ABOUT THE SPEAKER
Scott Galloway - Professor of marketing
Scott Galloway teaches brand strategy and digital marketing and the NYU Stern School of Business.

Why you should listen

Scott Galloway is the founder of L2 Inc, a professor of marketing at the NYU Stern School of Business and author of The Four: The Hidden DNA of Apple, Amazon, Facebook, and Google. He was named "one of the world's 50 best business school professors” by Poets & Quants in 2012. He is also the founder of Red Envelope and Prophet Brand Strategy. He was elected to the World Economic Forum's Global Leaders of Tomorrow and has served on the boards of directors of Urban Outfitters, Eddie Bauer, The New York Times Company and UC Berkeley's Haas School of Business. He received a B.A. from UCLA and an M.B.A. from UC Berkeley.

More profile about the speaker
Scott Galloway | Speaker | TED.com
TED Salon Brightline Initiative

Scott Galloway: How Amazon, Apple, Facebook and Google manipulate our emotions

Scott Galloway: Kako Amazon, Apple, Facebook i Google manipuliraju našim emocijama

Filmed:
2,490,468 views

Ukupna tržišna vrijednost Amazona, Applea, Facebooka i Googlea trenutno je jednaka BDP-u Indije. Kako su se te četiri kompanije uspjele tako temeljito uvući u naše živote? U izrazito energičnom govoru, Scott Galloway daje uvid i razotkriva podatke o njihovoj dominaciji i motivaciji – i što se događa kada društvo daje prednost vrijednosti za dioničare nad svim ostalim. Nakon govora slijede pitanja TED-ova voditelja, Chrisa Andersona. (Ovaj govor sadrži slikovni sadržaj)
- Professor of marketing
Scott Galloway teaches brand strategy and digital marketing and the NYU Stern School of Business. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
[This talk containssadrži graphicgrafika languagejezik
ViewerPreglednik discretionDiskrecija is advisedsavjetuje]
0
0
3802
[Ovaj govor sadrži slikovit rječnik,
preporučuje se diskrecija gledatelja]
00:16
So, this is the first and the last slideklizanje
1
4972
2773
Dakle, ovo je prvi i zadnji slajd
00:19
eachsvaki of my 6,400 studentsstudenti
over the last 15 yearsgodina has seenvidio.
2
7769
4326
koji je vidio svaki od mojih
6400 studenata u proteklih 15 godina.
00:24
I do not believe you can buildizgraditi
a multibillion-dollarmultibillion dolara organizationorganizacija
3
12119
3740
Ne vjerujem da možete izgraditi više
milijardi dolara vrijednu organizaciju,
00:27
unlessosim ako you are clearčisto on whichkoji instinctinstinkt
or organorgulje you are targetingciljanje.
4
15883
5487
ukoliko niste svjesni koji instinkt
ili organ ciljate.
00:33
Our speciesvrsta has a need for a superbeingsuperbeing.
5
21394
3089
Naša vrsta ima potrebu za superbićem.
00:36
Our competitivekonkurentan advantageprednost
as a speciesvrsta is our brainmozak.
6
24507
3026
Naša kompetitivna prednost
kao vrste je naš mozak.
00:39
Our brainmozak is robustrobustan enoughdovoljno to askpitati
these really difficulttežak questionspitanja,
7
27557
3143
Naš mozak je dovoljno snažan
da postavlja ta vrlo teška pitanja,
no, nažalost, nema moć obrade
da odgovori na njih,
00:42
but, unfortunatelynažalost, it doesn't have
the processingobrada powervlast to answerodgovor them,
8
30724
3498
00:46
whichkoji createsstvara a need for a superbeingsuperbeing
9
34246
2298
što stvara potrebu za superbićem
00:48
that we can praymoliti to
and look to for answersodgovori.
10
36568
2429
kome se možemo moliti
i obratiti za odgovore.
00:51
What is prayermolitva?
11
39021
1285
Što je molitva?
00:52
SendingSlanje a queryupit into the universesvemir,
12
40330
2278
Slanje upita univerzumu,
00:54
and hopefullynadajmo se there's some sortvrsta
of divinebožanske interventionintervencija --
13
42632
2772
nadajući se da postoji nekakva
božanska intervencija,
ne moramo razumjeti što se dešava
00:57
we don't need to understandrazumjeti
what's going on --
14
45428
2332
od nekakvog sveznajućeg,
svevidećeg superbića,
00:59
from an all-knowingsve zna, all-seeingsve vidi superbeingsuperbeing
15
47784
2156
01:01
that givesdaje us authorityvlast
that this is the right answerodgovor.
16
49964
3808
koje je autoritet kojem se vjeruje
da je to pravi odgovor.
01:05
"Will my kiddijete be all right?"
17
53796
2713
"Hoće li moje dijete biti dobro?"
01:08
You have your planetplaneta of stuffstvari,
18
56533
1644
Imate svoj svijet stvari,
01:10
you have your planetplaneta of work,
19
58201
1651
imate svoj svijet rada,
01:11
you have your planetplaneta of friendsprijatelji.
20
59876
1805
imate svoj svijet prijatelja.
01:13
If you have kidsdjeca,
21
61705
1494
Ako imate djecu,
01:15
you know that oncejednom something
comesdolazi off the railstračnice with your kidsdjeca,
22
63223
3095
znate da čim nešto kod vaše djece
ne ide prema planu,
01:18
everything meltstopi,
23
66342
1528
sve se raspada
01:19
in your universesvemir
to the SunSunce that is your kidsdjeca.
24
67894
2637
u vašem svijetu zbog Sunca
koje su vaša djeca.
01:22
"Will my kiddijete be all right?"
25
70555
2884
"Hoće Ii moje dijete biti u redu?"
01:25
"SymptomsSimptomi and treatmentliječenje of croupKrupa"
in the GoogleGoogle queryupit boxkutija.
26
73463
4089
"Simptomi i liječenje grlobolje",
upit na Googleu.
01:29
One in sixšest queriesupiti presentedpredstavili to GoogleGoogle
have never been askedpitao before
27
77576
3938
Jedan od šest upita postavljenih Googleu
nikad prije nisu traženi
01:33
in the historypovijest of mankindčovječanstvo.
28
81538
1324
u povijesti čovječanstva.
01:34
What priestsvećenik, teacheručitelj, nastavnik, profesor, rabbiRabin, scholarznanstvenik,
mentormentor, bossšef has so much credibilityvjerodostojnost
29
82886
5408
Koji svećenik, učitelj, rabin, stručnjak,
mentor, šef ima toliko kredibiliteta
01:40
that one in sixšest questionspitanja
posedpredstavljaju to that personosoba
30
88318
2546
da jedno od šest pitanja
postavljenih toj osobi
01:42
have never been askedpitao before?
31
90888
1751
nikad prije nije upitano?
01:44
GoogleGoogle is our modernmoderan man'sčovjeka God.
32
92663
3266
Google je Bog našeg modernog čovjeka.
01:47
ImagineZamislite your facelice and your nameime
aboveiznad everything you've put into that boxkutija,
33
95953
4304
Zamislite svoje lice i ime iznad svega
što ste upisali u to polje pretrage
01:52
and you're going to realizeostvariti
you trustpovjerenje GoogleGoogle more than any entityentitet
34
100281
4120
i shvatit ćete da vjerujete Googleu
više od bilo kojeg entiteta
01:56
in your historypovijest.
35
104425
1214
u povijesti.
(Smijeh)
01:57
(LaughterSmijeh)
36
105663
1067
Krenimo dalje niz torzo.
01:58
Let's movepotez furtherunaprijediti down the torsotorzo.
37
106754
1759
02:00
(LaughterSmijeh)
38
108537
1999
(Smijeh)
02:02
One of the other wonderfulpredivan things
about our speciesvrsta
39
110560
2475
Još jedna divna stvar kod naše vrste
02:05
is we not only need to be lovedvoljen,
but we need to love othersdrugi.
40
113059
3494
je što ne samo da želimo biti voljeni,
već i imamo potrebu voljeti druge.
02:08
ChildrenDjeca with poorsiromašan nutritionishrana
but a lot of affectionljubav
41
116577
2958
Djeca koja imaju slabu prehranu,
ali mnogo ljubavi
02:11
have better outcomesrezultati than childrendjeca
with good nutritionishrana and poorsiromašan affectionljubav.
42
119559
4588
imaju bolje rezultate od djece
koja se dobro hrane, ali su manje voljena.
02:16
HoweverMeđutim, the bestnajbolje signalsignal
that you mightmoć make it
43
124517
3428
Međutim, najbolji znak
da biste mogli uspjeti
02:19
to be partdio of the number-onebroj jedan fastestnajbrži
growingrastući demographicdemografski in the worldsvijet --
44
127969
4057
biti dio najbrže rastuće
demografije na svijetu --
02:24
centenariansstogodišnjaka, people
who liveživjeti to tripleutrostručiti digitsznamenke --
45
132050
2409
stogodišnjaka, ljudi koji dožive
troznamenkastu dob,
02:26
there are threetri signalssignali.
46
134483
1176
postoje tri pokazatelja.
02:27
In reversepreokrenuti ordernarudžba: your geneticsgenetika --
not as importantvažno as you'dti bi like to think,
47
135683
3936
Obrnutim redom: vaša genetika --
ne toliko važna koliko volite misliti
pa i dalje možete
zanemarivati svoje tijelo
02:31
so you can continuenastaviti to treatliječiti
your bodytijelo like shitsranje
48
139643
2276
i misliti “Pa ujak Joe je doživio 95.,
02:33
and think, "Oh, UncleUjak JoeJoe livedživjeli to 95,
49
141943
1887
dakle, kocka je bačena."
02:35
the dieumrijeti have been castbaciti."
50
143854
1227
Manje je važno nego što mislite.
02:37
It's lessmanje importantvažno than you think.
51
145105
1697
Broj dva - način života.
02:38
NumberBroj two is lifestylenačin života.
52
146826
1563
Ne pušite, ne budite pretili,
idite na preglede
02:40
Don't smokedim, don't be obesedebeo,
and prescreenpreispitivanje --
53
148413
2267
02:42
get ridosloboditi of about two-thirdsdvije trećine
of earlyrano cancersraka
54
150704
2955
i riješite se dvije trećine
rano otkrivenih tumora
02:45
and cardiovascularkardio-vaskularni diseasebolest.
55
153683
1505
te bolesti srca i krvnih žila.
02:47
The numberbroj one indicatorindikator or signalsignal
that you'llvi ćete make it to tripleutrostručiti digitsznamenke:
56
155212
3564
Glavni pokazatelj da ćete doživjeti stotu:
02:50
How manymnogi people do you love?
57
158800
3138
Koliko ljudi volite?
02:54
CaretakingCaretaking is the securitysigurnosti camerafotoaparat --
58
162702
2825
Briga za druge je naša sigurnosna kamera -
02:57
we call the low-resolutionniske razlučivosti
securitysigurnosti camerafotoaparat in our brainmozak --
59
165551
2920
zovemo je sigurnosnom kamerom
niske rezolucije u našem mozgu --
odlučivanje dodajete li nečemu vrijednost.
03:00
decidingodlučujući whetherda li or not
you are addingdodajući valuevrijednost.
60
168495
2184
03:02
FacebookFacebook tapsmirozov into our instinctiveinstinktivan need
not only to be lovedvoljen,
61
170703
3637
Facebook dopire do naše instinktivne
potrebe, ne samo da budemo voljeni,
03:06
but to love othersdrugi,
62
174364
1203
već i da volimo druge,
najčešće kroz slike
koje stvaraju empatiju,
03:07
mostlyuglavnom throughkroz picturesSlike
that createstvoriti empathysuosjecanje,
63
175591
2077
pročišćuju i osnažuju naše veze s drugima.
03:09
catalyzekataliziraju and reinforcepojačati our relationshipsodnosa.
64
177692
2508
03:12
Let's continuenastaviti our journeyputovanje down the torsotorzo.
65
180224
2893
Nastavimo dalje niz torzo.
03:15
AmazonAmazon is our consumptivepotrošačke gutcrijevo.
66
183741
2128
Amazon je naše potrošačko crijevo.
03:18
The instinctinstinkt of more is hardwiredožičenoj into us.
67
186201
3195
Instinkt za obiljem je ugrađen u nas.
03:21
The penaltykazna for too little
is starvationgladovanje and malnutritionpothranjenost.
68
189777
4003
Kazna za oskudicu je
gladovanje i neishranjenost.
03:25
OpenOtvoren your cupboardsormari, openotvoren your closetsormari,
69
193804
2189
Otvorite svoje vitrine i ormare,
03:28
you have 10 to 100x timesputa what you need.
70
196017
3393
imate 10 do 100 puta više
nego što vam je potrebno.
03:31
Why?
71
199434
1163
Zašto?
Zato jer je kazna
za imati premalo mnogo veća,
03:32
Because the penaltykazna
for too little is much greaterviše
72
200621
2762
03:35
than the penaltykazna for too much.
73
203407
1883
nego za imati previše.
03:37
So "more for lessmanje" is a businessPoslovni strategystrategija
that never goeside out of stylestil.
74
205314
3834
Znači, "više za manje" je poslovna
strategija koja nikad ne zastarijeva.
03:41
It's the strategystrategija of ChinaKina,
75
209172
1506
To je strategija Kine,
03:42
it's a the strategystrategija of WalmartWalmart,
76
210702
1618
to je strategija Walmarta,
03:44
and now it's the strategystrategija of the mostnajviše
successfuluspješan companydruštvo in the worldsvijet,
77
212344
3385
a trenutno je to strategija
i najuspješnije kompanije na svijetu,
Amazona.
03:47
AmazonAmazon.
78
215753
1160
Dobivate više za manje u vašu probavu;
03:48
You get more for lessmanje into your gutcrijevo;
79
216937
2144
03:51
digestprobaviti, sendposlati it to your muscularmišićna
and skeletalskeletni systemsistem of consumptionpotrošnja.
80
219105
3782
probavljate i šaljete to vašem mišićnom
i koštanom sustavu za potrošnju.
03:54
MovingKoji se kreće furtherunaprijediti,
81
222911
1655
Idemo dalje,
03:56
oncejednom we know we will survivepreživjeti,
the basicosnovni instinctinstinkt,
82
224590
3605
jednom kada smo svjesni
da ćemo preživjeti, naš osnovni instinkt,
04:00
we movepotez to the seconddrugi
mostnajviše powerfulsnažan instinctinstinkt,
83
228219
2442
idemo prema drugom najsnažnijem instinktu,
04:02
and that is to spreadširenje and selectIzaberi
the strongestnajjači, smartestnajpametniji and fastestnajbrži seedsjeme
84
230685
4717
a to je širenje i biranje najsnažnijeg,
najpametnijeg i najbržeg sjemena
04:07
to the fourčetiri cornerskutovi of the earthZemlja,
85
235426
1723
na sve četiri strane svijeta,
04:09
or pickodabrati the bestnajbolje seedsjeme.
86
237173
2340
ili biranje najboljeg sjemena.
04:11
This is not a timepiecesat.
87
239537
1724
Ovo nije sat.
04:13
I haven'tnisu woundrana it in fivepet yearsgodina.
88
241285
2090
Nisam ga navio na pet godina.
04:15
It's my vainuzalud attemptpokušaj to say to people,
89
243399
2223
To je moj tašti pokušaj da kažem ljudima:
"Ako se spojite sa mnom,
vaša djeca imaju više izgleda da prežive,
04:17
"If you matemat u šahu with me,
your childrendjeca are more likelyVjerojatno to survivepreživjeti
90
245646
3119
04:20
than if you matemat u šahu with someonenetko
wearingnošenje a SwatchSwatch watch."
91
248789
2644
nego ako se spojite s nekim
tko nosi Swatch sat."
(Smijeh)
04:23
(LaughterSmijeh)
92
251457
1592
04:25
The keyključ to businessPoslovni is tappingkuckanje into
the irrationaliracionalan organsorgana.
93
253073
4391
Za poslovanje je ključno
da dotaknete iracionalne organe.
04:29
"IrrationalIracionalan" is HarvardHarvard BusinessPoslovni School'sŠkola je
and NewNovi YorkYork BusinessPoslovni School'sŠkola je termtermin
94
257488
3736
"Iracionalno" je pojam na Harvardovoj
i Njujorškoj poslovnoj školi
04:33
for fatmast profitdobit marginsmargine
and shareholderdioničar valuevrijednost.
95
261248
3517
za visoke marže prihoda
i vrijednosti dionica.
04:36
"High-caloricVisoke kalorija pastezalijepiti for your childrendjeca."
96
264789
2560
Visokokalorični namaz za vašu djecu."
04:39
No?
97
267373
1166
Ne?
Volite svoju izbirljivu mamu.
04:40
You love your choosyizbirljivi mommama.
98
268563
2233
04:42
Why choosyizbirljivi momsmame chooseizabrati JifJif:
you love your kidsdjeca more.
99
270820
3190
Zašto izbirljive mame biraju Jif:
vi volite svoju djecu više.
04:46
The greatestnajveći algorithmalgoritam for shareholderdioničar
creationstvaranje from WorldSvijet WarRat IIII
100
274034
3097
Najbolji algoritam za dioničare
od Drugog svjetskog rata
04:49
to the adventDošašće of GoogleGoogle
101
277155
1353
do pojave Googlea,
04:50
was takinguzimanje an averageprosječan productproizvod
and appealingprivlačan to people'snarodno heartssrca.
102
278532
3100
bio je uzimanje prosječnog proizvoda
i igranje na ljudske emocije.
04:53
You're a better a mommama,
a better personosoba, a better patriotdomoljub
103
281656
3318
Bolja ste mama, bolja osoba, veći domoljub
ako umjesto ovog prosječnog sapuna
kupite ovaj prosječni sapun.
04:56
if you buykupiti this averageprosječan soapsapun
versusprotiv this averageprosječan soapsapun.
104
284998
3316
05:00
Now, the numberbroj one algorithmalgoritam
for shareholderdioničar valuevrijednost isn't technologytehnologija.
105
288338
3411
Danas glavni algoritam za vrijednost
dionica nije tehnologija.
05:03
Look at the ForbesForbes 400.
106
291773
1230
Pogledajte Forbesovih 400.
05:05
Take out inheritednaslijedio wealthbogatstvo,
take out financefinancije.
107
293027
2432
Izostavite naslijeđeno bogatstvo,
izostavite financije.
05:07
The numberbroj one sourceizvor of wealthbogatstvo creationstvaranje:
108
295483
2213
Glavni izvor stvaranja bogatstva je:
05:09
appealingprivlačan to your reproductivereproduktivni organsorgana.
109
297720
2109
obraćanje vašim reproduktivnim organima.
05:11
The LaudersLauders; the numberbroj
one wealthiestnajbogatijih man in EuropeEurope, LVMHLVMH.
110
299853
4881
Lauders, najimućniji čovjek Europe, LVMH.
05:16
NumbersBrojevi two and threetri: H&amppojačalo;M and InditexInditex.
111
304758
2577
Drugo i treće mjesto: H&M i Inditex.
05:19
You want to targetcilj the mostnajviše
irrationaliracionalan organsorgana for shareholderdioničar valuevrijednost.
112
307359
5276
Želite ciljati najiracionalnije
organe za dobrobit dioničara.
05:25
As a resultproizlaziti, these fourčetiri companiestvrtke --
AppleApple, AmazonAmazon, FacebookFacebook and GoogleGoogle --
113
313362
3767
Kao rezultat, ove četiri kompanije,
Apple, Amazon, Facebook i Google,
raščlanile su ono što jesmo.
05:29
have disarticulateddisarticulated who we are.
114
317153
1711
05:30
God, love, consumptionpotrošnja, sexseks.
115
318888
2293
Bog, ljubav, potrošnja, seks.
05:33
The proportionrazmjer in your approachpristup
to those things is who you are,
116
321205
3663
Udio vašeg pristupa svemu ovome
čini vas onime tko ste,
05:36
and they have reassembledsklopljena who we are
in the formoblik of for-profitza-dobit companiestvrtke.
117
324892
3745
a oni su sjedinili ono tko smo
u obliku profitnih kompanija.
05:40
At the endkraj of the Great RecessionRecesija,
118
328661
1848
Na kraju Velike recesije,
tržišna je vrijednost
tih kompanija bila jednaka
05:42
the markettržište capitalizationvelikih i malih slova
of these companiestvrtke was equivalentekvivalent
119
330533
2862
05:45
to the GDPBDP-A of NigerNiger.
120
333419
1153
BDP-u Nigera.
05:46
Now it is equivalentekvivalent to the GDPBDP-A of IndiaIndija,
121
334596
2624
Sada je jednaka BDP-u Indije,
05:49
havingima blownotpuhan pastprošlost
RussiaRusija and CanadaKanada in '13 and '14.
122
337244
3355
ostavivši za sobom
Rusiju i Kanadu 2013. i 2014.
05:52
There are only fivepet nationsnacije
123
340623
1359
Postoji samo pet država
05:54
that have a GDPBDP-A greaterviše
than the combinedkombinirana markettržište capitalizationvelikih i malih slova
124
342006
3519
koje imaju BDP veći
od ukupne tržišne vrijednosti
05:57
of these fourčetiri firmstvrtke.
125
345549
1717
te četiri kompanije.
05:59
Something is happeningdogađa, thoughiako.
126
347290
2138
Nešto se ipak događa.
06:01
The conversationrazgovor just a yeargodina agoprije
was, whichkoji CEOIZVRŠNI DIREKTOR was more Jesus-likeIsus, kao?
127
349915
4402
Prije samo godinu dana vodio se razgovor
koji izvršni direktor više sliči Isusu.
06:06
Who was runningtrčanje for presidentpredsjednik?
128
354341
2414
Tko će se kandidirati za predsjednika?
06:08
Now the wormcrv has turnedokrenut.
129
356779
1441
Sada su se karte okrenule.
06:10
Everything they're doing is botheringmuči us.
130
358244
2218
Sve što rade nama smeta.
06:12
We're worriedzabrinut they're taxporez avoidersAvoiders.
131
360486
1960
Mislimo da izbjegavaju poreze.
06:14
WalmartWalmart, sinceod the Great RecessionRecesija,
has paidplaćen 64 billionmilijardi dollarsdolara
132
362470
3383
Walmart je od Velike recesije
platio 64 milijarde dolara
06:17
in corporatekorporativni incomeprihod taxporez;
133
365877
1533
korporativnog poreza na prihod;
06:19
AmazonAmazon has paidplaćen 1.4.
134
367434
1999
Amazon je platio 1,4.
06:21
How do we payplatiti our firefightersVatrogasci,
our soldiersvojnici and our socialsocijalni workersradnici
135
369788
3582
Kako da plaćamo naše vatrogasce,
vojnike i socijalne radnike,
06:25
if the mostnajviše successfuluspješan companiestvrtke
in the worldsvijet don't payplatiti theirnjihov fairfer sharePodjeli?
136
373394
3485
ako najuspješnije kompanije
na svijetu ne plaćaju svoj dio?
06:28
Prettylijep easylako.
137
376903
1163
Vrlo jednostavno.
To znači da manje uspješne
tvrtke moraju platiti
06:30
That meanssredstva the lessmanje successfuluspješan
companiestvrtke have to payplatiti
138
378090
2539
više nego što bi trebale.
06:32
more than theirnjihov fairfer sharePodjeli.
139
380653
1317
Alexa, je li to u redu?
06:33
AlexaAlexa, is this a good thing?
140
381994
1831
06:35
This is despitebez obzira na that factčinjenica --
141
383849
1968
Ovo je uprkos činjenici --
06:37
(LaughterSmijeh)
142
385841
1075
(Smijeh)
Ovo je uprkos činjenici
06:38
This is despitebez obzira na the factčinjenica
143
386940
1916
06:41
that AmazonAmazon has addeddodano the entirečitav
markettržište capitalizationvelikih i malih slova of WalmartWalmart
144
389619
4056
da je Amazon dodao
ukupnu tržišnu vrijednost Walmarta
06:45
to its markettržište capkapa in the last 19 monthsmjeseci.
145
393699
4123
svojoj tržišnoj vrijednosti
u zadnjih 19 mjeseci.
06:52
WhoseČiji faultgreška is it? It's our faultgreška.
146
400423
2224
Čijom krivnjom? Našom.
06:54
We're electingizbor regulatorsregulatori
who don't have the backboneoslonac
147
402671
3818
Biramo regulatore koji nemaju petlje
06:58
to actuallyzapravo go after these companiestvrtke.
148
406513
2427
ganjati te kompanije.
07:00
FacebookFacebook lieslaži to EUEU-A regulatorsregulatori
149
408964
2002
Facebook laže EU regulatorima
i kaže: "Nikako ne bismo mogli
dijeliti podatke
07:02
and sayskaže, "It would be impossiblenemoguće
for us to sharePodjeli the datapodaci
150
410990
3081
07:06
betweenizmeđu our coresrž platformplatforma
and our proposedzaprosio acquisitionstjecanje of WhatsAppWhatsApp.
151
414095
3796
između naše glavne platforme
i WhatsApp-a kao moguće akvizicije.
07:09
ApproveOdobriti the mergerspajanje."
152
417915
1383
Odobrite pripajanje."
07:11
They approveodobriti the mergerspajanje and then --
spoilerspojler alertuzbuna! -- they figurelik it out.
153
419322
3787
Odobrili su pripajanje i onda --
spojler! -- ovi su našli način.
A EU je rekla:
"Osjećamo da nas lažete.
07:15
And the EUEU-A sayskaže, "I feel liedlagao to.
154
423133
1714
07:16
We're finingbistrenje you 120 billionmilijardi dollarsdolara,"
155
424871
3387
Određujemo vam kaznu
od 120 milijuna dolara",
07:20
about .6 percentposto of the acquisitionstjecanje pricecijena
of 19 billionmilijardi dollarsdolara.
156
428282
4265
oko 0.6 posto cijene pripajanja
od 19 milijardi dolara.
07:24
If MarkMark ZuckerbergZuckerberg could take out
an insuranceosiguranje policypolitika
157
432571
2603
Da je Mark Zuckerberg
mogao izvući policu osiguranja
07:27
that the acquisitionstjecanje would
go throughkroz for .6 percentposto,
158
435198
2722
kojom bi pripajanje prošlo za 0.6 posto,
07:29
wouldn'tne bi he do it?
159
437944
1359
ne bi li to učinio?
07:31
AnticompetitiveUgrožavaju behaviorponašanje.
160
439327
1818
Nekonkurentsko ponašanje.
07:33
A two-and-a-half-billion-dollarTwo-and-a-Half-billion-Dollar fine,
161
441622
2000
Dvije i pol milijarde dolara kazne,
07:35
threetri billionmilijardi of the cashunovčiti flowteći,
162
443646
2892
protok novca od tri milijarde,
07:38
threetri percentposto of the cashunovčiti
on Google'sGoogle balanceravnoteža sheetlist.
163
446562
3045
tri posto gotovine u Googleovoj bilanci.
07:41
We are tellingreći these companiestvrtke,
"The smartpametan thing to do,
164
449631
3312
Govorimo ovim kompanijama:
"Pametna stvar,
07:45
the shareholder-drivendioničar-driven thing to do,
165
453596
1965
isplativa stvar za vrijednost dionice
07:47
is to lielaž and to cheatvarati."
166
455585
2315
je lagati i varati."
07:49
We are issuingizdavanje 25-cent-posto parkingparkiralište ticketsulaznice
167
457924
3648
Dajemo kazne za parking od 25 centi
07:53
on a metermetar that coststroškovi 100 dollarsdolara an hoursat.
168
461596
3227
na brojilu koje stoji 100 dolara po satu.
07:56
The smartpametan thing to do is lielaž.
169
464847
1080
Pametno je lagati.
07:57
JobPosao destructionrazaranje!
170
465957
1520
Uništavanje radnih mjesta!
07:59
AmazonAmazon only needspotrebe one personosoba
for two at Macy'sMacy.
171
467507
3301
Amazonu je potrebna
jedna osoba za dvije u Macy's-u.
08:02
If they growrasti theirnjihov businessPoslovni 20 billionmilijardi
dollarsdolara this yeargodina, whichkoji they will,
172
470832
3641
Ako im ove godine posao naraste
za 20 milijardi, a hoće,
izgubit ćemo 53000
blagajnika i službenika.
08:06
we will loseizgubiti 53,000 cashiersblagajnici and clerksslužbenici.
173
474497
2185
08:08
This is nothing unusualneuobičajen;
174
476706
1261
Nije to ništa neobično;
08:09
this has happeneddogodilo all throughkroz our economyEkonomija,
175
477991
2312
to se dešava u cijeloj našoj ekonomiji,
08:12
we'veimamo just never seenvidio
companiestvrtke this good at it.
176
480327
2262
ali još nismo vidjeli nekog tako vještog.
08:14
That's one YankeeYankee StadiumStadion of workersradnici.
177
482613
2278
Ta količina radnika
napunila bi Yankee stadion.
08:16
It's even worsegore in mediamedia.
178
484915
1367
Još je gore u medijima.
08:18
If FacebookFacebook and GoogleGoogle
growrasti theirnjihov businessespoduzeća
179
486306
2110
Ako Facebook i Google prošire svoj posao
za 22 milijarde dolara ove godine, a hoće,
08:20
22 billionmilijardi dollarsdolara this yeargodina,
whichkoji they will,
180
488440
2175
08:22
we're going to loseizgubiti approximatelypribližno
150,000 creativekreativan directorsdirektori,
181
490639
3631
izgubit ćemo, otprilike,
150000 kreativnih direktora,
08:26
plannersplaneri and copywriterscopywriters.
182
494294
1973
planera i copywritera.
08:28
Or we can fillispuniti up two-and-a-halfdva i pol
YankeeYankee StadiumsStadioni
183
496291
2310
Ili možemo ispuniti
dva i pol Yankee stadiona
i reći, "Otpušteni ste
ljubaznošću Amazona."
08:30
and say, "You are out of work,
courtesyljubaznost of AmazonAmazon."
184
498625
3391
08:34
We now get the majorityvećina of our newsvijesti
from our socialsocijalni mediamedia feedsfeedovi,
185
502040
3250
Danas većinu vijesti dobivamo
kroz društvene medije
08:37
and the majorityvećina of our newsvijesti
comingdolazak off of socialsocijalni mediamedia feedsfeedovi is ...
186
505314
4273
i većina vijesti koje nam dolaze
putem društvenih medija su...
08:41
fakelažan newsvijesti.
187
509611
1300
lažne vijesti.
08:42
(LaughterSmijeh)
188
510935
1687
(Smijeh)
08:44
I am not alloweddopušteno to be politicalpolitički
or use cursekletva wordsriječi,
189
512646
3604
Nije mi dozvoljeno da budem političan
ili koristim psovke,
08:48
or talk about religionreligija in classklasa,
190
516274
1687
ili govorim o religiji na predavanju
08:49
so I can definitelydefinitivno not say,
191
517985
2456
pa definitivno ne mogu reći,
08:53
"ZuckerbergZuckerberg has becomepostati Putin'sPutin je bitchkučka."
192
521473
2561
"Zuckerberg je postao Putinov potrčko."
08:56
I definitelydefinitivno cannotNe možete say that.
193
524058
2226
Definitivno ne mogu to reći.
08:58
(LaughterSmijeh)
194
526308
1013
(Smijeh)
08:59
TheirNjihova defenseodbrana:
195
527345
1179
Njihova obrana:
09:00
"FacebookFacebook is not a mediamedia companydruštvo;
it's a technologytehnologija companydruštvo."
196
528548
3375
"Facebook nije medijska kompanija;
radi se o tehnološkoj kompaniji."
09:03
You createstvoriti originalizvornik contentsadržaj,
197
531947
1674
Stvarate originalni sadržaj,
09:05
you payplatiti sportssportski leagueslige
to give you originalizvornik contentsadržaj,
198
533645
2896
plaćate sportskim ligama
da vam šalju originalni sadržaj,
09:08
you runtrčanje advertisingoglašavanje againstprotiv it --
boomuspon! -- you're a mediamedia companydruštvo.
199
536565
3114
vodite oglašavanje protiv toga --
vi jeste medijska kompanija.
Samo u zadnjih nekoliko dana,
09:11
Just in the last fewnekoliko daysdana,
200
539703
1527
09:13
SherylSheryl SandbergSandberg has repeatedponovljen this lielaž,
that "We are not a mediamedia companydruštvo."
201
541254
4609
Sheryl Sandberg je ponovila ovu laž:
"Mi nismo medijska kompanija."
Facebook je otvoreno prihvatio
zarade poput poznatih ličnosti
09:17
FacebookFacebook has openlyotvoreno embracedzagrli
the marginsmargine of celebritypoznata ličnost
202
545887
3445
09:21
and the influenceutjecaj of a mediamedia companydruštvo
203
549356
2374
i utjecajnost poput medijske kompanije
09:23
yetjoš seemsčini se to be allergicalergijske
to the responsibilitiesodgovornosti
204
551754
3687
ali izgleda da su i dalje
alergični na odgovornosti
09:27
of a mediamedia companydruštvo.
205
555465
1300
koju ima medijska kompanija.
09:29
ImagineZamislite McDonald'sMcDonald's.
206
557138
1608
Zamislite McDonald's.
09:31
We find 80 percentposto of theirnjihov beefgovedina is fakelažan,
207
559293
2429
Otkrijemo da je 80 posto
njihove govedine lažno,
09:33
and it's givingdavanje us encephalitisencefalitis,
208
561746
1621
da nam uzrokuje encefalitis
09:35
and we're makingizrađivanje terribleužasan decisionsodluke.
209
563391
2386
i da donosimo grozne odluke.
09:37
And we say, "McDonald'sMcDonald's,
we're pissedljut off!"
210
565801
2828
I kažemo, "McDonald's, užasno smo ljuti!"
09:40
And they say, "Wait, wait --
211
568653
2931
A oni kažu: "Čekajte, čekajte --
09:43
we're not a fast-foodbrze hrane restaurantrestoran,
212
571608
1852
mi nismo restoran brze hrane,
09:45
we're a fast-foodbrze hrane platformplatforma."
213
573484
2233
mi smo platforma brze hrane."
09:47
(LaughterSmijeh)
214
575741
1780
(Smijeh)
09:50
These companiestvrtke and CEOsIzvršni direktori wrapomotati themselvesse
215
578307
2339
Ove se kompanije
i izvršni direktori omataju
09:52
in a neon-blueneonska plava pinkružičasta rainbowduga
and blueplava blanketdeka
216
580670
3858
u neonsko plavu,
ružičastu dugu i plavi plašt
09:56
to createstvoriti an illusionistiluzionist tricktrik
from theirnjihov behaviorponašanje eachsvaki day,
217
584552
3349
kako bi svakodnevno stvarali
iluzionistički trik svojim ponašanjem,
09:59
whichkoji is more indicativeindikativno
of the spawnmrijest of DarthDarth VaderVader and AynAyn RandRand.
218
587925
4471
što više priliči potomku
Dartha Vadera and Ayn Rand.
10:04
Why? Because we as progressivesNaprednjaci
are seenvidio as nicelijepo but weakslab.
219
592420
4068
Zašto? Zato što nas progresivce
vide kao ljubazne, ali slabe.
10:09
If SherylSheryl SandbergSandberg had writtennapisan
a bookrezervirati on gunpuška rightsprava
220
597045
3354
Da je Sheryl Sandberg
napisala knjigu o pravu na oružje,
10:12
or on the pro-lifeza život movementpokret,
221
600423
2404
ili o pro-life pokretu,
bi li Sheryl bila pozvana u Cannes?
10:14
would they be flyingleteći SherylSheryl to CannesCannes?
222
602851
2981
10:17
No.
223
605856
1158
Ne.
I ne sumnjam u njihove
progresivne vrijednosti
10:19
And I'm not doubtingsumnja u
theirnjihov progressiveprogresivan valuesvrijednosti,
224
607038
2144
ali to ide u smjeru
vrijednosti za dioničare,
10:21
but it footsnjegove noge to shareholderdioničar valuevrijednost,
225
609206
2072
10:23
because we as progressivesNaprednjaci
are seenvidio as weakslab.
226
611302
2069
jer nas kao progresivce vide kao slabiće.
10:25
They're so nicelijepo -- rememberzapamtiti MicrosoftMicrosoft?
227
613395
2408
Tako su fini -- sjećate se Microsofta?
10:27
They didn't seemčiniti se as nicelijepo,
228
615827
1497
Nisu se činili finima
10:29
and regulatorsregulatori steppedzgazi in much earlierranije
than the regulatorsregulatori now,
229
617348
4273
i regulatori su se znatno ranije umiješali
nego današnji regulatori,
10:33
who would never stepkorak in
on those nicelijepo, nicelijepo people.
230
621645
3685
koji nikada ne bi nagazili
na te fine, pristojne ljude.
10:37
I'm about to get on a planeavion tonightvečeras,
231
625354
1806
Večeras ću se ukrcati na avion
i maltretirat će me lik
iz osiguranja po imenu Roy.
10:39
and I'm going to have a guy
namedpod nazivom RoyRoy from TSATSA molestzlostavljati me.
232
627184
2718
10:41
If I am suspectedsumnja of a DUIDUI
on the way home,
233
629926
3181
Ako posumnjaju da na putu prema kući
vozim pod utjecajem alkohola,
10:45
I can have bloodkrv takenpoduzete from my personosoba.
234
633131
2668
mogu mi uzeti krv.
10:48
But wait! Don't tapslavina into the iPhoneiPhone --
235
636554
3068
Ali čekajte! Ne dirajte mi iPhone --
10:51
it's sacredsvet.
236
639646
1420
on je svetinja.
10:53
This is our newnovi crosskriž.
237
641090
1439
To je naše novo božanstvo.
Ne bi se trebao zvati "iPhone X",
10:54
It shouldn'tne treba be the iPhoneiPhone X,
238
642553
1609
10:56
it should be calledzvao the "iPhoneiPhone CrossKriž."
239
644186
1996
već "iPhone Cross."
Imamo svoju religiju; to je Apple.
10:58
We have our religionreligija; it's AppleApple.
240
646206
2166
Naš Isus Krist je Steve Jobs
11:00
Our JesusIsus ChristKrista is SteveSteve JobsRadnih mjesta,
241
648396
1775
11:02
and we'veimamo decidedodlučio this is holierholier
than our personosoba, our housekuća
242
650195
3286
i odlučili smo da je to svetije
od nas samih, naše kuće,
11:05
or our computerračunalo.
243
653505
1300
ili našeg računala.
11:06
We have becomepostati totallypotpuno out of controlkontrolirati
244
654829
2517
Posve smo izmakli kontroli
11:09
with the grossbruto idolatryidolopoklonstvo
of innovationinovacija and of youthmladež.
245
657370
3793
tim slijepim štovanjem
inovacija i mladosti.
11:13
We no longerviše worshipobožavanje
at the altaroltar of characterlik,
246
661187
2471
Više ne cijenimo karakter,
11:15
of kindnessljubaznost,
247
663682
1157
ilil ljubaznost,
11:16
but of innovationinovacija and people
who createstvoriti shareholderdioničar valuevrijednost.
248
664863
3578
već inovaciju i ljude koji stvaraju
vrijednost za svoje dioničare.
11:20
AmazonAmazon has becomepostati so powerfulsnažan
in the marketplacetržište,
249
668465
2894
Amazon je postao toliko moćan na tržištu,
izvodi umne trikove poput Jedija.
11:23
it can conductponašanja JediJedi mindum tricksUmjesto.
250
671383
1562
11:24
It can beginpočeti damagingoštećenja other industriesindustrije
just by looking at them.
251
672969
2990
Može štetiti ostalim industrijama
samo posmatrajući ih.
Nike najavi distribuciju preko Amazona,
vrijednost dionice im naraste,
11:27
NikeNike announcesobjavljuje they're distributingdistribucija
on AmazonAmazon, theirnjihov stockzaliha goeside up,
252
675983
3164
11:31
everysvaki other footwearobuća stockzaliha goeside down.
253
679171
1806
a vrijednost ostalih u branši padne.
Kada dionice Amazona skaču,
dionice ostalih u maloprodaji padaju,
11:33
When AmazonAmazon stockzaliha goeside up,
the restodmor of retailmaloprodaja stockszalihe go down,
254
681001
3009
jer pretpostavljaju da ono što je dobro
za Amazon, loše je za sve ostale.
11:36
because they assumepretpostaviti what's good
for AmazonAmazon is badloše for everybodysvi elsedrugo.
255
684034
3309
11:39
They cutrez the costcijena on salmonlosos 33 percentposto
when they acquiredstečena WholeCijeli FoodsHrana.
256
687367
4369
Snizili su cijenu lososa za 33 posto
nakon što su pripojili Whole Foods.
11:43
In betweenizmeđu the time they announcednajavio
the acquisitionstjecanje of WholeCijeli FoodsHrana
257
691760
3107
Od vremena kada su najavili
pripajanje Whole Foods-a
pa do samog završetka,
11:46
and when it closedzatvoreno,
258
694891
1174
Kroger, najveći prehrambeni
online lanac u Americi,
11:48
KrogerKroger, the largestnajveći
pure-playčista igra grocermješovitom robom in AmericaAmerika,
259
696089
2271
izgubio je trećinu vrijednosti
11:50
shedšupe a thirdtreći of its valuevrijednost,
260
698384
1735
11:52
because AmazonAmazon purchasedkupili a grocermješovitom robom
one-eleventh11-Tina the sizeveličina of KrogerKroger.
261
700143
6379
jer je Amazon kupio prehrambeni lanac
veličine jedne jedanaestine Krogera.
11:59
I got very luckysretan.
262
707167
1228
Imao sam dosta sreće.
12:00
I predictedpredvidjeti the acquisitionstjecanje
of WholeCijeli FoodsHrana by AmazonAmazon
263
708419
3417
Predvidio sam da će Amazon
preuzeti Whole Foods
tjedan prije akvizicije.
12:03
the weektjedan before it happeneddogodilo.
264
711860
1344
Ovdje se ja hvalim,
rekao sam ovo javno u medijima.
12:05
This is me boastings; I said
this publiclyjavno in the mediamedia.
265
713228
2688
To im je bila najveća
akvizicija u povijesti,
12:07
This was the largestnajveći
acquisitionstjecanje in theirnjihov historypovijest,
266
715940
2381
nikada prije preko jedne milijarde
12:10
they'doni bi never madenapravljen
an acquisitionstjecanje over a billionmilijardi,
267
718345
2335
i ljudi su pitali, "Kako si znao?"
12:12
and people askedpitao, "How did you know this?"
268
720704
2118
Stoga ću odati tajnu
ovoj vrlo impresivnoj publici.
12:14
So I'm lettingiznajmljivanje this very impressiveimpresivan
audiencepublika in on the secrettajna.
269
722846
3219
12:18
How did I know this?
270
726089
1195
Kako sam znao za to?
12:19
I'm going to tell you how I knewznao.
271
727308
1970
Reći ću vam.
12:21
I barkkora at AlexaAlexa all day long
272
729302
2750
Dovikujem se s Alexom po cijeli dan,
12:24
and try to figurelik out what's going on.
273
732076
1912
pokušavajući doznati što se događa.
12:26
(ScottScott GallowayGalloway) AlexaAlexa, buykupiti wholečitav milkmlijeko.
274
734012
3396
(Scott Galloway)
Alexa, kupi punomasno mlijeko.
12:29
(AlexaAlexa) I couldn'tne mogu find
anything for wholečitav milkmlijeko,
275
737432
2267
(Alexa) Nisam mogla naći punomasno mlijeko
pa sam ga dodala na tvoj popis za kupnju.
12:31
so I've addeddodano wholečitav milkmlijeko
to your shoppingkupovina listpopis.
276
739723
2243
12:34
SGSG: Then I askedpitao,
277
742463
1286
SG: Onda sam pitao,
(SG) Alexa, kupi organsku hranu.
12:35
(SGSG) AlexaAlexa, buykupiti organicorganski foodshrana.
278
743773
3142
12:38
(AlexaAlexa) The topvrh searchtraži resultproizlaziti
for organicorganski foodhrana
279
746939
2143
(Alexa) U vrhu rezultata pretrage
je hrana za bebe Plum Organics,
banana i bundeva,
12:41
is PlumŠljiva OrganicsOrganics babydijete foodhrana,
bananabanana and pumpkinbundeva,
280
749106
2973
pakiranje od 12 komada, svaka 113 g.
12:44
12-pack-paket of fourčetiri ouncesunci eachsvaki.
281
752103
2017
12:46
It's 15 dollarsdolara totalukupno.
282
754144
1623
Ukupno 15 dolara.
12:48
Would you like to buykupiti it?
283
756419
1193
Želiš li to kupiti?
SG: I tada, kako to često bude
u mojim godinama,
12:49
SGSG: And then, as oftenčesto happensdogađa se at my agedob,
284
757636
1999
ostao sam zbunjen.
12:51
I got confusedzbunjen.
285
759659
1160
12:52
(SGSG) AlexaAlexa, buykupiti wholečitav foodshrana.
286
760843
2790
(SG) Alexa, kupuj cjelovite namirnice
(whole foods)
12:56
(AlexaAlexa) I have purchasedkupili the outstandingizvanredna
stockzaliha of WholeCijeli FoodsHrana IncorporatedUgrađen
287
764050
3534
(Alexa) Kupila sam izvrsnu dionicu
Whole Foods Incorporated
12:59
at 42 dollarsdolara perpo sharePodjeli.
288
767608
1789
za 42 dolara po dionici.
13:01
I have chargedoptužen 13.7 billionmilijardi
to your AmericanAmerički ExpressBrza cardkartica.
289
769421
3861
Platila sam 13,7 milijardi
tvojom American Express karticom.
13:05
(LaughterSmijeh)
290
773306
1380
(Smijeh)
13:07
SGSG: I thought that'dda bih be funnierduhovitiji.
291
775884
1607
SG: Mislio sam da će biti smješnije.
13:09
(LaughterSmijeh)
292
777515
1498
(Smijeh)
13:11
We'veMoramo personifiedpersonificira these companiestvrtke,
293
779037
1683
Personificirali smo ove kompanije
13:12
and just as when you're really angryljut
over everysvaki little thing someonenetko does
294
780744
3435
i baš kao kad ste krajnje ljuti
na svaku sitnicu koju netko čini
u vašem životu i odnosima,
13:16
in your life and relationshipsodnosa,
295
784203
1495
morate se zapitati,
13:17
you've got to askpitati yourselfsami,
296
785722
1304
"Što se ovdje događa? Zašto smo
toliko razočarani u tehnologiju?"
13:19
"What's going on here?
Why are we so disappointedrazočaran in technologytehnologija?"
297
787050
3050
Vjerujem da je to zbog omjera,
u kojem je jedan posto
13:22
I believe it's because the ratioomjer
of one-percentjedan posto pursuitpotjera
298
790124
2679
vrijednost za dioničare
13:24
of shareholderdioničar valuevrijednost
299
792827
1167
13:26
and 99 percentposto the bettermentpoboljšanje of humanityčovječanstvo
300
794018
2541
a 99 posto za unapređenje čovečanstva,
što je tehnologija nekad bila,
13:28
that technologytehnologija used to playigrati
301
796583
1385
13:29
has been flippedpreklapanje,
302
797992
1155
to sada promijenjeno,
sada smo posve fokusirani na vrijednost
dionice umjesto na čovječanstvo.
13:31
and now we're totallypotpuno focusedusmjerena
on shareholderdioničar valuevrijednost insteadumjesto of humanityčovječanstvo.
303
799171
3367
Sto tisuća ljudi se okupilo
za Manhattan Project
13:34
One hundredstotina thousandtisuću people camedošao togetherzajedno
for the ManhattanManhattan ProjectProjekt
304
802562
3279
i doslovno spasilo svijet.
13:37
and literallydoslovce savedspremaju the worldsvijet.
305
805865
1461
Tehnologija je spasila svijet.
13:39
TechnologyTehnologija savedspremaju the worldsvijet.
306
807350
1311
Moja majka je bila četvorogodišnja Židovka
koja je početkom rata živjela u Londonu.
13:40
My mothermajka was a four-year-oldčetiri-godišnjak JewŽidov
livingživot in LondonLondon at the outsetpočetka of the warrat.
307
808685
3687
Da nismo pobijedili
u utrci razbijanja atoma,
13:44
If we had not wonwon the footraceta trka
towardsza splittingcijepanje the atomatom,
308
812396
3105
13:47
would she have survivedpreživio?
309
815525
1688
bi li ona preživjela?
13:49
It's unlikelynevjerojatno.
310
817237
1163
Vjerojatno ne bi.
13:50
Twenty-fiveDvadeset i pet yearsgodina laterkasnije,
311
818854
1307
Dvadeset pet godina kasnije,
13:52
the mostnajviše impressiveimpresivan accomplishmentsvršavanje,
arguablynedvojbeno, ever in all of humankindčovječanstvo:
312
820185
4433
najimpresivnije dostignuće, nedvojbeno,
ikada u čitavom čovječanstvu:
13:56
put a man on the moonmjesec.
313
824642
1152
čovjek na Mjesecu.
Skupilo se četiri stotine trideset tisuća
Kanađana, Britanaca i Amerikanaca,
13:57
FourČetiri hundredstotina thirtytrideset thousandtisuću CanadiansKanađani,
BritishBritanski and AmericansAmerikanci camedošao togetherzajedno,
314
825818
3624
ponovo, uz krajnje skromnu tehnologiju
14:01
again, with very basicosnovni technologytehnologija,
315
829466
1831
i poslali su čovjeka na Mjesec.
14:03
and put a man on the moonmjesec.
316
831321
1318
14:04
Now we have the 700,000
bestnajbolje and brightestnajsvjetliji,
317
832663
3607
Danas imamo 700000
najboljih i najbistrijih
14:08
and these are the bestnajbolje and brightestnajsvjetliji
from the fourčetiri cornerskutovi of the earthZemlja.
318
836294
3445
sa sve četiri strane svijeta.
Doslovno se igraju laserima
sličnim praćki,
14:11
They are literallydoslovce playingigranje with laserslaseri
relativerođak to slingshotsslingshots,
319
839763
4080
14:15
relativerođak to the squirtmlaz vode gunpuška.
320
843867
1287
sličnim vodenom pištolju.
14:17
They have the GDPBDP-A of IndiaIndija to work at.
321
845178
2272
Imaju sredstva veličine BDP-a Indije.
14:19
And after studyingučenje
these companiestvrtke for 10 yearsgodina,
322
847474
2530
I nakon što sam proučavao
ove kompanije 10 godina,
14:22
I know what theirnjihov missionmisija is.
323
850028
1656
znam što je njihova misija.
14:23
Is it to organizeorganizirati the world'ssvijetu informationinformacija?
324
851708
2624
Je li to organiziranje informacija
na svjetskoj razini?
14:26
Is it to connectSpojiti us?
325
854356
1505
Je li to povezivanje svih nas?
14:27
Is it to createstvoriti greaterviše comityte organizacije of man?
326
855885
2924
Je li to stvaranje
nekog značajnijeg udruženja?
14:30
It isn't.
327
858833
1162
Nije.
Znam zašto smo se okupili --
14:32
I know why we have broughtdonio togetherzajedno --
328
860019
1896
znam da ova najveća okupljena grupa
intelektualnog i kreativnog kapitala,
14:33
I know that the greatestnajveći collectionkolekcija
of IQIQ capitalglavni and creativitykreativnost,
329
861939
4309
14:38
that theirnjihov solejedini missionmisija is:
330
866272
1854
da je njihova jedina misija:
14:40
to sellprodavati anotherjoš fuckingjebeni NissanNissan.
331
868286
2130
prodati još jedan jebeni Nissan.
14:42
My nameime is ScottScott GallowayGalloway, I teachučiti at NYUJAVILO,
and I appreciatecijeniti your time.
332
870466
3747
Ja sam Scott Galloway, predajem na NYU
i zahvaljujem na vašem vremenu.
(Pljesak)
14:46
(ApplausePljesak)
333
874237
4343
14:54
ChrisChris AndersonAnderson: Not plannedplanirani,
334
882654
1475
Chris Anderson: Nije planirano,
14:56
but you promptedzatraži
some questionspitanja in me, ScottScott.
335
884153
2960
ali potaknuo si me na neka pitanja, Scott.
14:59
(LaughterSmijeh)
336
887137
1071
(Smijeh)
15:00
That was a spectacularspektakularan rantdreka.
337
888232
2308
Ovo je bilo spektakularno.
15:02
SGSG: Is this like LettermanLetterman?
338
890564
1365
SG: Je li ovo kao Letterman?
Kad ste dobri, pozove vas na kauč?
15:03
When you do well,
he callspozivi you ontona the couchkauč?
339
891953
2916
15:06
CACA: No, no, you're going to the heartsrce
of the conversationrazgovor right now.
340
894893
3667
CA: Ne, pogađaš bit trenutne rasprave.
15:10
Everyone'sSvi su awaresvjestan that after yearsgodina
of worshippingštovanje SiliconSilicij ValleyDolina,
341
898584
6134
Svi su svjesni da nakon godina
obožavanja Silicijske doline,
15:16
suddenlyiznenada the wormcrv has turnedokrenut
342
904742
1854
iznenada su se stvari preokrenule,
15:18
and in suchtakav a bigvelika way.
343
906620
1534
i to drastično.
15:20
To some people here, it will just feel
like you're pilingpiling on,
344
908178
3405
Neki će ovdje imati dojam
kako samo još sve pojačavaš,
15:23
you're kickingmrda the kidsdjeca who'vekoji su alreadyveć
been kickednogom to pieceskomada anywayu svakom slučaju.
345
911607
3390
kako šutiraš klince
koji su već i ovako oboreni.
15:27
Don't you feel any empathysuosjecanje
for them at all?
346
915021
2365
Zar nemaš nimalo suosjećanja za njih?
15:29
SGSG: NoneNiti jedan whatsoevergod.
347
917410
1397
SG: Niti malo.
15:31
Look, this is the issueizdanje:
348
919259
1947
Evo o čemu se radi:
15:33
it's not theirnjihov faultgreška, it's our faultgreška.
349
921682
1813
nije njihova krivica, naša je.
15:35
They're for-profitza-dobit companiestvrtke.
350
923519
2116
To su profitne kompanije.
15:37
They're not concernedzabrinut
with the conditionstanje of our soulsduše.
351
925659
2547
One ne mare za stanje naših duša.
Neće se brinuti za nas kada ostarimo.
15:40
They're not going to take carebriga of us
when we get olderstariji.
352
928230
2588
Izgradili smo društvo koje
iznad svega cijeni dobit za dioničare,
15:42
We have setset up a societydruštvo that valuesvrijednosti
shareholderdioničar valuevrijednost over everything,
353
930842
3742
15:46
and they're doing what
they're supposedtrebala to be doing.
354
934608
2443
a oni rade ono što i trebaju raditi.
Ali mi moramo izabrati ljude
15:49
But we need to electbiraju people,
355
937075
1369
i moramo natjerati sebe da ih prisilimo
15:50
and we need to forcesila
ourselvessebe to forcesila them
356
938468
2084
da postanu predmet istog nadzora
15:52
to be subjectpredmet to the sameisti scrutinynadzor
357
940576
1671
kao i svi ostali
u poslovnom svijetu, točka.
15:54
that the restodmor of businessPoslovni
enduresostaje, fullpuni stop.
358
942271
2128
CA: Ima i druga priča
15:56
CACA: There's anotherjoš narrativepripovijest
359
944423
1722
15:58
that is arguablynedvojbeno equallyjednako
consistentdosljedan with the factsčinjenicama,
360
946169
3623
koja je vjerojatno jednako
u skladu s činjenicama,
16:01
whichkoji is that there actuallyzapravo is good
intentnamjera in much of the leadershiprukovodstvo --
361
949816
6832
a to je da zapravo postoji dobra namjera
kod većine tih vodećih ljudi,
16:08
I won'tnavika say everyonesvatko, necessarilyobavezno --
362
956672
1751
neću reći nužno kod svih --
16:10
manymnogi of the employeeszaposlenici.
363
958447
1571
ali kod mnogih zaposlenih.
16:12
We all know people who work
in those companiestvrtke,
364
960042
3074
Svi znamo ljude
koji rade u ovim kompanijama
16:15
and they still are prettyprilično convincinguvjerljiv
that theirnjihov missionmisija is to --
365
963140
3766
i koji su i dalje prilično uvjereni
da je njihova misija --
16:18
so, the alternativealternativa narrativepripovijest
is that there have been
366
966930
3238
dakle, alternativna priča je
da je ovdje došlo
16:22
unintendedneplanirane consequencesposljedice here,
367
970192
2072
do nenamjernih posljedica,
16:24
that the technologiestehnologije
that we're unleashingotkrivanju,
368
972288
2094
da tehnologiju doslovno puštamo s lanca,
algoritmi, naš pokušaj
personaliziranja interneta, na primjer,
16:26
the algorithmsalgoritmi, that we're attemptingpokušaja
to personalizepersonalizirati the internetInternet, for exampleprimjer,
369
974406
4578
16:31
have A, resultedje rezultiralo in weirdčudan effectsefekti
like filterfilter bubblesmjehurići
370
979008
6309
pod A, rezultirali su čudnim efektima,
poput filterskih balona
16:37
that we weren'tnisu expectingočekujući;
371
985341
1494
koje nismo očekivali,
i pod B, postali su slaba točka
za stvari poput --
16:38
and B, madenapravljen themselvesse vulnerableranjiv
to weirdčudan things like --
372
986859
3066
16:41
oh, I don't know, Russianruski
hackersHakeri creatingstvaranje accountsračuni
373
989949
2696
ne znam, ruskih hakera
koji otvaraju profile
16:44
and doing things that we didn't expectočekivati.
374
992669
1975
i čine nešto što nismo očekivali.
Nije li možda ovo samo
nenamjerna posljedica?
16:46
Isn't the unintendedneplanirane consequenceposljedica
a possibilitymogućnost here?
375
994668
5032
16:51
SGSG: I don't think --
376
999724
1206
SG: Ne mislim,
prilično sam siguran, statistički,
16:52
I'm prettyprilično sure, statisticallystatistički,
377
1000954
1532
oni nisu gori ili bolji ljudi
od drugih organizacija
16:54
they're no lessmanje or better people
than any other organizationorganizacija
378
1002510
2866
koje imaju 100000 ili više ljudi.
16:57
that has 100,000 or more people.
379
1005400
1537
Ne mislim da su loši ljudi.
16:58
I don't think they're badloše people.
380
1006961
1608
Zapravo, rekao bih,
17:00
As a matterstvar of factčinjenica, I would argueraspravljati
381
1008593
1629
ima tu vrlo građanski orijentiranih,
pristojnih vodećih ljudi.
17:02
that there's a lot of very
civic-mindedgrađanski orijentirana, decentpristojan leadershiprukovodstvo.
382
1010246
2820
No, u ovome je problem:
17:05
But this is the issueizdanje:
383
1013090
1164
kada kontrolirate 90 posto
udjela na tržištu,
17:06
when you controlkontrolirati 90 percentposto
pointsbodova of sharePodjeli in a markettržište, searchtraži,
384
1014278
4239
17:10
that is now biggerveći than the entirečitav
advertisingoglašavanje markettržište of any nationnarod,
385
1018541
3535
što je sada veće od sveukupnog
tržišta oglašavanja bilo koje države,
17:14
and you're primarilyprije svega compensatednadoknaditi
and tryingtežak to developrazviti economicekonomski securitysigurnosti
386
1022100
3710
a vi prije svega nastojite
razviti ekonomsku sigurnost
17:17
for you and the familiesobitelji
of your employeeszaposlenici,
387
1025834
2032
za sebe i obitelji vaših zaposlenih,
kako biste povećali tržišni udio,
17:19
to increasepovećati that markettržište sharePodjeli,
388
1027890
1455
ne možete a da ne koristite svu moć
koja vam je na raspolaganju.
17:21
you can't help but leveragemoć
all the powervlast at your disposalna raspolaganju.
389
1029369
3129
17:24
And that is the basisosnova for regulationregulacija,
390
1032522
1917
A to je osnova za regulaciju,
17:26
and it's the basisosnova for the truismIstina
throughoutkroz historypovijest
391
1034463
2456
na tome se zasniva stara poznata izreka,
17:28
that powervlast corruptskvari.
392
1036943
1343
da moć kvari.
17:30
They're not badloše people;
393
1038310
1203
Nisu oni loši ljudi,
samo smo im mi dopustili
da se otmu kontroli.
17:31
we'veimamo just let them get out of controlkontrolirati.
394
1039537
2232
17:34
CACA: So maybe the casespis
is slightlymalo overstatedpretjeran?
395
1042310
4034
CA: Dakle, možda je slučaj
blago prenaglašen?
17:38
I know at leastnajmanje a bitbit --
396
1046368
2320
Znam barem malo --
17:40
LarryLarry PageStranica, for exampleprimjer, JeffJeff BezosBezos --
397
1048712
1974
Larry Page, na primjer, Jeff Bezos --
17:42
I don't actuallyzapravo believe
they wakeprobuditi up thinkingmišljenje,
398
1050710
2669
ne mislim da se oni probude misleći,
17:45
"I've got to sellprodavati a fuckingjebeni NissanNissan."
399
1053403
1828
"Moram prodati jebeni Nissan."
17:47
I don't think they think that.
400
1055255
1509
Ne mislim da tako razmišljaju.
17:48
I think they are tryingtežak to buildizgraditi
something coolsvjež, and are probablyvjerojatno,
401
1056788
5556
Mislim da pokušavaju stvoriti
odličnu stvar i vjerojatno su,
17:54
in momentstrenutke of reflectionodraz,
402
1062368
1320
u trenucima razmišljanja,
17:55
as horrifiedužasnut that some of the things
that have happeneddogodilo as we mightmoć be.
403
1063712
3871
jednako užasnuti nekim stvarima koje
su se desile, kao što bismo i mi bili.
17:59
So is there a differentdrugačiji way
of framinguokvirivanje this,
404
1067920
3735
Dakle, postoji li drugačiji način
da se ovo formulira,
18:04
to say that when your modelmodel
is advertisingoglašavanje,
405
1072294
5197
reći da kada oglašavate svoj model,
18:09
that there are dangersopasnosti there
that you have to take on more explicitlyeksplicitno?
406
1077515
4507
da tu postoje opasnosti
koje morate eksplicitnije shvatiti?
18:14
SGSG: I think it's very difficulttežak
to setset an organizationorganizacija up as we do,
407
1082637
4637
SG: Mislim da je veoma teško
izgraditi organizaciju kao što mi radimo,
18:19
to pursueprogoniti shareholderdioničar valuevrijednost
aboveiznad all elsedrugo.
408
1087298
2179
kako bi dobit dioničara bila iznad svega.
Oni nisu neprofitne organizacije.
18:21
They're not non-profitsneprofitne organizacije.
409
1089501
1297
18:22
The reasonrazlog people go to work there
is they want to createstvoriti economicekonomski securitysigurnosti
410
1090822
3563
Ljudi tamo idu raditi
jer žele stvoriti ekonomsku sigurnost
za sebe i svoje obitelji,
18:26
for them and theirnjihov familiesobitelji,
411
1094409
1374
prije i nakon svega.
18:27
mostlyuglavnom first and foremostnajistaknutiji.
412
1095807
1300
18:29
And when you get to a pointtočka where
you controlkontrolirati so much economicekonomski powervlast,
413
1097131
3293
A kada dođete do točke
gdje kontrolirate toliku ekonomsku moć,
18:32
you use all the weaponsoružje at your disposalna raspolaganju.
414
1100448
2396
tada koristite svo raspoloživo oružje.
18:34
I don't think they're badloše people,
415
1102868
1586
Ne mislim da su oni loši ljudi,
ali mislim da je uloga vlasti
te nas kao potrošača
18:36
but I think the roleuloga of governmentvlada
and the roleuloga of us as consumerspotrošači
416
1104478
3141
i ljudi koji biraju svoje predstavnike,
18:39
and people who electbiraju our officialsDužnosnici
417
1107643
1675
pobrinuti se da se to provjerava.
18:41
is to ensureosigurati that there
are some checksprovjerava here.
418
1109342
2148
A mi smo ih pustili
da krše sva moguća pravila,
18:43
And we have givendan
them the mothermajka of all halldvorana passesprolazi
419
1111514
2516
jer su nam toliko fascinantni.
18:46
because we find them just so fascinatingfascinantan.
420
1114054
2052
18:48
CACA: ScottScott, eloquentlyrječito put,
spectacularlyspektakularno put.
421
1116130
3158
CA: Scott, rječito iskazano,
spektakularno iskazano.
18:51
MarkMark ZuckerbergZuckerberg, JeffJeff BezosBezos,
LarryLarry PageStranica, TimTim CookKuhati, if you're watchinggledanje,
422
1119312
5394
Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Page,
Tim Cook, ako ovo gledate,
18:56
you're welcomeDobrodošli to come and make
the counterargumentcounterargument as well.
423
1124730
2979
također ste dobrodošli ovdje
da iznesete protuargumente.
18:59
ScottScott, thank you so much.
424
1127733
1228
Scott, velika hvala.
SG: Hvala.
19:00
SGSG: ThanksHvala very much.
425
1128985
1161
(Pljesak)
19:02
(ApplausePljesak)
426
1130170
2371
Translated by Sanda L
Reviewed by Tilen Pigac

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Scott Galloway - Professor of marketing
Scott Galloway teaches brand strategy and digital marketing and the NYU Stern School of Business.

Why you should listen

Scott Galloway is the founder of L2 Inc, a professor of marketing at the NYU Stern School of Business and author of The Four: The Hidden DNA of Apple, Amazon, Facebook, and Google. He was named "one of the world's 50 best business school professors” by Poets & Quants in 2012. He is also the founder of Red Envelope and Prophet Brand Strategy. He was elected to the World Economic Forum's Global Leaders of Tomorrow and has served on the boards of directors of Urban Outfitters, Eddie Bauer, The New York Times Company and UC Berkeley's Haas School of Business. He received a B.A. from UCLA and an M.B.A. from UC Berkeley.

More profile about the speaker
Scott Galloway | Speaker | TED.com