ABOUT THE SPEAKER
David Deutsch - Quantum physicist
David Deutsch's 1997 book "The Fabric of Reality" laid the groundwork for an all-encompassing Theory of Everything, and galvanized interest in the idea of a quantum computer, which could solve problems of hitherto unimaginable complexity.

Why you should listen

David Deutsch will force you to reconsider your place in the world. This legendary Oxford physicist is the leading proponent of the multiverse (or "many worlds") interpretation of quantum theory -- the idea that our universe is constantly spawning countless numbers of parallel worlds.

In his own words: "Everything in our universe -- including you and me, every atom and every galaxy -- has counterparts in these other universes." If that doesn't alter your consciousness, then the other implications he's derived from his study of subatomic physics -- including the possibility of time travel -- just might.

In The Fabric of Reality, Deutsch tied together quantum mechanics, evolution, a rationalist approach to knowledge, and a theory of computation based on the work of Alan Turing. "Our best theories are not only truer than common sense, they make more sense than common sense,"Deutsch wrote, and he continues to explore the most mind-bending aspects of particle physics.

In 2008, he became a member of the Royal Society of London.
 

More profile about the speaker
David Deutsch | Speaker | TED.com
TED2019

David Deutsch: After billions of years of monotony, the universe is waking up

David Deutsch: A világegyetem ébredése több milliárd év után

Filmed:
1,582,806 views

David Deutsch elméleti fizikus elgondolkoztató beszédet mond a hatalmas változatlanságról, hogy évmilliárdokig semmi új nem történt, és rámutat, hogy az emberiségnek van esélye megtörni ezt a tendenciát feltáró tudással. "Az emberiség nem a kozmikus erő játékszere; mi igába hajtjuk a kozmikus erőket" – mondja.
- Quantum physicist
David Deutsch's 1997 book "The Fabric of Reality" laid the groundwork for an all-encompassing Theory of Everything, and galvanized interest in the idea of a quantum computer, which could solve problems of hitherto unimaginable complexity. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm thrilledizgalommal to be talkingbeszél to you
by this high-techcsúcstechnológia methodmódszer.
0
968
4000
Örömmel szólok önökhöz
ezzel a high-tech módszerrel.
00:18
Of all humansemberek who have ever livedélt,
1
6167
1912
A valaha élt emberek zöme
00:20
the overwhelmingtúlnyomó majoritytöbbség
would have foundtalál what we are doing here
2
8103
4609
felfoghatatlannak s hihetetlennek találná,
00:24
incomprehensibleérthetetlen, unbelievablehihetetlen.
3
12736
2460
amit itt teszünk.
00:27
Because, for thousandsTöbb ezer of centuriesszázadok,
4
15760
2993
Az ipari forradalom
00:30
in the darksötét time
before the scientifictudományos revolutionforradalom
5
18777
2935
és a felvilágosodás előtti sötét időkben,
00:33
and the EnlightenmentFelvilágosodás,
6
21736
1808
évezredeken át
00:35
people had lowalacsony expectationselvárások.
7
23568
2968
az emberiségnek nem voltak nagy igényei,
00:38
For theirazok liveséletét,
for theirazok descendants'leszármazottai liveséletét.
8
26560
3016
sem saját, sem az utódok életét illetően.
00:41
TypicallyÁltalában, they expectedvárt
9
29600
1842
Általában semmi lényeges újat
00:43
nothing significantlyszignifikánsan newúj
or better to be achievedelért, ever.
10
31466
4447
vagy jobbat nem vártak.
00:48
This pessimismpesszimizmus
famouslyremekül appearsMegjelenik in the BibleBiblia,
11
36847
4984
Ez a borúlátás tökéletesen jelenik meg
00:53
in one of the fewkevés biblicalbibliai passagesátjárók
with a namednevezett authorszerző.
12
41855
4214
a Biblia egyik, ismert szerzőtől
származó részében.
00:58
He's calledhívott QoheletQohelet,
he's an enigmaticrejtélyes chapCHAP.
13
46093
3631
A titokzatos személy: "Kohelet",
azaz "a gyülekezetben beszélő"
01:02
He wroteírt, "What has been is what will be,
14
50173
4285
azt írta: "Ami volt, ugyanaz,
ami ezután is lesz,
01:07
and what has been doneKész
is what will be doneKész;
15
55133
3067
és ami megtörtént, ugyanaz,
ami ezután is történik;
01:10
there is nothing newúj underalatt the sunnap."
16
58736
2698
és semmi nincs új dolog a nap alatt."
01:14
Is there of whichmelyik it is said,
"Look, this is newúj."
17
62140
4215
A mondottakban ez van: "Lám, ez új!"
01:18
No, that thing was alreadymár doneKész
in the ageskorosztály that camejött before us.
18
66379
4055
Az is rég megvolt azokban az időkben,
amelyek előttünk voltak.
01:23
QoheletQohelet was describingleíró a worldvilág
withoutnélkül noveltyújdonság.
19
71427
4872
Kohelet újdonság nélküli világot ír le.
01:29
By noveltyújdonság I mean something newúj
in Qohelet'sQohelet 's senseérzék,
20
77252
3278
Újdonságon én a Kohelet
szellemiségében vett újat értem,
01:32
not merelycsupán something that's changedmegváltozott,
21
80554
2618
nem csupán azt, ami megváltozott,
01:35
but a significantjelentős changeváltozás
with lastingtartós effectshatások,
22
83196
3500
hanem a tartós hatású, lényeges változást,
01:38
where people really would say,
23
86720
2175
amelyre azt szoktuk mondani:
01:40
"Look, this is newúj,"
24
88919
1976
"Lám, ez új!",
01:42
and, preferablyelőnyösen, "good."
25
90919
2174
és remélhetőleg előnyösebb.
01:46
So, purelytisztán randomvéletlen changesváltoztatások aren'tnem noveltyújdonság.
26
94061
4857
A tisztán véletlenszerű változások,
nem újdonságok.
01:50
OK, HeraclitusHérakleitosz did say
a man can't steplépés in the sameazonos riverfolyó twicekétszer,
27
98942
5207
Hérakleitosz szerint egyetlen ember
sem léphet kétszer ugyanabba a folyóba,
mert az már nem ugyanaz a folyó,
és ő már nem ugyanaz az ember.
01:56
because it's not the sameazonos riverfolyó,
he's not the sameazonos man.
28
104173
2817
01:59
But if the riverfolyó is changingváltozó randomlyvéletlenszerűen,
29
107307
4092
De ha a folyó véletlenszerűen változik is,
02:03
it really is the sameazonos riverfolyó.
30
111423
2396
valójában ugyanaz a folyó.
02:06
In contrastkontraszt,
31
114311
1453
Ellentétben az ötletekkel,
02:07
if an ideaötlet in a mindelme
spreadskenhető to other mindselmék,
32
115788
4611
melyek továbbterjedhetnek másokhoz,
02:12
and changesváltoztatások liveséletét for generationsgenerációk,
33
120423
2781
nemzedékek életét megváltoztatva,
02:15
that is noveltyújdonság.
34
123228
1500
újat hozva.
02:17
HumanEmberi life withoutnélkül noveltyújdonság
35
125395
2928
Az újdonság nélküli élet
02:20
is life withoutnélkül creativitykreativitás,
withoutnélkül progressHaladás.
36
128347
3627
nélkülözi a kreativitást és a fejlődést.
02:24
It's a staticstatikus societytársadalom, a zero-sumzéró-összegű gamejátszma, meccs.
37
132498
3492
Stagnáló társadalmat jelent,
nulla-összegű játékot.
02:28
That was the livingélő hellpokol
in whichmelyik QoheletQohelet livedélt.
38
136712
3326
Ez volt Kohelet élő pokla,
02:32
Like everyonemindenki, untilamíg a fewkevés centuriesszázadok agoezelőtt.
39
140419
3118
hasonlóan másokéhoz
pár évszázaddal ezelőttig.
02:36
It was hellpokol, because for humansemberek,
40
144228
4605
Pokoli volt, mert emberileg
szorosan összefügg
02:40
sufferingszenvedő is intimatelyszorosan
relatedösszefüggő to staticitystaticitás.
41
148857
4101
a szenvedés és a pangás.
02:44
Because staticitystaticitás isn't just frustratingfrusztráló.
42
152982
2849
Mert a pangás nem csak feszélyez.
02:48
All sourcesforrás of sufferingszenvedő --
43
156442
2000
Minden szenvedés –
02:50
famineéhínség, pandemicsjárványok, incomingbejövő asteroidsaszteroidák,
44
158466
4274
ínség, járványok, aszteroida-becsapódások,
02:54
and things like warháború and slaveryrabszolgaság,
45
162764
3508
háború és rabszolgaság –,
02:58
hurtsért people only untilamíg we have createdkészítette
the knowledgetudás to preventmegelőzése them.
46
166296
5501
csak addig kínoztak,
míg meg nem tanultuk megelőzni őket.
03:04
There's a storysztori in SomersetSomerset Maugham'sMaugham a
novelregény "Of HumanEmberi BondageBondage"
47
172631
4303
Somerset Maugham az Örök
szolgaság című regényében
a bölcs egyetlen mondatába tömörítette
03:08
about an ancientősi sagezsálya
48
176958
1786
03:10
who summarizesösszefoglalja the entireteljes
historytörténelem of mankindaz emberiség as,
49
178768
5063
az ember történetét:
03:16
"He was bornszületett,
50
184529
1544
"Született,
03:18
he sufferedelszenvedett and he diedmeghalt."
51
186097
2420
szenvedett és meghalt."
03:21
And it goesmegy on:
52
189296
1714
Ekképpen folytatódik:
03:23
"Life was insignificantjelentéktelen
and deathhalál withoutnélkül consequencekövetkezmény."
53
191034
4819
"Az életnek nem volt jelentősége,
és a halálnak sem következménye."
03:28
And indeedvalóban, the overwhelmingtúlnyomó majoritytöbbség
of humansemberek who have ever livedélt
54
196268
4905
Valóban, az emberiség nagyobb része
03:33
had liveséletét of sufferingszenvedő and gruelingfárasztó labormunkaerő,
55
201197
3780
szenvedett, és halálra dolgozta magát,
03:37
before dyinghaldoklik youngfiatal and in agonykín.
56
205001
3314
mielőtt fiatalon, gyötrődve meghalt.
03:41
And yes, in mosta legtöbb generationsgenerációk
57
209493
4211
Igen, mondhatjuk, hogy nemzedékeken át
03:45
nothing had any novelregény consequencekövetkezmény
for subsequentkésőbbi generationsgenerációk.
58
213728
4158
semmi hatással nem volt
egyik nemzedék a következőre.
03:50
NeverthelessMindazonáltal, when ancientősi people
triedmegpróbálta to explainmegmagyarázni theirazok conditionfeltétel,
59
218728
6724
Mindemellett, az ősember,
mikor saját létét próbálta magyarázni,
03:58
they typicallyjellemzően did so
in grandiosegrandiózus cosmickozmikus termsfeltételek.
60
226103
4309
akkor jellemzően tekintélyes
kozmikus viszonylatban tette.
04:02
WhichAmely was the right thing to do,
as it turnsmenetek out.
61
230794
2807
Kiderült, hogy ez megalapozott volt.
04:05
Even thoughbár theirazok actualtényleges
explanationsmagyarázatok, theirazok mythsmítoszok,
62
233625
3795
Annak ellenére,
hogy magyarázataik, mítoszaik
04:09
were largelynagymértékben falsehamis.
63
237444
1538
nagyrészt tévesek voltak.
04:11
Some triedmegpróbálta to explainmegmagyarázni
64
239744
2063
Félelmetes és monoton világukat
04:13
the grimnessfédor and monotonyegyhangúság of theirazok worldvilág
65
241831
3532
a jó és gonosz örök kozmikus harcával
04:17
in termsfeltételek of an endlessvégtelen cosmickozmikus warháború
betweenközött good and evilgonosz,
66
245387
4841
próbálták megmagyarázni,
04:22
in whichmelyik humansemberek were the battlegroundCsatatér.
67
250252
2845
ahol az ember a harcmező.
04:25
WhichAmely neatlyszépen explainedmagyarázható why theirazok ownsaját
experiencetapasztalat was fullteljes of sufferingszenvedő,
68
253637
4221
Ez kiterjedt magyarázatot adott arra,
hogy létük miért volt szenvedés,
04:29
and why progressHaladás never happenedtörtént.
69
257882
2135
és miért nem történt előrelépés.
04:32
But it wasn'tnem volt trueigaz.
70
260728
2679
Csak éppen nem volt igaz.
04:36
AmazinglyBámulatosan enoughelég,
71
264212
2167
Meglepő módon,
04:38
all theirazok conflictösszeütközés and sufferingszenvedő
72
266403
2722
minden konfliktusukat és szenvedésüket
04:41
were just dueesedékes to the way
they processedfeldolgozott ideasötletek.
73
269149
5420
az eszmék feldolgozási módja okozta.
04:47
BeingHogy satisfiedelégedett with dogmaDogma,
and just-socsak-tehát storiestörténetek,
74
275125
4242
Megelégedtek a dogmákkal
és magyarázat nélküli történetekkel,
04:51
ratherInkább than criticizingbírálta them
75
279391
2444
inkább, mint hogy kritizálják őket,
04:53
and tryingmegpróbálja to guessTaláld ki better explanationsmagyarázatok
of the worldvilág and of theirazok ownsaját conditionfeltétel.
76
281859
6468
s megpróbáljanak jobb magyarázatot
találni a világról és saját létezésükről.
05:00
Twentieth-centuryHuszadik századi physicsfizika
did createteremt better explanationsmagyarázatok,
77
288696
4643
A 20. századi fizikusok
jobb magyarázatot adtak,
05:05
but still in termsfeltételek of a cosmickozmikus warháború.
78
293363
2183
de még mindig kozmikus harci alapon.
05:07
This time, the combatantsharcosok
were ordersorrend and chaoskáosz, or entropyentrópia.
79
295570
5293
Ezúttal a rend, a káosz és az entrópia
vettek részt benne.
05:12
That storysztori does allowlehetővé teszi
for hoperemény for the futurejövő.
80
300887
5257
Ez a történet reményre
ad okot a jövőt illetően.
Egyébként ez a történet gyengébb,
05:18
But in anotheregy másik way,
81
306986
1191
05:20
it's even bleakerbleaker than the ancientősi mythsmítoszok,
82
308201
2792
mint az ősi mítoszok,
05:23
because the villaingazember, entropyentrópia,
83
311017
3774
mert a galád entrópia
05:26
is preordainedeleve to have the finalvégső victorygyőzelem,
84
314815
3603
végső győzelemre van ítélve,
05:30
when the inexorablekérlelhetetlen lawstörvények of thermodynamicstermodinamika
shutbecsuk down all noveltyújdonság
85
318442
4881
mikor a termodinamika rendíthetetlen
törvényei lezárnak minden újdonságot
05:35
with the so-calledúgynevezett
heathőség deathhalál of the universevilágegyetem.
86
323347
3133
a világegyetem hőhalálelméletével.
05:38
CurrentlyJelenleg, there's a storysztori
of a localhelyi battlecsata in that warháború,
87
326982
4143
Jelenleg, a háborúnak
egy helyi csatája folyik
05:43
betweenközött sustainabilityfenntarthatóság, whichmelyik is ordersorrend,
88
331149
3944
a fenntarthatóság, azaz a rend
05:47
and wastefulnesspazarlás, whichmelyik is chaoskáosz --
89
335117
3357
és a pazarlás, azaz a káosz között.
05:50
that's the contemporarykortárs take
on good and evilgonosz,
90
338498
3063
Ezek fejezik ki a jelenkorban
a jót és a gonoszt.
05:53
oftengyakran with the addedhozzáadott twistcsavar
that humansemberek are the evilgonosz,
91
341585
3310
Gyakran még van benne egy csavar,
mely szerint az emberiség a gonosz,
05:56
so we shouldn'tne even try to wingyőzelem.
92
344919
2133
tehát meg se próbáljunk győzni!
05:59
And recentlymostanában,
93
347585
1191
Napjainkban
06:00
there have been talesmesék
of anotheregy másik cosmickozmikus warháború,
94
348800
2048
létezik még egy kozmikus harci
történet a következők között:
06:02
betweenközött gravitysúly,
whichmelyik collapsesösszeomlik the universevilágegyetem,
95
350872
4181
a gravitáció, mely összeomlasztja
a világegyetemet,
06:07
and darksötét energyenergia, whichmelyik finallyvégül shredsfoszlányait it.
96
355077
3413
és a sötét energia,
mely végül szétdarabolja.
06:10
So this time,
97
358514
1206
Ebben az esetben
06:11
whicheveramelyik of those cosmickozmikus forceserők winsgyőzelem,
98
359744
3412
bármelyik kozmikus erő nyerne,
06:15
we loseelveszít.
99
363180
1150
mi vesztünk.
06:17
All those pessimisticpesszimista accountsfiókok
of the humanemberi conditionfeltétel
100
365157
4980
Mindegyik borúlátó létezéselméletben
06:22
containtartalmaz some truthigazság,
101
370161
2309
van némi igazság,
06:24
but as propheciespróféciák,
102
372494
1928
de mint próféciák
06:26
they're all misleadingfélrevezető,
and all for the sameazonos reasonok.
103
374446
3071
ugyanazon okból mind félrevezetők.
06:29
NoneEgyik sem of them portraysábrázolja humansemberek
as what we really are.
104
377962
4305
Egyik sem valósághűen
festi le az emberiséget.
06:34
As JacobJacob BronowskiBronowski said,
105
382688
2412
Jacob Bronowski írta:
06:37
"Man is not a figureábra in the landscapetájkép --
106
385124
3921
"Az ember nem csak eleme környezetének,
06:41
he is the shaperShaper of the landscapetájkép."
107
389069
2778
hanem alakítója is."
06:43
In other wordsszavak,
108
391871
1151
Másképp fogalmazva:
06:45
humansemberek are not playthingsjátékszerek
of cosmickozmikus forceserők,
109
393046
4452
az emberiség nem
a kozmikus erők játékszere;
06:49
we are usersfelhasználók of cosmickozmikus forceserők.
110
397522
3139
mi igába hajtjuk a kozmikus erőket.
06:53
I'll say more about that in a momentpillanat,
111
401093
1770
Mesélek erről bővebben később,
06:54
but first, what sortsfajta
of thing createteremt noveltyújdonság?
112
402887
4547
de előbb tisztázzuk,
mik hoznak létre újdonságot?
07:00
Well, the beginningkezdet
of the universevilágegyetem surelybiztosan did.
113
408022
3150
A világegyetem keletkezése
határozottan létrehozott.
07:03
The bignagy bangbumm, nearlyközel 14 billionmilliárd, ezermillió yearsévek agoezelőtt,
114
411196
3072
A Nagy Bumm kb. 14 milliárd évvel ezelőtt
07:06
createdkészítette spacehely, time and energyenergia,
115
414292
3388
megalkotta fizikailag
a teret, időt és az energiát.
07:09
everything physicalfizikai.
116
417704
1508
07:11
And then, immediatelyazonnal,
117
419609
2103
Rögtön utána következett
07:13
what I call the first erakorszak of noveltyújdonság,
118
421736
3571
az általam újdonságok
korszakának nevezett korszak:
07:17
with the first atomatom, the first starcsillag,
119
425331
2804
az első atom, az első csillag,
07:20
the first blackfekete holelyuk,
120
428159
1516
az első fekete lyuk,
07:21
the first galaxygalaktika.
121
429699
1674
az első galaxis megjelenése.
07:23
But then, at some pointpont,
122
431833
3167
Utána bizonyos szemszögből
07:27
noveltyújdonság vanishedeltűnt from the universevilágegyetem.
123
435024
3259
az újdonság eltűnt a világegyetemből.
07:30
PerhapsTalán from as earlykorai
as 12 or 13 billionmilliárd, ezermillió yearsévek agoezelőtt,
124
438307
4135
Talán 12-13 milliárd évvel ezelőttől
07:34
right up to the presentajándék day,
125
442466
2040
napjainkig bezárólag
07:36
there's never been any newúj kindkedves
of astronomicalcsillagászati objecttárgy.
126
444530
5055
nincs semmi új csillagászati objektum.
07:41
There's only been what I call
the great monotonyegyhangúság.
127
449609
4381
Csak az általam nagy egyhangúságnak
nevezett időszak volt.
07:46
So, QoheletQohelet was accidentallyvéletlenül
even more right
128
454807
4738
Koheletnek véletlenül
tökéletesen igaza volt
07:51
about the universevilágegyetem beyondtúl the SunNap
129
459569
2841
a Napon túli világról,
07:54
than he was about underalatt the SunNap.
130
462434
2302
inkább, mint a Nap alattiról.
07:57
So long as the great monotonyegyhangúság laststart,
131
465156
3671
Míg a kiterjedt egyhangúság tart
08:00
what has been out there
132
468851
2563
szerte a világban,
08:03
really is what will be.
133
471438
1968
addig ez lesz.
08:05
And there is nothing out there
134
473430
1552
És semmi nincs a külvilágban,
08:07
of whichmelyik it can trulyvalóban be said,
"Look, this is newúj."
135
475006
4028
amire őszintén mondhatjuk: "Lám, ez új!"
08:11
NeverthelessMindazonáltal,
136
479646
1991
Mindazonáltal
08:13
at some pointpont duringalatt the great monotonyegyhangúság,
137
481661
4167
a kiterjedt egyhangúságban valamikor
08:17
there was an eventesemény --
inconsequentiallényegtelen at the time,
138
485852
3685
történt egy esemény, –
az időpont lényegtelen –,
08:21
and even billionsmilliárdokat of yearsévek latera későbbiekben,
139
489561
2199
és még évmilliárdokkal később
08:23
it had affectedérintett nothing
beyondtúl its home planetbolygó --
140
491784
3388
sem hatott semmire
a keletkezési bolygóján kívül,
08:27
yetmég eventuallyvégül is, it could causeok
cosmicallyKozmikus momentoussorsdöntő noveltyújdonság.
141
495196
5755
bármire, ami esetleg jelentős kozmikus
újdonságot okozhatott volna.
08:33
That eventesemény was the origineredet of life:
142
501277
3309
Az élet megjelenése volt ez az esemény:
08:37
creatinglétrehozása the first geneticgenetikai knowledgetudás,
143
505102
3102
kialakult az első genetikai tudás,
08:40
codingkódolás for biologicalbiológiai adaptationskiigazítások,
144
508228
2857
kódolta a biológiai alkalmazkodást,
08:43
codingkódolás for noveltyújdonság.
145
511109
2000
kódolta az újdonságot.
08:46
On EarthFöld, it utterlyteljesen
transformedtranszformált the surfacefelület.
146
514243
3824
Végképp átalakította a Föld felszínét.
08:50
GenesGének in the DNADNS
of single-celledegysejtű organismsszervezetek
147
518091
3404
Az egysejtűek DNS génjei
08:53
put oxygenoxigén in the airlevegő,
148
521519
1898
oxigént termeltek a légkörbe,
08:55
extractedkivonat COCO2,
149
523441
1858
és szén-dioxidot vontak ki onnan,
08:57
put chalkKréta and ironVas oreérc into the groundtalaj,
150
525323
2976
mészkövet és vasércet tettek a talajba,
09:00
hardlyalig a cubicköbméter inchhüvelyk of the surfacefelület
to some depthmélység has remainedmaradt unaffectednem érinti
151
528323
6024
bizonyos mélységig, a Föld felszínének
szinte egyetlen köbcentimétere sem
maradt a gének által érintetlen.
09:06
by those genesgének.
152
534371
1928
09:08
The EarthFöld becamelett,
if not a novelregény placehely on the cosmickozmikus scaleskála,
153
536942
5405
A Föld átalakult,
ha nem is kozmikus léptékben,
09:14
certainlybiztosan a weirdfurcsa one.
154
542371
1467
de különleges hely lett.
09:16
Just as an examplepélda, beyondtúl EarthFöld,
155
544236
3222
Például a Földön kívül
09:19
only a fewkevés hundredszáz differentkülönböző
chemicalkémiai substancesanyagok have been detectedészlelt.
156
547482
4508
alig pár száz vegyi anyagot fedeztek fel.
09:24
PresumablyFeltehetően, there are some more
in lifelessélettelen locationshelyek,
157
552411
3455
Valószínű, hogy még
több van a lakatlan helyeken,
09:27
but on EarthFöld,
158
555890
1849
de a Földön
09:29
evolutionevolúció createdkészítette billionsmilliárdokat
of differentkülönböző chemicalsvegyszerek.
159
557763
3531
a fejlődés során több milliárdnyi
vegyi anyag keletkezett.
09:33
And then the first plantsnövények, animalsállatok,
160
561843
3062
Az első növényekben, állatokban,
09:36
and then, in some ancestorőse
speciesfaj of oursa miénk,
161
564929
4809
később felmenőinkben
09:41
explanatorymagyarázó knowledgetudás.
162
569762
1833
megjelent a feltáró tudás.
09:43
For the first time in the universevilágegyetem,
for all we know.
163
571936
3008
Tudásunk szerint először
történt ez a világegyetemben.
09:47
ExplanatoryMagyarázó knowledgetudás
is the definingmeghatározó adaptationalkalmazkodás of our speciesfaj.
164
575413
5188
Fajunk meghatározó alkalmazkodása
feltáró tudomány.
09:53
It differskülönbözik from
the nonexplanatorynem magyarázó knowledgetudás
165
581149
3095
Különbözik a nem értelmező tudástól,
09:56
in DNADNS, for instancepélda,
166
584268
2238
mely a DNS jellemzője,
09:58
by beinglény universalegyetemes.
167
586530
1776
hiszen mindenre kiterjedő.
10:00
That is to say,
whatevertök mindegy can be understoodmegértett,
168
588330
4024
Mondhatjuk, hogy ami megérthető,
10:04
can be understoodmegértett
throughkeresztül explanatorymagyarázó knowledgetudás.
169
592378
2666
az értelmező magyarázattal történik.
10:07
And more, any physicalfizikai processfolyamat
170
595068
3803
Továbbá bármely fizikai folyamat
10:10
can be controlledellenőrzött by suchilyen knowledgetudás,
171
598895
2881
ilyen tudással irányítható
10:13
limitedkorlátozott only by the lawstörvények of physicsfizika.
172
601800
2888
a fizikai törvények keretein belül.
10:17
And so, explanatorymagyarázó knowledgetudás, too,
173
605228
3771
Így a feltáró tudás is
10:21
has begunmegkezdett to transformátalakít
the Earth'sFöld surfacefelület.
174
609023
2933
átalakította a Föld felszínét.
10:24
And soonhamar, the EarthFöld will becomeválik
the only knownismert objecttárgy in the universevilágegyetem
175
612792
5325
Hamarosan a Föld lesz az egyetlen
ismert objektum a világegyetemben,
10:30
that turnsmenetek asidefélre incomingbejövő asteroidsaszteroidák
insteadhelyette of attractingvonzása them.
176
618141
5415
mely eltéríti a felé tartó aszteroidákat,
ahelyett hogy vonzaná őket.
10:36
QoheletQohelet was understandablyérthetően misledfélre
177
624300
3413
Koheletet érthetően félrevezette
10:39
by the painfulfájdalmas slownesslassúság
of progressHaladás in his day.
178
627737
3895
a korára jellemző fájdalmasan
lassú fejlődés.
10:44
NoveltyÚjdonság in humanemberi life
was still too rareritka, too gradualfokozatos,
179
632109
4286
Az újdonság az emberi létben túl ritkán,
felettébb fokozatosan következett be,
10:48
to be noticedészrevette in one generationgeneráció.
180
636419
2706
ahhoz hogy érezhető legyen
egy nemzedéken belül.
10:51
And in the biospherebioszféra,
181
639149
1944
Az élővilágban
10:53
the evolutionevolúció of novelregény speciesfaj
was even slowerlassabb.
182
641117
3708
az új fajok fejlődése még lassúbb volt.
10:57
But bothmindkét things were happeningesemény.
183
645140
2548
De mindkét folyamat zajlott.
11:00
Now, why is there a great monotonyegyhangúság
in the universevilágegyetem at largenagy,
184
648029
6429
Miért jellemzi a kiterjedt egyhangúság
a világegyetem egészét,
11:06
and what makesgyártmányú our planetbolygó buckBak that trendirányzat?
185
654482
3737
és miért töri meg ezt
a trendet a bolygónk?
11:10
Well, the universevilágegyetem at largenagy
is relativelyviszonylag simpleegyszerű.
186
658902
5003
A kiterjedt világegyetem
viszonylag egyszerű.
11:16
StarsCsillag are so simpleegyszerű
187
664370
2033
A csillagok annyira egyszerűek,
11:18
that we can predictmegjósolni theirazok behaviorviselkedés
billionsmilliárdokat of yearsévek into the futurejövő,
188
666427
3396
hogy milliárd évekre
meg tudjuk jósolni a viselkedésüket,
11:21
and retrodictretrodict how they formedalakított
billionsmilliárdokat of yearsévek agoezelőtt.
189
669847
3555
és utólag meg tudjuk határozni,
hogyan keletkeztek milliárd évvel ezelőtt.
11:26
So why is the universevilágegyetem simpleegyszerű?
190
674061
2309
Miért egyszerű a világegyetem?
11:28
BasicallyAlapvetően, it's because bignagy,
massivetömeges, powerfulerős things
191
676759
5776
Alapjában véve azért, mert hatalmas,
masszív, erőteljes dolgok
11:34
stronglyerősen affectérint lesserkisebb things,
and not vicehelyettes versaversa.
192
682559
4164
kisebb dolgokat befolyásolnak
erősen, és nem fordítva.
11:39
I call that the hierarchyhierarchia ruleszabály.
193
687617
2365
Ezt hívom a hierarchia elvének.
11:42
For examplepélda, when a cometüstökös hitstalálatok the SunNap,
194
690006
3230
Például ha egy üstökös csapódik a Napba,
11:45
the SunNap carrieshordoz on just as before,
195
693260
2468
akkor a Nap ugyanúgy viselkedik,
mint előtte,
11:47
but the cometüstökös is vaporizedelpárologtatott.
196
695752
2198
de az üstökös elpárolog.
11:50
For the sameazonos reasonok,
197
698657
1857
Ugyanezért
11:52
bignagy things are not much affectedérintett
by smallkicsi partsalkatrészek of themselvesmaguk,
198
700538
6571
a nagy dolgokat nemigen
befolyásolják a kisebb részeik,
11:59
i.e., by detailsrészletek.
199
707133
1777
azaz a részletek.
12:01
WhichAmely meanseszközök that theirazok overallátfogó behaviorviselkedés
200
709609
3063
Ez azt jelenti,
hogy általános viselkedésük egyszerű.
12:04
is simpleegyszerű.
201
712696
1150
12:06
And sincemivel nothing very newúj
can happentörténik to things
202
714165
3396
Mivel nem sok új történhet
12:09
that remainmarad simpleegyszerű,
203
717585
1738
az egyszerű dolgokkal,
12:11
the hierarchyhierarchia ruleszabály,
by causingokozó large-scalenagyarányú simplicityegyszerűség,
204
719347
5305
a hierarchia elve alapján nagy léptékben
minden leegyszerűsödik,
12:16
has causedokozott the great monotonyegyhangúság.
205
724676
2671
és ez kiterjedt egyhangúsághoz vezetett.
12:20
But, the savingmegtakarítás graceGrace is
206
728473
3437
De a felszabadulást azt jelenti,
12:23
the hierarchyhierarchia ruleszabály is not a lawtörvény of naturetermészet.
207
731934
3382
hogy a hierarchia elve nem természeti elv.
12:27
It just happensmegtörténik to have heldtartotta
so farmessze in the universevilágegyetem,
208
735918
2913
Történetesen jelen van a világegyetemben,
12:30
exceptkivéve here.
209
738855
1262
kivéve nálunk.
12:32
In our biospherebioszféra,
molecule-sizedmolekula méretű objectstárgyak, genesgének,
210
740141
4952
Az élővilágban molekuláris
objektumok, gének,
12:37
controlellenőrzés vastlymérhetetlenül disproportionatearánytalan resourceserőforrások.
211
745117
3055
aránytalanul kiterjedt
erőforrásokkal rendelkeznek.
12:40
The first genesgének for photosynthesisfotoszintézis,
212
748615
2896
Az első fotoszintetizáló gének,
12:43
by causingokozó theirazok ownsaját proliferationproliferáció,
213
751535
2747
melyek elburjánoztak,
12:46
and then transformingtranszformáló
the surfacefelület of the planetbolygó,
214
754306
3515
és később átalakították
a bolygó felszínét,
12:49
have violatedsérülnek or reversedfordított
the hierarchyhierarchia ruleszabály
215
757845
4458
drasztikusan ellentettjére
fordították a hierarchia elvét
12:54
by the mind-blowingeszméletlen factortényező
of 10 to the powererő 40.
216
762327
4087
a tíz a 40. hatványú észbontó tényezővel.
12:59
ExplanatoryMagyarázó knowledgetudás
is potentiallypotenciálisan farmessze more powerfulerős
217
767390
4282
A magyarázó tudománynak
hatalmas ereje van,
13:03
because of universalityegyetemesség,
218
771696
1635
mert egyetemes,
13:05
and more rapidlygyorsan createdkészítette.
219
773355
2357
és gyorsabban alakult ki.
13:08
When humanemberi knowledgetudás
has achievedelért a factortényező 10 to the 40,
220
776157
4724
Mikor az emberi tudás is eléri
a tíz a 40.-en nagyságrendet,
13:12
it will prettyszép much controlellenőrzés
the entireteljes galaxygalaktika,
221
780905
2960
akkor uralni fogja az egész galaxist
13:15
and will be looking beyondtúl.
222
783889
1928
és az azon túli világot is.
13:17
So humansemberek,
223
785841
2427
Az emberiség
13:20
and any other explanationmagyarázat creatorsalkotók
who maylehet existlétezik out there,
224
788292
4666
és az esetleg létező többi
feltárómagyarázat-készítők
13:24
are the ultimatevégső agentsszerek
of noveltyújdonság for the universevilágegyetem.
225
792982
4912
a világegyetem utolsó megújítói.
13:30
We are the reasonok and the meanseszközök
226
798343
2659
Mi vagyunk az ok és értelem,
13:33
by whichmelyik noveltyújdonság and creativitykreativitás,
knowledgetudás, progressHaladás,
227
801026
5980
melyben megnyilvánul az újdonság
és kreativitás, tudás, fejlődés
13:39
can have objectivecélkitűzés,
large-scalenagyarányú physicalfizikai effectshatások.
228
807030
5505
nagy léptékű fizikai hatása.
13:45
From the humanemberi perspectivetávlati,
229
813514
2849
Emberi szemszögből
13:48
the only alternativealternatív
to that livingélő hellpokol of staticstatikus societiestársadalmak
230
816387
4206
az egyetlen kiút a lét
pangó társadalmi poklából
13:52
is continualszakadatlan creationTeremtés of newúj ideasötletek,
231
820617
4587
az új ötletek megalkotása,
13:57
behaviorsviselkedés, newúj kindsféle of objectstárgyak.
232
825228
3081
új viselkedésmód, új feladatok kitalálása.
14:00
This robotrobot will soonhamar be obsoleteelavult,
233
828728
2134
Ez a robot hamarosan elavul,
14:02
because of newúj explanatorymagyarázó
knowledgetudás, progressHaladás.
234
830886
4014
mert újabb feltáró tudomány
jelenik meg: fejlődés van.
14:08
But from the cosmickozmikus perspectivetávlati,
235
836204
3206
De kozmikus szemszögből
14:11
explanatorymagyarázó knowledgetudás
is the nemesisNemesis of the hierarchyhierarchia ruleszabály.
236
839434
4754
a feltáró tudás
a hierarchia elvének végzete.
14:16
It's the destroyerromboló of the great monotonyegyhangúság.
237
844752
2734
Megszünteti az egyhangúságot.
14:20
So it's the creatorTeremtő
of the nextkövetkező cosmologicalkozmológiai erakorszak,
238
848379
5166
A következő kozmikus korszakot nyitja:
14:25
the AnthropoceneAntropocén.
239
853569
1516
az antropocén kort.
14:27
If one can speakbeszél of a cosmickozmikus warháború,
240
855966
3373
Ha kozmikus háborúról beszélünk,
14:31
it's not the one portrayedábrázolták
in those pessimisticpesszimista storiestörténetek.
241
859363
3405
akkor az nem a borúlátó
történetekben vázoltra utal.
14:34
It's a warháború betweenközött monotonyegyhangúság and noveltyújdonság,
242
862792
4714
Ez az egyhangúság és az újdonság,
14:39
betweenközött stasispangás and creativitykreativitás.
243
867530
3432
a pangó és a kreatív között zajlik.
14:43
And in this warháború,
244
871633
2031
Ebben a harcban
14:45
our sideoldal is not destinedszánt to loseelveszít.
245
873688
4328
nem vagyunk eleve vesztésre ítélve.
14:50
If we chooseválaszt to applyalkalmaz our uniqueegyedi
capacitykapacitás to createteremt explanatorymagyarázó knowledgetudás,
246
878593
6802
Ha úgy döntünk, hogy egyedi
feltáró tudásunkat alkalmazzuk,
14:57
we could wingyőzelem.
247
885419
1975
akkor győzhetünk!
15:00
Thankskösz.
248
888175
1150
Köszönöm.
15:02
(ApplauseTaps)
249
890095
6500
(Taps)
Translated by Reka Lorinczy
Reviewed by Peter Pallós

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
David Deutsch - Quantum physicist
David Deutsch's 1997 book "The Fabric of Reality" laid the groundwork for an all-encompassing Theory of Everything, and galvanized interest in the idea of a quantum computer, which could solve problems of hitherto unimaginable complexity.

Why you should listen

David Deutsch will force you to reconsider your place in the world. This legendary Oxford physicist is the leading proponent of the multiverse (or "many worlds") interpretation of quantum theory -- the idea that our universe is constantly spawning countless numbers of parallel worlds.

In his own words: "Everything in our universe -- including you and me, every atom and every galaxy -- has counterparts in these other universes." If that doesn't alter your consciousness, then the other implications he's derived from his study of subatomic physics -- including the possibility of time travel -- just might.

In The Fabric of Reality, Deutsch tied together quantum mechanics, evolution, a rationalist approach to knowledge, and a theory of computation based on the work of Alan Turing. "Our best theories are not only truer than common sense, they make more sense than common sense,"Deutsch wrote, and he continues to explore the most mind-bending aspects of particle physics.

In 2008, he became a member of the Royal Society of London.
 

More profile about the speaker
David Deutsch | Speaker | TED.com