ABOUT THE SPEAKER
Curtis "Wall Street" Carroll - Financial literacy advocate
Curtis “Wall Street” Carroll overcame poverty, illiteracy, incarceration and a lack of outside support to become a stock investor, creator and teacher of his own financial literacy philosophy.

Why you should listen

The media calls Curtis "Wall Street" Carroll the "Oracle of San Quentin" for his stock picking prowess and ability to translate financial information into simple language for his students.

Carroll grew up in Oakland, California surrounded by poverty. In 1996, at 17 years old, he committed a robbery where a man was killed. He turned himself in and ended up an illiterate teenager in prison with a 54-to-life sentence. While in prison, the stock market captured his attention, but due to his illiteracy he couldn't learn more about it. Motivating by the lure of financial gaining, he taught himself how to read at 20-21 years old, and then he started studying the stock market. Carroll's role models changed from drug dealers and sports figures to Bill Gates and Warren Buffet. He wanted others to learn this new way of making money.

When Carroll arrived at San Quentin in 2012, he met Troy Williams, who helped him start the Financial Literacy Program. Together they created the philosophy F.E.E.L (Financial Empowerment Emotional Literacy) that teaches people to recognize how their emotions affect their financial decision, and how to separate the two.

More profile about the speaker
Curtis "Wall Street" Carroll | Speaker | TED.com
TEDxSanQuentin

Curtis "Wall Street" Carroll: How I learned to read -- and trade stocks -- in prison

Curtis 'Wall Street' Carroll: Hoe ik leerde lezen -- en aandelen verhandelen -- in de gevangenis

Filmed:
5,811,223 views

Financiële geletterdheid is geen vaardigheid -- het is een levensstijl. Neem het maar aan van Curtis 'Wall Street' Carroll. Als gevangene kent Carroll de macht van de dollar. In de gevangenis leerde hij zichzelf lezen en aandelen te verhandelen, en nu deelt hij een eenvoudige en krachtige boodschap: we moeten allemaal wat snuggerder zijn met ons geld.
- Financial literacy advocate
Curtis “Wall Street” Carroll overcame poverty, illiteracy, incarceration and a lack of outside support to become a stock investor, creator and teacher of his own financial literacy philosophy. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I was 14 yearsjaar oldoud
0
960
2056
Toen ik 14 jaar was,
00:15
insidebinnen of a bowlingBowling alleyAlley,
1
3040
1576
was ik bij een bowlingbaan
00:16
burglarizingburglarizing an arcadeArcade gamespel,
2
4640
1760
een speelautomaat aan het bestelen
00:19
and uponop exitingafsluiten the buildinggebouw
3
7200
1776
en bij het verlaten van het gebouw
00:21
a securityveiligheid guardbewaker grabbedgreep my armarm, so I ranrende.
4
9000
2200
greep een veiligheidsagent
me vast, dus rende ik weg.
00:23
I ranrende down the streetstraat,
and I jumpedsprong on toptop of a fencehek.
5
11760
2976
Ik rende door de straat
en sprong op een hek.
00:26
And when I got to the toptop,
6
14760
1616
En toen ik boven geraakte,
trok het gewicht van
3.000 kwartjes in mijn boekentas
00:28
the weightgewicht of 3,000 quartersvertrekken
in my bookboek bagzak
7
16400
2176
00:30
pulledgetrokken me back down to the groundgrond.
8
18600
1640
mij weer terug naar de grond.
00:32
So when I camekwam to, the securityveiligheid guardbewaker
was standingstaand on toptop of me,
9
20880
3056
Dus toen ik bijkwam,
stond de veiligheidsagent boven op me
00:35
and he said, "NextVolgende time you little punksPunks
stealstelen something you can carrydragen."
10
23960
3416
en hij zei: "Klein tuig, steel
de volgende keer iets dat je kan dragen."
00:39
(LaughterGelach)
11
27400
2016
(Gelach)
00:41
I was takeningenomen to juvenilejeugdig hallhal
12
29440
2136
Ik werd naar de jeugdrechtbank gebracht
00:43
and when I was releasedvrijgelaten
into the custodyhechtenis of my mothermoeder,
13
31600
2560
en toen ik werd vrijgelaten
onder de voogdij van mijn moeder,
00:47
the first wordstekst my uncleoom said was,
"How'dHoe had you get caughtgevangen?"
14
35080
2976
waren de eerste woorden van mijn oom:
"Waarom ben je gepakt?"
00:50
I said, "Man, the bookboek bagzak was too heavyzwaar."
15
38080
2176
Ik zei: "Man, de boekentas was te zwaar."
00:52
He said, "Man, you weren'twaren niet supposedvermeend
to take all the quartersvertrekken."
16
40280
2936
Hij zei: "Man, je moest niet
alle kwartjes meepakken."
Ik zei: "Man, ze waren zo klein.
Wat moest ik anders doen?"
00:55
I said, "Man, they were smallklein.
What am I supposedvermeend to do?"
17
43240
2816
00:58
And 10 minutesnotulen laterlater, he tooknam me
to burglarizeburglarize anothereen ander arcadeArcade gamespel.
18
46080
4896
En 10 minuten later, nam hij me mee
om een andere speelautomaat te bestelen.
We hadden geld nodig om thuis te geraken.
01:03
We needednodig gasgas- moneygeld to get home.
19
51000
1640
Dat was mijn leven.
01:05
That was my life.
20
53280
1200
01:07
I grewgroeide up in OaklandOakland, CaliforniaCalifornië,
21
55440
1856
Ik groeide op in Oakland, Californië,
01:09
with my mothermoeder and membersleden
of my immediateonmiddellijk familyfamilie
22
57320
2336
met mijn moeder en directe familieleden
01:11
addictedverslaafd to crackbarst cocainecocaïne.
23
59680
1240
verslaafd aan crack-cocaïne.
01:13
My environmentmilieu consistedbestond
of livingleven with familyfamilie, friendsvrienden,
24
61560
4440
Ik woonde bij familie, vrienden
01:18
and homelessdakloze sheltersschuilplaatsen.
25
66960
1600
en in daklozencentra.
01:21
OftentimesDikwijls, dinneravondeten was servedgeserveerd
in breadlinesbroodrijen and soupsoep kitchenskeukens.
26
69040
3680
Vaak werd het avondeten
in gaarkeukens opgediend.
01:25
The biggroot homiehomie told me this:
27
73440
1856
Een kameraad zei me:
01:27
moneygeld rulesreglement the worldwereld-
28
75320
1976
"Geld regeert de wereld
01:29
and everything in it.
29
77320
1216
en al haar dingen.
01:30
And in these streetsstraten, moneygeld is kingkoning.
30
78560
2080
En in deze straten is geld koning.
01:33
And if you followvolgen the moneygeld,
31
81320
1616
En als je het geld volgt,
01:34
it'llhet zal leadlood you to the badslecht guy
or the good guy.
32
82960
2520
zal het je naar de slechte
of naar de goede jongens leiden."
Niet lang daarna pleegde ik
mijn eerste misdrijf
01:38
SoonBinnenkort after, I committedtoegewijd my first crimemisdrijf,
33
86080
2536
en het was de eerste keer
dat iemand me zei dat ik potentieel had
01:40
and it was the first time
that I was told that I had potentialpotentieel
34
88640
2976
01:43
and feltvoelde like somebodyiemand believedgeloofde in me.
35
91640
1840
en ik had het gevoel
dat iemand in mij geloofde.
Niemand vertelde me
dat ik advocaat kon worden
01:46
NobodyNiemand ever told me
that I could be a lawyeradvocaat,
36
94240
2136
01:48
doctordoctor or engineeringenieur.
37
96400
1656
of dokter, of ingenieur.
01:50
I mean, how was I supposedvermeend to do that?
I couldn'tkon het niet readlezen, writeschrijven or spellspell.
38
98080
3416
Ik bedoel, hoe moest ik dat doen?
Ik kon niet lezen of schrijven.
01:53
I was illiterateanalfabeet.
39
101520
1216
Ik was een analfabeet.
01:54
So I always thought
crimemisdrijf was my way to go.
40
102760
2560
Dus dacht ik altijd
dat criminaliteit mijn toekomst was.
01:59
And then one day
41
107480
1696
En dan op een dag
was ik met iemand aan het praten
02:01
I was talkingpratend to somebodyiemand
42
109200
1256
02:02
and he was tellingvertellen me
about this robberyoverval that we could do.
43
110480
3600
en hij vertelde me over een overval
die we konden plegen.
02:06
And we did it.
44
114760
1200
En die pleegden we.
02:09
The realityrealiteit was that I was growinggroeiend up
45
117080
1816
De realiteit was dat ik opgroeide
02:10
in the strongeststerkste
financialfinancieel nationnatie in the worldwereld-,
46
118920
2216
in de sterkste
financiële natie van de wereld,
02:13
the UnitedVerenigd StatesStaten of AmericaAmerika,
47
121160
1856
de Verenigde Staten van Amerika,
02:15
while I watchedbekeken my mothermoeder
standstand in linelijn at a bloodbloed bankbank
48
123040
4080
terwijl ik mijn moeder
in de rij zag staan bij de bloedbank,
02:20
to sellverkopen her bloodbloed for 40 dollarsdollars
just to try to feedeten geven her kidskinderen.
49
128680
3680
ze verkocht haar bloed voor 40 dollar
gewoon om haar kinderen eten te geven.
02:25
She still has the needlenaald- marksmerken
on her armsarmen to day to showtonen for that.
50
133320
3320
Ze heeft nog steeds
de littekens van de naalden.
Dus gaf ik nooit om mijn gemeenschap.
02:29
So I never caredverzorgd about my communitygemeenschap.
51
137480
1736
02:31
They didn't carezorg about my life.
52
139240
1496
Zij gaven niets om mijn leven.
02:32
EverybodyIedereen there was doing what they
were doing to take what they wanted,
53
140760
3416
Iedereen deed wat ze konden
om te nemen wat ze wilden:
de drugdealers, de dieven, de bloedbank.
02:36
the drugdrug dealersdealers,
the robbersRovers, the bloodbloed bankbank.
54
144200
2176
Iedereen nam bloedgeld aan.
02:38
EverybodyIedereen was takingnemen bloodbloed moneygeld.
55
146400
1616
Dus nam ik, hoe dan ook, het mijne.
02:40
So I got minede mijne by any meansmiddelen necessarynoodzakelijk.
56
148040
1896
02:41
I got minede mijne.
57
149960
1576
Ik nam het mijne.
02:43
FinancialFinanciële literacygeletterdheid
really did ruleregel the worldwereld-,
58
151560
2120
Financiële kennis
regeerde inderdaad de wereld
02:46
and I was a childkind slaveslaaf to it
59
154680
1976
en ik was haar kindslaaf
02:48
followingvolgend the badslecht guy.
60
156680
1240
en volgde de slechte jongens.
02:52
At 17 yearsjaar oldoud, I was arrestedgearresteerd
for robberyoverval and murdermoord
61
160280
3176
Als 17-jarige werd ik opgepakt
voor overval en moord
02:55
and I soonspoedig learnedgeleerd that financesfinanciën in prisongevangenis
ruleregel more than they did on the streetsstraten,
62
163480
3976
en ik leerde snel dat geld nog meer
in de gevangenis regeert dan in de straat,
02:59
so I wanted in.
63
167480
1200
dus wou ik er een deel van.
Op een dag haastte ik me
om de sportpagina's van de krant te pakken
03:01
One day, I rushedoverhaast to grabgrijpen
the sportssport- pagepagina of the newspaperkrant-
64
169600
3056
zodat mijn celmaat ze me kon voorlezen,
03:04
so my cellyCelly could readlezen it to me,
65
172680
1816
03:06
and I accidentallyper ongeluk
pickeduitgekozen up the businessbedrijf sectionsectie.
66
174520
2416
maar ik pakte per ongeluk
de financiële pagina's.
03:08
And this oldoud man said,
"Hey youngsterjongeling, you pickplukken stocksaandelen?"
67
176960
3256
En een oude man zei:
"Hé jonkie, speel je op de beurs?"
03:12
And I said, "What's that?"
68
180240
1256
En ik zei: "Wat is dat?"
03:13
He said, "That's the placeplaats
where whitewit folksmensen keep all theirhun moneygeld."
69
181520
3176
Hij zei: "Dat is waar
de blanken al hun geld bewaren."
(Gelach)
03:16
(LaughterGelach)
70
184720
1216
03:17
And it was the first time
that I saw a glimpseglimp of hopehoop,
71
185960
3856
En het was de eerste keer
dat ik een glimp van hoop zag,
03:21
a futuretoekomst.
72
189840
1496
een toekomst.
03:23
He gavegaf me this briefkort descriptionBeschrijving
of what stocksaandelen were,
73
191360
2600
Hij gaf me een korte beschrijving
van wat aandelen waren,
03:26
but it was just a glimpseglimp.
74
194800
1440
maar het was slechts een glimp.
03:30
I mean, how was I supposedvermeend to do it?
75
198360
1776
Ik bedoel, hoe moest ik dat doen?
03:32
I couldn'tkon het niet readlezen, writeschrijven or spellspell.
76
200160
1760
Ik kon niet lezen of schrijven.
De vaardigheden die ik ontwikkelde
om mijn analfabetisme te verbergen,
03:34
The skillsvaardigheden that I had developedontwikkelde
to hideverbergen my illiteracyanalfabetisme
77
202600
2616
03:37
no longerlanger workedwerkte in this environmentmilieu.
78
205240
1976
werkten niet langer in deze omgeving.
03:39
I was trappedgevangen in a cagekooi,
preyprooi amongtussen predatorsroofdieren,
79
207240
3096
Ik zat gevangen in een kooi,
een prooi tussen jagers,
ik vocht voor vrijheid
die ik nooit gehad had.
03:42
fightingvechten for freedomvrijheid I never had.
80
210360
1896
03:44
I was lostde weg kwijt, tiredmoe,
81
212280
2176
Ik was verloren, moe,
03:46
and I was out of optionsopties.
82
214480
1360
en ik had geen mogelijkheden meer.
03:49
So at 20 yearsjaar oldoud,
83
217000
1776
Dus als 20-jarige
03:50
I did the hardesthardste thing
I'd ever donegedaan in my life.
84
218800
2520
deed ik het moeilijkste
wat ik ooit in mijn leven gedaan heb.
03:54
I pickeduitgekozen up a bookboek,
85
222160
1200
Ik las een boek
03:57
and it was the mostmeest agonizingpijnlijke
time of my life,
86
225400
2480
en het was de meest
tergende tijd van mijn leven,
04:01
tryingproberen to learnleren how to readlezen,
87
229320
1816
proberen te leren lezen,
04:03
the ostracizingostracizing from my familyfamilie,
88
231160
2616
vervreemd van mijn familie,
04:05
the homieshomies.
89
233800
1200
de kameraden.
04:08
It was roughruw, man.
90
236280
1456
Het was moeilijk, man.
04:09
It was a struggleworstelen.
91
237760
1376
Het was een gevecht.
04:11
But little did I know
92
239160
1696
Maar ik wist niet
04:12
I was receivingontvangende the greatestbeste giftscadeaus
I had ever dreamedgedroomd of:
93
240880
3416
dat ik de beste geschenken zou krijgen
waarvan ik ooit kon dromen:
04:16
self-wortheigenwaarde,
94
244320
1200
eigenwaarde,
04:18
knowledgekennis, disciplinediscipline.
95
246320
1840
kennis, discipline.
Ik was zo blij te kunnen lezen dat ik
alles las wat ik in mijn handen kreeg:
04:21
I was so excitedopgewonden to be readinglezing that I readlezen
everything I could get my handshanden on:
96
249000
3696
04:24
candysnoep wrapperswrappers, clothingkleding logoslogo 's,
streetstraat signstekenen, everything.
97
252720
3335
snoeppapiertjes, kledinglabels,
straatnaamborden, alles.
04:28
I was just readinglezing stuffspul!
98
256079
1217
Ik las gewoon alles!
04:29
(ApplauseApplaus)
99
257320
1016
(Applaus)
04:30
Just readinglezing stuffspul.
100
258360
1200
Ik las gewoon.
04:33
I was so excitedopgewonden to know how to readlezen
and know how to spellspell.
101
261360
2800
Ik was zo enthousiast
dat ik wist hoe te lezen en te spellen.
Een kameraad zei me:
"Man, wat ben je aan het eten?"
04:36
The homiehomie camekwam up, said,
"Man, what you eatingaan het eten?"
102
264720
2256
04:39
I said, "C-A-N-D-YC-A-N-D-Y, candysnoep."
103
267000
1736
Ik zei: "S-N-O-E-P, snoep."
04:40
(LaughterGelach)
104
268760
2256
(Gelach)
04:43
He said, "Let me get some."
I said, "N-ON-O. No."
105
271040
2496
Hij zei: "Geef me wat."
Ik zei: "N-E-E. Nee."
04:45
(LaughterGelach)
106
273560
1216
(Gelach)
04:46
It was awesomegeweldig.
107
274800
1416
Het was geweldig.
Ik bedoel, ik kon nu eindelijk
voor de eerste keer in mijn leven lezen.
04:48
I mean, I can actuallywerkelijk now
for the first time in my life readlezen.
108
276240
3176
04:51
The feelinggevoel that I got
from it was amazingverbazingwekkend.
109
279440
2040
Het gevoel dat ik kreeg was ongelofelijk.
04:55
And then at 22, feelinggevoel myselfmezelf,
110
283240
2600
En dan op mijn 22ste,
met een gevoel van eigenwaarde,
04:58
feelinggevoel confidentzelfverzekerd,
111
286800
1736
zelfverzekerd,
05:00
I rememberedherinnerde what the OGOG told me.
112
288560
1840
herinnerde ik me
wat die gangster me had verteld.
05:03
So I pickeduitgekozen up the businessbedrijf sectionsectie
of the newspaperkrant-.
113
291760
3736
Dus pakte ik de financiële
pagina's van de krant.
05:07
I wanted to find these richrijk whitewit folksmensen.
114
295520
1936
Ik wou die rijke blanken vinden.
05:09
(LaughterGelach)
115
297480
1600
(Gelach)
05:12
So I lookedkeek for that glimpseglimp.
116
300520
1920
Dus zocht ik die glimp.
Terwijl ik verder ging met mijn carrière
05:15
As I furtheredbevorderd my careercarrière
117
303480
1616
05:17
in teachingonderwijs othersanderen how to
financiallyfinancieel managebeheren moneygeld and investinvesteren,
118
305120
3856
in lesgeven over hoe met geld
om te gaan en te investeren,
leerde ik snel dat ik verantwoordelijkheid
moest nemen voor mijn eigen daden.
05:21
I soonspoedig learnedgeleerd that I had to take
responsibilityverantwoordelijkheid for my owneigen actionsacties.
119
309000
3336
05:24
TrueWaar, I grewgroeide up
in a very complexcomplex environmentmilieu,
120
312360
3016
Het is waar, ik groeide
in een moeilijke omgeving op,
maar ik koos ervoor misdrijven te plegen
05:27
but I chosekoos to commitplegen crimesmisdaden,
121
315400
1936
05:29
and I had to owneigen up to that.
122
317360
1776
en ik moest dat toegeven.
Ik moest er verantwoordelijkheid
voor nemen en dat deed ik.
05:31
I had to take responsibilityverantwoordelijkheid
for that, and I did.
123
319160
2616
05:33
I was buildinggebouw a curriculumleerplan
that could teachonderwijzen incarceratedopgesloten menmannen
124
321800
2896
Ik werkte aan een leerplan
dat gevangenen kon aanleren
05:36
how to managebeheren moneygeld
throughdoor prisongevangenis employmentswerkgelegenheid.
125
324720
2280
financieel gezond te blijven
door middel van gevangenisjobs.
05:40
ProperlyGoed managingbeheren our lifestylelevensstijl
would providevoorzien transferrableoverdraagbaar toolsgereedschap
126
328720
3176
Een verantwoordelijke levensstijl
kan ons erbij helpen
om goed met geld om te gaan
als we in de maatschappij terugkomen,
05:43
that we can use to managebeheren moneygeld
when we reenteropnieuw invoeren societymaatschappij,
127
331920
3336
05:47
like the majoritymeerderheid of people did
who didn't commitplegen crimesmisdaden.
128
335280
3256
zoals de meeste mensen deden
die geen misdrijf pleegden.
05:50
Then I discoveredontdekt
129
338560
1200
Toen ontdekte ik
05:52
that accordingvolgens to MarketWatchMarketWatch,
130
340680
2056
dat volgens MarketWatch
05:54
over 60 percentprocent of the AmericanAmerikaanse populationbevolking
131
342760
2536
meer dan 60 procent
van de Amerikaanse bevolking
05:57
has underonder 1,000 dollarsdollars in savingsspaargeld.
132
345320
2120
minder dan 1.000 dollar spaargeld heeft.
06:00
SportsSport IllustratedGeïllustreerd said that
over 60 percentprocent of NBANBA playersspelers
133
348200
3216
Sports Illustrated zei dat meer
dan 60 procent van de NBA-spelers
06:03
and NFLNFL playersspelers go brokekapot gegaan.
134
351440
1536
en de NFL-spelers bankroet gaan.
06:05
40 percentprocent of maritalechtelijke problemsproblemen
deriveafleiden from financialfinancieel issueskwesties.
135
353000
3040
40 procent van huwelijksproblemen
komen voort uit financiële problemen.
06:09
What the hellhel?
136
357080
1216
Wat in hemelsnaam?
06:10
(LaughterGelach)
137
358320
2136
(Gelach)
06:12
You mean to tell me
that people workedwerkte theirhun wholegeheel liveslevens,
138
360480
2696
Wil je me zeggen dat mensen
hun hele leven werken,
06:15
buyingbuying carsauto's, clotheskleren,
homeshuizen and materialmateriaal stuffspul
139
363200
2576
auto's, kleren, huizen en spullen kopen,
06:17
but were livingleven checkcontroleren to checkcontroleren?
140
365800
2216
maar van loonbriefje
naar loonbriefje leven?
06:20
How in the worldwereld- were membersleden of societymaatschappij
going to help incarceratedopgesloten individualsindividuen
141
368040
4336
Hoe, in hemelsnaam, kunnen leden
van de maatschappij gevangenen helpen
om te integreren in de maatschappij,
06:24
back into societymaatschappij
142
372400
1216
06:25
if they couldn'tkon het niet managebeheren they owneigen stuffspul?
143
373640
1880
als ze hun eigen zaken
niet kunnen beheren?
06:28
We screwedgeschroefd.
144
376160
1256
Wij waren ten dode opgeschreven.
06:29
(LaughterGelach)
145
377440
1736
(Gelach)
Ik had een beter plan nodig.
06:31
I needednodig a better planplan.
146
379200
1400
06:34
This is not going to work out too well.
147
382520
2120
Dit gaat niet goed aflopen.
06:37
So ...
148
385040
1200
Dus ...
06:39
I thought.
149
387880
1200
Ik dacht na.
06:43
I now had an obligationverplichting
to meetontmoeten those on the pathpad
150
391800
2840
Ik had nu een verplichting
om de betrokkenen op te zoeken
06:48
and help,
151
396360
1216
en te helpen,
06:49
and it was crazygek because
I now caredverzorgd about my communitygemeenschap.
152
397600
3256
en het was gek, want nu gaf ik
om mijn gemeenschap.
06:52
WowWow, imaginestel je voor that.
I caredverzorgd about my communitygemeenschap.
153
400880
2360
Wauw, wie had dat gedacht?
Ik gaf om mijn gemeenschap.
06:56
FinancialFinanciële illiteracyanalfabetisme is a diseaseziekte
154
404640
2296
Financieel analfabetisme is een ziekte
die vele minderheden en de armere klasse
in onze samenleving verlamd
06:58
that has crippledkreupel minoritiesminderheden
and the lowerlager classklasse in our societymaatschappij
155
406960
3016
07:02
for generationsgeneraties and generationsgeneraties,
156
410000
2136
over verschillende generaties heen
07:04
and we should be furiouswoedend about that.
157
412160
2496
en we zouden daarover woest moeten zijn.
07:06
AskVragen yourselvesuzelf this:
158
414680
1576
Vraag jezelf af:
07:08
How can 50 percentprocent
of the AmericanAmerikaanse populationbevolking
159
416280
3256
hoe kan het dat 50 procent
van de Amerikaanse bevolking
07:11
be financiallyfinancieel illiterateanalfabeet in a nationnatie
drivenaangedreven by financialfinancieel prosperitywelvaart?
160
419560
3960
financieel ongeletterd is in een natie
aangedreven door financiële vooruitgang?
07:17
Our accesstoegang to justicegerechtigheid, our socialsociaal statusstaat,
161
425000
2856
Onze toegang tot recht,
onze sociale status,
07:19
livingleven conditionsvoorwaarden, transportationvervoer and foodeten
162
427880
3016
levensomstandigheden, transport en voedsel
zijn allemaal afhankelijk van geld
dat de meesten niet kunnen beheren.
07:22
are all dependentafhankelijk on moneygeld
that mostmeest people can't managebeheren.
163
430920
3056
07:26
It's crazygek!
164
434000
1576
Dat is gestoord!
07:27
It's an epidemicepidemie
165
435600
1376
Het is een epidemie
07:29
and a biggergroter dangerGevaar to publicopenbaar safetyveiligheid
than any other issuekwestie.
166
437000
3000
en een groter gevaar voor de openbare
veiligheid dan enig andere kwestie.
07:33
AccordingVolgens to the CaliforniaCalifornië
DepartmentDepartement of CorrectionsCorrecties,
167
441720
2656
Volgens het Californisch gevangeniswezen
07:36
over 70 percentprocent of those incarceratedopgesloten
168
444400
2336
heeft meer dan 70 procent
van de gevangenen
07:38
have committedtoegewijd or have been chargedopgeladen
with money-relatedgeld-gerelateerde crimesmisdaden:
169
446760
3616
geldgerelateerde misdrijven gepleegd
of werd ervoor in beschuldiging gesteld:
07:42
robberiesdiefstallen, burglariesinbraken,
fraudfraude, larcenydiefstal, distortionvervorming --
170
450400
4520
overvallen, inbraken,
fraude, diefstal, vervalsing --
07:47
and the listlijst goesgaat on.
171
455720
1320
en de lijst gaat verder.
07:49
CheckSelectievakje this out:
172
457920
1216
Luister hier:
07:51
a typicaltypisch incarceratedopgesloten personpersoon
173
459160
2936
een doorsnee gevangene
07:54
would enterinvoeren the CaliforniaCalifornië prisongevangenis systemsysteem
174
462120
2496
komt het Californisch
gevangenissysteem binnen
07:56
with no financialfinancieel educationonderwijs,
175
464640
1560
zonder financiële kennis,
07:58
earnverdienen 30 centscents an houruur,
176
466840
1976
verdient 30 cent per uur,
08:00
over 800 dollarsdollars a yearjaar,
177
468840
2216
meer dan 800 dollar per jaar,
08:03
with no realecht expenseskosten and savebesparen no moneygeld.
178
471080
2760
zonder echte uitgaven en zal niet sparen.
08:06
UponOp his paroleparole, he will be givengegeven
200 dollarsdollars gatepoort moneygeld and told,
179
474760
4336
Bij zijn voorwaardelijke vrijlating
krijgt hij 200 dollar en wordt hem gezegd:
"Hé, veel geluk, blijf uit de problemen
en kom niet terug naar de gevangenis."
08:11
"Hey, good luckgeluk, stayverblijf out of troublemoeite.
Don't come back to prisongevangenis."
180
479120
3080
08:14
With no meaningfulbelangrijk preparationvoorbereiding
or long-termlangetermijn financialfinancieel planplan,
181
482800
3296
Zonder serieuze voorbereiding
of financiële langetermijnplanning,
08:18
what does he do ... ?
182
486120
1200
wat doet hij ... ?
08:20
At 60?
183
488600
1200
Op z'n 60ste?
08:23
Get a good jobbaan,
184
491120
1336
Een goede baan vinden
of terugkeren naar
hetzelfde crimineel gedrag
08:24
or go back to the very criminalcrimineel behaviorgedrag
that led him to prisongevangenis in the first placeplaats?
185
492480
3920
dat hem nou precies
in de gevangenis deed belanden?
08:29
You taxpayersbelastingbetalers, you chooseKiezen.
186
497400
1776
Belastingbetalers, jullie kiezen.
08:31
Well, his educationonderwijs
alreadynu al chosekoos for him, probablywaarschijnlijk.
187
499200
3160
Zijn opleiding heeft waarschijnlijk
al voor hem gekozen.
08:35
So how do we curegenezen this diseaseziekte?
188
503120
2360
Dus hoe kunnen we deze ziekte genezen?
08:38
I cofoundedsamen a programprogramma
189
506240
1736
Ik richtte een programma mee op
08:40
that we call FinancialFinanciële EmpowermentEmpowerment
EmotionalEmotionele LiteracyGeletterdheid.
190
508000
4576
dat we Financiële Emancipatie
Emotionele Geletterdheid noemen.
08:44
We call it FEEL,
191
512600
1456
We noemen het FEEG
08:46
and it teachesonderwijst how do you separatescheiden
your emotionalemotioneel decisionsbeslissingen
192
514080
3176
en het leert je
hoe je emotionele beslissingen
te scheiden van je financiële beslissingen
08:49
from your financialfinancieel decisionsbeslissingen,
193
517280
1976
08:51
and the fourvier timelesstijdloos rulesreglement
to personalpersoonlijk financefinanciën:
194
519280
3416
en de vier tijdloze regels
van persoonlijke financiën:
08:54
the propergoede way to savebesparen,
195
522720
1560
de juiste manier van sparen,
08:57
controlcontrole your costkosten of livingleven,
196
525560
1640
uitgaven onder controle houden,
09:00
borrowlenen moneygeld effectivelyeffectief
197
528320
1776
geld effectief lenen
09:02
and diversifydiversifiëren your financesfinanciën
by allowingtoestaan your moneygeld to work for you
198
530120
3776
en het spreiden van je financiën
door je geld voor je te laten werken
09:05
insteadin plaats daarvan of you workingwerkend for it.
199
533920
1816
in plaats van ervoor te werken.
09:07
IncarceratedOpgesloten people need these life skillsvaardigheden
before we reenteropnieuw invoeren societymaatschappij.
200
535760
4160
Gevangenen hebben deze vaardigheden nodig
voor ze terugkomen in de samenleving.
09:13
You can't have fullvol rehabilitationrevalidatie
withoutzonder these life skillsvaardigheden.
201
541480
3896
Er is geen volledig rehabilitatie
zonder deze vaardigheden.
09:17
This ideaidee that only professionalsprofessionals
can investinvesteren and managebeheren moneygeld
202
545400
3816
Het idee dat enkel deskundigen
geld kunnen investeren en beheren
09:21
is absolutelyAbsoluut ridiculousbelachelijk,
203
549240
2256
is absoluut belachelijk
09:23
and whoeverwie dan ook told you that is lyingaan het liegen.
204
551520
1667
en wie je dat vertelt, liegt.
09:25
(ApplauseApplaus)
205
553211
4965
(Applaus)
09:30
A professionalprofessioneel is a personpersoon
206
558200
2416
Een deskundige is een persoon
09:32
who knowsweet his craftambacht better than mostmeest,
207
560640
2496
die zijn ambacht beter kent dan de meesten
09:35
and nobodyniemand knowsweet how much moneygeld
you need, have or want better than you,
208
563160
4936
en niemand weet beter hoeveel geld
je nodig hebt, al hebt of wilt dan jezelf,
09:40
whichwelke meansmiddelen you are the professionalprofessioneel.
209
568120
1960
dit wil zeggen dat jij de deskundige bent.
09:42
FinancialFinanciële literacygeletterdheid is not a skillbekwaamheid,
ladiesDames and gentlemenmijne heren.
210
570880
4216
Financiële kennis is geen vaardigheid,
dames en heren.
09:47
It's a lifestylelevensstijl.
211
575120
1200
Het is een levensstijl.
09:49
FinancialFinanciële stabilitystabiliteit is a byproductbijproduct
of a propergoede lifestylelevensstijl.
212
577560
4496
Financiële stabiliteit is een bijproduct
van een degelijke levensstijl.
09:54
A financiallyfinancieel soundgeluid incarceratedopgesloten personpersoon
can becomeworden a taxpayingbelastingbetalende citizeninwoner,
213
582080
3800
Een financieel gezonde gevangene
kan een belastingbetalende burger worden
09:58
and a financiallyfinancieel soundgeluid
taxpayingbelastingbetalende citizeninwoner can remainblijven one.
214
586680
3496
en een financieel gezonde
belastingbetalende burger kan dit blijven.
10:02
This allowstoestaat us to createcreëren a bridgebrug
betweentussen those people who we influenceinvloed:
215
590200
4336
Dit laat ons toe om een brug te bouwen
tussen de mensen die we beïnvloeden:
10:06
familyfamilie, friendsvrienden and those youngjong people
216
594560
2736
familie, vrienden en die jonge mensen
10:09
who still believe
that crimemisdrijf and moneygeld are relatedverwant.
217
597320
2920
die nog altijd geloven dat er een verband
is tussen criminaliteit en geld.
10:13
So let's loseverliezen the fearangst and anxietyangst
218
601720
2896
Dus laten we de vrees en angst verliezen
voor alle moeilijke financiële termen
10:16
of all the biggroot financialfinancieel wordstekst
219
604640
1456
10:18
and all that other nonsenseonzin
that you've been out there hearinggehoor.
220
606120
3576
en alle andere flauwekul
die je gehoord hebt.
10:21
And let's get to the hearthart-
of what's been cripplingkreupele our societymaatschappij
221
609720
3856
En laten we naar de kern gaan
van wat onze samenleving heeft verlamd
10:25
from takingnemen carezorg of your responsibilityverantwoordelijkheid
to be better life managersmanagers.
222
613600
4360
door onze verantwoordelijkheid op te nemen
om ons leven beter te beheersen.
10:31
And let's providevoorzien a simpleeenvoudig
and easygemakkelijk to use curriculumleerplan
223
619000
3336
En laten we een simpel
en gebruiksvriendelijk leerplan aanbieden
10:34
that getskrijgt to the hearthart-, the hearthart-
224
622360
2256
dat gaat tot de kern
10:36
of what financialfinancieel empowermentempowerment '
and emotionalemotioneel literacygeletterdheid really is.
225
624640
3936
van wat financiële emancipatie
en emotionele geletterdheid werkelijk is.
Als je hier in het publiek zit en zegt:
10:40
Now, if you're sittingzittend out here
in the audiencepubliek and you said,
226
628600
2896
"O ja, nou, dat ben ik niet
en ik geloof het niet",
10:43
"Oh yeah, well, that ain'tis niet me
and I don't buykopen it,"
227
631520
2416
kom dan mijn klas volgen --
10:45
then come take my classklasse --
228
633960
1296
10:47
(LaughterGelach)
229
635280
1696
(Gelach)
10:49
so I can showtonen you how much moneygeld
it costskosten you everyelk time you get emotionalemotioneel.
230
637000
3680
zodat ik je kan tonen
hoeveel geld het je kost
iedere keer dat je emotioneel wordt.
10:53
(ApplauseApplaus)
231
641960
3160
(Applaus)
10:59
Thank you very much. Thank you.
232
647600
1536
Heel erg bedankt. Dank je.
11:01
(ApplauseApplaus)
233
649160
1160
(Applaus)
Translated by Sofie Vandenberghe
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Curtis "Wall Street" Carroll - Financial literacy advocate
Curtis “Wall Street” Carroll overcame poverty, illiteracy, incarceration and a lack of outside support to become a stock investor, creator and teacher of his own financial literacy philosophy.

Why you should listen

The media calls Curtis "Wall Street" Carroll the "Oracle of San Quentin" for his stock picking prowess and ability to translate financial information into simple language for his students.

Carroll grew up in Oakland, California surrounded by poverty. In 1996, at 17 years old, he committed a robbery where a man was killed. He turned himself in and ended up an illiterate teenager in prison with a 54-to-life sentence. While in prison, the stock market captured his attention, but due to his illiteracy he couldn't learn more about it. Motivating by the lure of financial gaining, he taught himself how to read at 20-21 years old, and then he started studying the stock market. Carroll's role models changed from drug dealers and sports figures to Bill Gates and Warren Buffet. He wanted others to learn this new way of making money.

When Carroll arrived at San Quentin in 2012, he met Troy Williams, who helped him start the Financial Literacy Program. Together they created the philosophy F.E.E.L (Financial Empowerment Emotional Literacy) that teaches people to recognize how their emotions affect their financial decision, and how to separate the two.

More profile about the speaker
Curtis "Wall Street" Carroll | Speaker | TED.com