ABOUT THE SPEAKER
Nick Hanauer - Venture capitalist, author
Nick Hanauer has become an important voice in the raging debate on inequality — and his provocative argument is aimed at his fellow plutocrats.

Why you should listen

Nick Hanauer has founded, co-founded and funded more than 30 companies across a range of industries, with a pretty notable record of success. As a few highlights, he cofounded a company called aQuantive that sold to Microsoft for $6.4 billion, and was the first non-family investor in Amazon.

Meanwhile Hanauer, a “proud and unapologetic capitalist,” has also been looking closely at society’s growing inequality gap, and the consequences it holds for our shared destiny — and the ultimate fate of our democracies. In 2007, he and civic activist Eric Liu co-wrote the book The True Patriot, an examination of progressive patriotism. This was followed by 2011’s The Gardens of Democracy, also with Liu, a vision for “growing” good citizens.

In 2013, Hanauer published a commentary in Bloomberg BusinessWeek proposing a $15 minimum wage (a suggestion that Seattle acted on this year). Early in 2014, he and Eric Beinhocker published "Capitalism, Redefined." In the summer of 2014, Hanauer published a much-shared essay in Politico that suggests, if societal inequality is allowed to grow unchecked, modern societies could start looking an awful lot like pre-Revolutionary France.

He is working on a new book, due out in 2015.

More profile about the speaker
Nick Hanauer | Speaker | TED.com
TEDSummit 2019

Nick Hanauer: The dirty secret of capitalism -- and a new way forward

Nick Hanauer: Secretul murdar al capitalismului - o nouă cale înainte

Filmed:
2,893,693 views

Creșterea inegalității și continua instabilitate politică sunt rezultatul direct al deceniilor de teorie economică greșită, spune antreprenorul Nick Hanauer. Într-o conferință vizionară, acesta distruge mantra că „lăcomia e bună” - o idee pe care o descrie ca fiind nu numai corozivă moral, dar și greșită științific, și sădește fundațiile unei noi teorii economice bazate pe reciprocitate și cooperare.
- Venture capitalist, author
Nick Hanauer has become an important voice in the raging debate on inequality — and his provocative argument is aimed at his fellow plutocrats. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Sunt un capitalist,
00:13
I am a capitalistcapitalist,
0
1458
2667
00:17
and after a 30-year-an careerCarieră in capitalismcapitalism
1
5458
2935
și după o carieră de 30 ani în capitalism,
00:20
spanningse întinde threeTrei dozenduzină companiescompanii,
2
8417
2517
cuprinzând treizeci de companii,
00:22
generatinggenerator tenszeci of billionsmiliarde
of dollarsdolari in marketpiaţă valuevaloare,
3
10958
3351
generând zeci de miliarde
de dolari în valoare de piață,
00:26
I'm not just in the toptop one percentla sută,
I'm in the toptop .01 percentla sută of all earnerssalarii.
4
14333
5875
nu sunt doar în primii 1%,
sunt în primii 0,01% din cei ce câștigă.
00:33
TodayAstăzi, I have come
to shareacțiune the secretssecrete of our successsucces,
5
21500
3018
Astăzi am venit pentru a împărtăși
secretele succesului nostru,
00:36
because richbogat capitalistscapitaliști like me
have never been richermai bogat.
6
24542
4184
deoarece capitaliștii bogați ca mine
nu au fost niciodată mai bogați ca acum.
00:40
So the questionîntrebare is, how do we do it?
7
28750
2625
Astfel, întrebarea este:
cum am reușit asta?
00:44
How do we manageadministra to grabapuca
8
32292
1559
Cum am reușit să obținem
00:45
an ever-increasingtot mai mare shareacțiune
of the economiceconomic pieplacinta everyfiecare yearan?
9
33875
3833
o parte în continuă creștere
din resursele economice în fiecare an?
00:50
Is it that richbogat people are smartermai inteligent
than we were 30 yearsani agoîn urmă?
10
38875
3917
Cumva oamenii bogați sunt mai deștepți
decât acum 30 de ani?
00:55
Is it that we're workinglucru harderMai tare
than we onceo singura data did?
11
43833
2375
Cumva lucrăm mai mult decât odinioară?
00:59
Are we tallermai inalt, better looking?
12
47500
2500
Suntem mai înalți, mai frumoși?
01:03
SadlyDin pacate, no.
13
51292
1250
Din păcate nu.
01:05
It all comesvine down to just one thing:
14
53542
2601
Totul se rezumă la un singur lucru:
01:08
economicseconomie.
15
56167
1250
economie.
01:10
Because, here'saici e the dirtymurdar secretsecret.
16
58250
1572
Pentru că aici e secretul murdar.
01:12
There was a time
in whichcare the economicseconomie professionprofesie
17
60667
2351
Era odată un timp
în care profesia de economist
01:15
workeda lucrat in the publicpublic interestinteres,
18
63042
1476
lucra pentru interesul public,
01:16
but in the neoliberalneoliberal eraeră,
19
64542
1892
dar în era neoliberală,
01:18
todayastăzi,
20
66458
1726
astăzi,
01:20
they work only for bigmare corporationscorporații
21
68208
2435
lucrează pentru corporațiile mari
01:22
and billionairesmiliardari,
22
70667
1559
și miliardari,
01:24
and that is creatingcrearea
a little bitpic of a problemproblemă.
23
72250
2583
iar asta creează o mică problemă.
01:27
We could choosealege to enactadopte economiceconomic policiespolitici
24
75792
3809
Am putea alege
să aplicăm politici economice
01:31
that raisea ridica taxestaxe on the richbogat,
25
79625
1875
care cresc taxele pentru cei bogați,
01:34
regulatereglementa powerfulputernic corporationscorporații
or raisea ridica wagessalarizare for workersmuncitorii.
26
82417
3851
reglementează corporațiile puternice
și măresc salariile muncitorilor.
01:38
We have doneTerminat it before.
27
86292
1517
Am mai făcut asta înainte.
01:39
But neoliberalneoliberal economistseconomiști would warna avertiza
28
87833
2476
Dar economiștii neoliberali te-ar avertiza
01:42
that all of these policiespolitici
would be a terribleteribil mistakegreşeală,
29
90333
4018
că toate aceste politici
ar fi o greșeală teribilă,
deoarece creșterea taxelor
omoară mereu creșterea economică
01:46
because raisingridicare taxestaxe
always killsucide economiceconomic growthcreştere,
30
94375
2750
și că orice formă de reglementare
impusă de guvern
01:50
and any formformă of governmentGuvern regulationregulament
31
98083
2268
01:52
is inefficientineficace,
32
100375
1684
este ineficientă,
01:54
and raisingridicare wagessalarizare always killsucide jobslocuri de munca.
33
102083
2375
și creșterea salariilor
omoară locurile de muncă.
01:57
Well, as a consequenceconsecinţă of that thinkinggândire,
34
105375
2083
Ca o consecință
a unor astfel de percepții,
02:00
over the last 30 yearsani, in the USASTATELE UNITE ALE AMERICII alonesingur,
35
108542
4226
în ultimii 30 de ani,
doar în Statele Unite,
02:04
the toptop one percentla sută has growncrescut
21 trilliontrilion dollarsdolari richermai bogat
36
112792
4267
primii 1% s-au îmbogățit
cu 21 de trilioane de dolari,
02:09
while the bottomfund 50 percentla sută
have growncrescut 900 billionmiliard dollarsdolari poorermai sărace,
37
117083
5435
în timp ce ultimii 50%
au ajuns cu 900 miliarde mai săraci.
02:14
a patternmodel of wideninglărgirea inequalityinegalitate
that has largelyîn mare măsură repeatedrepetate itselfîn sine
38
122542
3892
Un tipar de creștere a inegalității
care s-a tot repetat
02:18
acrosspeste the worldlume.
39
126458
1476
în întreaga lume.
02:19
And yetinca, as middlemijloc classclasă familiesfamilii
strugglelupta to get by
40
127958
4643
Și totuși în timp ce familiile din clasa
de mijloc se chinuie să se descurce
02:24
on wagessalarizare that have not budgedclinti
in about 40 yearsani,
41
132625
3893
pe salarii care nu s-au schimbat
de acum 40 de ani,
02:28
neoliberalneoliberal economistseconomiști continuecontinua to warna avertiza
that the only reasonablerezonabil responseraspuns
42
136542
4142
economiștii neoliberali ne tot avertizează
că singurul răspuns rezonabil
02:32
to the painfuldureros dislocationsluxatii
of austerityausteritate and globalizationglobalizarea
43
140708
4101
la aceste dureroase dislocații
de austeritate și globalizare
02:36
is even more austerityausteritate and globalizationglobalizarea.
44
144833
2792
e și mai multă austeritate și globalizare.
02:40
So, what is a societysocietate to do?
45
148708
2917
Deci, ce are de făcut societatea?
02:44
Well, it's supersuper clearclar to me
what we need to do.
46
152833
2893
Pentru mine este foarte clar
ce trebuie să facem.
02:47
We need a newnou economicseconomie.
47
155750
1917
Avem nevoie de o nouă economie.
02:51
So, economicseconomie has been describeddescris
as the dismalsumbru scienceştiinţă,
48
159167
4059
Economia a fost descrisă
ca o știință sumbră
02:55
and for good reasonmotiv,
because as much as it is taughtînvățat todayastăzi,
49
163250
3101
pe bună dreptate, deoarece
oricât de mult este predată astăzi,
02:58
it isn't a scienceştiinţă at all,
50
166375
1601
nu este de fapt o știință,
03:00
in spiteciudă of all
of the dazzlingorbitor mathematicsmatematică.
51
168000
3393
în pofida întregii matematici orbitoare.
03:03
In factfapt, a growingcreştere numbernumăr
of academicscadre universitare and practitionerspracticieni
52
171417
3184
De fapt, un număr în creștere
de academicieni și practicieni
03:06
have concludedîncheiat that neoliberalneoliberal
economiceconomic theoryteorie is dangerouslypericulos wronggresit
53
174625
5976
au ajuns la concluzia că teoria economică
neoliberală este periculos de greșită
03:12
and that today'sastăzi growingcreştere crisescrizele
of risingîn creștere inequalityinegalitate
54
180625
3601
iar crizele în creștere de astăzi
despre creșterea inegalității
și creșterea instabilității politice
03:16
and growingcreştere politicalpolitic instabilityinstabilitate
55
184250
1684
03:17
are the directdirect resultrezultat
of decadesdecenii of badrău economiceconomic theoryteorie.
56
185958
5185
sunt un rezultat direct al deceniilor
de teorie greșită a economiei.
03:23
What we now know is that the economicseconomie
that madefăcut me so richbogat isn't just wronggresit,
57
191167
5976
Cea ce știm astăzi este că economia
care m-a făcut bogat nu este doar greșită,
03:29
it's backwardsînapoi,
58
197167
2017
este înapoiată,
03:31
because it turnstransformă out
59
199208
1935
deoarece
03:33
it isn't capitalcapital
that createscreează economiceconomic growthcreştere,
60
201167
3767
nu capitalul creează creștere economică,
03:36
it's people;
61
204958
1250
ci oamenii;
03:39
and it isn't self-interestinteres personal
that promotespromovează the publicpublic good,
62
207250
4768
și nu este interesul propriu
cel care promovează binele public,
03:44
it's reciprocityreciprocitate;
63
212042
1250
ci reciprocitatea;
03:46
and it isn't competitioncompetiție
that producesproduce our prosperityprosperitate,
64
214542
4267
și nu este competiția
cea care produce prosperitate,
03:50
it's cooperationcooperare.
65
218833
1625
ci cooperarea.
03:53
What we can now see is that an economicseconomie
that is neithernici just nornici inclusiveinclusiv
66
221333
5018
Ceea ce putem vedea acum e că o economie
care nu este nici justă, nici inclusivă
03:58
can never sustainsuporta the highînalt levelsniveluri
of socialsocial cooperationcooperare
67
226375
4393
nu poate susține asemenea niveluri înalte
de cooperare socială
necesare pentru a permite
unei societăți moderne să prospere.
04:02
necessarynecesar to enablepermite
a modernmodern societysocietate to thriveprospera.
68
230792
2642
04:05
So where did we go wronggresit?
69
233458
2584
Deci unde am început să greșim?
04:09
Well, it turnstransformă out
that it's becomedeveni painfullydureros obviousevident
70
237250
4184
Se pare că devine
din ce în ce mai evident și dureros
04:13
that the fundamentalfundamental assumptionsipoteze
that undergirdundergird neoliberalneoliberal economiceconomic theoryteorie
71
241458
6018
că presupunerile fundamentale care stau
la baza teoriei economice neoliberale
04:19
are just objectivelyobiectiv falsefals,
72
247500
3101
sunt din punct de vedere obiectiv false,
04:22
and so todayastăzi first I want to take you
throughprin some of those mistakengreșit assumptionsipoteze
73
250625
3809
și astfel astăzi vreau să vă prezint
unele din aceste presupuneri greșite
04:26
and then after describedescrie where the scienceştiinţă
suggestssugerează prosperityprosperitate actuallyde fapt comesvine from.
74
254458
6042
și apoi să descriu de unde sugerează
știința că vine de fapt prosperitatea.
04:33
So, neoliberalneoliberal economiceconomic
assumptionpresupunere numbernumăr one is
75
261416
4143
Deci, presupunerea numărul unu
a economiei neoliberale
04:37
that the marketpiaţă is
an efficienteficient equilibriumechilibru systemsistem,
76
265583
4435
este că piața este un sistem
eficient echilibrat,
04:42
whichcare basicallype scurt meansmijloace that if one thing
in the economyeconomie, like wagessalarizare, goesmerge up,
77
270042
6017
ceea ce înseamnă că dacă un lucru
în economie, cum ar fi salariile, crește,
04:48
anothero alta thing in the economyeconomie,
like jobslocuri de munca, musttrebuie sa go down.
78
276083
4167
atunci alt lucru în economie,
ca locurile de muncă, trebuie să scadă.
04:53
So for exampleexemplu, in SeattleSeattle, where I livetrăi,
79
281333
2375
De exemplu, în Seattle, unde locuiesc,
04:56
when in 2014 we passeda trecut
our nation'snaţiunii first 15 dollardolar minimumminim wagesalariu,
80
284958
5018
în 2014 am aprobat prima lege din țară
pentru salariul minim de 15 dolari pe oră,
05:02
the neoliberalsneoliberali freakeds-a speriat out
over theiral lor preciousprețios equilibriumechilibru.
81
290000
4417
neoliberalii s-au temut
pentru prețiosul lor echilibru.
05:07
"If you raisea ridica the pricePreț
of labormuncă," they warneda avertizat,
82
295375
2851
„Dacă crești costul forței de muncă”,
au avertizat ei,
05:10
"businessesîntreprinderi will purchasecumpărare lessMai puțin of it.
83
298250
2018
„firmele vor cumpăra mai puțin.
Mii de muncitori plătiți prost
își vor pierde locurile de muncă.
05:12
ThousandsMii of low-wagelow-salariul workersmuncitorii
will losepierde theiral lor jobslocuri de munca.
84
300292
2517
05:14
The restaurantsrestaurante will closeînchide."
85
302833
1893
Restaurantele se vor închide.”
05:16
ExceptCu excepţia ...
86
304750
1250
Totuși...
05:19
they didn't.
87
307000
1250
nu a fost așa.
05:20
The unemploymentşomajului raterată fellcăzut dramaticallydramatic.
88
308917
3208
Șomajul a scăzut dramatic.
05:25
The restaurantrestaurant businessAfaceri in SeattleSeattle boomeda explodat.
89
313125
2893
Au apărut mai multe restaurante
în Seattle.
05:28
Why?
90
316042
1250
De ce?
05:30
Because there is no equilibriumechilibru.
91
318083
2417
Pentru că nu există un echilibru.
Deoarece creșterea salariilor
nu omoară locurile de muncă, le creează;
05:33
Because raisingridicare wagessalarizare
doesn't killucide jobslocuri de munca, it createscreează them;
92
321917
2809
05:36
because, for instanceinstanță,
93
324750
1476
Pentru că, de exemplu,
05:38
when restaurantrestaurant ownersproprietarii are suddenlybrusc
requirednecesar to paya plati restaurantrestaurant workersmuncitorii enoughdestul
94
326250
4893
atunci când patronii de restaurant sunt
obligați să plătească personalul îndeajuns
05:43
so that now even they
can affordpermite to eatmânca in restaurantsrestaurante,
95
331167
4017
încât și ei la rândul lor
își permit să meargă la restaurant,
05:47
it doesn't shrinkse contracta the restaurantrestaurant businessAfaceri,
96
335208
2018
asta nu reduce numărul de restaurante,
05:49
it growsdezvoltă it, obviouslyevident.
97
337250
2208
ba dimpotrivă, duce la creșterea lui.
05:53
(ApplauseAplauze)
98
341333
1268
(Aplauze)
05:54
Thank you.
99
342625
1417
Mulțumesc.
05:58
The secondal doilea assumptionpresupunere is
100
346208
2250
A doua presupunere
06:01
that the pricePreț of something
is always equalegal to its valuevaloare,
101
349917
4976
este că prețul a ceva
este egal cu valoarea sa,
06:06
whichcare basicallype scurt meansmijloace
that if you earncastiga 50,000 dollarsdolari a yearan
102
354917
3559
ceea ce înseamnă
că dacă tu câștigi 50.000 dolari pe an
06:10
and I earncastiga 50 millionmilion dollarsdolari a yearan,
103
358500
2934
și eu câștig 50 de milioane dolari pe an,
06:13
that's because I producelegume şi fructe
a thousandmie timesori as much valuevaloare as you.
104
361458
4292
asta se întâmplă pentru că eu produc
de o mie de ori mai mult decât tine.
06:18
Now,
105
366583
1643
Acum,
06:20
it will not surprisesurprinde you to learnînvăța
106
368250
3643
nu o să vă surprindă să aflați
că această presupunere e foarte comodă
06:23
that this is a very comfortingreconfortant assumptionpresupunere
107
371917
1976
dacă ești director și te plătești
cu 50 milioane dolari pe an,
06:25
if you're a CEOCEO payingde plată yourselftu
50 millionmilion dollarsdolari a yearan
108
373917
2684
06:28
but payingde plată your workersmuncitorii povertysărăcie wagessalarizare.
109
376625
2934
dar îți plătești angajații
cu salarii mici.
06:31
But please, take it from somebodycineva
who has runalerga dozenszeci of businessesîntreprinderi:
110
379583
4143
Dar vă rog, ascultați pe cineva
care a condus zeci de firme:
06:35
this is nonsenseProstii.
111
383750
2393
ăsta e un nonsens.
06:38
People are not paidplătit what they are worthin valoare de.
112
386167
2392
Oamenii nu sunt plătiți cât valorează.
06:40
They are paidplătit what they have
the powerputere to negotiatea negocia,
113
388583
3268
Sunt plătiți pe cât au putere de negociere
06:43
and wages'salariile fallingcădere shareacțiune of GDPPIB
114
391875
2768
iar cota scăzută a salariilor
din produsul intern brut
06:46
is not because workersmuncitorii
have becomedeveni lessMai puțin productiveproductiv
115
394667
3517
nu este pentru că angajații
au devenit mai puțin productivi,
06:50
but because employersangajatori
have becomedeveni more powerfulputernic.
116
398208
3167
este pentru că angajatorii
au devenit mai puternici.
06:54
And --
117
402333
1268
Și...
06:55
(ApplauseAplauze)
118
403625
1583
(Aplauze)
06:59
And by pretendingpretinzând că that the giantgigant imbalancedezechilibru
in powerputere betweenîntre capitalcapital and labormuncă
119
407167
5476
Prefăcându-te că dezechilibrul gigantic
de putere dintre capital și forța de muncă
07:04
doesn't existexista,
120
412667
1642
nu există,
07:06
neoliberalneoliberal economiceconomic theoryteorie
becamea devenit essentiallyin esenta
121
414333
3726
teoria economică neoliberală
devine în fond
07:10
a protectionprotecţie racketracheta for the richbogat.
122
418083
2250
o escrocherie de protecție
pentru cei bogați.
A treia presupunere,
și poate cea mai fatală,
07:13
The thirdal treilea assumptionpresupunere,
and by fardeparte the mostcel mai perniciouspernicios,
123
421500
2518
este modelul de comportament
07:16
is a behavioralcomportamentale modelmodel
124
424042
1309
07:17
that describesdescrie humanuman beingsființe
as something calleddenumit "homohomosexual economicuseconomicus,"
125
425375
3851
care descrie că ființele umane
sunt ceva numit „homo economicus”,
07:21
whichcare basicallype scurt meansmijloace
that we are all perfectlyperfect selfishegoist,
126
429250
5226
și înseamnă
că toți suntem perfect egoiști,
07:26
perfectlyperfect rationalraţional
and relentlesslynecontenit self-maximizingauto-maximizarea.
127
434500
4000
perfect raționali
și ne maximizăm necontenit.
07:31
But just askcere yourselvesînșivă,
128
439958
1601
Dar doar întrebați-vă:
07:33
is it plausibleplauzibil that everyfiecare singlesingur time
for your entireîntreg life,
129
441583
3810
este oare plauzibil ca în fiecare moment
al întregii voastre vieți
07:37
when you did something
nicefrumos for somebodycineva elsealtfel,
130
445417
2184
când ați făcut ceva frumos
pentru altcineva,
07:39
all you were doing
was maximizingmaximizarea your ownpropriu utilityutilitate?
131
447625
3268
tot ce făceați era să vă maximizați
propria voastră utilitate?
07:42
Is it plausibleplauzibil that when a soldiersoldat jumpssalturi
on a grenadegrenadă to defendapăra fellowcoleg soldierssoldati,
132
450917
3851
E plauzibil ca atunci când un soldat sare
pe o grenadă pentru a-și apăra camarazii
07:46
they're just promotingpromovarea
theiral lor narrowîngust self-interestinteres personal?
133
454792
2726
să își promoveze
doar propriul interes îngust?
07:49
If you think that's nutsnuci,
134
457542
1809
Dacă credeți că asta e nebunie,
07:51
contrarycontrar to any reasonablerezonabil
moralmorală intuitionintuiţie,
135
459375
3101
contrar oricărei intuiții
morale rezonabile,
07:54
that's because it is
136
462500
1809
e pentru că este
07:56
and, accordingin conformitate to the latestcele mai recente scienceştiinţă,
137
464333
1768
și, conform ultimelor
descoperiri ștințifice,
07:58
not trueAdevărat.
138
466125
1643
neadevărat.
07:59
But it is this behavioralcomportamentale modelmodel
139
467792
2517
Dar acest model de comportament
08:02
whichcare is at the coldrece, cruelcrud heartinimă
of neoliberalneoliberal economicseconomie,
140
470333
3268
stă nemilos și rece
la baza economiei neoliberale,
08:05
and it is as morallymoralicește corrosivecorozive
141
473625
3684
și este pe atât de coroziv moral
08:09
as it is scientificallyştiinţific wronggresit
142
477333
2518
pe cât este de greșit științific,
08:11
because, if we acceptAccept at facefață valuevaloare
143
479875
5059
pentru că dacă am accepta acest lucru,
08:16
that humansoameni are fundamentallyfundamental selfishegoist,
144
484958
2810
că oamenii sunt fundamental egoiști,
08:19
and then we look around the worldlume
145
487792
2226
și apoi privim în jurul lumii
08:22
at all of the unambiguouslipsite de ambiguitate
prosperityprosperitate in it,
146
490042
3000
la toată prosperitatea neambiguă din ea,
08:26
then it followsurmează logicallylogic,
147
494083
2851
atunci e logic
08:28
then it musttrebuie sa be trueAdevărat by definitiondefiniție,
148
496958
1810
că ar fi adevărat prin definiție
08:30
that billionsmiliarde of individualindividual
actsacte of selfishnessegoism
149
498792
3851
că acțiunile
a miliarde de indivizi egoiști
08:34
magicallymagic transubstantiatetranssubstantializa
into prosperityprosperitate and the commoncomun good.
150
502667
4017
se transformă în mod magic
în prosperitate și bine comun.
08:38
If we humansoameni are merelypur și simplu
selfishegoist maximizersmaximizoare,
151
506708
2893
Dacă noi oamenii doar vrem
să ne maximizăm egoist pe noi
08:41
then selfishnessegoism
is the causecauza of our prosperityprosperitate.
152
509625
3582
atunci egoismul
este cauza prosperității noastre.
08:46
UnderÎn conformitate cu this economiceconomic logiclogică,
153
514125
2601
Conform acestei logici economice,
08:48
greedlăcomie is good,
154
516750
1957
lăcomia e bună,
08:51
wideninglărgirea inequalityinegalitate is efficienteficient,
155
519667
2351
mărirea inegalității este eficientă
08:54
and the only purposescop of the corporationcorporație
156
522042
2351
și singurul scop al corporațiilor
08:56
can be to enrichîmbogăţi shareholdersactionari,
157
524417
2476
este să îmbogățească acționarii,
08:58
because to do otherwisein caz contrar
would be to slowîncet economiceconomic growthcreştere
158
526917
3101
pentru că altfel ar însemna
să încetinească creșterea economică
09:02
and harmdăuna the economyeconomie overallper total.
159
530042
1791
și să rănească economia în ansamblu.
09:05
And it is this gospelEvanghelia of selfishnessegoism
160
533333
3393
Și fix această propăvăduire a egoismului
09:08
whichcare formsformulare the ideologicalideologice cornerstonepiatra de temelie
of neoliberalneoliberal economicseconomie,
161
536750
4226
care formează piatra de temelie
a ideologiei economice neoliberale,
09:13
a way of thinkinggândire
whichcare has producedprodus economiceconomic policiespolitici
162
541000
3643
un mod de a gândi
ce a produs politici economice
09:16
whichcare have enabledactivat me and my richbogat buddiesamici
in the toptop one percentla sută
163
544667
3726
care ne-au permis mie
și prietenilor mei bogați din cei 1%
09:20
to grabapuca virtuallypractic all of the benefitsbeneficii
of growthcreştere over the last 40 yearsani.
164
548417
3958
să obțină toate beneficiile creșterii
din ultimii 40 de ani.
09:25
But,
165
553083
1851
Dar
09:26
if insteadin schimb
166
554958
2060
dacă, în schimb,
09:29
we acceptAccept the latestcele mai recente empiricalempirice researchcercetare,
167
557042
3642
acceptăm ultimele cercetări empirice,
09:32
realreal scienceştiinţă, whichcare correctlycorect
describesdescrie humanuman beingsființe
168
560708
3351
știința adevărată, care descrie
corect ființele omenești
09:36
as highlyextrem de cooperativeCooperativa,
169
564083
3185
ca fiind foarte cooperante,
09:39
reciprocalreciproce
170
567292
1267
reciproce
09:40
and intuitivelyîn mod intuitiv moralmorală creaturescreaturi,
171
568583
2935
și creaturi morale intuitiv,
09:43
then it followsurmează logicallylogic
172
571542
2642
atunci, în mod logic,
09:46
that it musttrebuie sa be cooperationcooperare
173
574208
2518
trebuie să fie cooperarea,
09:48
and not selfishnessegoism
174
576750
1601
nu egoismul,
cauza prosperității noastre,
09:50
that is the causecauza of our prosperityprosperitate,
175
578375
1768
09:52
and it isn't our self-interestinteres personal
176
580167
2351
și nu interesul nostru propriu
09:54
but rathermai degraba our inherentinerent reciprocityreciprocitate
177
582542
2625
ci mai degrabă
propria noastră reciprocitate
09:58
that is humanity'sumanității economiceconomic superpowersuperputere.
178
586250
2833
este super puterea economică
a umanității.
10:01
So at the heartinimă of this newnou economicseconomie
179
589833
4476
Deci la baza acestei noi teorii
10:06
is a storypoveste about ourselvesnoi insine that grantsgranturi us
permissionpermisiune to be our bestCel mai bun selvesSinele,
180
594333
4768
este o poveste despre noi care ne permite
să fim cea mai bună versiune a noastră,
10:11
and, unlikespre deosebire de the oldvechi economicseconomie,
181
599125
2976
și, spre deosebire de vechea teorie,
10:14
this is a storypoveste that is virtuousvirtuos
182
602125
2726
aceasta este o poveste cinstită
10:16
and alsode asemenea has the virtuevirtutea of beingfiind trueAdevărat.
183
604875
2833
și de asemenea are cinstea
de a fi adevărată.
10:21
Now,
184
609000
1893
Acum,
10:22
I want to emphasizescoate in evidenta
that this newnou economicseconomie
185
610917
2184
vreau să accentuez
că această nouă teorie
10:25
is not something I have personallypersonal
imaginedimaginat or inventedinventat.
186
613125
2643
nu e ceva ce eu personal
mi-am imaginat sau am inventat.
10:27
Its theoriesteorii and modelsmodele
are beingfiind developeddezvoltat and refinedrafinat
187
615792
2809
Sunt teorii și modele
în curs de dezvoltare și rafinare
10:30
in universitiesuniversități around the worldlume
188
618625
2018
în universități din întreaga lume
10:32
buildingclădire on some of the bestCel mai bun
newnou researchcercetare in economicseconomie,
189
620667
3309
construind pe unele din cele mai bune
cercetări în economie,
teoria complexității, teoria evoluționară,
10:36
complexitycomplexitate theoryteorie, evolutionaryevolutiv theoryteorie,
190
624000
1893
10:37
psychologyPsihologie, anthropologyantropologie
and other disciplinesdiscipline.
191
625917
3101
psihologie, antropologie
și alte discipline.
10:41
And althoughcu toate ca this newnou economicseconomie
does not yetinca have its ownpropriu textbookmanual
192
629042
4809
Și chiar dacă această nouă teorie
nu are încă un manual
10:45
or even a commonlyîn mod obișnuit agreedde acord uponpe nameNume,
193
633875
2351
sau o denumire general acceptată,
10:48
in broadlarg strokesaccidente vasculare cerebrale
194
636250
2018
în linii mari,
10:50
its explanationexplicaţie of where prosperityprosperitate
comesvine from goesmerge something like this.
195
638292
4166
explicația ei pentru originea
prosperității sună cam așa.
10:55
So, marketpiaţă capitalismcapitalism
is an evolutionaryevolutiv systemsistem
196
643458
4560
Capitalismul de piață
este un sistem evolutiv
11:00
in whichcare prosperityprosperitate emergesapare
197
648042
2434
în care prosperitatea apare
printr-o buclă de păreri pozitive
11:02
throughprin a positivepozitiv feedbackparere loopbuclă
198
650500
1559
11:04
betweenîntre increasingcrescând amountssume of innovationinovaţie
and increasingcrescând amountssume of consumerconsumator demandcerere.
199
652083
4935
între cantități în creștere de inovare
și cerere din partea consumatorilor.
11:09
InnovationInovare is the processproces
by whichcare we solverezolva humanuman problemsProbleme,
200
657042
4625
Inovația este procesul
prin care rezolvăm probleme umane,
11:14
consumerconsumator demandcerere is the mechanismmecanism
throughprin whichcare the marketpiaţă selectsSelectează
201
662583
3310
cererea consumatorilor
este mecanismul prin care piața selectează
11:17
for usefulutil innovationsinovații,
202
665917
2392
inovații folositoare;
11:20
and as we solverezolva more problemsProbleme,
we becomedeveni more prosperousprosper.
203
668333
3226
pe măsură ce rezolvăm mai multe probleme
devenim mai prosperi.
11:23
But as we becomedeveni more prosperousprosper,
204
671583
3976
Dar prin creșterea prosperității,
11:27
our problemsProbleme and solutionssoluţii
205
675583
1810
problemele și soluțiile noastre
11:29
becomedeveni more complexcomplex,
206
677417
2767
devin tot mai complexe,
11:32
and this increasingcrescând technicaltehnic complexitycomplexitate
207
680208
3143
iar această complexitate tehnică mai mare
11:35
requiresnecesită ever highersuperior levelsniveluri
of socialsocial and economiceconomic cooperationcooperare
208
683375
4518
necesită niveluri mai înalte
de cooperare socială și economică,
11:39
in orderOrdin to producelegume şi fructe
the more highlyextrem de specializedde specialitate productsproduse
209
687917
2892
cu scopul de a produce
produsele din ce în ce mai specializate
11:42
that definedefini a modernmodern economyeconomie.
210
690833
4292
ce definesc o economie modernă.
11:48
Now, the oldvechi economicseconomie
is correctcorect, of coursecurs,
211
696042
4684
Vechea teorie este corectă, evident,
11:52
that competitioncompetiție playsjoacă a crucialcrucial rolerol
in how marketspiețe work,
212
700750
3559
competiția are un rol crucial
în funcționarea piețelor,
11:56
but what it failseșuează to see
213
704333
2101
dar ceea ce nu înțelege
11:58
is that it is largelyîn mare măsură a competitioncompetiție
betweenîntre highlyextrem de cooperativeCooperativa groupsGrupuri --
214
706458
4685
este că există competiție
între grupuri foarte cooperante,
12:03
competitioncompetiție betweenîntre firmsfirme,
competitioncompetiție betweenîntre networksrețele of firmsfirme,
215
711167
4767
competiție între firme,
competiție între rețele de firme,
12:07
competitioncompetiție betweenîntre nationsnațiuni --
216
715958
2685
competiție între națiuni,
12:10
and anyoneoricine who has ever runalerga
a successfulde succes businessAfaceri knowsștie
217
718667
3892
și oricine a condus vreodată
o afacere de succes știe
12:14
that buildingclădire a cooperativeCooperativa teamechipă
by includinginclusiv the talentstalente of everyonetoata lumea
218
722583
3750
că întotdeauna e o strategie mai bună
să construiești o echipă cooperantă
12:19
is almostaproape always a better strategystrategie
than just a bunchbuchet of selfishegoist jerkslabagii.
219
727792
4416
prin includerea talentelor tuturor,
decât o grămadă de șmecheri egoiști.
12:25
So how do we leavepărăsi neoliberalismneoliberalismului behindin spate
220
733417
4833
Deci cum lăsăm neoliberalismul în spate
12:32
and buildconstrui a more sustainabledurabilă,
more prosperousprosper
221
740458
3459
și construim o societate mai sustenabilă,
12:37
and more equitableechitabil societysocietate?
222
745042
2976
mai prosperă și mai echitabilă?
12:40
The newnou economicseconomie suggestssugerează
just fivecinci rulesnorme of thumbdeget mare.
223
748042
3500
Noua teorie sugerează doar cinci reguli.
12:44
First is that successfulde succes economieseconomii
are not junglesjungle, they're gardensgrădini,
224
752042
6541
Prima este că economiile de succes
nu sunt jungle, sunt grădini,
12:51
whichcare is to say that marketspiețe,
225
759667
3684
și prin asta spunem că piețele
12:55
like gardensgrădini, musttrebuie sa be tendedtendinţa de,
226
763375
2792
la fel ca grădinile, trebuie întreținute
12:59
that the marketpiaţă is the greatestcea mai mare
socialsocial technologytehnologie ever inventedinventat
227
767208
4726
că piața este cea mai mare
tehnologie socială inventată vreodată
pentru a rezolva probleme umane.
13:03
for solvingrezolvarea humanuman problemsProbleme,
228
771958
1476
13:05
but unconstrainedfără restricţii by socialsocial normsnorme
or democraticdemocratic regulationregulament,
229
773458
5185
Dar fără constrângeri ale normelor sociale
sau reglementări democratice,
13:10
marketspiețe inevitablyinevitabil createcrea
more problemsProbleme than they solverezolva.
230
778667
3351
piețele inevitabil creează
mai multe probleme decât rezolvă.
13:14
ClimateClima changeSchimbare,
231
782042
1267
Schimbările climatice
13:15
the great financialfinanciar crisiscriză of 2008
232
783333
1976
și marea criză financiară din 2008
13:17
are two easyuşor examplesexemple.
233
785333
1709
sunt două exemple ușoare.
13:19
The secondal doilea ruleregulă is
234
787500
3476
A doua regulă este
13:23
that inclusionincludere createscreează economiceconomic growthcreştere.
235
791000
4000
că incluziunea creează creștere economică.
13:28
So the neoliberalneoliberal ideaidee
236
796208
2560
Astfel, ideea neoliberală
13:30
that inclusionincludere is this fancyextravagant luxuryluxos
237
798792
2601
că incluziunea este un lux
13:33
to be affordeda produs if and when we have growthcreştere
is bothambii wronggresit and backwardsînapoi.
238
801417
4500
ce ți-l poți permite dacă și când avem
creștere este și greșită și înapoiată.
13:39
The economyeconomie is people.
239
807208
2459
Economia sunt oamenii.
Includerea mai multor oameni
prin mai multe metode
13:42
IncludingInclusiv more people in more waysmoduri
240
810667
2059
13:44
is what causescauze economiceconomic growthcreştere
in marketpiaţă economieseconomii.
241
812750
4042
este ceea ce duce la creștere economică
în economiile de piață.
13:49
The thirdal treilea principleprincipiu
242
817875
2059
Al treilea principiu
13:51
is the purposescop of the corporationcorporație
is not merelypur și simplu to enrichîmbogăţi shareholdersactionari.
243
819958
6185
este că scopul corporației nu este
pur și simplu de a îmbogăți acționarii.
13:58
The greatestcea mai mare griftescrocheria
in contemporarycontemporan economiceconomic life
244
826167
3767
Cea mai mare fisură
în viața economică contemporană
14:01
is the neoliberalneoliberal ideaidee that
the only purposescop of the corporationcorporație
245
829958
2976
este ideea neoliberală
că singurul scop al corporației
14:04
and the only responsibilityresponsabilitate of executivesdirectori
246
832958
2893
și singura responsabilitate
a directorilor
14:07
is to enrichîmbogăţi themselvesînșiși and shareholdersactionari.
247
835875
3083
este de a se îmbogăți pe ei
și pe acționari.
14:11
The newnou economicseconomie musttrebuie sa and can insistinsista
248
839958
5435
Noua economie trebuie și poate insista
14:17
that the purposescop of the corporationcorporație
249
845417
1726
că scopul corporației
14:19
is to improveîmbunătăţi the welfarebunăstare
of all stakeholderspărțile interesate:
250
847167
2892
este de a îmbunătăți bunăstarea
tuturor părților interesate:
14:22
customersclienții, workersmuncitorii,
251
850083
2226
clienți, angajați,
14:24
communitycomunitate and shareholdersactionari alikedeopotrivă.
252
852333
2084
comunitate și acționari deopotrivă.
14:28
RuleRegula fourpatru:
253
856208
2018
A patra regulă:
14:30
greedlăcomie is not good.
254
858250
2208
lăcomia nu e bună.
14:34
BeingFiind rapaciousrapace
doesn't make you a capitalistcapitalist,
255
862583
3768
A fi un hrăpăreț
nu te face capitalist,
14:38
it makesmărci you a sociopathsociopat.
256
866375
2059
te face sociopat.
14:40
(LaughterRâs)
257
868458
2435
(Râsete)
14:42
(ApplauseAplauze)
258
870917
4101
(Aplauze)
14:47
And in an economyeconomie as dependentdependent
uponpe cooperationcooperare at scalescară as oursa noastra,
259
875042
5184
Și într-o economie atât de dependentă
de cooperare ca a noastră,
14:52
sociopathysociopatie is as badrău for businessAfaceri
as it is for societysocietate.
260
880250
4125
sociopatia e la fel de rea pentru afaceri
cum este și pentru societate.
14:57
And fiftha cincea and finallyin sfarsit,
261
885375
1250
A cincea regulă și ultima,
15:00
unlikespre deosebire de the lawslegii of physicsfizică,
262
888250
2417
spre deosebire de legile fizicii,
15:03
the lawslegii of economicseconomie are a choicealegere.
263
891833
3542
legile economice sunt o alegere.
15:08
Now, neoliberalneoliberal economiceconomic theoryteorie
264
896542
1684
Teoria economică neoliberală
15:10
has soldvândut itselfîn sine to you
as unchangeableneschimbat naturalnatural lawlege,
265
898250
5018
vi s-a vândut ca o lege naturală
ce nu poate fi schimbată,
15:15
when in factfapt it's socialsocial normsnorme
and constructedconstruite narrativesnarațiuni
266
903292
3892
când, de fapt, sunt norme sociale
și narațiuni construite
15:19
basedbazat on pseudosciencepseudoştiinţă.
267
907208
1459
pe baza unor pseudoștiințe.
15:21
If we trulycu adevărat want a more equitableechitabil,
268
909917
3517
Dacă vrem într-adevăr o economie
15:25
more prosperousprosper
and more sustainabledurabilă economyeconomie,
269
913458
3518
mai echitabilă, mai prosperă
și mai sustenabilă,
15:29
if we want high-functioningînaltă funcţionarea democraciesdemocraţiile
270
917000
2726
dacă vrem democrații ce funcționează
15:31
and civilcivil societysocietate,
271
919750
2226
și societate civilă,
15:34
we musttrebuie sa have a newnou economicseconomie.
272
922000
2000
atunci trebuie să avem o nouă economie.
15:36
And here'saici e the good newsștiri:
273
924792
1976
Și iată veștile bune:
15:38
if we want a newnou economicseconomie,
274
926792
2059
dacă vrem o nouă economie,
15:40
all we have to do is choosealege to have it.
275
928875
3893
tot ce trebuie să facem
este să alegem să o avem.
15:44
Thank you.
276
932792
1267
Vă mulțumesc!
15:46
(ApplauseAplauze)
277
934083
4959
(Aplauze)
16:03
ModeratorModerator: So NickNick,
I'm sure you get this questionîntrebare a lot.
278
951708
3167
Moderator: Deci Nick, sunt sigură
că primești întrebarea asta de multe ori.
16:08
If you're so unhappynefericit
with the economiceconomic systemsistem,
279
956333
3101
Dacă ești așa nemulțumit
de sistemul economic
16:11
why not just give all your moneybani away
and joina adera the 99 percentla sută?
280
959458
4726
de ce nu îți donezi toți banii,
să te alături celor 99%?
16:16
NickNick HanauerHanauer: Yeah, no, yes, right.
281
964208
2768
Nick Hanauer: Mda, așa e.
16:19
You get that a lot. You get that a lot.
282
967000
1934
Primesc întrebarea asta de multe ori.
16:20
"If you careîngrijire so much about taxestaxe,
why don't you paya plati more,
283
968958
2726
„Dacă-ți pasă așa mult de taxe
de ce nu plătești mai mult,
16:23
and if you careîngrijire so much about wagessalarizare,
why don't you paya plati more?"
284
971708
2893
și dacă-ți pasă așa mult de salarii
de ce nu plătești mai mult?”
16:26
And I could do that.
285
974625
1292
Aș putea face asta.
16:29
The problemproblemă is,
286
977083
1518
Problema este că
16:30
it doesn't make that much differencediferență,
287
978625
1809
nu ar fi așa mare diferență,
16:32
and I have discovereddescoperit a strategystrategie
288
980458
1560
și am descoperit o strategie
16:34
that workslucrări literallyliteralmente
a hundredsută thousandmie timesori better --
289
982042
2934
care funcționează
de o mie de ori mai bine...
16:37
ModeratorModerator: OK.
290
985000
1268
Moderator: Ok.
16:38
NHNH: whichcare is to use my moneybani
to buildconstrui narrativesnarațiuni and to passtrece lawslegii
291
986292
3559
NH: Și anume să îmi folosesc banii
pentru a crea narațiuni și a adopta legi
16:41
that will requirenecesita
all the other richbogat people
292
989875
2059
ce vor obliga pe toți ceilalți
oameni bogați
să plătească taxe
16:43
to paya plati taxestaxe and paya plati theiral lor workersmuncitorii better.
293
991958
2060
și să-și plătească angajații mai bine.
16:46
(ApplauseAplauze)
294
994042
1809
(Aplauze)
16:47
And so, for exampleexemplu,
295
995875
1351
Și ca exemplu,
16:49
the 15-dollar-dolar minimumminim wagesalariu
that we cookedgătit up
296
997250
3351
cota minimă de 15 dolari pe oră
făcută de noi
a afectat până acum
30 de milioane de angajați.
16:52
has now affectedafectat 30 millionmilion workersmuncitorii.
297
1000625
1976
16:54
So that workslucrări better.
298
1002625
1268
Deci asta merge mai bine.
16:55
ModeratorModerator: That's great.
299
1003917
1267
Moderator: E minunat.
Dacă te răzgândești,
găsim niște binevoitori pentru tine.
16:57
If you changeSchimbare your mindminte,
we'llbine find some takersfactorii de for you.
300
1005208
2643
16:59
NHNH: OK. Thank you.
ModeratorModerator: Thank you very much.
301
1007875
2458
NH: Ok, mulțumesc.
Moderator: Mulțumesc foarte mult!
Translated by Daniel Alexe
Reviewed by Mihaida Meila

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Nick Hanauer - Venture capitalist, author
Nick Hanauer has become an important voice in the raging debate on inequality — and his provocative argument is aimed at his fellow plutocrats.

Why you should listen

Nick Hanauer has founded, co-founded and funded more than 30 companies across a range of industries, with a pretty notable record of success. As a few highlights, he cofounded a company called aQuantive that sold to Microsoft for $6.4 billion, and was the first non-family investor in Amazon.

Meanwhile Hanauer, a “proud and unapologetic capitalist,” has also been looking closely at society’s growing inequality gap, and the consequences it holds for our shared destiny — and the ultimate fate of our democracies. In 2007, he and civic activist Eric Liu co-wrote the book The True Patriot, an examination of progressive patriotism. This was followed by 2011’s The Gardens of Democracy, also with Liu, a vision for “growing” good citizens.

In 2013, Hanauer published a commentary in Bloomberg BusinessWeek proposing a $15 minimum wage (a suggestion that Seattle acted on this year). Early in 2014, he and Eric Beinhocker published "Capitalism, Redefined." In the summer of 2014, Hanauer published a much-shared essay in Politico that suggests, if societal inequality is allowed to grow unchecked, modern societies could start looking an awful lot like pre-Revolutionary France.

He is working on a new book, due out in 2015.

More profile about the speaker
Nick Hanauer | Speaker | TED.com