ABOUT THE SPEAKER
Murray Gell-Mann - Physicist
Murray Gell-Mann brings visibility to a crucial aspect of our existence that we can't actually see: elemental particles. He won the Nobel Prize in Physics for introducing quarks, one of two fundamental ingredients for all matter in the universe.

Why you should listen

He's been called "the man with five brains" -- and Murray Gell-Mann has the resume to prove it. In addition to being a Nobel laureate, he is an accomplished physicist who's earned numerous awards, medals and honorary degrees for his work with subatomic particles, including the groundbreaking theory that the nucleus of an atom comprises 100 or so fundamental building blocks called quarks.

Gell-Mann's influence extends well beyond his field: He's a member of the National Academy of Sciences, the American Academy of Arts and Sciences, and the Council on Foreign Relations. He also serves on the board of the Wildlife Conservation Society and is a director of Encyclopedia Britannica. Gell-Mann, a professor emeritus of Caltech, now heads the evolution of human languages program at the Santa Fe Institute, which he cofounded in 1984.

A prolific writer -- he's penned scores of academic papers and several books, including The Quark and the Jaguar -- Gell-Mann is also the subject of the popular science biography Strange Beauty: Murray Gell-Mann and the Revolution in 20th-Century Physics.

More profile about the speaker
Murray Gell-Mann | Speaker | TED.com
TED2007

Murray Gell-Mann: The ancestor of language

Murray Gell-Mann o praotci lidského jazyka

Filmed:
944,446 views

Po prezentaci na TED2007 na téma elegance ve fyzice přináší Murray Gell-Mann krátký úvod do jiné své vášně: snahu nalézt společného předska moderních jazyků.
- Physicist
Murray Gell-Mann brings visibility to a crucial aspect of our existence that we can't actually see: elemental particles. He won the Nobel Prize in Physics for introducing quarks, one of two fundamental ingredients for all matter in the universe. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Well, I'm involvedzapojeno in other things, besideskromě physicsfyzika.
0
1000
4000
Mimo fyziky se rád zapojuji i do jiných věcí.
00:17
In factskutečnost, mostlyvětšinou now in other things.
1
5000
2000
Vlastně, nyní většinou do jiných věcí.
00:19
One thing is distantvzdálený relationshipsvztahy amongmezi humančlověk languagesjazyků.
2
7000
4000
Kupříkladu vzdálené vztahy mezi lidskými jazyky.
00:24
And the professionalprofesionální, historicalhistorický linguistslingvisté in the U.S.
3
12000
4000
Profesionálové, historičtí lingvisté ve Spojených státech
00:28
and in WesternZápadní EuropeEvropa mostlyvětšinou try to staypobyt away
4
16000
3000
a v západní Evropě se většinou drží dál
00:31
from any long-distancevelká vzdálenost relationshipsvztahy, bigvelký groupingsseskupení,
5
19000
4000
od jakýchkoliv vzdálených vztahů; dál od vekých skupin,
00:35
groupingsseskupení that go back a long time,
6
23000
3000
skupin, které jdou daleko do minulosti,
00:38
longerdelší than the familiarznát familiesrodiny.
7
26000
3000
dále než známé rodiny.
00:41
They don't like that. They think it's crankklika. I don't think it's crankklika.
8
29000
4000
Nemají to rádi; myslí si, že to je hloupost. Já si nemyslím, že to je hloupost.
00:45
And there are some brilliantbrilantní linguistslingvisté, mostlyvětšinou RussiansRusové,
9
33000
3000
Existuje několik skvělých lingvistů, zejména Rusů,
00:48
who are workingpracovní on that, at SantaSanta FeFE InstituteInstitut and in MoscowMoskva,
10
36000
4000
kteří pracují na Institutu v Sante Fe a v Moskvě,
00:52
and I would love to see where that leadsvede.
11
40000
4000
a já bych velmi rád viděl, kam nás to dovede.
00:56
Does it really leadVést to a singlesingl ancestorpředchůdce
12
44000
3000
Skutečně najdeme jediného předka
00:59
some 20, 25,000 yearsroky agopřed?
13
47000
3000
z doby před 20, 25 tisíci let?
01:02
And what if we go back beyondmimo that singlesingl ancestorpředchůdce,
14
50000
3000
A co když se vydáme ještě dále před tohoto jediného předka,
01:05
when there was presumablypravděpodobně a competitionsoutěž amongmezi manymnoho languagesjazyků?
15
53000
4000
do doby, kdy pravděpodobně existovaly boje mezi mnoha jazyky?
01:09
How fardaleko back does that go? How fardaleko back does modernmoderní languageJazyk go?
16
57000
3000
Jak daleko můžeme jít? Jak daleko do minulosti můžeme jít s moderními jazyky?
01:13
How manymnoho tensdesítky of thousandstisíce of yearsroky does it go back?
17
61000
3000
O kolik desítek tisíc let se musíme vrátit?
01:16
ChrisChris AndersonAnderson: Do you have a hunchpředtucha or a hopenaděje for what the answerOdpovědět to that is?
18
64000
3000
Chris Anderson: Doufáte nebo tušíte, co by mohlo být tou odpovědí?
01:19
MurrayMurray Gell-MannGell-Mann: Well, I would guesstipni si that modernmoderní languageJazyk mustmusí be olderstarší
19
67000
3000
Murray Gell-Mann: Hm, tipuji, že moderní jazyky jsou starší
01:22
than the cavejeskyně paintingsobrazy and cavejeskyně engravingsrytiny and cavejeskyně sculpturessochy
20
70000
4000
než jeskynní kresby a rytiny, jeskynní sochy
01:26
and dancetanec stepskroky in the softměkký clayjíl in the cavesjeskyně in WesternZápadní EuropeEvropa,
21
74000
5000
a taneční kroky v jemné hlíně v jeskyních v západní Evropě
01:31
in the AurignacianHledisek PeriodObdobí some 35,000 yearsroky agopřed, or earlierdříve.
22
79000
6000
z Aurignacianského období před 35 tisíci lety, nebo dříve.
01:37
I can't believe they did all those things and didn't alsotaké have a modernmoderní languageJazyk.
23
85000
3000
Nevěřím tomu, že by byli schopni vytvořit všechna tato díla a zároveň nemít moderní jazyk.
01:40
So, I would guesstipni si that the actualaktuální originpůvod goesjde back at leastnejméně that fardaleko and maybe furtherdále.
24
88000
5000
Takže odhaduji, že skutečný vznik je nejméně takto daleko a možná dále.
01:45
But that doesn't mean that all, or manymnoho, or mostvětšina
25
93000
3000
Ale to vůbec neznamená, že všechny, mnoho, nebo většina
01:48
of today'sdnešní attesteddoložené languagesjazyků couldn'tnemohl descendsestoupit perhapsmožná
26
96000
4000
současných doložených jazyků nemohla vzniknout z jiného,
01:52
from one that's much youngermladší than that, like say 20,000 yearsroky,
27
100000
4000
který je o mnoho mladší než těch řekněme 20 tisíc let,
01:56
or something of that kinddruh. It's what we call a bottleneckúzký.
28
104000
3000
nebo některého podobného. Říkáme tomu úzké hrdlo.
02:00
CACA: Well, PhilipFilip AndersonAnderson maysmět have been right.
29
108000
1000
CA: Hm, Philip Anderson měl možná pravdu.
02:01
You maysmět just know more about everything than anyonekdokoliv.
30
109000
3000
Možná skutečně víte o všem něco více než kdokoli jiný.
02:04
So, it's been an honorčest. Thank you MurrayMurray Gell-MannGell-Mann.
31
112000
2000
Byla to pro nás čest. Děkujeme, Murray Gell-Mann.
02:06
(ApplausePotlesk)
32
114000
4000
(Potlesk)
Translated by Premysl Chodura
Reviewed by Vaclav Mikolasek

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Murray Gell-Mann - Physicist
Murray Gell-Mann brings visibility to a crucial aspect of our existence that we can't actually see: elemental particles. He won the Nobel Prize in Physics for introducing quarks, one of two fundamental ingredients for all matter in the universe.

Why you should listen

He's been called "the man with five brains" -- and Murray Gell-Mann has the resume to prove it. In addition to being a Nobel laureate, he is an accomplished physicist who's earned numerous awards, medals and honorary degrees for his work with subatomic particles, including the groundbreaking theory that the nucleus of an atom comprises 100 or so fundamental building blocks called quarks.

Gell-Mann's influence extends well beyond his field: He's a member of the National Academy of Sciences, the American Academy of Arts and Sciences, and the Council on Foreign Relations. He also serves on the board of the Wildlife Conservation Society and is a director of Encyclopedia Britannica. Gell-Mann, a professor emeritus of Caltech, now heads the evolution of human languages program at the Santa Fe Institute, which he cofounded in 1984.

A prolific writer -- he's penned scores of academic papers and several books, including The Quark and the Jaguar -- Gell-Mann is also the subject of the popular science biography Strange Beauty: Murray Gell-Mann and the Revolution in 20th-Century Physics.

More profile about the speaker
Murray Gell-Mann | Speaker | TED.com