ABOUT THE SPEAKER
Ayana Elizabeth Johnson - Marine biologist
Ayana Elizabeth Johnson is a marine biologist and policy expert.

Why you should listen

Dr. Ayana Elizabeth Johnson is founder of Urban Ocean Lab, a think tank focused on coastal cities, and founder and CEO of Ocean Collectiv, a strategy consulting firm for conservation solutions. When she was executive director of the Waitt Institute, Johnson cofounded the Blue Halo Initiative and led the Caribbean’s first successful island-wide ocean zoning effort. Previously, she worked on ocean policy at the EPA and NOAA, and was a leader of the March for Science. 
 
Johnson earned a BA from Harvard University in environmental science and public policy, and a PhD from Scripps Institution of Oceanography in marine biology with a dissertation on the ecology, socio-economics and policy of sustainably managing coral reefs. The fish trap she invented to reduce bycatch won the first Rare/National Geographic Solution Search.
 
Her op-eds have been published in the New York TimesLos Angeles TimesThe Guardian and Huffington Post, and she blogs with Scientific American and National Geographic. She is also a TED Resident, scholar at the Aspen Institute and was named on the UCSD 40 Under 40 Alumni and Elle’s "27 Women Leading on Climate." Outside magazine called her “the most influential marine biologists of our time.”
 
Johnson serves on the board of directors for the Billion Oyster Project and World Surf League's PURE and on the advisory boards of Environmental Voter ProjectScientific AmericanScience SandboxAzul and Oceanic Global. She is also a fellow at The Explorers Club. She is a passionate advocate for coastal communities and builds solutions for ocean justice and our climate crisis.

More profile about the speaker
Ayana Elizabeth Johnson | Speaker | TED.com
TED2019

Ayana Elizabeth Johnson: A love story for the coral reef crisis

Ayana Elizabeth Johnson: En kärlekshistoria för korallreven

Filmed:
213,496 views

Under loppet av hundratals dykningar blev marinbiologen Ayana Elizabeth Johnson förälskad. I en fisk. I sin hyllning till papegojfisken delar hon med sig av fem anledningar till varför det här är en fantastisk varelse (allt från dess förmåga till att bajsa vit sand till deras färgglada garderob). Hon förklarar för oss vad som står på spel, både för oss, fiskar och korallrev om vi inte gör vad vi kan för att stoppa klimatförändringarna.
- Marine biologist
Ayana Elizabeth Johnson is a marine biologist and policy expert. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I want to tell you a love storyberättelse.
0
1429
2213
Jag vill berätta en kärlekshistoria.
00:16
But it doesn't have a happylycklig endingslut.
1
4190
2334
Men den har inte ett lyckligt slut.
00:19
OnceEn gång upon a time,
I was a stubbornenvis five-year-oldfem-åriga
2
7333
3696
En gång i tiden
var jag en envis liten femåring
00:23
who decidedbestämt to becomebli a marineMarine biologistbiolog.
3
11053
3000
som bestämde sig för att bli marinbiolog.
00:26
Thirty-four34 yearsår, 400 scubaScuba divesdyk
and one PhDPhD latersenare,
4
14527
4463
Trettiofyra år, 400 dykningar
och en doktorsexamen senare,
00:31
I'm still completelyfullständigt
enamoredförälskad with the oceanhav.
5
19014
3166
och jag är fortfarande fullkomligt
förälskad i havet.
I ett årtionde arbetade jag
ihop med fiskesamhällen i Karibien,
00:34
I spentbringade a decadeårtionde workingarbetssätt
with fishingfiske communitiessamhällen
6
22800
2587
00:37
in the CaribbeanKaribien,
7
25411
1182
00:38
countingräkning fishfisk, interviewingintervjua fishermenfiskare,
8
26617
2395
jag räknade fisk, intervjuade fiskare,
00:41
redesigningomkonstruktion fishingfiske gearredskap
and developingutvecklande policypolitik.
9
29036
3515
designade om fiskeutrustning
och utvecklade riktlinjer.
Jag har hjälpt till
att komma underfund med
00:44
I've been helpingportion to figurefigur out
what sustainablehållbart managementförvaltning can look like
10
32957
4055
hur hållbar förvaltning kan se ut
00:49
for placesplatser where foodmat securitysäkerhet,
jobsjobb and cultureskulturer
11
37036
3644
för platser där livsmedelsförsörjning,
arbete och kultur förlitar sig på havet.
00:52
all dependbero on the seahav.
12
40704
1881
00:55
In the midstmitt ibland of all this, I fellföll in love.
13
43538
3404
I mitten av allt det här,
blev jag förälskad.
00:59
With a fishfisk.
14
47628
1325
I en fisk.
01:01
There are over 500 fishfisk speciesarter
that liveleva on CaribbeanKaribien reefsRev,
15
49675
3612
Det finns över 500 fiskarter
som lever i de karibiska reven
01:05
but the onesettor I just
can't get out of my headhuvud
16
53311
3229
men de jag inte kan förmå mig
att sluta tänka på är papegojfisken.
01:08
are parrotfishParrotfish.
17
56564
1182
01:10
ParrotfishParrotfish liveleva on coralkorall reefsRev
all over the worldvärld,
18
58093
2548
Papegojfisken lever i korallrev
över hela världen,
01:12
there are 100 speciesarter,
19
60665
1769
det finns 100 olika sorter,
01:14
they can growväxa well over a metermeter long
20
62458
1806
de kan växa sig till över en meter långa
och de väger över 20 kilo,
01:16
and weighväga over 20 kilogramskilogram,
21
64288
1623
01:17
but that's the boringtråkig stuffgrejer.
22
65935
2142
men det är de tråkiga grejerna.
01:20
I want to tell you fivefem
incredibleotrolig things about these fishfisk.
23
68101
3682
Jag vill berätta om fem
fantastiska saker om de här fiskarna.
Först och främst, munnen liknar
näbben på en papegoja,
01:24
First, they have a mouthmun
like a parrot'sParrot ' s beaknäbb,
24
72815
2500
01:27
whichsom is strongstark enoughtillräckligt to bitebita coralkorall,
25
75339
1778
och är kraftfull nog att bita koraller,
01:29
althoughfastän mostlyför det mesta they're after algaealger.
26
77141
2531
även om de i regel är ute efter alger.
01:31
They are the lawngräsmatta mowersGräsklippare of the reefReef.
27
79696
2191
De är gräsklipparna av korallreven.
01:33
This is keynyckel-, because manymånga reefsRev
are overgrownövervuxna with algaealger
28
81911
3789
Vilket är av stor betydelse,
då många korallrev är överväxta med alger
01:37
duepå grund av to nutrientnäringsämne pollutionförorening
from sewageavlopp and fertilizergödselmedel
29
85724
3285
på grund av näringsföroreningar
från avloppsvatten och gödningsmedel
01:41
that runskörningar off of landlanda.
30
89033
1467
som kommer från marken.
01:42
And there just aren'tinte enoughtillräckligt
herbivoresväxtätare like parrotfishParrotfish
31
90842
2660
Det finns inte tillräckligt
med växtätare,
01:45
left out on the reefsRev
32
93526
1174
som papegojefisken,
01:46
to mowklippa it all down.
33
94724
1499
i korallreven som håller rent.
01:48
OK, secondandra amazingfantastiskt thing.
34
96932
2358
OK, den andra fantastiska saken.
01:51
After all that eatingmat,
they poopbajs fine whitevit sandSand.
35
99314
5085
Efter allt ätande,
så bajsar de ut fin, vit sand.
01:56
A singleenda parrotfishParrotfish can produceproducera
over 380 kilogramskilogram
36
104830
3809
En enda papegojfisk
kan producera över 380 kilo
02:00
of this pulverizedpulveriseras coralkorall eachvarje yearår.
37
108663
2333
pulveriserade koraller varje år.
02:03
SometimesIbland, when scubaScuba divingdykning,
38
111371
1585
När jag dök brukade jag ibland
02:04
I would look up from my clipboardUrklipp
39
112980
1915
titta upp från min skrivplatta
02:06
and just see contrailskondensstrimmor
of parrotfishParrotfish poopbajs rainingregnar down.
40
114919
4140
och se strimmor
av papegojfiskbajs som regnade ner.
02:11
So nextNästa time you're loungingSlappa
on a tropicaltropisk white-sandvit-sand beachstrand,
41
119760
4442
Så nästa gång du slappar på en
tropisk strand med vit sand,
02:16
maybe think of parrotfishParrotfish.
42
124226
2317
kanske du kan skänka en tanke
åt papegojfisken.
02:18
(LaughterSkratt)
43
126567
1151
(Skratt)
02:19
ThirdTredje, they have so much stylestil.
44
127742
2944
För det tredje, de har en sådan stil.
02:22
MottledFläckiga and stripedrandig,
tealKricka, magentaMagenta,
45
130710
2284
Fläckig och randig,
grönblå, magenta,
02:25
yellowgul, orangeorange, polka-dottedPolka-prickig,
46
133018
2141
gul, orange, polka-prickar.
02:27
parrotfishParrotfish are a bigstor partdel
of what makesgör coralkorall reefsRev so colorfulfärgrik.
47
135183
3563
Papegojfisken är en stor anledning till
att korallreven är så färgstarka.
02:31
PlusPlus, in truesann divaDiva stylestil,
48
139212
2353
Och som en äkta diva,
02:33
they have multipleflera olika wardrobegarderob changesförändringar
throughoutgenom hela theirderas life.
49
141589
3539
byter de utstyrsel flertalet gånger
under deras livstid.
02:37
A juvenilejuvenil outfitoutfit,
50
145473
1158
En ungdomlig utstyrsel,
en mer vuxen klädstil,
02:38
an intermediatemellanliggande getupgetup,
51
146655
1294
för att sedan göra ett sista klädbyte.
02:39
and a terminalTerminal look.
52
147973
1333
02:41
FourthFjärde, with this last wardrobegarderob changeByta
comeskommer a sexsex changeByta from femalekvinna to malemanlig,
53
149711
5347
För det fjärde, i samband med det
sista klädbytet följer även ett könsbyte,
från hona till hane
kallat sekventiell hermafroditism.
02:47
termedkallas sequentialSekventiella hermaphroditismHermafroditism.
54
155082
2857
02:50
These largestor maleshanar then gathersamla
haremsharemer of femaleskvinnor to spawnrom.
55
158252
3920
Dessa stora hanar samlar honorna
i harem för att yngla av sig.
02:54
HeterosexualHeterosexuella monogamymonogami
is certainlysäkert not nature'snaturens statusstatus quoquo.
56
162700
3691
Heterosexuell monogami
är definitivt inte naturens status quo.
02:58
And parrotfishParrotfish exemplifyexemplifiera
some of the beautyskönhet
57
166415
2801
Och papegojfisken exemplifierar det vackra
03:01
of diverseolika reproductivereproduktiva strategiesstrategier.
58
169240
2334
med olika sätt att fortplanta sig på.
03:04
FifthFemte, and the mostmest incredibleotrolig,
59
172088
3270
Slutligen, det mest fantastiska är
03:07
sometimesibland when parrotfishParrotfish
cozyCozy up into a nookNook in the reefReef at night,
60
175382
3928
ibland när papegojfisken
gosar i ett hörn i korallrevet om natten,
03:11
they secreteutsöndrar a mucusSlem bubblebubbla
from a glandkörtel in theirderas headhuvud
61
179334
3759
utsöndras en slembubbla
från en körtel i huvudet
03:15
that envelopskuvert theirderas entirehel bodykropp.
62
183117
2611
som omsluter hela kroppen.
03:18
This masksmasker theirderas scentdoft from predatorsrovdjur
63
186752
2198
Vilket maskerar deras doft för rovdjur,
och skyddar dem från parasiter,
så att de kan sova gott om natten.
03:20
and protectsskyddar them from parasitesparasiter,
64
188974
1588
03:22
so they can sleepsova soundlyLugnt.
65
190586
1294
03:23
I mean, how coolHäftigt is this?
66
191904
2009
Jag menar, hur häftigt är inte det här?
03:25
(LaughterSkratt)
67
193937
1989
(Skratt)
03:27
So this is a confessionbekännelse
of my love for parrotfishParrotfish
68
195950
3771
Så detta är en bekännelse
av min kärlek för papegojfisken
03:31
in all theirderas flamboyantFlamboyant,
69
199745
1689
i deras extravaganta,
03:33
algae-eatingAlger-äta, sand-poopingSand-pooping,
sex-changingsex-Changing gloryära.
70
201458
3231
algätande, sandbajsande,
könsbytande glans.
03:36
(LaughterSkratt)
71
204713
1095
(Skratt)
03:37
But with this love comeskommer heartachehjärtesorg.
72
205832
4055
Men med den här kärleken
kommer hjärtesorg.
03:42
Now that groupersGroupers and snapperssnappers
are woefullybedrövligt overfishedöverfiskade,
73
210832
3643
Nu när grouper- och snapperfiskar
är fruktansvärt överfiskade,
03:46
fishermenfiskare are targetingtargeting parrotfishParrotfish.
74
214499
2413
siktar fiskare nu istället in sig
på papegojfisken.
03:48
SpearfishingSpearfishing tooktog out the largestor speciesarter,
75
216936
2412
Harpunfiske slog ut de större arterna,
03:51
midnightmidnatt blueblå and rainbowRainbow parrotfishParrotfish
are now exceedinglystorligen raresällsynt,
76
219372
4278
midnattsblå och regnbågspapegojfiskar
är numer ytterst sällsynta,
03:55
and netsnät and trapsfällor are scoopingÖsa up
the smallermindre speciesarter.
77
223674
3300
och fiskenät och fällor
fångar upp de mindre arterna.
03:58
As bothbåde a marineMarine biologistbiolog
and a singleenda personperson,
78
226998
3679
Både som en marinbiolog, och singel,
04:02
I can tell you,
79
230701
1238
så kan jag berätta för er,
04:03
there aren'tinte that manymånga fishfisk in the seahav.
80
231963
2450
att det finns inte många fiskar i havet.
04:06
(LaughterSkratt)
81
234437
1097
(Skratt)
04:07
And then, there's my love for theirderas home,
82
235558
3166
Och även min kärlek
för deras hem, korallrevet,
04:10
the coralkorall reefReef,
83
238748
1175
04:11
whichsom was onceen gång as vibrantvibrerande
as CaribbeanKaribien cultureskulturer,
84
239947
3446
som en en gång var lika livfullt
som de karibiska kulturerna,
04:15
as colorfulfärgrik as the architecturearkitektur,
85
243417
2031
lika färgglatt som arkitekturen,
04:17
and as bustlinglivliga as carnivalCarnival.
86
245472
1867
och lika livligt som en karneval.
04:19
Because of climateklimat changeByta,
87
247671
1698
På grund av klimatförändringarna,
04:21
on toptopp of overfishingöverfiske and pollutionförorening,
88
249393
2843
utöver överfiske och föroreningar,
04:24
coralkorall reefsRev mayMaj be goneborta withininom 30 yearsår.
89
252260
4619
så kan korallreven vara utdöda inom 30 år.
04:28
An entirehel ecosystemekosystem erasedraderas.
90
256903
2924
Ett helt ekosystem, utplånat.
Det här är fruktansvärt,
04:32
This is devastatingförödande,
91
260188
1158
04:33
because hundredshundratals of millionsmiljoner
of people around the worldvärld
92
261370
4324
för hundratals miljoner människor
runt om i världen
04:37
dependbero on reefsRev
for theirderas nutritionnäring and incomeinkomst.
93
265718
3842
är beroende av korallreven
för deras näring och inkomst.
04:41
Let that sinksjunka in.
94
269584
1626
Låt det sjunka in.
04:44
A little bitbit of good newsNyheter
95
272998
1817
Lite goda nyheter
04:46
is that placesplatser like BelizeBelize, BarbudaBarbuda
and BonaireBonaire are protectingskyddande these VIPsVIPs --
96
274839
5602
är att platser som Belize, Barbuda
and Borneo skyddar dessa "VIP:s"
04:52
Very ImportantViktigt ParrotfishParrotfish.
97
280465
2095
Väldigt Viktig Papegojefisk.
04:54
AlsoOckså, more and more placesplatser
are establishingom inrättande av protectedskyddad areasområden
98
282879
4133
Fler och fler platser
etablerar skyddade områden
04:59
that protectskydda the entirehel ecosystemekosystem.
99
287036
2627
som skyddar hela ekosystem.
05:02
These are criticalkritisk effortsansträngningar,
but it's not enoughtillräckligt.
100
290044
3301
Det här är livsviktiga åtgärder,
men det är ändå inte tillräckligt.
05:06
As I standstå here todayi dag,
101
294163
1873
Idag när jag står här,
05:08
only 2.2 percentprocent
of the oceanhav is protectedskyddad.
102
296060
3508
så är enbart 2,2% av havet skyddat.
05:11
MeanwhileUnder tiden, 90 percentprocent of the largestor fishfisk,
103
299956
2761
Samtidigt är 90% av de större fiskarna,
05:14
and 80 percentprocent
of the coralkorall on CaribbeanKaribien reefsRev,
104
302741
3064
och 80% av korallerna
i det karibiska korallrevet utplånade.
05:17
is alreadyredan goneborta.
105
305829
1841
05:20
We're in the midstmitt ibland
of the sixthsjätte massmassa extinctionutdöende.
106
308323
2580
Vi befinner oss i mitten
av den sjätte massutrotningen.
05:22
And we, humansmänniskor, are causingorsakar it.
107
310927
3345
Och det är vi människor, som orsakar den.
05:27
We alsoockså have the solutionslösningar.
108
315292
2324
Det är även vi som har lösningarna.
05:30
ReverseOmvänd climateklimat changeByta and overfishingöverfiske,
109
318061
2976
Vrida tillbaka klimatförändringarna
och överfiskning,
05:33
protectskydda halfhalv the oceanhav
110
321061
1492
beskydda hälften av havet
05:34
and stop pollutionförorening runninglöpning from landlanda.
111
322577
1972
och stoppa föroreningar från marken.
05:36
But these are massivemassiv undertakingsFöretag
112
324573
2258
Men det här är massiva åtaganden
05:38
requiringsom kräver systemicsystemisk changesförändringar,
113
326855
2111
som kräver systematiska förändringar,
05:40
and we're really takingtar our sweetljuv time
getting around to it.
114
328990
3234
och vi tar verkligen god tid på oss
att komma till skott.
05:44
EachVarje of us can contributebidra, thoughdock.
115
332784
2266
Var och en av oss kan bidra.
05:47
With our votesröster, our voicesröster,
our foodmat choicesval,
116
335498
2714
Med våra röster,
hur vi röstar, våra matvanor,
05:50
our skillsKompetens and our dollarsdollar.
117
338236
1913
våra färdigheter och våra pengar.
05:52
We mustmåste overhaulöversyn bothbåde corporateföretags- practicesmetoder
118
340173
2976
Vi måste noggrant undersöka företagspraxis
05:55
and governmentregering policiespolitik.
119
343173
1404
och statlig policy.
05:56
We mustmåste transformomvandla culturekultur.
120
344601
2596
Vi måste förändra kulturen.
06:00
BuildingByggnad communitygemenskap around solutionslösningar
121
348046
2762
Att anpassa samhällen efter lösningar
06:02
is the mostmest importantViktig thing.
122
350832
2334
är det viktigaste.
06:06
I am never going to give up
123
354149
2580
Jag tänker aldrig att ge upp
06:08
workingarbetssätt to protectskydda and restoreåterställa
this magnificentmagnifik planetplanet.
124
356753
3515
med arbetet i att beskydda och återställa
den här fantastiska planeten.
06:13
EveryVarje bitbit of habitatlivsmiljö we preservebevara,
125
361220
3167
Varje habitat vi som vi bevarar,
06:16
everyvarje tenthtionde of a degreegrad
of warminguppvärmningen we preventförhindra,
126
364411
3198
varje tiondels grad av uppvärmning
som vi förhindrar,
06:19
really does mattermateria.
127
367633
1698
gör verkligen en skillnad.
06:21
ThankfullyTack och lov, I'm not motivatedmotiverade by hopehoppas,
128
369820
2714
Tack och lov så är jag inte
motiverad av hopp,
06:24
but rathersnarare a desireönskan to be usefulanvändbar.
129
372558
2200
utan snarare begäret
av att vara till nytta.
06:27
Because I don't know
how to give an honestärlig talk
130
375558
4132
För jag vet inte hur
jag kan hålla ett ärligt tal
06:31
about my belovedälskad parrotfishParrotfish
and coralkorall reefsRev
131
379714
3373
om min älskade papegojfisk
och korallrev med ett lyckligt slut.
06:35
that has a happylycklig endingslut.
132
383111
1600
Tack så mycket.
06:37
Thank you.
133
385040
1151
06:38
(ApplauseApplåder)
134
386215
2998
(Applåder)
Translated by Sandra Jaensson
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Ayana Elizabeth Johnson - Marine biologist
Ayana Elizabeth Johnson is a marine biologist and policy expert.

Why you should listen

Dr. Ayana Elizabeth Johnson is founder of Urban Ocean Lab, a think tank focused on coastal cities, and founder and CEO of Ocean Collectiv, a strategy consulting firm for conservation solutions. When she was executive director of the Waitt Institute, Johnson cofounded the Blue Halo Initiative and led the Caribbean’s first successful island-wide ocean zoning effort. Previously, she worked on ocean policy at the EPA and NOAA, and was a leader of the March for Science. 
 
Johnson earned a BA from Harvard University in environmental science and public policy, and a PhD from Scripps Institution of Oceanography in marine biology with a dissertation on the ecology, socio-economics and policy of sustainably managing coral reefs. The fish trap she invented to reduce bycatch won the first Rare/National Geographic Solution Search.
 
Her op-eds have been published in the New York TimesLos Angeles TimesThe Guardian and Huffington Post, and she blogs with Scientific American and National Geographic. She is also a TED Resident, scholar at the Aspen Institute and was named on the UCSD 40 Under 40 Alumni and Elle’s "27 Women Leading on Climate." Outside magazine called her “the most influential marine biologists of our time.”
 
Johnson serves on the board of directors for the Billion Oyster Project and World Surf League's PURE and on the advisory boards of Environmental Voter ProjectScientific AmericanScience SandboxAzul and Oceanic Global. She is also a fellow at The Explorers Club. She is a passionate advocate for coastal communities and builds solutions for ocean justice and our climate crisis.

More profile about the speaker
Ayana Elizabeth Johnson | Speaker | TED.com