English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDActive 2011

Mick Ebeling: The invention that unlocked a locked-in artist

Mick Ebeling: Kapatılmış sanatçıyı kurtaran buluş

Filmed
Views 947,062

Sinir hastalığı ALS grafiti sanatçısı TEMPT'i baştan ayağa felçli bıraktı, göz kırparak iletişim kurmaya zorladı. TEDActive'deki muhteşem konuşmada girişimci Mick Ebeling takımı ile birlikte, TEMPT'e ve benzer haldeki diğer sanatçıların tekrar sanat eseri oluşturmalarını sağlayacak açık kaynak buluşunu anlatıyor.

- Entrepreneur
Mick Ebeling founded the Not Impossible Foundation, a nonprofit that develops creative solutions to real-world problems. Full bio

I have had the distinctfarklı blessingnimet in mybenim life
Hayatımda birkaç muhteşem projede çalışma
00:15
to have workedişlenmiş on a bunchDemet ofarasında amazingşaşırtıcı projectsprojeler.
lütfuna sahip oldum.
00:18
ButAma the coolesthavalı I everhiç workedişlenmiş on
Ama en harikası bu
00:20
was aroundetrafında thisbu guyadam.
elemanla yaptığım.
00:22
ThisBu guy'sadam nameisim is TEMPTÖZENDİRMEK.
Bu elemanın adı TEMPT.
00:24
TEMPTÖZENDİRMEK was onebir ofarasında the foremostbaşta graffitigrafiti artistssanatçılar in the 80s.
TEMPT 80'lerde adı en başta gelen grafiti sanatçılarındandı.
00:26
And heo camegeldi upyukarı homeev fromitibaren a runkoş onebir daygün
Ve bir gün koşudan eve geldi ve
00:29
and saiddedim, "DadBaba, mybenim legsbacaklar are tinglingkarıncalanma."
"Baba, ayaklarım karıncalanıyor." dedi.
00:31
And thato was the onsetbaşlangıçlı ofarasında ALSALS.
Ve bu ALS'nin başlangıcıydı.
00:33
SoYani TEMPTÖZENDİRMEK is nowşimdi completelytamamen paralyzedfelçli.
Şimdi TEMPT şimdi tamamiyle felç.
00:35
HeO onlybir tek has usekullanım ofarasında hisonun eyesgözleri.
Sadece gözlerini hareket ettirebiliyor.
00:37
I was exposedmaruz to himonu.
Ona tutuldum.
00:40
I have a companyşirket thato does designdizayn and animationanimasyon,
Tasarım ve animasyon yapan bir şirketim var,
00:42
soyani obviouslybelli ki graffitigrafiti is definitelykesinlikle an intricatekarmaşık partBölüm
dolayısıyla açıkça, grafiti kesinlikle sanat dünyasında hayran olduğumuz ve
00:44
ofarasında whatne weBiz admirebeğenmek and respectsaygı in the artSanat worldDünya.
saygı duyduğumuz bir şey.
00:46
And soyani weBiz decidedkarar thato weBiz were going to sponsorsponsor
Ve böylece Tony, TEMPT, ve onun amacı için
00:49
TonyTony, TEMPTÖZENDİRMEK, and hisonun causesebeb olmak.
sponsor olacağımıza karar verdik.
00:52
SoYani I wentgitti and metmet withile hisonun brothererkek kardeş and fatherbaba
Sonra onun babası ve kardeşi ile tanışmak için gittim,
00:54
and saiddedim, "We'reBiz konum going to give yousen thisbu moneypara.
ve "Bu parayı size vereceğiz.
00:56
WhatNe are yousen going to do withile ito?"
Parayla ne yapacaksınız?" dedim.
00:58
And hisonun brothererkek kardeş saiddedim, "I justsadece want to be ableyapabilmek to talkkonuşma to TonyTony againtekrar.
Ve kardeşi "Sadece tekrar Tony ile konuşabilmeyi istiyorum.
01:00
I justsadece want to be ableyapabilmek to communicateiletişim kurmak withile himonu
Sadece onunla iletişime geçebilmeyi
01:03
and himonu to be ableyapabilmek to communicateiletişim kurmak withile meben mi."
ve onun da benimle iletişime geçebilmesini istiyorum." dedi.
01:05
And I saiddedim, "WaitBekle a secondikinci, isn'tdeğil thato -- I'veIve ' seengörüldü StephenStephen HawkingHawking --
Ve "Bir saniye, Stephen Hawking'i görmüştüm,
01:07
don'tyapamaz allherşey paralyzedfelçli peopleinsanlar have the abilitykabiliyet to communicateiletişim kurmak
bütün felçli insanlar bu cihazlar sayesinde
01:09
viaüzerinden thesebunlar devicescihazlar?"
iletişim kuramıyorlar mı?" dedim.
01:12
And heo saiddedim, "NoHayır, unlessolmadıkça you'resen in the upperüst echelonEchelon and
Ve, kardeşi " Hayır, en üst kademede olmadıkça,
01:14
you'veEğer ettik got reallyGerçekten mi amazingşaşırtıcı insurancesigorta,
çok şaşırtıcı iyi bir sigortan da olsa,
01:17
yousen can'tolamaz actuallyaslında do thato.
aslında bunu yapamazsın.
01:19
TheseBu devicescihazlar aren'tdeğil accessibleulaşılabilir to peopleinsanlar."
Bu cihazlar insanların erişebileceği cihazlar değil" dedi.
01:21
And I saiddedim, "Well, howNasıl do yousen actuallyaslında communicateiletişim kurmak?"
Ve ben, "Peki nasıl iletişim kuruyorsunuz?" dedim.
01:23
Has everyoneherkes seengörüldü the moviefilm "The DivingDalış BellBell and the ButterflyKelebek?"
Herkes "Kelebek ve Dalgıç" filmini izledi mi?
01:25
That'sYani howNasıl theyonlar communicateiletişim kurmak --
İşte bu şekilde iltişim kuruyorlar,
01:27
soyani runkoş theironların fingerparmak alonguzun bir.
parmaklarını gezdirerek.
01:29
I saiddedim, "That'sYani archaicarkaik. HowNasıl can thato be?"
"Bu çok eski. Bu nasıl olabilir?" dedim.
01:31
SoYani I showedgösterdi upyukarı withile the desirearzu etmek to justsadece writeyazmak a checkKontrol,
Yanlarına sadece bir çek yazmak için gelmiştim,
01:34
and insteadyerine, I wroteyazdı a checkKontrol
ve onun yerine nasıl nakite çevireceğime dair
01:38
thato I had noyok hayır freakinglanet ideaFikir howNasıl I was going to cashnakit.
bir fikrimin olmadığı bir çek yazdım.
01:40
I committedtaahhüt to hisonun brothererkek kardeş and hisonun fatherbaba right thensonra and thereOrada --
Hemen ardından orada babasına ve kardeşine söz verdim.
01:43
I'mBen like, "AllTüm right, here'sburada the dealanlaştık mı:
"Pekela, işte anlaşma:
01:45
Tony'sTony'nin going to speakkonuşmak, we'rebizler going to get himonu a machinemakine,
Tony konuşacak, ona makine alacağız,
01:47
and we'rebizler going to figureşekil outdışarı a way for himonu to do hisonun artSanat againtekrar.
ve sanatını tekrardan icra edebilmesi için bir yol bulacağız.
01:49
BecauseÇünkü it'sonun a travestytravesti thato someonebirisi whokim stillyine has allherşey ofarasında thato in himonu
Çünkü sanatı ile ilgili her şeye sahip olup da,
01:52
isn'tdeğil ableyapabilmek to communicateiletişim kurmak ito."
bunu iletme kabiliyetine sahip olmaması adaletsizlik."
01:55
SoYani I spokekonuştu at a conferencekonferans a coupleçift monthsay aftersonra thato.
Böylece birkaç ay sonra bir konferansta konuştum.
01:57
I metmet thesebunlar guysadamlar calleddenilen GRLGRL,
GRL(GAP) denilen kişilerle tanıştım.
01:59
GraffitiGrafiti ResearchAraştırma LabLaboratuvar,
Graffiti Araştırma Labı,
02:01
and theyonlar have a technologyteknoloji
ve onlar ışığı her hangi bir yüzeye yansıtan,
02:03
thato allowsverir themonları to projectproje a lightışık ontoüstüne anyherhangi surfaceyüzey
sonra bu yüzeye lazer işaretleyici ile çizebilmeyi
02:05
and thensonra, withile a laserlazer pointerIşaretçi, drawçekmek on ito,
ve bunu kaydetmeyi sağlayan
02:07
and ito justsadece registerskaydeder the negativenegatif spaceuzay.
teknolojiye sahipler.
02:09
SoYani theyonlar go aroundetrafında and do artSanat installationsteçhizatları like thisbu.
Böylece onlar bir yere gider ve bunun gibi sanat görselleri yaparlar.
02:11
AllTüm the thingseşyalar thato go upyukarı thereOrada, theyonlar saiddedim there'svar a life cycledevir.
Herşey buraya kadar çıkıyor, bir hayat döngüsü var dediler.
02:14
Firstİlk ito startsbaşlar withile the sexualcinsel organsorganları,
İlk cinsel organlar ile başlar,
02:17
thensonra ito startsbaşlar withile cussküfür wordskelimeler,
sonra küfürlü sözlerle başlar,
02:20
thensonra ito was BushBush slandersiftiralar yer almaya
sonra Bush'un itiraflarıdır,
02:22
and thensonra peopleinsanlar actuallyaslında got to artSanat.
ve insanlar aslında sanat için var.
02:24
ButAma thereOrada was alwaysher zaman a life cycledevir to theironların presentationssunumlar.
Ama her zaman onların sunumlarına bir hayat döngüsü vardı.
02:26
SoYani I wentgitti homeev and was havingsahip olan dinnerakşam yemegi withile mybenim wifekadın eş
Böylece eve gittim ve eşimle yemek yiyordum,
02:29
and was tellingsöylüyorum herona about thisbu,
ve bir yandan bu konuyu anlatıyordum,
02:31
and weBiz were like, "Well waitBekleyin a secondikinci. IfEğer weBiz knowbilmek thato thisbu technologyteknoloji existsvar
şu şekilde bir konuşma oldu," peki bir saniye eğer gözle birşeyler
02:33
wherenerede yousen can usekullanım yoursenin eyesgözleri to controlkontrol thingseşyalar,
kontrol etme teknolojisini var olduğunu biliyorsak,
02:36
whyniye ya don'tyapamaz weBiz figureşekil outdışarı a way for TEMPTÖZENDİRMEK to controlkontrol a laserlazer
neden TEMPT'in lazer kullanabilmesi için bir yol bulmuyoruz
02:38
and heo could do grafGraf againtekrar? Well thato would be awesomemüthiş."
hem tekrar grafiti yapar, ve bu süper olurdu."
02:41
SoYani thato startedbaşladı the journeyseyahat.
Böylece yolculuğumuz başladı.
02:44
And about twoiki yearsyıl latersonra, about a yearyıl latersonra,
Ve yaklaşık iki sene sonra, yaklaşık bir sene sonra,
02:46
aftersonra a bunchDemet ofarasında organizationorganizasyon
bir çok organizasyondan
02:49
and a bunchDemet ofarasında movinghareketli thingseşyalar aroundetrafında,
ve bir çok şeyin etrafında dolandıktan sonra
02:51
we'devlenmek accomplishedbaşarılı a coupleçift thingseşyalar.
bir kaç şey başardık.
02:53
OneBir, weBiz batteredhırpalanmış downaşağı the doorskapılar ofarasında the insurancesigorta companiesşirketler,
1, sigorta şirketlerinin kapılarını yıktık,
02:55
and weBiz actuallyaslında got TEMPTÖZENDİRMEK a machinemakine
ve gerçektende TEMPT'e iletişim kurabilmesini
02:57
thato let himonu communicateiletişim kurmak -- a StephenStephen HawkingHawking machinemakine.
sağlayacak bir tane Stephen Hawking makinesi aldık.
02:59
(ApplauseAlkış)
(Alkış)
03:02
WhichHangi was awesomemüthiş.
Bu muhteşemdi.
03:04
And he'so var seriouslycidden mi onebir ofarasında the funniestkomik -- I callaramak himonu YodaYoda,
Ve o kişi en komiklerinden biri --- ben Yoda diyorum ona
03:06
becauseÇünkü yousen talkkonuşma to the guyadam, yousen get an emailE-posta fromitibaren himonu,
çünkü adamla konuşuyorsunuz, ondan bir elektronik posta alıyorsunuz,
03:08
and you'resen like, "I'mBen notdeğil worthylayık. ThisBu guy'sadam soyani amazingşaşırtıcı."
ve sen "Ben değerli değilim. Bu adam çok şaşırtıcı." diyorsun.
03:10
The otherdiğer thingşey weBiz did
Diğer yaptığımız şey ise
03:13
is weBiz flewuçtu sevenYedi programmersprogramcılar fromitibaren allherşey over the worldDünya --
dünyanın her yerinden -- abartısız dünyanın her köşesinden--
03:15
literallyharfi harfine everyher cornerköşe ofarasında the worldDünya --
yedi programcıyı
03:17
intoiçine ourbizim houseev.
evimize getirdik.
03:19
MyBenim wifekadın eş and kidsçocuklar and I movedtaşındı to ourbizim backgeri garagegaraj,
Karım ve çocuklarım ve ben arka garaja taşındık,
03:21
and thesebunlar hackershacker and programmersprogramcılar
ve bu hackerlar ve programcılar
03:24
and conspiracykomplo theoriststeorisyenleri and anarchistsanarşistler tookaldı over ourbizim houseev.
ve komplo teorileri üretenler ve anarşistler evimize yerleştiler.
03:26
A lot ofarasında ourbizim friendsarkadaşlar thought weBiz were absolutelykesinlikle stupidaptal to do thato
Bunu yaptığımızdan dolayı birçok arkadaşımız bizim kesinlikle aptal olduğumuzu düşündü
03:29
and thato weBiz were going to come backgeri
ve bir gün geri gelecektik
03:32
and allherşey the picturesresimler on the wallduvar would be removedçıkarıldı and grafGraf on the wallsduvarlar.
duvardaki bütün tablolar kaldırımış ve yerlerine graflar olacaktı.
03:34
ButAma for over twoiki weekshaftalar,
Ama iki hafta gibi bir sürede
03:37
weBiz programmedprogramlanmış,
programladık,
03:39
weBiz wentgitti to the VeniceVenedik boardwalkBoardwalk,
Venice Boardwalk'a gittik,
03:41
mybenim kidsçocuklar got involvedilgili,
çocuklarım dahil oldu,
03:43
mybenim dogköpek got involvedilgili,
köpeğim dahil oldu,
03:46
and weBiz createdoluşturulan thisbu.
ve biz bunu oluşturduk.
03:48
ThisBu is calleddenilen the EyeWriterEyeWriter,
Buna GözYazar deniyor,
03:50
and yousen can seegörmek the descriptionaçıklama.
ve açıklamayı görebilirsiniz.
03:52
ThisBu is a cheapucuz pairçift ofarasında sunglassesGüneş gözlüğü
Bu ucuz bir gözlük çifti
03:54
thato weBiz boughtsatın at the VeniceVenedik BeachBeach boardwalkBoardwalk,
bunu Venice Beach Boardwalk'ta satın aldık,
03:56
somebazı copperbakır wiretel
biraz bakır kablo
03:58
and somebazı stuffşey fromitibaren HomeAna sayfa DepotDepo and RadioRadyo ShackKulübe.
ve Home Depot ve Radio Shack'tan biraz malzeme.
04:00
WeBiz tookaldı a PSPS3 camerakamera, hackedkesmek ito openaçık,
PS3 kamera aldık, açmak için heklenmiş,
04:02
mountedMonte ito to an LED lightışık,
bir LED işığı ile birleştirilmiş,
04:05
and nowşimdi there'svar a devicecihaz thato is freeücretsiz --
ve şimdi bir cihaz var bedava kendinizin yapabileceği,
04:07
yousen buildinşa etmek thisbu yourselfkendin, weBiz publishyayınlamak the codekod for freeücretsiz,
kodlarınıda bedava yayınlıyoruz,
04:10
yousen downloadindir the softwareyazılım for freeücretsiz.
programı bedavaya indirebiliyorsunuz.
04:12
And nowşimdi we'vebiz ettik createdoluşturulan a devicecihaz
Ve kesinlikle hiçbir sınırlaması
04:14
thato has absolutelykesinlikle noyok hayır limitationssınırlamaları.
olmayan bir cihaz yaptık.
04:16
There'sİşte noyok hayır insurancesigorta companyşirket thato can saysöylemek "NoHayır."
Buna hayır diyebilecek sigorta şirketi yok.
04:19
There'sİşte noyok hayır hospitalhastane thato can saysöylemek "NoHayır."
Buna hayır diyebilecek hastahane yok.
04:21
AnybodyKimseyi who'skim paralyzedfelçli nowşimdi has accesserişim
Artık felçli kim ise gerçektende sadece gözlerini kullanaraktan
04:24
to actuallyaslında drawçekmek orveya communicateiletişim kurmak usingkullanma onlybir tek theironların eyesgözleri.
çizme veya iletişim kurmabilme imkanı var.
04:26
(ApplauseAlkış)
(Alkış)
04:29
ThankTeşekkür ederim yousen.
Teşekkürler.
04:38
ThankTeşekkür ederim yousen guysadamlar veryçok muchçok. ThatBu was awesomemüthiş.
Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu muhteşemdi.
04:43
SoYani at the endson ofarasında the twoiki weekshaftalar,
İki haftanın sonunda,
04:47
weBiz wentgitti backgeri to TEMPT'sBAŞTAN'ın roomoda.
TEMPT'in odasına gittik.
04:50
I loveAşk thisbu pictureresim, becauseÇünkü thisbu is someonebirisi else'sbaşka var roomoda
Bu fotoğrafa bayılıyorum, çünkü bu başkasının odası
04:52
and that'sişte hisonun roomoda.
ve bu ise onun.
04:54
SoYani there'svar allherşey thisbu hustleacele and bustletelaş going on for the bigbüyük unveilingaçıklanması.
Ve ondan sonra ürünü ortaya çıkarmak için bir koşuşturmaca.
04:56
And aftersonra over a yearyıl ofarasında planningplanlama,
Ve bir yıl boyunca planlama,
04:59
twoiki weekshaftalar ofarasında programmingprogramlama,
2 hafta programlama,
05:01
carb-festcarb-fest and all-nightBütün gece sessionsoturumları,
karbonhidrat festivali ve bütün gece oturmaları,
05:03
TonyTony drewdrew againtekrar for the firstilk timezaman in sevenYedi yearsyıl.
Tony 7 sene sonra ilk kez tekrar çizdi.
05:05
And thisbu is an amazingşaşırtıcı pictureresim,
Ve bu şaşırtıcı bir resim,
05:08
becauseÇünkü thisbu is hisonun life supportdestek systemsistem,
çünkü bu onun hayat destek sistemi,
05:10
and he'so var looking over hisonun life supportdestek systemsistem.
ve hayat destek sistemi aracılığıyla bakıyor.
05:12
WeBiz kickedtekmeledi hisonun bedyatak soyani thato heo could seegörmek outdışarı.
Yatağını dışarı çıkardık dışarıyı görebilsin diye.
05:14
And weBiz setset upyukarı a projectorprojektör
Ve projeksiyonu hastahanenin dışında bulunan park
05:16
on a wallduvar outdışarı in the parkingotopark lot outsidedışında ofarasında hisonun hospitalhastane.
yerinde bulunan duvarın üzerine kurduk.
05:18
And heo drewdrew againtekrar for the firstilk timezaman,
Ve ilk kez tekrardan çizebildi,
05:21
in frontön ofarasında hisonun familyaile and friendsarkadaşlar --
ailesinin ve arkadaşlarının önünde
05:23
and yousen can onlybir tek imaginehayal etmek
ve park yerinde ne hissinin olduğunu
05:25
whatne the feelingduygu in the parkingotopark lot was.
sadece hayal edebilirsiniz.
05:27
The funnykomik thingşey was, weBiz had to breakkırılma intoiçine the parkingotopark lot too,
Komik olan şey ise, park yerinede zorla girmek durmunda kaldık,
05:29
soyani weBiz totallybütünüyle feltkeçe like weBiz were legitokunaklı in the wholebütün grafGraf scenefaliyet alani, sahne too.
böylece graf görüntüsünde de tamamiyle yasal olarak hissettik.
05:32
(LaughterKahkaha)
(Kahkaha)
05:34
SoYani at the endson ofarasında thisbu, heo sentgönderilen us an emailE-posta,
Bunun sonunda, o bize bir mail gönderdi,
05:36
and thisbu is whatne the emailE-posta saiddedim:
ve buda mailde yazdıkları:
05:39
"ThatBu was the firstilk timezaman I'veIve ' drawnçekilmiş anythingher şey for sevenYedi yearsyıl.
"Bu yedi sene içinde çizebildiğim ilk zamandı.
05:41
I feelhissetmek like I had been heldbekletilen underwatersualtı,
Sanki suyun altında tutuluyor gibiydim,
05:44
and someonebirisi finallyen sonunda reachedulaştı downaşağı
ve sonunda birisi bana ulaştı
05:46
and pulledçekti mybenim headkafa upyukarı soyani I could breathenefes almak."
ve başımı yukarıya çekti böylece nefes alabildim."
05:48
Isn'tDeğil thato awesomemüthiş?
Muhteşem değil mi bu.
05:51
(ApplauseAlkış)
(Alkış)
05:53
SoYani that'sişte kindtür ofarasında ourbizim battlesavaş cryağlamak.
Bu bizim zafer gözyaşımız gibi birşey.
05:56
That'sYani whatne keepstutar us going and keepstutar us developinggelişen.
Bizim devam etmemizi ve geliştirmemizi sağlayan bu.
05:59
And we'vebiz ettik got suchböyle a longuzun way to go withile thisbu.
Ve bunla ilgili gideceğimiz çok yol var.
06:01
ThisBu is an amazingşaşırtıcı devicecihaz,
Bu çok şaşırtıcı bir cihaz,
06:03
butfakat it'sonun the equivalenteşdeğer ofarasında an EtchEtch A SketchKroki.
fakat çizilip silinebilen tahta gibi.
06:05
And someonebirisi whokim has thato kindtür ofarasında artisticartistik potentialpotansiyel deserveshak ediyor soyani muchçok moreDaha.
Artistik potansiyele sahip birisi daha fazla hak ediyor.
06:07
SoYani we'rebizler in the processsüreç ofarasında tryingçalışıyor to figureşekil outdışarı
Dolayısıyla bunu daha iyi, hızlı, güçlü nasıl yapacağımızı anlama konusunda
06:10
howNasıl to makeYapmak ito betterdaha iyi, fasterDaha hızlı, strongergüçlü.
deneme sürecinin içerisindeyiz.
06:12
SinceBeri thato timezaman, we'vebiz ettik had allherşey kindsçeşit ofarasında acknowledgmentalındı.
Bu zamandan beri, her türlü bilgiye sahibiz.
06:14
We'veBiz ettik wonwon a bunchDemet ofarasında awardsödülleri.
Birçok ödül kazandık
06:17
RememberHatırlıyorum, it'sonun freeücretsiz; noneYok ofarasında us are makingyapma anyherhangi moneypara on thisbu thingşey.
Hatırlayın; bu bedava; hiçbirimiz bunun üzerinden para kazanmıyor.
06:19
It'sHave allherşey cominggelecek outdışarı ofarasında ourbizim ownkendi pocketscepler.
Her masraf bizim cebimizden çıkıyor.
06:21
SoYani the awardsödülleri were like, "OhOh, thisbu is fantasticfantastik."
Böyelece ödüller, "Oh, bu fantastik" şeklinde.
06:23
ArmstrongArmstrong TwitteredCıvıldıyordu about us,
Armstrong bizi Twitledi,
06:25
and thensonra in DecemberAralık, TimeZaman magazinedergi honoredonur us
ve sonra aralık ayında, Time dergisi 2010 yılının
06:27
as onebir ofarasında the topüst 50 inventionsbuluşlar ofarasında 2010, whichhangi was reallyGerçekten mi coolgüzel.
en iyi 50 içadı içinde göstererek bizi onurlandırdı, bu gerçektende güzel.
06:29
(ApplauseAlkış)
(Alkış)
06:32
The coolesthavalı thingşey about thisbu --
Bununla ilgili en güzel şey --
06:34
and thisbu is what'sne completingTamamlanıyor the wholebütün circledaire --
ve bu bütün çemberi tamamlayan --
06:36
is thato in AprilNisan ofarasında thisbu yearyıl,
bu yılın nisan ayında,
06:39
at the GeffenGeffen MOCAMOCA in downtownşehir merkezinde LosLos AngelesAngeles,
Los Angeles'ın şehir merkezinde bulunan Geffen MOCO'da
06:41
there'svar going to be an exhibitionsergi calleddenilen "ArtSanat ofarasında the StreetsSokakları."
olacak olan "Sokakların Sanatı" diye adlandırılan sergidir.
06:44
And "ArtSanat ofarasında the StreetsSokakları" is going to have
Ve "Sokakların Sanatı" sergisinde sokak sanatının
06:46
prettygüzel muchçok the bad-assesbelası ofarasında the streetsokak artSanat scenefaliyet alani, sahne --
iyi sanatçıları oalacak --
06:48
BanksyBanksy, ShepardShepard FaireyFairey, KAWSKAWS --
Banksy, Shepard Fairey, CAWs --
06:50
allherşey ofarasında thesebunlar guysadamlar will be thereOrada.
bu elemanların hepsi orada olacak.
06:53
TEMPT'sBAŞTAN'ın going to be in the showgöstermek,
TEMPT şovda olacak,
06:55
whichhangi is prettygüzel awesomemüthiş.
bu ise muhteşem.
06:57
(ApplauseAlkış)
(Alkış)
06:59
SoYani basicallytemel olarak thisbu is mybenim pointpuan:
Aslında benim anlatmak istediğim:
07:01
IfEğer yousen seegörmek somethingbir şey that'sişte notdeğil possiblemümkün,
Eğer imkansız birşey görürsen,
07:05
makeYapmak ito possiblemümkün.
onu imkalı yap.
07:07
EverythingHer şey in thisbu roomoda wasn'tdeğildi possiblemümkün --
Bu odadaki herşey imkansızdı --
07:09
thisbu stageevre, thisbu computerbilgisayar, thisbu micmikrofon, the EyeWriterEyeWriter --
bu sahne, bu bilgisayar, bu mikrafon, EyeWriter --
07:11
wasn'tdeğildi possiblemümkün at onebir pointpuan.
bir noktada imkansızdı.
07:14
MakeYapmak ito possiblemümkün, everyoneherkes in thisbu roomoda.
İmkanlı kıl -- bu odadaki herkes.
07:16
I'mBen notdeğil a programmerprogramcı,
Programcı değilim,
07:18
neverasla donetamam anythingher şey withile ocularoküler recognitiontanıma technologyteknoloji,
göz tanıma teknolojisi ile ilgili hiçbir şey yapmadım,
07:20
butfakat I justsadece recognizedtanınan somethingbir şey and associatedilişkili myselfkendim withile amazingşaşırtıcı peopleinsanlar
ama sadece birşey farkettim ve kendimi ilginç insanlarla birleştirdim
07:22
soyani thato weBiz could makeYapmak somethingbir şey happenolmak.
ve böylece birşeyin olmasını sağladık.
07:25
And thisbu is the questionsoru I want everyoneherkes to asksormak yourselfkendin
Ve hergün aklınıza yapılması gereken birşey geldiğinde
07:27
everyher singletek daygün
bu soruyu herksesin kendisine
07:29
whenne zaman yousen come upyukarı withile somethingbir şey yousen feelhissetmek thato needsihtiyaçlar to be donetamam:
sormasını istiyorum.
07:31
ifEğer notdeğil nowşimdi, thensonra whenne zaman? And ifEğer notdeğil meben mi, thensonra whokim?
Eğer şimdi değilse , ne zaman? Ve eğer ben değilsem, kim?
07:34
ThankTeşekkür ederim yousen guysadamlar.
Herkese teşekkürler.
07:37
(ApplauseAlkış)
(Alkışlar)
07:39
Translated by Mustafa İsmail ALKAN
Reviewed by Sancak Gülgen

▲Back to top

About the speaker:

Mick Ebeling - Entrepreneur
Mick Ebeling founded the Not Impossible Foundation, a nonprofit that develops creative solutions to real-world problems.

Why you should listen

Raised in a family of entrepreneurs and philanthropists, Mick Ebeling is founder of the Not Impossible Foundation, an organization comprised of thinkers, dreamers, and doers, with a mission to take ideas that once seemed impossible to possible, when the right people are connected and empowered. 

After befriending ALS patient and renowned street artist Tempt, he and a team of programmers, hackers, artists and inventors developed the EyeWriter -- a low-cost eye-tracking device that allows artists with the nerve disease ALS to draw using only their eyes. Through his latest initiative, Project Daniel, he helped create a 3D-printed prosthetic lab in Sudan. His new book is Not Impossible: The Art and Joy of Doing What Couldn't Be Done.

He is also the founder of The Ebeling Group, an international production company and creative think tank, representing some of the world's leading design and directing collectives.

He says: "If not now, then when? If not me, then who?" 

More profile about the speaker
Mick Ebeling | Speaker | TED.com