ABOUT THE SPEAKER
Hilary Cottam - Innovator and social entrepreneur
Hilary Cottam wants to redesign the welfare state using the power of relationships.

Why you should listen

In its current functioning, based on the ideas first put forth in Britain by Sir William Beveridge in 1942 and then adopted around the world, the welfare state expressly designs out people’s capabilities and relationships, focusing instead on impersonal systems and rules. Sixty years on, the welfare state is failing its purpose and leaving people behind.

Hilary Cottam believes that a solution can be found in putting relationships squarely in the middle of it, and she has the examples and stories to prove it.

Cottam's recent award winning work includes: new systems to support an ageing population; a prison that reduces re-offending; new approaches to chronic disease and unemployment.

She has advised governments, companies and third sector organisations in the UK and internationally. She was educated at Oxford, Sussex and the Open University. She was awarded her PhD in 1999. She currently lives and works in London.

More profile about the speaker
Hilary Cottam | Speaker | TED.com
TEDGlobal>London

Hilary Cottam: Social services are broken. How we can fix them

Hilary Cottam: Over het failliet van het maatschappelijk werk en hoe we het kunnen repareren.

Filmed:
781,477 views

Als een gezin in een crisis terechtkomt -- en dit gebeurt soms, door werkloosheid, drugs, slechte relaties en pech -- dan is het aan het maatschappelijk werk om bij te springen en het gezin weer op de rails te krijgen. Hilary Cottam laat zien dat een gemiddeld crisisgezin in Groot-Brittannië in aanmerking kan komen voor hulp van meer dan 70 verschillende organisaties, maar het is onwaarschijnlijk dat een ervan echt kan helpen. Cottam, zelf maatschappelijk werker, vraagt ons om na te denken over diepe en complexe sociale problemen. Hoe kunnen er ondersteunende en enthousiaste relaties opbloeien tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp verlenen?
- Innovator and social entrepreneur
Hilary Cottam wants to redesign the welfare state using the power of relationships. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I want to tell you threedrie storiesverhalen
0
761
2488
Ik wil jullie drie verhalen vertellen
00:15
about the powermacht of relationshipsrelaties
1
3273
2452
over de kracht van sociale contacten
00:17
to solveoplossen the deepdiep and complexcomplex
socialsociaal problemsproblemen of this centuryeeuw.
2
5749
4289
bij het oplossen van ernstige en complexe
sociale problemen van deze eeuw.
00:22
You know, sometimessoms it seemslijkt
like all these problemsproblemen
3
10062
2913
Soms lijkt het wel alsof al die problemen
00:24
of povertyarmoede, inequalityongelijkheid, illziek healthGezondheid,
unemploymentwerkloosheid, violencegeweld, addictionverslaving --
4
12999
4789
zoals armoede, discriminatie, ziekte,
werkloosheid, geweld, verslaving --
00:29
they're right there in one person'spersonen life.
5
17812
2826
allemaal voorkomen
in het leven van één persoon.
00:32
So I want to tell you about someoneiemand
like this that I know.
6
20662
3681
Ik zal jullie vertellen
over zo iemand, die ik ken.
00:36
I'm going to call her EllaElla.
7
24367
2069
Ik noem haar Ella.
00:38
EllaElla liveslevens in a BritishBritse citystad
on a runrennen down estatelandgoed.
8
26460
3706
Ella woont in een achterstandswijk
van een Engelse stad.
00:42
The shopsshops are closedGesloten, the pub'spub's goneweg,
9
30190
2194
Er zijn geen winkels,
er is geen kroeg meer,
00:44
the playground'sde speeltuin prettymooi desolateverlaten
and never used,
10
32408
2299
de speeltuin ligt er verlaten bij.
00:46
and insidebinnen Ella'sElla househuis,
the tensionspanning is palpabletastbaar
11
34731
2826
In het huis van Ella
is de spanning voelbaar
00:49
and the noiselawaai levelslevels are deafeningoorverdovend.
12
37581
2000
en het lawaai oorverdovend.
00:51
The TV'sTV 's on at fullvol volumevolume.
13
39605
1814
De tv staat aan, op maximum volume.
00:53
One of her sonszonen is fightingvechten
with one of her daughtersdochters.
14
41443
2532
Een zoon en een dochter hebben ruzie.
00:55
AnotherEen ander sonzoon, RyanRyan, is keepingbewaring up this
constantconstante streamstroom of abusemisbruik from the kitchenkeuken-,
15
43999
3771
Een andere zoon, Ryan, staat in de keuken
onophoudelijk te schelden
00:59
and the dogshonden are lockedopgesloten
behindachter the bedroomslaapkamer doordeur- and strainingoverbelasting.
16
47794
3181
en de honden, opgesloten in de slaapkamer,
bonzen tegen de deur.
01:02
EllaElla is stuckgeplakt.
17
50999
1712
En Ella komt er niet uit.
01:04
She has livedleefden with crisiscrisis for 40 yearsjaar.
18
52735
2560
Ze leeft al 40 jaar in crisissituaties.
01:07
She knowsweet nothing elseanders,
and she knowsweet no way out.
19
55319
3734
Ze kent niets anders en ze weet niet
hoe ze eruit kan komen.
01:11
She's had a wholegeheel seriesserie
of abusivemisbruik partnerspartners,
20
59077
2649
Ze heeft een hele reeks
gewelddadige partners gehad,
01:13
and, tragicallytragisch, one of her childrenkinderen has
been takeningenomen into carezorg by socialsociaal servicesdiensten.
21
61750
4317
en een van haar kinderen is helaas
onder de hoede van de kinderbescherming.
01:18
The threedrie childrenkinderen
that still liveleven with her
22
66091
2272
De drie kinderen die nog bij haar wonen
01:20
sufferlijden from a wholegeheel rangereeks of problemsproblemen,
and nonegeen of them are in educationonderwijs.
23
68387
3475
hebben allerlei problemen
en geen van allen gaat naar school.
01:23
And EllaElla sayszegt to me that she
is repeatingherhalen the cyclefiets
24
71886
2997
En Ella zegt
dat ze in dezelfde spiraal zit
01:26
of her owneigen mother'smoeder life before her.
25
74907
2764
als haar moeder vroeger.
01:29
But when I metleerde kennen EllaElla,
there were 73 differentverschillend servicesdiensten
26
77695
3280
Toen ik Ella ontmoette waren er
73 dienstverlenende organisaties
01:32
on offeraanbod for her and her familyfamilie
in the citystad where she liveslevens,
27
80999
3138
beschikbaar in haar stad.
01:36
73 differentverschillend servicesdiensten
runrennen out of 24 departmentsafdelingen in one citystad,
28
84161
4269
73 organisaties, gerund
door 24 afdelingen in één stad
01:40
and EllaElla and her partnerspartners and her childrenkinderen
were knownbekend to mostmeest of them.
29
88454
3310
en bij de meeste waren Ella, haar partners
en haar kinderen bekend.
01:43
They think nothing of callingroeping
socialsociaal servicesdiensten
30
91788
2114
Ze belden rustig de maatschappelijk werker
01:45
to try and mediatebemiddelen one of the manyveel
argumentsargumenten that brokekapot gegaan out.
31
93926
2852
voor hulp als er weer eens ruzie was.
01:48
And the familyfamilie home was visitedbezocht
on a regularregelmatig basisbasis by socialsociaal workersarbeiders,
32
96802
3449
Het gezin kreeg regelmatig bezoek
van maatschappelijk werkers,
01:52
youthjeugd workersarbeiders, a healthGezondheid officerofficier,
a housinghuisvesting officerofficier, a home tutorTutor
33
100275
4700
jeugdwerkers, gezondheidswerkers,
woningstichting, thuisonderwijs
01:56
and the locallokaal policemenpolitieagenten.
34
104999
1976
en de lokale politieagenten.
01:58
And the governmentsoverheden say
that there are 100,000 familiesgezinnen
35
106999
2738
Volgens de overheden zijn er
in Groot-Brittannië
02:01
in BritainGroot-Brittannië todayvandaag like Ella'sElla,
36
109761
2099
100.000 van dit soort gezinnen,
02:03
strugglingworstelen to breakbreken the cyclefiets of economiceconomisch,
socialsociaal and environmentalmilieu deprivationontbering.
37
111884
5361
die het niet lukt de cirkel van economische
en sociale achterstand te doorbreken.
02:09
And they alsoook say
that managingbeheren this problemprobleem
38
117269
2174
Ze zeggen ook dat de aanpak
van deze problemen
02:11
costskosten a quarterkwartaal of a millionmiljoen poundspond
perper familyfamilie perper yearjaar
39
119467
3002
een kwart miljoen pond
per gezin per jaar kost,
02:14
and yetnog nothing changesveranderingen.
40
122493
1372
terwijl er niets verandert.
02:15
NoneGeen of these well-meaningwelmenend visitorsbezoekers
are makingmaking a differenceverschil.
41
123889
3086
Geen van deze goedbedoelende
mensen die langs gaat, bereikt iets.
02:18
This is a charttabel we madegemaakt in the samedezelfde citystad
with anothereen ander familyfamilie like Ella'sElla.
42
126999
4283
Dit is een diagram van een ander gezin
zoals dat van Ella, in dezelfde stad.
02:23
This showsshows 30 yearsjaar of interventioninterventie
in that family'sgezin life.
43
131306
3602
Een overzicht van 30 jaar interventie
in het leven van dat gezin.
02:26
And just as with EllaElla, not one of these
interventionsinterventies is partdeel of an overallglobaal planplan.
44
134932
3831
Net als bij Ella is geen enkele
interventie onderdeel van een groter plan.
02:30
There's no endeinde goaldoel in sightzicht.
45
138787
1447
Er is geen einddoel in zicht.
02:32
NoneGeen of the interventionsinterventies
are dealingomgang with the underlyingonderliggende issueskwesties.
46
140258
3051
Geen enkele interventie is gericht
op de onderliggende problemen.
02:35
These are just containmentinsluiting measuresmaatregelen,
waysmanieren of managingbeheren a problemprobleem.
47
143333
3010
Dit zijn enkel beheersingsmaatregelen,
tijdelijke oplossingen.
02:38
One of the policemenpolitieagenten sayszegt to me,
48
146367
1719
Een politieagent zei tegen me:
02:40
"Look, I just deliverleveren the messagebericht
and then I leavehet verlof."
49
148110
2489
"Ik geef alleen een bericht door
en dan ga ik weer."
02:42
So, I've spentdoorgebracht time livingleven
with familiesgezinnen like Ella'sElla
50
150623
2685
Ik heb een tijdje
bij dit soort gezinnen gewoond,
02:45
in differentverschillend partsonderdelen of the worldwereld-,
51
153332
1540
in verschillende landen,
02:46
because I want to know: what can we learnleren
52
154896
2238
omdat ik wilde weten wat we kunnen leren
02:49
from placesplaatsen where our socialsociaal institutionsinstellingen
just aren'tzijn niet workingwerkend?
53
157158
3493
van situaties waarin onze maatschappelijke
hulpverlening niet werkt.
02:52
I want to know what it feelsvoelt like
to liveleven in Ella'sElla familyfamilie.
54
160675
2791
Ik wil weten hoe het voelt
om gezinslid van Ella te zijn.
02:55
I want to know what's going on
and what we can do differentlyanders.
55
163490
4011
Ik wil weten wat er aan de hand is
en wat we anders kunnen doen.
02:59
Well, the first thing I learnedgeleerd
is that costkosten is a really slipperyglad conceptconcept.
56
167525
4089
Het eerste wat ik heb geleerd,
is dat 'kosten' een troebel concept is.
03:03
Because when the governmentregering sayszegt
that a familyfamilie like Ella'sElla
57
171638
2718
Want als de overheid zegt
dat een gezin als dat van Ella
03:06
costskosten a quarterkwartaal of a millionmiljoen poundspond
a yearjaar to managebeheren,
58
174380
2597
een kwart miljoen pond per jaar kost,
03:09
what it really meansmiddelen
59
177001
1151
betekent dat eigenlijk:
03:10
is that this systemsysteem costskosten
a quarterkwartaal of a millionmiljoen poundspond a yearjaar.
60
178176
2970
dit systeem kost per jaar
een kwart miljoen pond.
03:13
Because not one pennycent of this moneygeld
actuallywerkelijk touchesaccenten Ella'sElla familyfamilie
61
181170
3115
Want geen cent van dat geld
komt echt terecht bij Ella's gezin,
03:16
in a way that makesmerken a differenceverschil.
62
184309
1580
het draagt niet echt iets bij.
03:17
InsteadIn plaats daarvan, the systemsysteem is just
like this costlyduur gyroscopegyroscoop
63
185913
2543
Het systeem lijkt meer
op een dure gyroscoop
03:20
that spinsdraaiingen around the familiesgezinnen,
keepingbewaring them stuckgeplakt at its hearthart-,
64
188480
2979
die maar rond die gezinnen draait,
en ze binnenin vasthoudt,
03:23
exactlyprecies where they are.
65
191483
2025
steeds op precies dezelfde plek.
03:25
And I alsoook spentdoorgebracht time
with the frontlineFrontline workersarbeiders,
66
193532
2323
Ik heb ook met directe hulpverleners
meegelopen,
03:27
and I learnedgeleerd that it
is an impossibleonmogelijk situationsituatie.
67
195879
2823
en ik heb gezien
dat het een onmogelijke situatie is.
03:30
So TomTom, who is the socialsociaal workerarbeider
for Ella'sElla 14-year-old-jaar oud sonzoon RyanRyan,
68
198726
4715
Neem Tom, de maatschappelijk werker
van Ella's 14-jarige zoon Ryan,
03:35
has to spendbesteden 86 percentprocent of his time
servicingservicing the systemsysteem:
69
203465
3510
die 86 procent van zijn tijd bezig is
het systeem te dienen:
03:38
meetingsvergaderingen with colleaguescollega's,
fillingvulling out formsvormen,
70
206999
2071
vergaderingen, formulieren invullen,
03:41
more meetingsvergaderingen with colleaguescollega's
to discussbespreken the formsvormen,
71
209094
2428
meer vergaderingen
om de formulieren te bespreken,
03:43
and maybe mostmeest shockinglyschokkend,
72
211546
1246
en het ergste misschien:
03:44
the 14 percentprocent of the time
he has to be with RyanRyan
73
212816
2569
de 14 procent van zijn tijd
die hij bij Ryan is,
03:47
is spentdoorgebracht gettingkrijgen datagegevens
and informationinformatie for the systemsysteem.
74
215409
2496
is hij bezig om data te verzamelen
voor het systeem.
03:49
So he sayszegt to RyanRyan,
75
217929
1151
Hij vraagt Ryan dus:
03:51
"How oftenvaak have you been smokingroken?
Have you been drinkingdrinken?
76
219104
2687
"Hoeveel heb je gerookt?
Heb je alcohol gedronken?
03:53
When did you go to schoolschool-?"
77
221815
1313
Ben je naar school geweest?"
03:55
And this kindsoort of interactionwisselwerking
rulesreglement out the possibilitymogelijkheid
78
223152
2550
Met dit soort interactie krijg je nooit
03:57
of a normalnormaal conversationgesprek.
79
225726
1212
een normaal gesprek.
03:58
It rulesreglement out the possibilitymogelijkheid
of what's needednodig
80
226962
2118
Je bereikt er nooit mee wat nodig is:
04:01
to buildbouwen a relationshipverhouding
betweentussen TomTom and RyanRyan.
81
229104
2977
dat Tom en Ryan elkaar leren kennen.
04:04
When we madegemaakt this charttabel,
82
232999
1389
Toen we dit diagram maakten,
04:06
the frontlineFrontline workersarbeiders,
the professionalsprofessionals --
83
234412
2015
keken de hulpverleners, de specialisten --
04:08
they staredstaarde at it absolutelyAbsoluut amazedversteld staan.
84
236451
1771
ze keken er stomverbaasd naar.
04:10
It snakedkronkelden around the wallswanden
of theirhun officeskantoren.
85
238246
2729
Het kronkelde over de muren
van hun kantoren.
04:12
So manyveel hoursuur, so well meantbedoelde,
but ultimatelytenslotte so futilezinloos.
86
240999
5976
Zoveel uren, zo goed bedoeld,
maar uiteindelijk voor niks.
04:18
And there was this momentmoment
of absoluteabsoluut breakdownverdeling,
87
246999
3440
Er was een moment
waarop iedereen instortte,
04:22
and then of clarityhelderheid:
88
250463
1832
gevolgd door helderheid:
04:24
we had to work in a differentverschillend way.
89
252319
2613
het moest anders.
04:27
So in a really bravedapper stepstap,
the leadersleiders of the citystad where EllaElla liveslevens
90
255652
3305
Ella's stadsbestuur zei,
heel dapper, om te beginnen
04:30
agreedAkkoord that we could startbegin
by reversingomkeren Ryan'sRyan's ratioverhouding.
91
258981
2645
gaan we de verhouding
van Ryans uren omkeren.
04:33
So everyoneiedereen who camekwam into contactcontact
with EllaElla or a familyfamilie like Ella'sElla
92
261650
3160
Iedereen die met Ella, of een soortgelijk
gezin, te maken kreeg,
04:36
would spendbesteden 80 percentprocent of theirhun time
workingwerkend with the familiesgezinnen
93
264834
2912
zou 80 procent van zijn tijd
besteden aan het gezin
04:39
and only 20 percentprocent servicingservicing the systemsysteem.
94
267770
2565
en nog maar 20 procent
aan administratieve taken.
04:42
And even more radicallyradicaal,
95
270359
1851
En nog radicaler,
04:44
the familiesgezinnen would leadlood
96
272234
1170
het gezin had de leiding
04:45
and they would decidebesluiten who
was in a bestbeste positionpositie to help them.
97
273428
3327
en zou beslissen wie hen
het beste zou kunnen helpen.
04:48
So EllaElla and anothereen ander mothermoeder were askedgevraagd
to be partdeel of an interviewinterview panelpaneel,
98
276779
3359
Ella en een andere moeder
zaten bij de sollicitatiegesprekken
04:52
to chooseKiezen from amongstte midden van
the existingbestaand professionalsprofessionals
99
280162
2323
om een van de bestaande
hulpverleners te kiezen
04:54
who would work with them.
100
282509
2267
die met hen zou gaan werken.
04:56
And manyveel, manyveel people wanted to jointoetreden us,
101
284800
1966
En heel veel mensen wilden meedoen,
04:58
because you don't go into this kindsoort
of work to managebeheren a systemsysteem,
102
286790
3071
want je begint niet met dit werk
omdat je administratie wilt doen,
05:01
you go in because you can
and you want to make a differenceverschil.
103
289885
2853
je begint ermee omdat
je mensen kan en wilt helpen.
05:04
So EllaElla and the mothermoeder askedgevraagd
everybodyiedereen who camekwam throughdoor the doordeur-,
104
292762
3213
Ella en de andere moeder vroegen iedereen:
05:07
"What will you do when my sonzoon
startsstarts kickingschoppen me?"
105
295999
2432
"Wat doe jij straks
als mijn zoon me schopt?"
05:10
And so the first personpersoon who comeskomt in sayszegt,
106
298455
2520
De eerste persoon zei:
05:12
"Well, I'll look around
for the nearestdichtstbijzijnde exitUitgang
107
300999
2119
"Ik zou zoeken
naar de dichtstbijzijnde deur
05:15
and I will back out very slowlylangzaam,
108
303142
2833
en ik zou heel rustig weggaan,
05:17
and if the noiselawaai is still going on,
I'll call my supervisortoezichthouder."
109
305999
3001
en als het lawaai dan nog niet is gestopt,
bel ik mijn baas."
05:21
And the mothersmoeders go,
"You're the systemsysteem. Get out of here!"
110
309024
2713
En de moeders roepen:
"Jij bent het systeem. Wegwezen!"
05:23
And then the nextvolgende personpersoon who comeskomt
is a policemanpolitieagent, and he sayszegt,
111
311761
3214
De volgende persoon is een agent
en hij antwoordt:
05:26
"Well, I'll tackleaanpakken your sonzoon to the groundgrond
and then I'm not sure what I'll do."
112
314999
3976
"Nou, dan druk ik je zoon tegen de grond
en daarna weet ik het niet precies."
05:30
And the mothersmoeders say, "Thank you."
113
318999
1678
En de moeders zeggen: "Bedankt."
05:32
So, they chosekoos professionalsprofessionals who confessedbekende
114
320701
2222
Dus ze kozen hulpverleners die bekenden
05:34
they didn't necessarilynodig have the answersantwoorden,
115
322947
1970
niet persé alle antwoorden te hebben,
05:36
who said -- well, they weren'twaren niet
going to talk in jargonjargon.
116
324941
3589
die zeiden --
nou ja, ze spraken niet in jargon,
05:40
They showedtoonden theirhun humanmenselijk qualitieskwaliteiten
and convincedovertuigd the mothersmoeders
117
328554
2889
ze lieten hun menselijke kant zien
en overtuigden de moeders
05:43
that they would stickstok with them
throughdoor thickdik and thindun,
118
331467
2613
dat ze hen door dik en dun
bij zouden staan,
05:46
even thoughhoewel they wouldn'tzou het niet
be softzacht with them.
119
334104
2059
al zouden ze niet altijd even lief zijn.
05:48
So these newnieuwe teamsteams and the familiesgezinnen
120
336187
1692
Deze nieuwe teams en de gezinnen
05:49
were then givengegeven a sliversplinter
of the formervoormalig budgetbegroting,
121
337903
2159
kregen een fractie van het eerdere budget,
05:52
but they could spendbesteden the moneygeld
in any way they chosekoos.
122
340086
2491
maar ze mochten zelf kiezen
wat ze ermee wilden doen.
05:54
And so one of the familiesgezinnen
wentgegaan out for supperavondmaal.
123
342601
2235
Dus een van de gezinnen ging uit eten.
05:56
They wentgegaan to McDonald'sMcDonald's and they satza down
and they talkedgesproken and they listenedluisterde
124
344860
3605
Ze gingen samen naar McDonald's
en ze praatten en ze luisterden
06:00
for the first time in a long time.
125
348489
2060
voor het eerst sinds een lange tijd.
06:02
AnotherEen ander familyfamilie askedgevraagd the teamteam
126
350573
1590
Een ander gezin vroeg het team
06:04
if they would help them do up theirhun home.
127
352187
3042
of ze konden helpen
bij het opknappen van hun huis.
06:07
And one mothermoeder tooknam the moneygeld
128
355253
1507
En één moeder nam het geld
06:08
and she used it as a floatfloat
to startbegin a socialsociaal enterpriseonderneming.
129
356784
3527
en gebruikte het als startkapitaal
voor een sociale onderneming.
06:12
And in a really shortkort spaceruimte of time,
130
360335
2449
En binnen de kortste keren,
06:14
something newnieuwe startedbegonnen to growgroeien:
131
362808
2409
begon er iets te groeien:
06:17
a relationshipverhouding betweentussen the teamteam
and the workersarbeiders.
132
365241
2898
een relatie tussen het team
en de maatschappelijk werkers.
06:20
And then some remarkableopmerkelijk
changesveranderingen tooknam placeplaats.
133
368163
2917
En toen zagen we een paar
opvallende veranderingen.
06:23
Maybe it's not surprisingverrassend
134
371104
1520
Misschien niet zo verrassend:
06:24
that the journeyreis for EllaElla has had
some biggroot stepsstappen backwardsachteruit
135
372648
2734
Ella ging veel stappen terug,
06:27
as well as forwardsvooruit.
136
375406
1161
maar ook vooruit.
06:28
But todayvandaag, she's completedvoltooid
an IT trainingopleiding courseCursus,
137
376591
2765
En nu heeft ze een IT-cursus afgerond,
06:31
she has her first paidbetaald jobbaan,
her childrenkinderen are back in schoolschool-,
138
379380
3288
heeft ze haar eerste betaalde baan,
de kinderen zitten weer op school,
06:34
and the neighborsburen,
139
382692
1151
en de buren,
06:35
who previouslyeerder just hopedgehoopt this familyfamilie
would be movedverhuisd anywhereoveral
140
383867
2909
die eerder alleen maar hoopten
dat dit gezin zou verhuizen
06:38
exceptbehalve nextvolgende doordeur- to them,
141
386800
1206
zodat zij ervan af waren,
06:40
are fine.
142
388030
1151
vinden het nu prima.
06:41
They'veZe hebben madegemaakt some newnieuwe friendshipsvriendschappen.
143
389205
2100
Ze hebben nieuwe vrienden gekregen.
06:43
And all the samedezelfde people have been
involvedbetrokken in this transformationtransformatie --
144
391329
4016
Het waren dezelfde mensen die
betrokken waren bij deze transformatie --
06:47
samedezelfde familiesgezinnen, samedezelfde workersarbeiders.
145
395369
2606
dezelfde gezinnen, dezelfde hulpverleners.
06:49
But the relationshipverhouding betweentussen them
has been supportedondersteunde to changeverandering.
146
397999
3907
Maar dit keer was er steun voor het
opbouwen van een andere relatie.
06:54
So I'm tellingvertellen you about EllaElla
because I think that relationshipsrelaties
147
402556
3081
Ik vertel jullie over Ella
omdat ik denk dat sociale contacten
06:57
are the criticalkritisch resourcehulpbron we have
148
405661
1937
van cruciaal belang zijn
06:59
in solvingoplossen some of these
intractablehardnekkige problemsproblemen.
149
407622
2378
bij het oplossen
van deze moeilijke problemen.
07:02
But todayvandaag, our relationshipsrelaties
are all but writtengeschreven off
150
410024
2722
Maar tegenwoordig krijgen
dat soort relaties geen kans
07:04
by our politicspolitiek, our socialsociaal policiesbeleid,
our welfarewelzijn institutionsinstellingen.
151
412770
3868
door onze politiek, ons sociale beleid,
en onze gezondheidsinstellingen.
07:08
And I've learnedgeleerd that this
really has to changeverandering.
152
416662
2676
En ik heb geleerd dat
dat echt moet veranderen.
07:12
So what do I mean by relationshipsrelaties?
153
420002
1950
Wat bedoel ik precies met relaties?
07:14
I'm talkingpratend about the simpleeenvoudig
humanmenselijk bondsobligaties betweentussen us,
154
422411
3004
Ik heb het over de gewone,
natuurlijke band tussen mensen,
07:17
a kindsoort of authenticauthentiek sensezin
of connectionverbinding, of belongingtoebehoren,
155
425439
2536
een gevoel van verbondenheid,
van ergens bijhoren,
07:19
the bondsobligaties that make us happygelukkig,
that supportondersteuning us to changeverandering,
156
427999
2684
de band die ons opbeurt,
die ons helpt te veranderen,
07:22
to be bravedapper like EllaElla
and try something newnieuwe.
157
430707
2804
om dapper te zijn, zoals Ella,
en iets nieuws te proberen.
07:25
And, you know, it's no accidentongeval
158
433535
1920
Het is niet per ongeluk
07:27
that those who runrennen and work
in the institutionsinstellingen
159
435479
2539
dat de mensen die werken
bij de instellingen
07:30
that are supposedvermeend to supportondersteuning
EllaElla and her familyfamilie
160
438042
2258
die Ella en haar gezin
zouden moeten helpen,
07:32
don't talk about relationshipsrelaties,
161
440324
1514
het niet over relaties hebben,
07:33
because relationshipsrelaties are expresslyuitdrukkelijk
designedontworpen out of a welfarewelzijn modelmodel-
162
441862
4072
want daar was duidelijk geen plaats voor
in het welvaartsmodel
07:37
that was drawngetrokken up in BritainGroot-Brittannië
and exportedgeëxporteerd around the worldwereld-.
163
445958
3458
dat werd ontworpen in Groot-Brittannië
en wereldwijd werd geëxporteerd.
07:41
The contemporariestijdgenoten of WilliamWilliam BeveridgeBeveridge,
164
449440
1933
De tijdgenoten van William Beveridge,
07:43
who was the architectarchitect
of the first welfarewelzijn statestaat
165
451397
2258
die de eerste welvaartsstaat ontwikkelde
07:45
and the authorauteur of the BeveridgeBeveridge ReportVerslag,
166
453679
1920
en het Beveridge-rapport schreef,
07:47
had little faithgeloof in what they calledriep
the averagegemiddelde sensualsensueel or emotionalemotioneel man.
167
455623
3499
zagen weining in de gemiddelde man,
als iemand met gevoelens en emoties.
07:51
InsteadIn plaats daarvan, they trustedvertrouwd this ideaidee
of the impersonalonpersoonlijk systemsysteem
168
459146
3444
Ze hadden meer vertrouwen
in het onpersoonlijke systeem
07:54
and the bureaucratbureaucraat who would be detachedvrijstaande
and work in this systemsysteem.
169
462614
4361
en de bureaucraten die erin zouden werken,
altijd met een professionele afstand.
07:58
And the impactbotsing of BeveridgeBeveridge
170
466999
2115
De invloed van Beveridge
08:01
on the way the modernmodern statestaat
seesziet socialsociaal issueskwesties
171
469138
2243
op de moderne overheid
en sociale vraagstukken
08:03
just can't be underestimatedonderschat.
172
471405
2059
moet niet worden onderschat.
08:05
The BeveridgeBeveridge ReportVerslag
solduitverkocht over 100,000 copieskopieën
173
473488
3176
Er werden meer dan 100.000 exemplaren
van het rapport verkocht,
08:08
in the first weeksweken of publicationpublicatie alonealleen.
174
476688
2329
alleen al in de eerste paar weken.
08:11
People queuedin de wachtrij in the rainregen
on a NovemberNovember night to get holdhouden of a copykopiëren,
175
479041
3209
Mensen stonden er voor in de rij
in de regen, op een novemberavond.
08:14
and it was readlezen acrossaan de overkant the countryland,
acrossaan de overkant the colonieskolonies, acrossaan de overkant EuropeEuropa,
176
482274
3366
Het werd gelezen in het hele land,
in de kolonieën, in Europa,
08:17
acrossaan de overkant the UnitedVerenigd StatesStaten of AmericaAmerika,
177
485664
1741
in de Verenigde Staten
08:19
and it had this hugereusachtig impactbotsing
178
487429
1772
en het had een enorme invloed
08:21
on the way that welfarewelzijn statesstaten
were designedontworpen around the globewereldbol.
179
489225
3597
op hoe sociale welvaartsstaten
wereldwijd werden vormgegeven.
08:24
The culturesculturen, the bureaucraciesbureaucratieën,
the institutionsinstellingen -- they are globalglobaal,
180
492846
5061
De cultuur, de bureaucratie,
de instituten -- ze zijn mondiaal,
08:29
and they'veze hebben come to seemlijken
like commongemeenschappelijk sensezin.
181
497931
2020
en ze lijken zo logisch te zijn.
08:31
They'veZe hebben becomeworden so ingrainedingebakken in us,
182
499975
2084
Ze zijn zo ingebakken,
08:34
that actuallywerkelijk we don't even
see them anymoremeer.
183
502083
2247
dat we ze niet eens meer zien.
08:36
And I think it's really importantbelangrijk to say
that in the 20thth centuryeeuw,
184
504856
3119
Ik denk dat we niet moeten vergeten
dat in de 20e eeuw
08:39
they were remarkablyopmerkelijk successfulgeslaagd,
these institutionsinstellingen.
185
507999
2637
die instituten heel erg succesvol waren.
08:42
They led to longerlanger lifespanslevensduur,
the eradicationuitroeiing of massmassa- diseaseziekte,
186
510660
3431
Ze bevorderden een langere levensduur,
het uitroeien van volksziektes,
08:46
massmassa- housinghuisvesting, almostbijna universaluniverseel educationonderwijs.
187
514115
2991
sociale huisvesting,
onderwijs voor bijna iedereen.
08:49
But at the samedezelfde time,
188
517999
1976
Maar tegelijkertijd
08:51
BeveridgeBeveridge sowedzaaide the seedszaden
of today'svandaag challengesuitdagingen.
189
519999
3432
ligt de kern van de huidige problematiek
in het Beveridge-rapport.
08:55
So let me tell you a secondtweede storyverhaal.
190
523999
1764
Ik vertel jullie nog een verhaal.
08:57
What do you think todayvandaag is a biggergroter killermoordenaar
than a lifetimelevenslang of smokingroken?
191
525787
5212
Waar sterven volgens jou tegenwoordig
meer mensen aan dan een leven lang roken?
09:05
It's lonelinesseenzaamheid.
192
533226
1608
Eenzaamheid.
09:07
AccordingVolgens to governmentregering statisticsstatistieken,
one personpersoon over 60 -- one in threedrie --
193
535741
4916
Statistieken van de overheid laten zien
dat mensen van boven de 60 -- 1 op de 3 --
09:12
doesn't speakspreken to or see
anothereen ander personpersoon in a weekweek.
194
540681
3192
in een hele week
niemand spreekt of ontmoet.
09:16
One personpersoon in 10, that's 850,000 people,
195
544666
3309
1 op de 10, dat zijn 850.000 mensen,
09:19
doesn't speakspreken to anyoneiedereen elseanders in a monthmaand.
196
547999
2335
spreekt een hele maand niemand.
09:22
And we're not the only people
with this problemprobleem;
197
550924
2274
Wij zijn niet de enigen met dit probleem,
09:25
this problemprobleem touchesaccenten the wholegeheel
of the WesternWestern worldwereld-.
198
553222
2431
de hele westerse wereld kampt ermee.
09:27
And it's even more acuteacuut
in countrieslanden like ChinaChina,
199
555677
2298
Het is zelfs nog ernstiger
in landen als China,
09:29
where a processwerkwijze of rapidsnel urbanizationverstedelijking,
massmassa- migrationmigratie, has left olderouder people
200
557999
3683
waar het proces van snelle verstedelijking
ervoor zorgt dat oude mensen
alleen achterblijven in hun dorp.
09:33
alonealleen in the villagesdorpen.
201
561706
1544
09:35
And so the servicesdiensten that BeveridgeBeveridge
designedontworpen and exportedgeëxporteerd --
202
563274
3821
De diensten die door Beveridge
werden bedacht en geëxporteerd
09:39
they can't addressadres this kindsoort of problemprobleem.
203
567119
2287
kunnen zo'n probleem niet oplossen.
09:41
LonelinessEenzaamheid is like a collectivecollectief
relationalrelationele challengeuitdaging,
204
569430
2610
Eenzaamheid is als
een collectief relatieprobleem,
09:44
and it can't be addressedaangesproken
by a traditionaltraditioneel bureaucraticbureaucratische responseantwoord.
205
572064
3847
dat niet kan worden opgelost
door een aloud bureaucratisch antwoord.
09:48
So some yearsjaar agogeleden,
wantingwillen to understandbegrijpen this problemprobleem,
206
576486
2951
Een paar jaar geleden
wilde ik dit probleem beter begrijpen
09:51
I startedbegonnen to work with a groupgroep
of about 60 olderouder people
207
579461
2873
en begon ik te werken met een groep
van ongeveer 60 ouderen
09:54
in SouthSouth LondonLonden, where I liveleven.
208
582358
1821
in Zuid-London, waar ik woon.
09:56
I wentgegaan shoppinghet winkelen, I playedgespeeld bingoBingo,
209
584203
2075
Ik deed de boodschappen, speelde bingo,
09:58
but mainlyhoofdzakelijk I was just
observingobserveren and listeninghet luisteren.
210
586302
2163
maar ik was vooral
aan het observeren en luisteren.
10:00
I wanted to know
what we could do differentlyanders.
211
588489
2545
Ik wou weten wat we anders konden doen.
10:03
And if you askvragen them, people tell you
they want two things.
212
591837
2828
Mensen zeggen dat ze twee dingen willen.
10:06
They want somebodyiemand to go up a ladderladder
and changeverandering a lightlicht bulblamp,
213
594689
2909
Iemand die op een trapje klimt
als er een lamp kapot is,
10:09
or to be there when they
come out of hospitalziekenhuis.
214
597622
2298
of die er is
als ze uit het ziekenhuis komen.
10:11
They want on-demandop aanvraag, practicalpraktisch supportondersteuning.
215
599944
2354
Ze willen praktische hulp
als ze het nodig hebben.
10:14
And they want to have funpret.
216
602322
1558
En ze willen plezier.
10:15
They want to go out, do interestinginteressant things
with like-mindedgelijkgestemde people,
217
603904
3218
Ze willen erop uit, samen met mensen
met dezelfde interesses,
10:19
and make friendsvrienden like we'vewij hebben all
madegemaakt friendsvrienden at everyelk stagestadium of our liveslevens.
218
607146
3720
en vriendschappen sluiten net als iedereen
in elk stadium van zijn leven.
10:23
So we rentedverhuurd a phonetelefoon linelijn,
hiredgehuurd a couplepaar of handymenklusjesmannen,
219
611478
2729
Dus we huurden een telefoonlijn
en een paar klusjesmannen
10:26
and startedbegonnen a serviceservice we calledriep "CircleCirkel."
220
614231
2337
en begonnen een dienst,
de "Circle" [kring].
10:28
And CircleCirkel offersaanbiedingen its locallokaal membershiplidmaatschap
a toll-freegratis 0 800 numberaantal
221
616592
3821
Circle biedt de lokale leden
een gratis telefoonnummer
10:32
that they can call on demandvraag naar
for any supportondersteuning.
222
620437
2729
dat ze kunnen bellen
als ze hulp nodig hebben.
10:35
And people have calledriep us
for so manyveel reasonsredenen.
223
623190
2169
Mensen hebben ons gebeld
met allerlei redenen.
10:37
They'veZe hebben calledriep because
theirhun petshuisdieren are unwellonwel,
224
625383
2119
Ze bellen omdat hun huisdier ziek is,
10:39
theirhun DVDDVD is brokengebroken, they'veze hebben forgottenvergeten
how to use theirhun mobilemobiel phonetelefoon,
225
627526
3274
omdat de dvd-speler kapot is,
problemen hebben met hun mobieltje
10:42
or maybe they are comingkomt eraan out of hospitalziekenhuis
226
630824
1925
of omdat ze uit het ziekenhuis komen
10:44
and they want someoneiemand to be there.
227
632773
1653
en willen dat er iemand thuis is.
10:46
And CircleCirkel alsoook offersaanbiedingen
a richrijk socialsociaal calendarkalender --
228
634450
3150
Circle heeft ook een uitgebreid
activiteitenprogramma --
10:49
knittingbreien, dartsdarts, museummuseum tourstours,
hotwarm airlucht ballooningballonvaren -- you namenaam it.
229
637624
4115
breien, darten, museumbezoek,
ballonvaarten -- van alles.
10:54
But here'shier is the interestinginteressant thing,
the really deepdiep changeverandering:
230
642255
4395
Maar het interessantste,
de echte grote verandering,
10:58
over time, the friendshipsvriendschappen
that have formedgevormde
231
646674
3211
was dat de nieuwe vriendschappen langzaam
11:01
have begunbegonnen to replacevervangen the practicalpraktisch offeraanbod.
232
649909
2554
de praktische hulp begonnen te vervangen.
11:04
So let me tell you about BelindaBelinda.
233
652964
1633
Neem bijvoorbeeld Belinda.
11:06
Belinda'sBelinda van a CircleCirkel memberlid, and she was
going into hospitalziekenhuis for a hipheup operationoperatie,
234
654621
4236
Belinda is lid van de Circle en ze moest
naar het ziekenhuis voor een heup-operatie,
11:10
so she calledriep her locallokaal CircleCirkel to say
they wouldn'tzou het niet see her for a bitbeetje.
235
658881
3984
dus ze belde haar Circle
om te vertellen waar ze naartoe ging.
11:14
And DamonDamon, who runsruns the locallokaal CircleCirkel,
callscalls her back and sayszegt, "How can I help?"
236
662889
3800
Damon, die die Circle leidde,
vraagt haar: "Wat kan ik voor je doen?"
11:18
And BelindaBelinda sayszegt, "Oh no, I'm fine --
237
666713
1911
Belinda zegt: "Oh niks hoor --
11:20
JocelynJocelyn is doing the shoppinghet winkelen,
Tony'sTony's doing the gardeningTuinieren,
238
668648
2793
Jocelyn doet de boodschappen,
Tony zorgt voor de tuin,
11:23
MelissaMelissa and JoeJoe are going
to come in and cookkoken and chatbabbelen."
239
671465
2697
Melissa en Joe komen
voor een praatje en om te koken."
11:26
So fivevijf CircleCirkel membersleden
had organizedgeorganiseerd themselveszich
240
674186
3007
Dus vijf Circle-leden hadden zelf geregeld
11:29
to take carezorg of BelindaBelinda.
241
677217
1904
dat ze voor Belinda zouden zorgen.
11:32
And Belinda'sBelinda van 80, althoughhoewel she sayszegt
that she feelsvoelt 25 insidebinnen,
242
680123
3346
Belinda is 80, ook al zegt ze
dat ze zich van binnen 25 voelt,
11:35
but she alsoook sayszegt
243
683493
1564
maar ze zei ook
11:37
that she feltvoelde stuckgeplakt and prettymooi down
when she joinedtoegetreden CircleCirkel.
244
685081
3446
dat ze een beetje neerslachtig was
toen ze lid werd van de Circle.
11:41
But the simpleeenvoudig acthandelen of encouragingbemoedigend her
to come alonglangs to that first eventevenement
245
689083
4481
En door haar simpelweg aan te moedigen
mee te gaan naar die eerste activiteit
11:45
led to a processwerkwijze where
naturalnatuurlijk friendshipsvriendschappen formedgevormde,
246
693588
3200
begon het natuurlijke proces
van vriendschappen sluiten,
11:48
friendshipsvriendschappen that todayvandaag are replacingvervangen
the need for expensiveduur servicesdiensten.
247
696812
4321
vriendschappen die nu de behoefte
aan dure diensten vervangen.
11:53
It's relationshipsrelaties
that are makingmaking the differenceverschil.
248
701157
2977
Het zijn de sociale contacten
die het verschil maken.
11:57
So I think that threedrie factorsfactoren
have convergedgeconvergeerd
249
705572
2908
Ik denk dat er drie factoren zijn
12:00
that enablein staat stellen us to put relationshipsrelaties
at the hearthart- and centercentrum
250
708504
2992
waardoor wij sociale contacten
nu centraal kunnen stellen
12:03
of how we solveoplossen socialsociaal problemsproblemen todayvandaag.
251
711520
2845
bij het oplossen van sociale problemen.
12:06
FirstlyTen eerste, the naturenatuur of the problemsproblemen --
252
714389
2063
Ten eerste, de aard van de problemen --
12:08
they'veze hebben changedveranderd, and they requirevereisen
differentverschillend solutionsoplossingen.
253
716476
2655
die is veranderd en vereist
andere oplossingen.
12:11
SecondlyTen tweede, the costkosten, humanmenselijk as much
as financialfinancieel, of doing businessbedrijf as usualgebruikelijk.
254
719155
4490
Ten tweede, de kosten, zowel menselijk
als financieel, van op oude voet doorgaan.
12:15
And thirdlyten derde, technologytechnologie.
255
723669
1735
En ten derde, technologie.
12:18
I've talkedgesproken about the first two factorsfactoren.
256
726009
2520
Over de eerste twee factoren
heb ik het al gehad.
12:20
It's technologytechnologie that enablesstelt
these approachesbenaderingen to scaleschaal
257
728553
2948
Technologie maakt deze aanpak mogelijk
op veel grotere schaal
12:23
and potentiallymogelijk now supportondersteuning
thousandsduizenden of people.
258
731525
2954
en zorgt ervoor dat we wellicht
duizenden mensen kunnen helpen.
12:26
So the technologytechnologie we'vewij hebben used
is really simpleeenvoudig,
259
734911
2159
Onze technologie was heel eenvoudig,
12:29
it's madegemaakt up of availablebeschikbaar things
like databasesdatabases, mobilemobiel phonestelefoons.
260
737094
3453
we gebruikten wat we al hadden
zoals databases, mobiele telefoons.
12:32
CircleCirkel has got this very simpleeenvoudig
systemsysteem that underpinsook ondersteunen it,
261
740571
2736
Circle wordt ondersteund
door een heel eenvoudig systeem,
12:35
enablesstelt a smallklein locallokaal teamteam to supportondersteuning
a membershiplidmaatschap of up to a thousandduizend.
262
743331
3860
waardoor een klein wijkteam
tot duizend leden kan helpen.
12:39
And you can contrastcontrast this
with a neighborhoodbuurt organizationorganisatie
263
747215
2773
Dit kan je afzetten tegen een wijkteam
12:42
of the 1970s,
264
750012
1157
in de jaren 70,
12:43
when this kindsoort of scaleschaal
just wasn'twas niet possiblemogelijk,
265
751193
2163
toen iets op deze schaal geen optie was,
12:45
neithernoch was the qualitykwaliteit or the longevitylang leven
that the spinewervelkolom of technologytechnologie can providevoorzien.
266
753380
4116
net zo min als de kwaliteit of levensduur
waar technologie nu in kan voorzien.
12:49
So it's relationshipsrelaties
underpinnedonderbouwd by technologytechnologie
267
757520
3229
Het zijn dus sociale contacten,
ondersteund door technologie
12:52
that can turnbeurt the BeveridgeBeveridge
modelsmodellen on theirhun headshoofden.
268
760773
2913
die de Beveridge-modellen kunnen kenteren.
12:55
The BeveridgeBeveridge modelsmodellen are all
about institutionsinstellingen with finiteeindige resourcesmiddelen,
269
763710
3646
De Beveridge-modellen gaan allemaal over
instituten met beperkte middelen,
12:59
anonymouslyanoniem managingbeheren accesstoegang.
270
767380
2441
die anoniem contact maken.
13:01
In my work at the frontvoorkant linelijn,
271
769845
1620
In mijn werk in de praktijk
13:03
I've seengezien again and again how
up to 80 percentprocent of resourcehulpbron
272
771489
3686
heb ik gezien hoe tot 80% van de middelen
13:07
is spentdoorgebracht keepingbewaring people out.
273
775199
2035
opgaat aan mensen buiten de deur houden.
13:09
So professionalsprofessionals have to administerbeheren
274
777258
1690
Hulpverleners zijn bezig
13:10
these increasinglyin toenemende mate complexcomplex formsvormen
of administrationadministratie
275
778972
2394
met een steeds complexere administratie
13:13
that are basicallyeigenlijk about stoppingstoppen people
accessingtoegang the serviceservice
276
781390
3342
die er min of meer op gericht is
mensen weg te houden van de diensten
13:16
or managingbeheren the queuewachtrij.
277
784756
1727
of ze op een wachtlijst te zetten.
13:18
And CircleCirkel, like the relationalrelationele servicesdiensten
that we and othersanderen have designedontworpen,
278
786930
4336
Maar Circle, met de relatiediensten
die wij en anderen hebben opgezet,
13:23
invertsHiermee keert u this logiclogica.
279
791290
1365
keert deze logica om.
13:24
What it sayszegt is, the more people,
the more relationshipsrelaties,
280
792679
3993
Het idee is: hoe meer mensen,
hoe meer relaties,
13:28
the strongersterker the solutionoplossing.
281
796696
2056
hoe krachtiger de oplossing.
13:31
So I want to tell you my thirdderde
and finallaatste storyverhaal,
282
799734
2362
Ik wil nog een derde
en laatste verhaal vertellen,
13:34
whichwelke is about unemploymentwerkloosheid.
283
802120
1959
en dat gaat over werkloosheid.
13:37
In BritainGroot-Brittannië, as in mostmeest placesplaatsen
in the worldwereld-,
284
805300
2766
In Groot-Brittanië was,
net als bijna overal op de wereld,
13:40
our welfarewelzijn statesstaten were primarilyvoornamelijk designedontworpen
285
808090
2540
onze verzorgingsstaat
voornamelijk ontworpen
13:42
to get people into work,
286
810654
2645
om mensen aan het werk te krijgen,
13:45
to educateonderwijzen them for this,
287
813323
1992
ze daartoe op te leiden,
13:47
and to keep them healthygezond.
288
815339
1672
en om ze gezond te houden.
13:49
But here, too, the systemssystemen are failingtekortkoming.
289
817035
2533
Maar ook hier faalt het systeem.
13:51
And so the responseantwoord has been
290
819592
1372
En de reactie is geweest
13:52
to try and make these oldoud systemssystemen
even more efficientdoeltreffend and transactionaltransactionele --
291
820988
3537
om die oude systemen
efficiënter te maken --
13:56
to speedsnelheid up processingverwerken timestijden, divideverdelen
people into ever-smallersteeds kleiner categoriescategorieën,
292
824549
3632
doorlooptijden te verkorten, mensen
in steeds kleinere hokjes te verdelen,
14:00
try and targetdoel servicesdiensten at them
more efficientlyefficiënt -- in other wordstekst,
293
828205
3171
om ze precies de juiste diensten
aan te bieden, met andere woorden,
14:03
the very oppositetegenover of relationalrelationele.
294
831400
2646
het tegengestelde van sociaal contact.
14:07
But guessraden how mostmeest people find work todayvandaag?
295
835425
3404
Maar hoe denk je dat de meeste mensen
werk vinden tegenwoordig?
14:11
ThroughDoor middel van wordwoord of mouthmond.
296
839583
1792
Via via.
14:13
It turnsbochten out that in BritainGroot-Brittannië todayvandaag,
mostmeest newnieuwe jobsjobs are not advertisedgeadverteerd.
297
841399
4601
In Groot-Brittannië blijkt dat de meeste
nieuwe banen niet worden geadverteerd.
14:18
So it's friendsvrienden that tell you about a jobbaan,
298
846024
2143
Dus je hoort van vrienden over een baan,
14:20
it's friendsvrienden that recommendaanbevolen you for a jobbaan,
299
848191
2273
vrienden bevelen jou aan voor een baan,
14:22
and it's a richrijk and diverseverschillend socialsociaal networknetwerk
that helpshelpt you find work.
300
850488
4291
het is een rijk en divers sociaal netwerk
dat je aan het werk helpt.
14:26
Maybe some of you here
this eveningavond are thinkinghet denken,
301
854803
2325
Sommigen van jullie hier
denken nu misschien:
14:29
"But I foundgevonden my jobbaan throughdoor an advertadvertentie,"
302
857152
1861
"Ik heb een baan door een advertentie",
14:31
but if you think back, it was probablywaarschijnlijk
a friendvriend that showedtoonden you the adadvertentie
303
859037
3322
maar denk eens terug, een vriend
wees je waarschijnlijk op de vacature
14:34
and then encouragedaangemoedigd you to applyvan toepassing zijn.
304
862383
1577
en zei: "Solliciteer!"
14:35
But not surprisinglyverrassend,
305
863984
1323
Niet geheel verrassend,
14:37
people who perhapsmisschien mostmeest need
this richrijk and diverseverschillend networknetwerk
306
865331
3279
mensen die dit rijke en diverse netwerk
het hardst nodig hebben,
14:40
are those who are mostmeest isolatedgeïsoleerd from it.
307
868634
2699
zijn er het verst van verwijderd.
14:43
So knowingwetende this,
308
871357
1275
Dit wetende
14:44
and alsoook knowingwetende about the costskosten
and failuremislukking of currentactueel systemssystemen,
309
872656
3022
en bewust van de kosten
en het falen van het huidige systeem,
14:47
we designedontworpen something newnieuwe
with relationshipsrelaties at its hearthart-.
310
875702
2949
ontwierpen we iets nieuws,
met sociaal contact als kern.
14:50
We designedontworpen a serviceservice
that encouragesmoedigt people to meetontmoeten up,
311
878675
5362
We hebben een dienst ontwikkeld
die mensen aanmoedigt elkaar te ontmoeten,
14:56
people in and out of work,
312
884061
1440
mensen met en zonder werk,
14:57
to work togethersamen in structuredgestructureerde waysmanieren
313
885525
1751
om gestructureerd samen te werken
14:59
and try newnieuwe opportunitieskansen.
314
887300
1917
en nieuwe kansen te vinden.
15:02
And, well, it's very hardhard to comparevergelijken
the resultsuitslagen of these newnieuwe systemssystemen
315
890308
3971
Het is moeilijk om de resultaten
van dit nieuwe systeem
15:06
with the oldoud transactionaltransactionele modelsmodellen,
316
894303
1672
te vergelijken met de oude modellen,
15:07
but it lookslooks like,
with our first 1,000 membersleden,
317
895999
2301
maar het lijkt erop
dat we met de eerste 1000 leden
15:10
we outperformedpresteerde beter dan existingbestaand servicesdiensten
by a factorfactor of threedrie,
318
898324
2891
drie keer betere resultaten boekten
15:13
at a fractionfractie of the costkosten.
319
901239
1960
tegen een fractie van de kosten.
15:15
And here, too, we'vewij hebben used technologytechnologie,
320
903223
2880
Ook hier hebben we gebruik gemaakt
van technologie,
15:18
but not to networknetwerk people in the way
that a socialsociaal platformplatform would do.
321
906127
3398
maar niet om mensen met elkaar te verbinden
zoals bij een sociaal platform.
15:21
We'veWe hebben used it to bringbrengen people facegezicht to facegezicht
and connectaansluiten them with eachelk other,
322
909549
3602
Het hielp mensen om elkaar te vinden
en echt te ontmoeten
15:25
buildinggebouw realecht relationshipsrelaties
and supportingondersteuning van people to find work.
323
913175
3417
om echt contact op te bouwen
en elkaar te helpen om werk te vinden.
15:30
At the endeinde of his life, in 1948,
324
918308
2947
In 1948, aan het eind van zijn leven,
15:33
BeveridgeBeveridge wroteschreef a thirdderde reportrapport.
325
921279
1989
schreef Beveridge een derde rapport.
15:35
And in it he said he had madegemaakt
a dreadfulvreselijk mistakevergissing.
326
923913
3361
Daarin zei hij dat hij
een vreselijke fout had gemaakt.
15:40
He had left people
and theirhun communitiesgemeenschappen out.
327
928356
3823
Hij was de mensen
en hun gemeenschappen vergeten.
15:45
And this omissionverzuim, he said,
led to seeingziend people,
328
933111
4605
En volgens hem had dit ertoe geleid
dat mensen werden beschouwd,
15:49
and people startingbeginnend to see themselveszich,
329
937740
2135
en zichzelf beschouwden
15:51
withinbinnen the categoriescategorieën
of the bureaucraciesbureaucratieën and the institutionsinstellingen.
330
939899
3785
als onderdelen van de categorieën
van de bureaucratie en de instituten.
15:55
And humanmenselijk relationshipsrelaties
were alreadynu al witheringverwelking.
331
943708
2765
Menselijk contact begon al te verwelken.
15:59
But unfortunatelyhelaas, this thirdderde reportrapport
was much lessminder readlezen
332
947296
3216
Helaas werd dit derde rapport
veel minder gelezen
16:02
than Beveridge'sBeveridge van earliervroeger work.
333
950536
1775
dan het eerdere werk van Beveridge.
16:05
But todayvandaag, we need to bringbrengen people
and theirhun communitiesgemeenschappen
334
953115
4211
Maar nu moeten we mensen
en hun gemeenschappen
16:09
back into the hearthart- of the way
we designontwerp newnieuwe systemssystemen and newnieuwe servicesdiensten,
335
957350
4127
weer de kern maken
van de nieuwe systemen en nieuwe diensten
16:13
in an approachnadering that I call
"RelationalRelationele WelfareWelzijn."
336
961501
2507
naar de aanpak die ik
'relationele welvaart' noem.
16:16
We need to leavehet verlof behindachter
these oldoud, transactionaltransactionele,
337
964032
2516
We moeten weg van die oude, transactionele,
16:18
unsuitableongeschikt, outdatedverouderd modelsmodellen,
338
966572
2258
ongeschikte, ouderwetse modellen
16:20
and we need to adoptadopteren insteadin plaats daarvan
the sharedgedeelde collectivecollectief relationalrelationele responsesReacties
339
968854
3511
en in plaats daarvan moeten we
ons richten op sociale contacten
16:24
that can supportondersteuning a familyfamilie like Ella'sElla,
340
972389
2456
die een gezin zoals dat van Ella
kunnen helpen,
16:26
that can addressadres an issuekwestie like lonelinesseenzaamheid,
341
974869
2307
die een probleem
als eenzaamheid verhelpen,
die mensen helpen werk te vinden
en vooruit te komen in hun werk,
16:29
that can supportondersteuning people into work
and up the skillsvaardigheden curvekromme
342
977200
2735
16:31
in a modernmodern laborarbeid marketmarkt,
343
979959
1444
in een moderne arbeidsmarkt,
16:33
that can alsoook addressadres challengesuitdagingen
of educationonderwijs, of healthGezondheid carezorg systemssystemen,
344
981427
4138
die ook de uitdagingen rond onderwijs
en gezondheidszorg kunnen aanpakken,
16:37
and so manyveel more of those problemsproblemen
that are pressingpersing on our societiessamenlevingen.
345
985589
4280
en nog veel meer van die problemen
die op onze samenlevingen drukken.
16:42
It is all about relationshipsrelaties.
346
990306
2562
Het gaat om contacten.
16:45
RelationshipsRelaties are the criticalkritisch
resourcehulpbron we have.
347
993324
3027
Sociaal contact is ons essentiële middel.
16:48
Thank you.
348
996375
1151
Dank je wel.
16:49
(ApplauseApplaus)
349
997550
5449
(Applaus)
Translated by Saskia O'Neill
Reviewed by Els De Keyser

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Hilary Cottam - Innovator and social entrepreneur
Hilary Cottam wants to redesign the welfare state using the power of relationships.

Why you should listen

In its current functioning, based on the ideas first put forth in Britain by Sir William Beveridge in 1942 and then adopted around the world, the welfare state expressly designs out people’s capabilities and relationships, focusing instead on impersonal systems and rules. Sixty years on, the welfare state is failing its purpose and leaving people behind.

Hilary Cottam believes that a solution can be found in putting relationships squarely in the middle of it, and she has the examples and stories to prove it.

Cottam's recent award winning work includes: new systems to support an ageing population; a prison that reduces re-offending; new approaches to chronic disease and unemployment.

She has advised governments, companies and third sector organisations in the UK and internationally. She was educated at Oxford, Sussex and the Open University. She was awarded her PhD in 1999. She currently lives and works in London.

More profile about the speaker
Hilary Cottam | Speaker | TED.com