ABOUT THE SPEAKER
Rebecca Brachman - Neuroscientist, writer, entrepreneur
Rebecca Brachman is a pioneer in the field of preventative psychopharmacology, developing drugs to enhance stress resilience and prevent mental illness.

Why you should listen

Current treatments for mood disorders only suppress symptoms without addressing the underlying disease, and there are no known cures. The drugs Rebecca Brachman is developing would be the first to prevent psychiatric disorders such as post-traumatic stress disorder (PTSD) and depression.

Brachman completed her PhD at Columbia University, prior to which she was a fellow at the National Institutes of Health, where she discovered that immune cells carry a memory of psychological stress and that white blood cells can act as antidepressants and resilience-enhancers. Brachman's research has been featured in The Atlantic, WIRED and Business Insider, and her work was recently described by Dr. George Slavich on NPR as a "moonshot project that is very much needed in the mental health arena."

In addition to conducting ongoing research at Columbia, Brachman is an NYCEDC Entrepreneurship Lab Fellow and cofounder of Paravax -- a biotech startup developing vaccine-like prophylactic drugs ("paravaccines") -- along with her scientific collaborator, Christine Ann Denny. She is also working on a non-profit venture to repurpose existing generic drugs for use as prophylactics, and previously served as the Interim Program Director for Outreach at the Zuckerman Institute at Columbia University.

Brachman is also a playwright and screenwriter. She holds Bachelor's degrees in both neuroscience and creative wWriting, and she is currently working on a tech-focused writing project with her long-time writing partner, Sean Calder ("Grimm," "Damages," "ER"). She served as the director of NeuWrite, a national network of science-writing groups that fosters ongoing collaboration between scientists, writers and artists, and she has been featured as a storyteller at The Story Collider.

(Photo: Kenneth Willardt)

More profile about the speaker
Rebecca Brachman | Speaker | TED.com
TEDxNewYork

Rebecca Brachman: Could a drug prevent depression and PTSD?

Rebecca Brachman: Kan et medikament forebygge depression og PTSD?

Filmed:
1,563,420 views

Vejen til bedre medicin er brolagt med tilfældige, men revolutionerende opdagelser. I denne flotte fortælling om, hvordan forskning nogle gange kommer bag på videnskaben, deler neurovidenskabskvinden Rebecca Brachman den nyeste forskning, som er opstået på baggrund af et heldigt gennembrud, der måske kan forebygge psykiske sygdomme som depression og PTSD fra nogensinde at opstå. Og lyt efter en uventet -- og kontroversiel -- drejning.
- Neuroscientist, writer, entrepreneur
Rebecca Brachman is a pioneer in the field of preventative psychopharmacology, developing drugs to enhance stress resilience and prevent mental illness. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
This is a tuberculosistuberkulose wardafdeling,
0
1060
3015
Dette er en tuberkuloseafdeling.
00:16
and at the time this picturebillede was takentaget
in the latesent 1800s,
1
4100
3816
Da dette billede blev taget
i slutningen af 1800-tallet
00:19
one in sevensyv of all people
2
7939
2617
døde ét ud af syv mennesker i verden
00:22
dieddøde from tuberculosistuberkulose.
3
10580
1760
af tuberkulose.
00:24
We had no ideaide
what was causingforårsager this diseasesygdom.
4
12780
2760
Vi anede ikke,
hvad der forårsagede sygdommen.
00:28
The hypothesishypotese was actuallyrent faktisk
5
16140
2056
Hypotesen var faktisk,
00:30
it was your constitutionforfatning
that madelavet you susceptiblemodtagelig.
6
18220
3256
at det var din menneskelige tilstand,
der gjorde dig modtagelig.
00:33
And it was a highlymeget romanticizedromantiserede diseasesygdom.
7
21500
2736
Det var en meget romantiseret sygdom.
00:36
It was alsoogså calledhedder consumptionforbrug,
8
24260
2816
Sygdommen blev også kaldt konsumption,
00:39
and it was the disordersygdom of poetsdigtere
9
27100
3136
og var anset for at være
en sygdom for poeter,
00:42
and artistskunstnere and intellectualsintellektuelle.
10
30260
2736
kunstnere og intellektuelle.
00:45
And some people actuallyrent faktisk thought
it gavegav you heightenedøget sensitivityfølsomhed
11
33020
3736
Nogle mennesker troede faktisk,
at sygdommen gjorde dig ekstra følsom,
00:48
and conferredtillægges creativekreativ geniusgeni.
12
36780
2200
og gav dig ekstraordinære kreative evner.
00:52
By the 1950s,
13
40700
2136
Omkring 1950'erne
00:54
we insteadi stedet knewvidste
that tuberculosistuberkulose was causedforårsaget
14
42860
2576
vidste vi dog at tuberkulose
var forårsaget af en
00:57
by a highlymeget contagioussmitsom
bacterialbakteriel infectioninfektion,
15
45460
3376
yderst smitsom, bakteriel infektion,
01:00
whichhvilken is slightlyen anelse lessmindre romanticromantisk,
16
48860
2176
som er noget mindre romantisk.
01:03
but that had the upsideupside
17
51060
2256
Dog havde det den positive egenskab,
01:05
of us beingvære ablei stand to maybe
developudvikle drugsstoffer to treatbehandle it.
18
53340
3336
at vi nu kunne udvikle medicin,
som måske kunne behandle sygdommen.
01:08
So doctorslæger had discoveredopdaget
a newny drugmedicin, iproniazidiproniazid,
19
56700
3016
Læger havde opdaget
et nyt medikament, iproniazid,
01:11
that they were optimisticoptimistisk
mightmagt curehelbrede tuberculosistuberkulose,
20
59740
3376
som de optimistisk troede
kunne kurere tuberkulose.
01:15
and they gavegav it to patientspatienter,
21
63140
1776
De gav det til patienter
01:16
and patientspatienter were elatedopstemt.
22
64940
1776
og patienterne blev opstemte.
01:18
They were more socialsocial, more energeticenergisk.
23
66740
3496
De blev mere sociale, mere energiske.
01:22
One medicalmedicinsk reportrapport actuallyrent faktisk sayssiger
they were "dancingdans in the hallshaller."
24
70260
4600
En medicinsk rapport fortæller faktisk,
at de "dansede på gangene".
01:27
And unfortunatelydesværre,
25
75500
1616
Men desværre,
01:29
this was not necessarilynødvendigvis
because they were getting better.
26
77140
2720
var det ikke nødvendigvis fordi,
de fik det bedre.
01:32
A lot of them were still dyingdøende.
27
80420
2200
Mange af patienterne døde stadig.
01:35
AnotherEn anden medicalmedicinsk reportrapport describesbeskriver them
as beingvære "inappropriatelyuhensigtsmæssigt happylykkelig."
28
83660
6600
En anden medicinsk rapport
beskrev dem som "upassende glade".
01:43
And that is how the first
antidepressantantidepressiv was discoveredopdaget.
29
91220
3600
Og således blev det
første antidepressivum opdaget.
01:47
So accidentalutilsigtet discoveryopdagelse
is not uncommonualmindeligt in sciencevidenskab,
30
95980
4056
Opfindelser ved en fejl er således ikke
sjælden indenfor videnskaben,
01:52
but it requireskræver more
than just a happylykkelig accidentulykke.
31
100060
3136
men det kræver noget mere
end blot held i uheld.
01:55
You have to be ablei stand to recognizegenkende it
for discoveryopdagelse to occurforekomme.
32
103220
3440
Man bliver nødt til at kunne genkende det
for at kunne opdage det.
01:59
As a neuroscientistneurolog,
I'm going to talk to you a little bitbit
33
107500
2736
Som forsker i neurovidenskab,
vil jeg fortælle en smule om
02:02
about my firsthandførste hånd experienceerfaring
34
110260
1416
min egen oplevelse med
02:03
with whateveruanset hvad you want to call
the oppositemodsat of dumbdum luckheld --
35
111700
3216
hvad end du ønsker at kalde
det modsatte af ren og skær held --
02:06
let's call it smartsmart luckheld.
36
114940
1616
lad os kalde det intelligent held.
02:08
But first, a bitbit more backgroundbaggrund.
37
116580
2720
Men først lidt mere baggrundsviden.
02:12
ThankfullyHeldigvis, sincesiden the 1950s,
38
120460
2656
Gudskelov, har vi siden 1950'erne
02:15
we'vevi har developedudviklede sig some other drugsstoffer
and we can actuallyrent faktisk now curehelbrede tuberculosistuberkulose.
39
123140
3976
udviklet andre typer medicin,
og kan nu kurere tuberkulose.
02:19
And at leastmindst in the UnitedUnited StatesStater,
thoughselvom not necessarilynødvendigvis in other countrieslande,
40
127140
3655
I USA i hvert fald,
ikke nødvendigvis i andre lande,
02:22
we have closedlukket our sanitoriumsSanitoriums
41
130820
1496
har vi lukket vores sanatorier,
02:24
and probablysandsynligvis mostmest of you
are not too worriedbekymret about TBTB.
42
132340
3680
og de fleste af jer er formentlig ikke
særligt bekymrede for TB.
02:28
But a lot of what was truerigtigt
in the earlytidlig 1900s
43
136900
2656
Men meget af det,
vi vidste i det tidlige 1900-tal
02:31
about infectioussmitsomme diseasesygdom,
44
139580
1856
om smitsomme sygdomme,
02:33
we can say now
about psychiatricpsykiatrisk disorderslidelser.
45
141460
2640
kan vi nu sige om psykiatriske sygdomme.
02:36
We are in the middlemidten
of an epidemicepidemi of moodhumør disorderslidelser
46
144820
3016
Vi står midt i en epidemi
af psykiske sygdomme,
02:39
like depressiondepression and post-traumaticpost-traumatisk
stressstress disordersygdom, or PTSDPTSD.
47
147860
3760
som depression og posttraumatisk
stress syndrom, eller PTSD.
02:44
One in fourfire of all adultsvoksne
in the UnitedUnited StatesStater
48
152300
3856
Én ud af fire af alle voksne i USA
02:48
sufferslider from mentalmental illnesssygdom,
49
156180
1480
lider af en psykisk sygdom,
02:50
whichhvilken meansmidler that if you haven'thar ikke
experiencedoplevet it personallypersonligt
50
158180
3136
som betyder, at hvis du ikke
har oplevet det personligt
02:53
or someonenogen in your familyfamilie hasn'thar ikke,
51
161340
2296
og ingen i din familie har,
02:55
it's still very likelysandsynligt
that someonenogen you know has,
52
163660
3256
er det stadig meget sandsynligt
at nogen du kender har,
02:58
thoughselvom they maykan not talk about it.
53
166940
1640
selv om de ikke snakker om det.
03:02
DepressionDepression has actuallyrent faktisk now surpassedovergået
54
170220
3296
Depression har faktisk nu overhalet
03:05
HIVHIV/AIDSAIDS, malariamalaria, diabetesdiabetes and warkrig
55
173540
4856
HIV/AIDS, malaria, diabetes og krig,
03:10
as the leadingførende causeårsag
of disabilityhandicap worldwidei hele verden.
56
178420
3256
som den førende årsag
til uarbejdsdygtighed i verden.
03:13
And alsoogså, like tuberculosistuberkulose in the 1950s,
57
181700
3616
Og som tuberkulose i 1950'erne,
03:17
we don't know what causesårsager it.
58
185340
2056
ved vi ikke hvad der forårsager det.
03:19
OnceÉn gang it's developedudviklede sig, it's chronickronisk,
59
187420
1936
Når det er udviklet, er det kronisk,
03:21
lastsvarer a lifetimelivstid,
60
189380
1496
varer livet ud,
03:22
and there are no knownkendt cureskur.
61
190900
2320
og der er ingen kendte kure for det.
03:26
The secondanden antidepressantantidepressiv we discoveredopdaget,
62
194660
2216
Det andet antidepressivum, vi opdagede,
03:28
alsoogså by accidentulykke, in the 1950s,
63
196900
2456
også ved et uheld i 1950'erne,
03:31
from an antihistamineantihistamin
that was makingmaking people manicmaniske,
64
199380
3200
fra en antihistamin
der gjorde folk maniske,
03:35
imipramineimipramin.
65
203860
1200
var imipramin.
03:38
And in bothbegge the casetilfælde of the tuberculosistuberkulose
wardafdeling and the antihistamineantihistamin,
66
206220
3656
I begge tilfælde, både ved
tuberkuloseafdelingen og antihistaminet,
03:41
someonenogen had to be ablei stand to recognizegenkende
67
209900
1696
skulle nogen kunne genkende,
03:43
that a drugmedicin that was designeddesignet
to do one thing --
68
211620
2416
at medicin som var
designet til at gøre én ting --
03:46
treatbehandle tuberculosistuberkulose
or suppressundertrykke allergiesallergi --
69
214060
2576
at behandle tuberkulose
eller holde allergi i skak --
03:48
could be used to do
something very differentforskellige --
70
216660
2736
kunne anvendes til
at gøre noget helt andet --
03:51
treatbehandle depressiondepression.
71
219420
1200
at behandle depression.
03:53
And this sortsortere of repurposingnyorientering
is actuallyrent faktisk quitetemmelig challengingudfordrende.
72
221380
3016
Denne form for nyorientering
er meget udfordrende.
03:56
When doctorslæger first saw
this mood-enhancinghumør-styrke effecteffekt of iproniazidiproniazid,
73
224420
3936
Da læger først så denne
stemningsændrende effekt af iproniazid,
04:00
they didn't really recognizegenkende
what they saw.
74
228380
2456
vedkendte de sig faktisk ikke,
hvad de så.
04:02
They were so used to thinkingtænker about it
75
230860
1856
De var så vante til,
at tænke på det
04:04
from the frameworkrammer
of beingvære a tuberculosistuberkulose drugmedicin
76
232740
2776
ud fra den ramme,
at det var tuberkulosemedicin,
04:07
that they actuallyrent faktisk just listedopført it
77
235540
2056
at de blot oplistede
den opløftende effekt,
04:09
as a sideside effecteffekt, an adversenegative sideside effecteffekt.
78
237620
2776
som en bivirkning, en ugunstig bivirkning.
04:12
As you can see here,
79
240420
1151
Som I kan se her,
04:13
a lot of these patientspatienter in 1954
are experiencingoplever severealvorlig euphoriaeufori.
80
241596
4024
oplevede mange patienter i 1954
gennemgribende eufori.
04:18
And they were worriedbekymret
that this mightmagt somehowen eller anden måde interfereblande
81
246900
3616
Lægestanden var bekymrede for,
at dette ville gribe ind
04:22
with theirderes recoveringinddrive from tuberculosistuberkulose.
82
250540
2856
i patienternes helbredelse
af tuberkulose.
04:25
So they recommendedAnbefalet that iproniazidiproniazid
only be used in casessager of extremeekstrem TBTB
83
253420
6256
Så de anbefalede kun iproniazid
i ekstreme TB-tilfælde,
04:31
and in patientspatienter that were
highlymeget emotionallyfølelsesmæssigt stablestabil,
84
259700
3680
og kun til patienter der var
enormt emotionelt stabile,
04:36
whichhvilken is of courseRute the exacteksakt oppositemodsat
of how we use it as an antidepressantantidepressiv.
85
264220
3896
som er den helt modsatte effekt af,
hvordan vi bruger det som antidepressivum.
04:40
They were so used to looking at it
from the perspectiveperspektiv of this one diseasesygdom,
86
268140
4456
De var så vant til at anskue dette,
fra denne ene sygdoms perspektiv,
04:44
they could not see the largerstørre implicationsimplikationer
for anotheren anden diseasesygdom.
87
272620
3920
at de ikke kunne gennemskue,
at det kunne anvendes til en anden sygdom.
04:49
And to be fairretfærdig,
it's not entirelyhelt theirderes faultfejl.
88
277380
2696
Det er ikke kun deres fejl alene.
04:52
FunctionalFunktionelle fixednessfixedness
is a biaspartiskhed that affectspåvirker all of us.
89
280100
2776
Fastlåst fokus er en partiskhed,
der påvirker os alle.
04:54
It's a tendencytendens to only
be ablei stand to think of an objectobjekt
90
282900
3456
Det er tendensen til kun,
at kunne tænke på et objekt
04:58
in termsbetingelser of its traditionaltraditionel
use or functionfungere.
91
286380
2600
ud fra dets traditionelle
formål eller funktion.
05:01
And mentalmental setsæt is anotheren anden thing. Right?
92
289740
1896
Og egen tankegang har også betydning.
05:03
That's sortsortere of this preconceivedforudfattede frameworkrammer
93
291660
2016
Det er sådan set den forudindtagede ramme,
05:05
with whichhvilken we approachnærme sig problemsproblemer.
94
293700
1776
hvormed vi tilgår problemer.
05:07
And that actuallyrent faktisk makesmærker repurposingnyorientering
prettysmuk hardhårdt for all of us,
95
295500
3256
Og det gør faktisk nyorientering
ret svært for os alle,
05:10
whichhvilken is, I guessgætte, why they gavegav
a TVTV showat vise to the guy who was,
96
298780
3536
hvilket formentligt er årsagen til,
at de gav et helt TV-show til fyren,
05:14
like, really great at repurposingnyorientering.
97
302340
1800
som var god til nyorientering.
05:16
(LaughterLatter)
98
304660
1880
(Latter)
05:19
So the effectseffekter in bothbegge the casetilfælde
of iproniazidiproniazid and imipramineimipramin,
99
307180
4336
Effekten af iproniazid
og imipramin i begge tilfælde
05:23
they were so strongstærk --
100
311540
1376
var så stærke,
05:24
there was maniaMani,
or people dancingdans in the hallshaller.
101
312940
2216
at der opstod mani
eller dans på gangene.
05:27
It's actuallyrent faktisk not that surprisingoverraskende
they were caughtfanget.
102
315180
3136
Det er faktisk ikke overraskende
at disse blev opdaget.
05:30
But it does make you wonderspekulerer
what elseandet we'vevi har missedsavnet.
103
318340
3480
Men det rejser spørgsmålet om,
hvad vi ellers har overset.
05:35
So iproniazidiproniazid and imipramineimipramin,
104
323020
2176
Så, iproniazid og imipramin
05:37
they're more than just
a casetilfælde studyundersøgelse in repurposingnyorientering.
105
325220
2416
er mere end blot eksempler på
nyorientering.
05:39
They have two other things in commonalmindelige
that are really importantvigtig.
106
327660
2976
De har to andre ting til fælles,
som er virkelig vigtige.
05:42
One, they have terribleforfærdeligt sideside effectseffekter.
107
330660
2496
Et er at de har forfærdelige bivirkninger.
05:45
That includesomfatter liverlever toxicitytoksicitet,
108
333180
2616
Det inkluderer leverforgiftning,
05:47
weightvægt gaingevinst of over 50 poundspund,
109
335820
2976
vægtforøgelser på over 25 kg,
05:50
suicidalityselvmord.
110
338820
1776
selvmordstanker.
05:52
And two, they bothbegge
increaseøge levelsniveauer of serotoninserotonin,
111
340620
4176
Og to, de øger begge serotonin-niveauet,
05:56
whichhvilken is a chemicalkemisk signalsignal in the brainhjerne,
112
344820
2336
som er et kemisk signalstof i hjernen,
05:59
or a neurotransmitterneurotransmitter.
113
347180
1200
eller neurotransmitter.
06:01
And those two things togethersammen,
right, one or the two,
114
349380
2496
De to ting tilsammen, eller en eller to,
06:03
maykan not have been that importantvigtig,
115
351900
1616
var måske ikke så vigtig,
06:05
but the two togethersammen meantbetød
that we had to developudvikle safersikrere drugsstoffer,
116
353540
3736
men de to tilsammen betød,
at vi måtte udvikle sikrere medikamenter,
06:09
and that serotoninserotonin seemedsyntes
like a prettysmuk good placeplacere to startStart.
117
357300
3520
og serotonin virkede
som et godt udgangspunkt.
06:13
So we developedudviklede sig drugsstoffer
to more specificallyspecifikt focusfokus on serotoninserotonin,
118
361660
3896
Så vi udviklede medicin
som fokuserede mere på serotonin,
06:17
the selectiveselektiv serotoninserotonin
reuptakereuptake inhibitorsinhibitorer, so the SSRIsSSRI-præparater,
119
365580
3656
de selektive serotonin-
genoptagelseshæmmere, altså SSRI'erne,
06:21
the mostmest famousberømt of whichhvilken is ProzacProzac.
120
369260
2736
hvoraf den mest berømte nok er Prozac.
06:24
And that was 30 yearsflere år agosiden,
121
372020
1976
Det er 30 år siden,
06:26
and sincesiden then we have mostlyfor det meste
just workedarbejdet on optimizingoptimering af those drugsstoffer.
122
374020
3200
og sidenhen har vi mest arbejdet med
at optimere disse medikamenter.
06:29
And the SSRIsSSRI-præparater, they are better
than the drugsstoffer that camekom before them,
123
377740
3216
SSRI'erne er bedre end
den medicin, der kom før dem,
06:32
but they still have a lot of sideside effectseffekter,
124
380980
2096
men de har stadig mange bivirkninger,
06:35
includinginklusive weightvægt gaingevinst, insomniasøvnløshed,
125
383100
2896
inklusiv vægtforøgelse, søvnløshed,
06:38
suicidalityselvmord --
126
386020
1200
selvmordstanker --
06:40
and they take a really long time to work,
127
388100
2336
og det tager utroligt
lang tid før de virker,
06:42
something like fourfire to sixseks weeksuger
in a lot of patientspatienter.
128
390460
2536
omkring fire til seks uger
for mange patienter.
06:45
And that's in the patientspatienter
where they do work.
129
393020
2176
Og det er for patienterne,
hvor det virker.
06:47
There are a lot of patientspatienter
where these drugsstoffer don't work.
130
395220
2856
Der er mange patienter,
hvor medikamenterne ikke virker.
06:50
And that meansmidler now, in 2016,
131
398100
3376
Og det betyder, at vi i 2016
06:53
we still have no cureskur
for any moodhumør disorderslidelser,
132
401500
3816
stadig ingen kur
har mod psykiske lidelser,
06:57
just drugsstoffer that suppressundertrykke symptomssymptomer,
133
405340
2056
blot medicin der hæmmer symptomerne.
06:59
whichhvilken is kindvenlig of the differenceforskel betweenmellem
takingtager a painkillerPainkiller for an infectioninfektion
134
407420
4056
Hvilket faktisk er forskellen mellem,
at tage en smertestillende imod infektion
07:03
versusimod an antibioticantibiotikum.
135
411500
1416
versus et antibiotikum.
07:04
A painkillerPainkiller will make you feel better,
136
412940
1856
Smertestillende gør dig bedre tilpas,
07:06
but is not going to do anything
to treatbehandle that underlyingunderliggende diseasesygdom.
137
414820
3080
men behandler ikke
den underliggende sygdom.
07:10
And it was this flexibilityfleksibilitet
in our thinkingtænker
138
418700
2336
Det var fleksibiliteten
i vores måde at tænke på,
07:13
that let us recognizegenkende
that iproniazidiproniazid and imipramineimipramin
139
421060
2936
der lod os anerkende,
at iproniazid og imipramin
07:16
could be repurposedrepurposed in this way,
140
424020
2096
kunne anvendes på en anden måde,
07:18
whichhvilken led us to the serotoninserotonin hypothesishypotese,
141
426140
1976
som ledte os til serotonin-hypotesen,
07:20
whichhvilken we then, ironicallyironisk, fixatedfikseret on.
142
428140
3000
som vi så, ironisk nok, fastlåste os på.
07:23
This is brainhjerne signalingsignalering, serotoninserotonin,
143
431980
2536
Dette er hjernesignaler, serotonin,
07:26
from an SSRISSRI commercialkommerciel.
144
434540
1256
fra en SSRI-reklame.
07:27
In casetilfælde you're not clearklar,
this is a dramatizationdramatisering.
145
435820
2360
Dette en illustration.
07:30
And in sciencevidenskab, we try
and removefjerne our biaspartiskhed, right,
146
438660
4056
Og i videnskaben forsøger vi
at fjerne vores partiskhed
07:34
by runningløb double-blindeddobbelt blindet experimentseksperimenter
147
442740
2376
ved at foretage
dobbeltblindede eksperimenter.
07:37
or beingvære statisticallystatistisk agnosticagnostic
as to what our resultsresultater will be.
148
445140
3696
eller være statistisk agnostiske
overfor hvad vores resultater måtte blive.
07:40
But biaspartiskhed creepskryber in more insidiouslysnigende
in what we choosevælge to studyundersøgelse
149
448860
4296
Men partiskhed sniger sig ind i hvad,
vi vælger at studere,
07:45
and how we choosevælge to studyundersøgelse it.
150
453180
1720
og hvordan vi vælger,
at studere det.
07:48
So we'vevi har focusedfokuseret on serotoninserotonin now
for the pastforbi 30 yearsflere år,
151
456260
3576
Så vi har fokuseret
på serotonin de sidste 30 år
07:51
oftentit to the exclusionundtagelse of other things.
152
459860
2240
ofte på bekostning af andre løsninger.
07:54
We still have no cureskur,
153
462860
1360
Vi har stadig ingen kur,
07:57
and what if serotoninserotonin
isn't all there is to depressiondepression?
154
465180
3416
og hvad nu hvis serotonin ikke er
det altomfattende svar på depression?
08:00
What if it's not even the keynøgle parten del of it?
155
468620
2056
Hvad hvis det ikke
er en central del af det?
08:02
That meansmidler no matterstof how much time
156
470700
2176
Det betyder,
at uanset hvor meget tid
08:04
or moneypenge or effortindsats we put into it,
157
472900
2736
eller penge eller arbejde vi hælder i det,
08:07
it will never leadat føre to a curehelbrede.
158
475660
1920
vil det aldrig lede til en kur.
08:10
In the pastforbi few yearsflere år,
doctorslæger have discoveredopdaget
159
478500
2576
I de senere år har lægestanden opdaget
08:13
probablysandsynligvis what is the first trulyvirkelig newny
antidepressantantidepressiv sincesiden the SSRIsSSRI-præparater,
160
481100
4920
det formentlig eneste rigtigt
nye antidepressivum siden SSRI'erne,
08:18
CalypsolCalypsol,
161
486540
1296
Calypsol,
08:19
and this drugmedicin worksarbejder very quicklyhurtigt,
withininden for a few hourstimer or a day,
162
487860
3456
og det virker rigtigt hurtigt,
inden for få timer eller en dag,
08:23
and it doesn't work on serotoninserotonin.
163
491340
1896
og det virker ikke på serotonin.
08:25
It worksarbejder on glutamateglutamat,
whichhvilken is anotheren anden neurotransmitterneurotransmitter.
164
493260
2680
Den virker på glutamat,
som er en anden neurotransmitter.
08:28
And it's alsoogså repurposedrepurposed.
165
496380
1496
Det er også en nyorientering.
08:29
It was traditionallytraditionelt used
as anesthesiaanæstesi in surgerykirurgi.
166
497900
3080
Det blev oprindeligt brugt
som anæstesi under operationer.
08:33
But unlikeI modsætning til those other drugsstoffer,
167
501540
1656
Men modsat de andre medikamenter,
08:35
whichhvilken were recognizedanerkendt prettysmuk quicklyhurtigt,
168
503220
1816
som blev opdaget relativt hurtigt,
08:37
it tooktog us 20 yearsflere år
169
505060
1696
tog det os 20 år
08:38
to realizerealisere that CalypsolCalypsol
was an antidepressantantidepressiv,
170
506780
2656
for at indse at Calypsol
var et antidepressivum,
08:41
despitepå trods af the factfaktum that it's actuallyrent faktisk
a better antidepressantantidepressiv,
171
509460
2856
til trods for at det formentlig
er et bedre antidepressivum
08:44
probablysandsynligvis, than those other drugsstoffer.
172
512340
1616
end de andre typer medicin.
08:45
It's actuallyrent faktisk probablysandsynligvis because of the factfaktum
that it's a better antidepressantantidepressiv
173
513980
4096
Det er angiveligt på grund af det faktum,
at det er et bedre antidepressivum,
08:50
that it was harderhårdere for us to recognizegenkende.
174
518100
1895
at det var sværere for os at opdage.
08:52
There was no maniaMani to signalsignal its effectseffekter.
175
520019
2081
Der var ingen mani
som tegn på dets effekt.
08:54
So in 2013, up at ColumbiaColumbia UniversityUniversitet,
176
522580
3096
I 2013, på Columbia University,
08:57
I was workingarbejder with my colleaguekollega,
177
525700
1576
samarbejdede jeg med min kollega,
08:59
DrDr. ChristineChristine AnnAnn DennyDenny,
178
527300
1976
Dr. Christine Ann Denny,
09:01
and we were studyingstudere CalypsolCalypsol
as an antidepressantantidepressiv in micemus.
179
529300
3800
hvor vi studerede Calypsol
som et antidepressivum på mus.
09:05
And CalypsolCalypsol has, like,
a really shortkort half-lifeHalf-Life,
180
533660
2816
Calypsol har rigtigt kort halveringstid,
09:08
whichhvilken meansmidler it's out of your bodylegeme
withininden for a few hourstimer.
181
536500
3056
hvilket betyder det er ude
af din krop indenfor få timer.
09:11
And we were just pilotinglodsning.
182
539580
1416
Dette var blot testforsøg.
09:13
So we would give an injectioninjektion to micemus,
183
541020
2256
Vi gav mus en indsprøjtning
09:15
and then we'dvi ville wait a weekuge,
184
543300
1296
og ventede så en uge,
09:16
and then we'dvi ville runløb
anotheren anden experimenteksperiment to saveGemme moneypenge.
185
544620
2680
for så at lave et nyt forsøg
for at spare penge.
09:20
And one of the experimentseksperimenter I was runningløb,
186
548020
2136
I et af de forsøg jeg foretog
09:22
we would stressstress the micemus,
187
550180
1656
stressede vi musene
09:23
and we used that as a modelmodel of depressiondepression.
188
551860
2216
og brugte det som
en simulation af depression.
09:26
And at first it kindvenlig of just lookedkigget
like it didn't really work at all.
189
554100
3336
I første omgang
så det slet ikke ud til at virke.
09:29
So we could have stoppedholdt op there.
190
557460
1520
Så vi kunne have stoppet der.
09:31
But I have runløb this modelmodel
of depressiondepression for yearsflere år,
191
559540
2896
Men jeg har brugt denne
simulation af depression i mange år,
09:34
and the datadata just lookedkigget kindvenlig of weirdmærkelig.
192
562460
1896
og dataene så mærkelige ud.
09:36
It didn't really look right to me.
193
564380
1856
Det så forkert ud for mig.
09:38
So I wentgik back,
194
566260
1216
Så jeg startede forfra,
09:39
and we reanalyzedreanalyzed it
195
567500
1496
og reanalyserede dataene
09:41
basedbaseret on whetherom or not they had gottenfået
that one injectioninjektion of CalypsolCalypsol
196
569020
3816
baseret på, hvorvidt musene havde
fået den ene indsprøjtning af Calypsol
09:44
a weekuge beforehandforhånd.
197
572860
1200
ugen forinden.
09:46
And it lookedkigget kindvenlig of like this.
198
574940
2016
Og det så nogenlunde sådan ud.
09:48
So if you look at the farlangt left,
199
576980
2136
Hvis I ser længst mod venstre,
09:51
if you put a mousemus in a newny spaceplads,
200
579140
2496
og hvis vi putter
en mus ind i det nye rum,
09:53
this is the boxboks, it's very excitingspændende,
201
581660
2256
dette er boksen,
det er meget spændende,
09:55
a mousemus will walk around and exploreudforske,
202
583940
2136
så vil en mus krybe rundt og udforske,
09:58
and you can see that pinklyserød linelinje
is actuallyrent faktisk the measuremåle of them walking.
203
586100
4296
og den lyserøde streg forestiller sporet,
hvor musene har gået.
10:02
And we alsoogså give it
anotheren anden mousemus in a pencilblyant cupkop
204
590420
3176
Og vi gav dem en
anden mus i en blyantholder,
10:05
that it can decidebeslutte to interactinteragere with.
205
593620
2056
som den kan beslutte at interagere med.
10:07
This is alsoogså a dramatizationdramatisering,
in casetilfælde that's not clearklar.
206
595700
3216
Dette er også en dramatisering,
hvis der skulle herske tvivl om det.
10:10
And a normalnormal mousemus will exploreudforske.
207
598940
3696
En normal mus vil
udforske sine omgivelser,
10:14
It will be socialsocial.
208
602660
1240
være social.
10:16
CheckCheck out what's going on.
209
604620
1376
Prøv at se hvad der sker.
10:18
If you stressstress a mousemus
in this depressiondepression modelmodel,
210
606020
2896
Hvis man stresser en mus
i denne depressionssimulation,
10:20
whichhvilken is the middlemidten boxboks,
211
608940
1280
som er den midterste boks,
10:23
they aren'ter ikke socialsocial, they don't exploreudforske.
212
611100
1896
er de ikke sociale,
de udforsker ikke.
10:25
They mostlyfor det meste just kindvenlig of hideskjule
in that back cornerhjørne, behindbag a cupkop.
213
613020
3280
De gemmer sig for det meste
i det bageste hjørne, bag en kop.
10:29
YetEndnu the micemus that had gottenfået
that one injectioninjektion of CalypsolCalypsol,
214
617020
3096
Men musene som havde fået
den ene indsprøjtning af Calypsol,
10:32
here on your right,
215
620140
1200
her til højre,
10:34
they were exploringudforske, they were socialsocial.
216
622060
1960
udforskede, og de var sociale.
10:36
They lookedkigget like they
had never been stressedunderstregede at all,
217
624740
2480
De så ud til aldrig
at have været udsat for stress,
10:40
whichhvilken is impossibleumulig.
218
628020
1200
hvilket er en umulighed.
10:42
So we could have just stoppedholdt op there,
219
630260
1720
Vi kunne have valgt at stoppe dér,
10:44
but ChristineChristine had alsoogså used
CalypsolCalypsol before as anesthesiaanæstesi,
220
632780
4296
men Christine havde også
brugt Calypsol som anæstesi før,
10:49
and a few yearsflere år agosiden she had seenset
221
637100
1576
og for nogle år siden, så hun,
10:50
that it seemedsyntes to have
some weirdmærkelig effectseffekter on cellsceller
222
638700
2376
at det lod til at have
en mærkelig effekt på celler
10:53
and some other behavioropførsel
223
641100
1216
og anden adfærd,
10:54
that alsoogså seemedsyntes to last
long after the drugmedicin,
224
642340
3016
som lod til at virke lang tid
efter medicinens indtag,
10:57
maybe a few weeksuger.
225
645380
1256
til et par uger efter.
10:58
So we were like, OK,
226
646660
1256
Så vi tænkte: Okay,
10:59
maybe this is not completelyfuldstændig impossibleumulig,
227
647940
2176
måske er det ikke en total umulighed,
11:02
but we were really skepticalskeptisk.
228
650140
1496
men vi var virkelig skeptiske.
11:03
So we did what you do in sciencevidenskab
when you're not sure,
229
651660
2536
Så vi gjorde hvad man gør,
når man ikke er sikker:
11:06
and we ranløb it again.
230
654220
1200
Vi gentog forsøgene.
11:08
And I rememberHusk beingvære in the animaldyr roomværelse,
231
656460
3016
Jeg kan huske
at jeg var i dyre-afsnittet,
11:11
movingbevæger sig micemus from boxboks to boxboks
to testprøve them,
232
659500
3656
ved at flytte mus fra
boks til boks for at teste dem,
11:15
and ChristineChristine was actuallyrent faktisk sittingsidder
on the flooretage with the computercomputer in her lapskød
233
663180
3616
og Christine sad faktisk på gulvet
med sin computer i skødet,
11:18
so the micemus couldn'tkunne ikke see her,
234
666820
1416
så musene ikke
kunne se hende,
11:20
and she was analyzinganalysere
the datadata in realægte time.
235
668260
2256
og hun analyserede dataene i realtid.
11:22
And I rememberHusk us yellingråben,
236
670540
1376
Jeg kan huske, at vi råbte,
11:23
whichhvilken you're not supposedformodede to do
in an animaldyr roomværelse where you're testingtest,
237
671940
3296
som man faktisk ikke må
i et dyre-afsnit, hvor dyrene testes,
11:27
because it had workedarbejdet.
238
675260
1576
fordi det havde virket.
11:28
It seemedsyntes like these micemus
were protectedbeskyttet againstmod stressstress,
239
676860
4376
Det virkede som om,
at musene var immune overfor stress,
11:33
or they were inappropriatelyuhensigtsmæssigt happylykkelig,
howeverimidlertid you want to call it.
240
681260
3056
eller var upassende glade,
eller hvordan man nu vil beskrive det.
11:36
And we were really excitedbegejstret.
241
684340
2440
Vi var virkelig forventningsfulde.
11:39
And then we were really skepticalskeptisk,
because it was too good to be truerigtigt.
242
687820
3480
Og så blev vi virkelig skeptiske
fordi det var for godt til at være sandt.
11:43
So we ranløb it again.
243
691860
1200
Så vi gjorde det igen.
11:45
And then we ranløb it again in a PTSDPTSD modelmodel,
244
693740
2736
Så eksperimenterede vi igen
imod en PTSD-simulation,
11:48
and we ranløb it again
in a physiologicalfysiologiske modelmodel,
245
696500
2416
og gentog det igen
i en fysiologisk simulation,
11:50
where all we did was give stressstress hormoneshormoner.
246
698940
2216
hvor vi kun uddelte stresshormoner.
11:53
And we had our undergradsundergrads runløb it.
247
701180
1616
Og vores studerende lavede det.
11:54
And then we had our collaboratorssamarbejdspartnere
halfwayhalvvejs acrosset kors the worldverden in FranceFrankrig runløb it.
248
702820
4120
Og så havde vi vores samarbejdspartnere
i Frankrig til at gøre forsøgene.
11:59
And everyhver time someonenogen ranløb it,
they confirmedbekræftet the samesamme thing.
249
707780
3216
Hver eneste gang nogen kørte forsøgene,
bekræftede de det samme.
12:03
It seemedsyntes like
this one injectioninjektion of CalypsolCalypsol
250
711020
2816
Det virkede til,
at en enkelt indsprøjtning af Calypsol,
12:05
was somehowen eller anden måde protectingbeskyttelse
againstmod stressstress for weeksuger.
251
713860
2760
på en eller anden måde
beskyttede mod stress i ugevis.
12:09
And we only publishedoffentliggjort this a yearår agosiden,
252
717180
1856
Vi publicerede dette for et år siden,
12:11
but sincesiden then other labslaboratorier
have independentlyselvstændigt confirmedbekræftet this effecteffekt.
253
719060
4080
men siden da, har andre laboratorier,
uafhængigt, bekræftet denne virkning.
12:15
So we don't know what causesårsager depressiondepression,
254
723940
1920
Vi ved ikke
hvad der skyldes depression,
12:18
but we do know that stressstress
is the initialinitial triggerudløser
255
726460
3696
men vi ved,
at stress er den første udløser
12:22
in 80 percentprocent of casessager,
256
730180
2336
i 80 procent af tilfældene,
12:24
and depressiondepression and PTSDPTSD
are differentforskellige diseasessygdomme,
257
732540
2216
og at depression og PTSD
er forskellige sygdomme,
12:26
but this is something
they sharedel in commonalmindelige.
258
734780
2016
men dette har de til fælles.
12:28
Right? It is traumatictraumatisk stressstress
259
736820
1816
Det er traumatisk stress,
12:30
like activeaktiv combatbekæmpe or naturalnaturlig disasterskatastrofer
260
738660
2896
såsom i kampzoner, ved naturkatastrofer,
12:33
or communityfællesskab violencevold or sexualseksuel assaultoverfald
261
741580
2456
vold i samfundet eller seksuelle overfald,
12:36
that causesårsager post-traumaticpost-traumatisk
stressstress disordersygdom,
262
744060
2280
som udløser posttraumatisk stress syndrom,
12:38
and not everyonealle sammen that is exposedudsat to stressstress
developsudvikler a moodhumør disordersygdom.
263
746980
5616
ikke alle der udsættes for stress
udvikler en psykisk lidelse.
12:44
And this abilityevne to experienceerfaring
stressstress and be resilientmodstandsdygtige
264
752620
2896
Denne evne til at opleve stress,
og være resilient i forhold til den,
12:47
and bounceBounce back and not developudvikle
depressiondepression or PTSDPTSD
265
755540
4160
at komme igennem den,
og ikke udvikle depression eller PTSD,
12:52
is knownkendt as stressstress resiliencemodstandskraft,
266
760500
2256
kendes som stress-resiliens,
12:54
and it variesvarierer betweenmellem people.
267
762780
1856
og varierer fra person til person.
12:56
And we have always thought of it
as just sortsortere of this passivepassiv propertyejendom.
268
764660
3336
Vi har altid tænkt på det
som en passiv egenskab.
13:00
It's the absencefravær of susceptibilitymodtagelighed factorsfaktorer
269
768020
2536
Det er fraværet af modtagelighed
13:02
and riskrisiko factorsfaktorer for these disorderslidelser.
270
770580
2080
og risikofaktorer for disse sygdomme.
13:05
But what if it were activeaktiv?
271
773620
1880
Men hvad hvis det var aktiv?
13:08
Maybe we could enhanceforbedre it,
272
776420
1496
Måske kunne vi forbedre det
13:09
sortsortere of akinAkin to puttingsætte on armorrustning.
273
777940
2160
lidt ligesom at tage en rustning på.
13:13
We had accidentallyved et uheld discoveredopdaget
the first resilience-enhancingmodstandskraft, forbedret drugmedicin.
274
781220
4600
Vi havde ved et tilfælde opdaget
det første resiliens-forbedrende stof.
13:18
And like I said, we only gavegav
a tinylille bitte amountbeløb of the drugmedicin,
275
786740
2776
Vi indsprøjtede kun
en meget lille dosis af stoffet,
13:21
and it lastedvarede for weeksuger,
276
789540
1576
og det varede i ugevis,
13:23
and that's not like anything
you see with antidepressantsantidepressiva.
277
791140
3216
meget ulig hvad
vi ellers ser med antidepressiva.
13:26
But it is actuallyrent faktisk kindvenlig of similarlignende
to what you see in immuneimmun vaccinesvacciner.
278
794380
4320
Men det er sammenligneligt med,
hvad vi ser i immunitetsvacciner.
13:31
So in immuneimmun vaccinesvacciner,
you'llvil du get your shotsshots,
279
799180
2936
Ved immunitetsvacciner
får du en indsprøjtning,
13:34
and then weeksuger, monthsmåneder, yearsflere år latersenere,
280
802140
3376
og uger, måneder eller år senere,
13:37
when you're actuallyrent faktisk exposedudsat to bacteriabakterie,
281
805540
2336
når du faktisk udsættes for bakterier,
13:39
it's not the vaccinevaccine in your bodylegeme
that protectsbeskytter you.
282
807900
2456
er det ikke vaccinen i din krop,
der beskytter dig.
13:42
It's your ownegen immuneimmun systemsystem
283
810380
1376
Det er dit eget immunsystem,
13:43
that's developedudviklede sig resistancemodstand and resiliencemodstandskraft
to this bacteriabakterie that fightsslagsmål it off,
284
811780
4136
som har udviklet resistens og resiliens
overfor disse bakterier, og nedkæmper dem,
13:47
and you actuallyrent faktisk never get the infectioninfektion,
285
815940
2136
så du faktisk aldrig får den infektion.
13:50
whichhvilken is very differentforskellige
from, say, our treatmentsbehandlinger. Right?
286
818100
3056
Hvilket er ganske forskelligt fra
f.eks. behandlinger.
13:53
In that casetilfælde, you get the infectioninfektion,
you're exposedudsat to the bacteriabakterie,
287
821180
3816
I tilfælde af at du får infektionen,
er du eksponeret for bakterien,
13:57
you're sicksyg, and then you take,
say, an antibioticantibiotikum whichhvilken cureskur it,
288
825020
3856
du bliver syg, og så indtager du
et antibiotikum, som så kurerer det,
14:00
and those drugsstoffer are actuallyrent faktisk workingarbejder
to killdræbe the bacteriabakterie.
289
828900
3240
og de stoffer arbejder faktisk
på at slå bakterien ihjel.
14:04
Or similarlignende to as I said before,
with this palliativepalliativ,
290
832780
2496
Som jeg sagde tidligere,
med dette palliativ
14:07
you'llvil du take something
that will suppressundertrykke the symptomssymptomer,
291
835300
2856
tager du noget som vil
undertrykke symptomerne,
14:10
but it won'tvil ikke treatbehandle
the underlyingunderliggende infectioninfektion,
292
838180
2696
men som ikke behandler
den underliggende infektion,
14:12
and you'llvil du only feel better
duringi løbet af the time in whichhvilken you're takingtager it,
293
840900
3336
og du får det kun bedre
mens du tager stoffet,
14:16
whichhvilken is why you have to keep takingtager it.
294
844260
1936
og derfor skal man fortsætte indtaget.
14:18
And in depressiondepression and PTSDPTSD --
295
846220
2696
Ved depression og PTSD --
14:20
here we have your stressstress exposureeksponering --
296
848940
1976
her er din eksponering for stress --
14:22
we only have palliativepalliativ careomsorg.
297
850940
2616
så har vi kun palliativ hjælp.
14:25
AntidepressantsAntidepressiva only suppressundertrykke symptomssymptomer,
298
853580
2496
Antidepressiva undertrykker
blot symptomer,
og derfor er du nødt til,
at blive ved med at tage dem
14:28
and that is why you basicallyi bund og grund
have to keep takingtager them
299
856100
2856
14:30
for the life of the diseasesygdom,
300
858980
1696
hele sygdommens liv,
14:32
whichhvilken is oftentit
the lengthlængde of your ownegen life.
301
860700
2200
som tit korrelerer med længden af dit liv.
14:35
So we're callingringer our resilience-enhancingmodstandskraft, forbedret
drugsstoffer "paravaccinesparavaccines,"
302
863940
4216
Så vi kalder vore resiliens-forbedrende
stoffer for "paravacciner",
14:40
whichhvilken meansmidler vaccine-likevaccine-lignende,
303
868180
1536
som betyder
"vaccine-lignende",
14:41
because it seemsser ud til
like they mightmagt have the potentialpotentiel
304
869740
2496
fordi det virker til
at de måske har potentialet til
14:44
to protectbeskytte againstmod stressstress
305
872260
1816
at beskytte mod stress,
14:46
and preventforhindre micemus from developingudvikle
306
874100
3416
og forhindre mus i at udvikle
14:49
depressiondepression and post-traumaticpost-traumatisk
stressstress disordersygdom.
307
877540
2760
depression og posttraumatisk
stress syndrom.
14:52
AlsoOgså, not all antidepressantsantidepressiva
are alsoogså paravaccinesparavaccines.
308
880780
3440
Det er ikke alle antidepressiva,
der også fungerer som paravacciner.
14:57
We triedforsøgt ProzacProzac as well,
309
885300
1616
Vi prøvede også med Prozac,
14:58
and that had no effecteffekt.
310
886940
1360
og det havde ingen effekt.
15:01
So if this were to translateOversætte into humansmennesker,
311
889060
3016
Så hvis vi skal
overføre dette til mennesker,
15:04
we mightmagt be ablei stand to protectbeskytte people
312
892100
2576
så er vi muligvis
i stand til at beskytte folk,
15:06
who are predictablyforudsigeligt at riskrisiko
313
894700
2256
som antageligt er i fare for
15:08
againstmod stress-inducedstress induceret- disorderslidelser
like depressiondepression and PTSDPTSD.
314
896980
3856
at udvikle stress-inducerede lidelser
som depression og PTSD.
15:12
So that's first respondersrespondenter
and firefightersbrandmænd,
315
900860
3136
Det er f.eks. ambulancepersonnel
og brandmænd,
15:16
refugeesflygtninge, prisonersfanger and prisonfængsel guardsvagter,
316
904020
4136
flygtninge, indsatte i fængsler
og fængselsbetjente,
15:20
soldierssoldater, you namenavn it.
317
908180
2080
soldater og så videre.
15:23
And to give you a sensefølelse
of the scalevægt of these diseasessygdomme,
318
911220
3800
For at formidle en fornemmelse
af omfanget af disse sygdomme,
15:27
in 2010, the globalglobal burdenbyrde of diseasesygdom
319
915620
3056
var den samlede globale byrde
af sygdom i 2010
15:30
was estimatedanslået at 2.5 trillionbillioner dollarsdollars,
320
918700
3840
estimeret til 2,5 billioner dollars,
15:35
and sincesiden they are chronickronisk,
321
923060
1536
og eftersom de er kroniske,
15:36
that costkoste is compoundingkompoundering
and is thereforederfor expectedforventes to risestige
322
924620
3216
tiltager omkostningerne betragteligt,
og forventes at stige
15:39
up to sixseks trillionbillioner dollarsdollars
in just the nextNæste 15 yearsflere år.
323
927860
3240
til op mod seks billioner dollars
alene indenfor de næste 15 år.
15:44
As I mentionednævnte before,
324
932460
1579
Som jeg nævnte før,
15:46
repurposingnyorientering can be challengingudfordrende
because of our priorforudgående biasesfordomme.
325
934064
4076
kan nyorientering være en udfordring
grundet vores forudindtagethed.
15:50
CalypsolCalypsol has anotheren anden namenavn,
326
938860
1520
Calypsol har et andet navn,
15:53
ketamineketamin,
327
941100
1200
ketamin,
15:55
whichhvilken alsoogså goesgår by anotheren anden namenavn,
328
943380
1560
som igen kaldes noget andet,
15:57
SpecialSærlige K,
329
945460
1416
Special K,
15:58
whichhvilken is a clubklub drugmedicin and drugmedicin of abusemisbrug.
330
946900
2400
som er et feststof
og et misbrugsstof.
16:02
It's still used acrosset kors the worldverden
as an anestheticanæstesi.
331
950540
3096
Det anvendes stadig globalt
som et anæstesi-præparat.
16:05
It's used in childrenbørn.
We use it on the battlefieldslagmarken.
332
953660
2856
Det anvendes til børn.
Vi bruger det på slagmarker.
16:08
It's actuallyrent faktisk the drugmedicin of choicevalg
in a lot of developingudvikle nationsnationer,
333
956540
2976
Det er faktisk det foretrukne præparat
i mange udviklingslande,
16:11
because it doesn't affectpåvirke breathingvejrtrækning.
334
959540
1856
fordi det ikke påvirker vejrtrækning.
16:13
It is on the WorldVerden HealthSundhed OrganizationOrganisation
listliste of mostmest essentialvigtig medicineslægemidler.
335
961420
4680
Den er på WHO's liste over
de mest uundværlige mediciner i verden.
16:18
If we had discoveredopdaget ketamineketamin
as a paravaccineparavaccine first,
336
966580
3560
Havde vi opdaget ketamin
som en paravaccine først,
16:22
it'ddet ville be prettysmuk easylet for us to developudvikle it,
337
970820
2856
havde det været let for os
at udvikle stoffet yderligere,
16:25
but as is, we have to competekonkurrere
with our functionalfunktionel fixednessfixedness
338
973700
3856
men vi skal bekæmpe vores fastlåste fokus
16:29
and mentalmental setsæt that kindvenlig of interfereblande.
339
977580
2800
og vores respektive udgangspunkt.
16:33
FortunatelyHeldigvis, it's not
the only compoundforbindelse we have discoveredopdaget
340
981700
3856
Heldigvis er det ikke
det eneste medikament, vi har opdaget,
16:37
that has these prophylacticprofylaktisk,
paravaccineparavaccine qualitieskvaliteter,
341
985580
3440
som har disse profylaktiske
og paravaccinale egenskaber,
16:41
but all of the other drugsstoffer
we'vevi har discoveredopdaget,
342
989700
2200
men alle de andre medikamenter,
vi har opdaget,
16:44
or compoundsforbindelser if you will,
they're totallyhelt newny,
343
992780
2176
eller blandinger
af medikamenter, er helt nye.
16:46
they have to go throughigennem
the entirehel FDAFDA approvalgodkendelse processbehandle --
344
994980
3616
De skal igennem hele
den medicinske godkendelsesproces --
16:50
if they make it before
they can ever be used in humansmennesker.
345
998620
3576
hvis de da overhovedet bliver mulige
at godkende til brug for mennesker.
16:54
And that will be yearsflere år.
346
1002220
1656
Og det tager årevis.
16:55
So if we wanted something soonerfør,
347
1003900
2256
Så, hvis vi vil have noget
til at ske tidligere,
16:58
ketamineketamin is alreadyallerede FDA-approvedFDA-godkendt.
348
1006180
2376
så er ketamin allerede
godkendt til medicinbrug.
17:00
It's genericgenerisk, it's availableledig.
349
1008580
2696
Det er godkendt og tilgængeligt
til menneskeligt forbrug.
17:03
We could developudvikle it for a fractionfraktion
of the pricepris and a fractionfraktion of the time.
350
1011300
4160
Vi kan udvikle det for
en brøkdel af prisen og tiden.
17:08
But actuallyrent faktisk, beyondud over
functionalfunktionel fixednessfixedness and mentalmental setsæt,
351
1016380
4376
Men ud over fastlåst fokus,
og mentalt udgangspunkt,
17:12
there's a realægte other challengeudfordring
to repurposingnyorientering drugsstoffer,
352
1020780
3576
så er der en anden udfordring
med at anvende medikamenter på ny,
17:16
whichhvilken is policypolitik.
353
1024380
1199
som er politik.
17:18
There are no incentivesincitamenter in placeplacere
354
1026179
2216
Der er ikke noget incitament,
17:20
onceenkelt gang a drugmedicin is genericgenerisk and off patentpatent
and no longerlængere exclusiveeksklusiv
355
1028419
3736
når et medikament ikke er patenteret
og dermed ikke længere ekslusivt
17:24
to encouragetilskynde pharmaPharma companiesvirksomheder
to developudvikle them,
356
1032179
2337
for medicinalindustrien
til at udvikle dem,
17:26
because they don't make moneypenge.
357
1034540
1429
fordi de ikke tjener penge.
17:28
And that's not truerigtigt for just ketamineketamin.
That is truerigtigt for all drugsstoffer.
358
1036380
3120
Det gælder ikke kun ketamin.
Det gælder alle stoffer.
17:32
RegardlessUanset, the ideaide itselfsig selv
is completelyfuldstændig novelroman in psychiatrypsykiatri,
359
1040579
5657
Uanset hvad er idéen i sig selv
en nyskabelse i psykiatrien,
17:38
to use drugsstoffer to preventforhindre mentalmental illnesssygdom
360
1046260
3896
at bruge medicin til
at forebygge psykiske sygdomme
17:42
as opposedimod to just treatbehandle it.
361
1050180
1360
modsat blot at behandle dem.
17:44
It is possiblemuligt that 20, 50,
100 yearsflere år from now,
362
1052740
5056
Det er muligt,
at vi om 20, 50, 100 år,
17:49
we will look back now
at depressiondepression and PTSDPTSD
363
1057820
4096
vil se tilbage på depression og PTSD
17:53
the way we look back
at tuberculosistuberkulose sanitoriumsSanitoriums
364
1061940
3216
på samme måde, som vi ser
tilbage på tuberkulosesanatorier
17:57
as a thing of the pastforbi.
365
1065180
1200
som et fortidslevn.
17:59
This could be the beginningstarten of the endende
of the mentalmental healthsundhed epidemicepidemi.
366
1067180
5240
Dette kunne være begyndelsen på enden
af den psykiske lidelses epidemi.
18:05
But as a great scientistvidenskabsmand onceenkelt gang said,
367
1073380
3200
Men som en stor videnskabsmand
engang sagde:
18:09
"Only a foolnarre is sure of anything.
368
1077900
2256
"Kun en tåbe er skråsikker
på noget som helst.
18:12
A wiseklog man keepsbliver ved on guessinggætte."
369
1080180
2040
En vis mand bliver ved med at gætte."
18:16
Thank you, guys.
370
1084044
1240
Tak skal I have.
18:17
(ApplauseBifald)
371
1085780
4066
(Bifald)
Translated by Chile Martinussen
Reviewed by Sune Vilsted

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Rebecca Brachman - Neuroscientist, writer, entrepreneur
Rebecca Brachman is a pioneer in the field of preventative psychopharmacology, developing drugs to enhance stress resilience and prevent mental illness.

Why you should listen

Current treatments for mood disorders only suppress symptoms without addressing the underlying disease, and there are no known cures. The drugs Rebecca Brachman is developing would be the first to prevent psychiatric disorders such as post-traumatic stress disorder (PTSD) and depression.

Brachman completed her PhD at Columbia University, prior to which she was a fellow at the National Institutes of Health, where she discovered that immune cells carry a memory of psychological stress and that white blood cells can act as antidepressants and resilience-enhancers. Brachman's research has been featured in The Atlantic, WIRED and Business Insider, and her work was recently described by Dr. George Slavich on NPR as a "moonshot project that is very much needed in the mental health arena."

In addition to conducting ongoing research at Columbia, Brachman is an NYCEDC Entrepreneurship Lab Fellow and cofounder of Paravax -- a biotech startup developing vaccine-like prophylactic drugs ("paravaccines") -- along with her scientific collaborator, Christine Ann Denny. She is also working on a non-profit venture to repurpose existing generic drugs for use as prophylactics, and previously served as the Interim Program Director for Outreach at the Zuckerman Institute at Columbia University.

Brachman is also a playwright and screenwriter. She holds Bachelor's degrees in both neuroscience and creative wWriting, and she is currently working on a tech-focused writing project with her long-time writing partner, Sean Calder ("Grimm," "Damages," "ER"). She served as the director of NeuWrite, a national network of science-writing groups that fosters ongoing collaboration between scientists, writers and artists, and she has been featured as a storyteller at The Story Collider.

(Photo: Kenneth Willardt)

More profile about the speaker
Rebecca Brachman | Speaker | TED.com