ABOUT THE SPEAKER
Conrad Wolfram - Mathematician
Conrad Wolfram runs the worldwide arm of Wolfram Research, the mathematical lab behind the cutting-edge knowledge engine Wolfram Alpha.

Why you should listen

Conrad Wolfram is the strategic director of Wolfram Research, where his job, in a nutshell, is understanding and finding new uses for the Mathematica technology. Wolfram is especially passionate about finding uses for Mathematica outside of pure computation, using it as a development platform for products that help communicate big ideas. The Demonstrations tool, for instance, makes a compelling case for never writing out another equation -- instead displaying data in interactive, graphical form.

Wolfram's work points up the changing nature of math in the past 30 years, as we've moved from adding machines to calculators to sophisticated math software, allowing us to achieve ever more complex computational feats. But, Wolfram says, many schools are still focused on hand-calculating; using automation, such as a piece of software, to do math is sometimes seen as cheating. This keeps schools from spending the time they need on the new tools of science and mathematics. As they gain significance for everyday living, he suggests, we need to learn to take advantage of these tools and learn to use them young. Learn more at computerbasedmath.org.

More profile about the speaker
Conrad Wolfram | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2010

Conrad Wolfram: Teaching kids real math with computers

Conrad Wolfram: Kinderen echte wiskunde aanleren met computers

Filmed:
1,742,493 views

Van raketten tot aandelenbeurzen: vele van de spannendste creaties van de mensheid draaien op wiskunde. Waarom vinden kinderen dit dan niet meer interessant? Conrad Wolfram zegt dat het deel van de wiskunde dat we onderwijzen - manueel rekenen - niet alleen saai is maar ook irrelevant voor echte wiskunde en voor de echte wereld. Hij doet dit radicale voorstel: kinderen wiskunde aanleren via computerprogrammatie.
- Mathematician
Conrad Wolfram runs the worldwide arm of Wolfram Research, the mathematical lab behind the cutting-edge knowledge engine Wolfram Alpha. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
We'veWe hebben got a realecht problemprobleem with mathwiskunde educationonderwijs right now.
0
0
4000
We hebben vandaag een echt probleem met het wiskunde-onderwijs.
00:19
BasicallyIn principe, no one'séén is very happygelukkig.
1
4000
3000
Het komt erop neer dat niemand echt gelukkig is.
00:22
Those learningaan het leren it
2
7000
2000
Diegenen die het leren
00:24
think it's disconnectedlosgekoppeld,
3
9000
2000
vinden het wereldvreemd,
00:26
uninterestingoninteressant and hardhard.
4
11000
2000
oninteressant en moeilijk.
00:28
Those tryingproberen to employdienst them
5
13000
2000
Diegenen die hen willen tewerkstellen
00:30
think they don't know enoughgenoeg.
6
15000
2000
vinden dat ze te weinig weten.
00:32
GovernmentsRegeringen realizerealiseren that it's a biggroot dealtransactie for our economieseconomieën,
7
17000
3000
Regeringen beseffen dat dit belangrijk is voor onze economie,
00:35
but don't know how to fixrepareren it.
8
20000
3000
maar weten niet hoe ze het moeten oplossen.
00:38
And teachersleraren are alsoook frustratedgefrustreerd.
9
23000
2000
Leerkrachten zijn ook gefrustreerd.
00:40
YetNog mathwiskunde is more importantbelangrijk to the worldwereld-
10
25000
3000
Nochtans is wiskunde belangrijker voor de wereld
00:43
than at any pointpunt in humanmenselijk historygeschiedenis.
11
28000
2000
dan op enig ander punt in de menselijke geschiedenis.
00:45
So at one endeinde we'vewij hebben got fallingvallend interestinteresseren
12
30000
2000
Aan de ene kant hebben we tanende belangstelling
00:47
in educationonderwijs in mathwiskunde,
13
32000
2000
voor het wiskunde-onderwijs,
00:49
and at the other endeinde we'vewij hebben got a more mathematicalwiskundig worldwereld-,
14
34000
3000
aan de andere kant hebben we een meer wiskundige wereld,
00:52
a more quantitativekwantitatief worldwereld- than we ever have had.
15
37000
3000
een meer kwantitatieve wereld dan ooit tevoren.
00:56
So what's the problemprobleem, why has this chasmkloof openedgeopend up,
16
41000
2000
Wat is het probleem, vanwaar die kloof,
00:58
and what can we do to fixrepareren it?
17
43000
3000
en wat kunnen we doen om hem te dichten?
01:01
Well actuallywerkelijk, I think the answerantwoord
18
46000
2000
Ik denk dat het antwoord
01:03
is staringstaren us right in the facegezicht:
19
48000
2000
voor het grijpen ligt.
01:05
Use computerscomputers.
20
50000
2000
Gebruik computers.
01:07
I believe
21
52000
2000
Ik geloof
01:09
that correctlycorrect usinggebruik makend van computerscomputers
22
54000
2000
dat correct gebruik van computers
01:11
is the silverzilver bulletkogel
23
56000
2000
dé oplossing is
01:13
for makingmaking mathwiskunde educationonderwijs work.
24
58000
3000
om het wiskunde-onderwijs te doen slagen.
01:16
So to explainuitleg geven that,
25
61000
2000
Om dat uit te leggen
01:18
let me first talk a bitbeetje about what mathwiskunde lookslooks like in the realecht worldwereld-
26
63000
3000
zal ik eerst wat vertellen over hoe wiskunde eruit ziet in de echte wereld
01:21
and what it lookslooks like in educationonderwijs.
27
66000
2000
en in het onderwijs.
01:23
See, in the realecht worldwereld-
28
68000
2000
In de echte wereld
01:25
mathwiskunde isn't necessarilynodig donegedaan by mathematicianswiskundigen.
29
70000
3000
wordt wiskunde niet noodzakelijk door wiskundigen beoefend.
01:28
It's donegedaan by geologistsgeologen,
30
73000
2000
Het gebeurt door geologen,
01:30
engineersingenieurs, biologistsbiologen,
31
75000
2000
ingenieurs, biologen,
01:32
all sortssoorten of differentverschillend people --
32
77000
2000
allerlei verschillende mensen --
01:34
modelingmodellering and simulationsimulatie.
33
79000
2000
modelleren en simuleren.
01:36
It's actuallywerkelijk very popularpopulair.
34
81000
2000
Het is nogal populair.
01:38
But in educationonderwijs it lookslooks very differentverschillend --
35
83000
3000
In het onderwijs ziet het er anders uit:
01:41
dumbed-downdumbed-down problemsproblemen, lots of calculatingberekening,
36
86000
2000
vereenvoudigde vraagstukken, veel rekenwerk --
01:43
mostlymeestal by handhand-.
37
88000
2000
meestal met de hand.
01:46
Lots of things that seemlijken simpleeenvoudig
38
91000
2000
Vele dingen die eenvoudig lijken
01:48
and not difficultmoeilijk like in the realecht worldwereld-,
39
93000
2000
en niet moeilijk zijn in het echte leven,
01:50
exceptbehalve if you're learningaan het leren it.
40
95000
2000
behalve als je aan het leren bent.
01:53
And anothereen ander thing about mathwiskunde:
41
98000
2000
Nog iets over wiskunde:
01:55
mathwiskunde sometimessoms lookslooks like mathwiskunde --
42
100000
2000
wiskunde ziet er soms als wiskunde uit --
01:57
like in this examplevoorbeeld here --
43
102000
3000
zoals in dit voorbeeld --
02:00
and sometimessoms it doesn't --
44
105000
2000
en soms niet --
02:02
like "Am I drunkdronken?"
45
107000
3000
zoals "Ben ik dronken?"
02:07
And then you get an answerantwoord that's quantitativekwantitatief in the modernmodern worldwereld-.
46
112000
3000
Daar krijg je in de moderne wereld een kwantitatief antwoord op.
02:10
You wouldn'tzou het niet have expectedverwacht that a fewweinig yearsjaar back.
47
115000
3000
Enkele jaren geleden zou je dat niet hebben verwacht.
02:13
But now you can find out all about --
48
118000
3000
Nu kan je alles ontdekken over --
02:16
unfortunatelyhelaas, my weightgewicht is a little higherhoger than that, but --
49
121000
3000
mijn gewicht is helaas wat hoger dan dat, maar --
02:19
all about what happensgebeurt.
50
124000
2000
alles wat gebeurt.
02:21
So let's zoomzoom out a bitbeetje and askvragen,
51
126000
2000
Laten we wat uitzoomen en ons afvragen:
02:23
why are we teachingonderwijs people mathwiskunde?
52
128000
2000
waarom onderwijzen we wiskunde?
02:25
What's the pointpunt of teachingonderwijs people mathwiskunde?
53
130000
3000
Waarvoor is wiskunde-onderwijs goed?
02:28
And in particularbijzonder, why are we teachingonderwijs them mathwiskunde in generalalgemeen?
54
133000
3000
Meer bepaald, waarom onderwijzen we wiskunde in het algemeen?
02:31
Why is it suchzodanig an importantbelangrijk partdeel of educationonderwijs
55
136000
3000
Waarom is het een zo belangrijk onderdeel van het onderwijs,
02:34
as a sortsoort of compulsoryverplichte subjectonderwerpen?
56
139000
2000
als een soort van verplicht vak?
02:36
Well, I think there are about threedrie reasonsredenen:
57
141000
3000
Ik denk dat er een drietal redenen zijn:
02:39
technicaltechnisch jobsjobs
58
144000
2000
technische taken
02:41
so criticalkritisch to the developmentontwikkeling of our economieseconomieën,
59
146000
3000
die zo kritisch zijn voor de ontwikkeling van onze economie,
02:44
what I call "everydayelke dag livingleven" --
60
149000
3000
wat ik het leven van elke dag noem.
02:48
to functionfunctie in the worldwereld- todayvandaag,
61
153000
2000
Om te functioneren in de wereld van vandaag
02:50
you've got to be prettymooi quantitativekwantitatief,
62
155000
2000
moet je nogal kwantitatief zijn,
02:52
much more so than a fewweinig yearsjaar agogeleden:
63
157000
2000
veel meer dan enkele jaren geleden.
02:54
figurefiguur out your mortgageshypotheken,
64
159000
2000
Wijsraken uit je hypotheek,
02:56
beingwezen skepticalsceptisch of governmentregering statisticsstatistieken, those kindssoorten of things --
65
161000
3000
kritisch staan tegenover overheidsstatistieken, dat soort dingen.
03:00
and thirdlyten derde, what I would call something like
66
165000
3000
Ten derde: iets wat ik
03:03
logicallogisch mindgeest trainingopleiding, logicallogisch thinkinghet denken.
67
168000
3000
logische training van de geest zou noemen, logisch denken.
03:06
Over the yearsjaar
68
171000
2000
Door de jaren heen
03:08
we'vewij hebben put so much in societymaatschappij
69
173000
2000
hebben we als maatschappij veel geïnvesteerd
03:10
into beingwezen ablein staat to processwerkwijze and think logicallylogischerwijze. It's partdeel of humanmenselijk societymaatschappij.
70
175000
3000
in logische verwerkings- en denkkracht. Het is deel van de menselijke samenleving.
03:13
It's very importantbelangrijk to learnleren that
71
178000
2000
Het is erg belangrijk om dit te leren.
03:15
mathwiskunde is a great way to do that.
72
180000
2000
Wiskunde is een uitstekend middel.
03:17
So let's askvragen anothereen ander questionvraag.
73
182000
2000
Laten we dus nog een vraag stellen.
03:19
What is mathwiskunde?
74
184000
2000
Wat is wiskunde?
03:21
What do we mean when we say we're doing mathwiskunde,
75
186000
2000
Wat bedoelen we als we zeggen dat we aan wiskunde doen,
03:23
or educatingopleiden people to do mathwiskunde?
76
188000
2000
of mensen onderrichten in de wiskunde?
03:25
Well, I think it's about fourvier stepsstappen, roughlyongeveer speakingsprekend,
77
190000
3000
Volgens mij gaat het ruwweg om een viertal stappen.
03:28
startingbeginnend with posingposeren the right questionvraag.
78
193000
2000
Het begint met de juiste vraag stellen.
03:30
What is it that we want to askvragen? What is it we're tryingproberen to find out here?
79
195000
3000
Wat willen we vragen? Wat proberen we te vinden?
03:33
And this is the thing mostmeest screwedgeschroefd up in the outsidebuiten worldwereld-,
80
198000
2000
Dit is in de gewone wereld het meest verknoeide deel,
03:35
beyondvoorbij virtuallyvirtueel any other partdeel of doing mathwiskunde.
81
200000
3000
meer dan eender welk onderdeel van de wiskunde.
03:38
People askvragen the wrongfout questionvraag,
82
203000
2000
Mensen stellen de verkeerde vraag
03:40
and surprisinglyverrassend enoughgenoeg, they get the wrongfout answerantwoord,
83
205000
2000
en krijgen dan verrassend genoeg het verkeerde antwoord,
03:42
for that reasonreden, if not for othersanderen.
84
207000
2000
om die reden, of om een andere.
03:44
So the nextvolgende thing is take that problemprobleem
85
209000
2000
Volgende stap is het vraagstuk
03:46
and turnbeurt it from a realecht worldwereld- problemprobleem
86
211000
2000
vanuit de echte wereld
03:48
into a mathwiskunde problemprobleem.
87
213000
2000
vertalen naar een wiskundevraagstuk.
03:50
That's stagestadium two.
88
215000
2000
Dat is stap twee.
03:52
OnceEenmaal you've donegedaan that, then there's the computationberekening stepstap.
89
217000
3000
Eens je dat hebt gedaan is er de stap van het rekenen.
03:55
TurnBeurt it from that into some answerantwoord
90
220000
2000
Vorm het om in een antwoord
03:57
in a mathematicalwiskundig formformulier.
91
222000
3000
in wiskundige vorm.
04:00
And of courseCursus, mathwiskunde is very powerfulkrachtig at doing that.
92
225000
2000
Daar is wiskunde natuurlijk echt goed in.
04:02
And then finallyTenslotte, turnbeurt it back to the realecht worldwereld-.
93
227000
2000
Vervolgens vorm je het weer om naar de echte wereld.
04:04
Did it answerantwoord the questionvraag?
94
229000
2000
Heeft het de vraag beantwoord?
04:06
And alsoook verifyverifiëren it -- crucialbeslissend stepstap.
95
231000
3000
En verifieer het -- cruciale stap.
04:10
Now here'shier is the crazygek thing right now.
96
235000
2000
Dit is wat vandaag zo bizar is.
04:12
In mathwiskunde educationonderwijs,
97
237000
2000
In het wiskunde-onderwijs
04:14
we're spendinguitgaven about perhapsmisschien 80 percentprocent of the time
98
239000
3000
besteden we ongeveer 80 procent van de tijd
04:17
teachingonderwijs people to do stepstap threedrie by handhand-.
99
242000
3000
aan mensen leren hoe ze stap drie manueel moeten doen.
04:20
YetNog, that's the one stepstap computerscomputers can do
100
245000
2000
Dat is nochtans de stap die computers
04:22
better than any humanmenselijk after yearsjaar of practicepraktijk.
101
247000
3000
beter kunnen dan mensen met jaren ervaring.
04:25
InsteadIn plaats daarvan, we oughtmoeten to be usinggebruik makend van computerscomputers
102
250000
3000
We zouden beter computers gebruiken
04:28
to do stepstap threedrie
103
253000
2000
om stap drie te doen
04:30
and usinggebruik makend van the studentsstudenten to spendbesteden much more effortinspanning
104
255000
3000
en de studenten zich meer laten inspannen
04:33
on learningaan het leren how to do stepsstappen one, two and fourvier --
105
258000
2000
om te leren hoe ze stappen 1, 2 en 4 kunnen doen --
04:35
conceptualizingconceptualisering problemsproblemen, applyingtoepassen them,
106
260000
3000
vraagstukken conceptualiseren, toepassen,
04:38
gettingkrijgen the teacherleraar to runrennen them throughdoor how to do that.
107
263000
3000
de leerkracht laten uitleggen hoe ze dat moeten doen.
04:41
See, crucialbeslissend pointpunt here:
108
266000
2000
Hier is een cruciaal punt:
04:43
mathwiskunde is not equalGelijk to calculatingberekening.
109
268000
2000
wiskunde is niet gelijk aan rekenen.
04:45
MathWiskunde is a much broaderbredere subjectonderwerpen than calculatingberekening.
110
270000
3000
Wiskunde is een veel breder vak dan rekenen.
04:48
Now it's understandablebegrijpelijk that this has all got intertwinedverweven
111
273000
3000
Het is begrijpelijk dat dit verweven is geraakt,
04:51
over hundredshonderden of yearsjaar.
112
276000
2000
door de eeuwen heen.
04:53
There was only one way to do calculatingberekening and that was by handhand-.
113
278000
3000
Er was maar één manier om te rekenen, namelijk manueel.
04:56
But in the last fewweinig decadestientallen jaren
114
281000
2000
Maar de jongste decennia
04:58
that has totallyhelemaal changedveranderd.
115
283000
2000
is dat helemaal veranderd.
05:00
We'veWe hebben had the biggestgrootste transformationtransformatie of any ancientoude subjectonderwerpen
116
285000
3000
We kregen de grootste transformatie van een oud vak
05:03
that I could ever imaginestel je voor with computerscomputers.
117
288000
3000
die ik me kan voorstellen, met computers.
05:07
CalculatingBerekening was typicallytypisch the limitingbeperkend stepstap,
118
292000
2000
Rekenen was de beperkende stap,
05:09
and now oftenvaak it isn't.
119
294000
2000
en nu is dat vaak niet meer zo.
05:11
So I think in termstermen of the factfeit that mathwiskunde
120
296000
2000
Ik zie het zo: de wiskunde
05:13
has been liberatedbevrijd from calculatingberekening.
121
298000
3000
is bevrijd van het rekenen.
05:16
But that mathwiskunde liberationbevrijding didn't get into educationonderwijs yetnog.
122
301000
3000
Maar die wiskundebevrijding heeft het onderwijs nog niet bereikt.
05:19
See, I think of calculatingberekening, in a sensezin,
123
304000
2000
Voor mij is rekenen in zekere zin
05:21
as the machinerymachinerie of mathwiskunde.
124
306000
2000
de machinerie van de wiskunde.
05:23
It's the chorekarwei.
125
308000
2000
Het is de klus.
05:25
It's the thing you'dje zou like to avoidvermijden if you can, like to get a machinemachine to do.
126
310000
3000
Het is het deel dat je vermijdt als je kan, dat je een machine laat doen.
05:29
It's a meansmiddelen to an endeinde, not an endeinde in itselfzelf,
127
314000
3000
Het is een middel tot een doel, geen doel op zich.
05:34
and automationautomatisering allowstoestaat us
128
319000
2000
Automatisering laat ons toe
05:36
to have that machinerymachinerie.
129
321000
2000
over die machinerie te beschikken.
05:38
ComputersComputers allowtoestaan us to do that --
130
323000
2000
Computers laten ons dat doen.
05:40
and this is not a smallklein problemprobleem by any meansmiddelen.
131
325000
3000
Dit is helemaal geen klein probleem.
05:43
I estimatedgeschatte that, just todayvandaag, acrossaan de overkant the worldwereld-,
132
328000
3000
Volgens mijn schatting spenderen we over de wereld
05:46
we spentdoorgebracht about 106 averagegemiddelde worldwereld- lifetimeslevensduur
133
331000
3000
gemiddeld ongeveer 106 wereldlevens
05:49
teachingonderwijs people how to calculateberekenen by handhand-.
134
334000
3000
om mensen te leren hoe ze manueel moeten rekenen.
05:52
That's an amazingverbazingwekkend amountbedrag of humanmenselijk endeavorEndeavor.
135
337000
3000
Dat is een indrukwekkende hoeveelheid menselijke inspanning.
05:55
So we better be damnvloek sure --
136
340000
2000
We kunnen er maar beter zeker van zijn --
05:57
and by the way, they didn't even have funpret doing it, mostmeest of them --
137
342000
3000
en de meesten hadden er zelfs geen plezier in.
06:00
so we better be damnvloek sure
138
345000
2000
We kunnen er maar beter zeker van zijn
06:02
that we know why we're doing that
139
347000
2000
dat we weten waarom we dat doen,
06:04
and it has a realecht purposedoel.
140
349000
2000
en dat het een reëel doel heeft.
06:06
I think we should be assumingervan uitgaand computerscomputers
141
351000
2000
Ik denk dat we computers moeten inschakelen
06:08
for doing the calculatingberekening
142
353000
2000
voor het rekenwerk
06:10
and only doing handhand- calculationsberekeningen where it really makesmerken sensezin to teachonderwijzen people that.
143
355000
3000
en alleen manueel berekenen als het echt zin heeft om dit aan te leren.
06:13
And I think there are some casesgevallen.
144
358000
2000
Er zijn een paar gevallen.
06:15
For examplevoorbeeld: mentalgeestelijk arithmeticrekenkundig.
145
360000
2000
Bijvoorbeeld: hoofdrekenen.
06:17
I still do a lot of that, mainlyhoofdzakelijk for estimatingschatten.
146
362000
3000
Ik doe dat vaak, vooral om te schatten.
06:20
People say, "Is suchzodanig and suchzodanig truewaar?"
147
365000
2000
Mensen zeggen: is zus en zo waar,
06:22
And I'll say, "HmmHmm, not sure." I'll think about it roughlyongeveer.
148
367000
2000
en dan zeg ik, hm, niet zeker. Ik maak een ruwe inschatting.
06:24
It's still quickersneller to do that and more practicalpraktisch.
149
369000
2000
Het is nog steeds sneller en praktischer.
06:26
So I think practicalitypraktisch is one casegeval
150
371000
2000
Praktisch nut is één geval
06:28
where it's worthwaard teachingonderwijs people by handhand-.
151
373000
2000
waar het de moeite is om mensen manueel te leren.
06:30
And then there are certainzeker conceptualconceptuele things
152
375000
2000
Er zijn ook bepaalde conceptuele zaken
06:32
that can alsoook benefitvoordeel from handhand- calculatingberekening,
153
377000
2000
die baat kunnen hebben van manuele berekeningen,
06:34
but I think they're relativelynaar verhouding smallklein in numberaantal.
154
379000
2000
maar dat zijn er volgens mij niet veel.
06:36
One thing I oftenvaak askvragen about
155
381000
2000
Waar ik vaak naar vraag
06:38
is ancientoude GreekGrieks and how this relatesbetrekking.
156
383000
3000
is oud-Grieks en wat dat ermee te maken heeft.
06:41
See, the thing we're doing right now
157
386000
2000
Wat we vandaag aan het doen zijn,
06:43
is we're forcingforceren people to learnleren mathematicswiskunde.
158
388000
2000
is dat we mensen dwingen om wiskunde te leren.
06:45
It's a majorgroot subjectonderwerpen.
159
390000
2000
Het is een hoofdvak.
06:47
I'm not for one minuteminuut suggestingsuggereren that, if people are interestedgeïnteresseerd in handhand- calculatingberekening
160
392000
3000
Wat mij betreft, als mensen belangstelling hebben voor manueel rekenen,
06:50
or in followingvolgend theirhun owneigen interestsbelangen
161
395000
2000
of het volgen van hun interesse
06:52
in any subjectonderwerpen howeverechter bizarreBizarre --
162
397000
2000
voor welk bizar onderwerp dan ook --
06:54
they should do that.
163
399000
2000
dan moeten ze dat doen.
06:56
That's absolutelyAbsoluut the right thing,
164
401000
2000
Het is absoluut goed
06:58
for people to followvolgen theirhun self-interesteigenbelang.
165
403000
2000
dat mensen hun eigen interesse volgen.
07:00
I was somewhatenigszins interestedgeïnteresseerd in ancientoude GreekGrieks,
166
405000
2000
Ik had een zekere belangstelling voor oud-Grieks,
07:02
but I don't think that we should forcedwingen the entiregeheel populationbevolking
167
407000
3000
maar ik denk niet dat we de hele bevolking moeten dwingen
07:05
to learnleren a subjectonderwerpen like ancientoude GreekGrieks.
168
410000
2000
om een vak als oud-Grieks te leren.
07:07
I don't think it's warrantedgewettigd.
169
412000
2000
Ik denk niet dat dat verantwoord is.
07:09
So I have this distinctiononderscheid betweentussen what we're makingmaking people do
170
414000
3000
Ik maak dus onderscheid tussen wat we mensen doen doen
07:12
and the subjectonderwerpen that's sortsoort of mainstreamhoofdstroom
171
417000
2000
en het doorsnee-vak,
07:14
and the subjectonderwerpen that, in a sensezin, people mightmacht followvolgen with theirhun owneigen interestinteresseren
172
419000
3000
en het vak dat mensen op basis van hun eigen interesse kunnen volgen
07:17
and perhapsmisschien even be spikedspiked into doing that.
173
422000
2000
en waar ze zich in kunnen verdiepen.
07:19
So what are the issueskwesties people bringbrengen up with this?
174
424000
3000
Welke problemen hebben mensen daarmee?
07:22
Well one of them is, they say, you need to get the basicsBasics first.
175
427000
3000
Het eerste is dat ze zeggen dat je eerst een basis moet hebben.
07:25
You shouldn'tmoet niet use the machinemachine
176
430000
2000
Je moet de machine niet gebruiken
07:27
untiltot you get the basicsBasics of the subjectonderwerpen.
177
432000
2000
zolang je de basis niet hebt.
07:29
So my usualgebruikelijk questionvraag is, what do you mean by "basicsBasics?"
178
434000
3000
Dan is mijn vraag meestal: wat bedoel je met basis?
07:32
BasicsBasics of what?
179
437000
2000
Basis waarvan?
07:34
Are the basicsBasics of drivinghet rijden a carauto
180
439000
2000
Is de basis van autorijden
07:36
learningaan het leren how to serviceservice it, or designontwerp it for that matterer toe doen?
181
441000
3000
leren hoe je hem moet onderhouden of zelfs ontwerpen?
07:39
Are the basicsBasics of writingschrift learningaan het leren how to sharpenscherper maken a quillQuill?
182
444000
3000
Is de basis van schrijven leren hoe je een veer aanscherpt?
07:43
I don't think so.
183
448000
2000
Ik dacht het niet.
07:45
I think you need to separatescheiden the basicsBasics of what you're tryingproberen to do
184
450000
3000
Ik denk dat je de basis van wat je wil doen moet onderscheiden
07:48
from how it getskrijgt donegedaan
185
453000
2000
van hoe het gebeurt
07:50
and the machinerymachinerie of how it getskrijgt donegedaan
186
455000
3000
en van de machinerie van hoe het gebeurt.
07:54
and automationautomatisering allowstoestaat you to make that separationscheiding.
187
459000
3000
Automatisering laat je toe dat onderscheid te maken.
07:57
A hundredhonderd yearsjaar agogeleden, it's certainlyzeker truewaar that to driverijden a carauto
188
462000
3000
Honderd jaar geleden was het zeker zo dat je om auto te rijden
08:00
you kindsoort of needednodig to know a lot about the mechanicsmechanica of the carauto
189
465000
2000
nogal wat moest weten van de mechanica van de auto
08:02
and how the ignitionontsteking timingtiming workedwerkte and all sortssoorten of things.
190
467000
3000
en hoe de timing van de ontsteking werkte en zo.
08:06
But automationautomatisering in carsauto's
191
471000
2000
Maar automatisering in auto's
08:08
allowedtoegestaan that to separatescheiden,
192
473000
2000
zorgde dat dat kon worden afgescheiden,
08:10
so drivinghet rijden is now a quiteheel separatescheiden subjectonderwerpen, so to speakspreken,
193
475000
3000
en rijden is nu een heel ander vak, zeg maar,
08:13
from engineeringbouwkunde of the carauto
194
478000
3000
dan het ontwerpen van de auto
08:16
or learningaan het leren how to serviceservice it.
195
481000
3000
of het aanleren van het onderhoud.
08:20
So automationautomatisering allowstoestaat this separationscheiding
196
485000
2000
Automatisering laat dit onderscheid toe
08:22
and alsoook allowstoestaat -- in the casegeval of drivinghet rijden,
197
487000
2000
en laat ook toe -- voor autorijden,
08:24
and I believe alsoook in the futuretoekomst casegeval of mathswiskunde --
198
489000
2000
en volgens mij in de toekomst ook voor wiskunde --
08:26
a democratizedgedemocratiseerd way of doing that.
199
491000
2000
dat het democratisch gebeurt.
08:28
It can be spreadverspreiding acrossaan de overkant a much largergrotere numberaantal of people
200
493000
2000
Het kan worden uitgesmeerd over een veel grotere groep mensen
08:30
who can really work with that.
201
495000
3000
die er echt mee kunnen werken.
08:33
So there's anothereen ander thing that comeskomt up with basicsBasics.
202
498000
2000
Hier is nog een kwestie in verband met de basis.
08:35
People confuseverwarren, in my viewuitzicht,
203
500000
2000
Volgens mij verwarren mensen
08:37
the orderbestellen of the inventionuitvinding of the toolsgereedschap
204
502000
3000
de volgorde van de uitvinding van de tools
08:40
with the orderbestellen in whichwelke they should use them for teachingonderwijs.
205
505000
3000
met de volgorde waarin ze ze moeten gebruiken in het onderwijs.
08:43
So just because paperpapier was inventeduitgevonden before computerscomputers,
206
508000
3000
Het is niet omdat papier werd uitgevonden voor de computer
08:46
it doesn't necessarilynodig mean you get more to the basicsBasics of the subjectonderwerpen
207
511000
3000
dat je de basis van het vak beter onder de knie krijgt
08:49
by usinggebruik makend van paperpapier insteadin plaats daarvan of a computercomputer
208
514000
2000
als je papier gebruikt in plaats van een computer
08:51
to teachonderwijzen mathematicswiskunde.
209
516000
2000
om wiskunde te onderwijzen.
08:55
My daughterdochter gavegaf me a ratherliever niceleuk anecdoteanekdote on this.
210
520000
3000
Mijn dochter bezorgde me daar een leuke anekdote over.
08:58
She enjoysGeniet van makingmaking what she callscalls "paperpapier laptopslaptops."
211
523000
3000
Ze maakt graag wat zij papieren laptops noemt.
09:01
(LaughterGelach)
212
526000
2000
(Gelach)
09:03
So I askedgevraagd her one day, "You know, when I was your ageleeftijd,
213
528000
2000
Ik vroeg haar op een dag: "Toen ik zo oud was als jij
09:05
I didn't make these.
214
530000
2000
maakte ik die niet.
09:07
Why do you think that was?"
215
532000
2000
Waarom denk je dat dat was?"
09:09
And after a secondtweede or two, carefullyvoorzichtig reflectingreflecterende,
216
534000
2000
En na twee seconden diep nadenken
09:11
she said, "No paperpapier?"
217
536000
2000
zei ze: "Geen papier?"
09:13
(LaughterGelach)
218
538000
5000
(Gelach)
09:19
If you were borngeboren after computerscomputers and paperpapier,
219
544000
2000
Als je geboren bent na de computer en het papier
09:21
it doesn't really matterer toe doen whichwelke orderbestellen you're taughtonderwezen with them in,
220
546000
3000
heeft het niet veel belang in welke volgorde je ermee onderwezen wordt,
09:24
you just want to have the bestbeste toolgereedschap.
221
549000
2000
je wil gewoon de beste tool.
09:26
So anothereen ander one that comeskomt up is "ComputersComputers dumbstom mathwiskunde down."
222
551000
3000
Een ander bezwaar is: "Computers maken wiskunde dommer".
09:29
That somehowhoe dan ook, if you use a computercomputer,
223
554000
2000
Op één of andere manier, als je computers gebruikt,
09:31
it's all mindlessMindless button-pushingknop-duwen,
224
556000
2000
komt het neer op domweg op knoppen duwen,
09:33
but if you do it by handhand-,
225
558000
2000
maar als je het manueel doet,
09:35
it's all intellectualintellectueel.
226
560000
2000
dan is het allemaal intellectueel.
09:37
This one kindsoort of annoysergert me, I mustmoet say.
227
562000
3000
Deze vind ik eerlijk gezegd vervelend.
09:40
Do we really believe
228
565000
2000
Geloven we echt
09:42
that the mathwiskunde that mostmeest people are doing in schoolschool-
229
567000
2000
dat de wiskunde die de meeste mensen op school krijgen
09:44
practicallybijna todayvandaag
230
569000
2000
in de praktijk vandaag
09:46
is more than applyingtoepassen proceduresprocedures
231
571000
2000
meer is dan toepassing van procedures
09:48
to problemsproblemen they don't really understandbegrijpen, for reasonsredenen they don't get?
232
573000
3000
op vraagstukken die ze niet echt snappen, om redenen die hen ontgaan?
09:51
I don't think so.
233
576000
2000
Ik dacht het niet.
09:53
And what's worseerger, what they're learningaan het leren there isn't even practicallybijna usefulnuttig anymoremeer.
234
578000
3000
Erger nog, wat ze leren is zelfs niet praktisch bruikbaar meer.
09:56
MightMisschien have been 50 yearsjaar agogeleden, but it isn't anymoremeer.
235
581000
3000
Was misschien zo 50 jaar geleden, maar niet meer vandaag.
09:59
When they're out of educationonderwijs, they do it on a computercomputer.
236
584000
3000
Als ze de school verlaten, doen ze het op een computer.
10:02
Just to be clearduidelijk, I think computerscomputers can really help with this problemprobleem,
237
587000
3000
Voor de duidelijkheid, volgens mij helpen computers hier echt,
10:05
actuallywerkelijk make it more conceptualconceptuele.
238
590000
2000
ze maken het vraagstuk meer conceptueel.
10:07
Now, of courseCursus, like any great toolgereedschap,
239
592000
2000
Zoals elke goede tool
10:09
they can be used completelyhelemaal mindlesslygedachteloos,
240
594000
2000
kunnen ze ook gebruikt worden zonder verstand,
10:11
like turningdraaien everything into a multimediamultimedia showtonen,
241
596000
3000
zoals wanneer je van alles een multimediashow maakt,
10:14
like the examplevoorbeeld I was showngetoond of solvingoplossen an equationvergelijking by handhand-,
242
599000
3000
zoals het voorbeeld van een vergelijking met de hand oplossen,
10:17
where the computercomputer was the teacherleraar --
243
602000
2000
waar de computer de leerkracht was --
10:19
showtonen the studentstudent how to manipulatemanipuleren and solveoplossen it by handhand-.
244
604000
3000
toon de student hoe het aan te pakken en manueel op te lossen.
10:22
This is just nutsnoten.
245
607000
2000
Dit is al te gek.
10:24
Why are we usinggebruik makend van computerscomputers to showtonen a studentstudent how to solveoplossen a problemprobleem by handhand-
246
609000
3000
Waarom gebruiken we computers om een vraagstuk manueel te leren oplossen
10:27
that the computercomputer should be doing anywayin ieder geval?
247
612000
2000
dat de computer zou moeten doen?
10:29
All backwardsachteruit.
248
614000
2000
Compleet achterstevoren.
10:31
Let me showtonen you
249
616000
2000
Laat me je tonen
10:33
that you can alsoook make problemsproblemen harderharder to calculateberekenen.
250
618000
3000
dat je vraagstukken ook moeilijker uit te rekenen kan maken.
10:36
See, normallynormaal in schoolschool-,
251
621000
2000
Normaal doe je op school
10:38
you do things like solveoplossen quadratickwadratisch equationsvergelijkingen.
252
623000
3000
dingen als het oplossen van vierkantsvergelijkingen.
10:41
But you see, when you're usinggebruik makend van a computercomputer,
253
626000
3000
Maar als je een computer gebruikt,
10:44
you can just substituteplaatsvervanger.
254
629000
4000
kan je gewoon substitueren.
10:48
You can make it a quarticvierdegraads equationvergelijking. Make it kindsoort of harderharder, calculating-wiseberekening-wise.
255
633000
2000
Maak er een vierdegraadsvergelijk van, maak het moeilijker te berekenen.
10:50
SameDezelfde principlesprincipes appliedtoegepast --
256
635000
2000
Gebruik dezelfde principes --
10:52
calculationsberekeningen, harderharder.
257
637000
2000
rekenwerk, moeilijker.
10:54
And problemsproblemen in the realecht worldwereld-
258
639000
2000
Vraagstukken uit het echte leven
10:56
look nuttynootachtige and horribleverschrikkelijk like this.
259
641000
2000
lijken op deze manier geschift en weerzinwekkend.
10:58
They'veZe hebben got hairhaar- all over them.
260
643000
2000
Er groeit overal haar op.
11:00
They're not just simpleeenvoudig, dumbed-downdumbed-down things that we see in schoolschool- mathwiskunde.
261
645000
3000
Het zijn niet zomaar simpele, vereenvoudigde dingen die we zien in de schoolwiskunde.
11:04
And think of the outsidebuiten worldwereld-.
262
649000
2000
Denk aan de wereld van buitenaf.
11:06
Do we really believe that engineeringbouwkunde and biologybiologie
263
651000
2000
Geloven we echt dat engineering en biologie
11:08
and all of these other things
264
653000
2000
en al die andere dingen
11:10
that have so benefitedgeprofiteerd from computerscomputers and mathswiskunde
265
655000
2000
die zo'n baat hebben gehad bij computers en wiskunde
11:12
have somehowhoe dan ook conceptuallyconceptueel gottengekregen reducedgereduceerd by usinggebruik makend van computerscomputers?
266
657000
3000
conceptueel beperkt zijn door het gebruik van computers?
11:15
I don't think so -- quiteheel the oppositetegenover.
267
660000
3000
Ik denk het niet, wel integendeel.
11:18
So the problemprobleem we'vewij hebben really got in mathwiskunde educationonderwijs
268
663000
3000
Het echte probleem in het wiskunde-onderwijs
11:21
is not that computerscomputers mightmacht dumbstom it down,
269
666000
3000
is niet dat computers het afstompen
11:24
but that we have dumbed-downdumbed-down problemsproblemen right now.
270
669000
3000
maar dat we vandaag vereenvoudigde vraagstukken hebben.
11:27
Well, anothereen ander issuekwestie people bringbrengen up
271
672000
2000
Een ander punt dat mensen aanhalen
11:29
is somehowhoe dan ook that handhand- calculatingberekening proceduresprocedures
272
674000
2000
is dat manueel rekenwerk op één of andere manier
11:31
teachonderwijzen understandingbegrip.
273
676000
2000
begripsverhogend werkt.
11:33
So if you go throughdoor lots of examplesvoorbeelden,
274
678000
2000
Als je je door een hoop voorbeelden werkt,
11:35
you can get the answerantwoord,
275
680000
2000
kan je het antwoord krijgen --
11:37
you can understandbegrijpen how the basicsBasics of the systemsysteem work better.
276
682000
3000
kan je beter begrijpen hoe de basis van het systeem werkt.
11:40
I think there is one thing that I think very validGeldig here,
277
685000
3000
Volgens mij zit hier één waardevolle idee in,
11:43
whichwelke is that I think understandingbegrip proceduresprocedures and processesprocessen is importantbelangrijk.
278
688000
3000
namelijk dat procedures en processen begrijpen, belangrijk is.
11:47
But there's a fantasticfantastisch way to do that in the modernmodern worldwereld-.
279
692000
3000
Maar er is vandaag een fantastische manier om dat te doen.
11:50
It's calledriep programmingprogrammering.
280
695000
3000
Die heet programmeren.
11:53
ProgrammingProgrammering is how mostmeest proceduresprocedures and processesprocessen
281
698000
2000
De meeste procedures en processen worden vandaag
11:55
get writtengeschreven down these daysdagen,
282
700000
2000
uitgeschreven door te programmeren.
11:57
and it's alsoook a great way
283
702000
2000
Het is ook een fantastische manier
11:59
to engagebezighouden studentsstudenten much more
284
704000
2000
om studenten meer te betrekken
12:01
and to checkcontroleren they really understandbegrijpen.
285
706000
2000
en te checken of ze het echt begrijpen.
12:03
If you really want to checkcontroleren you understandbegrijpen mathwiskunde
286
708000
2000
Als je echt wil checken of je wiskunde begrijpt,
12:05
then writeschrijven a programprogramma to do it.
287
710000
3000
schrijf er dan een programma voor.
12:08
So programmingprogrammering is the way I think we should be doing that.
288
713000
3000
Ik denk dus dat we het met programmeren moeten doen.
12:11
So to be clearduidelijk, what I really am suggestingsuggereren here
289
716000
2000
Voor de duidelijkheid: mijn suggestie is
12:13
is we have a uniqueuniek opportunitykans
290
718000
2000
dat we een unieke gelegenheid hebben
12:15
to make mathswiskunde bothbeide more practicalpraktisch
291
720000
2000
om wiskunde tegelijk praktischer
12:17
and more conceptualconceptuele, simultaneouslygelijktijdig.
292
722000
3000
en meer conceptueel te maken.
12:20
I can't think of any other subjectonderwerpen where that's recentlykort geleden been possiblemogelijk.
293
725000
3000
Ik ken geen ander vak waar dat recent mogelijk was.
12:23
It's usuallydoorgaans some kindsoort of choicekeuze
294
728000
2000
Het is meestal een soort keuze
12:25
betweentussen the vocationalberoepsopleiding and the intellectualintellectueel.
295
730000
2000
tussen het ambachtelijke en het intellectuele.
12:27
But I think we can do bothbeide at the samedezelfde time here.
296
732000
3000
Ik denk dat we hier beide kunnen doen.
12:32
And we openOpen up so manyveel more possibilitiesmogelijkheden.
297
737000
3000
We openen zoveel meer mogelijkheden.
12:35
You can do so manyveel more problemsproblemen.
298
740000
2000
Je kan zoveel meer vraagstukken oplossen.
12:37
What I really think we gainkrijgen from this
299
742000
2000
Wat we hierbij winnen
12:39
is studentsstudenten gettingkrijgen intuitionintuïtie and experienceervaring
300
744000
3000
is dat studenten intuïtie en ervaring opdoen
12:42
in farver greatergroter quantitieshoeveelheden than they'veze hebben ever got before.
301
747000
3000
veel meer dan ooit tevoren.
12:45
And experienceervaring of harderharder problemsproblemen --
302
750000
2000
Ervaring met moeilijker vraagstukken --
12:47
beingwezen ablein staat to playspelen with the mathwiskunde, interactop elkaar inwerken with it,
303
752000
2000
in staat zijn om met de wiskunde te spelen, te interageren,
12:49
feel it.
304
754000
2000
ze aan te voelen.
12:51
We want people who can feel the mathwiskunde instinctivelyinstinctief.
305
756000
3000
We willen mensen die de wiskunde instinctief aanvoelen.
12:54
That's what computerscomputers allowtoestaan us to do.
306
759000
3000
Dat is wat computers ons laten doen.
12:57
AnotherEen ander thing it allowstoestaat us to do is reorderopnieuw ordenen the curriculumleerplan.
307
762000
3000
Iets anders is de herschikking van het curriculum.
13:00
TraditionallyTraditioneel it's been by how difficultmoeilijk it is to calculateberekenen,
308
765000
2000
Traditioneel is dit in volgorde van moeilijkheid van berekening,
13:02
but now we can reorderopnieuw ordenen it
309
767000
2000
maar nu kunnen we het herschikken
13:04
by how difficultmoeilijk it is to understandbegrijpen the conceptsconcepten,
310
769000
2000
in volgorde van moeilijkheid van de concepten,
13:06
howeverechter hardhard the calculatingberekening.
311
771000
2000
onafhankelijk van het rekenwerk.
13:08
So calculuscalculus has traditionallyoudsher been taughtonderwezen very latelaat.
312
773000
3000
Analyse wordt traditioneel pas laat onderwezen.
13:11
Why is this?
313
776000
2000
Waarom?
13:13
Well, it's damnvloek hardhard doing the calculationsberekeningen, that's the problemprobleem.
314
778000
3000
Het zijn verdomd moeilijke berekeningen, dat is het probleem.
13:17
But actuallywerkelijk manyveel of the conceptsconcepten
315
782000
2000
Maar veel van de begrippen
13:19
are amenablevatbaar to a much youngerjonger ageleeftijd groupgroep.
316
784000
3000
zijn handelbaar voor een veel jongere leeftijdsgroep.
13:22
This was an examplevoorbeeld I builtgebouwd for my daughterdochter.
317
787000
3000
Dit is een voorbeeld dat ik maakte voor mijn dochter.
13:25
And very, very simpleeenvoudig.
318
790000
2000
Erg, erg eenvoudig.
13:28
We were talkingpratend about what happensgebeurt
319
793000
2000
We praatten over wat er gebeurt
13:30
when you increasetoename the numberaantal of sideszijden of a polygonveelhoek
320
795000
2000
als je het aantal zijden van een veelhoek verhoogt
13:32
to a very largegroot numberaantal.
321
797000
2000
tot een heel groot getal.
13:36
And of courseCursus, it turnsbochten into a circlecirkel.
322
801000
2000
En natuurlijk wordt het een cirkel.
13:38
And by the way, she was alsoook very insistentvasthoudend
323
803000
2000
Ze stond er overigens op
13:40
on beingwezen ablein staat to changeverandering the colorkleur,
324
805000
2000
dat ze de kleur kon veranderen,
13:42
an importantbelangrijk featurekenmerk for this demonstrationdemonstratie.
325
807000
3000
een belangrijk feature voor deze demonstratie.
13:46
You can see that this is a very earlyvroeg stepstap
326
811000
3000
Je kan zien dat dit een vroege stap is
13:49
into limitslimieten and differentialdifferentiaal calculuscalculus
327
814000
2000
naar limieten en differentiaalrekening
13:51
and what happensgebeurt when you take things to an extremeextreem --
328
816000
3000
en wat er gebeurt als je dingen tot het uiterste doortrekt --
13:54
and very smallklein sideszijden and a very largegroot numberaantal of sideszijden.
329
819000
2000
heel kleine zijden en een heel groot aantal zijden.
13:56
Very simpleeenvoudig examplevoorbeeld.
330
821000
2000
Heel eenvoudig voorbeeld.
13:58
That's a viewuitzicht of the worldwereld-
331
823000
2000
Dat is een beeld van de wereld
14:00
that we don't usuallydoorgaans give people for manyveel, manyveel yearsjaar after this.
332
825000
3000
dat we mensen meestal maar vele, vele jaren later geven.
14:03
And yetnog, that's a really importantbelangrijk practicalpraktisch viewuitzicht of the worldwereld-.
333
828000
3000
Dat is een heel belangrijk praktisch beeld van de wereld.
14:06
So one of the roadblockswegversperringen we have
334
831000
3000
Eén van de struikelblokken
14:09
in movingin beweging this agendaagenda forwardvooruit
335
834000
3000
bij het promoten van dit plan
14:12
is examsexamens.
336
837000
2000
zijn examens.
14:14
In the endeinde, if we testtest everyoneiedereen by handhand- in examsexamens,
337
839000
3000
Als we iedereen blijven testen middels manuele examens,
14:17
it's kindsoort of hardhard to get the curriculaleerplannen changedveranderd
338
842000
3000
dan is het moeilijk om de curricula om te schakelen
14:20
to a pointpunt where they can use computerscomputers
339
845000
2000
naar een punt waar ze computers kunnen gebruiken
14:22
duringgedurende the semesterssemesters.
340
847000
3000
tijdens de lessen.
14:25
And one of the reasonsredenen it's so importantbelangrijk --
341
850000
2000
Eén van de redenen waarom dit belangrijk is--
14:27
so it's very importantbelangrijk to get computerscomputers in examsexamens.
342
852000
3000
het is belangrijk om computers te hebben bij de examens.
14:30
And then we can askvragen questionsvragen, realecht questionsvragen,
343
855000
3000
Dan kunnen we vragen stellen, echte vragen,
14:33
questionsvragen like, what's the bestbeste life insuranceverzekering policyhet beleid to get? --
344
858000
3000
zoals: wat is de beste levensverzekering?
14:36
realecht questionsvragen that people have in theirhun everydayelke dag liveslevens.
345
861000
3000
Echte vragen die mensen hebben in hun leven.
14:40
And you see, this isn't some dumbed-downdumbed-down modelmodel- here.
346
865000
2000
Ziet u, dit is niet zomaar een vereenvoudigd model.
14:42
This is an actualwerkelijk modelmodel- where we can be askedgevraagd to optimizeoptimaliseren what happensgebeurt.
347
867000
3000
Dit is echt model waarbij we kunnen gevraagd worden om te optimaliseren.
14:45
How manyveel yearsjaar of protectionbescherming do I need?
348
870000
2000
Hoeveel jaren bescherming heb ik nodig?
14:47
What does that do to the paymentsbetalingen
349
872000
2000
Wat betekent dat voor de betalingen,
14:49
and to the interestinteresseren ratesprijzen and so forthvoort?
350
874000
3000
de interestvoeten enzovoort?
14:52
Now I'm not for one minuteminuut suggestingsuggereren it's the only kindsoort of questionvraag
351
877000
3000
Ik bedoel helemaal niet dat dat de enige soort vraag is
14:55
that should be askedgevraagd in examsexamens,
352
880000
2000
die zou moeten worden gesteld bij examens,
14:57
but I think it's a very importantbelangrijk typetype
353
882000
2000
maar het is een heel belangrijk type
14:59
that right now just getskrijgt completelyhelemaal ignoredbuiten beschouwing gelaten
354
884000
3000
dat vandaag volledig wordt genegeerd
15:02
and is criticalkritisch for people'sPeople's realecht understandingbegrip.
355
887000
3000
en dat cruciaal is voor het echte begrip van mensen.
15:05
So I believe [there is] criticalkritisch reformhervorming
356
890000
3000
Ik geloof dus dat we een cruciale hervorming
15:08
we have to do in computer-basedcomputer gebaseerde mathwiskunde.
357
893000
2000
moeten doen naar computergebaseerde wiskunde.
15:10
We have got to make sure
358
895000
2000
We moeten ervoor zorgen
15:12
that we can moveverhuizing our economieseconomieën forwardvooruit,
359
897000
3000
dat we onze economie kunnen stimuleren,
15:15
and alsoook our societiessamenlevingen,
360
900000
2000
en onze maatschappij,
15:17
basedgebaseerde on the ideaidee that people can really feel mathematicswiskunde.
361
902000
3000
op basis van de idee dat mensen wiskunde echt kunnen aanvoelen.
15:22
This isn't some optionaloptioneel extraextra.
362
907000
3000
Dit is niet zomaar een vrijblijvend optievak.
15:25
And the countryland that does this first
363
910000
2000
Het land dat dit als eerste doet
15:27
will, in my viewuitzicht, leapfroghaasje-over othersanderen
364
912000
3000
zal volgens mij over de andere springen
15:30
in achievingverwezenlijking van a newnieuwe economyeconomie even,
365
915000
3000
in het bereiken van een nieuwe economie,
15:33
an improvedverbeterd economyeconomie,
366
918000
2000
een betere economie,
15:35
an improvedverbeterd outlookvooruitzicht.
367
920000
2000
een beter vooruitzicht.
15:37
In factfeit, I even talk about us movingin beweging
368
922000
2000
Ik denk zelfs dat we bewegen
15:39
from what we oftenvaak call now the "knowledgekennis economyeconomie"
369
924000
3000
van wat we vandaag de kenniseconomie noemen
15:42
to what we mightmacht call a "computationalcomputational knowledgekennis economyeconomie,"
370
927000
3000
naar wat we een computationele kenniseconomie zouden kunnen noemen,
15:45
where high-levelhoog niveau mathwiskunde is integralintegraal to what everyoneiedereen does
371
930000
3000
waarin hogere wiskunde integraal deel uitmaakt van wat iedereen doet,
15:48
in the way that knowledgekennis currentlymomenteel is.
372
933000
2000
zoals kennis dat vandaag is.
15:50
We can engagebezighouden so manyveel more studentsstudenten with this,
373
935000
3000
We kunnen daar zoveel meer studenten bij betrekken,
15:53
and they can have a better time doing it.
374
938000
3000
en ze kunnen er meer plezier aan beleven;
15:56
And let's understandbegrijpen:
375
941000
2000
Laten we wel wezen,
15:58
this is not an incrementalincrementele sortsoort of changeverandering.
376
943000
3000
dit is geen incrementele verandering.
16:02
We're tryingproberen to crosskruis the chasmkloof here
377
947000
2000
We proberen hier de kloof te overbruggen
16:04
betweentussen schoolschool- mathwiskunde and the real-worldechte wereld mathwiskunde.
378
949000
2000
tussen school-wiskunde en echte-wereld-wiskunde.
16:06
And you know if you walklopen acrossaan de overkant a chasmkloof,
379
951000
2000
Als je over een afgrond stapt,
16:08
you endeinde up makingmaking it worseerger than if you didn't startbegin at all --
380
953000
3000
maak je het erger dan als je nooit was vertrokken --
16:11
biggergroter disasterramp.
381
956000
2000
grotere ramp.
16:13
No, what I'm suggestingsuggereren
382
958000
2000
Mijn suggestie is
16:15
is that we should leapsprong off,
383
960000
2000
dat we moeten springen,
16:17
we should increasetoename our velocitysnelheid
384
962000
2000
we moeten onze snelheid verhogen
16:19
so it's highhoog,
385
964000
2000
tot ze hoog is
16:21
and we should leapsprong off one sidekant and go the other --
386
966000
3000
en aan de ene kant afstoten en naar de andere gaan --
16:24
of courseCursus, havingmet calculatedberekend our differentialdifferentiaal equationvergelijking very carefullyvoorzichtig.
387
969000
3000
natuurlijk, na zorgvuldige berekening van onze differentiaalvergelijking.
16:27
(LaughterGelach)
388
972000
2000
(Gelach)
16:29
So I want to see
389
974000
2000
Wat ik wil zien
16:31
a completelyhelemaal renewedvernieuwd, changedveranderd mathwiskunde curriculumleerplan
390
976000
2000
is een volledig vernieuwd, gewijzigd wiskundecurriculum,
16:33
builtgebouwd from the groundgrond up,
391
978000
2000
van de bodem opgebouwd,
16:35
basedgebaseerde on computerscomputers beingwezen there,
392
980000
2000
gebaseerd op de aanwezigheid van computers,
16:37
computerscomputers that are now ubiquitousalomtegenwoordig almostbijna.
393
982000
2000
die vandaag haast alomtegenwoordig zijn.
16:39
CalculatingBerekening machinesmachines are everywhereoveral
394
984000
2000
Rekenmachines zijn overal
16:41
and will be completelyhelemaal everywhereoveral in a smallklein numberaantal of yearsjaar.
395
986000
3000
en zullen over luttele jaren echt overal zijn.
16:44
Now I'm not even sure if we should brandmerk the subjectonderwerpen as mathwiskunde,
396
989000
4000
Ik weet niet zeker of we dit vak wiskunde moeten noemen,
16:48
but what I am sure is
397
993000
2000
maar ik weet wel zeker
16:50
it's the mainstreamhoofdstroom subjectonderwerpen of the futuretoekomst.
398
995000
2000
dat het het belangrijkste vak van de toekomst is.
16:53
Let's go for it,
399
998000
3000
Laten we ervoor gaan.
16:56
and while we're about it,
400
1001000
2000
En terwijl we toch bezig zijn,
16:58
let's have a bitbeetje of funpret,
401
1003000
2000
laten we wat plezier maken,
17:00
for us, for the studentsstudenten and for TEDTED here.
402
1005000
3000
wij, de studenten en TED hier.
17:03
ThanksBedankt.
403
1008000
2000
Dankuwel.
17:05
(ApplauseApplaus)
404
1010000
7000
(Applaus)
Translated by Els De Keyser
Reviewed by Roel Verbunt

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Conrad Wolfram - Mathematician
Conrad Wolfram runs the worldwide arm of Wolfram Research, the mathematical lab behind the cutting-edge knowledge engine Wolfram Alpha.

Why you should listen

Conrad Wolfram is the strategic director of Wolfram Research, where his job, in a nutshell, is understanding and finding new uses for the Mathematica technology. Wolfram is especially passionate about finding uses for Mathematica outside of pure computation, using it as a development platform for products that help communicate big ideas. The Demonstrations tool, for instance, makes a compelling case for never writing out another equation -- instead displaying data in interactive, graphical form.

Wolfram's work points up the changing nature of math in the past 30 years, as we've moved from adding machines to calculators to sophisticated math software, allowing us to achieve ever more complex computational feats. But, Wolfram says, many schools are still focused on hand-calculating; using automation, such as a piece of software, to do math is sometimes seen as cheating. This keeps schools from spending the time they need on the new tools of science and mathematics. As they gain significance for everyday living, he suggests, we need to learn to take advantage of these tools and learn to use them young. Learn more at computerbasedmath.org.

More profile about the speaker
Conrad Wolfram | Speaker | TED.com