amerikának nincs más választása,
mint hogy jobban csinálja,"
17:21
Thank you.
311
1029400
1216
Köszönöm.
17:22
(ApplauseTaps)
312
1030640
3640
(Taps)
Translated by Peter Pallós
Reviewed by Kata Maczali

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
David R. Williams - Public health sociologist
David R. Williams asks: What if we decided to tackle the striking levels of early death and poor health that are due to the color of one's skin?

Why you should listen

Dr. David R. Williams has played a visible national leadership role in raising awareness levels about health disparities and identifying interventions to address them. The author of more than 400 scientific papers, Williams developed the Everyday Discrimination Scale, which is currently one of the most widely used measures to assess perceived discrimination in health studies. He was ranked as the world's most cited black scholar in the social sciences in 2008, and Thomson Reuters ranked him as one of the world's most influential scientific minds in 2014. 

Williams is currently the Norman Professor of Public Health at Harvard's T. H. Chan School of Public Health and Professor of African and African American Studies and of Sociology at Harvard University. He holds an MPH degree from Loma Linda University and a PhD in Sociology from the University of Michigan.

More profile about the speaker
David R. Williams | Speaker | TED.com