ABOUT THE SPEAKER
Abigail Marsh - Psychologist
Abigail Marsh asks essential questions: If humans are evil, why do we sometimes go to extraordinary lengths to help others even at a cost to ourselves?

Why you should listen

How do we understand what others think and feel? An associate professor in the department of psychology and the interdisciplinary neuroscience program at Georgetown University, Abigail Marsh focuses on social and affective neuroscience. She addresses questions using multiple approaches that include functional and structural brain imaging in adolescents and adults from both typical and non-typical populations, as well as behavioral, cognitive, genetic and pharmacological techniques. Among her ongoing research projects are brain imaging and behavioral studies of altruistic kidney donors and brain imaging studies of children/adolescents with severe conduct problems and limited empathy.

Marsh's 2017 book The Fear Factor: How One Emotion Connects Altruists, Psychopaths, and Everyone In-Between explores the extremes of human generosity and cruelty.

More profile about the speaker
Abigail Marsh | Speaker | TED.com
TEDSummit

Abigail Marsh: Why some people are more altruistic than others

Abigail Marsh: Hvorfor nogle folk er mere altruistiske end andre

Filmed:
2,029,411 views

Hvorfor udøver nogle mennesker uselviske ting, såsom at hjælpe andre, selv når de selv risikerer at stå for skud? Abigail Marsh, forsker i psykologi, studerer motivationen fra folk som udøver utrolig uselviske gerninger, som at donere en nyre til en komplet fremmed. Er deres hjerner bare anderledes?
- Psychologist
Abigail Marsh asks essential questions: If humans are evil, why do we sometimes go to extraordinary lengths to help others even at a cost to ourselves? Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
There's a man out there, somewhereet eller andet sted,
0
760
2096
Der er en mand derude, et eller andet sted
som ligner skuespilleren
Idris Elba en smule,
00:14
who looksudseende a little bitbit
like the actorskuespiller IdrisIdris ElbaElba,
1
2880
2976
eller det gjorde han i hvert fald
for 20 år siden.
00:17
or at leastmindst he did 20 yearsflere år agosiden.
2
5880
2376
00:20
I don't know anything elseandet about him,
3
8280
1816
Jeg ved ikke andet om ham,
andet end at han reddede mit liv engang
00:22
exceptundtagen that he onceenkelt gang savedgemt my life
4
10120
1896
00:24
by puttingsætte his ownegen life in dangerfare.
5
12040
1640
ved at sætte hans eget liv i fare.
00:26
This man ranløb acrosset kors fourfire lanesbaner of freewayFreeway
trafficTrafik in the middlemidten of the night
6
14600
5376
Denne man løb tværs over 4 baners
trafikkeret motorvej midt om natten
00:32
to bringtage med me back to safetysikkerhed
7
20000
1776
for at bringe mig tilbage i sikkerhed
00:33
after a carbil accidentulykke
that could have killeddræbt me.
8
21800
2776
efter en bilulykke
der kunne have dræbt mig.
00:36
And the wholehel thing
left me really shakenrystet up, obviouslynaturligvis,
9
24600
2656
Og hele oplevelsen efterlod mig
selvfølgelig virkelig rystet,
men den efterlod mig også med den her
00:39
but it alsoogså left me with this
kindvenlig of burningbrænding, gnawinggnave need
10
27280
3976
brændende, gnavende trang
00:43
to understandforstå why he did it,
11
31280
1640
til at forstå hvorfor han gjorde det,
hvilke kræfter i ham der fik ham til
at træffe det valg
00:45
what forceskræfter withininden for him
causedforårsaget him to make the choicevalg
12
33760
2776
00:48
that I oweskylde my life to,
13
36560
1856
som jeg skylder mit liv til,
at risikere sit eget liv
00:50
to riskrisiko his ownegen life
to saveGemme the life of a strangerfremmed?
14
38440
3616
for at redde en fremmeds liv?
I andre ord, hvad er årsagen til hans
eller alle andres evne
00:54
In other wordsord, what are the causesårsager of his
or anybodynogen else'sellers er capacitykapacitet for altruismaltruisme?
15
42080
5040
til næstekærlighed?
Men lad mig først fortælle dig
hvad der skete.
00:59
But first let me tell you what happenedskete.
16
47840
2016
Den nat, jeg var 19 år gammel
01:01
That night, I was 19 yearsflere år oldgammel
17
49880
1456
og var på vej tilbage til
mit hus i Tacome, Washington,
01:03
and drivingkørsel back to my home
in TacomaTacoma, WashingtonWashington,
18
51360
2376
nedad Interstate 5 motorvejen,
01:05
down the InterstateInterstate 5 freewayFreeway,
19
53760
1816
da en lille hund pilede ud foran min bil.
01:07
when a little doghund
dartedsmuttede out in frontforan of my carbil.
20
55600
2536
01:10
And I did exactlyNemlig
what you're not supposedformodede to do,
21
58160
2336
Og jeg gjorde præcis hvad man ikke
skal gøre,
hvilket er at svinge til siden for at
køre udenom.
01:12
whichhvilken is swervesno sig to avoidundgå it.
22
60520
1360
Og jeg fandt ud af hvorfor man
ikke bør gøre dette.
01:14
And I discoveredopdaget why
you're not supposedformodede to do that.
23
62480
2440
Jeg ramte alligevel hunden,
01:17
I hithit the doghund anywaysalligevel,
24
65319
1737
hvilket fik bilen
til at miste grebet på vejen,
01:19
and that sentsendt the carbil into a fishtailFishtail,
25
67080
2616
og derefter snurre hen over motorvejen,
01:21
and then a spinspin- acrosset kors the freewayFreeway,
26
69720
2576
01:24
untilindtil finallyendelig it woundsår up
in the fasthurtig laneLane of the freewayFreeway
27
72320
3576
indtil den endelig endte op i
overhalingsbanen
vendt bort fra den modkørende trafik
hvor motoren så derefter døde.
01:27
facedkonfronteret backwardstilbage into oncomingmodkørende trafficTrafik
28
75920
2936
01:30
and then the enginemotor dieddøde.
29
78880
1360
Og jeg var sikker på at jeg i det øjeblik
også var ved at dø,
01:33
And I was sure in that momentøjeblik
that I was about to die too,
30
81480
3560
01:37
but I didn't
31
85880
1216
men jeg døde ikke
takket være den modige mands handlinger
01:39
because of the actionshandlinger
of that one bravemodig man
32
87120
2736
som blev nød til at træffe beslutningen
i en brøkdel af et sekund efter
01:41
who mustskal have madelavet the decisionafgørelse
33
89880
1496
01:43
withininden for a fractionfraktion of a secondanden
of seeingat se my strandedstrandet carbil
34
91400
3016
at have set min strandede bil
om at trække ind til siden
01:46
to pulltrække over and runløb
acrosset kors fourfire lanesbaner of freewayFreeway trafficTrafik
35
94440
4256
og løbe over 4 baner af motorvejstrafik
i mørket for at redde mit liv.
01:50
in the darkmørk
36
98720
1936
01:52
to saveGemme my life.
37
100680
1976
Og efter at han så fik min bil til at virke igen
og fik mig tilbage til sikkerhed
01:54
And then after he got my carbil workingarbejder again
38
102680
2896
01:57
and got me back to safetysikkerhed
and madelavet sure I was going to be all right,
39
105600
3616
og forsikrede sig om at jeg nok skulle klare mig,
kørte han atter videre.
02:01
he drovekørte off again.
40
109240
1536
02:02
He never even told me his namenavn,
41
110800
2336
Han fortalte mig ikke engang hans navn,
og jeg er ret sikker på at jeg glemte at sige tak.
02:05
and I'm prettysmuk sure
I forgotglemte to say thank you.
42
113160
2160
Så før jeg fortsætter,
vil jeg rigtig gerne bruge et øjeblik på
02:08
So before I go any furtheryderligere,
43
116440
1936
02:10
I really want to take a momentøjeblik
44
118400
1456
at stoppe og sige tak til den fremmede.
02:11
to stop and say thank you
to that strangerfremmed.
45
119880
2800
(Klapsalve)
02:15
(ApplauseBifald)
46
123280
1720
Jeg fortæller jer alle sammen det her
02:22
I tell you all of this
47
130919
1217
fordi de ting der skete den nat
02:24
because the eventsbegivenheder of that night changedændret
the courseRute of my life to some degreegrad.
48
132160
4216
ændrede retningen af mit liv i nogen grad.
Jeg blev forsker i psykologi,
02:28
I becameblev til a psychologypsykologi researcherforsker,
49
136400
1616
og jeg har dedikeret mit arbejde til
02:30
and I've devotedhengivne my work to understandingforståelse
the humanhuman capacitykapacitet to careomsorg for othersandre.
50
138040
4776
at forstå den menneskelige egenskab
det er at have omsorg for andre.
Hvor kommer det fra, og hvordan
udvikler det sig
02:34
Where does it come from,
and how does it developudvikle,
51
142840
2336
og hvad er det for nogle ekstreme
former det kan udfolde sig i?
02:37
and what are the extremeekstrem formsformularer
that it can take?
52
145200
2240
Disse spørgsmål er virkelige vigtige
for vores forståelse af de basale aspekter
02:40
These questionsspørgsmål are really importantvigtig
to understandingforståelse basicgrundlæggende aspectsaspekter
53
148120
3176
af menneskelig social natur.
02:43
of humanhuman socialsocial naturenatur.
54
151320
1240
Mange mennesker, og dette gælder alle
02:45
A lot of people,
and this includesomfatter everybodyalle
55
153320
2096
fra filosoffer og økonomer
til almindelige mennesker,
02:47
from philosophersfilosoffer
and economistsøkonomer to ordinaryalmindelig people
56
155440
2896
tror at menneskelig natur er
fundamental egoistisk,
02:50
believe that humanhuman naturenatur
is fundamentallyfundamentalt selfishselvisk,
57
158360
3256
02:53
that we're only ever really motivatedmotiveret
by our ownegen welfarevelfærd.
58
161640
4176
at vi altid kun er motiveret
af vores egen trivsel.
Men hvis det er sandt,
hvorfor gør nogle mennesker,
02:57
But if that's truerigtigt, why do some people,
like the strangerfremmed who rescuedreddet me,
59
165840
4296
som den fremmede der reddede mig,
uselviske ting, som at hjælpe andre
03:02
do selflessuselviske things,
like helpinghjælpe other people
60
170160
2496
når det kommer med enorme risikoer
og bekostninger for dem selv?
03:04
at enormousenorm riskrisiko and costkoste to themselvesdem selv?
61
172680
2440
For at svare på dette spørgsmål
03:07
AnsweringBesvare this questionspørgsmål
62
175880
1296
er man nød til at udforske årsagerne
til ekstraordinære
03:09
requireskræver exploringudforske the rootsrødder
of extraordinaryekstraordinær actshandlinger of altruismaltruisme,
63
177200
4096
handlinger af næstekærlighed,
og hvad der måske gør folk der
03:13
and what mightmagt make people
who engageengagere in suchsådan actshandlinger
64
181320
2376
udøve disse handlinger
anderledes end andre.
03:15
differentforskellige than other people.
65
183720
1856
Men indtil fornylig, er utroligt lidt arbejde
om dette emne blevet udført.
03:17
But untilindtil recentlyfor nylig, very little work
on this topicemne had been doneFærdig.
66
185600
3080
Handlingerne af den mand der reddede mig
03:21
The actionshandlinger of the man who rescuedreddet me
67
189920
1816
mødte de strengeste kriterier
af næstekærlighed,
03:23
meetmøde the mostmest stringentstrenge
definitiondefinition of altruismaltruisme,
68
191760
2976
hvilket er en frivillig,
bekostelig adfærd
03:26
whichhvilken is a voluntaryfrivillig, costlykostbar behavioropførsel
69
194760
2616
motiveret af ønsket om at
hjælpe et andet individ.
03:29
motivatedmotiveret by the desireønske
to help anotheren anden individualindividuel.
70
197400
2440
Så det er en uselvisk handling
03:32
So it's a selflessuselviske acthandling
intendedberegnet to benefitfordel only the other.
71
200640
3120
kun ment til at være til
fordel for den anden.
Hvad kunne på nogen måde forklare
en handling som den?
03:36
What could possiblyeventuelt
explainforklare an actionhandling like that?
72
204560
2560
Et svar er selvfølgelig medfølelse,
03:40
One answersvar is compassionmedfølelse, obviouslynaturligvis,
73
208120
1936
hvilket er nøglen til næstekærlighed.
03:42
whichhvilken is a keynøgle driverchauffør of altruismaltruisme.
74
210080
1800
Men så bliver spørgsmålet,
03:44
But then the questionspørgsmål becomesbliver til,
75
212520
1616
hvorfor virker det så som om
03:46
why do some people
seemsynes to have more of it than othersandre?
76
214160
2760
nogle mennesker har mere af dette end andre?
Og svaret er måske at hjernerne
fra meget uselviske mennesker
03:50
And the answersvar maykan be that the brainshjerner
of highlymeget altruisticaltruistiske people
77
218120
3896
er anderledes i fundamentale veje.
03:54
are differentforskellige in fundamentalgrundlæggende waysmåder.
78
222040
2200
Men for at finde ud af hvordan,
03:57
But to figurefigur out how,
79
225120
1896
startede jeg i den modsatte ende,
03:59
I actuallyrent faktisk startedstartede from the oppositemodsat endende,
80
227040
2120
med psykopater.
04:02
with psychopathspsykopater.
81
230160
1200
En almindelig fremgangsmåde til at
forstå basale
04:04
A commonalmindelige approachnærme sig to understandingforståelse
basicgrundlæggende aspectsaspekter of humanhuman naturenatur,
82
232680
3096
aspekter af menneskelig natur,
som ønsket om at hjælpe andre,
04:07
like the desireønske to help other people,
83
235800
2016
er at studere studere folk
hvori dette ønske ikke findes,
04:09
is to studyundersøgelse people
in whomhvem that desireønske is missingmangler,
84
237840
3136
og psykopater er præcis
denne slags mennesker.
04:13
and psychopathspsykopater are exactlyNemlig suchsådan a groupgruppe.
85
241000
2120
Psykopati er en udviklingsmæssig sygdom
04:16
PsychopathyPsykopati is a developmentaludviklingsmæssige disordersygdom
86
244200
2376
med stærk genetisk oprindelse,
04:18
with stronglystærkt geneticgenetiske originsoprindelser,
87
246600
2096
og den resulterer i en personlighed
der er kold og ligeglad
04:20
and it resultsresultater in a personalitypersonlighed
that's coldkold and uncaringufølsom
88
248720
2896
og en tendens til at tage
del i asocial
04:23
and a tendencytendens to engageengagere in antisocialantisocial
and sometimesSommetider very violentvoldsom behavioropførsel.
89
251640
3524
og til tider meget voldelig adfærd.
Engang foretog mine kollegaer og jeg
på Det Nationale Institut for Psykisk Helbred
04:28
OnceÉn gang my colleagueskollegaer and I
at the NationalNationale InstituteInstitut of MentalMental HealthSundhed
90
256040
3256
04:31
conductedgennemført some of the first ever
brainhjerne imagingImaging researchforskning
91
259320
2615
nogle af de aller første
hjernebilleddannelser af
psykopatiske unge,
04:33
of psychopathicpsykopatiske adolescentsunge,
92
261959
2137
og vores resultater, og nu resultaterne
fra andre forskere,
04:36
and our findingsundersøgelsesresultater, and the findingsundersøgelsesresultater
of other researchersforskere now,
93
264120
2856
har vist at folk der er psykopatiske
04:39
have shownvist that people
who are psychopathicpsykopatiske
94
267000
2296
meget ofte fremviser tre
karaktertræk.
04:41
prettysmuk reliablypålideligt exhibitudstille
threetre characteristicsegenskaber.
95
269320
2920
For det første, selvom de generelt ikke er
ufølsomme over for
04:45
First, althoughSelvom they're not generallygenerelt
insensitiveufølsomme to other people'sfolks emotionsfølelser,
96
273160
4616
andre menneskers følelser,
er de ufølsomme over
04:49
they are insensitiveufølsomme to signsskilte
that other people are in distressnød.
97
277800
3776
for tegn om at andre
mennesker er i nød.
Og de har især svært ved at genkende
frygtsomme ansigtsudtryk som dette.
04:53
And in particularsærlig,
98
281600
1216
04:54
they have difficultyvanskelighed recognizinganerkende
fearfulfrygtsomme facialansigtsbehandling expressionsudtryk like this one.
99
282840
3896
Og frygtsomme ansigtsudtryk udtrykker
hastende behov og følelsesladet lidelse,
04:58
And fearfulfrygtsomme expressionsudtryk conveyoverbringe
urgentpresserende need and emotionalfølelsesmæssig distressnød,
100
286760
3696
05:02
and they usuallysom regel elicitfremkalde
compassionmedfølelse and a desireønske to help
101
290480
2616
og de fremkalder ofte medfølelse
og et ønske om at hjælpe
i folk som ser dem,
05:05
in people who see them,
102
293120
1256
så det giver mening at folk som
normalt viser mangel på medfølelse
05:06
so it makesmærker sensefølelse that people
who tendtendens to lackmangel compassionmedfølelse
103
294400
2696
også plejer at være ufølsomme
over for disse signaler.
05:09
alsoogså tendtendens to be insensitiveufølsomme to these cuesstikord.
104
297120
2120
Den del af hjernen
05:12
The parten del of the brainhjerne
105
300520
1216
der er mest essentiel
05:13
that's the mostmest importantvigtig
for recognizinganerkende fearfulfrygtsomme expressionsudtryk
106
301760
2896
i genkendelsen af frygtsomme ansigtsudtryk
bliver kaldt mandelkernen.
05:16
is calledhedder the amygdalaamygdala.
107
304680
1256
Der er meget sjældne tilfælde af folk
05:17
There are very raresjælden casessager of people
who lackmangel amygdalasamygdalas completelyfuldstændig,
108
305960
3416
der mangler mandelkernen helt,
og de er dybt svækkede
når det kommer til
05:21
and they're profoundlydybt impairedsvækket
in recognizinganerkende fearfulfrygtsomme expressionsudtryk.
109
309400
3856
at genkende frygtsomme ansigtsudtryk.
Og mens raske voksne og børn
05:25
And whereashvorimod healthysund og rask adultsvoksne and childrenbørn
110
313280
2376
05:27
usuallysom regel showat vise bigstor spikespigge
in amygdalaamygdala activityaktivitet
111
315680
2616
normalt viser store stigninger i
mandelkerne aktivitet
05:30
when they look at fearfulfrygtsomme expressionsudtryk,
112
318320
2136
når de kigger på frygtsomme ansigtsudtryk,
05:32
psychopaths'psykopater' amygdalasamygdalas
are underreactiveunderreactive to these expressionsudtryk.
113
320480
3136
er psykopaters mandelkerner
under-reaktive til disse udtryk.
05:35
SometimesNogle gange they don't reactreagere at all,
114
323640
1656
Nogle gange
reagerer de ikke overhovedet,
05:37
whichhvilken maykan be why they have
troubleproblemer detectingafsløring these cuesstikord.
115
325320
2620
hvilket måske er derfor
de har svært ved at opfange disse signaler.
05:41
FinallyEndelig, psychopaths'psykopater' amygdalasamygdalas
are smallermindre than averagegennemsnit
116
329240
3136
Endeligt er psykopaters mandelkerner
mindre end gennemsnittet
05:44
by about 18 or 20 percentprocent.
117
332400
1600
med omkring 18 til 20 procent.
05:46
So all of these findingsundersøgelsesresultater
are reliablepålidelig and robustrobust,
118
334920
3816
Så alle af disse opdagelser er
pålidelige og robuste,
05:50
and they're very interestinginteressant.
119
338760
1456
og de er meget interessante.
05:52
But rememberHusk that my mainvigtigste interestinteresse
120
340240
1656
Men husk på at
min primære interesse
05:53
is not understandingforståelse
why people don't careomsorg about othersandre.
121
341920
3536
ikke er at forstå hvorfor folk ikke
tænker på andre.
05:57
It's understandingforståelse why they do.
122
345480
1560
Men hellere hvorfor de gør.
05:59
So the realægte questionspørgsmål is,
123
347880
2296
Så det egentlige spørgsmål er,
06:02
could extraordinaryekstraordinær altruismaltruisme,
124
350200
2256
kunne ekstraordinær næstekærlighed,
06:04
whichhvilken is the oppositemodsat of psychopathypsykopati
125
352480
2216
hvilket er det modsatte af psykopati
06:06
in termsbetingelser of compassionmedfølelse
and the desireønske to help other people,
126
354720
3416
i forhold til medfølelse
og ønsket om at hjælpe andre,
06:10
emergedukke op from a brainhjerne that is alsoogså
the oppositemodsat of psychopathypsykopati?
127
358160
4016
komme fra en hjerne der også er det
modsatte af psykopati?
06:14
A sortsortere of antipsychopathicantipsychopathic brainhjerne,
128
362200
2240
En form for antipsykopatisk hjerne,
06:17
better ablei stand to recognizegenkende
other people'sfolks fearfrygt,
129
365880
3096
der er bedre til at genkende
andre folks frygt,
06:21
an amygdalaamygdala that's more reactivereaktiv
to this expressionudtryk
130
369000
2416
en mandelkerne der er mere
reaktiv til disse udtryk
06:23
and maybe largerstørre than averagegennemsnit as well?
131
371440
1840
og som måske også er større
end gennemsnittet?
06:25
As my researchforskning has now shownvist,
132
373920
2016
Som min forskning nu har vist,
06:27
all threetre things are truerigtigt.
133
375960
1456
er alle tre ting sande.
06:29
And we discoveredopdaget this
134
377440
1256
Og vi opdagede dette
ved at teste en befolkning
af ekstraordinære altruister.
06:30
by testingtest a populationbefolkning
of trulyvirkelig extraordinaryekstraordinær altruistsaltruists.
135
378720
3016
06:33
These are people who have givengivet
one of theirderes ownegen kidneysnyrerne
136
381760
2656
Disse er mennesker som har givet
en af deres nyrer
06:36
to a completekomplet strangerfremmed.
137
384440
1200
til en komplet fremmed.
06:38
So these are people who have volunteeredfrivilligt
to undergogennemgå majorstørre surgerykirurgi
138
386600
3096
De her er mennesker som har
meldt sig frivilligt
til at undergå alvorlige operationer
så en af deres nyrer kan blive fjernet
06:41
so that one of theirderes ownegen
healthysund og rask kidneysnyrerne can be removedfjernet
139
389720
2616
og blive transporteret ind i
en meget syg fremmed
06:44
and transplantedtransplanteres into a very illsyg strangerfremmed
140
392360
2056
som de aldrig har mødt
og nok heller aldrig vil.
06:46
that they'vede har never metmødte and maykan never meetmøde.
141
394440
2040
"Hvorfor ville nogen nogensinde
gøre det?" er et meget normalt spørgsmål.
06:49
"Why would anybodynogen do this?"
is a very commonalmindelige questionspørgsmål.
142
397040
2800
06:52
And the answersvar maykan be
143
400520
1376
Og svaret er måske
at hjernerne fra disse
ekstraordinære altruister
06:53
that the brainshjerner of these
extraordinaryekstraordinær altruistsaltruists
144
401920
2256
har specielle karaktertræk.
06:56
have certainbestemte specialsærlig characteristicsegenskaber.
145
404200
1800
De er bedre til at genkedende
andre menneskers frygt.
06:59
They are better at recognizinganerkende
other people'sfolks fearfrygt.
146
407040
3216
De er bogstaveligt talt bedre til at
fornemme når andre mennesker er bekymrede.
07:02
They're literallybogstaveligt talt better at detectingafsløring
when somebodyen eller anden elseandet is in distressnød.
147
410280
3416
Det er måske fordi deres mandelkerne
er mere reaktiv overfor disse udtryk.
07:05
This maykan be in parten del because theirderes amygdalaamygdala
is more reactivereaktiv to these expressionsudtryk.
148
413720
4656
Og husk på at dette er den samme
del af hjernen som vi fandt under-reaktiv
07:10
And rememberHusk, this is the samesamme parten del
of the brainhjerne that we foundfundet
149
418400
2936
hos folk som er psykopatiske.
07:13
was underreactiveunderreactive
in people who are psychopathicpsykopatiske.
150
421360
2336
Og tilsidst er deres mandelkerner
også større end gennemsnittet
07:15
And finallyendelig, theirderes amygdalasamygdalas
are largerstørre than averagegennemsnit as well,
151
423720
2896
med omkring otte procent.
07:18
by about eightotte percentprocent.
152
426640
1216
07:19
So togethersammen, what these datadata suggestForeslå
153
427880
1736
Så sammenlagt tyder disse data på
07:21
is the existenceeksistens of something
like a caringomsorgsfuld continuumkontinuum in the worldverden
154
429640
3616
eksistensen i verden af noget
som et omsorgskontinuum
der på den ene side er forankret
af folk som er meget psykopatiske,
07:25
that's anchoredforankret at the one endende
by people who are highlymeget psychopathicpsykopatiske,
155
433280
3536
og på den anden side af folk
som er meget medmenneskelige
07:28
and at the other by people
who are very compassionatemedfølende
156
436840
2496
og som er drevet til meget
næstekærlige handlinger.
07:31
and drivendrevet to actshandlinger of extremeekstrem altruismaltruisme.
157
439360
1920
Men jeg burde tilføje
07:34
But I should addtilføje that what makesmærker
extraordinaryekstraordinær altruistsaltruists so differentforskellige
158
442760
3936
at det der gør
disse altruister så anderledes
ikke bare er, at de er mere
medmenneskelige end gennemsnittet.
07:38
is not just that they're
more compassionatemedfølende than averagegennemsnit.
159
446720
2696
Det er de,
07:41
They are,
160
449440
1216
men hvad der er endnu mere
udsædvanligt ved dem
07:42
but what's even more unusualusædvanlig about them
161
450680
1896
er at de ikke kun er altruistiske
og medmenneskelige
07:44
is that they're compassionatemedfølende
and altruisticaltruistiske
162
452600
2096
overfor deres inderste kreds
af venner og familie.
07:46
not just towardshen imod people
who are in theirderes ownegen innermostinderste circlecirkel
163
454720
2936
07:49
of friendsvenner and familyfamilie. Right?
164
457680
1976
07:51
Because to have compassionmedfølelse for people
that you love and identifyidentificere with
165
459680
3256
Fordi det er ikke ekstraordinært
at vise medmenneskelighed
overfor de personer du elsker og kender.
07:54
is not extraordinaryekstraordinær.
166
462960
2200
Utrolig ekstraordinære altruisters
medfølelse går langt ud over den cirkel,
07:58
TrulyVirkelig extraordinaryekstraordinær altruists'altruists' compassionmedfølelse
extendsudvider way beyondud over that circlecirkel,
167
466040
4176
selv ud over cirklen der
består af deres bekendte
08:02
even beyondud over theirderes widerbredere
circlecirkel of acquaintancesbekendte
168
470240
2216
helt ud til folk
som de slet ikke kender,
08:04
to people who are outsideuden for
theirderes socialsocial circlecirkel altogetherhelt,
169
472480
2936
komplet fremmede,
08:07
totalTotal strangersfremmede,
170
475440
1536
ligesom den mand der reddede mig.
08:09
just like the man who rescuedreddet me.
171
477000
1600
08:11
And I've had the opportunitylejlighed now
to askSpørg a lot of altruisticaltruistiske kidneynyre donorsdonorer
172
479960
3496
Og jeg har nu haft chancen for
at spørge en masse altruistiske donorer
hvordan de kan styre at have
en så bred cirkel af medfølelse
08:15
how it is that they managestyre to generatefrembringe
suchsådan a widebred circlecirkel of compassionmedfølelse
173
483480
4376
der gør at de er villige til at
give deres nyre til en helt fremmed.
08:19
that they were willingvillig to give
a completekomplet strangerfremmed theirderes kidneynyre.
174
487880
3336
Og jeg fandt ud af
at det er
08:23
And I foundfundet it's a really difficultsvært
questionspørgsmål for them to answersvar.
175
491240
3496
et meget svært spørgsmål
for dem at svare på.
"Hvordan kan det være at du er villig
til at gøre det,
08:26
I say, "How is it that
you're willingvillig to do this thing
176
494760
4056
når så mange andre mennesker ikke er?
spørger jeg.
08:30
when so manymange other people don't?
177
498840
1976
Du er en af de mindre end 2.000 amerikanere
08:32
You're one of fewerfærre than 2,000 AmericansAmerikanerne
178
500840
2416
der nogensinde har givet deres nyre til en fremmed.
08:35
who has ever givengivet a kidneynyre to a strangerfremmed.
179
503280
2616
Hvad er det der gør dig så speciel?"
08:37
What is it that makesmærker you so specialsærlig?"
180
505920
1840
Og hvad svarer de?
08:40
And what do they say?
181
508400
1280
De svarer, "Ingenting.
08:43
They say, "Nothing.
182
511400
1920
Der er intet specielt ved mig.
08:46
There's nothing specialsærlig about me.
183
514200
1776
Jeg er bare ligesom alle andre."
08:48
I'm just the samesamme as everybodyalle elseandet."
184
516000
1799
Og jeg synes at det er et meget
slående svar,
08:51
And I think that's actuallyrent faktisk
a really tellingfortæller answersvar,
185
519200
3096
fordi det antyder
at altruisternes cirkler
08:54
because it suggestsforeslår that the circlescirkler
of these altruistsaltruists don't look like this,
186
522320
3840
ikke ser sådan her ud,
men at de ser mere sådan her ud.
08:59
they look more like this.
187
527240
1976
De har ingen midte.
09:01
They have no centercentrum.
188
529240
1240
De her altruister tænker overhovedet
ikke på dem selv som
09:03
These altruistsaltruists literallybogstaveligt talt
don't think of themselvesdem selv
189
531320
2416
09:05
as beingvære at the centercentrum of anything,
190
533760
2256
centrum for noget som helst,
som værende bedre
eller generelt vigtigere end andre.
09:08
as beingvære better or more inherentlysagens natur
importantvigtig than anybodynogen elseandet.
191
536040
2960
Da jeg spurgte en altruist
hvorfor det gav mening for hende
09:12
When I askedspurgt one altruistaltruist
why donatingdonere her kidneynyre madelavet sensefølelse to her,
192
540000
3216
at donere sin nyre
svarede hun
09:15
she said, "Because it's not about me."
193
543240
2720
"Fordi det ikke handler om mig"
En anden sagde
09:19
AnotherEn anden said,
194
547040
1736
"Jeg er ikke anderledes.
Jeg er ikke unik.
09:20
"I'm not differentforskellige. I'm not uniqueenestående.
195
548800
2256
Din forskning her vil vise
at jeg er præcis som dig."
09:23
Your studyundersøgelse here is going to find out
that I'm just the samesamme as you."
196
551080
3336
Jeg tror den bedste beskrivelse
09:26
I think the bestbedst descriptionbeskrivelse
for this amazingfantastiske lackmangel of self-centerednessselvcentrering
197
554440
4096
af denne fantastiske
mangel på selvcentrerethed
er ydmyghed,
hvilket er den egenskab
09:30
is humilityydmyghed,
198
558560
1856
09:32
whichhvilken is that qualitykvalitet
that in the wordsord of StSt. AugustineAugustine
199
560440
3096
der ifølge St. Augustine
gør mænd til engle.
09:35
makesmærker menherrer as angelsengle.
200
563560
1520
Og hvorfor det?
09:38
And why is that?
201
566120
1696
Hvis der ikke er noget
centrum i din cirkel,
09:39
It's because if there's
no centercentrum of your circlecirkel,
202
567840
2776
kan der heller ikke være
nogle indre eller ydre ringe,
09:42
there can be no innerindre ringsringe
or outerydre ringsringe,
203
570640
2536
ingen der er mere eller mindre
værdig din omsorg
09:45
nobodyingen who is more or lessmindre worthyværdig
of your careomsorg and compassionmedfølelse
204
573200
2896
og medfølelse end andre.
09:48
than anybodynogen elseandet.
205
576120
1200
Og jeg tror det er det
der virkelig adskiller
09:49
And I think that this is what really
distinguishesskelner extraordinaryekstraordinær altruistsaltruists
206
577920
3496
ekstraordinære altruister
fra den gennemsnitlige person.
09:53
from the averagegennemsnit personperson.
207
581440
1240
09:55
But I alsoogså think that this is a viewudsigt
of the worldverden that's attainableopnåelige by manymange
208
583400
3576
Men jeg tror også at dette er et livssyn
der er opnåeligt af mange
og måske endda de fleste mennesker.
09:59
and maybe even mostmest people.
209
587000
1976
Og det tror jeg fordi
udbredelser af næstekærlighed
10:01
And I think this
because at the societalsamfundsmæssige levelniveau,
210
589000
2256
10:03
expansionsudvidelser of altruismaltruisme and compassionmedfølelse
are alreadyallerede happeningsker everywhereoveralt.
211
591280
3720
og medfølelse allerede sker overalt.
Psykologen Steven Pinker
og andre har vist
10:07
The psychologistpsykolog StevenSteven PinkerPinker
and othersandre have shownvist
212
595920
2456
at folk overalt i verden er blevet
mindre og mindre godtagende
10:10
that all around the worldverden people
are becomingblive lessmindre and lessmindre acceptingat acceptere
213
598400
3256
overfor lidelse i de
altid voksende cirkler af hinanden,
10:13
of sufferinglidelse in ever-wideningstadigt voksende
circlescirkler of othersandre,
214
601680
2456
hvilket har medført fald
10:16
whichhvilken has led to declinesafslår
of all kindsformer of crueltygrusomhed and violencevold,
215
604160
3056
i alle former for mishandling og vold,
fra dyremishandling
til vold i hjemmet
10:19
from animaldyr abusemisbrug to domesticindenlandske violencevold
to capitalkapital punishmentstraf.
216
607240
3520
til dødsstraf.
Og det har medført stigninger
i alle former for næstekærlighed.
10:23
And it's led to increasesstiger
in all kindsformer of altruismaltruisme.
217
611480
2816
For hundrede år siden
ville folk have tænkt
10:26
A hundredhundrede yearsflere år agosiden, people
would have thought it was ludicrouslatterligt
218
614320
3096
at det var latterligt hvor normalt
og almindeligt det er
10:29
how normalnormal and ordinaryalmindelig it is
219
617440
1496
for folk at donere deres
blod og knoglemarv
10:30
for people to donatedonere
theirderes bloodblod and boneknogle marrowmarv
220
618960
3296
til komplet fremmede i dag.
10:34
to completekomplet strangersfremmede todayi dag.
221
622280
1640
Er det muligt at folk 100 år
fra nu vil tænke at det er
10:36
Is it possiblemuligt that
a hundredhundrede yearsflere år from now
222
624720
2096
10:38
people will think
that donatingdonere a kidneynyre to a strangerfremmed
223
626840
2576
lige så at almindeligt og normalt
at donere en nyre til en fremmed
10:41
is just as normalnormal and ordinaryalmindelig
224
629440
1456
som vi tænker det at donere
blod og knoglemarv er i dag?
10:42
as we think donatingdonere bloodblod
and boneknogle marrowmarv is todayi dag?
225
630920
3016
Måske.
10:45
Maybe.
226
633960
1200
Så hvad er årsagen til alle
disse fantastiske forandringer?
10:47
So what's at the rootrod
of all these amazingfantastiske changesændringer?
227
635800
2896
I nogle tilfælde synes det at skyldes
10:50
In parten del it seemsser ud til to be
228
638720
1776
stigning i rigdom og levestandarder.
10:52
increasesstiger in wealthrigdom
and standardsstandarder of livinglevende.
229
640520
3200
Efterhånden som samfund
bliver rigere og bedre stillet
10:56
As societiessamfund becomeblive
wealthierrigere and better off,
230
644600
2736
begynder folk at kigge udad
10:59
people seemsynes to turntur
theirderes focusfokus of attentionopmærksomhed outwardudadgående,
231
647360
2616
og som resultat begynder
alle former for
11:02
and as a resultresultat, all kindsformer of altruismaltruisme
towardshen imod strangersfremmede increasesstiger,
232
650000
3856
næstekærlighed mod fremmede at stige,
lige fra frivilligt arbejde
til velgørenheds donationer
11:05
from volunteeringfrivilligt arbejde to charitablevelgørende donationsdonationer
and even altruisticaltruistiske kidneynyre donationsdonationer.
233
653880
4720
og endda altruistiske nyredonationer.
Men alle disse forandringer giver også
11:11
But all of these changesændringer alsoogså yieldudbytte
234
659440
2976
et mærkeligt og paradoksalt resultat
11:14
a strangemærkelig and paradoxicalparadoksal resultresultat,
235
662440
3216
hvilket er at selvom verden
er ved at blive bedre
11:17
whichhvilken is that even as the worldverden is
becomingblive a better and more humanehuman placeplacere,
236
665680
3536
og mere humant sted at være,
hvilket den er
11:21
whichhvilken it is,
237
669240
1216
er der en meget almindelig opfattelse
af at den er ved at blive værre,
11:22
there's a very commonalmindelige perceptionopfattelse
that it's becomingblive worseværre
238
670480
2696
og ondere, hvilket den ikke er.
11:25
and more cruelgrusom, whichhvilken it's not.
239
673200
2040
11:28
And I don't know exactlyNemlig why this is,
240
676080
1816
Og jeg ved ikke helt
hvorfor folk har den opfattelse,
men jeg tror måske det er fordi
vi ved så meget mere
11:29
but I think it maykan be
that we now just know so much more
241
677920
3576
om den lidelse der hærger fremmede
fra fjerntliggende steder,
11:33
about the sufferinglidelse
of strangersfremmede in distantfjern placessteder,
242
681520
3176
og at vi nu bekymrer
os meget mere om
11:36
and so we now careomsorg a lot more
243
684720
2416
11:39
about the sufferinglidelse
of those distantfjern strangersfremmede.
244
687160
2200
den lidelse der hærger
disse fremmede.
Men det der er sikkert er at
de forandringer vi ser
11:42
But what's clearklar is the kindsformer
of changesændringer we're seeingat se showat vise
245
690240
3696
viser at årsagerne til
næstekærlighed og medfølelse
11:45
that the rootsrødder of altruismaltruisme and compassionmedfølelse
246
693960
2456
lige så meget er dele af menneskelig natur
som mishandling og vold er,
11:48
are just as much a parten del of humanhuman naturenatur
as crueltygrusomhed and violencevold,
247
696440
3016
måske endda mere,
11:51
maybe even more so,
248
699480
1696
og selvom nogle mennesker generelt ser ud til
at være mere sensitive
11:53
and while some people do seemsynes
to be inherentlysagens natur more sensitivefølsom
249
701200
4056
overfor lidelserne fra andre mennesker
de ikke kender,
11:57
to the sufferinglidelse of distantfjern othersandre,
250
705280
2096
tror jeg virkelig på
at evnen til at fjerne sig selv
11:59
I really believe that the abilityevne
to removefjerne oneselfen selv
251
707400
2776
fra cirkelens centrum
12:02
from the centercentrum of the circlecirkel
252
710200
1776
og udvide ens cirkel af medfølelse udad
til selv at inkludere fremmede
12:04
and expandudvide the circlecirkel of compassionmedfølelse
outwardudadgående to includeomfatte even strangersfremmede
253
712000
4056
er inden for rækkevide for næsten alle.
12:08
is withininden for reach for almostnæsten everyonealle sammen.
254
716080
2800
Tak.
12:12
Thank you.
255
720080
1216
(Klapsalve)
12:13
(ApplauseBifald)
256
721320
7578
Translated by Karoline Haugaard
Reviewed by Anders Finn Jørgensen

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Abigail Marsh - Psychologist
Abigail Marsh asks essential questions: If humans are evil, why do we sometimes go to extraordinary lengths to help others even at a cost to ourselves?

Why you should listen

How do we understand what others think and feel? An associate professor in the department of psychology and the interdisciplinary neuroscience program at Georgetown University, Abigail Marsh focuses on social and affective neuroscience. She addresses questions using multiple approaches that include functional and structural brain imaging in adolescents and adults from both typical and non-typical populations, as well as behavioral, cognitive, genetic and pharmacological techniques. Among her ongoing research projects are brain imaging and behavioral studies of altruistic kidney donors and brain imaging studies of children/adolescents with severe conduct problems and limited empathy.

Marsh's 2017 book The Fear Factor: How One Emotion Connects Altruists, Psychopaths, and Everyone In-Between explores the extremes of human generosity and cruelty.

More profile about the speaker
Abigail Marsh | Speaker | TED.com