ABOUT THE SPEAKER
Conrad Wolfram - Mathematician
Conrad Wolfram runs the worldwide arm of Wolfram Research, the mathematical lab behind the cutting-edge knowledge engine Wolfram Alpha.

Why you should listen

Conrad Wolfram is the strategic director of Wolfram Research, where his job, in a nutshell, is understanding and finding new uses for the Mathematica technology. Wolfram is especially passionate about finding uses for Mathematica outside of pure computation, using it as a development platform for products that help communicate big ideas. The Demonstrations tool, for instance, makes a compelling case for never writing out another equation -- instead displaying data in interactive, graphical form.

Wolfram's work points up the changing nature of math in the past 30 years, as we've moved from adding machines to calculators to sophisticated math software, allowing us to achieve ever more complex computational feats. But, Wolfram says, many schools are still focused on hand-calculating; using automation, such as a piece of software, to do math is sometimes seen as cheating. This keeps schools from spending the time they need on the new tools of science and mathematics. As they gain significance for everyday living, he suggests, we need to learn to take advantage of these tools and learn to use them young. Learn more at computerbasedmath.org.

More profile about the speaker
Conrad Wolfram | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2010

Conrad Wolfram: Teaching kids real math with computers

Conrad Wolfram: Çocuklara bilgisayar ile matematik öğretmek

Filmed:
1,742,493 views

Füzelerden hisse senetlerine, insanlığın çoğu heyecan verici yaratımı matematikten güç almaktadır. Öyleyse çocuklar neden matematiğe olan ilgilerini kaybediyorlar? Conrad Wolfram, matematiğin bizim öğrettiğimiz kısmı--parmak hesabı--sadece sıkıcı değil, aynı zamanda gerçek matematik ve gerçek dünya ile tamamen ilgisiz diyor. Şu sıradışı düşüncesini sunuyor: çocuklara matematiği bilgisayar programlama yoluyla öğretmek.
- Mathematician
Conrad Wolfram runs the worldwide arm of Wolfram Research, the mathematical lab behind the cutting-edge knowledge engine Wolfram Alpha. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
We'veBiz ettik got a realgerçek problemsorun with mathmatematik educationEğitim right now.
0
0
4000
Günümüzde matematik eğitimi ile ilgili ciddi bir sorunumuz var.
00:19
BasicallyTemel olarak, no one'sbiri very happymutlu.
1
4000
3000
Temelde hiçkimse çok mutlu değil.
00:22
Those learningöğrenme it
2
7000
2000
Öğrenenler onun
00:24
think it's disconnectedbağlantı kesildi,
3
9000
2000
ilgi çekici olmadığını, tutarsız ve zor
00:26
uninterestingilginç and hardzor.
4
11000
2000
olduğunu düşünüyorlar.
00:28
Those tryingçalışıyor to employkullanmak them
5
13000
2000
Bunları işe alanlar ise
00:30
think they don't know enoughyeterli.
6
15000
2000
yeterince bilmediklerini düşünüyorlar.
00:32
GovernmentsHükümetler realizegerçekleştirmek that it's a bigbüyük dealanlaştık mı for our economiesekonomiler,
7
17000
3000
Hükümetler bunun ekonomilerimiz için ne kadar önemli olduğunun farkındalar
00:35
but don't know how to fixdüzeltmek it.
8
20000
3000
ama sorunu nasıl çözeceklerini bilmiyorlar.
00:38
And teachersöğretmenler are alsoAyrıca frustratedhayal kırıklığına uğramış.
9
23000
2000
Öğretmenler de kızgınlar.
00:40
YetHenüz mathmatematik is more importantönemli to the worldDünya
10
25000
3000
Oysa matematik dünya için insanlık tarihinin
00:43
than at any pointpuan in humaninsan historytarih.
11
28000
2000
herhangi bir anından çok daha önemlidir.
00:45
So at one endson we'vebiz ettik got fallingdüşen interestfaiz
12
30000
2000
Yani bir yanda matematik eğitimine
00:47
in educationEğitim in mathmatematik,
13
32000
2000
giderek azalan bir ilgi
00:49
and at the other endson we'vebiz ettik got a more mathematicalmatematiksel worldDünya,
14
34000
3000
diğer yanda da gitgide daha matematikselleşen,
00:52
a more quantitativenicel worldDünya than we ever have had.
15
37000
3000
daha sayısal bir dünyamız var.
00:56
So what's the problemsorun, why has this chasmuçurum openedaçıldı up,
16
41000
2000
Öyleyse sorun nedir, bu uçurum neden oluştu,
00:58
and what can we do to fixdüzeltmek it?
17
43000
3000
ve bunu düzeltmek için ne yapabiliriz?
01:01
Well actuallyaslında, I think the answerCevap
18
46000
2000
Aslında, ben cevabın gözümüzün
01:03
is staringbakmak us right in the faceyüz:
19
48000
2000
önünde olduğunu düşünüyorum.
01:05
Use computersbilgisayarlar.
20
50000
2000
Bilgisayarları kullanmak.
01:07
I believe
21
52000
2000
İnanıyorum ki,
01:09
that correctlydoğru şekilde usingkullanma computersbilgisayarlar
22
54000
2000
bilgisayarları akıllıca kullanmak
01:11
is the silvergümüş bulletmermi
23
56000
2000
matematik eğitiminin işe yaramasını
01:13
for makingyapma mathmatematik educationEğitim work.
24
58000
3000
sağlamak için altın bir fırsat.
01:16
So to explainaçıklamak that,
25
61000
2000
Bunu şöyle açıklayabilirim,
01:18
let me first talk a bitbit about what mathmatematik looksgörünüyor like in the realgerçek worldDünya
26
63000
3000
ama önce matematiğin gerçek hayatta ve okulda nasıl göründüğü
01:21
and what it looksgörünüyor like in educationEğitim.
27
66000
2000
hakkında biraz konuşayım.
01:23
See, in the realgerçek worldDünya
28
68000
2000
Bakın, gerçek hayatta
01:25
mathmatematik isn't necessarilyzorunlu olarak donetamam by mathematiciansmatematikçiler.
29
70000
3000
matematiğin matematikçiler tarafından uygulanması gerekemez
01:28
It's donetamam by geologistsjeologlar,
30
73000
2000
Jeologlar, mühendisler,
01:30
engineersmühendisler, biologistsbiyologlar,
31
75000
2000
biyologlar ve bir sürü farklı
01:32
all sortssıralar of differentfarklı people --
32
77000
2000
insan tarafından uygulanır--
01:34
modelingmodelleme and simulationsimülasyon.
33
79000
2000
modelleme ve benzetim yöntemleri
01:36
It's actuallyaslında very popularpopüler.
34
81000
2000
Aslında oldukça popülerdir.
01:38
But in educationEğitim it looksgörünüyor very differentfarklı --
35
83000
3000
Ama iş eğitime gelince çok farklı görünür
01:41
dumbed-downdumbed aşağı problemssorunlar, lots of calculatinghesaplama,
36
86000
2000
zor anlaşılan problemler, bir sürü hesaplamalar--
01:43
mostlyçoğunlukla by handel.
37
88000
2000
çoğunlukla da elle yapılan.
01:46
Lots of things that seemgörünmek simplebasit
38
91000
2000
Birçok şey basit gibi görünür
01:48
and not difficultzor like in the realgerçek worldDünya,
39
93000
2000
gerçek hayattaki gibi zor değildir.
01:50
exceptdışında if you're learningöğrenme it.
40
95000
2000
tabii ki öğreniyorsanız.
01:53
And anotherbir diğeri thing about mathmatematik:
41
98000
2000
matematik hakkındaki başka bir şey de:
01:55
mathmatematik sometimesara sıra looksgörünüyor like mathmatematik --
42
100000
2000
matematik bazen matematik gibi görünür--
01:57
like in this exampleörnek here --
43
102000
3000
buradaki örnekte olduğu gibi--
02:00
and sometimesara sıra it doesn't --
44
105000
2000
ama bazen de görünmez--
02:02
like "Am I drunksarhoş?"
45
107000
3000
"Sarhoş muyum?" daki gibi.
02:07
And then you get an answerCevap that's quantitativenicel in the modernmodern worldDünya.
46
112000
3000
sonra modern dünyada sayısal olan bir cevabınız olur.
02:10
You wouldn'tolmaz have expectedbeklenen that a fewaz yearsyıl back.
47
115000
3000
Bunu birkaç yıl önce düşünemezdiniz.
02:13
But now you can find out all about --
48
118000
3000
Ama şimdi hepsini-
02:16
unfortunatelyne yazık ki, my weightağırlık is a little higherdaha yüksek than that, but --
49
121000
3000
ne yazık ki, benim kilom ondan biraz fazla, ama--
02:19
all about what happensolur.
50
124000
2000
olanların hepsini öğrenebilirsiniz.
02:21
So let's zoomyakınlaştırma out a bitbit and asksormak,
51
126000
2000
Öyleyse biraz konudan uzaklaşalım ve soralım,
02:23
why are we teachingöğretim people mathmatematik?
52
128000
2000
neden insanlara matematik öğretiyoruz?
02:25
What's the pointpuan of teachingöğretim people mathmatematik?
53
130000
3000
İnsanlara matematik öğretmenin amacı nedir?
02:28
And in particularbelirli, why are we teachingöğretim them mathmatematik in generalgenel?
54
133000
3000
ve özellikle, neden onlara genel olarak matematik öğretiyoruz?
02:31
Why is it suchböyle an importantönemli partBölüm of educationEğitim
55
136000
3000
Neden matametik eğitimin bir çeşit zorunlu konu gibi
02:34
as a sortçeşit of compulsoryzorunlu subjectkonu?
56
139000
2000
bu kadar önemli bir parçası?
02:36
Well, I think there are about threeüç reasonsnedenleri:
57
141000
3000
Sanırım bunun üç nedeni var:
02:39
technicalteknik jobsMeslekler
58
144000
2000
teknik işler
02:41
so criticalkritik to the developmentgelişme of our economiesekonomiler,
59
146000
3000
ekonomilerimizin işlemesi için çok kritiktir
02:44
what I call "everydayher gün livingyaşam" --
60
149000
3000
ki buna ben gündelik yaşam diyorum.
02:48
to functionfonksiyon in the worldDünya todaybugün,
61
153000
2000
bugünün dünyasında iş görebilmek için
02:50
you've got to be prettygüzel quantitativenicel,
62
155000
2000
oldukça niceliksel olmalısınız,
02:52
much more so than a fewaz yearsyıl agoönce:
63
157000
2000
bir kaç yıl önce olduğunuza göre.
02:54
figureşekil out your mortgagesipotek,
64
159000
2000
Mortgage taksitlerinizi hesaplamak için
02:56
beingolmak skepticalşüpheci of governmenthükümet statisticsistatistik, those kindsçeşit of things --
65
161000
3000
hükumetin resmi istatistiklerine kuşkuyla yaklaşabilmek gibi şeyler
03:00
and thirdlyüçüncü olarak, what I would call something like
66
165000
3000
Üçüncü olarak, buna şöyle bir isim vermek istiyorum
03:03
logicalmantıksal mindus trainingEğitim, logicalmantıksal thinkingdüşünme.
67
168000
3000
mantıksal zihin eğitimi, mantıklı düşünme.
03:06
Over the yearsyıl
68
171000
2000
Yıllar içinde
03:08
we'vebiz ettik put so much in societytoplum
69
173000
2000
topluma çok şey kattık
03:10
into beingolmak ableyapabilmek to processsüreç and think logicallymantıksal. It's partBölüm of humaninsan societytoplum.
70
175000
3000
gözden geçirme ve mantıklı düşünme, insan toplumunun bir parçasıdır.
03:13
It's very importantönemli to learnöğrenmek that
71
178000
2000
Şunu öğrenmek çok önemlidir
03:15
mathmatematik is a great way to do that.
72
180000
2000
Matematik bunu yapmak için muhteşem bir yoldur.
03:17
So let's asksormak anotherbir diğeri questionsoru.
73
182000
2000
Öyleyse başka bir soru soralım
03:19
What is mathmatematik?
74
184000
2000
Matematik nedir?
03:21
What do we mean when we say we're doing mathmatematik,
75
186000
2000
Matematik yapıyoruz derken neyi kastediyoruz
03:23
or educatingyetiştirmek people to do mathmatematik?
76
188000
2000
ya da insanlara matematik öğretiyoruz derken?
03:25
Well, I think it's about fourdört stepsadımlar, roughlykabaca speakingkonuşuyorum,
77
190000
3000
Bana kalırsa, kabaca dört aşamalıdır
03:28
startingbaşlangıç with posingpoz the right questionsoru.
78
193000
2000
doğru soruyu sormakla başlar
03:30
What is it that we want to asksormak? What is it we're tryingçalışıyor to find out here?
79
195000
3000
Sormak istediğimiz nedir? Bulmaya çalıştığımız şey nedir?
03:33
And this is the thing mostçoğu screwedberbat up in the outsidedışında worldDünya,
80
198000
2000
Bu matematik yapmanın diğer kısımlarının ötesinde
03:35
beyondötesinde virtuallyfiilen any other partBölüm of doing mathmatematik.
81
200000
3000
dünyadaki en kaçıkça şeydir.
03:38
People asksormak the wrongyanlış questionsoru,
82
203000
2000
İnsanlar yanlış soruyu soruyorlar,
03:40
and surprisinglyşaşırtıcı biçimde enoughyeterli, they get the wrongyanlış answerCevap,
83
205000
2000
pek de şaşırtıcı olmayan bir biçimde, bu yüzden
03:42
for that reasonneden, if not for othersdiğerleri.
84
207000
2000
yanlış yanıtı alıyorlar.
03:44
So the nextSonraki thing is take that problemsorun
85
209000
2000
Öyleyse şimdi yapılacak diğer şey bu sorunu alıp
03:46
and turndönüş it from a realgerçek worldDünya problemsorun
86
211000
2000
bir gerçek dünya probleminden
03:48
into a mathmatematik problemsorun.
87
213000
2000
bir matemetik problemine dönüştürmektir.
03:50
That's stageevre two.
88
215000
2000
Bu da ikinci aşamadır.
03:52
OnceBir kez you've donetamam that, then there's the computationhesaplama stepadım.
89
217000
3000
Bunu yaptıktan sonra, bir de hesaplama aşaması vardır.
03:55
TurnDönüş it from that into some answerCevap
90
220000
2000
Bu hesabı da matematiksel formdaki
03:57
in a mathematicalmatematiksel formform.
91
222000
3000
bir yanıta çevirmek.
04:00
And of coursekurs, mathmatematik is very powerfulgüçlü at doing that.
92
225000
2000
Hiç kuşkusuz, matematik bunu yapmanın çok güçlü bir yoludur.
04:02
And then finallyen sonunda, turndönüş it back to the realgerçek worldDünya.
93
227000
2000
Sonunda, bulduğunuzun gerçek dünya karşılığını oturtursunuz.
04:04
Did it answerCevap the questionsoru?
94
229000
2000
Soruyu yanıtlayabildi mi?
04:06
And alsoAyrıca verifyDOĞRULAYIN it -- crucialçok önemli stepadım.
95
231000
3000
ve ayrıca kanıtlayabildi mi, bu çok önemli bir aşamadır.
04:10
Now here'sburada the crazyçılgın thing right now.
96
235000
2000
Şimdi, asıl delirtici şey şuradadır.
04:12
In mathmatematik educationEğitim,
97
237000
2000
Matematik eğitiminde,
04:14
we're spendingharcama about perhapsbelki 80 percentyüzde of the time
98
239000
3000
zamanın yaklaşık yüzde 80'ini
04:17
teachingöğretim people to do stepadım threeüç by handel.
99
242000
3000
üçüncü aşamayı elle yapmayı öğreterek harcıyoruz.
04:20
YetHenüz, that's the one stepadım computersbilgisayarlar can do
100
245000
2000
Bu aşama; bilgisayarların insanlardan,
04:22
better than any humaninsan after yearsyıl of practiceuygulama.
101
247000
3000
bu alanda yıllarca deneyim kazanmış insanlardan, daha iyi yaptığı bir aşamadır.
04:25
InsteadBunun yerine, we oughtgerektiğini to be usingkullanma computersbilgisayarlar
102
250000
3000
Bunun yerine, üçüncü aşamayı yapmak için
04:28
to do stepadım threeüç
103
253000
2000
bilgisayarları kullanıyor olmalı
04:30
and usingkullanma the studentsöğrencilerin to spendharcamak much more effortçaba
104
255000
3000
ve öğrencileri birinci, ikinci ve dördüncü aşama için
04:33
on learningöğrenme how to do stepsadımlar one, two and fourdört --
105
258000
2000
daha çok çaba harcamaya ve nasıl yapıldığı öğrenmeye
04:35
conceptualizingkavramsallaştırma problemssorunlar, applyinguygulayarak them,
106
260000
3000
problemleri kavramsallaştırmaya, uygulamaya teşvik ediyor olmalı,
04:38
gettingalma the teacheröğretmen to runkoş them throughvasitasiyla how to do that.
107
263000
3000
öğretmeni bütün bunların nasıl olacağını öğretmeye yöneltmeliydik.
04:41
See, crucialçok önemli pointpuan here:
108
266000
2000
Bakın, buradaki kritik nokta şudur;
04:43
mathmatematik is not equaleşit to calculatinghesaplama.
109
268000
2000
matematik, hesaplamakla aynı şey değildir.
04:45
MathMatematik is a much broadergeniş subjectkonu than calculatinghesaplama.
110
270000
3000
Matematik, hesap yapmaktan çok daha geniş bir konudur.
04:48
Now it's understandableanlaşılabilir that this has all got intertwinediç içe
111
273000
3000
Bu binlerce yıl içerisinde iç içe geçmiş oldukları
04:51
over hundredsyüzlerce of yearsyıl.
112
276000
2000
için aynı anlamda kullanılmaları anlaşılabilir bir durumdur.
04:53
There was only one way to do calculatinghesaplama and that was by handel.
113
278000
3000
Hesap yapmanın yalnızca bir yolu vardı, o da elle yapılıyordu.
04:56
But in the last fewaz decadeson yıllar
114
281000
2000
Ancak son bir kaç onyılda
04:58
that has totallybütünüyle changeddeğişmiş.
115
283000
2000
bu durum tümüyle değişti.
05:00
We'veBiz ettik had the biggesten büyük transformationdönüşüm of any ancienteski subjectkonu
116
285000
3000
Bilgisayarlar ile
05:03
that I could ever imaginehayal etmek with computersbilgisayarlar.
117
288000
3000
eski bilimler içinde aklınıza gelebilcek en büyük dönüşümü yaşadık.
05:07
CalculatingHesaplama was typicallytipik the limitingsınırlayıcı stepadım,
118
292000
2000
Genelde hesaplamak kısıtlayıcı adımdı,
05:09
and now oftensık sık it isn't.
119
294000
2000
ve böyle olmadığı zamanlar çok azdı.
05:11
So I think in termsşartlar of the factgerçek that mathmatematik
120
296000
2000
Bence, böyle söylemek doğru olursa matematiğin
05:13
has been liberatedkurtarılmış from calculatinghesaplama.
121
298000
3000
hesaplama kısmından kurtulduğunu düşünüyorum.
05:16
But that mathmatematik liberationkurtuluş didn't get into educationEğitim yethenüz.
122
301000
3000
Fakat bu kurtuluş işin eğitim kısmına daha ulaşmadı.
05:19
See, I think of calculatinghesaplama, in a senseduyu,
123
304000
2000
Bakın, ben hesap yapmayı, bir açıdan
05:21
as the machinerymakinalar of mathmatematik.
124
306000
2000
matematiğin mekanik kısmı olarak düşünüyorum.
05:23
It's the choreangarya.
125
308000
2000
İşin sıkıcı kısmı,angaryasıdır.
05:25
It's the thing you'dşimdi etsen like to avoidönlemek if you can, like to get a machinemakine to do.
126
310000
3000
Olanağınız olsa yapmaktan kaçınacağınız kısmı, bir makinesi olsa da yapsa dediğiniz kısmı.
05:29
It's a meansanlamına geliyor to an endson, not an endson in itselfkendisi,
127
314000
3000
Gerçekte istediğimiz sonuç değil, o yolda bir aşamadır.
05:34
and automationOtomasyon allowsverir us
128
319000
2000
Otomasyon bize
05:36
to have that machinerymakinalar.
129
321000
2000
işi makineye yaptırma şansını veriyor.
05:38
ComputersBilgisayarlar allowizin vermek us to do that --
130
323000
2000
Bilgisayarlar bize bu kolaylığı sağlıyor.
05:40
and this is not a smallküçük problemsorun by any meansanlamına geliyor.
131
325000
3000
Ve bu ne açıdan bakarsanız bakın, küçük bir sorun değildir.
05:43
I estimatedtahmini that, just todaybugün, acrosskarşısında the worldDünya,
132
328000
3000
Hesabıma göre, bugün dünya çapında
05:46
we spentharcanmış about 106 averageortalama worldDünya lifetimesyaşam süreleri
133
331000
3000
ortalama 106 yaşam süresini
05:49
teachingöğretim people how to calculatehesaplamak by handel.
134
334000
3000
insanlar elle hesaplamayı öğreterek harcıyoruz.
05:52
That's an amazingşaşırtıcı amounttutar of humaninsan endeavorçaba.
135
337000
3000
Bu insan muazzam miktarda bir insan emeğidir.
05:55
So we better be damnLanet olsun sure --
136
340000
2000
Yani kesinlikle emin olmalıyız --
05:57
and by the way, they didn't even have funeğlence doing it, mostçoğu of them --
137
342000
3000
ve bu arada, çoğu yaptıkları işten keyif almıyorlar bile.
06:00
so we better be damnLanet olsun sure
138
345000
2000
Yani, kesinlikle bunu neden yaptığımızı
06:02
that we know why we're doing that
139
347000
2000
bilmeliyiz ve yaptığımızın
06:04
and it has a realgerçek purposeamaç.
140
349000
2000
ve gerçek bir amacı olmalı.
06:06
I think we should be assumingvarsayarak computersbilgisayarlar
141
351000
2000
Bence hesaplama işini bilgisayarlara
06:08
for doing the calculatinghesaplama
142
353000
2000
vermeli ve elle hesabı
06:10
and only doing handel calculationshesaplamalar where it really makesmarkaları senseduyu to teachöğretmek people that.
143
355000
3000
yalnızca gerçekten işe yaradığı zamanlarda öğretmeliyiz.
06:13
And I think there are some casesvakalar.
144
358000
2000
Ve bence buna uygun bazı durumlar var.
06:15
For exampleörnek: mentalzihinsel arithmeticaritmetik.
145
360000
2000
Örneğin, zihinsel aritmetik.
06:17
I still do a lot of that, mainlyağırlıklı olarak for estimatingtahmin etme.
146
362000
3000
Ben bunu çokça yapıyorum, genelde kestirme yaparken.
06:20
People say, "Is suchböyle and suchböyle truedoğru?"
147
365000
2000
İnsanlar, kaç kere kaçın kaç ettiğini söylüyorlar
06:22
And I'll say, "HmmHmm, not sure." I'll think about it roughlykabaca.
148
367000
2000
ve ben, bir dakika emin değilim. Kabaca bir hesaplayayım diyorum.
06:24
It's still quickerhızlı to do that and more practicalpratik.
149
369000
2000
Bu yöntem hala daha çabuktur ve daha pratiktir.
06:26
So I think practicalitypratiklik is one casedurum
150
371000
2000
Yani pratik olmak elle hesap yapmayı
06:28
where it's worthdeğer teachingöğretim people by handel.
151
373000
2000
işe yarar kılan durumlardan biridir.
06:30
And then there are certainbelli conceptualkavramsal things
152
375000
2000
Ve elle hesap yapmak konusunun yararlı olacağı
06:32
that can alsoAyrıca benefityarar from handel calculatinghesaplama,
153
377000
2000
bazı kesin kavramsal şeyler vardır.
06:34
but I think they're relativelyNispeten smallküçük in numbernumara.
154
379000
2000
ama bence görece az sayıdadırlar.
06:36
One thing I oftensık sık asksormak about
155
381000
2000
Sık sık sorduğum şeylerden birisi
06:38
is ancienteski GreekYunanca and how this relatesile ilgilidir.
156
383000
3000
antik Yunan ve bunun konumuzla nasıl ilişkili olduğudur.
06:41
See, the thing we're doing right now
157
386000
2000
Bakın, bugün yaptığımız şey
06:43
is we're forcingzorlama people to learnöğrenmek mathematicsmatematik.
158
388000
2000
insanları matematik öğrenmeye zorlamaktır.
06:45
It's a majormajör subjectkonu.
159
390000
2000
Önemli bir konudur.
06:47
I'm not for one minutedakika suggestingdüşündüren that, if people are interestedilgili in handel calculatinghesaplama
160
392000
3000
Eğer insanlar elle hesaba ilgililerse
06:50
or in followingtakip etme theironların ownkendi interestsilgi
161
395000
2000
ya da öğrenmek için özel amaçları varsa
06:52
in any subjectkonu howeverancak bizarretuhaf --
162
397000
2000
konu ne kadar acayip olursa olsun
06:54
they should do that.
163
399000
2000
bunu öğrenmeliler, engellemeyi bir an için bile önermiyorum.
06:56
That's absolutelykesinlikle the right thing,
164
401000
2000
İnsanların kendi ilgi alanlarını
06:58
for people to followtakip et theironların self-interestkişisel çıkar.
165
403000
2000
takip etmeleri, kesinlikle doğru bir şeydir.
07:00
I was somewhatbiraz interestedilgili in ancienteski GreekYunanca,
166
405000
2000
Ben bir biçimde Antik Yunan hakkında ilgiliyimdir.
07:02
but I don't think that we should forcekuvvet the entiretüm populationnüfus
167
407000
3000
ancak tüm nüfusu Antik Yunan gibi bir konu hakkında
07:05
to learnöğrenmek a subjectkonu like ancienteski GreekYunanca.
168
410000
2000
bilgi edinmeye zorlamamalıyız.
07:07
I don't think it's warrantedgaranti.
169
412000
2000
Bunun doğru olduğunu düşünmuyorum.
07:09
So I have this distinctionayrım betweenarasında what we're makingyapma people do
170
414000
3000
Yani insanlara yaptırdığımız şeylerde şöyle bir ayrım yapıyorum,
07:12
and the subjectkonu that's sortçeşit of mainstreamana akım
171
417000
2000
ana akım olan konu
07:14
and the subjectkonu that, in a senseduyu, people mightbelki followtakip et with theironların ownkendi interestfaiz
172
419000
3000
ve bir bakımdan, insanların kendi ilgilerine göre takip ettikleri konu
07:17
and perhapsbelki even be spikedçivili into doing that.
173
422000
2000
ve belki de yapmaya teşvik edilebilecekleri konu.
07:19
So what are the issuessorunlar people bringgetirmek up with this?
174
424000
3000
İnsanların bunun karşısında öne sürdüğü konular nelerdir?
07:22
Well one of them is, they say, you need to get the basicstemel bilgiler first.
175
427000
3000
Bir tanesi, ilk olarak temel ögeleri elde etmektir.
07:25
You shouldn'tolmamalı use the machinemakine
176
430000
2000
Konunun temel ögelerini elde edene dek
07:27
untila kadar you get the basicstemel bilgiler of the subjectkonu.
177
432000
2000
makineyi kullanmamalısınız.
07:29
So my usualolağan questionsoru is, what do you mean by "basicstemel bilgiler?"
178
434000
3000
Bu durumda, benim en sık sorduğum soru, temel öge derken neyi kast ettikleridir?
07:32
BasicsTemel bilgiler of what?
179
437000
2000
Neyin temel ögeleri?
07:34
Are the basicstemel bilgiler of drivingsürme a cararaba
180
439000
2000
Bir arabayı kullanmayı öğrenmek mi,
07:36
learningöğrenme how to servicehizmet it, or designdizayn it for that mattermadde?
181
441000
3000
onunla nasıl hizmet edileceğini öğrenmek mi veya onu tasarlanmak mı temeldir?
07:39
Are the basicstemel bilgiler of writingyazı learningöğrenme how to sharpenKeskinleştirme a quillQuill'in?
182
444000
3000
Yazı yazmanın temeli kurşun kalemi açmayı öğrenmek midir?
07:43
I don't think so.
183
448000
2000
Hiç sanmıyorum.
07:45
I think you need to separateayrı the basicstemel bilgiler of what you're tryingçalışıyor to do
184
450000
3000
Yapmaya çalıştığınız şeyin temel ögeleriyle
07:48
from how it getsalır donetamam
185
453000
2000
o işin nasıl yapıldığı konusunu ayırmanız gereklidir.,
07:50
and the machinerymakinalar of how it getsalır donetamam
186
455000
3000
ve yapılma mekanizmasının nasıl olduğunu.
07:54
and automationOtomasyon allowsverir you to make that separationayırma.
187
459000
3000
Otomasyon size bu ayrımı yapabilme olanağı sunar.
07:57
A hundredyüz yearsyıl agoönce, it's certainlykesinlikle truedoğru that to drivesürücü a cararaba
188
462000
3000
Yüzyıl önce, bir arabayı kullanmak için
08:00
you kindtür of neededgerekli to know a lot about the mechanicsmekanik of the cararaba
189
465000
2000
arabanın mekanik kısımlarıyla ilgili bir çok şey bilmeniz gerekliydi,
08:02
and how the ignitionAteşleme timingzamanlama workedişlenmiş and all sortssıralar of things.
190
467000
3000
kontağın ateşleme zamanının çalışması gibi bir sürü şeyler.
08:06
But automationOtomasyon in carsarabalar
191
471000
2000
Ancak araba üretimindeki otomasyon,
08:08
allowedizin that to separateayrı,
192
473000
2000
ayrımın yapılabilmesini olanaklı kıldı,
08:10
so drivingsürme is now a quiteoldukça separateayrı subjectkonu, so to speakkonuşmak,
193
475000
3000
bu sayede arabayı sürmek kısmı, arabanın mühendislik kısmından
08:13
from engineeringmühendislik of the cararaba
194
478000
3000
ya da onunla verilebilecek hizmetler kısmından
08:16
or learningöğrenme how to servicehizmet it.
195
481000
3000
oldukça ayrı bir konu durumuna geldi.
08:20
So automationOtomasyon allowsverir this separationayırma
196
485000
2000
Otomasyon bu ayrımı olanaklı kılar
08:22
and alsoAyrıca allowsverir -- in the casedurum of drivingsürme,
197
487000
2000
ve ayrıca -- sürücülük konusunda olduğu gibi,
08:24
and I believe alsoAyrıca in the futuregelecek casedurum of mathsMatematik --
198
489000
2000
inanıyorum ki gelecekte matematik konusunda da
08:26
a democratizeddemokratiklaştirilmesi way of doing that.
199
491000
2000
bu ayrımın demokratik bir biçimde yapılmasına olanak sağlayacaktır.
08:28
It can be spreadYAYILMIŞ acrosskarşısında a much largerdaha büyük numbernumara of people
200
493000
2000
Bu biçimde olmasından memnun olacak
08:30
who can really work with that.
201
495000
3000
çok büyük miktarda insana ulaşabilir.
08:33
So there's anotherbir diğeri thing that comesgeliyor up with basicstemel bilgiler.
202
498000
2000
İşin temelleriyle birlikte ortaya çıkan başka bir şey daha var.
08:35
People confusekarıştırmayın, in my viewgörünüm,
203
500000
2000
Benim bakışıma göre, insanlar
08:37
the ordersipariş of the inventionicat of the toolsaraçlar
204
502000
3000
araçların icat sırasıyla
08:40
with the ordersipariş in whichhangi they should use them for teachingöğretim.
205
505000
3000
öğrenme amacıyla kullanılma sırasını karıştırıyorlar.
08:43
So just because paperkâğıt was inventedicat edildi before computersbilgisayarlar,
206
508000
3000
Yani kağıt, bilgisayardan önce icat edildi diye
08:46
it doesn't necessarilyzorunlu olarak mean you get more to the basicstemel bilgiler of the subjectkonu
207
511000
3000
işin temelini öğrenmek için
08:49
by usingkullanma paperkâğıt insteadyerine of a computerbilgisayar
208
514000
2000
matematik öğretmek için
08:51
to teachöğretmek mathematicsmatematik.
209
516000
2000
bilgisayar yerine kağıtla uğraşmanız gerekmez.
08:55
My daughterkız evlat gaveverdi me a ratherdaha doğrusu niceGüzel anecdoteanekdot on this.
210
520000
3000
Kızım bu konu hakkında güzel bir kısa hikaye anlattı.
08:58
She enjoyssahiptir makingyapma what she callsaramalar "paperkâğıt laptopsdizüstü bilgisayarlar."
211
523000
3000
Kendisi "kağıttan dizüstü" dediği şeyler yapmaktan hoşlanıyor.
09:01
(LaughterKahkaha)
212
526000
2000
(Kahkaha)
09:03
So I askeddiye sordu her one day, "You know, when I was your ageyaş,
213
528000
2000
Bir ona şöyle dedim " Biliyor musun, ben senin yaşındayken,
09:05
I didn't make these.
214
530000
2000
böyle şeyler yapmazdım.
09:07
Why do you think that was?"
215
532000
2000
Neden yapmazdım sence?"
09:09
And after a secondikinci or two, carefullydikkatlice reflectingyansıtan,
216
534000
2000
Birkaç saniye dikkatle düşündükten sonra
09:11
she said, "No paperkâğıt?"
217
536000
2000
"Kağıt mı yoktu?" dedi.
09:13
(LaughterKahkaha)
218
538000
5000
(kahkaha)
09:19
If you were borndoğmuş after computersbilgisayarlar and paperkâğıt,
219
544000
2000
Bilgisayarlardan ve kağıttan sonra doğmuşsanız
09:21
it doesn't really mattermadde whichhangi ordersipariş you're taughtöğretilen with them in,
220
546000
3000
hangi sırayla onlarla eğitim aldığınız gerçekten önemli değildir,
09:24
you just want to have the besten iyi toolaraç.
221
549000
2000
sadece en iyi aracı kullanmak istersiniz.
09:26
So anotherbir diğeri one that comesgeliyor up is "ComputersBilgisayarlar dumbdilsiz mathmatematik down."
222
551000
3000
Başka birisi "bilgisayarların matematiği aptallaştıracağını söylüyor
09:29
That somehowbir şekilde, if you use a computerbilgisayar,
223
554000
2000
yani bir biçimde, eğer bilgisayar kullanırsanız
09:31
it's all mindlessakılsız button-pushingdüğmeye basmak,
224
556000
2000
yalnızca boş boş tuşlara basmak olacağını savlıyor
09:33
but if you do it by handel,
225
558000
2000
ama elle hesaplarsanız.
09:35
it's all intellectualentellektüel.
226
560000
2000
bu tümüyle entelektüel bir iş durumuna geçiyor.
09:37
This one kindtür of annoysrahatsız ediyor me, I mustşart say.
227
562000
3000
Bu türden iddaaların sinirimi bozduğunu söylemeliyim.
09:40
Do we really believe
228
565000
2000
Gerçekten inanıyor muyuz
09:42
that the mathmatematik that mostçoğu people are doing in schoolokul
229
567000
2000
bugün uygulanan yöntemle,
09:44
practicallypratikte todaybugün
230
569000
2000
çoğu insanın okullarda yaptığı matematiğin
09:46
is more than applyinguygulayarak proceduresyordamlar
231
571000
2000
anlamadıkları problemlere, anlayamadıkları nedenlerden ötürü
09:48
to problemssorunlar they don't really understandanlama, for reasonsnedenleri they don't get?
232
573000
3000
uyguladıkları işlemler dizisinden fazlası olduğuna?
09:51
I don't think so.
233
576000
2000
Hiç sanmıyorum.
09:53
And what's worsedaha da kötüsü, what they're learningöğrenme there isn't even practicallypratikte usefulişe yarar anymoreartık.
234
578000
3000
Daha da kötüsü, öğrendiklerinin pratik anlamda bir yararı bile yok.
09:56
MightOlabilir have been 50 yearsyıl agoönce, but it isn't anymoreartık.
235
581000
3000
Elli yıl önce belki vardı ama artık yok.
09:59
When they're out of educationEğitim, they do it on a computerbilgisayar.
236
584000
3000
Eğitimleri bittikten sonra, bilgisayarla yapacaklar bunları.
10:02
Just to be clearaçık, I think computersbilgisayarlar can really help with this problemsorun,
237
587000
3000
Daha anlaşılır söylemek gerekirse, bilgisayarların bu sorunu çözmekte yardımcı olacağını düşünüyorum,
10:05
actuallyaslında make it more conceptualkavramsal.
238
590000
2000
olayı gerçekten daha kavramsal duruma getirerek.
10:07
Now, of coursekurs, like any great toolaraç,
239
592000
2000
Şimdi elbette, her güzel araç gibi
10:09
they can be used completelytamamen mindlesslysersemce,
240
594000
2000
tümüyle akılsızca da kullanılabilirler,
10:11
like turningdöndürme everything into a multimediamultimedya showgöstermek,
241
596000
3000
her şeyi bir çoklu ortam gösterisine çevirmek gibi işlerde,
10:14
like the exampleörnek I was showngösterilen of solvingçözme an equationdenklem by handel,
242
599000
3000
bana gösterilen bir örnekte, bilgisayar bir öğretmenmişcesine
10:17
where the computerbilgisayar was the teacheröğretmen --
243
602000
2000
elle hesaplamayı
10:19
showgöstermek the studentÖğrenci how to manipulateidare and solveçözmek it by handel.
244
604000
3000
öğrenciye gösteriyor ve elle nasıl hesaplayacağını anlatıyordu.
10:22
This is just nutsfındık.
245
607000
2000
Bu delilikten başka bir şey değil.
10:24
Why are we usingkullanma computersbilgisayarlar to showgöstermek a studentÖğrenci how to solveçözmek a problemsorun by handel
246
609000
3000
Neden hesap işini bilgisayar kendisi yapabilecekken,
10:27
that the computerbilgisayar should be doing anywayneyse?
247
612000
2000
öğrencilere el hesabı yapmayı bilgisayarlara anlattırıyoruz?
10:29
All backwardsgeriye doğru.
248
614000
2000
İşi tersten yapıyoruz.
10:31
Let me showgöstermek you
249
616000
2000
Bakın size göstereyim,
10:33
that you can alsoAyrıca make problemssorunlar harderDaha güçlü to calculatehesaplamak.
250
618000
3000
hesaplanması daha zor problemler de yapabilirsiniz.
10:36
See, normallynormalde in schoolokul,
251
621000
2000
Bildiğiniz gibi okulda olağan olarak,
10:38
you do things like solveçözmek quadraticikinci derece Denklem equationsdenklemler.
252
623000
3000
ikinci dereceden denklemleri çözmek gibi işler yaparsınız.
10:41
But you see, when you're usingkullanma a computerbilgisayar,
253
626000
3000
Ama bilgisayar kullandığınızda,
10:44
you can just substitutevekil.
254
629000
4000
bunu değiştirebilirsiniz.
10:48
You can make it a quarticevler equationdenklem. Make it kindtür of harderDaha güçlü, calculating-wisehesaplama-bilge.
255
633000
2000
Dördüncü dereceden bir fonksiyon yapabilirsiniz, hesap açısından daha zor duruma getirirsiniz.
10:50
SameAynı principlesprensipler applieduygulamalı --
256
635000
2000
Aynı ilkeler uygulanır --
10:52
calculationshesaplamalar, harderDaha güçlü.
257
637000
2000
hesaplamalar, daha zor olur.
10:54
And problemssorunlar in the realgerçek worldDünya
258
639000
2000
Gerçek dünyadaki problemler
10:56
look nuttyçatlak and horriblekorkunç like this.
259
641000
2000
bu gördüğünüz gibi karmaşık ve delimsirektir.
10:58
They'veOnlar ettik got hairsaç all over them.
260
643000
2000
Arapsaçı gibi karmakarışıktırlar.
11:00
They're not just simplebasit, dumbed-downdumbed aşağı things that we see in schoolokul mathmatematik.
261
645000
3000
Okuldaki matematik dersinde gördüğümüz, yalın, bilerek basitleştirilmiş şeyler değillerdir.
11:04
And think of the outsidedışında worldDünya.
262
649000
2000
Dışardaki dünyayı düşünün.
11:06
Do we really believe that engineeringmühendislik and biologyBiyoloji
263
651000
2000
Mühendislikteki, biyolojideki ve diğer bilimlerdeki
11:08
and all of these other things
264
653000
2000
problemlerin, bilgisayarlardan bu kadar
11:10
that have so benefitedyararlandı from computersbilgisayarlar and mathsMatematik
265
655000
2000
çok yararlanan bu işlerin,
11:12
have somehowbir şekilde conceptuallykavramsal olarak gottenkazanılmış reducedindirimli by usingkullanma computersbilgisayarlar?
266
657000
3000
bilgisayar kullanıldığı için, kavramsal olarak indirgendiğine inanıyor musunuz?
11:15
I don't think so -- quiteoldukça the oppositekarşısında.
267
660000
3000
Hiç sanmıyorum; bence tam tersi.
11:18
So the problemsorun we'vebiz ettik really got in mathmatematik educationEğitim
268
663000
3000
Yani aslında,matematik eğitimdeki sorunumuz,
11:21
is not that computersbilgisayarlar mightbelki dumbdilsiz it down,
269
666000
3000
bilgisayarların işi basitleştirip, bizi kolaya alıştırması değil
11:24
but that we have dumbed-downdumbed aşağı problemssorunlar right now.
270
669000
3000
tersine bizim kullandığımız yöntemle problemleri basite indirgiyor oluşumuzdur.
11:27
Well, anotherbir diğeri issuekonu people bringgetirmek up
271
672000
2000
Ayrıca, insanlar şunu da öne sürüyorlar
11:29
is somehowbir şekilde that handel calculatinghesaplama proceduresyordamlar
272
674000
2000
elle hesaplama süreci, bir biçimde
11:31
teachöğretmek understandinganlayış.
273
676000
2000
konuyu anlamayı öğretir.
11:33
So if you go throughvasitasiyla lots of examplesörnekler,
274
678000
2000
Yani bir çok örnek çözerseniz,
11:35
you can get the answerCevap,
275
680000
2000
yanıtları elde ederseniz,
11:37
you can understandanlama how the basicstemel bilgiler of the systemsistem work better.
276
682000
3000
sistemin temel ögelerini ve nasıl çalıştığınız daha iyi anlarsınız.
11:40
I think there is one thing that I think very validgeçerli here,
277
685000
3000
Bence burada oldukça yerinde olan bir şey var,
11:43
whichhangi is that I think understandinganlayış proceduresyordamlar and processessüreçler is importantönemli.
278
688000
3000
işlemleri ve süreçleri anlamak çok önemlidir.
11:47
But there's a fantasticfantastik way to do that in the modernmodern worldDünya.
279
692000
3000
Fakat bunu günümüz dünyasında yapmanın şahane bir yolu var.
11:50
It's calleddenilen programmingprogramlama.
280
695000
3000
Adına programlama deniyor.
11:53
ProgrammingProgramlama is how mostçoğu proceduresyordamlar and processessüreçler
281
698000
2000
Programlama; bu günlerde işlemlerin ve süreçlerin,
11:55
get writtenyazılı down these daysgünler,
282
700000
2000
çoğunun yazılma biçimidir
11:57
and it's alsoAyrıca a great way
283
702000
2000
ayrıca öğrencileri konuya daha çok
11:59
to engagetutmak studentsöğrencilerin much more
284
704000
2000
çekmenin güzel bir yoludur
12:01
and to checkKontrol they really understandanlama.
285
706000
2000
ve gerçekten anlayıp anlamadıklarını denetlemeyi de sağlar.
12:03
If you really want to checkKontrol you understandanlama mathmatematik
286
708000
2000
Eğer matematiği gerçekten anlayıp anlamadığınızı görmek istiyorsanız
12:05
then writeyazmak a programprogram to do it.
287
710000
3000
bunu yapmak için bir program yazın.
12:08
So programmingprogramlama is the way I think we should be doing that.
288
713000
3000
Öyleyse bu işi yapmamız gereken yol, programlamadır.
12:11
So to be clearaçık, what I really am suggestingdüşündüren here
289
716000
2000
Açıkca söylersem, burada söylediğim şey
12:13
is we have a uniquebenzersiz opportunityfırsat
290
718000
2000
matematiği hem daha pratik
12:15
to make mathsMatematik bothher ikisi de more practicalpratik
291
720000
2000
hem de daha kavramsal duruma aynı zamanda getirebilecek
12:17
and more conceptualkavramsal, simultaneouslyeşzamanlı.
292
722000
3000
eşşiz bir fırsata sahip olduğumuzdur.
12:20
I can't think of any other subjectkonu where that's recentlyson günlerde been possiblemümkün.
293
725000
3000
Bunun olanaklı olacağı başka bir konu düşünemiyorum.
12:23
It's usuallygenellikle some kindtür of choiceseçim
294
728000
2000
Sıklıkla bu meslek eğitimi olanla
12:25
betweenarasında the vocationalMesleki and the intellectualentellektüel.
295
730000
2000
entelektüel olan arasında bir seçimdir
12:27
But I think we can do bothher ikisi de at the sameaynı time here.
296
732000
3000
Ancak ben, burada ikisinide aynı anda yapabileceğimizi düşünüyorum.
12:32
And we openaçık up so manyçok more possibilitiesolasılıklar.
297
737000
3000
ve çok fazla olasılığa da açık kapı bırakmış olacağız.
12:35
You can do so manyçok more problemssorunlar.
298
740000
2000
Çok daha fazla problem çözebileceksiniz.
12:37
What I really think we gainkazanç from this
299
742000
2000
Bu işten asıl kazanacağımız şeyin
12:39
is studentsöğrencilerin gettingalma intuitionsezgi and experiencedeneyim
300
744000
3000
öğrencilerin daha önce hiç öğrenmedikleri kadar
12:42
in faruzak greaterbüyük quantitiesmiktarları than they'veonlar ettik ever got before.
301
747000
3000
problem çözme sezisi ve deneyimi kazanacak olmalarıdır.
12:45
And experiencedeneyim of harderDaha güçlü problemssorunlar --
302
750000
2000
Daha zor problemleri deneyimleme şansı,
12:47
beingolmak ableyapabilmek to playoyun with the mathmatematik, interactetkileşim with it,
303
752000
2000
matematikle oynama ve etkileşime girebilme olanağı,
12:49
feel it.
304
754000
2000
matematiği hissedebilme imkanı kazacaklar.
12:51
We want people who can feel the mathmatematik instinctivelyiçgüdüsel.
305
756000
3000
Matematiği içgüdüsel olarak hisseden insanlar istiyoruz.
12:54
That's what computersbilgisayarlar allowizin vermek us to do.
306
759000
3000
Bilgisayarlar bize bunun olanağını sağlayacak.
12:57
AnotherBaşka bir thing it allowsverir us to do is reorderyeniden sıralama the curriculumMüfredat.
307
762000
3000
Bize olanak sağlacağı bir başka şey de müfredatı yeniden düzenlemek olacaktır.
13:00
TraditionallyGeleneksel olarak it's been by how difficultzor it is to calculatehesaplamak,
308
765000
2000
Geleneksel olarak, hesaplama işinin zorluğuna göre düzenliyorduk,
13:02
but now we can reorderyeniden sıralama it
309
767000
2000
şimdiyse hesaplama kısmı ne denli zor olursa olsun,
13:04
by how difficultzor it is to understandanlama the conceptskavramlar,
310
769000
2000
kavramları anlamanın zorluğuna göre hazırlanmış
13:06
howeverancak hardzor the calculatinghesaplama.
311
771000
2000
yeni bir düzenleme yapabiliriz.
13:08
So calculusDiferansiyel ve İntegral Hesap has traditionallygeleneksel been taughtöğretilen very lategeç.
312
773000
3000
Analiz geleneksel olarak çok geç öğretilir.
13:11
Why is this?
313
776000
2000
Peki bunun nedeni nedir?
13:13
Well, it's damnLanet olsun hardzor doing the calculationshesaplamalar, that's the problemsorun.
314
778000
3000
Çünkü hesaplamaları yapmak acayip zordur da ondan.
13:17
But actuallyaslında manyçok of the conceptskavramlar
315
782000
2000
Fakat öğretilen kavramların çoğu
13:19
are amenableuysal to a much youngerdaha genç ageyaş groupgrup.
316
784000
3000
daha küçük yaşlardakilerın anlayabileceği şeylerdir.
13:22
This was an exampleörnek I builtinşa edilmiş for my daughterkız evlat.
317
787000
3000
Bu kızım için hazırladığım bir örnek,
13:25
And very, very simplebasit.
318
790000
2000
çok, çok basit bir örnek.
13:28
We were talkingkonuşma about what happensolur
319
793000
2000
Bir çokgenin kenar sayılarını
13:30
when you increaseartırmak the numbernumara of sidestaraf of a polygonÇokgen
320
795000
2000
çok büyük bir sayıya
13:32
to a very largegeniş numbernumara.
321
797000
2000
arttırırsak ne olacacağı hakkında konuşuyorduk.
13:36
And of coursekurs, it turnsdönüşler into a circledaire.
322
801000
2000
Elbette bir daireye dönüşür.
13:38
And by the way, she was alsoAyrıca very insistentısrarlı
323
803000
2000
Bu arada, kızım rengi de değiştirebilme
13:40
on beingolmak ableyapabilmek to changedeğişiklik the colorrenk,
324
805000
2000
konusunda oldukça ısrarlıydı,
13:42
an importantönemli featureözellik for this demonstrationgösteri.
325
807000
3000
bu uygulamanın önemli bir özelliği de bu.
13:46
You can see that this is a very earlyerken stepadım
326
811000
3000
Gördüğünüz gibi bu, limit ve diferansiyel analize
13:49
into limitssınırları and differentialdiferansiyel calculusDiferansiyel ve İntegral Hesap
327
814000
2000
doğru atılmış çok erken bir adım
13:51
and what happensolur when you take things to an extremeaşırı --
328
816000
3000
durumları maksimum ya da minimuma götürdüğünüzde
13:54
and very smallküçük sidestaraf and a very largegeniş numbernumara of sidestaraf.
329
819000
2000
çok az sayıda ya da çok fazla sayıda kenarlı durumlarda ne olduğunu görebilmeniz için.
13:56
Very simplebasit exampleörnek.
330
821000
2000
Çok basit bir örnek.
13:58
That's a viewgörünüm of the worldDünya
331
823000
2000
Dünyaya bu şekilde bakma yöntemini
14:00
that we don't usuallygenellikle give people for manyçok, manyçok yearsyıl after this.
332
825000
3000
insanlara bunun üzerinden uzun yıllar geçmeden vermiyoruz.
14:03
And yethenüz, that's a really importantönemli practicalpratik viewgörünüm of the worldDünya.
333
828000
3000
Oysa bu bakış açısı dünyaya uygulamalı bakmak için çok önemlidir.
14:06
So one of the roadblocksyollara barikat we have
334
831000
3000
Bu davamızı ilerletirken
14:09
in movinghareketli this agendaGündem forwardileri
335
834000
3000
karşılaşacağımız engellerden bir tanesi de
14:12
is examssınavları.
336
837000
2000
sınavlardır.
14:14
In the endson, if we testÖlçek everyoneherkes by handel in examssınavları,
337
839000
3000
İşin sonunda, herkesi yine elle hesap yöntemleri ile sınarsak
14:17
it's kindtür of hardzor to get the curriculamüfredat changeddeğişmiş
338
842000
3000
müfredatı dönemler sırasında herkesin bilgisayar kullandığı
14:20
to a pointpuan where they can use computersbilgisayarlar
339
845000
2000
bir biçime değiştirmek
14:22
duringsırasında the semestersdönem.
340
847000
3000
pek de kolay olmayacaktır.
14:25
And one of the reasonsnedenleri it's so importantönemli --
341
850000
2000
Bu kadar önemli olmasının nedenlerinden birisi budur,
14:27
so it's very importantönemli to get computersbilgisayarlar in examssınavları.
342
852000
3000
yani sınavlara bilgisayarlı sistemi sokmak çok önemlidir.
14:30
And then we can asksormak questionssorular, realgerçek questionssorular,
343
855000
3000
Böylece sorular sorabiliriz, gerçek sorular,
14:33
questionssorular like, what's the besten iyi life insurancesigorta policypolitika to get? --
344
858000
3000
"Alınabilecek en iyi yaşam sigortası hangisidir?" gibi sorular
14:36
realgerçek questionssorular that people have in theironların everydayher gün liveshayatları.
345
861000
3000
insanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları cinsten sorular.
14:40
And you see, this isn't some dumbed-downdumbed aşağı modelmodel here.
346
865000
2000
Görüyorsunuz, bu basitleştirilmiş bir model değil.
14:42
This is an actualgerçek modelmodel where we can be askeddiye sordu to optimizeoptimize what happensolur.
347
867000
3000
Bu neler olabileceğini hesaba kattığımız gerçek bir model,
14:45
How manyçok yearsyıl of protectionkoruma do I need?
348
870000
2000
Kaç yıllık korunmaya gerek duyacağım?
14:47
What does that do to the paymentsÖdemeler
349
872000
2000
Faiz oranları, ödeme miktarlarını
14:49
and to the interestfaiz ratesoranları and so forthileri?
350
874000
3000
ve diğerlerini ne belirliyor?
14:52
Now I'm not for one minutedakika suggestingdüşündüren it's the only kindtür of questionsoru
351
877000
3000
Şimdi sınavlarda yalnızca bu tip sorular
14:55
that should be askeddiye sordu in examssınavları,
352
880000
2000
sorulmasını asla önermiyorum,
14:57
but I think it's a very importantönemli typetip
353
882000
2000
ama bu tip sorular çok önemlidir,
14:59
that right now just getsalır completelytamamen ignoredihmal
354
884000
3000
ve şu anda bu sorular tümüyle görmezden gelinmektedir,
15:02
and is criticalkritik for people'sinsanların realgerçek understandinganlayış.
355
887000
3000
oysa bu tip sorular insanların gerçekten anlamaları için çok önemlidir.
15:05
So I believe [there is] criticalkritik reformreform
356
890000
3000
Bu yüzden bilgisayar tabanlı matematikte
15:08
we have to do in computer-basedbilgisayar tabanlı mathmatematik.
357
893000
2000
bir reform yapmamız gerektiğine inanıyorum.
15:10
We have got to make sure
358
895000
2000
Ekonomilerimizi ve toplumlarımızı
15:12
that we can movehareket our economiesekonomiler forwardileri,
359
897000
3000
ileriye doğru taşımanın yolunun
15:15
and alsoAyrıca our societiestoplumlar,
360
900000
2000
insanların matematiği hissetmeleri
15:17
basedmerkezli on the ideaFikir that people can really feel mathematicsmatematik.
361
902000
3000
fikrinden geçtiği düşüncesi üzerine kurduğumuzdan emin olmalıyız.
15:22
This isn't some optionalisteğe bağlı extraekstra.
362
907000
3000
Bu fazladan seçmeli bir katkı değildir.
15:25
And the countryülke that does this first
363
910000
2000
Bunu ilk yapan ülke
15:27
will, in my viewgörünüm, leapfrogbirdirbir othersdiğerleri
364
912000
3000
benim görüşüme göre, diğer ülkeleri
15:30
in achievingelde a newyeni economyekonomi even,
365
915000
3000
yeni hatta gelişmiş bir ekomomi
15:33
an improvedgelişmiş economyekonomi,
366
918000
2000
ve ilerlemiş bir görünüm
15:35
an improvedgelişmiş outlookgörünüm.
367
920000
2000
elde etme konusunda çok geride bırakacaktır.
15:37
In factgerçek, I even talk about us movinghareketli
368
922000
2000
Hatta, şimdi bilgi ekonomisi dediğimiz ekonomiden
15:39
from what we oftensık sık call now the "knowledgebilgi economyekonomi"
369
924000
3000
bilgisayarlı bilgi ekonomisi diyebileceğimiz
15:42
to what we mightbelki call a "computationalbilişimsel knowledgebilgi economyekonomi,"
370
927000
3000
bir ekonomiye doğru geçebileceğimizden söz ediyorum,
15:45
where high-levelyüksek seviye mathmatematik is integralayrılmaz to what everyoneherkes does
371
930000
3000
bu ekonomide, nasıl şu an bilgi herkesin
15:48
in the way that knowledgebilgi currentlyşu anda is.
372
933000
2000
yaptığı işin bir parçasıysa, yüksek matematik de işin bir parçası olacaktır.
15:50
We can engagetutmak so manyçok more studentsöğrencilerin with this,
373
935000
3000
Çok daha fazla öğrencinin ilgisini bu şekilde çekebiliriz,
15:53
and they can have a better time doing it.
374
938000
3000
ve bunu yaparken daha iyi zaman geçirebilirler.
15:56
And let's understandanlama:
375
941000
2000
Şunu anlamalıyız,
15:58
this is not an incrementalartımlı sortçeşit of changedeğişiklik.
376
943000
3000
bu artımlı bir değişim değildir.
16:02
We're tryingçalışıyor to crossçapraz the chasmuçurum here
377
947000
2000
Biz burada okul matematiği ile
16:04
betweenarasında schoolokul mathmatematik and the real-worldgerçek dünya mathmatematik.
378
949000
2000
gerçek dünyadaki matematik arasındaki büyük uçurumdan atlamaya uğraşıyoruz.
16:06
And you know if you walkyürümek acrosskarşısında a chasmuçurum,
379
951000
2000
Bilirsiniz, eğer bir uçurumda yürümeye kalkışırsanız,
16:08
you endson up makingyapma it worsedaha da kötüsü than if you didn't startbaşlama at all --
380
953000
3000
hiç başlamasaydık daha iyiydi diyeceğiniz bir duruma düşersiniz.
16:11
biggerDaha büyük disasterafet.
381
956000
2000
Büyük bir felaket olur.
16:13
No, what I'm suggestingdüşündüren
382
958000
2000
Hayır, benim önerdiğim
16:15
is that we should leapsıçrama off,
383
960000
2000
uçurumun üstünden sıçramalıyız,
16:17
we should increaseartırmak our velocityhız
384
962000
2000
hızımızı arttırmalı,
16:19
so it's highyüksek,
385
964000
2000
yükseldi işte,
16:21
and we should leapsıçrama off one sideyan and go the other --
386
966000
3000
bir yandan atlayıp öbürüne ulaşmalıyız.
16:24
of coursekurs, havingsahip olan calculatedhesaplanan our differentialdiferansiyel equationdenklem very carefullydikkatlice.
387
969000
3000
Elbette, diferansiyel denklemizi çok dikkatli hesaplamamız gerekiyor.
16:27
(LaughterKahkaha)
388
972000
2000
(Kahkahalar)
16:29
So I want to see
389
974000
2000
Görmek istediğim, kökünden tümüyle yenilenmiş,
16:31
a completelytamamen renewedyenilenen, changeddeğişmiş mathmatematik curriculumMüfredat
390
976000
2000
bilgisayarların var olduğu hesaba katılarak
16:33
builtinşa edilmiş from the groundzemin up,
391
978000
2000
baştan yazılmış,
16:35
basedmerkezli on computersbilgisayarlar beingolmak there,
392
980000
2000
değiştirilmiş bir matematik müfredatı.
16:37
computersbilgisayarlar that are now ubiquitousher yerde birden bulunan almostneredeyse.
393
982000
2000
Bilgisayarlar artık neredeyse her yerde var,
16:39
CalculatingHesaplama machinesmakineler are everywhereher yerde
394
984000
2000
hesap makineleri her yerdeler
16:41
and will be completelytamamen everywhereher yerde in a smallküçük numbernumara of yearsyıl.
395
986000
3000
ve kısa süre sonra tümüyle her yerde var olacaklar.
16:44
Now I'm not even sure if we should brandmarka the subjectkonu as mathmatematik,
396
989000
4000
Artık bu konuya matematik adını verip vermemekte bile emin değilim,
16:48
but what I am sure is
397
993000
2000
fakat emin olduğum şey şudur,
16:50
it's the mainstreamana akım subjectkonu of the futuregelecek.
398
995000
2000
geleceğin konusu işte bu olacaktır.
16:53
Let's go for it,
399
998000
3000
Bunun için uğraşalım,
16:56
and while we're about it,
400
1001000
2000
ve hazır uğraşırken
16:58
let's have a bitbit of funeğlence,
401
1003000
2000
biraz da eğlenelim.
17:00
for us, for the studentsöğrencilerin and for TEDTED here.
402
1005000
3000
kendimiz için, öğrenciler için ve TED için.
17:03
Thanksteşekkürler.
403
1008000
2000
Teşekkürler.
17:05
(ApplauseAlkış)
404
1010000
7000
(Alkışlar)
Translated by Sarper Demir
Reviewed by osman oguz ahsen

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Conrad Wolfram - Mathematician
Conrad Wolfram runs the worldwide arm of Wolfram Research, the mathematical lab behind the cutting-edge knowledge engine Wolfram Alpha.

Why you should listen

Conrad Wolfram is the strategic director of Wolfram Research, where his job, in a nutshell, is understanding and finding new uses for the Mathematica technology. Wolfram is especially passionate about finding uses for Mathematica outside of pure computation, using it as a development platform for products that help communicate big ideas. The Demonstrations tool, for instance, makes a compelling case for never writing out another equation -- instead displaying data in interactive, graphical form.

Wolfram's work points up the changing nature of math in the past 30 years, as we've moved from adding machines to calculators to sophisticated math software, allowing us to achieve ever more complex computational feats. But, Wolfram says, many schools are still focused on hand-calculating; using automation, such as a piece of software, to do math is sometimes seen as cheating. This keeps schools from spending the time they need on the new tools of science and mathematics. As they gain significance for everyday living, he suggests, we need to learn to take advantage of these tools and learn to use them young. Learn more at computerbasedmath.org.

More profile about the speaker
Conrad Wolfram | Speaker | TED.com