ABOUT THE SPEAKER
Curtis "Wall Street" Carroll - Financial literacy advocate
Curtis “Wall Street” Carroll overcame poverty, illiteracy, incarceration and a lack of outside support to become a stock investor, creator and teacher of his own financial literacy philosophy.

Why you should listen

The media calls Curtis "Wall Street" Carroll the "Oracle of San Quentin" for his stock picking prowess and ability to translate financial information into simple language for his students.

Carroll grew up in Oakland, California surrounded by poverty. In 1996, at 17 years old, he committed a robbery where a man was killed. He turned himself in and ended up an illiterate teenager in prison with a 54-to-life sentence. While in prison, the stock market captured his attention, but due to his illiteracy he couldn't learn more about it. Motivating by the lure of financial gaining, he taught himself how to read at 20-21 years old, and then he started studying the stock market. Carroll's role models changed from drug dealers and sports figures to Bill Gates and Warren Buffet. He wanted others to learn this new way of making money.

When Carroll arrived at San Quentin in 2012, he met Troy Williams, who helped him start the Financial Literacy Program. Together they created the philosophy F.E.E.L (Financial Empowerment Emotional Literacy) that teaches people to recognize how their emotions affect their financial decision, and how to separate the two.

More profile about the speaker
Curtis "Wall Street" Carroll | Speaker | TED.com
TEDxSanQuentin

Curtis "Wall Street" Carroll: How I learned to read -- and trade stocks -- in prison

Curtis „Wall Street“ Carroll: Kaip aš išmokau skaityti ir prekiauti akcijomis kalėjime

Filmed:
5,811,223 views

Finansinis raštingumas nėra įgūdis, tai – gyvenimo būdas. Pažvelkite į Curtis „Wall Street“ Carroll. Būdamas kaliniu, Carroll žino pinigo galią. Sėdėdamas kalėjime jis pats išmoko skaityti ir pardavinėti akcijas, o dabar dalijasi paprasta, tačiau veiksminga išmintimi: mums visiems reikėtų išmintingiau valdyti savo pinigus.
- Financial literacy advocate
Curtis “Wall Street” Carroll overcame poverty, illiteracy, incarceration and a lack of outside support to become a stock investor, creator and teacher of his own financial literacy philosophy. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I was 14 yearsmetai oldsenas
0
960
2056
Aš buvau keturiolikos,
00:15
insideviduje of a bowlingBoulingas alleyalėja,
1
3040
1576
kai boulingo alėjoje
00:16
burglarizingburglarizing an arcadeArkada gamežaidimas,
2
4640
1760
apiplėšiau arkadinio žaidimo
automatą.
00:19
and uponpo exitingišeinant the buildingpastatas
3
7200
1776
Išeinant iš pastato,
00:21
a securitysaugumas guardapsauga grabbedsugriebė my armranka, so I ranbėgo.
4
9000
2200
apsauginis griebė mano ranką,
tad leidausi bėgti.
00:23
I ranbėgo down the streetgatvė,
and I jumpedšoktelėjo on topviršuje of a fencetvora.
5
11760
2976
Nubėgau gatve ir šokau ant tvoros.
00:26
And when I got to the topviršuje,
6
14760
1616
Pasiekus tvoros viršų,
00:28
the weightsvoris of 3,000 quartersketvirčiai
in my bookknyga bagmaišas
7
16400
2176
3 000-ių ketvirčio monetų
svoris kuprinėje
00:30
pulledtraukiamas me back down to the groundžemė.
8
18600
1640
nusvėrė mane atgal prie žemės.
00:32
So when I cameatėjo to, the securitysaugumas guardapsauga
was standingstovintis on topviršuje of me,
9
20880
3056
Kai atsimerkiau, apsauginis,
stovėjęs virš manęs,
00:35
and he said, "NextKitas time you little punkspankai
stealpavogti something you can carrynešiotis."
10
23960
3416
tarė: „Kitą kartą, maži pankai,
vokit tai, ką panešat.“
00:39
(LaughterJuokas)
11
27400
2016
(Juokas.)
00:41
I was takenimtasi to juvenilenepilnametis hallsalė
12
29440
2136
Buvau nuvežtas į nepilnamečių
pataisos namus,
00:43
and when I was releasedišleistas
into the custodygloba of my mothermotina,
13
31600
2560
o kai mane paleido motinos globai,
00:47
the first wordsžodžiai my uncledėdė said was,
"How'dKaip buvo you get caughtsugauti?"
14
35080
2976
pirmi mano dėdės žodžiai
buvo: „Kaip įkliuvai?“
00:50
I said, "Man, the bookknyga bagmaišas was too heavysunkus."
15
38080
2176
Atsakiau: „Krepšys buvo per sunkus.“
00:52
He said, "Man, you weren'tnebuvo supposedtariamas
to take all the quartersketvirčiai."
16
40280
2936
„Nereikėjo imti visų monetų.“ – sakė jis.
„Bet tai mažos monetos.
Ką turėjau daryti?“ – atsakiau.
00:55
I said, "Man, they were smallmažas.
What am I supposedtariamas to do?"
17
43240
2816
00:58
And 10 minutesminutės latervėliau, he tookpaėmė me
to burglarizevagystes nuo įsilaužimo anotherkitas arcadeArkada gamežaidimas.
18
46080
4896
Už 10-ies minučių jis liepė man apiplėšti
kitą arkadinio žaidimo automatą.
01:03
We neededreikia gasdujos moneypinigai to get home.
19
51000
1640
Mums reikėjo pinigų kurui namo.
01:05
That was my life.
20
53280
1200
Tai buvo mano gyvenimas.
01:07
I grewaugo up in OaklandOakland, CaliforniaKalifornijos,
21
55440
1856
Aš užaugau Ouklande, Kalifornijoje,
01:09
with my mothermotina and membersnariai
of my immediatenedelsiant familyšeima
22
57320
2336
su mama ir kitais
artimiausiais šeimos nariais
01:11
addictedpriklausomas to crackkrekas cocainekokainas.
23
59680
1240
priklausomais nuo kreko.
01:13
My environmentaplinka consistedsudarė
of livinggyvenimas with familyšeima, friendsdraugai,
24
61560
4440
Gyvendavau su šeima, draugais
01:18
and homelessbenamiai sheltersprieglaudos.
25
66960
1600
ir benamių pastogėse.
01:21
OftentimesNeretai, dinnervakarienė was servedtarnavo
in breadlinesbreadlines and soupsriuba kitchensvirtuvės.
26
69040
3680
Dažnai vakarienei stovėdavau
eilėje prie nemokamos sriubos.
01:25
The bigdidelis homiehomie told me this:
27
73440
1856
Artimas draugas man yra sakęs:
01:27
moneypinigai rulestaisyklės the worldpasaulis
28
75320
1976
„Pinigai valdo pasaulį
01:29
and everything in it.
29
77320
1216
ir viską jame.
01:30
And in these streetsgatvėse, moneypinigai is kingkaralius.
30
78560
2080
Šiose gatvėse – pinigai yra galia.
01:33
And if you followsekite the moneypinigai,
31
81320
1616
Ir jei seksi pinigus,
01:34
it'lltai bus leadvadovauti you to the badblogai guy
or the good guy.
32
82960
2520
jie atves tave pas blogiečius,
arba gėriečius.“
01:38
SoonNetrukus after, I committedpadaryta my first crimenusikaltimas,
33
86080
2536
Netrukus po to, aš padariau
pirmą nusikaltimą.
01:40
and it was the first time
that I was told that I had potentialpotencialus
34
88640
2976
Tai buvo pirmas kartas, kai
man pasakė, jog turiu potencialo.
01:43
and feltjaučiamas like somebodykažkas believedtikėjo in me.
35
91640
1840
Atrodė, kad kažkas manimi tiki.
Niekas niekada man nesakė,
kad galiu būti advokatu,
01:46
NobodyNiekas ever told me
that I could be a lawyerteisininkas,
36
94240
2136
01:48
doctorgydytojas or engineerinžinierius.
37
96400
1656
daktaru ar inžinieriumi.
01:50
I mean, how was I supposedtariamas to do that?
I couldn'tnegalėjo readskaityti, writeparašyk or spellrašybos.
38
98080
3416
Kaip turėčiau tai padaryti?
Nemokėjau skaityti ar rašyti.
01:53
I was illiterateneraštingas.
39
101520
1216
Buvau neraštingas.
01:54
So I always thought
crimenusikaltimas was my way to go.
40
102760
2560
Todėl visados maniau, kad
nusikaltimai – mano kelias.
01:59
And then one day
41
107480
1696
Ir vieną dieną,
02:01
I was talkingkalbėti to somebodykažkas
42
109200
1256
kai kalbėjausi su kažkuo,
02:02
and he was tellingsakydamas me
about this robberyapiplėšimas that we could do.
43
110480
3600
man pasakojo apie apiplėšimą,
kurį galėtume įvykdyti.
02:06
And we did it.
44
114760
1200
Ir mes jį įvykdėme.
02:09
The realitytikrovė was that I was growingauga up
45
117080
1816
Realybė buvo tokia, kad augau
finansiškai stipriausioje
valstybėje pasaulyje –
02:10
in the strongeststipriausias
financialfinansinis nationtauta in the worldpasaulis,
46
118920
2216
02:13
the UnitedDidžioji StatesAmerikos of AmericaAmerikoje,
47
121160
1856
Jungtinėse Amerikos Valstijose,
02:15
while I watchedstebėjo my mothermotina
standstovėti in linelinija at a bloodkraujas bankbankas
48
123040
4080
bet, tuo pat metu, stebėjau mamą,
laukiančią eilėje prie kraujo banko,
02:20
to sellparduoti her bloodkraujas for 40 dollarsdoleriai
just to try to feedmaitinti her kidsvaikai.
49
128680
3680
parduoti kraują už 40 dolerių,
kad galėtų pamaitinti vaikus.
02:25
She still has the needleadata marksženklai
on her armsrankos to day to showRodyti for that.
50
133320
3320
Iki šios dienos, ji vis dar turi
tas dūrių žymes ant rankų.
Tad man niekada nerūpėjo
mano bendruomenė.
02:29
So I never caredrūpinamasi about my communitybendruomenė.
51
137480
1736
02:31
They didn't carepriežiūra about my life.
52
139240
1496
Jiems aš irgi nerūpėjau.
02:32
EverybodyVisiems there was doing what they
were doing to take what they wanted,
53
140760
3416
Visi darė tai, ką darė, tik tam,
kad gautų tai, ko nori –
02:36
the drugvaistas dealersprekiautojai,
the robbersplėšikai, the bloodkraujas bankbankas.
54
144200
2176
narkotikų prekeiviai,
banditai, kraujo bankas.
Visi ėmė kruvinus pinigus.
02:38
EverybodyVisiems was takingpasiimti bloodkraujas moneypinigai.
55
146400
1616
Aš irgi ėmiau savuosius,
bet kokiais būdais.
02:40
So I got minemano by any meansreiškia necessarybūtina.
56
148040
1896
02:41
I got minemano.
57
149960
1576
Ėmiau savuosius.
02:43
FinancialFinansų literacyraštingumas
really did ruletaisyklė the worldpasaulis,
58
151560
2120
Finansinis raštingumas
tikrai valdė pasaulį,
02:46
and I was a childvaikas slavevergas to it
59
154680
1976
ir aš, vaikas, buvau to vergas,
02:48
followingtoliau the badblogai guy.
60
156680
1240
sekantis paskui blogiečius.
02:52
At 17 yearsmetai oldsenas, I was arrestedsuimtas
for robberyapiplėšimas and murdernužudymas
61
160280
3176
17-os buvau suimtas už
apiplėšimą ir nužudymą,
02:55
and I soonnetrukus learnedišmoko that financesfinansai in prisonkalėjimas
ruletaisyklė more than they did on the streetsgatvėse,
62
163480
3976
ir greit išmokau, kad lėšos kalėjime
valdo kur kas daugiau, nei gatvėje.
02:59
so I wanted in.
63
167480
1200
Taigi aš norėjau jų.
03:01
One day, I rushedpuolė to grabpatraukti
the sportssportas pagepuslapis of the newspaperlaikraštis
64
169600
3056
Vieną dieną aš nuskubau pagriebti
sporto puslapį iš laikraščio,
kad mano kameros draugas
man jį perskaitytų.
03:04
so my cellycelly could readskaityti it to me,
65
172680
1816
03:06
and I accidentallynetyčia
pickedpaimtas up the businessverslas sectionskyrius.
66
174520
2416
Tačiau netyčia pagriebiau
verslo sritį.
03:08
And this oldsenas man said,
"Hey youngsterjaunuolis, you pickpasiimti stocksatsargos?"
67
176960
3256
Ir šis senas vyras man tarė:
„Ei jaunikli, renkiesi akcijas?“
03:12
And I said, "What's that?"
68
180240
1256
Aš paklausiau: „Kas tai?“
03:13
He said, "That's the placevieta
where whitebalta folksžmonės keep all their moneypinigai."
69
181520
3176
Jis atsakė: „Tai vieta, kur baltieji
laiko visus savo pinigus.“
(Juokas.)
03:16
(LaughterJuokas)
70
184720
1216
03:17
And it was the first time
that I saw a glimpsežvilgsnis of hopetikiuosi,
71
185960
3856
Tai buvo pirmas kartas,
kai aš pajutau krislelį vilties,
03:21
a futureateitis.
72
189840
1496
ateities galimybę.
03:23
He gavedavė me this brieftrumpas descriptionapibūdinimas
of what stocksatsargos were,
73
191360
2600
Jis trumpai man papasakojo,
kas yra akcijos,
03:26
but it was just a glimpsežvilgsnis.
74
194800
1440
bet tai tebuvo paviršius.
03:30
I mean, how was I supposedtariamas to do it?
75
198360
1776
Kaip aš turėjau tai pasiekti?
03:32
I couldn'tnegalėjo readskaityti, writeparašyk or spellrašybos.
76
200160
1760
Negalėjau skaityti ar rašyti.
03:34
The skillsįgūdžiai that I had developedišsivysčiusios
to hidepaslėpti my illiteracyneraštingumo
77
202600
2616
Įgūdžiai, kuriais maskavau
savo neraštingumą,
03:37
no longerilgiau workeddirbo in this environmentaplinka.
78
205240
1976
šioje aplinkoje neveikė.
03:39
I was trappedįstrigę in a cageNarvas,
preygrobis amongtarp predatorsplėšrūnai,
79
207240
3096
Aš buvau įkalintas narve,
it grobis tarp plėšrūnų,
besikaunantis už laisvę,
kurios niekad neturėjau.
03:42
fightingkovos for freedomlaisvė I never had.
80
210360
1896
03:44
I was lostprarastas, tiredpavargęs,
81
212280
2176
Aš buvau pasimetęs, pavargęs,
03:46
and I was out of optionsnustatymai.
82
214480
1360
ir nebeturėjau pasirinkimo.
03:49
So at 20 yearsmetai oldsenas,
83
217000
1776
Tad būdamas 20-ies,
03:50
I did the hardestsunkiausia thing
I'd ever donepadaryta in my life.
84
218800
2520
padariau sunkiausią dalyką
savo gyvenime –
03:54
I pickedpaimtas up a bookknyga,
85
222160
1200
paėmiau į rankas knygą.
03:57
and it was the mostlabiausiai agonizingagonizing
time of my life,
86
225400
2480
Tai buvo pati didžiausia
kančia mano gyvenime,
mokantis skaityti,
04:01
tryingbandau to learnmokytis how to readskaityti,
87
229320
1816
04:03
the ostracizingostracizing from my familyšeima,
88
231160
2616
atsiskyrus nuo šeimos,
04:05
the homieshomies.
89
233800
1200
nuo artimųjų.
04:08
It was roughšiurkštus, man.
90
236280
1456
Buvo labai sunku.
04:09
It was a strugglekova.
91
237760
1376
Aš vargau.
04:11
But little did I know
92
239160
1696
Tačiau nežinojau,
04:12
I was receivinggavimo the greatestdidžiausias giftsdovanos
I had ever dreamedsvajojo of:
93
240880
3416
kad buvau begaunantis didžiausias
dovanas, apie kurias nė nesvajojau:
04:16
self-worthsavivertę,
94
244320
1200
savęs vertinimą,
04:18
knowledgežinios, disciplinedisciplina.
95
246320
1840
žinias, discipliną.
04:21
I was so excitedsusijaudinęs to be readingskaitymas that I readskaityti
everything I could get my handsrankos on:
96
249000
3696
Skaitymas man teikė tiek džiaugsmo,
kad skaičiau viską, ką galėjau:
04:24
candysaldainiai wrappersRulonų vyniotuvai, clothingapranga logoslogotipai,
streetgatvė signsženklai, everything.
97
252720
3335
saldainių popierėlius, drabužių
logotipus, gatvės ženklus – viską.
04:28
I was just readingskaitymas stuffdaiktai!
98
256079
1217
Aš tiesiog viską skaičiau!
04:29
(ApplausePlojimai)
99
257320
1016
(Plojimai.)
04:30
Just readingskaitymas stuffdaiktai.
100
258360
1200
Tiesiog viską skaičiau.
04:33
I was so excitedsusijaudinęs to know how to readskaityti
and know how to spellrašybos.
101
261360
2800
Taip džiaugiausi mokėdamas
skaityti ir rašyti.
04:36
The homiehomie cameatėjo up, said,
"Man, what you eatingvalgymas?"
102
264720
2256
Artimieji paklausdavo:
„Ką valgai?“
Atsakydavau: „S-A-L-D-A-I-N-Į,
saldainį.“
04:39
I said, "C-A-N-D-YC-A-N-D-Y, candysaldainiai."
103
267000
1736
04:40
(LaughterJuokas)
104
268760
2256
(Juokas.)
04:43
He said, "Let me get some."
I said, "N-ON-O. No."
105
271040
2496
Sakydavo: „Duok ir man.“
Sakydavau: „N-E. Ne.“
04:45
(LaughterJuokas)
106
273560
1216
(Juokas.)
04:46
It was awesomenuostabu.
107
274800
1416
Tai buvo nuostabu.
04:48
I mean, I can actuallyiš tikrųjų now
for the first time in my life readskaityti.
108
276240
3176
Dabar, pirmą kartą savo
gyvenime, aš galiu skaityti.
04:51
The feelingjausmas that I got
from it was amazingnuostabus.
109
279440
2040
Tai suteikė nepakartojamą jausmą.
04:55
And then at 22, feelingjausmas myselfsave,
110
283240
2600
Taigi, būdamas 22-ejų,
jausdamasis savimi,
04:58
feelingjausmas confidentįsitikinęs,
111
286800
1736
pasitikėdamas savimi,
05:00
I rememberedprisiminti what the OGOG told me.
112
288560
1840
atsiminiau, ką gaujos
narys man yra sakęs.
05:03
So I pickedpaimtas up the businessverslas sectionskyrius
of the newspaperlaikraštis.
113
291760
3736
Atsiverčiau laikraštį,
verslo puslapį.
Norėjau surasti tuos
turtingus baltuosius.
05:07
I wanted to find these richturtingas whitebalta folksžmonės.
114
295520
1936
05:09
(LaughterJuokas)
115
297480
1600
(Juokas.)
05:12
So I lookedatrodė for that glimpsežvilgsnis.
116
300520
1920
Tad sekiau paskui tą viltį.
05:15
As I furtheredstiprinamas my careerkarjera
117
303480
1616
Kildamas karjeros laiptais,
05:17
in teachingmokymas otherskiti how to
financiallyfinansiškai managetvarkyti moneypinigai and investinvestuoti,
118
305120
3856
mokydamas kitus, kaip
valdyti finansus ir investuoti,
05:21
I soonnetrukus learnedišmoko that I had to take
responsibilityatsakomybė for my ownsavo actionsveiksmai.
119
309000
3336
greit išmokau, kad privalau
prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.
05:24
TrueTiesa, I grewaugo up
in a very complexkompleksas environmentaplinka,
120
312360
3016
Taip, aš užaugau
itin sudėtingoje aplinkoje,
tačiau pats pasirinkau
daryti nusikaltimus,
05:27
but I chosepasirinkote to commitįsipareigoti crimesnusikaltimų,
121
315400
1936
05:29
and I had to ownsavo up to that.
122
317360
1776
tad privalėjau atsakyti už tai.
05:31
I had to take responsibilityatsakomybė
for that, and I did.
123
319160
2616
Privalėjau prisiimti atsakomybę,
ir prisiėmiau.
05:33
I was buildingpastatas a curriculummokymo planas
that could teachmokyti incarceratedįkalintas menvyrai
124
321800
2896
Sukūriau mokymo planą kaliniams –
05:36
how to managetvarkyti moneypinigai
throughper prisonkalėjimas employmentsdarbo pagal darbo sutartį.
125
324720
2280
kaip valdyti savo pinigus
per įdarbinimus kalėjimuose.
05:40
ProperlyTinkamai managingvaldymas our lifestylegyvenimo būdas
would providenumatyti transferrableperleidžiamuosius toolsįrankiai
126
328720
3176
Tinkamai valdant savo
gyvenimo būdą, įgautume įgūdžių,
05:43
that we can use to managetvarkyti moneypinigai
when we reenteriš naujo įveskite modifikavimo societyvisuomenė,
127
331920
3336
kuriuos galėtume panaudoti
pinigams valdyti sugrįžus į laisvę,
05:47
like the majoritydauguma of people did
who didn't commitįsipareigoti crimesnusikaltimų.
128
335280
3256
kaip daro dauguma žmonių,
kurie nevykdo nusikaltimų.
05:50
Then I discoveredatrado
129
338560
1200
Tuomet atradau,
05:52
that accordingpagal to MarketWatchMarketWatch,
130
340680
2056
kad pagal „MarketWatch“,
05:54
over 60 percentproc of the AmericanAmerikos populationgyventojai
131
342760
2536
daugiau nei 60 procentų amerikiečių
05:57
has underpagal 1,000 dollarsdoleriai in savingstaupymas.
132
345320
2120
santaupose turi mažiau nei 1 000 dolerių.
06:00
SportsSportas IllustratedIliustruotas said that
over 60 percentproc of NBANBA playersžaidėjai
133
348200
3216
„Sports Illustrated“ teigia, kad
daugiau nei 60 procentų NBA ir
06:03
and NFLNFL playersžaidėjai go brokesumušė.
134
351440
1536
NFL žaidėjų – bankrutuoja.
06:05
40 percentproc of maritalŠeimyninė problemsproblemos
derivegauti iš from financialfinansinis issuesProblemos.
135
353000
3040
40 procentų santuokų problemų
kyla dėl finansų.
06:09
What the hellpragaras?
136
357080
1216
Kas per velnias?
06:10
(LaughterJuokas)
137
358320
2136
(Juokas.)
06:12
You mean to tell me
that people workeddirbo their wholevisa livesgyvena,
138
360480
2696
Ar norite pasakyti, kad
žmonės dirba visą gyvenimą,
06:15
buyingpirkti carsautomobiliai, clothesdrabužiai,
homesnamus and materialmedžiaga stuffdaiktai
139
363200
2576
perka mašinas, drabužius,
namus ir kitus daiktus,
06:17
but were livinggyvenimas checkTikrinti to checkTikrinti?
140
365800
2216
tačiau gyvena nuo algos iki algos?
06:20
How in the worldpasaulis were membersnariai of societyvisuomenė
going to help incarceratedįkalintas individualsasmenys
141
368040
4336
Kaip visuomenė ketina
padėti kaliniams
06:24
back into societyvisuomenė
142
372400
1216
į ją sugrįžti,
06:25
if they couldn'tnegalėjo managetvarkyti they ownsavo stuffdaiktai?
143
373640
1880
jei nesusitvarko su savo reikalais?
06:28
We screwedprisukamas.
144
376160
1256
Mums šakės.
06:29
(LaughterJuokas)
145
377440
1736
(Juokas.)
06:31
I neededreikia a better planplanas.
146
379200
1400
Man reikia geresnio plano.
06:34
This is not going to work out too well.
147
382520
2120
Kitaip nieko nebus.
06:37
So ...
148
385040
1200
Taigi,
06:39
I thought.
149
387880
1200
pamaniau,
06:43
I now had an obligationįsipareigojimas
to meetsusitikti those on the pathkelias
150
391800
2840
privalau susipažinti su
esančiais šiame kelyje
06:48
and help,
151
396360
1216
ir jiems padėti.
06:49
and it was crazypamišęs because
I now caredrūpinamasi about my communitybendruomenė.
152
397600
3256
Tai buvo beprotiška, nes dabar
man rūpėjo mano bendruomenė.
06:52
WowOho, imagineįsivaizduok that.
I caredrūpinamasi about my communitybendruomenė.
153
400880
2360
Įsivaizduojat? Man rūpėjo
mano bendruomenė.
06:56
FinancialFinansų illiteracyneraštingumo is a diseaseliga
154
404640
2296
Finansinis neraštingumas yra liga,
06:58
that has crippledsuluošintas minoritiesmažumos
and the lowermažesnis classklasė in our societyvisuomenė
155
406960
3016
luošinusi mažumas ir žemesniąsias
mūsų visuomenės klases,
07:02
for generationskartos and generationskartos,
156
410000
2136
iš kartos į kartą.
07:04
and we should be furiousįsiutę about that.
157
412160
2496
Ir mes turėtume dėl to pykti.
07:06
AskKlauskite yourselvespatys this:
158
414680
1576
Paklauskite savęs:
07:08
How can 50 percentproc
of the AmericanAmerikos populationgyventojai
159
416280
3256
Kaip 50 procentų Amerikos piliečių
07:11
be financiallyfinansiškai illiterateneraštingas in a nationtauta
drivenvažiuojama by financialfinansinis prosperitygerovė?
160
419560
3960
gali būti finansiškai neraštingi
tautoje, varomoje finansinės gerovės?
07:17
Our accessprieiga to justiceteisingumas, our socialsocialinis statusstatusas,
161
425000
2856
Mūsų teisė kreiptis į teismą,
socialinis statusas,
07:19
livinggyvenimas conditionssąlygos, transportationTransportavimas and foodmaistas
162
427880
3016
gyvenimo sąlygos,
transportas ir maistas –
07:22
are all dependentpriklausomas on moneypinigai
that mostlabiausiai people can't managetvarkyti.
163
430920
3056
viskas priklauso nuo pinigų,
kurių dauguma nemoka valdyti.
07:26
It's crazypamišęs!
164
434000
1576
Beprotiška!
07:27
It's an epidemicepidemija
165
435600
1376
Tai epidemija,
07:29
and a biggerdidesnis dangerpavojus to publicvisuomenė safetysaugumas
than any other issueklausimas.
166
437000
3000
ir didesnė grėsmė mūsų saugumui,
nei bet kuri kita problema.
07:33
AccordingPagal to the CaliforniaKalifornijos
DepartmentDepartamentas of CorrectionsPataisos,
167
441720
2656
Pagal Kalifornijos Pataisų Skyrių,
07:36
over 70 percentproc of those incarceratedįkalintas
168
444400
2336
daugiau nei 70 procentų kalinių
07:38
have committedpadaryta or have been chargedapmokestintas
with money-relatedpinigai susiję crimesnusikaltimų:
169
446760
3616
atliko nusikaltimus, ar buvo nuteisti,
dėl su pinigais susijusių nusikaltimų:
07:42
robberiesplėšimai, burglariesįsilaužimų,
fraudsukčiavimu, larcenyvagystė, distortioniškraipymas --
170
450400
4520
apiplėšimų, įsilaužimų,
sukčiavimų, vogimų, šantažų,
07:47
and the listsąrašas goeseina on.
171
455720
1320
ir sąrašas tęsiasi.
07:49
CheckPatikrinkite, ar this out:
172
457920
1216
Klausykite,
vidutinis kalinys
07:51
a typicaltipiškas incarceratedįkalintas personasmuo
173
459160
2936
07:54
would enterįveskite the CaliforniaKalifornijos prisonkalėjimas systemsistema
174
462120
2496
patenka į Kalifornijos kalėjimo sistemą
07:56
with no financialfinansinis educationšvietimas,
175
464640
1560
be finansinio išsilavinimo,
07:58
earnuždirbti 30 centscentai an hourvalandą,
176
466840
1976
uždirba 30 centų per valandą,
08:00
over 800 dollarsdoleriai a yearmetai,
177
468840
2216
virš 800-ų dolerių per metus,
08:03
with no realrealus expensesišlaidos and savesutaupyti no moneypinigai.
178
471080
2760
be jokių tikrų išlaidų,
tačiau nesukaupia jokių santaupų.
08:06
UponNuo his parolelygtinio paleidimo, he will be givenpateiktas
200 dollarsdoleriai gatevartai moneypinigai and told,
179
474760
4336
Jo bausmei pasibaigus, jam duodama
200 dolerių, išėjimo proga, ir sakoma:
08:11
"Hey, good lucksėkmė, staylikti out of troublebėdas.
Don't come back to prisonkalėjimas."
180
479120
3080
„Sėkmės, neprisidirbk. Negrįžk atgal.“
08:14
With no meaningfulreikšmingas preparationParuošimas
or long-termilgas terminas financialfinansinis planplanas,
181
482800
3296
Be jokio prasmingo pasiruošimo,
ar ilgalaikio finansų plano,
08:18
what does he do ... ?
182
486120
1200
ką jam daryti?
08:20
At 60?
183
488600
1200
Esant 60-ies?
08:23
Get a good jobdarbas,
184
491120
1336
Susirasti gerą darbą,
08:24
or go back to the very criminalnusikalstamas behaviorelgesys
that led him to prisonkalėjimas in the first placevieta?
185
492480
3920
ar grįžti prie to paties nusikalstamo
elgesio, dėl kurio ir pakliuvo į kalėjimą?
Jūs – mokesčių mokėtojai, jūs rinkitės.
08:29
You taxpayersmokesčių mokėtojai, you choosepasirinkti.
186
497400
1776
08:31
Well, his educationšvietimas
alreadyjau chosepasirinkote for him, probablytikriausiai.
187
499200
3160
Nors tikriausiai, jo išsilavinimas
jau nuspręstas už jį.
08:35
So how do we cureišgydyti this diseaseliga?
188
503120
2360
Taigi, kaip išgydyti šią ligą?
Aš padėjau sukurti programą, pavadinimu
08:38
I cofoundedcofounded a programprograma
189
506240
1736
08:40
that we call FinancialFinansų EmpowermentGalių suteikimas
EmotionalEmocinis LiteracyRaštingumo.
190
508000
4576
Financial Empowerment Emotional Literacy
(Financinio Įgalinimo Emocinis Raštingumas)
08:44
We call it FEEL,
191
512600
1456
Sutrumpinus – FEEL
(angliškai: „jausti“)
08:46
and it teachesmoko how do you separateatskirai
your emotionalemocinis decisionssprendimai
192
514080
3176
Ji moko, kaip atskirti
emocinius sprendimus
08:49
from your financialfinansinis decisionssprendimai,
193
517280
1976
nuo finansinių sprendimų,
08:51
and the fourketuri timelessamžinas rulestaisyklės
to personalasmeninis financefinansuoti:
194
519280
3416
ir keturių nesenstančių tiesų
apie asmeninius finansus:
08:54
the propertinkamai way to savesutaupyti,
195
522720
1560
kaip tinkamai taupyti,
08:57
controlkontrolė your costkaina of livinggyvenimas,
196
525560
1640
kontroliuoti pragyvenimo išlaidas,
09:00
borrowskolintis moneypinigai effectivelyefektyviai
197
528320
1776
efektyvaus skolinimosi,
09:02
and diversifydiversifikuoti your financesfinansai
by allowingleisti your moneypinigai to work for you
198
530120
3776
ir finansų diversifikavimo,
leidžiant pinigams dirbti už jus,
09:05
insteadvietoj to of you workingdirba for it.
199
533920
1816
vietoj to, kad jūs dirbtumėt už juos.
09:07
IncarceratedĮkalinti people need these life skillsįgūdžiai
before we reenteriš naujo įveskite modifikavimo societyvisuomenė.
200
535760
4160
Kaliniams šių įgūdžių reikia
prieš išeinant į laisvę.
09:13
You can't have fullpilnas rehabilitationreabilitacijos
withoutbe these life skillsįgūdžiai.
201
541480
3896
Be šių gyvenimiškų įgūdžių
neįmanoma pasikeisti.
09:17
This ideaidėja that only professionalsspecialistai
can investinvestuoti and managetvarkyti moneypinigai
202
545400
3816
Idėja, kad tik specialistai
gali investuoti ir valdyti pinigus
09:21
is absolutelyvisiškai ridiculousjuokinga,
203
549240
2256
yra absurdiška,
09:23
and whoeverkas kas told you that is lyingmelas.
204
551520
1667
ir tas, kas jums taip sakė – melagis.
09:25
(ApplausePlojimai)
205
553211
4965
(Plojimai.)
09:30
A professionalprofesionalus is a personasmuo
206
558200
2416
Specialistas yra asmuo,
09:32
who knowsžino his craftlaivas better than mostlabiausiai,
207
560640
2496
kuris išmano savo darbą
geriau nei dauguma.
09:35
and nobodyniekas knowsžino how much moneypinigai
you need, have or want better than you,
208
563160
4936
Niekas nežino kiek pinigų tau
reikia, turi, ar nori, geriau nei tu,
09:40
whichkuris meansreiškia you are the professionalprofesionalus.
209
568120
1960
o tai reiškia, kad tu esi specialistas.
09:42
FinancialFinansų literacyraštingumas is not a skillįgūdis,
ladiesponios and gentlemenponai.
210
570880
4216
Finansinis raštingumas
nėra įgūdis, ponai ir ponios,
09:47
It's a lifestylegyvenimo būdas.
211
575120
1200
tai – gyvenimo būdas.
09:49
FinancialFinansų stabilitystabilumas is a byproductšalutinis produktas
of a propertinkamai lifestylegyvenimo būdas.
212
577560
4496
Finansinis stabilumas yra šalutinis
normalaus gyvenimo būdo produktas.
09:54
A financiallyfinansiškai soundgarsas incarceratedįkalintas personasmuo
can becometapti a taxpayingmokesčių mokėtojų citizenpilietis,
213
582080
3800
Finansiškai pasikaustęs kalinys
gali tapti mokesčių mokėtoju,
09:58
and a financiallyfinansiškai soundgarsas
taxpayingmokesčių mokėtojų citizenpilietis can remainlikti one.
214
586680
3496
o finansiškai pasikaustęs
mokesčių mokėtojas gali juo išlikti.
10:02
This allowsleidžia us to createsukurti a bridgetiltas
betweentarp those people who we influenceįtaka:
215
590200
4336
Tai leidžia mums kurti jungtis
tarp tų, kuriems darome įtaką –
10:06
familyšeima, friendsdraugai and those youngjaunas people
216
594560
2736
šeimos, draugų ir tų jaunų žmonių,
10:09
who still believe
that crimenusikaltimas and moneypinigai are relatedsusijęs.
217
597320
2920
kurie vis dar tiki, kad nusikaltimai
ir pinigai yra susiję.
10:13
So let's loseprarasti the fearbaimė and anxietynerimas
218
601720
2896
Tad pamirškime baimę ir nerimą
10:16
of all the bigdidelis financialfinansinis wordsžodžiai
219
604640
1456
dėl visų finansinių terminų
10:18
and all that other nonsensenesąmonė
that you've been out there hearingklausymasis.
220
606120
3576
ir visų kitų nesąmonių,
kurias esate girdėję.
10:21
And let's get to the heartširdis
of what's been cripplingblogas our societyvisuomenė
221
609720
3856
Ir pažvelkime į esmines mūsų
visuomenės luošinimo priežastis,
10:25
from takingpasiimti carepriežiūra of your responsibilityatsakomybė
to be better life managersvadovai.
222
613600
4360
nuo atsakomybės priėmimo
iki geresnio gyvenimo valdymo.
10:31
And let's providenumatyti a simplepaprasta
and easylengva to use curriculummokymo planas
223
619000
3336
Ir sukurkime paprastą ir
lengvai naudojamą mokymo planą,
10:34
that getsgauna to the heartširdis, the heartširdis
224
622360
2256
kuris atskleis mums esmę, tai,
10:36
of what financialfinansinis empowermentįgaliojimas
and emotionalemocinis literacyraštingumas really is.
225
624640
3936
kas finansinis įgalinimas ir
emocinis raštingumas iš tiesų yra.
10:40
Now, if you're sittingsėdi out here
in the audienceauditorija and you said,
226
628600
2896
Jeigu jūs sėdite šioje
auditorijoje, ir galvojate:
10:43
"Oh yeah, well, that ain'tnėra me
and I don't buypirkti it,"
227
631520
2416
„Aha, bet tai ne apie mane,
ir aš tuo netikiu,“
10:45
then come take my classklasė --
228
633960
1296
ateikite į mano mokymus,
10:47
(LaughterJuokas)
229
635280
1696
(Juokas.)
10:49
so I can showRodyti you how much moneypinigai
it costsišlaidos you everykiekvienas time you get emotionalemocinis.
230
637000
3680
kad galėčiau parodyti, kiek jums kainuoja
kiekvienas kartas, kai tampate emocingu.
10:53
(ApplausePlojimai)
231
641960
3160
(Plojimai.)
10:59
Thank you very much. Thank you.
232
647600
1536
Labai jums ačiū. Ačiū.
11:01
(ApplausePlojimai)
233
649160
1160
(Plojimai.)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Curtis "Wall Street" Carroll - Financial literacy advocate
Curtis “Wall Street” Carroll overcame poverty, illiteracy, incarceration and a lack of outside support to become a stock investor, creator and teacher of his own financial literacy philosophy.

Why you should listen

The media calls Curtis "Wall Street" Carroll the "Oracle of San Quentin" for his stock picking prowess and ability to translate financial information into simple language for his students.

Carroll grew up in Oakland, California surrounded by poverty. In 1996, at 17 years old, he committed a robbery where a man was killed. He turned himself in and ended up an illiterate teenager in prison with a 54-to-life sentence. While in prison, the stock market captured his attention, but due to his illiteracy he couldn't learn more about it. Motivating by the lure of financial gaining, he taught himself how to read at 20-21 years old, and then he started studying the stock market. Carroll's role models changed from drug dealers and sports figures to Bill Gates and Warren Buffet. He wanted others to learn this new way of making money.

When Carroll arrived at San Quentin in 2012, he met Troy Williams, who helped him start the Financial Literacy Program. Together they created the philosophy F.E.E.L (Financial Empowerment Emotional Literacy) that teaches people to recognize how their emotions affect their financial decision, and how to separate the two.

More profile about the speaker
Curtis "Wall Street" Carroll | Speaker | TED.com