ABOUT THE SPEAKER
Conrad Wolfram - Mathematician
Conrad Wolfram runs the worldwide arm of Wolfram Research, the mathematical lab behind the cutting-edge knowledge engine Wolfram Alpha.

Why you should listen

Conrad Wolfram is the strategic director of Wolfram Research, where his job, in a nutshell, is understanding and finding new uses for the Mathematica technology. Wolfram is especially passionate about finding uses for Mathematica outside of pure computation, using it as a development platform for products that help communicate big ideas. The Demonstrations tool, for instance, makes a compelling case for never writing out another equation -- instead displaying data in interactive, graphical form.

Wolfram's work points up the changing nature of math in the past 30 years, as we've moved from adding machines to calculators to sophisticated math software, allowing us to achieve ever more complex computational feats. But, Wolfram says, many schools are still focused on hand-calculating; using automation, such as a piece of software, to do math is sometimes seen as cheating. This keeps schools from spending the time they need on the new tools of science and mathematics. As they gain significance for everyday living, he suggests, we need to learn to take advantage of these tools and learn to use them young. Learn more at computerbasedmath.org.

More profile about the speaker
Conrad Wolfram | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2010

Conrad Wolfram: Teaching kids real math with computers

Konradas Volframas: tikros matematikos vaikus mokykime su kompiuteriais

Filmed:
1,742,493 views

Be matematikos neapsieina daugelis didžiųjų žmonijos pasiekimų – nuo raketų iki akcijų biržų. Tad kodėl vaikai praranda susidomėjimą matematika? Konrado Volframo (Conrad Wolfram) nuomone, skaičiavimas rankiniu būdu, sudarantis nemažą dalį matematikos mokymo, yra ne tik varginantis, bet dažnai ir toli nuo tikrosios matematikos ir tikrojo pasaulio. Jis pateikia radikalų siūlymą – mokyti vaikus matematikos mokant juos kompiuterinio programavimo.
- Mathematician
Conrad Wolfram runs the worldwide arm of Wolfram Research, the mathematical lab behind the cutting-edge knowledge engine Wolfram Alpha. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
We'veMes jau got a realrealus problemproblema with mathmatematika educationšvietimas right now.
0
0
4000
Šiandien matematikos mokymas tapo problema.
00:19
BasicallyIš esmės, no one'svieni very happylaimingas.
1
4000
3000
Tiesą sakant, jis netenkina nė vienos pusės.
00:22
Those learningmokymasis it
2
7000
2000
Tie, kurie jos mokosi, galvoja,
00:24
think it's disconnectedatjungtas,
3
9000
2000
kad matematika atitrūkusi nuo gyvenimo,
00:26
uninterestingneįdomu and hardsunku.
4
11000
2000
neįdomi ir sunki.
00:28
Those tryingbandau to employįdarbinti them
5
13000
2000
Darbdaviai mano, kad darbuotojai
00:30
think they don't know enoughpakankamai.
6
15000
2000
per mažai išmano matematiką.
00:32
GovernmentsVyriausybės realizesuvokti that it's a bigdidelis dealspręsti for our economiesekonomika,
7
17000
3000
Šalių vyriausybės supranta, kad jų ekonomikai matematinis raštingumas labai svarbus,
00:35
but don't know how to fixpataisyti it.
8
20000
3000
bet nežino, kaip spręsti jos mokymo problemą.
00:38
And teachersmokytojai are alsotaip pat frustratednusivylęs.
9
23000
2000
Mokytojai irgi praranda viltį.
00:40
YetDar mathmatematika is more importantsvarbu to the worldpasaulis
10
25000
3000
O dabar matematikos svarba pasaulyje yra daug didesnė,
00:43
than at any pointtaškas in humanžmogus historyistorija.
11
28000
2000
negu bet kada žmonijos istorijoje.
00:45
So at one endgalas we'vemes turime got fallingkritimas interestpalūkanos
12
30000
2000
Taigi, iš vienos pusės, slūgsta susidomėjimas
00:47
in educationšvietimas in mathmatematika,
13
32000
2000
matematikos mokymusi,
00:49
and at the other endgalas we'vemes turime got a more mathematicalmatematinis worldpasaulis,
14
34000
3000
iš kitos pusės, pasaulis tampa vis matematiškesnis,
00:52
a more quantitativekiekybinis worldpasaulis than we ever have had.
15
37000
3000
labiau skaičiuojantis, negu bet kada anksčiau.
00:56
So what's the problemproblema, why has this chasmbedugnė openedatidarytas up,
16
41000
2000
Tad iš kur kyla ši problema, kodėl atsivėrė tokia praraja
00:58
and what can we do to fixpataisyti it?
17
43000
3000
ir ką galėtume padaryti, kad jos neliktų?
01:01
Well actuallyiš tikrųjų, I think the answeratsakyti
18
46000
2000
Manau, kad atsakymo toli ieškoti nereikia,
01:03
is staringžvilgsnis us right in the faceveidas:
19
48000
2000
jis yra prieš akis.
01:05
Use computerskompiuteriai.
20
50000
2000
Naudokime kompiuterius.
01:07
I believe
21
52000
2000
Aš tikiu,
01:09
that correctlyteisingai usingnaudojant computerskompiuteriai
22
54000
2000
kad teisingas kompiuterių taikymas
01:11
is the silversidabras bulletbullet
23
56000
2000
yra tasai auksinis raktelis,
01:13
for makingpriėmimo mathmatematika educationšvietimas work.
24
58000
3000
kurio dėka matematikos mokymas gali atgyti.
01:16
So to explainpaaiškinti that,
25
61000
2000
Prieš pagrindžiant šią mintį
01:18
let me first talk a bitšiek tiek about what mathmatematika looksatrodo like in the realrealus worldpasaulis
26
63000
3000
norėčiau palyginti, kokia matematika yra realiame pasaulyje
01:21
and what it looksatrodo like in educationšvietimas.
27
66000
2000
ir kaip ji atrodo mokyklose.
01:23
See, in the realrealus worldpasaulis
28
68000
2000
Realiame pasaulyje
01:25
mathmatematika isn't necessarilybūtinai donepadaryta by mathematiciansmatematikai.
29
70000
3000
matematika užsiima ne vien matematikai.
01:28
It's donepadaryta by geologistsgeologai,
30
73000
2000
Ja užsiima geologai,
01:30
engineersinžinieriai, biologistsbiologai,
31
75000
2000
inžinieriai, biologai,
01:32
all sortsrūšiuoja of differentskiriasi people --
32
77000
2000
skirtingų profesijų žmonės –
01:34
modelingmodeliavimas and simulationmodeliavimas.
33
79000
2000
modeliavimui ir simuliavimui.
01:36
It's actuallyiš tikrųjų very popularpopuliarus.
34
81000
2000
Tai tikrai labai populiaru.
01:38
But in educationšvietimas it looksatrodo very differentskiriasi --
35
83000
3000
Tačiau švietime matematika atrodo visiškai kitaip –
01:41
dumbed-downdumbed žemyn problemsproblemos, lots of calculatingapskaičiuojant,
36
86000
2000
supaprastinti uždaviniai, begalė skaičiavimo,
01:43
mostlydaugiausia by handranka.
37
88000
2000
kuris dažniausiai turi būti atliekamas rankiniu būdu.
01:46
Lots of things that seematrodo simplepaprasta
38
91000
2000
Daugybė dalykų, kurie realiame pasaulyje
01:48
and not difficultsunku like in the realrealus worldpasaulis,
39
93000
2000
yra paprasti ir nesudėtingi,
01:50
exceptišskyrus if you're learningmokymasis it.
40
95000
2000
pamokose tampa neįveikiami.
01:53
And anotherkitas thing about mathmatematika:
41
98000
2000
Matematikai būdinga,
01:55
mathmatematika sometimeskartais looksatrodo like mathmatematika --
42
100000
2000
kad kartais ji atrodo kaip matematika –
01:57
like in this examplepavyzdys here --
43
102000
3000
pavyzdžiui, kaip šiame pavyzdyje –
02:00
and sometimeskartais it doesn't --
44
105000
2000
o kartais ji nepanaši į matematiką, –
02:02
like "Am I drunkgirtas?"
45
107000
3000
pavyzdžiui, „Ar aš esu girtuoklis?"
02:07
And then you get an answeratsakyti that's quantitativekiekybinis in the modernmodernus worldpasaulis.
46
112000
3000
Ir gaunate atsakymą, paremtą šiuolaikinio pasaulio kiekybine analize.
02:10
You wouldn'tnebūtų have expectedtikimasi that a fewnedaug yearsmetai back.
47
115000
3000
Prieš kelerius metus tokių galimybių nebuvo.
02:13
But now you can find out all about --
48
118000
3000
Bet dabar galima sužinoti apie viską,
02:16
unfortunatelyDeja, my weightsvoris is a little higherdidesnis than that, but --
49
121000
3000
deja, mano svoris kiek didesnis, negu nurodytas, tačiau gaunamas atsakymas,
02:19
all about what happensatsitinka.
50
124000
2000
kas gali atsitikti.
02:21
So let's zoompriartinti out a bitšiek tiek and askpaklausk,
51
126000
2000
Pažvelkime atidžiau ir paklauskime,
02:23
why are we teachingmokymas people mathmatematika?
52
128000
2000
kodėl žmones mokome matematikos?
02:25
What's the pointtaškas of teachingmokymas people mathmatematika?
53
130000
3000
Kokia prasmė jos mokyti?
02:28
And in particularypač, why are we teachingmokymas them mathmatematika in generalapskritai?
54
133000
3000
Ir ypač – kodėl apskritai jos mokome?
02:31
Why is it suchtoks an importantsvarbu partdalis of educationšvietimas
55
136000
3000
Kodėl ji yra tokia svarbi švietimo dalis,
02:34
as a sortrūšiuoti of compulsoryprivalomas subjectdalykas?
56
139000
2000
privalomasis dalykas?
02:36
Well, I think there are about threetrys reasonsmotyvai:
57
141000
3000
Manau, kad tam yra trys priežastys.
02:39
technicaltechninis jobsdarbo vietos
58
144000
2000
Techninio pobūdžio darbai
02:41
so criticalkritiškas to the developmentplėtra of our economiesekonomika,
59
146000
3000
yra nepaprastai reikšmingi mūsų ekonomikai,
02:44
what I call "everydaykiekvieną dieną livinggyvenimas" --
60
149000
3000
kuria vadinu mūsų kasdienį gyvenimą.
02:48
to functionfunkcija in the worldpasaulis todayšiandien,
61
153000
2000
Kad šiandien galėtume gyventi pasaulyje,
02:50
you've got to be prettygana quantitativekiekybinis,
62
155000
2000
turime būti matematiškai gana raštingi,
02:52
much more so than a fewnedaug yearsmetai agoprieš:
63
157000
2000
nepalyginti labiau, negu anksčiau.
02:54
figurefigūra out your mortgageshipotekos,
64
159000
2000
Apskaičiuoti užstato dydį,
02:56
beingesamas skepticalskeptiškas of governmentvyriausybė statisticsstatistika, those kindsrūšys of things --
65
161000
3000
kritiškai vertinti oficialiąją statistiką ir t.t.
03:00
and thirdlytrečia, what I would call something like
66
165000
3000
Trečia, tai vadinčiau tam tikra
03:03
logicallogiškas mindprotas trainingmokymas, logicallogiškas thinkingmąstymas.
67
168000
3000
logine proto mankšta, loginio mąstymo ugdymu.
03:06
Over the yearsmetai
68
171000
2000
Metų metus
03:08
we'vemes turime put so much in societyvisuomenė
69
173000
2000
mes siekėme, kad visuomenė
03:10
into beingesamas ablegalingas to processprocesas and think logicallylogiškai. It's partdalis of humanžmogus societyvisuomenė.
70
175000
3000
galėtų veikti ir mąstyti logiškai, nes tai yra žmonių visuomenės ypatumas.
03:13
It's very importantsvarbu to learnmokytis that
71
178000
2000
Todėl labai svarbu to išmokti.
03:15
mathmatematika is a great way to do that.
72
180000
2000
Ir matematika yra gera priemonė to mokyti.
03:17
So let's askpaklausk anotherkitas questionklausimas.
73
182000
2000
Pateikime kitą klausimą.
03:19
What is mathmatematika?
74
184000
2000
Kas yra matematika?
03:21
What do we mean when we say we're doing mathmatematika,
75
186000
2000
Ką mes turime galvoje, kai sakome, kad užsiimame matematika
03:23
or educatingšvietimas people to do mathmatematika?
76
188000
2000
arba kad mokome žmones matematikos?
03:25
Well, I think it's about fourketuri stepsžingsniai, roughlymaždaug speakingkalbant,
77
190000
3000
Mano požiūriu, tai susideda iš keturių žingsnių,
03:28
startingpradedant with posingkelia the right questionklausimas.
78
193000
2000
pradedant teisingu klausimo formulavimu.
03:30
What is it that we want to askpaklausk? What is it we're tryingbandau to find out here?
79
195000
3000
Ko norime paklausti? Ką norime sužinoti?
03:33
And this is the thing mostlabiausiai screwedprisukamas up in the outsidelauke worldpasaulis,
80
198000
2000
Tai labiausiai susinarpliojęs dalykas mūsų realiame gyvenime,
03:35
beyondtoliau virtuallypraktiškai any other partdalis of doing mathmatematika.
81
200000
3000
todėl šis žingsnis sudėtingesnis, negu kiti.
03:38
People askpaklausk the wrongneteisingai questionklausimas,
82
203000
2000
Žmonės pateikia klaidingus klausimus,
03:40
and surprisinglystebėtinai enoughpakankamai, they get the wrongneteisingai answeratsakyti,
83
205000
2000
ir nenuostabu, kad gauna klaidingus atsakymus.
03:42
for that reasonpriežastis, if not for otherskiti.
84
207000
2000
Būtent dėl šios, o ne kitos priežasties.
03:44
So the nextKitas thing is take that problemproblema
85
209000
2000
Antrasis žingsnis būtų paimti tą problemą
03:46
and turnpasukti it from a realrealus worldpasaulis problemproblema
86
211000
2000
ir iš realios pasaulio problemos paversti ją
03:48
into a mathmatematika problemproblema.
87
213000
2000
matematiniu uždaviniu.
03:50
That's stageetapas two.
88
215000
2000
Tai yra antrasis žingsnis.
03:52
OnceVieną kartą you've donepadaryta that, then there's the computationskaičiavimas stepžingsnis.
89
217000
3000
Tai atlikus, trečias žingsnis yra apskaičiavimas.
03:55
TurnSavo ruožtu it from that into some answeratsakyti
90
220000
2000
Tam tikras atsakymas,
03:57
in a mathematicalmatematinis formforma.
91
222000
3000
išreikštas matematiškai.
04:00
And of coursežinoma, mathmatematika is very powerfulgalingas at doing that.
92
225000
2000
Neabejotina, kad šiame etape matematika yra labai efektyvi.
04:02
And then finallypagaliau, turnpasukti it back to the realrealus worldpasaulis.
93
227000
2000
Ir paskutinis žingsnis – gautus rezultatus perkelti atgal į realų pasaulį.
04:04
Did it answeratsakyti the questionklausimas?
94
229000
2000
Ar gautas atsakymas į klausimą?
04:06
And alsotaip pat verifypatikrinti it -- cruciallabai svarbu stepžingsnis.
95
231000
3000
Taip pat būtina patikrinti atsakymo teisingumą; šis žingsnis yra esminis.
04:10
Now here'sčia yra the crazypamišęs thing right now.
96
235000
2000
Bet atsitiko štai koks nevykęs dalykas.
04:12
In mathmatematika educationšvietimas,
97
237000
2000
Mokydami matematikos
04:14
we're spendingišlaidų about perhapsgalbūt 80 percentproc of the time
98
239000
3000
mes apie 80 procentų laiko skiriame
04:17
teachingmokymas people to do stepžingsnis threetrys by handranka.
99
242000
3000
mokydami žmones rankiniu būdu atlikti trečiojo žingsnio veiksmus.
04:20
YetDar, that's the one stepžingsnis computerskompiuteriai can do
100
245000
2000
Nors šį žingsnį kompiuteriai gali atlikti daug geriau,
04:22
better than any humanžmogus after yearsmetai of practicepraktika.
101
247000
3000
negu bet koks žmogus, kad ir mokęsis to daugelį metų.
04:25
InsteadVietoj to, we oughtreikia to be usingnaudojant computerskompiuteriai
102
250000
3000
O galėtume naudoti kompiuterius
04:28
to do stepžingsnis threetrys
103
253000
2000
trečiojo žingsnio veiksmams atlikti
04:30
and usingnaudojant the studentsstudentai to spendpraleisti much more effortpastangos
104
255000
3000
ir daugiau laiko skirti mokyti
04:33
on learningmokymasis how to do stepsžingsniai one, two and fourketuri --
105
258000
2000
pirmojo, antrojo ir trečiojo žingsnių veiksmų –
04:35
conceptualizingconceptualizing problemsproblemos, applyingtaikymas them,
106
260000
3000
formuluoti problemas, išreikšti jas matematiškai,
04:38
gettinggauti the teachermokytojas to runpaleisti them throughper how to do that.
107
263000
3000
konsultuotis su mokytoju, kaip geriausiai tai atlikti.
04:41
See, cruciallabai svarbu pointtaškas here:
108
266000
2000
Taigi, esminė mintis yra ši –
04:43
mathmatematika is not equallygus to calculatingapskaičiuojant.
109
268000
2000
negalima dėti lygybės ženklo tarp matematikos ir skaičiavimo.
04:45
MathMatematikos is a much broaderplatesnis subjectdalykas than calculatingapskaičiuojant.
110
270000
3000
Matematika yra daug platesnis dalykas, negu skaičiavimas.
04:48
Now it's understandablesuprantamas that this has all got intertwinedglaudžiai susijusi
111
273000
3000
Suprantama, kad per šimtmečius matematika ir skaičiavimas
04:51
over hundredsšimtai of yearsmetai.
112
276000
2000
tarpusavyje susipynė.
04:53
There was only one way to do calculatingapskaičiuojant and that was by handranka.
113
278000
3000
Kažkada egzistavo tik vienas būdas suskaičiuoti, ir būtent – ranka.
04:56
But in the last fewnedaug decadesdešimtmečius
114
281000
2000
Bet per pastaruosius dešimtmečius
04:58
that has totallyvisiškai changedpasikeitė.
115
283000
2000
tai iš esmės pasikeitė.
05:00
We'veMes jau had the biggestdidžiausias transformationtransformacija of any ancientsenovės subjectdalykas
116
285000
3000
Atsiradus kompiuteriams, visi nuo senų senovės egzistavę dalykai
05:03
that I could ever imagineįsivaizduok with computerskompiuteriai.
117
288000
3000
patyrė nepaprastą transformaciją.
05:07
CalculatingApskaičiuojant was typicallypaprastai the limitingriboti stepžingsnis,
118
292000
2000
Apskaičiavimas paprastai būdavo toji aplinkybė,
05:09
and now oftendažnai it isn't.
119
294000
2000
kuri nulemdavo galimybių ribą, tačiau dabar dažniausiai taip nėra.
05:11
So I think in termsterminai of the factfaktas that mathmatematika
120
296000
2000
Atsižvelgiant į šį faktą, manau, kad
05:13
has been liberatedišlaisvintas from calculatingapskaičiuojant.
121
298000
3000
matematika buvo išvaduota iš skaičiavimo.
05:16
But that mathmatematika liberationišlaisvinimas didn't get into educationšvietimas yetvis dar.
122
301000
3000
Tačiau to matematikos išsivadavimo dar nepasijuto mokyklose.
05:19
See, I think of calculatingapskaičiuojant, in a senseprasme,
123
304000
2000
Apie skaičiavimą kalbu kaip apie
05:21
as the machinerymašinos of mathmatematika.
124
306000
2000
matematikos „darbinį mechanizmą".
05:23
It's the choreRoboto.
125
308000
2000
Tai kankynė.
05:25
It's the thing you'dtu nori like to avoidvengti if you can, like to get a machinemašina to do.
126
310000
3000
Tai dalykas, kurio mielai atsisakytumėte, jei galėtumėte tai pavesti mašinai.
05:29
It's a meansreiškia to an endgalas, not an endgalas in itselfpats,
127
314000
3000
Tai priemonė pasiekti tikslą, o ne pats tikslas.
05:34
and automationautomatika allowsleidžia us
128
319000
2000
Automatizavimas leidžia mums
05:36
to have that machinerymašinos.
129
321000
2000
turėti tokį mechanizmą.
05:38
ComputersKompiuteriai allowleisti us to do that --
130
323000
2000
Tokią galimybę suteikia kompiuteriai.
05:40
and this is not a smallmažas problemproblema by any meansreiškia.
131
325000
3000
Jokiu būdu tai nėra smulki problema.
05:43
I estimatedapskaičiuotas that, just todayšiandien, acrossvisoje the worldpasaulis,
132
328000
3000
Apskaičiavau, kad šiandien, per vieną dieną, visame pasaulyje
05:46
we spentišleista about 106 averagevidurkis worldpasaulis lifetimesgyvybių
133
331000
3000
žmonių mokymas, kaip skaičiuoti rankiniu būdu,
05:49
teachingmokymas people how to calculateapskaičiuoti by handranka.
134
334000
3000
sudaro apie 106 vidutinės trukmės gyvenimus.
05:52
That's an amazingnuostabus amountsuma of humanžmogus endeavorstengiasi.
135
337000
3000
Tai milžiniškas žmogiškųjų pastangų kiekis.
05:55
So we better be damnprakeiktas sure --
136
340000
2000
Todėl, po galais, būtų gerai –
05:57
and by the way, they didn't even have funlinksma doing it, mostlabiausiai of them --
137
342000
3000
beje, to mokydamiesi daugumas nejaučia jokio džiaugsmo.
06:00
so we better be damnprakeiktas sure
138
345000
2000
Todėl, po galais, būtų gerai,
06:02
that we know why we're doing that
139
347000
2000
jeigu jie bent žinotų, kodėl jie to mokosi,
06:04
and it has a realrealus purposetikslas.
140
349000
2000
koks tikrasis to mokymosi tikslas.
06:06
I think we should be assumingdarant prielaidą computerskompiuteriai
141
351000
2000
Manau, turėtume taikyti kompiuterius
06:08
for doing the calculatingapskaičiuojant
142
353000
2000
skaičiavimams atlikti,
06:10
and only doing handranka calculationsskaičiavimai where it really makesdaro senseprasme to teachmokyti people that.
143
355000
3000
o patys skaičiuotume tik tuomet, kai tam tikrai yra prasmė.
06:13
And I think there are some casesatvejai.
144
358000
2000
Manau, yra tokių atvejų.
06:15
For examplepavyzdys: mentalpsichinis arithmeticaritmetinis.
145
360000
2000
Pavyzdžiui, mintinas skaičiavimas.
06:17
I still do a lot of that, mainlydaugiausia for estimatingįvertinant.
146
362000
3000
Aš ir dabar dažnai skaičiuoju mintyse, dažniausiai kad galėčiau apytikriai apskaičiuoti.
06:20
People say, "Is suchtoks and suchtoks truetiesa?"
147
365000
2000
Žmonės sako, kad tas ir tas yra tiesa,
06:22
And I'll say, "HmmHmm, not sure." I'll think about it roughlymaždaug.
148
367000
2000
o aš sakau, kad nesu dėl to tikras, kad turiu apie tai pagalvoti.
06:24
It's still quickergreičiau to do that and more practicalpraktinis.
149
369000
2000
Tokiais atvejais skaičiuoti pačiam vis dar greičiau ir praktiškiau.
06:26
So I think practicalitypraktiškumas is one caseatvejis
150
371000
2000
Taigi, praktiškumas gali būti vienas iš kriterijų,
06:28
where it's worthverta teachingmokymas people by handranka.
151
373000
2000
kada verta žmones mokyti skaičiuoti rankiniu būdu.
06:30
And then there are certaintam tikras conceptualkonceptualus things
152
375000
2000
Yra tam tikrų bendrųjų dalykų,
06:32
that can alsotaip pat benefitnauda from handranka calculatingapskaičiuojant,
153
377000
2000
kuriems gali pasitarnauti rankinis skaičiavimas,
06:34
but I think they're relativelypalyginti smallmažas in numbernumeris.
154
379000
2000
bet, mano nuomone, jų yra palyginti mažai.
06:36
One thing I oftendažnai askpaklausk about
155
381000
2000
Vienas dalykas, apie kurį dažnai klausiu,
06:38
is ancientsenovės GreekGraikų and how this relatessusijęs.
156
383000
3000
yra senovės graikai ir koks mūsų ryšys su jais?
06:41
See, the thing we're doing right now
157
386000
2000
Tai, ką dabar mokyklose darome –
06:43
is we're forcingpriversti people to learnmokytis mathematicsmatematika.
158
388000
2000
verčiame žmones mokytis matematikos.
06:45
It's a majorpagrindinis subjectdalykas.
159
390000
2000
Matematika yra privalomas dalykas.
06:47
I'm not for one minuteminutė suggestingsiūlau that, if people are interestedsuinteresuotas in handranka calculatingapskaičiuojant
160
392000
3000
Aš nė minties neturiu, kad žmonės, kuriems patinka rankinis skaičiavimas,
06:50
or in followingtoliau their ownsavo interestsinteresai
161
395000
2000
kurie domisi tam tikra sritimi,
06:52
in any subjectdalykas howevertačiau bizarrekeistai --
162
397000
2000
kokia ji bebūtų –
06:54
they should do that.
163
399000
2000
neturėtų to daryti.
06:56
That's absolutelyvisiškai the right thing,
164
401000
2000
Tai visiškai tinkama tiems žmonėms,
06:58
for people to followsekite their self-interestsavanaudiškumas.
165
403000
2000
kuriems skaičiavimas yra asmeninio susidomėjimo sritis.
07:00
I was somewhatšiek tiek interestedsuinteresuotas in ancientsenovės GreekGraikų,
166
405000
2000
Ir man patiko gilintis į senovės Graikijos laikus,
07:02
but I don't think that we should forcejėga the entirevisa populationgyventojai
167
407000
3000
bet nemanau, kad tą daryti turime versti visą žmoniją –
07:05
to learnmokytis a subjectdalykas like ancientsenovės GreekGraikų.
168
410000
2000
mokytis tokio dalyko, kaip senovės graikų kalba.
07:07
I don't think it's warrantedpateisinamas.
169
412000
2000
Nemanau, kad tai pateisinama.
07:09
So I have this distinctionskirtumas betweentarp what we're makingpriėmimo people do
170
414000
3000
Taigi, aš nubrėžiu liniją tarp to, ką mes verčiame žmones daryti,
07:12
and the subjectdalykas that's sortrūšiuoti of mainstreammainstream
171
417000
2000
kas yra tam tikra prasme plačiai praktikuojamas dalykas,
07:14
and the subjectdalykas that, in a senseprasme, people mightgali followsekite with their ownsavo interestpalūkanos
172
419000
3000
ir to, kuo žmonės gali domėtis iš asmeninių paskatų,
07:17
and perhapsgalbūt even be spikedSpygliuota into doing that.
173
422000
2000
kad ir kiaurai prasmegti tame.
07:19
So what are the issuesProblemos people bringatnešk up with this?
174
424000
3000
Taigi, kokiais argumentais paremta dabartinė praktika?
07:22
Well one of them is, they say, you need to get the basicspagrindai first.
175
427000
3000
Vienas iš jų – sakoma, kad pirmiausia reikia įgyti pagrindus.
07:25
You shouldn'tneturėtų use the machinemašina
176
430000
2000
Negalima naudotis technika,
07:27
untiliki you get the basicspagrindai of the subjectdalykas.
177
432000
2000
kol neįgijai dalyko pagrindų.
07:29
So my usualįprasta questionklausimas is, what do you mean by "basicspagrindai?"
178
434000
3000
Dažniausiai į tai atsakau – ką jūs vadinate pagrindais?
07:32
BasicsPagrindai of what?
179
437000
2000
Kieno pagrindais?
07:34
Are the basicspagrindai of drivingvairuoja a carautomobilis
180
439000
2000
Ar į automobilio vairavimo pagrindus
07:36
learningmokymasis how to servicepaslauga it, or designdizainas it for that matterklausimas?
181
441000
3000
įeina išmokimas, kaip jį taisyti ar kurti jo dizainą?
07:39
Are the basicspagrindai of writingraštu learningmokymasis how to sharpenparyškinti a quilltūtelė?
182
444000
3000
Ar į rašybos mokymąsi įeina mokymas, kaip užaštrinti plunksną?
07:43
I don't think so.
183
448000
2000
Nemanau.
07:45
I think you need to separateatskirai the basicspagrindai of what you're tryingbandau to do
184
450000
3000
Mano nuomone, reikia atskirti pagrindus to, ką jūs ketinate daryti,
07:48
from how it getsgauna donepadaryta
185
453000
2000
nuo to, kaip tai bus padaryta
07:50
and the machinerymašinos of how it getsgauna donepadaryta
186
455000
3000
bei nuo technologijos, kurią naudojant tai bus padaryta.
07:54
and automationautomatika allowsleidžia you to make that separationatskyrimas.
187
459000
3000
Automatizavimas leidžia tai padaryti – atskirti šiuos dalykus.
07:57
A hundredšimtas yearsmetai agoprieš, it's certainlytikrai truetiesa that to drivevairuoti a carautomobilis
188
462000
3000
Prieš šimtus metų buvo tiesa, kad norėdamas vairuoti automobilį
08:00
you kindmalonus of neededreikia to know a lot about the mechanicsmechanika of the carautomobilis
189
465000
2000
turėjai gana gerai išmanyti jo mechaniką:
08:02
and how the ignitionuždegimo timinglaikas workeddirbo and all sortsrūšiuoja of things.
190
467000
3000
apie uždegimo momentą ir kitus panašius dalykus.
08:06
But automationautomatika in carsautomobiliai
191
471000
2000
Tačiau automobilių automatizavimas
08:08
allowedleidžiama that to separateatskirai,
192
473000
2000
leido tai atskirti,
08:10
so drivingvairuoja is now a quitegana separateatskirai subjectdalykas, so to speakkalbėk,
193
475000
3000
tad dabar automobilio vairavimas yra atskirtas
08:13
from engineeringinžinerija of the carautomobilis
194
478000
3000
nuo automobilio mechanikos
08:16
or learningmokymasis how to servicepaslauga it.
195
481000
3000
bei jo techninio aptarnavimo.
08:20
So automationautomatika allowsleidžia this separationatskyrimas
196
485000
2000
Taigi, šis atskyrimas galimas automatizavimo dėka,
08:22
and alsotaip pat allowsleidžia -- in the caseatvejis of drivingvairuoja,
197
487000
2000
ir tai suteikia demokratiškumo – vairavimo atveju,
08:24
and I believe alsotaip pat in the futureateitis caseatvejis of mathsmatematikos --
198
489000
2000
ir aš tikiu, kad ateityje bus galimas
08:26
a democratizeddemokratizuotas way of doing that.
199
491000
2000
ir panašus matematikos demokratizavimas.
08:28
It can be spreadskleisti acrossvisoje a much largerdidesnis numbernumeris of people
200
493000
2000
Tuomet matematika galės paplisti daug platesniame žmonių rate,
08:30
who can really work with that.
201
495000
3000
kurie iš tikrųjų gali ją pritaikyti.
08:33
So there's anotherkitas thing that comesateina up with basicspagrindai.
202
498000
2000
Kalbant apie pagrindus, ateina kita mintis.
08:35
People confusepainioja, in my viewvaizdas,
203
500000
2000
Mano požiūriu, žmonės painioja
08:37
the orderįsakymas of the inventionišradimas of the toolsįrankiai
204
502000
3000
daiktų išradimo eiliškumą su tuo,
08:40
with the orderįsakymas in whichkuris they should use them for teachingmokymas.
205
505000
3000
kokia tvarka tie daiktai turėtų būti naudojami mokyme.
08:43
So just because paperpopierius was inventedišrastas before computerskompiuteriai,
206
508000
3000
Vien dėl to, kad popierius buvo išrastas anksčiau, negu kompiuteriai,
08:46
it doesn't necessarilybūtinai mean you get more to the basicspagrindai of the subjectdalykas
207
511000
3000
nebūtinai reiškia, kad matematikos geriau išmoksite
08:49
by usingnaudojant paperpopierius insteadvietoj to of a computerkompiuteris
208
514000
2000
naudodami popierių,
08:51
to teachmokyti mathematicsmatematika.
209
516000
2000
o ne kompiuterį.
08:55
My daughterdukra gavedavė me a rathergreičiau nicegražus anecdoteAnekdotas on this.
210
520000
3000
Mano dukra pateikė puikų pavyzdį šiai minčiai iliustruoti.
08:58
She enjoysmėgsta makingpriėmimo what she callsskambučiai "paperpopierius laptopsnešiojamieji kompiuteriai."
211
523000
3000
Jai patinka daryti tai, ką ji vadina popieriniais kompiuteriais.
09:01
(LaughterJuokas)
212
526000
2000
(Juokas)
09:03
So I askedpaklausė her one day, "You know, when I was your ageamžius,
213
528000
2000
Kartą jai pasakiau: „Žinai, kai aš buvau tavo metų,
09:05
I didn't make these.
214
530000
2000
aš to nedariau.
09:07
Why do you think that was?"
215
532000
2000
Kaip tau atrodo, kodėl?"
09:09
And after a secondantra or two, carefullyatsargiai reflectingatspindintis,
216
534000
2000
Sekundę, kitą pamąsčiusi, ji atsakė:
09:11
she said, "No paperpopierius?"
217
536000
2000
„Nebuvo popieriaus?"
09:13
(LaughterJuokas)
218
538000
5000
(Juokas)
09:19
If you were borngimęs after computerskompiuteriai and paperpopierius,
219
544000
2000
Kai esi gimęs tokiais laikais, kada egzistuoja ir kompiuteriai, ir popierius,
09:21
it doesn't really matterklausimas whichkuris orderįsakymas you're taughtmokė with them in,
220
546000
3000
tau visiškai nesvarbu, kokiu eiliškumu jie naudojami mokymuisi,
09:24
you just want to have the bestgeriausia toolįrankis.
221
549000
2000
tau tiesiog reikia pačios tinkamiausios priemonės.
09:26
So anotherkitas one that comesateina up is "ComputersKompiuteriai dumbkvailas mathmatematika down."
222
551000
3000
Kitas teiginys yra tas, kad kompiuteriai primityvina matematiką.
09:29
That somehowkažkaip, if you use a computerkompiuteris,
223
554000
2000
Išeitų, kad jeigu naudoji kompiuterį,
09:31
it's all mindlesslėkštas button-pushingmygtuką stūmimas,
224
556000
2000
tai tik spaudai klavišus ir tam nereikia proto,
09:33
but if you do it by handranka,
225
558000
2000
bet jeigu skaičiuoji ranka,
09:35
it's all intellectualintelektualus.
226
560000
2000
tuomet atlieki intelektualų darbą.
09:37
This one kindmalonus of annoyserzina me, I mustprivalo say.
227
562000
3000
Turiu pasakyti, kad šitoks požiūris mane erzina.
09:40
Do we really believe
228
565000
2000
Ar tikrai mes tikime,
09:42
that the mathmatematika that mostlabiausiai people are doing in schoolmokykla
229
567000
2000
kad toji matematika, kokios šiandien mokoma mokyklose,
09:44
practicallypraktiškai todayšiandien
230
569000
2000
yra kažkas daugiau,
09:46
is more than applyingtaikymas proceduresprocedūros
231
571000
2000
negu uždavinių sprendimai, kai
09:48
to problemsproblemos they don't really understandsuprasti, for reasonsmotyvai they don't get?
232
573000
3000
mokiniai nesupranta nei pačių uždavinių, nei kodėl juos reikia spręsti.
09:51
I don't think so.
233
576000
2000
Manau, kad ne daugiau.
09:53
And what's worseblogiau, what they're learningmokymasis there isn't even practicallypraktiškai usefulnaudinga anymoredaugiau.
234
578000
3000
Dar blogiau yra tai, kad tai, ko jie mokosi, yra praktiškai jau nenaudinga.
09:56
MightGali have been 50 yearsmetai agoprieš, but it isn't anymoredaugiau.
235
581000
3000
Galbūt buvo naudinga prieš 50 metų, bet dabar jau nebe.
09:59
When they're out of educationšvietimas, they do it on a computerkompiuteris.
236
584000
3000
Būdami ne mokykloje tuos veiksmus jie atlieka kompiuteriu.
10:02
Just to be clearaišku, I think computerskompiuteriai can really help with this problemproblema,
237
587000
3000
Pasikartosiu, bet mano nuomone, spręsti šią problemą gali padėti kompiuteriai,
10:05
actuallyiš tikrųjų make it more conceptualkonceptualus.
238
590000
2000
jie matematikai gali suteikti konceptualumo.
10:07
Now, of coursežinoma, like any great toolįrankis,
239
592000
2000
Žinoma, kaip ir bet kuri kita priemonė ar įrankis,
10:09
they can be used completelyvisiškai mindlesslynegalvodamas,
240
594000
2000
kompiuteriai gali būti taikomi visiškai neprotingai,
10:11
like turningtekinimas everything into a multimediamultimedija showRodyti,
241
596000
3000
tarkim, galima viską paversti multimedijos šou;
10:14
like the examplepavyzdys I was shownparodyta of solvingspręsti an equationlygtis by handranka,
242
599000
3000
tokiu pavyzdžiu gali būti mokymas, kaip lygtis spręsti rankiniu būdu –
10:17
where the computerkompiuteris was the teachermokytojas --
243
602000
2000
kada to moko kompiuteris:
10:19
showRodyti the studentstudentas how to manipulatemanipuliuoti and solveišspręsk it by handranka.
244
604000
3000
demonstruoja mokiniui, kaip skaičiuoti ir spręsti ranka.
10:22
This is just nutsriešutai.
245
607000
2000
Visiškas pakvaišimas.
10:24
Why are we usingnaudojant computerskompiuteriai to showRodyti a studentstudentas how to solveišspręsk a problemproblema by handranka
246
609000
3000
Kodėl kompiuteriai naudojami tam, kad mokiniams parodytų, kaip ranka spręsti uždavinį,
10:27
that the computerkompiuteris should be doing anywayvistiek?
247
612000
2000
kuriuos vėliau vis tiek spręs kompiuteriai?
10:29
All backwardsatgal.
248
614000
2000
Viskas vyksta atbulai.
10:31
Let me showRodyti you
249
616000
2000
Leiskite jums pademonstruoti,
10:33
that you can alsotaip pat make problemsproblemos hardersunkiau to calculateapskaičiuoti.
250
618000
3000
kad uždavinius galima spręsti ir sudėtingiau.
10:36
See, normallypaprastai in schoolmokykla,
251
621000
2000
Mokyklose įprasta spręsti
10:38
you do things like solveišspręsk quadratickvadratinė equationslygtys.
252
623000
3000
kvadartines lygtis.
10:41
But you see, when you're usingnaudojant a computerkompiuteris,
253
626000
3000
Bet naudojant kompiuterį
10:44
you can just substitutepakeisti.
254
629000
4000
pakanka tiesiog pakeisti.
10:48
You can make it a quarticketvirtojo laipsnio equationlygtis. Make it kindmalonus of hardersunkiau, calculating-wiseporeikius.
255
633000
2000
Padaryti ketvirtojo laipsnio lygtį; pasunkinti ją, pritaikyti pagal poreikius.
10:50
SamePačios principlesprincipai appliedtaikoma --
256
635000
2000
Taikomi tie patys principai:
10:52
calculationsskaičiavimai, hardersunkiau.
257
637000
2000
skaičiavimas, sudėtingumo lygis.
10:54
And problemsproblemos in the realrealus worldpasaulis
258
639000
2000
Jeigu reikėtų ranka spręsti tokius uždavinius,
10:56
look nuttyriešutų and horriblesiaubingas like this.
259
641000
2000
jie pasirodytų neįkandami.
10:58
They'veJie jau got hairplaukai all over them.
260
643000
2000
Jie į tą pusę net žiūrėti nenorės.
11:00
They're not just simplepaprasta, dumbed-downdumbed žemyn things that we see in schoolmokykla mathmatematika.
261
645000
3000
Tai nėra eiliniai, supaprastinti dalykai, kuriuos matome matematikos pamokose.
11:04
And think of the outsidelauke worldpasaulis.
262
649000
2000
Mąstau apie realųjį mūsų gyvenimą.
11:06
Do we really believe that engineeringinžinerija and biologybiologija
263
651000
2000
Ar mes iš tiesų manome, kad inžinerija ir biologija,
11:08
and all of these other things
264
653000
2000
visi kiti dalykai,
11:10
that have so benefitednaudos from computerskompiuteriai and mathsmatematikos
265
655000
2000
kuriuose buvo pasinaudota kompiuterių ir matematikos pasiekimais,
11:12
have somehowkažkaip conceptuallykonceptualiai gottenįgytas reducedsumažintas by usingnaudojant computerskompiuteriai?
266
657000
3000
konceptualiai kaip nors sumenko vien todėl, kad buvo naudoti kompiuteriai?
11:15
I don't think so -- quitegana the oppositepriešingas.
267
660000
3000
Aš taip nemanau; veikiau priešingai.
11:18
So the problemproblema we'vemes turime really got in mathmatematika educationšvietimas
268
663000
3000
Taigi, problema matematikos mokyme yra ne ta,
11:21
is not that computerskompiuteriai mightgali dumbkvailas it down,
269
666000
3000
kad kompiuteriai gali bukinti,
11:24
but that we have dumbed-downdumbed žemyn problemsproblemos right now.
270
669000
3000
bet ta, kad šiuo metu matematikoje sprendžiami suprimityvinti uždaviniai.
11:27
Well, anotherkitas issueklausimas people bringatnešk up
271
672000
2000
Kitas dalykas, kuriuo teisinamas skaičiavimas ranka,
11:29
is somehowkažkaip that handranka calculatingapskaičiuojant proceduresprocedūros
272
674000
2000
yra tas, kad skaičiavimo procesas
11:31
teachmokyti understandingsuprasti.
273
676000
2000
ugdo supratimą.
11:33
So if you go throughper lots of examplespavyzdžiai,
274
678000
2000
Kai atlieki daug sprendimų,
11:35
you can get the answeratsakyti,
275
680000
2000
tuomet jau sužinai –
11:37
you can understandsuprasti how the basicspagrindai of the systemsistema work better.
276
682000
3000
tuomet gali suprasti, kurie sistemos pagrindai veikia geriau.
11:40
I think there is one thing that I think very validgalioja here,
277
685000
3000
Manau, kad čia verta paminėti vieną argumentą,
11:43
whichkuris is that I think understandingsuprasti proceduresprocedūros and processesprocesai is importantsvarbu.
278
688000
3000
t.y., kad labai svarbūs supratimo ugdymo būdai ir pats procesas.
11:47
But there's a fantasticfantastinis way to do that in the modernmodernus worldpasaulis.
279
692000
3000
Tačiau šiuolaikiniame pasaulyje yra fantastiškas būdas to mokyti.
11:50
It's calledvadinamas programmingprogramavimas.
280
695000
3000
Jis vadinamas programavimu.
11:53
ProgrammingProgramavimas is how mostlabiausiai proceduresprocedūros and processesprocesai
281
698000
2000
Programavimas yra tasai būdas, kuriuo šiais laikais
11:55
get writtenparašyta down these daysdienos,
282
700000
2000
užrašoma dauguma procesų ir procedūrų,
11:57
and it's alsotaip pat a great way
283
702000
2000
programavimas taip pat yra puikus būdas
11:59
to engageužsiimti studentsstudentai much more
284
704000
2000
mokinius daug labiau sudominti mokomu dalyku,
12:01
and to checkTikrinti they really understandsuprasti.
285
706000
2000
o tai pat patogus būdas patikrinti, ar jie gerai suprato pamoką.
12:03
If you really want to checkTikrinti you understandsuprasti mathmatematika
286
708000
2000
Jeigu iš tiesų norite patikrinti, ar mokate matematiką,
12:05
then writeparašyk a programprograma to do it.
287
710000
3000
tuomet parašykite programą uždaviniui išspręsti.
12:08
So programmingprogramavimas is the way I think we should be doing that.
288
713000
3000
Taigi, programavimas yra toji sritis, kurią mes turėtume taikyti.
12:11
So to be clearaišku, what I really am suggestingsiūlau here
289
716000
2000
Aiškumo labui noriu pasakyti:
12:13
is we have a uniqueunikalus opportunitygalimybė
290
718000
2000
mes turime unikalią galimybę
12:15
to make mathsmatematikos bothabu more practicalpraktinis
291
720000
2000
matematiką paversti ir labiau praktiška,
12:17
and more conceptualkonceptualus, simultaneouslytuo pačiu metu.
292
722000
3000
ir labiau konceptualia – vienu metu.
12:20
I can't think of any other subjectdalykas where that's recentlyneseniai been possiblegalimas.
293
725000
3000
Nerandu nė vieno kito dalyko, kuriame galėtume sujungti šias dvi savybes.
12:23
It's usuallypaprastai some kindmalonus of choicepasirinkimas
294
728000
2000
Paprastai tenka rinktis
12:25
betweentarp the vocationalprofesinio and the intellectualintelektualus.
295
730000
2000
tarp pritaikomumo ir intelektualumo.
12:27
But I think we can do bothabu at the sametas pats time here.
296
732000
3000
Tačiau aš manau, kad šiuo atveju ir viena, ir kita galime daryti vienu metu.
12:32
And we openatviras up so manydaug more possibilitiesgalimybės.
297
737000
3000
Šitaip atveriame labai daug naujų galimybių.
12:35
You can do so manydaug more problemsproblemos.
298
740000
2000
Galima modeliuoti daug daugiau problemų ir uždavinių.
12:37
What I really think we gainpelnas from this
299
742000
2000
Ką mes iš to gauname? Mano nuomone,
12:39
is studentsstudentai gettinggauti intuitionintuicija and experiencepatirtis
300
744000
3000
daug labiau negu iki šiol būtų išugdoma
12:42
in fartoli greaterdidesnis quantitieskiekiai than they'vejie jau ever got before.
301
747000
3000
mokinių intuicija ir patirtis.
12:45
And experiencepatirtis of hardersunkiau problemsproblemos --
302
750000
2000
Mokinių patirtis spręsti sudėtingesnes problemas,
12:47
beingesamas ablegalingas to playGroti with the mathmatematika, interactbendrauti with it,
303
752000
2000
gebėjimas žaisti su matematika, sąveikauti su ja,
12:49
feel it.
304
754000
2000
jausti ją.
12:51
We want people who can feel the mathmatematika instinctivelyinstinktyviai.
305
756000
3000
Mums reikalingi žmonės, kurie instinktyviai jaučia matematiką.
12:54
That's what computerskompiuteriai allowleisti us to do.
306
759000
3000
Šitokias galimybes atveria kompiuterių panaudojimas.
12:57
AnotherDar vienas thing it allowsleidžia us to do is reorderpertvarkyti the curriculummokymo planas.
307
762000
3000
Kitas dalykas, kurį jie leidžia padaryti – tai atnaujinti mokymo programas.
13:00
TraditionallyTradiciškai it's been by how difficultsunku it is to calculateapskaičiuoti,
308
765000
2000
Tradiciškai programos paremtos skaičiavimo sudėtingumo lygiu,
13:02
but now we can reorderpertvarkyti it
309
767000
2000
tačiau dabar galime tai pakeisti
13:04
by how difficultsunku it is to understandsuprasti the conceptskoncepcijos,
310
769000
2000
į konceptualumo sudėtingumo lygį,
13:06
howevertačiau hardsunku the calculatingapskaičiuojant.
311
771000
2000
nepriklausomai nuo skaičiavimo sudėtingumo.
13:08
So calculusdantų akmenys has traditionallytradiciškai been taughtmokė very latevėlai.
312
773000
3000
Tradiciškai skaičiuoti buvo mokoma gana vėlai.
13:11
Why is this?
313
776000
2000
Kodėl?
13:13
Well, it's damnprakeiktas hardsunku doing the calculationsskaičiavimai, that's the problemproblema.
314
778000
3000
Todėl, kad skaičiavimas yra sudėtingas procesas, štai kodėl.
13:17
But actuallyiš tikrųjų manydaug of the conceptskoncepcijos
315
782000
2000
Bet iš tikrųjų daugelis koncepcijų
13:19
are amenablepaklusnumas to a much youngerjaunesnis ageamžius groupgrupė.
316
784000
3000
yra suvokiamos daug jaunesniame amžiuje.
13:22
This was an examplepavyzdys I builtpastatytas for my daughterdukra.
317
787000
3000
Štai pavyzdys, kurį sukūriau savo dukrai.
13:25
And very, very simplepaprasta.
318
790000
2000
Labai labai paprastas.
13:28
We were talkingkalbėti about what happensatsitinka
319
793000
2000
Mes kalbėjomės apie tai, kas atsitinka,
13:30
when you increasepadidinti the numbernumeris of sidespusės of a polygondaugiakampio
320
795000
2000
kai daugiakampio kraštinių skaičius
13:32
to a very largedidelis numbernumeris.
321
797000
2000
išauga iki labai didelio skaičiaus.
13:36
And of coursežinoma, it turnspasisuka into a circleratas.
322
801000
2000
Aišku, tada jis tampa apskritimu.
13:38
And by the way, she was alsotaip pat very insistentprimygtinis
323
803000
2000
Beje, ji išreikalavo,
13:40
on beingesamas ablegalingas to changekeisti the colorspalva,
324
805000
2000
kad galima būtų keisti spalvą,
13:42
an importantsvarbu featurefunkcija for this demonstrationdemonstracija.
325
807000
3000
kuri šioje demonstracijoje yra svarbus elementas.
13:46
You can see that this is a very earlyanksti stepžingsnis
326
811000
3000
Kaip matote, tai yra pradmenys mokant
13:49
into limitsribos and differentialdiferencialas calculusdantų akmenys
327
814000
2000
ribų ir diferencialinio skaičiavimo,
13:51
and what happensatsitinka when you take things to an extremeekstremalios --
328
816000
3000
kas atsitinka, kai pasirenkami priešingi dydžiai –
13:54
and very smallmažas sidespusės and a very largedidelis numbernumeris of sidespusės.
329
819000
2000
mažiausias kraštinių skaičius ir didžiausias skaičius.
13:56
Very simplepaprasta examplepavyzdys.
330
821000
2000
Labai paprastas pavyzdys.
13:58
That's a viewvaizdas of the worldpasaulis
331
823000
2000
Tai pasaulio matymas,
14:00
that we don't usuallypaprastai give people for manydaug, manydaug yearsmetai after this.
332
825000
3000
kurio žmonėms neatveriame gana ilgai.
14:03
And yetvis dar, that's a really importantsvarbu practicalpraktinis viewvaizdas of the worldpasaulis.
333
828000
3000
Ir vis dėlto tai yra tikrai svarbus, praktiškas pasaulio pažinimas.
14:06
So one of the roadblocksblokados we have
334
831000
3000
Viena iš kliūčių, trukdanti
14:09
in movingjuda this agendadarbotvarkė forwardPirmyn
335
834000
3000
eiti šia kryptimi,
14:12
is examsegzaminai.
336
837000
2000
yra egzaminai.
14:14
In the endgalas, if we testbandymas everyoneVisi by handranka in examsegzaminai,
337
839000
3000
Mokslų pabaigoje, per egzaminus skaičiuojama rankiniu būdu,
14:17
it's kindmalonus of hardsunku to get the curriculamokymo programas changedpasikeitė
338
842000
3000
todėl lyg ir sudėtinga mokymo programą pakeisti taip,
14:20
to a pointtaškas where they can use computerskompiuteriai
339
845000
2000
kad pamokose mokiniai
14:22
duringper the semesterssemestrų.
340
847000
3000
naudotų kompiuterius.
14:25
And one of the reasonsmotyvai it's so importantsvarbu --
341
850000
2000
Ir tai yra viena iš svarbių priežasčių, kodėl būtina
14:27
so it's very importantsvarbu to get computerskompiuteriai in examsegzaminai.
342
852000
3000
ir egzaminuose naudoti kompiuterius.
14:30
And then we can askpaklausk questionsklausimai, realrealus questionsklausimai,
343
855000
3000
Tuomet galėtume pateikti klausimus, realius klausimus –
14:33
questionsklausimai like, what's the bestgeriausia life insurancedraudimas policypolitika to get? --
344
858000
3000
tokius kaip „Kokį gyvybės draudimą naudingiausia pasirinkti?"
14:36
realrealus questionsklausimai that people have in their everydaykiekvieną dieną livesgyvena.
345
861000
3000
Tai klausimas, su kuriuo žmonės susiduria savo kasdieniame gyvenime.
14:40
And you see, this isn't some dumbed-downdumbed žemyn modelmodelis here.
346
865000
2000
Kaip matote, šio modelio negalima pavadinti primityviu.
14:42
This is an actualfaktinis modelmodelis where we can be askedpaklausė to optimizeoptimizuoti what happensatsitinka.
347
867000
3000
Tai realus modelis, pagal kurį galima nustatyti optimalų pasirinkimą.
14:45
How manydaug yearsmetai of protectionapsauga do I need?
348
870000
2000
„Keleriems metams man reikalingas gyvybės draudimas?"
14:47
What does that do to the paymentsmokėjimai
349
872000
2000
„Kokios yra įmokos,
14:49
and to the interestpalūkanos rateskainos and so forthpirmyn?
350
874000
3000
kokia palūkanų norma?" ir t.t.
14:52
Now I'm not for one minuteminutė suggestingsiūlau it's the only kindmalonus of questionklausimas
351
877000
3000
Tikrai nemanau, kad egzaminuose turi būti klausiama
14:55
that should be askedpaklausė in examsegzaminai,
352
880000
2000
tiktai tokio pobūdžio klausimų,
14:57
but I think it's a very importantsvarbu typetipo
353
882000
2000
tačiau manau, kad ir šitokie klausimai yra labai svarbūs,
14:59
that right now just getsgauna completelyvisiškai ignoredignoruojamas
354
884000
3000
o šiuo metu jie visiškai ignoruojami,
15:02
and is criticalkritiškas for people'sžmonių realrealus understandingsuprasti.
355
887000
3000
nors turi labai didžiulės svarbos žmonių gyvenime.
15:05
So I believe [there is] criticalkritiškas reformreformos
356
890000
3000
Aš manau, kad turi vykti esminė reforma,
15:08
we have to do in computer-basedKompiuterinė mathmatematika.
357
893000
2000
pereinant prie kompiuterių naudojimu paremto matematikos mokymo.
15:10
We have got to make sure
358
895000
2000
Turime padaryti viską,
15:12
that we can movejudėti our economiesekonomika forwardPirmyn,
359
897000
3000
kad galėtume pastūmėti į priekį mūsų ekonomiką,
15:15
and alsotaip pat our societiesdraugijos,
360
900000
2000
o kartu ir šalies visuomenę,
15:17
basedpagrįstas on the ideaidėja that people can really feel mathematicsmatematika.
361
902000
3000
sustiprindami žmonių gebėjimą iš tiesų jausti matematiką.
15:22
This isn't some optionalpasirinktinai extrapapildomai.
362
907000
3000
Tai nėra pasirinktinis papildomas dalykas.
15:25
And the countryŠalis that does this first
363
910000
2000
Šalis, kuri tai atliks pirmoji,
15:27
will, in my viewvaizdas, leapfrogLeapfrog otherskiti
364
912000
3000
mano požiūriu, greičiau už kitas
15:30
in achievingsiekiant a newnaujas economyekonomika even,
365
915000
3000
sukurs naują, geresnę,
15:33
an improvedpatobulintas economyekonomika,
366
918000
2000
ekonomiką,
15:35
an improvedpatobulintas outlookperspektyva.
367
920000
2000
išugdys didesnį raštingumą.
15:37
In factfaktas, I even talk about us movingjuda
368
922000
2000
Kalbu netgi apie mūsų perėjimą
15:39
from what we oftendažnai call now the "knowledgežinios economyekonomika"
369
924000
3000
nuo vadinamosios žinių ekonomikos
15:42
to what we mightgali call a "computationalskaičiavimo knowledgežinios economyekonomika,"
370
927000
3000
prie kompiuterinių žinių ekonomikos –
15:45
where high-levelaukštas lygis mathmatematika is integralneatsiejama to what everyoneVisi does
371
930000
3000
kada visose srityse bus integruota aukštoji matematika,
15:48
in the way that knowledgežinios currentlyšiuo metu is.
372
933000
2000
kaip kad šiandien integruotos žinios.
15:50
We can engageužsiimti so manydaug more studentsstudentai with this,
373
935000
3000
Šitokia matematika būtų įdomi daug didesniam mokinių ratui,
15:53
and they can have a better time doing it.
374
938000
3000
ir jos mokymasis būtų daug maloniau praleistas laikas.
15:56
And let's understandsuprasti:
375
941000
2000
Supraskime,
15:58
this is not an incrementalInkrementinis sortrūšiuoti of changekeisti.
376
943000
3000
kad tai nėra smulkus pokytis.
16:02
We're tryingbandau to crosskirsti the chasmbedugnė here
377
947000
2000
Mes stengiamės įveikti prarają, kuri susidarė
16:04
betweentarp schoolmokykla mathmatematika and the real-worldrealus pasaulis mathmatematika.
378
949000
2000
tarp mokyklinės matematikos ir realaus pasaulio matematikos.
16:06
And you know if you walkvaikščioti acrossvisoje a chasmbedugnė,
379
951000
2000
Jūs žinote, kad keliauti per prarają
16:08
you endgalas up makingpriėmimo it worseblogiau than if you didn't startpradėti at all --
380
953000
3000
gali būti blogiau, negu apskritai šios kelionės nepradėti –
16:11
biggerdidesnis disasternelaimė.
381
956000
2000
tai gali baigtis didele nelaime.
16:13
No, what I'm suggestingsiūlau
382
958000
2000
Tai, ką aš siūlau –
16:15
is that we should leapšuolis off,
383
960000
2000
tai šuolis;
16:17
we should increasepadidinti our velocitygreitis
384
962000
2000
turime padidinti savo greitį
16:19
so it's highaukštas,
385
964000
2000
iki tiek,
16:21
and we should leapšuolis off one sidepusė and go the other --
386
966000
3000
kad galėtume peršokti iš vienos pusės į kitą –
16:24
of coursežinoma, havingturintys calculatedapskaičiuotas our differentialdiferencialas equationlygtis very carefullyatsargiai.
387
969000
3000
aišku, prieš tai labai atidžiai išsprendę diferencialinę lygtį.
16:27
(LaughterJuokas)
388
972000
2000
(Juokas)
16:29
So I want to see
389
974000
2000
Taigi, aš noriu matyti visiškai atsinaujinusią,
16:31
a completelyvisiškai renewedatnaujinta, changedpasikeitė mathmatematika curriculummokymo planas
390
976000
2000
pakeistą matematikos mokymo programą,
16:33
builtpastatytas from the groundžemė up,
391
978000
2000
atnaujintą iš pat pagrindų,
16:35
basedpagrįstas on computerskompiuteriai beingesamas there,
392
980000
2000
paremtą kompiuterių naudojimu.
16:37
computerskompiuteriai that are now ubiquitousvisur almostbeveik.
393
982000
2000
Kompiuterių, kurie dabar yra beveik visur,
16:39
CalculatingApskaičiuojant machinesmašinos are everywherevisur
394
984000
2000
skaičiuotuvų yra visur,
16:41
and will be completelyvisiškai everywherevisur in a smallmažas numbernumeris of yearsmetai.
395
986000
3000
arba netrukus bus visur.
16:44
Now I'm not even sure if we should brandprekės ženklas the subjectdalykas as mathmatematika,
396
989000
4000
Dabar nesu įsitikinęs, ar šį dalyką turėtume vadinti matematika,
16:48
but what I am sure is
397
993000
2000
tačiau esu tikras,
16:50
it's the mainstreammainstream subjectdalykas of the futureateitis.
398
995000
2000
kad šis dalykas ateityje bus esminis.
16:53
Let's go for it,
399
998000
3000
Tad eikime šia kryptimi.
16:56
and while we're about it,
400
1001000
2000
O kol dar ruošiamės,
16:58
let's have a bitšiek tiek of funlinksma,
401
1003000
2000
suteikime šiek tiek džiaugsmo –
17:00
for us, for the studentsstudentai and for TEDTED here.
402
1005000
3000
sau, mokiniams ir – TED konferencijos dalyviams.
17:03
Thanksačiū.
403
1008000
2000
Ačiū.
17:05
(ApplausePlojimai)
404
1010000
7000
(Plojimai)
Translated by Daina Karlonaite
Reviewed by Milda Tylaite

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Conrad Wolfram - Mathematician
Conrad Wolfram runs the worldwide arm of Wolfram Research, the mathematical lab behind the cutting-edge knowledge engine Wolfram Alpha.

Why you should listen

Conrad Wolfram is the strategic director of Wolfram Research, where his job, in a nutshell, is understanding and finding new uses for the Mathematica technology. Wolfram is especially passionate about finding uses for Mathematica outside of pure computation, using it as a development platform for products that help communicate big ideas. The Demonstrations tool, for instance, makes a compelling case for never writing out another equation -- instead displaying data in interactive, graphical form.

Wolfram's work points up the changing nature of math in the past 30 years, as we've moved from adding machines to calculators to sophisticated math software, allowing us to achieve ever more complex computational feats. But, Wolfram says, many schools are still focused on hand-calculating; using automation, such as a piece of software, to do math is sometimes seen as cheating. This keeps schools from spending the time they need on the new tools of science and mathematics. As they gain significance for everyday living, he suggests, we need to learn to take advantage of these tools and learn to use them young. Learn more at computerbasedmath.org.

More profile about the speaker
Conrad Wolfram | Speaker | TED.com