ABOUT THE SPEAKER
Murray Gell-Mann - Physicist
Murray Gell-Mann brings visibility to a crucial aspect of our existence that we can't actually see: elemental particles. He won the Nobel Prize in Physics for introducing quarks, one of two fundamental ingredients for all matter in the universe.

Why you should listen

He's been called "the man with five brains" -- and Murray Gell-Mann has the resume to prove it. In addition to being a Nobel laureate, he is an accomplished physicist who's earned numerous awards, medals and honorary degrees for his work with subatomic particles, including the groundbreaking theory that the nucleus of an atom comprises 100 or so fundamental building blocks called quarks.

Gell-Mann's influence extends well beyond his field: He's a member of the National Academy of Sciences, the American Academy of Arts and Sciences, and the Council on Foreign Relations. He also serves on the board of the Wildlife Conservation Society and is a director of Encyclopedia Britannica. Gell-Mann, a professor emeritus of Caltech, now heads the evolution of human languages program at the Santa Fe Institute, which he cofounded in 1984.

A prolific writer -- he's penned scores of academic papers and several books, including The Quark and the Jaguar -- Gell-Mann is also the subject of the popular science biography Strange Beauty: Murray Gell-Mann and the Revolution in 20th-Century Physics.

More profile about the speaker
Murray Gell-Mann | Speaker | TED.com
TED2007

Murray Gell-Mann: The ancestor of language

Murray Gell-Mann nói về ông tổ của ngôn ngữ.

Filmed:
944,446 views

Sau buổi phát biểu tại TED2007 về những gì thú vị trong ngành vật lý học, Murray Gell-Mann lại đem đến một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về một mối quan tâm khác của ông: tìm ra tổ tiên chung cho những ngôn ngữ hiện đại của chúng ta.
- Physicist
Murray Gell-Mann brings visibility to a crucial aspect of our existence that we can't actually see: elemental particles. He won the Nobel Prize in Physics for introducing quarks, one of two fundamental ingredients for all matter in the universe. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Well, I'm involvedcó tính liên quan in other things, besidesngoài ra physicsvật lý.
0
1000
4000
Nào, tôi tham gia vào khá nhiều các hoạt động khác ngoài lĩnh vực vật lý.
00:17
In factthực tế, mostlychủ yếu now in other things.
1
5000
2000
Thực tế, hiện giờ đa phần là các hoạt động khác.
00:19
One thing is distantxa xôi relationshipscác mối quan hệ amongtrong số humanNhân loại languagesngôn ngữ.
2
7000
4000
Một trong số đó là về những mối quan hệ tương đồng nào đấy giữa các ngôn ngữ của nhân loại.
00:24
And the professionalchuyên nghiệp, historicallịch sử linguistsnhà ngôn ngữ học in the U.S.
3
12000
4000
Và đa phần các chuyên gia về lịch sử ngôn ngữ học tại Mỹ
00:28
and in WesternTây EuropeEurope mostlychủ yếu try to stayở lại away
4
16000
3000
và Tây Âu đã cố gắng nhằm không đụng đến
00:31
from any long-distancekhoảng cách xa relationshipscác mối quan hệ, biglớn groupingsNhóm,
5
19000
4000
bất kỳ một mối quan hệ tương đồng xa nào; những nhóm lớn,
00:35
groupingsNhóm that go back a long time,
6
23000
3000
những nhóm này đã lùi lại một thời gian khá dài,
00:38
longerlâu hơn than the familiarquen familiescác gia đình.
7
26000
3000
lâu hơn cả những gia tộc lâu đời.
00:41
They don't like that. They think it's cranktay quây. I don't think it's cranktay quây.
8
29000
4000
Họ không thích thế; họ nghĩ đó là một ý tưởng kì quặc. Tôi cho rằng không phải vậy.
00:45
And there are some brilliantrực rỡ linguistsnhà ngôn ngữ học, mostlychủ yếu RussiansNgười Nga,
9
33000
3000
Một số các nhà ngôn ngữ học thông minh, hầu hết là người Nga,
00:48
who are workingđang làm việc on that, at SantaSanta FeFe InstituteHọc viện and in MoscowMoscow,
10
36000
4000
đang nghiên cứu đề tài này tại Viện Santa Fe ở Matxcova,
00:52
and I would love to see where that leadsdẫn.
11
40000
4000
và tôi thực sự trông chờ xem việc này sẽ dẫn đến đâu.
00:56
Does it really leadchì to a singleĐộc thân ancestortổ tiên
12
44000
3000
Phải chăng nó thực sự sẽ dẫn đến một ông tổ chung duy nhất nào đó
00:59
some 20, 25,000 yearsnăm agotrước?
13
47000
3000
sống cách đây khoảng vài 20 hay 25 nghìn năm?
01:02
And what if we go back beyondvượt ra ngoài that singleĐộc thân ancestortổ tiên,
14
50000
3000
Và chuyện gì xảy ra nếu chúng ta lùi lại quá khứ xa hơn vị tổ tiên chung đó
01:05
when there was presumablycó lẽ a competitioncuộc thi amongtrong số manynhiều languagesngôn ngữ?
15
53000
4000
khi mà có lẽ đã có một sự cạnh tranh giữa nhiều ngôn ngữ?
01:09
How farxa back does that go? How farxa back does modernhiện đại languagengôn ngữ go?
16
57000
3000
Điều này sẽ đi xa được đến đâu? Ngôn ngữ hiện đại có thể lùi xa về quá khứ bao nhiêu nữa?
01:13
How manynhiều tenshàng chục of thousandshàng nghìn of yearsnăm does it go back?
17
61000
3000
Nó có thể quay lại bao nhiêu vạn năm nữa đây?
01:16
ChrisChris AndersonAnderson: Do you have a hunchlinh cảm or a hopemong for what the answercâu trả lời to that is?
18
64000
3000
Chris Anderson: Liệu ông có một linh cảm hay hi vọng nào về câu trả lời cho vấn đề này là gì không?
01:19
MurrayMurray Gell-MannGell-Mann: Well, I would guessphỏng đoán that modernhiện đại languagengôn ngữ mustphải be olderlớn hơn
19
67000
3000
Murray Gell-Mann: Được thôi, tôi đoán rằng ngôn ngữ hiện đại phải nhiều niên đại
01:22
than the cavehang động paintingsnhững bức tranh and cavehang động engravingschạm khắc and cavehang động sculpturestác phẩm điêu khắc
20
70000
4000
hơn cả những bức tranh vẽ hay tranh khắc hay những bức tượng
01:26
and dancenhảy stepscác bước in the softmềm mại clayđất sét in the caveshang động in WesternTây EuropeEurope,
21
74000
5000
và những bước nhảy trên lớp đất sét mềm trong các hang động tại Tây Âu
01:31
in the AurignacianAurignacian PeriodThời gian some 35,000 yearsnăm agotrước, or earliersớm hơn.
22
79000
6000
thuộc thời kỳ Ô-ry-nhắc cách đây vài 35 nghìn năm, hay hơn nữa.
01:37
I can't believe they did all those things and didn't alsocũng thế have a modernhiện đại languagengôn ngữ.
23
85000
3000
Tôi không thể tin nổi họ đã làm được tất cả mà vẫn không có được một thứ ngôn ngữ hiện đại
01:40
So, I would guessphỏng đoán that the actualthực tế origingốc goesđi back at leastít nhất that farxa and maybe furtherthêm nữa.
24
88000
5000
Vậy nên tôi cho rằng, nguồn gốc thực sự phải được hình thành lâu ít nhất là như vậy và có lẽ là xa hơn nữa.
01:45
But that doesn't mean that all, or manynhiều, or mostphần lớn
25
93000
3000
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tất cả, hay phần nhiều
01:48
of today'sngày nay attestedchứng thực languagesngôn ngữ couldn'tkhông thể descendđi xuống perhapscó lẽ
26
96000
4000
các loại ngôn ngữ đã được chứng nhận ngày nay không thể được phát triển
01:52
from one that's much youngertrẻ hơn than that, like say 20,000 yearsnăm,
27
100000
4000
từ một ai đó trẻ hơn khá nhiều, như là cách đây khoảng 20 nghìn năm
01:56
or something of that kindloại. It's what we call a bottlenecknút cổ chai.
28
104000
3000
chẳng hạn. Chúng ta gọi đó là một cái cổ chai.
02:00
CACA: Well, PhilipPhilip AndersonAnderson mayTháng Năm have been right.
29
108000
1000
CA: Có lẽ Philip Anderson đã đúng.
02:01
You mayTháng Năm just know more about everything than anyonebất kỳ ai.
30
109000
3000
Dường như ông chính là người biết rõ về mọi thứ hơn bất kì ai.
02:04
So, it's been an honortôn vinh. Thank you MurrayMurray Gell-MannGell-Mann.
31
112000
2000
Thật vô cùng vinh hạnh. Cảm ơn Murray Gell-Mann.
02:06
(ApplauseVỗ tay)
32
114000
4000
(Vỗ tay)
Translated by THI THANH NGA PHAN
Reviewed by Alice Tran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Murray Gell-Mann - Physicist
Murray Gell-Mann brings visibility to a crucial aspect of our existence that we can't actually see: elemental particles. He won the Nobel Prize in Physics for introducing quarks, one of two fundamental ingredients for all matter in the universe.

Why you should listen

He's been called "the man with five brains" -- and Murray Gell-Mann has the resume to prove it. In addition to being a Nobel laureate, he is an accomplished physicist who's earned numerous awards, medals and honorary degrees for his work with subatomic particles, including the groundbreaking theory that the nucleus of an atom comprises 100 or so fundamental building blocks called quarks.

Gell-Mann's influence extends well beyond his field: He's a member of the National Academy of Sciences, the American Academy of Arts and Sciences, and the Council on Foreign Relations. He also serves on the board of the Wildlife Conservation Society and is a director of Encyclopedia Britannica. Gell-Mann, a professor emeritus of Caltech, now heads the evolution of human languages program at the Santa Fe Institute, which he cofounded in 1984.

A prolific writer -- he's penned scores of academic papers and several books, including The Quark and the Jaguar -- Gell-Mann is also the subject of the popular science biography Strange Beauty: Murray Gell-Mann and the Revolution in 20th-Century Physics.

More profile about the speaker
Murray Gell-Mann | Speaker | TED.com