ABOUT THE SPEAKER
Hilary Cottam - Innovator and social entrepreneur
Hilary Cottam wants to redesign the welfare state using the power of relationships.

Why you should listen

In its current functioning, based on the ideas first put forth in Britain by Sir William Beveridge in 1942 and then adopted around the world, the welfare state expressly designs out people’s capabilities and relationships, focusing instead on impersonal systems and rules. Sixty years on, the welfare state is failing its purpose and leaving people behind.

Hilary Cottam believes that a solution can be found in putting relationships squarely in the middle of it, and she has the examples and stories to prove it.

Cottam's recent award winning work includes: new systems to support an ageing population; a prison that reduces re-offending; new approaches to chronic disease and unemployment.

She has advised governments, companies and third sector organisations in the UK and internationally. She was educated at Oxford, Sussex and the Open University. She was awarded her PhD in 1999. She currently lives and works in London.

More profile about the speaker
Hilary Cottam | Speaker | TED.com
TEDGlobal>London

Hilary Cottam: Social services are broken. How we can fix them

Hilary Cottam: Pomoc społeczna działa źle. Jak ją naprawić?

Filmed:
781,477 views

Kiedy rodzinę spotyka kryzys, do dzieje się przez bezrobocie, narkotyki, problemy w związku i pecha, pomoc społeczna powinna zareagować i naprowadzić ją na właściwe tory. Hilary Cottam pokazuje, że rodzina w tarapatach może skorzystać z pomocy ponad 70 różnych agencji, ale żadna z nich właściwie nie wpłynie na poprawę sytuacji. Cottam, która sama jest pracownikiem socjalnym, prosi o refleksję nad rozwiązaniami tych trudnych i złożonych problemów socjalnych. Jak budować pełne wsparcia i entuzjazmu związki między tymi w potrzebie i tymi, którzy niosą pomoc?
- Innovator and social entrepreneur
Hilary Cottam wants to redesign the welfare state using the power of relationships. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I want to tell you threetrzy storieshistorie
0
761
2488
Chce wam opowiedzieć 3 historie
00:15
about the powermoc of relationshipsrelacje
1
3273
2452
o sile, jaką posiadają związki
00:17
to solverozwiązać the deepgłęboki and complexzłożony
socialspołeczny problemsproblemy of this centurystulecie.
2
5749
4289
w rozwiązywaniu dziś głębokich
i skomplikowanych problemów.
00:22
You know, sometimesczasami it seemswydaje się
like all these problemsproblemy
3
10062
2913
Czasami wydaje się,
jakby wszystkie problemy z biedą,
00:24
of povertyubóstwo, inequalitynierówność, illchory healthzdrowie,
unemploymentbezrobocia, violenceprzemoc, addictionuzależnienie --
4
12999
4789
nierównością społeczną, zdrowiem,
bezrobociem, przemocą, uzależnieniami
00:29
they're right there in one person'sosoby life.
5
17812
2826
skupiły się w życiu jednej osoby.
00:32
So I want to tell you about someonektoś
like this that I know.
6
20662
3681
Chcę wam opowiedzieć o kimś
właśnie takim, kogo znam.
00:36
I'm going to call her EllaElla.
7
24367
2069
Nazwę ja Ella.
00:38
EllaElla liveszyje in a BritishBrytyjskie cityMiasto
on a runbiegać down estatemajątek.
8
26460
3706
Ella mieszka w brytyjskim mieście
na zdewastowanym osiedlu.
00:42
The shopssklepy are closedZamknięte, the pub'spubu goneodszedł,
9
30190
2194
Pozamykane sklepy i bary,
00:44
the playground'splac zabaw dla prettyładny desolateopuszczony
and never used,
10
32408
2299
opustoszałe i nie używane place zabaw.
00:46
and insidewewnątrz Ella'sElla's housedom,
the tensionnapięcie is palpablenamacalny
11
34731
2826
W domu Elli panuje wyczuwalne napięcie
00:49
and the noisehałas levelspoziomy are deafeningogłuszający.
12
37581
2000
i ogłuszający hałas.
00:51
The TV'sTelewizora on at fullpełny volumeTom.
13
39605
1814
Telewizor nastawiony na cały regulator.
00:53
One of her sonssynowie is fightingwalczący
with one of her daughterscórki.
14
41443
2532
Jeden z synów kłóci się z córką.
00:55
AnotherInnym sonsyn, RyanRyan, is keepingkonserwacja up this
constantstały streamstrumień of abusenadużycie from the kitchenkuchnia,
15
43999
3771
Drugi syn, Ryan, wciąż przeklina w kuchni
00:59
and the dogspsy are lockedzablokowany
behindza the bedroomsypialnia doordrzwi and strainingwysiłku.
16
47794
3181
a zamknięte w pokoju psy
próbują się wydostać.
01:02
EllaElla is stuckutknął.
17
50999
1712
Ella jest w potrzasku.
01:04
She has livedżył with crisiskryzys for 40 yearslat.
18
52735
2560
Żyje w kryzysie od 40 lat.
01:07
She knowswie nothing elsejeszcze,
and she knowswie no way out.
19
55319
3734
Nie zna innej rzeczywistości
i nie wie, jak się wydostać.
01:11
She's had a wholecały seriesseria
of abusivenadużycie partnerswzmacniacz,
20
59077
2649
Miała całą plejadę brutalnych partnerów
01:13
and, tragicallytragicznie, one of her childrendzieci has
been takenwzięty into careopieka by socialspołeczny servicesusługi.
21
61750
4317
i niestety jedno z jej dzieci
odebrała opieka społeczna.
01:18
The threetrzy childrendzieci
that still liverelacja na żywo with her
22
66091
2272
Pozostała trójka dzieci,
która wciąż z nią mieszka,
01:20
sufferponieść from a wholecały rangezasięg of problemsproblemy,
and noneŻaden of them are in educationEdukacja.
23
68387
3475
boryka się z wieloma problemami
i żadne z nich nie chodzi do szkoły.
01:23
And EllaElla saysmówi to me that she
is repeatingpowtarzając the cyclecykl
24
71886
2997
Ella mówi mi, że powiela
schemat życia własnej matki.
01:26
of her ownwłasny mother'smatki life before her.
25
74907
2764
01:29
But when I metspotkał EllaElla,
there were 73 differentróżne servicesusługi
26
77695
3280
Ale kiedy poznałam Ellę,
w jej mieście były 73 różne agencje,
01:32
on offeroferta for her and her familyrodzina
in the cityMiasto where she liveszyje,
27
80999
3138
z których pomocy mogła skorzystać.
01:36
73 differentróżne servicesusługi
runbiegać out of 24 departmentsdepartamenty in one cityMiasto,
28
84161
4269
73 organizacje w 24 wydziałach
w jednym mieście.
01:40
and EllaElla and her partnerswzmacniacz and her childrendzieci
were knownznany to mostwiększość of them.
29
88454
3310
Ella, jej partnerzy i dzieci
były znane większości z nich.
Bez wahania korzystali z opieki społecznej
01:43
They think nothing of callingpowołanie
socialspołeczny servicesusługi
30
91788
2114
01:45
to try and mediatemediacji one of the manywiele
argumentsargumenty that brokezepsuł się out.
31
93926
2852
w rozwiązaniu licznych domowych kłótni.
01:48
And the familyrodzina home was visitedodwiedzone
on a regularregularny basispodstawa by socialspołeczny workerspracownicy,
32
96802
3449
W ich domu często gościli
pracownicy opieki społecznej,
01:52
youthmłodość workerspracownicy, a healthzdrowie officeroficer,
a housingmieszkaniowy officeroficer, a home tutorTutor
33
100275
4700
wychowawcy, opieka zdrowotna,
urzędnicy od zakwaterowania,
korepetytorzy i policjanci.
01:56
and the locallokalny policemenpolicjantów.
34
104999
1976
Według danych rządowych
100 000 rodzin Wielkiej Brytanii
01:58
And the governmentsrządy say
that there are 100,000 familiesrodziny
35
106999
2738
02:01
in BritainWielkiej Brytanii todaydzisiaj like Ella'sElla's,
36
109761
2099
przypomina rodzinę Elli,
borykając się ciągle z problemami
ekonomicznymi, socjalnymi, środowiskowymi.
02:03
strugglingwalczy to breakprzerwa the cyclecykl of economicgospodarczy,
socialspołeczny and environmentalśrodowiskowy deprivationpozbawienie.
37
111884
5361
02:09
And they alsorównież say
that managingZarządzanie this problemproblem
38
117269
2174
Podobno praca nad tym problemem
02:11
costskoszty a quarterjedna czwarta of a millionmilion poundsfunty
perza familyrodzina perza yearrok
39
119467
3002
kosztuje ćwierć miliona funtów
na rodzinę rocznie
02:14
and yetjeszcze nothing changeszmiany.
40
122493
1372
i nic się nie zmienia.
02:15
NoneBrak of these well-meaningdobre intencje visitorsgoście
are makingzrobienie a differenceróżnica.
41
123889
3086
Mimo dobrych intencji, żadna z tych osób
nie czyni żadnej różnicy.
02:18
This is a chartwykres we madezrobiony in the samepodobnie cityMiasto
with anotherinne familyrodzina like Ella'sElla's.
42
126999
4283
Ten wykres pokazuje podobną rodzinę
w tym samym mieście.
02:23
This showsprzedstawia 30 yearslat of interventioninterwencja
in that family'srodzina life.
43
131306
3602
To 30 lat interwencji w życie tej rodziny.
02:26
And just as with EllaElla, not one of these
interventionsinterwencje is partczęść of an overallogólnie planplan.
44
134932
3831
Tak jak w przypadku Elli,
żadna nie jest częścią ogólnego planu.
02:30
There's no endkoniec goalcel in sightwidok.
45
138787
1447
Nie mają żadnego celu.
02:32
NoneBrak of the interventionsinterwencje
are dealingpostępowanie with the underlyingpoważniejszych issuesproblemy.
46
140258
3051
Żadna z nich nie rozwiązuje
podstawowych problemów.
02:35
These are just containmentzamknięcia measuresśrodki,
wayssposoby of managingZarządzanie a problemproblem.
47
143333
3010
To tylko środki mające ograniczyć problem.
02:38
One of the policemenpolicjantów saysmówi to me,
48
146367
1719
Jeden z policjantów mówi:
02:40
"Look, I just deliverdostarczyć the messagewiadomość
and then I leavepozostawiać."
49
148110
2489
"Przekazuję tylko wiadomość i wychodzę".
Mieszkałam przez jakis czas
z rodzinami podobnymi Elli
02:42
So, I've spentwydany time livingżycie
with familiesrodziny like Ella'sElla's
50
150623
2685
02:45
in differentróżne partsCzęści of the worldświat,
51
153332
1540
w różnych częściach świata,
bo chciałam się dowiedzieć,
czego uczą nas miejsca,
02:46
because I want to know: what can we learnuczyć się
52
154896
2238
02:49
from placesmiejsca where our socialspołeczny institutionsinstytucje
just aren'tnie są workingpracujący?
53
157158
3493
gdzie instytucje socjalne
po prostu sobie nie radzą?
02:52
I want to know what it feelsczuje like
to liverelacja na żywo in Ella'sElla's familyrodzina.
54
160675
2791
Chciałam wiedzieć, co to znaczy
mieszkać w rodzinie Elli.
02:55
I want to know what's going on
and what we can do differentlyróżnie.
55
163490
4011
Chciałam wiedzieć,
co można zrobić inaczej.
02:59
Well, the first thing I learnednauczyli
is that costkoszt is a really slipperyśliski conceptpojęcie.
56
167525
4089
Otóż po pierwsze
nie należy się sugerować kosztami.
Bo jeżeli rząd mówi,
że utrzymanie rodziny Elli
03:03
Because when the governmentrząd saysmówi
that a familyrodzina like Ella'sElla's
57
171638
2718
03:06
costskoszty a quarterjedna czwarta of a millionmilion poundsfunty
a yearrok to managezarządzanie,
58
174380
2597
kosztuje ćwierć miliona funtów rocznie,
to naprawdę znaczy,
03:09
what it really meansznaczy
59
177001
1151
03:10
is that this systemsystem costskoszty
a quarterjedna czwarta of a millionmilion poundsfunty a yearrok.
60
178176
2970
że samo utrzymanie systemu
kosztuje ćwierć miliona rocznie.
Do rodziny Elli nie dociera
nawet jeden pens z tych pieniędzy
03:13
Because not one pennygrosz of this moneypieniądze
actuallytak właściwie touchesdotyka Ella'sElla's familyrodzina
61
181170
3115
03:16
in a way that makesczyni a differenceróżnica.
62
184309
1580
w żaden znaczący sposób.
Zamiast tego system działa
jak kosztowny żyroskop,
03:17
InsteadZamiast tego, the systemsystem is just
like this costlykosztowny gyroscopeżyroskop
63
185913
2543
03:20
that spinsobroty around the familiesrodziny,
keepingkonserwacja them stuckutknął at its heartserce,
64
188480
2979
który kręci się wokół tych rodzin,
trzymając je na uwięzi
03:23
exactlydokładnie where they are.
65
191483
2025
dokładnie w tym samym miejscu.
03:25
And I alsorównież spentwydany time
with the frontlineFrontline workerspracownicy,
66
193532
2323
Spędziłam czas z pracownikami
bezpośredniej pomocy
03:27
and I learnednauczyli that it
is an impossibleniemożliwy situationsytuacja.
67
195879
2823
i dowiedziałam, że sytuacja
jest niemożliwa do rozwiązania.
03:30
So TomTom, who is the socialspołeczny workerpracownik
for Ella'sElla's 14-year-old-roczny sonsyn RyanRyan,
68
198726
4715
Tak więc Tom, pracownik socjalny
opiekujący się Ryanem,
14-letnim synem Elii,
03:35
has to spendwydać 86 percentprocent of his time
servicingserwisowanie the systemsystem:
69
203465
3510
poświęca 86% czasu na obsługę systemu,
03:38
meetingsspotkania with colleagueskoledzy,
fillingNadzienie out formsformularze,
70
206999
2071
zebrania, formularze, kolejne zebrania
w celu omówienia tych formularzy
03:41
more meetingsspotkania with colleagueskoledzy
to discussomawiać the formsformularze,
71
209094
2428
i, co najbardziej szokujące,
03:43
and maybe mostwiększość shockinglyszokująco,
72
211546
1246
03:44
the 14 percentprocent of the time
he has to be with RyanRyan
73
212816
2569
14% czasu, który ma poświęcić Ryanowi,
03:47
is spentwydany gettinguzyskiwanie datadane
and informationInformacja for the systemsystem.
74
215409
2496
spędza na zbieraniu informacji
do obsługi systemu.
03:49
So he saysmówi to RyanRyan,
75
217929
1151
Więc pyta Ryana:
03:51
"How oftenczęsto have you been smokingpalenie?
Have you been drinkingpicie?
76
219104
2687
"Jak czesto palisz? Czy piłes alkohol?
Kiedy byłeś w szkole?".
03:53
When did you go to schoolszkoła?"
77
221815
1313
03:55
And this kinduprzejmy of interactioninterakcja
ruleszasady out the possibilitymożliwość
78
223152
2550
Taki rodzaj komunikacji wyklucza
możliwość normalnej rozmowy.
03:57
of a normalnormalna conversationrozmowa.
79
225726
1212
03:58
It ruleszasady out the possibilitymożliwość
of what's neededpotrzebne
80
226962
2118
Wyklucza możliwość zaistnienia
czynników potrzebnych
04:01
to buildbudować a relationshipzwiązek
betweenpomiędzy TomTom and RyanRyan.
81
229104
2977
do stworzenia związku
między Tomem i Ryanem.
04:04
When we madezrobiony this chartwykres,
82
232999
1389
Kiedy zrobiliśmy ten wykres,
04:06
the frontlineFrontline workerspracownicy,
the professionalsprofesjonaliści --
83
234412
2015
pracownicy socjalni, profesjonaliści
wpatrywali się w niego jak zaczarowani.
04:08
they staredpatrzył at it absolutelyabsolutnie amazedzdziwiony.
84
236451
1771
04:10
It snakedsnaked around the wallsściany
of theirich officesbiura.
85
238246
2729
Wykres wił się wzdłuż ścian biura.
04:12
So manywiele hoursgodziny, so well meantOznaczało,
but ultimatelyostatecznie so futiledaremne.
86
240999
5976
Tyle godzin poświęconych
z najlepszymi intencjami
poszło właściwie na marne.
04:18
And there was this momentza chwilę
of absoluteabsolutny breakdownpodział,
87
246999
3440
Pojawił się moment załamania,
a po nim nagłe oświecenie:
04:22
and then of clarityprzejrzystość:
88
250463
1832
04:24
we had to work in a differentróżne way.
89
252319
2613
musimy pracować inaczej.
04:27
So in a really braveodważny stepkrok,
the leadersprzywódcy of the cityMiasto where EllaElla liveszyje
90
255652
3305
Zarząd miasta, w którym mieszka Ella,
podjął odważna decyzję
04:30
agreedZgoda that we could startpoczątek
by reversingcofanie Ryan'sRyan's ratiostosunek.
91
258981
2645
i postanowił odwrócić
proporcje czasu Ryana.
04:33
So everyonekażdy who cameoprawa ołowiana witrażu into contactkontakt
with EllaElla or a familyrodzina like Ella'sElla's
92
261650
3160
Każdy, kto zajmował się Ellą
i jej podobnym rodzinom
04:36
would spendwydać 80 percentprocent of theirich time
workingpracujący with the familiesrodziny
93
264834
2912
miał poświęcić 80% czasu
na pracę z rodzinami
04:39
and only 20 percentprocent servicingserwisowanie the systemsystem.
94
267770
2565
i tylko 20% na obsługę systemu.
04:42
And even more radicallyradykalnie,
95
270359
1851
Co więcej,
04:44
the familiesrodziny would leadprowadzić
96
272234
1170
rodziny przejęły inicjatywę
04:45
and they would decidedecydować się who
was in a bestNajlepiej positionpozycja to help them.
97
273428
3327
i miały decydować,
czyjej pomocy najbardziej potrzebują.
04:48
So EllaElla and anotherinne mothermama were askedspytał
to be partczęść of an interviewwywiad panelpłyta,
98
276779
3359
Ella i inna matka zostały zaproszone
do udziału w debacie
w celu selekcji specjalistów,
04:52
to choosewybierać from amongstwśród
the existingistniejący professionalsprofesjonaliści
99
280162
2323
04:54
who would work with them.
100
282509
2267
którzy mieliby z nimi pracować.
04:56
And manywiele, manywiele people wanted to joinprzyłączyć się us,
101
284800
1966
Wiele osób chciało do nas dołączyć,
04:58
because you don't go into this kinduprzejmy
of work to managezarządzanie a systemsystem,
102
286790
3071
bo nikt nie podejmuje takiej pracy,
by obsługiwać system,
05:01
you go in because you can
and you want to make a differenceróżnica.
103
289885
2853
ale po to, żeby zrobić coś wartościowego.
05:04
So EllaElla and the mothermama askedspytał
everybodywszyscy who cameoprawa ołowiana witrażu throughprzez the doordrzwi,
104
292762
3213
Ella i druga matka zapytały
każdego, kto się pojawił:
05:07
"What will you do when my sonsyn
startszaczyna się kickingkopanie me?"
105
295999
2432
"Co byś zrobił widząc,
że syn zaczyna mnie kopać?".
05:10
And so the first personosoba who comespochodzi in saysmówi,
106
298455
2520
Pierwsza osoba odpowiedziała,
05:12
"Well, I'll look around
for the nearestnajbliższy exitwyjście
107
300999
2119
"Rozejrzałbym się za wyjściem,
05:15
and I will back out very slowlypowoli,
108
303142
2833
zacząłbym się powoli wycofywać
05:17
and if the noisehałas is still going on,
I'll call my supervisorSupervisor."
109
305999
3001
i, jeżeli hałas nie ucichałby,
zadzwoniłbym po przełożonego".
05:21
And the mothersmatki go,
"You're the systemsystem. Get out of here!"
110
309024
2713
Matki orzekły: "Jesteś systemem.
Nie chcemy cię tutaj".
05:23
And then the nextNastępny personosoba who comespochodzi
is a policemanpolicjant, and he saysmówi,
111
311761
3214
Kolejną osobą był policjant,
który odpowiedział:
"Rzuciłbym pani syna na podłogę
i unieruchomił, a dalej już nie wiem".
05:26
"Well, I'll tacklesprzęt your sonsyn to the groundziemia
and then I'm not sure what I'll do."
112
314999
3976
05:30
And the mothersmatki say, "Thank you."
113
318999
1678
Matki odpowiedziały: "Dziękujemy".
05:32
So, they chosewybrał professionalsprofesjonaliści who confessedprzyznał się
114
320701
2222
Wybrały kogoś, kto przyznał się,
05:34
they didn't necessarilykoniecznie have the answersodpowiedzi,
115
322947
1970
że niekoniecznie zna wszystkie odpowiedzi.
05:36
who said -- well, they weren'tnie były
going to talk in jargonżargon.
116
324941
3589
Kto mówił bez niezrozumiałego żargonu.
05:40
They showedpokazał theirich humanczłowiek qualitiescechy
and convincedprzekonany the mothersmatki
117
328554
2889
Pokazał zwykłe, ludzkie odruchy,
przekonał, że można
na nim polegać w każdej sytuacji,
05:43
that they would stickkij with them
throughprzez thickgruby and thincienki,
118
331467
2613
choć nie będzie dla nich pobłażliwy.
05:46
even thoughchociaż they wouldn'tnie
be softmiękki with them.
119
334104
2059
Nowo utworzonym zespołom i rodzinom
05:48
So these newNowy teamszespoły and the familiesrodziny
120
336187
1692
przyznano małą część poprzedniego budżetu
05:49
were then givendany a sliverdrzazga
of the formerbyły budgetbudżet,
121
337903
2159
ale mogli go wydać wedle uznania.
05:52
but they could spendwydać the moneypieniądze
in any way they chosewybrał.
122
340086
2491
05:54
And so one of the familiesrodziny
wentposzedł out for supperkolacja.
123
342601
2235
Jedna z rodzin poszła
na kolację do McDonalda,
05:56
They wentposzedł to McDonald'sMcDonald's and they satsob down
and they talkedrozmawialiśmy and they listenedsłuchałem
124
344860
3605
usiedli i po raz pierwszy od bardzo dawna
rozmawiali ze sobą i nawzajem słuchali.
06:00
for the first time in a long time.
125
348489
2060
Inna rodzina poprosiła grupę
06:02
AnotherInnym familyrodzina askedspytał the teamzespół
126
350573
1590
06:04
if they would help them do up theirich home.
127
352187
3042
o pomoc w remoncie domu.
06:07
And one mothermama tookwziął the moneypieniądze
128
355253
1507
Inna matka wzięła pieniądze
06:08
and she used it as a floatfloat
to startpoczątek a socialspołeczny enterprisePrzedsiębiorstwo.
129
356784
3527
i użyła ich do rozkręcenia interesu.
06:12
And in a really shortkrótki spaceprzestrzeń of time,
130
360335
2449
Bardzo szybko
06:14
something newNowy startedRozpoczęty to growrosnąć:
131
362808
2409
zaczęło wzrastać coś nowego:
06:17
a relationshipzwiązek betweenpomiędzy the teamzespół
and the workerspracownicy.
132
365241
2898
związek między grupą i pracownikami.
06:20
And then some remarkableznakomity
changeszmiany tookwziął placemiejsce.
133
368163
2917
Stało się coś niezwykłego.
06:23
Maybe it's not surprisingzaskakujący
134
371104
1520
Być może nie jest zaskoczeniem,
06:24
that the journeypodróż for EllaElla has had
some bigduży stepskroki backwardsWstecz
135
372648
2734
że Ella miała wzloty i upadki.
06:27
as well as forwardsdo przodu.
136
375406
1161
06:28
But todaydzisiaj, she's completedzakończony
an IT trainingtrening coursekurs,
137
376591
2765
Jednak dziś Ella ma
skończony kurs komputerowy,
06:31
she has her first paidpłatny jobpraca,
her childrendzieci are back in schoolszkoła,
138
379380
3288
dostała pierwszą, płatną pracę,
jej dzieci wróciły do szkoły,
06:34
and the neighborssąsiedzi,
139
382692
1151
a sąsiedzi, którzy mieli nadzieję,
że ta rodzina się wyniesie
06:35
who previouslypoprzednio just hopedmieć nadzieję this familyrodzina
would be movedprzeniósł anywheregdziekolwiek
140
383867
2909
gdziekolwiek, byle daleko,
06:38
exceptz wyjątkiem nextNastępny doordrzwi to them,
141
386800
1206
06:40
are fine.
142
388030
1151
uspokoili się.
06:41
They'veThey've madezrobiony some newNowy friendshipsprzyjaźnie.
143
389205
2100
Zawarli nowe przyjaźnie.
06:43
And all the samepodobnie people have been
involvedzaangażowany in this transformationtransformacja --
144
391329
4016
W tę zmianę były zaangażowane
te same osoby,
06:47
samepodobnie familiesrodziny, samepodobnie workerspracownicy.
145
395369
2606
te same rodziny, ci sami pracownicy.
06:49
But the relationshipzwiązek betweenpomiędzy them
has been supportedutrzymany to changezmiana.
146
397999
3907
Ale związki między nimi
dostały wsparcie w kierunku zmiany.
06:54
So I'm tellingwymowny you about EllaElla
because I think that relationshipsrelacje
147
402556
3081
Dlatego opowiadam wam o Elli,
ponieważ uważam, że związki
są niezwykle istotnym zasobem
06:57
are the criticalkrytyczny resourceratunek we have
148
405661
1937
06:59
in solvingrozwiązywanie some of these
intractableproblematyczna problemsproblemy.
149
407622
2378
potrzebnym do rozwiązania
skomplikowanych problemów.
07:02
But todaydzisiaj, our relationshipsrelacje
are all but writtenpisemny off
150
410024
2722
Dziś nasze związki tracą na wartości
07:04
by our politicsPolityka, our socialspołeczny policieszasady,
our welfaredobrobyt institutionsinstytucje.
151
412770
3868
przez politykę, zasady społeczne
instytucje socjalne.
07:08
And I've learnednauczyli that this
really has to changezmiana.
152
416662
2676
Przekonałam się, że to musi się zmienić.
07:12
So what do I mean by relationshipsrelacje?
153
420002
1950
Co rozumiem przez związki?
07:14
I'm talkingmówić about the simpleprosty
humanczłowiek bondswięzy betweenpomiędzy us,
154
422411
3004
Mówię o prostej,
ludzkiej więzi między nami,
07:17
a kinduprzejmy of authenticautentyczny sensesens
of connectionpołączenie, of belongingnależących,
155
425439
2536
rodzaju autentycznego poczucia
kontaktu, przynależności,
07:19
the bondswięzy that make us happyszczęśliwy,
that supportwsparcie us to changezmiana,
156
427999
2684
więzi, która nas uszczęśliwia
i zachęca do zmiany i odwagi,
07:22
to be braveodważny like EllaElla
and try something newNowy.
157
430707
2804
by, tak jak Ella, spróbować czegoś nowego.
07:25
And, you know, it's no accidentwypadek
158
433535
1920
I nie jest przypadkiem,
07:27
that those who runbiegać and work
in the institutionsinstytucje
159
435479
2539
że kierownicy i pracownicy instytucji
07:30
that are supposeddomniemany to supportwsparcie
EllaElla and her familyrodzina
160
438042
2258
mających pomagać Elli i jej rodzinie
07:32
don't talk about relationshipsrelacje,
161
440324
1514
nie rozmawiają o związkach,
07:33
because relationshipsrelacje are expresslywyraźnie
designedzaprojektowany out of a welfaredobrobyt modelModel
162
441862
4072
bo tych związków celowo ma nie być
w systemie opieki socjalnej
w Wielkiej Brytanii,
07:37
that was drawnpociągnięty up in BritainWielkiej Brytanii
and exportedeksportowane around the worldświat.
163
445958
3458
który rozpropagowano na całym świecie.
07:41
The contemporariesWspółcześni of WilliamWilliam BeveridgeBeveridge,
164
449440
1933
William Beveridge był architektem
pierwszego państwa opiekuńczego
07:43
who was the architectarchitekt
of the first welfaredobrobyt statestan
165
451397
2258
07:45
and the authorautor of the BeveridgeBeveridge ReportRaport,
166
453679
1920
i autorem Raportu Beveridga.
Jego współcześni nie pokładali wiary
w tak zwanym zwykłym uczuciowym człowieku.
07:47
had little faithwiara in what they callednazywa
the averageśredni sensualzmysłowy or emotionalemocjonalny man.
167
455623
3499
07:51
InsteadZamiast tego, they trustedzaufany this ideapomysł
of the impersonalbezosobowe systemsystem
168
459146
3444
Wierzyli w idee bezosobowego systemu
07:54
and the bureaucratbiurokraty (nieruchoma) who would be detachedoderwany
and work in this systemsystem.
169
462614
4361
i pracującego w nim
odseparowanego biurokraty.
07:58
And the impactwpływ of BeveridgeBeveridge
170
466999
2115
Wpływu, jaki wywarł Beveridge
08:01
on the way the modernnowoczesny statestan
seeswidzi socialspołeczny issuesproblemy
171
469138
2243
na postrzeganie problemów socjalnych,
08:03
just can't be underestimatedniedoceniana.
172
471405
2059
nie można nie docenić.
08:05
The BeveridgeBeveridge ReportRaport
soldsprzedany over 100,000 copieskopie
173
473488
3176
Raport sprzedał się
w ponad 100 000. nakładzie
08:08
in the first weekstygodnie of publicationopublikowanie alonesam.
174
476688
2329
w pierwszym tygodniu publikacji.
08:11
People queuedw kolejce in the raindeszcz
on a NovemberListopada night to get holdutrzymać of a copyKopiuj,
175
479041
3209
Ustawiały się po niego kolejki
w deszczową listopadową noc,
08:14
and it was readczytać acrossprzez the countrykraj,
acrossprzez the colonieskolonie, acrossprzez EuropeEuropy,
176
482274
3366
czytano go w kraju,
we wszystkich koloniach i w Europie,
w Stanach Zjednoczonych.
08:17
acrossprzez the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa of AmericaAmeryka,
177
485664
1741
08:19
and it had this hugeolbrzymi impactwpływ
178
487429
1772
Wywarł ogromny wpływ
08:21
on the way that welfaredobrobyt statesstany
were designedzaprojektowany around the globeglob.
179
489225
3597
tworzenie systemów socjalnych
na całym świecie.
08:24
The cultureskultury, the bureaucraciesbiurokracji,
the institutionsinstytucje -- they are globalświatowy,
180
492846
5061
Kultura, biurokracje
instytucje są globalne,
08:29
and they'veoni come to seemwydać się
like commonpospolity sensesens.
181
497931
2020
i wydają się rozsądne,
08:31
They'veThey've becomestają się so ingrainedzakorzenione in us,
182
499975
2084
Tak się w nas zakorzeniły,
08:34
that actuallytak właściwie we don't even
see them anymorejuż.
183
502083
2247
że właściwie przestaliśmy je dostrzegać.
08:36
And I think it's really importantważny to say
that in the 20thth centurystulecie,
184
504856
3119
Należy wspomnieć, że w XX wieku
08:39
they were remarkablywybitnie successfuludany,
these institutionsinstytucje.
185
507999
2637
te instytucje odniosły znaczący sukces.
08:42
They led to longerdłużej lifespansdługość życia,
the eradicationlikwidacja of massmasa diseasechoroba,
186
510660
3431
Przyczyniły się do wydłużenia życia,
do zlikwidowania chorób
08:46
massmasa housingmieszkaniowy, almostprawie universaluniwersalny educationEdukacja.
187
514115
2991
rozwiązania problemu mieszkaniowego,
zapewnienia edukacji.
08:49
But at the samepodobnie time,
188
517999
1976
Ale tym samym
08:51
BeveridgeBeveridge sowedsiał the seedsposiew
of today'sdzisiaj challengeswyzwania.
189
519999
3432
Beveridge zasiał ziarno
dzisiejszych wyzwań.
08:55
So let me tell you a seconddruga storyfabuła.
190
523999
1764
Opowiem teraz drugą historię.
08:57
What do you think todaydzisiaj is a biggerwiększy killerzabójca
than a lifetimeżycie of smokingpalenie?
191
525787
5212
Jak sądzicie, co jest dziś większym
zabójcą niż wieloletnie palenie?
09:05
It's lonelinesssamotność.
192
533226
1608
Jest nim samotność.
09:07
AccordingZgodnie z to governmentrząd statisticsStatystyka,
one personosoba over 60 -- one in threetrzy --
193
535741
4916
Według rządowych danych
jedna osoba powyżej 60.,
czyli jedna na trzy,
09:12
doesn't speakmówić to or see
anotherinne personosoba in a weektydzień.
194
540681
3192
nie rozmawia ani nie spotyka się
z nikim w ciągu tygodnia.
09:16
One personosoba in 10, that's 850,000 people,
195
544666
3309
Jedna osoba na 10, to jest 850 000 ludzi,
09:19
doesn't speakmówić to anyonektokolwiek elsejeszcze in a monthmiesiąc.
196
547999
2335
nie rozmawia z nikim przez miesiąc.
09:22
And we're not the only people
with this problemproblem;
197
550924
2274
Nie tylko my mamy ten problem,
to problem całego zachodniego świata.
09:25
this problemproblem touchesdotyka the wholecały
of the WesternWestern worldświat.
198
553222
2431
Jest nawet bardziej wyrazisty
w krajach takich jak Chiny,
09:27
And it's even more acuteostry
in countrieskraje like ChinaChiny,
199
555677
2298
gdzie w procesie gwałtownej
urbanizacji, masowej migracji,
09:29
where a processproces of rapidszybki urbanizationurbanizacja,
massmasa migrationmigracja, has left olderstarsze people
200
557999
3683
starzy ludzie pozostali
osamotnieni w wioskach.
09:33
alonesam in the villageswioski.
201
561706
1544
09:35
And so the servicesusługi that BeveridgeBeveridge
designedzaprojektowany and exportedeksportowane --
202
563274
3821
Instytucje, które Beveridge
zaprojektował i rozpropagował,
09:39
they can't addressadres this kinduprzejmy of problemproblem.
203
567119
2287
nie mogą rozwiązać tego problemu.
09:41
LonelinessSamotność is like a collectivekolektyw
relationalrelacyjnych challengewyzwanie,
204
569430
2610
Samotność to zbiorowe wyzwanie
dla więzów społecznych
09:44
and it can't be addressedzaadresowany
by a traditionaltradycyjny bureaucraticbiurokratyczne responseodpowiedź.
205
572064
3847
i nie rozwiążą go tradycyjne,
biurokratyczne metody.
09:48
So some yearslat agotemu,
wantingbrakujący to understandzrozumieć this problemproblem,
206
576486
2951
Kilka lat temu,
chcąc zrozumieć ten problem,
09:51
I startedRozpoczęty to work with a groupGrupa
of about 60 olderstarsze people
207
579461
2873
zaczęłam pracować z grupą
60. starszych osób
09:54
in SouthPołudniowa LondonLondyn, where I liverelacja na żywo.
208
582358
1821
z południowego Londynu, gdzie mieszkam.
09:56
I wentposzedł shoppingzakupy, I playedgrał bingoBingo,
209
584203
2075
Chodziłam na zakupy, grałam w bingo,
09:58
but mainlygłównie I was just
observingobserwując and listeningsłuchający.
210
586302
2163
ale głównie po prostu
obserwowałam i słuchałam.
10:00
I wanted to know
what we could do differentlyróżnie.
211
588489
2545
Chciałam wiedzieć
co można zrobić inaczej.
10:03
And if you askzapytać them, people tell you
they want two things.
212
591837
2828
Jeżeli ich zapytacie, powiedzą wam,
że chcą dwóch rzeczy.
10:06
They want somebodyktoś to go up a ladderdrabina
and changezmiana a lightlekki bulbżarówka,
213
594689
2909
Chcą, żeby ktoś wszedł na drabinę
i zmienił żarówkę,
albo żeby był na miejscu,
kiedy wyjdą ze szpitala.
10:09
or to be there when they
come out of hospitalszpital.
214
597622
2298
10:11
They want on-demandna żądanie, practicalpraktyczny supportwsparcie.
215
599944
2354
Czyli chcą mieć praktyczną
pomoc na zawołanie.
10:14
And they want to have funzabawa.
216
602322
1558
Po drugie chcą się bawić.
10:15
They want to go out, do interestingciekawy things
with like-mindedo podobnych poglądach people,
217
603904
3218
Chcą wychodzić, robić interesujące rzeczy
z podobnymi sobie osobami,
10:19
and make friendsprzyjaciele like we'vemamy all
madezrobiony friendsprzyjaciele at everykażdy stageetap of our liveszyje.
218
607146
3720
i zawierać nowe przyjaźnie,
jak my wszyscy na każdym etapie życia.
Opłaciliśmy linię telefoniczną,
zatrudniliśmy kilka "złotych rączek"
10:23
So we rentedwynajęty a phonetelefon linelinia,
hiredzatrudniony a couplepara of handymenzłota rączka,
219
611478
2729
i rozpoczęliśmy działalność,
którą nazwaliśmy "Krąg".
10:26
and startedRozpoczęty a serviceusługa we callednazywa "CircleKoło."
220
614231
2337
10:28
And CircleKoło offersoferuje its locallokalny membershipczłonkostwo
a toll-freeNumer bezpłatny 0 800 numbernumer
221
616592
3821
Krąg oferuje członkom bezpłatny numer,
10:32
that they can call on demandżądanie
for any supportwsparcie.
222
620437
2729
przez który mogą poprosić o pomoc.
10:35
And people have callednazywa us
for so manywiele reasonspowody.
223
623190
2169
Ludzie dzwonili z wieloma problemami.
10:37
They'veThey've callednazywa because
theirich petszwierzęta are unwellzłe samopoczucie,
224
625383
2119
Dzwonili, kiedy ich zwierzęta chorowały,
10:39
theirich DVDDVD is brokenzłamany, they'veoni forgottenzapomniany
how to use theirich mobilemobilny phonetelefon,
225
627526
3274
kiedy zepsuł się sprzęt DVD,
zapomnieli, jak użyć telefonu,
lub że wychodzą ze szpitala
10:42
or maybe they are comingprzyjście out of hospitalszpital
226
630824
1925
i chcą, żeby ktoś na nich czekał w domu.
10:44
and they want someonektoś to be there.
227
632773
1653
10:46
And CircleKoło alsorównież offersoferuje
a richbogaty socialspołeczny calendarkalendarz --
228
634450
3150
Krąg ma też wypełniony kalendarz imprez,
10:49
knittingdziewiarskie, dartsrzutki, museummuzeum tourswycieczki,
hotgorąco airpowietrze ballooningLoty balonem -- you nameNazwa it.
229
637624
4115
robienie na drutach, rzutki,
muzea, loty balonem,
czego dusza zapragnie.
10:54
But here'soto jest the interestingciekawy thing,
the really deepgłęboki changezmiana:
230
642255
4395
Ale najważniejsza jest głęboka zmiana.
Z czasem te nowo utworzone przyjaźnie
10:58
over time, the friendshipsprzyjaźnie
that have formedpowstały
231
646674
3211
11:01
have begunzaczął to replacezastąpić the practicalpraktyczny offeroferta.
232
649909
2554
zaczęły zastępować potrzeby praktyczne.
11:04
So let me tell you about BelindaBelinda.
233
652964
1633
Opowiem teraz o Belindzie.
11:06
Belinda'sBelinda's a CircleKoło memberczłonek, and she was
going into hospitalszpital for a hipcześć p operationoperacja,
234
654621
4236
Belinda jest członkinią Kręgu
i szła do szpitala na operację biodra,
11:10
so she callednazywa her locallokalny CircleKoło to say
they wouldn'tnie see her for a bitkawałek.
235
658881
3984
zadzwoniła do lokalnego oddziału Kręgu,
że nie będzie jej przez jakiś czas.
Damon, który prowadzi lokalny oddział,
zadzwonił, czy może w czymś pomóc.
11:14
And DamonDamon, who runsdziała the locallokalny CircleKoło,
callspołączenia her back and saysmówi, "How can I help?"
236
662889
3800
11:18
And BelindaBelinda saysmówi, "Oh no, I'm fine --
237
666713
1911
Belinda mówi, "Ależ nie ma potrzeby.
11:20
JocelynJocelyn is doing the shoppingzakupy,
Tony'sTony's doing the gardeningogrodnictwo,
238
668648
2793
Jocelyn robi zakupy,
Tony zajmuje się ogrodem,
11:23
MelissaMelissa and JoeJoe are going
to come in and cookgotować and chatczat."
239
671465
2697
Melissa i Joe mają przyjść,
ugotować i porozmawiać".
11:26
So fivepięć CircleKoło membersczłonków
had organizedzorganizowany themselvessami
240
674186
3007
Pięcioro członków Kręgu zorganizowało się,
11:29
to take careopieka of BelindaBelinda.
241
677217
1904
żeby pomóc Belindzie.
11:32
And Belinda'sBelinda's 80, althoughmimo że she saysmówi
that she feelsczuje 25 insidewewnątrz,
242
680123
3346
Belinda ma 80 lat,
choć mówi, że czuje się na 25.
11:35
but she alsorównież saysmówi
243
683493
1564
Mówi również,
11:37
that she feltczułem stuckutknął and prettyładny down
when she joinedDołączył CircleKoło.
244
685081
3446
że kiedy dołączyła do Kręgu,
czuła się załamana
11:41
But the simpleprosty actdziałać of encouragingzachęcający her
to come alongwzdłuż to that first eventzdarzenie
245
689083
4481
ale zwykła zachęta do wzięcia
udziału w pierwszej imprezie
11:45
led to a processproces where
naturalnaturalny friendshipsprzyjaźnie formedpowstały,
246
693588
3200
zapoczątkowała proces
naturalnego tworzenia przyjaźni,
11:48
friendshipsprzyjaźnie that todaydzisiaj are replacingzastępowanie
the need for expensivedrogi servicesusługi.
247
696812
4321
przyjaźni, które dziś zastępują
potrzebę płacenia za drogie usługi.
11:53
It's relationshipsrelacje
that are makingzrobienie the differenceróżnica.
248
701157
2977
To związki tworzą zmianę.
11:57
So I think that threetrzy factorsczynniki
have convergedkonwergentne
249
705572
2908
Według mnie trzy połączone rzeczy
12:00
that enablewłączyć us to put relationshipsrelacje
at the heartserce and centercentrum
250
708504
2992
umożliwiły nam nadanie związkom
szczególnego znaczenia
12:03
of how we solverozwiązać socialspołeczny problemsproblemy todaydzisiaj.
251
711520
2845
w rozwiązywaniu problemów socjalnych.
12:06
FirstlyPo pierwsze, the natureNatura of the problemsproblemy --
252
714389
2063
Po pierwsze, specyfika problemów.
12:08
they'veoni changedzmienione, and they requirewymagać
differentróżne solutionsrozwiązania.
253
716476
2655
Specyfika się zmieniła,
co wymagało zmiany rozwiązań.
12:11
SecondlyPo drugie, the costkoszt, humanczłowiek as much
as financialbudżetowy, of doing businessbiznes as usualzwykły.
254
719155
4490
Po drugie koszt dotychczasowej pracy,
zarówno ludzki i finansowy.
12:15
And thirdlypo trzecie, technologytechnologia.
255
723669
1735
Po trzecie, technologia.
12:18
I've talkedrozmawialiśmy about the first two factorsczynniki.
256
726009
2520
Omówiłam dwa pierwsze czynniki.
12:20
It's technologytechnologia that enablespozwala
these approachesawanse to scaleskala
257
728553
2948
To technologia pozwala
na modyfikowanie tego podejścia
12:23
and potentiallypotencjalnie now supportwsparcie
thousandstysiące of people.
258
731525
2954
i może teraz wspomagać tysiące ludzi.
12:26
So the technologytechnologia we'vemamy used
is really simpleprosty,
259
734911
2159
Technologia, której używamy, jest prosta,
12:29
it's madezrobiony up of availabledostępny things
like databasesbaz danych, mobilemobilny phonestelefony.
260
737094
3453
zbudowana z dostępnych powszechnie
elementów, jak bazy danych, komórki.
12:32
CircleKoło has got this very simpleprosty
systemsystem that underpinsunderpins it,
261
740571
2736
Krąg oparty jest
na bardzo prostym systemie.
12:35
enablespozwala a smallmały locallokalny teamzespół to supportwsparcie
a membershipczłonkostwo of up to a thousandtysiąc.
262
743331
3860
Umożliwia niewielkiej grupie
wspieranie nawet tysiąca członków.
12:39
And you can contrastkontrast this
with a neighborhoodsąsiedztwo organizationorganizacja
263
747215
2773
Można to porównać
do podobnych organizacji
z lat siedemdziesiątych,
12:42
of the 1970s,
264
750012
1157
kiedy taki rezultat był niemożliwy,
12:43
when this kinduprzejmy of scaleskala
just wasn'tnie było possiblemożliwy,
265
751193
2163
podobnie jak jakość czy trwałość,
którą oferuje technologia.
12:45
neitherani was the qualityjakość or the longevitydługowieczność
that the spinekręgosłup of technologytechnologia can providezapewniać.
266
753380
4116
12:49
So it's relationshipsrelacje
underpinnedPodparte by technologytechnologia
267
757520
3229
Związki podbudowane technologią
12:52
that can turnskręcać the BeveridgeBeveridge
modelsmodele on theirich headsgłowy.
268
760773
2913
umieją wywrócić model Beveridge'a,
12:55
The BeveridgeBeveridge modelsmodele are all
about institutionsinstytucje with finiteskończone resourceszasoby,
269
763710
3646
który oparty jest na instytucjach
z ograniczonymi środkami
12:59
anonymouslyanonimowo managingZarządzanie accessdostęp.
270
767380
2441
i bezimiennie zarządzanym dostępem.
13:01
In my work at the frontz przodu linelinia,
271
769845
1620
Podczas pracy w terenie
13:03
I've seenwidziany again and again how
up to 80 percentprocent of resourceratunek
272
771489
3686
ciągle obserwowałam, jak do 80% zasobów
13:07
is spentwydany keepingkonserwacja people out.
273
775199
2035
jest przeznaczane na odseparowanie ludzi.
13:09
So professionalsprofesjonaliści have to administeradministrowania
274
777258
1690
Pracownicy muszą stosować
13:10
these increasinglycoraz bardziej complexzłożony formsformularze
of administrationadministracja
275
778972
2394
coraz bardziej skomplikowane procedury,
13:13
that are basicallygruntownie about stoppingzatrzymanie people
accessingdostęp the serviceusługa
276
781390
3342
które właściwie mają uniemożliwić
dostęp do pomocy
13:16
or managingZarządzanie the queuekolejka.
277
784756
1727
albo zarządzać kolejką.
13:18
And CircleKoło, like the relationalrelacyjnych servicesusługi
that we and othersinni have designedzaprojektowany,
278
786930
4336
Krąg, podobnie jak
porównywalne instytucje,
13:23
invertsodwraca this logiclogika.
279
791290
1365
odwraca tę logikę.
13:24
What it saysmówi is, the more people,
the more relationshipsrelacje,
280
792679
3993
Z tego wynika, że im więcej ludzi,
tym więcej związków,
13:28
the strongersilniejszy the solutionrozwiązanie.
281
796696
2056
tym lepsze rozwiązania.
13:31
So I want to tell you my thirdtrzeci
and finalfinał storyfabuła,
282
799734
2362
Chcę opowiedzieć trzecią
i ostatnią historię
13:34
whichktóry is about unemploymentbezrobocia.
283
802120
1959
o bezrobociu.
13:37
In BritainWielkiej Brytanii, as in mostwiększość placesmiejsca
in the worldświat,
284
805300
2766
W Wielkiej Brytanii,
jak w większości miejsc na świecie,
13:40
our welfaredobrobyt statesstany were primarilyprzede wszystkim designedzaprojektowany
285
808090
2540
system socjalny zaprojektowano tak,
13:42
to get people into work,
286
810654
2645
żeby skłonić ludzi do pracy,
13:45
to educatekształcić them for this,
287
813323
1992
edukować ich w tym kierunku
13:47
and to keep them healthyzdrowy.
288
815339
1672
i zadbać o ich zdrowie.
13:49
But here, too, the systemssystemy are failingw braku.
289
817035
2533
Ale i tutaj system przestaje działać.
13:51
And so the responseodpowiedź has been
290
819592
1372
Próbowano więc zwiększyć
13:52
to try and make these oldstary systemssystemy
even more efficientwydajny and transactionaltransakcyjnych --
291
820988
3537
wydajność i transakcyjność
starych systemów,
13:56
to speedprędkość up processingprzetwarzanie timesczasy, dividepodzielić
people into ever-smallercoraz mniejsze categorieskategorie,
292
824549
3632
żeby przyspieszyć czas przetwarzania,
dzielić ludzi na mniejsze kategorie,
14:00
try and targetcel servicesusługi at them
more efficientlywydajnie -- in other wordssłowa,
293
828205
3171
i efektywniej kojarzyć usługi z klientami,
innymi słowy zupełne przeciwieństwo
bezpośrednich relacji.
14:03
the very oppositenaprzeciwko of relationalrelacyjnych.
294
831400
2646
14:07
But guessodgadnąć how mostwiększość people find work todaydzisiaj?
295
835425
3404
Zgadnijcie, jak większość ludzi
znajduje dziś pracę?
14:11
ThroughPoprzez wordsłowo of mouthusta.
296
839583
1792
Przez znajomych.
14:13
It turnsskręca out that in BritainWielkiej Brytanii todaydzisiaj,
mostwiększość newNowy jobsOferty pracy are not advertisedreklamowane.
297
841399
4601
Okazuje się, że dziś w Wielkiej Brytanii
większość ofert pracy nie jest ogłaszana.
14:18
So it's friendsprzyjaciele that tell you about a jobpraca,
298
846024
2143
To znajomi mówią wam o pracy,
14:20
it's friendsprzyjaciele that recommendpolecić you for a jobpraca,
299
848191
2273
znajomi polecają was do pracy,
14:22
and it's a richbogaty and diverseróżnorodny socialspołeczny networksieć
that helpspomaga you find work.
300
850488
4291
to bogata i różnorodna sieć społeczna
umożliwia wam znalezienie pracy.
14:26
Maybe some of you here
this eveningwieczór are thinkingmyślący,
301
854803
2325
Być może niektórzy z was myślą:
"Ale ja znalazłam pracę z ogłoszenia".
14:29
"But I founduznany my jobpraca throughprzez an advertogłoszenie,"
302
857152
1861
ale może to znajomy
pokazał wam ogłoszenie
14:31
but if you think back, it was probablyprawdopodobnie
a friendprzyjaciel that showedpokazał you the adogłoszenie
303
859037
3322
i zachęcił do zgłoszenia.
14:34
and then encouragedzachęcać you to applyzastosować.
304
862383
1577
Nie jest zaskoczeniem,
14:35
But not surprisinglyzaskakująco,
305
863984
1323
14:37
people who perhapsmoże mostwiększość need
this richbogaty and diverseróżnorodny networksieć
306
865331
3279
że osoby, które najbardziej
potrzebują różnorodnych kontaktów,
14:40
are those who are mostwiększość isolatedodosobniony from it.
307
868634
2699
są od nich najbardziej odizolowane.
14:43
So knowingporozumiewawczy this,
308
871357
1275
Posiadając tę wiedzę
14:44
and alsorównież knowingporozumiewawczy about the costskoszty
and failureniepowodzenie of currentobecny systemssystemy,
309
872656
3022
i znając koszt i nieefektywność
obecnego systemu,
14:47
we designedzaprojektowany something newNowy
with relationshipsrelacje at its heartserce.
310
875702
2949
zaprojektowaliśmy coś nowego
opartego na związkach.
14:50
We designedzaprojektowany a serviceusługa
that encourageszachęca do people to meetspotykać się up,
311
878675
5362
Zaprojektowaliśmy usługę,
która zachęca do spotkań
osoby zatrudnione i szukające pracy,
14:56
people in and out of work,
312
884061
1440
14:57
to work togetherRazem in structuredzbudowany wayssposoby
313
885525
1751
by współpracowali według zasad
14:59
and try newNowy opportunitiesmożliwości.
314
887300
1917
i próbowali nowych możliwości.
15:02
And, well, it's very hardciężko to compareporównać
the resultswyniki of these newNowy systemssystemy
315
890308
3971
Trudno jest porównywać
osiągnięcia nowego systemu
15:06
with the oldstary transactionaltransakcyjnych modelsmodele,
316
894303
1672
ze starym, umownym modelem,
15:07
but it lookswygląda like,
with our first 1,000 membersczłonków,
317
895999
2301
ale wygląda na to,
że w grupie 1000 członków
15:10
we outperformedlepsza niż existingistniejący servicesusługi
by a factorczynnik of threetrzy,
318
898324
2891
osiągnęliśmy trzy razy więcej
niż w starym systemie
15:13
at a fractionfrakcja of the costkoszt.
319
901239
1960
za niewielką sumę pieniędzy.
15:15
And here, too, we'vemamy used technologytechnologia,
320
903223
2880
Także w tutaj użyliśmy technologii,
15:18
but not to networksieć people in the way
that a socialspołeczny platformPlatforma would do.
321
906127
3398
ale nie do ułatwienia kontaktów
jak platformy społecznościowe.
15:21
We'veMamy used it to bringprzynieść people facetwarz to facetwarz
and connectpołączyć them with eachkażdy other,
322
909549
3602
Zastosowaliśmy ją,
żeby zetknąć ludzi twarzą w twarz,
15:25
buildingbudynek realreal relationshipsrelacje
and supportingwspieranie people to find work.
323
913175
3417
budując realne związki
i pomagając im znaleźć pracę.
15:30
At the endkoniec of his life, in 1948,
324
918308
2947
Pod koniec życia, w 1948 roku,
15:33
BeveridgeBeveridge wrotenapisał a thirdtrzeci reportraport.
325
921279
1989
Beveridge napisał trzeci raport.
15:35
And in it he said he had madezrobiony
a dreadfulstraszny mistakebłąd.
326
923913
3361
W nim wyznał, że okropnie się pomylił.
15:40
He had left people
and theirich communitiesspołeczności out.
327
928356
3823
Wykluczył ludzi i ich wspólnoty.
15:45
And this omissionPominięcie, he said,
led to seeingwidzenie people,
328
933111
4605
To wykluczenie, według niego,
sprawiło, że ludzie postrzegali innych
15:49
and people startingstartowy to see themselvessami,
329
937740
2135
i samych siebie
15:51
withinw ciągu the categorieskategorie
of the bureaucraciesbiurokracji and the institutionsinstytucje.
330
939899
3785
tylko w kategoriach
zdefiniowanych przez instytucje.
15:55
And humanczłowiek relationshipsrelacje
were alreadyjuż witheringobumierania.
331
943708
2765
Relacje międzyludzkie zamarły.
15:59
But unfortunatelyNiestety, this thirdtrzeci reportraport
was much lessmniej readczytać
332
947296
3216
Niestety trzeci raport
nie był równie popularny
16:02
than Beveridge'sBeveridge's earlierwcześniej work.
333
950536
1775
jak poprzednie raporty Beveridge'a.
16:05
But todaydzisiaj, we need to bringprzynieść people
and theirich communitiesspołeczności
334
953115
4211
Nadszedł czas, żeby umieścić
ludzi i ich społeczności
16:09
back into the heartserce of the way
we designprojekt newNowy systemssystemy and newNowy servicesusługi,
335
957350
4127
z powrotem w centrum systemu,
stosując nowe podejście,
16:13
in an approachpodejście that I call
"RelationalRelacyjnych WelfareOpieki społecznej."
336
961501
2507
które nazywam "Zależny Dobrobyt".
16:16
We need to leavepozostawiać behindza
these oldstary, transactionaltransakcyjnych,
337
964032
2516
Musimy się pozbyć tych
przestarzałych, umownych,
16:18
unsuitablenie nadaje się, outdatednieaktualne modelsmodele,
338
966572
2258
nieodpowiednich modeli
16:20
and we need to adoptprzyjąć insteadzamiast
the sharedudostępniony collectivekolektyw relationalrelacyjnych responsesodpowiedzi
339
968854
3511
i w zmian zastosować rozwiązania
zbiorowe oparte na związkach,
16:24
that can supportwsparcie a familyrodzina like Ella'sElla's,
340
972389
2456
które mogą wspomóc rodziny
podobne do rodziny Elli,
16:26
that can addressadres an issuekwestia like lonelinesssamotność,
341
974869
2307
które zajmą się problemem samotności,
16:29
that can supportwsparcie people into work
and up the skillsumiejętności curvekrzywa
342
977200
2735
które pomogą znaleźć pracę
i zwiększać umiejętności
16:31
in a modernnowoczesny laborpraca marketrynek,
343
979959
1444
na nowoczesnym rynku pracy,
16:33
that can alsorównież addressadres challengeswyzwania
of educationEdukacja, of healthzdrowie careopieka systemssystemy,
344
981427
4138
które pomogą w wyzwaniach
systemu edukacji i zdrowia
16:37
and so manywiele more of those problemsproblemy
that are pressingpilny on our societiesspołeczeństwa.
345
985589
4280
i w wielu innych problemach
napierających na nasze społeczeństwo.
16:42
It is all about relationshipsrelacje.
346
990306
2562
Wszystko to skupia się wokół związków.
16:45
RelationshipsRelacje are the criticalkrytyczny
resourceratunek we have.
347
993324
3027
Związki są naszym
najistotniejszym zasobem.
16:48
Thank you.
348
996375
1151
Dziękuję.
16:49
(ApplauseAplauz)
349
997550
5449
(Brawa)
Translated by Magdalena Piechucka
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Hilary Cottam - Innovator and social entrepreneur
Hilary Cottam wants to redesign the welfare state using the power of relationships.

Why you should listen

In its current functioning, based on the ideas first put forth in Britain by Sir William Beveridge in 1942 and then adopted around the world, the welfare state expressly designs out people’s capabilities and relationships, focusing instead on impersonal systems and rules. Sixty years on, the welfare state is failing its purpose and leaving people behind.

Hilary Cottam believes that a solution can be found in putting relationships squarely in the middle of it, and she has the examples and stories to prove it.

Cottam's recent award winning work includes: new systems to support an ageing population; a prison that reduces re-offending; new approaches to chronic disease and unemployment.

She has advised governments, companies and third sector organisations in the UK and internationally. She was educated at Oxford, Sussex and the Open University. She was awarded her PhD in 1999. She currently lives and works in London.

More profile about the speaker
Hilary Cottam | Speaker | TED.com