ABOUT THE SPEAKER
Curtis "Wall Street" Carroll - Financial literacy advocate
Curtis “Wall Street” Carroll overcame poverty, illiteracy, incarceration and a lack of outside support to become a stock investor, creator and teacher of his own financial literacy philosophy.

Why you should listen

The media calls Curtis "Wall Street" Carroll the "Oracle of San Quentin" for his stock picking prowess and ability to translate financial information into simple language for his students.

Carroll grew up in Oakland, California surrounded by poverty. In 1996, at 17 years old, he committed a robbery where a man was killed. He turned himself in and ended up an illiterate teenager in prison with a 54-to-life sentence. While in prison, the stock market captured his attention, but due to his illiteracy he couldn't learn more about it. Motivating by the lure of financial gaining, he taught himself how to read at 20-21 years old, and then he started studying the stock market. Carroll's role models changed from drug dealers and sports figures to Bill Gates and Warren Buffet. He wanted others to learn this new way of making money.

When Carroll arrived at San Quentin in 2012, he met Troy Williams, who helped him start the Financial Literacy Program. Together they created the philosophy F.E.E.L (Financial Empowerment Emotional Literacy) that teaches people to recognize how their emotions affect their financial decision, and how to separate the two.

More profile about the speaker
Curtis "Wall Street" Carroll | Speaker | TED.com
TEDxSanQuentin

Curtis "Wall Street" Carroll: How I learned to read -- and trade stocks -- in prison

Curtis "Wall Street" Caroll: Jak jsem se naučil číst - a obchodovat na burze - ve vězení

Filmed:
5,811,223 views

Finanční gramotnost není dovednost - je to životní styl. Poslechněte si to od Curtise "Wall Street" Carolla. Jako vězeň Caroll poznal sílu dolaru. Během pobytu ve vězení se sám naučil číst a obchodovat na burze a nyní vysílá jednoduchou, ale jasnou zprávu: my všichni musíme s našimi penězi zacházet obezřetně.
- Financial literacy advocate
Curtis “Wall Street” Carroll overcame poverty, illiteracy, incarceration and a lack of outside support to become a stock investor, creator and teacher of his own financial literacy philosophy. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I was 14 yearsroky oldstarý
0
960
2056
Bylo mi 14 let
00:15
insideuvnitř of a bowlingkuželky alleyalej,
1
3040
1576
a vykrádal jsem hrací automat
00:16
burglarizingBurglarizing an arcadearkáda gamehra,
2
4640
1760
v bowlingové hale.
00:19
and uponna exitingukončení the buildingbudova
3
7200
1776
A když jsem vycházel z budovy,
00:21
a securitybezpečnostní guardhlídat grabbedchytil my armpaže, so I ranběžel.
4
9000
2200
hlídač mě čapnul za rameno,
ale já začal utíkat.
00:23
I ranběžel down the streetulice,
and I jumpedvyskočil on tophorní of a fenceplot.
5
11760
2976
Běžel jsem ulicí,
vyskočil jsem na plot.
00:26
And when I got to the tophorní,
6
14760
1616
A když jsem se dostal nahoru,
00:28
the weighthmotnost of 3,000 quartersčtvrtletí
in my bookrezervovat bagTaška
7
16400
2176
tíha 3000 čtvrťáků v mé tašce
00:30
pulledvytáhl me back down to the groundpřízemní.
8
18600
1640
mě stáhla zpět k zemi.
00:32
So when I camepřišel to, the securitybezpečnostní guardhlídat
was standingstojící on tophorní of me,
9
20880
3056
Když jsem se probral,
stál nade mnou hlídač a řekl:
00:35
and he said, "NextDalší time you little punkspankáči
stealukrást something you can carrynést."
10
23960
3416
"Příště, ty malej smrade,
ukradni něco, co seš schopnej unýst."
00:39
(LaughterSmích)
11
27400
2016
(smích)
00:41
I was takenpřijat to juvenilemladistvý hallhala
12
29440
2136
Odvezli mě do nápravného zařízení
00:43
and when I was releaseduvolněna
into the custodypéče of my mothermatka,
13
31600
2560
a když mě vrátili do péče mé matky,
00:47
the first wordsslova my unclestrýc said was,
"How'dJak měl you get caughtchycen?"
14
35080
2976
první slova mého strýce byla:
"Jak ses mohl nechal chytit?"
00:50
I said, "Man, the bookrezervovat bagTaška was too heavytěžký."
15
38080
2176
Řekl jsem:
"Chlape, ta taška byla moc těžká."
00:52
He said, "Man, you weren'tnebyly supposedpředpokládané
to take all the quartersčtvrtletí."
16
40280
2936
On řekl:
"Neměl jsi brát všechny čvrťáky."
00:55
I said, "Man, they were smallmalý.
What am I supposedpředpokládané to do?"
17
43240
2816
Řekl jsem:
"Byly tam jen drobné. Co jsem měl dělat?"
00:58
And 10 minutesminut laterpozději, he tookvzal me
to burglarizevyloupit anotherdalší arcadearkáda gamehra.
18
46080
4896
Za 10 minut mě strýc vzal
vyloupit další hrací automat.
01:03
We neededpotřeboval gasplyn moneypeníze to get home.
19
51000
1640
Potřebovali jsme peníze na cestu domů.
01:05
That was my life.
20
53280
1200
To byl můj život.
01:07
I grewrostl up in OaklandOakland, CaliforniaKalifornie,
21
55440
1856
Vyrostl jsem v Oaklandu v Kalifornii,
01:09
with my mothermatka and membersčlenů
of my immediatebezprostřední familyrodina
22
57320
2336
s matkou a s členy mé nejbližší rodiny,
01:11
addictedzávislý to crackcrack cocainekokain.
23
59680
1240
závislé na cracku.
01:13
My environmentživotní prostředí consistedskládal
of livingživobytí with familyrodina, friendspřátelé,
24
61560
4440
Prostředí, kde jsem žil,
se skládalo z rodiny, přátel
01:18
and homelessbez domova shelterspřístřešky.
25
66960
1600
a ubytoven pro bezdomovce.
01:21
OftentimesČastokrát, dinnervečeře was servedsloužil
in breadlinesbreadlines and souppolévka kitchensKuchyně.
26
69040
3680
Častokrát byla večeře
servírovaná ve vývařovně.
01:25
The bigvelký homieHomie told me this:
27
73440
1856
Jeden známý mi řekl:
01:27
moneypeníze rulespravidel the worldsvět
28
75320
1976
"Peníze vládnou světem
01:29
and everything in it.
29
77320
1216
a vším.
01:30
And in these streetsulicích, moneypeníze is kingkrál.
30
78560
2080
Peníze vládnou i na ulicích.
01:33
And if you follownásledovat the moneypeníze,
31
81320
1616
A když půjdeš za penězi,
01:34
it'llto bude leadVést you to the badšpatný guy
or the good guy.
32
82960
2520
přivede tě to ke špatným
nebo k dobrým lidem."
01:38
SoonBrzy after, I committedangažovaný my first crimezločin,
33
86080
2536
Chvíli potom jsem spáchal
svůj první zločin
01:40
and it was the first time
that I was told that I had potentialpotenciál
34
88640
2976
a bylo to poprvé, kdy mi někdo řekl,
že mám potenciál
01:43
and feltcítil like somebodyněkdo believedvěřil in me.
35
91640
1840
a já cítil, že ve mě někdo věří.
01:46
NobodyNikdo ever told me
that I could be a lawyerprávník,
36
94240
2136
Nikdy jsem neslyšel,
že můžu být právník,
01:48
doctordoktor or engineerinženýr.
37
96400
1656
doktor nebo inženýr.
01:50
I mean, how was I supposedpředpokládané to do that?
I couldn'tnemohl readčíst, writenapsat or spellkouzlo.
38
98080
3416
Jak bych to asi zvládnul?
Neuměl jsem číst, psát ani hláskovat.
01:53
I was illiteratenegramotný.
39
101520
1216
Byl jsem negramotný.
01:54
So I always thought
crimezločin was my way to go.
40
102760
2560
Tak jsem si vždycky myslel,
že zločin je jediná cesta.
01:59
And then one day
41
107480
1696
A potom, jednoho dne,
02:01
I was talkingmluvící to somebodyněkdo
42
109200
1256
s někým jsem si povídal
02:02
and he was tellingvyprávění me
about this robberyloupež that we could do.
43
110480
3600
a on mi řekl o loupeži,
kterou bychom mohli spáchat.
02:06
And we did it.
44
114760
1200
A tak se stalo.
Realita byl taková, že jsem vyrůstal
02:09
The realityrealita was that I was growingrostoucí up
45
117080
1816
02:10
in the strongestnejsilnější
financialfinanční nationnárod in the worldsvět,
46
118920
2216
ve finančně nejsilnějším národě na zemi,
02:13
the UnitedVelká StatesStáty of AmericaAmerika,
47
121160
1856
ve Spojených státech amerických
02:15
while I watchedsledoval my mothermatka
standvydržet in linečára at a bloodkrev bankbanka
48
123040
4080
a přitom jsem viděl svoji matku
stát ve frontě v krevní bance,
02:20
to sellprodat her bloodkrev for 40 dollarsdolarů
just to try to feedkrmivo her kidsděti.
49
128680
3680
aby prodala svoji krev za 40 dolarů
a mohla nakrmit své děti.
02:25
She still has the needlejehla marksznámky
on her armszbraně to day to showshow for that.
50
133320
3320
Pořád má na pažích stopy od jehel,
které to dokazují.
Já jsem se nestaral o své okolí,
02:29
So I never caredpéče about my communityspolečenství.
51
137480
1736
02:31
They didn't carepéče about my life.
52
139240
1496
oni se nestarali o můj život.
02:32
EverybodyVšichni there was doing what they
were doing to take what they wanted,
53
140760
3416
Všichni udělali cokoliv,
aby dostali to, co chtěli:
02:36
the druglék dealersprodejců,
the robberslupiči, the bloodkrev bankbanka.
54
144200
2176
drogoví dealeři, zloději, krevní banka.
02:38
EverybodyVšichni was takingpřijmout bloodkrev moneypeníze.
55
146400
1616
Všichni si brali krvavé peníze.
02:40
So I got minetěžit by any meansprostředek necessarynezbytné.
56
148040
1896
Tak jsem si bral svoje - jakkoliv.
02:41
I got minetěžit.
57
149960
1576
Bral jsem si svoje.
02:43
FinancialFinanční literacygramotnost
really did rulepravidlo the worldsvět,
58
151560
2120
Finanční gramotnost opravdu
vládne světu
02:46
and I was a childdítě slaveotrok to it
59
154680
1976
a já byl dítě, otrok,
02:48
followingNásledující the badšpatný guy.
60
156680
1240
který následoval ty špatné lidi.
02:52
At 17 yearsroky oldstarý, I was arrestedzatčen
for robberyloupež and murdervražda
61
160280
3176
V 17 letech jsem byl zatčen
pro loupež a vraždu
02:55
and I soonjiž brzy learnednaučil se that financesfinance in prisonvězení
rulepravidlo more than they did on the streetsulicích,
62
163480
3976
a brzy jsem se naučil, že peníze vládnou
ve věznici víc než na ulici,
02:59
so I wanted in.
63
167480
1200
proto jsem chtěl do hry.
Jednou jsem spěchal, abych popadnul
sportovní rubriku v novinách,
03:01
One day, I rushedspěchal to graburvat
the sportssportovní pagestrana of the newspapernoviny
64
169600
3056
03:04
so my cellyCelly could readčíst it to me,
65
172680
1816
aby mi ji mohl kámoš na cele přečíst
03:06
and I accidentallynáhodně
pickedvybral up the businesspodnikání sectionsekce.
66
174520
2416
a omylem jsem sebral obchodní rubriku.
03:08
And this oldstarý man said,
"Hey youngstermladík, you pickvýběr stockszásob?"
67
176960
3256
A ten starý chlápek říká:
" Hele, mladej, tys donesl burzu?"
03:12
And I said, "What's that?"
68
180240
1256
A já řekl: "Co to je?"
03:13
He said, "That's the placemísto
where whitebílý folkslidé keep all theirjejich moneypeníze."
69
181520
3176
On řekl: " To je místo,
kde mají běloši všechny své peníze."
03:16
(LaughterSmích)
70
184720
1216
(smích)
03:17
And it was the first time
that I saw a glimpsezáblesk of hopenaděje,
71
185960
3856
A to bylo poprvé,
kdy jsem uviděl záblesk naděje.
03:21
a futurebudoucnost.
72
189840
1496
Budoucnost.
03:23
He gavedal me this briefstručný descriptionpopis
of what stockszásob were,
73
191360
2600
Vysvětlil mi ve zkratce,
co taková burza je,
03:26
but it was just a glimpsezáblesk.
74
194800
1440
ale byl to jen záblesk.
03:30
I mean, how was I supposedpředpokládané to do it?
75
198360
1776
Jak bych to mohl asi zvládnout?
03:32
I couldn'tnemohl readčíst, writenapsat or spellkouzlo.
76
200160
1760
Neuměl jsem číst, psát ani hláskovat.
03:34
The skillsdovednosti that I had developedrozvinutý
to hideskrýt my illiteracynegramotnost
77
202600
2616
To, co jsem se naučil,
abych skryl svou negramotnost
03:37
no longerdelší workedpracoval in this environmentživotní prostředí.
78
205240
1976
v tomto prostředí už nefungovalo.
03:39
I was trappedv pasti in a cageklec,
preykořist amongmezi predatorsdravci,
79
207240
3096
Byl jsem chycen do pasti,
kořist mezi dravci,
03:42
fightingbojování for freedomsvoboda I never had.
80
210360
1896
v boji o svobodu, kterou jsem nepoznal.
03:44
I was lostztracený, tiredunavený,
81
212280
2176
Byl jsem ztracenej, unavenej,
03:46
and I was out of optionsmožnosti.
82
214480
1360
vyčerpal jsem všechny nápady.
03:49
So at 20 yearsroky oldstarý,
83
217000
1776
Takže ve 20 letech
03:50
I did the hardestnejtěžší thing
I'd ever doneHotovo in my life.
84
218800
2520
jsem udělal nejtěžší věc ve svém životě.
03:54
I pickedvybral up a bookrezervovat,
85
222160
1200
Vzal jsem si knihu.
03:57
and it was the mostvětšina agonizingagonizující
time of my life,
86
225400
2480
A byly to ty nejtrýznivější chvíle
mého života -
04:01
tryingzkoušet to learnUčit se how to readčíst,
87
229320
1816
- snažit se naučit číst.
04:03
the ostracizingostrakizování from my familyrodina,
88
231160
2616
Odsuzovala mě rodina,
04:05
the homieshomies.
89
233800
1200
mí kámoši.
04:08
It was roughhrubý, man.
90
236280
1456
Povím vám, bylo to těžké.
04:09
It was a struggleboj.
91
237760
1376
Byl to boj.
04:11
But little did I know
92
239160
1696
Ale pomalu jsem poznával,
04:12
I was receivingpřijímání the greatestnejvětší giftsdárkové předměty
I had ever dreamedsnil of:
93
240880
3416
že dostávám ten nejlepší dar,
který jsem mohl dostat:
04:16
self-worthsebeúctu,
94
244320
1200
sebeúctu,
04:18
knowledgeznalost, disciplinedisciplína.
95
246320
1840
znalosti, disciplínu.
04:21
I was so excitedvzrušený to be readingčtení that I readčíst
everything I could get my handsruce on:
96
249000
3696
Byl jsem tak natěšený, že jsem četl
všechno, co se mi dostalo do ruky:
04:24
candybonbón wrappersobaly, clothingoblečení logosloga,
streetulice signsznamení, everything.
97
252720
3335
obaly od bonbónů, visačky na oblečení,
cedule na ulici, všechno.
04:28
I was just readingčtení stuffvěci!
98
256079
1217
Prostě jsem četl všechno!
04:29
(ApplausePotlesk)
99
257320
1016
(potlesk)
04:30
Just readingčtení stuffvěci.
100
258360
1200
Chtěl jsem jen číst.
04:33
I was so excitedvzrušený to know how to readčíst
and know how to spellkouzlo.
101
261360
2800
Byl jsem tak nadšený,
že umím číst a hláskovat.
04:36
The homieHomie camepřišel up, said,
"Man, what you eatingjíst?"
102
264720
2256
Přišel za mnou kámoš a říká:
"Hele, co to jíš?"
04:39
I said, "C-A-N-D-YC-A-N-D-Y, candybonbón."
103
267000
1736
A já: "B-O-N-B-Ó-N, bonbón."
04:40
(LaughterSmích)
104
268760
2256
(smích)
04:43
He said, "Let me get some."
I said, "N-ON-O. No."
105
271040
2496
A on: " Dej mi taky."
I já: "N-E. Ne."
04:45
(LaughterSmích)
106
273560
1216
(smích)
04:46
It was awesomeskvělý.
107
274800
1416
Bylo to boží.
04:48
I mean, I can actuallyvlastně now
for the first time in my life readčíst.
108
276240
3176
Bylo to proprvé v životě,
kdy jsem doopravdy uměl číst.
04:51
The feelingpocit that I got
from it was amazingúžasný.
109
279440
2040
Ten pocit z toho byl neskutečný.
04:55
And then at 22, feelingpocit myselfmoje maličkost,
110
283240
2600
A potom, ve 22, uvědomil jsem si sám sebe,
04:58
feelingpocit confidentsebejistý,
111
286800
1736
získal jsem sebeúctu.
Pamatoval jsem si,
co mi řekl OG [zkušený gangster].
05:00
I rememberedvzpomněl si what the OGOG told me.
112
288560
1840
05:03
So I pickedvybral up the businesspodnikání sectionsekce
of the newspapernoviny.
113
291760
3736
Tak jsem popadnul
obchodní sekci v novinách
05:07
I wanted to find these richbohatý whitebílý folkslidé.
114
295520
1936
a chtěl jsem najít ty bílé bohaté lidi.
05:09
(LaughterSmích)
115
297480
1600
(smích)
05:12
So I lookedpodíval se for that glimpsezáblesk.
116
300520
1920
Hledal jsem ten záblesk.
05:15
As I furtheredNásleduje my careerkariéra
117
303480
1616
Když jsem postupoval dál
05:17
in teachingvýuka othersostatní how to
financiallyfinančně managespravovat moneypeníze and investinvestovat,
118
305120
3856
a učil ostatní,
jak zvládnout peníze a investice,
05:21
I soonjiž brzy learnednaučil se that I had to take
responsibilityodpovědnost for my ownvlastní actionsakce.
119
309000
3336
poznal jsem, že musím
být zodpovědný i ve svých věcech.
05:24
TruePravda, I grewrostl up
in a very complexkomplex environmentživotní prostředí,
120
312360
3016
Ano, vyrůstal jsem ve velmi
složitém prostředí,
ale to já jsem se rozhodl páchat zločiny
05:27
but I chosevybral to commitspáchat crimeszločiny,
121
315400
1936
05:29
and I had to ownvlastní up to that.
122
317360
1776
a to jsem si musel připustit.
05:31
I had to take responsibilityodpovědnost
for that, and I did.
123
319160
2616
Musel jsem převzít zodpovědnost
a to jsem taky udělal.
05:33
I was buildingbudova a curriculumosnovy
that could teachučit incarceratedvězněn menmuži
124
321800
2896
Vytvářel jsem osnovy, jak učit vězně
05:36
how to managespravovat moneypeníze
throughpřes prisonvězení employmentspovolání.
125
324720
2280
hospodařit s výdělky za práci ve vězení.
05:40
ProperlyŘádně managingSpráva our lifestyleživotní styl
would provideposkytnout transferrablepřenosné toolsnástroje
126
328720
3176
Správný životní styl
poskytne nástroje,
05:43
that we can use to managespravovat moneypeníze
when we reenterznovu zadejte societyspolečnost,
127
331920
3336
které lze využít pro hospodaření
s penězi po náratu do společnosti -
05:47
like the majorityvětšina of people did
who didn't commitspáchat crimeszločiny.
128
335280
3256
stejné, které využívá většina z těch,
kteří nespáchali zločin.
05:50
Then I discoveredobjevil
129
338560
1200
Potom jsem zjistil,
05:52
that accordingpodle to MarketWatchMarketWatch,
130
340680
2056
že podle MarketWatch,
05:54
over 60 percentprocent of the AmericanAmerická populationpopulace
131
342760
2536
přes 60 % americké populace
05:57
has underpod 1,000 dollarsdolarů in savingsúspory.
132
345320
2120
má naspořeno méně než 1000 dolarů.
06:00
SportsSportovní IllustratedIllustrated said that
over 60 percentprocent of NBANBA playershráči
133
348200
3216
Sport Illustrated napsal,
že přes 60 % hráčů NBA a NFL
06:03
and NFLNFL playershráči go brokerozbil.
134
351440
1536
je na mizině.
06:05
40 percentprocent of maritalRodinný problemsproblémy
deriveodvodit from financialfinanční issuesproblémy.
135
353000
3040
40 % manželských problémů
je spojeno s finančními problémy.
06:09
What the hellpeklo?
136
357080
1216
Co to sakra je?
06:10
(LaughterSmích)
137
358320
2136
(smích)
06:12
You mean to tell me
that people workedpracoval theirjejich wholeCelý livesživoty,
138
360480
2696
To mi chcete říct,
že lidé pracují celý život,
06:15
buyingnákup carsauta, clothesoblečení,
homesdomů and materialmateriál stuffvěci
139
363200
2576
kupují auta, oblečení,
domy a ostatní věci
06:17
but were livingživobytí checkkontrola to checkkontrola?
140
365800
2216
a přitom žijí od výplaty k výplatě?
06:20
How in the worldsvět were membersčlenů of societyspolečnost
going to help incarceratedvězněn individualsJednotlivci
141
368040
4336
Sakra, jak mají členové společnosti
pomoci lidem ve vězení
06:24
back into societyspolečnost
142
372400
1216
zpět do společnosti,
06:25
if they couldn'tnemohl managespravovat they ownvlastní stuffvěci?
143
373640
1880
když nezvládnou svoje záležitosti?
06:28
We screwedšroubované.
144
376160
1256
Zpackali jsme to.
06:29
(LaughterSmích)
145
377440
1736
(smích)
06:31
I neededpotřeboval a better planplán.
146
379200
1400
Potřeboval jsem lepší plán.
06:34
This is not going to work out too well.
147
382520
2120
Tohle nebude fungovat dobře.
06:37
So ...
148
385040
1200
Takže...
06:39
I thought.
149
387880
1200
...jsem přemýšlel.
06:43
I now had an obligationpovinnost
to meetsetkat those on the pathcesta
150
391800
2840
Nyní jsem měl povinnost
začít s lidmi okolo
06:48
and help,
151
396360
1216
a pomáhat jim.
06:49
and it was crazyšílený because
I now caredpéče about my communityspolečenství.
152
397600
3256
A bylo to šílené, protože
jsem se zajímal o své okolí.
06:52
WowWow, imaginepředstav si that.
I caredpéče about my communityspolečenství.
153
400880
2360
Tý jo, představte si,
já se zajímal o společnost.
06:56
FinancialFinanční illiteracynegramotnost is a diseasechoroba
154
404640
2296
Finanční negramotnost je nemoc,
06:58
that has crippledmrzák minoritiesmenšin
and the lowerdolní classtřída in our societyspolečnost
155
406960
3016
který mrzačila menšiny
a nižší třídy v naší společnosti,
07:02
for generationsgenerací and generationsgenerací,
156
410000
2136
po generace a generace.
07:04
and we should be furiouszuřivý about that.
157
412160
2496
A to by nás mělo naštvat.
07:06
AskZeptejte se yourselvessami this:
158
414680
1576
Zeptejte se sami sebe:
07:08
How can 50 percentprocent
of the AmericanAmerická populationpopulace
159
416280
3256
Jak může být 50 % americké populace
07:11
be financiallyfinančně illiteratenegramotný in a nationnárod
drivenřízený by financialfinanční prosperityProsperita?
160
419560
3960
finančně negramotné ve státě,
který je poháněn finanční prosperitou?
07:17
Our accesspřístup to justicespravedlnost, our socialsociální statuspostavení,
161
425000
2856
Náš přístup k justici, náš sociální status
07:19
livingživobytí conditionspodmínky, transportationpřeprava and foodjídlo
162
427880
3016
životní podmínky, doprava a jídlo
07:22
are all dependentzávislé on moneypeníze
that mostvětšina people can't managespravovat.
163
430920
3056
závisí na penězích,
které většina není schopná ovládnout.
07:26
It's crazyšílený!
164
434000
1576
To je šílené!
07:27
It's an epidemicepidemie
165
435600
1376
Je to epidemie
07:29
and a biggervětší dangernebezpečí to publicveřejnost safetybezpečnost
than any other issueproblém.
166
437000
3000
a je to pro veřejnost
nebezpečnější než cokoli jiného.
07:33
AccordingPodle to the CaliforniaKalifornie
DepartmentOddělení of CorrectionsOpravy,
167
441720
2656
Podle Kalifornské vězeňské služby
07:36
over 70 percentprocent of those incarceratedvězněn
168
444400
2336
přes 70 % uvězněných
07:38
have committedangažovaný or have been chargedúčtováno
with money-relatedpeníze související crimeszločiny:
169
446760
3616
spáchalo nebo bylo odsouzeno
za zločiny spojené s penězi:
07:42
robberiesloupeže, burglariesvloupání,
fraudpodvod, larcenyrozkrádání, distortionzkreslení --
170
450400
4520
loupeže, vloupání, podvody,
krádeže, vydírání.
07:47
and the listseznam goesjde on.
171
455720
1320
A seznam pokračuje dál.
07:49
CheckZkontrolovat this out:
172
457920
1216
Koukněte na toto:
07:51
a typicaltypický incarceratedvězněn personosoba
173
459160
2936
typická uvězněná osoba
07:54
would enterzadejte the CaliforniaKalifornie prisonvězení systemSystém
174
462120
2496
nastoupí do kalifornského vězení
07:56
with no financialfinanční educationvzdělání,
175
464640
1560
bez finančního vzdělání,
07:58
earnvydělat 30 centscen an hourhodina,
176
466840
1976
vydělává 30 centů za hodinu,
08:00
over 800 dollarsdolarů a yearrok,
177
468840
2216
přes 800 dolarů ročně,
08:03
with no realnemovitý expensesvýdaje and saveUložit no moneypeníze.
178
471080
2760
nemá žádné skutečné výdaje
a nic si nenašetří.
08:06
UponPo his parolepodmínečné propuštění, he will be givendané
200 dollarsdolarů gatebrána moneypeníze and told,
179
474760
4336
Po propuštění dostane u brány
200 dolarů a řeknou mu:
08:11
"Hey, good luckštěstí, staypobyt out of troubleproblémy.
Don't come back to prisonvězení."
180
479120
3080
"Hele, hodně štěstí, žádné problémy
a nevracej se do vězení."
08:14
With no meaningfulsmysluplné preparationpříprava
or long-termdlouhodobý financialfinanční planplán,
181
482800
3296
Bez smyslupného nebo
dlouhodobého finančního plánu,
08:18
what does he do ... ?
182
486120
1200
co udělá?
08:20
At 60?
183
488600
1200
V šedesáti?
08:23
Get a good jobpráce,
184
491120
1336
Najde si dobrou práci
08:24
or go back to the very criminalzločinec behaviorchování
that led him to prisonvězení in the first placemísto?
185
492480
3920
nebo se vrátí ke kriminálnímu chování,
které ho hned přivede do vězení?
08:29
You taxpayersdaňových poplatníků, you chooseVybrat.
186
497400
1776
Vy platíte daně, vy rozhodněte.
08:31
Well, his educationvzdělání
alreadyjiž chosevybral for him, probablypravděpodobně.
187
499200
3160
Dobře, pravděpodobně jeho vzdělání
už rozhodlo za něj.
08:35
So how do we curelék this diseasechoroba?
188
503120
2360
Takže jak léčíme tuto nemoc?
08:38
I cofoundedspoluzakládal a programprogram
189
506240
1736
Spoluzaložil jsem program,
08:40
that we call FinancialFinanční EmpowermentPosílení postavení
EmotionalEmocionální LiteracyGramotnost.
190
508000
4576
"Posílení finanční a emoční gramotnosti".
08:44
We call it FEEL,
191
512600
1456
Říkáme mu FEEL [cítit] a učí,
08:46
and it teachesučí how do you separatesamostatný
your emotionalemocionální decisionsrozhodnutí
192
514080
3176
jak oddělit vaše emoce
08:49
from your financialfinanční decisionsrozhodnutí,
193
517280
1976
od finančních rozhodnutí.
08:51
and the fourčtyři timelessTimeless rulespravidel
to personalosobní financefinance:
194
519280
3416
Existují čtyři nadčasová pravidla
pro osobní finance:
08:54
the propersprávné way to saveUložit,
195
522720
1560
přiměřeně spořte,
08:57
controlřízení your costnáklady of livingživobytí,
196
525560
1640
ovládejte vaše životní náklady,
09:00
borrowpůjčit si moneypeníze effectivelyúčinně
197
528320
1776
půjčujte si efektivně
09:02
and diversifydiverzifikovat your financesfinance
by allowingpovolit your moneypeníze to work for you
198
530120
3776
a investujte své finance tak,
aby pracovaly pro vás,
09:05
insteadmísto toho of you workingpracovní for it.
199
533920
1816
ne vy pro peníze.
09:07
IncarceratedVězněni people need these life skillsdovednosti
before we reenterznovu zadejte societyspolečnost.
200
535760
4160
Vězni potřebují tyto životní dovednosti,
než se opět vrátí do společnosti.
09:13
You can't have fullplný rehabilitationrehabilitace
withoutbez these life skillsdovednosti.
201
541480
3896
Nemůžete zvládnout rehabilitaci
bez těchto životních dovedností.
09:17
This ideaidea that only professionalsprofesionálů
can investinvestovat and managespravovat moneypeníze
202
545400
3816
Myšlenka, že jen profesionálové dokážou
investovat a ovládat peníze,
09:21
is absolutelyabsolutně ridiculoussměšný,
203
549240
2256
je absolutně směšná
09:23
and whoeverkdokoliv told you that is lyingležící.
204
551520
1667
a kdokoli vám to řekl, tak lže.
09:25
(ApplausePotlesk)
205
553211
4965
(potlesk)
09:30
A professionalprofesionální is a personosoba
206
558200
2416
Profesionál je osoba,
09:32
who knows his craftřemeslo better than mostvětšina,
207
560640
2496
která zná své řemeslo lépe než většina
09:35
and nobodynikdo knows how much moneypeníze
you need, have or want better than you,
208
563160
4936
a nikdo neví, kolik peněz potřebujete,
máte nebo chcete mít, lépe než vy,
09:40
whichkterý meansprostředek you are the professionalprofesionální.
209
568120
1960
Což znamená, že vy jste ten profesionál.
09:42
FinancialFinanční literacygramotnost is not a skilldovednost,
ladiesdámy and gentlemenPánové.
210
570880
4216
Finanční gramotnost není dovednost,
dámy a pánové,
09:47
It's a lifestyleživotní styl.
211
575120
1200
je to životní styl.
09:49
FinancialFinanční stabilitystabilita is a byproductvedlejší produkt
of a propersprávné lifestyleživotní styl.
212
577560
4496
Finanční gramotnost je vedlejší produkt
řádného životního stylu.
09:54
A financiallyfinančně soundzvuk incarceratedvězněn personosoba
can becomestát a taxpayingpoplatníků citizenobčan,
213
582080
3800
Finančně vzdělaný vězeň se může
stát občanem, který platí daně.
09:58
and a financiallyfinančně soundzvuk
taxpayingpoplatníků citizenobčan can remainzůstat one.
214
586680
3496
Finančně vzdělaný daňový poplatník
jím může zůstat.
10:02
This allowsumožňuje us to createvytvořit a bridgemost
betweenmezi those people who we influencevliv:
215
590200
4336
To nám dovolí vytvořit si most
k lidem, které ovlivňujeme:
10:06
familyrodina, friendspřátelé and those youngmladý people
216
594560
2736
rodinu, přátele a ty mladé lidi,
10:09
who still believe
that crimezločin and moneypeníze are relatedpříbuzný.
217
597320
2920
kteří stále věří,
že zločin a peníze jdou ruku v ruce.
10:13
So let's loseprohrát the fearstrach and anxietyúzkost
218
601720
2896
Zahoďte strach a úzkost
10:16
of all the bigvelký financialfinanční wordsslova
219
604640
1456
z velkého světa financí
10:18
and all that other nonsensenesmysl
that you've been out there hearingsluch.
220
606120
3576
a všechny ty ostatní nesmysly,
které slýcháte.
10:21
And let's get to the heartsrdce
of what's been cripplingzmrzačení our societyspolečnost
221
609720
3856
A dostaňte se k jádru toho,
co mrzačí naši společnost;
10:25
from takingpřijmout carepéče of your responsibilityodpovědnost
to be better life managersmanažerů.
222
613600
4360
snažte se být lepšími manažery
vlastního života.
10:31
And let's provideposkytnout a simplejednoduchý
and easysnadný to use curriculumosnovy
223
619000
3336
Vytvořte si jednoduchou
a snadno použitelnou osnovu,
10:34
that getsdostane to the heartsrdce, the heartsrdce
224
622360
2256
která jde k podstatě,
podstatě finanční samostatnosti
a emoční gramotnosti.
10:36
of what financialfinanční empowermentposílení
and emotionalemocionální literacygramotnost really is.
225
624640
3936
10:40
Now, if you're sittingsedící out here
in the audiencepublikum and you said,
226
628600
2896
Sedíte v hledišti a možná si říkáte:
"Á je, já ne, na to ti neskočím."
10:43
"Oh yeah, well, that ain'tnení me
and I don't buyKoupit it,"
227
631520
2416
10:45
then come take my classtřída --
228
633960
1296
Tak přijďte do mé hodiny...
10:47
(LaughterSmích)
229
635280
1696
(smích)
10:49
so I can showshow you how much moneypeníze
it costsnáklady you everykaždý time you get emotionalemocionální.
230
637000
3680
...a já vám ukážu, kolik vás to stojí,
pokaždé, když do toho zapojíte city.
10:53
(ApplausePotlesk)
231
641960
3160
(potlesk)
10:59
Thank you very much. Thank you.
232
647600
1536
Děkuji mockrát. Děkuji.
11:01
(ApplausePotlesk)
233
649160
1160
(potlesk)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Curtis "Wall Street" Carroll - Financial literacy advocate
Curtis “Wall Street” Carroll overcame poverty, illiteracy, incarceration and a lack of outside support to become a stock investor, creator and teacher of his own financial literacy philosophy.

Why you should listen

The media calls Curtis "Wall Street" Carroll the "Oracle of San Quentin" for his stock picking prowess and ability to translate financial information into simple language for his students.

Carroll grew up in Oakland, California surrounded by poverty. In 1996, at 17 years old, he committed a robbery where a man was killed. He turned himself in and ended up an illiterate teenager in prison with a 54-to-life sentence. While in prison, the stock market captured his attention, but due to his illiteracy he couldn't learn more about it. Motivating by the lure of financial gaining, he taught himself how to read at 20-21 years old, and then he started studying the stock market. Carroll's role models changed from drug dealers and sports figures to Bill Gates and Warren Buffet. He wanted others to learn this new way of making money.

When Carroll arrived at San Quentin in 2012, he met Troy Williams, who helped him start the Financial Literacy Program. Together they created the philosophy F.E.E.L (Financial Empowerment Emotional Literacy) that teaches people to recognize how their emotions affect their financial decision, and how to separate the two.

More profile about the speaker
Curtis "Wall Street" Carroll | Speaker | TED.com