ABOUT THE SPEAKER
David R. Williams - Public health sociologist
David R. Williams asks: What if we decided to tackle the striking levels of early death and poor health that are due to the color of one's skin?

Why you should listen

Dr. David R. Williams has played a visible national leadership role in raising awareness levels about health disparities and identifying interventions to address them. The author of more than 400 scientific papers, Williams developed the Everyday Discrimination Scale, which is currently one of the most widely used measures to assess perceived discrimination in health studies. He was ranked as the world's most cited black scholar in the social sciences in 2008, and Thomson Reuters ranked him as one of the world's most influential scientific minds in 2014. 

Williams is currently the Norman Professor of Public Health at Harvard's T. H. Chan School of Public Health and Professor of African and African American Studies and of Sociology at Harvard University. He holds an MPH degree from Loma Linda University and a PhD in Sociology from the University of Michigan.

More profile about the speaker
David R. Williams | Speaker | TED.com
TEDMED 2016

David R. Williams: How racism makes us sick

David R. Williams: Irkçılık bizi nasıl hasta eder?

Filmed:
1,360,391 views

Yarış neden sağlık için bu kadar derin bir önem taşıyor? David R. Williams ayrımcılığın refah üzerindeki etkisini ölçmek için bir ölçek geliştirdi; gelir ve eğitim gibi geleneksel önlemlerin ötesine geçerek örtülü ön yargı, konut ayrımı ve olumsuz klişe gibi unsurların eşitsizliği nasıl yarattığını ve sürdürdüğünü ortaya koydu. Göz açıp kapanıncaya kadar biten bu konuşmada Williams, ırkçılığın hileli bir sistem üretme olduğuna dair kanıtlar ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak için ABD çapında umut verici program örnekleri sundu.
- Public health sociologist
David R. Williams asks: What if we decided to tackle the striking levels of early death and poor health that are due to the color of one's skin? Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
An articlemakale in the YaleYale AlumniMezunlar MagazineDergi
0
1000
3120
Yale Mezunlar Dergisinde bir yazıda
00:17
told the storyÖykü of ClydeClyde MurphyMurphy,
1
5240
2576
1970'te Yale'de siyahi bir öğrenci olan
00:19
a blacksiyah man who was a memberüye
of the ClassSınıf of 1970.
2
7840
3880
Clyde Murphy'nin hikayesi anlatılıyordu.
00:24
ClydeClyde was a successbaşarı storyÖykü.
3
12960
2040
Clyde bir başarı hikayesiydi.
00:28
After YaleYale and a lawhukuk degreederece from ColumbiaColumbia,
4
16320
3000
Yale ve Columbia hukuk diplomasından sonra
00:32
ClydeClyde spentharcanmış the nextSonraki 30 yearsyıl
5
20160
2216
Clyde gelecek 30 yılını ABD'nin
00:34
as one of America'sAmerika'nın
topüst civilsivil rightshaklar lawyersavukatları.
6
22400
3160
en iyi insan hakları avukatlarından
biri olarak harcadı.
00:38
He was alsoAyrıca a great husbandkoca and fatherbaba.
7
26280
2680
Ayrıca o mükemmel bir baba ve kocaydı.
00:42
But despiterağmen his successbaşarı,
8
30080
2736
Fakat kişisel ve
00:44
personallyŞahsen and professionallyprofesyonel olarak,
9
32840
2320
mesleki başarısına rağmen
00:48
Clyde'sClyde'nın storyÖykü had a sadüzgün endingbitirme.
10
36080
2280
Clyde'ın hikayesinin üzücü bir sonu var.
00:51
In 2010,
11
39440
1200
2010 yılında,
00:53
at the ageyaş of 62,
12
41720
1760
62 yaşında
00:56
ClydeClyde diedvefat etti from a bloodkan clotpıhtı in his lungakciğer.
13
44640
3000
akciğerindeki kan pıhtılaşmasından
hayatına veda etti.
01:02
Clyde'sClyde'nın experiencedeneyim was not uniquebenzersiz.
14
50120
3800
Clyde bu konuda yalnız değildi.
01:06
ManyBirçok of his blacksiyah classmatessınıf arkadaşları from YaleYale
15
54720
2856
Yale'den pek çok siyahi arkadaşı da
01:09
alsoAyrıca diedvefat etti younggenç.
16
57600
1480
genç yaşta öldü.
01:12
In factgerçek, the magazinedergi articlemakale indicatedBelirtilen
17
60080
3360
Aslında, dergideki yazı şunu gösteriyordu:
01:16
that 41 yearsyıl after graduationMezuniyet from YaleYale,
18
64319
3697
Yale'den mezuniyetten 41 yıl sonra,
01:20
the blacksiyah membersüyeler of the ClassSınıf of 1970
19
68040
3176
1970'de Yale'deki
siyahi öğrencilerin ölüm oranı
01:23
had a deathölüm rateoran
that was threeüç timeszamanlar higherdaha yüksek
20
71240
3256
diğer sınıf arkadaşlarının ortalamasından
01:26
than that of the averageortalama classsınıf memberüye.
21
74520
2440
üç kat daha yüksek.
01:30
It's stunningçarpıcı.
22
78680
1200
Bu gerçekten çok çarpıcı.
01:33
AmericaAmerika has recentlyson günlerde awakeneduyanmış
23
81240
2520
Amerika son zamanlarda gözlerini
01:36
to a steadyistikrarlı drumbeatDavul sesi
24
84680
2176
silahsız siyahi adamların
01:38
of unarmedSilahsız blacksiyah menerkekler
beingolmak shotatış by the policepolis.
25
86880
3760
polis tarafından vurulma
haberlerine açıyor.
01:43
What is even a biggerDaha büyük storyÖykü
26
91960
3200
Asıl büyük mesele ise
01:48
is that everyher sevenYedi minutesdakika,
27
96560
3096
Birleşik Devletlerde
01:51
a blacksiyah personkişi dieskalıp prematurelyzamanından önce
in the UnitedAmerika StatesBirleşik.
28
99680
4000
her yedi dakikada bir siyahinin
genç yaşta ölmesiydi.
01:56
That is over 200 blacksiyah people
29
104440
3816
Yani her gün, siyahilerle beyazların
02:00
dieölmek everyher singletek day
30
108280
2136
sağlık koşulları eşit olsaydı
ölmeyecek olan
02:02
who would not dieölmek if the healthsağlık
of blacksSiyahlar and whitesBeyazlar were equaleşit.
31
110440
4800
200'den fazla insan ölüyordu.
02:10
For the last 25 yearsyıl,
32
118240
1680
Son 25 yıldır,
02:12
I have been on a missionmisyon
33
120920
1936
ırkın sağlık için
02:14
to understandanlama why does raceyarış
34
122880
2776
neden bu kadar önemli olduğunu
02:17
mattermadde so profoundlyderinden for healthsağlık.
35
125680
2560
anlamayı görev edindim.
02:21
When I startedbaşladı my careerkariyer,
36
129759
1777
Kariyerime başladığımda,
02:23
manyçok believedinanılır that it was simplybasitçe
about racialırk differencesfarklar
37
131560
4376
pek çoğu bunun tamamen eğitim
ve gelir farklılığına dayanan
02:27
in incomegelir and educationEğitim.
38
135960
1760
ırk ayrımcılığı olduğuna inandı.
02:30
I discoveredkeşfedilen that while
economicekonomik statusdurum mattershususlar for healthsağlık,
39
138480
4840
Ekonomik durumun sağlık için
önemli olduğunu keşfettim
02:36
there is more to the storyÖykü.
40
144200
1896
fakat hikaye bundan fazlası.
02:38
So for exampleörnek, if we look
at life expectancybeklenti at ageyaş 25,
41
146120
4920
Örneğin; aynı yaşta olan
iki gence bakarsak
02:43
at ageyaş 25 there's a five-yearbeş yıllık gapboşluk
betweenarasında blacksSiyahlar and whitesBeyazlar.
42
151960
5096
siyahiler ile beyazlar arasında
5 yıllık bir fark olduğunu görürüz.
02:49
And the gapboşluk by educationEğitim
for bothher ikisi de whitesBeyazlar and blacksSiyahlar
43
157080
3936
Hatta eğitim seviyesinden kaynaklanan fark
02:53
is even largerdaha büyük than the racialırk gapboşluk.
44
161040
3120
ırktan kaynaklanan farktan daha geniş.
02:56
At the sameaynı time,
at everyher levelseviye of educationEğitim,
45
164960
4616
Aynı zamanda,
eğitim alanının her kademesinde
03:01
whitesBeyazlar livecanlı longeruzun than blacksSiyahlar.
46
169600
2240
beyazlar siyahlardan daha uzun yaşıyor.
03:04
So whitesBeyazlar who are highyüksek schoolokul dropoutsterkinin
47
172560
2296
Yani liseyi terk etmiş bir beyaz
03:06
livecanlı 3.4 yearsyıl longeruzun
than theironların blacksiyah counterpartsmuadilleri,
48
174880
3696
siyahi akranlarından 3 yıl 4 ay
daha fazla yaşıyor
03:10
and the gapboşluk is even largerdaha büyük
49
178600
2896
ve hatta bu fark üniversiteden
03:13
amongarasında collegekolej graduatesmezunları.
50
181520
1640
mezun olanlar arasında daha fazla.
03:16
MostÇoğu surprisingşaşırtıcı of all,
51
184200
3016
Hepsinden daha şaşırtıcı olan,
03:19
whitesBeyazlar who have graduatedmezun from highyüksek schoolokul
52
187240
3376
lise mezunu beyazlar
03:22
livecanlı longeruzun than blacksSiyahlar
with a collegekolej degreederece
53
190640
3696
üniversite mezunu siyahilerden
03:26
or more educationEğitim.
54
194360
1240
daha uzun yaşıyor.
03:28
So why does raceyarış mattermadde
so profoundlyderinden for healthsağlık?
55
196600
3896
Peki, ırk neden sağlık için
bu kadar önemli?
03:32
What elsebaşka is it
beyondötesinde educationEğitim and incomegelir
56
200520
4040
Önemli olması gereken eğitim ve gelirin
03:37
that mightbelki mattermadde?
57
205400
1240
ötesinde olan bu şey ne?
03:40
In the earlyerken 1990s,
58
208040
1600
1990'ların başında,
03:42
I was askeddiye sordu to reviewgözden geçirmek a newyeni bookkitap
59
210520
2160
Siyahi Amerikalıların sağlığı hakkında
03:45
on the healthsağlık of blacksiyah AmericaAmerika.
60
213600
1880
yazılmış bir kitabı incelemem istendi.
03:48
I was struckvurdu that almostneredeyse everyher singletek one
61
216200
3096
25 bölümün neredeyse her birinde
03:51
of its 25 chaptersbölümler
62
219320
2256
beni fazlasıyla etkileyen,
03:53
said that racismırkçılık
63
221600
1776
ırkçılığın siyahilerin sağlığına
03:55
was a factorfaktör that was hurtingzarar
the healthsağlık of blacksSiyahlar.
64
223400
3040
zarar verdiğinin söylenmesiydi.
03:59
All of these researchersaraştırmacılar
65
227360
1720
Bütün bu araştırmacılar
04:02
were statingbelirten that racismırkçılık was a factorfaktör
adverselyolumsuz impactingetkileyen blacksSiyahlar,
66
230120
4760
ırkçılığın siyahileri kötü etkilediğini
söylüyordu,
04:08
but they providedsağlanan no evidencekanıt.
67
236080
1560
fakat bir kanıt yoktu.
04:10
For me, that was not good enoughyeterli.
68
238560
2160
Bu benim için yeterli değildi.
04:13
A fewaz monthsay latersonra,
69
241960
1656
Birkaç ay sonra,
04:15
I was speakingkonuşuyorum at a conferencekonferans
in WashingtonWashington, DCDC,
70
243640
2936
Washington'da bir konferansta konuşuyordum
04:18
and I said that one
of the prioritiesöncelikler for researchAraştırma
71
246600
3176
ve araştırmaların bir önceliğinin de
04:21
was to documentbelge the waysyolları
in whichhangi racismırkçılık affectedetkilenmiş healthsağlık.
72
249800
3720
ırkçılığın sağlığı nasıl etkilediğini
kanıtlamak olduğunu söyledim.
04:26
A whitebeyaz gentlemanbeyefendi stooddurdu in the audienceseyirci
73
254880
2536
Seyircilerin arasından
beyaz bir genç ayağa kalktı
04:29
and said that while he agreedkabul
with me that racismırkçılık was importantönemli,
74
257440
3320
ve ırkçılığın etkili olduğu hususunda
benimle hemfikir olduğunu,
04:34
we could never measureölçmek racismırkçılık.
75
262240
1480
fakat asla ölçülemeyeceğini söyledi.
04:36
"We measureölçmek self-esteembenlik saygısı," I said.
76
264880
2000
"Öz saygıyı ölçüyoruz,
04:40
"There's no reasonneden
77
268200
1416
Irkçılığı aklımıza sokuyorsak
04:41
why we can't measureölçmek racismırkçılık
if we put our mindszihinler to it."
78
269640
3000
neden ölçülmesi mümkün olmasın." dedim.
04:45
And so I put my mindus to it
79
273720
2496
Aklımı buna verdim
04:48
and developedgelişmiş threeüç scalesterazi.
80
276240
1520
ve üç ölçek geliştirdim.
04:50
The first one capturedyakalanan
majormajör experiencesdeneyimler of discriminationayrımcılık,
81
278440
3976
İlki büyük ayrımcılık olaylarını yakaladı,
04:54
like beingolmak unfairlyhaksız yere firedateş
or beingolmak unfairlyhaksız yere stoppeddurduruldu by the policepolis.
82
282440
4256
haksız şekilde işten çıkarılmak ya da
polis tarafından durdurulmak gibi.
04:58
But discriminationayrımcılık alsoAyrıca occursoluşur
in more minorküçük and subtleince experiencesdeneyimler,
83
286720
5296
Fakat ayrımcılık genellikle küçük
ve göze çarpmayan durumlarda oluyor.
05:04
and so my secondikinci scaleölçek,
calleddenilen the EverydayHer gün DiscriminationAyrımcılık ScaleÖlçek,
84
292040
3080
İkinci ölçeğimi olan
'Günlük Ayrımcılık Ölçeği'
05:08
capturesyakalar ninedokuz itemsürün
85
296000
1736
9 tane olay örneğinden
05:09
that capturesyakalar experiencesdeneyimler
86
297760
1336
oluşuyor;
05:11
like you're treatedişlenmiş
with lessaz courtesynezaket than othersdiğerleri,
87
299120
3296
size diğerlerinden daha az kibar
davranılması,
05:14
you receiveteslim almak pooreryoksul servicehizmet
than othersdiğerleri in restaurantsrestoranlar or storesdepolar,
88
302440
3576
restoranda ya da mağazada daha kötü
hizmet almanız
05:18
or people actdavranmak as if they're afraidkorkmuş of you.
89
306040
2240
ya da insanların sizden korkmuş gibi
davranması.
05:21
This scaleölçek capturesyakalar
90
309240
2816
Bu ölçek,
05:24
waysyolları in whichhangi the dignityhaysiyet and the respectsaygı
91
312080
3576
toplumun değer vermediği insanların
05:27
of people who societytoplum does not valuedeğer
92
315680
2936
onurunun ve saygınlığının
05:30
is chippedyontma away on a dailygünlük basistemel.
93
318640
2360
günden güne azalmasından oluşuyor.
05:33
ResearchAraştırma has foundbulunan
94
321960
1480
Araştırmalar
05:37
that higherdaha yüksek levelsseviyeleri of discriminationayrımcılık
95
325440
2856
ayrımcılığın artmasının
05:40
are associatedilişkili with an elevatedyüksek riskrisk
of a broadgeniş rangemenzil of diseaseshastalıklar
96
328320
5536
farklı türdeki hastalıkların meydana gelme
oranını arttırdığını buldu.
05:45
from bloodkan pressurebasınç to abdominalKarın obesityşişmanlık
97
333880
3256
Tansiyondan obeziteye
05:49
to breastmeme cancerkanser to heartkalp diseasehastalık
98
337160
2656
göğüs kanserinden kalp hastalıklarına
05:51
and even prematureerken mortalityölüm oranı.
99
339840
2560
ve hatta genç yaşta ölümlerle bağlantılı.
05:55
StrikinglyÇarpıcı, some of the effectsetkileri
are observedgözlenen at a very younggenç ageyaş.
100
343520
5096
Dikkat çekici bir şekilde, bazı etkiler
çok genç yaşta görülüyor.
06:00
For exampleörnek, a studyders çalışma of blacksiyah teensgençler
101
348640
4120
Örneğin, siyahi gençler üzerinde
yapılan bir çalışma
06:06
foundbulunan that those who reportedrapor higherdaha yüksek
levelsseviyeleri of discriminationayrımcılık as teenagersgençler
102
354120
5440
küçük yaşta yüksek derecede ayrımcılığa
maruz kaldığını belirtenlerin
06:13
had higherdaha yüksek levelsseviyeleri of stressstres hormoneshormonlar,
103
361120
2680
stres hormonlarının,
06:17
of bloodkan pressurebasınç
104
365520
1936
tansiyonlarının
06:19
and of weightağırlık at ageyaş 20.
105
367480
2720
ve kilolarının 20 yaşında daha yüksek
olduğunu buldu.
06:24
HoweverAncak,
106
372440
1200
Fakat
06:27
the stressstres of discriminationayrımcılık
107
375920
2536
ayrımcılıktan kaynaklanan stres
06:30
is only one aspectGörünüş.
108
378480
1936
meselenin sadece bir yönü.
06:32
DiscriminationAyrımcılık and racismırkçılık
109
380440
2496
Ayrımcılık ve ırkçılık
06:34
alsoAyrıca mattershususlar in other
profoundderin waysyolları for healthsağlık.
110
382960
4296
sağlığın diğer boyutlarında da görülür.
06:39
For exampleörnek, there's
discriminationayrımcılık in medicaltıbbi carebakım.
111
387280
3080
Örneğin, tıbbi tedavide de
bir ayrımcılık var.
06:43
In 1999, the NationalUlusal AcademyAkademi of MedicineTıp
112
391080
4296
1999'da Ulusal Tıp Akademisi
06:47
askeddiye sordu me to serveservis on a committeeKurul
113
395400
1936
benden siyahların ve diğer azınlıkların
06:49
that foundbulunan, concludedsonucuna
basedmerkezli on the scientificilmi evidencekanıt,
114
397360
5056
beyazlardan daha kötü kalitede
sağlık hizmeti aldıklarını
06:54
that blacksSiyahlar and other minoritiesazınlıklar
115
402440
2496
bilimsel olarak kanıtlamış
06:56
receiveteslim almak pooreryoksul qualitykalite carebakım than whitesBeyazlar.
116
404960
2880
bir komitede çalışmamı istedi.
07:00
This was truedoğru for all kindsçeşit
of medicaltıbbi treatmenttedavi,
117
408480
3856
Bu bütün sağlık hizmetleri için doğruydu,
07:04
from the mostçoğu simplebasit
118
412360
1360
en basit olanından
07:06
to the mostçoğu technologicallyteknolojik olarak sophisticatedsofistike.
119
414720
2840
en komplike olanına kadar.
07:10
One explanationaçıklama for this patternmodel
120
418800
3016
Bu modelin açıklaması
07:13
was a phenomenonfenomen
that's calleddenilen "implicitörtülü biasönyargı"
121
421840
3936
'imalı ön yargı' ya da
07:17
or "unconsciousbilinçsiz discriminationayrımcılık."
122
425800
2296
'bilinçsiz ayrımcılık' olarak biliniyor.
07:20
ResearchAraştırma for decadeson yıllar
by socialsosyal psychologistspsikologlar
123
428120
2816
On yıllardır sosyal psikologlar tarafından
07:22
indicatesgösterir that if you holdambar
a negativenegatif stereotypeklişe
124
430960
3496
yapılan araştırmalar şunu gösterdi:
Eğer bilinçaltınızda bir gruba karşı
07:26
about a groupgrup in your subconsciousbilinçaltı mindus
125
434480
3056
olumsuz bir ön yargınız varsa
07:29
and you meetkarşılamak someonebirisi from that groupgrup,
126
437560
2696
ve bu gruptan biriyle tanışırsanız,
07:32
you will discriminateayırımcılık againstkarşısında that personkişi.
127
440280
2296
o kişiye karşı ayrımcılık yaparsınız.
07:34
You will treattedavi etmek them differentlyfarklı olarak.
128
442600
1656
Farklı davranırsınız.
07:36
It's an unconsciousbilinçsiz processsüreç.
It's an automaticOtomatik processsüreç.
129
444280
4616
Bu bilinç dışı bir süreç.
Bu otomatik bir işlem.
07:40
It is a subtleince processsüreç, but it's normalnormal
130
448920
3176
Göze çarpmıyor, ama normal bir şey.
07:44
and it occursoluşur even amongarasında
the mostçoğu well-intentionediyi niyetli individualsbireyler.
131
452120
5880
Bu en iyi niyetli insanlarda bile oluyor.
07:51
But the deeperDaha derine that I delvedkazdılar
132
459280
3016
Fakat daha derine inip
07:54
into the healthsağlık impactdarbe of racismırkçılık,
133
462320
2160
ırkçılığın sağlık üzerindeki
etkisini araştırdığımda,
07:57
the more insidioussinsi the effectsetkileri becameoldu.
134
465360
2720
etkiler daha zarar verici oldu.
08:01
There is institutionalkurumsal discriminationayrımcılık,
135
469160
2440
Sosyal kurumlarda
08:04
whichhangi refersatıfta to discriminationayrımcılık
136
472600
2816
ayrımcılık olduğuna işaret eden
08:07
that existsvar in the processessüreçler
of socialsosyal institutionskurumlar.
137
475440
4000
kurumsal bir ayrım var.
08:12
ResidentialKonut segregationsegregasyon by raceyarış,
138
480400
2336
Beyaz ve siyahların farklı muhitlerde
08:14
whichhangi has led to blacksSiyahlar and whitesBeyazlar livingyaşam
in very differentfarklı neighborhoodKomşuluk contextsbağlamları,
139
482760
4976
yaşamasına neden olan ırka göre
yerleşim bölgelerinin farklıllaşması
08:19
is a classicklasik exampleörnek
of institutionalkurumsal racismırkçılık.
140
487760
3560
kurumsal ırkçılığın basit bir örneği.
08:25
One of America'sAmerika'nın best-kepten çok tutulan secretssırlar
141
493120
3936
Amerika'nın en iyi tutulan
sırlarından biri
08:29
is how residentialyerleşim segregationsegregasyon
142
497080
2176
yerleşik parçalanmaların
08:31
is the secretgizli sourcekaynak
143
499280
2336
Amerika'daki ırk eşitsizliğinin
08:33
that createsyaratır racialırk inequalityeşitsizlik
in the UnitedAmerika StatesBirleşik.
144
501640
3720
kaynağını oluşturduğu gerçeği.
08:38
In AmericaAmerika, where you livecanlı
145
506800
2936
Amerika'da yaşadığınız yer,
08:41
determinesbelirleyen your accesserişim to opportunitiesfırsatlar
146
509760
3135
eğitime, iş imkanlarına, konuta
08:44
in educationEğitim, in employment,
147
512919
3297
ve sağlık hizmetlerine
08:48
in housingKonut and even
in accesserişim to medicaltıbbi carebakım.
148
516240
4040
erişiminizi belirler.
08:53
One studyders çalışma of the 171 largesten büyük
citiesşehirler in the UnitedAmerika StatesBirleşik
149
521640
6416
ABD'de de 171 büyük şehirde yapılan
bir çalışma
09:00
concludedsonucuna that there is not even one cityŞehir
150
528080
3296
beyazların siyahlarla eşit koşullarda
09:03
where whitesBeyazlar livecanlı
underaltında equaleşit conditionskoşullar to blacksSiyahlar,
151
531400
3336
yaşadığı bir tane şehrin dahi
olmadığını
09:06
and that the worsten kötü urbankentsel contextsbağlamları
in whichhangi whitesBeyazlar resideikamet
152
534760
3936
ve beyazların şehirlerde yaşadığı
en kötü bölgelerin bile
09:10
is considerablyönemli ölçüde better than the averageortalama
contextbağlam of blacksiyah communitiestopluluklar.
153
538720
4640
ortalama siyahi bir yerleşimden daha iyi
olduğunu ortaya koydu.
09:15
AnotherBaşka bir studyders çalışma foundbulunan
154
543920
1696
Bir başka çalışma ise
09:17
that if you could eliminateelemek statisticallyistatistiksel
155
545640
3016
eğer yerleşim bölgelerindeki ırka dayalı
09:20
residentialyerleşim segregationsegregasyon,
156
548680
1656
farklılaşmaları azaltabilirsek,
09:22
you would completelytamamen erasesilmek
black-whitesiyah-beyaz differencesfarklar in incomegelir,
157
550360
4136
gelir, eğitim ve işsizlikteki
09:26
educationEğitim and unemploymentişsizlik,
158
554520
2496
siyah-beyaz farkını silebileceğimizi
09:29
and reduceazaltmak black-whitesiyah-beyaz differencesfarklar
in singletek motherhoodAnnelik
159
557040
3296
ve siyah-beyaz yalnız anneler arasındaki
09:32
by two thirdsüçte,
160
560360
1216
ırkçılıktan kaynaklanan
09:33
all of that driventahrik by segregationsegregasyon.
161
561600
2360
2/3'lük farkı düşürebileceğimizi
ortaya koydu.
09:36
I have alsoAyrıca learnedbilgili
162
564960
2056
Ayrıca, Amerikan kültüründeki
09:39
how the negativenegatif stereotypesklişeler
163
567040
2776
olumsuz yargıların ve
siyahlar hakkındaki izlenimlerin
09:41
and imagesGörüntüler of blacksSiyahlar in our culturekültür
164
569840
2976
kelimenin tam anlamıyla
09:44
literallyharfi harfine createyaratmak and sustainsürdürmek
165
572840
3016
nasıl kurumsal ve kişisel ayrımcılık
09:47
bothher ikisi de institutionalkurumsal
and individualbireysel discriminationayrımcılık.
166
575880
3440
yarattığını ve bunu sürdürdüğünü öğrendim.
09:52
A groupgrup of researchersaraştırmacılar
have put togetherbirlikte a databaseveritabanı
167
580640
2960
Bir grup araştırmacı,
09:56
that containsiçeren the bookskitaplar,
168
584480
2216
ortalama bir üniversite eğitimi almış
09:58
magazinesdergiler and articleshaberler
169
586720
3016
bir Amerikalının hayatı boyunca
okuduğu kitapları,
10:01
that an averageortalama college-educatedÜniversite mezunu
AmericanAmerikan would readokumak over theironların lifetimeömür.
170
589760
4696
dergileri ve yazıları içeren bir veri
ortaya koydular.
10:06
It allowsverir us to look withiniçinde this databaseveritabanı
171
594480
2816
Bu veri,
10:09
and see how AmericansAmerikalılar
have seengörüldü wordskelimeler pairedeşleştirilmiş togetherbirlikte
172
597320
5336
Amerikalıların büyürken
kelimeleri nasıl bir araya getirdiklerini
10:14
as they growbüyümek up in theironların societytoplum.
173
602680
2496
görmemizi sağlıyor.
10:17
So when the wordsözcük "blacksiyah"
appearsbelirir in AmericanAmerikan culturekültür,
174
605200
3976
Örneğin Amerikan kültüründe siyah kelimesi
söylendiğinde onunla birlikte
10:21
what co-occursCo oluşur with it?
175
609200
2056
canlanan kelimeler şunlar:
10:23
"PoorZavallı,"
176
611280
1416
Fakir,
10:24
"violentşiddetli,"
177
612720
1216
şiddete meyilli,
10:25
"religiousdini,"
178
613960
1336
dinci,
10:27
"lazytembel,"
179
615320
1216
tembel
10:28
"cheerfulneşeli,"
180
616560
1216
neşeli,
10:29
"dangeroustehlikeli."
181
617800
1736
tehlikeli.
10:31
When "whitebeyaz" occursoluşur,
182
619560
1496
Beyaz kelimesi söylendiğinde
10:33
the frequentlysık sık co-occurringbirlikte meydana gelen wordskelimeler
183
621080
2256
sıklıkla canlanan kelimeler şunlar:
10:35
are "wealthyzengin,"
184
623360
1336
zengin,
10:36
"progressiveilerici,"
185
624720
1256
ilerici,
10:38
"conventionalKonvansiyonel,"
186
626000
1200
geleneksel,
10:40
"stubborninatçı,"
187
628120
1216
inatçı,
10:41
"successfulbaşarılı,"
188
629360
1216
başarılı
10:42
"educatedeğitimli."
189
630600
1280
eğitimli.
10:44
So when a policepolis officersubay
190
632280
3296
Bir polis memuru
10:47
overreactsOverreacts when he seesgörür
an unarmedSilahsız blacksiyah maleerkek
191
635600
4280
savunmasız bir siyahiyi gördüğünde
10:53
and perceivesalgılar him
to be violentşiddetli and dangeroustehlikeli,
192
641240
4696
ve onu tehlikeli olarak algıladığında
10:57
we are not necessarilyzorunlu olarak dealingmuamele
with an inherentlydoğal olarak badkötü coppolis.
193
645960
4560
kötü bir polisle karşı karşıya değiliz.
11:03
We mayMayıs ayı be simplybasitçe viewinggörüntüleme
194
651280
2536
Sadece,
11:05
a normalnormal AmericanAmerikan
195
653840
2016
büyüdüğü toplumda
11:07
who is reflectingyansıtan
what he has been exposedmaruz to
196
655880
3776
maruz kaldığını yansıtan
11:11
as a resultsonuç of beingolmak raisedkalkık
197
659680
2416
normal bir Amerikalı
11:14
in this societytoplum.
198
662120
1240
görüyoruz.
11:16
From my ownkendi experiencedeneyim,
199
664080
2320
Kendi tecrübelerime dayanarak
11:19
I believe that your raceyarış
200
667840
2616
inanıyorum ki sizin ırkınız
11:22
does not have to be
a determinantbelirleyici of your destinyKader.
201
670480
3000
kaderinizi belirleyemez.
11:26
I migratedgöç to the UnitedAmerika StatesBirleşik
202
674720
2536
1970'lerin sonunda Saint Lucia'nın
11:29
from the CaribbeanKarayipler islandada of SaintSaint LuciaLucia
203
677280
2080
Kraipler adasından
11:32
in the lategeç 1970s
204
680440
1640
Amerika'ya yüksek öğrenim
11:34
in pursuitkovalama of higherdaha yüksek educationEğitim,
205
682840
1840
görmek için taşındım
11:38
and in the last 40 yearsyıl,
206
686000
2376
ve son kırk yılda
11:40
I have donetamam well.
207
688400
1200
gayet iyiydim.
11:42
I have had a supportivedestekleyici familyaile,
208
690280
2616
Beni destekleyen bir ailem vardı,
11:44
I have workedişlenmiş hardzor,
209
692920
1280
çok çalıştım
11:47
I have donetamam well.
210
695240
1200
ve başardım.
11:49
But it tookaldı more for me to be successfulbaşarılı.
211
697120
2680
Ama başarılı olmak
11:52
I receivedAlınan a minorityazınlık fellowshipArkadaş grubu
from the UniversityÜniversitesi of MichiganMichigan.
212
700600
4120
Michigan Üniversitesi'nden
azınlık bursu aldım.
11:57
Yes. I am an affirmativeolumlu actionaksiyon babybebek.
213
705440
4240
Evet, pozitif ayrıcalıklı bir bebeğim.
12:02
WithoutOlmadan affirmativeolumlu actionaksiyon,
214
710560
2776
Pozitif ayrımcılıksız,
12:05
I would not be here.
215
713360
1680
burada olamazdım.
12:09
But in the last 40 yearsyıl,
216
717000
2536
Ama son 40 yılda,
12:11
blacksiyah AmericaAmerika has been
lessaz successfulbaşarılı than I have.
217
719560
3760
Siyahi Amerikalılar
benden daha az başarılı.
12:16
In 1978, blacksiyah householdshane
in the UnitedAmerika StatesBirleşik
218
724720
5296
1978'de, Birleşmiş Milletlerdeki
siyahiler
12:22
earnedkazanılan 59 centscent for everyher dollardolar
of incomegelir whitesBeyazlar earnedkazanılan.
219
730040
4120
beyazların gelirinin her dolarında
59 cent kazanıyorlar.
12:27
In 2015,
220
735040
2256
2015'de,
12:29
blacksiyah familiesaileleri still earnkazanmak 59 centscent
221
737320
4856
beyaz aileler bir dolar elde ederken
12:34
for everyher dollardolar of incomegelir
that whitebeyaz familiesaileleri receiveteslim almak,
222
742200
3816
siyahi aileler hala 59 cent kazanıyor
12:38
and the racialırk gapsboşluklar in wealthservet
are even more stunningçarpıcı.
223
746040
3600
ve kazançta ırk ayrımı çok daha çarpıcı.
12:42
For everyher dollardolar of wealthservet
that whitesBeyazlar have,
224
750600
2280
Beyazların bir dolar kazanırken
12:45
blacksiyah familiesaileleri have sixaltı penniespeni
and LatinosLatinler have sevenYedi penniespeni.
225
753880
3480
siyahi ailelerin altı sent
Latinler yedi sent kazanıyor.
12:50
The factgerçek is,
226
758800
1456
Gerçek şu ki,
12:52
racismırkçılık
227
760280
1936
ırkçılık
12:54
is producingüreten a trulygerçekten riggedhileli systemsistem
228
762240
4336
Birleşik Devletler'deki bazı
ırk gruplarını sistematik olarak
12:58
that is systematicallysistematik olarak disadvantagingdisadvantaging
some racialırk groupsgruplar in the UnitedAmerika StatesBirleşik.
229
766600
5240
dezavantajlı duruma getiren
gerçekten hileli bir sistem üretiyor.
13:04
To paraphrasetefsir PlatoPlaton,
230
772880
2176
Plato'ya göre;
13:07
there is nothing so unfairhaksız
231
775080
2280
en adaletsiz olan şey
13:10
as the equaleşit treatmenttedavi of unequaleşitsiz people.
232
778880
3320
eşit olmayan kişilerin
eşit muamele görmesidir.
13:15
And that's why I am committedtaahhüt
233
783520
2896
İşte bu nedenle ırkçılığı
13:18
to workingçalışma to dismantleortadan kaldırmak racismırkçılık.
234
786440
2520
ortadan kaldırmaya çalışıyorum.
13:21
I deeplyderinden appreciateanlamak the factgerçek
235
789960
2456
Yürüyüp geçtiğim kapıları
13:24
that I am standingayakta on the shouldersomuzlar
236
792440
3256
açmak için hayatlarını bile
13:27
of those who have sacrificedkurban
even theironların liveshayatları to openaçık the doorskapılar
237
795720
4336
feda etmiş olanların omuzlarında
durduğum gerçeğini
13:32
that I have walkedyürüdü throughvasitasiyla.
238
800080
1286
çok takdir ediyorum.
13:34
I want to ensuresağlamak
that those doorskapılar remainkalmak openaçık
239
802280
3896
Bu kapıların açık kalmasını ve herkesin
13:38
and that everyoneherkes
can walkyürümek throughvasitasiyla those doorskapılar.
240
806200
3640
bu kapılardan geçmesini
sağlamak istiyorum.
13:44
RobertRobert KennedyKennedy said,
241
812320
2336
Robert Kennedy şöyle söylemiş:
13:46
"EachHer time a man" --
or womankadın, I would addeklemek --
242
814680
3536
"Her seferinde bir erkek"
- ya da bir kadın diye ekliyorum -
13:50
"standsstandları up for an idealideal
243
818240
2096
"bir ideal için ayakta durur
13:52
or actseylemler to improveiyileştirmek the lot of othersdiğerleri
244
820360
2576
ya da diğer birçoğunu
geliştirmek için harekete geçer
13:54
or strikesvurur out againstkarşısında injusticeadaletsizlik,
245
822960
2576
veya adaletsizliğe karşı gelir,
13:57
he sendsgönderir forthileri a tinyminik rippledalgalanma of hopeumut,
246
825560
3536
ufak bir umut dalgası gönderir
14:01
and those ripplesdalgaların can buildinşa etmek a currentşimdiki
247
829120
3096
ve bu dalgalanmalar baskı ve direnişin
14:04
that can sweepsüpürme down the mightiesten güçlü wallsduvarlar
of oppressionbaskı and resistancedirenç."
248
832240
4960
en güçlü duvarlarını süpürecek
bir akım inşa edebilir."
14:10
I am optimisticiyimser todaybugün
249
838040
2056
Bugün iyimserim,
14:12
because all acrosskarşısında AmericaAmerika,
250
840120
2576
çünkü tüm Amerika'da
14:14
I have seengörüldü ripplesdalgaların of hopeumut.
251
842720
2240
umut dalgalarını gördüm.
14:17
The BostonBoston MedicalTıbbi CenterMerkezi
252
845720
1896
Boston Tıp Merkezi,
14:19
has addedkatma lawyersavukatları to the medicaltıbbi teamtakım
253
847640
2720
tıbbi ekibe avukatlar ekleyerek
14:23
so that physicianshekimler can improveiyileştirmek
the healthsağlık of theironların patientshastalar
254
851160
4056
doktorların hastaların sağlığını
geliştirebilmesini sağladı
14:27
because the lawyersavukatları are addressingadresleme
the nonmedicalnonmedical needsihtiyaçlar theironların patientshastalar have.
255
855240
4280
çünkü avukatlar hastalarının tıbbi
olmayan ihtiyaçlarına hitap ediyorlardı.
14:32
LomaLoma LindaLinda UniversityÜniversitesi
has builtinşa edilmiş a gatewaygeçit collegekolej
256
860480
3816
Loma Linda Üniversitesi
San Bernardino yakınlarında
14:36
in nearbyyakında SanSan BernardinoBernardino
257
864320
1816
bir geçit koleji kurdu ve
14:38
so that in additionilave
to deliveringteslim medicaltıbbi carebakım,
258
866160
3296
böylece tıbbi bakım sağlamanın yanı sıra,
14:41
they can providesağlamak job skillsbecerileri
259
869480
2816
ağırlıklı olarak azınlıkta olan
14:44
and job trainingEğitim
260
872320
1656
düşük gelirli insanlara
14:46
to a predominantlyağırlıklı olarak minorityazınlık,
low-incomedüşük gelirli communitytoplum membersüyeler
261
874000
4776
iş olanakları ve mesleki eğitim sağlayarak
14:50
so that they will have the skillsbecerileri
they need to get a decentiyi job.
262
878800
3960
düzgün bir işe girebilecek beceriye
sahip olmalarını sağladı.
14:56
In ChapelŞapel HillHill, NorthKuzey CarolinaCarolina,
263
884960
2376
Kuzey Karolina, Şapel Tepeside
14:59
the AbecedarianAbecedarian ProjectProje has figuredanladım out
264
887360
3696
Abecedarian Projesi,
doğumdan beş yaşına kadar kaliteli,
günlük bakım sağlayarak
15:03
how to ensuresağlamak that they have loweredalçaltılmış
the risksriskler for heartkalp diseasehastalık
265
891080
5296
15:08
for blacksSiyahlar in theironların mid-orta30s
266
896400
3056
30'lu yaşlarda olan siyahlar için
15:11
by providingsağlama high-qualityyüksek kalite day carebakım
267
899480
3016
kalp rahatsızlığı riskini düşürmeyi
nasıl garanti altına
alabileceklerini bulmuştur.
15:14
from birthdoğum to ageyaş fivebeş.
268
902520
2696
15:17
In after-schoolokul sonrası centersmerkezleri
acrosskarşısında the UnitedAmerika StatesBirleşik,
269
905240
3296
Wintley Phipps ve ABD Dream Academy,
Birleşik Devletler çapında
okul sonrası eğitim merkezlerinde
15:20
WintleyWintley PhippsPhipps and the US DreamRüya AcademyAkademi
270
908560
2656
15:23
is breakingkırma the cycledevir of incarcerationhapsetme
271
911240
2776
çocuk mahkumlara ve
okulda geride kalan çocuklara
15:26
by providingsağlama high-qualityyüksek kalite
academicakademik enrichmentzenginleştirme and mentoringdanışmanlık
272
914040
4416
yüksek kalitede akademik zenginleştirme ve
15:30
to the childrençocuklar of prisonersmahkumlar
273
918480
2696
danışmanlık sağlayarak
15:33
and childrençocuklar who have
fallendüşmüş behindarkasında in schoolokul.
274
921200
2640
hapsedilme döngüsünü kırıyor.
15:36
In HuntsvilleHuntsville, AlabamaAlabama,
275
924600
1696
Alabama, Huntsville'de
15:38
OakwoodOakwood UniversityÜniversitesi,
276
926320
1416
eski bir siyahi kurum olan
15:39
a historicallytarihsel blacksiyah institutionkurum,
277
927760
2336
Oakwood Üniversitesi,
15:42
is showinggösterme how we can improveiyileştirmek
the healthsağlık of blacksiyah adultsyetişkinler
278
930120
4296
siyah yetişkinlerin sağlığını
nasıl iyileştirebileceğimizi gösteriyor.
15:46
by includingdahil olmak üzere a healthsağlık evaluationdeğerlendirme
279
934440
3016
Birinci sınıf oryantasyon sürecine
15:49
as a partBölüm of freshmanBirinci sınıf öğrencisi orientationYönlendirme
280
937480
3136
bir sağlık değerlendirmesini dahil ederek
15:52
and givingvererek those studentsöğrencilerin
the toolsaraçlar they need
281
940640
2976
bu öğrencilere sağlıklı seçimler yapmak için
15:55
to make healthysağlıklı choicesseçimler
282
943640
1656
duydukları araçları sunuyor
15:57
and providingsağlama them annuallyHer yıl
a healthsağlık transcripttranskript
283
945320
3376
ve ilerlemelerini izleyebilmeleri için onlara
her yıl bir sağlık raporu sağlıyor.
16:00
so they can monitorizlemek theironların progressilerleme.
284
948720
1840
16:03
And in AtlantaAtlanta, GeorgiaGürcistan,
285
951520
1736
Ve Atlanta, Georgia'da
16:05
PurposeAmaç Builtİnşa CommunitiesTopluluklar has dismantledsökülmüş
the negativenegatif effectsetkileri of segregationsegregasyon
286
953280
5936
Purpose Built Topluluğu suçla mücadele
eden, uyuşturucu istilasına uğramış
16:11
by transformingdönüştürme a crime-riddensuç basmış,
287
959240
2656
bir toplu konut projesini,
16:13
drug-infesteduyuşturucu yuvası publichalka açık housingKonut projectproje
288
961920
2936
karışık gelirli konut,
akademik performans,
16:16
into an oasisOasis of mixed-incomekarışık-gelir housingKonut,
289
964880
3696
mükemmel bir toplum sağlığı
ve tam istihdam
16:20
of academicakademik performanceperformans,
290
968600
2176
vahası haline dönüştürerek
16:22
of great communitytoplum wellnessSağlık
291
970800
2856
ırk ayrımcılığının olumsuz
16:25
and of fulltam employment.
292
973680
1400
etkilerini ortadan kaldırdı.
16:28
And finallyen sonunda,
293
976160
1696
Ve son olarak,
16:29
there is the DevineDevine solutionçözüm.
294
977880
2000
Devine çözümü var.
16:32
ProfessorProfesör PatriciaPatricia DevineDevine
295
980680
2640
Wisconsin Üniversitesi'nden
16:36
of the UniversityÜniversitesi of WisconsinWisconsin
296
984400
2576
Profesör Patricia Devine,
16:39
has showngösterilen us how we can attacksaldırı
297
987000
3696
gizli ön yargılarımızla nasıl
mücadele edebileceğimizi
16:42
our hiddengizli biasesönyargıların headkafa on
298
990720
2976
ve bunları etkili bir şekilde
16:45
and effectivelyetkili bir şekilde reduceazaltmak them.
299
993720
2040
azaltabileceğimizi bize gösterdi.
16:48
EachHer one of us
300
996680
1776
Her birimiz
16:50
can be a rippledalgalanma of hopeumut.
301
998480
2160
bir umut dalgası olabilir.
16:53
This work will not always be easykolay,
302
1001200
3496
Bu iş her zaman kolay olmayacak,
16:56
but formereski SupremeYüce CourtMahkeme JusticeAdalet
ThurgoodThurgood MarshallMarshall
303
1004720
2920
ancak eski yüksek mahkeme yargıcı
Thurgood Marshall
17:00
has told us, "We mustşart dissentmuhalefet.
304
1008680
2896
bize: "Muhalefet etmeliyiz.
17:03
We mustşart dissentmuhalefet from the indifferencekayıtsızlık.
305
1011600
2416
Umursamazlığa karşı koymalıyız.
17:06
We mustşart dissentmuhalefet from the apathyilgisizlik.
306
1014040
2056
Kayıtsız kalmamalıyız.
17:08
We mustşart dissentmuhalefet from the hatredkin
and from the mistrustgüvensizlik.
307
1016120
3456
Nefretten ve düzensizlikten
uzak durmalıyız.
17:11
We mustşart dissentmuhalefet
308
1019600
1656
Muhalefet etmeliyiz
17:13
because AmericaAmerika can do better,
309
1021280
3256
çünkü Amerika daha iyisini yapabilir,
17:16
because AmericaAmerika has no choiceseçim
but to do better."
310
1024560
4816
çünkü Amerika'nın daha iyisini
yapmaktan başka çaresi yok." diyor.
17:21
Thank you.
311
1029400
1216
Teşekkürler.
17:22
(ApplauseAlkış)
312
1030640
3640
Translated by Kevser Taslik
Reviewed by Ramazan Şen

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
David R. Williams - Public health sociologist
David R. Williams asks: What if we decided to tackle the striking levels of early death and poor health that are due to the color of one's skin?

Why you should listen

Dr. David R. Williams has played a visible national leadership role in raising awareness levels about health disparities and identifying interventions to address them. The author of more than 400 scientific papers, Williams developed the Everyday Discrimination Scale, which is currently one of the most widely used measures to assess perceived discrimination in health studies. He was ranked as the world's most cited black scholar in the social sciences in 2008, and Thomson Reuters ranked him as one of the world's most influential scientific minds in 2014. 

Williams is currently the Norman Professor of Public Health at Harvard's T. H. Chan School of Public Health and Professor of African and African American Studies and of Sociology at Harvard University. He holds an MPH degree from Loma Linda University and a PhD in Sociology from the University of Michigan.

More profile about the speaker
David R. Williams | Speaker | TED.com