ABOUT THE SPEAKER
Conrad Wolfram - Mathematician
Conrad Wolfram runs the worldwide arm of Wolfram Research, the mathematical lab behind the cutting-edge knowledge engine Wolfram Alpha.

Why you should listen

Conrad Wolfram is the strategic director of Wolfram Research, where his job, in a nutshell, is understanding and finding new uses for the Mathematica technology. Wolfram is especially passionate about finding uses for Mathematica outside of pure computation, using it as a development platform for products that help communicate big ideas. The Demonstrations tool, for instance, makes a compelling case for never writing out another equation -- instead displaying data in interactive, graphical form.

Wolfram's work points up the changing nature of math in the past 30 years, as we've moved from adding machines to calculators to sophisticated math software, allowing us to achieve ever more complex computational feats. But, Wolfram says, many schools are still focused on hand-calculating; using automation, such as a piece of software, to do math is sometimes seen as cheating. This keeps schools from spending the time they need on the new tools of science and mathematics. As they gain significance for everyday living, he suggests, we need to learn to take advantage of these tools and learn to use them young. Learn more at computerbasedmath.org.

More profile about the speaker
Conrad Wolfram | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2010

Conrad Wolfram: Teaching kids real math with computers

Conrad Wolfram: Să predăm copiilor matematică adevărată folosind computere

Filmed:
1,742,493 views

De la rachete la bursă, multe dintre cele mai impresionante creații are umanității sunt dominate de matematică. Deci de ce își pierd copiii interesul în ea? Conrad Wolfram spune că parte de matematica pe care o predăm -- memorarea calculelor -- nu este doar plictisitoare, dar e irelevantă față de matematica reală și față de lumea reală. El prezintă o idee radicală: să-i învățăm pe copii matematică cu ajutorul programării.
- Mathematician
Conrad Wolfram runs the worldwide arm of Wolfram Research, the mathematical lab behind the cutting-edge knowledge engine Wolfram Alpha. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
We'veNe-am got a realreal problemproblemă with mathmatematica educationeducaţie right now.
0
0
4000
Avem o problemă reală cu educația în matematică în momentul actual.
00:19
BasicallyPractic, no one'sunul e very happyfericit.
1
4000
3000
De fapt, nimeni nu e prea fericit.
00:22
Those learningînvăţare it
2
7000
2000
Cei care o învață
00:24
think it's disconnecteddecuplat,
3
9000
2000
cred că e deconectată,
00:26
uninterestingneinteresant and hardgreu.
4
11000
2000
neinteresantă și grea.
00:28
Those tryingîncercat to employangaja them
5
13000
2000
Cei care încearcă să-i angajeze
00:30
think they don't know enoughdestul.
6
15000
2000
cred că ei nu știu destul.
00:32
GovernmentsGuvernele realizerealiza that it's a bigmare dealafacere for our economieseconomii,
7
17000
3000
Guvernele realizează că e o mare problemă pentru economiile noastre,
00:35
but don't know how to fixrepara it.
8
20000
3000
dar nu știu cum să o repare.
00:38
And teachersprofesori are alsode asemenea frustratedfrustrat.
9
23000
2000
Și profesorii sunt frustrați.
00:40
YetÎncă mathmatematica is more importantimportant to the worldlume
10
25000
3000
Totuși matematica e mai importantă pentru lume
00:43
than at any pointpunct in humanuman historyistorie.
11
28000
2000
decât oricând în istoria omenirii.
00:45
So at one endSfârşit we'vene-am got fallingcădere interestinteres
12
30000
2000
Deci într-o parte avem scăderea interesului
00:47
in educationeducaţie in mathmatematica,
13
32000
2000
pentru educația în matematică,
00:49
and at the other endSfârşit we'vene-am got a more mathematicalmatematic worldlume,
14
34000
3000
și în cealaltă avem o lume tot mai matematică,
00:52
a more quantitativecantitativ worldlume than we ever have had.
15
37000
3000
o lume mai cantitativă decât am avut vreodată.
00:56
So what's the problemproblemă, why has this chasmprăpastie openeddeschis up,
16
41000
2000
Deci care e problema, de ce a apărut prăpastia asta,
00:58
and what can we do to fixrepara it?
17
43000
3000
și ce putem face ca să o corectăm?
01:01
Well actuallyde fapt, I think the answerRăspuns
18
46000
2000
Ei bine, de fapt, cred că răspunsul
01:03
is staringholbat us right in the facefață:
19
48000
2000
e chiar în fața noastră.
01:05
Use computerscalculatoare.
20
50000
2000
Folosirea computerelor.
01:07
I believe
21
52000
2000
Am convingerea
01:09
that correctlycorect usingutilizând computerscalculatoare
22
54000
2000
că folosirea corectă a computerelor
01:11
is the silverargint bulletglonţ
23
56000
2000
e glonțul de argint
01:13
for makingluare mathmatematica educationeducaţie work.
24
58000
3000
ca să facem educația în matematică să meargă.
01:16
So to explainexplica that,
25
61000
2000
Ca să explic asta,
01:18
let me first talk a bitpic about what mathmatematica looksarată like in the realreal worldlume
26
63000
3000
dați-mi voie să vorbesc întâi despre cum arată matematica
01:21
and what it looksarată like in educationeducaţie.
27
66000
2000
în lumea reală și cum arată în școli.
01:23
See, in the realreal worldlume
28
68000
2000
Vedeți, în lumea reală
01:25
mathmatematica isn't necessarilyîn mod necesar doneTerminat by mathematiciansmatematicieni.
29
70000
3000
matematica nu e neapărat făcută de matematicieni.
01:28
It's doneTerminat by geologistsgeologi,
30
73000
2000
E făcută de geologi,
01:30
engineersingineri, biologistsbiologi,
31
75000
2000
ingineri, biologi,
01:32
all sortsfelul of differentdiferit people --
32
77000
2000
tot felul de oameni --
01:34
modelingmodelare and simulationsimulare.
33
79000
2000
în modele și simulări.
01:36
It's actuallyde fapt very popularpopular.
34
81000
2000
E de fapt foarte populară.
01:38
But in educationeducaţie it looksarată very differentdiferit --
35
83000
3000
Dar în școli arată foarte diferit --
01:41
dumbed-downdumbed-jos problemsProbleme, lots of calculatingcalcularea,
36
86000
2000
probleme obtuze, multe calcule --
01:43
mostlyMai ales by handmână.
37
88000
2000
în mare parte de mână.
01:46
Lots of things that seempărea simplesimplu
38
91000
2000
O mulțime de lucruri care par simple,
01:48
and not difficultdificil like in the realreal worldlume,
39
93000
2000
nu dificile ca în lumea reală,
01:50
exceptcu exceptia if you're learningînvăţare it.
40
95000
2000
cu excepția situației când o înveți.
01:53
And anothero alta thing about mathmatematica:
41
98000
2000
Și încă un lucru despre matematică:
01:55
mathmatematica sometimesuneori looksarată like mathmatematica --
42
100000
2000
matematica uneori arată a matematică --
01:57
like in this exampleexemplu here --
43
102000
3000
ca în exemplul ăsta --
02:00
and sometimesuneori it doesn't --
44
105000
2000
și uneori nu --
02:02
like "Am I drunkbeat?"
45
107000
3000
ca în "Oare sunt beat?"
02:07
And then you get an answerRăspuns that's quantitativecantitativ in the modernmodern worldlume.
46
112000
3000
Și apoi primești un răspuns care e cantitativ în lumea modernă.
02:10
You wouldn'tnu ar fi have expectedașteptat that a fewpuțini yearsani back.
47
115000
3000
Nu te-ai fi așteptat la asta acum câțiva ani.
02:13
But now you can find out all about --
48
118000
3000
Dar despre care acum poți afla totul --
02:16
unfortunatelydin pacate, my weightgreutate is a little highersuperior than that, but --
49
121000
3000
din păcate, greutatea mea e un pic mai mare decât asta, dar --
02:19
all about what happensse întâmplă.
50
124000
2000
despre tot ce se întâmplă.
02:21
So let's zoomzoom out a bitpic and askcere,
51
126000
2000
Deci hai să facem un pas înapoi și să întrebăm,
02:23
why are we teachingînvățătură people mathmatematica?
52
128000
2000
de ce predăm matematica?
02:25
What's the pointpunct of teachingînvățătură people mathmatematica?
53
130000
3000
Cu ce scop îi învățăm pe oameni matematica?
02:28
And in particularspecial, why are we teachingînvățătură them mathmatematica in generalgeneral?
54
133000
3000
Și în particular, de ce îi învățăm matematică în general?
02:31
Why is it suchastfel de an importantimportant partparte of educationeducaţie
55
136000
3000
De ce e o parte așa importantă a educației
02:34
as a sortfel of compulsoryobligatorie subjectsubiect?
56
139000
2000
ca un fel de materie obligatorie?
02:36
Well, I think there are about threeTrei reasonsmotive:
57
141000
3000
Ei bine cred că sunt cam trei motive:
02:39
technicaltehnic jobslocuri de munca
58
144000
2000
meseriile tehnice
02:41
so criticalcritic to the developmentdezvoltare of our economieseconomii,
59
146000
3000
așa de critice pentru dezvoltarea economiilor noastre,
02:44
what I call "everydayin fiecare zi livingviaţă" --
60
149000
3000
ceea ce numesc traiul de fiecare zi.
02:48
to functionfuncţie in the worldlume todayastăzi,
61
153000
2000
Ca să funcționezi azi în lume,
02:50
you've got to be prettyfrumos quantitativecantitativ,
62
155000
2000
trebuie să gândești cantitativ,
02:52
much more so than a fewpuțini yearsani agoîn urmă:
63
157000
2000
mult mai mult decât acum câțiva ani.
02:54
figurefigura out your mortgagescredite ipotecare,
64
159000
2000
Să-ți calculezi rata la ipotecă,
02:56
beingfiind skepticalsceptic of governmentGuvern statisticsstatistici, those kindstipuri of things --
65
161000
3000
dacă te îndoiești de statisticile guvernului, lucruri de genul ăsta.
03:00
and thirdlyîn al treilea rând, what I would call something like
66
165000
3000
Și al treilea, ceea ce aș numi
03:03
logicallogic mindminte trainingpregătire, logicallogic thinkinggândire.
67
168000
3000
antrenamentul logicii, gândirea logică.
03:06
Over the yearsani
68
171000
2000
De-a lungul anilor
03:08
we'vene-am put so much in societysocietate
69
173000
2000
am investit așa de mult în societate
03:10
into beingfiind ablecapabil to processproces and think logicallylogic. It's partparte of humanuman societysocietate.
70
175000
3000
în posibilitatea de a procesa și gândi logic; e parte din societatea umană.
03:13
It's very importantimportant to learnînvăța that
71
178000
2000
E foarte important să învățăm asta.
03:15
mathmatematica is a great way to do that.
72
180000
2000
Matematica e un mod grozav de a face asta.
03:17
So let's askcere anothero alta questionîntrebare.
73
182000
2000
Deci hai să punem altă întrebare.
03:19
What is mathmatematica?
74
184000
2000
Ce e matematica?
03:21
What do we mean when we say we're doing mathmatematica,
75
186000
2000
Ce spunem când spunem că facem matematică,
03:23
or educatingeducarea people to do mathmatematica?
76
188000
2000
sau că educăm oamenii să facă matematică?
03:25
Well, I think it's about fourpatru stepspași, roughlyaproximativ speakingvorbitor,
77
190000
3000
Ei bine cred că sunt cam patru pași, aproximativ vorbind,
03:28
startingpornire with posingcare prezintă the right questionîntrebare.
78
193000
2000
începând cu formularea corectă a unei întrebări.
03:30
What is it that we want to askcere? What is it we're tryingîncercat to find out here?
79
195000
3000
Ce vrem de fapt să întrebăm? Ce vrem să aflăm?
03:33
And this is the thing mostcel mai screwedînșurubate up in the outsidein afara worldlume,
80
198000
2000
Și ăsta e lucrul cel mai greșit în lumea de afară,
03:35
beyonddincolo virtuallypractic any other partparte of doing mathmatematica.
81
200000
3000
dincolo de aproape orice altă parte a matematicii.
03:38
People askcere the wronggresit questionîntrebare,
82
203000
2000
Oamenii pun întrebarea greșit,
03:40
and surprisinglysurprinzător enoughdestul, they get the wronggresit answerRăspuns,
83
205000
2000
și destul de surprinzător, obțin răspunsul greșit,
03:42
for that reasonmotiv, if not for othersalții.
84
207000
2000
pentru acest motiv, dacă nu pentru altele.
03:44
So the nextUrmător → thing is take that problemproblemă
85
209000
2000
Deci următorul lucru este să luăm problema
03:46
and turnviraj it from a realreal worldlume problemproblemă
86
211000
2000
și să o transformăm dintr-o problemă a lumii reale
03:48
into a mathmatematica problemproblemă.
87
213000
2000
într-o problemă matematică.
03:50
That's stageetapă two.
88
215000
2000
Ăsta e al doilea pas.
03:52
OnceO dată you've doneTerminat that, then there's the computationcalcul stepEtapa.
89
217000
3000
Odată ce ai făcut asta, urmează pasul calculelor.
03:55
TurnRândul său it from that into some answerRăspuns
90
220000
2000
Transformă din asta într-un fel de răspuns
03:57
in a mathematicalmatematic formformă.
91
222000
3000
în formă matematică.
04:00
And of coursecurs, mathmatematica is very powerfulputernic at doing that.
92
225000
2000
Și bineînțeles, matematica e foarte puternică la asta.
04:02
And then finallyin sfarsit, turnviraj it back to the realreal worldlume.
93
227000
2000
Și apoi la sfârșit, transform-o înapoi la lumea reală.
04:04
Did it answerRăspuns the questionîntrebare?
94
229000
2000
A răspuns la întrebare?
04:06
And alsode asemenea verifyverifica it -- crucialcrucial stepEtapa.
95
231000
3000
Și de asemenea verificarea -- pas esențial.
04:10
Now here'saici e the crazynebun thing right now.
96
235000
2000
Asta e nebunia acum.
04:12
In mathmatematica educationeducaţie,
97
237000
2000
În educația matematică,
04:14
we're spendingcheltuire about perhapspoate 80 percentla sută of the time
98
239000
3000
petrecem cam 80% din timp
04:17
teachingînvățătură people to do stepEtapa threeTrei by handmână.
99
242000
3000
învățând oamenii să rezolve pasul trei de mână.
04:20
YetÎncă, that's the one stepEtapa computerscalculatoare can do
100
245000
2000
Însă, acesta este pasul pe care computerele pot să-l facă
04:22
better than any humanuman after yearsani of practicepractică.
101
247000
3000
mai bine decât orice om după ani de practică.
04:25
InsteadÎn schimb, we oughttrebui to be usingutilizând computerscalculatoare
102
250000
3000
În schimb, ar trebui să folosim computere
04:28
to do stepEtapa threeTrei
103
253000
2000
să facem pasul trei
04:30
and usingutilizând the studentselevi to spendpetrece much more effortefort
104
255000
3000
și să-i lăsăm pe studenți să depună mult mai mult efort
04:33
on learningînvăţare how to do stepspași one, two and fourpatru --
105
258000
2000
în învățarea pașilor unu, doi și patru --
04:35
conceptualizingConceptualizarea problemsProbleme, applyingaplicarea them,
106
260000
3000
în conceptualizarea problemelor, în aplicarea lor,
04:38
gettingobtinerea the teacherprofesor to runalerga them throughprin how to do that.
107
263000
3000
și să-i punem pe profesori să-i învețe cum să facă asta.
04:41
See, crucialcrucial pointpunct here:
108
266000
2000
Vedeți, punctul crucial aici:
04:43
mathmatematica is not equalegal to calculatingcalcularea.
109
268000
2000
matematica nu înseamnă calculare.
04:45
MathMatematica is a much broadermai larg subjectsubiect than calculatingcalcularea.
110
270000
3000
Matematica e un subiect mult mai amplu decât calcularea.
04:48
Now it's understandablede inteles that this has all got intertwinedinterconectate
111
273000
3000
Acum e de înțeles că toate astea s-au întrețesut
04:51
over hundredssute of yearsani.
112
276000
2000
de-a lungul a sute de ani.
04:53
There was only one way to do calculatingcalcularea and that was by handmână.
113
278000
3000
Exista un singur mod de a calcula și acela era de mână.
04:56
But in the last fewpuțini decadesdecenii
114
281000
2000
Dar în ultimele decade
04:58
that has totallyintru totul changedschimbat.
115
283000
2000
asta s-a schimbat total.
05:00
We'veNe-am had the biggestCea mai mare transformationtransformare of any ancientvechi subjectsubiect
116
285000
3000
Am avut parte de cea mai mare transformare a oricărui subiect antic
05:03
that I could ever imagineimagina with computerscalculatoare.
117
288000
3000
pe care mi-o pot închipui, cu computerele.
05:07
CalculatingCalcularea was typicallytipic the limitinglimitativ stepEtapa,
118
292000
2000
Calcularea era în mod normal pasul limitativ,
05:09
and now oftende multe ori it isn't.
119
294000
2000
dar acum nu este.
05:11
So I think in termstermeni of the factfapt that mathmatematica
120
296000
2000
Deci eu gândesc că matematica
05:13
has been liberatedeliberat from calculatingcalcularea.
121
298000
3000
a fost eliberată de calcule.
05:16
But that mathmatematica liberationeliberare didn't get into educationeducaţie yetinca.
122
301000
3000
Dar această eliberare a matematicii nu a ajuns încă în educație.
05:19
See, I think of calculatingcalcularea, in a sensesens,
123
304000
2000
Vedeți, mă gândesc la calcule, într-un sens,
05:21
as the machinerymașini of mathmatematica.
124
306000
2000
ca la mașinăria matematicii.
05:23
It's the chorecorvoada.
125
308000
2000
E o corvoadă.
05:25
It's the thing you'dte-ai like to avoidevita if you can, like to get a machinemaşină to do.
126
310000
3000
E lucrul pe care ai vrea să-l eviți dacă ai putea, să pui o mașinărie să-l facă.
05:29
It's a meansmijloace to an endSfârşit, not an endSfârşit in itselfîn sine,
127
314000
3000
E un mijloc de a atinge un scop, nu scopul însuși.
05:34
and automationautomatizare allowspermite us
128
319000
2000
Și automatizarea ne permite
05:36
to have that machinerymașini.
129
321000
2000
să avem acea mașinărie.
05:38
ComputersCalculatoare allowpermite us to do that --
130
323000
2000
Computerele ne permit să facem asta.
05:40
and this is not a smallmic problemproblemă by any meansmijloace.
131
325000
3000
Și asta nu e o problemă minoră, în nici un caz.
05:43
I estimatedestimativ that, just todayastăzi, acrosspeste the worldlume,
132
328000
3000
Am estimat că, doar azi în jurul lumii,
05:46
we spenta petrecut about 106 averagein medie worldlume lifetimesvieti
133
331000
3000
consumăm aproximativ 106 lungimi de viață medie
05:49
teachingînvățătură people how to calculatecalculati by handmână.
134
334000
3000
învățîndu-i pe oameni să calculeze de mână.
05:52
That's an amazinguimitor amountCantitate of humanuman endeavorefort.
135
337000
3000
Asta este o cantitate impresionantă de efort uman.
05:55
So we better be damnLa naiba sure --
136
340000
2000
Deci ar fi bine să fim siguri --
05:57
and by the way, they didn't even have fundistracţie doing it, mostcel mai of them --
137
342000
3000
și apropo, majoritatea nici măcar nu se distrează făcând asta.
06:00
so we better be damnLa naiba sure
138
345000
2000
Așa că am face bine să fim siguri
06:02
that we know why we're doing that
139
347000
2000
că știm de ce facem asta
06:04
and it has a realreal purposescop.
140
349000
2000
și că are un scop real.
06:06
I think we should be assumingpresupunând computerscalculatoare
141
351000
2000
Eu cred că ar trebui să punem computerele
06:08
for doing the calculatingcalcularea
142
353000
2000
să facă calculele
06:10
and only doing handmână calculationscalcule where it really makesmărci sensesens to teacha preda people that.
143
355000
3000
și să facem calcule de mână numai unde are rost să-i învățăm asta pe oameni.
06:13
And I think there are some casescazuri.
144
358000
2000
Și cred că sunt unele situații.
06:15
For exampleexemplu: mentalmental arithmeticaritmetic.
145
360000
2000
De exemplu: aritmetică mintală.
06:17
I still do a lot of that, mainlymai ales for estimatingestimarea.
146
362000
3000
Încă fac o mulțime din asta, în general când estimez.
06:20
People say, "Is suchastfel de and suchastfel de trueAdevărat?"
147
365000
2000
Oamenii spun, e adevărat asta sau asta,
06:22
And I'll say, "HmmHmm, not sure." I'll think about it roughlyaproximativ.
148
367000
2000
și eu răspund, hmm, nu sunt sigur. O să mă gândesc la asta estimativ.
06:24
It's still quickermai repede to do that and more practicalpractic.
149
369000
2000
Încă e mai rapid să faci asta și mai practic.
06:26
So I think practicalitypractic is one casecaz
150
371000
2000
Deci, mă gândesc, practicalitatea ar fi un caz
06:28
where it's worthin valoare de teachingînvățătură people by handmână.
151
373000
2000
în care merită să-i înveți pe oameni să calculeze de mână.
06:30
And then there are certainanumit conceptualconceptual things
152
375000
2000
Și apoi sunt unele lucruri conceptuale
06:32
that can alsode asemenea benefitbeneficiu from handmână calculatingcalcularea,
153
377000
2000
care pot fi avatajate de calculul de mână,
06:34
but I think they're relativelyrelativ smallmic in numbernumăr.
154
379000
2000
dar cred că relativ sunt puține la număr.
06:36
One thing I oftende multe ori askcere about
155
381000
2000
Un lucru despre care întreb adesea
06:38
is ancientvechi GreekGreacă and how this relatesse referă.
156
383000
3000
e greaca antică și ce legătura are cu asta.
06:41
See, the thing we're doing right now
157
386000
2000
Vedeți, ce facem noi acum,
06:43
is we're forcingforțând people to learnînvăța mathematicsmatematică.
158
388000
2000
îi forțăm pe oameni să învețe matematică.
06:45
It's a majormajor subjectsubiect.
159
390000
2000
E o materie majoră.
06:47
I'm not for one minuteminut suggestingsugerând that, if people are interestedinteresat in handmână calculatingcalcularea
160
392000
3000
Nu vreau să sugerez în nici un caz, dacă oamenii sunt interesați în calculul de mână
06:50
or in followingca urmare a theiral lor ownpropriu interestsinterese
161
395000
2000
sau să-și urmărească propriile interese
06:52
in any subjectsubiect howeverin orice caz bizarrebizar --
162
397000
2000
în orice materie oricât de bizară --
06:54
they should do that.
163
399000
2000
ar trebui să facă asta.
06:56
That's absolutelyabsolut the right thing,
164
401000
2000
E absolut corect să facă asta,
06:58
for people to followurma theiral lor self-interestinteres personal.
165
403000
2000
oamenii să-și urmeze propriile interese.
07:00
I was somewhatoarecum interestedinteresat in ancientvechi GreekGreacă,
166
405000
2000
Eu am fost oarecum interesat de greaca veche,
07:02
but I don't think that we should forceforta the entireîntreg populationpopulație
167
407000
3000
dar nu cred că trebuie să forțăm toată populația
07:05
to learnînvăța a subjectsubiect like ancientvechi GreekGreacă.
168
410000
2000
să învețe o materie ca greaca veche.
07:07
I don't think it's warrantedgarantat.
169
412000
2000
Nu cred că avem motiv.
07:09
So I have this distinctiondistincţie betweenîntre what we're makingluare people do
170
414000
3000
Deci fac această distincție între ce-i obligăm pe oameni să facă
07:12
and the subjectsubiect that's sortfel of mainstreammasă
171
417000
2000
și materia care e într-un fel prioritară
07:14
and the subjectsubiect that, in a sensesens, people mightar putea followurma with theiral lor ownpropriu interestinteres
172
419000
3000
și materia pe care, oamenii ar vrea să o învețe dintr-o curiozitate proprie
07:17
and perhapspoate even be spikedghimpat into doing that.
173
422000
2000
și chiar sunt pasionați să facă asta.
07:19
So what are the issuesprobleme people bringaduce up with this?
174
424000
3000
Deci care sunt problemele pe care le ridică oamenii în legatură cu asta?
07:22
Well one of them is, they say, you need to get the basicselementele de bază first.
175
427000
3000
Ei bine, una din ele, zic ei, e că trebuie să-ți formezi întâi o bază.
07:25
You shouldn'tnu ar trebui use the machinemaşină
176
430000
2000
Nu trebuie să folosești mașina
07:27
untilpana cand you get the basicselementele de bază of the subjectsubiect.
177
432000
2000
până nu știi bazele unui subiect.
07:29
So my usualca de obicei questionîntrebare is, what do you mean by "basicselementele de bază?"
178
434000
3000
Deci întrebarea mea obișnuită este, ce înseamnă bază?
07:32
BasicsElementele de bază of what?
179
437000
2000
Baza la ce?
07:34
Are the basicselementele de bază of drivingconducere a carmașină
180
439000
2000
Conducerea mașinii necesită la bază
07:36
learningînvăţare how to serviceserviciu it, or designproiecta it for that mattermaterie?
181
441000
3000
să înveți să o repari, sau să o proiectezi?
07:39
Are the basicselementele de bază of writingscris learningînvăţare how to sharpenascuţi a quillpană?
182
444000
3000
Stă la baza scrisului să înveți cum să ascuți un creion?
07:43
I don't think so.
183
448000
2000
Nu cred.
07:45
I think you need to separatesepara the basicselementele de bază of what you're tryingîncercat to do
184
450000
3000
Cred că trebuie să separi esențialul a ceea ce încerci să faci
07:48
from how it getsdevine doneTerminat
185
453000
2000
de modul cum e făcut
07:50
and the machinerymașini of how it getsdevine doneTerminat
186
455000
3000
sau de mașinăria ce analizează cum e făcut.
07:54
and automationautomatizare allowspermite you to make that separationseparare.
187
459000
3000
Și automatizarea îți permite să faci această separare.
07:57
A hundredsută yearsani agoîn urmă, it's certainlycu siguranță trueAdevărat that to driveconduce a carmașină
188
462000
3000
Acum o sută de ani, cu certitudine era adevărat ca să conduci o mașină
08:00
you kinddrăguț of neededNecesar to know a lot about the mechanicsmecanica of the carmașină
189
465000
2000
trebuia să știi multe despre mecanica mașinii
08:02
and how the ignitionaprindere timingsincronizare workeda lucrat and all sortsfelul of things.
190
467000
3000
și cum funcționa reglarea aprinderii și multe alte lucruri.
08:06
But automationautomatizare in carsautoturisme
191
471000
2000
Dar automatizarea la mașini
08:08
allowedpermis that to separatesepara,
192
473000
2000
a permis separarea acestora,
08:10
so drivingconducere is now a quitedestul de separatesepara subjectsubiect, so to speakvorbi,
193
475000
3000
așa că a conduce e acum un subiect separat, ca să zic așa,
08:13
from engineeringInginerie of the carmașină
194
478000
3000
de ingineria mașinii
08:16
or learningînvăţare how to serviceserviciu it.
195
481000
3000
sau de a învăța cum s-o repari.
08:20
So automationautomatizare allowspermite this separationseparare
196
485000
2000
Deci automatizarea permite această separare
08:22
and alsode asemenea allowspermite -- in the casecaz of drivingconducere,
197
487000
2000
și de asemenea permite -- în cazul conducerii,
08:24
and I believe alsode asemenea in the futureviitor casecaz of mathsmatematică --
198
489000
2000
și cred că de asemenea în cazul matematicii în viitor --
08:26
a democratizeddemocratizează way of doing that.
199
491000
2000
un mod democratizat de a face asta.
08:28
It can be spreadrăspândire acrosspeste a much largermai mare numbernumăr of people
200
493000
2000
Poate fi oferită la mult mai mulți oameni
08:30
who can really work with that.
201
495000
3000
care pot într-adevăr să beneficieze de ea.
08:33
So there's anothero alta thing that comesvine up with basicselementele de bază.
202
498000
2000
Deci mai e un lucru care e esențial.
08:35
People confuseconfunda, in my viewvedere,
203
500000
2000
Oamenii confundă, după părerea mea,
08:37
the orderOrdin of the inventioninvenţie of the toolsunelte
204
502000
3000
ordinea în care au fost inventate mijloacele
08:40
with the orderOrdin in whichcare they should use them for teachingînvățătură.
205
505000
3000
cu ordinea în care ar trebuie să le folosească în predare.
08:43
So just because paperhârtie was inventedinventat before computerscalculatoare,
206
508000
3000
Deci doar pentru că hârtia a fost inventată înaintea computerelor,
08:46
it doesn't necessarilyîn mod necesar mean you get more to the basicselementele de bază of the subjectsubiect
207
511000
3000
nu înseamnă neapărat că înveți mai mult despre bază
08:49
by usingutilizând paperhârtie insteadin schimb of a computercomputer
208
514000
2000
folosind hârtie în loc de computer
08:51
to teacha preda mathematicsmatematică.
209
516000
2000
când predai matematică.
08:55
My daughterfiică gavea dat me a rathermai degraba nicefrumos anecdoteanecdotă on this.
210
520000
3000
Fiica mea mi-a spus o glumă drăguță despre asta.
08:58
She enjoysse bucură de makingluare what she callsapeluri "paperhârtie laptopslaptop-uri."
211
523000
3000
Îi place să facă ce numește ea computere din hârtie.
09:01
(LaughterRâs)
212
526000
2000
(Râsete)
09:03
So I askedîntrebă her one day, "You know, when I was your agevârstă,
213
528000
2000
Așa că am întrebat-o într-o zi, "Știi, când eram de vârsta ta,
09:05
I didn't make these.
214
530000
2000
eu nu făceam din astea.
09:07
Why do you think that was?"
215
532000
2000
De ce crezi?
09:09
And after a secondal doilea or two, carefullycu grija reflectingreflectând,
216
534000
2000
Și după ce a reflectat cu grijă o secundă sau două,
09:11
she said, "No paperhârtie?"
217
536000
2000
a zis, "Nu era hârtie?"
09:13
(LaughterRâs)
218
538000
5000
(râsete)
09:19
If you were bornnăscut after computerscalculatoare and paperhârtie,
219
544000
2000
Dacă te-ai născut după computere și hârtie,
09:21
it doesn't really mattermaterie whichcare orderOrdin you're taughtînvățat with them in,
220
546000
3000
nu mai contează în ce ordine te înveți cu ele,
09:24
you just want to have the bestCel mai bun toolinstrument.
221
549000
2000
vrei doar să ai cele mai bune unelte.
09:26
So anothero alta one that comesvine up is "ComputersCalculatoare dumbprost mathmatematica down."
222
551000
3000
Și încă una care se vehiculează e: "computerele scad nivelul la matematică."
09:29
That somehowoarecum, if you use a computercomputer,
223
554000
2000
Oarecum, dacă folosești un computer,
09:31
it's all mindlesslipsit de raţiune button-pushingbuton-împingând,
224
556000
2000
nu faci altceva decât apeși butoane fără să gândești,
09:33
but if you do it by handmână,
225
558000
2000
dar dacă o faci de mână,
09:35
it's all intellectualintelectual.
226
560000
2000
este intelectual.
09:37
This one kinddrăguț of annoysenerveaza me, I musttrebuie sa say.
227
562000
3000
Asta chiar mă enervează, trebuie să recunosc .
09:40
Do we really believe
228
565000
2000
Chiar credem
09:42
that the mathmatematica that mostcel mai people are doing in schoolşcoală
229
567000
2000
că matematica pe care majoritatea oamenilor o fac în școală,
09:44
practicallypractic todayastăzi
230
569000
2000
de fapt azi,
09:46
is more than applyingaplicarea proceduresproceduri
231
571000
2000
e mai mult decât aplicarea procedurilor
09:48
to problemsProbleme they don't really understanda intelege, for reasonsmotive they don't get?
232
573000
3000
la probleme pe care nu le înțeleg, pentru motive pe care nu le înțeleg?
09:51
I don't think so.
233
576000
2000
Nu cred.
09:53
And what's worsemai rau, what they're learningînvăţare there isn't even practicallypractic usefulutil anymoremai.
234
578000
3000
și ce-i mai rău, ce învață ei nici măcar nu mai e necesar.
09:56
MightS-ar putea have been 50 yearsani agoîn urmă, but it isn't anymoremai.
235
581000
3000
Poate era acum 50 de ani, dar nu mai este.
09:59
When they're out of educationeducaţie, they do it on a computercomputer.
236
584000
3000
În afara învățământului, se face pe computer.
10:02
Just to be clearclar, I think computerscalculatoare can really help with this problemproblemă,
237
587000
3000
Ca să fiu mai clar, computerele chiar pot să ajute în această problemă,
10:05
actuallyde fapt make it more conceptualconceptual.
238
590000
2000
de fapt să o facă mai conceptuală.
10:07
Now, of coursecurs, like any great toolinstrument,
239
592000
2000
Acum bineînțeles, ca orice unealtă grozavă
10:09
they can be used completelycomplet mindlesslyfara minte,
240
594000
2000
pot fi folosite total fără cap,
10:11
like turningcotitură everything into a multimediamultimedia showspectacol,
241
596000
3000
ca de exemplu, să transformi totul într-un spectacol de multimedia,
10:14
like the exampleexemplu I was shownafișate of solvingrezolvarea an equationecuaţie by handmână,
242
599000
3000
ca exemplul care mi-a fost arătat de rezolvare a unei ecuații de mână,
10:17
where the computercomputer was the teacherprofesor --
243
602000
2000
iar computerul era profesorul --
10:19
showspectacol the studentstudent how to manipulatemanipula and solverezolva it by handmână.
244
604000
3000
arătându-i elevului cum să o modifice și să o rezolve de mână.
10:22
This is just nutsnuci.
245
607000
2000
Asta e de-a dreptul o nebunie.
10:24
Why are we usingutilizând computerscalculatoare to showspectacol a studentstudent how to solverezolva a problemproblemă by handmână
246
609000
3000
De ce să folosim computere să învățăm un elev să rezolve de mână o problemă
10:27
that the computercomputer should be doing anywayoricum?
247
612000
2000
pe care oricum ar trebui să o rezolve computerul?
10:29
All backwardsînapoi.
248
614000
2000
E de-a-ndoaselea.
10:31
Let me showspectacol you
249
616000
2000
Lăsați-mă să vă arăt
10:33
that you can alsode asemenea make problemsProbleme harderMai tare to calculatecalculati.
250
618000
3000
cum se poate să faci problemele mai greu de calculat.
10:36
See, normallyîn mod normal in schoolşcoală,
251
621000
2000
Vedeți, normal în școală,
10:38
you do things like solverezolva quadraticpătratice equationsecuaţiile.
252
623000
3000
faci lucruri cum ar fi rezolvarea ecuațiilor de gradul al 2-lea.
10:41
But you see, when you're usingutilizând a computercomputer,
253
626000
3000
Dar când folosești un computer,
10:44
you can just substitutesubstitui.
254
629000
4000
poți direct să înlocuiești.
10:48
You can make it a quarticgradul patru equationecuaţie. Make it kinddrăguț of harderMai tare, calculating-wisecalcularea-înţelept.
255
633000
2000
Să o facem o ecuație de gradul 4 ; mai grea, din punct de vedere al calculelor.
10:50
SameAcelaşi principlesprincipii appliedaplicat --
256
635000
2000
Aceleași principii se aplică --
10:52
calculationscalcule, harderMai tare.
257
637000
2000
calculele, mai grele.
10:54
And problemsProbleme in the realreal worldlume
258
639000
2000
Și în lumea reală problemele
10:56
look nuttycu gust de nucă and horribleoribil like this.
259
641000
2000
par ciudate și oribile ca asta.
10:58
They'veLe-am got hairpăr all over them.
260
643000
2000
Au păr peste tot.
11:00
They're not just simplesimplu, dumbed-downdumbed-jos things that we see in schoolşcoală mathmatematica.
261
645000
3000
Nu sunt simple, așa cum le vedem în matematica de școală.
11:04
And think of the outsidein afara worldlume.
262
649000
2000
Și gândiți-vă la lumea exterioară.
11:06
Do we really believe that engineeringInginerie and biologybiologie
263
651000
2000
Chiar credem că ingineria și biologia
11:08
and all of these other things
264
653000
2000
și toate celelalte
11:10
that have so benefitedau beneficiat from computerscalculatoare and mathsmatematică
265
655000
2000
care au beneficiat așa de mult de pe urma computerelor și a matematicii
11:12
have somehowoarecum conceptuallyconceptual gottenajuns reducedredus by usingutilizând computerscalculatoare?
266
657000
3000
au fost cumva reduse conceptual prin folosirea computerelor?
11:15
I don't think so -- quitedestul de the oppositeopus.
267
660000
3000
Nu cred asta; ba chiar dimpotrivă.
11:18
So the problemproblemă we'vene-am really got in mathmatematica educationeducaţie
268
663000
3000
Deci problema pe care o avem de fapt cu educația matematică
11:21
is not that computerscalculatoare mightar putea dumbprost it down,
269
666000
3000
nu e că computerele ar putea să o reducă,
11:24
but that we have dumbed-downdumbed-jos problemsProbleme right now.
270
669000
3000
ci că am redus noi problemele acum.
11:27
Well, anothero alta issueproblema people bringaduce up
271
672000
2000
Ei bine, o altă problemă pe care o ridică oamenii
11:29
is somehowoarecum that handmână calculatingcalcularea proceduresproceduri
272
674000
2000
e că procedura de calcul manual
11:31
teacha preda understandingînţelegere.
273
676000
2000
te învață cum să înțelegi.
11:33
So if you go throughprin lots of examplesexemple,
274
678000
2000
Deci dacă trecem prin multe exemple,
11:35
you can get the answerRăspuns,
275
680000
2000
poți să găsești răspunsul --
11:37
you can understanda intelege how the basicselementele de bază of the systemsistem work better.
276
682000
3000
poți să înțelegi cum funcționează bazele sistemului.
11:40
I think there is one thing that I think very validvalabil here,
277
685000
3000
Cred că e un singur lucru pe care îl consider valid aici,
11:43
whichcare is that I think understandingînţelegere proceduresproceduri and processesprocese is importantimportant.
278
688000
3000
și anume cred că înțelegerea procedurilor și a proceselor e importantă.
11:47
But there's a fantasticfantastic way to do that in the modernmodern worldlume.
279
692000
3000
Dar există un mod fantastic de a face asta în lumea modernă.
11:50
It's calleddenumit programmingprogramare.
280
695000
3000
Se numește programare.
11:53
ProgrammingProgramare is how mostcel mai proceduresproceduri and processesprocese
281
698000
2000
Programarea e modul cum majoritatea procedurilor și proceselor
11:55
get writtenscris down these dayszi,
282
700000
2000
de azi sunt scrise,
11:57
and it's alsode asemenea a great way
283
702000
2000
și e de asemenea un mod grozav
11:59
to engageangaja studentselevi much more
284
704000
2000
să implici elevii mai mult
12:01
and to checkVerifica they really understanda intelege.
285
706000
2000
și să verifici că într-adevăr înțeleg.
12:03
If you really want to checkVerifica you understanda intelege mathmatematica
286
708000
2000
Dacă vrei să verifici că înțelegi matematică cu adevărat
12:05
then writescrie a programprogram to do it.
287
710000
3000
atunci scrie un program care să o facă.
12:08
So programmingprogramare is the way I think we should be doing that.
288
713000
3000
Deci programarea e modul în care cred că trebuie să facem asta.
12:11
So to be clearclar, what I really am suggestingsugerând here
289
716000
2000
Deci să fie clar, ce sugerez aici
12:13
is we have a uniqueunic opportunityoportunitate
290
718000
2000
e că avem o oportunitate unică
12:15
to make mathsmatematică bothambii more practicalpractic
291
720000
2000
să facem matematica mai practică
12:17
and more conceptualconceptual, simultaneouslysimultan.
292
722000
3000
și mai abstractă, în același timp.
12:20
I can't think of any other subjectsubiect where that's recentlyrecent been possibleposibil.
293
725000
3000
Nu pot să mă gândesc la altă materie în care asta să fie posibil.
12:23
It's usuallyde obicei some kinddrăguț of choicealegere
294
728000
2000
De obicei trebuie făcută o alegere
12:25
betweenîntre the vocationalprofesională and the intellectualintelectual.
295
730000
2000
între profesional și intelectual.
12:27
But I think we can do bothambii at the samela fel time here.
296
732000
3000
Dar eu cred că aici le putem face pe amândouă în același timp.
12:32
And we opendeschis up so manymulți more possibilitiesposibilităţi.
297
737000
3000
Și deschidem mult mai multe posibilități.
12:35
You can do so manymulți more problemsProbleme.
298
740000
2000
Poți face mult mai multe probleme.
12:37
What I really think we gaincâştig from this
299
742000
2000
Ce cred că avem de câștigat de aici
12:39
is studentselevi gettingobtinerea intuitionintuiţie and experienceexperienţă
300
744000
3000
e că elevii își dezvoltă intuiția și experiența
12:42
in fardeparte greatermai mare quantitiescantităţile than they'vele-au ever got before.
301
747000
3000
infinit mai mult decât înainte.
12:45
And experienceexperienţă of harderMai tare problemsProbleme --
302
750000
2000
Experimentează probleme mai grele --
12:47
beingfiind ablecapabil to playa juca with the mathmatematica, interactinteracționa with it,
303
752000
2000
fiind capabili să se joace cu matematica, să interacționeze cu ea,
12:49
feel it.
304
754000
2000
să o simtă.
12:51
We want people who can feel the mathmatematica instinctivelyinstinctiv.
305
756000
3000
Vrem ca oamenii să simtă matematica instinctiv.
12:54
That's what computerscalculatoare allowpermite us to do.
306
759000
3000
Computerele ne permit să facem asta.
12:57
AnotherUn alt thing it allowspermite us to do is reorderreordonaţi the curriculumcurriculum.
307
762000
3000
Un alt lucru pe care ne permit să-l facem este să reordonăm programa.
13:00
TraditionallyÎn mod tradiţional it's been by how difficultdificil it is to calculatecalculati,
308
765000
2000
Tradițional, era despre cât e de dificil de calculat,
13:02
but now we can reorderreordonaţi it
309
767000
2000
dar acum o putem reorganiza
13:04
by how difficultdificil it is to understanda intelege the conceptsconcepte,
310
769000
2000
după cât de dificil e de înțeles conceptual,
13:06
howeverin orice caz hardgreu the calculatingcalcularea.
311
771000
2000
indiferent cât e de greu de calculat.
13:08
So calculuscalcul has traditionallytradiţional been taughtînvățat very latetârziu.
312
773000
3000
Deci analiza matematică tradițional este predată foarte târziu.
13:11
Why is this?
313
776000
2000
De ce așa?
13:13
Well, it's damnLa naiba hardgreu doing the calculationscalcule, that's the problemproblemă.
314
778000
3000
Ei bine, e al naibii de greu de făcut calculele, asta e problema.
13:17
But actuallyde fapt manymulți of the conceptsconcepte
315
782000
2000
Dar de fapt multe din concepte
13:19
are amenablemaleabil to a much youngermai tanar agevârstă groupgrup.
316
784000
3000
sunt pe înțelesul unui grup de vârstă mult mai mică.
13:22
This was an exampleexemplu I builtconstruit for my daughterfiică.
317
787000
3000
Acesta e un exemplu pe care l-am construit pentru fiica mea.
13:25
And very, very simplesimplu.
318
790000
2000
Și foarte, foarte simplu.
13:28
We were talkingvorbind about what happensse întâmplă
319
793000
2000
Vorbeam despre ce se întâmplă
13:30
when you increasecrește the numbernumăr of sidesfete of a polygonpoligon
320
795000
2000
când crești numarul de fețe al unui poligon
13:32
to a very largemare numbernumăr.
321
797000
2000
la un număr foarte mare.
13:36
And of coursecurs, it turnstransformă into a circlecerc.
322
801000
2000
Și bineînțeles, se transformă într-un cerc.
13:38
And by the way, she was alsode asemenea very insistentinsistente
323
803000
2000
Și apropo, a insistat foarte mult
13:40
on beingfiind ablecapabil to changeSchimbare the colorculoare,
324
805000
2000
să schimbe culoarea,
13:42
an importantimportant featurecaracteristică for this demonstrationdemonstrație.
325
807000
3000
o caracteristică importantă a acestei demonstrații.
13:46
You can see that this is a very earlydin timp stepEtapa
326
811000
3000
Puteți vedea că acesta este un prim pas
13:49
into limitslimite and differentialdiferenţial calculuscalcul
327
814000
2000
in ecuații integrale și diferențiale
13:51
and what happensse întâmplă when you take things to an extremeextrem --
328
816000
3000
și ce se întâmplă când duci lucrurile la extremă --
13:54
and very smallmic sidesfete and a very largemare numbernumăr of sidesfete.
329
819000
2000
laturi foarte mici și foarte multe.
13:56
Very simplesimplu exampleexemplu.
330
821000
2000
Un exemplu foarte simplu.
13:58
That's a viewvedere of the worldlume
331
823000
2000
Asta este o imagine a lumii
14:00
that we don't usuallyde obicei give people for manymulți, manymulți yearsani after this.
332
825000
3000
pe care nu o dăm oamenilor decât mulți ani mai târziu.
14:03
And yetinca, that's a really importantimportant practicalpractic viewvedere of the worldlume.
333
828000
3000
Și totuși, este o perspectivă practică foarte importantă.
14:06
So one of the roadblocksobstacole we have
334
831000
3000
Deci una din barierele pe care le avem
14:09
in movingin miscare this agendaagendă forwardredirecţiona
335
834000
3000
ca să progresăm cu disciplina asta
14:12
is examsexamene.
336
837000
2000
sunt examenele.
14:14
In the endSfârşit, if we testTest everyonetoata lumea by handmână in examsexamene,
337
839000
3000
La sfârșit, dacă testăm pe toată lumea de mână la examene,
14:17
it's kinddrăguț of hardgreu to get the curriculacurricula changedschimbat
338
842000
3000
este destul de greu să schimbăm programa
14:20
to a pointpunct where they can use computerscalculatoare
339
845000
2000
până la punctul de a folosi computere
14:22
duringpe parcursul the semesterssemestre.
340
847000
3000
în timpul semestrelor.
14:25
And one of the reasonsmotive it's so importantimportant --
341
850000
2000
Și unul din motivele pentru care este important --
14:27
so it's very importantimportant to get computerscalculatoare in examsexamene.
342
852000
3000
deci este foarte important să avem computere la examene.
14:30
And then we can askcere questionsîntrebări, realreal questionsîntrebări,
343
855000
3000
Și atunci vom putea să punem întrebările adevărate,
14:33
questionsîntrebări like, what's the bestCel mai bun life insuranceasigurare policypolitică to get? --
344
858000
3000
ca de exemplu, care este cea mai bună asigurare de viață? --
14:36
realreal questionsîntrebări that people have in theiral lor everydayin fiecare zi livesvieți.
345
861000
3000
întrebări adevărate pe care oamenii le au în viața lor de zi cu zi.
14:40
And you see, this isn't some dumbed-downdumbed-jos modelmodel here.
346
865000
2000
Și vedeți, ăsta nu este un model redus.
14:42
This is an actualreal modelmodel where we can be askedîntrebă to optimizeoptimiza what happensse întâmplă.
347
867000
3000
Ăsta este un model real în care putem să fim întrebați ce se întâmplă
14:45
How manymulți yearsani of protectionprotecţie do I need?
348
870000
2000
Câți ani am nevoie de acoperire?
14:47
What does that do to the paymentsplăţi
349
872000
2000
Cum modifică asta rata lunară
14:49
and to the interestinteres ratestarife and so forthmai departe?
350
874000
3000
și rata dobânzii și așa mai departe?
14:52
Now I'm not for one minuteminut suggestingsugerând it's the only kinddrăguț of questionîntrebare
351
877000
3000
Acum nu sugerez ca ăsta să fie singurul mod de întrebare
14:55
that should be askedîntrebă in examsexamene,
352
880000
2000
pusă la un examen,
14:57
but I think it's a very importantimportant typetip
353
882000
2000
dar cred că este un mod important
14:59
that right now just getsdevine completelycomplet ignoredignorate
354
884000
3000
care la momentul ăsta este total ignorat
15:02
and is criticalcritic for people'soamenii lui realreal understandingînţelegere.
355
887000
3000
și e critic pentru o înțelegere reală.
15:05
So I believe [there is] criticalcritic reformreforma
356
890000
3000
Deci cred că trebuie să facem
15:08
we have to do in computer-basedpe calculator mathmatematica.
357
893000
2000
o reformă critică în matematica bazată pe computere.
15:10
We have got to make sure
358
895000
2000
Trebuie să ne asigurăm
15:12
that we can movemișcare our economieseconomii forwardredirecţiona,
359
897000
3000
că putem să ducem economiile mai departe,
15:15
and alsode asemenea our societiessocietățile,
360
900000
2000
și de asemenea și societățile,
15:17
basedbazat on the ideaidee that people can really feel mathematicsmatematică.
361
902000
3000
bazat pe ideea că oamenii pot să simtă matematica.
15:22
This isn't some optionalopţional extrasuplimentar.
362
907000
3000
Asta nu e un fel de opțiune extra.
15:25
And the countryțară that does this first
363
910000
2000
Și țara care va face asta prima
15:27
will, in my viewvedere, leapfrogface un salt othersalții
364
912000
3000
după mine, le va depăși pe celelalte
15:30
in achievingrealizarea a newnou economyeconomie even,
365
915000
3000
în a obține un avantaj economic,
15:33
an improvedîmbunătățit economyeconomie,
366
918000
2000
o economie îmbunătățită,
15:35
an improvedîmbunătățit outlookperspectivă.
367
920000
2000
o viziune îmbunătățită.
15:37
In factfapt, I even talk about us movingin miscare
368
922000
2000
De fapt, vorbesc chiar despre schimbarea noastră
15:39
from what we oftende multe ori call now the "knowledgecunoştinţe economyeconomie"
369
924000
3000
de la ceea ce numim economia de cunoștințe
15:42
to what we mightar putea call a "computationalcomputațională knowledgecunoştinţe economyeconomie,"
370
927000
3000
la ceea ce am putea numi economia de cunoștințe computaționale,
15:45
where high-levelnivel inalt mathmatematica is integralintegrantă to what everyonetoata lumea does
371
930000
3000
unde matematica de nivel înalt este parte integrantă din tot
15:48
in the way that knowledgecunoştinţe currentlyîn prezent is.
372
933000
2000
în felul în care cunoștințele sunt azi.
15:50
We can engageangaja so manymulți more studentselevi with this,
373
935000
3000
Putem să implicăm mult mai mulți elevi cu asta,
15:53
and they can have a better time doing it.
374
938000
3000
și ei se pot distra mai mult făcând-o.
15:56
And let's understanda intelege:
375
941000
2000
Și să înțelegem,
15:58
this is not an incrementalincrementală sortfel of changeSchimbare.
376
943000
3000
ăsta nu e un mod incremental de schimbare.
16:02
We're tryingîncercat to crosscruce the chasmprăpastie here
377
947000
2000
Încercăm să traversăm abisul
16:04
betweenîntre schoolşcoală mathmatematica and the real-worldlumea reala mathmatematica.
378
949000
2000
dintre matematica de școală și matematica din lumea reală.
16:06
And you know if you walkmers pe jos acrosspeste a chasmprăpastie,
379
951000
2000
Și știți că dacă treci o prăpastie,
16:08
you endSfârşit up makingluare it worsemai rau than if you didn't startstart at all --
380
953000
3000
sfârșești prin a face lucrurile mai rele decât dacă nu începeai deloc --
16:11
biggermai mare disasterdezastru.
381
956000
2000
e un dezastru și mai mare.
16:13
No, what I'm suggestingsugerând
382
958000
2000
Nu, ce propun eu
16:15
is that we should leapsalt off,
383
960000
2000
este că ar trebui să sărim,
16:17
we should increasecrește our velocityviteză
384
962000
2000
ar trebui să ne creștem velocitatea
16:19
so it's highînalt,
385
964000
2000
atât de mult,
16:21
and we should leapsalt off one sidelatură and go the other --
386
966000
3000
și să sărim de pe o parte pe cealaltă --
16:24
of coursecurs, havingavând calculatedcalculează our differentialdiferenţial equationecuaţie very carefullycu grija.
387
969000
3000
bineînțeles, după ce am calculat ecuațiile diferențiale foarte atent.
16:27
(LaughterRâs)
388
972000
2000
(Râsete)
16:29
So I want to see
389
974000
2000
Deci aș vrea să văd
16:31
a completelycomplet renewedreînnoit, changedschimbat mathmatematica curriculumcurriculum
390
976000
2000
o programă matematică total înnoită, schimbată
16:33
builtconstruit from the groundsol up,
391
978000
2000
construită de la zero,
16:35
basedbazat on computerscalculatoare beingfiind there,
392
980000
2000
bazată pe faptul că există computere,
16:37
computerscalculatoare that are now ubiquitousomniprezent almostaproape.
393
982000
2000
computere care sunt acum aproape omniprezente.
16:39
CalculatingCalcularea machinesmaşini are everywherepretutindeni
394
984000
2000
Mașini de calcul sunt peste tot
16:41
and will be completelycomplet everywherepretutindeni in a smallmic numbernumăr of yearsani.
395
986000
3000
și vor fi complet peste tot într-un număr mic de ani.
16:44
Now I'm not even sure if we should brandmarca the subjectsubiect as mathmatematica,
396
989000
4000
Acum nici măcar nu sunt sigur că ar trebui să numim subiectul matematică,
16:48
but what I am sure is
397
993000
2000
dar sunt sigur că
16:50
it's the mainstreammasă subjectsubiect of the futureviitor.
398
995000
2000
este subiectul care va fi acceptat în viitor.
16:53
Let's go for it,
399
998000
3000
Hai să o facem.
16:56
and while we're about it,
400
1001000
2000
Și dacă tot o facem,
16:58
let's have a bitpic of fundistracţie,
401
1003000
2000
hai să ne și distrăm,
17:00
for us, for the studentselevi and for TEDTED here.
402
1005000
3000
pentru noi, pentru studenți și pentru TED.
17:03
Thanksmulţumesc.
403
1008000
2000
Mulțumesc.
17:05
(ApplauseAplauze)
404
1010000
7000
(Aplauze)
Translated by Magda Marcu
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Conrad Wolfram - Mathematician
Conrad Wolfram runs the worldwide arm of Wolfram Research, the mathematical lab behind the cutting-edge knowledge engine Wolfram Alpha.

Why you should listen

Conrad Wolfram is the strategic director of Wolfram Research, where his job, in a nutshell, is understanding and finding new uses for the Mathematica technology. Wolfram is especially passionate about finding uses for Mathematica outside of pure computation, using it as a development platform for products that help communicate big ideas. The Demonstrations tool, for instance, makes a compelling case for never writing out another equation -- instead displaying data in interactive, graphical form.

Wolfram's work points up the changing nature of math in the past 30 years, as we've moved from adding machines to calculators to sophisticated math software, allowing us to achieve ever more complex computational feats. But, Wolfram says, many schools are still focused on hand-calculating; using automation, such as a piece of software, to do math is sometimes seen as cheating. This keeps schools from spending the time they need on the new tools of science and mathematics. As they gain significance for everyday living, he suggests, we need to learn to take advantage of these tools and learn to use them young. Learn more at computerbasedmath.org.

More profile about the speaker
Conrad Wolfram | Speaker | TED.com