ABOUT THE SPEAKER
Cady Coleman - Astronaut
Cady Coleman draws from her time at NASA and her missions on the International Space Station to share insights about team building, leadership and innovation.

Why you should listen

Cady Coleman is a scientist, wife, mother, pilot, musician, retired NASA Astronaut and a veteran of two Space Shuttle missions and a six-month trip aboard the International Space Station (ISS). Passionate about sharing her experiences aboard the ISS, Coleman delivered the introductory talk for TED2011 from space.

Coleman currently serves as University Explorer at Arizona State University and as a consultant for a wide range of space-related projects. Her first Space Shuttle mission set the stage for astronauts to conduct pioneering research aboard the ISS in materials science, biotechnology, combustion science and fluid physics. Launching the Chandra X-Ray Observatory was the focus of her second mission, making it possible for scientists everywhere to learn about black holes and dark matter. During her space station expedition, Coleman was the Lead Robotics and Lead Science officer, performing hundreds of science experiments and the second-ever robotic capture of a supply ship from the station. During her ISS mission, she and her crew coached actress Sandra Bullock in preparation for Bullock's role in the movie Gravity.  

On the ground at NASA, Coleman served in a variety of roles within the Astronaut Office, including Chief of Robotics, lead for tile repair efforts after the Columbia accident, and, most notably, the lead astronaut for the integration of supply ships. She paved the way for commercial spaceflight collaborations that are now commonplace. 

Before retiring from NASA, Coleman led open-innovation and public-private partnership efforts for the Office of the Chief Technologist at NASA Headquarters. As a volunteer test subject for the US Air Force centrifuge program, she set several human endurance/tolerance records while performing physiological and new equipment studies.

In addition to her role as University Explorer at ASU, Coleman is a research affiliate at the MIT Media Lab. She serves on several boards, including the Smithsonian National Museum of Natural History, Earthrise Alliance, Dent the Future, Skycatch and Greenfield Community College.

Coleman earned a BS in chemistry from MIT in 1983 and a Ph.D. from the University of Massachusetts in 1991. She is married to glass artist Josh Simpson, has two sons, Josiah and Jamey, and calls Shelburne Falls, Massachusetts her home. In their spare time, Coleman and Josh share a love of flying, diving and the exploration of new worlds right here on earth.

More profile about the speaker
Cady Coleman | Speaker | TED.com
TED2019

Cady Coleman: What it's like to live on the International Space Station

Cady Coleman: Hur det är att bo på den internationella rymdstationen

Filmed:
309,672 views

I denna korta, lättsamma föreläsning välkomnar Cady Coleman oss ombord på den internationella rymdstationen, där hon tillbringade närmare sex månader av experimenterande, vilket vidgade vetenskapens gränser. Hör henne berätta om hur det är att flyga till jobbet, sova i tyngdlöshet och leva sitt liv medan man rusar fram i 28 000 km/h runt jordklotet. "Rymdstationen är där uppdrag och magi möts", säger Coleman.
- Astronaut
Cady Coleman draws from her time at NASA and her missions on the International Space Station to share insights about team building, leadership and innovation. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm an astronautAstronaut.
0
730
1412
Jag är astronaut.
00:14
I flewflög on the spacerymden shuttleshuttle twicedubbelt,
1
2659
2261
Jag har åkt rymdfärja två gånger
00:16
and I livedlevde on the InternationalInternationella
SpaceUtrymme StationStation for almostnästan sixsex monthsmånader.
2
4944
4327
och jag befann mig
på den internationella rymdstationen
i nästan sex månader.
00:21
People oftenofta askfråga me the samesamma questionfråga,
whichsom is, "What's it like in spacerymden?"
3
9295
5737
Jag får ofta en och samma fråga;
"Hur är det att vara i rymden?"
00:27
as if it was a secrethemlighet.
4
15056
1779
som om det vore en hemlighet.
00:28
SpaceUtrymme belongstillhör to all of us,
5
16859
2257
Rymden tillhör oss alla
00:31
and I'd like to help you understandförstå why
it's a placeplats that is magicmagi for all of us.
6
19140
6725
och jag vill försöka få er att förstå
varför den är magisk för oss alla.
00:38
The day after my 50thth birthdayfödelsedag,
7
26402
3240
Dagen efter min 50-årsdag
00:41
I climbedklättrade aboardombord a RussianRyska capsulekapsel,
8
29666
3498
klättrade jag ombord
på en rysk rymdkapsel
00:45
in RussiaRyssland,
9
33188
1373
i Ryssland
00:46
and launchedlanserade into spacerymden.
10
34585
2113
och sköts ut i rymden.
00:49
LaunchingLansera is the mostmest
dangerousfarlig thing that we do,
11
37110
3396
Uppskjutningen är
det mest riskfyllda vi gör
00:52
and it's alsoockså the mostmest thrillingspännande.
12
40530
1875
men också det mest spännande.
00:55
ThreeTre, two, one ... liftoffLiftoff!
13
43214
3587
Tre, två, ett... start!
00:58
I feltkänt everyvarje singleenda bitbit of the controlledkontrollerade
furyFury of those rocketraket enginesmotorer
14
46825
5162
Jag upplevde raketmotorernas
kontrollerade raseri, in i minsta detalj,
01:04
as they blastedblasted us off the EarthJorden.
15
52011
2763
när de sköt oss bort från jorden.
01:07
We wentåkte fastersnabbare and fastersnabbare and fastersnabbare,
16
55260
2912
Vi for snabbare och snabbare,
01:10
untilfram tills, after eightåtta and a halfhalv minutesminuter,
on purposesyfte, those enginesmotorer stop --
17
58196
5151
i åtta och en halv minut,
tills motorerna avsiktligt stannar -
01:15
kabunkkabunk! --
18
63979
1225
kabunk! -
01:17
and we are weightlessviktlös.
19
65228
2158
och plötsligt är vi viktlösa.
01:19
And the missionuppdrag and the magicmagi beginBörja.
20
67410
3396
Så drar uppdraget och magin igång.
01:23
DmitryDmitry and PaoloPaolo and I
are circlingkretsande the EarthJorden
21
71174
3342
Dmitry, Paolo och jag
cirkulerar runt jorden
01:26
in our tinymycket liten spacecraftrymdskepp,
22
74540
1825
i vårt pyttelilla rymdskepp
01:28
approachingnärmar sig the spacerymden stationstation carefullyförsiktigt.
23
76389
2484
och närmar oss försiktigt rymdstationen.
01:31
It's an intricateintrikata dancedansa
at 17,500 milesmiles an hourtimme
24
79309
4338
Det är en invecklad dans
i 28 000 km/h
01:35
betweenmellan our capsulekapsel,
the sizestorlek of a SmartSmart CarBil,
25
83671
3756
mellan vår kapsel,
som är lik en pytteliten bil,
01:39
and the spacerymden stationstation,
the sizestorlek of a footballfotboll fieldfält.
26
87451
3387
och rymdstationen,
som är stor som en fotbollsplan.
01:42
We arriveanlända when those two crafthantverk dockdocka
with a gentlemild thunkThunk.
27
90862
6715
Vi anländer när de två dockar,
med en mjuk duns.
01:50
We openöppen the hatchesluckor,
28
98405
2191
Vi öppnar luckorna,
01:52
have sloppyslarvig zero-GZero-G hugskram with eachvarje other,
29
100620
3494
kramar varandra hafsigt i tyngdlösheten,
01:56
and now we're sixsex.
30
104138
2229
och nu är vi sex.
01:58
We're a spacerymden familyfamilj, an instantomedelbar familyfamilj.
31
106391
3053
Vi är en rymdfamilj, en omedelbar familj.
02:02
My favoritefavorit- partdel about livinglevande up there
32
110618
3293
Det jag gillade mest med livet där uppe
02:05
was the flyingflygande.
33
113935
1688
var flygandet.
02:08
I lovedälskade it.
34
116266
1154
Jag älskade det.
02:09
It was like beingvarelse PeterPeter PanPan.
35
117444
1730
Jag kände mig som Peter Pan.
02:11
It's not about floatingflytande.
36
119198
1400
Det är inte som floating.
02:12
Just the touchRör of a fingerfinger
37
120622
1936
En nätt liten knuff
02:14
can actuallyfaktiskt pushskjuta på you acrosstvärs över
the entirehel spacerymden stationstation,
38
122582
3775
kan faktiskt ta dig igenom
hela rymdstationen
02:18
and then you sortsortera of
tuckTuck in with your toestår.
39
126381
2741
och sen liksom
gosar man fast sig med tårna.
02:21
One of my favoritefavorit- things
was driftingdrifting silentlytyst
40
129146
4185
En av mina favoritgrejer var
att tyst sväva omkring
02:25
throughgenom the spacerymden stationstation,
41
133355
1390
genom rymdstationen,
02:26
whichsom was hummingbrummande alonglängs at night.
42
134769
2145
som brummade på om natten.
02:28
I wonderedundrade sometimesibland
if it knewvisste I was there,
43
136938
3509
Ibland undrade jag
om den visste att jag var där,
02:32
just silenttyst.
44
140471
1564
alldeles tyst.
02:34
But sharingdelning the wonderundra
of that with the crewbesättning
45
142059
3520
Men att dela den känslan
med resten av besättningen
02:37
was alsoockså partdel of what was importantViktig to me.
46
145603
3042
var också viktigt för mig.
02:42
A typicaltypisk day in spacerymden
startsbörjar with the perfectperfekt commutependla.
47
150394
5883
En typisk dag i rymden
börjar med den perfekta pendlingen.
02:48
I wakevakna up, cruisekryssning down the lablabb
48
156301
3123
Jag vaknar, glider ner till labbet
02:51
and say helloHallå to the bestbäst
morningmorgon- viewse ever.
49
159448
4015
och säger hej
till den bästa morgonutsikten nånsin.
02:55
It's a really fastsnabb commutependla,
only 30 secondssekunder,
50
163880
4645
Själva pendlandet
går på bara 30 sekunder
03:00
and we never get tiredtrött
of looking out that windowfönster.
51
168549
2489
och vi tröttnar aldrig på den utsikten.
03:03
I think it remindspåminner us that we're
actuallyfaktiskt still very closestänga to EarthJorden.
52
171062
4790
Den påminner oss nog om
att vi fortfarande är väldigt nära jorden.
03:08
Our crewbesättning was the secondandra ever
to use the CanadianKanadensiska roboticrobot armärm
53
176426
3678
Vår besättning var den andra någonsin
att använda den kanadensiska robotarmen
03:12
to capturefånga a supplytillförsel shipfartyg
the sizestorlek of a schoolskola busbuss
54
180128
3593
för att fånga in ett leveransfartyg
stort som en skolbuss
03:15
containingsom innehåller about a dozendussin
differentannorlunda experimentsexperiment
55
183745
2724
som innehöll runt ett dussin
olika experiment,
03:18
and the only chocolatechoklad that we would see
for the nextNästa fourfyra monthsmånader.
56
186493
4001
samt den enda choklad vi skulle få se
under de närmaste fyra månaderna.
03:22
Now, chocolatechoklad asideåt sidan,
everyvarje singleenda one of those experimentsexperiment
57
190518
3034
Så, nog om choklad,
vartenda ett av de där experimenten
03:25
enablesmöjliggör yetän one more
scientificvetenskaplig questionfråga answeredsvarat
58
193576
4253
låter oss besvara vetenskapliga frågor,
03:29
that we can't do down here on EarthJorden.
59
197853
3233
som vi inte kan besvara här på jorden.
03:33
And so, it's like a differentannorlunda lenslins,
60
201110
2358
Det är som om vi tittar
genom en annan lins,
03:35
allowingtillåta us to see the answerssvar
to questionsfrågor like,
61
203492
3008
som tillåter oss att se svaren
på frågor som till exempel.
03:38
"What about combustionförbränning?"
62
206524
1212
"Förbränning, då?"
03:39
"What about fluidvätska dynamicsdynamik?"
63
207760
2849
"Och vätskedynamik?"
03:42
Now, sleepingsovande is delightfulhärlig.
64
210633
2599
Alltså, att sova är härligt.
03:45
My favoritefavorit- -- I mean, you could be
upsideupside down, right sidesida up --
65
213256
3108
Min favorit, jag menar, du kan sova
upp och ner, med huvudet upp.
03:48
my favoritefavorit-: curledböjt up
in a little ballboll and floatingflytande freelyfritt.
66
216388
2972
Men min favorit: ihoprullad
svävande fritt som en liten boll.
03:52
LaundryTvätt? NopeNope.
67
220066
2269
Tvätt? Nix.
03:54
We loadladda our dirtysmutsig clotheskläder
into an emptytömma supplytillförsel shipfartyg
68
222359
3628
Vi stoppar våra smutsiga kläder
i en tom leveransfarkost
03:58
and sendskicka it off into spacerymden.
69
226011
2265
och skickar det ut i rymden.
04:00
The bathroombadrum.
70
228300
1171
Toaletten.
04:01
EveryoneAlla wants to know.
71
229495
1392
Alla undrar och vill veta.
04:02
It's hardhård to understandförstå,
so I madegjord a little videovideo-,
72
230911
2724
Det är svårt att förstå,
så spelade in en liten film,
04:05
because I wanted kidsbarn to understandförstå
73
233659
2460
för jag ville få barnen att förstå
04:08
that the principleprincip of vacuumVakuum savessparar the day
74
236143
2897
att just vakuum gör att
04:11
and that just a gentlemild breezeBreeze
helpshjälper everything go
75
239064
3079
endast en lätt bris
får allt att ta sig dit det ska.
04:14
where it is supposedförment to.
76
242167
2213
04:16
Well, in realverklig life it does.
77
244404
1899
I verkligheten gör det faktiskt det.
04:18
(LaughterSkratt)
78
246327
1078
(Skratt)
04:19
RecyclingÅtervinning? Of coursekurs.
79
247429
1191
Återvinning? Självklart.
04:20
So we take our urineurin, we storeLagra it,
we filterfiltrera it and then we drinkdryck it.
80
248644
5247
Alltså, vi tar vårt urin, vi lagrar det,
vi filtrerar och sedan dricker vi det.
04:25
And it's actuallyfaktiskt deliciousläckra.
81
253915
1535
Och det smakar faktiskt utsökt.
04:27
(LaughterSkratt)
82
255474
1015
(Skratt)
04:28
SittingSitter around the tabletabell,
83
256513
2122
Att sitta runt bordet
04:30
eatingmat foodmat that looksutseende baddålig
but actuallyfaktiskt tastessmaker prettySöt good.
84
258659
2822
och äta mat som ser osmaklig ut
men som faktiskt är god.
04:33
But it's the gatheringsammankomst around
the tabletabell that's importantViktig,
85
261505
2814
Men det är att sitta tillsammans
runt bordet som är viktigt,
04:36
I think bothbåde in spacerymden and on EarthJorden,
86
264343
3276
både i rymden och på jorden, tror jag,
04:39
because that's what cementsCement
a crewbesättning togethertillsammans.
87
267643
2731
för det är det
som för besättningen samman.
04:43
For me, musicmusik was a way to staystanna kvar connectedansluten
to the restresten of the worldvärld.
88
271032
3701
För mig var musiken ett sätt
att hålla kontakten med resten av världen.
04:46
I playedspelade a duetDuett betweenmellan EarthJorden and spacerymden
89
274757
3238
Jag spelade duett mellan jorden och rymden
04:50
with IanIan AndersonAnderson of JethroJethro TullJethro Tull
90
278019
2946
med Ian Anderson från Jethro Tull
04:52
on the 50thth anniversaryårsdag
of humanmänsklig spaceflightRymdfärder.
91
280989
3091
på 50-årsdagen
av människan i rymden.
04:56
ConnectingAnsluta to familyfamilj was so importantViktig.
92
284644
2555
Att hålla kontakten
med familjen var viktigt.
04:59
I talkedtalade with my familyfamilj almostnästan everyvarje day
the wholehela time I was up there,
93
287223
4310
Jag pratade med dem nästan varje dag
under hela tiden jag befann mig där uppe,
05:03
and I would actuallyfaktiskt readläsa booksböcker to my sonson
as a way for us just to be togethertillsammans.
94
291557
5051
och jag läste faktiskt böcker för min son
som ett sätt för oss att vara tillsammans.
05:08
So importantViktig.
95
296632
1291
Så viktigt.
05:09
Now, when the spacerymden stationstation
would go over MassachusettsMassachusetts,
96
297947
2646
Och när rymdstationen
passerade över Massachusetts
05:12
my familyfamilj would runspringa outsideutanför,
97
300617
1649
sprang min familj ut ur huset
05:14
and they would watch the brightestljusaste starstjärna
sailingsegling acrosstvärs över the skyhimmel.
98
302290
4666
för att skåda den klaraste stjärnan
som seglade över himlen.
05:18
And when I lookedtittade down,
I couldn'tkunde inte see my househus,
99
306980
2649
När jag tittade ner kunde jag
förstås inte se mitt hus
05:21
but it meantbetydde a lot to me to know
that the people I lovedälskade the mostmest
100
309653
3923
men det betydde mycket för mig att veta
att de jag älskade mest
05:25
were looking up while I was looking down.
101
313600
2980
tittade upp mot mig när jag tittade ner.
05:29
So the spacerymden stationstation, for me, is the placeplats
where missionuppdrag and magicmagi come togethertillsammans.
102
317160
5792
Så, rymdstationen, för mig, är platsen
där uppdrag och magi förenas.
05:34
The missionuppdrag, the work are vitalavgörande stepssteg
103
322976
2630
Uppdraget, arbetet är avgörande
05:37
in our questQuest to go furtherytterligare than our planetplanet
104
325630
2226
i vår jakt att se bortom vår planet
05:39
and imperativenödvändigt for understandingförståelse
sustainabilityhållbarhet here on EarthJorden.
105
327880
4071
och ett måste för
att förstå hållbarhet här på jorden.
05:43
I lovedälskade beingvarelse a partdel of that,
106
331975
1718
Jag älskade att vara en del av det
05:45
and if I could have takentagen
my familyfamilj with me,
107
333717
2776
och om jag kunnat
ta min familj med mig,
05:48
I never would have come home.
108
336517
1762
hade jag aldrig mer kommit hem.
05:50
And so my viewse from the stationstation showedvisade me
109
338853
3191
En insikt jag tar med mig
från stationen är
05:54
that we are all from the samesamma placeplats.
110
342068
3092
att vi alla kommer från samma planet.
05:57
We all have our rolesroller to playspela.
111
345184
2928
Vi har alla roller att spela.
06:00
Because, the EarthJorden is our shipfartyg.
112
348136
3563
För jorden är vårt skepp.
06:03
SpaceUtrymme is our home.
113
351723
2514
Rymden är vårt hem.
06:07
And we are the crewbesättning of SpaceshipRymdskepp EarthJorden.
114
355086
4585
Och vi är besättningen
på rymdskeppet Jorden.
06:12
Thank you.
115
360687
1177
Tack.
06:13
(ApplauseApplåder)
116
361888
1551
(Applåder)
Translated by Henrik Bernström
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Cady Coleman - Astronaut
Cady Coleman draws from her time at NASA and her missions on the International Space Station to share insights about team building, leadership and innovation.

Why you should listen

Cady Coleman is a scientist, wife, mother, pilot, musician, retired NASA Astronaut and a veteran of two Space Shuttle missions and a six-month trip aboard the International Space Station (ISS). Passionate about sharing her experiences aboard the ISS, Coleman delivered the introductory talk for TED2011 from space.

Coleman currently serves as University Explorer at Arizona State University and as a consultant for a wide range of space-related projects. Her first Space Shuttle mission set the stage for astronauts to conduct pioneering research aboard the ISS in materials science, biotechnology, combustion science and fluid physics. Launching the Chandra X-Ray Observatory was the focus of her second mission, making it possible for scientists everywhere to learn about black holes and dark matter. During her space station expedition, Coleman was the Lead Robotics and Lead Science officer, performing hundreds of science experiments and the second-ever robotic capture of a supply ship from the station. During her ISS mission, she and her crew coached actress Sandra Bullock in preparation for Bullock's role in the movie Gravity.  

On the ground at NASA, Coleman served in a variety of roles within the Astronaut Office, including Chief of Robotics, lead for tile repair efforts after the Columbia accident, and, most notably, the lead astronaut for the integration of supply ships. She paved the way for commercial spaceflight collaborations that are now commonplace. 

Before retiring from NASA, Coleman led open-innovation and public-private partnership efforts for the Office of the Chief Technologist at NASA Headquarters. As a volunteer test subject for the US Air Force centrifuge program, she set several human endurance/tolerance records while performing physiological and new equipment studies.

In addition to her role as University Explorer at ASU, Coleman is a research affiliate at the MIT Media Lab. She serves on several boards, including the Smithsonian National Museum of Natural History, Earthrise Alliance, Dent the Future, Skycatch and Greenfield Community College.

Coleman earned a BS in chemistry from MIT in 1983 and a Ph.D. from the University of Massachusetts in 1991. She is married to glass artist Josh Simpson, has two sons, Josiah and Jamey, and calls Shelburne Falls, Massachusetts her home. In their spare time, Coleman and Josh share a love of flying, diving and the exploration of new worlds right here on earth.

More profile about the speaker
Cady Coleman | Speaker | TED.com