English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxYouth@Sydney

Emily Parsons-Lord: Art made of the air we breathe

Emily Parsons-Lord: Soluduğumuz havadan yapılan sanat

Filmed
Views 853,676

Emily Parsons-Lord, dünya tarihinin -- Karbon döneminin temiz, taze havası ve Büyük Yok Oluşun maden-suyu tadındaki havasından, yarattığımız geleceğin zehirli havasına kadar -- belirli anlarına ait havaları yeniden yaratıyor. Havayı sanata çevirerek, bizleri, etrafımızdaki görünmez dünyayı tanımaya davet ediyor. Bu yaratıcı, ilginç konuşmada dünyanın geçmişini ve geleceğini soluyun.

- Artist
Emily Parsons-Lord makes cross-disciplinary contemporary art that is informed by research and critical dialogue with materials and climate science. Full bio

If I askeddiye sordu you to pictureresim the airhava,
Havayı resmetmenizi isteseydim,
00:13
what do you imaginehayal etmek?
ne hayal ederdiniz?
00:17
MostÇoğu people think about eitherya emptyboş spaceuzay
Çoğu insan boşluk veya
00:20
or clearaçık bluemavi skygökyüzü
açık mavi gökyüzü ya da bazen
00:24
or sometimesara sıra treesağaçlar dancingdans in the windrüzgar.
rüzgarda dans eden ağaçları düşünüyor.
00:26
And then I rememberhatırlamak my highyüksek schoolokul
chemistrykimya teacheröğretmen with really long socksçorap
Ben de lisedeki, uzun
çoraplı kimya öğretmenimi hatırlıyorum,
00:29
at the blackboardyazı tahtası,
tahtanın önünde,
00:33
drawingçizim diagramsdiyagramlar of bubbleskabarcıklar
connectedbağlı to other bubbleskabarcıklar,
diğer baloncuklara
bağlanan baloncuk şemaları çiziyor ve
00:34
and describingaçıklayan how they vibratetitreşim
and collideçarpışmak in a kindtür of franticçılgınca soupçorba.
nasıl titreşerek
çarpıştıklarını anlatıyor.
00:38
But really, we tendeğiliminde not to think
about the airhava that much at all.
Aslında hava hakkında çok
fazla şey düşünmemeye yatkınız.
00:44
We noticeihbar it mostlyçoğunlukla
Üzerinde hoşumuza gitmeyen
00:48
when there's some kindtür of unpleasanthoş olmayan
sensoryduyusal intrusionizinsiz giriş uponüzerine it,
bir şeyler olduğu
zaman varlığını fark ediyoruz,
00:50
like a terriblekorkunç smellkoku
or something visiblegözle görülür like smokeduman or mistsis.
kötü bir koku ya da gözle
görülen duman veya sis gibi.
00:54
But it's always there.
Aslında o hep orada.
01:00
It's touchingdokunma all of us right now.
Şu anda hepimize dokunuyor.
01:03
It's even insideiçeride us.
Hatta içimizde bile var.
01:05
Our airhava is immediateacil, vitalhayati and intimatesamimi.
Bizim havamız anlık, hayati ve içtendir.
01:09
And yethenüz, it's so easilykolayca forgottenunutulmuş.
Buna rağmen kolaylıkla unutuluyor.
01:15
So what is the airhava?
Peki, hava nedir?
01:20
It's the combinationkombinasyon of the invisiblegörünmez
gasesgazlar that envelopörtmek the EarthDünya,
Dünyanın yer çekiminden
etkilenen, dünyayı kuşatan
01:22
attractedçekti by the Earth'sDünya'nın
gravitationalyerçekimi pullÇek.
görünmez gazların birleşimidir.
01:25
And even thoughgerçi I'm a visualgörsel artistsanatçı,
Ben bir görsellik sanatçısı olsam da,
01:29
I'm interestedilgili in
the invisibilityGörünmezlik of the airhava.
havanın görünmezliğiyle ilgileniyorum.
01:32
I'm interestedilgili in how we imaginehayal etmek it,
Onu hayal edişimizle, tecrübe edişimizle
01:36
how we experiencedeneyim it
ve nefes alarak onun
01:39
and how we all have an innateDoğuştan gelen
understandinganlayış of its materialityönemlilik
maddeselliği hakkındaki
anlayışımızın nasıl oluştuğuyla
01:41
throughvasitasiyla breathingnefes.
ilgileniyorum.
01:45
All life on EarthDünya changesdeğişiklikler the airhava
throughvasitasiyla gasgaz exchangedeğiş tokuş,
Dünya üzerindeki yaşamlar,
gaz değişimi yoluyla havayı değiştirir
01:48
and we're all doing it right now.
ve şu anda da bunu yapıyoruz.
01:54
ActuallyAslında, why don't we all
right now togetherbirlikte take
Şimdi hep birlikte büyük,
01:56
one bigbüyük, collectivetoplu, deepderin breathnefes in.
kolektif, derin bir nefes alalım.
01:59
ReadyHazır? In. (InhalesNefes)
Hazır mısınız? Alın. (Nefes alıyor)
02:02
And out. (ExhalesNefes verir)
Verin. (Nefes veriyor)
02:07
That airhava that you just exhaledüfledi,
Şu anda çıkardığınız havayı,
02:10
you enrichedzenginleştirilmiş a hundredyüz timeszamanlar
in carbonkarbon dioxidedioksit.
yüzlerce karbondioksit
katarak zenginleştirdiniz.
02:13
So roughlykabaca fivebeş literslitre of airhava perbaşına breathnefes,
17 breathsnefes perbaşına minutedakika
Her nefes için ortalama beş litre
hava, bir yıldaki 525.600 dakika için
02:18
of the 525,600 minutesdakika perbaşına yearyıl,
dakikada 17 nefes,
02:24
comesgeliyor to approximatelyyaklaşık olarak
45 millionmilyon literslitre of airhava,
toplamda ortalama
45 milyon litre hava yapar,
02:30
enrichedzenginleştirilmiş 100 timeszamanlar in carbonkarbon dioxidedioksit,
bu hava yalnızca sizin için,
karbondioksitle 100 kere
02:35
just for you.
zenginleştirilmiştir.
02:39
Now, that's equivalenteşdeğer to about 18
Olympic-sizedOlimpik swimmingyüzme poolshavuzları.
Bu da ortalama 18 adet
olimpik yüzme havuzuna eşittir.
02:41
For me, airhava is pluralÇoğul.
Bana göre hava çoğuldur.
02:48
It's simultaneouslyeşzamanlı
as smallküçük as our breathingnefes
Eş zamanlı olarak,
nefesimiz kadar küçük ve
02:50
and as bigbüyük as the planetgezegen.
gezegen kadar büyüktür.
02:53
And it's kindtür of hardzor to pictureresim.
Bunu hayal etmek biraz zordur.
02:56
Maybe it's impossibleimkansız,
and maybe it doesn't mattermadde.
Belki imkansızdır, belki de önemi yoktur.
03:00
ThroughAracılığıyla my visualgörsel artssanat practiceuygulama,
Görsel sanat uygulamamla
03:03
I try to make airhava, not so much pictureresim it,
havayı, resmetmekten çok,
03:06
but to make it visceralvisseral
and tactiledokunsal and hapticHaptic.
içgüdüsel, elle tutulur ve
dokunsal hale getirmeyi denedim.
03:10
I try to expandgenişletmek this notionkavram
of the aestheticestetik, how things look,
Estetiğin bu kavramını, yani
nesnelerin nasıl göründüklerini
03:15
so that it can includeDahil etmek things
like how it feelshissediyor on your skincilt
genişleterek, teninizde ve
ciğerlerinizde nasıl hissettirdiğini
03:20
and in your lungsakciğerler,
ve sesinizin onun içinden
03:23
and how your voiceses soundssesleri
as it passesgeçer throughvasitasiyla it.
geçerken nasıl
olduğunu gösterebilmek istedim.
03:25
I explorekeşfetmek the weightağırlık, densityyoğunluk and smellkoku,
but mostçoğu importantlyönemlisi,
Ağırlığını, yoğunluğunu ve
kokusunu keşfettim, ama en önemlisi
03:30
I think a lot about the storieshikayeleri we attachiliştirmek
to differentfarklı kindsçeşit of airhava.
hava ile bağdaştırdığımız
hikayeler hakkında çok düşünüyorum.
03:34
This is a work I madeyapılmış in 2014.
Bu, 2014'de yaptığım bir çalışma.
03:42
It's calleddenilen "DifferentFarklı KindsÇeşitleri
of AirHava: A Plant'sBitkinin DiaryGünlüğü,"
Adı "Farklı Hava Türleri:
Bir Bitkinin Günlüğü" ve bu çalışmada
03:46
where I was recreatingyeniden oluşturma the airhava
from differentfarklı erasdevirlerde in Earth'sDünya'nın evolutionevrim,
dünyanın evrimindeki farklı
dönemlerin havasını yeniden yaratıyorum
03:49
and invitingçekici the audienceseyirci
to come in and breathenefes almak them with me.
ve seyircileri, benimle birlikte
onları solumaya davet ediyorum.
03:53
And it's really surprisingşaşırtıcı,
so drasticallybüyük ölçüde differentfarklı.
Bu çok şaşırtıcı ve
inanılmaz derecede farklı.
03:56
Now, I'm not a scientistBilim insanı,
Ben bir bilim insanı değilim,
04:01
but atmosphericatmosferik scientistsBilim adamları
will look for tracesizleri
fakat atmosferik bilim
insanları jeolojide havanın kimyasının
04:03
in the airhava chemistrykimya in geologyJeoloji,
izlerini arayacaklar, tıpkı
04:06
a bitbit like how rockskayalar can oxidizeokside,
kayaların oksitlenmesi gibi ve
04:09
and they'llacaklar extrapolatetahmin
that informationbilgi and aggregatetoplam it,
bu bilgileri değerlendirip,
bir araya getirecekler ve böylelikle
04:12
suchböyle that they can
prettygüzel much formform a recipeyemek tarifi
farklı zamanlara ait hava için bir
04:15
for the airhava at differentfarklı timeszamanlar.
tarif oluşturabilecekler.
04:18
Then I come in as the artistsanatçı
and take that recipeyemek tarifi
Sonrasında sanatçı
olarak ben devreye giriyorum,
04:20
and recreateyeniden oluşturun it usingkullanma the componentbileşen gasesgazlar.
bu tarifi alıyor ve bileşen gazları
kullanarak yeniden yaratıyorum.
04:23
I was particularlyözellikle interestedilgili
in momentsanlar of time
Özellikle, havayı değiştiren
hayatlara örnek teşkil eden
04:28
that are examplesörnekler
of life changingdeğiştirme the airhava,
anlarla ilgileniyorum,
aynı zamanda karbonlu hava gibi,
04:31
but alsoAyrıca the airhava that can influenceetki
how life will evolvegelişmek,
hayatın değişimini etkileyebilen
04:35
like CarboniferousKarbonifer airhava.
havayla da ilgileniyorum.
04:40
It's from about 300 to 350
millionmilyon yearsyıl agoönce.
Bu yaklaşık 300 ila
350 milyon yıl önceydi.
04:43
It's an eraçağ knownbilinen
as the time of the giantsDevler.
Devler zamanı
olarak bilinen bir dönemdi.
04:47
So for the first time
in the historytarih of life,
Yaşam tarihinde ilk kez
04:51
ligninlignin evolvesgeliştikçe.
lignin gelişiyordu.
04:53
That's the hardzor stuffşey
that treesağaçlar are madeyapılmış of.
Ağaçları oluşturan
sert bir maddedir bu.
04:55
So treesağaçlar effectivelyetkili bir şekilde inventicat etmek
theironların ownkendi trunksMayo at this time,
Yani o zamanlar ağaçlar
kendi gövdelerini yaratıyorlardı
04:57
and they get really bigbüyük,
biggerDaha büyük and biggerDaha büyük,
ve büyük, kocaman bir hale gelip
05:01
and pepperbiber the EarthDünya,
dünyaya yayılıyor,
05:03
releasingserbest bırakma oxygenoksijen, releasingserbest bırakma
oxygenoksijen, releasingserbest bırakma oxygenoksijen,
oksijen üretiyor, oksijen
üretiyor, oksijen üretiyorlardı
05:04
suchböyle that the oxygenoksijen levelsseviyeleri
are about twiceiki defa as highyüksek
ve oksijen seviyesi,
günümüzdeki seviyesinden
05:07
as what they are todaybugün.
iki kat daha fazlaydı.
05:11
And this richzengin airhava supportsdestekler
massivemasif insectshaşarat --
Bu güçlü hava
büyük böcekleri destekliyordu --
05:13
hugeKocaman spidersörümcekler and dragonfliesyusufçuk
with a wingspanKanat açıklığı of about 65 centimeterssantimetre.
65 santimetrelik bir kanat boyuna
sahip yusufçuklar ve dev örümcekler.
05:17
To breathenefes almak, this airhava is really cleantemiz
and really freshtaze.
Bu hava nefes almak için
gerçekten çok temiz ve çok ferah.
05:24
It doesn't so much have a flavorlezzet,
Pek bir lezzeti yok, fakat
05:28
but it does give your bodyvücut
a really subtleince kindtür of boostalttan yukarıya ittirmek of energyenerji.
vücudunuza çok hoş
bir enerji desteği sağlıyor.
05:30
It's really good for hangoversAkşamdan kalma.
Akşamdan kalma olanlara iyi gelir.
05:34
(LaughterKahkaha)
(Gülüşmeler)
05:36
Or there's the airhava of the Great DyingÖlüyor --
Ya da burada Büyük Yok Oluş havası var --
05:38
that's about 252.5 millionmilyon yearsyıl agoönce,
bu, dinozorlar evrim geçirmeden öncesi,
05:41
just before the dinosaursdinozorlar evolvegelişmek.
yaklaşık 252.5 milyon yıl önce.
05:44
It's a really shortkısa time perioddönem,
geologicallyjeolojik olarak speakingkonuşuyorum,
Jeolojik açıdan
bu gerçekten kısa bir süre,
05:47
from about 20- to 200,000 yearsyıl.
ortalama 20 ila 200.000 yıl arası.
05:50
Really quickhızlı.
Çok hızlı.
05:53
This is the greatestEn büyük extinctionsönme eventolay
in Earth'sDünya'nın historytarih,
Bu olay, dünya tarihindeki
en büyük yok olma olayı,
05:56
even biggerDaha büyük than when
the dinosaursdinozorlar diedvefat etti out.
hatta dinozorlar
öldüğü zamankinden de büyük.
05:58
Eighty-fiveSeksen beş to 95 percentyüzde of speciesTürler
at this time dieölmek out,
Bu dönemde %85 ila %95 tür
yok oluyor ve eş zamanlı olarak
06:02
and simultaneouseşzamanlı to that is a hugeKocaman,
dramaticdramatik spikebaşak in carbonkarbon dioxidedioksit,
karbondioksitte de büyük,
dramatik bir yükseliş meydana geliyor
06:06
that a lot of scientistsBilim adamları agreeanlaşmak
ve birçok bilim adamı bunun
06:11
comesgeliyor from a simultaneouseşzamanlı
eruptionErüpsiyonu of volcanoesvolkanlar
volkanların eş zamanlı
patlamasından ve ortaya çıkan bir sera
06:13
and a runawayKaçmak greenhouseyeşil Ev effectEfekt.
etkisinden kaynaklandığını söylüyorlar.
06:16
OxygenOksijen levelsseviyeleri at this time go
to belowaltında halfyarım of what they are todaybugün,
O dönemdeki oksijen seviyesi
günümüzdeki seviyenin yarısına düşüyor,
06:20
so about 10 percentyüzde.
yani %10 civarında.
06:24
So this airhava would definitelykesinlikle not
supportdestek humaninsan life,
Yani bu hava kesinlikle
insan yaşamını desteklemezdi,
06:25
but it's OK to just have a breathnefes.
yalnızca nefes alınabiliyordu.
06:28
And to breathenefes almak, it's oddlytuhaf bir şekilde comfortingrahatlatıcı.
Ve nefes almak, garip
bir şekilde rahatlatıcıdır.
06:30
It's really calmingsakinleştirici, it's quiteoldukça warmIlık, hafif sıcak
Sakinleştirir, sıcaktır
06:33
and it has a flavorlezzet a little bitbit
like sodasoda waterSu.
ve tadı maden suyu gibidir.
06:36
It has that kindtür of spritzSpritz,
quiteoldukça pleasanthoş.
Bu şekilde püskürür, oldukça keyifli.
06:41
So with all this thinkingdüşünme
about airhava of the pastgeçmiş,
Geçmişin havası
hakkındaki düşüncelerin yanı sıra,
06:44
it's quiteoldukça naturaldoğal to startbaşlama thinkingdüşünme
about the airhava of the futuregelecek.
geleceğin havası hakkında
düşünmek de oldukça doğaldır.
06:47
And insteadyerine of beingolmak speculativespekülatif with airhava
Ayrıca, hava konusunda şüpheci olup
06:52
and just makingyapma up what I think
mightbelki be the futuregelecek airhava,
geleceğin havası olacağını
düşündüğüm şeyi uydurmaktansa,
06:54
I discoveredkeşfedilen this human-synthesizedinsan sentez airhava.
bu insan-sentezli havayı keşfettim.
06:58
That meansanlamına geliyor that it doesn't occurmeydana
anywhereherhangi bir yer in naturedoğa,
Bu demek oluyor ki,
doğada herhangi bir yerde gerçekleşmiyor,
07:02
but it's madeyapılmış by humansinsanlar in a laboratorylaboratuvar
fakat bir laboratuvarda farklı endüstriyel
07:05
for applicationuygulama in differentfarklı
industrialSanayi settingsAyarlar.
ortamlara uygulanmak için
insanlar tarafından üretiliyor.
07:08
Why is it futuregelecek airhava?
Neden geleceğin havası?
07:13
Well, this airhava is a really stablekararlı moleculemolekül
Bu hava, bozulmadan önce, sonraki
07:15
that will literallyharfi harfine be partBölüm of the airhava
oncebir Zamanlar it's releasedyayınlandı,
300 ila 400 yıl için, bir kez bırakıldığı
zaman havanın bir parçası haline
07:19
for the nextSonraki 300 to 400 yearsyıl,
before it's brokenkırık down.
gelen gerçek stabil bir moleküldür.
07:23
So that's about 12 to 16 generationsnesiller.
Yani bu, 12 ila 16 jenerasyon oluyor.
07:28
And this futuregelecek airhava has
some very sensualşehvetli qualitiesnitelikleri.
Geleceğin havası bazı
hassas özelliklere de sahip.
07:33
It's very heavyağır.
Çok ağır.
07:37
It's about eightsekiz timeszamanlar heavierdaha ağır
than the airhava we're used to breathingnefes.
Soluduğumuz havadan
ortalama sekiz kat daha ağır.
07:39
It's so heavyağır, in factgerçek,
that when you breathenefes almak it in,
Öyle ağır ki, aslında, onu
soluduğunuz zaman, ağzınızdan
07:45
whateverher neyse wordskelimeler you speakkonuşmak
are kindtür of literallyharfi harfine heavyağır as well,
çıkan kelimeler de ağırlaşıyor,
gerçek anlamda çenenizden
07:48
so they dribblesalya down your chinçene
and dropdüşürmek to the floorzemin
akıyorlar, yere düşüyorlar ve
07:51
and soakemmek into the cracksçatlaklar.
çatlakların içerisine giriyorlar.
07:55
It's an airhava that operatesfaaliyet
quiteoldukça a lot like a liquidsıvı.
Bu, sıvıya benzer
şekilde çalışan bir hava.
07:57
Now, this airhava comesgeliyor
with an ethicalahlâki dimensionboyut as well.
Şimdi, bu hava ayrıca
beraberinde etik bir boyutu da getiriyor.
08:02
Humansİnsanlar madeyapılmış this airhava,
Bu havayı insanlar yaptı,
08:06
but it's alsoAyrıca the mostçoğu potentkuvvetli
greenhouseyeşil Ev gasgaz
fakat aynı zamanda, test edilmiş en etkili
08:08
that has ever been testedtest edilmiş.
sera gazı da bu hava.
08:12
Its warmingısınma potentialpotansiyel is 24,000 timeszamanlar
that of carbonkarbon dioxidedioksit,
Isıtma potansiyeli, karbondioksitten
24 bin kat daha fazla ve
08:15
and it has that longevityuzun ömürlü
of 12 to 16 generationsnesiller.
12 ila 16 jenerasyon dayanıklılığa sahip.
08:20
So this ethicalahlâki confrontationçatışma
is really centralmerkezi to my work.
Bu etik karşılaşma
gerçekten çalışmamın merkezi.
08:25
(In a loweredalçaltılmış voiceses) It has
anotherbir diğeri quiteoldukça surprisingşaşırtıcı qualitykalite.
(Kısık bir sesle) Başka
şaşırtıcı bir özelliği daha var.
08:43
It changesdeğişiklikler the soundses of your voiceses
quiteoldukça dramaticallydramatik.
Sesinizi de oldukça
dramatik bir biçimde değiştiriyor.
08:47
(LaughterKahkaha)
(Gülüşmeler)
08:50
So when we startbaşlama to think -- oohooh!
It's still there a bitbit.
Yani, düşünürsek
Biraz daha kalmış.
08:57
(LaughterKahkaha)
(Gülüşmeler)
09:00
When we think about climateiklim changedeğişiklik,
İklim değişikliğini düşündüğümüzde,
09:01
we probablymuhtemelen don't think about
giantdev insectshaşarat and eruptingpatlayan volcanoesvolkanlar
muhtemelen dev böcekleri,
patlayan volkanları ya da komik sesleri
09:04
or funnykomik voicessesleri.
düşünmeyiz.
09:10
The imagesGörüntüler that more readilykolayca come to mindus
Aklımıza o anda gelen imgeler
09:13
are things like retreatinggeri çekilen glaciersbuzullar
and polarkutup bearsayılar adriftbaşıboş on icebergsbuzdağları.
eriyen buzullar ve buz kütleleri
üzerinde akıntıya kapılan kutup ayıları.
09:15
We think about piepasta chartsçizelgeleri
and columnkolon graphsgrafikleri
Daire grafiklerini, sütun
grafiklerini ve hırka giymiş
09:21
and endlesssonsuz politicianssiyasetçiler
talkingkonuşma to scientistsBilim adamları wearinggiyme cardigansHırka.
bilim adamlarıyla konuşan
sonsuz sayıda politikacıyı düşünürüz.
09:24
But perhapsbelki it's time we startbaşlama
thinkingdüşünme about climateiklim changedeğişiklik
Fakat belki de iklim
değişikliğini, havayı tecrübe
09:30
on the sameaynı visceralvisseral levelseviye
that we experiencedeneyim the airhava.
ettiğimiz o içgüdüsel
seviyede düşünme zamanı gelmiştir.
09:34
Like airhava, climateiklim changedeğişiklik is simultaneouslyeşzamanlı
at the scaleölçek of the moleculemolekül,
İklim değişikliği, tıpkı hava gibi,
eş zamanlı olarak molekül, nefes ve
09:39
the breathnefes and the planetgezegen.
gezegen ölçeğindedir.
09:45
It's immediateacil, vitalhayati and intimatesamimi,
Ani, hayati ve içtendir,
09:49
as well as beingolmak amorphousamorf and cumbersomehantal.
aynı zamanda şekilsiz ve ağırdır.
09:52
And yethenüz, it's so easilykolayca forgottenunutulmuş.
Fakat kolayca unutuluyor.
09:58
Climateİklim changedeğişiklik is the collectivetoplu
self-portraitkendi portresi of humanityinsanlık.
İklim değişikliği, insanlığın
kolektif bir öz-portresidir.
10:03
It reflectsyansıtır our decisionskararlar as individualsbireyler,
Bireyler, devletler ve endüstriler olarak
10:07
as governmentshükümetler and as industriesEndüstriyel.
kararlarımızı yansıtmaktadır.
10:10
And if there's anything
I've learnedbilgili from looking at airhava,
Havaya bakarak
öğrendiğim bir şey varsa,
10:13
it's that even thoughgerçi
it's changingdeğiştirme, it persistsdevam ederse.
o da, değişse bile
devamlılık göstermesidir.
10:16
It mayMayıs ayı not supportdestek the kindtür of life
that we'devlenmek recognizetanımak,
Bizim tanıdığımız türden
yaşamı desteklemeyebilir,
10:20
but it will supportdestek something.
ama bir şeyi destekleyecektir.
10:24
And if we humansinsanlar are suchböyle a vitalhayati
partBölüm of that changedeğişiklik,
Ve eğer biz, insanlar, bu
değişimin önemli bir parçasıysak,
10:27
I think it's importantönemli
that we can feel the discussiontartışma.
bence, bu konuşmayı
hissedebilmemiz önemlidir.
10:30
Because even thoughgerçi it's invisiblegörünmez,
Çünkü görünmez olsa bile,
10:35
humansinsanlar are leavingayrılma
a very vibrantcanlı traceiz in the airhava.
insanlar havada çok
canlı bir iz bırakıyorlar.
10:39
Thank you.
Teşekkürler.
10:44
(ApplauseAlkış)
(Alkış)
10:46
Translated by Gözde Zülal Solak
Reviewed by Ramazan Şen

▲Back to top

About the speaker:

Emily Parsons-Lord - Artist
Emily Parsons-Lord makes cross-disciplinary contemporary art that is informed by research and critical dialogue with materials and climate science.

Why you should listen

Through investigation into air and light, both conceptually, and culturally, Emily Parsons-Lord interrogates the materiality of invisibility, magic and the stories we tell about reality, the universe and our place in time and space. Tragi-humour, scale and invisibility are often used as access points her conceptual art practice.

Based in Sydney, Australia, Parsons-Lord's recent work includes recreating the air from past eras in Earth's evolution, recreating starlight in colored smoke, created multi-channel video and experimenting with pheromones, aerogel and chemistry. She has exhibited both nationally and internationally and participated in the Bristol Biennial – In Other Worlds, 2016, Primavera 2016 (Australia's flagship emerging art exhibition), Firstdraft Sydney and Vitalstatistix, Adelaide.

Parsons-Lord completed a bachelor of digital media (First Class Honours) 2008 at UNSW Art & Design, and a masters of peace and conflict studies from University of Sydney, 2010. She has been a researcher in residence at SymbioticA, at the Univeristy of Western Australia, and has had solo exhibitions at (forthcoming) Wellington St Projects 2017, Firstdraft in 2015, Gallery Eight in 2013 and the TAP Gallery in 2007, among many others.

More profile about the speaker
Emily Parsons-Lord | Speaker | TED.com