English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2010

Naif Al-Mutawa: Superheroes inspired by Islam

Naif Al-Mutawa: Siêu anh hùng lấy cảm hứng từ Hồi Giáo

Filmed
Views 824,265

Trong "Nhóm 99", các anh hùng truyện tranh thế hệ mới của Naif Al-Mutawa chiến đấu không chỉ với tội ác. Họ đập tan những định kiến và chiến đấu với chủ nghĩa cực đoan. Được đặt tên theo 99 danh xưng của Allah, các nhân vật của ông đã củng cố thông điệp tích cực của Đạo Hồi và đa văn hóa để tạo nên một khung sườn đạo đức mới hòng đối đầu với cái ác, thậm chí còn kết hợp với các siêu anh hùng của Liên Minh Công Lý Mỹ.

- Creator, The 99
Naif Al-Mutawa has created a group of comic superheroes based on Islamic culture and religion. They derive their superpowers from the 99 attributes of Allah. Full bio

In OctoberTháng mười 2010,
Vào tháng 10 năm 2010
00:16
the JusticeTư pháp LeagueGiải đấu of AmericaAmerica will be teamingTeaming up with The 99.
Biệt đội siêu anh hùng sẽ được tập hợp
với tên Số hiệu 99
00:18
IconsBiểu tượng like BatmanBatman,
Những biểu tượng như Người Dơi
00:22
SupermanSiêu nhân, WonderThắc mắc WomanNgười phụ nữ and theirhọ colleaguesđồng nghiệp
Siêu Nhân, Nữ Siêu Nhân và đồng đội của họ
00:24
will be teamingTeaming up with iconsbiểu tượng JabbarJabbar, NooraNoora,
sẽ về cùng một đội với những biểu tượng
như Jabbar, Noora,
00:27
JamiJami and theirhọ colleaguesđồng nghiệp.
Jami và đồng đội của họ.
00:30
It's a storycâu chuyện of interculturalintercultural intersectionsnút giao thông,
Đây là câu chuyện về
sự giao thoa văn hóa,
00:32
and what better groupnhóm
và còn có ai phù hợp hơn
00:35
to have this conversationcuộc hội thoại
khi bàn về vấn đề này
00:37
than those that grewlớn lên out of fightingtrận đánh fascismchủ nghĩa phát xít
hơn những người sinh ra
từ cuộc chiến chống phát xít
00:39
in theirhọ respectivetương ứng historieslịch sử and geographiesvùng địa lý?
suốt lịch sử và vị trí địa lý của họ?
00:41
As fascismchủ nghĩa phát xít tooklấy over EuropeEurope in the 1930s,
Những năm 1930, khi Châu Âu
bị chủ nghĩa phát xít chiếm,
00:46
an unlikelykhông chắc reactionphản ứng cameđã đến out of NorthBắc AmericaAmerica.
Bắc Mỹ đã có phản ứng không ngờ.
00:48
As ChristianKitô giáo iconographybiểu tượng got changedđã thay đổi,
Khi hình tượng Kitô giáo thay đổi,
00:51
and swastikastrên were createdtạo out of crucifixesCrucifixes,
và chữ thập ngoặc từ thánh giá ra đời,
00:54
BatmanBatman and SupermanSiêu nhân were createdtạo by JewishDo Thái youngtrẻ menđàn ông
Người Dơi và Siêu Nhân cũng ra đời
nhờ thanh niên Do Thái
00:57
in the UnitedVương StatesTiểu bang and CanadaCanada,
ở Mỹ và Canada,
00:59
alsocũng thế going back to the BibleKinh Thánh.
cũng liên quan đến Kinh Thánh.
01:01
ConsiderXem xét this:
Để ý nhé:
01:03
like the prophetsnhà tiên tri, all the superheroessiêu anh hùng
giống các tiên tri, tất cả siêu anh hùng
01:05
are missingmất tích parentscha mẹ.
đều mồ côi cha mẹ.
01:07
Superman'sCủa siêu nhân parentscha mẹ diechết on KryptonKrypton
Cha mẹ của Siêu Nhân chết ở Krypton
01:09
before the agetuổi tác of one.
khi cậu chưa đầy 1 tuổi.
01:11
BruceLý Tiểu Long WayneWayne, who becomestrở thành BatmanBatman,
Bruce Wayne, Người Dơi,
01:13
losesmất his parentscha mẹ at the agetuổi tác of sixsáu in GothamGotham CityThành phố.
mất cha mẹ ở Thành phố Gotham
khi lên sáu.
01:15
SpidermanNgười nhện is raisednâng lên
Người Nhện được dì dượng
01:18
by his aunt and uncleChú.
nuôi lớn.
01:20
And all of them, just like the prophetsnhà tiên tri who get theirhọ messagethông điệp
Giống các tiên tri nhận thông điệp từ Chúa
01:22
from God throughxuyên qua GabrielGabriel,
qua Gabriel, tất cả bọn họ
01:24
get theirhọ messagethông điệp from aboveở trên.
đều nhận thông điệp từ ơn trên.
01:26
PeterPeter ParkerParker is in a librarythư viện in ManhattanManhattan
Peter Parker đang ở thư viện Manhattan
01:28
when the spidernhện descendsxuống from aboveở trên
thì có một con nhện rơi từ trên xuống
01:30
and givesđưa ra him his messagethông điệp throughxuyên qua a bitecắn.
chuyển thông điệp cho cậu qua vết cắn.
01:33
BruceLý Tiểu Long WayneWayne is in his bedroomphòng ngủ
Bruce Wayne đang ngủ trong phòng
01:36
when a biglớn batgậy fliesruồi over his headcái đầu,
thì một con dơi bay ngang qua đầu,
01:38
and he seesnhìn it as an omenđiềm to becometrở nên BatmanBatman.
và anh xem đó là điềm báo
trở thành Người Dơi.
01:40
SupermanSiêu nhân is not only sentgởi to EarthTrái đất
Siêu Nhân không phải bay đến Trái Đất
01:45
from the heavensthiên đường, or KryptonKrypton,
từ thiên đường hay Krypton,
01:47
but he's sentgởi in a podPod, much like MosesMôi-se was on the NileSông Nin.
mà được bọc trong hộp, giống Môsê
nằm nôi trên sông Nin.
01:49
(LaughterTiếng cười)
(Cười)
01:52
And you hearNghe the voicetiếng nói of his fathercha, Jor-ElJor-El,
Rồi bạn nghe thấy giọng cha anh ta,
Jor-El,
01:54
sayingnói to EarthTrái đất, "I have sentgởi to you my only sonCon trai."
nói với Trái Đất,
"Đây người con trai duy nhất của tôi."
01:56
(LaughterTiếng cười)
(Cười)
01:59
(ApplauseVỗ tay)
(Vỗ tay)
02:01
These are clearlythông suốt biblicalKinh Thánh archetypesarchetypes,
Đây là những nguyên mẫu trong thánh kinh,
02:05
and the thinkingSuy nghĩ behindphía sau that was to createtạo nên
và mục đích chính là tạo ra
02:07
positivetích cực, globally-resonatingvang trên toàn cầu storylinescốt truyện
một cốt truyện lạc quan
và cộng hưởng toàn cầu
02:09
that could be tiedgắn to the sametương tự things
có thể gắn với cùng một thứ
02:12
that other people were pullingkéo mean messagestin nhắn out of
mà người khác đang rút ra thông điệp xấu
02:14
because then the personngười that's usingsử dụng religiontôn giáo for the wrongsai rồi purposemục đích
vì lúc đó người dùng tôn giáo
cho mục đích sai
02:16
just becomestrở thành a badxấu man with a badxấu messagethông điệp.
sẽ trở thành người xấu
với thông điệp xấu.
02:19
And it's only by linkingliên kết positivetích cực things
Và chỉ có cách đoàn kết cái tốt
02:22
that the negativetiêu cực can be delinkeddelinked.
thì cái xấu mới bị bẻ gãy.
02:24
This is the kindloại of thinkingSuy nghĩ that wentđã đi into
Chính suy nghĩ ngày đã đóng góp
02:26
creatingtạo The 99.
vào sự ra đời của số Nhóm 99.
02:28
The 99 referencestài liệu tham khảo the 99 attributesthuộc tính of AllahAllah in the KoranKinh Koran,
Số 99 liên quan đến 99 danh xưng của Allah
trong kinh Koran,
02:30
things like generositylòng nhân ái and mercylòng thương xót and foresighttầm nhìn xa and wisdomsự khôn ngoan
như Đấng Rộng Lượng và Từ Bi,
Đấng Am Tường và Hiểu Biết Tất Cả
02:33
and dozenshàng chục of othersKhác that no two people in the worldthế giới would disagreekhông đồng ý about.
và nhiều tên khác không ai phản bác.
02:36
It doesn't mattervấn đề what your religiontôn giáo is;
Bạn thuộc tôn giáo nào không quan trọng;
02:38
even if you're an atheistngười vô thần, you don't raisenâng cao your kidđứa trẻ tellingnói him, you know,
kể cả bạn vô thần, không ai dạy con rằng,
02:40
"Make sure you lienói dối threesố ba timeslần a day."
"Nhớ nói dối mỗi ngày ba lần."
02:42
Those are basiccăn bản humanNhân loại valuesgiá trị.
Đó là những giá trị làm người cơ bản.
02:44
And so the backstorycốt truyện of The 99
Và câu chuyện của Nhóm 99
02:46
takes placeđịa điểm in 1258,
diễn ra năm 1258,
02:48
which historylịch sử tellsnói us the MongolsMông Cổ invadedxâm lược BaghdadBaghdad and destroyedphá hủy it.
theo lịch sử lúc đó quân Mông Cổ
đã chiếm và phá hủy Baghdad.
02:50
All the bookssách from BaitMồi câu al-HikmaAl-Hikma librarythư viện,
Toàn bộ sách trong thư viện Bait al-Hikma
02:53
the mostphần lớn famousnổi danh librarythư viện in its day, were thrownném in the TigrisTigris RiverSông,
nổi tiếng nhất thời ấy
đã bị ném xuống sông Tigris,
02:55
and the TigrisTigris changesthay đổi colormàu with inkmực.
và Tigris chuyển sang màu mực.
02:57
It's a storycâu chuyện passedthông qua on generationthế hệ after generationthế hệ.
Chuyện này được truyền
từ đời này sang đời khác.
02:59
I rewroteviết lại that storycâu chuyện,
Tôi đã viết lại nó,
03:02
and in my versionphiên bản, the librarianscán bộ thư viện find out that this is going to happenxảy ra --
và ở phiên bản của tôi,
thủ thư đã biết trước việc này,
03:04
and here'sđây là a sidebên notechú thích:
và đây là ghi chú bên lề:
03:06
if you want a comichài hước booksách to do well, make the librarianscán bộ thư viện the heroanh hùng. It always workscông trinh well.
muốn truyện hay, cho thủ thư làm anh hùng.
Luôn hiệu nghiệm.
03:08
(LaughterTiếng cười)
(Cười)
03:11
(ApplauseVỗ tay)
(Vỗ tay)
03:14
So the librarianscán bộ thư viện find out
Vậy là các thủ thư tìm cách
03:16
and they get togethercùng với nhau a specialđặc biệt solutiondung dịch, a chemicalhóa chất solutiondung dịch calledgọi là King'sKing's WaterNước,
và làm ra một dung dịch đặc biệt
có tên Nước Vua,
03:18
that when mixedpha trộn with 99 stonesđá
khi trộn 99 hòn đá với nó
03:20
would be ablecó thể to savetiết kiệm all that culturenền văn hóa and historylịch sử in the bookssách.
thì tất cả nền văn hóa và lịch sử
trong các sách sẽ được cứu.
03:22
But the MongolsMông Cổ get there first.
Nhưng quân Mông Cổ đến trước.
03:25
The bookssách and the solutiondung dịch get thrownném in the TigrisTigris RiverSông.
Sách và dung dịch đều bị đổ xuống Tigris.
03:27
Some librarianscán bộ thư viện escapethoát khỏi, and over the coursekhóa học of daysngày and weekstuần,
Vài thủ thư trốn thoát, và sau nhiều tuần,
03:29
they dipDIP the stonesđá into the TigrisTigris and suckhút up that collectivetập thể wisdomsự khôn ngoan
họ dìm những hòn đá xuống Tigris
và hút cạn kiến thức tổng hợp
03:32
that we all think is lostmất đi to civilizationnền văn minh.
mà ai cũng tưởng đã mất vào tay văn minh.
03:35
Those stonesđá have been smuggledbuôn lậu as threesố ba prayercầu nguyện beadsHạt xâu
Chúng được lén đưa đi dưới dạng tràng hạt,
03:37
of 33 stonesđá eachmỗi
mỗi tràng gồm 33 viên đá,
03:39
throughxuyên qua ArabiaArabia into AndalusiaAndalusia in SpainTây Ban Nha, where they're safean toàn for 200 yearsnăm.
qua Ả Rập đến Andalusia, Tây Ban Nha
và an toàn ở đó 200 năm.
03:41
But in 1492, two importantquan trọng things happenxảy ra.
Nhưng năm 1942, có hai sự kiện
quan trọng đã xảy ra.
03:44
The first is the fallngã of GranadaGranada,
Thứ nhất là sự sụp đổ của Granada,
03:47
the last MuslimHồi giáo enclaveEnclave in EuropeEurope.
vùng đất Hồi Giáo cuối cùng ở Châu Âu.
03:49
The secondthứ hai is ColumbusColumbus finallycuối cùng getsđược fundedđược tài trợ to go to IndiaẤn Độ, but he getsđược lostmất đi.
Thứ hai là Columbus được cấp kinh phí
đến Ấn Độ nhưng bị lạc.
03:51
(LaughterTiếng cười)
(Cười)
03:54
So 33 of the stonesđá are smuggledbuôn lậu
Vậy nên 33 viên đá được lén đưa
03:57
ontotrên the NinaNina, the PintaPinta and the SantaSanta MariaMaria
lên tàu Nina, Pinta và Santa Maria
03:59
and are spreadLan tràn in the NewMới WorldTrên thế giới.
và đi khắp Tân Thế Giới.
04:01
Thirty-threeBa mươi ba go on the SilkTơ lụa RoadRoad to ChinaTrung Quốc, SouthNam AsiaAsia and SoutheastĐông nam AsiaAsia.
Chúng đến Trung Hoa, Nam Á, Đông Nam Á.
04:03
And 33 are spreadLan tràn betweengiữa EuropeEurope, the MiddleTrung EastĐông and AfricaAfrica.
Rồi cứ qua lại giữa Châu Âu, Trung Đông
và Châu Phi.
04:05
And now it's 2010, and there are 99 heroesanh hùng
Và giờ là năm 2010, và có 99 anh hùng
04:08
from 99 differentkhác nhau countriesquốc gia.
từ 99 nước khác nhau.
04:11
Now it's very easydễ dàng to assumegiả định
Bây giờ thì rất dễ dàng cho rằng
04:13
that those bookssách, because they were from a librarythư viện calledgọi là BaitMồi câu al-HikmaAl-Hikma, were MuslimHồi giáo bookssách,
những sách đó là sách Hồi Giáo
vì thư viện có tên là Bait al-Hikma,
04:15
but that's not the casetrường hợp because the caliphkhalip that builtđược xây dựng that librarythư viện,
nhưng không phải,
vì khalip đã xây thư viện đó
04:18
his nameTên was al-Ma'munAl-Ma'mun -- he was HarunHarun al-Rashid'sAl-Rashid sonCon trai.
có tên là al-Ma'mun,
con trai của Harun al-Rashid.
04:21
He had told his adviserscố vấn, "Get me all the scholarshọc giả
Ông đã nói với cố vấn,
"Tìm cho tôi tất cả học giả
04:24
to translatedịch any booksách they can get theirhọ handstay ontotrên into ArabicTiếng ả Rập,
để dịch mọi quyển sách họ có thể có
sang tiếng Ả Rập,
04:26
and I will paytrả them its weightcân nặng in goldvàng."
tôi sẽ trả vàng theo cân nặng của sách."
04:29
After a while, his adviserscố vấn complainedphàn nàn.
Sau một thời gian, các cố vấn kêu ca.
04:31
They said, "Your HighnessCông chúa, the scholarshọc giả are cheatinggian lận.
Họ nói,
"Thưa Ngài, các học giả đang ăn gian.
04:33
They're writingviết in biglớn handwritingchữ viết tay to take more goldvàng."
Họ viết chữ cỡ lớn để lấy thêm vàng."
04:35
To which he said, "Let them be, because what they're givingtặng us
Ông nói, "Cứ để vậy, vì những gì họ cho ta
04:39
is worthgiá trị a lot more than what we're payingtrả tiền them."
đáng giá hơn rất nhiều
những gì ta trả họ."
04:41
So the ideaý kiến of an openmở architecturekiến trúc, an openmở knowledgehiểu biết,
Nên ý tưởng về kiến trúc mở,
kiến thức mở,
04:43
is not newMới to my neckcái cổ of the desertSa mạc.
với tôi không mấy gì lạ lẫm.
04:45
The conceptkhái niệm centerstrung tâm on something calledgọi là the NoorNoor stonesđá.
Ý tưởng xoay quanh một thứ
gọi là đá Noor.
04:48
NoorNoor is ArabicTiếng ả Rập for lightánh sáng.
Noor tiếng Ả Rập nghĩa là Ánh Sáng.
04:50
So these 99 stonesđá, a fewvài kindloại of rulesquy tắc in the gametrò chơi:
99 viên đá này, vài quy tắc trò chơi:
04:52
NumberSố one, you don't choosechọn the stoneCục đá; the stoneCục đá chooseslựa chọn you.
Một là, bạn không chọn đá;
đá chọn bạn.
04:55
There's a KingVua ArthurArthur elementthành phần to the storylinecốt truyện, okay.
Có yếu tố Vua Arthur trong cốt truyện.
04:57
NumberSố two, all of The 99,
Hai là, toàn bộ người Số 99
05:00
when they first get theirhọ stoneCục đá, or theirhọ powerquyền lực, abuselạm dụng it;
khi lần đầu có đá hoặc sức mạnh của đá
đều lạm dụng nó;
05:02
they use it for self-interestsự quan tâm.
họ dùng nó cho lợi ích cá nhân.
05:05
And there's a very strongmạnh messagethông điệp in there that when you startkhởi đầu abusinglạm dụng your stoneCục đá,
Có một thông điệp mạnh mẽ ở đây là
khi bắt đầu lạm dụng đá của mình,
05:07
you get takenLấy advantagelợi thế of
bạn đang bị lợi dụng
05:10
by people who will exploitkhai thác your powersquyền lực, okay.
bởi những người muốn khai thác
sức mạnh của bạn.
05:12
NumberSố threesố ba, the 99 stonesđá all have withinbên trong them
Ba là, 99 viên đá đều mang trong mình
05:15
a mechanismcơ chế that self-updatestự Cập Nhật.
cơ chế tự cập nhật.
05:18
Now there are two groupscác nhóm that existhiện hữu withinbên trong the MuslimHồi giáo worldthế giới.
Hiện có hai nhóm tồn tại trong thế giới
Hồi Giáo.
05:20
EverybodyTất cả mọi người believestin tưởng the KoranKinh Koran is for all time and all placeđịa điểm.
Ai cũng tin Kinh Koran là mọi lúc mọi nơi.
05:23
Some believe that meanscó nghĩa that the originalnguyên interpretationgiải thích
Một số tin điều đó nghĩa là các lý giải
05:25
from a couplevợ chồng thousandnghìn yearsnăm agotrước is what's relevantliên quan, thích hợp todayhôm nay.
từ vài ngàn năm trước đều ứng với hiện tại.
05:27
I don't belongthuộc về there.
Tôi không thuộc nhóm này.
05:30
Then there's a groupnhóm that believestin tưởng the KoranKinh Koran is a livingsống, breathingthở documenttài liệu,
Số khác tin rằng Koran là một kinh sống,
05:32
and I capturedbị bắt that ideaý kiến withinbên trong these stonesđá that self-updatetự Cập Nhật.
và tôi đã lấy ý tưởng đá tự cập nhật
từ đó.
05:35
Now the mainchủ yếu badxấu guy, RughalRughal,
Giờ nói về kẻ xấu chính, Rughal,
05:37
does not want these stonesđá to updatecập nhật,
hắn không muốn những viên đá này cập nhật,
05:39
so he's tryingcố gắng to get them to stop updatingcập nhật.
nên cố ngăn không cho chúng cập nhật.
05:41
He can't use the stonesđá, but he can stop them.
Hắn không thể dùng những viên đá,
nhưng có thể chặn chúng.
05:43
And by stoppingdừng lại them, he has more of a fascistphát xít agendachương trình nghị sự,
Và khi chặn được chúng,
âm mưu phát xít của hắn càng lớn,
05:46
where he getsđược some of The 99 to work for him --
hắn bắt vài người Nhóm 99 làm việc cho mình,
05:49
they're all wearingđeo cookie-cutterKhuôn cắt cookie, sametương tự colormàu uniformsđồng phục
họ đều mặc đồng phục cùng màu, cùng loại
05:51
They're not allowedđược cho phép to individuallycá nhân expressbày tỏ who they are and what they are.
Họ không được phép để lộ bản thân.
05:53
And he controlskiểm soát them from the tophàng đầu down --
Và hắn điều khiển họ từ trên xuống --
05:56
whereastrong khi when they work for the other sidebên, eventuallycuối cùng,
khi họ làm việc cho bên kia, cuối cùng,
05:58
when they find out this is the wrongsai rồi personngười, they'vehọ đã been manipulatedchế tác,
khi biết đây là gã xấu và họ bị thao túng,
06:00
they actuallythực ra, eachmỗi one has a differentkhác nhau, colorfulĐầy màu sắc
quần áo mỗi người sẽ có màu sắc
06:02
kindloại of dresstrang phục.
khác nhau.
06:05
And the last pointđiểm about the 99 NoorNoor stonesđá is this.
Và điều cuối về 99 viên đá Noor là đây.
06:07
So The 99 work in teamsđội of threesố ba.
Nhóm 99 làm việc theo nhóm ba.
06:09
Why threesố ba? A couplevợ chồng of reasonslý do.
Sao lại là 3? Có vài lý do.
06:12
NumberSố one, we have a thing withinbên trong IslamHồi giáo that you don't leaverời khỏi a boycon trai and a girlcon gái alonemột mình togethercùng với nhau,
Thứ nhất, Hồi Giáo có luật là
không để nam nữ một mình với nhau,
06:14
because the thirdthứ ba personngười is temptationCám dỗ or the devilác quỷ, right?
vì người thứ 3 là cám dỗ hay quỷ dữ,
đúng không?
06:17
I think that's there in all culturesvăn hoá, right?
Tôi nghĩ văn hóa nào cũng thế, đúng không?
06:20
But this is not about religiontôn giáo, it's not about proselytizingnhiệt.
Nhưng đây không phải về tôn giáo, cải đạo.
06:23
There's this very strongmạnh socialxã hội messagethông điệp
Ở đây có một thông điệp xã hội mãnh mẽ
06:25
that needsnhu cầu to get to kindloại of
cần chạm đến
06:27
the deepestsâu nhất crevicesđường nứt of intolerancekhông khoan dung,
nơi sâu thẳm của lòng bao dung,
06:29
and the only way to get there is to kindloại of playchơi the gametrò chơi.
và cách duy nhất đến đó là làm theo luật.
06:31
And so this is the way I dealtxử lý with it.
Đây là cách tôi đương đầu với nó.
06:33
They work in teamsđội of threesố ba: two boyscon trai and a girlcon gái, two girlscô gái and a boycon trai,
Họ chia nhóm 3:
2 nam 1 nữ, 2 nữ 1 nam,
06:35
threesố ba boyscon trai, threesố ba girlscô gái, no problemvấn đề.
3 nam, 3 nữ, không sao cả.
06:37
And the SwissThụy sĩ psychoanalysttâm lý, CarlCarl JungJung, alsocũng thế spokenói about
Nhà phân tích tâm lý Carl Jung cũng nói về
06:39
the importancetầm quan trọng of the numbercon số threesố ba in all culturesvăn hoá, so I figurenhân vật I'm coveredbao phủ.
sự quan trọng của số 3 ở mọi văn hoá
nên tôi cho mình có cơ sở.
06:41
Well ...
Chà...
06:44
I got accusedbị cáo in a fewvài blogsblog that I was actuallythực ra sentgởi by the PopeGiáo hoàng
Vài blog nói rằng tôi là do Giáo Hoàng
gửi đến
06:46
to preachrao giảng the TrinityChúa ba ngôi and CatholicismCông giáo in the MiddleTrung EastĐông,
để giảng về Ba Ngôi và Thiên Chúa
ở Trung Đông,
06:49
so you -- (LaughterTiếng cười)
nên các bạn... (Cười)
06:52
you believe who you want. I gaveđưa ra you my versionphiên bản of the storycâu chuyện.
muốn tin ai thì tin. Tôi đã cho các bạn
bản truyện của tôi rồi.
06:55
So here'sđây là some of the charactersnhân vật that we have.
Đây là một vài nhân vật mà chúng ta có.
06:58
MujibaMujiba, from MalaysiaMalaysia: her mainchủ yếu powerquyền lực is she's ablecó thể to answercâu trả lời any questioncâu hỏi.
Mujiba, từ Malaysia:
có thể trả lời mọi câu hỏi.
07:00
She's the TrivialTầm thường PursuitTheo đuổi queennữ hoàng, if you want,
Cô là nữ hoàng game Trivial Pursuit,
nếu bạn muốn,
07:02
but when she first getsđược her powerquyền lực,
nhưng khi lần đầu có được sức mạnh,
07:05
she startsbắt đầu going on gametrò chơi showstrình diễn and makingchế tạo moneytiền bạc.
cô nàng đã đi chơi game show để kiếm tiền.
07:07
We have JabbarJabbar from SaudiẢ Rập Saudi who startsbắt đầu breakingphá vỡ things when he has the powerquyền lực.
Ta có Jabbar từ Saudi, đập phá đồ đạc
khi có sức mạnh.
07:10
Now, MumitaMumita was a funvui vẻ one to nameTên. MumitaMumita is the destroyertàu khu trục.
Mumita nghe vui tai.
Mumita là kẻ phá hủy.
07:13
So the 99 attributesthuộc tính of AllahAllah have the yinYin and the yangYang;
99 danh gọi của Allah đều có âm có dương;
07:15
there's the powerfulquyền lực, the hegemonoushegemonous, the strongmạnh,
đấng toàn năng, dẫn dắt, siêu phàm,
07:18
and there's alsocũng thế the kindloại, the generoushào phóng.
và đấng tốt bụng, rộng lượng.
07:20
I'm like, are all the girlscô gái going to be kindloại and mercifulthương xót and the guys all strongmạnh?
Cho nữ tốt bụng và vị tha còn nam mạnh mẽ?
07:22
I'm like, you know what, I've metgặp a fewvài girlscô gái who were destroyerstàu khu trục in my lifetimecả đời, so ...
Tôi đã gặp vài phụ nữ trong đời
là kẻ phá hoại, nên...
07:24
(LaughterTiếng cười)
(Cười)
07:27
We have JamiJami from HungaryHungary, who first startsbắt đầu makingchế tạo weaponsvũ khí:
Ta có Jami từ Hungary
lần đầu tiên chế vũ khí:
07:29
He's the technologyCông nghệ wizWiz.
Một phù thủy công nghệ.
07:31
MusawwiraMusawwira from GhanaGhana,
Musawwira từ Ghana,
07:33
HadyaHadya from PakistanPakistan, JaleelJaleel from IranIran who usessử dụng firengọn lửa.
Hadya từ Pakistan,
Jaleel từ Iran, người dùng lửa.
07:35
And this is one of my favoritesyêu thích, Al-BatinaAl-Batina from YemenYemen.
Nhân vật tôi thích,
Al-Batina từ Yemen.
07:38
Al-BatinaAl-Batina is the hiddenẩn.
Al-Batina là người bí ẩn.
07:40
So Al-BatinaAl-Batina is hiddenẩn, but she's a superherosiêu anh hùng.
Dù ẩn nhưng cô là một siêu anh hùng.
07:42
I cameđã đến home to my wifengười vợ and I said, "I createdtạo a charactertính cách after you."
Tôi bảo vợ,
"Anh đã tạo 1 nhân vật như em."
07:44
My wifengười vợ is a SaudiẢ Rập Saudi from YemeniYemen rootsnguồn gốc.
Vợ tôi là người Saudi gốc Yemen.
07:46
And she said, "ShowHiển thị me." So I showedcho thấy this.
Vợ bảo, "Cho em xem."
Tôi đưa vợ cái này.
07:48
She said, "That's not me."
Cô ấy nói, "Đâu phải em."
07:50
I said, "Look at the eyesmắt. They're your eyesmắt."
Tôi nói, "Hãy nhìn đôi mắt.
Mắt của em đó."
07:52
(LaughterTiếng cười)
(Cười)
07:54
So I promisedhứa hẹn my investorsnhà đầu tư this would not be anotherkhác made-in-fifth-world-countrythực hiện-trong 5-thế giới-nước productionsản xuất.
Tôi đã hứa với nhà đầu tư
đây sẽ là một sản phẩm chỉn chu.
07:57
This was going to be SupermanSiêu nhân, or it wasn'tkhông phải là worthgiá trị my time or theirhọ moneytiền bạc.
Nhất định phải là siêu phẩm
mới xứng với thời gian và tiền của.
08:00
So from day one, the people involvedcó tính liên quan in the projectdự án,
Nên từ đầu, những người tham gia dự án,
08:03
bottomđáy left is FabianFabian NiciezaNicieza,
phía dưới bên trái là Fabian Nicieza,
08:05
writernhà văn for X-MenX-Men and PowerSức mạnh RangersKiểm lâm.
tác giả của X-Men và Power Rangers.
08:07
NextTiếp theo to him is DanDan PanosianPanosian,
Kế bên ông ấy là Dan Panosian,
08:09
one of the charactertính cách creatorsngười sáng tạo for the modern-dayngày nay X-MenX-Men.
1 nhà sáng tạo nhân vật
cho X-Men hiện đại.
08:11
TopĐầu trang right is StuartStuart MooreMoore, a writernhà văn for IronSắt Man.
Kia là Stuart Moore, tác giả Người Sắt.
08:13
NextTiếp theo to him is JohnJohn McCreaMcCrea, who was an inkerinker for SpidermanNgười nhện.
Kế là John McCrea, đổ màu cho Người Nhện.
08:15
And we enteredđã nhập WesternTây consciousnessý thức
Và chúng tôi đi vào nhận thức Phương Tây
08:18
with a taglinekhẩu hiệu: "NextTiếp theo RamadanRamadan, the worldthế giới will have newMới heroesanh hùng,"
với khẩu hiệu: "Ramadan tới,
thế giới sẽ có anh hùng mới."
08:20
back in 2005.
vào năm 2005.
08:23
Now I wentđã đi to DubaiDubai, to an ArabẢ Rập Thought FoundationNền tảng ConferenceHội nghị,
Tôi đến Dubai tham dự
Hội Nghị Nền Tảng Ý Tưởng Ả Rập,
08:26
and I was waitingđang chờ đợi by the coffeecà phê for the right journalistnhà báo.
tôi đang uống cà phê chờ một nhà báo.
08:29
Didn't have a productsản phẩm, but had energynăng lượng.
Không có sản phẩm, nhưng có năng lượng.
08:31
And I foundtìm somebodycó ai from The NewMới YorkYork TimesThời gian,
Rồi tôi tìm thấy một người
của báo New York Times,
08:33
and I corneredDồn him, and I pitchedpitched him.
tôi dồn anh ta vào góc,
tăng sức ép.
08:36
And I think I scaredsợ hãi him -- (LaughterTiếng cười)
Tôi nghĩ tôi làm anh ta sợ
(Cười)
08:38
because he basicallyvề cơ bản promisedhứa hẹn me --
bởi vì anh ta cơ bản đã hứa với tôi là
08:41
we had no productsản phẩm -- but he said, "We'llChúng tôi sẽ give you a paragraphđoạn văn in the artsnghệ thuật sectionphần
(dù tôi không có sản phẩm)
"Nếu đi khỏi đây
08:43
if you'llbạn sẽ just go away."
tôi sẽ cho anh lên mục nghệ thuật."
08:45
(LaughterTiếng cười)
(Tiếng cười)
08:47
So I said, "Great." So I calledgọi là him up a fewvài weekstuần afterwardsau đó.
Tôi nói, "Tốt".
Vài tuần sau tôi gọi anh.
08:49
I said, "HiChào bạn, HesaHESA." And he said, "HiChào bạn." I said, "HappyVui vẻ NewMới YearNăm."
Tôi: Chào Hesa. Anh: Chào.
Tôi: Chúc mừng năm mới.
08:51
He said, "Thank you. We had a babyđứa bé." I said, "CongratulationsChúc mừng."
Anh: Cảm ơn, tôi có con rồi.
Tôi: Mừng nha.
08:54
Like I carequan tâm, right?
Kiểu như tôi quan tâm đúng không?
08:56
"So when'sKhi của the articlebài báo comingđang đến out?"
"Vậy khi nào báo ra?"
08:59
He said, "NaifNaif, IslamHồi giáo and cartoonhoạt hình?
Anh nói, "Hồi giáo và hoạt họa ư?
09:01
That's not timelykịp thời.
Không hợp thời đâu.
09:04
You know, maybe nextkế tiếp weektuần, nextkế tiếp monththáng, nextkế tiếp yearnăm, but, you know, it'llnó sẽ come out."
Có thể là tuần sau, tháng sau,
năm sau, nhưng mà sẽ ra."
09:07
So a fewvài daysngày after that, what happensxảy ra?
Chuyện gì đã xảy ra mấy ngày sau?
09:10
What happensxảy ra is the worldthế giới eruptsphun trào in the DanishĐan Mạch cartoonhoạt hình controversytranh cãi.
Cả thế giới bùng nổ với những tranh luận
về hoạt hình Đan Mạch.
09:12
I becameđã trở thành timelykịp thời.
Tôi thành ra lại hợp thời.
09:16
(LaughterTiếng cười)
(Cười)
09:18
So flurrysự bân khuân of phoneđiện thoại callscuộc gọi and emailsemail from The NewMới YorkYork TimesThời gian.
Dồn dập cuộc gọi & email
từ New York Times.
09:20
NextTiếp theo thing you knewbiết, there's a fullđầy pagetrang coveringbao gồm us positivelytích cực,
Điều tiếp theo là, họ dành hẳn một trang
cho chúng tôi,
09:22
JanuaryTháng một 22ndnd, 2006,
ngày 22 tháng 1 năm 2006,
09:25
which changedđã thay đổi our livescuộc sống forevermãi mãi,
ngày thay đổi cuộc sống chúng tôi mãi mãi,
09:27
because anybodybất kỳ ai GooglingGoogling IslamHồi giáo and cartoonhoạt hình or IslamHồi giáo and comichài hước,
vì nếu tra Hoạt hình/truyện tranh Hồi Giáo
trên Google,
09:29
guessphỏng đoán what they got; they got me.
đoán xem bạn tìm thấy gì; bạn thấy tôi.
09:32
And The 99 were like superheroessiêu anh hùng
Và Nhóm 99 giống như các siêu anh hùng
09:35
kindloại of flyingbay out of what was happeningxảy ra around the worldthế giới.
thoát khỏi thực tại diễn ra trên thế giới.
09:37
And that led to all kindscác loại of things,
Và điều đó dẫn tới rất nhiều điều,
09:39
from beingđang in curriculachương trình giảng dạy in universitiestrường đại học and schoolstrường học to --
được đưa vào giảng dạy ở các trường học
09:41
one of my favoriteyêu thích picturesnhững bức ảnh I have from SouthNam AsiaAsia,
một trong những bức từ Nam Á mà tôi thích,
09:43
it was a couplevợ chồng of menđàn ông with long beardsrâu
vài người đàn ông râu dài
09:46
and a lot of girlscô gái wearingđeo the hijabHijab -- it lookednhìn like a schooltrường học.
và nhiều cô bé đội khăn trùm đầu,
giống trường học.
09:48
The good newsTin tức is they're all holdinggiữ copiesbản sao of The 99, smilingmỉm cười,
Tin tốt là họ đang cầm Nhóm 99,
đang cười,
09:51
and they foundtìm me to signký tên the picturehình ảnh.
và họ nhờ tôi kí vào ảnh.
09:53
The badxấu newsTin tức is they were all photocopiesđóng, so we didn't make a dimeDime in revenuethu nhập.
Tin xấu là tất cả đều là bản copy
nên lợi nhuận thu về bằng 0.
09:55
(LaughterTiếng cười)
(Cười)
09:58
We'veChúng tôi đã been ablecó thể to licensegiấy phép The 99 comichài hước bookssách
Chúng tôi đã cấp phép truyện Nhóm 99
10:02
into eighttám languagesngôn ngữ so farxa --
cho 8 ngôn ngữ khác nhau đến nay,
10:04
ChineseTrung Quốc, IndonesianIndonesia, HindiTiếng Hin-ddi, UrduTiếng Urdu, TurkishThổ Nhĩ Kỳ.
tiếng Hoa, Indonesia, Hindi,
Urdu, Thổ Nhĩ Kỳ.
10:06
OpenedKhai trương a themechủ đề parkcông viên throughxuyên qua a licensegiấy phép in KuwaitCô-oét a yearnăm and a halfmột nửa agotrước
Mở một công viên giải trí ở Kuwait
1 năm rưỡi trước
10:09
calledgọi là The 99 VillageLàng ThemeChủ đề ParkCông viên --
tên là Công viên Làng 99,
10:12
300,000 squareQuảng trường feetđôi chân, 20 ridesrides, all with our charactersnhân vật:
300.000 m², 20 vòng quay, cái nào
cũng có nhân vật của mình:
10:14
a couplevợ chồng back-to-schooltrở lại trường học licensesgiấy phép in SpainTây Ban Nha and TurkeyThổ Nhĩ Kỳ.
vài giấy phép tựu trường ở Tây Ban Nha
và Thổ Nhĩ Kỳ.
10:17
But the biggestlớn nhất thing we'vechúng tôi đã donelàm xong to datengày, which is just amazingkinh ngạc,
Nhưng điều tuyệt nhất mà chúng tôi
làm được đến nay là
10:20
is that we'vechúng tôi đã donelàm xong a 26-episode-tập animatedhoạt hình seriesloạt,
series hoạt hình dài 26 tập
10:23
which is donelàm xong for globaltoàn cầu audienceskhán giả:
cho khán giả toàn cầu:
10:25
in factthực tế, we're alreadyđã going to be in the U.S. and TurkeyThổ Nhĩ Kỳ, we know.
đúng vậy, chúng tôi sắp có ở Mỹ
và Thổ Nhĩ Kỳ.
10:27
It's 3D CGICGI, which is going to be very high-qualitychất lượng cao,
Đó là CGI 3D, sẽ có chất lượng rất cao,
10:30
writtenbằng văn bản in HollywoodHollywood by the writersnhà văn behindphía sau BenBen 10
được viết ở Hollywood bởi tác giả Ben 10
10:33
and SpidermanNgười nhện and StarNgôi sao WarsCuộc chiến tranh: CloneClone WarsCuộc chiến tranh.
và Người Nhện và Star Wars: Clone Wars.
10:35
In this clipkẹp I'm about to showchỉ you, which has never been seenđã xem in the publiccông cộng before,
Clip chưa từng công bố mà
tôi sắp chiếu đây
10:37
there is a struggleđấu tranh.
có một cuộc vật lộn.
10:40
Two of the charactersnhân vật, JabbarJabbar, the one with the musclescơ bắp,
Hai trong số các nhân vật,
Jabbar cơ bắp
10:42
and NooraNoora, the one that can use lightánh sáng,
và Noora điều khiển ánh sáng,
10:44
are actuallythực ra wearingđeo the cookie-cutterKhuôn cắt cookie fascistphát xít graymàu xám uniformđồng phục
đang mặc đồng phục xám phát xít
10:46
because they're beingđang manipulatedchế tác.
vì họ đang bị điều khiển.
10:48
They don't know, OK,
Họ không biết điều này, OK,
10:50
and they're tryingcố gắng to get anotherkhác memberhội viên of The 99 to jointham gia them.
họ đang dụ thành viên khác của 99
nhập hội.
10:52
So there's a struggleđấu tranh withinbên trong the teamđội.
Vậy nên có một cuộc vật lộn trong đội.
10:54
So if we can get the lightsđèn ...
Xin tắt đèn...
10:56
["The 99"]
[Nhóm 99]
11:00
JabbarJabbar: DanaDana, I can't see where to grabvồ lấy holdgiữ.
Jabbar: Dana, tôi không thấy chỗ để bám.
11:06
I need more lightánh sáng.
Tôi cần thêm ánh sáng.
11:08
What's happeningxảy ra?
Chuyện gì đang xảy ra?
11:12
DanaDana: There's too much darknessbóng tối.
Dana: Quá tối.
11:14
RughalRughal: There mustphải be something we can do.
Rughal: Chúng ta chắc phải làm được gì đó.
11:16
Man: I won'tsẽ không sendgửi any more commandosCommandos in
Người đàn ông: Tôi sẽ không gửi thêm lính
11:18
untilcho đến I know it's safean toàn.
cho đến khi biết chỗ đó an toàn.
11:20
DrTiến sĩ. RazemRazem: It's time to go, MiklosMiklos.
Tiến sĩ Razem: Đi thôi Miklos.
11:23
MiklosMiklos: MustPhải downloadtải về filetập tin contentsnội dung.
Miklos: Phải tải nội dung tập tin.
11:25
I can't forgetquên auntie.
Tôi không thể quên dì.
11:27
JabbarJabbar: DanaDana, I can't do this withoutkhông có you.
Jabbar: Dana, có cậu tôi mới làm được.
11:30
DanaDana: But I can't help.
Dana: Nhưng tôi không giúp được.
11:32
JabbarJabbar: You can,
Jabbar: Được mà,
11:35
even if you don't believe in yourselfbản thân bạn right now.
kể cả khi cậu đang không tin
chính mình.
11:37
I believe in you.
Tôi tin cậu.
11:39
You are NooraNoora the LightÁnh sáng.
Cậu là Noora Ánh Sáng.
11:41
DanaDana: No.
Dana: Không.
11:43
I don't deservexứng đáng it. I don't deservexứng đáng anything.
Tôi không đáng. Tôi không đáng gì cả.
11:45
JabbarJabbar: Then what about the restnghỉ ngơi of us?
Jabbar: Vậy những người còn lại thì sao?
11:49
Don't we deservexứng đáng to be savedđã lưu? Don't I?
Không đáng cứu sao?
Mình không đáng sao?
11:51
Now, tell me which way to go.
Giờ chỉ đường cho tôi nào.
12:10
DanaDana: That way.
Dana: Đường đó.
12:15
AlarmBáo động: ThreatMối đe dọa imminentsắp xảy ra.
Báo động: Có nguy hiểm.
12:27
JabbarJabbar: AaaahhhAaaahhh!
Jabbar: Aaaahhh!
12:29
MiklosMiklos: StayỞ khách sạn away from me.
Miklos: Tránh xa tôi ra.
12:34
JabbarJabbar: We're here to help you.
Jabbar: Chúng tôi ở đây để giúp anh.
12:43
DrTiến sĩ. RazemRazem: Don't listen to them.
Tiến sĩ Razem: Đừng nghe chúng.
12:45
DanaDana: MiklosMiklos, that man is not your friendngười bạn.
Dana: Miklos, gã đó không phải bạn đâu.
12:47
MiklosMiklos: No. He gaveđưa ra me accesstruy cập,
Miklos: Không. Ông ta khai sáng tôi,
12:49
and you want to rebootkhởi động lại the [unclearkhông rõ]. No more [unclearkhông rõ].
và mấy người muốn khởi động lại...
Đủ rồi...
12:52
["The 99"]
["Nhóm 99"]
12:55
Thank you.
Cảm ơn.
12:58
(ApplauseVỗ tay)
(Vỗ tay)
13:00
So "The 99" is technologyCông nghệ; it's entertainmentsự giải trí;
Vậy "Nhóm 99" là công nghệ; là giải trí;
13:06
it's designthiết kế.
là thiết kế.
13:08
But that's only halfmột nửa the storycâu chuyện.
Nhưng đó chỉ mới nửa câu chuyện.
13:10
As the fathercha of fivesố năm sonscon trai,
Là một người cha của 5 đứa con,
13:13
I worrylo about who they're going to be usingsử dụng as rolevai trò modelsmô hình.
tôi lo không biết họ lấy ai
làm hình mẫu.
13:15
I worrylo because all around me, even withinbên trong my extendedmở rộng familygia đình,
Tôi lo vì quanh tôi, thậm chí ngay trong
nhà tôi,
13:17
I see religiontôn giáo beingđang manipulatedchế tác.
tôi thấy tôn giáo đang bị điều khiển.
13:20
As a psychologistnhà tâm lý học, I worrylo
Là một nhà tâm lí học, tôi lo
13:23
for the worldthế giới in generalchung,
cho thế giới nói chung,
13:26
but worrylo about the perceptionnhận thức of how people see themselvesbản thân họ
nhưng lo cách mọi người
nhận thức bản thân
13:28
in my partphần of the worldthế giới.
trong phần thế giới của tôi.
13:30
Now, I'm a clinicallâm sàng psychologistnhà tâm lý học. I'm licensedđược cấp phép in NewMới YorkYork StateNhà nước.
Tôi hiện là nhà tâm lý.
Tôi có bằng ở New York.
13:32
I trainedđào tạo at BellevueBellevue HospitalBệnh viện SurvivorsNhững người sống sót of PoliticalChính trị TortureTra tấn ProgramChương trình,
Tôi học ở BV Bellevue
Chương trình Sống sót Tra Tấn Chính trị,
13:34
and I heardnghe one too manynhiều storiesnhững câu chuyện of people growingphát triển up
tôi nghe nhiều chuyện về
những người muốn
13:38
to idolizeidolize theirhọ leadershipkhả năng lãnh đạo,
thần tượng hóa lãnh đạo của họ,
13:40
only to endkết thúc up beingđang torturedbị tra tấn by theirhọ heroesanh hùng.
để kết cục bị anh hùng của họ tra tấn.
13:42
And torture'scủa tra tấn a terriblekhủng khiếp enoughđủ thing as it is, but when it's donelàm xong by your heroanh hùng,
Tra tấn đã đáng sợ,
bị thần tượng tra tấn
13:44
that just breaksnghỉ giải lao you in so manynhiều wayscách.
sẽ làm bạn đau đớn tột cùng.
13:46
I left BellevueBellevue, wentđã đi to businesskinh doanh schooltrường học and startedbắt đầu this.
Tôi rời Bellevue, học kinh doanh
và bắt đầu việc này.
13:49
Now, one of the things that I refertham khảo to
Một trong những điều tôi bàn đến
13:54
when I -- about the importancetầm quan trọng of this messagethông điệp --
(tầm quan trọng của thông điệp này)
khi tôi
13:56
is that I gaveđưa ra a lecturebài học at the medicalY khoa schooltrường học at KuwaitCô-oét UniversityTrường đại học,
có bài giảng ở trường y Đại học Kuwait,
13:58
where I lecturebài học on the biologicalsinh học basisnền tảng of behaviorhành vi,
tôi dạy môn cơ sở sinh học của hành vi,
14:00
and I gaveđưa ra the studentssinh viên two articlesbài viết, one from The NewMới YorkYork TimesThời gian
tôi đưa ra 2 bài báo,
1 từ New York Times
14:03
and one from NewMới YorkYork magazinetạp chí.
và 1 từ tạp chí New York.
14:05
And I tooklấy away the nameTên of the writernhà văn, the nameTên of the [unclearkhông rõ] -- everything was goneKhông còn exceptngoại trừ the factssự kiện.
Tôi xóa tên tác giả liên quan,
mọi thứ trừ các sự kiện.
14:07
And the first one was about a groupnhóm calledgọi là The PartyĐảng of God,
Bài đầu tiên là về một nhóm tên
Thần Đảng,
14:10
who wanted to banlệnh cấm Valentine'sValentine Day. RedMàu đỏ was madethực hiện illegalbất hợp pháp.
họ muốn cấm Lễ Valentine.
Màu đỏ là phạm pháp.
14:12
Any boyscon trai and girlscô gái caughtbắt flirtingtán tỉnh
Nam nữ nào bị bắt gặp đang tán tỉnh nhau
14:15
would get marriedcưới nhau off immediatelyngay, okay.
sẽ kết hôn ngay lập tức.
14:17
The secondthứ hai one was about a womanđàn bà complainingphàn nàn
Bài thứ hai về một phụ nữ khiếu nại
14:19
because threesố ba minivansminivans with sixsáu beardedrâu menđàn ông pulledkéo up
bị 6 người đàn ông trên 3 chiếc xe
14:21
and startedbắt đầu interrogatinghỏi her on the spotnơi
tra hỏi cô ngay tại chỗ
14:23
for talkingđang nói to a man who wasn'tkhông phải là relatedliên quan to her.
khi thấy cô nói chuyện
với nam nhân lạ.
14:25
And I askedyêu cầu the studentssinh viên in KuwaitCô-oét where they thought these incidentssự cố tooklấy placeđịa điểm.
Tôi hỏi sinh viên ở Kuwait những việc này xảy ra ở đâu.
14:27
The first one, they said SaudiẢ Rập Saudi ArabiaArabia. There was no debatetranh luận.
Họ nói bài 1 là ở Ả Rập Saudi.
Không ai cãi.
14:30
The secondthứ hai one, they were actuallythực ra splitphân chia
Bài 2 thì có sự đối lập
14:33
betweengiữa SaudiẢ Rập Saudi and AfghanistanAfghanistan.
giữa Saudi và Afghanistan.
14:35
What blewthổi theirhọ mindlí trí was the first one tooklấy placeđịa điểm in IndiaẤn Độ,
Họ sửng sốt khi biết bài 1 là ở Ấn Độ,
14:37
it was the partybuổi tiệc of a HinduẤn Độ giáo God.
đó là một đảng của Thần Hindu.
14:40
The secondthứ hai one tooklấy placeđịa điểm in upstateUpstate NewMới YorkYork.
Bài 2 diễn ra ở Bắc New York.
14:43
It was an OrthodoxChính thống giáo JewishDo Thái communitycộng đồng.
Đó là cộng đồng Do Thái Chính Thống.
14:45
But what breaksnghỉ giải lao my hearttim and what's alarmingđáng báo động
Nhưng điều làm tôi đau lòng
và đáng lo ngại
14:47
is that in those two interviewsphỏng vấn,
là trong 2 cuộc phỏng vấn đó,
14:50
the people around, who were interviewedphỏng vấn as well,
người xung quanh,
cũng được phỏng vấn,
14:52
refertham khảo to that behaviorhành vi as TalibanizationTalibanization.
lại xem hành vi đó là kiểu Taliban.
14:54
In other wordstừ ngữ, good HindusTín đồ Hindu giáo and good JewsNgười Do Thái don't acthành động this way.
Nghĩa là, người Hindu và Do Thái tốt
không hành động như vậy.
14:57
This is Islam'sCủa đạo hồi influenceảnh hưởng on HinduismẤn Độ giáo and JudaismDo Thái giáo.
Hồi giáo đã ảnh hưởng
đến Hindu và Do Thái giáo
15:00
But what do the studentssinh viên in KuwaitCô-oét say? They said it's us --
Nhưng sinh viên Kuwait nói gì?
Họ nói là chúng tôi,
15:03
and this is dangerousnguy hiểm.
và điều này thật nguy hiểm.
15:06
It's dangerousnguy hiểm when a groupnhóm self-identifiestự xác định itselfchinh no
Nguy hiểm khi một nhóm tự cho mình là
15:08
as extremecực.
thành phần cực đoan.
15:10
This is one of my sonscon trai, RayanRayan,
Một trong các con trai của tôi, Rayan,
15:13
who'sai a ScoobyScooby DooDoo addictngười nghiện.
rất nghiện Scooby Doo.
15:15
You can tell by the glasseskính there.
Bạn nhìn cặp kính đó là biết.
15:17
He actuallythực ra calledgọi là me a meddlingcan thiệp kidđứa trẻ the other day.
Hôm kia nó còn bảo tôi là kẻ phá đám.
15:19
(LaughterTiếng cười)
(Cười)
15:21
But I borrowvay a lessonbài học that I learnedđã học from him.
Nhưng tôi đã học được một bài từ nó.
15:23
Last summermùa hè when we were in our home in NewMới YorkYork,
Hè năm ngoái chúng tôi đang ở New York,
15:26
he was out in the yardxưởng playingđang chơi in his playhousePlayhouse. And I was in my officevăn phòng workingđang làm việc,
con tôi đang chơi ngoài sân.
Tôi thì đang làm việc trong phòng,
15:28
and he cameđã đến in, "BabaBaba, I want you to come with me. I want my toyđồ chơi."
nó vào, "Ba đi với con lấy đồ chơi nha."
15:31
"Yes, RayanRayan, just go away." He left his ScoobyScooby DooDoo in his housenhà ở.
"Rayan đi đi."
Nó bỏ Scooby Doo trong nhà.
15:33
I said, "Go away. I'm workingđang làm việc. I'm busybận."
Tôi nói, "Đi đi, ba đang làm việc.
Ba bận."
15:35
And what RayanRayan did then
Và việc sau đó Rayan làm là
15:38
is he satngồi there, he tapped his footchân on the floorsàn nhà, at threesố ba and a halfmột nửa,
ngồi đó, gõ chân lên sàn, lúc ba giờ rưỡi,
15:40
and he lookednhìn at me and he said, "BabaBaba,
rồi nhìn tôi và nói, "Ba ơi,
15:42
I want you to come with me to my officevăn phòng in my housenhà ở.
con muốn ba đi với con đến văn phòng con
trong nhà con.
15:44
I have work to do."
Con có việc cần làm."
15:47
(LaughterTiếng cười)
(Cười)
15:49
(ApplauseVỗ tay)
(Vỗ tay)
15:51
RayanRayan reframedreframed the situationtình hình
Rayan thay đổi tình thế
15:53
and broughtđưa himselfbản thân anh ấy down to my levelcấp độ.
và đưa chính mình xuống trình của tôi.
15:55
(LaughterTiếng cười)
(Cười)
15:57
And with The 99, that is what we aimmục đích to do.
Và với Nhóm 99, đó là những gì chúng tôi
nhắm đến.
16:00
You know, I think that there's a biglớn parallelsong song, tương đông
Tôi nghĩ có sự song song lớn
16:03
betweengiữa bendinguốn the crucifixThánh giá out of shapehình dạng
giữa việc uốn cong thánh giá
16:05
and creatingtạo swastikastrên.
và việc làm ra chữ thập ngược.
16:08
And when I see picturesnhững bức ảnh like this, of parentscha mẹ or uncleschú bác
Khi tôi nhìn những bức tranh như vậy,
cha mẹ hay cô chú nào
16:10
who think it's cuteDễ thương to have a little childđứa trẻ
cũng nghĩ thật đáng yêu khi có đứa con
16:13
holdinggiữ a KoranKinh Koran and havingđang có a suicidetự tử bombermáy bay ném bom beltthắt lưng around them
cầm kinh Koran và mang dây bom tự sát
quanh mình
16:15
to protestkháng nghị something,
để chống lại một điều gì đó,
16:18
the hopemong is by linkingliên kết enoughđủ positivetích cực things
hy vọng ở đây là nhờ kết nối
những điều tốt
16:20
to the KoranKinh Koran,
với kinh Koran,
16:23
that one day we can movedi chuyển this childđứa trẻ
một ngày nào đó ta có thể khiến đứa bé này
16:25
from beingđang proudtự hào in the way they're proudtự hào there,
từ việc tự hào như cách chúng đang tự hào,
16:28
to that.
đến thế này.
16:31
And I think --
Và tôi nghĩ rằng
16:34
I think The 99
Tôi nghĩ Nhóm 99
16:36
can and will achieveHoàn thành its missionsứ mệnh.
có thể và sẽ thực hiện được sứ mệnh đó.
16:38
As an undergradundergrad at TuftsTufts UniversityTrường đại học, we were givingtặng away freemiễn phí falafelfalafel one day
Khi còn ở Đại học Tufts,
chúng tôi đã phát falafel miễn phí
16:42
and, you know, it was MiddleTrung EastĐông Day or something.
đó là món ăn Trung Đông hay đại loại.
16:45
And people cameđã đến up and pickedđã chọn up
Mọi người đến và nhận
16:47
the culturallyvăn hoá resonantcộng hưởng imagehình ảnh of the falafelfalafel,
hình ảnh cộng hưởng văn hóa của falarel,
16:49
ateăn it and, you know, talkednói chuyện and left.
ăn, nói chuyện rồi đi.
16:52
And no two people could disagreekhông đồng ý about what the wordtừ freemiễn phí was
Và ai cũng hiểu miễn phí là gì,
16:54
and what the wordtừ falafelfalafel was, behindphía sau us, "freemiễn phí falafelfalafel." You know.
falafel là gì, đằng sau
"falafel miễn phí."
16:56
(LaughterTiếng cười)
(Cười)
16:58
Or so we thought,
Chúng tôi nghĩ thế,
17:00
untilcho đến a womanđàn bà cameđã đến rushingchạy nhanh acrossbăng qua the campuskhuôn viên
cho đến khi một cô
hớt hải qua khuôn viên
17:02
and droppedgiảm her bagtúi on the floorsàn nhà, pointednhọn up to the signký tên and said,
thả túi trên sàn, chỉ vào cái bảng và nói,
17:04
"Who'sNhững người của falafelfalafel?"
"Ai là falafel?"
17:06
(LaughterTiếng cười)
(Tiếng Cười)
17:08
TrueSự thật storycâu chuyện.
Chuyện có thật đó.
17:11
(LaughterTiếng cười)
(Cười)
17:13
She was actuallythực ra comingđang đến out of an AmnestyTổ chức Ân xá InternationalQuốc tế meetinggặp gỡ.
Cô ấy mới dự cuộc họp Quốc tế Ân xá xong.
17:15
(LaughterTiếng cười)
(Cười)
17:18
Just todayhôm nay, D.C. ComicsTruyện tranh announcedđã thông báo
Mới hôm nay, D.C. Comics thông báo
17:20
the coverche of our upcomingsắp tới crossoverchéo.
bìa cho siêu phẩm tiếp theo của chúng tôi.
17:22
On that coverche you see BatmanBatman, SupermanSiêu nhân
Trên bìa đó bạn thấy Người Dơi, Siêu Nhân
17:24
and a fully-clothedmặc quần áo đầy đủ WonderThắc mắc WomanNgười phụ nữ
và Nữ Siêu Nhân đầy đủ quần áo
17:26
with our SaudiẢ Rập Saudi memberhội viên of The 99,
với thành viên Saudi của 99,
17:28
our EmiratiHết memberhội viên and our LibyanLibya memberhội viên.
thành viên Ả Rập và Libia.
17:30
On AprilTháng tư 26, 2010,
Ngày 26 tháng 4 năm 2010,
17:33
PresidentTổng thống BarackBarack ObamaObama said that
Tổng thống Barack Obama đã nói
17:35
of all the initiativeskhả năng phán đoán sincekể từ his now famousnổi danh CairoCairo speechphát biểu --
kể từ bài phát biểu nổi tiếng ở Cairo
17:37
in which he reachedđạt được out to the MuslimHồi giáo worldthế giới --
hướng đến thế giới Hồi Giáo,
17:39
the mostphần lớn innovativesáng tạo was that The 99 reachchạm tới back out
sáng kiến hay nhất là Nhóm 99 đã vươn đến
17:41
to the JusticeTư pháp LeagueGiải đấu of AmericaAmerica.
Liên Minh Công Lý Mỹ.
17:44
We livetrực tiếp in a worldthế giới in which the mostphần lớn culturallyvăn hoá innocuousvô thưởng vô phạt symbolský hiệu,
Ta sống ở thế giới mà
biểu tượng văn hóa
17:47
like the falafelfalafel, can be misunderstoodhiểu lầm because of baggagehành lý,
vô hại nhất như falafel
có thể bị hiểu lầm vì cảm tính,
17:49
and where religiontôn giáo can be twistedxoắn
nơi tôn giáo có thể bị kẻ khác xuyên tạc
17:53
and purposefullymục đích madethực hiện where it's not supposedgiả định to be by othersKhác.
và cố tình tạo ra nơi không nên có.
17:55
In a worldthế giới like that,
Thế giới như vậy
17:57
they'llhọ sẽ always be a jobviệc làm for SupermanSiêu nhân and The 99.
sẽ luôn có việc cho Siêu Nhân và Nhóm 99.
17:59
Thank you very much.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
18:02
(ApplauseVỗ tay)
(Vỗ tay)
18:04
Translated by Phú Võ
Reviewed by Dan Nguyen

▲Back to top

About the speaker:

Naif Al-Mutawa - Creator, The 99
Naif Al-Mutawa has created a group of comic superheroes based on Islamic culture and religion. They derive their superpowers from the 99 attributes of Allah.

Why you should listen

Widad the Loving, Bari the Healer, Mumita the Destroyer and friends, all working together to fight evil -- the virtues of Islam are embodied in the characters of the thrilling new comic The 99. Naif Al-Mutawa, a clinical psychologist by training, created the characters with a team of artists and writers to showcase traditional, tolerant and enlightened Muslim values in the guise of good old-fashioned superheroes, ordinary mortals who acquire special powers and crisscross the globe on missions.

Soon, the 99 heroes will be saving the world alongside all-American heroes Superman, Wonder Woman and Batman in a crossover comic with the Justice League. The 99 comic is the corner stone of an expanding family (moving toward videogames and theme parks) that will bring these characters into the mainstream; an animated cartoon series has been announced for fall 2010 on US cable channel The Hub. And US President Barack Obama recently commended The 99 for capturing the imagination of young people through their message of tolerance.

More profile about the speaker
Naif Al-Mutawa | Speaker | TED.com