English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Becky Blanton: The year I was homeless

Becky Blanton: Anul în care am fost fără adăpost

Filmed:
1,183,451 views

Becky Blanton a planificat să trăiască în furgoneta ei pentru un an şi să călătorească prin tară, dar atunci cand depresia și-a facut apariția și locul independent de muncă s-a încheiat, călătoria ei de camping s-a transformat în rămânerea fără adăpost. În această expunere intimă, ea descrie experienţa ei în care a devenit unul dintre oamenii cu serviciu însă fără adăpost din America.

- Writer
Becky Blanton is a writer, photographer and former journalist who found herself homeless, but bounced back to tell her story and inspire others. Full bio

I'm a writer and a journalist,
Sunt scriitoare și jurnalistă
00:15
and I'm also an insanely curious person,
și de asemenea sunt o persoană extrem de curioasă.
00:18
so in 22 years as a journalist,
Astfel, în 22 de ani de jurnalistică
00:21
I've learned how to do a lot of new things.
am învățat cum sa fac o mulțime de lucruri noi.
00:23
And three years ago, one of the things I learned how to do
Acum 3 ani unul din lucrurile pe care l-am învățat
00:25
was to become invisible.
a fost să devin invizibilă.
00:28
I became one of the working homeless.
Am ajuns o persoană fără adăpost, însă angajată.
00:31
I quit my job as a newspaper editor
Am renunțat la munca mea ca editor la un ziar
00:34
after my father died in February of that same year,
după ce tatăl meu a murit în luna februarie a acelui an
00:36
and decided to travel.
și m-am hotarât să călătoresc.
00:40
His death hit me pretty hard.
Moartea tatalui meu m-a afectat profund.
00:43
And there were a lot of things that I wanted to feel and deal with while I was doing that.
Existau o mulțime de lucuri pe care doream să le experimentez și cu care a trebuit să mă confrunt în acel timp.
00:45
I've camped my whole life. And I decided
Am trăit în aer liber toată viața și am decis că,
00:49
that living in a van for a year to do this
poate dacă aș locui într-o furgonetă pentru un an de zile,
00:51
would be like one long camping trip.
ar fi ca si cum aș pleca într-o drumeție îndelungată.
00:53
So I packed my cat, my Rottweiler
Deci, mi-am luat pisica, rottweilerul
00:55
and my camping gear into a 1975 Chevy van,
și echipamentul de drumeție într-un Chevy 1975
00:58
and drove off into the sunset,
și am condus în necunoscut,
01:02
having fully failed to realize three critical things.
fară să realizez trei lucruri esențiale.
01:04
One: that society equates
Unu: că societatea echivalează
01:08
living in a permanent structure, even a shack,
a locui într-o structură permanentă, chiar și un bordei
01:10
with having value as a person.
cu a avea valoare ca personă.
01:14
Two: I failed to realize how quickly
Doi: am realizat cât de rapid
01:16
the negative perceptions of other people
percepțiile negative ale persoanelor din jurul nostru
01:19
can impact our reality, if we let it.
pot să influențeze realitatea noastă dacă le permitem.
01:21
Three: I failed to realize
Trei: Am realizat
01:24
that homelessness is an attitude,
că a fi fară adăpost reprezintă o atitudine,
01:26
not a lifestyle.
nu un stil de viață.
01:28
At first, living in the van was great.
La început, a fost fantastic să trăiesc în furgonetă.
01:31
I showered in campgrounds. I ate out regularly.
Făceam dușuri în campinguri. Mâncam regulat prin restaurante.
01:33
And I had time to relax and to grieve.
Am avut timp să mă relaxez și să țin doliu.
01:36
But then the anger and the depression about my father's death set in.
Dar după aceea și-a făcut apariția furia și supărarea legate de moartea tatălui meu.
01:40
My freelance job ended. And I had to get a full-time job
Serviciul meu de liber profesionist a luat sfărșit. Și a trebuit să îmi iau un serviciu cu normă întreagă
01:44
to pay the bills.
pentru a plăti facturile.
01:47
What had been a really mild spring
Ceea ce fusese o primăvară suavă,
01:49
turned into a miserably hot summer.
s-a transformat într-o vară groaznic de fierbinte.
01:51
And it became impossible to park anywhere --
Și a devenit imposibil să parchez în orice loc --
01:53
(Laughs)
(Răsete)
01:55
-- without being very obvious
-- fară sa fie foarte vizibil
01:56
that I had a cat and a dog with me, and it was really hot.
că aveam o pisică si un câine cu mine. Era într-adevar foarte cald.
01:58
The cat came and went through an open window in the van.
Pisica intra și iesea printr-o fereastră deschisă a furgonetei.
02:01
The doggy went into doggy day care.
Câinele l-am dat la un centru de îngrijire canină.
02:04
And I sweated.
Și transpiram.
02:06
Whenever I could, I used
De fiecare data cand puteam, foloseam dușurile
02:08
employee showers in office buildings and truck stops.
pentru angajați din diverse birouri și din parcările de tiruri.
02:10
Or I washed up in public rest rooms.
Sau mă spălam în băi publice.
02:14
Nighttime temperatures in the van rarely dropped below 80 degrees Fahrenheit,
Noaptea, temperatura în furgonetă scadea foarte rar sub 27 grade Celsius
02:18
making it difficult or impossible to sleep.
făcând aproape imposibil să pot închide ochii.
02:21
Food rotted in the heat.
Mâncarea se strica din cauza căldurii.
02:24
Ice in my ice chest melted within hours,
Gheața din micul frigider se topea în numai câteva ore
02:27
and it was pretty miserable.
și întreaga situație era jalnică.
02:30
I couldn't afford to find an apartment,
Nu-mi puteam permite să găsesc un apartament.
02:38
or couldn't afford an apartment that would allow me
sau să găsesc un apartament în care să am voie
02:40
to have the Rottweiler and the cat.
să-mi duc rottweilerul și pisica cu mine.
02:42
And I refused to give them up,
N-am vrut să renunț la ei.
02:44
so I stayed in the van.
Deci am rămas în furgonetă.
02:46
And when the heat made me too sick
Și când caldura mă facea incapabilă
02:52
to walk the 50 feet to the public restroom
să merg 15 metri pană la WC-ul public,
02:54
outside my van at night,
am folosit o găleată și o pungă de gunoi ca toaletă,
02:57
I used a bucket and a trash bag as a toilet.
pe timpul nopții, în spatele furgonetei.
02:59
When winter weather set in, the temperatures dropped
Când s-a instalat iarna temperatura a scăzut
03:02
below freezing. And they stayed there.
sub zero grade și așa a ramas tot timpul.
03:05
And I faced a whole new set of challenges.
Și atunci am înfruntat alte obstacole.
03:07
I parked a different place every night
Am parcat în locuri diferite în fiecare seară
03:12
so I would avoid being noticed and hassled by the police.
pentru e evita să fiu observată și incomodată de poliție.
03:15
I didn't always succeed.
Nu mi-a reușit însă tot timpul.
03:18
But I felt out of control of my life.
Însă simțeam că pierd controlul asupra vieții mele.
03:20
And I don't know when or how it happened,
Și nu știam cand și cum s-a întâmplat.
03:27
but the speed at which I went
Dar viteza cu care m-am transformat
03:31
from being a talented writer and journalist
de la o scriitoare și jurnalistă talentată
03:33
to being a homeless woman, living in a van,
într-o femeie fară adăpost, trăind într-o furgonetă,
03:36
took my breath away.
m-a lăsat fară răsuflare.
03:39
I hadn't changed. My I.Q. hadn't dropped.
Eu nu mă schimbasem. Coeficientul meu de inteligență nu scăzuse.
03:41
My talent, my integrity, my values,
Talentul, integritatea, valorile mele,
03:44
everything about me remained the same.
tot ce mă definea a ramas la fel.
03:50
But I had changed somehow.
Însă, mă schimbasem într-un fel.
03:53
I spiraled deeper and deeper into a depression.
Mă afundam din ce în ce mai mult în abisul depresiei.
03:55
And eventually someone referred me to a homeless health clinic.
Între timp cineva m-a recomandat unui centru public de sănătate.
03:58
And I went. I hadn't bathed in three days.
Și m-am dus acolo. Nu mă spălasem de trei zile.
04:01
I was as smelly and as depressed as anyone in line.
Miroseam și eram la fel de depresivă ca toți cei care stăteau la coadă.
04:04
I just wasn't drunk or high.
Exceptând că nu eram beată sau sub influența drogurilor.
04:08
And when several of the homeless men realized that,
Și când cei prezenți și-au dat seama de asta,
04:11
including a former university professor,
incusiv un fost profesor universitar,
04:14
they said, "You aren't homeless. Why are you really here?"
am fost intrebată: "Tu nu ești fără adăpost. De ce te afli aici de fapt?"
04:16
Other homeless people didn't see me as homeless,
Ceilalți oameni fără adopost nu m-au vazut ca una de-a lor
04:20
but I did.
însă eu mă văzusem.
04:22
Then the professor listened to my story and he said,
Atunci profesorul mi-a ascultat povestea și mi-a spus:
04:25
"You have a job. You have hope.
"Tu ai o slujbă. Ai o speranță.
04:29
The real homeless don't have hope."
Adevarații oameni fără adăpst, nu au nici o speranță."
04:32
A reaction to the medication the clinic gave me for my depression
Un efect secundar al medicamentelor care mi-au fost date pentru depresia mea,
04:36
left me suicidal. And I remember thinking,
m-au făcut să mă gândesc la sinucidere. Și mi-aduc aminte că mă gândeam:
04:39
"If I killed myself, no one would notice."
"Dacă mă omor, nimeni nu va observa."
04:41
A friend told me, shortly after that,
La scurt timp după aceea o prietenă mi-a spus
04:52
that she had heard that Tim Russert,
că auzise că Tim Russert,
04:57
a nationally renowned journalist,
un jurnalist recunoscut la nivel național,
04:59
had been talking about me on national T.V.
a vorbit despre mine la televizor.
05:01
An essay I'd written about my father,
Un eseu pe care-l scrisesem despre tatăl meu,
05:03
the year before he died, was in Tim's new book.
cu un an înainte să moară, apărea în noua carte a lui Tim.
05:05
And he was doing the talk show circuit. And he was talking about my writing.
El, în timp ce își promova cartea vorbea despre stilul meu de a scrie.
05:09
And when I realized that Tim Russert, former moderator of "Meet the Press,"
Și când am realizat că Tim Russert, fost prezentator al emisiunii "Întâlnire cu Presa",
05:12
was talking about my writing,
vorbea despre mine, în timp ce eu
05:16
while I was living in a van in a Wal-Mart parking lot,
locuiam într-o furgonetă în parcarea unui Wal-Mart,
05:18
I started laughing.
m-a apucat râsul.
05:20
You should too.
Și voi ar trebui să faceți la fel.
05:22
(Laughter)
(Râsete)
05:24
I started laughing
Am început să râd
05:25
because it got to the point where,
pentru că ajunsesem într-un punct unde mă întrebam
05:27
was I a writer, or was I a homeless woman?
sunt o scriitoare sau o femeie fără adăpost?
05:29
So I went in the bookstore. And I found Tim's book.
Aunci am mers la librărie. Am găsit cartea lui Tim.
05:32
And I stood there. And I reread my essay.
Stăteam acolo și-mi reciteam eseul.
05:35
And I cried.
Și plângeam.
05:38
Because I was a writer.
Pentru că eram scriitoare.
05:40
I was a writer.
Eram o scriitoare.
05:43
Shortly after that I moved back to Tennessee.
La scurt timp m-am mutat înapoi în Tennessee.
05:45
I alternated between living in a van and couch surfing with friends.
Alternam între a trăi în furgonetă și a dormi pe la prieteni.
05:48
And I started writing again.
Și am început să scriu din nou.
05:51
By the summer of the following year I was a working journalist.
Începând cu vara anului următor lucram ca jurnalistă.
05:54
I was winning awards. I was living in my own apartment.
Câștigasem premii și locuiam în propriul meu apartament.
05:57
I was no longer homeless.
Nu mai eram o ființa fără casă.
06:00
And I was no longer invisible.
Nu mai eram invizibilă deloc.
06:02
Thousands of people work full and part-time jobs,
Mii de oameni lucrează cu normă întreagă sau jumătate de normă
06:05
and live in their cars.
si totuși trăiesc în mașinile lor.
06:08
But society continues to stigmatize and criminalize
Însă societatea continuă să stigmatizeze și să marginalizeze pe cei
06:10
living in your vehicle or on the streets.
care traiesc în mașini sau care locuiesc pe stradă.
06:13
So the homeless, the working homeless, primarily remain invisible.
Deci, cei fără adăpost, cu servici dar fără locuință, rămân invizibili.
06:16
But if you ever meet one,
Dacă întâlniți unul dintre acestia,
06:20
engage them, encourage them, and offer them hope.
vorbiți cu el, încurajați-l și dați-i speranță.
06:22
The human spirit can overcome anything if it has hope.
Spiritul uman poate învinge orice obstacol dacă are speranță.
06:26
And I'm not here to be the poster girl for the homeless.
Nu sunt aici să reprezint pe cei care n-au adăpost.
06:31
I'm not here to encourage you to give money to the next panhandler you meet.
Nu sunt aici să vă încurajez să dați bani primului cerșetor întălnit în drum.
06:33
But I am here to tell you that, based on my experience,
Sunt aici să vă spun, bazată pe propria mea experiență,
06:36
people are not where they live,
că pe om nu îl face locul unde trăiește,
06:39
where they sleep,
unde doarme
06:42
or what their life situation is at any given time.
sau oricare altă situație temporară pe care o înfruntă.
06:44
Three years ago I was living in a van
Acum trei ani locuiam într-o furgonetă,
06:49
in a Wal-Mart parking lot,
în parcarea unui Wal-Mart.
06:52
and today I'm speaking at TED.
Și astăzi vorbesc la TED.
06:54
Hope always, always finds a way. Thank you.
Speranța, totdeauna, totdeauna găsește calea. Vă mulțumesc.
06:57
(Applause)
(Aplauze)
07:02

▲Back to top

About the speaker:

Becky Blanton - Writer
Becky Blanton is a writer, photographer and former journalist who found herself homeless, but bounced back to tell her story and inspire others.

Why you should listen

Primarily, Becky Blanton is a writer. She was a journalist for more than 22 years, working as a reporter, photojournalist and editor. Today, she is best known for her independent writing. Tim Russert selected her essay "The Monster," to be included in his last book, Wisdom of Our Fathers. On the heels of this success, Becky won a competition held by Dan Pink to come up with an additional lesson for his bestselling book The Adventures of Johnny Bunko. The prize was admission to TEDGlobal 2009, where she gave a talk on her personal journey through homelessness.

Blanton is now working on her first book, to be titled Staying Hungry, the Official Guide for Never Settling for What Life Puts on Your Plate, as well as a second about how her dog saved her life while she was homeless. The proceeds from the second book will be donated to The Humane Society. Blanton also continues to blog and post photos from her adventures at beckyblanton.com

More profile about the speaker
Becky Blanton | Speaker | TED.com