English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2011

Harald Haas: Wireless data from every light bulb

Harald Haas: Bütün lambalardan kablosuz veri

Filmed
Views 2,512,379

Ya dünyadaki bütün lambalar aynı zamanda veri de transfer edebilselerdi? Harald Haas, aynen bu işi yapabilecek bir cihazı ilk kez TED Global'de gösteriyor. LED'in ışığını titreştirerek, insan gözünün algılayabileceğinden çok hızlı bir şekilde, bir telsiz direğinden çok daha fazla veriyi transfer edebiliyor. Ve onu daha verimli, güvenli ve yaygın yapabiliyor.

- Communications technology innovator
Harald Haas is the pioneer behind a new technology that can communicate as well as illuminate. Full bio

Do you know
Tüm dünyada
00:15
that we have 1.4 millionmilyon cellularhücresel radioradyo mastsGemi direkleri
1.4 milyon telsiz direğinin kullanıldığını
00:17
deployedkonuşlandırılmış worldwideDünya çapında?
biliyor muydunuz?
00:20
And these are basebaz stationsistasyonlar.
Ve bunlar baz istasyonları.
00:22
And we alsoAyrıca have
Ayrıca 5 milyardan
00:24
more than fivebeş billionmilyar
fazla bu cihazdan
00:26
of these devicescihazlar here.
var.
00:28
These are cellularhücresel mobileseyyar phonestelefonlar.
Bunlar cep telefonu.
00:30
And with these mobileseyyar phonestelefonlar,
Ve bu cep telefonlarıyla
00:33
we transmitiletmek more than 600 terabytesterabayt of dataveri
her ay 600 terabayttan fazla veri
00:35
everyher monthay.
transfer ediyoruz.
00:37
This is a 6 with 14 zeroessıfır --
Bu 6'nın yanında 14 sıfır demek,
00:39
a very largegeniş numbernumara.
çok büyük bir sayı.
00:41
And wirelesskablosuz communicationsiletişim
Ve kablosuz iletişim
00:43
has becomeolmak a utilityyarar
aynı elektrik ve su gibi
00:46
like electricityelektrik and waterSu.
bir olanak haline geldi.
00:49
We use it everydayher gün. We use it in our everydayher gün liveshayatları now --
Onu her gün kullanıyoruz. Ve onu gündelik yaşantımızda kullanıyoruz.
00:51
in our privateözel liveshayatları, in our business liveshayatları.
özel ve iş yaşamımızda.
00:54
And we even have to be askeddiye sordu sometimesara sıra, very kindlyLütfen,
Hatta bu gibi etkinliklerde çok nazikçe
00:56
to switchşalter off the mobileseyyar phonetelefon at eventsolaylar like this
cep telefonumuzu kapatmamız geçerli nedenlerle
01:00
for good reasonsnedenleri.
istenir.
01:02
And it's this importanceönem
İşte böyle önemli olmasından
01:05
why I decidedkarar to look into the issuessorunlar
dolayı bu teknolojinin sorunlarına
01:07
that this technologyteknoloji has,
yakından bakmaya karar verdim,
01:09
because it's so fundamentaltemel to our liveshayatları.
çünkü o hayatımız için çok gerekli.
01:11
And one of the issuessorunlar is capacitykapasite.
Ve bu sorunlardan bir tanesi kapasite sorunu.
01:14
The way we transmitiletmek wirelesskablosuz dataveri is by usingkullanma electromagneticElektromanyetik wavesdalgalar --
Kablosuz veriyi elektromanyetik dalgalarla transfer ediyoruz --
01:16
in particularbelirli, radioradyo wavesdalgalar.
özellikle, radyo dalgalarıyla.
01:19
And radioradyo wavesdalgalar are limitedsınırlı.
Ve radyo dalgaları sınırlı.
01:22
They are scarcekıt; they are expensivepahalı;
Onlar az bulunuyor ve pahalı.
01:24
and we only have a certainbelli rangemenzil of it.
ve onun yalnızca belli bir kısmına sahibiz.
01:26
And it's this limitationsınırlama
İşte bu sınırlamalar
01:30
that doesn't copebaşa çıkmak
kablosuz veri transfer
01:32
with the demandtalep of wirelesskablosuz dataveri transmissionsşanzımanlar
talebiyle ve her ay transfer edilen
01:34
and the numbernumara of bytesbayt and dataveri whichhangi are transmittedaktarılan everyher monthay.
bayt ve veri sayısıyla başa çıkamıyor.
01:36
And we are simplybasitçe runningkoşu out of spectrumspektrum.
Ve tamamen limitleri doldurmak üzereyiz.
01:39
There's anotherbir diğeri problemsorun.
Başka bir problem daha var.
01:41
That is efficiencyverim.
Verimlilik.
01:43
These 1.4 millionmilyon cellularhücresel radioradyo mastsGemi direkleri, or basebaz stationsistasyonlar,
Bu 1.4 milyar telsiz direği ya da baz istasyonları
01:45
consumetüketmek a lot of energyenerji.
çok fazla enerji tüketiyor.
01:48
And mindus you, mostçoğu of the energyenerji
Ve aslında enerjinin çoğu
01:50
is not used to transmitiletmek the radioradyo wavesdalgalar,
radyo dalgalarını transfer etmek için değil,
01:52
it is used to coolgüzel the basebaz stationsistasyonlar.
baz istasyonlarını soğutmak için kullanılıyor.
01:54
Then the efficiencyverim of suchböyle a basebaz stationistasyon
Böyle bir baz istasyonunun verimliliği
01:57
is only at about fivebeş percentyüzde.
yalnızca %5 civarında.
01:59
And that createsyaratır a bigbüyük problemsorun.
Ve bu büyük bir problem teşkil etmekte.
02:02
Then there's anotherbir diğeri issuekonu that you're all awarefarkında of.
Ayrıca hepinizin bildiği bir başka sorun daha var.
02:05
You have to switchşalter off your mobileseyyar phonetelefon
Uçaktayken cep telefonunuzu
02:08
duringsırasında flightsuçuşlar.
kapatmanız gerekir.
02:10
In hospitalshastaneler, they are securitygüvenlik issuessorunlar.
Hastanelerde onlar güvelik sorunu.
02:12
And securitygüvenlik is anotherbir diğeri issuekonu.
Ve güvenlik diğer bir sorun.
02:15
These radioradyo wavesdalgalar penetratenüfuz etmek throughvasitasiyla wallsduvarlar.
Radyo dalgaları duvarların içinden geçebiliyor.
02:18
They can be interceptedele,
Onlar elde edilebilir,
02:20
and somebodybirisi can make use of your network
ve kötü niyetli birisi sizin ağınızdan
02:22
if he has badkötü intentionsniyetleri.
faydalanabilir.
02:25
So these are the mainana fourdört issuessorunlar.
İşte bunlar 4 ana sorun.
02:27
But on the other handel,
Fakat diğer taraftan,
02:29
we have 14 billionmilyar of these:
bunlardan 14 milyar adet var:
02:31
lightışık bulbsampuller, lightışık.
lambalar, ışık.
02:33
And lightışık is partBölüm of the electromagneticElektromanyetik spectrumspektrum.
Ve ışık elektromanyetik spektrumun bir parçası.
02:36
So let's look at this in the contextbağlam
Buna gama ışınlarının da olduğu
02:39
of the entiretüm electromagneticElektromanyetik spectrumspektrum, where we have gammaGama raysışınları.
tüm elektromanyetik spektrum bağlamında bakalım.
02:41
You don't want to get closekapat to gammaGama raysışınları, it could be dangeroustehlikeli.
Gama ışınlarına yaklaşmak istemezsiniz, tehlikeli olabilir.
02:44
X-raysX-ışınları, usefulişe yarar when you go to hospitalshastaneler.
X-ışınları hastaneleri için kullanışlı.
02:46
Then there's ultravioletmorötesi lightışık.
Ultraviyole ışınlar.
02:49
it's good for a niceGüzel suntanGüneş,
bronz tenler için iyi
02:51
but otherwiseaksi takdirde dangeroustehlikeli for the humaninsan bodyvücut.
ancak aksi halde insan vücuduna zararlı.
02:53
InfraredKızılötesi --
Kızıl ötesi
02:55
duenedeniyle to eyegöz safetyemniyet regulationsyönetmelik,
göz güvenliği yönetmeliğinden ötürü
02:57
can be only used with lowdüşük powergüç.
sadece düşük güç ile kullanılabilir.
02:59
And then we have the radioradyo wavesdalgalar, they have the issuessorunlar I've just mentionedadı geçen.
Ve radyo dalgaları var, az önce bahsettiğim sorunlara sahipler.
03:01
And in the middleorta there, we have this visiblegözle görülür lightışık spectrumspektrum.
Ve bu arada, görülebilir ışık spektrumu var.
03:04
It's lightışık,
Bu ışık,
03:07
and lightışık has been around for manyçok millionsmilyonlarca of yearsyıl.
ve ışık milyonlarca yıldır var olagelmekte.
03:09
And in factgerçek, it has createdoluşturulan us,
Ve aslında bizi yaratan,
03:11
has createdoluşturulan life,
yaşamı yaratan
03:14
has createdoluşturulan all the stuffşey of life.
ve tüm yaşamsal şeyleri yaratan ışıktır.
03:16
So it's inherentlydoğal olarak safekasa to use.
O yüzden onun doğal olarak kullanımı güvenli.
03:18
And wouldn'tolmaz it be great to use that for wirelesskablosuz communicationsiletişim?
Ve ışığı kablosuz iletişim için kullanmak harika olmaz mıydı?
03:21
Not only that, I comparedkarşılaştırıldığında [it to] the entiretüm spectrumspektrum.
Üstelik, tüm onu spektrumla karşılaştırdım,
03:25
I comparedkarşılaştırıldığında the radioradyo wavesdalgalar spectrumspektrum --
Radyo dalgaları spektrumuyla karşılaştırdım,
03:28
the sizeboyut of it --
onun boyutlarını
03:30
with the sizeboyut of the visiblegözle görülür lightışık spectrumspektrum.
görünür ışığın spektrumunun boyutlarıyla.
03:32
And guesstahmin what?
Ve tahmin edin?
03:34
We have 10,000 timeszamanlar more of that spectrumspektrum,
Biz kullanabilmemiz için bu spektrumun
03:36
whichhangi is there for us to use.
10,000 katına daha sahibiz.
03:39
So not only do we have this hugeKocaman amounttutar of spectrumspektrum,
Yanızca bu çok büyük spektruma sahip değiliz,
03:42
let's comparekarşılaştırmak that with a numbernumara I've just mentionedadı geçen.
hani bunu az önce bahsettiğim sayılarla karşılaştıralım.
03:45
We have 1.4 millionmilyon
1.4 milyar adet
03:47
expensivelypahalı deployedkonuşlandırılmış,
çok pahalı, verimsiz
03:49
inefficientyetersiz radioradyo cellularhücresel basebaz stationsistasyonlar.
telsiz baz istasyonlarına sahibiz.
03:51
And multiplyçarpmak that by 10,000,
Ve bunu 10,000 ila çarp,
03:54
then you endson up at 14 billionmilyar.
14 milyar eder.
03:56
14 billionmilyar is the numbernumara of lightışık bulbsampuller installedKurulmuş alreadyzaten.
14 milyar hali hazırdaki kurulu lambaların sayısı.
03:58
So we have the infrastructurealtyapı there.
Yani altyapımız var.
04:01
Look at the ceilingtavan, you see all these lightışık bulbsampuller.
Tavana bakın, tüm lambaları görüyoruz.
04:03
Go to the mainana floorzemin, you see these lightışık bulbsampuller.
Zemin kata gidin, lambaları görürsünüz.
04:06
Can we use them for communicationsiletişim?
Peki onları iletişim için kullanabilir miyiz?
04:08
Yes.
Evet.
04:10
What do we need to do?
Ne yapmamız gerekli?
04:12
The one thing we need to do
Yapmamız gereken tek şey
04:14
is we have to replacedeğiştirmek these inefficientyetersiz incandescentakkor lightışık bulbsampuller,
bu verimsiz akkor ve florasan lambaları
04:16
florescentFloresan lightsışıklar,
yeni teknolojili
04:19
with this newyeni technologyteknoloji of LED,
LED lambalarıyla değiştirmek.
04:22
LED lightışık bulbsampuller.
LED lambaları.
04:24
An LED is a semiconductoryarı iletken. It's an electronicelektronik devicecihaz.
LED bir yarı iletken, elektronik bir alet.
04:26
And it has a very niceGüzel acuteakut propertyözellik.
Onun çok güzel keskin bir özelliği var.
04:28
Its intensityyoğunluk can be modulatedmodüle
Işığının şiddeti çok hızlı bir şekilde
04:32
at very highyüksek speedshızlar,
ayarlanabilir,
04:35
and it can be switchedanahtarlamalı off at very highyüksek speedshızlar.
ve çok hızlı söndürülebilir.
04:37
And this is a fundamentaltemel basictemel propertyözellik
Ve bu en temel özelliği
04:40
that we exploitsömürmek
yeni teknolojimizde
04:42
with our technologyteknoloji.
kullanabiliriz.
04:44
So let's showgöstermek how we do that.
Nasıl yapıldığını gösterelim.
04:47
Let's go to the closestEn yakın neighborkomşu to the visiblegözle görülür lightışık spectrumspektrum --
Görünür ışık spektrumunun en yakın komşusunua gidelim --
04:49
go to remoteuzak controlskontroller.
uzaktan kumandalara.
04:51
You all know remoteuzak controlskontroller have an infraredkızılötesi LED --
Hepinizin bildiği gibi uzaktan kumanda da kızıl ötesi LED var --
04:53
basicallytemel olarak you switchşalter on the LED, and if it's off, you switchşalter it off.
Aslında LED'i açtığınızda onu kapatmış oluyorsunuz.
04:55
And it createsyaratır a simplebasit, low-speeddüşük hızlı dataveri streamakım
Ve o basit, yavaş hızda veri akısı yaratıyor
04:58
in 10,000 bitsbit perbaşına secondikinci,
saniyede 10,000 bit,
05:01
20,000 bitsbit perbaşına secondikinci.
saniyede 20,000 bit.
05:03
Not usablekullanılabilir for a YouTubeYouTube videovideo.
Bir YouTube videosu için kullanılamaz.
05:05
What we have donetamam
Yaptığımız şey
05:07
is we have developedgelişmiş a technologyteknoloji
lambalarımızın uzaktan kontrolünü
05:09
with whichhangi we can furthermoreayrıca
değiştirebileceğimiz bir
05:12
replacedeğiştirmek the remoteuzak controlkontrol of our lightışık bulbampul.
teknoloji geliştirdik.
05:15
We transmitiletmek with our technologyteknoloji,
Yeni teknolojimizle,
05:17
not only a singletek dataveri streamakım,
yalnızca tek bir veri akışını değil,
05:19
we transmitiletmek thousandsbinlerce of dataveri streamsakışları
aynı anda binlerce veri akışını
05:21
in parallelparalel,
yüksek hızda
05:23
at even higherdaha yüksek speedshızlar.
transfer edebiliyoruz.
05:25
And the technologyteknoloji we have developedgelişmiş --
Ve geliştirdiğimiz teknoloji,
05:27
it's calleddenilen SIMSIM OFDMOFDM.
SIM OFDM diye adlandırıldı.
05:29
And it's spacialSpacial modulationmodülasyon --
Ve onun uzaysal modülasyonu --
05:31
these are the only technicalteknik termsşartlar, I'm not going into detailsayrıntılar --
bunlar teknik terimler, o yüzden detaya girmeyeceğim
05:33
but this is how we enabledetkin
ancak işte böyle ışık kaynaklarını
05:36
that lightışık sourcekaynak
veri transferi için
05:38
to transmitiletmek dataveri.
uygun hale getirdik.
05:40
You will say, "Okay, this is niceGüzel --
Şöyle diyebilirsiniz: "Tamam, 10 dakikada "
05:43
a slidekaymak createdoluşturulan in 10 minutesdakika."
hazırlanmış güzel bir sunum."
05:46
But not only that.
Ama yalnızca bu değil.
05:48
What we'vebiz ettik donetamam
Aynı zamanda
05:50
is we have alsoAyrıca developedgelişmiş a demonstratorgösterici.
bir prototip geliştirtik.
05:52
And I'm showinggösterme for the first time in publichalka açık
Ve bu ışık prototipini ilk kez burada
05:55
this visiblegözle görülür lightışık demonstratorgösterici.
herkesin içinde gösteriyorum.
05:57
And what we have here
Buradaki şey sıradan bir
05:59
is no ordinarysıradan deskbüro lamplamba.
masa lambası değil.
06:01
We fituygun in an LED lightışık bulbampul,
İçine 3 dolarlık bir LED lambası
06:04
worthdeğer threeüç U.S. dollarsdolar,
ve bizim sinyal işleme teknolojisini
06:06
put in our signalişaret processingişleme technologyteknoloji.
yerleştiriyoruz.
06:09
And then what we have here is a little holedelik.
Ve burada küçük bir delik var.
06:11
And the lightışık goesgider throughvasitasiyla that holedelik.
Ve ışık bu delik boyunca yol alıyor.
06:14
There's a receiveralıcı.
Burada bir alıcı var.
06:16
The receiveralıcı will convertdönüştürmek these little, subtleince changesdeğişiklikler in the amplitudegenlik
Alıcı ışığın şiddetinde oluşan küçük ve ince değişiklikleri
06:18
that we createyaratmak there
bir elektrik sinyaline
06:21
into an electricalelektrik signalişaret.
dönüştürüyor.
06:23
And that signalişaret is then converteddönüştürülmüş back
Ve bu sinyal tekrar yüksek-hızlı
06:25
to a high-speedyüksek hız dataveri streamakım.
veri akışına dönüştürülüyor.
06:27
In the futuregelecek we hopeumut
Umuyoruz gelecekte
06:29
that we can integratebirleştirmek this little holedelik
bu küçük deliği akıllı telefonlara
06:31
into these smartakıllı phonestelefonlar.
entegre edebiliriz.
06:33
And not only integratebirleştirmek a photoFotoğraf detectorDedektör here,
Ve sadece bir fotoğraf detektörünün entegre edilmesi değil,
06:36
but maybe use the camerakamera insideiçeride.
ayrıca içeride kamera kullanabiliriz.
06:39
So what happensolur
Öyleyse
06:43
when I switchşalter on that lightışık?
bu ışığı açtığımda ne olur?
06:45
As you would expectbeklemek,
Umduğunuz gibi,
06:50
it's a lightışık, a deskbüro lamplamba.
bu bir lamba, masa lambası.
06:52
Put your bookkitap beneathaltında it and you can readokumak.
Kitabınızı altına koyun, okuyabilirsiniz.
06:54
It's illuminatingaydınlatıcı the spaceuzay.
O boşluğu aydınlatmakta.
06:57
But at the sameaynı time, you see this videovideo cominggelecek up here.
Ve aynı zamanda, oradaki videoyu görüyorsunuz.
06:59
And that's a videovideo, a high-definitionyüksek tanımlı videovideo
Bu, ışık ışınlarıyla transfer edilen video
07:03
that is transmittedaktarılan throughvasitasiyla that lightışık beamışın.
yüksek-çözünürlüklü bir video.
07:06
You're criticalkritik.
Eleştirebilirsiniz.
07:08
You think, "HaHa, haha, haha.
"Ha,ha,ha,
07:10
This is a smartakıllı academicakademik doing a little bitbit of trickspüf nokta here."
Bu akıllı akademisyen biraz hile yapıyor." diye düşünebilirsiniz.
07:12
But let me do this.
Fakat bunu yapayım.
07:15
(ApplauseAlkış)
(Alkışlar)
07:19
OnceBir kez again.
Bir daha.
07:24
Still don't believe?
Hala inanmıyor musunuz?
07:27
It is this lightışık
İşte bu ışık
07:30
that transmitsiletir this high-definitionyüksek tanımlı videovideo in a splitBölünmüş streamakım.
o yüksek çözünürlüklü videoyu ekrana transfer etti.
07:32
And if you look at the lightışık,
Ve ışığa bakarsanız,
07:36
it is illuminatingaydınlatıcı as you would expectbeklemek.
beklendiği gibi aydınlatmaya devam ediyor.
07:39
You don't noticeihbar with your humaninsan eyegöz.
İnsan gözüyle fark edemezsiniz.
07:41
You don't noticeihbar the subtleince changesdeğişiklikler in the amplitudegenlik
Bu lambanın ışık şiddetindeki küçük değişiklikleri
07:43
that we impressetkilemek ontoüstüne this lightışık bulbampul.
fark edemezsiniz.
07:46
It's servingservis the purposeamaç of illuminationaydınlatma,
Aydınlatma görevini yerine getiriyor,
07:49
but at the sameaynı time, we are ableyapabilmek to transmitiletmek this dataveri.
ama aynı zamanda, bu veriyi transfer edebiliyoruz.
07:51
And you see,
Görüyorsunuz,
07:54
even lightışık from the ceilingtavan comesgeliyor down here to the receiveralıcı.
yukarıdan da bu aşağıdaki alıcıya ışık geliyor.
07:56
It can ignorealdırmamak that constantsabit lightışık,
Alıcı bu sabit ışığı yok sayıyor,
07:59
because all the receiver'sAlıcının interestedilgili in
çünkü alıcı sadece çok ince değişimlerle
08:02
are subtleince changesdeğişiklikler.
ilgileniyor.
08:04
You alsoAyrıca have a criticalkritik questionsoru now, and
Yine önemli bir sorunuz olabilir, ve
08:09
you say, "Okay,
şöyle diyebilirsiniz:
08:11
do I have to have the lightışık on all the time
"Peki, bu şeyin çalışması için her zaman "
08:13
to have this workingçalışma?"
ışığın mı olması gerekiyor?"
08:15
And the answerCevap is yes.
Sorunun cevabı evet.
08:17
But, you can dimDim down the lightışık
Fakat, ışığı kapanmış görünecek
08:19
to a levelseviye that it appearsbelirir to be off.
seviyeye kadar düşürebilirsiniz.
08:23
And you are still ableyapabilmek to transmitiletmek dataveri -- that's possiblemümkün.
Ve hala veri transfer edilebilir. -- Bu mümkün.
08:25
So I've mentionedadı geçen to you the fourdört challengeszorluklar.
Size 4 meydan okumadan bahsetmiştim.
08:28
CapacityKapasite:
Kapasite:
08:31
We have 10,000 timeszamanlar more spectrumspektrum,
Burada 10,000 kat fazla spektrum var,
08:33
10,000 timeszamanlar more LEDsLED'ler
alt yapıda hali hazırda kurulmuş
08:35
installedKurulmuş alreadyzaten in the infrastructurealtyapı there.
10,000 kat fazla LED var.
08:37
You would agreeanlaşmak with me, hopefullyinşallah,
Umarım, siz de bana kapasitenin
08:39
there's no issuekonu of capacitykapasite anymoreartık.
artık bir sorun olmadığı konusunda katılırsınız
08:41
EfficiencyVerimliliği:
Verimlilik:
08:43
This is dataveri throughvasitasiyla illuminationaydınlatma --
Aydınlatma yoluyla veri --
08:45
it's first of all an illuminationaydınlatma devicecihaz.
bir aydınlatma cihazı için ilk.
08:47
And if you do the energyenerji budgetbütçe,
Ve enerji bütçesini hazırlarsanız
08:49
the dataveri transmissiontransmisyon comesgeliyor for freeücretsiz --
veri transferi bedavaya geliyor.
08:52
highlybüyük ölçüde energyenerji efficientverimli.
büyük oranda verimli.
08:54
I don't mentionsöz etmek the highyüksek energyenerji efficiencyverim
LED lamblarının çok yüksek enerji verimliliğinden
08:56
of these LED lightışık bulbsampuller.
bahsetmiyorum.
08:58
If the wholebütün worldDünya would deploydağıtmak them,
Eğer tüm dünya bunlardan kullanabilse,
09:00
you would savekayıt etmek hundredsyüzlerce of powergüç plantsbitkiler.
binlerce enerji istasyonundan tasarruf edilebilirdi.
09:02
That's asidebir kenara.
Bu bir tarafta.
09:05
And then I've mentionedadı geçen the availabilitykullanılabilirlik.
Ve ulaşılabilirlikten bahsettim.
09:07
You will agreeanlaşmak with me that we have lightsışıklar in the hospitalhastane.
Hastanelerden lambalar var.
09:09
You need to see what to do.
Ne yaptığınızı görmeniz lazım.
09:12
You have lightsışıklar in an aircraftuçak.
Hava taşıtında lambalar var.
09:14
So it's everywhereher yerde in a day there is lightışık.
Ve her yerde ışık var.
09:16
Look around. EverywhereHer yerde. Look at your smartakıllı phonetelefon.
Çevrenize bakın. Her yerde. Akıllı telefonlarınıza bakın.
09:18
It has a flashlightel feneri, an LED flashlightel feneri.
Flaş ışığı var, LED ışığı.
09:21
These are potentialpotansiyel sourceskaynaklar for high-speedyüksek hız dataveri transmissiontransmisyon.
Bunlar hep yüksek hızlı veri transferi için potansiyel kaynaklar.
09:23
And then there's securitygüvenlik.
Ve güvenlik var.
09:27
You would agreeanlaşmak with me
Ve ışığın duvardan geçemediği
09:30
that lightışık doesn't penetratenüfuz etmek throughvasitasiyla wallsduvarlar.
konusunda hem fikiriz.
09:32
So no one, if I have a lightışık here,
Öyleyse, bir lambam varsa,
09:35
if I have securegüvenli dataveri,
güvenli bir verim varsa,
09:37
no one on the other sideyan of this roomoda throughvasitasiyla that wallduvar
bu duvarın diğer tarafındaki hiç kimse bu veriye
09:39
would be ableyapabilmek to readokumak that dataveri.
sahip olamayacak.
09:41
And there's only dataveri where there is lightışık.
Öyleyse ışığın olduğu yerde veri var.
09:43
So if I don't want that receiveralıcı to receiveteslim almak the dataveri,
Eğer alıcının veri almasını istemezsem,
09:46
then what I could do,
yapacağım şey alıcıyı
09:50
turndönüş it away.
döndürmek.
09:54
So the dataveri goesgider in that directionyön, not there anymoreartık.
Ve bu yönde gelen veri daha fazla orada değil.
09:57
Now we can in factgerçek see where the dataveri is going to.
Şimdi verinin gerçekte nereye gittiğini görebiliriz.
09:59
So for me,
Benim için,
10:05
the applicationsuygulamaları of it,
onun uygulamaları,
10:08
to me, are beyondötesinde imaginationhayal gücü at the momentan.
şu anda hayal edilebilenin ötesinde.
10:11
We have had a centuryyüzyıl of very niceGüzel, smartakıllı applicationuygulama developersgeliştiriciler.
Güzel ve akıllı uygulama geliştiricilerin yüzyılındayız.
10:15
And you only have to noticeihbar, where we have lightışık,
Ve sadece şunu fark edin, ışığın olduğu yerde,
10:19
there is a potentialpotansiyel way to transmitiletmek dataveri.
veri transferi için potansiyel bir yol var.
10:22
But I can give you a fewaz examplesörnekler.
Size bir kaç örnek daha verebilirim.
10:25
Well you mayMayıs ayı see the impactdarbe alreadyzaten now.
Etkiyi şu anda görebilirsiniz.
10:28
This is a remoteuzak operatedameliyat vehiclearaç
Bu okyanus altında
10:32
beneathaltında the oceanokyanus.
uzaktan kontrollü bir cihaz.
10:34
And they use lightışık to illuminateaydınlatmak spaceuzay down there.
Ve onlar ışığı aşağıyı aydınlatmak için kullanıyorlar.
10:36
And this lightışık can be used to transmitiletmek wirelesskablosuz dataveri
Ve bu ışık bu şeylerin bir birleriyle haberleşmesindeki
10:39
that these things [use] to communicateiletişim kurmak with eachher other.
veri transferi için kullanılabilir.
10:41
IntrinsicallyÖzünde safekasa environmentsortamları
Aslında bu petro-kimyasal tesis gibi
10:44
like this petrochemicalpetrokimya plantbitki --
güvenli çevrelerde
10:46
you can't use RFRF, it mayMayıs ayı generateüretmek antennaanten sparkskıvılcımlar,
RF kullanamazsınız, antenlerde kıvılcım oluşturabilir.
10:48
but you can use lightışık -- you see plentybol of lightışık there.
ama ışığı kullanabilirsiniz. bir sürü ışık görüyorsunuz orada.
10:51
In hospitalshastaneler,
Hastanelerde,
10:54
for newyeni medicaltıbbi instrumentsenstrümanlar;
yeni medikal cihazlar için;
10:56
in streetssokaklar for traffictrafik controlkontrol.
sokaklarda trafik kontrolü için.
10:59
CarsArabalar have LED-basedLED tabanlı headlightsfarlar, LED-basedLED tabanlı back lightsışıklar,
Arabalar LED tabanlı ön far ve arka farlara sahipler,
11:02
and carsarabalar can communicateiletişim kurmak with eachher other
ve arabalar birbirleriyle haberleşerek,
11:05
and preventönlemek accidentskazalar
bilgi alış-verişi yaparak
11:07
in the way that they exchangedeğiş tokuş informationbilgi.
kazaları engelleyebilirler.
11:10
TrafficRating lightsışıklar can communicateiletişim kurmak to the cararaba and so on.
Trafik ışıkları arabalarla haberleşebilir ve dahası.
11:13
And then you have these millionsmilyonlarca of streetsokak lampslambalar
Ve tüm dünyada kullanılan milyonlarca
11:16
deployedkonuşlandırılmış around the worldDünya.
sokak lambası var.
11:19
And everyher streetsokak lamplamba could be a freeücretsiz accesserişim pointpuan.
Ve her sokak lambası serbest erişim noktası olabilir.
11:22
We call it, in factgerçek, a Li-FiLi-Fi,
Aslında biz ona Li-Fi diyoruz,
11:24
light-fidelityışık-vefa.
ışık-bağlılığı.
11:26
And then we have these aircraftuçak cabinsKabin.
Ve bu hava araçlarındaki kabinler var.
11:28
There are hundredsyüzlerce of lightsışıklar in an aircraftuçak cabinkabin,
Bir hava aracının kabinin de binlerce lamba var.
11:32
and eachher of these lightsışıklar
ve bütün bu lambaların
11:36
could be a potentialpotansiyel transmitterverici of wirelesskablosuz dataveri.
kablosuz veriyi taşıma potansiyeli var.
11:38
So you could enjoykeyfini çıkarın your mostçoğu favoritesevdiğim TEDTED videovideo
Bu şekilde eve dönerken ki uzun uçuşunuzda
11:41
on your long flightuçuş back home.
en sevdiğiniz TED videosunun tadını çıkarabilirsiniz.
11:44
OnlineOnline life. So that is a visionvizyon, I think, that is possiblemümkün.
Çevrimiçi yaşam. İşte bu kanaatimce olası bir vizyon.
11:46
So, all we would need to do
Öyleyse yapmamız gereken şey
11:55
is to fituygun a smallküçük microchipmikroçip
küçük bir mikroçipe
11:57
to everyher potentialpotansiyel illuminationaydınlatma devicecihaz.
tüm potansiyel aydınlatma cihazlarını yerleştirmek.
11:59
And this would then combinebirleştirmek
Ve bu iki temel işlevselliği
12:02
two basictemel functionalitiesişlevsellikleri:
bir araya getirir:
12:05
illuminationaydınlatma and wirelesskablosuz dataveri transmissiontransmisyon.
aydınlatma ve kablosuz veri transferi.
12:07
And it's this symbiosisSymbiosis that I personallyŞahsen believe
Ve bu ortaklık kişisel olarak inanıyorum ki
12:09
could solveçözmek the fourdört essentialgerekli problemssorunlar
bugünlerde kablosuz iletişimde karşılaşılan
12:12
that faceyüz us in wirelesskablosuz communicationiletişim these daysgünler.
4 temel problemi de çözecektir.
12:14
And in the futuregelecek,
Ve gelecekte,
12:17
you would not only have 14 billionmilyar lightışık bulbsampuller,
sadece 14 milyar lambaya değil,
12:19
you mayMayıs ayı have 14 billionmilyar Li-FisLi-FIS
dünya çapında 14 milyar Li-Fi'ye
12:22
deployedkonuşlandırılmış worldwideDünya çapında --
sahip olacağız.
12:25
for a cleanertemizleyici, a greenerdaha yeşil,
daha temiz, daha yeşil
12:27
and even a brighterdaha parlak futuregelecek.
ve hatta daha parlak bir gelecek için.
12:29
Thank you.
Teşekkürler.
12:31
(ApplauseAlkış)
(Alkışlar)
12:33
Translated by Mehmet Demirtaş
Reviewed by Sancak Gülgen

▲Back to top

About the speaker:

Harald Haas - Communications technology innovator
Harald Haas is the pioneer behind a new technology that can communicate as well as illuminate.

Why you should listen

Imagine using your car headlights to transmit data ... or surfing the web safely on a plane, tethered only by a line of sight. Harald Haas is working on it. He currently holds the Chair of Mobile Communications at the University of Edinburgh, and is co-founder and Chief Scientific Officer of pureLiFi Ltd as well as the Director of the LiFi Research and Development Center at the University of Edinburgh. His main research interests are in optical wireless communications, hybrid optical wireless and RF communications, spatial modulation, and interference coordination in wireless networks.

Haas has long been studying ways to communicate electronic data signals, designing modulation techniques that pack more data onto existing networks. But his latest work leaps beyond wires and radio waves to transmit data via an LED bulb that glows and darkens faster than the human eye can see. His group published the first proof-of-concept results demonstrating that it is possible to to turn commercially available light emitting diode (LED) light bulbs into broadband wireless transmission systems. 

"It should be so cheap that it's everywhere," he says. "Using the visible light spectrum, which comes for free, you can piggy-back existing wireless services on the back of lighting equipment."

More profile about the speaker
Harald Haas | Speaker | TED.com