ABOUT THE SPEAKER
Asmeret Asefaw Berhe - Soil scientist
Asmeret Asefaw Berhe is a soil and global-change scientist and educator passionate about all things related to the science and beauty of soils.

Why you should listen

As Asmeret Asefaw Berhe tells it: "My research investigates: 1) how the soil system controls the earth's climate, in particular how otherwise thermodynamically unstable organic compounds can remain in soil for up to millennia, and 2) the dynamic two-way relationship between human communities and the soil system that we depend on for our food and nutritional security, and the socio-political implications of land degradation.

"I have a strong commitment towards education, outreach and mentoring. I am driven to ensure that scientific education and careers are equally accessible to people from all walks of life, and that academic workplaces are free from bias and harassment."

More profile about the speaker
Asmeret Asefaw Berhe | Speaker | TED.com
TED2019

Asmeret Asefaw Berhe: A climate change solution that's right under our feet

Asmeret Asefaw Berhe: Een oplossing voor de klimaatverandering net onder onze voeten

Filmed:
1,476,766 views

Er zit twee keer meer koolstof in de grond van de Aarde dan in al haar vegetatie en de atmosfeer -- gecombineerd. Biogeochemicus Asmeret Asefaw Berhe houdt zich bezig met bodemkunde en vertelt hoe we de ontzagwekkende koolstofinvangende kracht ervan kunnen gebruiken om de klimaatverandering tegen te gaan. "[Grond] vertegenwoordigt het verschil tussen leven en levenloosheid in het Aardesysteem en kan ons ook helpen om de klimaatverandering tegen te gaan -- als we alleen maar kunnen stoppen met hem te behandelen als oud vuil", zegt ze.
- Soil scientist
Asmeret Asefaw Berhe is a soil and global-change scientist and educator passionate about all things related to the science and beauty of soils. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So one of the mostmeest importantbelangrijk solutionsoplossingen
0
984
2223
Een van de belangrijkste oplossingen
00:15
to the globalglobaal challengeuitdaging
posedstelde by climateklimaat changeverandering
1
3231
3276
voor de mondiale uitdaging
van de klimaatverandering
00:18
liesleugens right underonder our footvoet everyelk day.
2
6531
3430
ligt recht onder onze voeten.
Elke dag.
00:22
It's soilbodem.
3
10478
1150
Het is grond.
00:24
Soil'sVan de bodem just the thindun veilsluier
that coverscovers the surfaceoppervlak of landland-,
4
12385
4801
Grond is de dunne sluier
die het aardoppervlak bedekt,
00:29
but it has the powermacht to shapevorm
our planet'splaneet destinylotsbestemming.
5
17210
4004
maar hij kan het lot
van onze planeet bepalen.
00:34
See, a six-footzes-voet or so of soilbodem,
6
22260
3499
Zo’n twee meter grond,
00:37
looselos soilbodem materialmateriaal
that coverscovers the earth'saarde surfaceoppervlak,
7
25783
3464
los bodemmateriaal
dat het aardoppervlak bedekt,
00:41
representsvertegenwoordigt the differenceverschil betweentussen life
and lifelessnesslifelessness in the earthaarde systemsysteem,
8
29271
4809
bepaalt het verschil tussen leven
en dood in het Aardesysteem
00:47
and it can alsoook help us
combatgevecht climateklimaat changeverandering
9
35493
3231
en kan ons ook helpen
de klimaatverandering te bestrijden
00:50
if we can only stop treatingbehandelen it like dirtvuil.
10
38748
3309
als we maar kunnen stoppen
met hem te behandelen als oud vuil.
00:54
(LaughterGelach)
11
42851
1362
(Gelach)
00:56
ClimateKlimaat changeverandering is happeninggebeurtenis,
12
44237
1975
Klimaatverandering is een feit,
00:58
the earth'saarde atmosphereatmosfeer is warmingverwarming,
13
46236
2496
de atmosfeer van de aarde warmt op
01:00
because of the increasingtoenemend amountbedrag
of greenhousebroeikas gasesgassen
14
48756
3112
door de toenemende
hoeveelheid broeikasgassen
01:03
we keep releasingvrijgeven into the atmosphereatmosfeer.
15
51892
2293
die we uitstoten in de atmosfeer.
01:06
You all know that.
16
54209
1468
Jullie weten dat allemaal.
01:08
But what I assumeuitgaan van you mightmacht not have heardgehoord
17
56373
2321
Maar wat jullie
waarschijnlijk nog niet weten,
01:10
is that one of the mostmeest importantbelangrijk things
our humanmenselijk societymaatschappij could do
18
58718
5148
is dat een van de belangrijkste dingen
die onze menselijke
samenleving zou kunnen doen
om de klimaatverandering aan te pakken
01:15
to addressadres climateklimaat changeverandering
19
63890
1702
01:17
liesleugens right there in the soilbodem.
20
65616
1982
juist in de grond ligt.
01:21
I'm a soilbodem scientistwetenschapper who has been
studyingaan het studeren soilbodem sincesinds I was 18,
21
69846
4235
Ik ben een grondwetenschapper
die al sinds haar 18de grond bestudeert,
01:26
because I'm interestedgeïnteresseerd in unlockingontgrendelen
the secretsgeheimen of soilbodem
22
74105
3701
want ik ben geïnteresseerd
in het ontsluiten
van de geheimen van de grond
01:29
and helpinghelpen people understandbegrijpen this
really importantbelangrijk climateklimaat changeverandering solutionoplossing.
23
77830
4881
en het helpen van mensen
bij het begrijpen
van deze echt belangrijke oplossing
voor klimaatverandering.
01:35
So here are the factsfeiten about climateklimaat.
24
83782
2245
Hier de feiten over het klimaat.
01:38
The concentrationconcentratie of carbonkoolstof dioxidedioxide
in the earth'saarde atmosphereatmosfeer
25
86051
3680
De concentratie
koolstofdioxide in de atmosfeer
01:41
has increasedtoegenomen by 40 percentprocent
26
89755
2377
steeg met 40 procent
01:44
just in the last 150 yearsjaar or so.
27
92156
2770
alleen al in de afgelopen 150 jaar of zo.
01:46
HumanMenselijke actionsacties are now releasingvrijgeven
9.4 billionmiljard metricmetriek tonstons of carbonkoolstof
28
94950
5920
Menselijke activiteit stoot nu
9,4 miljard ton koolstof uit
01:52
into the atmosphereatmosfeer,
29
100894
1778
in de atmosfeer,
01:54
from activitiesactiviteiten
suchzodanig as burningbrandend fossilfossiel fuelsbrandstoffen
30
102696
3324
door activiteiten als het verbranden
van fossiele brandstoffen
01:58
and intensiveintensief agriculturalagrarisch practicespraktijken,
31
106044
2977
en intensieve landbouwmethoden
02:01
and other waysmanieren we changeverandering
the way we use landland-,
32
109045
2833
en andere manieren
waarop we land gebruiken,
02:03
includinginclusief deforestationontbossing.
33
111902
1689
waaronder ontbossing.
02:07
But the concentrationconcentratie of carbonkoolstof dioxidedioxide
that staysverblijven in the atmosphereatmosfeer
34
115254
5382
Maar de concentratie van het kooldioxide
dat in de atmosfeer blijft,
02:12
is only increasingtoenemend by about halfvoor de helft of that,
35
120660
2483
neemt maar half zo snel toe,
02:16
and that's because halfvoor de helft of the carbonkoolstof
we keep releasingvrijgeven into the atmosphereatmosfeer
36
124314
4136
omdat de helft van de koolstof
die we uitstoten in de atmosfeer
opgenomen wordt door het land en de zee
02:20
is currentlymomenteel beingwezen takeningenomen up
by landland- and the seaszeeën
37
128474
3704
02:24
throughdoor a processwerkwijze we know
as carbonkoolstof sequestrationbeslaglegging.
38
132202
2652
door een proces dat we
de opslag van koolstof noemen.
02:27
So in essenceessence, whateverwat dan ook consequencegevolg
you think we're facinggeconfronteerd
39
135752
4660
Dus feitelijk is het zo,
dat alles waarvan je denkt dat het
een gevolg is van klimaatverandering,
02:32
from climateklimaat changeverandering right now,
40
140436
2268
02:34
we're only experiencingervaren the consequencegevolg
of 50 percentprocent of our pollutionverontreiniging,
41
142728
5356
teweeg gebracht is door slechts
50% van onze vervuiling,
02:41
because the naturalnatuurlijk ecosystemsecosystemen
are bailingbail us out.
42
149148
3238
omdat het natuurlijke ecosysteem
ons uit de brand helpt.
02:45
But don't get too comfortablecomfortabel,
43
153495
1579
Maar voel je niet te gerust,
02:47
because we have two majorgroot things
workingwerkend againsttegen us right now.
44
155995
3635
want er zijn nu twee belangrijke dingen
die ons tegenwerken.
02:52
One: unlesstenzij we do something biggroot,
45
160710
4961
Eén: tenzij we iets belangrijks doen,
02:57
and then fastsnel,
46
165695
1919
en ook nog eens snel,
02:59
emissionsemissies will continuevoortzetten to risestijgen.
47
167638
1834
zal de uitstoot blijven stijgen.
03:02
And secondtweede: the abilityvermogen
of these naturalnatuurlijk ecosystemsecosystemen
48
170511
5047
Ten tweede: het vermogen
van deze natuurlijke ecosystemen
03:07
to take up carbonkoolstof dioxidedioxide
from the atmosphereatmosfeer
49
175582
2928
om koolstofdioxide te capteren
uit de atmosfeer
03:10
and sequestersekwestreren it in the naturalnatuurlijk habitatshabitats
50
178534
3406
en het in de natuurlijke
habitats te sekwestreren,
03:13
is currentlymomenteel gettingkrijgen compromisedaangetast,
51
181964
1913
wordt momenteel aangetast,
03:15
as they're experiencingervaren seriousernstig
degradationvermindering because of humanmenselijk actionsacties.
52
183901
4745
doordat ze ernstig degraderen
als gevolg van menselijk handelen.
03:21
So it's not entirelygeheel clearduidelijk
53
189616
2119
Het is dus niet helemaal duidelijk
03:23
that we will continuevoortzetten to get bailedgered out
by these naturalnatuurlijk ecosystemsecosystemen
54
191759
3944
of die natuurlijke ecosystemen
ons zullen blijven helpen
03:27
if we continuevoortzetten on this
business-as-usualBusiness-as-usual pathpad that we'vewij hebben been.
55
195727
3778
als we blijven doorgaan
alsof onze neus bloedt.
03:33
Here'sHier is where the soilbodem comeskomt in:
56
201107
1890
En hier kan grond een rol spelen:
03:35
there is about threedrie thousandduizend billionmiljard
metricmetriek tonstons of carbonkoolstof in the soilbodem.
57
203021
4483
er zit ongeveer drieduizend miljard ton
koolstof in de grond.
03:40
That's roughlyongeveer about 315 timestijden
the amountbedrag of carbonkoolstof
58
208281
3671
Dat is ruwweg ongeveer 315 keer
de hoeveelheid koolstof
03:43
that we releasevrijlating
into the atmosphereatmosfeer currentlymomenteel.
59
211976
2701
die we momenteel loslaten in de atmosfeer.
03:46
And there's twicetweemaal more carbonkoolstof in soilbodem
than there is in vegetationvegetatie and airlucht.
60
214701
4262
Er zit twee keer zoveel
koolstof in de grond
dan in de vegetatie en in de lucht.
03:52
Think about that for a secondtweede.
61
220091
2271
Denk daar eens even over na.
03:54
There's more carbonkoolstof in soilbodem
62
222386
2261
Er zit meer koolstof in de grond
03:56
than there is in all
of the world's's werelds vegetationvegetatie,
63
224671
3784
dan in alle vegetatie ter wereld,
04:00
includinginclusief the lushweelderige tropicaltropisch rainforestsregenwouden
and the giantreusachtig sequoiassequoias,
64
228479
5412
met inbegrip van de weelderige
tropische regenwouden
en de gigantische sequoia's,
04:05
the expansiveexpansieve grasslandsgrasland,
65
233915
2286
de uitgestrekte graslanden,
04:08
all of the cultivatedgecultiveerd systemssystemen,
66
236225
2753
alle gecultiveerde systemen,
04:11
and everyelk kindsoort of floraflora you can imaginestel je voor
on the facegezicht of the earthaarde,
67
239002
3626
en elke vorm van flora
die je je kunt voorstellen op de Aarde,
04:15
plusplus all the carbonkoolstof that's currentlymomenteel
up in the atmosphereatmosfeer, combinedgecombineerde,
68
243703
5180
plus alle koolstof die op dit moment
in de atmosfeer zit, gecombineerd,
04:20
and then twicetweemaal over.
69
248907
1476
en dat twee keer.
04:23
HenceVandaar, a very smallklein changeverandering
in the amountbedrag of carbonkoolstof storedopgeslagen in soilbodem
70
251539
5260
Vandaar dat een zeer kleine verandering
in de hoeveelheid koolstof in de grond
een groot verschil kan maken
04:28
can make a biggroot differenceverschil
in maintenanceonderhoud of the earth'saarde atmosphereatmosfeer.
71
256823
4041
in het onderhoud
van de atmosfeer van de Aarde.
04:34
But soil'svan de bodem not just simplyeenvoudigweg
a storageopslagruimte boxdoos for carbonkoolstof, thoughhoewel.
72
262597
3975
Maar de grond is niet zomaar
een opbergdoos voor koolstof.
04:38
It operatesexploiteert more like a bankbank accountaccount,
73
266596
2958
Het werkt meer als een bankrekening,
en de hoeveelheid koolstof
die op een bepaald moment in de grond zit,
04:41
and the amountbedrag of carbonkoolstof
that's in soilbodem at any givengegeven time
74
269578
3049
04:44
is a functionfunctie of the amountbedrag of carbonkoolstof
comingkomt eraan in and out of the soilbodem.
75
272651
3744
hangt af van de hoeveelheid koolstof
die in en uit de grond gaat.
04:49
CarbonKoolstof comeskomt into the soilbodem
throughdoor the processwerkwijze of photosynthesisfotosynthese,
76
277516
3730
Koolstof komt in de grond
door fotosynthese,
04:53
when greengroen plantsplanten take carbonkoolstof dioxidedioxide
from the atmosphereatmosfeer
77
281270
3175
als groene planten koolstofdioxide
uit de atmosfeer halen
04:56
and use it to make theirhun bodieslichamen,
78
284469
2760
en het gebruiken voor hun opbouw.
04:59
and uponop deathdood,
theirhun bodieslichamen enterinvoeren the soilbodem.
79
287253
2619
Na hun dood worden ze
in de grond opgenomen.
05:02
And carbonkoolstof leavesbladeren the soilbodem
80
290753
1779
Koolstof verlaat de grond weer
05:04
and goesgaat right back up into the atmosphereatmosfeer
81
292556
2908
terug naar de atmosfeer
05:07
when the bodieslichamen of those
formerlyvroeger livingleven organismsorganismen
82
295488
2770
als de lichamen
van de gestorven organismen
05:10
decayverval in soilbodem by the activityactiviteit of microbesmicroben.
83
298282
2817
in de grond afbreken
door de activiteit van microben.
05:14
See, decompositionontleding releasesReleases
carbonkoolstof dioxidedioxide into the atmosphereatmosfeer,
84
302057
4048
Afbraak geeft kooldioxide in de atmosfeer,
05:18
as well as other greenhousebroeikas gasesgassen
suchzodanig as methanemethaan and nitrousnitreuze oxideoxide,
85
306129
4482
benevens andere broeikasgassen
zoals methaan en distikstofoxide,
05:22
but it alsoook releasesReleases all the nutrientsvoedingsstoffen
we all need to surviveoverleven.
86
310635
4468
maar het geeft ons ook
alle voedingsstoffen
die we allemaal nodig hebben
om te overleven.
05:28
One of the things that makesmerken soilbodem
suchzodanig a fundamentalfundamenteel componentbestanddeel
87
316359
4406
Een van de dingen die van de grond
zo’n fundamenteel onderdeel maken
05:32
of any climateklimaat changeverandering mitigationverzachting strategystrategie
88
320789
2888
van elke mitigatiestrategie
voor klimaatverandering,
05:35
is because it representsvertegenwoordigt
a long-termlangetermijn storageopslagruimte of carbonkoolstof.
89
323701
3746
is het feit dat het koolstof
langdurig opslaat.
05:39
CarbonKoolstof that would have lastedduurde
maybe a yearjaar or two
90
327910
3128
Koolstof die misschien een paar jaar
05:43
in decayingrottend residueresidu
if it was left on the surfaceoppervlak
91
331062
3879
als rottend residu aan het oppervlak
zou zijn verbleven,
05:46
can stayverblijf in soilbodem for hundredshonderden of yearsjaar,
even thousandsduizenden and more.
92
334965
4619
kan honderden, duizenden en nog
veel meer jaren in de grond blijven.
05:52
SoilBodem biogeochemistsbiogeochemisten like me
93
340568
2645
Grondbiogeochemici zoals ik
05:55
studystudie exactlyprecies how the soilbodem systemsysteem
makesmerken this possiblemogelijk,
94
343237
4712
bestuderen hoe het grondsysteem
dit mogelijk maakt,
05:59
by lockingvergrendeling away the carbonkoolstof
in physicalfysiek associationvereniging with mineralsmineralen,
95
347973
4867
door het opsluiten van koolstof
in fysische associatie met mineralen,
06:04
insidebinnen aggregatesaggregaten of soilbodem mineralsmineralen,
96
352864
2913
in aggregaten van grondmineralen
06:07
and formationvorming of strongsterk chemicalchemisch bondsobligaties
97
355801
3518
en de vorming van sterke
chemische bindingen
06:11
that bindbinden the carbonkoolstof
to the surfacesoppervlakken of the mineralsmineralen.
98
359343
3325
die de koolstof aan de oppervlakken
van de mineralen binden.
06:16
See when carbonkoolstof is entrappedin de val gelokt in soilbodem,
99
364050
2481
Koolstof die in de grond gevangen zit
06:18
in these kindssoorten of associationsverenigingen
with soilbodem mineralsmineralen,
100
366555
3242
in dit soort associaties
met mineralen uit de grond,
06:21
even the wiliestwildste of the microbesmicroben
can't easilygemakkelijk degradedegraderen it.
101
369821
4016
wordt zelfs door de sluwste microben
niet gemakkelijk gedegradeerd.
06:25
And carbonkoolstof that's not degradingvernederende fastsnel
102
373861
2548
En koolstof die niet snel degradeert,
06:28
is carbonkoolstof that's not going back
into the atmosphereatmosfeer as greenhousebroeikas gasesgassen.
103
376433
4237
is koolstof die niet terug de atmosfeer
in gaat onder de vorm van broeikasgassen.
06:33
But the benefitvoordeel of carbonkoolstof sequestrationbeslaglegging
104
381601
2159
Maar het voordeel van koolstofvastlegging
06:35
is not just limitedbeperkt
to climateklimaat changeverandering mitigationverzachting.
105
383784
3198
is niet alleen beperkt
tot het tegengaan van klimaatverandering.
06:39
SoilBodem that storeswinkel largegroot amountshoeveelheden of carbonkoolstof
is healthygezond, fertilevruchtbaar, softzacht.
106
387006
6669
Grond die grote
hoeveelheden koolstof opslaat,
is gezond, vruchtbaar, zacht.
06:45
It's malleablesmeedbaar. It's workableverwerkbaar.
107
393699
2706
Die is kneedbaar, bewerkbaar.
06:48
It makesmerken it like a spongespons.
108
396977
2483
Hij is als een spons.
06:51
It can holdhouden on to
a lot of waterwater and nutrientsvoedingsstoffen.
109
399484
2746
Hij kan veel water
en voedingsstoffen vasthouden.
06:55
HealthyGezonde and fertilevruchtbaar soilsbodems like this
110
403112
2564
Gezonde en vruchtbare gronden als deze
06:57
supportondersteuning the mostmeest dynamicdynamisch, abundantovervloedig
and diverseverschillend habitatleefgebied for livingleven things
111
405700
5047
vormen de meest dynamische, overvloedige
en gevarieerde habitat voor levende wezens
07:02
that we know of anywhereoveral
on the earthaarde systemsysteem.
112
410771
2786
die we waar dan ook
op het Aardesysteem kennen.
07:07
It makesmerken life possiblemogelijk for everything
from the tiniestkleinste of the microbesmicroben,
113
415483
6147
Het maakt voor alles het leven mogelijk,
van de kleinste microben,
07:13
suchzodanig as bacteriabacterie and fungifungus,
114
421654
2250
zoals bacteriën en schimmels,
07:15
all the way to higherhoger plantsplanten,
115
423928
2199
tot de hogere planten,
07:18
and fulfillsvoldoet aan the foodeten, feedeten geven
and fibervezel needsbehoefte aan for all animalsdieren,
116
426151
5047
en voldoet aan de voedsel-, voer-
en vezelbehoeften van alle dieren,
07:23
includinginclusief you and I.
117
431222
1459
met inbegrip van jullie en ik.
07:25
So at this pointpunt, you would assumeuitgaan van
that we should be treatingbehandelen soilbodem
118
433915
3874
Nu zullen jullie wel denken
dat wij de grond dus behandelen
07:29
like the preciouskostbaar resourcehulpbron that it is.
119
437813
2023
als een kostbare grondstof.
07:32
UnfortunatelyHelaas, that's not the casegeval.
120
440198
1965
Helaas is dat niet het geval.
07:34
SoilsBodem around the worldwereld- are experiencingervaren
unprecedentedzonder precedent ratesprijzen of degradationvermindering
121
442830
5671
Bodems over de hele wereld ervaren
ongekende snelheden van degradatie
07:40
throughdoor a varietyverscheidenheid of humanmenselijk actionsacties
that includeomvatten deforestationontbossing,
122
448525
5303
door allerlei menselijk toedoen,
waaronder ontbossing,
07:45
intensiveintensief agriculturalagrarisch productionproductie systemssystemen,
123
453852
2775
intensieve landbouwproductiesystemen,
07:48
overgrazingoverbegrazing,
124
456651
1309
overbegrazing,
07:49
excessivebuitensporig applicationtoepassing
of agriculturalagrarisch chemicalsChemicaliën,
125
457984
3423
overmatig gebruik van landbouwchemicaliën,
07:53
erosionerosie and similarsoortgelijk things.
126
461431
2053
erosie en soortgelijke dingen.
07:57
HalfDe helft of the world's's werelds soilsbodems
are currentlymomenteel consideredbeschouwd degradedgedegradeerd.
127
465318
3627
De helft van de grond van de wereld
wordt momenteel als aangetast beschouwd.
08:02
SoilBodem degradationvermindering is badslecht for manyveel reasonsredenen,
128
470284
3659
Bodemaantasting is slecht om vele redenen.
08:05
but let me just tell you a couplepaar.
129
473967
1857
Ik vertel er een paar.
08:08
One: degradedgedegradeerd soilsbodems have diminishedverminderde
potentialpotentieel to supportondersteuning plantfabriek productivityproduktiviteit.
130
476752
6378
Eén: aangetaste bodems
hebben minder potentieel
om de productiviteit
van planten te ondersteunen.
08:15
And henceVandaar, by degradingvernederende soilbodem,
131
483154
2858
En door die aantasting
08:18
we're compromisingafbreuk te doen aan our owneigen abilitiescapaciteiten
to providevoorzien the foodeten and other resourcesmiddelen
132
486036
5919
doen we afbreuk aan ons eigen vermogen
te voorzien in het voedsel
en andere middelen
08:23
that we need for us
133
491979
1874
die wij nodig hebben voor onszelf,
08:25
and everyelk memberlid of livingleven things
on the facegezicht of the earthaarde.
134
493877
4046
alsook voor de andere
levende wezens op aarde.
08:31
And secondtweede:
135
499478
1150
Ten tweede:
08:34
soilbodem use and degradationvermindering,
just in the last 200 yearsjaar or so,
136
502043
4777
gebruik en degradatie van de grond
heeft in de laatste 200 jaar of zo,
08:38
has releasedvrijgelaten 12 timestijden more carbonkoolstof
into the atmosphereatmosfeer
137
506844
4880
12 maal keer meer koolstof
in de atmosfeer vrijgezet
08:43
comparedvergeleken to the ratetarief at
whichwelke we're releasingvrijgeven carbonkoolstof
138
511748
3557
vergeleken met de snelheid
waarmee we nu koolstof vrijgeven
in de atmosfeer.
08:47
into the atmosphereatmosfeer right now.
139
515329
1776
08:50
I'm afraidbang there's even more badslecht newsnieuws.
140
518028
2513
Ik ben bang dat er
nog meer slecht nieuws is.
08:52
This is a storyverhaal of soilsbodems
at highhoog latitudesLatitude-systemen.
141
520565
3199
Dit is een verhaal over de grond
op hoge breedtegraden.
08:56
PeatlandsVeengebieden in polarpolair environmentsomgevingen
142
524504
2858
Veengebieden in polaire omgevingen
08:59
storeop te slaan about a thirdderde
of the globalglobaal soilbodem carbonkoolstof reservesreserves.
143
527386
3767
bevatten ongeveer een derde
van de wereldwijde bodemkoolstofreserves.
09:03
These peatlandsveengebieden have
a permanentlypermanent frozenbevroren groundgrond underneathonder,
144
531177
3035
Deze veengebieden liggen op
een permanent bevroren ondergrond,
09:06
the permafrostpermafrost,
145
534236
1488
de permafrost,
09:07
and the carbonkoolstof was ablein staat to buildbouwen up
in these soilsbodems over long periodsperiodes of time
146
535748
5383
en de koolstof kon in deze gronden
over langere perioden worden opgeslagen,
09:13
because even thoughhoewel plantsplanten are ablein staat
to photosynthesizephotosynthesize duringgedurende the shortkort,
147
541155
4960
want hoewel planten
in staat zijn tot fotosynthese
tijdens de korte, warme zomermaanden,
09:18
warmwarm summerzomer monthsmaanden,
148
546139
2222
09:20
the environmentmilieu quicklysnel
turnsbochten coldkoude and darkdonker,
149
548385
3762
wordt de omgeving al snel koud en donker,
09:24
and then microbesmicroben are not ablein staat
to efficientlyefficiënt breakbreken down the residueresidu.
150
552171
3793
en kunnen de microben het residu
niet efficiënt afbreken.
09:28
So the soilbodem carbonkoolstof bankbank
in these polarpolair environmentsomgevingen
151
556821
2985
Zo groeide de koolstofopslag aan
in deze polaire omgevingen
09:31
builtgebouwd up over hundredshonderden
of thousandsduizenden of yearsjaar.
152
559830
3055
over honderden of duizenden jaren.
09:36
But right now, with atmosphericatmosferisch warmingverwarming,
153
564001
3592
Maar net nu,
door de opwarming van de atmosfeer,
09:39
the permafrostpermafrost is thawingontdooien and drainingdrainage.
154
567617
3332
is de permafrost
aan het ontdooien en weglekken.
09:43
And when permafrostpermafrost thawsontdooit and drainsriool,
155
571845
2901
En als de permafrost ontdooit en weglekt,
09:46
it makesmerken it possiblemogelijk
for microbesmicroben to come in
156
574770
2837
kunnen de microben erbij komen
09:49
and ratherliever quicklysnel
decomposeontleden all this carbonkoolstof,
157
577631
3192
en vrij snel al de koolstof degraderen,
09:52
with the potentialpotentieel to releasevrijlating hundredshonderden
of billionsmiljarden of metricmetriek tonstons of carbonkoolstof
158
580847
4698
met de mogelijkheid om honderden
miljarden ton koolstof vrij te zetten
09:57
into the atmosphereatmosfeer
in the formformulier of greenhousebroeikas gasesgassen.
159
585569
2778
in de atmosfeer
in de vorm van broeikasgassen.
10:01
And this releasevrijlating of additionalextra
greenhousebroeikas gasesgassen into the atmosphereatmosfeer
160
589145
4055
Deze uitstoot van extra
broeikasgassen in de atmosfeer
10:05
will only contributebijdragen to furtherverder warmingverwarming
161
593224
2951
zal bijdragen aan de verdere opwarming
10:08
that makesmerken this predicamenthachelijke situatie even worseerger,
162
596199
3633
en deze hachelijke situatie
nog erger maken,
10:11
as it startsstarts a self-reinforcingversterking van de zelfstandige
positivepositief feedbackterugkoppeling looplus
163
599856
5130
door een zichzelf versterkende
positieve terugkoppellus
10:17
that could go on and on and on,
164
605010
2821
die maar door en door zou kunnen gaan
10:19
dramaticallydramatisch changingveranderen our climateklimaat futuretoekomst.
165
607855
2642
en onze klimaattoekomst
daarmee ingrijpend veranderen.
10:23
FortunatelyGelukkig, I can alsoook tell you
that there is a solutionoplossing
166
611558
4619
Gelukkig kan ik jullie ook vertellen
dat er een oplossing is
10:28
for these two wickedWicked problemsproblemen
of soilbodem degradationvermindering and climateklimaat changeverandering.
167
616201
4605
voor deze twee lastige problemen
van bodemdegradatie en klimaatverandering.
10:32
Just like we createdaangemaakt these problemsproblemen,
168
620830
2388
Net zoals we deze problemen creëerden,
10:35
we do know the solutionoplossing,
169
623242
2204
kennen we de oplossing,
10:37
and the solutionoplossing liesleugens
in simultaneouslygelijktijdig workingwerkend
170
625470
2874
en de oplossing
ligt in het gelijktijdig werken
10:40
to addressadres these two things togethersamen,
171
628368
2315
aan de aanpak van deze twee dingen,
10:43
throughdoor what we call
climate-smartklimaat-Smart landland- managementbeheer practicespraktijken.
172
631628
3917
door wat wij verstandig
klimaat- en landbeheer noemen.
10:48
What do I mean here?
173
636333
1405
Wat bedoel ik daarmee?
10:49
I mean managingbeheren landland-
in a way that's smartslim
174
637762
3257
Ik bedoel het land
op een slimme manier beheren
door het maximaliseren
van de hoeveelheid koolstof
10:53
about maximizingmaximaliseren
how much carbonkoolstof we storeop te slaan in soilbodem.
175
641043
3147
die we in de grond opslaan.
10:57
And we can accomplishbereiken this
176
645521
1813
Dit kunnen we realiseren
10:59
by puttingzetten in placeplaats
deep-rooteddiepgewortelde perennialvaste plant plantsplanten,
177
647358
4390
door de invoering van
diepgewortelde vaste planten,
11:03
puttingzetten back forestsbossen whenevertelkens als possiblemogelijk,
178
651772
2350
herbebossing waar mogelijk,
11:06
reducingvermindering tillageGrondbewerking and other disturbancesstoringen
from agriculturalagrarisch practicespraktijken,
179
654146
4459
het verminderen van grondbewerking
en andere verstorende landbouwpraktijken,
11:10
includinginclusief optimizingoptimaliseren the use
of agriculturalagrarisch chemicalsChemicaliën and grazingbegrazing
180
658629
4700
alsook het optimaliseren van het gebruik
van chemicaliën
in de landbouw en begrazing
11:15
and even addingtoe te voegen carbonkoolstof to soilbodem,
whenevertelkens als possiblemogelijk,
181
663353
3685
en zelfs, waar mogelijk,
toevoeging van koolstof aan de grond,
van gerecyclede bronnen
zoals compost en zelfs menselijk afval.
11:19
from recycledgerecycled resourcesmiddelen
suchzodanig as compostcompost and even humanmenselijk wasteverspilling.
182
667062
4271
11:24
This kindsoort of landland- stewardshiprentmeesterschap
is not a radicalradicaal ideaidee.
183
672721
3548
Dit soort beheer van het landschap
is geen radicaal idee.
11:29
It's what madegemaakt it possiblemogelijk
for fertilevruchtbaar soilsbodems
184
677164
3492
Het is wat mogelijk maakte
dat vruchtbare gronden
11:32
to be ablein staat to supportondersteuning humanmenselijk civilizationsbeschavingen
sincesinds time immemorialeeuwenoud.
185
680680
4042
menselijke beschavingen
sinds mensenheugenis konden onderhouden.
11:37
In factfeit, some are doing it just right now.
186
685522
2578
In feite doen sommigen
het precies op dit moment.
11:41
There's a globalglobaal effortinspanning underwayaan de gang
to accomplishbereiken exactlyprecies this goaldoel.
187
689040
4396
Er is een wereldwijd initiatief bezig
om precies dit doel te bereiken.
11:46
This effortinspanning that startedbegonnen in FranceFrankrijk
is knownbekend as the "4 perper 1000" effortinspanning,
188
694193
4410
Dit initiatief, dat in Frankrijk begon,
staat bekend als
het ‘4 per 1000’-initiatief,
11:51
and it setssets an aspirationalAspirationele goaldoel
189
699557
3659
en het zet een ambitieuze doelstelling
11:55
to increasetoename the amountbedrag of carbonkoolstof
storedopgeslagen in soilbodem by 0.4 percentprocent annuallyjaarlijks,
190
703240
6467
om de hoeveelheid
in de grond opgeslagen koolstof
jaarlijks met 0,4 procent te verhogen,
12:03
usinggebruik makend van the samedezelfde kindsoort of climate-smartklimaat-Smart
landland- managementbeheer practicespraktijken
191
711010
3836
door het toepassen van hetzelfde type
van verstandig klimaat- en landbeheer
12:06
I mentionedvermeld earliervroeger.
192
714870
1150
waarover ik eerder sprak.
12:08
And if this effort'sinspannings fullygeheel successfulgeslaagd,
193
716748
2492
En als dit initiatief
volledig succesvol wordt,
12:12
it can offsetoffset a thirdderde
of the globalglobaal emissionsemissies
194
720169
3391
kan het één derde
van de wereldwijde uitstoot compenseren
van de van fossiele brandstoffen
afgeleide koolstof in de atmosfeer.
12:15
of fossil-fuel-derivedfossiele-brandstof-afgeleide carbonkoolstof
into the atmosphereatmosfeer.
195
723584
2782
12:19
But even if this effortinspanning
is not fullygeheel successfulgeslaagd,
196
727409
3742
Maar zelfs als dit initiatief
niet volledig succesvol is,
12:23
but we just startbegin headingtitel
in that directionrichting,
197
731175
3390
maar we in die richting beginnen te gaan,
12:26
we still endeinde up with soilsbodems
that are healthiergezonder, more fertilevruchtbaar,
198
734589
4625
zullen we nog steeds gronden krijgen
die gezonder en vruchtbaarder zijn,
12:31
are ablein staat to produceproduceren all the foodeten
and resourcesmiddelen that we need
199
739238
4157
in staat zijn om al het voedsel
en middelen te produceren
die we nodig hebben voor de menselijke
bevolking en nog veel meer,
12:35
for humanmenselijk populationspopulaties and more,
200
743419
2311
12:37
and alsoook soilsbodems that are better capablein staat
201
745754
2426
en ook bodems die beter in staat zijn
12:40
of sequesteringvastleggen carbonkoolstof dioxidedioxide
from the atmosphereatmosfeer
202
748204
3396
om kooldioxide uit
de atmosfeer te sekwestreren
12:43
and helpinghelpen with
climateklimaat changeverandering mitigationverzachting.
203
751624
2754
en te helpen met het tegengaan
van de klimaatverandering.
12:47
I'm prettymooi sure that's what politicianspolitici
call a win-winwin-win solutionoplossing.
204
755402
3746
Ik ben er vrij zeker van dat het dat is
wat politici een win-win-oplossing noemen.
12:51
And we all can have a rolerol to playspelen here.
205
759945
2512
En wij kunnen hier
allemaal een rol in spelen.
12:55
We can startbegin by treatingbehandelen the soilbodem
with the respecteerbied that it deservesverdient:
206
763622
5476
We kunnen beginnen
met het behandelen van de grond
met het respect dat hij verdient:
13:01
respecteerbied for its abilityvermogen
as the basisbasis of all life on earthaarde,
207
769122
5302
respect voor zijn vermogen
als de basis van alle leven op Aarde,
13:06
respecteerbied for its abilityvermogen to servedienen
as a carbonkoolstof bankbank
208
774448
3958
respect voor zijn vermogen
om te dienen als koolstofopslag
13:10
and respecteerbied for its abilityvermogen
to controlcontrole our climateklimaat.
209
778430
4081
en respect voor zijn vermogen
om ons klimaat te regelen.
13:15
And if we do so,
210
783591
1580
Als we dat doen,
13:17
we can then simultaneouslygelijktijdig addressadres
211
785195
2454
kunnen we tegelijk
twee van de meest urgente
13:19
two of the mostmeest pressingpersing
globalglobaal challengesuitdagingen of our time:
212
787673
4363
mondiale uitdagingen
van onze tijd aanpakken:
13:24
climateklimaat changeverandering and soilbodem degradationvermindering.
213
792060
2636
klimaatverandering en bodemdegradatie.
13:26
And in the processwerkwijze, we would be ablein staat
to providevoorzien foodeten and nutritionalvoedingswaarde securityveiligheid
214
794720
6183
Tegelijkertijd zullen we in staat zijn
om te zorgen voor de voedselvoorziening
13:32
to our growinggroeiend humanmenselijk familyfamilie.
215
800927
1856
voor onze groeiende menselijke familie.
13:35
Thank you.
216
803441
1151
Dank je.
13:36
(ApplauseApplaus)
217
804616
4622
(Applaus)
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Asmeret Asefaw Berhe - Soil scientist
Asmeret Asefaw Berhe is a soil and global-change scientist and educator passionate about all things related to the science and beauty of soils.

Why you should listen

As Asmeret Asefaw Berhe tells it: "My research investigates: 1) how the soil system controls the earth's climate, in particular how otherwise thermodynamically unstable organic compounds can remain in soil for up to millennia, and 2) the dynamic two-way relationship between human communities and the soil system that we depend on for our food and nutritional security, and the socio-political implications of land degradation.

"I have a strong commitment towards education, outreach and mentoring. I am driven to ensure that scientific education and careers are equally accessible to people from all walks of life, and that academic workplaces are free from bias and harassment."

More profile about the speaker
Asmeret Asefaw Berhe | Speaker | TED.com