ABOUT THE SPEAKER
Carl June - Oncologist, researcher, professor
Carl June is a renowned pioneer in the fight against cancer.

Why you should listen

Carl June's revolutionary leukemia therapy, which was recently approved by the FDA, uses genetically engineered versions of a patient’s own T cells and is the first personalized cell therapy for cancer to be sanctioned in America. Developed by June and his colleagues, this method has the potential to help patients with many other types of cancers.

June is currently Director of the Center for Cellular Immunotherapies at the Perelman School of Medicine and Director of the Parker Institute for Cancer Immunotherapy at the University of Pennsylvania. A graduate of the Naval Academy in Annapolis and Baylor College of Medicine, he has published more than 350 manuscripts and is the recipient of numerous prizes and honors, including election to the Institute of Medicine in 2012 and the American Academy of Arts and Sciences in 2014, as well as being named one of TIME Magazine's 100 Most Influential People in 2018.

More profile about the speaker
Carl June | Speaker | TED.com
TEDMED 2018

Carl June: A "living drug" that could change the way we treat cancer

Carl June: Kanseri tedavi etme yöntemimizi değiştirebilecek "canlı bir ilaç"

Filmed:
1,459,846 views

Carl June, tümörlere saldırıp onları yok etmek için hastanın kendi immün sisteminin bir parçasını güçlendiren, "çığır açan" bir kanser tedavisi olan CAR T-hücreli terapinin öncüsüdür. June, büyük bir buluş hakkındaki bir konuşmada, otuz yıllık araştırmanın, bir zamanlar tedavisi olmadığı düşünülen lösemi vakalarını iyileştirmiş olan bir tedaviyle sonuçlandığını paylaşıyor ve bunun, diğer kanser türleriyle mücadele etmek için nasıl kullanılabileceğini açıklıyor.
- Oncologist, researcher, professor
Carl June is a renowned pioneer in the fight against cancer. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So this is the first time
I've told this storyÖykü in publichalka açık,
0
952
2906
Bu hikâyeyi herkesin önünde ilk anlatışım.
00:15
the personalkişisel aspectsyönleri of it.
1
3882
1911
Kendi bakış açımdan.
00:19
YogiYogi BerraBerra was a world-famousdünyaca ünlü
baseballbeyzbol playeroyuncu who said,
2
7056
5077
Yogi Berra dünyaca ünlü
bir beyzbol oyuncusuydu ve şöyle demişti:
00:24
"If you come to a forkçatal
in the roadyol, take it."
3
12157
2322
"Hayatta bir yol ayrımına
gelirseniz yola devam edin"
00:27
ResearchersAraştırmacılar had been,
for more than a centuryyüzyıl,
4
15069
3499
Araştırmacılar yüzyılı aşkın bir süredir
00:30
studyingders çalışıyor the immunebağışık systemsistem
as a way to fightkavga cancerkanser,
5
18592
2742
kanserle savaşmanın bir yolu olarak
immün sistemini araştırmaktalar
00:34
and cancerkanser vaccinesaşılar have,
unfortunatelyne yazık ki, been disappointinghayal kırıklığı.
6
22482
3460
ve kanser aşıları ne yazık ki
hayal kırıklığı yarattı.
00:37
They'veOnlar ettik only workedişlenmiş in cancerskanserler
causedneden oldu by virusesvirüsler,
7
25966
2810
Aşılar sadece virüslerin yol açtığı
kanserlerde işe yaradı,
00:40
like cervicalServikal cancerkanser or liverkaraciğer cancerkanser.
8
28800
3217
rahim ağzı ya da karaciğer kanseri gibi.
Bu yüzden kanser araştırmacıları aslında
kanserle mücadele için
00:45
So cancerkanser researchersaraştırmacılar basicallytemel olarak
gaveverdi up on the ideaFikir
9
33129
2810
00:47
of usingkullanma the immunebağışık systemsistem
to fightkavga cancerkanser.
10
35963
2856
immün sistemini kullanma
fikrinden vazgeçtiler.
Ve immün sistemi, zaten kanserle
savaşmak için değil,
00:52
And the immunebağışık systemsistem, in any casedurum,
did not evolvegelişmek to fightkavga cancerkanser;
11
40127
3996
00:56
it evolvedgelişti to fightkavga pathogenspatojenler
invadingistila from the outsidedışında.
12
44147
3382
dışarıdan gelen patojenlere karşı
savaşmak için gelişmiştir.
00:59
So its job is to killöldürmek
bacteriabakteriler and virusesvirüsler.
13
47962
2919
Yani onun görevi bakteri
ve virüsleri öldürmektir.
01:03
And the reasonneden the immunebağışık systemsistem
has troublesorun with mostçoğu cancerskanserler
14
51479
3344
Ve immün sisteminin, çoğu kanser
türüyle sorun yaşamasının nedeni
01:06
is that it doesn't invadesaldırmak
from the outsidedışında;
15
54847
3444
kanserin dışarıdan gelip
vücudu istila etmesi değil,
01:10
it evolvesgeliştikçe from its ownkendi cellshücreler.
16
58315
3004
vücudun kendi hücrelerinden gelişmesidir.
01:14
And so eitherya the immunebağışık systemsistem does
not recognizetanımak the cancerkanser as a problemsorun,
17
62337
4207
Bu yüzden ya immün sistemi kanseri
bir problem olarak görmez
01:18
or it attackssaldırılar a cancerkanser
and alsoAyrıca our normalnormal cellshücreler,
18
66568
3285
ya da kansere ve aynı zamanda
normal hücrelere saldırarak
01:21
leadingönemli to autoimmuneOtoimmün diseaseshastalıklar
like colitiskolit or multipleçoklu sclerosisskleroz.
19
69877
4560
kolit ve multipl skleroz gibi
otoimmün hastalıklara neden olur.
01:26
So how do you get around that?
20
74991
1799
Peki, bu durumun üstesinden nasıl geliriz?
01:28
Our answerCevap turneddönük out to be
syntheticsentetik immunebağışık systemssistemler
21
76814
4834
Cevabımız, sentetik immün sistemleri oldu.
01:33
that are designedtasarlanmış to recognizetanımak
and killöldürmek cancerkanser cellshücreler.
22
81672
3175
Bunlar, kanser hücrelerini tanımak
ve öldürmek için tasarlanmıştır.
01:37
That's right -- I said
a syntheticsentetik immunebağışık systemsistem.
23
85609
3400
Bu doğru - sentetik bir immün sistemi
dedim.
01:42
You do that with geneticgenetik engineeringmühendislik
and syntheticsentetik biologyBiyoloji.
24
90978
4190
Bunu genetik mühendisliği ve sentetik
biyoloji ile yaparsınız.
01:47
We did it with the naturallydoğal olarak occurringmeydana gelen
partsparçalar of the immunebağışık systemsistem,
25
95780
3152
Bunu immün sisteminin tabii
olarak ortaya çıkan parçalarıyla yaptık.
01:50
calleddenilen B cellshücreler and T cellshücreler.
26
98956
1930
Yani B hücreleri ve T hücreleri ile.
01:52
These were our buildingbina blocksbloklar.
27
100910
2267
Bunlar bizim yapı taşlarımız.
01:55
T cellshücreler have evolvedgelişti to killöldürmek
cellshücreler infectedenfekte with virusesvirüsler,
28
103522
3674
T hücreleri, virüslerle enfekte olan
hücreleri öldürmek için gelişmiştir
01:59
and B cellshücreler are the cellshücreler that make
antibodiesantikorlar that are secretedsalgılanan
29
107220
4139
ve B hücreleri, antikorları üretir.
Antikorlar bakterilere bağlanarak
bunları öldürür.
02:03
and then bindbağlamak to killöldürmek bacteriabakteriler.
30
111383
2595
02:07
Well, what if you combinedkombine
these two functionsfonksiyonlar
31
115012
4343
Peki, bu iki fonksiyonu kanserle savaşa
uygun hâle getirmek için tasarlanmış
02:11
in a way that was designedtasarlanmış
to repurposerepurpose them to fightkavga cancerkanser?
32
119379
4071
bir şekilde birleştirirseniz ne olur?
Antikorlar için genleri B hücrelerinden
T hücrelerine yerleştirmenin
02:15
We realizedgerçekleştirilen it would be possiblemümkün
to inserteklemek the genesgenler for antibodiesantikorlar
33
123474
3627
mümkün olabileceğini fark ettik.
02:19
from B cellshücreler into T cellshücreler.
34
127125
2181
02:21
So how do you do that?
35
129854
1468
Peki bunu nasıl yaparsınız?
02:24
Well, we used an HIVHIV virusvirüs
as a TrojanTruva horseat
36
132109
4046
T hücrelerinin immün sistemini
aşmak için
bir Truva atı olarak
bir HIV virüsü kullandık.
02:28
to get pastgeçmiş the T cells'hücreleri immunebağışık systemsistem.
37
136179
2820
02:32
The resultsonuç is a chimeraChimera,
38
140464
1587
Sonuç bir kimera oldu.
02:34
a fantasticfantastik fire-breathingateş püskürtme creatureyaratık
from GreekYunanca mythologymitoloji,
39
142075
4113
Yani Yunan mitolojisinde
ateş soluyan, aslan başlı, keçi gövdeli
02:38
with a lion'sAslan headkafa, a goat'skeçi bodyvücut
and a serpent'sYılanın tailkuyruk.
40
146212
3690
ve yılan kuyruklu fantastik
bir yaratık.
Böylece, B hücreli antikorlar, T hücreli
taşıyıcı ve HIV Truva atı ile
02:42
So we decidedkarar that the paradoxicalparadoksal
thing that we had createdoluşturulan
41
150720
3659
02:46
with our B-cellB hücresi antibodiesantikorlar,
our T cellshücreler carriertaşıyıcı
42
154403
4193
yarattığımız bu paradoksal şeyin adının
02:50
and the HIVHIV TrojanTruva horseat
43
158620
2068
02:52
should be calleddenilen "ChimericŞeymerik AntigenAntijen
ReceptorReseptör T cellshücreler," or CARAraba T cellshücreler.
44
160712
4865
"Kimerik Antijen Reseptör T hücreleri"
yani CAR T hücreleri
olması gerektiğine karar verdik.
02:58
The virusvirüs alsoAyrıca insertsekler geneticgenetik informationbilgi
45
166538
2983
Virüs ayrıca, T hücrelerini aktive etmek
ve onları öldürücü moda programlamak için
03:01
to activateetkinleştirmek the T cellshücreler and programprogram them
into theironların killingöldürme modekip.
46
169545
3732
genetik bilgi transfer etmektedir.
03:05
So when CARAraba T cellshücreler are injectedenjekte
into somebodybirisi with cancerkanser,
47
173915
4079
Yani kanser olan birine CAR T hücreleri
enjekte edildiği zaman,
03:10
what happensolur when those CARAraba T cellshücreler
see and bindbağlamak to theironların tumortümör targethedef?
48
178018
4338
bu hücreler tümör hedeflerini görüp
bunlara bağlandığında ne olur?
03:14
They actdavranmak like superchargedsupercharged killerkatil
T cellshücreler on steroidssteroidler.
49
182688
3706
Steroitler üzerinde, çok aktive olmuş,
öldürücü T hücreleri gibi davranırlar.
03:19
They startbaşlama this crash-defenseçarpışma-savunma
buildupbirikimini systemsistem in the bodyvücut
50
187197
3396
Vücutta çok hızlı bir şekilde
savunma sistemini başlatırlar
03:22
and literallyharfi harfine dividebölmek
and multiplyçarpmak by the millionsmilyonlarca,
51
190617
3060
ve gerçekten milyonlarca parçaya
bölünürler ve çoğalırlar,
03:25
where they then attacksaldırı and killöldürmek the tumortümör.
52
193701
2295
sonra tümöre saldırarak onu yok ederler.
03:28
All of this meansanlamına geliyor that CARAraba T cellshücreler
are the first livingyaşam drugilaç in medicinetıp.
53
196550
5055
Tüm bunlar, CAR T hücrelerinin tıpta
ilk canlı ilaç olduğu anlamına gelir.
03:34
CARAraba T cellshücreler breakkırılma the moldkalıp.
54
202375
1464
CAR T hücreleri ezber bozmaktadır.
03:35
UnlikeAksine normalnormal drugsilaçlar that you take --
55
203863
2254
Aldığınız diğer ilaçlardan farklıdır.
Diğerleri görevini yapıp metabolize olur
03:38
they do theironların job and get metabolizedmetabolize,
and then you have to take them again --
56
206141
4174
ve sonra onları yeniden almanız gerekir.
03:42
CARAraba T cellshücreler staykalmak alivecanlı
and on the job for yearsyıl.
57
210339
3704
CAR T hücreleri ise yıllarca canlı kalır
ve görevini yapar.
03:46
We have had CARAraba T cellshücreler staykalmak
in the bodiesbedenler of our cancerkanser patientshastalar
58
214530
4559
CAR T hücreleri şu anda
sekiz yılı aşkın süredir
kanser hastalarımızın
vücutlarında yer almaktadır.
03:51
now for more than eightsekiz yearsyıl.
59
219113
1877
Ve bu tasarımcı T hücreleri,
yani CAR T hücreleri,
03:54
And these designertasarımcı
cancerkanser T cellshücreler, CARAraba T cellshücreler,
60
222196
3238
03:57
have a calculatedhesaplanan half-lifeHalf-Life
of more than 17 yearsyıl.
61
225458
3968
17 yıldan uzun bir tahmini
yarılanma ömrüne sahiptir.
04:01
So one infusioninfüzyon can do the job;
62
229450
1948
Yani tek bir infüzyon işe yarayabilir;
04:03
they staykalmak on patroldevriye
for the restdinlenme of your life.
63
231422
2503
hayatınızın geri kalan kısmında
görevini sürdürür.
Bu, tıpta yeni bir yaklaşımın
başlangıcıdır.
04:06
This is the beginningbaşlangıç
of a newyeni paradigmparadigma in medicinetıp.
64
234403
2744
04:10
Now, there was one majormajör challengemeydan okuma
to these T-cellT-hücre infusionsinfüzyon.
65
238173
4644
Bu T hücreli infüzyonlarla ilgili
önemli bir sorun vardı.
Bir hastada işe yarayacak
tek T hücre kaynağı kendi T hücreleridir.
04:15
The only sourcekaynak of T cellshücreler
that will work in a patienthasta
66
243903
4267
04:20
are your ownkendi T cellshücreler,
67
248194
1167
04:21
unlessolmadıkça you happenolmak to have
an identicalözdeş twinikiz.
68
249385
2288
Tek yumurta ikiziniz olmadığı sürece.
Yani birçoğumuz bu konuda şanssızız.
04:24
So for mostçoğu of us, we're out of luckşans.
69
252234
2163
Bu yüzden CAR T hücrelerini ürettik.
04:28
So what we did was to make CARAraba T cellshücreler.
70
256440
3845
04:32
We had to learnöğrenmek to growbüyümek
the patient'shastanın ownkendi T cellshücreler.
71
260309
3048
Hastanın kendi T hücrelerini üretmeyi
öğrenmemiz gerekti.
Ve 1990'larda bunun için
güçlü bir platform geliştirdik.
04:35
And we developedgelişmiş a robustgüçlü
platformplatform for this in the 1990s.
72
263381
3983
04:39
Then in 1997, we first testedtest edilmiş
CARAraba T cellshücreler in patientshastalar
73
267831
4032
Sonra 1997'de ilk önce CAR T hücrelerini
ileri evre HIV-AIDS hastalarında denedik.
04:43
with advancedileri HIV-AIDSHIV-AIDS.
74
271887
1849
04:46
And we foundbulunan that those CARAraba T cellshücreler
survivedhayatta in the patientshastalar
75
274268
3098
Ve bu CAR T hücrelerinin hastalarda
on yıldan uzun süre yaşadığını gördük.
04:49
for more than a decadeonyıl.
76
277390
1584
Ve bu hücreler onların immün sistemini
geliştirdi ve virüsleri azalttı
04:50
And it improvedgelişmiş theironların immunebağışık systemsistem
and decreasedazalma theironların virusesvirüsler,
77
278998
3015
04:54
but it didn't cureÇare them.
78
282037
1366
ama onları iyileştirmedi.
04:55
So we wentgitti back to the laboratorylaboratuvar,
and over the nextSonraki decadeonyıl
79
283427
2841
Bu yüzden, laboratuvara döndük
ve sonraki on yıl boyunca
04:58
madeyapılmış improvementsiyileştirmeler
to the CARAraba T cellhücre designdizayn.
80
286292
2857
CAR T hücresinin tasarımını geliştirdik.
05:01
And by 2010, we beganbaşladı treatingtedavi
leukemiaLösemi patientshastalar.
81
289173
3847
Ve 2010'da lösemi hastalarını
tedavi etmeye başladık.
05:05
And our teamtakım treatedişlenmiş threeüç patientshastalar
82
293663
2357
Ekibimiz 2012'de, ileri evre kronik
lenfatik lösemili üç hastayı tedavi etti.
05:08
with advancedileri chronicKronik
lymphocyticLenfositik leukemiaLösemi in 2012.
83
296044
3738
05:11
It's a formform of incurabletedavi edilemez leukemiaLösemi
84
299806
2668
Bu, tedavisi olmayan bir lösemi türüdür
05:14
that afflictsafflicts approximatelyyaklaşık olarak 20,000 adultsyetişkinler
everyher yearyıl in the UnitedAmerika StatesBirleşik.
85
302498
4285
ve Amerika'da her yıl yaklaşık
20.000 yetişkinin başına bela olur.
05:19
The first patienthasta that we treatedişlenmiş
was a retiredemekli MarineDeniz sergeantÇavuş
86
307887
5034
Tedavi ettiğimiz ilk hasta,
emekli bir deniz astsubayı
05:24
and a prisonhapis correctionsdüzeltmeler officersubay.
87
312945
1926
ve bir cezaevi görevlisiydi.
Sadece birkaç hafta ömrü kalmıştı
05:26
He had only weekshaftalar to livecanlı
88
314895
1309
05:28
and had, in factgerçek, alreadyzaten paidödenmiş
for his funeralcenaze.
89
316228
4199
ve aslında kendi cenaze masraflarını
çoktan ödemişti.
Hücreler kendisine verildi
ve birkaç gün içinde ateşi yükseldi.
05:33
The cellshücreler were infusedinfüzyon,
and withiniçinde daysgünler, he had highyüksek feversateş.
90
321450
4147
Çoklu organ yetmezliği gelişti
ve yoğun bakım ünitesine nakledildi.
05:37
He developedgelişmiş multipleçoklu organorgan failuresarızaları,
91
325621
1777
05:39
was transferredtransfer to the ICUYOĞUN BAKIM
and was comatosekomada olan.
92
327422
2349
Komadaydı, onun öleceğini düşündük
05:41
We thought he would dieölmek,
93
329795
1564
ve aslında rahip
onun son dualarını yapmıştı.
05:43
and, in factgerçek, he was givenverilmiş last ritesayinleri.
94
331383
2452
05:45
But then, anotherbir diğeri
forkçatal in the roadyol happenedolmuş.
95
333859
4839
Ama sonra bir başka yol ayrımı göründü.
05:50
So, around 28 daysgünler after
the CARAraba T cellhücre infusioninfüzyon,
96
338722
2984
CAR T hücresi infüzyonundan
yaklaşık 28 gün sonra uyandı
05:53
he wokeuyandı up,
97
341730
1157
05:54
and the physicianshekimler finallyen sonunda examinedincelenen him,
98
342911
2254
ve doktorlar sonunda onu muayene ettiler
ve kanser yok olmuştu.
Oradaki büyük kitleler kaybolmuştu.
05:57
and the cancerkanser was gonegitmiş.
99
345189
1268
05:58
The bigbüyük masseskitleler that
had been there had meltederitilmiş.
100
346481
2300
Kemik iliği biyopsilerinde
hiçbir lösemi belirtisi bulunmadı
06:01
BoneKemik marrowkemik iliği biopsiesbiyopsileri foundbulunan
no evidencekanıt of leukemiaLösemi,
101
349823
2397
06:04
and that yearyıl, in our first
threeüç patientshastalar we treatedişlenmiş,
102
352244
3000
ve o yıl, tedavi ettiğimiz ilk üç hastadan
06:07
two of threeüç have had durabledayanıklı remissionsRemisyon
now for eightsekiz yearsyıl,
103
355268
3256
ikisinin hastalığında
sekiz yıldır kalıcı remisyon var
06:10
and one had a partialkısmi remissionremisyon.
104
358548
2266
ve birinde kısmi remisyon var.
06:13
The CARAraba T cellshücreler had attackedsaldırıya
the leukemiaLösemi in these patientshastalar
105
361230
3300
CAR T hücreleri
bu hastalardaki lösemiye saldırdı
06:16
and had dissolvedçözünmüş betweenarasında 2.9
and 7.7 poundspound of tumortümör in eachher patienthasta.
106
364554
6780
ve her hastada
1.3 ila 3.4 kg'lık tümörü yok etti.
06:24
TheirOnların bodiesbedenler had becomeolmak veritablegerçek
bioreactorsbiyoreaktörler for these CARAraba T cellshücreler,
107
372649
4833
Hastaların vücutları, bu CAR T hücreleri
için biyoreaktörler hâline gelerek
06:29
producingüreten millionsmilyonlarca
and millionsmilyonlarca of CARAraba T cellshücreler
108
377506
2857
kemik iliği ve kanda ve tümör kitlelerinde
milyonlarca CAR T hücresi üretti.
06:32
in the bonekemik marrowkemik iliği,
bloodkan and tumortümör masseskitleler.
109
380387
3787
06:36
And we discoveredkeşfedilen that these CARAraba T cellshücreler
can punchyumruk faruzak aboveyukarıdaki theironların weightağırlık classsınıf,
110
384511
4285
Bu CAR T hücrelerinin
kendi güçlerinin çok üstünde
bir başarı sağlayabildiğini gördük.
06:40
to use a boxingBoks analogyanaloji.
111
388820
1556
06:42
Just one CARAraba T cellhücre can killöldürmek
1,000 tumortümör cellshücreler.
112
390718
4159
Sadece tek bir CAR T hücresi
1000 tümör hücresini öldürebilir.
Bu doğru - bire binlik bir oran.
06:47
That's right -- it's a ratiooranı
of one to a thousandbin.
113
395697
2902
06:50
The CARAraba T cellhücre and
its daughterkız evlat progenydöl cellshücreler
114
398623
3018
Car T hücresi ve onun yavru hücreleri
06:53
can dividebölmek and dividebölmek
and dividebölmek in the bodyvücut
115
401665
2436
vücutta son tümör hücresi yok olana
kadar bölünebilir.
06:56
untila kadar the last tumortümör cellhücre is gonegitmiş.
116
404125
2135
06:58
There's no precedentörnek for this
in cancerkanser medicinetıp.
117
406284
2549
Kanser biliminde bunun bir emsali yoktur.
07:01
The first two patientshastalar
who had fulltam remissionremisyon
118
409379
3180
Tam remisyonu olan ilk iki hastada
bugün hâlâ lösemi yok
07:04
remainkalmak todaybugün leukemia-freelösemiiçermez,
119
412583
3076
07:07
and we think they are curedtedavi.
120
415683
1590
ve onların iyileştiğini düşünüyoruz.
Bu insanların seçenekleri kalmamıştı
07:09
These are people
who had runkoş out of optionsseçenekleri,
121
417297
2475
ve kendilerine uygulanan tüm geleneksel
yöntemler itibarıyla
07:13
and by all traditionalgeleneksel methodsyöntemleri they had,
122
421106
2677
07:15
they were like modern-dayGünümüz LazarusLazarus casesvakalar.
123
423807
2667
modern zaman Lazarus vakaları gibiydiler.
07:18
All I can say is: thank goodnessiyilik
for those forksçatal in the roadyol.
124
426870
3694
Tek söyleyebileceğim şey şu:
Bu yol ayrımları için şükürler olsun.
Bir sonraki adımımız akut lösemili
çocukların tedavisi için izin almaktı.
07:23
Our nextSonraki stepadım was to get permissionizin
to treattedavi etmek childrençocuklar with acuteakut leukemiaLösemi,
125
431196
4510
07:27
the mostçoğu commonortak formform of cancerkanser in kidsçocuklar.
126
435730
2665
Bu, çocuklarda en sık rastlanan
kanser türü.
07:30
The first patienthasta we enrolledkayıtlı
on the trialDeneme was EmilyEmily WhiteheadWhitehead,
127
438419
3023
Teste kabul ettiğimiz ilk hasta
Emily Whitehead idi
ve o sırada altı yaşındaydı.
07:33
and at that time, she was sixaltı yearsyıl oldeski.
128
441466
2048
07:35
She had gonegitmiş throughvasitasiyla
a seriesdizi of chemotherapykemoterapi
129
443538
2626
Birkaç yıl süresince bir dizi
kemoterapi ve radyasyon tedavisi görmüştü
07:38
and radiationradyasyon treatmentstedaviler
over severalbirkaç yearsyıl,
130
446188
2540
ve her defasında lösemi nüksetmişti.
Aslında üç kez nüksetmişti.
07:40
and her leukemiaLösemi had always come back.
131
448752
1850
07:42
In factgerçek, it had come back threeüç timeszamanlar.
132
450626
2271
07:45
When we first saw her, EmilyEmily was very illhasta.
133
453276
2800
Emily'yi ilk gördüğümüzde çok hastaydı.
07:51
Her officialresmi diagnosisTanı
was advancedileri, incurabletedavi edilemez leukemiaLösemi.
134
459244
3895
Ona konulan resmi tanı
tedavi edilemez, ileri evre lösemiydi.
07:55
CancerKanser had invadedişgal her bonekemik marrowkemik iliği,
her liverkaraciğer, her spleendalak.
135
463822
3223
Kanser, kemik iliğini, karaciğerini
ve dalağını sarmıştı.
08:00
And when we infusedinfüzyon her
with the CARAraba T cellshücreler
136
468179
2824
Ve Nisan 2012'de ona
CAR T hücrelerini zerk ettiğimizde
08:03
in the springbahar of AprilNisan 2012,
137
471027
2642
08:05
over the nextSonraki fewaz daysgünler,
she did not get better.
138
473693
2549
sonraki birkaç gün içinde
durumu iyiye gitmedi.
08:08
She got worsedaha da kötüsü, and in factgerçek, much worsedaha da kötüsü.
139
476550
2793
Daha kötüye gitti,
aslında çok daha kötüleşti.
08:11
As our prisonhapis correctionsdüzeltmeler
officersubay had in 2010,
140
479367
3222
2010'daki cezaevi görevlisi gibi,
o da 2012'de yoğun bakım ünitesine alındı
08:14
she, in 2012, was admittedkabul edilmiş to the ICUYOĞUN BAKIM,
141
482613
2986
ve bu, hikâyedeki
en korkutucu yol ayrımıydı.
08:17
and this was the scariesten korkunç forkçatal
in the wholebütün roadyol of this storyÖykü.
142
485623
3341
08:21
By day threeüç, she was comatosekomada olan
and on life supportdestek
143
489559
3605
Üçüncü gün komaya girdi ve böbrek
ve akciğer yetmezliği ve koma nedeniyle
08:26
for kidneyböbrek failurebaşarısızlık, lungakciğer failurebaşarısızlık and comakoma.
144
494522
3195
yaşam destek ünitesine bağlandı.
Üç gün boyunca 41 derece gibi
yüksek bir ateşi vardı.
08:30
Her feverateş was as highyüksek
as 106 degreesderece FahrenheitFahrenheit for threeüç daysgünler.
145
498263
4377
Ve bu ateşe neyin
neden olduğunu bilmiyorduk.
08:35
And we didn't know
what was causingneden olan those feversateş.
146
503239
2743
Enfeksiyonlar için tüm standart
kan tahlillerini yaptık
08:38
We did all the standardstandart
bloodkan teststestler for infectionsenfeksiyonlar,
147
506730
2395
08:41
and we could not find
an infectiousbulaşıcı causesebeb olmak for her feverateş.
148
509149
3530
ve ateşe neden olacak enfeksiyöz
bir durum bulamadık.
08:44
But we did find something
very unusualolağandışı in her bloodkan
149
512703
3937
Ama kanında çok olağandışı bir şey bulduk.
Tıpta daha önce hiç görülmemiş bir şey.
08:48
that had never been seengörüldü
before in medicinetıp.
150
516664
2328
08:51
She had elevatedyüksek levelsseviyeleri of a proteinprotein
calleddenilen interleukin-interlökin-6, or IL-IL-6,
151
519374
5344
Kanında interlökin-6 yani IL6 olarak
adlandırılan protein seviyeleri artmıştı.
08:56
in her bloodkan.
152
524742
1168
08:57
It was, in factgerçek, more than a thousandfoldthousandfold
aboveyukarıdaki the normalnormal levelsseviyeleri.
153
525934
5028
Aslında normal düzeylerin
bin misli üzerindeydi.
09:03
And here'sburada where yethenüz anotherbir diğeri
forkçatal in the roadyol camegeldi in.
154
531450
3222
Ve burada bir başka
yol ayrımı daha göründü.
09:08
By sheersırf coincidencetesadüf,
155
536548
1627
09:10
one of my daughterskız çocukları has a formform
of pediatricPediatrik arthritisartrit.
156
538199
4690
Tamamen tesadüfen, kızlarımdan birinde
bir tür pediyatrik artrit vardı.
Ve sonuç olarak bir kanser doktoru olarak
09:16
And as a resultsonuç, I had been
followingtakip etme as a cancerkanser docDoktor,
157
544505
3199
kızımın artriti için deneysel tedavileri
takip ediyordum,
09:19
experimentaldeneysel therapiesterapiler
for arthritisartrit for my daughterkız evlat,
158
547728
3801
09:23
in casedurum she would need them.
159
551553
1373
bunlara ihtiyacı olursa diye.
09:24
And it so happenedolmuş that just monthsay
before EmilyEmily was admittedkabul edilmiş to the hospitalhastane,
160
552950
4223
Ve tesadüfe bakın ki, Emily hastaneye
yatmadan sadece aylar önce,
09:29
a newyeni therapyterapi had been approvedonaylı by the FDAFDA
161
557197
2916
FDA, yüksek interlökin-6 seviyelerinin
tedavisi için yeni bir ilacı onaylamıştı.
09:32
to treattedavi etmek elevatedyüksek levelsseviyeleri of interleukin-interlökin-6.
162
560137
2710
09:34
And it was approvedonaylı for the arthritisartrit
that my daughterkız evlat had.
163
562871
2770
Ve bu terapi, kızımdaki
artrit türü içindi.
Adı Tocilizumab.
09:37
It's calleddenilen tocilizumabtocilizumab.
164
565665
1600
Ve aslında Emily'nin yattığı hastanedeki
eczaneye yeni gelmişti.
09:40
And, in factgerçek, it had just been addedkatma
to the pharmacyeczane at Emily'sEmily'nin hospitalhastane,
165
568584
5134
Artrit için.
09:45
for arthritisartrit.
166
573742
1653
09:47
So when we foundbulunan EmilyEmily had
these very highyüksek levelsseviyeleri of IL-IL-6,
167
575419
3079
Emily'de IL-6 düzeylerinin çok yüksek
olduğunu görünce,
09:50
I calleddenilen her doctorsdoktorlar in the ICUYOĞUN BAKIM and said,
168
578522
2738
yoğun bakım ünitesindeki
doktorları arayıp
"Neden onu bu artrit ilacıyla tedavi
etmiyorsunuz?" diye sordum.
09:53
"Why don't you treattedavi etmek her
with this arthritisartrit drugilaç?"
169
581284
2982
09:56
They said I was a cowboykovboy
for suggestingdüşündüren that.
170
584700
2793
Bunu önerdiğim için benim
bir kovboy olduğumu söylediler.
09:59
And sincedan beri her feverateş and lowdüşük bloodkan pressurebasınç
171
587517
2437
Emily'nin ateşi ve düşük tansiyonu
herhangi başka bir tedaviye
cevap vermediği için
10:01
had not respondedcevap to any other therapyterapi,
172
589978
3290
doktoru, hastane etik kurulundan ve
Emily'nin ailesinden hemen izin istedi
10:05
her doctordoktor quicklyhızlı bir şekilde askeddiye sordu permissionizin
to the institutionalkurumsal reviewgözden geçirmek boardyazı tahtası,
173
593292
3310
10:08
her parentsebeveyn,
174
596626
1157
ve tabii ki, herkes tamam dedi.
Ve ilacı denediler.
10:09
and everybodyherkes, of coursekurs, said yes.
175
597807
1810
10:11
And they trieddenenmiş it,
176
599641
1201
10:12
and the resultsSonuçlar were nothing
shortkısa of strikingdikkat çekici.
177
600866
3152
Sonuçlar tam anlamıyla şaşırtıcıydı.
Tocilizumab ile tedavinin ardından
saatler içinde
10:16
Withinİçinde hourssaatler after treatmenttedavi
with tocilizumabtocilizumab,
178
604701
2658
10:19
EmilyEmily beganbaşladı to improveiyileştirmek very rapidlyhızla.
179
607383
2897
Emily'in durumu çok hızlı bir şekilde
düzelmeye başladı.
10:22
Twenty-threeYirmi üç daysgünler after her treatmenttedavi,
180
610764
3334
Tedaviden 23 gün sonra
Emily'de kanserin yok olduğu açıklandı.
10:26
she was declaredbeyan cancer-freeKanser ücretsiz.
181
614122
2074
10:28
And todaybugün, she's 12 yearsyıl oldeski
and still in remissionremisyon.
182
616220
4858
Emily bugün 12 yaşında ve hâlâ remisyonda.
(Alkışlar)
10:34
(ApplauseAlkış)
183
622840
6976
10:44
So we now call this violentşiddetli reactionreaksiyon
of the highyüksek feversateş and comakoma,
184
632707
5826
CAR T hücrelerinin verilmesinin ardından
yüksek ateş ve komadan oluşan
bu şiddetli reaksiyona
10:50
followingtakip etme CARAraba T cellshücreler,
185
638557
1158
10:51
cytokinesitokin releaseserbest bırakmak syndromesendrom, or CRSCrs.
186
639739
2624
sitokin salınım sendromu,
yani CRS adını veriyoruz.
10:54
We'veBiz ettik foundbulunan that it occursoluşur in nearlyneredeyse
all patientshastalar who respondyanıtlamak to the therapyterapi.
187
642387
3865
Bunun, tedaviye cevap veren hastaların
neredeyse hepsinde olduğunu gördük.
10:58
But it does not happenolmak
in those patientshastalar who failbaşarısız to respondyanıtlamak.
188
646276
3373
Ama tedaviye cevap vermeyen
hastalarda görülmüyor.
11:01
So paradoxicallyParadoksal olarak,
189
649673
1658
Yani paradoksal olarak,
CAR T-hücre tedavisinin ardından
11:04
our patientshastalar now hopeumut
for these highyüksek feversateş after therapyterapi,
190
652466
4460
hastalarımız artık
ateşlerinin yükselmesini umuyorlar,
11:08
whichhangi feelshissediyor like
"the worsten kötü flugrip in theironların life,"
191
656950
2802
ki bu sanki
"hayatlarındaki en berbat grip" gibi.
11:11
when they get CARAraba T-cellT-hücre therapiesterapiler.
192
659776
1770
11:13
They hopeumut for this reactionreaksiyon
193
661570
1305
Bu reaksiyonun olmasını umuyorlar
çünkü bunun,
11:14
because they know it's partBölüm
of the twistingkıvırma and turningdöndürme pathyol
194
662899
3130
tekrar sağlıklı olmaya giden o dönemeçli
yolun bir parçası olduğunu biliyorlar.
11:18
back to healthsağlık.
195
666053
1326
11:19
UnfortunatelyNe yazık ki, not everyher patienthasta recoverskurtarır.
196
667403
2350
Ne yazık ki, her hasta iyileşmiyor.
11:22
PatientsHastalar who do not get CRSCrs
are oftensık sık those who are not curedtedavi.
197
670458
3946
CRS'yi yaşamayan hastalar genellikle
iyileşmeyen hastalar.
CRS ile immün sisteminin lösemiyi yok etme
yeteneği arasında güçlü bir bağ var.
11:27
So there's a stronggüçlü linkbağlantı now betweenarasında CRSCrs
198
675258
3175
11:30
and the abilitykabiliyet of the immunebağışık systemsistem
to eradicatekökünü kurutmak leukemiaLösemi.
199
678457
3041
11:33
That's why last summeryaz,
200
681973
1159
Bu yüzden geçen yaz, FDA, lösemi için
CAR T hücrelerini onayladığında,
11:35
when the FDAFDA approvedonaylı
CARAraba T cellshücreler for leukemiaLösemi,
201
683156
5190
aynı zamanda, bu hastalardaki
IL-6 etkilerini ve buna eşlik eden CRS'yi
11:41
they alsoAyrıca co-approvedortak onaylı the use
of tocilizumabtocilizumab to blockblok the IL-IL-6 effectsetkileri
202
689252
6118
önlemek için Tocilizumab'ın
kullanımını da onayladı.
11:47
and the accompanyingeşlik eden CRSCrs
in these patientshastalar.
203
695394
3011
11:50
That was a very unusualolağandışı eventolay
in medicaltıbbi historytarih.
204
698711
3025
Bu, medikal tarihte
çok olağandışı bir olaydı.
Emily'nin doktorları şimdi daha ileri
deneyleri tamamlamış durumdalar
11:54
Emily'sEmily'nin doctorsdoktorlar have now
completedtamamlanan furtherayrıca trialsdenemeler
205
702784
4691
11:59
and reportedrapor that 27 out of 30 patientshastalar,
the first 30 we treatedişlenmiş,
206
707499
4608
ve 30 hastadan, tedavi ettiğimiz
ilk 30 hastadan 27'sinin,
yani yüzde doksanının
tam bir remisyonda olduğunu bildirdiler
12:04
or 90 percentyüzde,
207
712131
1156
12:05
had a completetamamlayınız remissionremisyon
208
713311
1383
Car T hücrelerinin verilmesinin ardından.
Bir ay içinde.
12:08
after CARAraba T cellshücreler, withiniçinde a monthay.
209
716175
2203
İleri evre kanser hastalarında yüzde 90
oranında tam remisyon görülmesi
12:10
A 90 percentyüzde completetamamlayınız remissionremisyon rateoran
in patientshastalar with advancedileri cancerkanser
210
718830
4500
50 yılı aşkın kanser araştırmalarında
duyulmamış bir şey.
12:15
is unheardduyulmamış of
211
723354
1156
12:16
in more than 50 yearsyıl of cancerkanser researchAraştırma.
212
724534
2873
12:19
In factgerçek, companiesşirketler oftensık sık declareilan
successbaşarı in a cancerkanser trialDeneme
213
727431
4765
Aslında şirketler genellikle
eğer hastaların yüzde on beşinde
12:24
if 15 percentyüzde of the patientshastalar
had a completetamamlayınız responsetepki rateoran.
214
732220
3548
tam yanıt oranı varsa bir kanser deneyinin
başarılı olduğunu açıklar.
12:28
A remarkabledikkat çekici studyders çalışma appearedortaya çıktı in the
"NewYeni Englandİngiltere JournalGünlük of MedicineTıp" in 2013.
215
736180
4469
2013'te "New England Tıp Dergisi"nde
dikkat çeken bir çalışma görüldü.
12:32
An internationalUluslararası studyders çalışma
has sincedan beri confirmedonaylı those resultsSonuçlar.
216
740673
3316
Uluslararası bir çalışma
o sonuçları doğruladı.
12:36
And that led to the approvalonay by the FDAFDA
217
744442
3572
Ve bu, çocuk ve genç erişkin lösemisi için
12:40
for pediatricPediatrik and younggenç adultyetişkin
leukemiaLösemi in AugustAğustos of 2017.
218
748038
4356
Ağustos 2017'de FDA'nın bunu
onaylamasına yol açtı.
Yani ilk kez onaylanan bir hücre
ve gen tedavisi olarak
12:45
So as a first-everilk approvalonay
of a cellhücre and genegen therapyterapi,
219
753275
3427
12:48
CARAraba T-cellT-hücre therapyterapi
has alsoAyrıca been testedtest edilmiş now
220
756726
2216
CAR T-hücre tedavisi inatçı lenfoması
olan yetişkinlerde de test edildi.
12:50
in adultsyetişkinler with refractoryRefrakter lymphomaLenfoma.
221
758966
2572
12:53
This diseasehastalık afflictsafflicts about 20,000
a yearyıl in the UnitedAmerika StatesBirleşik.
222
761885
3705
Bu hastalık Amerika'da yılda yaklaşık
20.000 kişiyi etkilemektedir.
12:58
The resultsSonuçlar were equallyaynı derecede impressiveetkileyici
and have been durabledayanıklı to datetarih.
223
766004
3795
Sonuçlar aynı derecede etkileyiciydi
ve şimdiye kadar kalıcı oldu.
13:02
And sixaltı monthsay agoönce, the FDAFDA approvedonaylı
the therapyterapi of this advancedileri lymphomaLenfoma
224
770172
4877
Ve altı ay önce FDA
ileri evre lenfomanın
CAR T hücreleriyle tedavisini onayladı.
13:07
with CARAraba T cellshücreler.
225
775073
1432
13:08
So now there are manyçok labslaboratuarları and physicianshekimler
and scientistsBilim adamları around the worldDünya
226
776974
5017
Yani şimdi dünyanın her tarafında
CAR T hücrelerini
13:14
who have testedtest edilmiş CARAraba T cellshücreler
227
782015
2097
birçok farklı hastalıkta test etmiş
pek çok laboratuvar ve doktor var
13:16
acrosskarşısında manyçok differentfarklı diseaseshastalıklar,
228
784136
2810
ve anlaşılacağı gibi, bu hızlı ilerlemeden
hepimiz çok heyecan duyuyoruz.
13:18
and understandablyanlaşılır, we're all thrilledheyecan
with the rapidhızlı pacehız of advancementilerleme.
229
786970
4437
13:23
We're so gratefulminnettar to see patientshastalar
who were formerlyeskiden terminalTerminal
230
791431
3603
Daha önce hastalığın son evresinde
olan hastaların
13:27
returndönüş to healthysağlıklı liveshayatları, as EmilyEmily has.
231
795058
3143
Emily gibi tekrar sağlığına kavuştuğunu
görmekten minnettarız.
Uzun süren remisyonlar görmek
bizi çok heyecanlandırıyor.
13:30
We're thrilledheyecan to see long remissionsRemisyon
that mayMayıs ayı, in factgerçek, be a cureÇare.
232
798892
3166
Aslında bunlar bir iyileşme olabilir.
13:34
At the sameaynı time, we're alsoAyrıca concernedilgili
about the financialmali costmaliyet.
233
802363
3809
Aynı zamanda finansal maliyet
konusunda kaygılıyız.
13:38
It can costmaliyet up to 150,000 dollarsdolar
to make the CARAraba T cellshücreler for eachher patienthasta.
234
806196
4825
Her hasta için CAR T hücrelerini üretmenin
maliyeti 150.000 dolar olabiliyor.
13:43
And when you addeklemek in the costmaliyet
of treatingtedavi CRSCrs and other complicationskomplikasyonlar,
235
811696
3655
Ve CRS ve diğer komplikasyonların tedavi
masrafını eklediğinizde,
13:47
the costmaliyet can reachulaşmak
one millionmilyon dollarsdolar perbaşına patienthasta.
236
815375
3324
maliyet, her hasta için
bir milyon dolara çıkabilir.
Ayrıca başarısız olmanın maliyetinin
daha da yüksek olduğunu unutmamalıyız.
13:51
We mustşart rememberhatırlamak that the costmaliyet
of failurebaşarısızlık, thoughgerçi, is even worsedaha da kötüsü.
237
819343
3453
13:55
The currentşimdiki noncurativetedavi edici olmayan therapiesterapiler
for cancerkanser are alsoAyrıca expensivepahalı
238
823271
3315
Kanseri iyileştirmeyen
mevcut tedaviler de pahalı
13:58
and, in additionilave, the patienthasta dieskalıp.
239
826610
2493
ve üstelik, bu durumlarda hasta ölüyor.
14:01
So, of coursekurs, we'devlenmek like to see
researchAraştırma donetamam now
240
829744
2776
Bu yüzden, elbette, yapılan araştırmaların
bunu tüm hastalar için daha verimli
14:04
to make this more efficientverimli
241
832544
2820
ve uygun maliyetli
hâle getirmesini istiyoruz.
14:08
and increaseartırmak affordabilityuygun maliyet
to all patientshastalar.
242
836367
2419
14:11
FortunatelyNeyse ki, this is a newyeni
and evolvinggelişen fieldalan,
243
839176
2231
Neyse ki bu, yeni
ve gelişmekte olan bir alan
14:13
and as with manyçok other newyeni
therapiesterapiler and servicesHizmetler,
244
841431
3544
ve birçok diğer yeni tedavi
ve hizmette olduğu gibi,
sektör bunu daha verimli şekilde
yapmayı öğrendikçe fiyatlar düşecek.
14:16
pricesfiyatları will come down as industrysanayi learnsöğrenir
to do things more efficientlyverimli biçimde.
245
844999
4253
CAR T hücre tedavisine yol açmış olan
tüm yol ayrımlarını düşündüğümde,
14:21
When I think about
all the forksçatal in the roadyol
246
849737
2079
14:23
that have led to CARAraba T-cellT-hücre therapyterapi,
247
851840
2110
14:25
there is one thing that strikesvurur me
as very importantönemli.
248
853974
2720
çok önemli olduğunu
düşündüğüm bir şey var.
14:29
We're remindedhatırlattı that discoverieskeşifler
of this magnitudebüyüklük don't happenolmak overnightbir gecede.
249
857474
3579
Hatırlamalıyız ki, bu büyüklükte keşifler
bir gecede olmuyor.
14:33
CARAraba T-cellT-hücre therapiesterapiler camegeldi to us
after a 30-year-yıl journeyseyahat,
250
861426
4326
CAR T hücre tedavisi 30 yıllık
bir yolculuktan sonra bize ulaştı.
14:37
alonguzun bir a roadyol fulltam of setbacksaksiliklere
and surprisessürprizler.
251
865776
2960
Başarısızlıklar ve sürprizlerle dolu
bir yoldan sonra.
14:41
In all this worldDünya of instantanlık gratificationhaz
252
869093
2412
Anlık tatminlerden
14:43
and 24/7, on-demandTalep üzerine resultsSonuçlar,
253
871529
3048
ve 7 gün 24 saat, ısmarlama sonuçlardan
oluşan bu dünyada
14:46
scientistsBilim adamları requiregerektirir persistencesebat,
visionvizyon and patiencesabır
254
874601
4128
bilim insanlarının tüm bunların
üstesinden gelmek için
istikrar, vizyon ve sabra ihtiyacı var.
14:50
to riseyükselmek aboveyukarıdaki all that.
255
878753
1533
Yol ayrımının her zaman bir çıkmaz
ya da sapma olmadığını görebilirler,
14:52
They can see that the forkçatal in the roadyol
is not always a dilemmaikilem or a detourservis yolu;
256
880816
4913
14:57
sometimesara sıra, even thoughgerçi
we mayMayıs ayı not know it at the time,
257
885753
3310
bazen o sırada anlamazsak da
yol ayrımı, eve giden yoldur.
15:01
the forkçatal is the way home.
258
889087
1667
15:03
Thank you very much.
259
891452
1326
Çok teşekkürler.
15:04
(ApplauseAlkış)
260
892802
3876
(Alkışlar)
Translated by aslı bengisu
Reviewed by Figen Ergürbüz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Carl June - Oncologist, researcher, professor
Carl June is a renowned pioneer in the fight against cancer.

Why you should listen

Carl June's revolutionary leukemia therapy, which was recently approved by the FDA, uses genetically engineered versions of a patient’s own T cells and is the first personalized cell therapy for cancer to be sanctioned in America. Developed by June and his colleagues, this method has the potential to help patients with many other types of cancers.

June is currently Director of the Center for Cellular Immunotherapies at the Perelman School of Medicine and Director of the Parker Institute for Cancer Immunotherapy at the University of Pennsylvania. A graduate of the Naval Academy in Annapolis and Baylor College of Medicine, he has published more than 350 manuscripts and is the recipient of numerous prizes and honors, including election to the Institute of Medicine in 2012 and the American Academy of Arts and Sciences in 2014, as well as being named one of TIME Magazine's 100 Most Influential People in 2018.

More profile about the speaker
Carl June | Speaker | TED.com