ABOUT THE SPEAKER
Conrad Wolfram - Mathematician
Conrad Wolfram runs the worldwide arm of Wolfram Research, the mathematical lab behind the cutting-edge knowledge engine Wolfram Alpha.

Why you should listen

Conrad Wolfram is the strategic director of Wolfram Research, where his job, in a nutshell, is understanding and finding new uses for the Mathematica technology. Wolfram is especially passionate about finding uses for Mathematica outside of pure computation, using it as a development platform for products that help communicate big ideas. The Demonstrations tool, for instance, makes a compelling case for never writing out another equation -- instead displaying data in interactive, graphical form.

Wolfram's work points up the changing nature of math in the past 30 years, as we've moved from adding machines to calculators to sophisticated math software, allowing us to achieve ever more complex computational feats. But, Wolfram says, many schools are still focused on hand-calculating; using automation, such as a piece of software, to do math is sometimes seen as cheating. This keeps schools from spending the time they need on the new tools of science and mathematics. As they gain significance for everyday living, he suggests, we need to learn to take advantage of these tools and learn to use them young. Learn more at computerbasedmath.org.

More profile about the speaker
Conrad Wolfram | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2010

Conrad Wolfram: Teaching kids real math with computers

Konrāds Volframs: Kā iemācīt bērniem īsto matemātiku ar datoru palīdzību

Filmed:
1,742,493 views

No raķetēm līdz vērtspapīru tirgiem, daudzi no cilvēces visaizraujošākajiem veidojumiem ir balstīti uz matemātiku. Kāpēc tad bērni par to zaudē interesi? Konrāds Volframs uzskata, ka tā matemātikas daļa, ko mēs mācam — rēķināšana ar roku — ir ne vien garlaicīga, bet lielākoties arī tai nav lielas nozīmes īstajā matemātikā un īstajā pasaulē. Viņš ierosina radikālu ideju: mācīt bērniem matemātiku caur datoriem un programmēšanu!
- Mathematician
Conrad Wolfram runs the worldwide arm of Wolfram Research, the mathematical lab behind the cutting-edge knowledge engine Wolfram Alpha. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
We'veMēs esam got a realreāls problemproblēma with mathmatemātika educationizglītība right now.
0
0
4000
Mums šobrīd ir liela problēma ar matemātikas izglītību.
00:19
BasicallyBūtībā, no one'sviens very happylaimīgs.
1
4000
3000
Neviens ar to nav īpaši apmierināts.
00:22
Those learningmācīšanās it
2
7000
2000
Tie, kas to apgūst,
00:24
think it's disconnectedatvienots,
3
9000
2000
uzskata, ka tā ir atrauta no realitātes,
00:26
uninterestingneinteresantu and hardgrūti.
4
11000
2000
neinteresanta un grūta.
00:28
Those tryingmēģina to employnodarbināt them
5
13000
2000
Tie, kas viņus mēģina nodarbināt,
00:30
think they don't know enoughpietiekami.
6
15000
2000
uzskata, ka viņi nezina pietiekami daudz.
00:32
GovernmentsValdības realizesaprast that it's a bigliels dealdarījumu for our economiesekonomiku,
7
17000
3000
Valdības saprot, ka tas mūsu ekonomiskajai attīstībai ir ļoti būtiski,
00:35
but don't know how to fixlabot it.
8
20000
3000
taču nezina kā to atrisināt.
00:38
And teachersskolotāji are alsoarī frustratedneapmierinātas.
9
23000
2000
Arī skolotāji nav apmierināti.
00:40
YetVēl mathmatemātika is more importantsvarīgs to the worldpasaule
10
25000
3000
Un tomēr, matemātika pasaulei ir tik svarīga,
00:43
than at any pointpunkts in humancilvēks historyvēsture.
11
28000
2000
kā vēl nekad cilvēces vēsturē.
00:45
So at one endbeigas we'vemēs esam got fallingkritums interestinterese
12
30000
2000
Tātad, no vienas puses mums ir zūdoša interese
00:47
in educationizglītība in mathmatemātika,
13
32000
2000
par matemātikas izglītību,
00:49
and at the other endbeigas we'vemēs esam got a more mathematicalmatemātiskais worldpasaule,
14
34000
3000
un no otras puses mums ir matemātiskāka pasaule,
00:52
a more quantitativekvantitatīvs worldpasaule than we ever have had.
15
37000
3000
kvantitatīvāka pasaule kāda jelkad ir bijusi.
00:56
So what's the problemproblēma, why has this chasmbezdibenis openedatvērts up,
16
41000
2000
Kur tad ir problēma? Kāpēc šī plaisa ir radusies
00:58
and what can we do to fixlabot it?
17
43000
3000
un ko mēs varam darīt, lai to vērstu par labu?
01:01
Well actuallyfaktiski, I think the answeratbilde
18
46000
2000
Es uzskatu, ka patiesībā, atbilde
01:03
is staringskatās us right in the faceseja:
19
48000
2000
ir mūsu acu priekšā.
01:05
Use computersdatori.
20
50000
2000
Lietojiet datorus.
01:07
I believe
21
52000
2000
Es uzskatu,
01:09
that correctlypareizi usingizmantojot computersdatori
22
54000
2000
ka pareizs datoru pielietojums
01:11
is the silverSudrabs bulletlode
23
56000
2000
ir brīnumnūjiņa,
01:13
for makingveidošana mathmatemātika educationizglītība work.
24
58000
3000
lai uzlabotu matemātikas izglītību.
01:16
So to explainizskaidrot that,
25
61000
2000
Lai to izskaidrotu,
01:18
let me first talk a bitmazliet about what mathmatemātika looksizskatās like in the realreāls worldpasaule
26
63000
3000
es vispirms pastāstīšu kā matemātika izskatās reālajā pasaulē,
01:21
and what it looksizskatās like in educationizglītība.
27
66000
2000
un kā tā izskatās izglītības sistēmā.
01:23
See, in the realreāls worldpasaule
28
68000
2000
Redzat, reālajā pasaulē
01:25
mathmatemātika isn't necessarilyobligāti donepabeigts by mathematiciansmatemātiķi.
29
70000
3000
ar matemātiku nenodarbojas tikai matemātiķi.
01:28
It's donepabeigts by geologistsģeologi,
30
73000
2000
Ar to nodarbojas arī ģeologi,
01:30
engineersinženieri, biologistsbiologi,
31
75000
2000
inženieri, biologi,
01:32
all sortsšķiro of differentatšķirīgs people --
32
77000
2000
daudz un dažādu jomu cilvēki —
01:34
modelingmodelēšana and simulationsimulācija.
33
79000
2000
modelēšana un simulācija.
01:36
It's actuallyfaktiski very popularpopulārs.
34
81000
2000
Tā patiesībā ir ļoti izplatīta.
01:38
But in educationizglītība it looksizskatās very differentatšķirīgs --
35
83000
3000
Taču izglītībā tā izskatās stipri savādāk:
01:41
dumbed-downdumbed leju problemsproblēmas, lots of calculatingaprēķināšana,
36
86000
2000
vienkāršotas problēmas, daudz rēķināšanas,
01:43
mostlygalvenokārt by handroka.
37
88000
2000
kas pārsvarā tiek veikta ar roku.
01:46
Lots of things that seemšķiet simplevienkāršs
38
91000
2000
Daudz lietu, kas šķiet vienkāršas
01:48
and not difficultgrūti like in the realreāls worldpasaule,
39
93000
2000
un nav sarežģītas reālajā pasaulē,
01:50
exceptizņemot if you're learningmācīšanās it.
40
95000
2000
izņemot, ja Jūs tās mācāties.
01:53
And anothercits thing about mathmatemātika:
41
98000
2000
Un vēl kāda lieta par matemātiku:
01:55
mathmatemātika sometimesdažreiz looksizskatās like mathmatemātika --
42
100000
2000
matemātika reizēm izskatās kā matemātika,
01:57
like in this examplepiemērs here --
43
102000
3000
piemēram, šeit —
02:00
and sometimesdažreiz it doesn't --
44
105000
2000
un reizēm tā neizskatās pēc matemātikas,
02:02
like "Am I drunkpiedzēries?"
45
107000
3000
kā piemēram "Vai es esmu piedzēries?"
02:07
And then you get an answeratbilde that's quantitativekvantitatīvs in the modernmoderna worldpasaule.
46
112000
3000
Un jūs saņemat atbildi, kas mūsdienu pasaulē ir kvantitatīva.
02:10
You wouldn'tnebūtu have expectedparedzams that a fewmaz yearsgadiem back.
47
115000
3000
Jūs to negaidītu pirms pāris gadiem.
02:13
But now you can find out all about --
48
118000
3000
Bet tagad jūs varat sameklēt visu,
02:16
unfortunatelydiemžēl, my weightsvars is a little higheraugstāks than that, but --
49
121000
3000
diemžēl, mans svars ir nedaudz lielāks, bet,
02:19
all about what happensnotiek.
50
124000
2000
jūs varat sameklēt visu, kas notiek.
02:21
So let's zoomtālummaiņa out a bitmazliet and askjautājiet,
51
126000
2000
Pakāpsimies soli atpakaļ un palūkosimies,
02:23
why are we teachingmācīt people mathmatemātika?
52
128000
2000
kāpēc mēs mācāmies matemātiku?
02:25
What's the pointpunkts of teachingmācīt people mathmatemātika?
53
130000
3000
Kāda ir matemātikas mācīšanās jēga?
02:28
And in particularīpaši, why are we teachingmācīt them mathmatemātika in generalvispārīgs?
54
133000
3000
Un jo īpaši pavaicāsim, kāpēc mēs vispār mācāmies matemātiku?
02:31
Why is it suchtāds an importantsvarīgs partdaļa of educationizglītība
55
136000
3000
Kāpēc tā ir tik svarīga izglītības sastāvdaļa,
02:34
as a sortkārtot of compulsoryobligāta subjectpriekšmets?
56
139000
2000
kā, zināmā mērā, obligāts priekšmets?
02:36
Well, I think there are about threetrīs reasonsiemeslu dēļ:
57
141000
3000
Es uzskatu, ka tā ir trīs iemeslu dēļ:
02:39
technicaltehnisks jobsdarbavietas
58
144000
2000
tehniskās profesijas,
02:41
so criticalkritisks to the developmentattīstība of our economiesekonomiku,
59
146000
3000
kas ir tik būtiskas mūsu ekonomiku attīstībai;
02:44
what I call "everydaykatru dienu livingdzīvo" --
60
149000
3000
ikdienas dzīvei.
02:48
to functionfunkcija in the worldpasaule todayšodien,
61
153000
2000
Lai darbotos mūsdienu pasaulē,
02:50
you've got to be prettyskaista quantitativekvantitatīvs,
62
155000
2000
Jums ir jābūt diezgan kvantitatīvam,
02:52
much more so than a fewmaz yearsgadiem agopirms:
63
157000
2000
daudz vairāk, kā vēl pirms nedaudziem gadiem.
02:54
figureskaitlis out your mortgageshipotēkas,
64
159000
2000
Lai saprastu hipotēkas aprēķinus,
02:56
beingbūt skepticalskeptiski of governmentvaldība statisticsstatistika, those kindsveidi of things --
65
161000
3000
izturētos skeptiski pret valdības sniegto statistiku, un tamlīdzīgi.
03:00
and thirdlytreškārt, what I would call something like
66
165000
3000
Un treškārt, tas ko es sauktu par
03:03
logicalloģisks mindprātā trainingapmācība, logicalloģisks thinkingdomāšana.
67
168000
3000
loģisko domāšanu, loģiskās domāšanas treniņu.
03:06
Over the yearsgadiem
68
171000
2000
Gadu gaitā
03:08
we'vemēs esam put so much in societysabiedrība
69
173000
2000
mēs esam tik daudz ieguldījuši cilvēces attīstībā,
03:10
into beingbūt ablespējīgs to processprocess and think logicallyloģiski. It's partdaļa of humancilvēks societysabiedrība.
70
175000
3000
lai varētu loģiski domāt un apstrādāt informāciju; tā ir daļa no cilvēces.
03:13
It's very importantsvarīgs to learnmācīties that
71
178000
2000
To ir svarīgi saprast.
03:15
mathmatemātika is a great way to do that.
72
180000
2000
Matemātika ir lielisks veids kā to panākt.
03:17
So let's askjautājiet anothercits questionjautājums.
73
182000
2000
Uzdosim vēl kādu jautājumu.
03:19
What is mathmatemātika?
74
184000
2000
Kas ir matemātika?
03:21
What do we mean when we say we're doing mathmatemātika,
75
186000
2000
Ko mēs domājam, kad sakām, ka nodarbojamies ar matemātiku,
03:23
or educatingizglītot people to do mathmatemātika?
76
188000
2000
vai mācām to cilvēkiem?
03:25
Well, I think it's about fourčetri stepssoļi, roughlyaptuveni speakingrunājot,
77
190000
3000
Es uzskatu, ka, vispārīgi runājot, tie ir četri soļi,
03:28
startingsākums with posingrada the right questionjautājums.
78
193000
2000
sākam ar pareizā jautājuma uzstādīšanu.
03:30
What is it that we want to askjautājiet? What is it we're tryingmēģina to find out here?
79
195000
3000
Kas ir tas, ko vēlamies pajautāt? Kas ir tas, ko mēs vēlamies noskaidrot?
03:33
And this is the thing mostlielākā daļa screwedieskrūvēts up in the outsideārpusē worldpasaule,
80
198000
2000
Un šī ir visvairāk sačakarētā lieta pasaulē,
03:35
beyondtālāk virtuallypraktiski any other partdaļa of doing mathmatemātika.
81
200000
3000
vairāk par jebkuru citu matemātikas sadaļu.
03:38
People askjautājiet the wrongnepareizi questionjautājums,
82
203000
2000
Mēs uzdodam nepareizos jautājumus,
03:40
and surprisinglypārsteidzoši enoughpietiekami, they get the wrongnepareizi answeratbilde,
83
205000
2000
un, kāds pārsteigums — saņemam nepareizo atbildi
03:42
for that reasoniemesls, if not for othersciti.
84
207000
2000
tieši šī, ja ne vēl citu iemeslu dēļ.
03:44
So the nextnākamais thing is take that problemproblēma
85
209000
2000
Nākamais solis ir paņemt izvēlēto jautājumu
03:46
and turnpagriezties it from a realreāls worldpasaule problemproblēma
86
211000
2000
un pārvērst to no reālās pasaules problēmas
03:48
into a mathmatemātika problemproblēma.
87
213000
2000
par matemātikas problēmu.
03:50
That's stageposms two.
88
215000
2000
Tas ir otrais solis.
03:52
OnceVienu reizi you've donepabeigts that, then there's the computationaprēķināšana stepsolis.
89
217000
3000
Kad tas ir paveikts, seko rēķināšanas solis.
03:55
TurnSavukārt it from that into some answeratbilde
90
220000
2000
Un tā rezultātā mēs saņemam jautājuma atbildi
03:57
in a mathematicalmatemātiskais formforma.
91
222000
3000
matemātiskā formā.
04:00
And of courseprotams, mathmatemātika is very powerfulspēcīgs at doing that.
92
225000
2000
Un neapšaubāmi, matemātika ir ļoti spēcīga, lai to izdarītu.
04:02
And then finallybeidzot, turnpagriezties it back to the realreāls worldpasaule.
93
227000
2000
Un galu galā, pārvēršam matemātisko atbildi atpakaļ uz reālo pasauli.
04:04
Did it answeratbilde the questionjautājums?
94
229000
2000
Vai tas atbildēja uz uzstādīto jautājumu?
04:06
And alsoarī verifypārbaudīt it -- crucializšķiroša stepsolis.
95
231000
3000
Un, kas būtiski — pārbaudām iegūto atbildi.
04:10
Now here'sšeit ir the crazytraks thing right now.
96
235000
2000
Un, lūk, trakākais.
04:12
In mathmatemātika educationizglītība,
97
237000
2000
Matemātikas izglītībā,
04:14
we're spendingizdevumi about perhapsvarbūt 80 percentprocenti of the time
98
239000
3000
mēs veltam aptuveni 80 procentus no laika,
04:17
teachingmācīt people to do stepsolis threetrīs by handroka.
99
242000
3000
lai iemācītu cilvēkiem izdarīt trešo soli ar roku.
04:20
YetVēl, that's the one stepsolis computersdatori can do
100
245000
2000
Bet, tieši tas ir solis, ko var paveikt datori
04:22
better than any humancilvēks after yearsgadiem of practiceprakse.
101
247000
3000
daudz labāk, kā jebkurš cilvēks, pat pēc daudzu gadu prakses.
04:25
InsteadTā vietā, we oughtvajadzēja to be usingizmantojot computersdatori
102
250000
3000
Tā vietā, mums būtu jāizmanto datori,
04:28
to do stepsolis threetrīs
103
253000
2000
lai veiktu trešo soli,
04:30
and usingizmantojot the studentsstudenti to spendtērēt much more effortpūles
104
255000
3000
un daudz vairāk jāizmanto skolēnu piepūle,
04:33
on learningmācīšanās how to do stepssoļi one, two and fourčetri --
105
258000
2000
lai iemācītos paveikt pirmo, otro un ceturto soli —
04:35
conceptualizingconceptualizing problemsproblēmas, applyingpiemērojot them,
106
260000
3000
problēmu konceptualizācija, pielietojums,
04:38
gettingkļūst the teacherskolotājs to runpalaist them throughcauri how to do that.
107
263000
3000
un skolotāju atbalsts jāizmanto tieši šiem soļiem.
04:41
See, crucializšķiroša pointpunkts here:
108
266000
2000
Redzat, pats būtiskākais ir saprast:
04:43
mathmatemātika is not equalvienāds to calculatingaprēķināšana.
109
268000
2000
matemātika nav tikai rēķināšana.
04:45
MathMatemātika is a much broaderplašāks subjectpriekšmets than calculatingaprēķināšana.
110
270000
3000
Matemātika ir daudz plašāka joma, kā tikai rēķināšana.
04:48
Now it's understandablesaprotams that this has all got intertwinedsaviju
111
273000
3000
Saprotams, ka tas viss daudzu simtu gadu laikā
04:51
over hundredssimtiem of yearsgadiem.
112
276000
2000
ir caurvijies.
04:53
There was only one way to do calculatingaprēķināšana and that was by handroka.
113
278000
3000
Kādreiz bija tikai viens veids kā rēķināt — ar roku.
04:56
But in the last fewmaz decadesgadu desmitiem
114
281000
2000
Bet pēdējo gadu desmitu laikā
04:58
that has totallypilnīgi changedmainījies.
115
283000
2000
situācija ir pilnībā mainījusies.
05:00
We'veMēs esam had the biggestlielākais transformationtransformācija of any ancientsena subjectpriekšmets
116
285000
3000
Līdz ar datoru ienākšanu ir notikušas lielākās pārmaiņas
05:03
that I could ever imagineiedomājieties with computersdatori.
117
288000
3000
no visiem senajiem priekšmetiem,
05:07
CalculatingAprēķināšana was typicallyparasti the limitingierobežojot stepsolis,
118
292000
2000
Rēķināšana parasti bija ierobežojošais posms,
05:09
and now oftenbieži it isn't.
119
294000
2000
bet tagad tā tas ir reti.
05:11
So I think in termsnosacījumi of the factfakts that mathmatemātika
120
296000
2000
Es domāju, ka kopumā,
05:13
has been liberatedatbrīvots from calculatingaprēķināšana.
121
298000
3000
matemātika ir atsvabināta no rēķināšanas ierobežojuma.
05:16
But that mathmatemātika liberationatbrīvošana didn't get into educationizglītība yetvēl.
122
301000
3000
Bet šī atsvabināšana vēl nav nokļuvusi izglītības sistēmā.
05:19
See, I think of calculatingaprēķināšana, in a sensejēga,
123
304000
2000
Es saredzu rēķināšanu, kā
05:21
as the machinerymašīnas of mathmatemātika.
124
306000
2000
matemātikas mašinēriju.
05:23
It's the choresīki mājas darbi.
125
308000
2000
Tie ir kā sīkie mājas apkopšanas darbi.
05:25
It's the thing you'dtu gribi like to avoidizvairīties if you can, like to get a machinemašīna to do.
126
310000
3000
Tas ir kaut kas, no kā gribās izvairīties, ko gribās uzticēt iekārtām.
05:29
It's a meansnozīmē to an endbeigas, not an endbeigas in itselfpati par sevi,
127
314000
3000
Tas ir līdzeklis rezultāta sasniegšanai, nevis pašmērķis.
05:34
and automationautomatizācija allowsatļauj us
128
319000
2000
Un automatizācija mums sniedz
05:36
to have that machinerymašīnas.
129
321000
2000
iespēju izmantot šīs iekārtas.
05:38
ComputersDatori allowatļaut us to do that --
130
323000
2000
Datori mums sniedz iespēju to darīt.
05:40
and this is not a smallmazs problemproblēma by any meansnozīmē.
131
325000
3000
Un tā nekādā gadījumā nav sīka problēmiņa.
05:43
I estimatedaprēķināts that, just todayšodien, acrosspāri the worldpasaule,
132
328000
3000
Es parēķināju, ka tikai šodien visā pasaulē
05:46
we spentiztērēti about 106 averagevidējais worldpasaule lifetimeskalpošanas laiku
133
331000
3000
tika iztērēti vidēji 106 cilvēkmūži,
05:49
teachingmācīt people how to calculateaprēķināt by handroka.
134
334000
3000
lai iemācītu cilvēkiem rēķināt ar roku.
05:52
That's an amazingpārsteidzošs amountsumma of humancilvēks endeavorpūlēties.
135
337000
3000
Tas ir milzīgs cilvēces piepūles apjoms,
05:55
So we better be damnnopelt sure --
136
340000
2000
tāpēc mums jābūt sasodīti pārliecinātiem,
05:57
and by the way, they didn't even have funjautri doing it, mostlielākā daļa of them --
137
342000
3000
starp citu, lielākajai daļai no viņiem tas nemaz nepatika.
06:00
so we better be damnnopelt sure
138
345000
2000
Mums būtu jābūt sasodīti pārliecinātiem,
06:02
that we know why we're doing that
139
347000
2000
ka mēs saprotam, kādēļ tas tiek darīts,
06:04
and it has a realreāls purposemērķim.
140
349000
2000
un, ka tam ir jēgpilns iemesls.
06:06
I think we should be assumingpieņemot computersdatori
141
351000
2000
Es uzskatu, ka skaitļošanai mums
06:08
for doing the calculatingaprēķināšana
142
353000
2000
būtu jāizmanto datori,
06:10
and only doing handroka calculationsaprēķini where it really makespadara sensejēga to teachmācīt people that.
143
355000
3000
jāmāca rēķināt ar roku tikai gadījumos, kad ir jēgpilni cilvēkiem to mācīt.
06:13
And I think there are some casesgadījumi.
144
358000
2000
Un tādi gadījumi, manuprāt, ir.
06:15
For examplepiemērs: mentalgarīgs arithmeticaritmētika.
145
360000
2000
Piemēram: rēķināšana galvā.
06:17
I still do a lot of that, mainlygalvenokārt for estimatingnovērtēšana.
146
362000
3000
Es joprojām daudz to izmantoju, galvenokārt aptuvenu aprēķinu veikšanai.
06:20
People say, "Is suchtāds and suchtāds truetaisnība?"
147
365000
2000
Ja cilvēki vaicā, vai šis aprēķins ir pareizs,
06:22
And I'll say, "HmmHmm, not sure." I'll think about it roughlyaptuveni.
148
367000
2000
es saku, hmm, īsti nezinu, tūliņ aptuveni parēķināšu.
06:24
It's still quickerātrāk to do that and more practicalpraktiska.
149
369000
2000
Un tas joprojām ir ātrāk un praktiskāk.
06:26
So I think practicalitypraktiskums is one casegadījums
150
371000
2000
Tātad, praktiskums ir viens no gadījumiem,
06:28
where it's worthvērts teachingmācīt people by handroka.
151
373000
2000
kāpēc ir vērts cilvēkiem iemācīt rēķināt ar roku.
06:30
And then there are certainnoteikti conceptualkonceptuāls things
152
375000
2000
Tad vēl ir dažas konceptuālas lietas,
06:32
that can alsoarī benefitpabalsts from handroka calculatingaprēķināšana,
153
377000
2000
kur arī rēķinot ar roku var gūt labumu,
06:34
but I think they're relativelyrelatīvi smallmazs in numbernumurs.
154
379000
2000
taču šāds gadījumu skaits ir samērā neliels.
06:36
One thing I oftenbieži askjautājiet about
155
381000
2000
Vēl viena lieta par, ko es parasti vaicāju,
06:38
is ancientsena GreekGrieķu and how this relatesattiecas.
156
383000
3000
ir sengrieķu valoda un tās saistība ar mūsu tēmu.
06:41
See, the thing we're doing right now
157
386000
2000
Redzat, tas ko mēs šobrīd darām,
06:43
is we're forcingpiespiežot people to learnmācīties mathematicsmatemātika.
158
388000
2000
mēs spiežam cilvēkiem mācīties matemātiku.
06:45
It's a majorgalvenais subjectpriekšmets.
159
390000
2000
Tas ir viens no galvenajiem priekšmetiem.
06:47
I'm not for one minuteminūti suggestingliecina that, if people are interestedinteresē in handroka calculatingaprēķināšana
160
392000
3000
Es ne mirkli neaicinu nemācīties rēķināt ar roku, vai
06:50
or in followingpēc tam theirviņu ownpašu interestsintereses
161
395000
2000
nesekot citām savām interesēm,
06:52
in any subjectpriekšmets howevertomēr bizarresavāda --
162
397000
2000
lai cik dīvainas tās arī nebūtu,
06:54
they should do that.
163
399000
2000
Sev interesējošajām lietām ir jāseko.
06:56
That's absolutelyabsolūti the right thing,
164
401000
2000
Tas ir pilnīgi pareizi —
06:58
for people to followsekojiet theirviņu self-interestsevis intereses.
165
403000
2000
cilvēkiem ir jāseko savām interesēm.
07:00
I was somewhatnedaudz interestedinteresē in ancientsena GreekGrieķu,
166
405000
2000
Man ir zināma interese par sengrieķu valodu,
07:02
but I don't think that we should forcespēks the entireviss populationpopulācija
167
407000
3000
tomēr es neuzskatu, ka mums būtu visai sabiedrībai jāuzspiež
07:05
to learnmācīties a subjectpriekšmets like ancientsena GreekGrieķu.
168
410000
2000
mācīties tāds priekšmets kā sengrieķu valoda.
07:07
I don't think it's warrantedpamatots.
169
412000
2000
Es nedomāju, ka tam ir jel kāds pamatojums.
07:09
So I have this distinctionatšķirība betweenstarp what we're makingveidošana people do
170
414000
3000
Es nodalu to, ko mēs spiežam cilvēkiem darīt —
07:12
and the subjectpriekšmets that's sortkārtot of mainstreammainstream
171
417000
2000
priekšmetu, kas ir vispārpieņemts,
07:14
and the subjectpriekšmets that, in a sensejēga, people mightvarētu followsekojiet with theirviņu ownpašu interestinterese
172
419000
3000
un priekšmetu, kuru cilvēki varētu apgūt savu individuālo interešu vadīti,
07:17
and perhapsvarbūt even be spikedķīļveida into doing that.
173
422000
2000
un būt pat ļoti aizrautīgi.
07:19
So what are the issuesjautājumus people bringatnest up with this?
174
424000
3000
Kādus argumentus man parasti liek pretī?
07:22
Well one of them is, they say, you need to get the basicspamati first.
175
427000
3000
Viens no tiem: sak, vispirms ir jāiemācās pamatlietas.
07:25
You shouldn'tnevajadzētu use the machinemašīna
176
430000
2000
Nedrīkst lietot mašīnu,
07:27
untillīdz you get the basicspamati of the subjectpriekšmets.
177
432000
2000
pirms nav iekalti priekšmeta pamati.
07:29
So my usualparasti questionjautājums is, what do you mean by "basicspamati?"
178
434000
3000
Mans parastais pretjautājums ir: ko jūs saprotat ar pamatlietām?
07:32
BasicsPamati of what?
179
437000
2000
Pamatlietas kam?
07:34
Are the basicspamati of drivingbraukšana a carautomašīna
180
439000
2000
Vai pamatlietas, lai brauktu ar automašīnu,
07:36
learningmācīšanās how to serviceapkalpošana it, or designdizains it for that matterjautājums?
181
441000
3000
ir iemācīties kā to remontēt, vai uztaisīt pašam?
07:39
Are the basicspamati of writingrakstiski learningmācīšanās how to sharpenasināt a quillspalvu?
182
444000
3000
Vai rakstītprasmes pamati ir iemācīties pareizi uzasināt spalvaskātu?
07:43
I don't think so.
183
448000
2000
Es tam nepiekrītu.
07:45
I think you need to separateatsevišķi the basicspamati of what you're tryingmēģina to do
184
450000
3000
Ir jānodala pamatlietas tam, ko jūs vēlaties panākt,
07:48
from how it getsizpaužas donepabeigts
185
453000
2000
no tā, kā tas tiek izdarīts
07:50
and the machinerymašīnas of how it getsizpaužas donepabeigts
186
455000
3000
un ar kādu iekārtu palīdzību tas tiek izdarīts.
07:54
and automationautomatizācija allowsatļauj you to make that separationatdalīšana.
187
459000
3000
Automatizācija mums ļauj paveikt šo dalījumu.
07:57
A hundredsimts yearsgadiem agopirms, it's certainlyprotams truetaisnība that to drivebraukt a carautomašīna
188
462000
3000
Patiesi, pirms simts gadiem, ja vēlējāties braukt ar auto,
08:00
you kindlaipns of neededvajadzīgs to know a lot about the mechanicsmehānika of the carautomašīna
189
465000
2000
Jums diezgan daudz bija jāzina par automehāniku.
08:02
and how the ignitionaizdedzes timinglaiks workedstrādāja and all sortsšķiro of things.
190
467000
3000
Kā strādā aizdedzes apsteidze un tā tālāk.
08:06
But automationautomatizācija in carsautomašīnas
191
471000
2000
Bet automatizācija automašīnās
08:08
allowedatļauts that to separateatsevišķi,
192
473000
2000
mums ļāva nodalīt šīs lietas.
08:10
so drivingbraukšana is now a quitediezgan separateatsevišķi subjectpriekšmets, so to speakrunā,
193
475000
3000
Braukšana mūsdienās ir visai atdalīta lieta
08:13
from engineeringinženierija of the carautomašīna
194
478000
3000
no auto ražošanas
08:16
or learningmācīšanās how to serviceapkalpošana it.
195
481000
3000
vai mācīšanās to remontēt.
08:20
So automationautomatizācija allowsatļauj this separationatdalīšana
196
485000
2000
Tātad, automatizācija atļauj mums veikt šo nodalījumu,
08:22
and alsoarī allowsatļauj -- in the casegadījums of drivingbraukšana,
197
487000
2000
un tāpat pieļauj, gan braukšanas gadījumā,
08:24
and I believe alsoarī in the futurenākotne casegadījums of mathsmatemātika --
198
489000
2000
gan nākotnē, arī matemātikas gadījumā,
08:26
a democratizeddemokratizēta way of doing that.
199
491000
2000
daudz plašāku tās izmantošanu.
08:28
It can be spreadizplatīt acrosspāri a much largerlielāks numbernumurs of people
200
493000
2000
To var izplatīt daudz lielākam skaitam cilvēku,
08:30
who can really work with that.
201
495000
3000
kas patiesi var to izmantot savā darbā.
08:33
So there's anothercits thing that comesnāk up with basicspamati.
202
498000
2000
Ir vēl kāda lieta, kas tiek minēta pie pamatlietām.
08:35
People confusejauc, in my viewskats,
203
500000
2000
Manuprāt, cilvēki jauc
08:37
the orderkārtībā of the inventionizgudrojums of the toolsinstrumenti
204
502000
3000
darbarīku izgudrošanas secību,
08:40
with the orderkārtībā in whichkas they should use them for teachingmācīt.
205
505000
3000
ar to secību, kādā būtu jāmāca šo rīku pielietošana.
08:43
So just because paperpapīrs was inventedizgudrots before computersdatori,
206
508000
3000
Piemēram, ja papīrs tika izgudrots pirms datora,
08:46
it doesn't necessarilyobligāti mean you get more to the basicspamati of the subjectpriekšmets
207
511000
3000
tas uzreiz nenozīmē, ka jūs labāk varēsit apgūt pamatlietas,
08:49
by usingizmantojot paperpapīrs insteadtā vietā of a computerdators
208
514000
2000
ja lietosit papīru, nevis datoru,
08:51
to teachmācīt mathematicsmatemātika.
209
516000
2000
lai mācītu matemātiku.
08:55
My daughtermeita gavedeva me a ratherdrīzāk nicejauki anecdoteanekdote on this.
210
520000
3000
Mana meita par šo tēmu man sagādāja diezgan jauku anekdoti.
08:58
She enjoysbauda makingveidošana what she callszvani "paperpapīrs laptopsklēpjdatori."
211
523000
3000
Viņai ļoti patīk taisīt, kā viņa pati sauc, papīra klēpjdatorus.
09:01
(LaughterSmiekli)
212
526000
2000
(Smiekli)
09:03
So I askedprasīja her one day, "You know, when I was your agevecums,
213
528000
2000
Es viņai kādā dienā teicu: "Zini, kad es biju tavā vecumā,
09:05
I didn't make these.
214
530000
2000
es tādus netaisīju.
09:07
Why do you think that was?"
215
532000
2000
Kā tu domā, kāpēc?"
09:09
And after a secondotrais or two, carefullyuzmanīgi reflectingatspoguļojot,
216
534000
2000
Pēc dažu sekunžu rūpīgām pārdomām,
09:11
she said, "No paperpapīrs?"
217
536000
2000
viņa vaicāja: "Tev nebija papīra?"
09:13
(LaughterSmiekli)
218
538000
5000
(Smiekli)
09:19
If you were borndzimis after computersdatori and paperpapīrs,
219
544000
2000
Ja jūs esat dzimis pēc datora un papīra izgudrošanas,
09:21
it doesn't really matterjautājums whichkas orderkārtībā you're taughtmācīts with them in,
220
546000
3000
nav lielas starpības, kādā secībā jūs apgūstat to izmantošanu,
09:24
you just want to have the bestlabākais toolrīks.
221
549000
2000
Jums ir svarīgi izmantot labāko rīku.
09:26
So anothercits one that comesnāk up is "ComputersDatori dumbmēms mathmatemātika down."
222
551000
3000
Vēl viens pretarguments, ko min, ir "datoru lietošana matemātikā, padara to prastāku."
09:29
That somehowkaut kā, if you use a computerdators,
223
554000
2000
It kā, Jums lietojot datoru,
09:31
it's all mindlessneprātīgs button-pushingspiežot pogu,
224
556000
2000
tā būtu tikai bezjēdzīga podziņu spaidīšana,
09:33
but if you do it by handroka,
225
558000
2000
bet, ja rēķinat ar roku,
09:35
it's all intellectualintelektuālais.
226
560000
2000
tad tas ir dziļi intelektuāli.
09:37
This one kindlaipns of annoyskaitina me, I mustjābūt say.
227
562000
3000
Šis mani kaitina visvairāk.
09:40
Do we really believe
228
565000
2000
Vai tiešām Jūs domājat,
09:42
that the mathmatemātika that mostlielākā daļa people are doing in schoolskola
229
567000
2000
ka matemātika, ko lielākoties šobrīd
09:44
practicallypraktiski todayšodien
230
569000
2000
māca skolās,
09:46
is more than applyingpiemērojot proceduresprocedūras
231
571000
2000
ir kaut kas diži vairāk, kā zināmu darbību piemērošana
09:48
to problemsproblēmas they don't really understandsaprast, for reasonsiemeslu dēļ they don't get?
232
573000
3000
problēmām, ko bērni līdz galam neizprot, viņiem nezināmu iemeslu dēļ?
09:51
I don't think so.
233
576000
2000
Es tā nedomāju.
09:53
And what's worsesliktāk, what they're learningmācīšanās there isn't even practicallypraktiski usefulnoderīga anymorevairs.
234
578000
3000
Ir vēl sliktāk. Tam, ko viņi iemācās, pat vairs nav praktiska pielietojuma.
09:56
MightVarētu have been 50 yearsgadiem agopirms, but it isn't anymorevairs.
235
581000
3000
Pirms 50 gadiem varbūt bija, bet tagad vairs nav.
09:59
When they're out of educationizglītība, they do it on a computerdators.
236
584000
3000
Tiklīdz viņi atstāj skolas solu, viņi to dara izmantojot datoru.
10:02
Just to be clearskaidrs, I think computersdatori can really help with this problemproblēma,
237
587000
3000
Skaidrībai pateikšu, ka, manuprāt, datori tiešām var palīdzināt risināt šo problēmu,
10:05
actuallyfaktiski make it more conceptualkonceptuāls.
238
590000
2000
patiesībā padarot to daudz konceptuālāku.
10:07
Now, of courseprotams, like any great toolrīks,
239
592000
2000
Protams, kā jebkuru lielisku rīku,
10:09
they can be used completelypilnīgi mindlesslymindlessly,
240
594000
2000
arī datorus var lietot pilnīgi bezjēdzīgi,
10:11
like turningpagrieziens everything into a multimediamultivide showparādīt,
241
596000
3000
piemēram, pārvēršot visu par multimediju prezentāciju.
10:14
like the examplepiemērs I was shownparādīts of solvingatrisināšana an equationvienādojums by handroka,
242
599000
3000
Piemēram, šeit, man parādīja vienādojuma atrisināšanu ar roku,
10:17
where the computerdators was the teacherskolotājs --
243
602000
2000
kur dators bija skolotāja lomā,
10:19
showparādīt the studentstudents how to manipulatemanipulēt and solveatrisināt it by handroka.
244
604000
3000
un rādīja studentam kā rēķināt ar roku.
10:22
This is just nutsrieksti.
245
607000
2000
Tas ir kaut kas traks!
10:24
Why are we usingizmantojot computersdatori to showparādīt a studentstudents how to solveatrisināt a problemproblēma by handroka
246
609000
3000
Kāpēc lietot datoru, lai mācītu skolēnam rēķināt ar roku vienādojumu,
10:27
that the computerdators should be doing anywayjebkurā gadījumā?
247
612000
2000
kas būtu jāuzdod rēķināt datoram jau pašā sākumā?
10:29
All backwardsatpakaļ.
248
614000
2000
Tas ir ačgārni.
10:31
Let me showparādīt you
249
616000
2000
Es Jums parādīšu,
10:33
that you can alsoarī make problemsproblēmas hardergrūtāk to calculateaprēķināt.
250
618000
3000
ka vienādojumus var padarīt arī grūtāk rēķināmus.
10:36
See, normallyparasti in schoolskola,
251
621000
2000
Parasti skolās
10:38
you do things like solveatrisināt quadratickvadrāta equationsvienādojumi.
252
623000
3000
tiek rēķināti kvadrātvienādojumi.
10:41
But you see, when you're usingizmantojot a computerdators,
253
626000
3000
Bet, kad jūs izmantojat datoru,
10:44
you can just substituteaizstāt.
254
629000
4000
Jūs vienkārši varat aizvietot.
10:48
You can make it a quarticquartic equationvienādojums. Make it kindlaipns of hardergrūtāk, calculating-wiseaprēķinot gudrs.
255
633000
2000
Pārtaisiet to par ceturtās pakāpes vienādojumu; padariet to grūtāku no aprēķinu viedokļa.
10:50
SameVienu un to pašu principlesprincipi appliedpiemērota --
256
635000
2000
Tie paši principi, taču
10:52
calculationsaprēķini, hardergrūtāk.
257
637000
2000
aprēķini kļūst grūtāki.
10:54
And problemsproblēmas in the realreāls worldpasaule
258
639000
2000
Un reālās pasaules problēmas
10:56
look nuttydulls and horriblebriesmīgs like this.
259
641000
2000
tieši tā arī izskatās: trakas un briesmīgas.
10:58
They'veTie esam got hairmati all over them.
260
643000
2000
Tās ir ļoti apaugušas.
11:00
They're not just simplevienkāršs, dumbed-downdumbed leju things that we see in schoolskola mathmatemātika.
261
645000
3000
Tās nav tās vienkāršotās problēmiņas, ar kurām sastopamies skolu matemātikās.
11:04
And think of the outsideārpusē worldpasaule.
262
649000
2000
Un padomājiet par reālo pasauli.
11:06
Do we really believe that engineeringinženierija and biologybioloģija
263
651000
2000
Vai jūs tiešām ticat, ka inženierzinātnes un bioloģija,
11:08
and all of these other things
264
653000
2000
un visas tās pārējās nozares,
11:10
that have so benefitedizmantojuši from computersdatori and mathsmatemātika
265
655000
2000
kas tik ļoti ir ieguvušas no datoru un matemātikas pielietojuma,
11:12
have somehowkaut kā conceptuallykonceptuāli gottengotten reducedsamazināts by usingizmantojot computersdatori?
266
657000
3000
ir kļuvušas vienkāršākas vai muļķīgākas tāpēc, ka izmanto datorus?
11:15
I don't think so -- quitediezgan the oppositepretī.
267
660000
3000
Es tā neuzskatu. Gluži pretēji!
11:18
So the problemproblēma we'vemēs esam really got in mathmatemātika educationizglītība
268
663000
3000
Tātad īstā problēma matemātikas izglītībā
11:21
is not that computersdatori mightvarētu dumbmēms it down,
269
666000
3000
nav vis tā, ka datori padara to muļķīgāku,
11:24
but that we have dumbed-downdumbed leju problemsproblēmas right now.
270
669000
3000
bet gan tā, ka mēs šobrīd izmantojam vienkāršotus un muļķīgus problēmjautājumus.
11:27
Well, anothercits issueizdevums people bringatnest up
271
672000
2000
Vēl viens pretarguments, ko cilvēki piemin,
11:29
is somehowkaut kā that handroka calculatingaprēķināšana proceduresprocedūras
272
674000
2000
ka rēķināšana ar roku,
11:31
teachmācīt understandingsaprašana.
273
676000
2000
kaut kā labāk iemāca izpratni.
11:33
So if you go throughcauri lots of examplespiemēri,
274
678000
2000
It kā, izrēķinot ar roku daudzus piemērus,
11:35
you can get the answeratbilde,
275
680000
2000
iegūstot atbildes,
11:37
you can understandsaprast how the basicspamati of the systemsistēma work better.
276
682000
3000
Jūs labāk varat saprast, kā strādā sistēmas pamatprincipi.
11:40
I think there is one thing that I think very validderīgs here,
277
685000
3000
Ir vēl viena lieta, kas, manuprāt, tiešam ir pareiza:
11:43
whichkas is that I think understandingsaprašana proceduresprocedūras and processesprocesi is importantsvarīgs.
278
688000
3000
ka procedūru un procesu pamatu izpratne ir būtiska.
11:47
But there's a fantasticfantastisks way to do that in the modernmoderna worldpasaule.
279
692000
3000
Bet ir kāda fantastiska lieta, kā mūsdienu pasaulē to iemācīt.
11:50
It's calledsauc programmingprogrammēšana.
280
695000
3000
To sauc par programmēšanu!
11:53
ProgrammingProgrammēšana is how mostlielākā daļa proceduresprocedūras and processesprocesi
281
698000
2000
Programmēšana ir valoda, kā procedūras un procesi
11:55
get writtenrakstīts down these daysdienas,
282
700000
2000
tiek mūsdienās pierakstīti.
11:57
and it's alsoarī a great way
283
702000
2000
Tas ir arī lielisks veids
11:59
to engageiesaistīties studentsstudenti much more
284
704000
2000
kā daudz vairāk iesaistīt skolēnus
12:01
and to checkpārbaudīt they really understandsaprast.
285
706000
2000
un pārbaudīt viņu patieso izpratnes līmeni.
12:03
If you really want to checkpārbaudīt you understandsaprast mathmatemātika
286
708000
2000
Ja gribat pārbaudīt, vai patiesi saprotat matemātiku,
12:05
then writerakstīt a programprogramma to do it.
287
710000
3000
pamēģiniet uzrakstīt programmu, lai atrisinātu konkrēto problēmu.
12:08
So programmingprogrammēšana is the way I think we should be doing that.
288
713000
3000
Tāpēc programmēšana ir veids, kā būtu pareizāk mācīt matemātiku.
12:11
So to be clearskaidrs, what I really am suggestingliecina here
289
716000
2000
Patiesībā, tas, ko es ierosinu:
12:13
is we have a uniqueunikāls opportunityiespēja
290
718000
2000
mums ir vienreizēja iespēja
12:15
to make mathsmatemātika bothabi more practicalpraktiska
291
720000
2000
padarīt matemātiku gan praktiskāku,
12:17
and more conceptualkonceptuāls, simultaneouslyvienlaicīgi.
292
722000
3000
gan, vienlaicīgi, arī konceptuālāku.
12:20
I can't think of any other subjectpriekšmets where that's recentlynesen been possibleiespējams.
293
725000
3000
Es nevaru iedomāties nevienu citu priekšmetu, kur tas pēdējā laikā būtu bijis iespējams.
12:23
It's usuallyparasti some kindlaipns of choiceizvēle
294
728000
2000
Parasti ir jāizvēlas,
12:25
betweenstarp the vocationalprofesionālās and the intellectualintelektuālais.
295
730000
2000
starp praktisko un intelektuālo.
12:27
But I think we can do bothabi at the samepats time here.
296
732000
3000
Taču šeit mēs varam mācīties abus vienlaicīgi.
12:32
And we openatvērts up so manydaudzi more possibilitiesiespējas.
297
737000
3000
Turklāt, tas paver tik daudz iespēju.
12:35
You can do so manydaudzi more problemsproblēmas.
298
740000
2000
Jūs varat ķerties klāt tik daudzām jaunām problēmām.
12:37
What I really think we gainiegūt from this
299
742000
2000
Lielākais ieguvums, manuprāt,
12:39
is studentsstudenti gettingkļūst intuitionintuīcija and experiencepieredze
300
744000
3000
būs vēl nepieredzēts skolēnu intuīcijas un
12:42
in fartālu greaterlielāks quantitiesdaudzums than they'veviņi esam ever got before.
301
747000
3000
pieredzes pieaugums.
12:45
And experiencepieredze of hardergrūtāk problemsproblēmas --
302
750000
2000
Un šī pieredze būs ar nopietnākām problēmām.
12:47
beingbūt ablespējīgs to playspēlēt with the mathmatemātika, interactmijiedarboties with it,
303
752000
2000
Spēja parotaļāties ar matemātiku, paeksperimentēt,
12:49
feel it.
304
754000
2000
sajust to.
12:51
We want people who can feel the mathmatemātika instinctivelyinstinktīvi.
305
756000
3000
Mums ir vajadzīgi cilvēki, kas matemātiku sajūt instinktīvi.
12:54
That's what computersdatori allowatļaut us to do.
306
759000
3000
Tas ir tas, ko mums ļauj sasniegt datoru izmantošana.
12:57
AnotherVēl viens thing it allowsatļauj us to do is reorderpārkārtot the curriculummācību programma.
307
762000
3000
Otra lieta, ko tas mums atļauj, ir izmaiņas pasniegšanas secībā.
13:00
TraditionallyTradicionāli it's been by how difficultgrūti it is to calculateaprēķināt,
308
765000
2000
Parasti, mācību tēmas bija sakārtotas pēc to aprēķinu sarežģītības,
13:02
but now we can reorderpārkārtot it
309
767000
2000
taču tagad mēs varam to pārkārtot,
13:04
by how difficultgrūti it is to understandsaprast the conceptskoncepcijas,
310
769000
2000
pēc matemātisko konceptu sarežģītības,
13:06
howevertomēr hardgrūti the calculatingaprēķināšana.
311
771000
2000
lai cik grūti arī nebūtu aprēķini.
13:08
So calculusmatemātika has traditionallytradicionāli been taughtmācīts very latevēlu.
312
773000
3000
Parasti diferenciāl un integrālrēķinus pārāk agri nemāca.
13:11
Why is this?
313
776000
2000
Kāpēc tā?
13:13
Well, it's damnnopelt hardgrūti doing the calculationsaprēķini, that's the problemproblēma.
314
778000
3000
Tāpēc, ka ir ellīgi sarežģīti veikt aprēķinus, tur tā lieta.
13:17
But actuallyfaktiski manydaudzi of the conceptskoncepcijas
315
782000
2000
Taču īstenībā daudzi matemātiskie koncepti,
13:19
are amenablepieļaujams to a much youngerjaunāks agevecums groupgrupa.
316
784000
3000
ir saprotami daudz jaunākām vecuma grupām.
13:22
This was an examplepiemērs I builtuzcelta for my daughtermeita.
317
787000
3000
Šis ir piemērs, ko izveidoja mana meita.
13:25
And very, very simplevienkāršs.
318
790000
2000
Tas ir ļoti, ļoti vienkāršs.
13:28
We were talkingrunājam about what happensnotiek
319
793000
2000
Mēs runājām par to, kas notiek,
13:30
when you increasepalielināt the numbernumurs of sidespusēs of a polygondaudzstūris
320
795000
2000
ja jūs palielinat poligona malu skaitu
13:32
to a very largeliels numbernumurs.
321
797000
2000
līdz ļoti lielam skaitlim.
13:36
And of courseprotams, it turnspagriežas into a circleaplis.
322
801000
2000
Un acīmredzams, ka tas kļūst par apli.
13:38
And by the way, she was alsoarī very insistentuzstājīgs
323
803000
2000
Starp citu, viņa ļoti uzstāja,
13:40
on beingbūt ablespējīgs to changemainīt the colorkrāsa,
324
805000
2000
lai būtu iespējams izvēlēties krāsu,
13:42
an importantsvarīgs featureiezīme for this demonstrationdemonstrēšana.
325
807000
3000
tāda ļoti svarīga iespēja šai demonstrācijai.
13:46
You can see that this is a very earlyagri stepsolis
326
811000
3000
Jūs redzat, ka šis ir ļoti agrīns solis
13:49
into limitsierobežojumi and differentialdiferenciālis calculusmatemātika
327
814000
2000
mācībās par robežām un diferenciālvienādojumiem
13:51
and what happensnotiek when you take things to an extremeekstrēms --
328
816000
3000
un kas notiek, ja jūs novedat lietas līdz galējībām:
13:54
and very smallmazs sidespusēs and a very largeliels numbernumurs of sidespusēs.
329
819000
2000
līdz ļoti mazam malu skaitam, vai ļoti lielam malu skaitam.
13:56
Very simplevienkāršs examplepiemērs.
330
821000
2000
Ļoti vienkāršs piemērs.
13:58
That's a viewskats of the worldpasaule
331
823000
2000
Tas ir skatījums uz pasauli,
14:00
that we don't usuallyparasti give people for manydaudzi, manydaudzi yearsgadiem after this.
332
825000
3000
ko mēs parasti bērniem nedodam vēl gadiem vēlāk.
14:03
And yetvēl, that's a really importantsvarīgs practicalpraktiska viewskats of the worldpasaule.
333
828000
3000
Tomēr tas ir ļoti nozīmīgs un praktisks pasaules skatījums.
14:06
So one of the roadblocksšķēršļus we have
334
831000
3000
Viens no šo priekšlikumu
14:09
in movingpārvietojas this agendadarba kārtībā forwarduz priekšu
335
834000
3000
attīstīšanas šķēršļiem
14:12
is examseksāmeni.
336
837000
2000
ir eksāmeni.
14:14
In the endbeigas, if we testpārbaude everyonevisi by handroka in examseksāmeni,
337
839000
3000
Pašās beigās, ja jau visi eksāmenos tiek pārbaudīti aprēķinos ar roku.
14:17
it's kindlaipns of hardgrūti to get the curriculamācību programmas changedmainījies
338
842000
3000
tad ir ļoti grūti mainīt mācību plānu tā,
14:20
to a pointpunkts where they can use computersdatori
339
845000
2000
lai bērni varētu lietot datorus
14:22
duringlaikā the semesterssemestros.
340
847000
3000
mācību procesā, semestru gaitā.
14:25
And one of the reasonsiemeslu dēļ it's so importantsvarīgs --
341
850000
2000
Tas ir viens no iemesliem, kāpēc tas ir tik svarīgi.
14:27
so it's very importantsvarīgs to get computersdatori in examseksāmeni.
342
852000
3000
Panākt datoru lietojumu eksāmenos ir ļoti svarīgi.
14:30
And then we can askjautājiet questionsjautājumi, realreāls questionsjautājumi,
343
855000
3000
Un tad mēs varēsim uzdot īstus jautājumus,
14:33
questionsjautājumi like, what's the bestlabākais life insuranceapdrošināšana policypolitika to get? --
344
858000
3000
piemēram, "kas ir labākā dzīvības apdrošināšanas polise?"
14:36
realreāls questionsjautājumi that people have in theirviņu everydaykatru dienu livesdzīvo.
345
861000
3000
Īstus jautājumus, ar ko cilvēki sastopas ikdienas dzīvē.
14:40
And you see, this isn't some dumbed-downdumbed leju modelmodelis here.
346
865000
2000
Redzat, šis nav vienkāršots modelis.
14:42
This is an actualfaktiskais modelmodelis where we can be askedprasīja to optimizeoptimizēt what happensnotiek.
347
867000
3000
Šis ir īsts modelis, kur mēs varam lūgt optimizēt notiekošo.
14:45
How manydaudzi yearsgadiem of protectionaizsardzība do I need?
348
870000
2000
Cik gadus ilgs apdrošināšanas periods man ir nepieciešams?
14:47
What does that do to the paymentsmaksājumi
349
872000
2000
Kā tas ietekmē maksājumu lielumu,
14:49
and to the interestinterese rateslikmes and so forthtālāk?
350
874000
3000
procentu likmju lielumu, un tā tālāk?
14:52
Now I'm not for one minuteminūti suggestingliecina it's the only kindlaipns of questionjautājums
351
877000
3000
Es ne mirkli negribu teikt, ka eksāmenos būtu jāuzdod
14:55
that should be askedprasīja in examseksāmeni,
352
880000
2000
tikai šāda veida jautājumi.
14:57
but I think it's a very importantsvarīgs typetips
353
882000
2000
Taču es uzskatu, ka šāda veida jautājumi ir svarīgi,
14:59
that right now just getsizpaužas completelypilnīgi ignoredignorēts
354
884000
3000
un šobrīd tie tiek pilnīgi ignorēti, lai arī
15:02
and is criticalkritisks for people'scilvēku realreāls understandingsaprašana.
355
887000
3000
tie ir patiesi svarīgi cilvēku īstajai spriestspējai.
15:05
So I believe [there is] criticalkritisks reformreformu
356
890000
3000
Tāpēc es uzskatu, ka viskritiskākās pārmaiņas, kas jāveic
15:08
we have to do in computer-baseddatorizēta mathmatemātika.
357
893000
2000
ir pāreja uz datorbāzētu matemātikas apguvi.
15:10
We have got to make sure
358
895000
2000
Mums ir jāparūpējas,
15:12
that we can movekustēties our economiesekonomiku forwarduz priekšu,
359
897000
3000
gan par mūsu ekonomikas attīstību,
15:15
and alsoarī our societiessabiedrībām,
360
900000
2000
gan arī sabiedrības attīstību,
15:17
basedpamatojoties uz on the ideaideja that people can really feel mathematicsmatemātika.
361
902000
3000
kas balstās idejā, ka cilvēki spēj patiesi izjust matemātiku.
15:22
This isn't some optionalpēc izvēles extrapapildus.
362
907000
3000
Tā nav iespēja, ko varam neizmantot.
15:25
And the countryvalsts that does this first
363
910000
2000
Valsts, kas to izdarīs pirmā,
15:27
will, in my viewskats, leapfrogleapfrog othersciti
364
912000
3000
no mana skatpunkta raugoties, izdarīs lēcienu,
15:30
in achievinglai sasniegtu a newjauns economyekonomika even,
365
915000
3000
un sasniegs ne tikai jaunu ekonomisko attīstības līmeni,
15:33
an improveduzlabota economyekonomika,
366
918000
2000
uzlabotu ekonomiku,
15:35
an improveduzlabota outlookperspektīva.
367
920000
2000
uzlabotas perspektīvas.
15:37
In factfakts, I even talk about us movingpārvietojas
368
922000
2000
Es pat runāju par pāreju
15:39
from what we oftenbieži call now the "knowledgezināšanas economyekonomika"
369
924000
3000
no bieži pieminētās zināšanu ekonomikas,
15:42
to what we mightvarētu call a "computationalskaitļošanas knowledgezināšanas economyekonomika,"
370
927000
3000
uz, ko varētu saukt par, skaitļošanas zināšanu ekonomiku,
15:45
where high-levelaugsts līmenis mathmatemātika is integralneatņemama to what everyonevisi does
371
930000
3000
kur augsta līmeņa matemātika ir dabiska sastāvdaļa jebkuram darbam,
15:48
in the way that knowledgezināšanas currentlyšobrīd is.
372
933000
2000
līdzīgi kā šobrīd ir zināšanas.
15:50
We can engageiesaistīties so manydaudzi more studentsstudenti with this,
373
935000
3000
Ar šādu pieeju mēs varam iesaistīt daudz vairāk skolēnu,
15:53
and they can have a better time doing it.
374
938000
3000
un viņiem būs daudz patīkamāk to mācīties.
15:56
And let's understandsaprast:
375
941000
2000
Apzināsimies,
15:58
this is not an incrementalpapildu sortkārtot of changemainīt.
376
943000
3000
ka tās nav nekādas nelielās pārmaiņas.
16:02
We're tryingmēģina to crossšķērsot the chasmbezdibenis here
377
947000
2000
Mums ir jāšķērso aiza
16:04
betweenstarp schoolskola mathmatemātika and the real-worldīstā pasaule mathmatemātika.
378
949000
2000
starp skolu matemātiku un reālās pasaules matemātiku.
16:06
And you know if you walkstaigāt acrosspāri a chasmbezdibenis,
379
951000
2000
Un jūs saprotat, ka mēģinot pāriet aizai,
16:08
you endbeigas up makingveidošana it worsesliktāk than if you didn't startsākt at all --
380
953000
3000
Jūs nonākta sliktākā situācijā, kā pirms tam —
16:11
biggerlielāks disasterkatastrofa.
381
956000
2000
lielākā nelaimē.
16:13
No, what I'm suggestingliecina
382
958000
2000
Nē, es rosinu,
16:15
is that we should leaplēciens off,
383
960000
2000
ka mums ir jāveic lēciens.
16:17
we should increasepalielināt our velocityātrums
384
962000
2000
Mums ir jāpalielina mūsu ātrums,
16:19
so it's highaugsts,
385
964000
2000
lai tas ir pietiekami liels
16:21
and we should leaplēciens off one sidepusē and go the other --
386
966000
3000
un mēs varētu palēkties vienā pusē un nonākt otrā.
16:24
of courseprotams, havingņemot calculatedaprēķināts our differentialdiferenciālis equationvienādojums very carefullyuzmanīgi.
387
969000
3000
Protams, vispirms rūpīgi veicot nepieciešamos diferenciālvienādojumus.
16:27
(LaughterSmiekli)
388
972000
2000
(Smiekli)
16:29
So I want to see
389
974000
2000
Tāpēc es vēlos redzēt
16:31
a completelypilnīgi renewedpagarināts, changedmainījies mathmatemātika curriculummācību programma
390
976000
2000
pilnībā pārstrādātu, izmainītu matemātikas mācību darba plānu,
16:33
builtuzcelta from the groundzeme up,
391
978000
2000
kas izveidots no pašiem pamatiem,
16:35
basedpamatojoties uz on computersdatori beingbūt there,
392
980000
2000
balstoties uz to, ka ir pieejami datori.
16:37
computersdatori that are now ubiquitousvisuresošs almostgandrīz.
393
982000
2000
Datori, kas ir teju pieejami visur.
16:39
CalculatingAprēķināšana machinesmašīnas are everywherevisur
394
984000
2000
Skaitļotāji, kas ir teju visur,
16:41
and will be completelypilnīgi everywherevisur in a smallmazs numbernumurs of yearsgadiem.
395
986000
3000
un būs pilnīgi visur jau pēc nedaudziem gadiem.
16:44
Now I'm not even sure if we should brandZīmols the subjectpriekšmets as mathmatemātika,
396
989000
4000
Es pat neesmu pārliecināts, vai šis mācību priekšmets būtu jāsauc par matemātiku.
16:48
but what I am sure is
397
993000
2000
Taču esmu pārliecināts, ka
16:50
it's the mainstreammainstream subjectpriekšmets of the futurenākotne.
398
995000
2000
tas ir būtiskākais nākotnes mācību priekšmets.
16:53
Let's go for it,
399
998000
3000
Paveiksim to!
16:56
and while we're about it,
400
1001000
2000
Un kamēr mēs to darām,
16:58
let's have a bitmazliet of funjautri,
401
1003000
2000
gūsim no tā arī kādu prieku,
17:00
for us, for the studentsstudenti and for TEDTED here.
402
1005000
3000
mums pašiem, skolēniem, un šeit TED.
17:03
Thankspaldies.
403
1008000
2000
Paldies.
17:05
(ApplauseAplausi)
404
1010000
7000
(Aplausi)
Translated by Juris Jerums
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Conrad Wolfram - Mathematician
Conrad Wolfram runs the worldwide arm of Wolfram Research, the mathematical lab behind the cutting-edge knowledge engine Wolfram Alpha.

Why you should listen

Conrad Wolfram is the strategic director of Wolfram Research, where his job, in a nutshell, is understanding and finding new uses for the Mathematica technology. Wolfram is especially passionate about finding uses for Mathematica outside of pure computation, using it as a development platform for products that help communicate big ideas. The Demonstrations tool, for instance, makes a compelling case for never writing out another equation -- instead displaying data in interactive, graphical form.

Wolfram's work points up the changing nature of math in the past 30 years, as we've moved from adding machines to calculators to sophisticated math software, allowing us to achieve ever more complex computational feats. But, Wolfram says, many schools are still focused on hand-calculating; using automation, such as a piece of software, to do math is sometimes seen as cheating. This keeps schools from spending the time they need on the new tools of science and mathematics. As they gain significance for everyday living, he suggests, we need to learn to take advantage of these tools and learn to use them young. Learn more at computerbasedmath.org.

More profile about the speaker
Conrad Wolfram | Speaker | TED.com