ABOUT THE SPEAKER
Murray Gell-Mann - Physicist
Murray Gell-Mann brings visibility to a crucial aspect of our existence that we can't actually see: elemental particles. He won the Nobel Prize in Physics for introducing quarks, one of two fundamental ingredients for all matter in the universe.

Why you should listen

He's been called "the man with five brains" -- and Murray Gell-Mann has the resume to prove it. In addition to being a Nobel laureate, he is an accomplished physicist who's earned numerous awards, medals and honorary degrees for his work with subatomic particles, including the groundbreaking theory that the nucleus of an atom comprises 100 or so fundamental building blocks called quarks.

Gell-Mann's influence extends well beyond his field: He's a member of the National Academy of Sciences, the American Academy of Arts and Sciences, and the Council on Foreign Relations. He also serves on the board of the Wildlife Conservation Society and is a director of Encyclopedia Britannica. Gell-Mann, a professor emeritus of Caltech, now heads the evolution of human languages program at the Santa Fe Institute, which he cofounded in 1984.

A prolific writer -- he's penned scores of academic papers and several books, including The Quark and the Jaguar -- Gell-Mann is also the subject of the popular science biography Strange Beauty: Murray Gell-Mann and the Revolution in 20th-Century Physics.

More profile about the speaker
Murray Gell-Mann | Speaker | TED.com
TED2007

Murray Gell-Mann: The ancestor of language

Murray Gell-Mann ile dillerin atası üzerine

Filmed:
944,446 views

TED2007'de fiziğin zerafeti üzerine verdiği konuşmasından sonra, hayrete düşüren Murray Gell-Mann'dan, tutkuyla ilgilendiği bir diğer konuda kısa bir özet: Çağdaş dillerin atasının araştırılması.
- Physicist
Murray Gell-Mann brings visibility to a crucial aspect of our existence that we can't actually see: elemental particles. He won the Nobel Prize in Physics for introducing quarks, one of two fundamental ingredients for all matter in the universe. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Well, I'm involvedilgili in other things, besidesdışında physicsfizik.
0
1000
4000
Evet, fizikten başka konularla da ilgiliyim.
00:17
In factgerçek, mostlyçoğunlukla now in other things.
1
5000
2000
aslına bakarsanız, şimdilerde özellikle başka konularla ilgiliyim.
00:19
One thing is distantuzak relationshipsilişkiler amongarasında humaninsan languagesdiller.
2
7000
4000
Bunlardan biri insan dilleri arasındaki uzak akrabalıklar.
00:24
And the professionalprofesyonel, historicaltarihi linguistsDil bilimciler in the U.S.
3
12000
4000
Batı Avrupa ve Amerika'da bu işi meslek edinmiş
00:28
and in WesternWestern EuropeEurope mostlyçoğunlukla try to staykalmak away
4
16000
3000
tarihsel dilbilimciler, bu tür uzun mesafeli akrabalıklar
00:31
from any long-distanceuzun mesafe relationshipsilişkiler, bigbüyük groupingsgruplandırmalar,
5
19000
4000
ve geniş öbeklemelerden çekiniyorlar,
00:35
groupingsgruplandırmalar that go back a long time,
6
23000
3000
alışılagelmiş dil ailelerinin ötesine geçen,
00:38
longeruzun than the familiartanıdık familiesaileleri.
7
26000
3000
daha eskilere uzanan öbeklemelerden kaçınıyorlar.
00:41
They don't like that. They think it's crankkrank. I don't think it's crankkrank.
8
29000
4000
Hoşlarına gitmiyor; uçuk gibi geliyor. Bence uçuk değil.
00:45
And there are some brilliantparlak linguistsDil bilimciler, mostlyçoğunlukla RussiansRuslar,
9
33000
3000
Ve bu konu üzerinde Santa Fe Enstitüsünde ve Moskova'da
00:48
who are workingçalışma on that, at SantaNoel Baba FeFe InstituteEnstitüsü and in MoscowMoskova,
10
36000
4000
çalışan son derece parlak bazı dilbilimciler var, çoğu Rus,
00:52
and I would love to see where that leadspotansiyel müşteriler.
11
40000
4000
Bu araştırmaların sonuçlarına ilgim büyük.
00:56
Does it really leadöncülük etmek to a singletek ancestoratası
12
44000
3000
Acaba gerçekten de 20, 25 bin yıl öncesine,
00:59
some 20, 25,000 yearsyıl agoönce?
13
47000
3000
bir ortak ata dile yönelim var mı?
01:02
And what if we go back beyondötesinde that singletek ancestoratası,
14
50000
3000
Ya böyle bir ortak ve tek atanın da öncesine,
01:05
when there was presumablymuhtemelen a competitionyarışma amongarasında manyçok languagesdiller?
15
53000
4000
bir çok dilin yarışma halinde olduğu dönemlere gidilse?
01:09
How faruzak back does that go? How faruzak back does modernmodern languagedil go?
16
57000
3000
Ne kadar eskiye dayanır? Çağdaş dillerin tarihi nereye kadar gider?
01:13
How manyçok tensonlarca of thousandsbinlerce of yearsyıl does it go back?
17
61000
3000
Onlarca, yüzlerce binyıl?
01:16
ChrisChris AndersonAnderson: Do you have a hunchönsezi or a hopeumut for what the answerCevap to that is?
18
64000
3000
Chris Anderson: Yanıtın ne olduğu konusunda bir önsezi ya da umudunuz var mı?
01:19
MurrayMurray Gell-MannGell-Mann: Well, I would guesstahmin that modernmodern languagedil mustşart be olderdaha eski
19
67000
3000
Bana sorarsanız, çağdaş diller, mağara resimleri, mağara heykelleri,
01:22
than the caveMağara paintingsresimlerinde and caveMağara engravingsgravür and caveMağara sculpturesheykeller
20
70000
4000
mağara oymacılığı, ve Batı Avrupa mağaralarında yumuşak kilde bulunan
01:26
and dancedans stepsadımlar in the softyumuşak claykil in the cavesmağaralar in WesternWestern EuropeEurope,
21
74000
5000
dans adımlarından da yaşlı olsa gerek.
01:31
in the AurignacianAurignacian PeriodDönem some 35,000 yearsyıl agoönce, or earlierdaha erken.
22
79000
6000
Yani yaklaşık 35 bin yıl öncesi, Aurignac Dönemi, belki daha da eski.
01:37
I can't believe they did all those things and didn't alsoAyrıca have a modernmodern languagedil.
23
85000
3000
Bütün bu eserleri yaratanların çağdaş dile sahip olmadıklarını düşünemiyorum.
01:40
So, I would guesstahmin that the actualgerçek originMenşei goesgider back at leasten az that faruzak and maybe furtherayrıca.
24
88000
5000
Dolayısıyla önsezim gerçek kökenlerin en az o kadar, belki daha da eski olduğu.
01:45
But that doesn't mean that all, or manyçok, or mostçoğu
25
93000
3000
Tabii bu bugün kullanılar ve araştırılan güncel dillerin hepsinin,
01:48
of today'sbugünkü attestedkarşımıza languagesdiller couldn'tcould descendalçalma perhapsbelki
26
96000
4000
birçoğunun, ya da çoğunun çok daha genç, diyelim ki,
01:52
from one that's much youngerdaha genç than that, like say 20,000 yearsyıl,
27
100000
4000
20 bin yıl yaşlarında, ya da o civarda, olmadığı anlamına gelmiyor.
01:56
or something of that kindtür. It's what we call a bottleneckdarboğaz.
28
104000
3000
Genetikte darboğaz adlı verilen şey bu.
02:00
CACA: Well, PhilipPhilip AndersonAnderson mayMayıs ayı have been right.
29
108000
1000
CA: Yani Philip Anderson haklı olabilir.
02:01
You mayMayıs ayı just know more about everything than anyonekimse.
30
109000
3000
Gerçekten de herşey hakkında herkesten daha bilgili olabilirsiniz.
02:04
So, it's been an honorOnur. Thank you MurrayMurray Gell-MannGell-Mann.
31
112000
2000
Şeref verdiniz. Çok sağolun, Murray Gell-Mann.
02:06
(ApplauseAlkış)
32
114000
4000
(Alkış)
Translated by Tunç Iyriboz
Reviewed by Sancak Gülgen

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Murray Gell-Mann - Physicist
Murray Gell-Mann brings visibility to a crucial aspect of our existence that we can't actually see: elemental particles. He won the Nobel Prize in Physics for introducing quarks, one of two fundamental ingredients for all matter in the universe.

Why you should listen

He's been called "the man with five brains" -- and Murray Gell-Mann has the resume to prove it. In addition to being a Nobel laureate, he is an accomplished physicist who's earned numerous awards, medals and honorary degrees for his work with subatomic particles, including the groundbreaking theory that the nucleus of an atom comprises 100 or so fundamental building blocks called quarks.

Gell-Mann's influence extends well beyond his field: He's a member of the National Academy of Sciences, the American Academy of Arts and Sciences, and the Council on Foreign Relations. He also serves on the board of the Wildlife Conservation Society and is a director of Encyclopedia Britannica. Gell-Mann, a professor emeritus of Caltech, now heads the evolution of human languages program at the Santa Fe Institute, which he cofounded in 1984.

A prolific writer -- he's penned scores of academic papers and several books, including The Quark and the Jaguar -- Gell-Mann is also the subject of the popular science biography Strange Beauty: Murray Gell-Mann and the Revolution in 20th-Century Physics.

More profile about the speaker
Murray Gell-Mann | Speaker | TED.com