ABOUT THE SPEAKER
Karim Abouelnaga - Education entrepreneur
Karim Abouelnaga is working to provide kids with access to high-quality academic summer programming.

Why you should listen

Karim Abouelnaga wants to eliminate summer learning loss in kids and give them a fair chance at realizing their life ambitions. After experiencing the struggle to succeed in under-resourced urban public schools, he was lucky enough to benefit from nonprofits that provided him with great mentors, receiving over $300,000 in scholarships to make his college education possible. Abouelnaga is the founder and CEO of the benefit corporation Practice Makes Perfect, a full-service summer school operator that uses a "near-peer" learning model to drive academic outcomes for thousands of low-income children.

Abouelnaga is a regular contributor for Entrepreneur and Forbes, a co-founder of Gentlemen Ventures, a TED Fellow, Global Shaper and Echoing Green Fellow. He was named to Forbes' 30 under 30 in Education. In 2016 Richtopia ranked him in the top five of most influential entrepreneurs in the world under 25. Abouelnaga graduated from Cornell University with a degree in hotel administration in 2013.

Reach Karim here: karimted@practicemakesperfect.org.

More profile about the speaker
Karim Abouelnaga | Speaker | TED.com
TED2017

Karim Abouelnaga: A summer school kids actually want to attend

Карим Абоуэлнага: Хүүхдүүд үнэхээр явахыг хүсдэг зуны сургалт

Filmed:
1,211,003 views

Америкт бага орлоготой гэр бүлийн хүүхдүүд зуны хугацаанд хичээлийн жилд сурдаг зүйлийнхээ 3 сарын мэдлэгийг мартдаг. Боловсролын энтрепренёр, TED Фэллов Карим Абоуэлнага хүүхдүүдийн сурах алдагдалыг эргүүлэн, "зуны сүйрлийг" боломж болгон урагшаа хөдөлж, илүү гэгээтэй ирээдүй рүү хөгжихийг хүсэж байна.
- Education entrepreneur
Karim Abouelnaga is working to provide kids with access to high-quality academic summer programming. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Getting a college education
0
1280
2021
Их сургуульд суралцах нь
00:15
is a 20-year investment.
1
3325
2155
20 жилийн хөрөнгө оруулалт.
00:18
When you're growing up poor,
2
6400
1655
Гэхдээ хэрвээ чи ядуу өссөн бол
00:20
you're not accustomed
to thinking that far ahead.
3
8080
2936
тэр хүртэл сэтгэхээр төлөвшсөн биш.
00:23
Instead, you're thinking about
where you're going to get your next meal
4
11040
3336
Харин оронд нь чи
дараагийн хоолоо хаанаас олох вэ?
00:26
and how your family
is going to pay rent that month.
5
14400
2856
Гэр бүл чинь сарын түрээсээ яаж
төлөх вэ? гэж бодож байдаг.
00:29
Besides, my parents
and my friends' parents
6
17280
3136
Үүнээс гадна миний болон
найзуудын маань эцэг эх
00:32
seemed to be doing just fine
driving taxis and working as janitors.
7
20440
3640
такси жолоодож, цэвэрлэгч, харуул
хийгээд болгож л байх шиг байсан.
00:36
It wasn't until I was a teenager
8
24920
1896
Харин би өсвөр насандаа
00:38
when I realized I didn't
want to do those things.
9
26840
2480
тэдгээр зүйлсийг хиймээргүй
байгаагаа мэдсэн.
00:42
By then, I was two-thirds of the way
through my education,
10
30120
3616
Тэр үед би боловсролынхоо
3-ны 2-г дүүргэчихсэн,
нөхцөл байдлыг эргүүлэхэд
бараг л оройтчихсон байсан.
00:45
and it was almost too late
to turn things around.
11
33760
2320
00:49
When you grow up poor,
you want to be rich.
12
37680
2320
Ядуу өссөн хүмүүс баян болохыг хүсдэг.
00:52
I was no different.
13
40800
1200
Би ч ялгаагүй байсан.
00:54
I'm the second-oldest of seven,
14
42600
1736
Би Нью Йорк хотын Күийнсэд,
00:56
and was raised by a single mother
on government aid
15
44360
2416
улсын тэтгэмжээр амьдарч
байсан ганц бие ээжийн
00:58
in Queens, New York.
16
46800
1200
7 хүүхдийн 2 дахь хүүхэд байлаа.
01:00
By virtue of growing up low-income,
17
48720
1936
Бага орлоготой өссний ачаар
01:02
my siblings and I went
to some of New York City's
18
50680
2336
ах дүү нартайгаа хамт
Нью Йоркийн
хамгийн хүндрэлтэй
улсын сургуульд суралцсан.
01:05
most struggling public schools.
19
53040
1520
01:07
I had over 60 absences
when I was in seventh grade,
20
55200
3200
7-р ангид байхдаа 60 гаруй
удаа
хичээл тасалсан байсан.
Зүгээр л хичээлдээ явмааргүй
санагддаг байсан учраас.
01:11
because I didn't feel like going to class.
21
59280
2000
01:13
My high school had
a 55 percent graduation rate,
22
61880
3056
Ахлах сургуулийн ангийнхны маань
55% нь л төгсдөг,
01:16
and even worse,
23
64959
1297
бүр муу нь мэдээ нь
01:18
only 20 percent of the kids graduating
24
66280
2296
төгсөгчдийн зөвхөн 20% нь л коллежид
ороход бэлэн байсан.
01:20
were college-ready.
25
68600
1200
01:22
When I actually did make it to college,
26
70960
2136
Би үнэхээр коллежид орж
чадсныхаа дараа
01:25
I told my friend Brennan
27
73120
1416
багш маань коллежид орох
сонирхолтой сурагчдыг
01:26
how our teachers would always ask us
to raise our hands
28
74560
3696
гараа өргө гэж хэлдэг
байсныг
01:30
if we were going to college.
29
78280
2000
Брэннан гэдэг найздаа хэлсэн.
01:33
I was taken aback when Brennan said,
30
81400
1736
Харин тэр:
"Карим аа, надаас хэн ч ингэж
асууж байгаагүй"
01:35
"Karim, I've never been asked
that question before."
31
83160
2680
гэхэд би их гайхсан.
01:38
It was always, "What college
are you going to?"
32
86720
2976
Түүнээс "Аль коллежид явах вэ?"
гэж л асуудаг байсан.
01:41
Just the way that question is phrased
33
89720
1936
Асуулт тавигдсан байдал нь л түүнийг
коллежид явахгүй байх нь
01:43
made it unacceptable for him
not to have gone to college.
34
91680
2760
байж боломгүй зүйл гэдгийг
харуулж байна.
01:47
Nowadays I get asked a different question.
35
95960
2040
Одоо үед би харин өөр асуулт сонсдог.
01:50
"How were you able to make it out?"
36
98680
2280
"Чи яаж чадсан юм бэ?"
01:53
For years I said I was lucky,
37
101760
2360
Хэдэн жил би зүгээр л
аз байсан гэж хариулсан ч
үнэндээ зөвхөн аз байсан юм биш.
01:57
but it's not just luck.
38
105320
1200
01:59
When my older brother and I
graduated from high school
39
107280
2576
Ах бид 2 ахлах сургуулиа яг зэрэг төгсөөд
их сургуульд сурч байгаад
02:01
at the very same time
40
109880
1256
ах маань 2-хон жилийн
сургуулиа хаяхад
02:03
and he later dropped out
of a two-year college,
41
111160
2216
02:05
I wanted to understand why he dropped out
42
113400
2456
яагаад ах маань гараад,
би сурсаар л байгааг
ойлгохыг хүссэн.
02:07
and I kept studying.
43
115880
1200
Харин би Корнэлл их сургуульд
02:10
It wasn't until I got to Cornell
as a Presidential Research Scholar
44
118240
3376
Ерөнхийлөгчийн Тэтгэлэгтэй
Судлаачаар ажиллаж эхлээд л
02:13
that I started to learn about
the very real educational consequences
45
121640
3736
улсын тэтгэмжээр ганц бие ээжтэй өссөн,
сурч байсан сургууль шиг маань
02:17
of being raised by a single mother
on government aid
46
125400
2775
сургууль төгссөн хүүхдүүдийн
боловсролын үр дүн
02:20
and attending the schools that I did.
47
128199
1801
ямар байдгийг ойлгож эхэлсэн.
02:22
That's when my older brother's trajectory
began to make complete sense to me.
48
130919
3841
Энэ үед л би ахынхаа замналыг
ойлгож эхэлсэн юм.
Бас нэгэн ойлгосон зүйл бол
02:28
I also learned that our most admirable
education reformers,
49
136280
3376
боловсролын салбарыг өөрчилсөн
эрхмүүд болох
02:31
people like Arne Duncan,
the former US Secretary of Education,
50
139680
3656
Боловсролын яамны нарийн бичиг байсан
Арни Даункэн,
"Америкт заах нь" байгууллагын
үүсгэгч байгуулагч Уэнди Копп
02:35
or Wendy Kopp, the founder
of Teach For America,
51
143360
2696
гэх мэт хүмүүс миний сурсан шиг
02:38
had never attended an inner city
public school like I had.
52
146080
2800
улсын сургуульд явдаггүй байсныг
харлаа.
Бидний хийж буй боловсролын
шинэчлэлт голдуу
02:41
So much of our education reform
is driven by a sympathetic approach,
53
149520
3816
хүмүүсийн өрөвдсөн
хандлагаас үүсэлтэй.
02:45
where people are saying,
54
153360
1256
Жишээ нь
"Явж тэдгээр ядуу айлын хүүхдүүд,
02:46
"Let's go and help
these poor inner city kids,
55
154640
3016
өрөвдөлтэй хар арьстай эсвэл
Латин хүүхдүүдэд тусалцгаая" гэнэ.
02:49
or these poor black and Latino kids,"
56
157680
2000
Оронд нь бид хүүхдүүдийг илүү
ойлгож харилцаж болно шүү дээ.
02:52
instead of an empathetic approach,
57
160320
2376
02:54
where someone like me, who had grown up
in this environment, could say,
58
162720
3416
Жишээ нь над шиг гаралтай,
тэр орчинд өссөн хүмүүс
"Та нарын нүүр тулгарсан
бэрхшээлүүдийг би мэднэ,
02:58
"I know the adversities that you're facing
59
166160
2216
тэдгээр саадыг даван туулахад
тусламаар байна"
03:00
and I want to help you overcome them."
60
168400
1840
гэж болно шүү дээ.
03:03
Today when I get questions
about how I made it out,
61
171560
2696
Өнөөдөр миний яаж амжилттай
их сургуульд орсны асуухад
03:06
I share that one of the biggest reasons
62
174280
2496
би тусламж хүсэхээсээ хэзээ ч
ичиж байгаагүй маань
03:08
is that I wasn't ashamed to ask for help.
63
176800
2080
хамгийн их тусалсан гэж хэлдэг.
03:11
In a typical middle class
or affluent household,
64
179840
2616
Хөрөнгөтэй эсвэл дундаж амьдралтай
гэр бүлийн хүүхэд
03:14
if a kid is struggling,
65
182480
1776
бэрхшээлтэй тулгарвал
03:16
there's a good chance that a parent
or a teacher will come to their rescue
66
184280
3936
эцэг эх эсвэл багш нь хүүхдийг
тусламж хүсээгүй байсан ч
03:20
even if they don't ask for help.
67
188240
1936
ирээд туслалцаа үзүүлэх магадлал өндөр.
03:22
However, if that same kid
is growing up poor
68
190200
2136
Харин ядуу гэр бүлийн яг ижилхэн хүүхэд
хэцүү байсан ч тусламж хүсэхгүй бол
03:24
and doesn't ask for help,
69
192360
1240
03:26
there's a good chance
that no one will help them.
70
194240
2320
хэн ч ирж дэмжихгүй байх
магадлал их өндөр.
Одоогоор харагдахуйц хэмжээний
03:28
There are virtually
no social safety nets available.
71
196880
3000
нийгмийн халамж, хамгаалалт
нээлттэй байхгүй байгаа.
03:33
So seven years ago,
72
201160
1376
Тэгэхээр 7 жилийн өмнө
би энэ үзэл бодлоороо
03:34
I started to reform
our public education system
73
202560
2816
нийтийн боловсролын системийг
өөрчилж эхэлсэн.
03:37
shaped by my firsthand perspective.
74
205400
2320
Тэгээд би зуны сургуулиар эхэлсэн.
03:40
And I started with summer school.
75
208960
1572
03:43
Research tells us that two-thirds
of the achievement gap,
76
211960
3336
Судалгаагаар бол хар ба цагаан арьстай,
03:47
which is the disparity
in educational attainment
77
215320
2336
эсвэл баян ба ядуу хүүхдүүдийн хооронд
гардаг
03:49
between rich kids and poor kids
78
217680
2176
сурлагын амжилтын ялгаа нь
03:51
or black kids and white kids,
79
219880
2136
зун хичээл огт хийдэггүйтэй
шууд холбоотой байдаг.
03:54
could be directly attributed
to the summer learning loss.
80
222040
2680
03:57
In low-income neighborhoods,
kids forget almost three months
81
225640
2816
Бага орлоготой орчинд амьдардаг хүүхдүүд
зуны амралтын турш
04:00
of what they learned
during the school year
82
228480
2056
сургуульд 3 сар сурсан
мэдлэгээ мартдаг байна.
04:02
over the summer.
83
230560
1336
04:03
They return to school in the fall,
84
231920
1616
Намар хичээл эхлэхэд
04:05
and their teachers
spend another two months
85
233560
2056
багш нар нь хуучин зүйлийг сэргээх гэж
дахин 2 сар зарцуулдаг.
04:07
reteaching them old material.
86
235640
1416
04:09
That's five months.
87
237080
1496
Энэ чинь нийтдээ 5 сар.
04:10
The school year in the United States
is only 10 months.
88
238600
2616
Америкт нэг хичээлийн жил 10 сар байдаг.
04:13
If kids lose five months of learning
every single year,
89
241240
2616
Хэрвээ хүүхдүүд жил бүр 5 сар алддаг бол
боловролынхаа талыг
авч чадахгүй байна гэсэн үг.
04:15
that's half of their education.
90
243880
1480
04:18
Half.
91
246120
1200
Хагасыг.
Хэрвээ хүүхдүүд зуны турш
хичээлээ давтсаар байсан бол
04:20
If kids were in school over the summer,
then they couldn't regress,
92
248080
3160
мэдлэгээ мартахгүй,
гэхдээ уламжлалт зуны сургуулиудын
систем чанар муутай байдаг.
04:24
but traditional summer school
is poorly designed.
93
252000
2320
04:26
For kids it feels like punishment,
94
254920
2056
Хүүхдүүд шийтгэл л гэж
хүлээж авдаг.
04:29
and for teachers
it feels like babysitting.
95
257000
2040
Харин багш нарт зүгээр хүүхэд асарч
байгаа мэт санагддаг.
04:32
But how can we expect principals
to execute an effective summer program
96
260320
4016
Зуны сургууль хичээл амарснаас
7 хоногийн дараа эхэлдэг бол
бодлого төлөвлөгчид хэрхэн
үр ашигтай зуны хөтөлбөр
04:36
when the school year
ends the last week of June
97
264360
2456
04:38
and then summer school starts
just one week later?
98
266840
2360
боловсруулж чадах билээ?
04:41
There just isn't enough time
to find the right people,
99
269960
2576
Зөв хүмүүсээ олоод,
зохион байгуулалтанд орж
04:44
sort out the logistics,
100
272560
1256
хүүхдүүд болон багш нарт
сонирхолтой байх хөтөлбөр хийхэд
04:45
and design an engaging curriculum
that excites kids and teachers.
101
273840
4200
хангалттай цаг байхгүй байгаа юм.
04:51
But what if we created a program
over the summer
102
279760
3976
Гэхдээ хэрвээ бид зуны туршид
мэргэжлийн багш нар нь хүүхдүүдэд үлгэр
дууриалал болдог,
04:55
that empowered teachers
as teaching coaches
103
283760
3696
сургагч бэлтгэх боломжтой
хөтөлбөр хэрэгжүүлвэл ямар бол?
04:59
to develop aspiring educators?
104
287480
2000
05:02
What if we empowered
college-educated role models
105
290720
2736
Коллежийн боловсролтой,
үлгэр дууриалал бүхий хүмүүсийг
05:05
as teaching fellows
106
293480
1280
хүүхдүүдэд коллежид явах хүсэлтэй
болгох зорилгоор
05:07
to help kids realize
their college ambitions?
107
295560
2536
багшлуулвал ямар вэ?
05:10
What if empowered high-achieving kids
108
298120
2256
Боломжтой, эрх мэдэлтэй,
амжилттай яваа хүмүүс
05:12
as mentors to tutor their younger peers
109
300400
3416
бусад залуу нөхөддөө зааж сургаж,
боловсролдоо хөрөнгө оруулахад нь
урам зориг өгвөл яах вэ?
05:15
and inspire them
to invest in their education?
110
303840
2320
05:19
What if we empowered all kids as scholars,
111
307640
3736
Хэрвээ бид эрх мэдлийг
хүүхдүүдэд шилжүүлэн,
05:23
asked them what colleges
they were going to,
112
311400
3216
ямар коллежид явмаар байгааг нь асууж,
05:26
designed a summer school
they want to attend
113
314640
2960
тэдний явахыг хүсдэг зуны сургуулийн
хөтөлбөр боловсруулж чадвал
05:30
to completely eliminate
the summer learning loss
114
318400
2536
зун сурлагын амжилт буурахаас
сэргийлж
05:32
and close two-thirds
of the achievement gap?
115
320960
2200
амжилтын ялгааны 66%-ийг
үгүй хийвэл ямар вэ?
05:37
By this summer, my team will have served
over 4,000 low-income children,
116
325280
4616
Энэ зун гэхэд манай багийнхан
Нью Йорк хотын хамгийн
буурай бүс хэсгийн
4000 бага орлоготой хүүхдүүдэд
тусласан бөгөөд
05:41
trained over 300 aspiring teachers
117
329920
2936
300 гаруй урам өгөх
үлгэр жишээ багш нарыг бэлдэж,
05:44
and created more than 1,000 seasonal jobs
118
332880
2296
05:47
across some of New York City's
most disadvantaged neighborhoods.
119
335200
3040
1000 гаруй улирлын чанартай
ажлын байр бүтээсэн байх юм.
05:51
(Applause)
120
339000
3800
(Алга ташилт)
05:56
And our kids are succeeding.
121
344840
2336
Манай сурагчид амжилт гаргаж байна.
2 жилийн хараат бус үнэлгээнээс харахад
05:59
Two years of independent evaluations
122
347200
1976
06:01
tell us that our kids
eliminate the summer learning loss
123
349200
2936
бидний хүүхдүүд зуны сурах цагийг
алдахгүй байснаар
тоо бодох чадвар нь 1 сараар,
06:04
and make growth of one month in math
124
352160
2176
унших чадвар нь 2 сараар
дэвшдэг байна.
06:06
and two months in reading.
125
354360
1240
06:08
So instead of returning to school
in the fall three months behind,
126
356200
3496
Ингээд хичээл эхлэхэд 3 сарын мэдлэгээр
дутуу орохын оронд
06:11
they now go back four months ahead in math
127
359720
2640
тэд математикийн хичээлд 4 сараар
илүү мэдлэгтэй бөгөөд
06:15
and five months ahead in reading.
128
363560
2056
унших чадвар нь 5 сараар илүү орно.
06:17
(Applause)
129
365640
3400
(Алга ташилт)
06:24
Ten years ago, if you would have told me
130
372760
1936
Хэрвээ та нар надад 10 жилийн өмнө
06:26
that I'd graduate in the top 10 percent
of my class from an Ivy League institution
131
374720
4176
жилийн зөвхөн 2 сарыг
үр дүнтэй өнгөрүүлснээр
Ivy League-н их сургуулийг
шилдэг оюутнуудын нэгээр төгсч,
06:30
and have an opportunity to make a dent
on our public education system
132
378920
3976
улсын боловсролын системд бага ч гэсэн
нөлөө үзүүлэх боломжтой гэвэл
06:34
just by tackling two months
of the calendar year,
133
382920
3040
06:38
I would have said,
134
386680
1736
миний өгөх хариулт
"Үгүй дээ, ямар ч боломжгүй"
байх байсан.
06:40
"Nah. No way."
135
388440
2120
06:43
What's even more exciting
136
391720
1496
Бүр их сэтгэл хөдөлмөөр зүйл нь
06:45
is that if we can prevent
five months of lost time
137
393240
3176
хэрвээ бид алдах байсан 5 сарын хугацааг
зөвхөн 2 сарын ажлаар
нөхөж чадвал,
06:48
just by redesigning two months,
138
396440
1960
06:51
imagine the possibilities
that we can unlock
139
399480
2656
жилийн бусад цагийг
үр бүтээлтэй зохицуулвал
06:54
by tackling the rest of the calendar year.
140
402160
2560
бидэнд нээгдэх боломжуудыг
төсөөлье!
06:58
Thank you.
141
406160
1216
Баярлалаа
06:59
(Applause)
142
407400
4661
(Алга ташилт)
Translated by Uyanga Gantulga
Reviewed by Sundari Enkhtugs

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Karim Abouelnaga - Education entrepreneur
Karim Abouelnaga is working to provide kids with access to high-quality academic summer programming.

Why you should listen

Karim Abouelnaga wants to eliminate summer learning loss in kids and give them a fair chance at realizing their life ambitions. After experiencing the struggle to succeed in under-resourced urban public schools, he was lucky enough to benefit from nonprofits that provided him with great mentors, receiving over $300,000 in scholarships to make his college education possible. Abouelnaga is the founder and CEO of the benefit corporation Practice Makes Perfect, a full-service summer school operator that uses a "near-peer" learning model to drive academic outcomes for thousands of low-income children.

Abouelnaga is a regular contributor for Entrepreneur and Forbes, a co-founder of Gentlemen Ventures, a TED Fellow, Global Shaper and Echoing Green Fellow. He was named to Forbes' 30 under 30 in Education. In 2016 Richtopia ranked him in the top five of most influential entrepreneurs in the world under 25. Abouelnaga graduated from Cornell University with a degree in hotel administration in 2013.

Reach Karim here: karimted@practicemakesperfect.org.

More profile about the speaker
Karim Abouelnaga | Speaker | TED.com